Vertaal

Vertalingen affiliated EN>NL
connected with or joined to (a larger group etc) as a member: “an affiliated branch of the union.”
aangesloten

af'fili'ation (Zelfstandig naamwoord)

a connection with (an organization etc): “What are his political affiliations?”
connectie
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
affiliated aangesloten

Bron:
Synoniemen
EN: attached
EN: connected
EN: related
EN: related to

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: affiliated society NL: aangesloten verenigingEr zijn 3 zinnen met `affiliated` gevonden
  1. EN: The companies affiliated to it
    NL: de aan haar gelieerde bedrijven
  2. EN: Be sure to visit a doctor affiliated to the statutory health care system, as private health care is not covered by the European Health Insurance Card
    NL: U moet naar een arts die aangesloten is bij het wettelijke zorgstelsel, want particuliere zorg valt niet onder de Europese zorgpas
  3. EN: Related companies, Affiliated companies
    NL: Aanverwante bedrijven