Vertaal
Naar andere talen: • abseil > DEabseil > ESabseil > FR
Definities in het Engels: abseil (5x)
Vertalingen abseil EN>NL
to abseil abseilen (ww.) ; afdalen (langs een dubbel bevestigd touw) (ww.)
Bronnen: Wikipedia; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `abseil`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: descent

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `abseil` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `abseil`
In US-Engels gebruikt men `rappel`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App