Vertaal
Naar andere talen: • abandon > DEabandon > ESabandon > FR
Definities in het Engels: Abandon (21x)
Vertalingen abandon EN>NL

1 to leave, not intending to return to: “They abandoned the stolen car.”
verlaten

2 to give (oneself) completely to: “He abandoned himself to despair.”
zich overgeven, overlaten

a'bandoned (Bijvoeglijk naamwoord)

1 shameless: “an abandoned young woman.”
los

2 having been left without any intention of returning to or reclaiming: “The police found the abandoned car.”
verlaten

a'bandonment (Zelfstandig naamwoord)

: “Lack of money led to the abandonment of this plan.”
het opgeven
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to abandon vertrekken (ww.) ; verlaten (ww.) ; heengaan (ww.) ; stoppen (ww.) ; opgeven (ww.) ; ophouden (ww.) ; staken (ww.) ; uitscheiden (ww.) ; ermee uitscheiden (ww.) ; in de steek laten (ww.) ; afzeggen (ww.) ; afblazen (ww.) ; afgelasten (ww.) ; prijsgeven (ww.)
the abandonde ongeremdheid (v)
abandon afstand ; afbreken ; laten vallen ; achterlaten ; verlaten ; afleggen ; laten varen ; afstand doen van ; uitvallen ; te vondeling leggen ; stilleggen
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `abandon`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: avoid
EN: cancel
EN: desert
EN: disown
EN: disregard
EN: forget
EN: ignore
EN: leave
EN: overlook
EN: pass over

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: abandon oneselves to NL: zich overgeven aan

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App