Vertaal
Naar andere talen: • Neither > DENeither > ESNeither > FR
Vertalingen Neither EN>NL
not the one nor the other (of two things or people): “Neither window faces the sea”
geen van beide

neither †¦ nor

used to introduce alternatives which are both negative: “Neither John nor David could come”
noch ... noch

As with either †¦ or, the verb usually follows the noun or pronoun that comes closest to it: Neither Kate nor Susan is responsible; Neither she nor her children speak English.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
neither noch ; evenmin ; van ; ook niet ; geen ; geen enkel ; geen enkele ; niemand
Bronnen: interglot; MWB; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `Neither`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: nor

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: neither ... nor ... NL: noch ... noch ...

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App