Vertaal
Naar andere talen: • Excite > DEExcite > ESExcite > FR
Vertalingen Excite EN>NL

1 to cause or rouse strong feelings of expectation, happiness etc in: “The children were excited at the thought of the party.”
opwinden

2 to cause or rouse (feelings, emotions etc): “The book did not excite my interest.”
opwekken

ex'citable (Bijvoeglijk naamwoord)

easily becoming excited or upset.
snel opgewonden

ex'cita'bility (Zelfstandig naamwoord)

het snel opgewonden raken

ex'cited (Bijvoeglijk naamwoord)

opgewonden

ex'citedly (Bijwoord)

opgewonden

ex'citement (Zelfstandig naamwoord)

: “His arrival caused great excitement”
opwinding

ex'citing (Bijvoeglijk naamwoord)

: “an exciting adventure.”
opwindend
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to excite aanstoten (ww.) ; bekrachtigen (ww.) ; opvrijen (ww.) ; opwekken (ww.) ; verlevendigen (ww.) ; aansporen (ww.) ; opleven (ww.) ; activeren (ww.) ; oppeppen (ww.) ; reanimeren (ww.) ; aanzetten (ww.) ; opwinden (ww.) ; prikkelen (ww.) ; bezielen (ww.)
excite opwekken van magnetische veld ; bekrachten ; bekrachtigen ; bekrachtigen langs elektrische weg ; aanslaan ; ontsteken ; activeren langs elektronische weg ; aanwakkeren ; verhitten ; werken op ; aanstoken ; irriteren ; ophitsen ; op stang jagen ; sarren ; elektrische stroom opwekken
Bronnen: Vlietstra; interglot; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `Excite`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: delight
EN: elate
EN: electrify
EN: enliven
EN: invigorate
EN: lift
EN: stimulate
EN: stir
EN: thrill
EN: arouse

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: don't excite! NL: maak je niet dik!

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App