Vertaal
Naar andere talen: • AD > DEAD > ESAD > FR
Definities in het Engels: AD (27x)
Vertalingen AD EN>NL
anno domini; (used in dates to mean after the birth of Jesus Christ; also used by non-Christians): “in 630 AD”
A.D.short for advertisement: “I'll put an ad in the newspaper.”
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the adde annonce ; het annonceren ; annoncering (znw.) ; het adverteren ; de aankondiging (v) ; de advertentie (v)
AD (Afkorting) gesproken beschrijving ; gemiddelde absolute fout ; gemiddelde afwijking ; administratief domein ; AD (Afkorting) ; DZD (Afkorting) ; Demokratische Alliantie ; anaerobe afbraak ; anaerobe vergisting ; luchtwaardigheidsaanwijzing ; luchtwaardigheidsrichtlijn ; ziekte van Aujeszky ; anti-dumping ; luchtwaardigheidsvoorschriften ; n.C., n.Chr. ; na Christus ; administrateur
AD n.Chr ; aankondiging ; advertentie ; ad ; na Chr. ; bericht ; reclame
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `AD`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: advert
EN: announcement
EN: classified ad
EN: commercial
EN: flier
EN: hoarding
EN: personal ad
EN: poster
EN: public notice
EN: trailer

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `ad` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `advert`
In US-Engels gebruikt men `advertisement`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App