Vertaal
Naar andere talen: • BIC > DEBIC > FRBIC > NL
Definities in het Engels: BIC (1x)
Vertalingen BIC EN>ES
BIC (Afkorting) BIC (Afkorting) ; CEEI (Afkorting) ; CEI (Afkorting)
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `BIC`
Voorbeeldzinnen laden....
Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App