Tellen in andere talen

Schrijf dit getal uit
Typ een getal om de Engelse, Spaanse, Franse, Duitse, Portugese, Italiaanse en Nederlandse spelling te zien. Het nummer wordt ook met Romeinse tekens weergegeven.

Engels one
Duits eins
Frans un
Spaans uno
Portugees um
Italiaans uno
Nederlands een
Romeinse cijfers I


Tellen in vreemde talen

nr
0zeronullzéroceronul
1oneeinsununoeen
2twozwei (zwo)deuxdostwee
3threedreitroistresdrie
4fourvierquatrecuatrovier
5fivefünfcinqcincovijf
6sixsechssixseiszes
7sevensiebenseptsietezeven
8eightachthuitochoacht
9nineneunneufnuevenegen
10tenzehndixdieztien
11elevenelfonzeonceelf
12twelvezwölfdouzedocetwaalf
13thirteendreizehntreizetrecedertien
14fourteenvierzehnquatorzecatorceveertien
15fifteenfünfzehnquinzequincevijftien
16sixteensechzehnseizedieciséiszestien
17seventeensiebzehndix-septdiecisietezeventien
18eighteenachtzehndix-huitdieciochoachttien
19nineteenneunzehndix-neufdiecinuevenegentien
20twentyzwanzigvingtveintetwintig
21twenty-oneeinundzwanzigvingt et unveintiunoeenentwintig
22twenty-twozweiundzwanzigvingt-deuxveintidóstweeentwintig
23twenty-threedreiundzwanzigvingt-troisveintitrésdrieentwintig
24twenty-fourvierundzwanzigvingt-quatreveinticuatrovierentwintig
25twenty-fivefünfundzwanzigvingt-cinqveinticincovijfentwintig
26twenty-sixsechsundzwanzigvingt-sixveintiséiszesentwintig
27twenty-sevensiebenundzwanzigvingt-septveintisietezevenentwintig
28twenty-eightachtundzwanzigvingt-huitveintiochoachtentwintig
29twenty-nineneunundzwanzigvingt-neufveintinuevenengenentwintig
30thirtydreißigtrentetreintadertig
31thirty-oneeinunddreißig trente et untreinta y unoeenendertig
32thirty-twozweiunddreißig trente-deuxtreinta y dostweeendertig
40fortyvierzigquarantecuarentaveertig
41forty-oneeinundvierzigquarante et uncuarenta y unoeenenveertig
50fiftyfünfzigcinquantecincuentavijftig
60sixtysechzigsoixantesesentazestig
70seventysiebzigsoixante-dixsetentazeventig
71seventy-oneeinundsiebzigsoixante-onzesetenta y unoeenenzeventig
72seventy-twozweiundsiebzigsoixante-douzesetenta y dostweezeventig
73seventy-threedreiundsiebzigsoixante-treizesetenta y tresdrieenzeventig
74seventy-fourvierundsiebzigsoixante-quatorzesetenta y cuartovierenzeventig
80eightyachtzigquatre-vingtsochentatachtig
81eighty-oneeinundachtzigquatre-vingt-unochenta y unoeenentachtig
82eighty-twozweiundachtzigquatre-vingt-deuxochenta y dostweeentachtig
90ninetyneunzigquatre-vingt-dixnoventanegentig
91ninety-oneeinundneunzigquatre-vingt-onzenoventa y unoeenennegentig
100one hundredHundertcentcien(to)honderd
200two hundredzweihundertdeux centsdoscientos (cientas)tweehonderd
300three hundreddreihunderttrois centstrescientosdriehonderd
500five hundredfünfhundertcinq centsquinientosvijfhonderd
1000thousandeintausendmillemilduizend
2000two thousandzweitausenddeux milledos miltweeduizend
106millioneine Millionun millionun millónmiljoen
2.106two millionzwei Millionendeux millionsdos millonestwee miljoen
109billioneine Milliardeun milliardun mil millónmiljard
1012trillioneine Billionun billionun billónbiljoen