Nederlandse synoniemen

Typ een Nederlands woord om de synoniemen te zien

Toon synoniemen (NL)

2933 synoniemen met een `O`

omzet (4x)
omzetbelasting (2x)
omzetten (6x)
omzetting (3x)
omzichtig (6x)
omzichtigheid (1x)
omzien (5x)
omzomen (1x)
omzoming (5x)
omzwachtelen (1x)
omzwerven (2x)
omzwerving (2x)
onaandachtig (2x)
onaandachtigheid (1x)
onaandoenlijk (1x)
onaangebroken (4x)
onaangedaan (5x)
onaangediend (1x)
onaangekondigd (2x)
onaangemeld (1x)
onaangenaam (9x)
onaangenaam mens (1x)
onaangenaamheid (10x)
onaangename zijde (1x)
onaangepast (1x)
onaangeraakt (7x)
onaangeroerd (5x)
onaangetast (8x)
onaannemelijk (2x)
onaantastbaar (3x)
onaantrekkelijk (2x)
onaanvaardbaar (3x)
onaanvechtbaar (1x)
onaanzienlijk (4x)
onaardig (7x)
onacceptabel (2x)
onachtzaam (2x)
onachtzaamheid (1x)
onaf (1x)
onafgebroken (11x)
onafgelaten (6x)
onafgewerkt (2x)
onafhankelijk (4x)
onafhankelijkheid (3x)
onafscheidelijk (1x)
onafwendbaar (3x)
onalledaags (3x)
onaneren (1x)
onanie (3x)
onappetijtelijk (2x)
onbaatzuchtig (5x)
onbarmhartig (8x)
onbeantwoord (2x)
onbebouwd (2x)
onbedaarlijk (3x)
onbedachtzaam (5x)
onbedeesd (4x)
onbedekt (3x)
onbedenkelijk (1x)
onbedorven (2x)
onbedorvenheid (3x)
onbedreven (2x)
onbeducht (8x)
onbeduidend (21x)
onbeduidendheid (4x)
onbedwingbaar (4x)
onbegaan (1x)
onbegaanbaar (2x)
onbegonnen (2x)
onbegrensd (3x)
onbegrijpelijk (7x)
onbegrijpelijkheid (2x)
onbegroeid (1x)
onbehaaglijk (5x)
onbehaaglijkheid (5x)
onbehaard (2x)
onbehagen (8x)
onbeheerst (10x)
onbeheerstheid (1x)
onbeholpen (10x)
onbeholpen slecht schrift (2x)
onbeholpenheid (1x)
onbehoorlijk (19x)
onbehoorlijkheid (5x)
onbehouwen (18x)
onbehuisd (1x)
onbekend (7x)
onbekend met (1x)
onbekende (2x)
onbekenden (1x)
onbekendheid (4x)
onbekleed (1x)
onbekommerd (6x)
onbekrompen (3x)
onbekwaam (4x)
onbekwaamheid (2x)
onbelangrijk (10x)
onbelangrijk iets (3x)
onbelast (5x)
onbelast inkomen (1x)
onbeleefd (11x)
onbelemmerd (1x)
onbemiddeld (3x)
onbemind (1x)
onbenul (9x)
onbenullig (27x)
onbenulligheid (5x)
onbepaald (4x)
onbepaalwijs (1x)
onbeperkt (5x)
onberaden (6x)
onberadenheid (1x)
onberedeneerbaar (1x)
onberedeneerd (4x)
onbereidwillig (2x)
onbereisd (1x)
onberekenbaar (4x)
onberijdbaar (2x)
onberispelijk (5x)
onberispelijkheid (6x)
onberoerd (5x)
onbeschaafd (15x)
onbeschaafdheid (8x)
onbeschaamd (10x)
onbeschaamdheid (12x)
onbeschadigd (2x)
onbescheiden (4x)
onbescheidenheid (1x)
onbeschermd (1x)
onbeschoft (15x)
onbeschoft eten (1x)
onbeschofte man (1x)
onbeschofte uitlating (2x)
onbeschoftheid (17x)
onbeschreven (2x)
onbeschrijflijk (1x)
onbeschroomd (8x)
onbeschroomdheid (1x)
onbeschut (2x)
onbeslist (2x)
onbesmet (1x)
onbesproken (7x)
onbestaanbaar (2x)
onbestemd (4x)
onbestendig (3x)
onbestendigheid (3x)
onbestuurbaar (2x)
onbesuisd (13x)
onbesuisdheid (6x)
onbetaald (3x)
onbetamelijk (6x)
onbetamelijkheid (4x)
onbetekenend (12x)
onbeteugeld (1x)
onbetreden (1x)
onbetrouwbaar (8x)
onbetrouwbaarheid (1x)
onbetwist (1x)
onbetwistbaar (8x)
onbevangen (2x)
onbevattelijk (2x)
onbevattelijkheid (2x)
onbevlekt (7x)
onbevlektheid (5x)
onbevoegd (1x)
onbevolkt (1x)
onbevooroordeeld (4x)
onbevredigd (2x)
onbevredigend (8x)
onbevreesd (10x)
onbeweeglijk (7x)
onbewerkt (2x)
onbewimpeld (11x)
onbewogen (13x)
onbewolkt (3x)
onbewoond (3x)
onbewust (4x)
onbezet (6x)
onbezield (3x)
onbezoedeld (6x)
onbezoedeldheid (5x)
onbezoldigd (1x)
onbezonnen (9x)
onbezonnenheid (1x)
onbezorgd (7x)
onbezorgdheid (3x)
onbezwaard (1x)
onbezwaardheid (1x)
onbillijk (7x)
onbillijkheid (3x)
onbloedig (1x)
onbloot (2x)
onbloten (3x)
onblusbaar (1x)
onbrandbaar (4x)
onbruikbaar (6x)
onbruikbaarheid (2x)
onbuigbaar (1x)
onbuigzaam (12x)
onbuigzaamheid (1x)