We tonen 50 maal een goede en een foute spelling van een woord. Klik zo snel mogelijk op de goede antwoorden.

SpellingSpel reacties

Meld je aan om commentaar toe te kunnen voegen.


Pauwenoog (Do, 16 nov 2017 19:03) : [6250]" F: truk (kunstgreep) G: truc (kunstgreep) / Meervoud: trucs" [m.i. handige aanvulling: "of truken" >http://woordenlijst.org/#/?q=truc<] "Vereinkleinwoord: trucje. Maar: trukendoos, trukeren."

Pauwenoog (Wo, 15 nov 2017 22:02) : [6609] "zero-tolerance - zero tolerance / In samenstellingen: zero-tolerancebeleid" [m.i. 'zerotolerancebeleid', vgl. >http://woordenlijst.org/#/?q=zerotolerancebeleid<](Nederlands alternatief: nultolerantiebeleid of lik-op-stukbeleid)

Pauwenoog (Wo, 15 nov 2017 21:36) : Gesnapt! Dank je wel!

Pauwenoog (Wo, 15 nov 2017 17:22) : Sinds kort namelijk sinds wijziging van toepassing (muis: besturen; spatiebalk: klikken) scoor ik met 250 hoewel de enkelscores boven 500 uitkomen. Wat is er mis mee en wat kan ik eraan veranderen?

Felix (Di, 14 nov 2017 00:52) : voor Marloes : sorry, maar mijn vriendin heeft die per abuis verwijderd ...
Kan je me een nieuwe versie sturen, a.u.b. ?


Felix (Di, 14 nov 2017 00:48) : Proficiat, Marloes ... Wat een deugd moet het je gedaan hebben !
Wat betreft mijn vorige vraag : 'verdedigbaar' zorgt hier voor het misverstand : voor mij is dit geen synoniem van 'correct'.


Jan De Ridder (Ma, 13 nov 2017 17:29) : Pauwenoog, bij dictees gelden in principe maar twee naslagwerken: woordenlijst.org, de onlineversie van het Groene Boekje (veel uitgebreider en beter bijgewerkt dan de papieren versie) en de Dikke Van Dale (ook bij voorkeur de onlineversie wegens uitgebreider en beter geüpdatet dan de papieren versie). Andere naslagwerken (als gratis Van Dale, spellingsite.nu, woordenboeken.nu enzovoorts) worden buiten beschouwing gelaten.

Jan De Ridder (Ma, 13 nov 2017 17:18) : Aan het paar F: quat G: qat moet een betekenis als "(drug)" toegevoegd worden. De vorm quat is immers correct als werkwoordsvorm van quatten.

Pauwenoog (Ma, 13 nov 2017 12:41) : Ad Marloes: e-NL Woordenboek (www.woordenboeken.nu/betekenis/nl/receptie) vermeldt naast 'recepties' ook 'receptiën', daarentegen vermelden e-GB, e-vD en MWB alleen maar 'recepties', waarbij e-GB/e-vD in andere gevallen gangbare variëteiten best noteren, bv. 'provincie/provincies/provinciën, ceremonie/ceremonies/cermoniën). Mag ik a.j.b. jouw bron te weten komen?

Verder nog een exempel voor gelijkwaardige variaties (tegen geuite bezwaren):
Op e-GB zijn er twee lemma's (helaas zonder verwijzing op elkaar) voor een bekende weidevogel vermeld: 'kievit/kieviet' en dientengevolge telkens ook twee variaties voor verkleinvormen en samenstellingen: 'kievitje/'kievietje' (niet te verwisselen met [3754] 'kiwietje', verkleinvorm van 'kiwi') en 'kievitsei/kievietsei'. Er zou hier geen sprake zijn van voorkeurspelling.


Felix (Ma, 13 nov 2017 00:28) : Aan Marloes : waarom eigenlijk zouden de woordparen met ADHD, ADSL, BSE,
ge-BBQ'd en iPod... geschrapt moeten worden ? Ze staan toch als dusdanig correct gespeld in het Groene Boekje ?


Pauwenoog (Zo, 12 nov 2017 21:23) : Zijn dat niet eerder variaties zoals bv. bij 'spellingles/spellingsles', ceremoniën/ceremonies, musea/museums, collega's/collegae, dogma's/dogmata e.z.v.?

Mart12 (Zo, 12 nov 2017 18:02) : Pauwenoog...verklaart is in jouw zin met een 't' (persoonsvorm) :-)
Wat het probleem betreft: het GB stelt dat we een facultatief koppelteken kunnen gebruiken om de leesbaarheid te bevorderen, zodat bijv. quasionschuldig/quasi-onschuldig beide mogen, evenals tweedekansonderwijs/tweedekans-onderwijs en bodyart/body-art. Je blijft dan bezig met schrappen, want het GB biedt soms ruimte voor eigen invulling. Jury's zijn streng en zeggen al snel dat er niet te correspondentie valt over de uitslag. Veel hangt af van interpretatie en discussies. Na 2015 zijn woorden veranderd en de beheerder van de site van GB heeft de leidraad gewijzigd door middel van een toegevoegde toelichting. Ik vraag me echt af of deze weldoordacht is geplaatst bij afkortingen. Ze zouden ons in het testpanel van het GB moeten zetten. Dan kregen we een consequentere spelling.


Pauwenoog (Zo, 12 nov 2017 17:46) : Als ik het goed begrijp overnemen julli de woordparen uit de woordenlijst van >http://www.mijnwoordenboek.nl/foute-spelling-printer.php< incl. de uitleg, dan van zelfsprekend ook incl. vele foutjes (bv. de al onlangs aangehaalde foutieve uitleg van 'shiitake', die in de lijst noch steeds wordt vermeld). Al een vluchtig kijkje op de genoemde lijst blijkt resp. taalloze fouten, ernstige afwijkingen van de officiële spelling of ontoerijkende uitleg, bv.: "[5302] F:receptien G:receptiën - Uitleg: Met trema: ë" (i.p.v. 'recepties', officieel mag 'receptiën' als mv van 'receptie' niet); "[5094] F: predicatien G.:predicatiën - Uitleg: Met trema: ë" (i.p.v. 'predicaties', 'predicatiën' mag niet); "[3622] F:jurisdictien - G:jurisdictiën - Uitleg: Met trema: ë" (i.p.v 'judicties', 'jurisdictiën' mag niet); "[5247] F:quat G:qat - Uitleg: Plant - Kumquat is een andere plant" (i.v.m. "F:quat" is de uitleg m.i. ontoereikend, want er is "G:quad", een motorfiets of brommer op vier wielen (ontleend aan Engels); "[3527] F:jaloezieen - G:jaloezieën - Uitleg: Met trema: ë" (m.i. mankeert hier de aanduiding dat een zonbescherming is bedoeld).
M.i. is voor de overname van woordparen uit de lijst een redactie nodig. Daarbij zou ik graag willen helpen.


Felix (Zo, 12 nov 2017 17:09) : Keren we dan terug naar het aloude concept : voorkeurspelling, dubbele en toegelaten spelling, met als surplus de verdedigbare spelling ?
'Verdedigbare' is niet hetzelfde als 'huidig correcte' ...


Pauwenoog (Zo, 12 nov 2017 14:16) : ...en een schrijfwijze die het GB (= http://woordenlijst.org/#/) als 'verdedigbaar' verklaard, is m. i. ook gangbaar voor diegenen voor die de officiële spelling verplicht is.

Felix (Zo, 12 nov 2017 02:01) : Wat een soep! Laten we het a.u.b. simpel houden!
Voor een duidelijke spelling : eerst telt de schrijfwijze van het Groene
Boekje; voor woorden die hier niet in staan : raadpleeg Van Dale.
Wat ergens anders genoemd wordt als 'ook verdedigbare spelling' hoort hier niet thuis : welk officieel mandaat verleent hun die 'verdedigbaarheid' ?


Pauwenoog (Za, 11 nov 2017 17:59) : Ik trek mijn commentaar van vandaag (13.01 uur) in de voorgestelde vorm terug. Zojust heb ik i.v.m. 'montagnaccen" bij >onzetaal.nl/taaladvies/montignaccen-montignacen< de volgende opmerking gevonden: "Het werkwoord dat is afgeleid van truc (meervoud: trucs, 'handigheid, foefje') is overigens truken, met een k. Het is dus ook een getruukte voetballer ('een voetballer die opvallend handig is')." Het w.w. 'truken' wordt trouwens in andere bronnen niet vermeld. Voor de duidelijkheid kan de aangehaalde uitleg aangevuld worden als volgt:
"Uitleg: Het zelfstandig naamwoord is truc (met c), maar het voltooid deelwoord is getruukt (met k), afgeleid van het werkwoord 'truken'. Synoniem: 'trukeren' en daarvan afgeleid 'getrukeerd' als voltooid deelwoord."


Mart12 (Za, 11 nov 2017 17:40) : Marloes, ik begrijp goed de redenen. Het is zeker waar wat je schrijft, maar dan moet je veel afkortingen (+ werkwoorden met afkortingen) schrappen. Ik vind dat een verschraling van de quiz, vooral omdat de officiële spelling maar 1 variant per afkorting aangeeft (soms met de keus in de toelichting). De onlineversie van GB is onduidelijk: cao, wc en pc hebben niet de toelichting (dus alleen kleine letters), btw wel (dus ook BTW), WAO en VUT niet (dus alleen hoofdletters). Het wordt lastig om te kiezen welke afkortingen je schrapt. Bovendien raakt de kwisser in verwarring als hij/zij een afkorting tegenkomt: staat er een toelichting bij de afkorting of niet met als gevolg wel of geen keus in hoofdletters.
Ik geef toe dat de afkortingen inconsequent in het GB gezet zijn; ze zijn ook nog eens lastig te leren. Deze quiz is de perfecte voorbereiding voor een dictee. Ik ben benieuwd naar de mening van de moderator. Ik hoop maar dat er bij een evt. spellingswijziging in de toekomst een betere regel komt, bijv. alle afkortingen van wetten met een hoofdletter. Het wel of niet ingeburgerd zijn van woorden is subjectief en kan blijkbaar ieder moment wijzigen.


Pauwenoog (Za, 11 nov 2017 13:01) : 'k Stel voor (alleen) de uitleg van het woordenpaar 'G: getruukt F: getruct' te veranderen resp. aan te vullen als volgt :
Verandering: 'Het zelfstandig naamwoord is truc (met c), maar het bijvoeglijk naamwoord is getruukt (met k)'.
Toelichting: Voltooid deelwoord (vt.dw.). wordt vervangen door bijvoeglijk naamwoord (b.n.). Het woord 'getruukt' mag niet vt.dw. zijn, want een onderliggende werkwoord (w.w.) dat allen maar alleen 'truken' ofzo zou zijn niet existeert. Wel existeert 'getrukeerd' als vt.dw. (cf.intra).
Aanvulling: "Synoniem: 'getrukeerd', voltooid deelwoord van het werkwoord 'trukeren'."
Toelichting: >http://woordenlijst.org/#/?q=trukeren<


Mart12 (Vr, 10 nov 2017 19:12) : Bij veel (misschien wel alle) afkortingen met hoofdletters staat inderdaad dat naarmate een afkorting ingeburgerd is, de spelling met kleine letters ook verdedigbaar is. Toch staan deze afkortingen met hoofdletters in het GB, incl. de vervoegingen of verbuigingen. De officiële spelling is m.i. dan nog steeds met hoofdletters. De alternatieve spelling wordt niet gegeven in de woordenlijst. Mogelijk bij een volgende editie worden veel van deze afkortingen met kleine letters geschreven.
Bij dictees wordt echter de spelling in de woordenlijst gehanteerd. Dan moet je je gelijk gaan halen bij de jury. De beheerder moet van deze site moet niet te veel woorden schrappen.


Jutta (Vr, 10 nov 2017 18:53) : Ohje, voor de eerste keer,naja. Ik ben duits en kan nog niet goed schrijven. Ik probeer meer met spreken.
Het is moeilijk alleen te oefenen.
Maar ik ben tevreden met mijn antwoorden:-))


Pauwenoog (Vr, 10 nov 2017 14:35) : De uitleg van het woordenpaar "G: stand-upcomedy F: stand-up-comedy"
is m.i. twijfelachtig:
"Uitleg: Samenstellingen met stand-up comedy [correct: stand-upcomedy]
krijgen een tweede streepje: stand-up-comedyconcours." Het GB (>http://woordenlijst.org/#/?q=stand-upcomedywedstrijd<) vermeldt althans
'stand-upcomedywedstrijd', niet 'stand-up-comedywedstrijd'


Jan De Ridder (Vr, 10 nov 2017 14:18) : Het is inderdaad beter om twijfelgevallen als ADHD/adhd, ADSL/adsl en vanjewelste/van je welste te verwijderen. Er zijn voldoende alternatieven waarover geen discussie mogelijk is.

Mart12 (Vr, 10 nov 2017 13:05) : Klopt, Marloes. En gelukkig maar, want anders raak je het spoor helemaal bijster. Van Dale heeft vaak een betere onderbouwing dan het GB, maar we volgens de laatste. Het GB heeft zich sinds 2005 in veel gevallen aangepast aan de Van Dale.

DunyaVanDenTooren (Vr, 10 nov 2017 13:01) : Yoo k zit in de les

Mart12 (Vr, 10 nov 2017 12:25) : pauwenoog, 'vanjewelste' is volgens het Groene Boekje alleen zo goed geschreven. Deze site gaat uit van het Groene Boekje. Pas als het Groene Boekje geen uitkomst biedt, wordt de Van Dale geraadpleegd.

Hinkeldeslingertje (Vr, 10 nov 2017 11:05) : Ja Pieter, 22 november is het dictee in Papendrecht weer, dan moet ik toch echt weer gaan oefenen. Het is zo leuk om te doen, maar ik vind zo veel dingen leuk...

Jan De Ridder (Vr, 10 nov 2017 06:38) : Marloes, ik had dus het foute antwoord in dat dictee. Ik herinnerde me deze kwestie.

Pauwenoog (Do, 9 nov 2017 22:55) : Het woordenpaar 'F: van je welste/van jewelste - G: vanjewelste' moet verwijderd worden (vgl. >http://woordenlijst.org/#/?q=vanjewelste<: "Ook de schrijfwijzen 'van jewelste' en 'van je welste' zijn verdedigbaar".

Jan De Ridder (Do, 9 nov 2017 14:04) : Het woordenpaar F: ergens veel van afweten G: ergens veel van af weten dient verwijderd te worden. De "foute" spelling is juist volgens http://woordenlijst.org/#/?q=ervan%20afweten. Zie ook https://www.taaltelefoon.be/ervan-er-van .

Pauwenoog (Wo, 8 nov 2017 18:20) : De uitleg bij 'shiitake' (het 2de woorddeel zou zijn afgeleid van het Engels 'to take') is helemaal verkeerd. Citaat: "De 'shiitake' (Lentinula edodes) is een eetbare paddenstoel, die van nature voorkomt in China en Japan...De naam...stamt uit het Japans en betekent paddenstoel (= 'take') die op de pasaniaboom (= 'shii') groeit" (vgl. >nl.wikipedia.org/wiki/Shiitake<). De aangehaalde uitleg dient gecorrigeerd te worden.


Pieter (Di, 7 nov 2017 22:33) : Aan het oefenen voor Wageningen, Marloes?

Raf (Di, 7 nov 2017 19:27) : Dank je wel Marloes en Felix.

Pieter (Zo, 5 nov 2017 22:29) : Ja, eruit. Er zijn er nog genoeg waarover geen discussie is.

Felix (Zo, 5 nov 2017 18:14) : RSCA Anderlecht is volgens mij fout, omdat het een foutieve stijlfiguur is,
een contaminatie van enerzijds RSCA (Royal Sporting Club Anderlecht) en
van RSC Anderlecht (Royal Sporting Club Anderlecht)anderzijds : bij RSCA Anderlecht wordt Anderlecht foutief twee keer benoemd.

Met Jood wordt m.i. eerder een lid van het Joodse volk bedoeld, terwijl
Israëliër meer de nadruk legt op het staatsburgerschap van de staat Israël.
Mart12 heeft groot gelijk : met spelling heef dit niets te maken, wel met taalstijl. Conclusie : verwijderen ...


Mart12 (Vr, 3 nov 2017 18:22) : Waarom wordt "RSCA Anderlecht (fout)/RSC Anderlecht (goed)" genoemd? Evenals "Jood (staatsburgerschap) (fout)/Israëliër (staatsburgerschap) (goed)"? Deze keuzes hebben m.i. niets met spelling te maken.

Gino (Wo, 1 nov 2017 22:15) : Bedankt, Felix!

Felix (Wo, 1 nov 2017 21:22) : Proficiat Raf, Gino en Pieter ...

Mart12 (Wo, 1 nov 2017 18:50) : Even in de pauze mijn best gedaan. Het gaat trouwens ook iets sneller als je een snelle verbinding hebt. Een kleine letter voor boekenweekgeschenk; ik kan er niet aan wennen. In het reacctieveld hier wordt het automatisch gecorrigeerd naar een hoofdletter.

Gino (Wo, 1 nov 2017 15:49) : Bedankt, Vivke & Marloes!

Vivke (Wo, 1 nov 2017 00:38) : Welterusten, Marloes.

Vivke (Wo, 1 nov 2017 00:33) : Mooie start, Marloes.

Vivke (Wo, 1 nov 2017 00:28) : Raf, gefeliciteerd met goud, Gino met zilver en Pieter met brons.

Pieter (Ma, 30 okt 2017 22:14) : Ha Inge, was je daar weer?

Pieter (Ma, 30 okt 2017 20:27) : Ja, 'hierbij' lijkt me wel wat, of een omschrijving als 'zelfstandig gebruikte woordgroep'.

Pieter (Ma, 30 okt 2017 19:37) : Bij het woordpaar 'bij deze/bij dezen' is een toevoeging nodig om 'bij deze' fout te kunnen rekenen.

Felix (Zo, 29 okt 2017 17:22) : Aan Dirk : bedankt voor de rechtzetting ...

Dirk (Zo, 29 okt 2017 10:48) : De klok sprong naar wintertijd tijdens het spelen :-) Vandaar een heeeele grote tijdsbonus voor Felix.

Felix (Za, 28 okt 2017 00:06) : Oei ! Wat is hier gebeurd ?!

Mart12 (Do, 26 okt 2017 18:50) : Klopt, Pieter. Dat was in 2000. Een onvergetelijke ervaring waaruit veel regionale publiciteit volgde.
De BN'ers bakten er niks van. De Vlaamse concurrenten, echte toppers, hadden elkaar overhoord in de bus en waren enorm fanatiek. Sommigen hadden het hele Groene Boekje geleerd. Vlamingen zijn gemiddeld veel beter dan wij Nederlanders. Het Groot Dictee moet echt terugkomen, liefst een dictee voor de ongeoefende mensen en een dictee voor de specialisten. Degenen die op de lijst hiernaast staan, zouden ver komen. Marloes, we staan op gelijke hoogte met 862.