Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 2/3

(de leerling) bleef zitten
(mijn haar) wil niet blijven zitten
(nog wat) blijven zitten
(vreselijk) in de rats zitten
aan de grond zitten
aan tafel zitten
achter de schermen zitten
bij de haard zitten
bij de pakken neerzitten
blijft u zitten
blijven vastzitten
dat gaat je niet in je (kouwe) kleren zitten
De grootste zonde is op je kont zitten
de motieven die bij mij voorzitten
een meisje laten zitten
er voor spek en bonen bij zitten
er warmpjes inzitten
er warmpjes inzitten
er zal wat voor hem opzitten
ergens achterheen zitten
ergens lelijk mee inzitten
erover inzitten
gaan zitten
gemakkelijk zitten
goed in zijn vlees zitten
hij beduidde mij te gaan zitten
hij kan niet stilzitten
hij kwam bij me zitten
hij liet mij met de gebakken peren zitten
hij liet zich niet op zijn kop zitten
Iemand achter de broek zitten
Iemand achter de vodden zitten
Iemand de voet dwars zetten, iemand dwars zitten
Iemand in 't vaarwater zitten
Iemand op zijn kop zitten
iets in me(d)eëigendom bezitten
in 't bestuur zitten
in 't kot zitten
in 't nauw zitten
in (op) de tocht zitten


182 woorden, Rijmscore 2/3

bitten
gebitten
melkgebitten
bovengebitten
ondergebitten
kunstgebitten
fitten
gitten
hitten
daghitten
verhitten
oververhitten
pidjitten
kitten
koolkitten
opiumkitten
kolenkitten
amfioenkitten
beglazingskitten
dichtkitten
vastkitten
flitten
klitten
geklitten
vastklitten
splitten
gesplitten
snitten
haarsnitten
pitten
gepitten
kriekepitten
perzikepitten
beukepitten
pruimepitten
zonnepitten
lampepitten
perepitten
kaarsepitten
kersepitten
druivepitten
abrikozepitten
perzikpitten
zonnebloempitten
palmpitten
pijnboompitten
beenpitten
kriekenpitten
perzikenpitten
beukenpitten
pruimenpitten
pompoenpitten
lampenpitten
kaarsenpitten
kersenpitten
druivenpitten
abrikozenpitten
pijnpitten
vlierpitten
kankerpitten
spitten
gaspitten
waspitten
braadspitten
bespitten
gespitten
afgespitten
omgespitten
ingespitten
afspitten
draaispitten
kielspitten
omspitten
inspitten
haarspitten
onderspitten
doorspitten
uitspitten
nachtpitten
ontpitten
ritten
clubritten
spoedritten
tijdritten
bergtijdritten
klimtijdritten
ploegentijdritten
veldritten
strandritten
rondritten
stadsrondritten
avondritten
toeritten
afritten
proefritten
vroegritten
wegritten
bergritten
terugritten
taxiritten
wandelritten
puzzelritten
tramritten
tremritten
omritten
dodenritten
pyreneeenritten
alpenritten
inritten
terreinritten
treinritten
metroritten
autoritten
opritten
sterritten
doorritten
motorritten
stadsritten
afstandsritten
trainingsritten
dollemansritten
bosritten
busritten
nachtritten
uitritten
testritten
babysitten
hittepetitten
vitten
bevitten
witten
rood-witten
gewitten
eiwitten
soja-eiwitten
plasma-eiwitten
melkeiwitten
koemelkeiwitten
transporteiwitten
doelwitten
zitten
vol zitten
tussen zitten
knijp zitten
sjiwwe-zitten
nazitten
achternazitten
bezitten
meezitten
afzitten
leegzitten
omhoogzitten
mooizitten
bijzitten
paalzitten
stilzitten
volzitten
omzitten
aanzitten
achteraanzitten
bijeenzitten
aaneenzitten
tegenzitten
gevangenzitten
samenzitten
tussenzitten
inzitten
opzitten
klaarzitten
neerzitten
verzitten
overzitten
doorzitten
voorzitten
miszitten
thuiszitten
loszitten
dwarszitten
rechtzitten
dichtzitten
uitzitten
vastzitten

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op barzitten?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org