Gents

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Gents

Gents wordt gesproken in de Oost-Vlaamse hoofdstad Gent en in bredere zin ook in haar onmiddellijke omgeving. Gents bevat 440 gezegden, 2464 woorden en 31 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

440 gezegden

aan alles zijn voeten vegender goe zijn kluuten oan vegen
aan de grond genageld zijnvan 't Lam Gods gesleege zijn
aangeboren aanleg' t zit in de famielde
afbijten of doorstaanhoar op eu tanden en
afgeleefde manseniele eiwe bok
afkeer hebben van ietsder ' t vliegend schijt van krijge
alles in aanmerking genomentien buiten tander
alles okgezet gelaak ne pui op ne wegelink
alles opetenverkieskassen, vertoereloeten
als de kat van huis is, dansen de muizende muize speele tiene in de keuke
als een oudere dame verliefd wordtoas en eiwe schuure in brande schiet, es ter gien blusse ne mier oan, oas en eiwe schuure in brande schiet, kom nie te dichte bij 't vier
als er iemand sterftij es bij kiekepuut
Als het zo nauw steekt - Als het zo juist moet zijnOas’t zuu nèwe steekt
als ik het geweten had dan …o mijn tante wielekes g' hat, ' t was een kerre o mijn gruutmoeder wielekes g' hat, ' t was een kindervatuure
als ik mij niet vergisoas ek ' t goe veure en
arm zijngiene noagol en om oan zijn gat te scharte
asjemenouja santé mijn ratsje, ne goeien appel
bang maken van ouderlingenme goan eu in Lousbirge steeke
begraven zijnonder de groene soarge liggen
begrijp je het niet ?moe 'k der en tiekeningske bij moake ?
bekijk het maarge keun mijn uure kusse
bekijk het maar, doe het zelfkus mijn uure, luup noar de fuure - ge keunt mijne zak opbloaze, 't soepapken hangt er oan
bij de kraag vattenbij den coljee stekke / pakke
buiten adem't enden oasem
buiten vliegenne wip krijgen
dat heb ik niet expres gedaanda es nie van mijn geweunte
Dat heb je meteen in de gaten / Dat is makkelijk't è nie moollek
dat is een ingewikkelde zaakdad' es en zoekzantje
dat is viesètse kaka
dat past goed bij elkaarda goa goe thuupe
dat spreekt vanzelfda ziede van hier
dat weet toch iedereen, dat spreekt voor zichda weete mijn kluuten uuk en ‘t zijn gîen alvekoate
dat zal je wel merkenda zulde (zoede) wel gewoare woorde
dat zal nooit gebeuren't Zal tege zijn kluute snieuwe
de kaarten schuddende koarte deursteeke
de kat uit de boom kijkenden op (=aap) uit d'orlooze (=uurwerk) kaaken
de kat uit de boom kijkende katte uit d'orloge kijke
de katjes in het donker knijpenknippe-de-poeze
de muizen liggen dood in uw ijskast (er ligt niet veel eetwaar in uw ijskast) de muize liggen duud in eu ijskasse, der es nie veele te fritte
de vensters afsluitende blaafetuuren toedoen
de volgende keertenoastekier, noastekier
denken dat iemand geluk had, maar toch niet.ij es mee zijn gat in de boter gevalle, moar mee zijne kinne op den rand
deze boom is hoger dan die boomden deze is veel huuger of den diene
die vrouw / dat meisje ziet mij wel zittenke toesse
die vrouw zie ik wel zitten!die mooke zoe'k wel ne kier tege maane gielee wille trekke, ze zoe 't maa nog meuge vroage mee en snak en een beete
dit is vanzelfsprekendda kuist zijn gat méé papier
doen of u van niets weeteu van krommenoase geboaren, van pijkes geboare
dood zijnnoar Bataclava zijn, bij Kiekepuut, bij Pierlala
dood, overledenbij kiekepuut
dringend moeten plassentes uug woater, mijn bloaze stoa op springe
dronken zijng'et en peir op, g'et de keizer gezien, ge zijt poepeloere
echtgenote - echtgenootmijnen alven treiwboek - mijn alf bedde
een bekeuring krijgenop den kajee vliegen
een bleek gezicht hebbenbleuze gelijk nen ietekoeke - ne sniewlekker
een dwaas / ambetant / irritant persoonnen dwoazen irpol
een dwaze mannen dwoazen irpol
een echte Gentenaariene die al nekier in 't rolleke ee gezeete
een flauwe plezantene giestige meuleneere
een gans eindne guulen trok
een gierigaardij e trekleer in zijnen portemonnaie ij es van Êwenoarde in de Kraagstroate
een gierige persoontrekt en oar uit zijn gat, 't zal klinke gelijk een belle.
een goed gevulde boezemveel volk in de stoase
een goede nacht toewensensloapwal en doe gien uuge toe
een goedgevulde boezemne gruute balkon
een grote flater begaanden uuftveugel (af) schieten
een grote mondeen gruute kleppe
een grove fout maken't es ne keemol mee zeve bulte
een hese, schorre stemne pui in de keele en
een kaakslagnen droai rond euw uure
een klap voor je beknen dzjoef op eu muule
een knoeiernen brotspoelder, nen broenselirre
een lelijke vrouw't es en remedie tegen de liefde
een lief hebbenkennesse en
een loer draaienne poater schilderen
een man bedreigen'k goa eu mee eu muile teege de Dampuurte plakke, dadde viertien doage bruine ziepe schijt.
een non die de kerkelijke gemeenschap verlaatzé eur kappe over d' oage gesmeete
een onaangename opdrachten bescheete kommisse
een persoon van vreemde originene zoetwoatersjienees
een roekeloze chauffeurne duu-rijer
een roodharig persoonroaste wa moede gei koste, k' goa eu kieze veur achter mein kiekes te luupe
een slechte gewoonteloffelijke geweunte
een slechte schilderne kladpotter
een stapke in de wereld zettenpierewoaje
een steek onder water geven (figuurlijk) stekke tsjiepkes maïs
een sullig iemandeen tseute
een tegenslag, jammerlijk voorvalen akrootse
een trage, lamlendige manij ee zijn affeseerschoenen nie oan
een uil op een kluitnen uil op ne kluit
een vastberaden vrouwen resoluute
een vrouw wiens tepels door haar kledij priemende konijntses stoan mee uldere neuze tegen den droad
een welgevormde boezemde breudses liggen veur 't veinster
een windje latenkonseer veur duuve, nen achterklap, die tiest geriekt, zijn olleke die piept
een zeer scherpe tongnen sneppenbek
elk met zijn vrouw, indien u er geen heeft neem de mijne maar (wordt veel gezegd op een feest waar gedanst wordt) elk mee zijn slonse en oas ge giene et pakt de mijne
er is geen bezwaarveur mij nie geloaten
er is ruzieder zit en hoar in de boter
er viel niets te verdienentes njet van gret
er was ruziede katte zat in d'orlooze
erbij zitten voor Piet snotge zit doar gelaak nen uil op ne kluit
flauwe praattes boter zonder zijt
frieten gaan eten aan een kraam of frituur (geen restaurant) een frietse goan stekke
ga met je achterste van de dorpel en doe je kousen aangoa mee eu poepe van de zulle, en doe keiskes an eu voete
ga weggoa noar huis, eu ma ee viskes gebakken
gaan stempelengoan tiekene
ge kunt nogal zagenge kunt nogal wurtele
ge moet zwijgenewd uwe smiekol -êwd eu muile - êk stroent geroepe, toch?
gebrekkig Frans sprekentes Frans mee oar op
gedomineerd wordenonder de sloef zitte
geen gelukschraaf op, gien sjanse
geen geluk hebben met ietszijne tsoep aan en
geen raad weten met ietsgienen blijf weten
geniet van het leven want ...achter oens trekke ze de liere op
gezegde bij weggaanvrienden en gebuuren den diene es zijn kluute goan schuure
gierig zijn op reisweeg goan me t vispoane op t gat
goed kunnen uitleggen, babbeleneen tonge van lijntses, goe keune klappe
grote boezemveel volk an de stoase
haast u waten rap een beetsje / affeseerd eu
had mijn tante testikkels, dan was het mijn nonkeloa mijn tante kluuten, t' was mijne nonkel
had mijn tante wieltjes dan was het een kar. (Als ik het geweten had dan …) o mijn tante wielekes gat, 't was een krimkèrre.
hartstikke beubeu verlied
heel dronken zijnen stuk in euw kluute / veste ein
heel gemeen scheldenkijven gelijk d'oarinkwijven
heel goed verborgen't zit in den bok zijn koente
het aan zijn been hebben, het zitten hebben, 'prijs' hebbenij é 't spek oan zèn kluute
het beu rakener 't scheit van kraage
het doet hem zin krijgen't bijt in zijn billen
het gaat traag vooruit't goa veuruit gelaak buuneknupe
het gaat traag vooruit't komt uit de Lange Munte
het geheel is een inspanning niet waardtsoap es de kuule nie wirt.
het heeft geen zint ' es woater poempe in een mande
het heeft geen zintes gien avanse
het heeft geen zintes tsop de kuule nie weert
het heeft geen zin / doe geen moeitetes tzijt op de petoaters nie weert
het interesseert me niet, het boeit me niettsé ma nie
het is beschimmeldder stoat oar op
het is bijna afgelopen met mijze zijn mee den hoend noar de smesse
het is duur / prijzigtes diere, tes kostelijk
het is een gierigaardij ee trekleer in zijn portefoelde, ij es geel oan zijn gat
het is een straf van Godt' es Tsiezeke Boeboe die eu straft
het is gedaan, het heeft geen zint schoap es de preute af
het is geluktwem hier prijs
het is hier veel beter't es ier ander peper of bij den hamburgerboer
het is in orde't spel ès èspe!
het is mislukt't es potirde
het is niet onwaarschijnlijktes nie onmeugelaak
het is onmogelijk't zal in eu gat sniewen
het is onzin't zijn kluten van druug oaringen
het is ver gezochttes bij toar getrooke
het is verkeerdtes kluutvis
het is voor mekaarde blieke zijn gebakke
het is zinloosja 't es potirde
het is zo leuk allemaal samen' t es zu leutig allemoal tuupetegoare
het jong volk't konijneneete
het lijkt nergens opten trekt op nieks
het maakt haar niet veel uit met wie ze het doetze zoe uuk mee iederien meegoan
het maakt niets uit / het speelt geen rolda speelt gien rolle in ne koboofiem
het moeilijk hebbenzijn pirre afzien
het op de zenuwen krijgen't wirkt op mijn kluute
het past niet (tijd) tes nie de momeint
het steekt niet nauwschuune van verre, moar verre van schuune
Het steekt niet zo nauw; Het maakt niet (s) uit't steekt op gien andzjuunpelle
het steekt zo nauw nietoas 't moar iets es
het stortregent't regent da 't giet
het trekt op nietsten trekt op gien kluute
het was nipt' t schol nie veele, ' t schildege nie veele
het werkt op mijn zenuwen't wirkt op mijn tiene
het wil niet vlottennie op dreef geroake
het zal niet veel worden, het is niet doorgegaantes potirde
het ziet er niet goed uittes van den oend zijn kluute
het zijn stoute kinderenge zoet ze soms oan de muur plakke, ge zoe ze sewijle oan den hoak hange
hier is er van alles watier ester peper en zijt
hier zal je geen armoede lijdenier goade giene peper kakken
hij / zij is doodopze zijn afgedjakt - aa / zaa es bekaf
hij doet alsof hij van niets weetij geboard em van pijkes
hij gaat achteruitaa goa veuruit gelaak de zieldroagers
hij gaat naar bedij kruipt in zijne citroenbak
hij heeft een gezicht vol met sproetenij ee in de stront gebloaze
hij heeft geluk gehadij es mee zijn gat in de boter gevallen, ij ee oersjanse gat
hij heeft het bij het rechte eindij es ter klôf op
hij heeft het eindelijk gesnaptzijne frank es gevalle
hij heeft kans ontslagen te wordenij zit op ne schupstoel
hij heeft mij gedwarsboomdaa ee in main roâpe geschéte
hij heeft ze niet alle vijf op een rijij ee ne slag van de meulen
hij heeft zich verweerdij ee gevochte laak nen duvel in een wijwoatervat
hij is aan het zinkenij zwemt bakstienslag
hij is bangzijn gat spant gelijk een ei
hij is boosij ee nen pinker in zijn gat
hij is doodij ee zijne lepel wiggesmeete
hij is een grote vrek (gierigaard) trekt en oar uit zijn kluute en ' t zal klinke gelaak en belle
hij is een onrustig persoon't es ne zeemelirre
hij is gekij ee ne slag wig, tes ne zot
hij is geruineerdhij es foutu
hij is kleinaa moe op een liere stoan om eerbeeze te trekken
hij is kort van memorieij omtêwt van tsnoens tot ten twoalve
hij is kwaadij ee en vies haar is zijn ol
hij is niet zorgzaam gekleedaa es van zaan twiede moeder geklied
hij is overdreven spaarzaamda des en pinne
hij is overledenij is gaon ' emelen, ij est goan zegge, ij ès duud
hij is overledenij es bij tsies
hij is slimij ee vossekluuten geeten
hij is stomdronkenij és poepeloere zat / stiepelzat / ij ee en stuk in zaane zielee
hij is stomdronkenij é een serieuze snee in zaijne neuze, ei é een stuk in zijn kluute
hij is veranderd van gedachtij ee zijn kerre gekierd
hij is verontwaardigdij es in zijn gat gebeten
hij is zata jee een stuk in zijn leeze.
hij is zo stom als het achterend van een varkenij es zuu stom oas 't peerd van kristus en da was nen ezel
hij is zwaar ziek' t es ne veugel veur de katte
hij keek sip'aa oa zuune filé
hij konij kost
hij kon het goed uitleggenij speelde zaan muile af
hij krijgt geen praat meerde katte zit in d'orlooge
hij pakt er naastij é ter zaane tsoep oan
hij staat slecht gemutst op (heeft slecht geslapen door nachtmerries) hij es van de moare berejen
hij was het niette was ejij nie, t'en heet ejij nie geweest.
hij was niet al te preciesaa namet nie al te naawe
Hij weet van niets.Hij geboard Van Hoe (De bende Van Hoe - Vestuyft Van Hoe
hij werkt in de buitendienstij es veele op de boane
hij wil alles wetenij vroagt 't ei uit eu gat
hij wordt op de goede weg gezetij es gezet lijk ne pui op ne wegeling
Hij zal moeten betalen.Hij goa bloeje.
hij zegt ook nog eens ietspoempe dertien geeft uuk nog ne kier woater
iemand bedreigen'k goa eu ne schup in euwen inktpot geven dade al schraavend (schrijvend) vuurtluupt
iemand bedreigenpastop of kgoa eu mé eu moale tege de dampuurte plake daade zeve doage braune ziepe schét
iemand beetnemeniemand doen goan
iemand beetnemen van buiten Gentgoa nekeer noar de bienaawer achter drieondert gram sliesters
iemand die aan geen lief geraaktzijn lief weunt in Wachtebeke
iemand die al zijn kinderen meebrengt op bezoekze zijn doar mee uldere keuteljacht / annekesnest
iemand die de juiste woorden niet vindtkstoa mee mane moend vol tanden
iemand die doet alsofeen muilentrekker
iemand die erg ziek isij rijt den birg af, ij rijt de mort af
iemand die het goed kan uitleggenij ee ' t lapken, ij ee ' n tonge van lintjes, ij ee de muile
iemand die hetzelfde denkt / zegtde noagol op de kop sloan
iemand die in zijn neus peutertoade boove zijt breng maan sletse mee; oade bove zaat moede nekier zwoaie
iemand die loens of scheel kijktzijn ien uuge zegt sloapwel (soms ook fuurt ) tegen ' t andere
iemand die niet slim iste dwoas om talpe doenderen
iemand die scheel kijktden diene zijne rugge is uuk nat als gij tschiept, zijn ien uuge zegt foert tegen tandere
iemand die simpel is van geestveur em schept God den dag en moed'r schept de soepe
iemand die veel eetg'et gij ne lintwurme zeker
iemand die vlakaf de waarheid zegtklinkt het niet zo botst het
iemand die zijn geld verspilta ee een goat in zijn and
iemand een rammeling geveneen nieuwe muile kàppe, mee eu muile tege de Dampuurte plàkke
iemand foppeniemand ne kluut aftrekken
iemand fysiek bedreigen (meestal grappig bedoeld) kgo ue ne schup in uwen intpot geve, dade al schraavend vuurtluupt
Iemand iets wijs makeniemand een vaaze in zein kluute droaje
iemand in zijn klokkenspel slaaniemand nen trôk in zij cabine gêven
iemand kloppen'k goa eu een peere geeve da eu muile schief stoat
iemand met een spits gezichtsmaat er en bruut noartoe en t'kom gesneeje weere
iemand met een te kortebroekejei achter den trein geluupe, ije woater in zijne kelder.
Iemand met spleetogentsiepuugskes / tschienderuugen
iemand op zijn gezicht slaannen toek op zijn muile (toote) geeve
iemand schade berokkenenin zijn leer snijen
iemand slaaniene mee zijn muile oan de Muijebrugge plakke
iemand uitscheldeniene veur vurte vis uitmoake
iets dat verkeerd afloopt't zuur aan main zoetje
iets door hebbenin 't snotche ein
iets niet graag hebbennie zot zijn van iets
iets op krediet kopenop den plak kuupe
iets steleniet schief sloan
iets uit het verledentes van de joare stillekes
iets van niemendallestront mee regewoater, kluuten van druugen oarink, ' n scheete in en flasse
ik ben het hier beuhet hangt hier maan kluuten aat
ik ben het niet met u eensmaan kluute, Pieroo! (weert mier gebruikt buite 't stad - an de Muije of op de Brugse Puurte, ' t Van Beeversplain, ba 't gemien volk ) / mein uure Pieroo / kbein nie takoort mee eu
ik ga met u mee'k goa mee mee eu
ik ga naar mijn bed'k goa noar mijn treeze, kruip in mijne nest
ik ga u een schop in uw kloten geven hék goa eu ne schup in eu iekels geeve
Ik ga U slaan met mijn paraplu.Kokedi (zeer oud Gents) 'k Goa mijne kokedi in euwe nekke leggen
Ik ga weg'k goa mijn matte oprolle, 'k goa mijn schuppe of maane buut afkuise
Ik heb daar niets mee te zieneek distancieer ma van da
Ik heb diarree' k goa maane kop deure mijn gat schaaten / ket vliegend schijt
ik heb helemaal geen zinke langs gien kante goesteinge
ik heb hem gehoord'k e em g'uurd
ik hoor niks'k uur ier gien kluute
ik ken er niets van' t es maane winkel nie
ik kreeg het op mijn heupen'k kreeg er de rittepetite van
ik laat me niet beduvelenkloate kik nie mee mein kluute rammele, / spele, kloate kik nie op mijne kop schaate
ik lust het graagtes noar mijnen tand / da des maanen tik
ik praat ook Gents'k klappe uuk Gents
ik zal het je niet vertellentes veur mij een weete en veur eu een groaije
ik zal je klap om je oren geven, dat je er niet goed van zijt' k goa eu een suuke op uwe spekkewinkel geve dadde stuikt gelêk een schelle pénse
ik zie je graag' k zie eu geere
ik zie niks'k zie gien kluute
Ik zou graag hebben dat je nu toch een tijdje stil bent.Oazek eu zegge: vuilbak of scheel uupe, tons willek eu uure
in aller ijlin zeven hoaste
in de omgevingin de gebuure, in de gebuurte
in moeilijkheden zittenop ne wier zitten
in stand houdenin stand èwe
ingeschreven zijnop iemandsen boek stoan
ingewerkt zijnden droai en de kier kennen
is het al 1 uur (ook 13 uur) ?es 't al ien
Ja waddemijn uure pierro, da es giene ziever, santé mijn ratsje, (ne) goeien appel
ja wadde (amaj, oeioei)zet eu maseur, k zal ekik eu ne kier scheere
je bent niet welkomge moet moar kome, ' t schofke zal opzite in den trap zal afgezoagd zain
je geeft veelge gee vele
Je hebt een onhandelbaar / moeilijk / ongemanierd / stout kindG’hoat euwe kleine beter gebreeën, ge kost hem tons nog uittrekken
je hebt me beduveldge me bij den bok gedoan
je hebt mij heel hard gekrenktget in mein roape gescheete
je komt hier niet binnen met je natte klerenge komt ier nie binne mee eu natte kazakke
je mag niet komeng'e meug nie koome
je probeert mij wat wijs te makenmorge brenge in een oedenduuze
je staat hier weer niks te doenge stoat ier weere rond te droaie gelaak nen stront in ne ziekiemer
je wordt onterfdge zijt blend gescheten
Je zal rap buitenvliegenGe goat schuive gelââk een stuk ziepe op nen toile sieré
Je zou nog verrast kunnen zijn, ouderen hebben meer ervaring dan jongeren (kan ook seksueel bedoeld zijn) In een èwe kasrolle kookte de beste soepe
jij dwaze vrouwgij dwoase tsjanne
ken uzelf, en je kent een anderoan eu eige scheete kende nen ander zijne stroent
knappe benen hebbenfirme puuten onder diene pisbak ein
kom schat, we gaan naar huis voor een romantische nachtallee treute, we zijme vuurt, ik zal eu thuis ne kier tuugen woar dat Belfort echt stoat
kontante betaling't es boter bij de vis
kustjoeze - totse - ne toes
kwaad zijn, zeer kwaad zijnzijne oet oan en, zijne oet mee binders oan en
lang persoontwie meters n half woaibumenaat / nen langeloo
last hebben van de gal (in de lente) tes topkoome van de bloare
last hebben van gal (in de herfst)tes mee 't afvallen van de bloare
leg je maar al klaarlegdeu moar al te bloeje
lelijk gezichten muile om ne guidon oop te pleuje, en muile om ne gardeboe oop te pleuje
lelijke vrouwzes uuk de schuunste van de stroate oas de voilbakken buiten stoan
losjeswegtussen pot en pinte
luister / hoor eens!urkt ne kier iere
luister eens goed (naar mij) urkt ne kier (iere)
maar jij bent mijn vriendin hoormoar gaa zaat main loetse
magere vrouwplanke mee in goat in
meer aanrekenen dan voorzienmee dubbel (dobbel) krijt schrijven
men kan zeggen wat men wilder goan veel zegges in ne zak tegen dat aa vol ês
met alle moeite stappenal mankend en petschankend
met tegenzin iets doenij eet er een broerken an duud
met veel zwier komen afgestaptmee ne zwier-la-fleur
mijn concubine (vrouw met wie men een buitenechtelijke verhouding heeft) mijn koeketiene
mijn echtgenote heeft een veel te kort rokje aan.mijn treeze (beeze) luupt were mee guul eur fuure bluut
mooie borsten in diep uitgesneden decoltéde breudjes ligge veur de venjster
na het laten van een boermeete complementen van maanen eetzak
na ons dood doen de kinderen ons geld opachter oens piese ze der putses mee
naast de pot pissenneevest de pot piessen
neuken (obsceen)'k goa ne kier mijnen oarink goan kieren
niet erg gehaast zijnop zijn duzende gemakskes
niet klagen en niet plooien (opgeven)nie neute, nie pleuje
niet opgeven, niet toegevennie pleuje
niet teveel grillen hebbenij nie zuveel tantewannekes
niet voor u weggelegdgien spek veur euwen bek
niets meer bezittengiene lepel en veur 't eete
niets te eten hebbenop zijne kinne kloppen
niets waardgien sjieke toebak wird (geen tabakspruim waard )
nog eensalweeral / nog ne kier
om 11 uurten elve
om 12 uurten twoalve
om 2 uur (ook 14u) ten twieje
om de muren van op te lopenoom u kas' oop te fritte
om negen uurte neun'n
onfris ruikenuure boove de wind stinke
onmogelijke plannen makendruume van boktande
onophoudelijk babbelenen tonge van lintsjes en
onthutst zijnvan zijne center zijn
ook al ben je kwaad, ik zie je nog graagein zaade ga kwoad aup ma, ge za ga taug ma loetse
op blote voeten lopenop eu pletse luupe
op condoléancebezoek gaante lijke goan
op de eerste rij staanop dieste rotte stoan
op iets rekenenstoat moaken op iets
op je gezondheid! (bij drinken) santee!
op krediet kopenop de plak kuupen
op zijn hoede zijnop zaane kievief zijn
op zijn lappen gaanop larie goan, op zijnen dril goan
op zwier gaanop schok goan
opzouten, lazer opbloas maane zak op / kuist eu schuppe af / kuist eu blèk af
overdreven voorgesteldoan 't oar getrooke
platzak zijnop kimpzoad zitten
profiteer van het levenachter oens trekke ze de liere op
regelmatig ziek zijntsuur an zein zoetche ein
ruzie hebbenter zit een oar in de boter / de katte zit in d'orloge / tes lagirre (la guerre)
ruzie maken heeft geen zintsop es de kuule nie weert
stout en bangstijt en benijt
stringen olkuurde, ne scheetesplitser
terug zwanger zijnz'hee tegen een ronde tafel geleupen
terzelfdertijdan passant
tijd om naar huis te gaantes uure van poliese
traag van aannemenduure-de-koemprenuure
uitgaan om lang en veel te drinkenlampette
uitgeput zijnop zijn tandvlies zitte
uitgeput zijnkapot zijn
uw broek staat openeuw veugelmuite stoat oope
uw kans wagen bij een meisjevragen es vrij en ' t refuseeren stoat er bij
vallenop zaan klute stuiken
van een lelijkaard zegt menda azuu ne kop op en virken stond, 'k en at vanzeleve gien uuflakke mier
van het kastje naar de muur gestuurdvan Pier noar Pol gezonde zein
veel drinkenij zuipt gelaak ne Zwitser
veel drukte om nietsen scheete in en flassche
veel eten en drinkenzijn lizzen vullen
veel plezier gewenstd'amuuzeleute
veel zin hebben in iets' t woater in zijne mond krijgen
verbaasd kijkendlijk nen uil op ne kluit
verlangen om te vertrekkengetiektakt zijn, getiketakt zijn
verontschuldigen (hierbij wil ik mij) gelieve mij te pardonneren
Verschrikkelijk moe zijn't schoap ès de preut af
verteren, geld opmakende gruute Jan uithange
vlakaf de waarheid zeggenklinkt het niet zuu botst het
vliegensvlugzuu rap oof de wind
vretendeur de keele joagen
vreteneten gelijk nen bir
vreteneten gelijk nen delver
vreteneten gelijk en bieste
vrouw met grote borstender es veel volk in de stoase
vuile gordijneneuw gordijnen zijn zu voil dadde der soepe kunt van koke
wat scheelt er met jou vriendwa est mee eu moat
wat voor zootje is dat hier?!wa (vurte) boel es da d' iere
wat zegt u?wa zegde? wadadde
we gaan wandelenme goan goan wandelen
weggaan, heengaaneuw schuppe afkuischen
wij hadden gelijkm'hoan gelijk
wittebroodsweken't es nog altijd suiker en zieem
zat zijnvan de gazze en
ze heeft haar regelsze zit mee eure brol, de ruuje vlegge angt uit, see eur Marie
ze heeft lange beneneuren eksternest hangt uuge in den buum
Ze is in (blijde ) verwachting, ze is zwangerZ’ hee nen hoarink ingeslikt zonder groate; Heuren hutsepot es aangebrand. Heure rok wordt te kort. Z’ hèn heur nen trok gedroaid. Z’ hee’t zitten. Z’ hee poalink g’eeten. Den buik vol leve en de schuut vol troane. Z’ hee heur een buile gelupe. Z’ hee tege nen balk gelupe. Z’ hee poreisoepe g’eete. Z’ hee biljoart gespeeld. Ter es een bloarken uit heuren boek gescheurd. Ze goa winkol hèwe: heuren tuug steekt uit. Ze luupt mee een tonne. Ze zit vol. Ze moe kippe.
ze is in blijde verwachtingz'hee heur een buile geluupe
ze is ongewenst zwangerz'hee eur een jonk loate moake
ze is opnieuw zwangerz' hee t weere zitte
ze is terug zwangerKloas moe were koome
ze weet van aanpakkenz'ee ter een handsje van wig
ze zijn met de hond naar de smidseze zijn mee de hoend naor de smesse
zeer droog't es zuu druuge of geruukten oarink
zegt men tegen trouwersde goeie inhang en de profijtigen uittrok
zich niet goed voelenkbein maor en alve panne
zich opwinden over ietsop zijn pird zitte
zich volproppen op andermans kostenzijn lizze vulle
zie je welziet sie
zij hadden gelijkz'oan gelijk
zij hebben mij bedrogenz'en ma en wieke gestoofd
zij heeft veel kinderenzee gekwiekt lijk en konijnemoere, zee uuk nie mee heur biene gekruist gezeete
zij is nog helder van geestz'es nog goe bij den eure
zij is zeer onrustigz'hee gien zittend gat
zij woonden op een zolderkamerze weundegen op en masardekoamer
zijn beste kostuum aanhebbenop zijne trente-et-un zijn
zijn uiterste best doenzijn devuure doen
zo is hettes azuuu
zoek je iemandzoek-t' iemand
zonder geld zittengienen rotten bal en
zwaar dronkenschijtezat, poepeloere
zwaar ondervraagd wordende koas van tussen eu tienen hoale
zwanger zijnin poziese zijn
zwanger zijn van een ongekende vaderden aalege giest es gepasseert
zware herhalende taakslameur
zwarte kleur (van iets of iemand die zich vuil (zwart) heeft gemaaktij es zuu zwart of muurkes kluute

2464 woorden

's avondstsenavends, tsoavends
's middagstsenoens
's morgenstsemorges
's nachtstsenachs
's namiddags / namiddagtsachternoens, den achternoene
's ochtendstsnuchtings
't is wel (stopwoord)seesa
1ien, iene
2twieje
3drije, dreie
9neege
40tfiertig
50tfaaftech
60tchesteg
66zes en tsestig
70tcheventeg
72twie en tseventeg
80tachentig
90tnegentig
100oenderd
1000duuzend, duust
1 aprilverzenderkesdag
15 augustusVive Marie, Mie-klimop
250 gramkoartse kielo
6 decemberKloasdag

A

AA Gent / KAA Gent (voetbalploeg) de Gantoise, den azjee
AA Gent-spelersBuffalo's
aaistriel, bir
aalbessentsenuiverkes
aalputbirpeut
aalschepperloete
aangebrande liedjesvetjes, seksueel getinte liedjes vaak gezongen door Karel Waeri
aangenaam, tofwijs
aangetekende briefrecommandee
aangifte doeninken, aangeven, deklareere
aanhangwagenremorke
aanhef van een briefuuftdinge
aannemerentrepreneur
aanrechtpompstien
aanschuivenrotse schuive
aanspraakklappenance
aanstekerbriekee, allumeur
aanstellerblageur, blaage
aantaltsnoens
aantastelijke manne vuile pietoe
aapmarteko, oap
aapjewiestitie, oapke
aardappelpetatse, patoater
aardappelmesjepetoatermeske, petoaterschelder
aardbeieerbeeze
aardewegirdewig
aardwormteek
aarsol
abrikoosapelko
academiekakademie, takademie
accordeontrekzak
accordeonvleujenpletter
achteraanalachter
achteroverachterwoartsover
achterwaartsachterwirs
activiteitenaktivitaate
aderspat, spatadervarice
advertentieannonce
afdingenafpietsen, aafbieje
afgeleverdbezeurgd
afgeroomde melkfluitjesmelk
afkeerdeegoe
afkrabbenafscharten, afschrepen, afpietsen
afwassende schotels doen / wassen
afwerkenacheveren
agentfliek, nen agjent
ajuinandzjuun
ajuinsausandzjuunsaase
al altijdgielseleeve
al altijd, immeralzeleeve
al uw geld verterenvertoerloeten
AlbertAlbir
alcoholspriede vin
aldaaralginder
AlfonsFons
algauwalrap, algeiwe
allemaalallemoal
allemaal samentuupetegoare
AllerheiligenAlderheilige
alles OK ge zaa gezet laak nen oend mee vleuen
alles wat uitsteekt, afdekt bv. van balpen enz.tsoepkes
alpinomutsberet-alpeign, tetetsen
alsoas
als een standbeeldin statue
als het wareomzuutezegge
als ikoazekik
als jeoischeu
alstublieftoastemblieft
altaaraaltoar
alweerweeral
amaijawadde
ambtenaar met strikdaspoasei
amusementamuzoase
andijvieandieve
anorexiapatiëntspuimuile
antiquairbrocanteur
antiroestverfruujemiene
apothekerpillendroaier, pillekesdroaier
appel op stokje met snoep, pomme d'amourappeltsoeze
aprilmirrelirre
aprilgrapaprilvis
ArmandManse
armbandbranzelee, bruincelee
arme vrouwsluure
asakse, pivot
as van kolenschrebielde
asbaksandrijee, cendrier
asbakcendriejee
aspergeeksperze
auboastemblieft
augurkkornichon
AugustGuust
authentiekotantiek
autoen vwatuure
autootoo
autodeurotoodeure, portjeire
avondploeg (de) loate

B

baarmoedermatriese
baasjeboaske
babbelaarbaabelirre
badhanddoekspoensantoek
badplaats fictiefstruupoepe-le-bain
bagagedragerportebagaazje
bakfietstriporteur
bakkebaardenfavories
baljurkswareeklied
balpenbiek, stielo
bangbenaat
bang persoonbenijteschijter, benijtschijterigge, broekschaater
bangerikschaatol, schaatuuft, benaatereek
barakbaraake, braake
BarbaraBoarbera
barstboste
bastaardhondstroatjee
bastaardhond (pochend) stroatjee de la grepjeire
batterijpielen
bavetbaboteuzeke, baviete
bedampenbedumen
bedorvenveurt
bedriegen, vals spelenzeuren
bedriegerijzeurzakkerije
bedveringresoor
beeldjepostuurke, bibelootse
beenhespbienhespe
beenhouwervliescheiwer, bieneiwer
beerkarbirkère
beerruimersbirboere
beetjebeetse, tsietse
begonbegost
begon ikbegoste 'k ik
begrafenisbegroavinge
begroetensaluuweere
behangborstelpapbeustel
behangpapierbejangpapier, behangselpapier
behendigheidadrittigheid
beidealle twie, alle twieje
beitelbietol
bekeuringboete
beklemd van luchttes bevange
belangrijksteprinseposte
beleg voor op broodwa bij
Belgische spoorwegenijzeren weeg
beloofsterbelooverigge
beluikstraatjetsiepkesdreve, citeetje.
bengaals vuur (vuurwerk) firmegals, feu Bengale
benieuwdkerjeus
benieuwdtangerachtig
benzinenafte
beoordelenb'uurdielen
bergbirg
bergruimtedeebaara
berispingreepriemande
beroertegeroaktheid
beschonken zijncanard
beschuldigingaccusoatie
beslissendesiederen
beslommeringslameur
besmettelijkbetroapelijk
bestellingcommande
beteutert kijkenij e zijn tsiepuugskes opgezet
betredenbeterten
betreedbaargoanbaar
betweterwelweter
bevallingaccouchement
bevorderenvereuveren
bewegenboezeeren
bewegenboezeere
bewonderaaradmierateur
bewonderenswaardigadmirabel
bewoner van nieuw gent kant Storypleinblokratte
BHsoetien-gorge, loezenkaaba, tettengariele
biddenleezen
biefstukbuufstuk
bier met colamazoet
bier met spritekievla
bierbuiktuugzweere, tonne
bierviltjebierkoartse
bij de kraag vattenbij zaane koljee paake
bijeenzoekenramasseeren
bijnaoast, bekans
bijnaamlapnoame, bijlap
bijregelenajuusteere
binnenband (fiets) sjambriejeire
binnenband (koersfiets) tuube
binnenkortbekanst, teweege
binnenplaatsbinnekoer, koerke
binnenvetterhertefritter
binnenzakportefoeldeak
bitsige vrouwkenoalde
bivakmutskagoele
blaar (op voet of hand) bloaze
blaaskaakbloaskoake
bladwijzerliezeuze
blaffenbassen
BlaisantvestPlezante veste
blarenbloaren
blazenbloazen
blikjeblekske
blinddoekblentoek
bloedworstbloewuste, bloedendeke, bloedsosietse
bloembloome
bloemkoolblomkuule
blootvoetsboarevoets, pletse-boarevoets
bluffenblageeren
blufferbloaze,
BMW (automerk) Brol Mee Wiele
boekentaskanasjirre, rangsol
boelzoekerspelmoaker
boemelaarbambocheur
boenwassierage
boerinboerenlutte, boerentriene
boetekontervense
bokkingdruugen oarink
bolhoedsjapoo melon
bont (vossenvel) renard
bontjasvellene mantel
bontverwerkerfoureur
boodschapcommisse
boodschappen doenom eetelijke woare goan
boodschappentasne kabba, ne kaaba
boombuum
booskolirig
bordtaluure
bordeelkabardoeze, motkaske, mothuis, oerekot
bordeelhoudermakroo
bordelenkriebelmuiten, conten tasten
borstbeuste
borstelbeustol
borstenlolos
bot mesgatschreeper
boterhamnen botram, en bootse
boterhamne boo
boulogne worstbloende
bourgondier / levensgenieternen echte Genteneere
boutboelon
bouwplaats, werfop chantjee
bovenlichtlanternoo
brakenen keelkakske, kakke over zijn tonge
brandkastkoeffrefoor
brandweermanpompier
breiwolsajette
briefbeschreven papier
briefwisselingcorrespondeinse
brievenbusboate
broeksriemceinture
brolkamelot
bromfietsbroomer
bromfietsbromfluite
brommermobieletsje
bromvliegmoaneschijter, peerdevliege
bronchitisbustvallinge
broodbruut
brooddoosbruutduuze
broodkorstkroete bruut, en keuste
broodpuddingpoteink
broodroosterbruutruuster
broodvleesfrikandon
BrugsepoortBrugschepuurte
brutaalastrant, vrank
brutaal iemandastranterik, vrankegoard, frankegoard
buikloopafgang, afgank, schijterijje
buishoedsjapoo buuze
buiten ademtendenoasem, tendend den oasem
buitensporigbuitenola
buskruitpoer
buurmangebuur
buurt, wijkgebuurte

C

café met twijfelachtige reputatiekavietse
carrosserieherstellingsbedrijfploatslogerijje
carrosserieplaat onder voorbumper autozuupken
caviastienratte
cel voor één nacht't rolleke
cementvloerchaape
centerboortepelbuure
centrifugezwierder
champagneglasfluitse
CharlesSjoarel
chocoladesjookla
chocoladeliefhebbersjooklamuile
chocomelksjooklamelk
Citröen DSstrijkijzer
claxonnerentroempen
clownklausaugust, kloozegust
coïtusseance, veugele, poepe
Colbertjasjevestoen
compleetguuldegans, guultegans
condoomkapootangleize
corned beefkornetbief
cote a l'ossteek-a-los
cowboyhemdkoboo ende
criminele activiteitkrimieneele bezighaad
cuberdontsoepke
cuberdonsneuzekes

D

daarginter
daarlangsalginter
daarnanoardien, tons, derachter
dadelkadijster, kadaaster
daglichtkloarte
dakgootkernisse, kornisse
dantons, toens
dansenen slinke zesse sloan
dappere kerelkloekoard
darmentriepen
datda, dadde
dat is (heel) ergtes vriet
dat is mij te ingewikkeldnoaj gij doar ne knuup an
dat is ook een duvel, sloeber, specialedat es uuk een vedette
dat is ook een speciaal geval die de mensen aan het lachen brengtdat es uuk een vedette
dat je erdadder
de bocht ingaanden bocht paake
de doodpietsje-de-duud
de groetende complementen, de compeldemente
de groetende groetenisse - groensels de complementen
de Lievebirbeeke
decoupeerzaagwipzoage
deftig (passend) koenvenoabol
denkenpeizen
dennenaaldsperrenoalde
dennenappelsloaper.
deugenietrafasol, rufte, roesoesoe, sloeber, ne numero
deugenieterijesloeberderije
deukbluts
deukhoedgreetoed
deuntjeairke, irke
deurknopklinke
deuromlijstingsjambran
deze morgenvandenuchtink
dezelfdedezelfste, 't selfste
diareeschateraje
diefjikker
dierentuin, zoobiestenof
dikke lipen muure leppe
dikwijlsdikkels, dikkols
dikzakbroek vol bille, pattapoef
dinsdagdeisendag, dijsendag
diplomatisch persoontottentrekker, smoelentrekker
directsebiet
directstantepeede
dit gaat hier ernstig verkeerdda goa ier faliekant mis
doedelzakmoezelzak
doeisalu
doel (voetbal) de muite
doelpunten galle
dokterdokteur
dokwerkerdokwirker
domme menszuu dom of 't pird van kristus en da woas nen ezel
domme persoonstommenachterweertsover
domme trutdwoaze goele, treutavie
domme vrouwdwoaze kalle, gesgiete
dommerikkalf 'n alf, stienezel, kwiestenbiebel
dommerikdwoaze kilo
domwegdom-ge-wig
dondervliegjedonderbiestse
Donkersteegrue du paradies
doodmoeafgepetoaterd, afgepaagert
doodsprentjeduudsbeeldeke, duu (s) zentse
doof persoon.duuven irpel.
doopsuikerkientjessuiker
dooreendeuremalkoar
doornatziekend nat, zijpend nat
doorstuifpapierkalkeerpapier, karbonpapier
doortrapte persoonne gesleepene, ne liepe
dop (van een fles) tsjoepke, stoopsol
dopsleutel / rakiaaffeseersleutel
dorpel in arduinen zulle, preutekoeler, preutekoelder
draad van een vliegerklaawe
draagbandbretel
draagtas, boodschappentasne kaba, ne kaaba
draaiendroajen
draaimolenzwiermeule
dragonestragon, ikstragon, salakruid
dreigendriegen
driewielertriporteur
driftig persoonnen nadegoart
drilboordrille
drinkbuspulle, biedon
drinkbushouderbiedoneiwer
drinkebroerlepellekker
drol (honde~)grendel, (oende)keutel
dronkaardzatuuft, zattepulle, verzopen kalf, zatlap
dronkenbetsabbeld
dronken zijnstukske in mijne gilee
drukdoenderijtantewanekes
druksluiting (kledij) presjoen
druktemaaksterbeslagiefer
drumstelbaterie
duifpannenscheiter, dakschijter, duive
duimspijkerpieneze, puuneize
Duitse herdershondDuitse scheeper
DuitserDuitsman
dun gesneden boterhammeniefreiwebotrammekes
dunne benen.trommelstooke.
dunne schel (vlees of kaas) flakke
dwangbuiszottekapotte
dwarsliggertwis-in-de-zak, dwis-in-de-zak
dwarsligger (spoorweg) bielde, en hijte biele
dwaze praatkluutvis, ziever
dwerglielieputter

E

echtgeno (o) t (e) alfbedde, alve (n) treiwboek
EdwardEedse, Edewoard
eennen
een aangetekende briefnen recommandee
een autobusnen buus
een beluiken puurtse
een bierbuiken tuugzwirre
een blokje omlopenen toerke doen, 't blokske rond luupe
een boekentasnen ransel
een bootne buut
een deel van een lied of versje vertelleneen stroofke vertelle
een dobbelsteenne tirlink
een domme vrouwen goele
een dommerikij ès mee olhuizekes gekwiekt
een drukteen begankenisse
een fooidrinkgeld
een foutnen defoo
een gebrek, een tekortnen deefoo
een grote boezem't es goe were oan de tzuid
een grote boezem't es goe were veur den toebak
een kaakslagen muike, en smoelpirre, en koaksmete
een kaalkopkletskop, zijn huufd es lijk nen biljartbol
een klap in je gezichteen muuke op u tsjoeze
een kluiseen kluize
een koopje doen (voor weinig geld), een slag slaaneen oazoardeke
een lijnen schreeve
een moeilijke persoonnen ambetanterik
een moeilijke, zware taakeu peeire zien
een mooie vrouwen snelle
een omwegen toerke alome
een ongeduldig persoonnen impasjentegoart
een portieen poche
een rietjeeen struutse, en streutse
een schorteen koerskwie
een schouween schijwe
een schriftkajee
een slabbetjeen bavette, en zieverlapke
een smokingne pieteleer of ne koentekletser
een soldaatne soldoat
een spinen koppe
een stuk zeepen stuk ziepe
een stuurs kijkende maneen muile lijk ne flokbuustel
een taarteen toarte
een vaaseen foaze
een veldwachterne schampetter
een verward iemand'n soepe
een vleiereen meiwevoager - een fiele
een zageventeen peerdezoage
een zandzakjeeen voaderlanderken
eendgoele
eenrichtingsverkeersanzeniek
eentjeientsje
eerstiest
eerst en voorald' abord
eetbordplatte taluure
eetzakbezaatse
effenkief-kief
egelstekolveerke
eidooiergeel-van-ei
eierschaalschelpe
eigenaaraageneere
eigenlijkin de fond
eikeaaike
eindjeendeke
eindstreepmeete
ElastiekRekker
elektriciteiteletriek
elf (telwoord) elve
ElizabethBette
elkaarmalkoare, malkander
emailie-meel
Emiel Braunburgemiester van Gent, bijnaam: Miele Zoetekoeke
EmmaEma
emmeriemer
en danen toens
en dan?en toens? en tons?
en jij gelooft dat?en gaa geluuft da
engelingel
Engelse sleutelvisasleutel, viezevijnsleutel
EngelsmanEngelschmans
enigeeenigte
enkelsknoensols
er boven op, extraatje (iets) boven ola
er naar gissen / radener mee eu klakke noar sloan
erfenisirfenesse, dielinge
erg graagvrie geere, vriend geere
erge (dommerik) gestampten (ezel / uil)
ergenisirgernesse
ergensieveranst
ergerlijk iemandbeuzak
ernstig gesprek voerenrezoneere
erwtirwete
erwtensoepirweetsoepe, troempetsoepe, eerwetesoepe
etenbieken, fritte
eten bereidenkeukelen
EugèneZeuntse
Europasiropia (veur 't lache)

F

fabrieksarbeider (neerkijkend op) fabrieksratte
Facebooksmoelboek
faling / failliet zijnop de Kuurmort zitten
familiefamielde
fauteuilzetel
februarilichtmismoand, t kurt moandeke
feest fieste
feestenfiesten
fictieve vakantiebestemmingstruupoepe-le-bain
fictieve vakantielocatienieverance
fietsveloo
fiets (mannelijk) veeloo
fiets (vrouwelijk) biesieklette
fietsbandpneu
fietsbandenlijmsooluuse
fietsbandpleisterruustiene, en rustinneke
fietsbelveeloobelle
fietsenvelorije
fietsframekadrement
fietsstangfoerse
fietsstuurguidon
fietsteam politie Gentde droaken
FilipFliepe
filmfiem
finisheindmeete
flapoorLotsuure
flaporenuren gelijk blafeturen- uren gelijk taluren
flauwe plezantegiestege meuleneere
flauwe praatsosietsjesproat
flauwvallenvan zijne sies draoie / valle, in de petoaters vallen, van zijn zelve droaie / valle
flesflasse, flassche
flessedopjekapsuuleke
flessenopenernen aftrekker, nen opendoender
flootschuifeldege
fluisterenveezelen
fluitenschuifelen
fluweelfloer
foetsiepiepedaadaa
fopspeentuuter, tuute, (mamme) lokke, lokske
fotograafportrettetrekker, portrettemoaker
fototoestelne kodak
foutjeakkrootse
Franciscaanne bruine poater op bluute voete
FrançoisFranswa
Frank BekeFrank Bike, burgemiester mee de veloo
FransmanFranschmans
frieten eteneen frietse stèkken
frietkraamfrietkot
frigoboxijskaba
frikandelwieloke
fuchsiabellebuum

G

ga weggoa vuurs, bollet em af
gaangoan
gaan maffengoan sloapen
gaarnegeere
galnootlaangalnoteloane
gangallee
gapende wondgabbe
garenzeujen
garnaalne girnoart
garnalengirnoart
gasgaaze
gas gevenbuzze geeve, geef buzze
gasfornuisgazzevier
gauwdiefbuzzesneier
gebakken stukjes spekkoantsjes
gebakken varkenszwoertkoantses
gebarstengebosten
gebrachtgebrocht
gebroken, kapotkatsee
gedaangedoan
gedoopt in een baziliekbaziliekér
geduldpasiense
geelgelem
geengien
geen ademgienen oasem
geen enkelegieniene
geen zakengien uitstoans
geestelijkehemelventer
gefrituurde erwtenkroakmandels
gegevengegoove
gegevengegeen
gegrondgefondeerd
gehakt (vlees) gekapt
geitgiete (ook voor auto 2pk)
gek wordende seskes kreige
geknoei, gepestkluuterije
gekookte hespgezooie espe
gekrioelkrawietelinge
geldkluite
geldspiekers
geldbeugelportemoneetse, slekkestekker
geldduivelgeltduvel
geldinzamelingomhoalinge
geleidepaal voor hoppe, sperziebonen enz.en peerse
geliefde vrouw of vlamkoeketiene
gelovig iemandpilaorebijter
gelovig persoonnen kirkuil
gelukchance
geluk hebbenmee zain gat in de botter gevalle
gelukzaksjansaar, buzze, pietzak
gelulkafeeproat
gemeen volkkrapuul-de-luukse
gemeenschapcoensorte
gemeenteraadgemienteroad
gemorstgemuust
geniepig persoongeniepegoard
Gentde stad mee de schuunste 'kuipe' van 't land
Gentenaar (mannelijk) ne Gentenirre, en stroopke
Gentenaar (vrije)iemand die in de mammelokke (stadsgevangenis) heeft gesloapen
Gentenaar (vrouwelijk) ' n Gensche
GentsGentsch
gents snoepjeKatrienspekke
Gentse FeestenGentsche Fieste
Gentse kopuuflakke
Gentse mokkenronde koeken gemaakt van rogge, suiker en anijs
Gentse rocker uit de jaren vijftigbeebopper
Gentse waterzooiGentsche woaterzeui (oorspronkelijk een vissoep met o.a. riviervis)
GeorgesZoors
gepestgekluut
geplastificeerd tafellakentoile sirée
gerechtsgebouwtschuustiiessepallaasjsch
Gerechtsgebouwpaleis van justise of lollekestribunol
gereedgried
geruineerdgereneweerd
geschenkgeschijnk, kadoo
geschoold vakmanstielman
gesmolten varkensvetsmijt
gesnedengesneejen
gespuissoorte, krapuul
Gestichtstraatklein Francorchamps
gesuikerde appelappeltsjoeze
getrouwd zijntseel an
gevaarlijkdangereus
gevangenisden amigo, prison, trolleke, den bak, tgevang
gevolgenkonsekwensies
gewaagdskabreus
gewelflantoo
gewelfvoute
gewetenconscience
gewikkeld verbandwindol, windsel, winde
gewillig, beleefdTsiepke
gewoontegeweijnte
gezegdgezeid
gezette buikloobalbuik
gezichtmoile, muile, smoele, wezen, smiekel
gierigaardeffenlegger, justepiet, krentenschijter, krentenkakker, potschreeper, een peene
gierige vrouwen girre
gietijzergeutijzer, geute
gietijzerengeutene
gipsploaster
glanzende schoenenlakee schoene
glasgloas
glas in lood, loodglasvietroo
glashelder't es zuu kloar of boter
glasraamvitreau
glazen koepellanterneau
glijbaanafrijzer
glijbaanafrijzer, slierboane
glijdensliere
gloeiende hekel / grote afkeer hebbende vliegende schaate kraage
gluurderuitveizer, lonker
goed etensmiebelen
goed geschapen vrouw, meisjenen feermen beer
goede vriendbonamie
goederenmarsjandies, marsjandieze
goedkope sigaarporto-stinko
gokkentoisen, tuisen
gommetjepansjezuupke
goochelaarschamoteur
goochelenschamoteere
gootgreppe
gordijngordijne / stoorse
gordijnstorse
goudgeiwt
graaggeere, geire
graatmagervel over bien
grammofoonplaatfonoplakke
grapjaslollekesiere
grapjelolleke
grappenmakerfarseur
grappig persoonkwiestenbiebel
grasgès
grasmaaiergesmachiene
grasveldpeloeze, gazoen
graszodetsoenk
GravensteenGroavekastiel
griepgrijpziekte
groentegroensel
GroentenmarktGroensolmort
groentensoepgroenselsoepe
grootmoeder & grootvaderboema & boempa
grote autone gruute bak
grote boezemveel volk in de stoase, ne gruuten balkon
grote borstenvan de famielde van Loesberghe
grote borstenjoekels
grote knikkerbolleket
grote neuskloef
grote tromgroskes
grote voetenlochtinkterters
gulgoegeefs
gulzige eterslok-op

H

haagen oage
haal uw portemonee maar bovenslekkentrekker
haantje de voorstene veurvechter
haar (vrouwelijk) eur
haar kledijheuren tenue
haarkapperkwafeur
haarstukjepostieske, toepetse
Haast je, vlugSchiet eu en beetsen op jong, en beetse rap
hakenkrosjeere
halenoale
half 12alver twoalve
half 3 (ook 14u30) alverdreie
halfdronkenalfcanard, alfgelooie, alfzat, alfsneppe, alfzeil
halsbontviezoen
halskraagbarbe
hamespe
handboeienbruzelette, briezelette, menotten (Frans)
handboogschietengoaijschiete
handborstel om stof weg te nemenflokkenbustel
handelkommeerse
handelaarkommersant
handelingen die je niet bevallengetsjol
handig, praktischpratiek
handkarsteekkerre
handtassjakosj (e)
handtekeningkrawietel
hangslotmolleslot
hard gebakken roggebrood met of zonder rozijnenroggeverdommeke
haringhoarink, herrink
harkroake
harlekijnlapkesdief
harterte
havenarbeiderdokwirker
HawaiAwai
hebbenèng
hebben en houdensanteboetiek
hebteit
hee daarhelaba
heeftee
heel droogpoerdruuge
heel lang plassene zuu e'laaie
heel waarschijnlijkvan tiene nege
heen en weerwig en weere
hefboomlevjee
heftrucknen klark
hegwjèèr
Heilig Kersttseleskest, siliskest, seleskest
helemaalhieltegans, ielemoal
helemaalguultegans, gielgans
helemaal benedenhieltegans vanondere
helemaal, volledigguultegans, gielegans
helingeelink
hellingtaluu
hels lawaaikadaajl
hemdende
hemdenslipendesleppe, en voane
hemdjelijveke
HemelvaartdagSies klimop, Tsjies-klim-op
hengstijnst
herfsterft
herinnerenrappeleren
herinneringsoevenanse
hespespe, epse (veur 't lache)
hespenrolletjespapespe
hetet
het (karweitje) is klaarij et uuk zitte lèk asde Flip zaane mutte
het geldde pieke de monnijnk senze
het internet't internet
het istes
het is hopeloostes kluutvis
het is koudtes keiwe
het is zotes ezuu, t zij zuu
het kan me niet schelense mani
het laatste geboren kindt' kakkernestje
het levenseinde nadertze zijn met den oend naor de smesse
het nieuws op TV of radiode gesprooke gazette / joernal parlee
het stationde stoase
het waait erg hardtes boames
het zij zosoit
hetzelfdetselfste
heupjichtsiatiek
heyeej
hieralhier, ier
hier en daarci en la
hier is hettes iere
Hij gebaart van niets.ij geboard d'em van den domme
hij heeft diareeij schijt bruine ziepe
hij heeft zijn auto total los geredenij ee zijnen otto in frieten gereeje
hij is gekij es een vijze kwijt of nen draaie kwijt
hij is gekaa ee ze niemier tuupe
hij is in foutij es in defoo
hij overdreefij ooverdrijfdege
hij wilt altijd zijn zin doengoestendoender
hij ziet er somber uitij ziet eruit gelijk en elfurenlijk
hiksnik
hoe komt hetoekommèt, oekomta
hoe zit het nu?wa dest neu?
hoedenne noed - mutse - alpein - ne tsoep - een klakke
hoge hakkentalongs
hoge schoenenplatooschoenen
hoge snelheidstreinteezjeevee
homojeannette
hondplankierkakker
honderdduizendondertduusd
honingziem
honingkoekpeindeepies
hoofduuft, bielde
hoofddoekfichu
hoofdhaaroar
hoofdhaar in de war brengenverdesteleweere
hoofdvleesuuflakke
hoogheidswaanzintoepee
hoogtepuntmoment suprème, de kloe
hooiwagen (spin) koope-langepuut
hostietsezekespapier
houd gij, hou jijèwde gij
houdenèwen
Houtdokhaitbassein
houten wasknijperhijtene spelle - aate spelle
houterig, stijf persoonnen kroakemandel
houtwormmeemel
huilenblète, schrieme
huisbrandoliemazoet
huishoudenmenage
huisknecht / huismeiddoomestiek
huiswerkdevoir
huiswerk (voor school) devoar
hunilder (plat Gents)
hunulder
hutsepotwintereten, winterkost
huurderlookateir
huwentreiwen
huwen in roktrèwe mee ne sleep

I

ieder met zijn vrouw (als de muziek begint te spelen op een feest) elk mee zijn slonsse en oas ge giene et pakt de mijne
iedereenallemoal
iemand (man) die goed kan eteneen smeerpeere
iemand (vrouw) die goed kan eten'n smulkoente
iemand die (meestal leugenachtige en domme) excuses zoektplantrekker
iemand die altijd lachtfuuremoale
iemand die negatief ingesteld isne zwoartkijker
iemand die niet huwelijkstrouw isne schiefzieker
iemand die raar doetspast, ne paljas
iemand die van niks schrik heeftdurftal
iemand met een moeilijk karakterijzenbijter -zuurproame
iemand met grote voetenlôchtingterter
iemand opzettelijk (en herhaaldelijk) kwaad doeniemant koejoneere
Iemand zonder goede werkvooruitzichtenstrontroaper achter den trein
ietsiet
iets aan iemand terug aanbieden.smirre mee zijn eige vet
iets dat mislukt is' t es kluutvis
iets plaatseniet plaseere
iets verbergen met ietsiets kamoeflere
iets verprutsen, kapotmakenverdesteluweren
iets versiereniet garniere
Iets wat niet lukt of goed iseen scheete in een flasse
iets wat op niets uiloopteen scheete in een flasche
iets zeggeneu toote opendoen, eu toote roere
ijsjekreemke
ijskastaaskasse, friegoo
ijsschaatsenschoaverdijnen
ijsventercrememarchant
ikek, k, ke
ik bakte' k bakte-ge
ik haat jekha nen klup op unen bakkes einen
ik heb diaree gehadké main huuft deure main gat gescheete
ik heb dorstke dust
ik heb geen zinke gien goeste
ik heb het zittenket oan mijn kluute
ik moet plassenkmoe zieke, kmoe piese
ik werk'k wirke
ik zal'k zal, 'k goa
ik zie nietksienie, kezienie
immer, al altijdalzeleeve
impotente manslaphanger
in 't voorbij gaanan passant
in bloeiin volle fleur
in de steek latenabandoneere
in olie gebakken erwtenkroakemandels
inclusieinclusie
indigestieindiezeste
ineensalmeenekier
ingebeeld landJaponia (veur 't lache)
ingewandenbeulingen
injectiepikuure
inkom (deur drempel) zulle,
inktint
inlichtingeninformoase
inpakkenbunselen
inschikkelijkaccomodoabel
inschrijvinginschraaving
instrumenteksterment
Internaatschole veur dag en nacht, t' pensjonoat
inwoners van Desteldonkde trotters
inwoners van Ekkergemkuulkappers
inwoners van Ertveldepirdesosieseeters
inwoners van Evergemtoatjespapeters
inwoners van Kluizenguurtrekkers
inwoners van Ledebergandzjuunboeren
inwoners van Mendonkpoalinkstruupers
inwoners van Oostakkersaveuiestekkers
inwoners van St Amandsbergbloendenkappers
inwoners van St Denijs WestremSint-Denijsers
inwoners van Wondelgemkirremelkziekers
inwoners van Zelzatepolkaheren
inwoners voorstadveurgeboefte
ises
Italiaaniteljoander
ItaliëItoalde

J

ja-gijjoa-che
ja-hijjoa-jij
ja-ikjoa-jik
ja-wejoa-me
ja-zejoan-se
ja, natuurlijkjoa-jik, joa-che, joa-jij, joa-me, joan-se
jaarjoare
jaarbeursandelsfuure
JacquesTsoak, Tjok
jaloerstsjaloes
jaloerse kwaadsprekerijhertevriteraaije
jamkonfituure
jamieknuffelpoeper
janker / snotaap / kerel vol zelfbeklagtsjiepmoale
jartelkeisenbant, sjartelle
jasmijntsoesemiene, dsoezemiene
Je begrijpt me wel.'k moe d' er gien tiekeningske bij moaken ...
je bent aan het knoeienge zaat aan't brodspoele
je bent mijn schatjege zaat gaa mein loetsje
je best doeneu devuure doen
je handeuw ant
je was niet thuisge woar nie thuis / ge woart goan vliege
JeanneTsanne
JeannetteNitte
jeansbroek / spijkerbroekbeebopbroek
jeneverafzetterke, pluumetse, en lappetsanne
jenevermetserskoenjak, moagzetterke, ne zuivere
jeneveraquaviva, gloazene boteram, ne schirrewig
jeneverdeurspoelenge, goele, en bijterke, neute
jeneverslijmesnijer, nijperke, oliepille
jenevernen uurekletser, en tsjuurke, ne chasse-kaffee
jeneverhertekramp, Huzarenthee, vieterken
jeneverbabbelwoater, koeroozewoater, ne schietuit
jenevertsjenuiver, stokerswoater, dzuurke
jeneverzweinselwoater
jeukjukte, juksel
Jezuske (koosnaam) Tsiezeke
jijgaa
jodiumtinctuurtentuurdejot
jong gezichtmelkmuile
jong, vollop gesminkt meisjeopgefokte tuutebelle, wandelende schilderije, sminkduuze
jonge bemoeialsnotvinke, snotter
jongenjoengne
jongste kindkakkernest
JozefSozif, Zozif, Tsjeef, Tseef, Tjeef
juffrouwiefrewe
juist (voor u) flak (flak veur eu)
juist daaromjustementdoarmee
julliegeulder, gulder, gilder
jullie (enkelvoud) eujder

K

KAA Gentde Gantoise, stamnumero 7
kaakkoake
kaaksagkoaksmeete
kaakslagnen partelavé, en koaksmeete, en smoelpirre
kaakslagen soeflette, ne klets, en vijge, ne accent circonflexe
kaalpletsuuft
kaal hoofdeen kletsuuft, pletsekop
kaal persoonvliesmutse
kaalkopkletsebolle, kletsekop, kletsuuft
kaarskisse, boezie
kaarsenoptochtkiskesstoet
kaaskoas
kaas uit Herveeerfkoas
kabeljauwkabliejeiw
kabelomhulselgeine
kabouterkabijter
kabouterkabeiter
kachelstove
kacheltjeduuvelke
kaftcouverte
kalenderalmenak
kalfmutte
kalfskopteitevoo
kalfszwezeriksoepierkes, sepierkes
kalissiehoutkolissenijt
kamerjaspenwoar
kapoenkastaar
kapot, gebrokenkatsee
kapsoneskuulo en
kapstokportemantoo
karkerre
Karel WaeriGents volksdichter en zanger ook gekend onder de naam Cies Cnoopelinks en de Gentse Béranger
karnemelkkirremelk
karnemelk (pap) babeur
kastanjeskastaonders
katkatte
katerkoater
KatharinaTriene
katholiekentsjeven
katoliekentseeven
kattenkwaad, kwajongensstreken uitsteken op straatstroatschenderije
kauwgomsjieke
kauwgomautomaatsjiekenbak
keelontstekingangiene
kei tofvrie waas
keikopstienezel
Keizer Karelsjarlekain
Keizer Karel straatsjarlekain stroate, charlequinstroate, d'arlekijnstroate
kerkhofkirkhof
kermisfuure
Kerstmiskesmisse
ketelkastrolle
Ketelvestrue du biddon veston
kettingkeetinge
kettingblad (fiets) platoo
kieskeurigdifficiel
kiezelzandkeizand
kijk eenskaak ne kier, kaak kaak
kijkensnoore
kikkerpouit
kikkerdrilpoikopke
kilometertellerkilometriek
kindpagatter, kleine
kinderhandpolleke
kinderkleding in 1 stukbabateuze
kindertandjesbieterkes
kinderwagenpoesette
kindjeskientses
kipen kieken
kipnen oender
kippegaaskiekedroad
kippenhokkiekenskot
kippevelkiekskesvel, kiekevlies
kitschgietepoeper
kittelenkriebelen
klaargeried
klaarmakengeried doen
klagenweurtelen
klantder es goe volk
klapeikomeere
klaprooskolleblome
kledingszaakklierewinkol
kleerkastklierkasse
kleermaaksterkleermoaksterigge
klein autootjetuutepetterke
klein broodjeboerke
klein hondjepreutelekker, pee-elleke, knoenselbijter, kefferke, sguuthoentse
klein kindjeboeleke
klein lampjeen ampoele
klein mespennemeske
klein persoonpoepke boove d' eerde
klein persoonhottentot, hietepetiet, liliepuuter
klein steegjeketske
klein valieskepoepvalieze
klein verhaalvertelselke, vertellingske
kleine fouterreurke
kleine kindersde keuteljacht
kleine piemeloanepietse, kattepietse
kleine thermospulleke
kletskousKortwagen
kletspraatziever
kletstantekomeere
kleurkoleur
kleuterkruippakjebarboteuze
kleuterleidsterfreubeljeine
kleutertuinkakscholle / bewoarklasse
klompkloef
klompenkloefen
kloosterzustermaseurke
klootzakkluutzak
klop op je gezichtmuilepere
klotenkluute
kluchtige afbeelding, prenten zaintsewolle
kluiskoefrefor, geldkoefer
klungelaarkloefkapper
knalpot (auto) echappement
kniezereffelegger
knikkeren (met knikkers spelen) moarbelen (mee de moarbels speele)
knikkersmoarbels
knipperlicht (auto) peinker
knock-out, KOknookeit
knoeierne foefeleere, ne prutser
knoeier, foefelaarbrodspoeler, brodspoelder
knutselenbrikoleren
koelkastfrigo, aaskasse
kofferkoefer
koffiekaffee
kogellagerroelement
kolenhandelaarkoolmarchant
komenkoome
komkommerkonkomer
komt hetkomm’et
koningkeunink
koninginkeuninginne
kookpotkasrolle
koordkuurde
koord van een vliegerspankuurde
koorts hebbenkoorses en
koplampenfaaren
koppelaarstermakrelle
kopstootnen bok
KorenmarktKuuremort
korsetkorsee
kort vestjepoepvestje
korte mantelpalto
kortere wegrakoersie
kortingsbonreduuksekoarte
kortwegtoekoer
kostuum (pak) poaskazakke (1ste. kostuum)
koteletkrammenoaje
koudkeiwt, keiwe
koude schotelkeiwepla
kouskase
kousenkases
Kouterplace d'armee, de kaater
kraaknetafgebeustelt
kraaminrichtingmoederhuis
kraantjeswaterchateau la pompe
kraantjeswaterchateau-la-pompe
kraantjeswaterveugolwijn
krabbenscharten
krabbescheerekker, meervoud ekkers.
krantgazètte
krantenkioskaubetsje
krentenbroodkorentebruud
kreukenverpampelen
krioelen / spartelenkrawietelen
kritikasterkrietikeur
kromkroom
kruisbeeldkruusefiks
kruisbesstekelbeze
kruiwagenkurtwoage, keurtewoage
krukasville brukein
kuikentsiepke
kuikentjestsiepkens
kuisvrouw, poetsvrouwkoaisterigge
kuitbraai
kuitbroaie, kiete
kuitenkiete
kunnenkeune
kunstleersiemielie
kussmoel, muile, weeze, toote, tsjoeze
kusmondtjoezemoale
kussen / zoenenmuilen, totten
kussensloopfluwijne
kwaad zijn opvan zijn kluuten moaken
kwakzalvercharletan
kwalmeduuse
kwart na 12koart noar den twoalve
kwart voor 12koart veur den twoalve
kwart-uurkoartierke

L

laat me met rustloat mij geruste
laatstloatst
ladderliere
laddertredeen spurte
ladderzatstiepel
ladeschof
lafaardlavertegoart, broekschaater
lampekapabazoer, aba-jour
lampfittingsokee
lampjelampoele, ampoele, lantse
landgenootcompatriot
lange jasreedeingoate
lange regenjaskapoote / pardesu
lange uitlegekspliekoase
lange vertellingrieke-rekke-rotte
lange zetelseezeloen
langspeelplaat, LPlong-playing
langzaam slenterenlietseleutse, treuzele
langzamerhandfuuramesuure
lantaarnlanteere
lanterfantencalewijen
lastigvallenkluten, ambeteere
latenloaten
laten beetnemenloate scheeren
leeftijdeiwerdom
leegklinkend vat / onzinverkopernen babbeluut
leep iemandne liepe vos, liepegoart
leeuwlieuw
lefkuloo
leibandriem
lekfwiete, fuite
lekkerlekt main lepke
lekker soupeetjefrittinkske
lekstok, lollylekketsjoeze
lelijkluulaak, luujk
lelijke mensluulleken beer
lenigslap
lesroosteruurruuster
leugenaar (vrouwelijk) leugemiete
leuk wijs
levendigviveg, vivanteg
lichaamsgeurlijfgeur
licht blauwbliek bleiw
lichte vrachtwagenkamionette
lichtjeslochtekes, lochtjes
lichtschakelaarinterrupteur
lief meisjedolleke
liefhebberijamateurderije
liefjeschetebeze, loetse
Lievelingsvrouwschetebeeze
liftassanseur
liftenotoostop
ligstoeltransatlantieker
lijm (algemeen) plaksol, kol (toe)
lijm (fietsband) solusse
lijstenmakerencardeur
lillende puddinglutsepoepe
lineaalreegol
lingeriesienema
lintje, strikjefaveurke
Lodewijk XVIIILouis Dieswiet, Louis-die-Zwiet, heel vadsige en niet zo gezonde Franse koning. Hij zweette enorm tijdens het eten
logerenop logement goan
loketkiechet
lolbroekflèwe plezante
lomperikgestampten boer, kinkel
lompweglompgewig
loodluud
loonkezeem
looplampbaladeuze
losbolsans-souci
Louis XVIII (18) (Franse koning) Loewie die zwiet.
luchtballonloobal
luchtbandsjambrieire
luchterluuster
luchthavenvliegplein
luciferstekske
luciferdoosjestekkeduuske
luiden hipo, leeg
luidsprekerapparleur
luiernen peesdoek
luikenblaffetuuren
luister eens goedurkt ne kier
luiwammesleegganger
lumbagoverschot
lusthofguingette

M

maandagmoandag, luupdag (oud)
maarmoar
maar neen ikbanienôk
maar toch welmoarbetoet
maat / vriendmoat
maatjemoatsje
mager persoonpannelatte, breinoalde, hakkeberd, outene
mager persoonduudshuuft
magneettrekijzer
maîtressekoeketiene
makkelijk te verleiden iemanden logte sigaare
manmanemens
manvent
man die steeds opscheptcinema gast
man die zich altijd laat doennen tsète
mannelijk zwijnbir
mannetjeseendeerpol, irpel
mantel, overjaspalto, paltoo
marginaal persoonleure
marktmort
masturbatie (man) Mie de vuist, 99 ander ant
matrasvleujenbak
medaille / eretekenmadoilde (maar ook denigrerend : brandmerk )
mededelingsbrief (huwelijk, overlijden)ne fair part
medelijdenkompasse, compasse
medicijnmedekamente
meermier
meikevermeulenirre
meiklokjemuugettjes
Meiresonne (oud Gents biermerk)mirrezieke (merrie urine)
meisjejonk
melodietjeairke, eerke
merelmirrelirre
met al uw grillenmee oal euw tantewannekes
metermeetse
middagdutjeluimke
middagetennoeneten, noenendeten
middendoortalventdeure
mijnheermênier
militairsaldoat
minirokminijuup
minnaresbijzit, bijslaap, koeketiene
misbruik makenabuseren
misdienaarkriol
misdienaarkreool
miskraammisvoar, misvaar, meeskroam
misnoegdmalkontent
mistsmuur
mist op de leiesmuur op de laaie
mitrailleurmitrajette
moddermoore
modegek, pronkermuskadijn, fiskadijn
moedkeroazje
moederhuislighuis
moedertaalmoedertoale
moedervlekjegeboorteplekske
moeilijkmoollek
moeilijk makenkomplikeren
moestuinlochting
moetenmoete
mogenmeugen
mondmont
mondje dichteiw deu moale, muile toe
mooischuune
mooi (knap) meisjepoeze, schuune mokke
mooie vrouwschuun wijf
mooie vrouw vanzijn peupe
mooie vrouw, meisje die goed voorzien is (borsten, billen)goe veurzien van uures en puuten
mooiprateruitveizer
morsdoodstienduud
motorkapkapoo
motregenmaazele
mufverduft
muggenziftersjiekaneur
muggenzifterpezewever
MuideMaüe
muilmuile
muren bezettenplamoasteren
muskaatnootnotte messchoade, naalde meschoalde
mutspotske, pots
muurbloempjemamzelleke
muziekmeziek

N

naaidraadsajette
naaisternoaisterigge
naaktpietse bluut
naaldhaktalon
naarnoar
naarstignistig, nistiglijk
naastneverst, neevest
nachtemmerpispot
nachthemdtaboart
nadiennoardien
nagenoegkwasie
najaarnoajoar
naklapnoarzeg, achterklap
namaakiemietoase
namiddagachternoene
natuurlijk nietmoar vaneiges nie
nauwsluitende jurk / roken spanneetse
navelaffel
navelnaffol, putse in euwen buik
Nederlandôlland
Nederlanderollander, koaskop
neefkozein, koze
neen-gijnee-che
neen-hijneen-hij
neen-iknee-noak
neen-wenee-me
neen-zijneen-se
neervleienflonke
negenneun
neger, zwarte medemensne zwarte
neger, zwarte medemensne muur
nergensnieverst, nieveranst, nieveransts
netelteingel
neuswindsnijer
neusjestsjoepkes
niemandgieniene
niet op verlof gaank goa noar cote de nieveranse
niet opgevennie pleuje
niet snugger persoonkloefkapper, kneukel, klopstok
niet stevigkadukelaak
nietsdoenerleegluuper
nietsnutputsespieser, niewirt
Nieuw Gent (nieuwe wijk na 1980) klein chicago
nieuw gent (oud gedeelte nabij storyplein) blokken
nieuwjaarnieuwjoar
nieuwsgierigaardkurieuzeneuze
nochtanspertang, pertans
nodigvandoen
nonmaseurke
nonnenschoolmaseurkesschoole
nooitnuunt
nooitzjamee
nootmuskaatnotebeschoade
noppens, tegenslagrien-de-knots
noppesmostoard, notses, kluute zeraar, potirde
nors, dwars persoonschiefzieker, azijnzieker
notitieboekjekalpeintsje
notitieboekje of zakagendakalpaintsje, kalpeintse
nuneu
nuchterbloednuchter
nummerplaatplakke, ottoplakke

O

O.L.Heer HemelvaartTsies klem op, Sies klem op
obergarçon
ochtendnuchtink
oefenen, trainenentreneren
oke jongensava joengene
okseloaksol
olie peilstokeen gauge
oliebollenoliedotsen
olielampeen kékelampe, ne kinkee.
om het evenn'importe wadde (wie)
omdatomda
omlijstingkadrement
omroeperspieker
omroepsterspiekerinne
omslag, kaftkoeverte
onaangenaamvurte
onaangenaam vrouwmenskalle, kalle van een wijf
onaangename manne kluiver
onbekwaamincapaabel, oncapaabel
onbepaald tijdstipin 't joar toebak, in 't joar stillekes
ondanksmalgree
ondefinieerbaar kleurappelblewzeegroen
onderaanalonder
ondercommissarissuldecir, sous-commiseer
onderdorpel van een deuropeningeen zulle
onderhemdoenderlijveke
onderlegdbeslegen
onderrokcommenezon, combinezon
ondertussenaltemets, sewijl, binst
onervaren jongemanhietekoekemuile
ongeduldig (zijn)getiektakt, getiketakt, tangerachtig
ongeduldige manimpasjentegoart
ongelukmalsanse, oensanse
ongelukmaleur
ongelukkigmaleureus
ongeluksdagverliesdag
ongepast, iets~incoenvinjense
ongeremd zoenenafleke - totten - toezen - en tonge droaie
ongesteldheidindispositie
ongevalmerelére, maleur
ongevalaksedent, aksiedent
ongeveerapepree, apeupres
ongewillig persooniewillegoart
ongure kroegkavietse
onhandigebries-toe
onhandige persoont'es ne handeluuze, ij ee twie lenkse puuten
onmiddelijksito-presto, sebiet
onnozel vrouwmensgêsgiete
onnozelaaronnuuzeleire
onnozelaarlabbekakker / lappekakker
onoverzichtelijk ietsen zoekzaintse
onozelaarmarteko, martiko
onrustig persoonzémelirre
onschuldigei geboarde van pijkes
onschuldig gezicht opzettenzijn tsiezekesmuile opzette
onstandvastige persooneen keikop - een stienezel - ne koppegoard
ontkennenafstrijen
ontkenningontkentenesse
ontkledenontklien
ontroeringantroase
onverzorgdlaberachteg
onverzorgde vrouwslonse, slorie
onwaarschijnlijknie onmeugelijk
Onze Vader (gebed) ne oenzevoader
onzinprietproat, ziever in pakskes
ooguuge
oogartsuugmiester
oogontstekingteepuuge
oogschroefuugvaze
ooituut
ookuuk
oorveegsoeflette - ne drooi rond uw uures - ne fievelamoer - en kaone - ne klets - en pieze - en taorte - ne geerla
oorvijgen blafte, en blaffeture, en vieflamoer, en kêse, en blafte, en muilpere, en toarte, nen trok
oorvijgun blafte, ne plets op a koake
Oostenrijkuusterijk
Oostindische inktChineese inkt
op een andere plaats, ergens anderselders
op het eindetendent, tendet
op straat lopen met de bedoeling iemand te versierenden boulevard doen
op- of afstapje (drempel, trede) tertzen op / tertzen af
opdrinkeninlappen
opeensalmeetniestekier
openoope
opeteropfritter
opgepastgardevoe
opladercharzjeur
oplichtercharlatan
oplichter / foefelaar / prutserfoefeleere
oprolbare meterlintmeter, rolmeter
opscheppenstoefen, blageren
opscheppersikeevent, stoefer, blageur, ne Jan-mijn-kluute
opschepstersikeewaaf, en blaage
opschietenaffeseren
opslagplaatsdeepoo
opstelkomposiese
opvliegersvapeurkes
opvouwbare stoffen zetelne leeghanger
opzettelijkekspres
opzichtstertoezienderigge
orangeriewinterhuis
oranjeoroande
ossehaasfilet de boeuf
oudeiwt
oude vrouweiwe tsjoeke, eiwe toarte, eiw meetse
oude vrouwen paaie
oudgediendeansjein
ovaalzu rond of een ei
overdreven godsdienstig manpiloarenbijter
overdreven godsdienstige vrouwkweene
overdreven netgelekt
overeenkomenaccorderen
overgaar gekookte etenswaarmoespap
overgangsjarenblokjoaren
overigensvan den andere kant
overjaspardessus, kazak
overlooppaljee
overloop (op de verdieping - gebouw) den allee
overpot / sierpotcachepoo
overschoen (in caoutchouc) dievenslets

P

paapkattekop
paardpeerd
paarde salamibloende
paardekastanjegalnotebuum, wilde kastoander, galnoteleere
paardenlookworstpeerdeluukwuste
paardensalamibloende, cervelas Gantois
paddestoelsjampienjoen
pak slaagpandoeringe, rammeleinge
pallettranspallette
pannekoekietekoeke
pannenkoekhietekoeke
pantoffelsloef, slets
papaverbololhoizehke (werd gebruikt als fopspeen)
papaverzaadholluizekes
papierpampier
papierklemattachke
papierklemattaske
paraplupireleere
parkietperuuske
parochiehuispatronage
pas geboreneboorling
PasenPoasen
pastinaakpastenaokel
pastoorpaster
paswerkerajusteur
paterpoater
pauspeiws
pauzeantrakt
peerpeere
pekineesje (hondje) preutelèkker
pelskraagpalatijn
pensenbloewuste
peperkoeklekkerkoeke, zoetekoeke
peperkoekkommiezenespe
pepersteakstiek-o-poivre
persoon van vreemde originezoetwoatersjienees
petklakke
peterpeetse
peter en meter (doop) peetse en meetse
peterselieperselle, peterselle
peuterenpietsen
pianostemmeraccordeur
picklespiekols
piepstemkwekstemme
Pieter Vanderdonckt doorgang't Gloaze Stroatsje
PinksterenSinkse
pint bieren peintse
pistoolschietgeweer
pladijs (vis) ploate
plakbandlakske
plakje kaasschelleke koas
plankenvloerplansjee
plantrekkerkarotjee
plassersde pieserkes (fontein op het Emiel Braunplein )
plasticplastiek
plat of diep bordtalluure
pleistersparadrap, lakkerke
pleister (voor wonde) ne plakker
pleisterwerkbezetsel
Plezante Vestetusse de Muie en 't Rabot
plezanterikgiestigoard
plooifietspleujboar bicycletse
plooirokjeplieseetsje
plotsal meenekier
podium, tribuneverhuug
poedelnaaktin zijne bluute flieker
poedelnaaktpietsjebluut
poepkonijnseksbeest
poepsnoepjeolpraline
politiepoliese
politieflieken
politiekantoorde permanet, permenense.
polshorlogemijnen andzuun. mijnen andzuun stoa nie zuust
pompwaterchateau-la-pompe
pony (haarkapsel)froefroe
pooiermakroo
poortpuurte
poppeupe
poppentheater't spelleke
portefeuilleportefoele, portefoelde
portefuille papieren geld houderslekkestekker
postbodefakteur
postzegeltember
potaardeeigrond, blomirde
potente manrijengst
potloodkreejoen
praatmadamkletswaaf
prachtigravissant
pratenklappen
preiporei, praaje
prentje, afbeelding.een zaintse
preskopuuflakke
pretleute
pretentieus iemandschuunmazoetje
prettiggiesteg
preutse jufferpreutmadoalde
priesterkissenbijter, ne paster
prietpraatziever, zieveraje, zieverderaije
prietpraat verkoperzievereere (zeveraar )
prijsduifkopvlieger
prijsoffertenen devie
prikkeldraadpinnekesdroad
prikkenstekke
probleemprobleeme
promiscu persoonnen afgelekte boteram, en afgelekte sietroenpelle
promoverenvereuveren
prostitueesde zoetsjes
pruikpruuke, postieske, vals hoar
pruimtabaksjieke (toebak)
prutserkrawietelirre, kluiver
puberteitoapejoaren
puddingpottenk
pullovertrikoo, ne puul
pyjamapiezema

R

raamkozijnkasijne
raaproape
radio of TV stationpost (ontvangstkanaal)
rammelaar (speelgoed)klutterspoan
Rangeerstation Gent DampoortTzanmaneuver
rare kereloardegoard, oardigoard
rare ventnannewuiter, ne roare gast, ne loechen tiep
rare ventkopereko
rechterjuuge
rechterzuze
rechterzuuze
rechtuitvlakaf
reclamebordpankarte
reduceerventielsoepaape
reflectorreeflekteur
regenreegne
regenjasimpermeabel, impère, pardesu
regenwaterparaplusijse / reegewoater
regenweerparapluweere
reinigenafkuisen
reiskoffervalieze
reizen (volkser moderner) op raaze
relingballustroade
remfrein
remfrèn
remkabelhulsgeine
remmenfrène
remmingenkoemplekse
Renault 4cv (vijftiger jaren) boloetse
rendierredier
reumaflasijn
revolutiereveluuse
revolverrevolvere, pistol
rijdenrijje
rijgbottienelacetbottine
rijkeluiszoontjefiston
rijkswachtergendarme
rijkswachter (moto) zwoantsje
RingvaartRinkvoart
ringworm (schimmelinfectie)katrienewiel
rioolgriejoole
riskerenafetuure
ritssluitingtierette
roddeltantekomeerewaaf
roddeltanteskomeren
Rode koolruukuule
roerzeefpasseviet, pasviet, passe-vite
roetgrijm
roetsjbaanmontajn ruus
RogerRoozee
rokensmuure, ruuke, paffe
rokkostuumpieteleer
rolluikpersjeine
rommeldiefel, brol
rommelige zaaksierk (cirque)
rommelkamerdebaara
ronddraaienrontroaien
ronde borstelne kopejoager
rondlopen op de Gentse Feestenroentzwalpen op de fieste
roomijskrimdeglas
roosterruuster
rotveurt
rotvurt
rotonderond punt
rouwkostuumreiwdeinge
rozijnenbroodkramiek
rubberslangne kaoutchou doarme
ruitensproeierspieterke
ruitenwissersspieterkes
ruitjeshemdkaro ende
rukkensnooke
rundsvetrensvet
rundsvleesboef
rundsvleesrensvlies
rustrepos
rustdagrustag
ruzieruze

S

sabelsoavel, soabel
salamisirvela
salami van paardenvleesbloende
samentuupe (tegoare)
samengeplooitdobbeltuupe
samenklittenoanienhange gelijk oaringen
sandwichfluutse
savooisaveuje
schabernakelschabernoakel
schatjescheetse
schatjeloetse, zoetse
schatrijkschatrijke
schattigpechtig
scheermesschis
scheermesjeGilettemeske
scheerzeepboardziepe
scheetmufte
scheetjeprotje
schelmloorejas
schemerlampabajour
schendenabimeren
scheurendeureschiete
schijnheilig doentsiezeke uitange, en tziezekestoote opzette
schijnheilig persoontsiezekesmuile
schijnheiligaardtsjiezekesmuile
schilfertjes (haarroos) pellekes
schoenhakkentalongs
schoensmeerschoenblink, schoenkrim
schoenveternestling, nestel, rijkuurde
schoenvetersrijkuurden
schoffel (werktuig) kapper
schofferige vrouwslonsse
scholpladeis
schommelrijkoker
schommelbiezebaaze
schommelbeis, biezebeize
schommelbiezebijze
schoneschuune
schone vrouw / meisjeschuune peupe
schoolexamenkomposise
schoolrapportbulletin
schoonmaaksterkuisterigge
schoothondjefifietse
schopschuppe
schouderbreedtekaruure
schreienschrieme
schreientsiepen
schreiertsieper
schreiertsiepmoale
schroefvaaze
schroevendraaiertoernavies
schudden van stok van coletiehoutkollessiekleutser
schuifschof
schuifladderdubbele liere
schuldenaarkloddenier
schuurtjebarak
scrotumzijn sjakoosje, zijn ballen
seldersilderée
septemberengelenmoand
seringtsjoezemien (jasmijn )
seringentsjoezemienen
servetserviete
sierdoekje in bovenzak van vest.stoefferke
sierpotne kaspoo
sierslingergierlande
sierstukken uniformsgaloens
sigaarsigare
sigaretflooke
sigaretflokke, siegretse
simpele vrouwtsannemariejanne
sinaasappelappelsien
Sint-Martens-LatemLoatem
sintelszenders
sjaalcharp
sjaaltjefoeljaar
slasaloa
slaapbol (papaver somniferum) olhoizehke (werd gebruikt als fopspeen)
slaapkleedne taboart
slaapkleedtaboart
slaapmiddelne calman
slaapwel en duffel je maar goed in (in bed) sloapwel in dekt eu toe mee nen natten dweil
slachthuisabattoir
Slachtuisbriggeneu Gandabrigge, oan Portus Ganda
slagboombariele
slagregenbloaskesregen
slagroomkrimdefoefwatee
slagroomkreemdefoefwoitee
slaperigvoakachtig, last van de voakluizen, 't zandmanneke es geweest
slappe aardappelpureetoitsespap
slappe diarreeplatte kak
slecht gehumeurdvies gezind
slecht mensslechterik
slechte betalerkrotzak
slechte kostbiesteneete
slenterenlietselutse
slenterenlaveie
sletgarce, slonse
sloffensletsen
slonzige vrouwvuile talluure
sloom iemandne lamzak, nen tamme
sloom, niet te snugger persoon.nen oapgevulde
slordignegligent
slordigaard’t ès een virke van ne vent
slordige vrouwslonse, moederdoeze
slordige winkelkluutmanswinkel
sluiervuule
sluw meisjeen snekke
smakeloosdrugen hoaring
smeltzekeringplon, fusibel
smidsmet
snede hespschelle hespe
sneeuwsniew
snelrapgewig
snelrap
snelziere
snelheidsduivelnen duurijer
snelleschnelle
snertirweetsoepe
snobfiskadijn, blageur
snoeischaarsiekateur
snoepsneukelinge, spekke
snoep met touw welke men kon laten draaien voor- en achteruit door aan het touw te trekkenne kriekkrekker
snoepensneukele
snoevenstoefen
snotneusbooterspek
snurkenroenke (n)
socialistruuje, sos
socialistensossen
sodazoutseldesoe
soepborddiepe tallure
soepkipsoepkieke
soeplepelpollepel
soepvleesbouillie
sokkeise
sokjekeiske
sokkenkeisens
soldeerselsoeduure
solderensoedeere
sommigesommigste, sommegste
somsaltemets
somtijdssomtemets, tsewijle
soscialistensossen
spaakreejon, rayon
spaargeldkoefergeld
spadespoa
spadespo
Spanjespoande, spoanje
sparenponke
spartelenspertelen
spatadervariese
spatbordgaardeboe
specialistekspeer
speculatiespekeloaisse, spekloaisse
speenvarkenmelkvirke
spieklavette
spiegeleipeerduge
spiegeleipeerduuge
spier (en) kiete (n)
spierballenforsballe
spijbelenpluime steken
spinkoobe
spinaziespinoze
spitsmuisdolleke
spleetgeire
splinternieuwspeksplenterniew
splitpenkoepielde
sportjasjebleezer
sportstuur (fiets) koersgiedon
spreekbeurtdieskoer, presentoasse
spreken, pratenklappe(n)
springplankwipplanke
springveerressort
spuwenspiekelen
St-AnnaSentanne
St-BaafspleinTsinboafsplein, tsentboafsplein, Sent Boafsplein
St-JacobsTsentsoacobs, Tsintsjoacops, Sent Jacobs
St-JacobsnieuwstraatTsentsoacobsnieuwstroate
St-JorisbrugKeemelbrugge, oan den Ham
St-Pieters-Buiten' t Miljoenenkwartier
St-PieterspleinSentpietersplein
St-PietersstationSepietersstoase
staalwolstoalwolle, jex spoenske
staanstoan
stadspastoorbinnepaster
stamboomfamieldebuum
standbeeldstatue
stapelgeksteekezot
stapelzotstekezot
stappenterten
stationstoase, stoaise
steedskonstant
steeds opnieuwcontinuweerlaak
Steendamrue Sen Georges
steengruisstiengruis
steenpuinbrikaljon
stempelkussentampon
steptrootienette
sterkstirk
sterk verlangendtangerachteg
sterke waarschuwing met zware gevolgengardevoo
sterker makenverkloeken
steuntrekker (van het OCMW) dopper, ne stempeleere
stijfseloameldonk
stikdonkerpekdonker, pekkedonker
stil, zacht weerkonkommerweere
stinkensteinke
stoepplankier, trotwoar
stoeprandborduure
stoffen borstelnen flokbeustel
stoffen legertasbazasse
stofjasne kiel, ne cas-poesjaire
stokpaardjenen dada, euwen dada
stom persoondruugekluut, ne flèwe plezante
stomdronkenpoepeloerezat
stommelingne kloefkapper, en boskalf
stomp van arm of beenpuste
stomweglompgewig
stoofschotelstoverije (voor vlees ), ne zeuj (=zooi = stoofschotel van kip of vis )
stoofvleessausstoverasase
stoort het nietmissanetnie, deerangeert nie
stopcontactprieze
stopselflokijt
stopverfmastiek
storingderangement
stormweergloazemoakersweere
stortvlaagbeige reegne
stotteraarteutelirre akkelirre
stoutstijt
stout, vermetelhardi
straatstroate
straathondmuurziekèré
straatsteenkassei
strandjuttent strand kuisen
strandjutternen bietskomer, ne beachcomber
strandpantoffelsziesletsen
strik (kleding) strekske
stringmosselkuurde
strooistruut
stropdasplastron
stroppendragerkreeser
stuipenseskes
stuk zijn' t es noar de voantjes, tes kapot
stukje, een klein beetjetjietse
stuterschaverdijnen
stuurgiedon
stuur (fiets) giedon
stuur autovollan
sukkelaarseute
supositoirolpraline
supporter van KAA Gent (voetbalploeg) ne Buffalo

T

T-shirtsemieze lacostse
T-shirttienootse, tinootse
taart met slagroomtoarte mee créme foertewee
tabaktoebak
tachtigtagenteg
tafelkledenammeloakes
tafelkleedammeloake
tafelvoetbalkiekeren
talrijknombreus
tandartstantiest
tapijttapiet
tatouagetatoeweringe
te groote broekslodderbroek
te voetmee de bienvoituure
teambegeleider in metaalfabriekieste man
teambegeleidster in naaiateliermiestesse
technische schoolvakschoole
teerlingbakpietjesbak
teerputstirfput
tegelleggervloerder
tegentege
tegen elkaartegenien
tegengewichtko (e) ntergewicht
tegenslagmalsanse, onsanse
tegenslagmalsjanse
tegenwerkeriewilegoart
teilne bassein
tekenaartiekeneere
telefoontélefoeng
telegrambestellertepesendroager
telkens weergedurig an
tenger persoonsmalbustse
tenslottevuurs-van-de-reste
tenzijtenwoare
ter beschikkingdiesponiebel (zijn)
terechtwijzingreprimande
terloopsen passant
terugslagweerbots
terugtraprem (fiets) toorpeedo
terwijlbinst
testikkelsiekels
tevergeefse inspanning leverentes veur den ond zijn kluute, tes veur den d (r) ol van Wannes
tevredenkontent
tijdensbinst
tijdigbijtije
tijgertieger
tikkertje spelentiene spele
tippelaarsterlokvinke
tjidschakelaarminuterie
toch nietba ten doet
toch welbij toet, toetoet
toegangsprijsinkom, entreegald
toegevendaccomodabel
toeslaantoegeslege
toezichtertoeziender
tofvrie waas!
tofwijs
toiletkoer
toilet, wcvertrek, noar achter, 't huizeke, noar t' achtereuoajs
toiletdamemadaam piepie
toneeltoniel
tonentugen
tong (lichaamsdeel) blad
tongzoeneneen toenge droaien, stoan muilen
toppuntkoembol
tot zienstsjoaw saluu
totaal nieuwspleksplinternieuw
touwkuurde
touwtjekuurdeke
tovenaarschamateur (ook voor oplichter ), nen tuuveneire
traagtroage
trainenentraineren
trakterentrekteren
trampelaar / ongedurig persoonnen tekenterter
trapasvielebrekein
trapleuning (and) lene, ballustroade
trekzakaccordeon, trekharmonica
treuzelaartrutselpot
troebelbroebel
trommelremtamboer
Trommelstraat' t rommelstoatse
trommelvelkalfsvel
truipullover
trui zonder mouwendebardeur
trutjetreute, seezeken
tuchtschoolverbeeterengschoale
tuimelingtuimelperte
tuinhof
tulptulpaan, tulipante, tuliepe
turnerziemnast
tussentussche
twaalftwoalve
tweedehandsmarktprondelmort, den eiwe mort
tweeduizendtwieduust
tweewoonsttwieweunste
twistzoekend persoontwissendrijver, twisdrijver

U

ueu
uiandzjuun
uiadjuun
uiereur
uit elkaaruitien
uitbater kermisattractiefuurein
uiteindelijkvuurs-van-de-reste, in de langen end
uiteraardvanaage, tes juust
uitgaansortietsje
uitgaan om lang en veel te drinkenpierewoaie, lampette
uitgaandernachtridder, nachtroave
uitgaveuitgeef
uitglijdenuitsliere
uitlegexplikoase
uitleggenexplicere
uitroep van teleurstellingkus neu maan kluute
uitschuivenen slinkezesse sloan, schoaverdeinen
urinoirpiesiene
uurwerkorloeze, arloozje
uw best doeneu devuure doen

V

vaasfoaze
vaatdoekschotelvodde
vaccinerenfacceneeren
vaginapreute, foef, treute, muize, pruime, klinke, greete
vaginaklinke / greete
vakantiegeldconzeegeld
vallenne post pakke, op zijn kluute stuiken
vals gebitnieuw'eetkoamer
valsschaardne roste kiekendief
valsspelerzeurzak
van begin tot eindvan èsset ènde tot ènde
van een vrouw met grote borstenz' es van Loesberghe
van hetvan' t
van iets veel afwetenop duugte zeen
van moeders zijdelangst moeders kant
vandaagvandoage
varkensdarmenvettedoarmes
varkensmaagvirkesmeutse.
vastberaden vrouwresoluute
vastgrijpenvastestekke
vasthoudenvasthéwe
vechtersbaasveurvechter
veegborstelschavette
veel plezierd' amuuzeleute
veelheidveelte
veelvraatbalgvulder
veiliggoe en wel
veiligheidsspeldtoespelle
velgzaante
venstervijster, vaaster
vensterbankvèngstertablètte
vensterbanktablette
vensterglasruite
vensterluikblaffetuure
venstersluiting met draaiknopspanjolette, spannelette
ventielsoupape
ventilatorbloojzer
verbandpancement
verbasterenbassarderen
verdachtloesj
verdervuu'der
verdiepingverdiep
verdorietsjuu toch
verdraaidverdzuu
verdrinkenverzuipe
verdwenenriebedebie
verenigingverieneginge, sjosjetaet
vergietstramijne / stramiene
vergiffenisvergiffenesse
vergissentromperen
vergissingmissinge, erreur
vergrootglasloepe
verhaaltjeverhoalinkske
verhorende koas van tusse zijn tienen oale, op de ruuster legge
verkeer't geraa
verkeringvrijoazje
verkoopstervandeuze
verkopingvandise
verkoudheidvallinge, versnotheid
verlangen naartangerachtig
verleden jaarpaseede joar
verleidsterantreineuze
verlengdraadrallonge
verlengsnoercordeljère
verlichtverlucht
verlofcongee
verloofdeloetse, scheetebeeze, loele
verloofde, lief, vlamkoeketiene
verontschuldigenpardonneren
verontschuldigenpardoneren
verrekijkerjumel
verrekijkerzuumel
verrekijkerzjuumel
verroestberoest
versletenscharmeinkol
versnelling (auto) vietisse
versnellingspookballadeur
verstaanverstoan
vertrouwenkomfiance
vertrouwenvertraawe
vervelenambeteere
vervelendambetant
vervelend persoonveurtzak
vervelende ventbeuzak ; beulzak
vervuild, kreupel en verpauperd volkstype (ook overdrachtelijk = een onderontwikkeld en niet verzorgd persoon ) schieve lavabo
verwarde boelbataklang
verwarde boelbataklan, bataklang
verwarde boelwerenest
verwarmingsjofage
verwijft persoongietepoeper
verwijtendeursteeke
verzamelmapklasseur
verzorgenswanjeere
verzorgerswanjeur
verzweringzwirrage
vet spekgereegelt
veteranenploegFC Loesbirge
veters (schoen) nestels, rijkuurde
vetersrijkuurde
vette grondkloeteerde, kleiteerde
VictorVitoor
viesvurt
vijgfijge
vijsvaaze
viltfeuter
vioolfiole
viooltjesvioletten
vitten, verziekenchicaneren, siekeneere
vitterchicaneur
vitterijhessepikkerije, hertevriterije
VlaamsgezindVloamsvoelend
vlagvlegge
VlasmarktVlasmort, oan de Charlatan
VleeschhuisbrugVleesguisbrigge, oan 't dreupelkot
vleesnatjeugd
vleugelvleurink
vliegercerf volant
vliegtuigvlieger
vliegveldvliegplein
vlinderdasvleugelmoere, ne neu, tritterken
vloeipapierbuvaar
vlooienvleujen
vlug wasjeslodderwaske
vlugheidgauwigheid
vochtigwak, wakachteg
vodjelokke (engels ; lock ) Looke (=vodje met suiker (en soms papaverbol) waaraan werd gezogen door kinderen )
voeldevoeldege
voering (gewatteerde) doubluure
voetballervoetballist
voetpadplankier
voetzoekerpeetaar
vogelveugel
vogelkooiveugelmuite
volgende keertenoastekier
volksbalbal poepanleir
volledig bezetvolzet
voorveur
voor u ookveur eu van tselfde, uuk zuu veele
vooralsurtoe, sertoe
voordeelavance, benefiese
voordeligprofijtelijk
voorgevelveurfazade
voorschotacompte
voorstellenprezenteren
Vooruit (bekend Gents theater) de Veuruit
voorvork (fiets)foerse
voorwaartsveurewirs
voorwerpveurwirp
voorzitter gebuurtedekenijooperdeeke
vorige weekpasseede weeke
vorige weekpaseede weeke
vorkfoorsjet, fersjet
vrachtwagenbestuurdercamionneur
vrank uilenspiegel-achtig persoonne roaste wassger
vredegerechtloolekestriebenoal
vreesbenijtigheid
vrekpeezeweever
vreselijkaffreus
vriendkameroat, ne moat
vriend waarop je niet direct op de naam kan komenkameroad schoaveling
vriendelijkagreabel
vriendinkoeketiene
vrijlieber
vrijheidlieberteit
vrijpostigvrank
vroedvrouwachterwoartsterigge
vroedvrouwachterwoarsterigge
vroegtielek, tieglijk
vrolijk iemandleutegoard
vrouwJeanne
vrouwvrèwe, waef
vrouwweif
vrouw (marginaal) jeanne
vrouw (vleinaam) tsoeleke, tsoelekoekske, tsoepke
vrouw die makkelijk te verleiden isze zoe uuk mee iedereen meegoan
vrouw die manziek iseen oere gelijk een peerd
vrouw die steeds opscheptcinema wijf
vrouw die steeds rondjes meerijdt zonder doel naast de buschauffeurbusslonsse
vrouw met slecht karakterpekelteeve
vrouw met slecht karakterteeve, badde
vrouwelijk geslachtsdeelfoef
vrouwelijke politieagenten flikesse
vrouwenslippreutelapke
vuilvuijl
vuil gedragkluutzakkerije
vulhaardcontinu
vulpenportepluume
vulpenportepluum'
vuurvier
vuurpookkoterirre
vuurwerkeindeden boekee
VW (automerk) vuil wijf

W

waar datwoardan
waarderenappresjeren
waardevolvalaabel
waarlangslangswoar
waaromwoarveure
waarzegsterkoartlegsterigge
waarzegsterwoarzegsterigge, koartelegsterigge
wablieftkeskezevoe
walgelijk iemanddegoetanterik
Walter De BuckGentse liedjesschrijver, folkartiest, tekenaar, schilder, beeldhouwer, ... bijnamen: Buckske of den Buck
wanbetalerkrotzak
wandlampappliek
wangkoake
wankelenzwijnselen
wapperenflappere
warm aankledeninduffelen
warmbloedige vrouwiete klinke
wastafellavabo
wat kost dat?oeveel est
wat moet je hebbenwa moe dein
wat niet goed vlot draaitne kluutmanswinkel
wat scheelt er?Wa dèster? Wa schilter?
wat wens je? (Wat wil je hebben) Wa wilde?Wa wil d' èn?
wat zeg je?Wa zègde? wablief ter eu? wadde?
water van de kraanwoater van de kroane, kroantseswoater
waterduivelpierslok, dudule
waterkerscresson
waterketelne muur
WC-brileenuuge
websitewepsaait, wepstek
weduweweewe
weduwenaarwewirre
weeskulder, wieze
weeskulder
weg gaanzijn schuppe afkuise
weg, ervandoorriebedebie
weggaandeuregoan
weggetjewegelink
weigerenrefuzeere
wekkerreveilde
weldraalicht
welgesteldbegoed
welk (mannelijk) wa veur ne
welk (vrouwelijk) wa veur ' n
welkomwelgekoome
wellichtallicht
wellustige vrouwiete klinke
welneebij-ten-doet
welriekende vaginastuurm der liebe
wenenkrijsen, schriemen
wenen, janken, zich beklagentsjiepen, bleite
wenend iemand om bagatelbleitmuille
wentelteefjeverloren breud, gebonte wittebruut
werdenwieren
werkenne puut uitsteeke
werpensmijten / smaaten
wervelkolompaternosterbien
wespfluitenier, wepse, appelbie
West-Vlamingne west fluut
wetgevingwètte
wielertoeristne zierrijer
wijwulder
wij gaan wegwe goan vuurs
wij wensen jullie allen een gelukkig nieuw jaarwei wense ulder allemol een goe nieuw joar
wij zijn wegwe zijme vuurs
wij zoudenme zoen
wij, jullie, zijwulder, gulder, zulder
wijkagentwaakazent, champetter, serieazent
wijkfeestgebuurtefieste
wijstof
wijzerplaatcadran
wimperspinkers
winterjasne palto
witloofsekreikruit, sakrijkruit, sekrijkruit, soaikrijkroait
witte koolkabuise
woedecollère
woensdagweunsdag
woensdagavondweunsdagovend
woningweunijnge
woonbootuisbuut
woondeweunde
woordenboekdiksionér
Worcestershiresausingelsche sijse
wormenwurmes
worstelaarlutteur
worstelaar / krachtpatserluteur
worstjesosietse
wortelweurtol
wortel (groente) wurtol
wratwurte

X

X-benenschisbiene

Y

Yiepsilon

Z

zaagpeerdewurtel, peerdezoage
zaag (persoon) peerdeweurtel
zaakaffeere
zachtzochte
zadelpen (fiets) tiege
zagen in de zin van doordrammenwurtelen
zagepietreutelveugel
zakdoeksnotvodde, snuitdoek
zakdoekjestoeferke, pochetje
zakgelddrinksens
zaklamppiellampe, piellicht, pielde, pile
zaligzoalig
zaterdagzoaterdag
zatlapkannekijker, pulle, oliepulle
zatlapzwalpei
ze heeft grote borstenz'es van loesberge, zé gruute loeze
ze is een lelijke vrouwzes uuk de schuunste van de stroate oas de voalbakken buiten stoan
ze is weggegaanzes de pieste uit
ze zoudenze zoen
zeefzifte
zeemvelschurrevel
zéérvrie
zeer braafduubroave
zeer dronkenpoepeloere zat, krimineel, goe geloaie
zeer droogpoerdruuge
zeer graagduugeere
zeer hooggiel huuge
zeer leukvrie waas
zeer rijkgiel rijke
zeer slimvrie goe gelierd
zeikenzieke
zeikerdzieker (m), ziekerigge (v)
zeldzaamroar
zeldzaamheidraalte, roaretaat
zelfkleverafplakker
zenuwachtig zijnop iete kolle zitten
zenuwenzeemols
zenuwtrektik-nerveux
zenuwtrektic nerveu
zetelsjeezeloen, zeetol
zetpilsuupootse, supozietwaar, pinne, olpinne
zeveraaren fleiw bescheed, 'n soepe, en potse kaffee zonder melk, zievereere
zich onderscheiden van andereneu distingeere
zich verantwoordenvereksplikeeren
zich vermakenamuuzeere
zich verveleneu verlien
ziekelijk gezichtdutskesmuile
zigeunerBoheemer, Boheemien
zijzulder
zijn gezichtzaan totte, zaan smoele, zein weeze
zin om te snoepensneukelgoeste
zozuu, ezuu
zo mooizuu schuune
zoalsgelaak
zoals het hoortkommilfoo
zoekenzoeke
zoekplaatjezoekzantsje
zoeneen beeze, een pieperke
zoen, kustoot, beeske, totsje
zoenentotten
zoetekauwsjokomuile
zoethoutkalissenaat
zolderkamermansarde
zondaagse klerenkoeferkliere
zonderlingtes komiek, tes nen roare
zonnebloemtoernesol
zonnebrilne donkere bril
zoobiestenof
zoonzeune
zotte doosen vindevogelken, zotte duuze
zou hijzoe-tij
zou zezoe-se
zoutzaat
zoutzuuresprit de sel, muretiek
zoutzuursprietsel
zuigentsjoezen, looke
zuiger (auto) piston
zuigflesbiberon
zuigplektsoezeplèkke
zuigzoentsoesplekke
zure snoepmuiletrekker
zuster (religieuse)masseurke
zuur, wrangzeerp
zuurpruimazijnzieker / azijnpisser
zuurpruimsurkeltrutte
zwaar gemakieerde vrouwschminkduuze
zwaarlijvige persoondikke pense, vetzak, dikzak
zwakheidslapituude
zwakkeling, iemand die snel weenttsjiepmuile
zware mensdikke bloaze
zware verkoudheidbeustvallinge
zwart anti-parkeerpaaltjegroeng zjielbirke
zwart of vuil zijnij es zuu zwart of muurkes kluute
zwarte jeneverbesalbezie, albese, olbeze
zweepdjakke
zweerzweere
zwempakmajoo
zwengelmanievelle
zwerverstroatzoeker, stroatluuper
zwetenzwiete
zwevenzweeve
zwijgenu muile ewe, bek toe, kleppe toe
zwijnveerke
zwoeltes iet, tes doef
zwoeltewoarmte

31 opmerkingen

 1. Baudelohof, bij de Genteneers beter gekend als het Baudelopark of bleiwenhof
 2. Brug der Keizerlijke geneugten, bij de Genteneers beter gekend als de 'krimbolle' of 'blomkuule'
 3. De Gentse Feesten bestaat sinds 1843.
  De 'nieuwe' Gentse Feesten sinds 1969.
 4. De Gentse uitspraak ''t komt van de prondelmort':
  Werd gezegd van een kledingstuk dat te groot, te klein, te wijd, te smal of gewoonweg niet bij elkaar paste of uit de mode was
 5. De roaste wassger is een volksfiguur: het was -uiteraard- een roodharige, hij had een `franke totte` en had altijd ne kwinkslag klaar. Zijn beroep was het wassen van de fijne lingerie van de meisjes van plezier...
 6. Een inwoner van de dampoort zei vroeger dat hij aan tzanmaneuver woonde, het rangeerstation( champs de manoeuvre) van het Dampoortstation
 7. Ekkers of frabbescheer is te vinden in de natuurspiegel van oost vlaanderen blad 305, en groeit in poelen op de meerskant te Laarne.
 8. En dan / Gents: En tons komt wel uit het Spaans `entonces` bet: en dan -et alors zeldzaam overblijfsel van de Spaanse bezetters
 9. Het Gentse dialect is ontstaan in een stad waar rijk en arm bij elkaar om de hoek woonden.De rijke bourgeoisie sprak Frans, de arme werklui Nederlands. Zo heeft het Gents veel Franse leenwoorden en gebruikt de Gentenaar de onvervalste Franse huig-r .
 10. Holluizekens waren papaverzaadjes in een zakje waar men kleine kinderen mee in slaap kreeg. Natuurlijk was dit zeer ongezond, maar men wist niet beter.
 11. In Gent heeft men 2 mannekes pis nl. één op de Kraanlei
  en één in de Wilderoosstraat.
 12. Jozef Kieckepoost was een Gentse begrafenisondernemer, lijkendrager. Vandaar de benaming 'bij Kiekepuut zijn'
 13. Mammelokke (= De mammelokker est symbôl van de Gentsche Vraaje Puurters en bevolking die zich verzettegede tege den oengderdrùkker; ' t es de Moagd van Gent die eure eiwe oan eur buste loat tzoeze deur de grielde van t prizoen
 14. Napoleon De Pauw-vertakking verbindingskanaal tussen Portus Ganda en het Achterdok. komt uit op de zwaaikom aan de Dampoort
 15. Rabot, bij de Gentenaars beter gekend als ' de drei toorekes' of ' trabot'
 16. St-Antoniusgilde, haakbusschieters en kanonniers - 1488
 17. St-Jorisgilde, kruisboogschutters - 1314
 18. St-Sebastiaansgilde, handboogschutters - 1322
 19. Stafrijm over Keizer Karel V:
  Keizer
  Karel
  Kleine
  Kientses
  Kunne
  Kleine
  Kromme
  Keutelkens
  Kakken
 20. Van het frans toile ciré, een geplactificeerd tafellaken.
 21. Visserij, bij de Gentenaars beter gekend als 'rommelwater'
 22. Volksbal (bal 1900) op de Kouter tijdens de Gentse Feesten
 23. Wie der nie an lekt es nen lafoard..... uitgangsterm in het Gentse Kuiperskoaie anno joar toebak
 24. Wie snel Gents wil mee `klappen` moet een paar simpele regels respecteren. `oo` spreek je `uu` uit. `aa` klinkt als `oa`. Korte klanken als `a` moet je lang oprekken (kat = ka -atte). En de `h` (Gents: `asche`) die spreek je zelden uit.
 25. de jaren '80
 26. gehoord van iemand
 27. in feite
 28. is zo goed de juiste Gentse uitspraak
 29. vroeger (tot in de jaren 1980) stond er op de gruute fuure een stripteasetent recht over de kerk daar, de vuile talluuren
 30. vroeger moest ik van mijn oma om een ' viendiel espe' goan, dat was 100 gr hesp