Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


59 puzzelwoorden gevonden voor `Stijlfiguur`

TROOP
CLIMAX
ELLIPS
IRONIE
ZEUGMA
ANAFOOR
ANAFORA
APOCOPE
CHIASMA
DIAFORA
EPIFOOR
LITOTES
OPTATIE
PARADOX


ENALLAGE
EPANODOS
EPITROPE
INVERSIE
ITERATIE
METAFOOR
METAFORA
OXYMORON
ALLEGORIE
ANASTROFE
ANTIFRASE
ANTITHESE
APOKOINOU
ARCHAÏSME
ASYNDETON
CORRECTIE
CORRECTIO
EPIDEUXIS
EPISTROFE
EUFEMISME
GEMINATIE
HENDIADYS
HYPERBOOL
METONYMIA
METONYMIE
OCCUPATIO
PERIFRASE
PLEONASME
REPETITIE
REPETITIO
ANTICLIMAX
DYSFEMISME
METALEPSIS
PARALIPSIS
REDEFIGUUR
RETICENTIE
TAUTOLOGIE
ALLITERATIE
ANTONOMASIA
ANTONOMASIE
EPANALEPSIS
OVERNOEMING
PRAETERITIO
PRETERMISSIE
PRAETERMISSIE

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App