Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


74 puzzelwoorden gevonden voor `Interval`

MUZ
VAN
NONE
SEXT
BREAK
BREUK
KWART
KWINT
PRIME
TERTS
DECIME
GAPING
OCTAAF
SPRONG
AFSTAND
BP SEXT (2,4)
OPENING
SECONDE
SECUNDE
SEPTIEM
SEPTIME
STOREND
UNISONO
VOORVAL
BP KWART (2,5)
BP TERTS (2,5)
TRITONUS
BP DECIME (2,6)
KLANKTRAP
ONGEWENST
SEPTIMALE
TUSSENTIJD
BP SEPTIEM (2,7)
GROTE NONE (5,4)
QUINDECIME
TOONSPRONG
TUSSENPOOS
TUSSENTIJD
KLEINE SEXT (6,4)
REINE KWART (5,5)
REINE KWINT (5,5)
REINE PRIEM (5,5)
DUBBELOCTAAF
ONDERBREKING
TUSSENRUIMTE
DRIEKWARTTOON
GROTE SECUNDE (5,7)
KLEINE DECIME (6,6)
NEUTRALE NONE (8,4)
TUSSENPERIODE
TUSSENVOORVAL
VIERVIJFDETOON
KLEINE SEPTIEM (6,7)
REINE UNDECIME (5,8)
TOONVERHOUDING
VIERVIJFDETOON
EULERS TRITONUS (6,8)
MINIMALE DECIME (8,6)
HUYGENS TRITONUS (7,8)
REINE GROTE SEXT (5,5,4)
ELFDE HARMONISCHE (5,11)
PTOLEMEUS SECUNDE (9,7)
REINE GROTE TERTS (5,5,5)
REINE GROTE DECIME (5,5,6)
REINE KLEINE TERTS (5,6,5)
HARMONISCHE SEPTIEM (11,7)
KLEINE GROTE SECUNDE (6,5,7)
SEPTIMALE GROTE SEXT (9,5,4)
SEPTIMALE GROTE TERTS (9,5,5)
SEPTIMALE KLEINE TERTS (9,6,5)
UNDECIMALE SUPRA-KWART (10,11)
SEPTIMALE GROTE SECUNDE (9,5,7)
UNDECIMALE VERGROTE KWINT (10,8,5)
UNDECIMALE NEUTRALE SEPTIEM (10,8,7)

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App