Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Mededeling: De site is op dit moment regelmatig langzaam en geeft `503` fouten. We zijn hiervan op de hoogte en we proberen het zo snel mogelijk weer vlekkeloos te laten verlopen.


33 puzzelwoorden gevonden voor `Dwars`

BETE
HAAKS
HOEKS
LINKS
BOKKIG
KOPPIG
NUKKIG
REBELS
SCHEEF
SCHUIN


BALORIG
AFGUNSTIG
DIAGONAAL
LOODRECHT
OPSTANDIG
OVERDWARS
OVERHOEKS
TRANSVERS
TRANSVERT
ONGEZEGLIJK
EIGENGEREID
EIGENZINNIG
KRUISELINGS
STIJFHOOFDIG
TEGENDRAADS
WEERBARSTIG
WEERSPANNIG
ONGEMAKKELIJK
ONHANDELBAAR
ONREGELMATIG
RECALCITRANT
WEIGERACHTIG
TEGENSTREVEND

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App