Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


49 puzzelwoorden gevonden voor `BIOTOOP`

RIF
VEN
WAD
GROT
KUST
OASE
SLIK
TUIN
NICHE
OEVER
PAMPA
VIJVER
IJSKAP
GEVEST
LAGUNE
MILIEU
MOERAS
PáRAMO
DRIJFTIL
ECOTOON
HABITAT
KWELDER
POCOSIN
PRAIRIE
SAVANNE
TOENDRA
BOSWEIDE
GARRIGUE
KELPWOUD
MANGROVE
RIETLAND
STRUWEEL
BOSSTEPPE
CHAPARRAL
KORAALRIF
SCRUBLAND
BOSTOENDRA
HEESTERBOS
LEEFGEBIED
UITERWAARD
WOONGEBIED
BERGTOENDRA
KREUPELHOUT
POOLWOESTIJN
STRUIKGEWAS
KALKGRASLAND
BLAUWGRASLAND
DIEPWATERKORAAL
INUNDATIEGEBIED

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App