Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


206 woorden kunnen worden ingevuld voor .E.I.

DENIM

• Spijkergoed • Spijkerstof • Sterk weefsel • Sterke katoenstof • Stevige katoen • Stevige katoenen stof • Stevige stof • Stof • Stofnaam • Weefsel

DENIO

• Plaats in Amerika

DEPIL

• Staat te boek als niet geschikt voor kinderen (crypt.)

DÉPIT

• Teleurgesteld • Wrevel

DEPIT

• Wrok

DERIS

• Dier • Vogel

DEVIL

• Water

DEWIT

• Nederlands Schrijver • Nederlandse Schrijver • Schrijver

FECIT

• Heeft het gemaakt

FEDIS

• Belgische federatie van de distributie

FELIX

• Bijbels figuur • Bijbelse figuur • Bijbelse persoon • Bijbelse naam • Gelukkig • Heilige • Jongensnaam • Latijnse naam voor kat • Naam van een paus • Poezennaam • Pausennaam

GEBIE

• Beheerser • Bevelhebber

GEBIT

• Al de tanden • Bijtmiddel (crypt.) • Deel van de mond • Deel van een paardentuig • Deel van het gezicht • Deel van het hoofd • Deel van het lichaam • Deel van je mond • Deel van een paardentoom • Dentura • Dentuur • Deel van het kaakbeen • Getande prothese • Getande prothese (crypt.) • IJzeren mondstuk • Kiezen en tanden • Kunstgebit • Kiesstelsel (crypt.) • Lichaamsdeel • Maalster • Monddeel • Maalinrichting (crypt.) • Onderdeel van een paardentoom • Tanden • Tanden en kiezen • Tandprothese • Waar de mond vol van is (crypt.)

GEDIZ

• Water

GEËIS

• Het eisen

GEGIL

• Gekrijs • Geschreeuw • Lawaai

GEGIS

• Veronderstelling

GEKIE

• Wat

GEKIF

• Gebakkelei • Gehakketak • Gekrakeel • Geruzie

GEKIR

• Dierengeluid • Getortel • Vogelgeluid

GELID

• Aaneengesloten rij • Aaneengesloten rij manschappen • Aaneengesloten rij militairen • Aaneengesloten rij soldaten • Afdeling ruiters • Eenmaal in de rij hoort u erbij (crypt.) • File • Frontrij • Geleding • Geslacht • Gewricht • Hierin wordt het achter elkaar soldaat gemaakt (crypt.) • Hierin staat men niet alleen (crypt.) • Knoop • Lid • Linie • Mensengeslacht (bijb.) • Militaire opstelling • Militaire opstelling (crypt.) • Maakt u deel uit van de rij (crypt.) • Rang • Rangorde • Reeks • Regelmaat • Rij • Rij manschappen • Rij militairen • Rij soldaten • Ris • Rist • Slagorde • U maakt deel uit de rij (crypt.) • U hoort bij die club ook keurig in de rij te staan (crypt.)

GELIG

• Al dat rusten beïnvloedt de kleur (crypt.) • Door al het rusten niet helemaal wit meer (crypt.) • Een weinig geel • Enigszins geel • Geelachtig • Niet helderwit • Ongezonde kleur omdat men lang het bed moest houden (crypt.) • Tanig • Vergeeld • Verkleurd • Verkleurd van al dat luieren (crypt.)

GELIK

• Dierlijke liefkozerij • Flemerij • Het telkens likken • Vleierij

GEMIS

• Afwezigheid • Armoede • Behoefte • Deficit • Deprivatie • Derving • Dat ziet u fout, er blijft een leemte (crypt.) • Gebrek • Het kwijt zijn • Het niet hebben • Hiaat • Hebt u niet (getroffen) (crypt.) • Leegte • Leemte • Manco • Mankement • Met dat verlies zit u fout (crypt.) • Men treft het niet met dit tekort (crypt.) • Nadeel • Niet hebben • Nood • Onbehaaglijk gevoel • Ontbering • Ontstentenis • Smartelijk gevoel • Smartelijk verlies • Tekort • Tekortkoming • Tekortschieting • Uitlating • Verlies • Wat ontbreekt

GENIE

• Aangeboren aanleg • Aangeboren begaafdheid • Aangeboren gave • Aangeboren vernuft • Aanleg • Begaafd legeronderdeel (crypt.) • Begaafd • Begaafd man • Begaafd mens • Begaafd persoon • Begaafdheid • Bolleboos • Briljant persoon • Briljante geest • Buitengewone begaafdheid • Buitengewoon begaafd persoon • Briljant deel van een leger (crypt.) • Briljant deel van het leger (crypt.) • Briljant legerdeel (crypt.) • Buitengewoon talent in het leger (crypt.) • Deel van de strijdkrachten • Deel van het leger • De knappe kop van de afdeling (crypt.) • Enorme begaafdheid • Esprit • Extreem verstandig iemand • Extreem verstandig persoon • Een in dienst genomen knappe kop (crypt.) • Fenomeen • Geniaal mens • Geniaal persoon • Geniekorps • Groot mens • Grote geest • Grote geest in dienst (crypt.) • Hij is heel goed in de verdediging van zijn land (crypt.) • Hoogbegaafd • Hoogbegaafd persoon • Hoogbegaafde • Hoogbegaafde persoon • Hoogste graad van begaafdheid • Hoog begaafd persoon • Iemand die in iets uitmunt • Iemand met veel begaafdheid • Intellect • Intelligentie • Kei • Knappe kop • Knappe kop in het leger (crypt.) • Landmachtonderdeel • Legerafdeling • Legeronderdeel • Licht • Legerafdeling met talent (crypt.) • Militaire afdeling • Militair(en) met heel veel aanleg (crypt.) • Militair brein (crypt.) • Natuurlijke aanleg • Onderdeel van een leger • Onderdeel van het leger • Ongewoon begaafde • Oorspronkelijk vernuft • Scheppend vernuft • Scheppende geest • Specialistische legereenheid • Slim legeronderdeel (crypt.) • Talent • Talentvol mens • Uitblinker • Uitgelezen legerafdeling • Uitzonderlijke begaafdheid • Vernuft • Verstand • Weet je nog wel (crypt.) • Zeer begaafd mens • Zeer begaafd persoon • Zeer slim iemand • Zeldzaam begaafd persoon • Zeer begaafd wapen (crypt.) • Zeer begaafd persoon (crypt.) • Zeer begaafd mens (crypt.)

GENIL

• Rivier in spanje • Spaanse rivier • Water

GERIG

• Met ongelijke schroeflijnen in garen

GERIJ

• Eigen rijtuig • Het aanhoudend rijden • Het rijden • Met paard en wagen staat u voor de file (crypt.) • Met paard en wagen in het verkeer (crypt.) • Paard en rijtuig • Paard en wagen • Paard met rijtuigStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App