antwerps

Dialecten > Antwerpen > antwerps

antwerps bevat 498 gezegden, 3066 woorden en 19 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

498 gezegden

2000 franktwieje blaa brieve
Aan de andere kant van het strand is er veel meer zandlost d'n aandre kaant van 't straand es't er veul miër zaand
aantwaarps vervolgtgoa verral verkiërd battafsloage
Al dat zandal da yard
allee (aansporing) allee, den allee is bouve
alles valt binnen de plooient'is koekenaai
als (voorwaarde) as is verbraande kole
als bij iemand het kruis van zijn broek te laag hangtde wolke hange¨liëg ' t zal nog goan regene
als er materiaal naar u wordt geworpenasze de keuning z'n andschoene zoe geive zegge ze der nog arre ba
als er materiaal naar U wordt toe geworpenzoë geve ze de keuning zen andschoene
als het lang duurtt'is weer van de langenarm
als hij dat maar weetassemdamorwet
als hij iets doet, is het goed gedaanassem het doe, doetem het goe
als ik....assek....asse zain verbraande koule
als je dat maar weetaggetmorwet
als je niet oud wil worden moet je je maar jong ophangenas ge ni oud wilt weurre moet a mor joenk oephange
als koffie te slap isdas de zaaik van boere mie
als koffie te slap isge kunt er de gazet deur leze
als men iets vergeet, moet je terug lopenwa de kop verget, moete de biëne bekoeëpe
als men lang moet wachten' k zen al weurtel oan' t schiete
als telt niet ; met als kan allesas ons kat eu koei was kongde ze melke onder de stoof
als zeasse: asse zaain verbrande koule
andere bazen, andere wettenaander boaze, aander wette
Antwerps sprekenAantwaarps klappe
antwoord op `wâ zeide`spreiked soems deur mên schauwerbloare
antwoord op : edde gaai ne scheet gelôate?aa neusbientje is ônt rotte
Antwoord op :Ben je gevallen met je fiets?neie zoë stappekik altaaid af
Antwoord op dat kan ik nietAst met kanneke ni go muttet lierreke mor pakke
antwoord op: wazeetem?attemnietstoadanlijtem
atletische figuurnen oempestoemper
Begrijp je het eindelijk.eddetaldeur?
belofte maakt schuld.belofte mokt schuld en dië zeu ni vervult kraaigt neun bult
ben je gek gewordenzedde ga oep awe kop gevalle
ben je gek?spelde ga na wa?
ben je niet goed wijs?zijde gij ni goe? (of: gaa zennichoeseker?)
ben niet akkoordda ziede vanier
ben niet akkoordteute zjeraar
besluit na het uitleggenzedus e kieke is gien mus en ne stamp is giene kus
beterwà straffer
beter klein en leuk dan groot en vervelendbeter ne klaaine plezaante dan ne groëten ambetaante
bij een lekker (e) drank (je)persies een engelke da doep oe toeng pist
bij een twistgesprekgai zè zeker de plezaantste as g'allien tois zaait
bij een vrouw met een rok en geopende benent'is sinema verniet
bij God je ziet het er aan!geziegeterbegoton
Bij iemand met gaten in zijn kousende petaate kome al oit
boffen (veel geluk hebben) meuge beffe zonder baffe
coolste kerel van de stadden Bruno of de Jan
daar ben ik het niet mee eenszoë zen we ni getroud
daar ben ik niets meedoar zenk vet mè
Daar dat is hijDoardadisem
daar is hetdoar ist
daar kan je niets mee beginnenda blét, da schét, da frét, en da zékt, mor wa zedder mé?
daar kan je niets mee doendoar zedde zoaleg mè
daar ken ik niets van'ken doar gien kloete van
daar ken ik niets vankweitterdeballe van
daar komt niks van in huis van wat jij wiltarara gaai
daar komt ruzie vandoar kome kweddele van
daar komt ruzie vandoar komt ambras van
dat ben ik nietdasennekikkeni
dat doet hij niet graagaïs ni scheuteg
dat gaat vanzelfda veegt z'n gat zongder papier
dat had je niet gedacht He?dadoddenichedochtei
Dat heb je niet bij jullieDadeddenibajolle
dat heeft geen zindas giën avans
dat heeft hij ook nietdaeitemoekni
dat huilt, dat kakt, dat eet en dat pistda blet, da schet, da fret & da zekt
dat is bijna gratisdasbekaanstverniet
dat is dood gaanda' s doed gaan
dat is eenvoudigda' s e fleutsje van ne sengt
dat is er eendas iene
dat is fantastischda's graaf
dat is heel triestvoer oe oege oat te bleite
dat is jammerdaseungd
dat is me een kereldas nogal ne sjoarel
dat is niet helemaal pluisdas ni shust
dat is niet juistda klopt langs giën kaante
dat is niet niksdas gieëne kattepis
dat is niet waarjoa, jatten en taloeëre
Dat is nu wel heel veelda' s na wel muug veel
dat is slordig gedaanda's gedoan van den ongd zen kloeëte
dat is te duur voor mijda kan maainen broine ni trekke
dat is voor elkaardas in de sjakos
dat is zeer goedkoopdasbekaanstverniet
dat is zekervanaaiges
dat kan ik nietdakannekikkeni
dat ken ik nietdakank ni tois brenge
dat lijkt nergens opda trekt oepniks
dat lust ik niet (eten) dasni maaine meug
Dat moet ik niet wetenDadintresseerdmaaijni
Dat moet ik nog wennenamaai da voart
dat slaat tegen minder dan verwachtamaai, dasoek giëne vette
dat vergeet ik niet (tegen kinderen) da goa'd'oep a boekske
Dat was emotioneeldatei maai na gepakt sè
dat was het toppuntdawasdekloe
Dat wil ik wel wetenMakked ni weten, of wa !
dat wil zeggenme aander woorde
dat zie je van hier (ga weg) flutla boem
dat zijn je zaken nietdoar edde giën affaire mè
dat zijn nutteloze uitgavenda zen kosten oept staarfhois
De (koel) kast is bijna leegde moize ligge doëd in de kas
de aap komt uit de mouw.de stoeme is me zaan kloete aan ne nagel blaaiven ange.
De kleren maken de manDe kliere maoke de vengt
de pluimen maken de vogelde ploime moake de vougel
de politiene sorre
de politiene sosse
de volgende keertenneuste kier
de vuile hoekde voalen oek
de waarheid vertellen'k mag doedvallen aklieg
die heeft al heel wat beleefddiën eidal iël wa woaterkes deurzwomme
die is niet goed wijsdiën ei ne slag van de meule gat
Die man heeft een onsympathiek gezicht.Dieë vengt ei ne smoel oem strongt oep te sortere
die vangt toch wel wat aandieë doe toch wa kumelees zenne
dikke borstender is veul volk in de stoasse
dikke borstenveul volk in de winkel
dit gaat moeilijkda droait virkaant
dit is niet gemakkelijkdas giene kattepis
Dit is niet mooiDatrekterni oep
Dit kan ik niet betalen, hoorDa kan maainen broïne nie trekke zene
dit meen je niet, je maakt een grapjezedder mé ont zwaenze?
dit was niet eenvoudigamai men jenoffel
Dit zal hij niet graag doen!Ge zujt'em nogal zieng zieng as 'k em da doeng doeng mè se goe goed!
doen alsof je van niets weetvan kroemmenoas geboare
doen alsof men van niets weetvan kroemmenoas geboare
dood, overledenem is kevendrager
Echtig en techtig. Kopke af en recht naar de helEchtig en techtig. Kopken af en recht noar d' el
een atletische figuurne vengt gelak eun klieërkas
een brede gespierde maneen klieërkas van ne vengt
Een dode is iemand die dood isNen doeie is ieëne dien asda doeëd is.
een dwarsliggerne contraire
Een gerechtschotel die op tafel valtKlatschboempataatoeptoafel
Een japanse motorEun reistraket
een onaangenaam gezicht hebbenne smoel veur leejr oep te kloppe
een ongeluk zit in een klein hoekjeeen ongeluk ligt oep een klaain pleutske
een oude mane' n oau peeke
een oude mannen aouwe vengt
een pakje openmakenǝ pakskǝnopǝdoeng
een pochernen jan men kloeten
Een slag op het hoofd krijgenEen peer oep oewen appel kraaige
Een smoel om vis op te snijdenNe smoel vur vis oep te snaaie
een vrouw met grote borstenz'ei veul volk in de stoase
Een vrouw met zware borstenIen me veurwielaondraaiving
Een vrouw met zware borstenting ton tet
een vuistslag krijgene' n safflet oep aêi bakkes
Enkel Antwerpen is belangrijk.Deris just 't stad, de rest is parking.
er genoeg van hebbener 't scheit van em'n
er is gekrakeelt zitter bovenaarms oep
ergens zijn zinnen op gezetz' n boëntjes te wake gelei
familie gaat voort hem is nader dan de broek
foppene'n pee stove
gaan waterenzen petaate gon afgiete
gaan waterenzijn bilges gaan pompen
geef eens een mooi handje (tegen een kind) geftis ne schoëne pol
Geen discussie, nietwaar?Ginne zjiever, hé?
gekzoe zot as e'n achterdeur
gezegde als men iemand iets toegooidzoë geve ze de keuning zaain haandschoene oëk
gezegde bij een knappe manne faarme gast, diën is wel een zondeke weird
gezegde bij een niet zo'n mooie mandr zender al schoënder verzoupe
gezegde wanneer men liet langer kan wachten voor een toiletbezoek't kakke komt veur ' t bakke
gezegde wanneer men niet langer kan wachten voor een toiletbezoek't woater stoat al in men oëge
gratisstieëndoeëd verniet
grote handen hebbenaende gelak as koolschuppen emme
haar bekkenbodemspieren zijn zwak (naar incontinentie verwijzend)heure plansjée is versleete
haar tepels staan stijfde konnentjes ston oan den droad
haar tepels staan stijfheur koplaampe braande
hard werkenknoesten
Heb je het begrepen.Eddetverstoan?
Heb je het door?Eddetindemot?
heb je het?eddet?
hebt ge het begrepenheddetvast
heel arme woningkrot en company
het bedragne soem cengte
het deert hem nieta geft er ni joem
het gaat zeer traagtcho verooit as boeëne knoeëpe
het geeft niet't is niks
het hoeft niet perfect te zijnt' stekt nie naa
het is allemaal maar nikst'is van den ongd (z'n kloeite)
het is er echt aan te ziengeziegeterbegoton
het is haar dagje nietzeigetnogalissitte
Het is in orde't Is in de sacoche!
het is me wat't is 't ien en 't ander
Het is me wat!Amai mene frak!
het is mislukt'tis noar de kloeëte
het is mislukt'tis nor de vontsjes
het is niet aangenaamIj ei nen broebel oep ze gat
het is nu jullie beurttizonolle
Het loopt niet los't Is kakkamiemieshit!
het nieuwe gerechtshofden oemgedroïde fritzak
het noorden verliezenoat oe doeng gerake
het overkomt mekemmetzitte
het St-Jan Plein in Antwerpentjingtjangsplain in 't stad
het vordert nietda goddier veroit lak boeëne knoeëpe
het was weer zo't wèr van da, zene
het wordt donkerde groeëte keeas is oait
hij / zij ziet scheelne scheile 'n aop
hij doet geen moeiteâ veejgter zên kloeitenoan
Hij heeft geen geldDien ei ginne rotte frang oem on ze gat te krabbe
hij heeft geen zorgenaleeft oit de keurf zongder zeurg
hij heeft het in de gatenajeigeteur
hij heeft het met veel smaak opgegetena jeiget in zene kladerendatsj gesloage
hij heeft het weerajeigetwér
hij heeft het zittenajé van jan
hij heeft niets en weet niet meer wat te beginnena wet van giën out plaanke moake
hij heeft twee gezichtena jeid een moembakkes
hij heet het zittenajeiget on zaaine rekker
hij houdt van mooie meisjesaïs nen echten tettezot
hij is bangazitmèjena. aneptze
hij is begravendêr groeit gras op zaainen boajk
Hij is de kluts kwijt. Zij is de kluts kwijt.Ajis van zan mellek. Z'is van eur mellek.
hij is dronkenajee de stuk in zenne frak
hij is gefoptêi ée g'et zitte
Hij is gestoordDer is nen doef oan
hij is gestoordderis nen oek af
Hij is heel rijk.Dieje zit oep nen baareg geld.
hij is niet bijster slimstekt die zen verstand in e vougelke en 'tvliegt achteroit
hij is niet goed wijsajei ne slag van de meule gat
Hij is oliedomagge dieje ze verstaand in e vogeltje stekt, vlieget achteroat!
Hij is overledenAjee zenne n'outen frak oan
hij is overledenaligt tusse zes plaanke
hij is overledenêi is kévendroager
hij is overledenz'en keejas is oat
hij is slimajée wa in zen bolleke
hij is waardeloosajis te stoem oem lege zakke recht te zette
Hij is weer uit zijn kram geschoten, uit zijne rol gevallenais wer ouit zijne knossel geschote
hij kan nietsa kan just van broëd strongt moake
Hij kan niets (te verlegen) zeggenajei zaain toeng ingeslikt
hij kon er niet opkomenakwammerniejoep
Hij kon er niets aandoenakosterniondoeng
hij mag het vergetena kanner nor floite
hij neemt alles meeaschaardallesmij
hij praat nonsensazeiwerriswa
Hij probeert maar kan geen Antwerps sprekenA sprekt Antwaarps van gotterligge
hij vertrekta keust zen schup af
hij weet er niets vana wet van toeten of bloaze
Hij zal weg gestuurd wordenAjee zenne leste strongt ier geschete
hoofdpijnkoppaain, das vaar van oe gat dor moette ni oep zitte
hou je mondhoud awen teut, smoel, bakkes
hou op met zeuren!blaost meunne zak oep!
I heb hongerkfal oemvaar vanden oenger
idiootonnoeëzel manneke
ieder huisje heeft zijn kruisje maar voor de een is het van lood en voor de andere van stroieder huiske ei z'n kruiske moar veur den iënen een loeie en veur den aandere een stroeie
iedereenGod en klaain pierke
iedereen heeft zijn eigen smaakieder zaaine meug
iemand die aan alles prultnen tantafeirder
iemand die altijd vergeet de deur te sluitendie is gewoejn van noar de kaark te goan, diën is in de kaark gebore
Iemand die iets gekregen heeft zegtemmenisemme en kraaige das de kunst
iemand die liegtdië zoigt alles oit zaaine groëten tiën
Iemand die niestTgo reigene, dapen nieze.
iemand die niet op reis gaatdië goa noar korniesj da ligt dicht tege de panne
iemand die niet op reis gaatdië goa noar nieveroans (of Niverance)
iemand die overleden was (op het kiel) ze zen hem kome hoale met het karreke van Vets was een begrafenisondernemer op het Kiel,
iemand een loer draaieniemand ne kloeët aftrekken
iemand een mep geveneen cintroeng oep z'n bakkes geve
iemand heeeft een wind gelatender ei iëne in zaaine vinger gesneeje
iemand in het gezicht slaanklop oep zen bakkes
iemand kiest voor jouden aonhouwer wint
iemand met een grote neusne flessepikker
iemand met een te korte broekdiën ei woater in zaaine kelder
iemand met veel eigenwaanJan men voeten
iemand met veel geldDie zit oep een dikke zweir
iemand niet binnen latenhetscheufke geve
Iemand van linkeroeverIemand van over ' t waoter
iemand welke fout begaatgêi zè nogal ne clochard
iemand willen omhelzenmak â ies tegen mene jillée trekken
iets gezegd hebben'kem het gezêi
iets mislopenoep den bec de gaz lopen
iets niet meevallenda's ne zure
Iets vertikaal zettenIet nuus zetten
ik begin oud te wordenk'zen in de fleur van menne sleet
Ik ben Belg, ik lust bierIk zeng nen Belg, ik draoi oep bier
Ik ben dikker geworden.' k Zen wa baaigekome.
ik ben een koukleumk zen een kawelakke
Ik ben het beuIk zent zo muug as kaa pap
Ik ben het beu.'k Zen 't muug.
ik ben het moe'tangt menne nikkel oaut
ik ben het werkritme nog niet terug gewwon'k ben den tronnot nog nie terug gewoon
ik ben met haar naar bed geweest'keb eur is goe gepakt
ik ben met haar naar bed geweest'kep eur alle oeke van de slopkaomer loate zing
Ik ben ongesteld' k hem m' n regelemengten
ik ben opgelicht'kzen afgezope
ik ben opgelicht'kzèn sjaggenoaje
ik ben te laat' kmoest de leste man de zak oepgeve
Ik ben te laatIk zen te loat
ik ben te laatze lag oep men onderbroek
Ik ben versletenkeb de mot in maain laaf
ik dacht bij mezelfik docht in men aige
ik denk dat het dadelijk weer gaat regenenkpeins dateije van ierbove een gat in zen kroan ée
ik ga er vandoorik ben schampavie
ik ga mij wassenik gon menaaige wasse
ik ga naar bed'k gon nor mennen tram
ik ga naar het wc'k gon is zing of dak nog ne joenge zaain
ik he haar alle hoeken van de kamer laten zien, wilde sex gehad' kem eur alle oeke van de slopkamer late zieng
ik heb daar niet veel zin inik stoan er ni oem te springe
ik heb er genoeg vankraig 'r tsgeit van
Ik heb ervanKemmetzitte
ik heb hem eens flink aangepaktkebbem alle hoeke van de koamer loate zing
ik heb het koud'k em kaa
ik heb je er nog voor gewaarschuwdkemmetoenogzoegezei
ik heb problemen'kzen in den aop gelogeerd
ik heb ze ontmaagdkem heur bloemeke geplukt
ik kan dat niet zienK'hem kak in men owege
ik kan er niet opkomenhet lei oep men toeng
Ik kan je geen geld lenenIk moet mijne chick oek betaole
ik kan niet alles zien!'k em gin oejge oep ma gat!
Ik kon het me niet herinnerenKost er nie oepkomme
Ik moet echt dringend naar toilet, het komt al bijna...Kgon gau kakke, want ze ston al on de poort.
Ik sta hier al erg lang te wachten'k ston eer al een eur te schildere
ik trek me niets meer van U aande pot oep
ik versta er niets van'k verstaon er gien kneit van
ik versta er niets van'k verstaon er giene zak van
Ik vertrek maar eens' k Zèn voesj
Ik zal ....eens vertellen over je streken en ondeugdenk zal a boeksken is oupedoen
Ik zei het hem immers ookAstottergelaknepalmenouten
ik zie u graag' k zien a geire
Ik zie ze liever gaan dan komen'k zien liever heur iele dan heur tiëne
ik zit in tijdstekort'kem moar twie polle
Inwoner van een dorp aan de overkant van de ScheldeEen waterkieken, of een watergeest
je bent niet goed wijszedde oep a koppeke gevalle?
je gaat mij niet voor de gek houdenMé iel den Ouwe God, mo ni mé deze zot
Je gaat mij niet voor de gek houden.Mé alle Chineze mor ni mé den deze.
Je gaat mij niet voor de gek houden.Mé iel A:ntwa:rpe mo ni mé moa
Je gaat mij niet voor de gek houden.Mé iel Schoete mor ni mé men kloete
je hebt me beetgenomengai zène schoëne
je hebt veel goesting om bepaald voedsel vb mosselen met frieten. je komt thuis en je mama is dat juist aan het koken dan zegt zege hebt moar te spreken en uwe mond goat open. dat wordt geegd op altijd dezelfde aangename toon.
je mag er niet op rekenenge kunt er giëne stoat oep moake
je mag hem houdengemeuttemmemme
je moest eens wetengemoestetbegotiswete
je moet geen raad geven aan een ouder meer ervaren iemandnen aawen oap moette gin smoele liëre trekke
Je moet niet denken dat ik dat ga doen, manGe kund'is on mennen tap gaon hange joeng
je moet niet over jezelf praten, dat doen de anderen wel als je weg bentge mut ni over oe aaige klappe, da zulle d'aander wel doeng as ge weg zaait
Je moet niet zoveel drukte makenge moet ni zoë van oewen théoater moake
jij bent nogal een deugeniet hoorgij zijt nogal ne ravesjol zenne (naar de fransman Ravachol)
jij gaat mij niet voor de gek houdenmé hiel aantwaarpe mor nie mé maai
jij moet me nietgaai zie maai ni zitten ei
juffrouw mag ik eens dansen met ujuffra, mak ou is deur den bak sleure
Kan ik U ergens mee van dienst zijn?Kannekoewellepe?
kan me niet schelenkan me nie verdoemme, jao, flutla!
kijk eens in je spiegeljao, beziet u eigen!
klagers geen nood en snoevers geen broodkloagers giëne noëd en stoeffers giën broëd
klein van gestalteeen deurgezoagd reuske
klein van gestalte zijndien ee d' en grondsmokske
kleine gedrongen persoonnen oempestoemper
kleine stevige manne keurte geblokte
kom eens eventjes hierkomdisefkes ier
Krijg nou watKakt na oep de küsvraa
kussentoeng draaien
kust mijn klotenschét oemoeg én kopt'em
kust mijn klotenschét oemoog én bleft stoan
laat hem zwijgen, zet de radio / TV afgeftem 't scheufke
laat me met rustloept nor de poemp
langzaam aanmé een bietje seffes
lieverkoekjes bakken ze nietlieverkoekskes bakke ze ni
lui zweet is gauw gereedloi zwiët is gaa geriëd
luistervinkdien ée oere gelak soeptelloere
maak dat meekomt da tege
maak een keuzewadistna aare of joeng
maak maar dat je weg komtloept noar hois joenge, a moeke ei viskes gebakke
Mag ik met u naar bedMak auwe gank is witte
menstruerende roei vlag angt boate
menstruerentante roos is oep bezuuk
met iets verveeld zijnambettant zen
Met mij wordt niet gespot.Mè ieël Antwaarpe, mô ni me mijë. Me honderdduzend Chineze, mô ni met den deze.
mij gerust latennie in men rapen schaaten
mij neem je niet beetvan da boereke giën aaire
mijn vrouwdie van oengs
moeilijkamai maane frak
Moge ze me met rust laten, met hun problemenDa's is m'n klote kusse!
MongoolEen doake
mooi van ver maar verre van mooischoen van vaar, mor vaar van schoen
mooie borstenferm tette
muilen trekkermoilentrekker
naar het toiletene zonder vel gaan draaien
naar het toiletnen bruine gaan stallen
naar het toilet gaannen bruinen beer goan verzuipe
negen kansen op de tienvan tieng neege
niet bijster slimte stoem oem t helpe te dondere
niet bijster slimzoë loemp als t achtereind van eu vaareke
niet met uteute geraar
niet te gelovenamaai mijne frak
niet voor nietsschuppe lul
niets bijzondersni veel soeps
nooit meernoeit ni mier
nou zeghedde van ze leve
Nou, zeg ...Jao, amai zene!
Nu ga ik me wassenNaa gaon ekik mijn eige wasse
och armeoch gottekes toch
om te kijken zal je moeten betalenoem te zieng godde moete betoale
Onder iets lijdenEr z'n peere mee afzing
ongeduldigas dadier nochlaank gotduure zaltrap gedoanzen
ongelooflijke persoonda's ne straffe
onsympathiek gelaatne smoel om ijzer op te plooien
oppassenoeppasse é goa
oude autonagelenbak, au wrak
over iemand met hoge eigendunkstapelzot van glorie, moar het is grand jàr, petite noble
Pas op of je krijgt een kletsPasoep of ge loept tege man aend
Pas op of je krijgt een pak slaagpast oep want ge kregt een akketaat
Pas op of ze rijden u omverpasoep of ze rije over oe graat
praatziek zijndie zennen bebbel sto oeak ni stil
prietpraatzaeik van boeremie
prietpraatziever in pakskes
radeloos zijnzen kas oepvreite
rommelig huishoudenhuishouden van Jan Steen
ruziën' tzit er tege
schelenHet kan me niet blotten
slag op gezicht geventoek oep a bakkes geve
slappe koffiezijk van boere mie
slonzige vrouwmachoufel
snel optrekkenem oep za stertje daawe
St-Annastrandde plage van 't Sint Anme
stevige borstene farem schap
stevige borstenne schoêne kommisveur
stevige borstenne schone komisveur
t'is stil waar het nooit waaitt'is stil woar dat noeit woijt
tegen een kind dat zegt `ik wil liever dit of liever dat`lieverkoekskes bakke we ni
tegen een mooie manej sjoeke! lottiswazien!
tegen iemand die blijft zeurenamaai gaai kunt nogal ee zoag spanne, zenne
tegen iemand welke wartaal uitkraamdwa zittegêi in e broek te krabbe
tegen opkijkenjoa men gat
traag werkenoan den boaard trekke
Trek dit snel aanTrekt dad agaa on
Trek vlug jullie pulletjes aan, neem jullie fiets en maak nog eens de ronde van de tuin.Allee, mettez vite vos chandailles, springt oep oven ijzere peerd, en moakt nog nen tour du jardin!
TrolleyBus v / d Suikeruitrolleebus vaan de soikeroi
u moet mij niets wijs makengèi moet mij gien smoele leere trekke
uitdrukking wanneer er iemand alleen isda's ma droegskes zenne
uitgehongerdzwarte sniew zien
Vader hoorde een geluid op de trap, nam zijn geweer en trok zijn broek aanPa hoorde nen stoemmeling oep den trap, pakte ze geweer en schoot in z'n broek
vallende grond kusse
vallenoep auwen bek gon
van de grond gaanloeke schooif doeng
van de hemelse dauw kan je niet levenvan den eemelsen daa kunde ni leeve
van gedachten veranderenaawe kazak draoien
vanaf ik nog heel jong wasvan klensafaan
vast en zekerzeker en vast
veel geldnen hoep cengte
veel geld in uw zakeen zweer in uw zak
veel te goed is half zotveul te goe is allef zot
ver familielidiene vant sevenste knoepsgat
verdekte vraag naar sexjoekt a mijolleke?
vergeet het maarda kunde oep awen bil schreive
Vergeet het!ge kunt' er enne fluite
vergissingeen abuus da ni just is
verliefd koppelt'is koekenbak tusse die twé
verschillende dingen tegelijk doenklappen en braaie (breien)
verspillenverlore late goan
verwaand zijnneffe zên schoene loeipe
Vooruit, rij door, ga van dat (voetpad), of ik zet je op de bon!Allei, cirkulei, d'eraf of 'k zet oe deroep!
vruchteloos zoeken'kem hiel antwâarpe oep z'en bakkes geloepe en niks gevonde
waar ge je heenno wor eddet
Wanneer je sterft kun je niets meenenmenop een doedskist stoa gin porte-bagage
wat doet hijwa doetem
wat doet hij nu weerwa vangt dië nawèr oan
wat doet u nuwa doede naa
wat een boer niet kent, dat eet hij nietwa nen boer ni kent, da frettem ni
Wat gaan we eten?een stuk van je leven
Wat had je zoal graag gehad?Wamoetemme?
wat heeft hijwa deitem
Wat heeft hij gezegd?Wasseitem?
Wat sta je daar nu te kijken?Oestodderna?
wat valt er hier te etenwa isser te verapsnapse
wat zegt hijwa zeit'em
We kunnen het niet langer aanEn de poembak, de poembak, de poembak is kapot, en ...
we vertrekken hieren wijle weg, we keussen hier ons schup af
wie al veel heeft, krijgt veelt woater loept altaaid nor de zië
Wil je een klop op je gezicht?Wilde gij 'n péér oep uwen appel?
wil niets meer met een persoon te maken hebbenij kan men kloate kusse zennej / ij kan den boam in
WinkelenKomishes doeng
wordt gezegd tegen een egoistAlexaander, alles veur maai en niks veur een aander
wordt gezegd tegen iemand die klaagt dat hij zich verveeltspelt wa me oe tiëne tot vermoak van oew iele
zal het gaan jagoch t zouen bitje
zand in het etenda schuurt de moag
ze hebben hem ook liggenaahee oak van dee boter gefret
ze hebben hem op straat gzetzemmenem le z'n klikke en z'n klakke boite gesmete
ze hebben ruzieze zèn un schip ant laaje
ze hebben ruziezebben ambras
ze hebben ruzie in het huishouden't is gruen hout
ze hebben u in de maling genomenzemmenoeligge
ze heeft grote borstenz' ei veil hout veur eur deur ligge
ze is begonnen met menstruerenz' is juffra geweure
ze is bont gekleed en of geschminktze loept er rond lak een mannekesblad
Ze is goed gebouwdZ'is goe verziën van poëte en oëre
ze is nog maagdzeiter bloemeke nog
ze is zwangerze zit vol
ze is zwangerzei tege an ronde toafel gelope
ze moet bijna bevallenze loept oep heur leste
ze ruikt onfrisze stienkt gelak ne visbak
ze was het moezewieretbeu
ze zijn verwittigdze zulle na hunne kak wil inaawe
zeventig jaar wordenmè tram zeive raaje
zich belachelijk makennen afgangk gaon
zich inbeeldensteld'oeveur
Zij staat vol sproetjesZij heed in ne koeiestront geblozen
zijn gulp staat openz'n kapelleke stoat ope, aa verwacht nog bezuuk
zin of geen zin, Je moet het doenkak of giene kak, de pot oep
zoiets ben jij niet gewoonda zal a gat voare
zon die schijnt bij regen't is duuveltjeskaarmis, tis kaarmis in d'hel
zot zijn doet geen pijnzot zen doe ni siër
zwanger zijnmé a pakske zitte
zware borsten10 ton tet
zware borstenfarme memme

3066 woorden

kribbelenbuik
(klein) geld dat verloren is, is voor de werkstersbezemgeld, keergeld
(sigaren) aanstekernen allumeur nen brikeh
(stalen) stutbalkpoetrel
1iejn
2twiej
3draai
4vier
5vaaif
6zes
7zeive
8acht
9neige
10ting
1 boterhamiene bo
10 centiemcouke
100 franke pondje
1000 frankduezendballen
1000 frankne zak of een ton
20 franke loewieke
2000 franktwie zakke of twie ton
3drei
5 centiemhalfsouke

A

a.u.b.astemblieft
aalbessenroei beezekes
AalstenaarAjoïn
aanaan, on
aan hetont
aandachtattengce
aangedamptbedoempt
aangeleerdoangeliêrd
aangezichtbakkes, smoel, frè ter
aangeziengezing
aangroeienbaaikome
aanhangwagenremork
aanhoudendrinkonneen
aanhouderoanhaawer
aanrijdingkoekenbak, pataat, botsing
aansluierenaanslepen
aansmeren (iemand iets..) oepsolfere
aansteekschoenenteensletsen, sleffers
aanstekerallumeur
aanstellerblageur, stoefer
aanstellerige damechichimadam, kakmadam, mie kak
aanstellerijstoeffen
aantrekkelijk meisjegraaf mokke
Aantrekkelijk meisjeKoeketiene
aantrekkelijke vrouwa farem dingk, teenentander
aantrekkenaanschieten
aanzienlijkveul
aardappelpattat, petaat
aardappelen in de schilbraspetaate, varrekkespattatte
aardappelhoofdpatattekop
aardappelmesjepettaateschellerke, petatscheller
aardappelpureepetaattestoemp
aardappelpuree met wortelenpeikesstoemp
aardappelschillenpetaateschelle
aardbeijaarebejz
aardbeijarrebees
aardbeijarrebees, jarrebeis, jaarbees
aardoliepetrol
aarslikkenkontlakke
abrikoosappelkok
accelererengaas geve
accordeontrekeurgel, trekzak
accorderenovereenkomen
accubatterie
achter de elleboogscheinneilligord
achter elkaarachteriën
achterhoofdkop
achterlijkespast
achterstekongt
achterstevorenachtersteveure
achterwerkpoep
achterwerkschaaiter, gat, ol, putjaar
achttiendeachtingde
ademenasemen
administratiepapiermole
advocaatavvecaot
afbeeldingenbeelekes
afgeleid van 'hol'nol
afgeleverdbinnegebrocht
afgeroomde melkfleutsjesmelk
afkeerdégoe, weubbe
Afrikaden Afrik
Afrikaantje (oranje bloem) Ne stinker
afschilverenafblotte
AfslaanAfsloage
afstandsbedieningkaske
aftroggelenafloize
afzet gebouw v dokwerkerskiekekot
afzienmijne giele zien
afzuigkast (labo) trekkas
akeliggrellig
akkerwinde (convolvulus arvencis) bonjoermadammeke
aktentasjemalletteke
albertalbeir
algemeen nederlandsschoën vloms
alhoewelawaort
allangallaangk
alleal
alleenallien
allerleivanalles
alles in een keeriniënekiër
alles wat zoet iszuutighat
alsas
als ikazzek
altaaralter
altijdaltaaid
altijd geweestallezelève
alvorens je het beseftveur daggget wet
alweerwér, wéral
ambetant meisjee scheel
anderzijdslangs den aandere kaant
angstschrik, bang, met de poepers zitten
angsthaasbroekschaaiter
anjersjenoffel
antenneanten
antiroestverfroeiemening
antivriesantigel
Antwerp-supporterNe roejd-witte nongt (hond)
AntwerpenAentwaerpe, ' t Stad, de Koekestad
AntwerpenSinjoren stad
antwerpen stuivenbergde seefkoek
AntwerpenaarSinjoor
AntwerpenaarSpaanse Brabander
Antwerps gezelschapspel met kindereniedereen duimen naar boven en duimen afzonderlijk op elkaar een toren maken. Eummeken deummeken oeëgen toren. Al wie lacht die ij verlore. Al wie handen en tande lot zing, kraaigt ting stoempen en 1ne neep. 't Is gezeit. Iedereen maakt grimassen en met ellebogen duwen tot iemand hand of tand te zien is.
Antwerps TheaterAantwaarps téater
AntwerpseAantwaareps
antwoord op: wazeezeazepoepdanleeze
apekopaopesmoel
appartementsgebouwblok
appelappol
appelblauw zeegroenappelblauziêgrung
appelmoesappelspaais
appelmoeskampot
AQUARIUMVISKESBAK
arm meisjeaarmschaap
armbandbragelee, gourmet
armzalige woningkroipkot
AsvaltMakadam
aubalsenblieft
autonen otto
autovoiture
auto (mooie) farme bak
auto mooiknappenbak
autobumperbaarchoc
autopedtrottenet
autoschouwingde control
autouitlaatchappement
autoverwarmingsjofret
avondavend

B

baasboas
babbelaarsjauwelér
babyboeleke
baby die nog niet kan zittenne platte
babyhemdjebrassièreke
babysokjechouchonneke
badspullen / toiletgeriefzeeperei
bagagedragerportbagaesj
bagagedrager (fiets) t stoeltsje
bakfietstriporteur
bakkebaardenfabriezen
bakkebaardenfashen
bakkebaardenfavorie' s
ballenkloejten
balpenbik, stilo
banaanban'an
band (auto, fiets, ...) tube
bandrecorderbaandoepnemer
bangeriklabbekak
bangerikschaêitluis, broekscheiter
bankstelsalon
bedbeddenbak, nest, tram, keef, tweemeter, vloeienbak
BedTramme
bedanktmerci
bedelaarschoeier
bedelenschoeie, afluize
bedplasserbeddezeiker
bedrogen / opgelichtgezjost
beeltenis van een persoone portrèt
beerschot' t kiel
beerschot suporterkielse rat
beetjebitje
beffenon't koemeke ange, koemekelak, minette
beginnelingbleuke of een ammateureke
begonbegost
begravenzenne 'n houte frak aandoeng
beha.soutiënne, tettagère
beheersenkunne
behoorlijkgoe, serieus, greef, goe gedaan
beidenalletwie
beitelnen baréng
bekendenkenisse
belangrijkvoernoam
beledigenoitschijten
belhamelkastaar
bemestenbeire
ben je gereedzedde geriëd
ben je klaarzedde kleir
ben je?zaadega
ben of zijnzen
benauwdbenaud
benedenbeneje
benzinenaft, naaft
BerchemBaerechoem
bergbaareg
berghokroemelkot
beroepsmillitairboeffer
beroertegerokthad, attak
bes (bvb aardbei) ook meisje of liefjebees, bvb jaerebees
beschadigenabimeren
beschermengelengelbewoarder
beslommeringenslameur
bestrijdenbestraaie
bestuurdersjoffeur
betaalbaarschappelijk
betalen-afdokkenlammeren
betastenbepoëtele
betekenenwille zegge
beterweterbaasplas
beteuterdbetetterd
BeursPortemonnee
bevelhebberboaas
bevindzen
bevrorenbevroze
bewegenboesjeere
bewustzijn verliezenvan zenzelve goan
bezienbezing
bezinksel (in wijn), koffiedraszaksel
bezoekbezuuk
bezopenpoupeloerezat
bibliotheekboekeraai
bidprentjedoëdsbeeleke
biefstukbufstek
bier met colamazoet
bijbàa
bijbie
bij de baas slijmenneun boazepoeper
bij mijbamaa
bij Ubajaa
bijelkaarbaaiiën
bijnabekans, bekan
bijna nietsniemandalleke
bijzonderfantastis
billekoekplakkaot oep oe achterste
binnenbinne
binnenkortin 't keurt
binnenstebuitenaverechs
bioscoopcinema
blaarblaajn
blaaskaakgrootbakkes
blaaspijpeen klakkebuis
bladerenbloare
Blanke met zeer witte huidbleekscheet
BlauwBlaa
BlauwBlaut
blauw (bijv.nw.) blaa
bleekwaterjavel
bleekweideblaajk
blijcontent
blijdschapcontentement
blijf er afbleft erisaf
blijftbleft
blijktblekt
blijven durenrinkonien
bliksemheilicht
blinde vinkenloëze vinke
blinde vinkenloze vinken
blindedarmontstekingappandisit
bloedenbloeie
bloedworst met appelmoesbeuling me appelspijs
BloementuilBloemekee
bloementuilbloemmekee
bloemkoolbloemkoele
blokjesblokskes
blommedroameule
blootvoetsbarrevoets
bocht (van slechte kwaliteitboecht
boekentaskazak
boekentasne kazak
boeketne bloemmekee
boerekop (veeswaren) kop van Raas
boerenbotergoeiboter
BoevetronieNe smoel oem ne matrak oep te rodere
boezemkommisveur
boilerbulex
bommetjespistonnekes
bonenboene
bontmantelpelse frak
boodschappenkommishes
boodschappenkommisjes
boodschappen doen met 't vrouwkekomishes doeng mè t wefke
boodschappentaskabas
boordboerd
boos makenaanjaren
bootboeët
bordtalloar
bordtalloêr
bordtroch
bord (eet) platte talloër
bord (soep) diepe talloër
bordeelkabardoeshke het woord komt van Napoleon Bonaparte . Hij gaf iedere zelfstandige zijn beroep een nummer. Bordeel was cabaret douze.
bordentelloren
BorgerhoutBeurgerout
borgerhoutborgerokko
borstbörst
borstelbeustel
borstelsteelbeustelsteel
borstenfluppeuh
borstenkomisveur
borstenloeze
borstenschap
borstentette
borsten en billenbeursten an bullen
borstenhoudertettejaar
borstwaanzinnigetettezot
borttaloor
bos bloemenbloemekee
boterhammetjeboke
boven op de zolderbouvenoeptsolder
Braambessenbraambeze
Braambessenbroambeese
brachtbroecht
brandewijn met abrikozenboeremaskes
brandewijn met rozijnenboerejoenges
brandweerpompiers
brandweermanpompier
breed achterwerkne mega schaaiter
breede randbreeje rand
breien - gebreidbraaje-; gebreeje
breinaaldpriem
breiwolsoai
brilfok
brilneusveloo
broerbruur
broertjebrurreke
broodbroeëd
broodbelegtoespijs
broodjesbroeikes
broosfragil
bruin krentenbroodroggeverdoemeke
BrusselaarKiekenfretter
Brusselse of Hervse kaasstinkkeis
buivloag
buikpens
buikloopracekak
buikloopschaêiterij of kakkerij
builtet
buitenboaten
buiten de stadboatenpoort
buitenaardsvan nen andre wereld
buitenechtelijke verhoudingaanhouderij
buitenlandermakkak
buitenlanderTchoek tchoek
buitenlander (china, japan, indie...) reiskakker
buitenvliegenge zult nogal ne post pakke
bumperbaarsjok
bundelbussel of bossel
bureelburoo
burenbure
bustehoudertettejarre
BuurtspoorwegenBoerentram

C

cabrioletdekapotabel
cacaocahcahjo
cafékroewg
caféstamminee
caravansleurkot
carbonpapierkalkeerpapier
centralesentral
centrale verkeersader Noord-Zuid in Antwerpen, leienden boulevard
centrale verwarmingsjofaasj
centrifugezwierder
chloorzuurkoujemoetsje
chocoladeshokkelat
citroenzuursintrik
claxontoeter
clitorisdief
coiffeurschoapscheerder
coïtus interuptusden traain nor Brussel pakke en in Mechelen afstappe
coitus interuptusden traain nor Oeistende pakke en in Brugge afstappe
coitus interuptusveur tzinge de kaark oat zen
commissariscommeseir
competentkapaabel
condoomengels frakske of kapootje
consumptieverbroik
controlecontrol
criminele activiteitloesj affeire
croquee krokske
cunnilingusminette
curretagekeussing

D

daarnaastdoarneffe
daaromdermee
daaromdoaroem
dadelijksebiet
dakgootkorniesj
dansvloervlooirnbak
dasplastron
datda
dat heeft geen belangdoeternitoe
Dat is een mooie vrouw.Da joenk is goe gedroait van oere en poete.
dat is nogal een model - vrouwelijkmansjoefel
dat ruikt hier slechtdamuftier
dat staat schuinda stoa wa krakkemedul
dat trekt op nietsdas gelak goat doar liggen
dat zekervaneigest
deden
dedie
de gevangenisden amigo
de gevangenisden bak
de grote trom in een fanfarede groscaisse
de haven, de dokkenden baseign
de jeugdde joenkhad
de leienden boulvaar
de lieveling van de lera (a) r (es) de febbekak
de namiddagden achtermiddag
de overloop (bovenaan de trap) den alleè
de politiede polies
De rijke buurtDe chique côté
de Schelde't Scheld
de slachterijden abbatoir
de spoorwegden ajzerenweg
de tuindennof
de volgende dagsanderendoags
de waarheid bevestigenechtigen techtig
de zenuwen hebbende weube
de zenuwen krijgen van ietser de weubbe van krijge
dealerpatser
debielabsjaar
deelbaarte verdiele
dekenseurze
dekentjeseuzeke
dekselscheel
dekzeilbasj
denkenpeinze
denkt dat hij gelijk heeftzwaanzer
dennenappelmastentop
dertiendedaartiengde
dertigdaartig
dertig jaar wordenmè tram drij raaje
deugnietspitsvil
deugniet-spitsvilravasjol
deukzonk
deurlijstchambrang
deurlijstshambrang
dezedees
dialectplat
Dialecttialekt
diameterdeurmeter
Diaree't vliegend schaait
diareeafgaank
diareeschaateraai
diareeschateraai
dichtingsjwaanke
diede
dieman is dieje -vr is die
dieman is dieje of dië
die (man) boomdiën boëm
die heeft geen gelddiën ei giëne rotte cent
die is geziendien he van jan
die kan niet zwijgendiën heit eu laank blad
Die man heeft een onsympathiek gezicht.Die vent heën smoel om stront op te sorteren
Die man heeft een onsympathiek gezicht.Dien ei ne smoel oem leir oep te kloppen
Die man is klein van gestalte.Das iene mé ne grondsmoak.
Die vrouw heeft een onsympathiek gezicht.Dee jei ne smoel oem leir oep te kloppen
dief (kinderen) pikkendief
dieptedieperik
dieptezoenk
dierbîest
DierenBieëste
dierenartsvetrenair
Dierentuinzologie
diersoortbîest
diezelmazoet
digestivevetverdeeler
dijkdaaik
dik aankleden tegen de koudeaandoeffelen
dik achterwerkzo' n fort
dikke stukken broodknoefte
dikke vrouwmasjoefel
dikke vrouwpatapoef
dikke winterjasbadvries
Dikker gewordenBaaigekomen
dikwijlsdikkels
dingdink
dinsdagdestag
Directsito presto
direktsebiet
dittees
dit jaarvantjoar
dit of het anderedees of t geen
Dit was niet eenvoudigamai men jillée
ditmaaldeze kier
dobbelsteenteirlink
doe eensdoedis
doendoeng
doen alsofconjuus
doen alsofconsjuus
doen alsofkomediaant
dokbasseng
dokken, haven, waterteilden basseng (haven), nen basseng (een teil)
dokterdoktoor
dokterpillendraaier
DokwerksterZakkewaaif
domloemp
domstoem
dom persoonspuit 7
dominante vrouwgendarme
dominante vrouwne commandant
dommerikstoemmerik
donkerdoenker
donsdekbedeiderdongs
doodgaanoem ziep goan
doodmoepoempaf
door corrosie niet langer los te makenaonieëngekoekt
doordatdeurda
doorduwendeurdaawe
doorgaandeurgon
doorgebakkenleere lap
doorslechte karaktersdeurtrapte smeirbosse
doorspoelendeursjasse
doorvoedvet varke
doorweektdeurwiëkt
doosjedoëzeke
dopjetsjoep
dorpdeurep
dorsendeusse
dorstdeust
drastischserieus
drempeldeurpel
driedraai
driedrai
driemaaldraaikiejre
dringendpersé
drinkenzuipe, boeze, hijse
drolsantenel
dronkenaangesmoerd
dronkenaangevezen
dronkene stijf stuk in zen voete
dronkenpottendaarem
dronkenteutegjeraar
dronkenzat
Dronken, zat zijnGoe meurrêg zaain
dronkenschapzattighad
drop (snoep) karaffejap
druivendroaven
drukknooppresjon
drukte, gedoekommoose
DrummerBatterist
dubbel rantsoen (dubbele portie) dobbelen trits
dubbelstekker (eigenlijk met gloeilamp-fitting) kattekop
duifdoawf
duimdoim
duivelduvel
duiventildoivekot
duizendduzend
duizensteduzenste
dun houten planjeeen bledderke
dun sluik haarpiereverdriet
durfdedierf
durftdaarft
durvendarve
duurkostelak
duwendaawe
dwaaskloefkapper
dwarsdweis
dweildwaal
dweiloepnemvod
dweilenzwabbere
dwergdwaarg

E

echte vieze manne gepattenteerde vetzak
Echtig en techig. Kopke af en recht naar de helEchtig en techg. Kopken af en recht noar d'el
ééniejn

E

eenne (alleen mannelijk)
eennên (alleen voor een klinker)
een (vriendelijk) gebaareen zjest
een achterbaksenelinkort
een autonênotto
een bang iemandne schaaiter
een bardameeen uitzuipster
een bednen tweemeter
een beeldjee posturekke
een beetjeeen bitsje
een beetje ziekzikskes
een blauw oog' n blauw' oêg
een boekentasne kazak
een bromfietsnen broemer
een bruin broodeu grofke
een bultenaariëne met een schoeft
een cadeau, een cadeautje, het cadeautjenǝ kadoo, ǝ kadookǝ, 't kadooke
een chineesne raaiskakker
een chineesne spleetoeg
een dagje naar de zooeen daggeske zollozjie
een dekeneen sueze
een del van een vrouwtruttemezuster
een deugenietne raffesjol (van Ravachol , frans personage)
Een dodeNen doeiene
een draad in een naald rijgenvessemen
een druk kindruifelér
een dutje doeneu poëzeke pakke
een flatgebouwnen blok
een flauwene labbekak
een flauwene marsepaajne (of: ne soakere)
een flauwenen bleitsmoel
een gemeen persoonne schoele, ne nozem
een geruit hemde karrowen ém
een gestroopt konijneen afgestroëpt kornaain
een getatoueerd persoone mannekesblad
een goed liedjeeen reuzeschijf
een grote boodschapk' gon is bramme
een grote fout gemaaktne kemel geschote
Een harteloos hard persoonNen hartvreter
een hommeleen oemmel
een huwelijknen traa
een huwelijk van moeten (in verwachting) een aawelek van moetes
een ijsjene creemgelace
een jenevertjee witteke
een jongenne joenge
een kaalkopne kletskop
een kaalkopnen blottekop
een kaars aanstekeneu keske loate branne
een kaleeun vlièsklak
een kalenen blotte- (kop)
een kale mandie zen knie stekt deur zen haar
een kindje dat zijn hoofd stootknotsenbol
een klaplopernenapsjaar
een kleedjee kleeke
een kleine hondnen truttelakker
een knappe (jonge) manne faarme gast
een kopjeeen koemmeke (koem)
een kopje koffieeu koemmeke koffe
een korstje broodeukeuchbroeêt
een korte periodeefkes, effekes
een kortere wegbinnedeur
een lederen jasne leire frak
een lesbischeeen beffster
een lesbischeeen brurreke
een leugenaarne speklap
een leuke kerelne graave gaast
een Lieve Vrouwe beeldeen lievraake
een lollyne lakstok
Een magere vrouw of een mager meisjeEen panlat
Een man met een baardNen boardoap
een meisjeeen maske
een mep geveneen akketaat gève
een mooi meisjeeen mieke
een mutse potske
een nachtje in de politiecelnennagt in den bak, in't sjouke of in den amiego
een nieuwe BHne nieve soutien
Een onaangenaam lastig persoonNen eurk
een onbezonnen uitgavedoenê folieke doeng
een onvriendelijke vrouween tang van e wijf
een oude vrouwe'n oauw doejs
een oude vrouween aa toert
een oude vrouween aouw waijf
een paardenbloemeen pisbloem
een pasgebore in de kinderwagenne varse in de vleeswagen
een pilsjeeen boereke, e ribbeke of e fluitje
een pistolet met kaasne pistolee mè keis
een plasje doen'kgon mennen beste vrind een hand geven
een pooierne mêk
een racewagenne koersotto
een rarenen abjaar
een rare kwastnen apshaar
een regenjasne pardesuu
een rietjee strooike
een rijke tatane geld kaker
een roodharigene kopere
een schommelnen touter
een slabbetjeeen bavet
een snoepje (drop) een sjappeke
een spineen spinnekop
een tas koffieeu koemmeke troëst
een tasje koffieeen bakske troest
een tegenslagme aa bakkes têge de muur lôepeuh
een tijdje geledeneen tetje geleje
een treuzelaarne zemelzeiker
een uitroep bij iets dat u verbaastjoa menondsje hiëtte gaai Bobby?
een versierdernen titsbeer
een vervelende vrouween ambetaante kneut
een voos iemandne voeaze
een vrome hypokrietne pileerenbijter
een vuistslag krijgennen boks aoep aêiwe smoel
een zuur snoepjene smoelentrekker
een zwaar achterwerknen dikken ol
eenderiender
éénkennigiënaandig

E

eensis
eenvoudigvanzelf
eenvoudigweggewoenweg
eerderierder
eerlijkierlek
eerst naar 't toiletiëstispisse
eersteierste
eet nuetnamoral
eetmaalvrêit
eetmaal (aan de dok ) schoofzak
eeuwigheidieweghed
efficiëntbeter
eiereneire
eigenaarêigenèr
eigenlijkin feite
eigenwaanpretense
eindeende
eitjeêike
eitjetikkeneike
eksterannek
elastiekrekker
elastieken om broek op te houdenbruuttellen
elastiekjee rekkerke
elektrischeelektrieke
eliminerenafschaffe
elkaarelkander
elkaarmakander
elkeiedere
elleboogellenboog
emmeriêmer
enigeienigste
enkelsknoesels
enormongeloeflek veel
enormegroete
er een lap op gevengef tem beuze
erbarmelijklamentoabel
ergaareg
erg domte stoem oem telpe dongdere
erg schrikkenik verschiet men eige nen bult
ergensieveraanst
ernstigserieus
ervandoorervanongder
ervandoorribbedebie
ervandoorschampavie
ervoorderveur
erwtaert
erwtenaertjes
erwtensoepaartesoep
etenbikke
etenboeffe
etenete
etenschooven
etenschrokke
etenvreête
etenstijdschof
euroballe
evenefkes
eventjesefkes
evenveeleveveul

F

FacebookSmoelenboek
falluscharel
falluspiemel
faluspiet
fatsoenlijkfatsoendelak
favoriet liedjelaaiflieke
feestfiest
feperste kolenaairebollen
fietsflosjepeerd
fietsvelo
fietsvloow is dialect van Ekeren. is geen Antwerps woord.
fietsbandpetaateschelle
fietsenvelowrijen
Fietsherstellervlomoaker
fietspadvloweg
fietsstuurgiedong
fietsversnellingverzet
flaporenoere om kreemgelas me te scheppe
flauwflaa
flauw menstruttemezuster
flauw mens (vrouw) flau bees
flauw mens (vrouw) truttemezuster
flauweseut
flauwe trienjuzelut
flauwekultruut in een pakske
flauwekulzever in pakskes
flauwighedenflaawekul
flemenfliëme
flemengatlikken
flesopenernen aftrekker
flesopenernen opendoender
flesopenertjoepentrekker
flinterdunhiel dun
flirtensmossen
FluisterenFezelen
fluisterenfluistere
fluisterenflustere
fluitenfloate
fluwijnfluwaan
fopspeentutter
formolstaarkwaoter
fototoestelappareille
fototoestelkodak
frame (van fiets) kader
frenchkisstoengdroaïen
frietenfrit
frietenpetatfrut
frietkraampjepetatfrutkrommeke
frittenpetattefrut
FruitFreudt
fuchsiabellekes
functionerenmarchère

G

ga verdergoffoert
gaan slapengon maffe
gaan slapenoungder zaail gon
gaarmeurg
gaatgoa
gaat het?sava?
gaat u zittenzetta
gaatjegotje
ganggangk
garnaalgaarnoot
gasgaas
gasvuurgaazevuu (r)
gathol
gatengaates
gauwdiefpikpokket
Gazet van Antwerpen (krant) de frut
gazonblêik
gearmd lopenkabassen
gebakjepatteeke
gebeurengedoeng
gebiteetkamer
gebreide vestgolf
gebrekmankement
gebruikelijkegewoene
gebruiktgebreukt
gedaan met rond de pot te draaienarré hier zen ze met laaik
gedeeltedîel
gedragenvuuge
geduldposchense
geefgeft
geengien
geen enkelegineniëne
geen gezeveree ni zeverre hej
geen interesse meertangt men voete noat
geen klein meisjeeen groejte lon
geen waarheideen kwakkel
geestgiest
gefoptafgezope
gegeten hebbenfreit in êi kas
gehaastgepresseerd
gehaktgekapt
GehaktFrikadellen
gehakt ballenfrikadellebollen
geheelhiel
geit en bokgaat en boek
gekvan lotje getikt
gek menszotte gast
Gek zijnMesjogge
gelaatsmoelwaark
geldcente
geldplaat
geledengeleën
gelijkgelak
geloofwaardigecht
geluidshoorntoeter
gelukchanse
gelukkigalgoe
gelukzakchangechaar
gemakkelijkpoepsimpel
gemakzuchtige vrouwmie gemak
gemeen volkstrotjesvollek
gemene vrouwstrongtwoaaf
genodigdekostganger
gepestgetreiter
gerechtshofjustiessepalaais
gereedschapgerief
geregeldgarangeerd
gerimpeldveroempeld
geschrokkenverschote
geslachtsgemeenschappoeppe
gespgeps
gesprekklapke
gestaltepostuur
gestelkaruur
gestolen goedda's van den boejt gevalle
getalmgesemmel
gevangenisamigo
gevangenisbarrebitjes
gevangenisden bak
gevangenishotel den houwteleepel
gevangenisotel den oute lepel
gevoelgevuul
gevoelloosvoës
gevolgenkonsekwensies
gevondengevonde
gewerktgewaarkt
gewoonwegeffenaf
gezegdgezei
gezegde als men lang moet wachten'k zen al weurtel oan't schiete
gezelschapkompannie
gezevergezeik
gezichtsmoel
gezinsverantwoordelijkestaarkhouwer
gierbeir
gierewijf vant stadde Shannah
gierg zijnoep zenne zak zitte
gierigaardheurk
gijgaai
gijgei
gij verveeld meg'angt men kloeten oït
ginderverginderwaat
gipsverbandpleuster
glas van Hoegardennen bloempot
glibberiggelatteg
glijbaanafrijs, rijsaf
glijbaanschuif af
glijbaansljirre
goed goe
goed bewaren of verzorgengoasloagen
goed karaktergoei plod
goed met iemand overeenkomenakkorderen
goedaardig eigenaardig iemandne zochte gezoûte
goedegoei
goederenmarchandies
goedkoopgoeiekoep
goedkoopstegoeikoepste
golvende harenbekke
goochelaartoeveneer
gooiengoeie
gootsteenpoembak
gootsteen, wcplomb (b) ak, soms: poembak
goudengouwe
graaggère
grapzwans
grapjasonnoezeleir
GrapjasPaljaske
grappenzwaanze
gratisverniet
gratisveur doefkes
griesmeelsmoel
griesmeelpapsmoelpap
grimassenmakersmoelentrekker
groeiengedaaie
groengrung
groene, zure bes (ook gebruikt voor zeer zedige vrouwen) stekebees
GroenplaatsGrungplöts
groentengrungsels
groentengrungte
groentjebleuke
grondgrongd
grondj' aard
grootgroet
groot gezinveuljoeng
groot warenhuisbazaar
grootlicht (autolamp) faar
grootmoederbomma
grootmoederbommammaa
grootvaderbompa
grootvaderbompappaa
grootwarenhuisden bazaar
grotegroete
grote borstendikke tette
grote borstennê sêrjuize kommisvuir
grote handen hebbengroejte poejte emme
grote hondne loebas
grote mangroeitejoenge
grote mondfraankbakkes
grote mondfraanke smoel
Grote mond (vrouw) Vulgair bakkes
grote schoenenoverzetboten
grote vakantiegroete vakaanse
gulzigaardvrêitzak
gulzige eterschoefelér
GymnastiekSjummenas
gymnastiekturnen

H

haakkrochet
haareur
haar van onbestemde kleurmelkboerekarenondenaar
haarblesne froefroe
haarlotione friksjonnekke
haarspeldjeschoiverke
haastenspoeien
haastigoasteg
HAGELSLAGMUIZENSTRONTJES
hakenkrosjtére
halssnoerkoljee
hameps
Handaant
handenanne
handenfikke
handenpolle
handpop (marionet) poesjenel
handspel (voetbal) engsbal
handtassjacosse
hard fietsengoe beuze geïve
hard regenen' t regent pijpestelen
hard werkengat afdraaien
hard werkenkloeten afdroajen
hard werkenkloeten afpellen
hard werkentravakke
Hard werken voor nietsMene nikkel afdroaje veur nix
haringhêiring
haring in het zuurpeekeleering
harkraaijf
hark, harkenraaf, raave
harmonikanen open en toedoener
havendok
havendokke
havenarbeidernen dokwaarker
hebem
heb je honger?eddoenger?
heb je schrik?edde peurre?
heb je slaap?eddevoak?
Heb je ze zien kijkenheddezezingzing
heb je zin in een glaasje advokaat?goesting in een avokotje?
heb jij iets?eddiet?
hebbenemme
hebted
heeftée
heeftét
heeft iedereen het zijne gekregenedde golle tolle gat
heel afgelegen wonenin' t gat van pluto woêne
heel den boelbataklang - santenboetik
heel kleinpetieterig
heel lekkeroem doime en vingers af te lakke
heel tevredenvreedcontent
heel weinigtwiëkiërniks
heen en weeroverentweer
heethiet
heghoag
heimelijkaamelek
hekstoeverex
helemaaliëlegaans
helemaalrats
helemaal volboemvol
helpeneullepe
hemdslipvaan
herdershondne scheper
herentoiletpissaain
herexamenboaus
hersensarsens
herstellender deur kome
hespeps
het bewustzijn verliezenaa goa van zaain stokske
Het bewustzijn verliezenweg droaie
het doet pijnda doe ziër
het einde (mooiste) van het vuurwerkden bloemekee
het einde van het vuurwerkden bloemekee
het ene na het anderetiënoataander
het gebeurenkuure
het heeft weinig opgebrachtda' s giene vette
het helpt nietdas niks gekeurt
het idealedas' t manneke
het is geluktt'is in de sjakos
Het is genoeg geweest't gaat erover
het is kapotdas nor de kloete
Het is me wat!Joa, wadde!
het is niet erg'tgeft ni (ks)
het is niet zo bedoeldtwas moar ver de zwans
Het is om zeep.' t Is nor de kloejsterstroat.
Het is verloren't Is pleite
het Jesuskindje (gezegd tegen kinderen) Sjiezeke is gebore in n stalleke
het journaalt'nifs
het juiste materiaaldas aa grief
het kan me niet schelentkanmenieboeme a geft er nie oem
het legerden troep
het Onze vaderne vaderons
het overkomt mij'kem ervan
Het Sint-JanspleinTchingtchangsplaain
Het stadsbestuurDi vant schoen verdiep
het stoort haarzeiterlastfan
het stortde pacht
het zal niet gaan't goa ni goan
het zal wel zijn't zal wel zoan
hetzelfdeeve
hey jongeney gast
hierier
hiernaastierneffe
hij (zij) lgt op stervena (ze) leedoepdenbleek
hij / zij heeft een ongeluk gehadaij / zaj hee een koek gedaan
hij / zij is gevallenaai / zaai is nen totter gegoan
hij / zij is gevallenhei / zei is nen totter gegoan
hij daareummekes
hij doet weer watadoewerwa
hij ginga goeng
hij gooit het kapota gooiet in gruzelemente
hij grabbelt alles meeaschaardallesmee
hij had ervanajottervan
hij heeft een grote neusa is goe gegeveld
Hij heeft een lelijk gezichtDie ee eu gezicht om ne poetrelle op recht te sloage
hij heeft ervanajeiterfan
Hij heeft geen geldDiené giene noagel oem on ze gat te krabbe
Hij heeft geen geldDiené giene rotte frang
hij heeft het doorajeigeteur
hij heeft het zittenajeget zeel oan
Hij heeft te veel gedronkenem ee te deep int glas gekeike
Hij is aan 't vloekena doet een klappeke met diën van hierbove
Hij is aan 't vloekena houdt een rezonneke mè Onzen Lieven Hiër
hij is een dwarsliggerhij is cassant
hij is er geweestajeitergewest
hij is er met z'n gedachten niet bijajis vaarweg
hij is er weerajisserwer
hij is moez' en paijp is oojt
Hij is netjes gekleedA sto staaif in den eik
hij is niet domdas giënen oil
Hij klopte op zijn kinafretteze
hij kwam er niet opeikwamernijoep
Hij was niet goed gezindzijn klak stoen wer schief
hij zegt weer wathaizeiwerwa
Hij zei het immers ookazeigetoemmesoek
hingoeng
hoe gaat het?oewist?
hoe heet je?oewiëtega?
hoe hij doet weer wat, hoeadoewerwa
hoe is het mogelijkoekandana
Hoe kom je erbij?worholdedana?
Hoe staat ge daar nuoestoderna
hoe werkt dat?hoe marcheert da
hoevenmoete
hoge hakkenoegiele
hoge hoedên stoafboys
hoge hoednen oeignoet
hokkot
HollanderKeiiskop
Hondongt
honderdongdert
honingheunink
hoofdkop
hoofdkaaskop
hoofdkussenkopkusse
hoofdkussenovertrekpeeluw
hooghoeg
hoogmoedigdikke nek
hoogmoedig man, snoever, opscheppernen jan-men-kloête
hoogtehoegte
hoogtepunt van vuurwerkbloemekee
hoopjedot
hopelozebitskoemer
horlogeklok
horlogeleuzze
Hortensia witte (Hydrangea paniculata) schoapekoppe
hospitaaltgarsthois
hou maar op, t'is genoeg geweestgeddalonderd
houdenauwe
houtenbeennemaankepooit
houtwormmemel
Hovaardig mensapzjaar
huilenblêiten
huishois
huiskot
huishoudenoojsaave
huisvuilophalersmanne van de pacht
hulpagentsmurf
hununne (alleen vóór een mannelijk woord)
hun hondunnenound
hun huisunoojs
hun manunne veingt
hurkenoep aa hukke zittte
huwelijkaawellek
huwelijksaankondigingfeir paar
huwelijksgevolgde swit
huwentrawe
hypocrietsmoulentrekker

I

ideeënidees
iedereenalleman
iemandiene
iemand 's gelaatiën z'n weze
iemand beliegeniëne een bloas in zenne nek sloage
iemand beliegeniëne foefkes waaismoake
iemand beliegeniënen een bloas waaismoake
iemand bezig houdeniemand in de wiggeling hawe
iemand bij de kraag vattenbei zeune schabbernakkel pakke
iemand bij wie de stoppen doorslaankrikkele zot
iemand de les spelleniëne z'n zaleghad geve
iemand die aan alles frultna pallepoeter
iemand die bang is voor pijnne klainziërige
iemand die een abortus uitvoerdeeen engelemokster
Iemand die een bril draagdNe fokkendroager
iemand die een koukleum iseen kawelakke
iemand die erg verwent isne bedeurve strongt
iemand die gek is van borstennen tettezot
iemand die gestoord isbietekwiet
iemand die gewoon is iets te doennen abituwee
iemand die heel blij isis zoë blaai as ne kaarmisvougel
iemand die hinktne mankepoët
iemand die iets niet kan betalen, die zegthoe moetekik da betoale? mè peeschaaive zeker
Iemand die je niet bevaltnen kustmenklote
iemand die kwaad isze is kwaad. dan heeft ze twie keer werk. 1 keer om kwaad te zijn en 1 keer om het terug goe te maken.
iemand die leeft van wat ij krijgt en nooit werktnen biskoumer
iemand die met zich laat sollendië loat oep zaine kop schaaiten
iemand die moet betalendië moet legge lak de kiekes
iemand die niet begrijpend staat te kijkendië stoat eroep tezing lak nenond oep een zieke koei
iemand die niet goed bij zijn hoofd isnen alvegoare
iemand die niet naar huis kan gaanis een plakaizer
iemand die niet zo slim isne stoemkop
iemand die nieuwsgierig iskerjeuzeneus
iemand die nieuwsgierig isne kerjeuzeneus
iemand die ongeschoren isroaigaard
iemand die overal aan prutstTantefeir
iemand die te snel rijdtne liëgvlieger
iemand die te snel rijdtnen doëdraaier
iemand die valta leid oep zen schokkedaise
iemand die van kamp wisseltne kazakkendroaier
Iemand die veel kan eten zonder bij te komendeurjoager
iemand die veel stukken maaktrennewoase
iemand die veinst dat hij niet kan werken door ziektekarrottentrekker
iemand die veranderd van onderwerpkassakkendreuier
iemand een berisping gevenkave
iemand foppeniemand "ba zên kloejtenebbe"
iemand foppennekloeit aftrekken
Iemand goed liggen hebbenIene baa zen chokedeize hemme
iemand heeft een lelijk gezichtdieje e ne smoel oem stront oep te sorteren
iemand iets wijs makeniëne op stoepekes trekken
iemand iets wijsmaken (sterk overdreven) dië schit ni mè spek moar mè een hiël vaarreke
iemand in 't zak zetteniemand ne kloet afdroajen
iemand met 2 gzichtentweezak
iemand met een bleek gelaatbliëksmoel
iemand met twee gezichtena jei een moembakkes
iemand met veel strekenkakkentist
iemand pesteniene trèttere
iemand pijn doenvermasakreren
iemand pijnigeniemand ziër doen
iemand slaaniënen een mep verkoëpe
iemand vol met eigenwaanJan-men-kloete
iemand zonder karakterschotelvod
iemand zonder karaktervaaig
ietsiet
iets in het paarsdas int mauf
iets makenfiksen
iets mislopenoep nen bec de gaz lopen
iets opgeven, ook stervenze pijp on marte geve
ijscremekreimgelas
ijsjecreêmgelas
ijssaloncremerie
ijverigehardië
ijzerblek
ijzer - ijzerenaazer - aazere
ijzerenblekke
ikbibi
ikikke
ik ben'kzen
ik ben een braaf meisjeik zein een braaf maske
Ik ben hier weggeft maain pose (portie) moar oan de kat
ik ben te laatik zen in retaar
ik ben wegkzen gonneway
Ik eerstiëst oëmmeke en dan oëmmekes kingdere
ik ga de trap op en af'k ga den trap oep en af
ik ga er vandoor' k zen schuppes
Ik ga me wassenIk gon meneige wasse
ik ga plassen'k gon m'n patatjes afgeete
ik ga slapenik gon maffe
ik ga waterenkgoan men patatten afgieten
ik had ze te grazenkotseligge
ik heb hemkemmem
ik heb hem horen bellenkattem oere belle
Ik hou van jou'k Zíeng a gère
ik kan niet alles tegelijk doenik kan ma ni in zesse snaaie
ik keer huiswaarts' k keus men schup af
ik ken er niets van' k ken daor gien kloete van
ik kon het niet verhelpenkosternijondoeng
Ik lijdik zien maaine pére
ik ooki koôek
ik schrik me gek'k verschiet gellak ne floeren aap
ik werd het beukwieretbeu
ik wordkweur
ik word dat beu't waarkt oep ma sisteim
ik word er zenuwachtig vanik krijg er de weubbe van
ik zie u graag' k zing a geire
imiterenachternadoen
immersoemes
in brand stekenin de fik steke
in de avondploeg werkenmet de loate stoan
in de duisternisin den doenkere
in de lenteinden oitkoom
in de morgenploeg werkenmet de vruuge stoan
in haar blootjein der evaskostum
in haar blootjein hare blekke
in het algemeendeurdenbaand
in het gewone levenin 't echt
in stukkenin gruzelemente
in verwachtingin posise
in zijn blootjein z'n adamskostum
in zijn blootjein zenne pure
inboedelsa:ntenboetik
individumens
inentingvaksinoase
ingebouwdingebakke
inspanningefforke
instantieinsta:nse
Intercostale pijnAltrikou paain
intreden (in klooster) binnegoan
Inwoner van Luik (Liège) Ieëne van oep den baarg
inzieninzing
is het ernstigist serieus
is voor mij alles hetzelfdeloat het Schein moar stinke

J

Ja, 't Is me wat (neutraal) .Ja, ' t is ' tiên en ' taender.
jaloers iemandsjaloesigoard
jaloeziesjaloesigatteraai
jamzjelei
jammerspaaitig
jasfrak
jasjefrakske
javelzavél
jege
je bent in gevaar geweest.'k dagt da me leste uur geslagen was. is eenoude gezegde toen er nog geen uurwerken waren. de kerkklok sloeg toen ieder uur.
je bent zo zot als een achterpoortgaaai zet zoee zot as 'n achterpoeert
je handoew aant
je hebtge hebt
je mag niet..ge meugt ni ...
je moest eens wetengemoestetbegotisweete
je uiterlijka wezen
jemig, (god) jemineegodzjummenas
jeukenjoeke
jezelfezelve
jezelfoewaage
jijgai
jij kan mijn kloten zoenenge kunt men kloete kusse
jodiumtinctuurteintuurdiot
jolig persoonbitskoemer
jongjoeng
jong meisjespannerke
jou kunnen ze alles wijsmakengaai geloeift oek nog in singtennekloas hé
jouwaawe (mannelijk) aa (andere)
jouw autoaawenotto
jouw manaawe veingt
jouw vrouwaa waaif
jouw zoonaawe zeun (g)
juffrouwjuffra
juistjust
juist gemistgeschapeird
julliegolle
juweelhanger

K

kaalkletskop
kaalvliesjklak
kaal hoofdeng vliesklak
kaalhoofdvleesklak
kaalhoofdigkletskop
kaalkopblotte
KaalkopKletsenbol
kaarsboesjie
kaaskeês
kaas met gaatjeskees me gotjes
kachelstoof
kakagrote bootschap
kakkenknip oege
kakkenne floeren aap gon legge
Kale mankletskop
kalenderalmanak
kalfmeutte
kalfsworstsausiçon of sossisson
kalfsworst en salamiroeie en zwette socies
kalm aanhola Paula
kamerjaspeignoir
kan ik je helpen?kannekoewelpe
kan nietsis veur gien kloete goe
kanariekaneunevogel
kandelaarkandeleir
kapperkwafeur
kapstercoiffeus
karnemelkbotermelk
karottentrekkerkarottentrekker
kasseiwegkinderkopkes
kastkas
kastanjeskasteunne
kastenkasse
katholiekjapnuis
katholiekpileirenbeiter
katholiek (politiek) japper
kauwenknaawe
kauwgomtuttefrut
kauwgumsjik
kazernekazarme
keelstroot
keerkier
keitjeskaaikes
keizersnedekaizersnee
kelnergarson (garçon)
kelnerinserveus
kereljoeng
kerenkiëren
keren (vagen) keire
kerkkaark
kerkgangerkattekop
kerkgangerpileirenbaaiter
kerkklok luidt't klept
kerkoppasswis
kerktorenklokkentore (n)
kermisfoêr
kermiskaremis
Kermisuitbaterfoorkramer
kerskars
kerstboomkarsboëm
kerstmiskarsmis
keukenpoemphois
kier (de deur op een kier) spletsje
kijkenzing
kikkerkikveus
kilometertellerkilometrik
kinkinnebakkes
kinknep
kindjoeng
kindkinneke
kind geboren voor het huwelijkveurkind
kinderachtig gedoekinderreuzze
kinderbuggiecharette
kinderenjoeng
kinderenkinnekes
kinderen die altijd op straat hangenstroatjoeng
kinderloze oom of tante (van wie te erven valt) soikernoenkel, soikertaant
kinderpakje dat sluit tussen de beentjesbarbeteus
kinderstoelkakstoel
kinderwagencharette, sjaret
kinderwagenvoituur
kipkieken
kippenvelkiekevel
klaagde, klaagdenkloeg, kloegen
klaarkleir
klaarspelenberlikken
klantkalant
klaploperkloefkapper
klaverenklavers
KlederenKliere
kleedjekliëke
kleerkastklierkas
klein (auto) ongevaldoefke
klein babytjeplat kind
klein iemandeen oekedoelekke
klein jonk
klein kindbleedsmoel
klein kindkarstekind
klein kindne kleine petotter
klein maar fijnklaain mor faain
klein persoongrondsmokske
klein wondjemeezeke
kleine autosardinnedoês
kleinerklender
kleingeldcengte
kleinigheidbagatel
kleinmannekeeen kastekind
kletskopvleesklak
kletskopvliejsklak
kleur die niet te bepalen isappelblaaziegruun mé melkboerekarrenhongdenaar
kleurpotlodenkleurkes
kleuterschoolpapschool
klevenplakke
kliniekgasthuis
klompenblokke
klompjeblokske
klopstoump
Klotenchokkedeize
kluisklois
kluiskoffrefor
knikkermaarebol
knikkersketten
knoeierprutser
knopen die men niet moet aannaaienloie waaive knoppe
knuppelkarwats
knuppelkluppel
knuppelne japstok
knuppel v politiematrak
koekoei
koek met rozijnenpiottekoek
koelkastaaiskas
koffiekaffe
koffiekoffe
koffiepauzeschaft
kokenkokkerelle
komkoem
komenkome
komt uit de neussnottebel
konijntjekonengtje
Koningk bierbolleke
koolkoele
koopwaarmarsjandies
koordjekoëreke
kopfreiter
kopjeatte
koptas
kop koffiekoem koffe
koppelingspedaalambrëijage
koppenboekke
koppigaardstienezel
kopstootkopper oep awe freiter
kopstoot op je hoofdkopper oep awe freiter
korsetkorsé
koudkaou
koudkoa
koude handenkaa pikkels
koude schotelkawe pla
kousenkause
kousenbandjartellen
kousophouderssjartelle
kraagschabbernak
kraamkliniekmoederhois
krachttermGod verhemelste miljaarde nondedju
krachttermmiljaarde getaarde
krantgazet
krijg ik wat te eten?krijkwateete?
kroegstaminee
kromkroem
krommeschildersborsteltruttelakker
kruidnagelkroinoagel
Kruimel / KruimelsMuzzel / Muzzels
kruimelsgreumelingen
kruipenkreuffele
kruisbesstekebees
kruisbesstekebeez
krulletjeskrollekes
kuipbassèng
kuisdoekoepneemvod
kuitbroij
kuren (grillen) paretten
kussenplekke
kussensloopfluwaan
kwajongensnotoap
kwajongensstrekendeugenitteraai
KwaliteitMarchandies
kwam hij?kwammem?
kwastflosj
kwekenkwiëke
kwetsendlageir
kwijlenziëvere

L

laagliech
laagjelogske
laagteliechte
laarzenbotinne
laarzenbotten
laarzengaloche
laat het maar loslottislos
laat het zoloatdagaan
laatsteleste
ladderliër
ladeschoaf
ladenloaien
Laffe uitdagertjesLabbekakkers
lage zware aanhangwagendieplaoier
lakens en dekens op beddeksel
lampfittingsokket
lampjeslampkes
lampkaplampadeir
LandingsbaanTarmac
langlank
lang mager iemandboënestoak
langs beide zijdenlangst wièrskaante
langslapersloapkop
langszijoepzij
lantaarnlanteirel
last, gedoeslameur
lastig vallenambetére
laten verzekerenverrassereere
latertenneuste kiier
lavabopoembak
lawaailawaat
LawaaimakerLawaatmaoker, groeit lawaat
leerjaarstudejoar
leesbrilletjemonokkel
legdelee
legerarmée
leggenzette
leiderstaarkhouwer
leiding watergemeente bier
lekfit
lekke bandslappentuub
lekkergoe
lekkerlakker
lelijklilek
lesbischene muizen dief
letterkoekjesniknakskes
leukknap
leuk, plezierig, plezantplezaent
levendigvief
lichaamschabernakel
licht bruine suikerkinnekessoiker
lichte gangster-nietsnutbitskoomer
liefdebedrijvenVooilmanierendoen
liefdesverdrietleudeuveudeu
liegenme spekschieten
liegen (bij kindjes) beuzelen
liesiekenissen
liftassenseur
lijfschabernakel
lijken optrekkenoep
Lijkwagenkorbeillaer
lijmkol
lijmenplakke
lijmschroefserzjaant
lijnknechtsergaant
limousinegroejten bak
liniaallat
LollyLakstok
lompte stoem veur doejt te doeng
lomperikweurstendraaier
lood - lodenloewd - loeie
loodgieterijloëdgieteraai
looplampballadeus
loopneussnottebelle
loopneussnotvalling
lopenloepen
los tornenlostaare
LPploat
luchterluster
luchthavenvliegplein
luciferdoosjestekkedoëzeke
lucifersstekskes
luiaard, profiteurkarottentrekker
luidsprekerhautparleur
luierpisdoek
luieriklamzak
luisterenleusteren
lukt hetgoaget
lukt het een beetjegoaget zoën bitsje
lunchpakketschoofzak
lustgoesting
lustenmeuge
lusterlampadeir

M

maak eensmoktis
maaktmokt
maanmoaun
maandmuingt
maandagmuingdag
maarmor
maartmeert
madenmoikes
mag ik eensmakikis
mag ik eensmakis
Mag ik eens kijkenMak is sing
mag ik ook eens?makikoekis?
mag je ...meude...
magere heinpitche de dood
magere manne smallen heiring
magneetplakaizer
MagnetronMicrogolf
magnetronmikrowaaif
makenmoake
makkelijksimpel
manvent
mannentoilet't pissijn
mantelne frak
marionetpoesjenel
maskermoembakkes
massaboel
mastpiloon
mastruberenpietjentrek
MasturberenAfspeule
me niet beetnemen hème ni op stoepekes trekken hè
mechanismemekaniek
medelijdenkompasse
medicijnenmedicamente
meermier
meestaldeurgoans
meidenmaskes
meikevermoalder
MeiklokjesBossenellekes
meiklokjesmaaiklokskes
meisjemaske
meisjemokke
meisjepor
meisje welke geen slipje draagtmé eure spoarpot te koewp loewpe
meisjeszottettezot, maskeszot
melodievoës
menstruerende Russe koeweme
mepsafflet
mercurochroomroëdsel
merelmeirel
mergpijpjesmaaregpeppekes
merkmaarek
MerksemMaarksoem
MessenslijperScheeresliep
met
met (overdreven) flairme veul zjaar (of me veul zjest)
met bobbelsgeboebeld
met hand en tandmejantentant
met iets opzadeleniets oepsolffere
met lijm bestrijkeninpappe
met teer bestrijkenteire
met veel detail en versiering (bling) me veul tralala
meteendirekt
meteeniniens
methodesisteem
metserhulpmetsendiender
Mevrouwmadam
mezelfmijn eigen
mezelvemenêige
mijnmeîne
mijn (als mijn lieverd) menen (als menen sjoe)
mijn echtgenotemenne jeandaarm
Mijn gereedschapMoan alaam
mijn hoofdmainen appel
mijn mandië van maai
mijn vrouwdie van ongs
Mijn vrouwmoan madam
mijnheermeniër
miljoenmiljoeng
min of meeralvelings
minderwaardig persoonscheel
minstmingst
mislukkingfijasko
misselijkmottig
moemuug
Moe zijnVaak hebben
moedermoe
moedermoeier
moeilijkni simpel
moeilijk leesbaar geschrifthoanepoëte
moeilijk van begrip zijnduur de comprenuur
moersleuteleingelse sjleutel
moestuingrungtenhof
moet jij - wij moetenmuttega - wemutte
mogelijkmeugelijk
mogelijkheidmeugelekét
mogenik mag, ga meugt, a mag, wai meuge, golle meugt, zeulle meuge
mogenmeuge
molenmeule
molslasoikeraa
mond bakkes
mondbek
mondfreiter
mondteut
mondharmonicamondmuziekske
mondharmonicasmoelschuiver
mooifarem
mooischoeën
mooi meisjedie mag verniet binne zenne
mooi meisjeschoejn mokke
mooie autoLuxvatuur
mooie autosjikken bak
mooier - mooisteschoëner - schunste
morsensmosse
morsersmospot
motormoteur
motordekselkapoot
motorenmoteurs
motorfietsbroemmer
motorfietsmotsiklet
motorkapkapoot
motorkapmoteurkap
motorkopCullas
MotorkoppakkingJoin de Cullas
Motorpakkingjoin de cullas
motregenmuggepis
motregenenziëveren
mottomotchiclet
mottomottochicklet
mouwmaa
mouwloos shirteen debardeurekke
muggenzifterpezewever
muscari (voorjaarsbloempje) blaa dreufkes
muskaatnootkroanoot
mutspots
muurtjemurke

N

na verloop van tijdop den duur
naarnor
naar de bioscoop gaaneu cinemake doën
naargelangnavenant
naartoeenne
naartoehenne
naastneffe
naast elkaarneffeniën
nachtemmerpispot
nachtemmerschaaitpot
nachtemmerzeikpot
nadeligschoalek
nagerechtdesseir
naiefachterlek
naïefloemp
namiddagachternoeng
narcispoasbloem
nasleepbatteklang
nauwna
nauwelijksbekanst nikske
nauwkeurigschoen
navelnagelenbuik
nederlandolland
nederlanderkeêskop, ollander
nederlanderkeïskop
nederlandseollandse
Nederlandse CaravanSlingeraap
neefkozzaain
neefkozze
neennoegabolle
neenteute
neerleggen, zittenneerpladijze
negenneege
negendenegeste
negenendertig / -veertig / -vijftig... wordenoep de lesten tree van tram drij / vier / vaif... ston
negentiendenegetingde
nekvelschabbernak
nemenpakke
nerdoa
nergensnieveraans
net op tijdsjust inteds
neusgaffel
neuscorrectiepiemelballelikker
neuspeuterboebeler
neuspulkboemeleer
neusverkoudheidsnotvalling
nietni
niet geplandoep de wilden boef
niet gezellignie plezant
niet goed gezindni geire baai
niet juistni just
niet juist staan, hangen (kledingstuk, voorwerp) da sta d'oep halfseven
niet makkelijkgene kinnekeskak
niet meer fris of properbekeuzeld
niet mooite liëlek oem doëd te doeng
niet schrikkenverschit nani
niet veel bezitten (financieel) Ha eeget ni breed
niet waarnie-e woar
niet waartarrara
nieter (nietapparaat) pinmasjien
nietjespinnekes
nietsgin kneit
nietsne scheet in een fles
nietsniks
nietsnimendal
nietsnobbeldewitjes
nietsnoegabolle
nietsrién de knots
niets vanteute sjeraar
nietsnutjefmainkloaten
nietsnutklokkeluier
nietsnutnen abjaar
nietsnut, rommel verzamelaarbitskoemer
nieuwnief
nieuwjaarniefjoar
nieuwsnifs
nijptangpêins
nochtanspertang
nodignoedig
nog eensvaneer
nonsenszjiever in pakskes
noodlottigfaliekant
nooitnoeit
nooitnoei ni
nooit meernootnimier
nootjesnuitsjes
nootmuskaatkruinoot
normaalgewoen
notenchocoladesjoklat mè nuitsjes
Nou jaAllé vooruit
nunâa
nu weet je hetnawettetei
nummerplaatplak

O

ogenoege
OKKoosjer
oliebolsmoutenbol
om oem
om de beurtoveraand
Om de hoekAchter ' t hoekske
om de twee dagenoveraanderendag
om het even wieiënderwie
omdatoemda
omheenrond
omlaagoemlieg
omvangrijkergruter
omvangrijkermiier
omweggetjeoemweggeske
on't koemeke angekoemeke
onaangenaamni plezaant
onbetrouwbaarni te vertrawe
onbetrouwbaar figuurbitskoemer
onbetrouwbaar persoon die zijn beloften niet nakomt, verraderkazakkendraaier
onbetrouwbarelakkere
onbetrouwbaretwiezak
onderdanige mansloef
onderhemda lefke
onderhemdmarcelleke
onderjurkkomterison (combinaison)
onderkinbakkes
onderkruiperboazepeoeper
onderkruipergattelakker
onderleggerblederke
onderonsjebabbel
onderscheidverschil
ondertussenswaale
ondertussenswenzt
onderwijzerschoulmiiester
onderzoekonderzuuk
ongehuwde vrouween aa joengedochter
ongezouten varkensvetzutelies
onleesbaar geschrifthoanepoëte
OnnozelaarBitskoemer
onnozelaarjanmenkloote
onnozelaarkwistenbiebel
onnozelaarneskebol
onnozelvrouwtjeonnoozelwefke
onsoengs
onscherpfloe
onsmakelijkni lakker
onsympathiek iemandjammankloote
ontbrekenmangkeren
ontevredenmalcontent
ontkennenafstraaie
ontslagoepstappe
ontslagoepzeg
ontsmettingsalcoholkokonfren
ontsnappenschapèren
ontstaanontstoan
onwaarschijnlijkonworschaajnlek
onzichtbaarni te zing
onzinkwatsj
oogoêg
oogjeoegske
ooglidblaffetuur
ooglidoëgscheil
ookoek
oomnoengkel
ooroêr
oordopjesoerstopkes
oorveegababbel
oorveegakketaet, safflet
oorveegkoek oep zen oer
oorveegsafflèt
opoep
op andermans kosten drinkenoitzoipe
op de zenuwen werkendoar kreikik ' t scheit van
op de zwier gaande kappellekes afdoen
op het randje af (maar zonder gevolgen) metje, ginne pleure
op prijs stellenappresieere
op stap gaanboemele -pinteliere
op uw blote voetenoep oe bloote pateekes
op uw blote voetenoep oe blote poten
opblazenoepbloaze
opdoenoepschaare
opdringenoepsolfere
open en blootblak en bloët
opgeborgenoepgebörge
opgekleedstijf in den eyk
opgemaaktoepgetalloerd
opgescheept zitten metoepgejartzittemè
opgevouwenoepgevawe
ophalenoephale
ophoudenoitschië
oplader (voor elektrische toestellen) lier
opnieuwoepternief
opnieuwvanêir
opnieuwwer
opnieuw (wederom) vroem
oprakenoeprake
opruimenrammaseere
opstoopjes trekkenzwaanst na ni he
opticienoptieker, brillemarsjang
optieswakkungdedoen
opwindingaltereuze
opzettelijke 'vergissing'consjuus per abuus
opzoekenoepzuuke
ordner, ringmapklasseur
oudoad
oude die hoestauwerocheller
ouderlingaa peeke
ouderlingentehuisaamannekeshois
oudersaawers
ovale waskuuplankzoomig zinken bad
over het algemeendeurdenbaand
overdagtaijdens de dag
overeenkomstignavenaant
overgevengeubbele
overgevenkotsen
overgevenspauwe
overgordijnendrapperies
overheidgoevernement
overjaspardesú
overledendoed
overledenedoeie
overlijdenstaareve
overloopallée
overschoengallosch
overvloedavollontee
overzet naar St Annekesintannekesboot

P

paaltjepoltje
paardpaard
paardpeert
paardemolencaroessel nen pertjesmeule
paardenbeenhouwerpeirdefrutter
paardenbloempisbloem
paardenmolenpeirdemeule
paardenvliegdoas
paardestaart (kapsel) peirdesteirt
paardestrondpeerdeshik
paardestrontpeirdesjik
pakketjepakske
paneermeelsjapluur
pannekoekkoekenbak
pantoffelsloef
papiertjepampiereke
paradijsparadaas
parelpeirel
parkpaerek
parkietparusj
passagiersmense
passantvörbijganger
pasteigebakjepatteeke
pastoorpastoer
PauzePoozeke
pensioenpensioeng
peperkoekpontekoek
per ongelukper abuus, abuselak
perensirooppoepgelei
perforatorgoatjesknipper
perforatorgotchesknipper
perforatorgotsjespoepper
periodetedje
persoonlijkpersoenlijk
perzikpêch
perzikpeche
pessimistpeiseweiver
pessimistpezewever
pestenkoejeneren
pesterijjudasseraai
petklak
peterseliepitterselie
petjeklakske
pietje trekshnokke
pietje trektosse
pijnzieër
pijpenafzoïge
pilaar pileir
pilsjeboerreke
pilsje, biertjepintshe
pindaaopenootje aopeneutje
PinksterenSingsen
Pinksterkermissingsefoer
pintglaoze bouteram
pintjee glaze boke
PiottekoekPiot
pissebedvet vaarke
pistoolblaffer
pitteleirbillenkletser
plaatspleuts
plageplaasj
plakje (kaas, vlees) schelleke
plakkendaon gekoekt
plankenvloerplansjee
plankgasgas plansjee
plantrekkerkarottentrekker
Plantrekker 2Karotier
plassende petatjes afgiete
plassenpisse
PlassenZe waoter maoke
plassenzêike
plasticplastik (ke)
Plastieken tafellakentoilsiré
plastieken vormpjes voor op het strandponderkes
platendraaierpikup
platgetredenplatgeloepe
playboycavalier
pleisterplakkerke
pleisterpleuster
pleister voor fietsbandrustinneke
plekplak
plekjeplakske
plezierlol
plezierigleutig
pochetjestoefferke
poedelnaaktaberniks
poederpoejer
poenpoeng
poepenvossen
poetsenkeuisse
poetsvrouwwarekvra
politicuspolletieker
politiene sosse
politiepakkemannen
politiepolies
politieSoemkoef
politiewouten
politieagentflik
politieagentgardevil
politieagentNe waut
politieagentpolies
politieagentsorre
politieagentwout
politieagent, veldwachterchampetter
politieagenten met motorzwontjes
pomppoemp
pondekespondekes
pooiermec
pooiersoeteneur, mec, macroo
poortpoert
pop (speelgoed) poeppemie
poppetjepoeppeke
portiepoose
positiefgoe
positionerenzette
postbodefakteur
potenpoete
potlooda potlut
potloodjepotloeike
potverdoriegotjummenas
pranilepranil
pratenklappen
pratensjaawelen
precies wat ik wousjust in maain roap
preiporij
prentjebeeleke
presenteerbaarconvenabel
prettigplezaant
priesterpaster
priesterpastoer
prikkeldraadpinnekesdroad
ProbleemscheppersAmbrasmaokers
ProblemenAmbras
programmaprogram
prostituéeoer
prostitutiewijkden oerecoté
pruikparruk
pruimproim
pruimpjepreummeke
prutsentantafeire
prutserkloefklapper
prutsertantafeirder
psychiatrische instellinglunatiek asiel, zenuwkliniek
psyhiatrische inrichting't zothois
PublicrelationsPoep-lik-relaeschens
pudding met rozijnenpodding mè rozaaine
punaisepineis
purpermoouf

R

raadselgreutsel
raaroardig
raaroardig : oardig is lief
radengroâje
radijsjeknolleke
rafelsfrenne
rammelingsaluatie
randstadboatenpoort
rare kwastschieëve parlepiep
rare voetenoezelvoeten
rechtermenier de zuze
reclamereklam
reëelecht
reeksriësem
regelenarransjeren
regemantelpardessue
regenbuivlaeg
regencapebasj
regenjasanorak
regenjaseimperméjaabel
regenlaarzenbotte
regenschermparaplu
regenschoenengalochen
regenwormpier
reine-claude (pruim) reggeloot
rekterok
relatie hebben metaonhouwe mè
remfrein
rennerkoereur
reputatiene sticker oep aauwe kop
respectabelserieus
restoverschot
restjekletske
reusachtiggroet
richtingaanwijzerpinker
riemsentuur
rij, rijtjeraai, raake
rijdenraaie
rijgendriege
rijgenvessemen
rijkaardraaike stinkoard
rijke damekakmadam
rijkswachterbroederke van liefde
rijkswachterGandaarm
rijstebrijraaispap
ringrink
ritstirret
rocheldobbel floppe
roddelachterklap
roderoeie
rodehondroeienond
roerzeefpasfit
roggebrood met rozijnenverdoemmeke
rokenpaffe
rokensmoere
rokersmoerder
rolluikblaaiken
rolluikblaffetuur
rolstoelkarreke
rommelig huisannekesnest = eksternest
roodharigerosse
rooksmoer
roos (haar) pellekes
rot opbloastem oep
rot opbol af
rubbercatshoe
rugkant van de schouderzwing
RugpijnDju, 't is in menne rug geschote
ruikerbloemmeké
ruikerboeké
ruimtereumte
ruitjeshemdkarowenem
rukkenmie veust
ruzieambras
ruzieboel
ruziekoekembak
ruzie hebben (in huwelijk) 't is gruen hout
ruzie hebben (in huwelijk) ' kem beld mo ginne klaank
ruzie in het huishoudenambras in t oojsaave
ruzie maken' t zit er tege

S

samenzweringsamespanne
SaunaStoombad
schaarscheir
schaats, schaatsenschets, schetsen
schaatsenschetse
schadeschoai
schaduwloemmert
schaftenschove
schaftijd'tschoft
schakelaarintrupteur
schandelijkschandaaleg
schappenschabbe
scharenslijperscheêresliep
schatsjouke
Schatjepoupke
schavuitlorejas
scheefkadul
scheefkroem, nuus
scheelt (verschillen) schilt
scheermesjesgilletmeskes
scheerzeepscheirziëp
scheetachterklap
schelde' tscheld
schemerlampabbazjoer
schemerlamplampadeir
schilderenvaareve
schoenschoeng
schoenblinkschoenvet
Schoenmaker blijf bij je leestschoengmoaker bleft baai awe liëst
schoenveternestel
schokdempersammortisseurs
schommelbeis
schommeltauter
schommeltouter
schone schijnschoëne schaan
schoolkinderenschooljoeng
schoolmeesterschoolmiêster. onderwijzer
schoolrapportbultijn
SchooltasKazak
schoonproper
schoon opgekleedstaat in fachet
schoonmakenkeusse
schoorsteenvegerschaveis
schorsenerenschorseneele
schortveusschoët
schoteltalloer
Schotse herdershondlassie
schouderschaawer
schouwschaa
schramschaar
schrikken, schrokverschieten, verschoot
schroevendraaiertoernavies
schroevendraaiertournavies (van het franse tournevis)
schuinschiiëf
schuldenvrijkit
schuppenspoaje
sedum- huislookdonderkroid
seffenssebiet
seringenjeseminnen
sheepwerfzaet
sierkleedjelappeke
sierspeldbrosj
sigaretsmoorstok
sigaretstinkstok, een saf
sigarettenvloeitjeseu boekske bloaikes
siliconejannettecol
sinaasappelappelsing
sint janspleintsingtjangsplein
sinusitiskopvalling, snotkop
sjaalfoelaar
sjaalsjaarp
sjanoffelenzjanoffels
slasalaad
slaagmotte
SlaanToukke
slaapkleedzjapon
slaapwelsloppel
slabbertjebavetteke
slagstoemp
slagboombarriël
slagerbienhaouwer
slak, wildplassermuurzeiker
slapenmaffe
slapenpitte
slapen (tegen kinderen) doekedoen
slappe koffiekattezeik
slappe koffienonnekespis
Slappe koffiezaeik van boeremie
slappe koffie (of andere drank) pipi van boere mie
slecht afgewerktallefzegat gedaon
slecht geknipt kapselrattekop
slecht karakterrotzak
slecht weerwade poepweer
slechte kwaliteitbrol
slechterikapjaer
slechtgezindviesgezingt
slechtsmoar
slijkplatte-meutte
slijpsteenwetstiën
slimmerikslimme
slipcalson
slipjas, pandjesjaspitteleer
slipjeongderbroek
slipperssleffers
slooriezak van a waaif
slordig werkt'is van ginderénne
slowplakker, nen troage
slow (dans) iene van smoel tege bakkes
smaaksmoak
smakelijksmoakelek
smoelakketoater
smokingne strezeman
snee (vlees, kaas, en...) schel
sneeuwsnië
snelrap
snel afhandelenkeutte mette
snel huwelijk (wegens zwangerschap) tis van moetes
snelheidvites
snelheidsmaniakdoëd raaier
snelheidsmaniakliëgvlieger
snellerappe
snelle wagentjeesbak
snellerrapper
snijdensnaaie
snoeperzutenbek
snoeverstoeffer
snormoestasj, sneus
snuffelen (nieuwsgierig) snolle
snuitensnutte
snullig ventjekluchtzanger
snurkenroenke
socialistne rooije
socialistensossen
soeplepelpollepel
soepvleesboellie
sofazetel
solderensoedeere
somssoemweile
spa blauwe plat waterke
spaakrejon
spatbordgardeboe
spatbord (auto) gardeboe
speciaal persoonne galjaar
speculaasjespikkeloske
speekselmoederkeszalf
speekselspiksel
speelgoedbeerbeireke
speelplaatskoer
speldspel
speldenspelle
spelenfikfakke
spelletjespelleke
sperziebonenprinsesse
spiegeleipeerdoeg
spierballenforsballe
spieringkarmenaaie
spijbelenbrosse
spijbelenfatse
spinspinnekop
spinaziespineuzze
spoed makengeftembeuzze
spoed makenpetrolgeven
spokenspoeke
spoorbaan naar Antwerpen-Centraalcentraal
spoorwegroet
spuggelenlekt
spullen omhet huis te versieren (beeldjes, kadertjes enz.) paloase
spuuwselrochel
spuwenrochellen
spuwenspiëke
staande lamplampadeir
staanlamplampadeire
staatsta
stadsplane plan van 't stad
stapschoenengaloche
stationstaase
steeds meerhoe langer hoe mier
steenstien
stelenpikke
stelenpikkedieven
stelenrabbezakke
stelenratten
stelenschiëfsloage
stelenschoeppe
stelenschuppen of schoeppen
stelengaangoan schavelen
stempelaardopper
stempelendoppe
stempellokaalden dop
steptrottinet
sterstaar
sterk garentamboerkesgoare
sterrenstare
stervenstaereve
stervenzenne 'n houte frak aandoeng
stevige borstendoar kunde bloempotte oep zette
stiekemachterduims
stiekemachtertgat
stiekem vertrekkenervanondermoize
stift voor vulpotloodminneke
stijfselstessel
stijgenomhoeg gaan
stipt persoonpïëreke just
stoeplantoorn, trottoir
stofjaskiel
stofzuigeraspirateur
stomstoem
stomvoos
stompdoef
stompstoemp, peir
stonedpottendaarm
stoned wezenpottendâerm
stoofvlees (stoaf) karmenaaie
stootwagenbotsotto
stootwagenstoëtkaar
stopcontactpries
StoptreinBoemel
stortpacht
stotteraarnen doddeleir
straathondstratiér
StraatkinderenReucht
straatstenenbotte stenen
strakssebiet
straksseffens
strandplaasj
strandschuimerbitskoemer
strostroeit
strooienstroeie
strotstroat
struikelenstrunjkelen
Struikelenwa ist na weer?
struikelen -ik ben gestruikeldstrunkelen - ik zen gestrunkeld
stuckwerk (bezetsel) plaffonage
StuderenBlokke
StuivenbergStoavenbaareg
stuk houtstuk oot
stukadoorbezetter
stukadoorplaffonneur
stukmakenverenneweire
stuur (van auto) volan (volaang)
super, keiloei
SuppervisorSuppervijzer

T

T.B.C.teiring
t'is ergtis aarg
taarttoert
taartjespateekes
tabaktoebak
tabakpruimenchikke
tafelkleed (keuken) nen toile sereè
tafeltennispingpongen
takelwagendépanneur
tandartstantist
tandentanne
tandjes (kindje) bieterkes
tantetaant
Tante YvonneTangtivong
tapeplakbaand
tararateutezjeraar
taskazak
tassen, kommen en bordenjatte, koemen en talloere
taterende vrouwe foorwijf
technologietechniek
teelbalkloeit
teenslipperstiënsletse
tegelijkertijdterzelvdentijd
tegentege
tegen iemand die iets dom doetgaai zèt oek in de vakaanse noart school gewest
tegendraadsdweis
tegenvallentegeslage
tegenwoordigsegewoordig
teilsoemel
telefoontelefong
televisieknör
televisietellevies
televisietévé
telkensiedere
telkensiedere kier oepnief
telloortalloer
temperatuurtempertuur
ter harte nemenz'n aaigen oantrekke
terugverroem
terugvroem
Terug komenik kom vroem
terugdringenterugdawe
terugkerenteruggoan
terwijlbist
terwijlimpassaant
terwijlswengst
terwijlterwaal
testikelsballe
testikelsshokkedijze
testikkelskloete
tienting
tiendetingde
tientaltingtal
tijd verliezentàijd verschaijten
tijdjetedje
tijpmachinetikmachien
tikkertje (spel) katteke (oep den blaawe stiën)
toentoeng
toepetpostiche
toestelmaching
toevoegenbaêidoeng
toilet'tgemak
toiletde koer
toiletzaakbak
token (muntje voor automaat) zjeton
tol (speelgoed) kapnon
tomatensoeptommattesoep
tongtoeng
tongzoenenbekken
tongzoenenmuilen
tongzoenennen biefstuk draaie
torengebouw (Meir) den boerentoore
tragesint annekesboat
trage vrouwtrutselmie
traliestroales
trambestuurdertramsjoffeur
trambestuurderwattman
tramontvangerreusseveur
traptré
trapladdertrapliëreke
treintraain
trekharmonicatrekzak
trenttrant
trottoirLantoor
trouwtraa
trouwentrawe
trouwenszelfs
trouwkleedtraakliët
truivareujs
tuberculoseteiring
tuborgtuke
tuin hof
tuinslangdaarm
tuintjelochting
tunnel nadruk op de utunnel nadruk op de e
turnpakmajoo
tussenverdiepentresol
tv-afstandsbedieningt'kaske
twaalftwelf
twaalfdetwelfde
tweetwiej
tweedetwiejde
tweezakkazakkendraaier
twijfelgevalast mor woar is hangter in de diepestroat

U

u atgat
u hadgat
uiajoin
uitoit
uitbundigoitgeloate
uiteengespatin gruzelemente oitieen
uiteindenoitende
uitgedroogd stuk vleesdroge leur (met korte eu)
uitgestrooidoitgestroëjt
uitkijkvinkeslag
uitlaatchappemengt
uitlegrezon
uitleggeneen rezonneke doen
uitleggenexplikeren
uitpluizenoatzuuke
uitschakelenkapot make
uitschotkrapul
uitstalraamvitrien
uitvoerenoatvure
uitzichtzicht
urinezaêik
urinerenpisse
urinerenzêike, zaaike
urinnoirtpissain
urinoir'tpisêin
urinoirpissaain
uw schaamhaarawe groes
uw veiligheidsgordeloewe riem
uw zoonaawe zeun (g)

V

vaanhemdslip
vaartvitesse
vaasjevoske
vaatdoekschotelvod
vaderouwe
vadervaa
vagebondbitskoemer
vaginafoef
vaginapreut
vaginatruut
Vagina (vulgair) foefke
vakantiecongé
vakerdikwels
vallentege de keust goan
vallentotteren
vals spelaarzak
vals spelenherzak spelen, aôrzak speile
valse zangkattegejank
valsspelenpoeijteren
valsspelersjoemelèr, foefelér
van de regen in de dropVan de kaant in de gracht te naawe koome
van hetzelfdevansgelaaike
van niets 'k weet niet wat makenne stront met een strikse verkopen
van vroeger jarenvan de joare stillekes
vanzelf sprekendvanaaigens
varenvere
variantenvariaties
varkenveireke
vaste klantabituwé
vechtenbattere
veelnen hoep
veelveul
veel meer heb ik er nietveulemieremmekikkerni
veel volkveel begankenis
veertiendeviertingde
veertigviertig, fiejrtêg
vegenkeren
vegerne keerbeustel
veiligheidsspeldtoespel
veilingroepzaole
veldmuisdolleke
veldwachterchamfoeter
velgjeant
velletjevelleke
vensterraam
venster luikbloajke
vensterbankraaigel
vensterbankraichel
ventielsoepap
ventilatorden blaazer
vervaar
verdeelstekkerdomino (soms per ongeluk kattekop genoemd)
verdeler (voor onsteking auto) de platines
verderwaêier
verduisterenscheefslagen
verfvaref
verfbenodigdhedenpapgerief
verfborstelpapborstel
verflaagjelakske
vergiettrizee
vergissentromperen
vergissingni just
vergrendelenvast make
verguizenkapot make
verkeerdabuus
verkeerdaverechs
verkeersongelukeen accident
verkeersongevalaksidengt
verkeersvertragingoepstoepping
verkeringkennis hemme
verkledenverkliëe
verkopenverpatse
verkopermarchang
verkoudentsnot
verkouden wordeneen valling oepschaare
Verkoudheid' t Vliegend snot
verkoudheidvalling
verkoudheid met hoestenbeurstvalling
verkoudheid met niezen en snotterenkopvalling
verkreukeldverfroemmeld
verkreukelenverroempele
verlaten oordge kunt er in a bloet gat rondloëpe
verledenrugzak
verleptouw savooi
verliefd op iemandaij ei touche
verlofkonjee
verlofvakaanse
verloofdelief
verloofdevlam
verlwelkte schoneouw savooi
vermoeidstiendoet
vermoordenvermoere
vernielenkeurt en klaein sloage
vernielenverenneweere
veroveren (een meisje) stauwe
verrekijkerjummel
verschietenne floerenôap schaaïten
verschillenschille
verschillendedeffrente
verschillendetefrente
verse kaasplatte kéis
versierenpaleere
versnellengaas geve
VersnellingsbakVitessenbak
verstoppenwegfoefele
verstoppertje spelenbedot
vertellenverklappe
vertragingretaar
vertrekkenoepkraome
vervangerroanplacaant
vervelengeeloëgen
vervelendambetaant
vervelendambetant
vervelendvoez
vervelend persoonaembetaenterik
vervelendeambetanterik
vervelende kerelnoefter
vervelende vrouwtruttemezuster
verveninpappen
vervuilingvoalighed
verwarmingchaufaach
verwarmingverwarmerring
verwarmingsketelden bulex
verwelktverslenst
verwijfde man, uitgesproken homoeen strandjanet
verzamelaars van oude kledingvoddelikeigns
verzoekverzuuk
verzorgenswanjere
veternestel
veter vast makennestel toe doeng
viesdégoetant
viessmeireg
viezerikne vetzak
viezerikvetscheer
vijfvaijf
vijfdevefde
vijftiendeveftingde
vijftigfeftig
vijftig jaar wordenmè tram vaaef raaje
vindervingder
visitebezuuk
vitrage en gordijnengordaaine en drapperies
vlaamsvloms
vlaamse gaairotzak
vlechtjekeuke
vleesvlieîs
vleesbroodfrikadellekoek
vliegenvliege
vliegtuigvlieger
vliegtuigvliegmachien
vlinderne peepel
vlinderpepel
vloeibaarloepent
vloeipapierkladpapier
vloerbedekkingballatum
vluchtengon spaare
vlugagaa
vlugmet de gote (gauwte)
vochtigheidklammegte
voel eens hoe zwaarkwiktis
voel maarvultmoris
voel maar evenvultmoris
voeldenvulde
voelenveule
voetballensjotte
voetballerpottestamper
voetbalschoenensjoes
voetgangerstunnelkonaïnepaïp
voetje lichtenpoetje lap
voetpadlantoar
voetpadlantoêr, trottoir
vogelenloekeschauif
volgend (jaar) tenneuste
volgendeandere
volledigiëlegaans
volwassengroet
voorveur
voorafoepveurhaand
voorafveuraf
vooralsertoe
voordatvoerda
voordeelveurdiel
VoordeeltjeDas meegenome
voorgevelfacade
voorgoedvoergoe
voorhuidpietepardessuu
voorlopigvoer de moment
voornamelijksurtoe
voorniets bekwaamverlourekost
voorschotaccompte
VoortdurendRinkaonieën
voortlevenvarderleve
vooruitgaanaffeseren
vooruitkijkenvoeruitzing
voorvorkfoersj
voorwerpendinges
voorwerpjesdingeskes
vorigveurig
vorig (e) verleeje
vorige weekpasséde week
vorkfoerchet
vorkverket
vormpjepondeke
vraagje, is het waar?na alle truut oep eu stokske, zwaansde gana of ist serieus?
vrachtwagencamion
vreemdvremd
vreemd gaanneffe de pot pisse
vreemdelingenvremde loize
vrijdagvraaidag
vrijenvraaie
vrijen int`bosdenbospoeper
vrijgezeljoenkman
vroedvrouwboakel
vroegvruug
vroegervruger
vrouwhalventraawboek
vrouwmachoeffel
vrouwwaaif
vrouw die klaagtzeikwijf
Vrouw met strekenJaarboot
vrouwenvraavolk
Vrouwenborstenkommisveur
vrouwenborstenmemme
vrouwenborstenpremme
Vrouwenborstenschap
vrouwenborstentette
vrouwenverenigingvraawegilde
vrouwtjevrouke
vrouwtjewéfke
vuilvoâl
vuil makenbegoaie
vuilaardvetzak
vuile vrouwvoilplot
vuiligheidsmeirlapperaai
vuilmannekevetscheer
vuilnisvoilighad
vuilniswagenvoalkaar
vuilventjevettigmanneke
vuilventjevetzakske
vuistslagnen boks oep a bakkes
vuistslag 2ne cintroen op aawe smoel
vuurwapenblaffer
VVKS (jeugdbeweging ) kajotters

W

w.c.'t gemak
w.c.'thuske
w.c.plee
W.C.T`schaathuis
waarwoar
waar ben je geweestworzeddeganagewest?
waar ben je zolang gebleven?wor hedde ga na oitgange?
waar ben je?worzeddegana?
waar de voordeur openstaatdoar is't bal populair
waar ga je naartoe?norworheddet?
waar haal je hetworholdedana?
waar men aanstekers vult't allumeurkesgasthuis
waardeweirde
waardeloze spullenbrol
waardering tonenhoed'af
waaromverwattatte
waaromveurwa
waaromwoaroem
waarschijnlijkgoe meugelak
waarvoorvoerwa
WaaslandtunnelKonaainepaaip
Waaslandtunnelkonijnepijp
wallenzakke
wangenkoake
wantluizenwiekeluizen
warmwaarem
wasknijperswasspelle
waskomlampetkoem
watwa
wat doe je nuwadoeddena?
wat doet hij nu weerwatoetemnaawer
wat doet hij nu weer?watoetemnawer?
wat gaan we etenwagonweete - broêd mè keusjes
wat is dat nu?wa is da na
wat is dat?wafferietisda
wat is dat?wasda?
wat je niet hebt, kan je niet (uit) gevenge kundet ni van oewen bil snaaie
Wat nu weer?Wanaiwêr?
wat ruik ik hier?wariekekikna?
wat scheelt er nu weer?wanaawèr
wat zeg je nualee wa seide na
watblieft?watte? watte baai den apoteeker
waterwoater
watergolfmisempli
waterhoenwaterkikske
waterketelmoër
waterpokkenwaainpokken
watervoorraadbakchassebak
watwiltgewaawildena
WCde weustecel
WCfetrek
WCkoer, gemak
WCschaaithois
wc gaanschaaiten
wc-ontstoppergemakstoemper
we gaan een pintje drinkenwe gon dr iëne pakke
we hebben dat niet meerwemmedanimier
weddepree
wedstrijdpraaiskamp
weduweweef
weduwnaarweveneir
weeghaak (h) örzel
weerkaatsenweergeve
weerom vriendentisterug koekeinei
weerspannig haarweerbeustel
weet jewette
wegschoepes
weggaanafbolle
weggaanschup afkeusse
wegwezena köst zen schup af
weiwaei
weinighabbekrats
wel welalléz beggot
weldra krijg je een oorveegsebiet hedden koek vast
welzekerastembliefteru
wenenschriëwe
wennenvaren
wentelteefjegewonne broëd
werkwaerek
werkelijkecht
werkeloosheidsteunden dop
werkentravakke
werkentravakken
werkenvakke
werkenwâarke
werkkledijwarekkliëre
wesppijweps
wespweps
WestvlamingWestfleut
wetenwete
wetgevingwet
wiellagerroelement
wielspaakrejon (van het franse rayon, radius)
wij hebben nog iets onaangenaam te regelenmè aa emmeknog een aaike te pelle
wij wildenwa wouwe
wijkwaaik
wijsheidstandenboektaande
wijsjeerreke
wijwaterwâijwater
wil jewoldu
wilgenkatjespoezekes
wilgentenenwisse
WilrijkWilderak
windbroekhoest
wind latenne scheet
winden latenbratsen
witlooftchikoorei
woedekoleire
woedendkoleirig
woelige slapervruutkongt
woensdagwoestdag
wondermiroakel
wondklevertjese plakkerke
wondkorstjeroefke
wonenwoene
wordenweurre
worstweust
worstenpense
worstenbroodweustebroëd
wortelpeeke
wortelenpekens
wortelenpekers
wortelpuree't rengert
worteltje (groente) peike
wreedvriët
wreefwrijf
wrijvenreuse (russe)

Y

yorkshire terrierne filé americain lakker

Z

zaagselzagemiel
zagemanmeuzzeleir
zagemanzagevent
zagenmeusse
zagenzeiken
zagen (al sprekend) zievere
zageventne pezewever
zakdoeksnotvod
zakenaffaire
zaklamppillicht
zal het gaan ja?allei joeng!
zanikenzagen
zat zijnjandaarm, gendaarm
zatte vrouwzouipschouit
zez'
ze hebben hem (liggen) zemmenem
ze hebben ruzieze liggen in piket
Ze heeft een fors achterwerkZed en gat gelak en naosepeerd
ze heeft er éénzeitriene
ze heeft het zittenzeigetsitte
ze is in verwachtingziszo
ze kunnen elkaar niet verdragentis pik a pik
ze voelt zich niet goedzissernigoefan
ze zegt dat ze het gezegd heeftzezeedazetgezeehe
ze zijn gevallenze zén nen tottergegoan
zeefjeziftje
zeemvelziëmelap
Zeenegoeiekommisveuraneiperisin
zeepziëp
zeereisveert
zeg het eenszeggetis
zeg het hem nuzeggetemna
zekersurtoe
zeker nietteute
zekeringplon
zenuwenseskes
zestiendezestingde
zetmeel van aardappelenpetaatenbloem
zetmeel van maïsmaïzeena
zettenzette
zeurenzoage
zeurkouszabbereir
zeurkouszagevent
zevenzeive
zevendezeiveste
zeventiendezeivetingde
zich belachelijk makenzenaaige belachelak moake
zich gedragenzn aaige voege
zich heel erg ergerenzen kas oepvrète
zich ontlastenberen
zich ontlastenkakke
zich ontlastenschêite
Zich opkledenOeptalloare
zich opmakenman: zen aêige oeptalloere - vrouw: eur aêige oeptalloere
zich uit de voeten makenschampavie
zich verdedigen (haasten) zenaaige wère
zich verzorgenz'n aaige swanjére
zich voorbereiden voor iedere mogelijkheidveurallevalleveur
zichtbaarblak en bloët
zichzelf (vr.) euraaige
zichzelf toestaanz' naaige permiteere
ziekmottig
ziekelijkebleekschêiter
ziekenfondsziekekas
ziekenhuisgasthois
zienpiepe
zienzing
zietzie
zijz'
zij heeftz'ee (t)
zij heeft er éénzeiteriene
Zij heeft wat voorzeiwaffeur
zij is bevallenz'ee vlees geschete
zij zijnze zen
zijnzen
zijn best niet doender mé zen klak enne smaaite
zijn geslachtzaain klokkespel
zijn geslachtzaain partie
zijn geslachtsdelenzen sjokkedaaizen
zijn huwelijksplichten vervullenzen hoiswaark moake
zingoesting
zo dadelijksebiet
zo'nzoen
zoalsgelak
zoalslek
zoals het moettegoei
zodrazoerap
zoekzuuk
zoek je ruzie?zukt ambras?
zoek je ruzie?zukte gêi smos?
zoeken zuuke
zoekenzuken
zoekenzuuke
zoetzuut
zoetebekjezuutebekske
zoethoutkalisjenout
zoethoutkalissestok
zoetigheid met sterke citroensmaaksmoelentrekker
zogezegdzoegezei
zolderkamermansarde
zoo, dierentuinde zolojie
zooietszoeïet
zorgvuldiggoe
zotmaf
zotmafkees
zot iemandne caddé
zouzouwe
zoverzoevàar
zurekopkopvanreas
zusjezusterke
zuur snoepjesmoelentrekker
zuurpruimazaainpisser
zwaar werkkorvee
zwaar werkpeerdewarek
zwagerschoënbruur
zwakfebel
zwakkelingslappentuup
zwanworstjee nat weusche
zwart rioolslibmoos
zwartezwette
zwarte blinkende schortn' n trademazonne veusschoët
zwarte bloedworstbeuling
zweersteenpeust
zweetzwiët
zweetvoetenstinkpoete
zweetvoetenzweetpateekes
zweetvoetenzwietpatekes
zwerverklochaar
zwerverzwaarver
zwijg nuhoudoebakkes
zwijg nu eenshou doewe kop na is
zwijg nu eenszwaaigt na is
Zwijg!Houd oe bakkes!
zwijgenbakkes toe hauwen
zwoeldoef

19 opmerkingen

 1. Een van de meest verrassend " muzikale" uitspraken in het Antwerps is de zin: " Eddem zingzing dakkem daddèm doengdoeng mèsse goechoet oon?"
 2. Het Antwaarps is de kortste taal in ons land,
  en dus de meest efficiënte!


  In het Nederlands:In het Antwaarps:  ■ Dit behoort tot de mogelijkheden. ■ Da kan

  ■ Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. ■ Ge wet noeitnie.

  ■ Zou u dat eens willen herhalen? ■ Watte?

  ■ Zulks ben ik geenszins van plan. ■ denket nie.

  ■ Ligt dat in de lijn der verwachtingen? ■ Zou da?

  ■ Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. ■ Muug zat.

  ■ Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren. ■ Das sunde.

  ■ Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste. ■ Wa zeidde na?

  ■ Deze informatie is geheel nieuw voor mij. ■ Das nief

  ■ Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? ■ Meude da wel?
 3. Het Antwerps heeft meer sterke werkwoorden dan algemeen Nederlands. Kloeg / kloegen in plaats van klaagde / klaagden is er een voorbeeld van.
 4. In deze straatnaam wordt de letter 'A' op 3 verschillende manieren uitgesproken:
  Twaalfmaandenstraat / Twellefmeungdestroat
 5. Mijn ma zei dit altijd `wa is' t, ge zit daar zo oep een half zwing` mijn pa is trouwens de auteur van diverse boeken ove het Antwerps Dialect, Jack De Graef.
 6. Sinjoor komt van Spaans woord. Spaanse brabander komt van Spaanse bezetting. Antwerpen behoorde toen bij Brabant. Linker Schelde oever. Over het water. Wie daar woonde dat was heel ver voor de Antwerpenaren. Dat komt van de Franse bezetting in 18 de eeuw. Antwerpen behoorde toen bij het Heilige Duitse Roomse rijk . Linker oever en de dorpen daar waren frans grondgebied.
 7. Tuttefrut komt van het Italiaanse Tuti Fruti
 8. U at, is de kortste nederlandse zin - gat, in ' t antwerps
 9. Werd ook gebruikt als ' haarzak spelen ' of ' haar doen'
 10. het woord poêmbak wordt al gebezigd in één van de oudste Suske en Wiske albums van Willy vander Steen als Lambi (e) k iemand naar de pombak (pomp) laat lopen. Maar onlangs hoorde ik het opnieuw uit de mond van een Vlaamse die zich voor het onkuise woord verontschuldigde.
 11. karottentrekker - carot 17e frans voor een lichte kar - dit karretje trekken kon een hond. Dus een komediant die eigenlijk niet wil werken of het lichtste werk wil onder valse voorwendsels
 12. karrakolle komt van Spaans woord voor schelp Karrakolle is een gekookt schelpdiertje (kreukel) het wordt warm gegeten, Oude vrouwen kookten en verkochten het op straat. In de jaren tachtig van 20ste nog 1 vrouw.
 13. kerjeusneus kerjeuzeneuzemosterdpot
 14. oud kinderliedje

  k vroeg is oan mn nichtsje zwart gezichtsje.
  edde ga gin emmeke veur mai?
  neie zei mn nichtsje zwart gezichtsje
  kemmer veur mn aige nog moar vaaif
  twië in de was, twië in de kas
  iën oan mn laaif, da zen dr soame vaaif

  ik vroeg eens aan mijn nichtje zwart gezichtje
  heb je een hemdje voor mij?
  nee zei mijn nichtje zwart gezichtje
  ik heb er zelf maar vijf
  twee in de was, twee in de kast
  één aan mijn lijf, dat zijn er samen vijf
 15. schabelleke, zou een afbuiging kunnen zijn van het het Spaanse woord ESCABEL, hetgeen opstapje, voetbankje, krukje betekent.
 16. staminee zou voortkomen van esta minetta, of hier zijn vrouwen.
 17. verkleinwoorden je of tje worden -tsje -ke -ske -eke
  lotje - lotsje, band - bandsje
  autootje - autoke, tafeltje - tafelke
  wiegje - wiegske, broekje - broekske
  stoeltje - stoeleke, schoentje - schoeneke
  kindje - kinneke, hemdje - emmeke
 18. voetpad, stoep, trottoir
 19. wordt gezegd wanneer iemand iets voor je gedaan heeft, en je belooft om iets terug te doen als beloning. De uitdrukking is wel sarcastisch bedoeld, want er zitten natuurlijk geen varkens in de bomen. Je zegt dus eigenlijk dat je de goede daad net niét zal goedmaken! (uitdrukking van mijn moeder, uit de randgemeente Hoboken, minstens eerste kwart twintigste eeuw )