Zwevegems

Dialecten > West-Vlaanderen > Zwevegems

Zwevegems bevat 75 gezegden, 625 woorden en 12 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

75 gezegden

'k Ben da moe.Ik ben dat beu.
'k ben skele van d'n dusik heb heel veel dorst
'k è hinne roste soe mè, 'k ben blutIk heb geen geld meer.
'k è toon vriee verskoot'n.Ik ben toen erg geschrokken.
'k èt swoonderIk ben benieuwd
'k Stone kik doa mee min klètuorenIk stond daar voor piet snot.
'k Verstoa d'er nietekloat'n van.Ik versta er niets van.
'k weetnie wè!Ik weet het niet, hoor.
'kè hèn goeste...'k Heb geen zin...
'kè hin hoeste.Ik heb geen zin.
'n roare keiseeen raar individu
'n skieeve skoatse rieneen scheve schaats rijden, vreemdgaan
'n slopmutskeeen laatste glaasje bier
't è friée!'t Is erg.
't è iets in't verkieerde keelgat geskoot'n.Ik heb me verslikt.
't é'n reut'eut 't eus en ae 't rehent, 't rehent bin'nEr is een ruit uit het huis en als 't regent regent het daar binnen
't ès ier lik Mehoachel.Het ligt hier allemaal overhoop
't Moe neuj hedoan zin.'t Is genoeg geweest.
't Sop e de koale nie wèrt.'t Is de moeite niet waard.
't Sop è de koale nie wêrt.Het is allemaal de moeite niet waard.
't Trekt ier.'t Tocht hier.
' k ben skele van d' n oong' rik heb heel veel honger
d'er mee euj klakke noa sloaneen gok wagen
d'er mee euj klakke noa sloangissen
Da bessan nie.Dat geeft niet.
Dad e ne neum' roo.Dat is er me een.
De toarte è nès.wordt gezegd van een taart die niet al te droog is
deune doenmuggeziften
een piepke en 'n kreuskeeen zoentje en een kruisje voor het slapengaan
een tukske doeneen dutje doen
En de jeunste!En 't amusement!
êrie-ke-dêriewanordelijk dooreen
éwel gardeveauhet is niet te geloven
Ge doe mij nie vrèmde.'k Heb je nog ergens gezien.
Ge moet zuoo leuje nie klap'n.Je moet zo luid niet spreken.
Ge zoet verskiet'n.Je zou ervan opkijken.
Geef moa sjètte.Doe maar snel door.
Gieen belet?Geen bezoek? Past het dat ik even binnenkom?
Gien ezel!Jij dommerik!
Ie è gènen noagel oom in zin gat te skarten.Hij heeft geen cent, hij is heel arm.
Ie geboart van pikkens.Hij doet alsof zijn neus bloedt.
Ie goa lik nen buzzesnijerHij stapt zeer snel.
Ie wa ieen kroote.Hij was heel dronken
in deukin het geniep
in z'n bedde kreup'nslapengaan
ip ploatsein het centrum
j'é noa Pierre Melietshij ligt op 't kerkhof
J'e nog joonk.Hij is nog niet getrouwd.
J'è ta (h) edoan eut 'n preusstik.Hij heeft dat gedaan om te tonen wat hij kan.
J'e te dom vuoor oei t'eet'n.Hij is oerdom.
J'e te doom oom 't elp'n doonder'n.Hij is oerdom.
j'oot an / s'oot anvan iemand met een buitenechtelijke relatie zegt men
J' e tenn' nHij is ten einde raad.
J' e van de moane bereen.Er is geen huis met hem te houden.
j' ès in zin gat (h) ebeten, j' ès in zin gat (h) epekt.hij is kwaad
j' es ter vandeurehij is weg
J' èt zitt' n.Hij zit ermee opgescheept.
M'èn oes ferm (h) ejeun!We hebben ons echt goed geamuseerd!
mee euj klakke naer de messe gaenmeer geld opdoen dan je hebt
Noa woa goa j'ip vie-joygeWaar ga je op reis
Oe èje (t (h) estèllHoe was het
Pertil...Wordt honend gezegd over een mannelijk persoon.
reize zettenop gelijke hoogte plaatsen
Skj' ieet doar e kj' ee mee eut!Stop daar eens mee!
t'n trekt nie.Die zaak draait niet goed.
tè tit tat ut èhet is tijd dat het gedaan is
tenn'n oas'm zinten einde adem zijn
Tes een reut-eut-teus-en-aet-rehent, trehent trinEr is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnen
teur eut de weuga uit de weg
teure moa (r) deurevervolg maar uw weg
Toot taggernoene.Tot deze namiddag.
Toot tôven (d) .Tot vanavond.
Van twis in de zak zitt' n.Tegendraads zijn.
wa d'e da fuoor ietwat is me dit nou
Zeg et mo wè.Zeg het maar, hoor.

625 woorden

' t waskeusde keuken
'n bitse'n beetje
'n bitse mee ne kjieebeetje per beetje
'n bloonteeen blondharige
'n dagjanhallo zeg
'n ieete kleenkeeen vurig meisje
'n klutske melkeen beetje melk
'n oot meetseeen oud vrouwtje
'n rosteeen roodharige
'n seuteonhebbelijke vrouw (meisje)
'n skel'espeeen plak ham
'n sulkertrutteeen stom wijf
'n weeskehroetjeeen weesgegroetje
's achternoens's namiddags
's nucht'nens tielek's ochtends vroeg
't e hin avanse't heeft geen zin...
't ende't einde
't ges ofrien't gras maaien
't ipperstede zolder
't kiekekothet kippenhok
't kot't schuurtje
't ootmaneus't rustoord
't reeênt't regent
't uldersbij jullie thuis
'tn e nie meu (h) lijk't is niet denkbaar
' n oot peetseeen oud heertje
' t noaste joarevolgend jaar
' t noaste kjeevolgende keer

A

achterdoennabootsen
achterklaproddel
achterluchachterlicht
achternoenenamiddag
affesérenvooruitgaan
akkelenstotteren
alkoliekerdrankverslaafde
aloombakgereedschapskist
ambetanterikvervelend iemand
andjoenajuin
andzjoenui
anskoenhandschoenen
antitsop tijd
apeuprèsongeveer
assietebord

B

bachokbumper
bacht'nachter
barvoets, barrevoetsblootsvoets
batterenvechten
beletses, sebietover enkele ogenblikken
benannebanaan
beneênbeneden
beskombeschaamd
beukbuik
beulingeingewanden
beutreboter
bikkan, obijbijna
binstterwijl
binsttijdens
birput, oolputbeerput
blêtsoepehuilbui
bloenbloeden
boajtrui
boerebeutremelkerijboter
boerofboerderij
bookboek
bootramboterham
bottelaars
brasleearmband
breinuldebreinaald
breunbruin
brielenprutsen
brooksakbroekzak
buchtrommel
buustikbiefstuk
buzze, nettetas

C

chamberierebinnenband
crêm frêsjslagroom

D

d'n ofhangdiarree
de foeistende verste
de koa'jede kade
de kroanede kraan
de noastende dichtste
de poompiersbrandweer
de poshet postkantoor
de stieenie meul'nde stenen molen
de voarthet kanaal
de zeune skeenktde zon schijnt
de zieede zee
de zwemkoom't zwembad
den ootie meul' nde houten molen
derailleurfietsversnelling
deuj'nduwen
deurdoor
deuveduif
deuvejoonkduivenjong
di' (kk) edik
dokteurdokter
domekluootdommerik
doom kenoongdom wicht
droajbocht
druoogedroog
dustdorst
è jeheb je
êdredoongdonsdeken

E

een bieeen bij
een bitseeen beetje
een bizzeeen bui
een hieele stekkeeen heel eind
een jatte kaffieeen tas koffie
een klookeeen gezette dame
een kreus moak'neen kruisteken maken
een senuoarietjezegening voor het slapengaan
een skeetseeen windje
een striepeeen streep
eierdoreeierdooier
ekkebekkenbekvechten
elk ip toerelk om beurten
elletriekelektriciteit
emelbieestjelieveheersbeestje
èriekedèrieoverhoop
êrreweet' nerwten

E

ertens troofharten troef
est er no (h) wad overis er nog iets over
eutpleuz'nuitpluizen
eutskj'ieenstoppen
eutsteek'nuitsteken
euzekehuisje

F

fakteurpostbode
farsesuprize
fenninvenijn
fersettevork
feturekinderwagen
fichtevijftig
fiftevijftig
filoeleperd, bedrieger
flassefles
flasselkeflesje
fleutebierlicht bier
flutsefiasco
frakjas
frakzakjaszak
frèt'nschranzen
freutsopfruitsap
frezeaardbei
friegookoelkast

G

g'hieel den utseklutsalles, tot het onbenulligste toe
g' hieel de santebotiekheel de inboedel
g' hieel den annekesnestheel de familie (met veel kinderen)
ge keuntje kunt
gebreuneerde petat' ngebakken aardappelen
gekapt, gekapgehakt
gênappelappelsien
genoogenoeg
gereengereden
gêrngraag
gesgras
gesfakkegraszode
geskieetgescheiden
gesmesjienegrasmaaimachine
gestrieptgestreept
getieketaktbezeten
gezettedagblad
gezettekrant
gien eez'lejij ezel
gin goestegeen zin
gloazekeglaasje
gomme ne kjeegaan we eens
gordinnegordijn
greppegreppel
gulderjullie

H

hesgras
hoegoed

I

Ie lig in ne strek.Hij is uitgeteld.
ie zit ip t'fertrek, jé noa de weeseehij is op het toilet
ieekeik
iefteklimop
iekse'x'
ieverd'elergens anders
ieversergens
iffe'f'
ille'l'
imme'm'
in 'n skoffelskeuteoverhaast
in d'n deuk, inn'deukin het geniep
in euj neuze koter'nin je neus pulken
inne'n'
ip en nereop en neer
ipkeus'nopruimen
irre'r'

J

jan-kan't-olweetal
joatetoetjawel
jooktejeuk
joonkjong

K

kafeetscafés
kalledom wicht
kamioongvrachtwagen
kanasjèreboekentas
karremillesnoepje
kartoong' ne duozekartonnen doos
kassekassa
kassekast
katjedeukverstoppertje
katsjoerubber
katsjoetie anskoenrubberen handschoenen
ik heb
kedulhutsepot
keentjekindje
kemeuniecommunie
kepellekapel
kèremelkkarnemelk
kerjeusvreemd
kerjeuskeneuzeiemand die graag alles weet
kerjeuskeneuzenieuwsgierigaard
kerremessekermis
kèsekaars
kessie(doffe e)kasseisteen
ketele, keet'leemmer
ketelenkriebelen
keun, kenninkonijn
keus'nschoonmaken
kiek'nkip
kirkofkerkhof
kirnewasmachine
kit no (h) hepeis'k heb het nog gedacht
klakkepet
klakkoartwentelteefje
klap'nspreken
klenie' (k) eziekenhuis
kloajspeetieklaaskoek
klofeklomp
kloongclown
klôvers troofklaveren troef
knechtjongen
knoezelenkel
knoopknop
koâ' (k) ewang
koaveschoorsteen
kodakfototoestel
koei-uogespiegelei
koersewielerwedstrijd
koersenrap rijden
kolfkalf
koljeekettinkje
kollelijm
kookkens troofruiten troef
koomkookpot
koompjoetrecomputer
koontenttevreden
koontentementtevredenheid
koos'nkousen
korseekorset
korte brookshort
kortewoagenkruiwagen
koterenpeuteren
kriekekers
kriestolkristal
kritkrijt
krokedielekrokodil
krotewortel
kunninkonijn
kuoorepeetievogelverschrikker
kwaffeurkapper

L

lattestorrolluik
lavabowastafel
lawitlawaai
lawitlawwai
lege faklui iemand
lemmielammeling
leujeluid
lochteenk (moes) tuin
luusterkroonluchter

M

magrinemargarine
makkedambetonweg
mandrientjemandarijntje
marbelknikker
marbl' enknikkeren
marmremarmer
mee de vélo rienfietsen
meestreonderwijzer
meirloanmerel
meiskemeisje
mersiedank u
mesienemachine
messekerkdienst
metere, memeoma
meuzemuis
meziekmuziek
mieest'releraar
min indemijn hemd
minne kozenmijn neef
moamaar
moane, moaneskitterbromvlieg
moartelzat, lamzatheel dronken
moedremama
moozemodder
motootsmoto's

N

naftebenzine
ne crêmeen ijsje
ne koerseguidonstuur van koersfiets
ne krebbebittereen gierigaard
ne moaskereen prutser
ne pezewevereen gierigaard
ne poenderaire, nen bricoleureen klusser
ne sleunsepeetievoddenboer
ne veugeleen vogel
ne vrèmd'n'n vreemde
nee (h) 'nenegen
nen almenakeen kalender
nen ambetantekloatvervelend iemand
nen doenderikADHD'er
nen dreupeleen likeurtje
nen euleen uil
nen ieet'n bukeen vurige jongen
nen ooneen hond
nere doenneerlaten
nerewirsneerwaarts
nesvochtig, doordrongen (bv. taart)
neuj en toonnu en dan
neunenon
neunezuster
neusdookzakdoek
nietekloat'nhelmaal niets
nieversnergens
noar eus; noar oezeusnaar huis
noeisnooit
noenemiddag
noois, noeisnooit
nuldenaald

O

o-verrebijna
ode meteoude vrouw
oetjepetatstomdronken
ofsienlijden
ojeals je
ol te rekeallemaal na mekaar
ol tegoareallen samen
ol tuopeallen samen
ollemolleallemaal
olsanaltijd
oltemetssoms
olverreongeveer
olweterbetweter
oo me ne kieeplots
ool d'n iéne kan / ool d'n andr'e kanenerzijds / anderzijds
ool gieen kant'nabsoluut niet
oollebeer
oonderbrookskeslipje
oong'rehonger
oothout
op voordeelop voorhand
opendoenopenen
orloeigehorloge
osseos
otobuusautobus
over de voartover het kanaal
over en 't wereheen en weer

P

pardesuwinterjas
parrepluuparaplu
pasterpastoor
pêcheperzik
peenk'lepink
peenkelpinkvinger
peep'r en zootpeper en zout
pekkedoonkerpikdonker
pekkel'nbikkelen
pellepel
peloeze, ploezegazon
penepissepeperkoek
pennepiesepeperkoek
pensejoagrestroper
pepierpapier
pepierenbehangen
per séten allen tijde
pèrdestèrtpaardenstaart
pèrepeer
persjènerolluik
persjoongdrukknoop
pèrtpaard
pertanknochtans
pertelbretel
pesédejoarevorig jaar
pesee (r) de wekevorige week
petat, êrappelaardappel
petat'n skell'naardappelen schillen
petretfoto
petretportret
petretten trekkenfotograferen
peupepijp
peutkikker
piaenekes (an) kalm aan, beetje per beetje
piel' nbatterijen
piellampezaklantaarn
piepeklutserzeveraar
pieper, een toote, een bezekus
piepkekusje
pieseblomepaardenbloem
piestoleetjesbroodjes
piezemapyjama
pikke zot joag'nzwartepieten (kaartspel)
pikkens troofschoppen troef
plafoongplafond
plastroongdas
ploatseplaats
ploei'nvouwen
plootedeugniet
plukkevortdoorrot
poanie brookfluwelen broek
poeierpoeder
pookeleengepak slaag met de pook
poompebak, kannebank, pompestieengootsteen
poompierbrandweerman
portefuildeportefeuille
portekleesleutelhanger
portepluumvulpen
pretprei
preumepruim
preusfier
priezestopcontact
pulfie, poeftielomperik
puppepop

R

radiateurradiator
rechtedeurerechtdoor
reengring
rekkerelastiek
reksrechts
renneschommel
reustiebeustieiemand die naar niets omkijkt
reutevenster
riebedebieweg, verdwenen
rieezetrapleuning
riekenruiken
riekuoordeveter
rienrijden
ro (a) 'kelhark
roonloaperstraatventer
roons'nzaniken
ruggerug

S

sakossehandtas
sambrajêrebinnenband
sandri-jéeasbak
se eizeg hé
sebietnu, direct
sebietonmiddellijk
semangcement
sepappeventiel
serlotesjalot
sesietseworst
setirneregenput
seunlihzieepesunlightzeep
sevattenpantoffels
sierkcircus
sjakossehandtas
sjampetterveldwachter
sjansebuzzegelukzak
sjarpsjaal
sjarzebeuzeuitlaat (van een wagen)
sjètewol
sjieklettekauwgom
sjundarmrijkswacht
skarrekaal geschoren
skartenkrabben
skeepschip
skèlderieschilderij
skelleschil
skelmesschilmes
skèrmesienescheerapparaat
skeuteldookvaatdoek
skèvedeksel
skieefschuin
skippeschop
skittebenouwdoodsbang
skoareschaar
skoeschoen
skoemoak' reschoenmaker
skoen keus' nschoenen poetsen
skoereschouder
skoleschool
skorteschort
skouweschaduw
skriftschrift
skriv'nschrijven
skuoonemooi
slaplenig
slekeusslakhuis
sleperspantoffels
sleunsevod
sleunsemursjangvoddenboer
sloapeengelogies
sloppelslaapwel
snoaresnaar
snottebellesnot
snottekêssesnottebel
soarzedeken
soutienbh
speekloasiespeculoos
spekkesnoepje
spenoajzespinazie
sperrespar
spoaspade
spreut'nspruiten
stampiekarnemelkstampers
stampiemelkstamper
steitnietondeugend iemand
stekelbeezekruisbes
stekkerstekel
stekkerdraadprikdraad
stèrtstaart
stieloobalpen
stierebeutreboter met bruine suiker vermengd
stikskeut d'(h)espevarkensgebraad
stoatiestation
stoef' reopschepper
stoefenpochen
stofzeu (h) restofzuiger
stoom kie (k) 'ndom wicht
stor, persènerolluik
stovekachel
straff'n toobakstraf spul
strekstrik
stresse oarhaarlok
striepestreep
stroatestraat
sturtstort
stuteboterham
sulferslucifers

T

t'oezen, t'ozenbij ons thuis
tantand
tapiettapijt
te faitebinnenkort
te fitte, sebiet, direkdadelijk
te mèrlenin het midden
temirrel'nmiddenin
tenn' zindoodop zijn
têraarding
teure vuoortga weg
teut'nhard roepen
teut'n en tier'nroepen en schreeuwen
tieritteritssluiting
toedoensluiten
toespelleveiligheidsspeld
toettoch wel
toongetong
toopemuts
tootetongkus
totetrekkerschijnheilig iemand
totetrekkerschijnheilige
trantoarvoetpad
trantuoorvoetpad
treengtrein
trekkervloerwisser
truttoeërstoep
truttuoorvoetpad
tuss'n okskestussen haakjes

U

uolekaertlui persoon

V

van enskentensvan het begin- tot het eindpunt
vandejoaredit jaar
veentjejongen
veist'revenster
veistervenster
vekansevakantie
velofiets
vélomoakerfietenshersteller
vélomoakerfietsenhersteller
veneigenvanzelfsprekend
ventjejongen
verdiepverdieping
verdokenverborgen
verlangko'belverlengkabel
verrever
verskiet' nschrikken
versleuns'nverwelken
vervrooz' nbevroren
verwoater'nwatertanden
verziepvergiet
vespreieneten halfweg de middag rond 4 uur
veugel zoonder kopblinde vink
veuhelmeutevogelkooi
veuhelskeujvogelschrik
veulzakvuilniszak
veuvevijf
vierevier
vieze preumezuurpruim
vintman
visputvisvijver
vizòkvishaak
vliegervliegtuig
voadervader
voadrepapa
voar'n doenvoortonen
voetbolvoetbal
voetboldervoetbalspeler
voll'nvallen
volleengeverkoudheid
vortrot
vriee hoeheel goed
vroet gieestigheel leuk
vroet veel chanseheel veel geluk
vroetteklèreheel boos

W

waskeuskeuken
weenk'lewinkel
weerluhbliksem
weetewaweet je wat
weufvrouw
weuheleengskepaadje
wietieonnozelaar
wietiewaaionnozelaar
winwijn
witte winwitte wijn
wulderwij
wullewol

Z

z'n weez'nzijn aangezicht
zallezie, zollezievliegenraam
Ze lih'n in 't skis.Ze liggen in ruzie.
zet eujga zitten
zeunezoon
zich jeunenzich amuseren
zidde'z'
ziee slets'n, tiee slets'nflip flops
zieemhoning
zietsezie je wel
zin of eur annoodeengevan de persoon met wie de buitenechtelijke relatie aangegaan wordt, zegt men
zolleziehor
zopsap
zulderzij
zulledorpel
Zwevegem kerremesseZwevegem kermis
zwinzwijn

12 opmerkingen

 1. 't Rie doar 'n miere zei Merliere. (Merlier)
  Stamp se duoo, zei Meruoo. (Moreau)
  't E te loate zei Verstroate. (Verstraete)
  'k (H)èt (h)epeis, zei Fijs. (Feys)
 2. De mooiste tongbreker die Urbanus honderden keren in zijn optredens bracht: Zeven Zwevegemse zotten zwoom'n zeev'n zeundoag'n zoonder zwarte zwembrook. Zotte Zulma's zuster zaliger zei: `Ze zin zunder zeker zot! Zeev'n zeundoag'n zoonder zwarte zwembrook! Ze zull'n zink'n!`
 3. Een mooi rijmpje: ' t Rie toar een miere, zei Merliere. Stamp se duoo, zei Meruoo. (Moreau) ' t E te loate, zei Verstroate. (Verstraete) ' k èt (h) epeis, zei Feis. (Feys)
 4. Er is iets heel typisch aan het Zwevegemse dialect: het toevoegen van de ie na bv. een bijvoeglijk naamwoord, bv. een ootie toafel, de Stieenie Meul'n, een plastiekie stoelke, ...
  Vroeger voegde men ook vaak een ie toe aan eigennamen, bv. Smettie, Bèrie, Seetie, Raffie, Markie, ...
 5. Het Zwevegems dialect is een overgangsdialect tussen West- en Oost-Vlaams en is nog oppermachtig. Toch verandert het nu snel, zonder dat bepaald kan worden of het meer gaat aansluiten bij de Kortrijkse uitspraak (nauwelijks vijf kilometer, maar een heel verschil) of bij de Algemeen Nederlandse.
 6. Hoe mooi vergelijkbaar met de Engelse ' tag' : bakkedoe (but I do) / baggedoe (but you do) / bajedoe (but he does) / bassedoe (but she does) bammedoen (but we do) / baggedoet (but you do) / bassedoen (but bassendoen' tthey do) . En dan de even leuke negatie: bakkendoe, baggendoe, bajendoe, bassendoe, bammedoen' t, baggendoen' t,
 7. Kooz'n en nichte vrij'n oollichte.
 8. Kortrijk ligt maar op vijf kilometer, maar er zijn opmerkelijke verschillen met het Zwevegems. Een van de opvallendste dingen is het verschil tussen bv. braove (braaf) en straete (straat), waar het Kortrijks voor allebei dezelfde klank heeft (de lange ô) . Zelf geef ik dat weer met 'ao' voor de lange ô-klank, en met 'ae' voor de korte ô gevolgd door een doffe e. Dit laatste is een duidelijke Oost-Vlaamse invloed.
 9. Van een jonge kerel die niet veel aanleg had om te studeren, of alleszins zijn voeten veegde aan de studie, zei men vroeger wel eens `dat ie geenk lieërn voeër stroonraoper achter dn treeng`.
 10. Zwevegem is ontstaan met de heer Swaba ergens bij onze oude belgen.... daarbij kwam het huis en gebied van Swaba genaamd: Swabagheim en het latere Sweveghem en nu Zwevegem.
 11. Zwevegem komt van het woord Swefelheim. Dat was de naam van een roversbende die zich hier schuil hield.
 12. Zwevegem zou etymologisch terug te brengen zijn tot de Sueven (ook wel Sueben genoemd), een West-Germaans strijdlustig volk. Het achtervoegsel ' heem' komt van het Germaanse ' woning of ' verblijfplaats. De spelwijze is geëvolueerd van Sueveghem over Sweveghem naar Zwevegem. De naam van de Zwevegemse hobbyclub ' Sueva' verwijst hier ook nog naar.