Zeeuws

Dialecten > Zeeland > Zeeuws

Zeeuws bevat 873 gezegden, 3944 woorden en 74 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

873 gezegden

(jammer) weet je wat a zonde is:beuter an je had en drohen broe-ad etenspijtig
'k he slae mee nieuwe aerpels heeteIk heb sla met nieuwe aardappelen gegeten.
'k kan 't nie al mee 'n schèrtje knip'nals iets niet precies eerlijk verdeeld kan worden
'n Batse reizeEen reisw met omwegen
'n Is mé 'n aorige sies (zuid-beveland) Hij springt van de hak op de tak
'n raere drooier (Tholen ) Hij spring van de hak op de tak
'n siepeljangt (Schouwen-Duivenland) Hij springt van de hak op de tak
't èk a lank àDat heb ik al lang
't Gae nie mi d'n staende waegenHet hoeft niet zo vlug, je kunt er de tijd voor nemen
't Is een slechte bakteEen zedeloze vrouw
't Is nie an te verlêêstenhet is niet bij te houden.
't Is zo krom as 'n sikkelHet is erg krom
't spuugt kattn en ondnhet spuugt katten en honden
't was net een Batse boerpronkelig gekleed
't Zal an je gatje nie snêêuwenDat gaat daarom niet door
'Tsà nog wès in jen oahen druupeHet zal nog wel eens in je ogen druipen
"Kwa"zei bure en ze bleef nog un ureIk ga, zei de buurvrouw en ze bleef uur
' k mo ' t oal èik moet het allemaal hebben
' k zou d' r m' n bôôntjes niet op te weke leggenik zou er niet al te zeker van zijn
' t mah wê litteDat treft! (Bij onverwacht samenvallende zaken.)
' t Steekt nie op een jûûnpelleHet komt niet zo nauw
' tis oaltied ' n aap of ' n beerhet is altijd wat
" vuul witter wast ok schoeane" smerig water gebruiker:
a 'k ut uut aeals ik het uit heb
a jie ' t eh mok ' t ok ehals jij het heb moet ik het ook hebben
a joean van wie bin jie een joeanjongen
a mn noeaitnienimmer
aamn ze de koster en ie dee zn broek vol mosterkoster
aander lu bin ook luander lui ben ook lui
acht is mie-er as duuzendacht
Achter d'aoge lôôpenSpijbelen
achter de pette kieknstil gebed waarbij de pet voor de ogen ging
achter ieder (h) oogte lei un pitdip
achterover praatenhollands spreken
achteruut biddenvloeken
aentjes en oentjesvogeltje op de kruk
ai j jacht ei dank je mehaast
ai j trouwt kom jin de zurrehen en je rik ter noeait mi uutzorgen
ai jt brie- ed eit kai it brie -ed litn angengroot doen
ai nog us i- ens zo liegt heloof k je nie miliegen
ai noh es zo leuhent, dan hloof ik je nieliegen
ai tnie ouwen kan dan lit j tme vaalnk kan tniet houden
ai trouwt mah je meegoed gedaan
ai-je je sti op mn schroenkelsau je staat op mn voeten
aje touwe aje totohad je het gehouden als je het gehad had
akketuut emag ik het lezen
alla hi ni je moeder en zei asse koekn baktin de weg lopen
allef mudjeklein dik vrouwtje
alleven haarnniet goed wijs
an e brand en nohniehaaraangebrande aardppels
anheklie-ed hi uutdeftig
aop wat ei j moeiaejongenmooi weer spelen
apen kwi eken apen -van uulen kommen uulenspreekwoord
at fernien vliegt, kriegen me onweervenijn
at kalf verdroenkn nis dempt men den putals het kalf verdronken is dempt men de pu
bakkes kotjecel om boeven op te sluiten
bange schieterbangerik
Benje bedonderd!Ben je niet helemaal wijs
bestie boordplank in de bedstee
Beter bange Piet dan dôôie PietJe kunt beter voorzichtig dan overmoedig zijn
beter van un stad as van un durrupbeter
beuter an je had strieken en drohen broe-ad etenwat is zonde
beuter an je had strieken en droog broead etenweet je wat zonde is
bi j nie wiezderwijzer
bi j nie wiezder?ben je wijs?
bi j noe hlad besuukertben je mal
bi j nog an t kervee-enbezig
bi j uut e trokkenben je gefotografeerd
bi j wigestierdde kerk is vroeg uit
bì je noe hlad gek!ben je nou helemaal gek
Bi' j noe glad bezopeBen je nu helemaal!
bie een kromme stok un rechte slag promberen te hevenkrom en recht
bie je zekel ni dnoestmet je sikkel na de oogst
bie un ander is t hos aaltied hroenergras
bie un leuhen achterd e wereid komneromheen
biet'n ak 'n aaiebijt hij als ik hem aai
Biet'n ak'n aai?Bijt hij als ik hem aai?
bietie a-k'um aeibijt hij als ik hem aai
Bih je noe hlad zot?Ben je helemaal gek?
bin dr die at er nie bin me toch mossen wezener zijn
bin je klootn a nat aje nog gin viszoveel moeite voor niets
bin jie noe hlad van de rattn besnuffeldben je mal
bluuf tur of mie je fikknafbijven
boern il bankeboerenleenbank
bok us dan kank je kossenbuk eens
bok us dan za k js kossenbuk eens
broekoarig oenbroedse kip (of erg dweperige dame)
d as goed vetdat is niks waard
d oue kruumen hin voe de nieuwe ruumenen vieze luier na het drinken
d'n aprél opde helling op
D'n tied vergangde tijd ging verloren
D'n tied vergoengde tijd is voorbij
d'oeve lig hlad uut de klemiet'nde hoeve ligt helemaal uit de buurt
D'r zit 'n puut in m'n keeleals iemand schor was
d' n overkantbeveland & walcheren
da bin de zeven stuuvers nieniet eerlijk
da bin de zeven stuuvers niedat verhaal klopt niet
da bin dr veesteveeveel teveel
Dá bin mae zéhhende woorden (zuid-Beveland) dat zijn maar geruchten
Da gaot 'n êên bakte deudat gaat in één moeite door
da gi op zn ellevendertigsttgaat niet vlug
da hoeg van heef z m draadvlug
da hoeng nie van eihhesniet makkelijk
Da inikkik nog nwaot meegemaoktDit heb ik nog noit meegemaakt
Dá joengse is toch zô'n aenepiksjeDat jongetje is een echt kruidje roer-me-niet. Zuid-beveland)
da kank toch zeker ok nie ruukenniet weten
da kost te diereduur
da kost te dierete duur
da s een eihenaardehe krotekokerrare man
da s me n hoeiengoedkeurend
da s un mihher (magere) hie -epemager
da s zo n nochter vat / (verken) dat is een rare
da vaal in timmerjegoedgekeurd
Da was naor an de pinneDat was op het nippertje
da zien twi annen op ie-en buukeens
Da's mae 'n schoef kindDat is een is een schuw kind
Da's maor 'n álve bakteDat is geen goede zakenman, werkman etc.
Da's oak 'n stel potten en pannenHet is vreemd stel (Tholen )
Da' s de pad op zevenVerkeerd rijden, via en omweg iets bereiken
Da' s maor n bitje van Sint-Annaje aanstellen, huilen met krokodillentranen
dan kom kzoeadan doe ik zo
das aaltied de hepikte veuhelgevit op iemand
das een ende uut de lumietendat is niet in de buurt
das hin werk eegeen manier
das koren op zn meultjenaar zijn zin
das nog a hladdat is zeker
das s maat en pintevrienden
das un vroomn apostelschijnheilige
dat ei is stienkvuulrot ei
dat ei jzelf ezeiddat heb je zelf gezegd
dat is deur mn neuze a boordiets mis lopen
dat kom nie uut dn hoeien oekboos gezegde
dat weet k nie me, me enn alank ohoe oud is je vader
dazit nie suustdat zit niet goed
de broeadzak en de kloeatzakwaar draait het om
De buule slaot de butseHet nadeel heft het voordeel op
de dakenwanneer was dat
de frangen stin nie oohehij is niet blij
de Frank staot nie 'ôogheeen slecht humeur hebben, met het verkeerde been uit bed zijn gestapt
de hroegroede
de huus drienku mee tu puukn uut de dulvude kinderen drinken met de kikkers uit de sloot
De huus hooj mi kluuten nae de puuten in dn dulve.De kinderen gooien met kluiten naar de kikkers in de sloot.
de huust bin noha druuzugdrukke kinderen
de huust bin zo luu zouen me sturm kriehenstorm opkomst
de konehinne kan lekker ehetn en me nie lekkerder as iklekker gegeten
De lange élle zoekeDralen, teuten (Tholen )
de maenein un nist, is merrehun rehen of mistde maan
de mikker (maker) leef noggebroken servies e d
de mossen vaaln van dekhitte
de Muzenalles is op
de muzen liggen dod voor de kastalles is op, ik heb niks meer
De nèèstigheidWerk ze!
De pad op zevenMet een omweg
De pad wérm ouwe (n) (Tholen ) Er direct op af gaan, veel op bezoek komen
de peetjes van de' n oonderkant zien hroei' nbegraven zijn
de puut' n kweake in d' n dullevede kikkers kwaken in de sloot
de rietepie dichtdoede gordijnen sluiten
de stikken bin nog ie-el, gebroken vaas en dergelijke
De tange lei in 't vierWe hebben haast
De veugel is gevlogenHij is er van door
de wind dr ondergoed in de hand hebben
De zeeuwse taele is de mooiste taele van oalemaele!De zeeuwse taal is de mooiste taal van allemaal!
der hoeng un hloed deur zn stisensgloed
deur de kedoengze doendoor elkaar rammelen
deur mekaarn roenkelendoor elkaar roeren
di bin dr hin viere bedurvenraar stel
di bin dr hin viere bedurvenniet goed
di bin dr hin viere bedurvendat is een paar apart
di bin k vet bieschiet niet op
di bin k zo hroe-asopdaar ben ik erg trots op
di ek mn buuk van volgenoeg
di is hin puut in de poele die a zo ie-etover naam
di is hlad niks vananniet waar
di kank mi mn pette nie biebegrijp het niet
di kunn der we twie-e van e mikt worrengezet persoon
di lopt un streepje deurniet zon bij de hand persoon
di mo i je boeantjes menie op te wie-e-ken lenndaar moet je niet te vast op rekenen
di mo k er of plumen van endaar moet ik het mijne van weten
di mok er of plumen van endaar moet ik het mijne van hebben
di zit ik niet mie te zwie-ettendaar kan ik niet mee zitten
di zun ze nog poes (poets) aan kriehendat is een vlug kind daar kan je nog wat mee beleven
di zun ze poes an kriehenbijdehand kind
die ageen spuigweter vo een ander overdie heeft niets voor een ander over
die binnen binnen binnen binnen me die buuten binnen binnen buutenbinnen of buiten
die ei 'n kérkboek versleeten of die weunt in de kérkeIemand die veel naar de kerk gaat (Zuid Beveland )
die ei vee tjethij heeft veel praatjes
die ei wezenlik un kopje u dinman met moeilijke vrouw
Die eit zôwat 'n kérkbanke versletendie veel naar de kerk gaat (Walchers )
die eit zôwat n'n bidstoel versleteniemand die veel naar de kerk gaat (Hulst )
Die hí over Bats ní Borselevia Bath naar Borssele gaan, breedsprakig zijn
die ie un aer in zun neuzehij heeft kapsones
die is in de kerke gebooreniemand die veel nar de kerk gaat (Axel )
die is nie cauwsterkouwsterniet voor de poes
Die is nog nat achter z'n ôôrenHet is nog maar een jong mannetje, een beginneling
Die is van over de bruhhe (Tholen ) Dat is geen Tholenaar van geboorte (Tholen )
Die is verre geméndDie is bijna op het eind van zijn leven
Die jas is net model êêkooDie jas heeft een slecht model
die joean ei vee duumkruudsterk in de handen
Die klaogende putten in d'érdehij klaagde heel erg putten in de grond
Die kom no'h á van kotDie komt nogal uit de hoek, ook financieel
Die moe je dat nie laoten doen. Da's toch zô'n ruugen apostelOver iemand die onhandig is
Die vint is vére opgevowenDie man is versleten van werken
Die vloog t'r op af as Soffel op d'n duvelHij begon direct aan het werk
dienk an juh nótdenk aan je hoofd
dienkterom ai er nie anzit!pas op
dienkterom kze tgin twi kie-er ozeggen
dikke stikken stieve rikkendik gesneden boterhammen
dimsterig\ diezigmistig
dir ein aweeadaar komt hij weer
dn bakker is verjerd zekerbrood met enkele rozijnen
dn ie-en nie dn aeren hraagwel of niet
dn ienen henees bie dezalve denaaren bie de potbeter worden
doe k noe hoed ak ut zoea doegoed doen
doe ni zò wareaktdoe niet zo vies
doe nie so aorigdoe niet zo raar
doe nie so wandochtigraar
doe nie so wandochtigraar doen
doe toch nie so nochterwat doe je raar
doeit nie mi bie meniet meer mee spelen
doet er wat op?is er iets
dokter de puutiemand die zg alles weet over medische zaken
dorst als het paard van bibbe (zierikzee) veel drinken
dorst as paerd van bibbedorst als het paard van bibbe (zierikzee)
dr bin dr hin viere bedurveneen stel wat niet deugt
dr ei tn hin kis van ehetenhij heeft er geen verstand van
dr elpt hin lievemoederen aner helpt niks aan
dr is hin ie-en kleinleuhentje bieeerlijk waar
dr kan hin veuheltje zn stert opligtn of ze bin dr bieerbij zijn
du bliende du kar leten trokende blinde de kar laten trekken
een bind perd kan ter hin schi doenrommeltje
een brokke mie tjoekjes\tjoeksieseen kip met kuikens
een hoeie weg al isn krom, die is nie omweg
een hroeaten oop op een klein potje doengroot doen
een schotje voe schieteneen stokje voor steken
ehoeste dak ogehoest dat ik heb
ei bokkepoeaten?dan lop je we moeilijk zeker?tegen de bakker
ei j jacht?heb je haast?
Ei j't?Heb je het?
ei je neuze e stoeatnheb jeje neus gestoten
ei jie ta??heb jij het al?
ei rispap ehetenzeurpiet
ei t oeait zo zout ehetenraak
ei t'n noe hlad hin voeruhuhij gebruikt zijn verstand (niet)
ei un puut in je keleschorre stem
ei uut n dulf efrete niemand heeft een stink wind gelaten
ei zeker in je vinger e snee-en., wan kruuke bloedwindje
eihen vuulte stienk nieeigendunk
eihen vuulte stienkt nieeigen vuil
eit of krieg je theb je het
ek hin held ek hin zurrehungeld
ek n noe bie zn kop of bie zn stertkop noch staart
ek wat vaai ankijkt (te) lang naar iemand
en mohhe kan we vliehen me un vliehe nie mohhenmuggen
erre te berre kop over klaotenhals over kop
errebeiers spekontbijtkoek
even mun oohun verschietnk doe even een dutje
finten en fetuten verkopensmoesjes verkopen
flienk deur de hort roerener een potje vanmaken
fluit je n ontje en blaf zellufkom eens hier
freulle trip (zierikzeeeen vrouw met allure
gae de bree veertien maer opweg wezen
geld mik nie helukkig -hin ok niegeld
gjeen naogel om an zin hat te kraowengeen geld hebben
GladnieHelemaal niet
Goed geboerd liggenDe zaakjes voor elkaar hebben
goest ak egehoest dat ik heb
haa naa je moeder en pis debock op
hebruuk je fesoenfatsoen
hee lange is tkoud boven?lang persoon
heef ter me un stik of watgeef er maar een paar
heef tzem draadgeef ze van katoen
Hekke bakkessen trekkeEen onguur persoon tegenkomen
held deur de billen lappngeld over de balk gooien
Helmond daa kom nog gjîn goeie nond vâdaônHelmond daar komt nog geen goede hond vandaan
het kakkenisjehet jongste kind
Het ligt kop over klôôten't Ligt door elkaar
hi j mee dan himme krukelsrippenalikruiken rapen
hi j schoovenga je naar huis
hi jie mae wigga jij maar weg
hi ni je moeder en zei asse koekn baktga weg
hi toch oepelenga toch weg
hi us een eidje ommeschuif een stukje op
hi us om t errebezem laddertjeklein persoon
hiet et me deur thootehatgiet het maar uit
Hij is niet helemaal sniksnorrigHij is niet helemaal sniksnorrig
hij is niet helemaal sniksnorrighij heeft ze niet allemaal op een rijtje
hin beter hoed as ellehoedbeter
hin dank heef me un hulngeen dank
hoeai die scheln me op de mispitschillen
hoed gelaain zin / z'n zakk'n vol enzat / dronken zijn
hoed hank is hewonnentempo maken
hoed hedouweals het lukt
hoed hedouwenkompliment
hoed uut kiekn da j nie fan je fiets of soenkeltuitkijken
hoeie hie-esten komen trugsteeds terug komen
hoeiendag oe is t noe?goedendag hoe gaat het
hroeate stappen hauw tuusvlug en slordig werken
ie ang hoed tennen de viengersiemand beu zijn
ie ang tennen de viengersiemand beu zijn
ie baaien wigboos weglopen
ie beschiet nikshij doet niks
ie beschiet niksluiaard
ie bloeide n asn rundhevig bloeden
ie deug van oearen of poeatenniet deugen
ie dienkt over brand of uusuuremakkelijk persoon
ie ei a vee t zwarte snie-ew e zienellende
ie ei beuter op zn oeadhij is schuldig
ie ei dn bobber inkwaad
ie ei dn bobber insjaggerijnig
ie ei een klap ven de meule ehadniet goed wijs
ie ei een kloksie oe-aarn luun me weet nie wir a de klepel angthij weet het niet goed
ie ei hin luus opzn oead om doead te doenarm
ie ei hoed kruum an zn broekeen flinke baby
ie ei last van zn leeftiedvervelend
ie ei se nie alle zesseniet helemaal goed
ie ei slik an zn vuroeadafkomstig uit Yerseke
ie ei tennetje in d andmoe
ie ei ter toetaal hin menosie vangeen begrip
ie ei un dikken duumfantast
ie ei un makkelijk liefmakkelijk persoon
ie ei un schie-eve schesse eree-enondeugend persoon
ie ei wezeluk un kopje e dineen slecht keus gedaan
Ie ei z'n brôôdje wé bie z'nhij is wel bespraakt
ie ei zn eihen in n iksternist estokenmoeilijke kwestie
ie ei zn halle us flienk uut e spohenhart gelucht
ie ei zn ola niehij is niet goed wijs
ie ei zowat een kerkbanke versletentrouwe kerkganger
ie eit nomhij is dronken
ie eit scheer witter nie uut e vonnendom figuur
ie eit tut zo druk a s un roekel mie ie--en vleekedruk
ie eitn op \iet eitn anbuitennissig gekleed
ie hi bie zn broead uutbrood meenemen
ie hi nog liever van zn heloof of voe atn za toehevenvast houdend
ie hieng bie de boeat overpontveer
ie hieng of voe ellevutoegeven
ie hoeng nie of voe ellevehij zei niks
ie hoeng ter op an bie ophestookn zeilnopaan
ie hoeng ter op mie de botte bielehard
ie is bie un rot stroeatje te troknslap figuur
ie is boven zn thee witterdruk of dronken iemand
ie is brimstigiemand die sjagerijnig is
ie is de wind kwiethij ligt te slapen
ie is de wind kwiethij is in slaap
ie is deur de kudoengze e dindoor elkaar gerammeld
ie is deur de rehels van driedoorgewintert persoon
ie is deur de rehels van drie-ezelfstandig persoon
ie is deur n doorn ehe gekropensuf
ie is deur n oliehij is dronken
ie is fuutighij is driftig
ie is hauw van effentenneniemand die vlug boos is
ie is mie un rot stroe a tje te trokknonstandvastig persoon
ie is neffen de boeat evaalnniet gered
ie is nie van zn lessen llaatste) e bossenleugenaar
Ie is nie vee zéhhe (n) Hij is zwijgzaam van aard, geen prater
ie is nog te leu om t hos te zien waai nlui
ie is noh a houw an e brandiemand die vlug boos is
ie is noha houw van effentennenkort lontje
ie is op zn vleke e trapthij is beledigd
ie is so lienk as un loeaaie deureleperd
ie is so sagerijnig as un pere bie-enijdig
ie is ter me bekaaid of ekomnhij is er maar klein uitgekomen
ie is ter nie op bluuvn lihheniemend met een grote mond
ie is ter nie op bluuvn lihheniemand die het durft te zeggen
ie is van buddikaanhanger van zeker predikant
ie is van de roei ver ie-een nehediefachtig persoon
ie is van n duvel en zn ouwe moer noh nie benauwdniet bang uit gevallen
ie is van un uul uut ebroeddom iemand
ie is van un uul uut ebroedniet zo snugger
ie is zo dinne as pit witterhij is erg zuinig
ie is zo doof as n kwarteldoof
ie is zo droohe as un stokvissaai iemand
ie is zo dwaz as purcie-el outdwars persoon
ie is zo hroeas as naaphij is trots
ie is zo hroen as hosbleu zijn
ie is zo leu as tachterende vann verkenluiaard
ie is zo lucht as oppehij is licht
ie is zo slecht at n sleeptslecht
ie ister an versliengertverslaafd
ie jankte as un sluusondhuilen
ie k iekt ni zn oohen omtegen iemand opkijken
ie kan amper boven zn broekband kieknniet groot
ie kan nog hin spieker krom slinonhandig iemand
ie kan se noh a van stal langeniemand die stevig vloekt
ie kan tsunnetje nie in twitter zien schienenjaloers
ie kan twi stie-enen doen vechtendwarsligger
ie kan tzunnutje nie in twiitter zien s chienenjaloers
ie kiek tmie zijn rechter oohe in zn lienker broekzakloensend persoon
ie kiekt as un uul op un zieke koeiehij kijkt een beetje dom
ie kiekt mie zn lienker oohe in zn rechter broekzakschele persoon
ie kom mie zn zeekel (sikkel) ni dn oestte laat
ie koos eiers voe zn heldkiezen
ie krieg bloed voe zn artespijt hebben
ie lag hlad voe p (ampusmoe
ie leur me meultjesniet goed wijs
ie lieg of attut e drukt stileugenaar
ie liet alles in perdelhij liet alles in de steek
ie ligt a tn bostliegen
ie lit ur hin hos over hroeientoe happen
ie lit ut achterste van zn tonge nie zienzwijgen
ie lop ter an te zeulner aan trekken
ie lopt neffen (nessen) zn schoenen va hroe-azigheidtrots
ie lust er we pap vanlusten
ie lust van tie-le bie-esjehij lust alles
ie miktut noh a van eiersbont maken
ie mot de leste man de pak ophevenlaatst weggaan
ie praat mie un hrie-ette in zn keelebrouwen (spreken)
ie praat uuteen hekookte kophij praat wartaal
ie praat van soep me ei hin lepelweet wel iets maar niet precies
ie praat van soep me ei hin lepelhij weet het niet goed
ie praat van soep me ei hlad hin lepelsoep eten
ie praatn achterovernederlands sprekend persoon
ie proenkt mie un ander mans veerniemands werk gebruiken
ie ree me ni van de sokkenbijna
ie rehen deurdom persoon
ie riep a ai -je voe atn klappen ekrehen aslaag
ie schel se noha dikkeopschepper
ie speel me rehenachtigiemand die slect een muziek instrument bespeelt
ie spit nie diepehij is niet goed bij de tijd
Ie spring van 'n doom'nie op 'n drôhen err'kHij springt van de hak op de tak
ie sprong op de kittikhet opnemen voor iets
ie sprong ter op as un bok op un (haver) iver kisteas nduuvel oophie-eradrap
ie sprong ter op asn duvel op hi -eradreageren
ie sti ter bie te hielenook zin in
ie sti wezuluk van endehandig, vlug
ie stienkt as dn bok van fielstinken
ie stoeng stokstieve stillestilstaan
ie stoeng voet borretjevoor in de kerk
ie trok un hezicht va nouwe lappenlelijk kijken
ie tummer nie oohehij is niet goed bij de tijd
ie verdient tzout in de pap nieniksnut
ie verhoggen zen eihen niehij bewoog zich niet
ie verhoghun zn eihen niehij bewoog zich niet
ie verjer a ni nie mihoe oud?
ie verschrikt zn eihen t apezuurhij schrikt
ie viel van de hrie-eteflauwvallen
ie vlooh de stie-ennun uut de strittehard rennen
ie vroeg om pen en inkthij schreeuwde hard
ie weet van voorn nie of atn van achter leefdom figuur
ie weet van voornofatn van achterleefvoor of achter
ie wil nie steekn of snien{snijden) hij ligt dwars
ie wor in de beuter ebakknhij wordt verwend
ie zie so bruun as een beierbruin
ie zie zo roead as een sloterrood zien
ie zie zo wit as de leitjeswit zien
ie zit op schopstoelonzeker over bv werk
ie zoekt ni dubbeltjeskrom lopen
ie zou un dubbeltje deur bietenzuinig
ie zou zn eihen moeder verkopendeugniet
ie-erlijk die-eln ik ut mie-esteelk een helft
iekan hoed mie spek schietniemand met fantasie verhalen
Iemand van den boek doenAangeven op het gemeentehuis dat iemand is overleden
Ier è wah van mun / mien.Hier, een kleinigheidje van mij.
Ij bin den éele middag onder de panneJe bent de hele middag bezig.
ik bin nie op mn achter oead evaalnslim
Ik bin schoef voor 'ndenZelf verlegen zijn
ik doe het botsik doe het meteen
Ik kom nie van Lillo!Ik ben niet gek!
ik komme van Bru en ik wete van nikszich van de domme houden
ik oa pien in mun pookuhik heb buikpijn
ik worstel in kom boveluctor et emergo
in den dop zittnwerkeloos zijn
in iedergeval is twi mal twie-e hin vuuvein elk geval
in z'n dull'n schietenboos worden
in zn vel at n nie estropt iswaar is jan
is de kapper doeadlang harige
is tur hin mens tuus?ni allie-ne de meid en die is ni kerrukethuis
j e kan beter vliehen vangn bie stroop as bie arzienflemen
j ei ter niks bie te mikkenniks met mee te maken
je bin noh lite openlaat een windje vliegen
je bin noh niet hoed wakker. je ei de sliipers noh in jen oohenwakker
je bin toch nie van de ratn besnuffeldben je mal
je bin vroeg in de kaaievroeg thuis
je kan ter anangende pot op
je kan teranangenje kan me wat
je kan we een ei in zn hat haar kokendriftig persoon
je kan we un ei in z n hat haar kooknhaastig persoon
je kiekt of ai je leste cent versnoept eidroevig
je kom mie je zeekel ni dn oestte laat
je kom mie je zekel (sikkel) nii dn oestje bent te laat
je kom toch niet van lilloonhandig
Je kun beter in de smisse stae as nae d'n diek om outjes gaeJe kan beter lekker warm bij het smidsvuur staan dan hout jutten
je kunt ut kriehen liek ai t en wil, dikke of dinne of deur n doeksiehoe wil je het hebben
je liekend wè een broesiek oenje ziet er beroerd uit
je mikt ut noha van eiersniet te erg maken
je mikt ut noha van eiersbont maken
je mo de ratn ant spek zie te ouwenflemen
je mo es an mn vuroead voelndenk je dat ik niet wijs ben
je mo me hoed verstin / behriep mehoedbegrijpen
je mo nie so vee witter verkwissnniet te veel gebruiken
je mond dicht en je had op n harreinspannend
je ris as een poepewindmeuleje zeurt als....
je ris de hitten (gaten) in mn sokkenzeuren
je slipt mie je n oohen opensuffig
je stienkt wirai stitonfris
je trok un hezicht van ouwe lapnje kijkt sip
je zie me wit op je kammetjeiemand die witjes ziet
je zie me wit op je kammetjebleek
je ziet ter uut as een vuul emdeer bleek uit zien
je ziet ur uut asun vuul emdeje ziet zo bleek
je zieter uut as un vuul emdeje ziet er niet uit
je zou tem uut de kluuten nie jihendom iemend
je zou z uut de koealen nie jeagenonnozel iemand
jei t nie in je daahen hlookkribbig
jeneihen jakkes ouwenafzijdig
jenieverusrode bessen
jestienkt zeven roen de wind instinken
jie dogt a k di e wist wazzedacht je dat ik...
jie heid glad geen kluteje hebt geen verstand
joekte an je had is un hoed beuterjerjeuk
joekte is erger as pienepijn
juun mie ie-en schelleslank persoon
k a nog liever un oute poe-at mie mieter inliever
k bin hlad in de boe-annmis
k bin w e hauw verlehen me nie lankmond vol tanden
k bin zo haar as beutermoe
k dogge we a jie dat docht dirrem doch ik k za t ok me dienkendenken
k e den es hoed zn zn vrahen op e vroohenboos
k e dn nie oohopniet vertrouwen
k e dr niks van emorkenik heb er niks van gemerkt
k e hin hatje inmn oe-adk zal wel wijzer zijn
k é un boôtik heb een boot
k eh dr al glad geen zin mer inik heb er geen zin meer in
k heef ur nie om wat a k mo doen a k ne nie mo werknwerken
k kan nie mi voe me troknik kan m me niet herinneren
k kant we uut mn keele langenbeu
k mo mn er nog rie-enkmoet mn haar nog kammen
kant over de kop kant over de stertt kan net
kbin hlad uut mn overoeksik ben helemaal overstuur
kbin nie benauwd was beef kbang
kbin nie van histernk snap het
kbin we houw verlehen me nie lankverlegen
kbint zo beu as hespohen spekbeu
kdee ut ur nieomniet expres
ke dr niie fee vedusie inniet zien zitten
Khe gin ghripIk heb geen grip
kheloof at vlie-es beter is as de bie-enengeloven
khi dr van deurkga op stappen
khi even ni tdurrupeven weg
khi lihhenk ga naar bed
khi ni zangschooleik ga naar de zang
kie uut ai er nie ofsoenkelder af vallen
kiek dé noekijk daar eens
kiek dn bakker is ter deur ekropenbrood met gat er in
kiek een kacheltje op den diekkijk een veulen op de dijk
kiek kiek een kachel op den diekKijk een veulen op de dijk
kiek kiek kiek, un kacheltje op dn diekkijk, kijk, kijk, .. een paardje op de dijk
kiek ni jeneihenkijk naar je zelf
kiek nie so sterstrak aan kijken
kiek noe toch us ie-el je jurk is besoestertbesmeurd
kiek us je vlagt\de melk kookt overonderrok komt van onder rok
kiek us ni de lochtkijk eens naar de lucht
kiek uut anders krieg je mie me muuleoppassen
kiek uut je sti op dn troktocht
kiek z esluuten rouwe\rouwe sluutenals er iemand overleden was werden de overgordijnen gesloten
kiek, kiek n' kachel op den diek..!kijk, kijk een veulentje op de dijk
kijk een kachel op de dijkveulen op de dijk
klets klets klandere van tie -en billetje op tanderedeeg met de handen kneden
kmo de heite nog verpinnengeit verzetten
koeba'tje kom deurde zon komt door
kom es kromga eens krom staan
kop over hadhals over kop
koppekrimmen mie een ruuhesoeaatafstoffen met een ragbol
kpakke je bie je kladden oorpakken
ksa we es zien zie de blindn me ie zag noeaitkzal wel zien
kvertrouw m nie vadder as ak n zievertrouwen
kwa khi mn padje kortennaar huis of naar bed
Kwa, zei bure en ze bleef nog een ureIk ga, zei de buurvrouw en ze bleef nog een uur.
kwart voe krentenhoe laat is het?
kweet a twi mal twie -e hin vuuve iszeker weten
Kwiet KedietVerloren
Kwoa zei buure en ze bleef nog een uureIk ga zei de buurvrouw en ze bleef nog een uur
kwou dak zo rieke was, as de mensen dienken dak binrijke man
kzouwe we wihg wiln loopn a kme wisse ni wie-erbeu
lae ma kank allankalaat maar, kan ik al
lange woste en un kort hebedkhou van
langs bin'n deualternatieve route (via kleinere wegen)
lao mao 'k het al, zudder hent oek allaat maar, ik heb het al en zij hebben het ook al
Lè ma k'èt a langk aLaat maar, ik heb het al
lè ma ket alangkalaat maar doen ik heb het al lang
leune seutetrage vrouw
li mae, 'k ae 't alaat maar, ik heb het al
lit jen annen ok es wappernmeehelpen
lit jie de boern me dossenlaat maar gaan
lit ni je kiekenniet wijs
lit ze me totternlaat ze maar doen
lit ze toch uut tuulnkoppig kind
lop us ni de wasdoekgammel
lukt 'et vandaege nie, dan lukt'et merregewat vandaag niet lukt, lukt morgen
lukt t van dihhe nie dan lukt ut merreheluctor et emergo
lust je nogh peultjes?Veel noten op zijn zang hebben, veel eisen stellen
m`n ge na t`oefje\doevewe gaan naar de boerderij
mak us even aije zittenergens niet goed bij kunnen
Me gaon ons péérd kéérenWe gaan stoppen met werken, we gaan draaien
me hin nog een ommehank doenweer aan twerk
me hin te liekenaar een begrafenis gaan
Me kieke de kat uut de boamwe kijken de kat uit de boom
me mossen we vuuf kwatier in n schof werknhard werken
mee beuter ' n suker kunne kallesiestjien nog lekker moakenbij dik beleggen of iets 'extra' toevoegen terwijl het niet echt nodig is
merrehen ochend om dezen tied a de koekoek heeste schietwanneer
merrehenochend om dezen tied, a de koekoek heeste schietmorgen ochtend
mie un hoed heloof en een stopsel in je had ku ni engeland verrengoed gelovig
mien er stè op stuuknmijn haar staat alle kanten op
Mien er stè op stuuknMijn (hoofd-) haar staat alle kanten op
moa vint tochmaar meneer toch
moe jie noe ea sleape?Ga je nu al slapen?
moet je een schoon bordiemand laat een boer
moi je nog ooienheb je haast
Mok ok èMoet ik ook hebben
Mok ok ènMoet ik ook hebben
mosjer e wist emoest je daar zijn
mukeer je wat an jn antjes?doe het zelf
n alluve wereid is ok een leuhenliegen
n zjee van tiedalle tijd van de wereld
ne zien grutte meakenkapot maken
neem een aepje vo mun mee (zierikzee) vakantiegroet
neem ter nog ie-en wan op ie-en bie-en kuj nie hinneem er een
Net doen of je van Lillo komtje van de domme houden
net ie-ender me dan aarszelfde
net uut de'n ovenHet is nog maar een beginneling, 'n jonkie
net zo litte as histern om deezn tiedhoe laat ist het
ni dank je kbin vol en zoetewilt u nog iets?
Nie tegen de kerk pissen, da droogt nooit meerGeen ruzie maken met de pastoor / kerkbestuur, want dat vergeten ze nooit
Nie van je neuze maaknJe niet druk maken
nie van je neuze maknniet zo hoog van de toren blazen
nie zo vee drinken t is aal me pis uutveel drinken
niet bij elkaar passend kop en schotel :bloes en rokkop en schotel
nieuwe petaten en zoute vis - eten de boeren at kerremis isnieuwe aardapplelen
nieuwe petaten en zoute vis eten de boeren at kerremis iskerremis
nieuwe petaten en zoute vis eten de boeren at kerremis isnieuwe aardappels
noaruusnaar huis
noe bin k toch hlad in de boeannenk ben fout
noe breek mn klompeniet begrijpen
noe hi mn lampje hlad uutonbegrijpelijk
noe ooear kje zei den doovnkind dat aanhoud met zeuren
noe weet je wi a de wind van din komtop je plaats gezet
nogter vat (verreken) eigenaardig persoon
nou moe kdee-ut er nie omper ongeluk
o krieh jt heboornvoor elkaar
oan de zjièaan de kust
oans bin zunigwij zijn zuinig
oe ei t noe eihullukben je wel goed
oe hrotter hi-est oe hrotter bie-esthoe groter geest
oe iet-et je ok a wee k kan nie op je kommennaam
oe kus jehoe kon je
oe laete is' thoe laat is het?
oe lienker oe flienker oe rechter oe slechterjeuk aan je neus
Oe moe me noeHoe moeten we nou?
oe moe me noewaar moeten we nu heen
oe mok dat noe in tvat hietenhoe
oe vuulder wuuf oe lekkerder koffiievuile vrouw
oe-ans soort mensenons soort
oeans as boernwij als boeren
oekomje di noe anhoe kom je daar nu bij
okdom persoon
onhevriigd is onheweiherdongevraagd
Ooie en menne da gae nie saemenje kan geen twee dingen tegelijk
oooorr jie me nie??!!Ben je doof ofzo?
Ooorr jie me nie?!!ben je doof ofzo?
ooorrrr je me nie!!niet willen luisteren
op dn blaknop de vlakte
op jn okkn zittenhurken
op z'n elevendertighstenop z'n gemak
opassen oor anders kom jan iik je illenbang makerij
os klos istnie schoeane dan is toch witervosniet helemaal schoon
ou jeneihen in de reekegebruik je fatsoen
ou jeneihen in de reekehou je koest
oú noe is op mie je getotterophouden
ou noe je hroeate mond isterugpraten
ou noe us op mie je he zie-everstop met je gezeur
ou op mie errehewerenzit niet te zaniken
ou t er me mie op, ie ei nie mie-erhou maar op
ouw je nannen tuusslaan
ouw jeneihen in de reekehou je in!
ouw noe me s op bie je hezemelzeuren
ouwe jonge kaerelongetrouwde man
ouwe jongens krentebroeadmakkers
Over Baths ni Borsele gaenMet een omweg ergens heen gaan.
Over iets in de waste zitte (Tholen ) Ergens over tobben
over schooftiedwerken na het werk
petaten bie pee-en en juunhutspot
petaten opkappenaardappelen uit doen
PiewurmKlein mager mannetje
pootje leknat lek schoeisel
rijst met botersaus en stokvistraktatie
saluu ende kostafscheidsgroet
schiet noe es een bitje op, mn bloed wor kerremelkopschieten
schiet vier blis assietis niks gedaan
schiet vier blis assiehoog van de toren
schrief tut me opop rekening kopen
snippen vangenin de kou staan
So slecht as vroamweaterOnbetrouwbaar
soeg tis koud buutnkoud
soeg wat is tkoud je zou de plihhe illenjje zou kou vatten
speel us bie je popperommelwat moet ik eens gaan doen
spotters kriehen dur loe-an, errebeiers dur daggeldspotters
sst kleine potjes en hroeate oearenkind dat meeluistert
stof of doenafstoffen
stom heboorn suf ewiegd en noeait wat bie elie-erddom
stom huboorn suf ewiegd en noeait wat bie eli-erddom
stomn achteroverdomoor
su, kromme su hu oepeltje oepeltje luschool
t alleve mudjeklein vrouwtje
t ei hin erhin t rehenenbij een droge periode
t ei ter e spondert!tzat er niet goed
t even (avond) noch moe-aials de avond mooi is
t gi zo lank hoed toet a t t fout higoed of fout
t hi nie fan eihenstgaat moelijk
t hi op zn ellevendertigsttgaat niet vlot
t hoeng van heef zm draadruimte
t iesder smee-en sint a t ie -et iskans waarnemen
t is aaltied hin kermis a stin dr kriimenkermis
t is aaltied tie-en of taaredeugt niet
t is allemille snotte en kwieleflauw met elkaar
t is hie-en weerslecht weer
t is hin oogvlieherkan niet zo meekomen
t is hin puupe tebak werdweinig van waarde
t is hin uutilderniet zo n krachtpatser
t is net un kimmur olifantje\dik iemand
t is net un ofhebrand kerkofslecht gebit
t is over de mirrigiets wat bedorven is
t is stille dr a t noeait waaitt is altijd wat
t is un tangezure vrouw
t is we werwel waar
t is wezeluk wereerlijk waar
t is zo pot zo pannetwee die die op elkaar lijken
t is zo vet as n slekkeiets wat te dik is
t lochje sti moe aina de regen
t mo a lekker wezen wil k t nie lussenlekker eten
t oare durruphet andere dorp (Kapelle)
t ouw mense poeteoma
t s ternet tuusaauwen van janstie-enasociaal gezin
t schofouwuusjeschaftkeet
t uusje bi de schuure ouwenbij elkaar houden
t'is nôg gin tiet ôhet is nog geen tijd hoor
tblienkt zo je kan je musse dr we in opzettenglimmen
tei hin jachtt heeft geen haast
tgoeng nie van eihensmoeilijk
Thuis gaon de mêêste ménsen dôôdBlijf nog een beetje
tis hin anouwertjesteeds terug komen
tis hin tervoest (tarweoogst) niet zo haastig!
tis hin terweoeghstkalm aan
tis illen en briengenniet makkelijk
tis kloe-aten bie dn bokhet is niks
tis loead om ouwiesderhet blijft gelijk
tis mossel of vishet is het een noch het ander
tis nietis -tis wettisniet \wel
tis oog witter hloof kte korte broek
tis pik en vierelkaar niet uit kunnen staan
tis so krom as un oepelkrom
tis stille dr ad noe-ait waaitonmin
tis tennen uutt is erg
tis ter ermoe boven in t emdearmelui
tis toch frie-ed ee?het is toch erg he?
tis un jurk uut tjer nulouderwets
tis un vrimd wuufhet is een vreemde vrouw
tis vent of hie-enklein ventje
tis wat te zendat is wat
tis zo erreg d onnen lussen hin broead vanerg
tis zo tis me nie zo toeardzo is het
tkloenk as un klokkemooi
tkom te perde en t hi tevoete wee wigziek
tleek net of atn een hloeiende petater is zn mond aengels sprekend persoon
tliekt we of atn der suuker an eidiemand die gezien is
toe în den draai eeetot de volgende keer
toen kwamter un olifant bie un lange snuut die blies tie-ele (ver) telienksie uutolifant
top of tie-ekentaal noch teken
Tot de nosta kozieTot de volgende keer, wanneer ik je weer zie.
trehent puupestelenregen
tsa ter nie net zittenniet goed zitten
tschol er of dridscheelde niet veel
tsti in de kerurke en tbehun mie een t :turruhulorgel
tstoeng as erren op un ondvolle bos
tvaalt erin as een preek in un ouderlienkvallen
Tvriest zo da mien klompen krekkenHet vriest zo hard dat mijn klompen kraken
twi zielen in ie-en zaktwee die het eens zijn
tza de leste jammer nie wezenjammer
tzit zo te brobbelen in mn buukbuikpijn
un alleve wer-eid is ok un leuhenonwaar
un arehe krote kokerraar persoon
un blomme de kop uut niepeneen plant snoeien
un eilihen dagbij het schilderen overgeslagen plekje
un kwartje ai op je broek trapt!te korte broek
un zondagse steke ouw hin weekezondags werk
ùnonteen hond
uut den tiedoverleden
uut e touwterduitgefoeterd
uut en an dat is je manverkering aan -uit
uut zn neuze bloennergens van af weten
uut zun fersoluit zijn fatsoen zijn
vaalt er nog wat te bikkenis er nog iets te eten
van essen tennenvan het begin tot het einde
van zun betutter haonbewusteloos geraken
van zûn petattn vallnin katzwijm vallen
varwel europa khi ni hoes tabeevaarwel
verlêêstenDe schoen op tafel zetten
veruit bie de scheutvooruit
veuit bie de scheutvooruit
voe muneihenvoor me ze zelf
voe pampus lihhenmoe zijn
voe spek en boeannenvoor niks
voe straffe moi op je bloeate voetn ni beddestraf
Voor nietsVuur spék u'n bôône
Voorbeeld: ' ij èt nooit gjeen tiedGebruik van dubbele ontkenning
Voorbeeld: Je èt er die gaon in 'Olland gaon werkndubbel gebruik van het werkwoord gaan
vrij voe men eihenbij het spel weg kruipertje
vroeher aan de kinders snotneuzen noe en de snotneuzen kindersvroeger
vuulte voe dn bezemiemand die voorop loopt
wa biwat ben je toch een morsepot
wa bij toch een tonaatje vuulbeuterkoosnaampje
wa zit je toch te seutenniet opschieten
Wacht maer, die kom wel uut z'n strôôWacht maar tot hij begin te praten
wah sei jie?wat zegt u?
Wát 'n lêre zeg!Wat een grote mond
wat ai vind moi bie de peliesie briengenik vind
wat ai vind moi ni d epeliesie briengenik vind
wat doei toch mottigvervelend
wat ei j n eihen besoestertwat ben je vuil
wat is er platter as un platluus? un platgetrapte platluusplatluis
wat steek je vienger in je had dat ei un draaistoelweet je wat
wat un panne eierswat een bende
wat zie j er schieterig uutwitjes zien
wat zwarte kat steek je vienger in je had dat ei un draaistoelwat zeg je
wè bijje hewist?waar ben je geweest?
weet je wat a zonde is :beuter an je had strieken en doog broe-ad etenjammer
weet je wat atter jammer is :beuter an je had striekn en droohen broead etenweet je wat
wi bin jie bloeat e rehend wi eit je wiege gestaewaar ben jij geboren
wi bin jie ewistwaar ben je geweest
wirrem nie - dirrem niewaarom niet daarom niet
wirrum nie, noe dirrum niewaarom niet
wou wk toch nietwil je?
wouw ktoch nietkun je dat
z ei oohen as kerboenkelsfelle ogen
z ei un bloeate bille hezichtapart gelaat
z n koetje is zo ziek nie kwou da mien koetje zo ziek waszonder reden over geld klagen :men zegt dan
Z'eit 'r buuk vol bî'nenZe is in verwachting
Z'n padje schôôn veeheZich eruit praten
ze blies as un katteblazen
ze doe nie aars as poesen en flerrenze doet niet anders als poetsen en boenen
ze fienkelde stiekum wigwegglippen
ze is nie niewsgierig me weet graag aalesnieuwsgierig
ze kan nog hin witer an litten brannenniks kunnen
ze kan we deur un lampehlasslank persoon
ze kwam de kleine laete kiekeze kwam de baby tonen
ze leevn uut ut kurfje zonder zurruhunmakkelijk leven
ze lit t nie an der had drohentrotse vrouw
ze lit tet er nie androhenbijdehandje
ze lopt zwerzwangere vrouw
ze neemt t nie nauweniet proper
zeebrakenlichten zonder donder, volgende dag noordenwind
zen dr cent versnoeptmoeten trouwen
zie j ze vliehenniet goed wijs
zis noha rilmager meisje
zis un wandelend nieuwsbladkletskous
zit mekaaren toch niet zo te neeherenzit elkaar niet zo te pesten
zit nie in je neuze te pullukenneuspeuteren
zit nie so te erheweren!alleve mudje
zit nie zo in je neuze te koeterenzit niet in je neus te wroeten
zit niet so te judassenzit niet zo te treiteren
zjikwuufzeurende vrouw
zn broek hangt op alf ellevezn broek zakt af
zn musse sti schie-efuit zn hum
zn vader lopt int boskind zonder vader
zn voetn hiegen as ihhel en zandhard lopen
zo bin me nie e trouwddat doen we zo niet
zo binme nie etrouwdniet goed
Zo grootsig as nen aop mee zeven lullenzo trots als een pauw
zo me voe zo medoen als of
zo zuur as n ingst\ingstig zuurzuur
zonde, (jammer) weet wa ta zonde isjammer
zou jut owe ajut e kregen odezou je het houden als je het gekregen had
zou tn di zn broek nie an schoornweinig
Zun tandn lieken we un afgebrand durpjeZijn tanden zijn bruine stompjes
Zwo zot as een bos jûûnZo gek als een deur

3944 woorden

(ge) disseleertdesolaat
(je) tootegezicht
(je) wezengelaat / gezicht
(op) sturkelenstollen
bedrif bedrijf
beuter boter
binst terwijl
blomme bloem
Bossele Borssele
den of de tuin
erremuue arnemuiden
heite geit
hos gras
Ie-se Yerseke
iengst hengst
ienkeln hinkelen
jaor jaar
judder jullie
kiekn kuiken
klakkers wentelteefjes
koersen wielrennen
kommetje kopje
mart markt
near naar
opklassen opstapelen
ost bijna
out hout
paster pastoor
prumme pruim
puut kikker
puute kikker
rieve hark
spieker spijker
taefel anzette tafel dekken
uut uit
woste worst
`t is in mijn rik geschotenpijn in de onderrug hebben
'k et a langkaik heb het al lang
'k et utik heb het
'k gao mao wee eensik ga maar weer eens
'k schee der mie uutik stop er mee
'n rosteneen roodharige
'n scheelDeksel
'n vrimden sinjeur (Oost-Vlaanderen ) ) Hij springt van de hak op de tak
't AegteAagtekerke
't is laf weerhet weer is drukkend
't Is mae een schoefpaerdHij is schuw
't is vreed a't bar ishet is heel erg
't kakkernisjehet jongste kind uit een gezin
't kamme hiein kloeoten schiln't kan me niets schelen
't LewedurpLewedorp
't NieuwelandNieuwland
't NieuwelandNieuw- en Sint Joosland
't oppertjebeschut stukje in de tuin met zon
't ouweland, 't slopOud Sabbinge
't ruugesôôdragebol
't sgietuusw.c
't urhelhet orgel
'turphoofdplaat
’thet
' kmot nie ènik hoef het niet niet hebben
' komoemoeik kom je ophalen
' s heerenoek's-Heerenhoek
' t HeitedurpWaarde
' t is een aorig wuufjehet is een gekke vrouw
' uushuis
|SchaerendiekeScharendijke

A

A j joekte ej moe jie krauwe en atut zere doe moe je opouweAls je jeuk hebt moet je krabben en als het zeer doet moet je ophouden
a schrompegevrozen
aakepriemehaaknaald
aaknildehaaknaald
aaltied\altoe-asaltijd
aandhand
aand, annhand, handen
aandelhandel
aanderander
aandersanders
aandschoennhandschoenen
aanmekommerigflemen
aap wat ei je moeaie jongennet doen als of
abbelehosietoestand
abbelehosie / abbelehasie jilleharede hele boel
abmâalmaar
achemirrignamiddag
achjesdraaienschoonrijden (schaatsen)
achte8
achteacht
achterbuitenachtertuin
achtergroondachtergrond
achterutachteruit
achteruutbidnvloeken
achtieneachtien
adverteernadverteren
aelt de huus in uushaalt de kinderen in huis
aene pikbijde handje
Aentjes en oentjes (zeeuws-vlaanderen) Kokkels en nonnetjes (schaaldieren)
aerebezem / frinzenAardbei
AerebezemsAardbeien
aerigheidgenieten
Aerlpus botteAardappels rooien
aeshiitnwortels die in de grond blijven zitten
aevundavond
afbluvnafblijven
afbranafbranden
affeceernvoortmaken, opschieten
affecerenopschieten
affeseerschoenengemakkelijke schoenen
affeserenopschieten
afhelastafgelast
afhelekte boter'ameen meisje wat al veel vrijers heeft gehad
afijnenfin
afkusenschoonmaken
afstaandafstand
afstammafstammen
afvalnafvallen
afzehnafzeggen
afzugkappeafzuigkap
afzuhenafzuigen
agappigegoistisch
ai jeau
Aidspotten en pannen
aje touwe ajet gatahad je het gehouden als je het gehad had?
Ak da kacheltje in de weie zie stae bink bang (benauwd) dat ut over dun dulve spriengtAls ik dat veulentje in de wei zie, ben ik bang dat het over de sloot springt
al'îerhier
alfhalf
alfwegeop de helft
alkmaosteeds
alleherreallemaal
allemille, aolemilleallemaal
alleve centjestuinbloemen
alliènealleen
altemetszo of bijna
altidaltijd
altiedaltijd
alve centjesbloemensoort
amaoalmaar
ambetântvervelend
ambrasruzie / onenigheid
ambrasdrukte
ammekaorefietstandem
ammekoarefietstandem
ammessinhaamhout (voor een paard)
ammezuurembouchure
anaan
an en biedicht bij
an erenaardappels opruggen
an men urehulBekijk het even
ananger, ook wel 'pikker'aanhanger
anbaknaanbakken
andhand
andièlaandeel
anie -ensineens
ankAls ik
ankomaankomen
anmekaoreaanelkaar
anoreandere
anouwen / tis hin anouwertjedoorgaan of niet
aogeheg
aohelhagel
aok, denhaak, de
aokehaak
aollesalles
aoltiedaltijd
aonehaan
aonjes en oenjeskokkels
aopaap
aopeslokjebrandewijn met melk en suiker
aorhaar
aordigaardig
aorigen draoierraar persoon
aoshaas
aosemadem
aostehaast
aostighaastig
aoverhaver
appelbiëwesp
appelesienensinaasappels
appelsiensinaasappel
appelsînesinasappel
apperaotapparaat
apprilafrit
ardhard
arobarob
arterharder
asals
as 'n luus op een ziir 'oodals God in Frankrijk
asseas
assebakasbak
assemadem
assemenademen
AssenpitVuilnisbelt
assiebakasbak
astrandbrutaal
astrântbrutaal
atals
aundenhanden
auto denauto de
avasjesalvast
avastalvast
azinazijn

B

b ultebult
baandband
baand, bannband
bagaosjedraogerfietsenrek
bahernbaggeren
bahheteliets kleins
bak kie-etebakkeet
bak-kie-etehuisje op boerderij
bakke berretjesbakkenbaarden
bakkeleienzaniken
bakkeleienkissebissen
bakkesmond
bakkruutjebakkruid, primula
bakkruutjebakkruid, sleutelbloem
bakkruutjesprimula s
balkebalk
ballonneballon
bamboesbezem
bamisbamis=najaar
bangebang
bangselbehang
BanjerenLopen
bankebank
baomesse (komt van Baafmis, op de naamdag van Sint Bavo, 1 oktober) herfstweer
baonebaan
baordbaard
baosbaas
baosisbasis
bar oeadiemand met haar ziekte (kaalheid)
bar oeadhaarziekte, kaalhoofd
barbierkapper
Bathse reizeverre reis
batterieëbatterij
be die ementstraks
bé hot wé njigeenszins
bé hot wénjiécht niet
be nie-entwel nee
beddeopschoddenbed opmaken
beddepisserpissebed
bedie-emnstraks
bedjemstraks
bedoelehebedoeling
bedoondernbedonderen
bedrifbedrijf
bedurveliengetjeverwend kind
beekeu / beekerrukubiggekerke
beerbakbak in de plee
beetnbieten
beghinbegin
behajebagage
behin, behon, behonbeginnen
behinstaandbeginstand
behraofenisbegrafenis
behripbegrip
behrwoitingbegroting
beierkruisbes
beierskruisbessen
beiers / stekelbeierskruisbessen
bejaerd'uusbejaardhuis
bek ouwenmondhouden
bekantbijna
bekantongeveer
bekantbijkans
bekiekenbekijken
bekieknbekijken
bekièrlingbekeerling
bekkentjeteiltje (voor water)
beknteiltje
bel bel bel beluitroep van verwondering
belehhenbeleggen
BelghenBelgië
beliènbelenen
bellebel
belniejnt! belninikwelnee!
belnnbellen
belwoiningbeloning
benauwdbang
beneënbeneden
bennemand
benouwde schieterbangerik
bènstondertussen
bergheberg
berheberg
beschaovingbeschaving
beschimptbeschaamd
beschottussen muurtje
beschuutkruumpaneermeel
besjoerenzwaaien
besoesterenbevuilen
besoesterenvuil maken
besoestertbesmeurd
bestiebedstee
bestie spongeonderdeel van bedstee
betaelhemakbetaalgemak
betaolnbetalen
betebeet
bete (kin bete wor) beet (ik heb beet)
betealebetalen
betehelnbetegelen
BetekoppestadSas van Gent
betièkenisbetekenis
bettenieuwschriegig
beulingingewanden
beuterboter
beuterblommenveld bloemen
beuterblommenboterbloem
beuterletterbanketletter
beuterletterbanket letter
beutersausebotersaus
beuzezak (papier)
beuzepapieren zak
beuzinkbunzing
bevobbeldbijvoorbeeld
bevoelnbetasten
bevroornbevroren
bevrozenbevroren
bewehnbewegen
bewindehaagwinde
bewisbewijs
bewustelwois of van de koartebewusteloos
bezie-ennaast
bezinebenzine
bezinnebazin
bezinnebenzine
bézóIs dat echt waar
bibij
Bi jnoe hlad sestug?Ben je nou helemaal?
bi mekaorebij elkaar
biebij
bie ons tuus gooien d' huus mie kluuten over 't huus naar d'n puut'n in d'n dulvebij ons thuis gooien de kinderen met kluiten over het huis naar de kikkers in de sloot
bie-entjeoverschoonrijden (schaatsen)
biedraogebijdrage
biedraoge leevernbijdrage leveren
bieeênkomstnbijeenkomsten
bieheweldmet geweld
biekeuknbijkeuken
bièldbeeld
biènbeen
bienabijna
bièrbeer
bièstebeest
bietbeet
biet 'n ak 'm aoie. spreek uit: bieteankummaaibijt hij als ik hem aai
biètebiet
biètekarrebietenwagen
bietensnauwen
Bietn akn ooieBijt hij als ik hem aai
bietnaknooiebijt hij als ik hem aai
bihelwoifbijgeloof
billebijl
binzijn
binben
Bin bedonderd / binnie hekBen niet gek?
bin vae hin haejie betoeterdik ben niet gek
binderschovenbinder
binnbinnen
bînnaobijna
binstgedurende
binstondertussen
binstterwijl
bitjebeetje
bjeestendieren
bjèrbeer
bjètekoppenloof van bieten
bjètnbieten
bjitebiet
bjitn, beetenbieten
blaaie waeterplas water (na regen)
blaeuwblauw
blaodjeblaadje
blaore blaornblad (boom)
blaoskaokeblaaskaak
blaoznblazen
Blauwbekkerillen van de kou
blauwkoppenmelden
bleek / blie-ekgazon
bleeuwbekkenkoud hebben
bleik (de) bleekveld (het)
bleinblaar
blérder of bléterhuiler
blérenhuilen
blétenhuilen
blêtnhuilen
blettenhuilen
bleus kiknblozend
bleuskakenblozende wangen
bleuskaoknblozende wangen
bleuzenblozen
blèzeblazen
blie-ekgrasveldje
blieëblij
blièkbleek
blikn doomnievrome kwezel
blindenraamluiken
blindnraamluiken
blishaarrol van zeeuwse klederdracht
blishaarrol
bliwblauw
blizzeblazen
bloaseblaas de
bloate poatnblote voeten
bloe-ableu
blom erdepotgrond
blombollnbollen
blomkoealebloemkool
blomkwoilebloemkool
blommbloemen
blommebloem
blommemeel
blommebloem (de)
blommebloem (een)
blommehieterbloemengieter
blommenbloemen
blooker tiedkoffie tijd
blubberzeer natte klei
blueskaokenrode wangen
blûvvenblijven
boane (Wannes è un goeie baone) baan
boatboot
bochtbucht
bochtmestvaalt
bochttroep, rommel, viezigheid
bocht / buchtgeen kwaliteit
bocht\ buchtslechte kwaliteit
bochte, draoibocht
bodekotjuhgevangenis
boeanestokkenboonstokken
boeleeend
Boelestuute
boeletjeeendje
boelleeend
boelleSpieken
boenker / krulboenkerkorte herenjas
boenkzoenkbunzing
boeomboom
boerebeuterroomboter
boerekoeal stroenkekoolstronk
boerekoealstroenkeboerenkool
boerenhofdrukboerderijdrop
boereproenkersbonensoort
BoereproenkersDuizendschoon (bloem)
boerevrouwevrouw in klederdracht
boezeloendaags overhemd
boezeloen / kieljas soort
boezenerenbezig zijn
boezenerendruk bezig
boherenappels of peren stelen
bokkenbukken
bokkepoe-atensoort koek
bollegje wostegehaktbal
bombom beestjelieveheersbeestje
bombombêêsje kapoenebeasjelieveheersbeestje
boombodem
boontbont
boordenkastplanken
bordpapierkarton
bore, boornnboor, boren
bossel / ruster / platte zeugeborstel
BosseleBorssele
bosteborst
bostebeierszwarte nachtschade
bostelborstel
bostnborsten
botonmiddellijk
boteramboterham
botsgauw
botsgelijk
botsplotseling
botsterstond
bottenstuiteren
bouwenprakken
braandbrand
braemenbramen
BraobaantBrabant
braoinbraden
braommbramen
BresjesBreskens
bresjusbreskens
BressiesBreskens
brièdbreed
briengen, brocht, gebrochtbrengen, bracht, gebracht
BriepuhBrijdorpe
brievezakenveloppe
brillebril
briluusjebrillendoos
brimstepaardenvlieg
brimstigopgewonden
bringn brocht gebrochtbrengen
broead kostebroodkorst
broeadroeasterbroodrooster
broeierbrandnetel
broeinetel / broeierbrandnetel
broek op stoelenduizend schonen
broek op stoelen / boereproenkersduizendschoon
broekarig oenbroedzieke kip
broekoessenwinderigheid
broekomstulenduizendschoon (bloem)
broenekelbrandnetels
BrokkeBeetje
brokke (ik ben un brokke misselijk) wat (ik ben wat misselijk)
brolrommel, troep
BrouBrouwershaven
brughebrug
bruhebrug
brull-nhuilen
brunbruin
brune bwoinbruine bonen
BruuBruinisse
bruune juunhachee
brwoadbrood
brwoad, brwoinnbrood, broden
brwoidbrood
brwoid, brwoinnbrood, broden
buartbuurt
buchelenhoesten
buchtrommel
buhnbuigen
bukbuik
bulletjehoutblok
burhemie-ester\burhurvaderburgemeester
buskotjeabri, bushokje
buskrutbuskruit
busselronde kersen mand
butenbuiten
butendiekerbuitenstaander
butnbuiten
butnkaantbuitenkant
butnlaandbuitenland
butsbuil
butsedeuk
buttegeweunbuitengewoon
butterboter
buukbuik
bûûk-urhel, trekzakaccordeon
buukspek / krupspekspeksoort
buurnburen
buurtebuurt
buutenbuiten
buutendiekerbuitenbeentje
buutenkantbuitenkant
buuzekachelstrilkacheltjesoort kachel
buuzzekachelkachelsoort
bûzebuis
bwoamboom
bwoane, bwoannboon, bonen
bwoine, bwoinnboon, bonen
bwoitboot

C

carnavalsnaam: kraaienistlewedorp
CazànCadzand
ceintjecent
combinnemaaidorser
consortekruisbessen
consorte\kesottenaanhang
constaantconstant
consumeernconsumeren
continueerncontinueren
contrebutiecontributie
contreleerncontroleren
cremeerncremeren
crimenièlcrimineel
culefoatrcultivator
cuvelesdakkappel
cuvelessedakkapel

D

d ouwe konehinnewilhelmina
d'andere kantzeeland (walcheren / beveland)
d'nde
d'n overkoantZeeuws Vlaanderen
d'noekhoek
d'overkaantWalcheren en Zuid-Beveland
d'r om hi-niets halen
d’r biner zijn
D' n OprilHelling
dadat
da bin twi zielen in ie-en zakeens
da doeme niebastaardvloek gvd
Da enk heda'nDat deed ik
da s zo n nochter vat / verrekenonwijs mens
Da toch zô'n ongesnoekerden. Die moe je zukke kerweitjes nie laoten doen (Cadzand ) iemand iets niet laten doen
dâ trekt nêrhens opdat lijkt op niks
da's toch zoonde ee!erg (dat is toch erg!)
da's vrêêddat is erg
da's wao eeinderdaad
daawnduwen
daèdaar
daekendedakendaken (meervoud)
dagwordag hoor
dâheedag
dakankalankakunnnen
dakankalankadat kan ik al
dakpannedakpan
damok ok enhebben
daobeneejndaarbeneden
daomesdames
daomes-en-nerendames en heren
daoredaar
daossteekvlieg
daoveudaarvoor
das dn hloei -ende\das de knijpdoen
das hlach hinwerniet waar
das wig ehoeaid heldjammer van het geld
das za wedat zal wel
dassesjaal
dat bloeddat kind
DattekallanghezienDat heb ik al lang gezien
dauwnduwen
dcacdfgv
de bellebel (de)
de bloeienkinderen
de brandweerpitwaterput in het dorp
de dieën daodie
de diejn doadie daar
de groegroede
de hankde gang
de HroeGroede (plaatsnaam)
de hroeate kerkeN H kerk
de huus hooin mee kluten op de puuten in dun dulvede kinderen gooien met kluiten op de kikkers in de sloot
de joengstenjongste
de kleinhet kind
de lozzeaangebouwd schuurtje
de mènepad tussen akkers van en naar boerenhoeve
de nachterutde plaats achter het huis
de namerhamer
de neltde helft
De NoekHoek
de nolieolie
de noustenoudste
De pad op 7 zijnMet een omweg ergens heen gaan.
de paszo net
de puieruimte tussen twee opslagruimtes in schuur
de spinnekopjeskast
de tasstapel
de wastehet wasgoed
de wastede was
deartig30
dedaaknwanneer was dat
dekdak
dekkeppeldakkapel
delder iesdilderrijksdaalder
den dezen ierdeze
den êêstende eerste
den eletriekelectriciteit
den oek van de koamerde hoek van de kamer
den oest binaoln, oestenoogsten
den ofde tuin
denetdepaszojuist
DenoekHoek
denof / toftuin
depasnet
dèrmdarm
dermsdarmen
dernetdaarnet
deterementengruzelementen
deudoor
deu dâ meisen dr slôôtje rienmet dat meisje naar bed gaan
deuhandoorgaan
deurdoor
deur dn oliezat
deuredeur
deurèndoorhebben
deuriendoorrijden
di en ze poes{poets) anmoeilijk op te voeden kind
di vaal mn bek vanoopnverwondert
diamaantdiamant
diareekaasfondue
dichtebidichtbij
dichtebiedichtbij
die bin zo errugop de centen zijn
die ei vee duumkruutdat is een sterke man
die is nie ondert en ondertdie is niet helemaal bij zijn verstand
Die van Stroskerke bin dubbel'artende inwoners van Serooskerke zijn hooghartig
die weet van toetn noch blaznvan niets afweten
Die ziet 'r uut as 'n meelbaoleDie ziet er bleek uit
Die zit as un uuluh op een kluutuhHij zit depri op dezelfde plaast.
diefelnongedurig opneerlopen
diègdeeg
DieîEede (plaatsnaam)
DiekDijk
dièldeel
dièldeel znw.
diengding
diengersdingen
dienketokik denk het ook
diepediep
diepe (das ièl diepe) diep
diereduur
diesendagdinsdag
diessendagdinsdag
DiezigHeiig
dieziglichte mist
diezigniet helder
dikdijk
dikkelsvaak
dikkelsdikwijls, vaak
dikkelsdikwijls
diltschuurzolder
dimsterduister
Dimsterigmistig
dinken, docht, gedochtDenken
dinkndenken
dissendagdinsdag
djègdeeg
djiffelnlopen
dn diejnhij
dn eltde helft
dn iete n oengererge honger
dn klienkertde dorps omroeper
dn tuunplaats voor de preekstoel
dn uusdewoonkamer
dnosdiekoostdijk
dnuusdevoorkamer
doakenstraks
doeazzedoos
doefwarm / bedompt / drukkend weer (net voordat er een onweersbui losbarts)
doem ook a niebastaardvloek, gvd
doenietrakker of deugniet
doenkerdonker
doenkerzwartdonker
dolstokerruzie zoeker
Domburg westwestkapelle
domburrgDomburg
DomburrugDomburg
doomdamp van bv kokend water
doomdamp
doomniedominee
doonderdonder
doove kokopje waarvan het oor is afgebroken
dorebaeiers (Tholen) kruisbessen
dors'ndurven
doskassedorsmachine
doskkassedorsmachine
dossendorsen
dossnaardappel
douwkarrewandelwagen
douwnduwen
dove kokopje waar het oor is afgebroken
dr is hin-ien klein leuhentje biiewaarheid
dr nie om ene draaieneerlijk
draoddraad
draohndragen
DreisterDreischor
drekzo meteen
dreutelendrentelen
drevepad naar boerderij
drieëdrie
driefveeredrijfveer
drienkendrinken
drienken droenk gedroenkendrinken
drieuh3
drisjedrafje
drivndrijven
drivvendrijven
droelendraaien (in bed)
droenkndronken
drolnbolessen
drukdrop
drukjesdropjes
druksiedropje
drummduwen
drupjesdropjes
drusigongeduldig
druvedruif
drûvvedruif
druzegonrustig
druzigdruk
druzigte wild
drwoihedroog
duitmuntstuk
duizeachter-uit rijden
duizeligbezwuumd
dulkwaad / boos
dulboos
dulfsloot
dulf; dulvesloot
dulfkantslootkant
dullevesloot
dulvesloot
dulvûsloot
dunderbeuonweer
dunderbeuonweersbui
duneduin
DunneDuinen
durdaar
durer
dur, erhaar (bez.vrnw)
durpdorp
durpeldorpel
duskassedorsmachine
dustdus
dustdorst
dutsstumper
dutsDomoor
duumduim
duumpjewinterkoning
duumpjewinterkoninkje
duumspiekerpunaise
dûûveduif
duuvekotduivenhok
duuzendduizend
duveduif
duvekotduivenhok
duvelduivel
duzend1000
dwaofdoof
dwassakdwars persoon
dweilndweilen
dwerhedwerg
dwoaddood
DwofplaoteHoofdplaat
dwofplaotehoofdpaat
dwoidooi
dwoifdoof
dwoipndopen
éAlgemene toevoeging achter vrijwel elke zin (meest trefzekere ontmaskering van een "Hollands" sprekende Zeeuw)
é veeheelveel

E

eaaa
earaar
earmolen
earebémuzzenaardbeien
earepelaardappel
ebbehebben
êêl laoteheel laat

E

eêlehele
een aordighneen vreemde snuiter
een blaaieeen heleboel
een brokkeeen beetje
een joengjongen
een klutehalve stuiver
een lapjeeen volkstuinje
een omkappermiskraam
een pintje pakneen biertje drinken
een schoeon wufeen mooie vrouw
een spulletjeeen klein boerderijtje
een strupjeeen beetje
een stuitjeeen poosje
een stuitjeenige tijd
een terugkiekereen spiegel
een tochjeeventjes
een veulevoddig kledingstuk
een vrèmeen vreemdeling
eennoendereen kip
èèpelaardappel
èèsgatwortelstronk

E

effeeventjus
effenofhelemaal
eh jieheb jij
EiIk
eiheb
eiheeft
ei je hieheb je
ei vee wapsiemand met een grote mond
ei'theeft
eieneggen
eierseieren
eihelukeigenlijk
eihenaereigenaar
eihenaoreigenaar
eije hieheb jij
eindeliengeeindelijk
Eindelijk stak tie van 't éndeEindelijk begon hij te werken
eindelingeeindelijk
eininkhoning
einjeszandHeinkenszand
eitheeft
eiten eiers biezenheeft hij eieren bij zich
ekkenhek
ekkentjehekje
ekkesHek / Hekken
ekknhek
ekseheks
el el el elleei ei{uitroep)
eldheld
electrikelectrisch
êlegaorehelemaal

E

eletrîkelektriciteit
ellebogeelleboog
ellehoedstof per meter
ellendelienkvervelend mens
EllesdiekEllewoutsdijk
elleve11
èlveelf

E

elve11
èmdehemd

E

emdrokjak van boerinnen
emdrokjak van klederdracht
emdrokvestje van vrouwenklederdracht
emigreernemigreren
emmet?hebben we het?
en de hroetn endageede groeten en daag
En nie oars!En niet anders.
èn, ao, hadhebben

E

endeeind
er (haar) dinneerg zuinig
er (haar) dinnezeer zuinig
er over ergelijk oversteken
èrd, denhaard, de

E

ErdenburgAardenburg
erdnburgaardenburg
ere men tietwat een tijd
erebezemsaardbeien
ÈreburgAardenburg
èrgesergens
èrhensergens

E

erhewerenzaniken
erhewerenzaniken (met zn 2en)
èrinkharing

E

erlamsenoliehaarlemmer olie
erlamsenoliehaarlemmerolie
èrmbandarmband
érmetierigarmoedig
èromrechtsom (paard)
érpelaardappel

E

erpel, petaoteaardappel
érpelschelmesjeaardappelschilmesje

E

erpelschelmesje / puntmesaardappelschilmesje
errebeierarbeider
erreberheherberg
errebezumaardbei
êrrebieerarbeider

E

errehewerenzaniken
erremoearmoede
erremoeharmoede
ErremuuArnemuiden
êrriengharing
èrromrechtsom (paard)

E

erruhuwerenruzie maken
èrtehart
èrtekopstijfkok

E

ertepapsnert
ertestroeaerwtenstro
ertewufhartevrouw
èrven, ierf, gorvnerven

E

es en desdubbel en dwars
es en desheen en weer
es en desheen en weer (schudden)
espeham
essenshersens
eten bouweneten prakken
euhoi
eumigvochtig
euninkhoning
eupeheup
eurhaar (pers, vrnw)
eurzij
evonde, uvonngevonden
evrozengevroren
ewistgeweest
exaamexamen

F

fabrikfabriek
fakansjevakantie
fantaseernfantaseren
fedusievertouwen
feliciteernfeliciteren
fenienignijdig, hatelijk
ferchet (oud) vork
ferketvork
fermieljefamilie
fermiliefamilie
fernienvenijn
FertuutnGoede handel
fesantefasant
fièstefeest
fièstnfeesten
fietjes erslap haar
fietsnfietsen
fihurefiguur
fikfakketuutndingetjes
finfijn
fits (in Biervliet) fiets
FlaessetrekkerVlissinger (inwoner Vlissingen)
flessefles
FlessendievenDe vlissingers
FlessentrekkerVlissinger
fleukenkleren
fliewekeverleden week
Fliplander hooiwaegenlangpootmug
flokkerspeen
fluisjepluisje
FluplandSint-Philipsland
FluplandSt. Philipsland
fluplanderlangpootmug
flutefluit
foefelaerprutser
foefelnwegmoffelen
foeliebatenrietsigaren
fokkebril
fokke op je gokke (spreek uit als hôkke) Bril op je neus
fossigsnel
frambwoizeframboos
frèènzeaardbei
frènzenaardbeien
frewi-elfluweel
frietnpatat
frinze Aerebezems (Tholen) aardbei
frit`nfriet
friterie of frietkotsnackbar
frommesvrouw
froontfront
fukefuik
furtuutenrare streken
fuseernfuseren
fuultuhonkruid

G

garretjekier
gasbranderspinne
gatduukluier
gebaljesgesuikerde amandelen
gedisseleertdesolaat
gefeliciteerdgfeliciteerd
gekoenkelgekonkel
geliekgelijk
gerizzeleveerdresoluut
getengegeten
gevoogegeveegd
gezeidgezegd
ghoeigoeiendag
ghoeie ghoedmooie kleren
ghoeie ghoedbeste kleren
gingeen
gisterngisteren
glad / illemillehelemaal
glintgelint
gode fer dommegfd
GodverdommeHosternokke
goestiengsmaak
gosGras
gosternokkeverdomme
gosternokkepotver....
graeggraag
graeuwgrauw
griepsgrijpskerke
GriepskerkeGrijpskerke
griwgrauw
grôôstrots
groot ageurveel bombarie
groote vaakeslaap
grutte meakenkapot maken
gulpbroekrits
guuskind
guuskinderen
guwelijkhuwelijk

H

Haa naa je moeder en pis den kachel uutBock op!
haansegans
haanzegans
haaze deurevliegendeur
hallegal
hammeham
hanktempo
hankgang
hânzegans
haongaan
haon, hing, hehaongaan
haopngapen
haosgaas
haotgaat
haraogegarage
harbaldie, van Garibaldizeeuwse boerenhoed
harrekier
harretjekiertje
harstig spekslecht spel
hasgas
hasjeventje
HebiedGebied
heboorngeboren
hebrukngebruiken
hedinkngedenken
heelgeel
heemestie / himmestiekgymnastiek
HèèntGent
heestegerst
heeste / hi-estegerst
heeste / hie-estegerst
heheuhngeheugen
heitegeit
heite en keniene keutelsuitwerpselen
heitekeutelsuitwerpsel van geiten
hejohengejaagd, zenuwachtig
hekgek
heldgeld
heliekegelijk
helikgelijk
heloafngeloven
helwoifgeloof
helwoivngeloven
hemhekje / hek
hemie-ente pilswater
hemièngemeen
hemièntegemeente
hemjintegemeent
hêrngraag
hernngraag
herochtgeraakt
herokte pillikpaling
herustgerust
hervegluren
hervengluren
heschinkgeschenk
hèstegerst
hestuktklein en stevig gebouwd
het hat af zinerg moe zijn
het keventslaapplaats voor knechten in schuur / stal
hetuhegetuige
heulegeul
heumigvochtig
heuteslappe koffie
hevaorgevaar
heweldigoverdreven
heweldlwoisgeweldloos
heweungewoon
hewiesbeetje
hewistgeweest
hezeidgezegd
hezoondgezond
hi bint ur me jeentjeje bent me er eentje
hi oepelenloop heen
hidsgids
hiejij
hie -ewengapen
hiekgiek
hieng / hoenggaan
hieng / hoengging
hieng / hoeng tut nie?Wat een lelijke jongen
hierehaerdgierig persoon
hierigknijperig
hietgoorngiethoorn
hingaan
hingeen
hin ie -ensniet eens
hin werniet waar
hinterdaar
hinterginds
hipsegesp
hirogiro
hissen en weerheen en weer
hissn en weerheen en weer
histerenivendgisteravond
histerngister
histerngisteren
hit ut?gaat het?
hladglad
hlad nieecht niet
hlad niehelemaal niet
hladniezeker niet
hlasglas
hlibaoneglijbaan
hlieen / slierenglijden
hliiekevloersgelijkvloers
hloei -endig ie-etheet (warm)
hoagmissehoogmis
hoaizegaas
HodGod
hoegoed
hoêdkleding
hoedgoed
hoeie bekomstwel bekome het u (moge het u welbekomen)
hoeie beuterroomboter
hoeiemeregegoeienmorge
hoeien avendgoeden avond
hoeiendaggoedendag
hoeiendag daerumgoededag
hoempestuk / brok
HoesGoes
hootehootehatafvoer
hootsteenaanrecht
hordinnegordijn
hornaartgarnaal
hornaortgarnalen
horneetgarnaal
hornet / hornaotgarnalen
horniitgarnaal
hosgras
HospeeKweekgras
hospeënstrekhoskweekgras
hosriefjegrasharkje
hosternokkepotverdorie
hosternokkepotjandorie
hosternokkeBastaardvloek, gvd
hosvaddemos
hosvazzegraszode
hosvazzegraspol
hotegoot
hotkerpotverdorie
houdgoud
houengouden
hraajengraaien
hraongraan
hrauwe puutedode kikker
hrie-elgareel
hrielengiechelen
hriengelvieze neus
hriengelsnottebel
hriengelgrendel
hriengeldeurgrendel
hriepgriep
hriepiegreep (gaffel / schep met vier à vijf tanden)
hringelsnotneus
hrinoestgraanoogst
hrinsgrens
hrippegreppel
HroasTrots
hroatgroot
hroe-aate tingelsgrote handen
hroe-aten uuldomkop
hroeasdeftig
hroeate kokkelgrote neus
hroeate schoolelagere school
hroeate waffelgrote mond
hroeaten ulkgrote domkop!!
hroeaten ullukgrote jongen
hroene zie-epezachte zeep
hroenienkelguit
hroenienkelkleine boef
hroondgrond
hropmoedergrootmoeder
hrotmoeder stie-enpuustenaam als grap
hrotter \ hroeatergroter
hrwoitgroot
hujoohen / ophujoohengejaagd / opgejaagd
huldngulden
hullupegulp
hulngulden
hulziggulzig
hunstiggustig
hunterginder
hûnterginds
hurraoniumgeranium
huunterdaarginds
huurguur
huuskinderen
huustkinderen
hymngymmen
hymnastiekgymnastiek

I

i-jlheel
iehij
ie ei te hin fedussie opheeft er geen zicht op
ie ei vee praashij heeft een grote mond
ie ei we vee vel an zn luppengrote mond (praatjesmaker
ie ei zn jasje om e kie-erdveranderd
ie eit t zo druk as n roenkel mie een vlekehij is druk doenig
ie hieng / hoenghij ging
ie is hlad vekoevereerdgewend
ie is nie suuver op de hrie-eteoneerlijk iemand
ie is uut zn overoeksoverstuur (hij is)
ie is van 't kantjehij is lid van de Geref. Gemeente
ie is van lotje u tiktniet goed wijs
ie is van un uul uutebroedniet goed wijs
ie is zo hek as undeureraar persoon
ie lag hlad voe pampusmoe
ie lit t achterste van tonge nie zienkarige informatie
ie praat of atn een hloeiende petater in zn mond eibrouwen
ie praatn zn eihenverbieverspreken
ie schel se noha dikkeopschepperig iemand
ie st i zo hlad as zie-epesnelle jongen
ie sti ter bie te hielenhij staat er zich lekker te maken
ie stieng / stoenghij stond
ie stienkt zo me luchtstinken
ie stoeng tao maor un bitjehij stond daar zomaar wat
ie stuukn vurovervoorovervallen
ie trokt op zun vaoderhij lijkt op z'n vader
ie wor deur de liefde e sliengertverliefd
Ie zei wah sei jiehhij vroeg
ie ziet er uut of atn uut een ouwe vent zn broek zak ekropen issuf
ie-elehanshelemaal
ie-ellemilleallemillehelemaal
ie-erhisterneergisteren
ie-ete veuhelwulpse vrouw
Ie-seYerseke
ièlheel
ielehiel
ièlemaohelemaal
ielschietertjeklein (van stuk) kind
iemand judasseniemand pesten
Iemand meej un tang int schietuus dragenIemand op een discrete manier verwijderen.
ièmelhemel
iendelijkeindelijk
ièneeen
iengsthengst
ienkelenkel
ienkel oeenkel (voet)
ienkelnhinkelen
ienkeloeenkel (van de voet)
ienktinkt
ienzaomeenzaam
ièrheer
IerHier
ier neffenburen
ierehier
ièreeer
ieseyerseke
ieselijkijselijk
iesjeijsje
iesjeprecieserg precies
ieskastkoelkast
iètheet
iet of watbeete
ièuweeuw
ievalligkouwelijk
ievalligkil-koud
iezediekeijzendijke
iezendiekeIJzendijke
iezerijzer
ik ênik heb
ik kan hin pap mi zenmoe
ik kom uut yeseik kom uit yerseke.
ik komeromik haal het op
ik liep tvier uut mn slofnhard rennen
ik neemuh die nieuwuh ' n ouwe, ou joe dien auwe ' n ouwe mehik neem die nieuwe hak (schoffel) hou jij die oude maar
iksteroohelikdoorn
immeremmer
immer denemmer
immetjehekje
imn ghoeie ghoedin m'n beste kleren
ImpersantIntussen
impessantIn het voorbijgaan, onderwijl
imprusant / hliek / hliekeimpersantgelijk (dingen beide doen)
ín1

I

In Duiveland wordt bedoeld het tandvlees zonder tanden en kiezenbribbels
in ièn kièopeens
in iènkièplots
in je bloeote koontnaakt
in OZV: un aereheneigenaardig persoon
in panne vallnkapot gaan
in plekke vanin plaats van
in sehie-elin totaal
in t se hie-elin totaal
in z' n blwoate koantnaakt
IngelaandEngeland
IngelsEngels
inhangingang
inhaolninhalen
inhwoiningooien
inkominkomen
innepikhaantje de voorste
inrulninruilen
inschrivninschrijven
insheliekshet zelfde
instemminstemmen
intièltinteelt
inweuninwonen
inzienkinginzinking
inzièpninzepen
irappelaardappel
isijs
isderijzer
istis het
izendike (niet: iezendieke) IJzendijke

J

jakken en werengehaast, opjagen
jaogn, gejoghenjagen
jaorjaar
Je bakkes stae m'n hlad nie anals iemand vervelend doet
je laoten wegdrummenje laten verdringen
je nalsje hals
je neuze stoe-atenvoor niks komen
je nôôfdje hoofd
je wezen afkelvengezicht afpoetsen
jeatja
jekkerkorte herenjas
jekkerkort herenjas
jenieveresrode bessen
jenievers rôôie wienbeiers Rebessels (Tholen) aalbessen
jenîveraalbes
jenivversaalbessen
jennenklieren
jerrebeezenaardbeien
jeulderjullie
jiejij
jie è (t) jij hebt
jikkemienbolus
JikkemieneBolus
jikkemiene, koeke mee ' n draaiommehallo het is hier weer erg fijn
jîneen
jin (e) een
jîneeen
jînentwintig enz. twiëntwintg enz.eenentwintig, tweeëntwintig enz
jinneéén
jisteeerst
jn eihen weeren poahhe (schouws) haasten
jneihen strek zettn (te) veel eten
joejou
joekbobbelmuggenbult
joekbobbelmuggenbultje
joekenkrabben
joektjeukt, kriebelt
joektejeuk
joengjongen
joengersjongens
joenkjong
joenksje\jongsiejongen
joesdoei
jokkenjeuken
jurechtvooruit (paard)
juvooruit (paard)
judassengemeen sarren
judderjullie
Judder zien net eender / trokkn op mekaarnJullie lijken veel op elkaar
jukkebobbelmuggenbult
juktejeuk
juktejoektejeuk
julderjullie
junioornjunioren
juulbezemstofzuiger
juulen / schrie-e wenhuilen
juunuien
juunui
juun buuzefrikandel speciaal
juunbuufrikandel speciaal
juunbuusefrikandel sepciaal
juunbuzefrikadel speciaal
jûûnpelleuienschil
JUUNRENNEUIENREN
juustjuist
juwièlnjuwelen

K

k a utik heb het
k bin nie draaie-rugk kijk wel uit
k kaanutik ken het
k kom eromop halen
kaaiekade
kaaiehaven
kaantelnkantelen
kachelveulen
kacheloutjes kappn kacheloutjes kappe (Schouws) aanmaakhout hakken
kachelpoeskachelglans
kachelpuupehoge zije
kacheltjepaardje
kacheltje op den dikeen veulentje
kaers kaesekaars
kaeskaas
KahhelKalf
kak je nie dan rus je toch, kom dn boer dan kak je toch!wel of niet
kakkebroekbangerd
kakkenisjeeen schriel nakomertje
kakkenisjekleine baby
kakkenistjongste kind
kakkernisjenakomertje
kakschooltjekleuterschool
kakstoelkinderstoel
kakûswc buiten
kallekalkoen
kallesienkinderkopjes
kallewijten (kalleweiten) kletsen, babbelen
kallewijten, kalleweiten.gezellig kletsen
kalotjealpino petje
kalotjealpino pet
kalvenkalfje krijgen
kalverskalveren
kameraodkameraad
kamièlkameel
kammekam
kammenetkabinet
kammetjezaagje (schelp)
kan'k a lank adat kan ik al lang
kandelaerenleiboom knotten
kank niks an doenkan ik niets aan doen
kannetjesboshyacintjes
kansekans
kaobelkabel
kaokewang
kaokekaak
kaolkaal
kâôle nollandernederlander van boven de rivieren
kaomerkamer
kaortekaart
kaoskaas
kapermesjeaardappelschilmesje
Kapotjecondoom
Kappelinge biezepelleKapelle-Biezelinge
kappenschoffelen
karbonkelsteenpuist
karekekerk
karrekar
karremaar!vooruit maar!
karremaerrijden maar!
kaskats
kassekast
kassekas
kasseienstraatklinkers
kastekast
katievigfris
katievugkoud of fris
katievugfris / koud
KatndiekeKattendijke
katndiekse mohhelangpootmug
kattekat
kattekismescatechismus
ke kouwe tiengelskoude handen
kè pien imme buukik heb buikpijn
ke we jacht me hin heweerheb je haast?
KeaskopWemeldingenaar
kebbe ongerik heb honger
kebinecabine
kedeetrotse vrouw
kedocadeau
kèèsekaars
keeznkersen
keintjekindje
kelekeel
kenik heb
kenînkonijn
kerbiksevinnige vrouw
kèremelkkarnemelk
kèremessekermis
kerkekerk
kerkepitjegraf
kerkerrenPeultjes
kermiene kiskomijne kaas
kernienkonijn
kernoffeltjesanjers
kerrekekerk
kerremelkkarnemelk
kerremelkse pruumpappruimen pap
kerremelkseblompappapsoort
kêrremessekermis
kèrsekaars
kerweikarwei
kèsekaars
kesseballenballen
kètik heb het
ketelpakoverall
ketieverigkattig
ketievigklok
kettalankaik heb het al lang
keuvarken
keulse potstenen pot waar zuurkool in bewaard werd
keurenwandelen, kuieren
keus / keuzeboerinnenrok
keusnpoetsen
keutjebig
KezandCadzand
KezantCadzand
kezenkersen
ki`wsekers
kièkeer
kiek daar komt tiekijk daar komt hij
kiek een kjeerkijk eens
Kiek kiek een kacheltje op den diekkijk kijk een veulentje op de dijk
Kiek kiek een kacheltje op den diekKijk eens, een veulentje op de dijk
kiek mah!kijk maar
kiek me uutkijk maar uit
kiek uut aj dr nie of soenkeltpas op dat je er niet afvalt
kiekenkuiken
kiekenskuikens
kiekieresuitroep
kiekjefoto
kieknkuiken
kieknkijken
kieltjewerkmans jas
kiepkapzult
kiepkaphoofdkaas
kiernontsluiting
kièsekers
kietekuit van vis
kiètekeet
kièzekers
kièzenkersen
kinderskinderen
kipsenvitten
kis schivvekaas schaaf
kiskossekorst van de kaas
kiskostekaaskorst
kittekketting
kittinkketting
klaanteklant
kladjeklein regen buitje
klakkepet
klakkerswentelteefjes
klakkerswier
klampersperwer
klaoklaar
klaohn, kloeg, heklohnklagen
klaorklaar
klap bankebank in t dorp
klapschetekleinigheid
klarantie makenklerantieAanstalten maken
klauwenhanden
klein kerksiegerf kerk
kleineklein
kleskopzeer hoofd{haarziekte)
kleskopziekte in haar
klesmeierkletsmajoor
kleurnkleuren
klevitterendriftig lopen
klevitterenvinnig lopen (trippelen)
klevitternvinnig lopen
klièdkleed
klienkerklinker (straatsteen)
klienkersklinkers
klièrmaokerkleermaker
klièrnkleren
klimmklimmen
klisperuzie / vechtpartij tussen b.v.schooljongens
kljeedjurk
Kloe-tuhhe, KlusdurpKloetinge
kloefererg groot (bv paard)
kloefersgrote voeten of schoenen
kloefklosserszware schoenen
kloevenklompen
klokjeteiltje
klokkeafwasteil
klokkeklok
klokke van Romepaasvogel
klompeklomp
klompekotjeaan bouw
klompendurpOvezande
klompesokkenschoen voor in klompen
kloonterklonter
kloontjeklont
klôôsterkloosterzande
klossenhoutenschoenen
klottealpino pet
kluitsiesleuk persoon grappenmaker
kluskerweitjekarweitje
klutekluit
klute5 cent in gulden tijdperk
klutnnkluiten
kluvitterendriftig lopen met korte pasjes
klwoatzakgemeen persoon
knalpupeuitlaatpijp
knetterbielekettingzaag
knienkonijn
knienenkotkonijnenhok
knieperknijper
knikkergereformeerd
kninkonijn
knippnknijpen
knoerartheel hard
knolpaard (type Belgies)
knoppeknoop
knurftdomoor
knuvvenkluiven
knwoapeknoop
koaiekade
koapse kezemuskuseend
kobbespinspinnenweb
koe-aannkaantjes
koeanenkaantjes
koebjitevoederbiet
koei-jenerenpesten
koeienerenpesten
koeioohen (bloemen wilde margrieten
koeke doeazekoektrommel
KoekeschoppeBakspatel
koekoekdakkapel
koeksmouterverband om vinger
koenkele foezenkonkelen
koenkelefoezensmoezen
koenkelenknoeien
koenkelnknoeien
koersenwielrennen
KoesjeSlee
kokik ook
kokkelenkroelen
kokkenkokhalzen
kolefonskerkeraad in zwarte kleding
kolenkotkolenhok
kolèrewoedeuitbarsting
kom je wel aalnik kom je ophalen
Kom jie uut n blikje?ben je dom?
Kom jie van Lillo?Ben je dom?
kommkomen
kommedaantcommandant
kommenistcommunist
kommetjekopje
komplemèntcompliment
konehinnekoningin
koniengkoning
konkelfoeznsamenzweerderig praten
koolhruusgruis van kolen
koolhruuskolen afval
koolhruuspadjepad van sintels
koolkotkolenhok
koolnkolen (brandstof)
koonehinnkoningin
koonehinnekoningin
koorsekoorts
KootjesplêteColijnsplaat
kop over klwôôtnrommeltje
kop overste kloatnhals over de kopt
koppejaogerragebol
koppekriimenerragen
koppekrimenragen
koppekrimmenschoon maken met lange veger
koppekrimmenstof vrij maken
koppespinderspin
koppespinettespinneweb
koppespinnespin
koppespinnettespinneweb
koppespinvegerragebol
kortbiedichtbij
kossekoorts
kossemissekerstmis
kossenhoofdkussen
kossenzoenen
koszakkenkussensloop
kotsenvomeren
KoukerekeKoudekerke
kousekous
kouwe fikken\klissen (kletsen) koude handen
kouwe pakknkouvatten
kraaiekraai
kraantekrant
Krabb' ndiekeKrabbendijke
krabbekrab
Krabje druivenTrosje druiven
kraeltjesblauwe druifjes
kramn'diekeKrabbendijke
KramndiekeKrabbendijke
krantekrant
kraohekraag
kraôiekraai
kraolekraal
kraonekraan
krauwekrabben
krauwenkrabben (ww)
krauwenkrabben
krauwkattekattekop
krek wak wounet wat ik wilde
krekekreek
krèntekrent
krentebroead bie dermendelicatesse
krepelkreupel
kreukelsknokkels
kreukelsalikruiken
krevattestropdas
kribbevoederbak
kribbebaby bedje in de bedstee
krieg de schietekrijg de kk
kriehenkrijgen
kriekenkersen
kriengekring
kriksuukersuiker
krillen ri-ezenkralen rijgen
krillen rie-ezenkralen rijgen
krimmelskruimels
kroaiekraai
kroajenkraaien
kroatjegroepje
kroeantjeskruudonkruid soort
kroeantjeskruudsoort onkruid
kroelenknuffelen
kroenkelkronkel
kroenkelenkronkelen
kroenkelnkronkelen
krookekraakbeen
krootenRode bietjes
krootnrode bieten
krotoude woning
kroterode biet
krotekokerrare
kruinkruiden
KrukelsAliekruiken
krukkekruk
KrunegeKruiningen
krupjesspekjes
kruppe spekplakje spek
kruskruis
kruukeldoeazedoos versiert met schelpjes
kruukelsalikruiken
kruuniihels striengenseringen
krûûnoahelsseringen
kruupenkruipen
kruuse martkruininger kermisdagen
kruusnetkruisnet (Zeeuws-Zeeuwsvlaanderen )
krwoanekroon
ku:nstkunst
kudundertjesoort hoedje
kudundurtjezeeuwse boerenhoed
kuiere\keurnwandelen
kuikenstjoekns
kuisnpoetsen
kulekuil (voor het koel bewaren van aardappelen enz.)
kumiene kis kostekomijne kaas
kunst bieterskunstgebit
kurbiksehaaibaai van een vrouw
kurnoefelsanjers
kurtjeenkortgene
kurtjeennaervalse biljartstoot
kussuuskwansuis
kustaaienkastanjes
kusuuskwansuis
kuusenpoetsen
kuusen / poesseschoonmaken
kuuskuusdoen alsof
kuvelessedakkapel
kwattachocolade
Kwatten (zaamslag) speeksel uitspugen
kwibbekin
kwièknkweken
kwielspeeksel
kwielbakkeshondenras
kwielbakkeshonden ras
kwiksauskwestie
kwilnkwijlen
kwoalekool
kzitt'n dikkeik heb genoeg gegeten

L

la ma doenlaat maar
laainladen
laandland
laanstlangs
lahelaag
lamenteer'nklagen
lampelamp
lampepoeserkwastje voor lampenglas
landnlanden
langehalen
langepakken
lange leutelang persoon
lange leutenperen soort
langenpakken nemen
langenpakken
lantèrnlantaarn
latelaat
le mer heevnlawaai maken
le-mer hevnlawaai maken
leekenlekken
leeknlekken
leepleuk
lèèzelaars
lehnlegen
leitligt
lekkenlikken
lekstoklolly
lemer heevenlawaai maken
lepeldiefjeherdestasje (plant)
lestlaatst
lesten tiedlaatse tijd
leugenenliegen
leuhnleugen
leureventen
leurnbedelen
leuteplezier
leutelol
leuterenkletsen
leuternkletsen
leutigleuk
lèzelaars
lèznlaarzen
lie-menafdruk in de huid
lieflijf
lieg bie-estleugenaar
liektlijkt
liènlenen
liengslangs
lienkslinks
lièrlingleerling
lièrnleren (ww)
liernnleren ww
liestelijst
lievelienksielieveling
liflijf
liklijk
lille poeatenbibberen
lilluk jonkvervelend kind
limlijm
lime, kettalankalaat maar, ik heb het allang al
limmlijmen
lîmmenaôdelimonade
lingslangs
linstlangs
lippestftlipstick
listelijst
llapswanzeluiaard
lochting / lochtinkmoestuin
lodderijneodeklonje
loeienleidsels
loenglongen
loengnlongen
logtingtuin
logtinkmoestuin
lop eenega weg
lop eene (ga heen) ga weg
luchtwupperlichtzinnig iemand
luinluiden
Luliezder, Perdezjikrpaardenbloem
lullenpraten
lup ie -emmertuit emmer
luppenlippen
lusternluisteren
lutenaantluitenant
luureluier
luuzebosbos ongekamd haar
luuzekammenetenkam
luzeluis
lwoadlood
lwoanloon
lwoapnlopen
lwopnlopen

M

m'n ouwnmijn vader
maat en pinteraar koppel
machtig lievelieve help
madjimstraks
maemaar
maenemaan
MaeneblussersMiddelburgers
maeneschietervlieg
maeneschieterbromvlieg
maereminnetjelieveheersbeestje
mafkeesgek persoon
mamaansn!\memensenalle mensen!
manderientjemandarijntje
mangemand
Mangelsvoederbieten
maogdmaagd
maogemaag
maohemaag
maoinmaaien
maolnmalen
maonmaaien
maondagmaandag
maonemaan
MaoneblussersSchoondijkenaren
maoneschitervlieg
maortemaart
maotvriend
marehemorgen
marollemeerkoet
martmarkt
massieseesmarechausees
matrwoismatroos
mavaekuhdakaslaap dat ik heb
mewe
me bin drwe zijn er
me bin uuterehendte nat
me bin van ' t ' ofwe gaan er vandoor
me kommeWe komen
me komme d'r anWe komen er aan
mearegemorgen
medecinnmedicijnen
medie-e-men / bedie-emenstraks
mee je blwote pwoten deu de nof karoot`nmet je blote voeten door de tuin lopen
meelmuusflauwerd
meelmuusflauw persoon
meetsjunoma
meiblommnmadeliefjes
meisenmeisje
meisen (un schoan meisen) meisje (een mooi meisje)
meizoentjesmadeliefjes
mekaoreelkaar
MelisMeliskerke
melkriêtpaardenbloem
melkriet, pisseblommenpaardenbloem
mèndeureschuurdeur (grote)
meneuvelsmanieren
meneuvelsrare manieren
meneuvelsfratsen
menjse / volkmensen
mense schoefmensenschuw
menutminuut
mêrbelsdobbelstenen
mèrelaarmerel
mèreloarmerel
mèrge (n) morgen
mergenmorgenmorgenochtend
mergpuupjessoort koek
merrehenmorgen
merrehunmorgen
mérrelaermerel
mêrtemarkt
mesikfanfare
mesikmuziek
messinemachine
meugen, mocht, gemeugenmogen
meuhelikmogelijk
meuhn, mocht., hemeuhnmogen
meulemolen
meulebeer
meulenaormeikever
meulnmolen
meziektentemuziektent
mezikmuziek
Mî da mes kun j'op je blôatn hat nao Bruhhe riejneen zeer bot mes
miemij
mienmij
mien map langemijn map pakken
mieremier
mieserabelnaar, akelig
mietmet
mieterhoutworm
miezerabelnaar
mihhere hi-eppemager persoon
mikt ai j wig binga weg
min meubelgemeen iemand
min, minnmijn
minsmens
mint hadhet zit erop
mismest
misbochtmesthoop
misbrukmisbruik
misdaodmisdaad
misdrifmisdrijf
misje, meisemeisje
mispitmestput.
mispitmesthoop
missemis (de)
mistmest
mitjepeettante
mitjemeter
mjeefelnmet je eten spelen zonder het op te eten
mjeefelnmet lange tanden eten
mn eihen opkelvenme verkleden
mn hommetjemn gum
maar
mo kmoet ik
moaneschîterbromvlieg
moatelwoismateloos
moazoadmaanzaad
moeietante
moesienetante sien
moeveernbenadelen -dwars zitten
moeverenpijn doen
moeverenkwetsen
moeverenelkaar dwarszitten
mohemorgen
mohhemug
mohhebeetmuggenprik
mohhezifterpietje precies
mokigklammig
mokigdampig weer
mokkeligvuil, morsig
mooghmoe
moondmond
moonstermonster
morh'nuchtienkmorgenochtend
mossemorsen
mossemus
mossebekgescheurde mondhoek
mosselsmosselen
mouwemouw
muesmuis
muhl'nprutsen
muneuvelsrare streken
munnikenklussen
munnikkentobben
munnikkenknutselen
murpelknikker
MurpelsKnikkers
mussemus
mussebekgescheurde mondhoek
musserttakkenbos
musterbussel takken
mustertakkenbundel
musterttakkenbos
mutsemuts
muttenkalf
mutten / achttienmoandervaars
muusmuis
muus of mosselvagina
muus' ondjewezel
muusondjewezel
mwoimooi

N

n oeare volbeetje
n onechtenbaby zonder vader
n steutjeeventjes
n wittekejonge klaren, een borrel
n'minnn dermslecht mens
naar beneejn stuuknnaar beneden vallen
naderanddaarna
naonaar (voorz.)
nao (r) naar
nao de klwoatniets wat stuk is
naohelnagel
naôimessîenenaaimachine
naoinnaaien
nat hoedvloeibaar medicijn
nbitje voe achteiets voor 8
neabiebijna
nebie .bekantbijna
NederlaansNederlands
neeheren\judassensarren \ treiteren
neet oearesjaggerijn
neffennaast
neftanhiernaast
negenenegen
neh béduhnaar bed
nehene9
nehentignegentig
neksterekster
nemmuhnaam
nen nieven noedeen nieuwe hoed
nen Ôllanderiemand van boven de rivieren
nessennaast
nessen .neffennaast
nessenshersenen
nèstnaast
nestigijverig
net ie-enderhet zelfde
Net wak wauNet wat ik wilde
net zuk n werkgoedkeurend
neusdoekzakdoek
neusdoekezakdoek
neutenoot
neuzeneus
neuze-noaierlangpootmug
nieniet
nie bie die dulleve anders stuuk je bie de putenniet bij de sloot anders val je bij de kikkers
nienihhelvelletje aan je nagel
nienkelenkel
nieptangeknijptang
nieuwerkaarekenieuwerkerk
nikkenek
nikkestertslurf aan onweersbui
nikwilligdwars
nikwilligdwars (persoon)
nimzieknaamzot
nistnest
nistignijdig
nistigsacherijnig
nistigsjagerijnig
nonu
noaderaandnaderhand
noadièlnadeel
noadignodig
noenou
noenu
noe bin jie toch nie glad bedonderdben je helemaal van de pot gepleurd
noe hi mn lampje hlad uutniet begrijpen
noe wanu al
noe wènu wel
noead slagtehenood slachting
noenderkip
noenkeloom
nog un kiènogmaals
nogternuchter
nogterraar
nombramoom bram
nondhond
nondemandehondenmand
nondennaarhondenhaar
nummer jinnenummer een
NummerjinNummereen
nwôghe noedhoge hoed
nwoidtoestaandnoodtoestand

O

oahad
oageoog
oagendagfeestdag
oahehoog
oaheheg
oamerhamer
oanehaan
oanswij
Oans bin de ZeeuwenWij zijn de Zeeuwen
Oans bin WeumelingeWij zijn Wemeldinge
Oans eh hoeie pruumnWij hebben goede pruimen
oapaap
oarhaar
oarhaar (znw)
oardigvreemd
oareoor
oarnhoren
oashaas
oasterlaundoosterland
OeHoe
oe esthoe is het ermee
oe hrotter hie-est, oe hrotter bie-estvlug en driftig persoon
oe moe me noehoe moeten we nu
oe nie-erwanneer
oe-aren zenhoren zeggen
oeadhoofd
oearewurrumoorworm
oed (een mooie hoed: un schwoine noed) hoed
oefizershoefijzers
oefsmidhoefsmid
Oeist? Áá hoet en meej joe?Hoe is het? Goed en met jou?
oek denhoek
oeke veherhandveger
oekepoetserhandveger
oekevaegerhandveger
oekzakpuntzak
oelje broeljerommeltje
oelje broeljedooreen gerommeld
oeljebroeljerommeltje
oemoemenoehoe moeten we nu?
oemoemenoewat moeten we nu
Oemoemenoe?uitroep van ongeloof
oender (s) kip (pen)
oenderkotkippenhok
oenderkot\oenderrennekippenren
oendervleiskippenvlees
oengerhonger
oengertrek
oenherhonger
oenie -erwanneer
oenie-erwanneer
oepel toch opga weg
oestOogst
oestehoesten
oestenhoesten
oestnhoesten
OetjeskaerkeHoedekenskerke
OetjeskerkeHoedekenskerke
OetjeskerrekeHoedekenskerke
oevehoeve (hofstede)
ofaf
of, dentuin
ofwasbekknafwasteiltje
ôgehoge

O

ohhoor
ôkook

O

okkeneutewalnoot
okkenootminder slim persoon
okkerneutwalnoot
olehol
olifaanteolifant
ollandsenederlandse
oltostegelijkertijd
omhwoaheomhoog
omkappenomvallen
omkwoapnomkopen
ommehiinopzij gaan
ommerstimmers
ompelepompeligbobbelig
omsiengelnomsingelen
omsoenkelenomvallen
omsoenkelnomvallen
omtouwenonthouden
omver stukenomver vallen
omwennomkeren
onbedoptonbesuisd
onbedoptonbesuist
ondhond
onder den ochtendvlak voor zonsopgang
onder dn vughietonder de douche
onderdn oggendtegen de morgen
ondergroonsondergronds
onderkeusonderrok van klederdracht
onderkeusonderrok
onderlessenonlangs
onderlessnonlangs
onderoudonderhoud
ondeusgeld niet
ondeusoneerlijk
ondeusoneerlijk of niet meetellen (spel)
ondiepeondiep
ongderd100
onheldigongeldig
onhesteldongesteld
onhulukkihengehandicapte
oniensoneens
onièrlikoneerlijk
onkundigonwetend
onstrandBrutaal / tegendraads
onstrantbrutaal
onstrantastrant
Onswest / AnswestHansweert
ontouwenonthouden
onverardonverhard
ôôfdvlakkehoofdkaas

O

oolus hoed?Alles goed?
oondhond
oond den, onnhond, honden
oondekothondenhok
oonderonder
oonderbroekonderbroek
oonderdhonderd
oonderdeuonderdoor
ooouwerterugtraprem
oop peulehoofd kussen
oorlog in denoorlog in de
OôskappelOostkapelle
oôthoofd
op de mirrugtwaalf uur 's middags
op den 'oeveop de boerderij
op dn blaknvlak veld
op e stieseltop gedrongen
op je flikkerpakslaag
op je n okken zittenhurken
op kelvenverkleden
op reize haonop reis gaan
op rie-enopruimen
op u toetertopgemaakt
op zijn pik trappenbeledigen
op zn boersklederdracht
op zn hroe-ashollands spreken
op't kotgevangenis (in de)
opgesolferdopgezocht (en gevonden)
opkallefaternoppoetsen
opkèlveSchoonmaken
opkelvenopmaken
opklassenopstapelen
opkomopkomen
opkusenschoonmaken
opkwoipnopkopen
oplaaieroplader
opmerote (zierikzee) weggaan zonder kennisgeving
opoeoma
opriezeopstaan
opriezenopstaan
opriloprit
oprumopruimen
opslagplaotseopslagplaats
opsolferenopzoeken
opsoppenophoepelen
opspoornopsporen
opstopsplotseling / onverwachts
opstopsopeens, onverwacht
opstuiveropvlieger
optyfenOpdonderen
opvulnopvullen
opwaardeernopwaarderen
opwèrmnopwarmen
opwinnopwinden
opzehhnopzeggen
opzieëopzij
opzupnopzuipen
orhanisatieorganisatie
orlevienksonhandig
orspaard
ostbijna
osternokke, hosternokkeuitroep van verbazing, zowel kwaad als goed
ouddurpouddorp
oufummehoutstapel
outhout
out vumehout stapel
outvimmehoutvoorraad
outvummehoutvaam
ouw je smoel vuule dondernu moet jij je mond eens houden
ouweoude
ouwehoud
ouweaar
ouwe joenkheidongetrouwde dame op leeftijd
ouwe jonkheidvrijgezel
OuwelandeOudelande
ouwenhouden
ouwjilekapper
OuwjîlleSchoffel
ouwoerenpraten
oven, in denoven, in de
overandom en om
overbriengnoverbrengen
overdienknoverdenken
overhangovergang
overiènovereen
overjaswinter jas
overkaantoverkant
overkruusgekruist
overlessenonlangs
overlessenonderlessenonlangs
overlesttijdje terug
overlestonlangs
overlestlaatst
overoeksoverstuur
overouwnoverhouden
overwoapoverhoop
owaihooi
owoivurkehooivork

P

paaslelienarcis
padjepaadje
paeling / pilkaal / paling
paerdpaard
Paerehat's Heerenhoek
paerepitdrinkplaats voor paarden
paesleliesnarcissen
pak je hat (achterwerk) onder je ermsdoe eens wat
paksie beuterpakje boter of margarine
palinkpaling
PallapperVlinder
palmonetzeilhans
pannepan
paolepaal
paolienkpaling
paoslelienarcis
papaovermaanzaad
papkoekeroombroodje
pappehaipapegaai
pappekraaiepapegaai
parkeernparkeren
passefîteroerzeef
past t' r op!denk eraan hoor!
pasterpastoor
patatersvoeten
patrwonnepatroon (voor geweer)
pealingpaling
pee-en verdinnenbieten op een zetten
peejeweaterwortel sap
peeklutsworteltjesstamppot
peeklutsstamppot met worteltjes en uien
peeklutshutspot
péélandnoord beveland
peen en juunhutspot
peentjesworteltjes
pèèrdpaard
pêêrebiepaling
peerebieë, appelbiëwesp
peespibietenspade
peetjeworteltje
peetjesworteltjes
peetsjunopa
peinzndenken / piekeren
peizedenk
pekelzout voor gladheid
pekel errekzoute haring
pelik\pillikpaling
pennepen
peperbollepepernoot
pêrd en karrepaard en wagen
pèrd, pèrnpaard
PerdammeBrigdamme
pêrdewachtertjekwikstaart
pèrdezjekerpaardenbloem
perdezjikkerpaardenbloem
perepeer
peren uut de zoogerecht uit zld
pèrestroondpaardenstrond
permeterenklagen
permeteren (parmiteren?) klagen
permetirrnklagen, zuchten
perrepluparaplu
pêrretjepaard (klein van formaat)
perrezjeekerpaardenbloem
pèrspaars
perseanbastiaan
perswoane, perswoannpersoon
pertantnmaar toch
pèspaars
pèse schorrelamsoor, zeeaster
petaten schrappenschrabbenaardappels schoonmaken
petaterpanneaardappelpan
petaterstamperaardappelstamper
petetteraardappel
petetters, petaotnaardappels
petoffelpantoffel
petoottenaardappelen
petrissepatrijs
petroliepetroleum
petroliestelpetroleumstel
pettepet
peukesigaret
peukerotzooi
peurnvissen met trosje wormen
pezum kotjehuisje van de elektriciteit
Phìlìpìne (niet uitspr. Phieliepiene) Philipinne
pie oepauw (vogel)
piekelspiccalilly
piel / pielenenneeend
piel / veugelpiemel
piele, boeleEend
pienepijn
piene in m'n oathoofdpijn
pienkepink
PienksternPinksteren
piepedolveldmuis
pieperloof / toeters / wilde kerwei (ij) fluitekruid
piereduivetil
pieremintdraaiorgel
piezelgraanzolder
pikkelnsleeën (met pikslee)
piklnsleeën
pillepijl
pimpampoentjelieveheersbeestje
pîne lieënpijn lijden
pinessiepunaise
pinnepin
pinnepijn
pintemok
pintekroes
pinttebiertje
pipelupoentjelieveheersbeestje
piskotjeaparte plaats voor mannen
pispottoiletpot
pispotjessoort onkruid
pisseblommenpaardenbloemen
pissenplassen
pitjeputje
pitjepeter
pitjepeetoom
pitketelwaterketel
pizelopslagruimte in schuur
pîzelgraanzolder
pjerenperen
pladeistervogelpoep
pladiestervogelpoep
plankeplank
planteplant
plaohnplagen
plaoteplaat
platn bandklapband
platte bandlekke band
platte koekepannenkoek
platte zeugewerkborstel
platte zeugepissebed
platte zeugekeukenborstel / pissebed
platte zeugeharde borstel
platte zeuhepissebed
plattekoekenpannekoeken
plattelaandplatteland
plattesukerwitte basterd
pleetoilet
pleew c
pleebosselstekelhaar
plekkeplaats
plemoe-aatnknutselen
plemoe-atenprutsen
plemoeatnklungelen
plessiepolietie
plessiepolitie
pliesiepolitie
plisiepolitie
ploeasterenpleisteren
ploeasternpleisteren
ploeasternoplappen
ploehnploegen
ploengzeplons
ploengzenplonzen
plokkenplukken
plumeveer (vogel)
plummepluim
plumoeatenknoeien
pluumbeddeverenbed
pluuspetoffelpantoffel
pluuspetoffelspantoffels
pluuznoedpluche hoed
pocheldikke buik
poelepetaanekippensoort
poelepetaneParelhoen
poelepetaoneparelhoen
poengspeereouderwetse perensoort
poeprepel
poepeschiphengst
poeselponpon
poeselpompon
poesterdikke bries
pofferkoortslip
polka kopjekort kapsel
pompepomp
pompe witterslechte koffie
pomperaaienappelsoort
pompierbrandweer
poofliepoortvliet
PookeBuik
pookjebuikje
pookuhbuik
poortepoort
poothand
pooterspootgoed
pooterskleine aardappeljes
poskopzeedonderpad
poskophoofdkaas, zult
postekophoofdkaas
postekop / beestekop\poskophoofdkaas
potloadpotlood
potteloeadpotlood
prakkezeern' nadenken
pralinebonbon
preezakgeld
prènteprent
Preutemosselen
preute proppetampon
preuteproppetampon
prie-elestraal
prie-elleflinke straal
prieelslenk
priemenbreinaalden
prijzene?prijzen
prikkeprik
prisprijs
priskaorteprijskaart
proatnpraten
proenknpronken
prombeerprobeer
pront (jes) netjes
prossenmorsen
prultholenaar
prummepruim
pruumepruim
pruumtebaktabaksoort
pudding akedemiehuishoud school
puddinkpudding
pudduhupudding
puiekikker
pulkenneus peuteren
punpuin
punnikenklosjebreien
puntmesschilmesje
puntmesaardappelschilmesje
pupepijp
pupeschofkleineschaftpauze
pûpje smoornpijpje roken
purbereproberen
PutOostdijk
putkuil, gat
putkikker
putedrilkikkerdril
puternikendbloot
puupepijp
puutkikker
puut' nkikkers
puutekikker
puuternikendugspiernaakt
puzze wiiterplens water
pwaotpoot
pwoapnkopen
pwoatpoot

R

raandrand
raand, rannrand
rammerassendoor elkaar rammelen
raoienraden
raomraam
rapsnel
ratterat
rebatjestrook stof langs schouw
rebesselsrode bessen
rechtbankeaanrecht
rechtdeurechtdoor
rechterecht
reegnpûûpperegenpijp
reekjerijtje
reetveterstring
rehelregel
rehenregen
rehenbooheregenboog
rehenenregenen
reherechtmeteen
reheringregering
reherings broeadbrood type
reizereis
RekahjeRockanje
rekerij
reke\rie-ezzereeks
rekkertjeelastiekje
reklaomereklame
reperraamwisser
retereet
reukerboeket
reutje-peurapalje
reuzebolleoliebol
rezinnenrozijnen
rirug
ribbedebieverdwenen, weg
rie mah deurij maar door
rie-epj pje kwattachocolade reep
rie'nrijden
rie' enrijden
rieën, reej, hereejnrijden
riefvuhark
rieke stienkertrijk man
riekemannetjeheremietkreeft
riemeriem
rienewantwilde bras
rienewantruw persoon
rienewantkind dat alles stukmaakt
rienewerenstuk maken
rienewerenkapot maken
rieneweren ook wel verienewerenstuk maken
riengering
riengkring
rienkring
rienk rie-enringsteken
riennrijden
riestepaprijstpap
rievehark
rieve (rieven) hark (en)
rikrijk
rikrug
rikriek
rikkerijk
rimmetiekreuma
rinnewerenruïneren
ripperementjestandje
ripperementjereprimande
ripserups
riskaantriskant
rîst (epap) rijst (epap)
RittemRitthem
rivehark
rivenharken
riviererivier
rîvvehark
roadrood
roararigraar
roare luirare mense
rochelnspugen
roefelenrommelen
Roefje (is alleen iets andere uitspraak van het NL woord Roofje, dat korstje van een wond betekent vlg Vandale.nl) Wond
roenkel etenmeidoorn
roenkensnurken
roenknunnedraaitol
roeve roovekorst op wond
romsR K
romskruuskruis op de kerk
rond de cabora gaan (thools) een rondje doen
rôôd, bruun aarrood, bruin haar
rooie beiersrode bessen
rooie jeniversrode bessen
rooie kool\koealrode kool
roondrond
rugruw
RugenHard
RuhesoortRagebol
ruiterenerwten of bonen op ruiters zetten
rumruim
rumteruimte
ruufelnrafelen
ruugboender, ruugfoeterruwe klant
ruugfoeterruw persoon
ruuhesoe-atragebol
ruuhesoeatragebol
ruukwaetereau de cologne
ruute vlieherdrukte maker
ruutouterschommel
ruuzubuuzugruw weer
rwoadrood
rwoaknroken
rwoamroom
rwoidrood
rwoikrook
rüfeltütekletsmajoor

S

s zondagse neusdoekwitte zakdoek
saccosefietstas
salaai (oud) sla
saluudag hoor
saluuttot ziens
sandaolesandaal
saomsamen
sas va hentsas van gent
SasseneirSassenaar
sausesaus
sause op dérpelsjus op de aardappelen
saussejus
sausuhjus
schaam, zichschamen, zich
schaerupscherp
schallebietersoort tor
schallebieterkakkerlak
schallemaaimondharmonica
schaopeschaap
schaotsnschaatsen
schapeschaap
schappelijkvlijtig
scharreschar (van ploeg)
schaveschaaf
scheapschaap
scheeledeksel
schèèreschaar
scheitlijsterkakmadam
schellenschillen
scheln doe hin zie -er klappen vee ste mie-erschelden
schèlvehoop schoven van vlas
schelvenvlas op schelven zetten
schépeschaap
schèreschaar
schèrewietsschrijlings
schèrnscheren
schêrreschaar
scherren en messenblauwe irissen
schèrvescherf
schesseleschaatsen (werkwoord)
schessensschaatsen
schessensriejschaatsen (werkwoord)
schessesschaatsen
schetescheet
scheuleschool
scheutelschotel
scheuteldoekvaatdoek
scheuteldoektheedoek
schie -enstof die slijt
schie-eregenvlaag
schie-e meszakmes
schièbiènscheenbeen
schièfscheef
schiet-ieleklein persoon
schietertjeklein persoon
schietfernienvinnig mens
schietfernienkattekop
schietieletenger persoon
schietieleklein, miezerig
schietuusdeftige vrouw
schiftenhaar roos
schiln (appel), peln (appelsinne) schillen
schimblad / schinkbladdienblad
schinkenschenken
schinknschenken
schoaneschoon
schoanemooi
SchoddebozzeSchuddebeurs
schoeschuw
schoe-anneschoon
schoeann automooie auto
schoebertondeugend {rakker)
schoebertschurk
schoebertkwajongen
schoefschuw
schoefonbeheerst, ruw, wild
schoenlapperszwarte bessen
schoenpoesschoensmeer
schoenzeuleschoenzool
schoevn dienderruw persoon
schof broe-adbrood tijdens schaft
schof ou uusjeschaftkeet
schof ouwenschaften
schofouwenschaften
scholeschool
schoorstiènschoorsteen
schoowleschool
schoppeschop znw
schorenscheuren
schorreblommelamsoor
schorteschort
schot hetrugpijn de
schotevisklein visje (in de sloot)
schouweschoorsteenmantel
schouwerschouder
schoveschoof
schrabbekerke's-Heer Arendskerke
Schrabbekerke'sHeer Abtskerke
schrabbertje ouweelekrabber om te wieden
schreewnschreeuwen
schreewnbolken
Schreiskinderen's-Heer Hendrikskinderen
schrengegrens (zeeuws vlaanderen )
schreveschrijf
schrievenschrijven
schrivnschrijven
schroeveschroef
schumschuim
schumengluren
SchummenLiegen
schunschuin
schureschuur
SchutjeNieuwerkerke
schuttelschotel
schutteldoektheedoek
schutteldoekvaatdoek
schuufjelade
schûûr'nschuren
schuuteboot
schuuvelade
schuuvertjeschuifspeldje
schuvelade van bureau
schuvelade
schwoindikkeSchoondijke
schwondiekeschoondijke
schwoonbroerzwager
sebietzodadelijk
sense juunklein kruiskruid
sestug60
sestuhzeventig
seutelangzaam persoon
seuteniet zo vlotte vrouw
seuteonnozel persoon
seutteniet zo vlotte vrouw
sgoereschouder
Shauwu-DuufulantSchouwen-Duiveland
siezij
sie-ettesajet soort breiwol)
siej -etesajet
siepjesippeaardbeienkistje
siepselensijpelen
siepsiebesensnoepsoort
siepsiebusjujubes
sigaoresigaar
sigrettesigaret
sintmeteen, direct
Sint LauersSint Laurens
sint wintondertussen
Sinte PierNieuwvliet (plaatsnaam)
SintepierNieuwvliett
sinterklaasjespeculaasje
sipschips
sirsirjansland
siskerekeserooskerke
sjaggerenmoeilijk werken
SjaorelKarel
sjeespaardenkar
sjettewol
sjette hevenhard rijden
sjukkelaodechocolade
slachterslager
slaegerslager
slagterslager
slangeslang
slaon, sloeg, heslaohnslaan
slaopnslapen
slehhehouten hamer
sleiejam
slekkeslak
slekkenslakken
slekkensintels
slépenslapen
sletsesportschoen
sleutersleutel
sleuvevinger bescherming
sliengern mee ' n sliengerslingeren met een slinger
slierenglijden
slikslijk
slikmodder
sliklappespatlap
SlikplaoteSlijkplaat
slimslijm
slintershaarvlechten
slittenslijten
slobbeslab
slobbervarkensvoer
sloefenpantoffels
sloengzeslons
slooterhatsleutelgat
slopn dokterslordig iemand
slotersleutel
slunsevaatdoek
slunsedoek
slunsevaatdoekje
SlusSluis
sluussluis
SluuskilleSluiskil
sluusondsluishond
sluutspelleveiligheid speld
slwotesloot
smaeresmeren
smekkensmakken
SmerdiekSint Maartensdijk
smerrensmeren
smiksmulderie-elekkers
smissesmidse
smissesmederij
smoesmeuiig
smoefeldeugniet
smoefelaarsmulpaap
smoefelaerlekkerbek (gastronoom)
smoeletrekkerNapoleon bonbon
smoeletrekkertandarts
smoesterenknoeien
smokertjezuidoostenwind
smookertjezuidoostenwind
smossenmorsen
smousguit
smoutsmeer
smoutsmeer, olie
smoute bollenolie bollen
smoutebolleoliebol
smouterpannekoek met krenten en appel
SmurdiekSt. Maartendijk
SmurdiekSint-Maartensdijk
smûûstrnn, bauwe (Zuid-Bevelands) fijn maken of prakken
snêêuwvintersneeuwpop
snêrkenschrijnen (van een wond)
snerkenschrijnen
sniennsnijden
snièuwsneeuw
snikkerensnoeien
snikkernsnijden
sniksnorrigniet mooi
sniksnorrigtgaat moeilijk
sniksnorrigniet makkelijk
sniksnorrigmoeilijk
sniksnorrighet gaat niet makkelijk
sniksnorrig (tgaat) moeilijk
SnokkenTrekken
snokkenrukken
snokkendriftig trekken
snokkntrekken
snokkntrekken (onregelmatg)
snorresnor
snotaap / snotterklein kind
snotlappezakdoek
snotmuulesnotneus (jong persoon)
snotmuulesnotneus
snotmuulekleinkind
snotmuuleklein kind
snottebellenkaapse vogelmelk
snottekokersnotneus
snubbebijdehand meisje
snubbesnibbig meisje
snubbe (tje) bijdehandje
snurkbeuzeslaapzak
snutnsnuiten
soegbrr koud
soenkelnvallen
soepesoep
soepehroentesoepgroente
soepzootjerommeltje
sokkesok
sommesom
sopsoep
spaornsparen
spaornnsparen
sparrespar
speelkwartierpauze
spek hladerg glad
spekkaontjesspekjes
spekselvet+stroop
spekstangespekton
spenentepels
sperwerstekkertje
spiespugen
spie-nespugen
spiekerspijker
spièkselspeeksel
spienaaijespinazie
spinaaiespinazie
spinnehuishoudkast
spinne, spinnspin
spjéeknrochelen / spugen
Spoegen, spoog, gespogenBraken
spokebroe_adpadddestoeltje
spongevensterbank
spooke broeadpaddestoelen
spoonsspons
springn, sproeng, heproengspringen
springn, sproungn, gesproungnspringen
spruteklein kind
sprutnnspruitjes
spuldingen
sputtespuit
sputtenspitten
Sreiskinders'sHeer Hendrikskinderen
staesta
stallandSint Annaland
stallandSint-Annaland
StallandSt.Annaland
staokepaal
staolstaal
staonstaan
steengeepezeenaald
stekeldistel
stekelbeierskruisbessen
stekelsdistels
stekelvêrkenegel
stekjelucifer
stekkerendwars door alles heenvliegen
stènsteen
stenensteunen (klagen)
stèrester
stèrtstaart
stie-eenpuustezwerensoort
stiensteen
stieng / stoengstaan
stieng / stoengstaan
stienkenstinken
stienkn, stoenk, hestoenknstinken
stienkstoksigaar
stienkvuulbedorven
stieselstijfsel
stieselen (de was) stijfselen
stikstuk
stik oudheel oud
stik veeerg veel
stikjestukje
stikofwaaantal
stîvestijf
stllestil
stoeng\stiengstond
stoepetrottoir
stoepestoep
stoepeschieterzierikzeeenaar
StoepeschietersSouburgers
stoepôereprostituee die in de tippelzone staat
stoeppeschieterzierikzeenaar
stoevenopjagen
stoevenopgejaagd
stofdoekbennestofmandje
stofdoekbennestofdoekmandje
stofzuigerenstofzuigen
stofzuugestofzuigen
stomme bitsjjstout kind!
stomn achteroverdom
stoomerwas ketel
stôômerkookketel
stoomfietsmotorfiets
stopdoeazestopmandje
stopselkurk
stopwostebraadworst
stovekachel
straandsrand
strabantvoortdurend
straetestraat
stramienvergiet
strangestrand
stranghestrand
straotestraat
strekestreek
strekhosgrassoort
StrekhosKweekgras
strekjesstraks
streksstraks
stremienvergiet
stremînevergiet
strepestreep
strevaljeplaats waar paarden worden beslagen
strieke d' kanten voltot de rand gevuld
striekiesderstrijkbout
striengestreng (b.v streng wol )
striengestring
strikkestrik
strikkenstrijken
stringstreng
stritestraat
stroamstroom
stroatestraat
stroele / strillestraal
stroenkestronk
strondtpitAfvoerputje
strontronkerbromvlieg
stroopieveteen mengsel van reuzel en stroop
stropestroop
StrôskerkeSerooskerke
strukel'nstruikelen
strukelnstruikelen
strupjeeen beetje
strusveuhelstruisvogel
struukelnstruikelen
strwoastro
strwoitstro
stuitjepoosje
stuitjetijdje
stûkhaag van schoven
stukenvallen
stukknschoven te drogen zetten
sturmstorm
sturmiemvergiet
sturvensterven
stusie\espresexpress
stuteboterham
stutenboterhammen
stutuenboterhammen
stuufsukerpoedersuiker
stuuknvallen
stuukn / stroekelnstrompelen
stuuteBoterham
stuutemealebroodzakje
stuutuh miluhbrood trommel
stuuveruitlaat
stuvnstuiven
stwoamstoom
SubietDirect
subietstraks
suftjoekesufferd
suhzij
suidzuid
sukelademelkchokolademelk
sukersuiker
sukerpeiensuikerbieten
sukerspek, babelutteboterbabbelaar
sukerstuuteboterham met suiker
sukkersuiker
suppapjeventielslangetje
susanduhzuidzande
suuker boeanenspercie bonen
suuker stuutebrood met suiker
suukerbêêtesuikerbiet
suukerpeesuikerbiet
suukerpoppe / suuker bie-esjesuikergoed
suusandezuidzande
suustjuist
suustementjuist
suuzebollenverdwaasd
suuzebollnsterretjes zien
Svores (Oost-) Voornes
SvoresOostvoornes
swintondertussen
systièmsysteem

T

t achter uusachterkamer
t alleve mudjekleine vrouw
t bin aal me fintenaan stellerij
t brilleuusjebrillen etui
t eimt hek
t i tennen uutt is erg
t is loe-ad om oud iezderhet zelfde
t is tennen uuthet eind is zoek
t is vrie-ederg
t plakke borretjekastje waar mededelingen op staan bij het gemeentehuis
t schof ouwuusjeschaftkeet
t speelkwartierpauze
t zifjetheezeefje
t'gietendurpgrijpskerke
T'kerkjeWaterlandkerkje
taand, tandntand, tanden
taandartstandarts
tablettetablet
taefel anzettetafel dekken
taekje opt ekkentje doe aj eene gaethet haakje op het hekje doen als je weggaat aub
taeletaal
takketak
tandn keusntanden poetsen
tanpienekiespijn
taofeltafel
taoitaai
taoletaal
taortetaart
tasse detas de
tassenopstapelen
tassenstapelen
te gaorete samen
te voetelopen
teaneteen
teejeteen
tèèrvetarwe
TegereSamen
tehaeresamen
tehaoresamen
teheltegel
tehenstekertegendraads
teherresamen
teherrresamen
Tehlik, Impesantn, BinstTegelijk
tehoedtegoed
teintetent
tekdat heb ik
tekkallisgetedat heb ik al eens gegeten
TekkallisgoreDat heb ik al eens gehoord
tekokaheb ik ook al
telefontelefoon
telliengsjevertelling
tellienksieskleinde spekblokjes die werden verdeeld
temetmeteen
temissenteminste
temissentenminste
tengelsvingers
tèntetent
ter BottiengeButtinge
ter NisseNisse
ter VeereVeere
terrevetarwe
terugkiekerspiegel
tervetarwe
terwiel dewijlterwijl
testementhoofd
tetborsten
tetoe-arnoren
tette (n) borst (en)
teutefopspeen
teutendralen
teutentalmen
teutentreuzelen
teverotwijf
tevoete / grof gezegd :te poe-atelopend
thuus wachtenoppassen (bij iemand thuis)
tiehij
tie-eleteil
tie-elleteil (tje)
tie-elle zie-ekkerzeurpiet
tie-enntenen
tiedtijd
tiehjetijdje
tièkenentekenen
tielaflauw iemand
tielaniet zo n sterk persoon
tielaziekelijk iemand
tièn, tiènnteen
tien, tiennteen, tenen
tiene10
tienetien
tiengelbrandnetel
tiengelsbrandnetels
TingelBrandnetel
tîngelsbrandnetels
tingelsbrandnettels
tis doefwarm / bedompt / drukkend weer (net voordat er een onweersbui losbarts)
tis frie-edt is wreed
tis zo pot zo panneeender
tisprut bie perengaat niet
tjoeng tjoeng tjoengtjonge jonge
tjolendwalen
tkamnet kammenetkabinet
tkan nie lij-enniet uitkomen
tkom te perde (paarde) en thi te voete wee wigziek
ToaverkotSint-Annaland
tobbelentobben
tochjepoosje
toengetong
toepelniet zo wijs iemand
toepeltjedommig
toettot
toet merruhuntot morgen
toetaaltotaal
toger krabbegrote noordzee krab
tomaatntomaten
Tometuntomaten
tonièltoneel
tooitaai
tootegezicht
toptol
top of tie-ekntaal noch teken
toppuntdat is raak
toumantje, toumensede man, de vrouw
touterschommel
touter - touterenschommel - schommelen
touter, beizeschommel
touterenschommelen
touternschommelen
touwetouw
touwmantje / hrotte vaderopa
traeinsporing
traogetraag
traohetraag
treempoot van bril
trekdirekt
trek' nplukken
trekkertractor
trikt mn achtersentand nieop
troenkknotwilg
troenkeknotboom
troenkeknotwig
troenketronk
trokt nerhens opt lijkt nergens naar
trompentoeteren, claxonneren
trottezeurderig huilen
trottenmokken
trottenmokken (boos)
trottenpruilen
trouw fi-estetrouwpartij
trouwfi-estetrouwerij
trouwnhuwen
TruzzjementRetranchement (plaatsnaam)
trwoistntroosten
tschof ouw uusjeschaft keet
ttoenghetong
tumissentenminste
tunneton
tupjetopje
tupmusseknipmuts
tupmussemuts van klederdracht
tupmussetupmuts
tusthuis
tuupesamen
tuusthuis
tuuswachenoppassen
tuutepoesertuiten kwastje
tvalt in detterementenhet valt in stukken
twaolvetwaalf
twêtwee
tweeje2
tweietwee
twelve12
twien dridjenaaigaren
twinttegelijkertijd / ondertussen
twintterwijl
twoaleve / twelleve12
twoipesamen
twôôpetesamen
twope komsamen komen
tzunnutje dektals er wolken voor de zon komen

U

udderhen (na voorz)
udderhun
uienuien
uit bath :pailaispijlhuis
uluil
ulderhun
ulpehulp
UlstHulst
uneen
un bèrrug / vee tu veeveel
un hedoetjeklein boerderijtje
un hulneen gulden
un jaer laetereen jaar later
un kachultjuh op dn diekeen veulen op de dijk
un klatteeen kleine hoeveelheid vocht
un koutje pakkenkouvatten
un luppe trokneen pruilmondje
un oe-are voleen heel klein beetje
un oen mee kiekens\tjoeksieseen kip met kuikens
un oen mit tiekjeseen kip met kuikentjes
un rienkeen ring
un schie-ede (achterkant) van een regenbui
un stuijuheventjes
un veurevoor (een)
uregulorgel
Uren moetje klossen en dan heb je een baardjeUren moetje klossen en dan heb je een baardje
urhelorgel
urhulorgel
Urk westwestkapelle
ushuis
uspothutspot
UtHet
utuit
ut beasthet beest
ut moogdehet mocht
utaolinksom (paard)
utbetaolnuitbetalen
utbièldn, bièldn ut, uthebièlduitbeelden
utblaoznuitblazen
utblienknuitblinken
utbriennuitbreiden
utbringn, brocht ut, utgebrochtuitbrengen
utbroeinuitbroeden
utdaognuitdagen
utdièlnuitdelen
utdrwoagnuitdrogen
utdunnuitdunnen
utèndeuiteinde
úterstontzettend

U

utglien, glee ut, uthehleenuitglijden
uthezoonderduitgezonderd
uthwoarnuithoren
utkieknuitkijken
utkièringuitkering
utkièrnuitkeren
utlaonuitladen
utlaoteuitlaat
utlèhnuitleggen
utloapnuitlopen
utmekaoreuiteen
utmistnuitmesten
utnipperpuist
utriennuitrijden
utschièn, schiènd ut, uthescheenuitscheiden (ophouden)
utslaguitlag
utsomnaar links (paard)
utterlikuiterlijk
uttersteuiterste
utwriengnuitwringen
utzichtlwoasuitzichtloos
utzikkenuitzieken
utzoonderinguitzondering
uuluil
uuleuil
uulegatui
uulskukenuilskuiken
uureuur
uurnhuren
uurrwoasteruurrooster
uushuis
ûûsouwnhuishouden

U

uut 'n tiedsterven
uut de mieke\wiekeuit de weg
uut de padopzij
uut jerrenuitvloeken
uut touterenuit foeteren
uut u ragduit gerend
uutbreidienguitbreiding
uutdand (eten) uit de hand
uutduten\uutduusenuitleggen
uutduusenuitleggen
uuteindelijkuiteindelijk
uuteinlijkuiteindelijk
uutgheschêêengestopt
uutreheharen kammen
uutslierenuitglijden
uutspraekenuitspraken
uutsteek' nuitsteken
UuttrokkeFotograferen
uuttuulenuithuilen
uutveuhelenproberen
uutzwitternwater uit iets slaan
uuverigkoud
uuverigkoud {weer)
uuvewihhenhuifkar
uze, d'n uzewoonkamer

V

va ju aprupovan streek
váátspásteker
vachtevacht
vadderverder
vaesevaas
vakaantievakantie
vallezolderluik
valnvallen
valserikvalsaard
vambak\vampitregenput
van eigensuiteraard
van ljèrvan leer
van roêschoeê. Da's noe 's 'n roêschoê kindSpijbelaar. (Land van Cadzand )
van stal langenvloeken
van voe mirrigwanneer?
vanachtermiddagaan het eind van de middag
vanachtermiddagvanmiddag
vanaggemirrigvanmiddag
vandaogevandaag
vandehevandaag
vandoahevandaag
vaneffentennenhet hele eind
vaneighenstvanzelf
vaneihunsvan zelf
vanènsentèndover de hele afstand
vanierevanhier
vanmirrigvan middag
vanoveropnieuw
vanwienvan wie
vaodervader
vaollevallen
vaorheulevaargeul
vaornvaren
vaosevaas
varre wigverweg
varrekiekerverrekijker
varreleutertelefoon
varrelulder luliezdermobiel
varreweegsverreweg
varrewigverweg
vassèf of vaneighunnatuurlijk!
vasthouwnvasthouden
vasthouwn, ik hieuw vat, vasthouwnvasthouden
vastnvasten
vastóuwevasthouden
vazelfvanzelfsprekend
vazelf / vaneihngeheid
veeveel
vee maense / un ie-ele koe -ai -jeveel mensen
vee te veeovertallig
vee te veeveel te veel
vee wapsveel praatjes
veepraasbrutaal
veepraasgrote mond
veestehoogste balk
veestenok (van een huis)
veestenok van het dak
veestevorst (horizontale dakpan)
veintjeventje
vejaordagverjaardag
velhuid
velwachterpolitie
vensterboordvensterbank
ver kie-re-heverkering
veraltereerdverbouwereerd
veraltereertverbouwereert
verbèrhn, verborhn, verborhnvebergen
verbrannverbranden
verdieln, verdielde, verdieldverdelen
verdienken, verdocht, verdochtverdenken
verdoenkeremaentverduistert
verdringn, verdroeng, verdroengverdringen
verdulleverdraaid
verdulmeverdikke
verdunnverdunnen
verdusievertrouwen
verdwin, verdween, verdweenverdwijnen
vèrever
vere veernveer (in stoelbv)
verebbezaktverprutst
vereut bi de scheutopschieten
verfdwoizeverfdoos
verhassnvergassen
verheliknvergelijken
verhezeldvergezellen
verhifvergif
verhlinsterchroom, verchroomd
verhouweloe-astverwaarloosd
verhunnigvergunning
verinteresten ('t is verinterest) vervallen (het is vervallen)
verjaornjarig zijn
vêrkenvarken
verkenspetatenvarkensvoer
verkièrverkeer
verkjirdverkeerd
verkoevereerdverbeterd
verkoevererengewennen
verkoevererenverbeteren
verkwopnverkopen
verkwoppnverkopen
verlettensnipperdag
verlofvakantie
vermaak, eimomheining
vermie-e zenvermaken van bv (kleren)
vernieuwnvernieuwen
vernikkelenkleumen
veromme kommeterug komen
verrabezakthelemaal kapot
vèrrever
vèrrekenvarken
vèrrekenskotvarkenshok
verrenewéérnkapot maken
verrinnewerekapot maken
verschoann, verschoande, veschoandverschonen
verstaon, verstoeng, verstaonverstaan
verstiereversturen
vertelnvertellen
vertraohnvertragen
vertwoin, vertwoinde, vertwoindvertonen
veruzenverhuizen
vèrveverf
verwenn, verwende, verwèendverwennen
verwiet nimscheldnaam
verwiezingverwijzing
verzenn, verzonn, verzonnverzenden
vesîtevisite
vèsjeversje
vestevest
vetjus
vetkoekenoliebollen
vetpannebraadpan
veuvoor
veugelpik
veugelvogel
VeugelwjèrdeVogelwaarde
veuhelvogel
veuhelkoeaievoliere
veuhelnseks hebben
veulnveulen
veulnnveulentje krijgen
veurèndekop van akker
veurendekopakker
veurèndelaatste ploegvoor van akker
veuroadkopakker / wendakker
veuzittervoorzitter
vezaomelnverzamelen
vèzevaars
vie-asveearts
vieasveearts
vièmartveemarkt
viengervinger
viengerenvingeren
viengersvingers
viervuur
viere4
vierevier
vieroonderdvierhonderd
vièrtieneveertien
vihhenenbiggen krijgen
vihhnbig
vinkevink
vinstervenster
vintman, vent
vintvent
vint of vintervent
vishrie-etevisgraat
visstick cityArnemuiden
vlammevlam
vleewekefliewekevorige week
vlekevleugel, vlerk
vlessetrekkervlissinger
vliedbergterp
vliegtugvliegtuig
vlièsvlees
VlissiengeVlissingen
vljèsvlees
vloekbie-estvloeker
voor
voadervader
voe mn eihenvoor me zelf
voeasvoos
voenkevonk
voetekotjedekens om je voeten
volhensvolgens
volluhvallen
volnbakga er voor
vooieschoorsteenmantel
vooisvoos
voorbiestekeninhalen
voordeurevoordeur
voorjaor (Zeeuws-vlaams ) voorjaar
voorn in uusin de voorkamer
vosn broeadvers brood
Vostewreef van de voet
vostverletvorstvrij
votvoet
votbalnvoetballen
vouwn, vouwde, hevouwnvouwen
vraagkerkenaar catechisatie gaan
vraahecatechisatie
vraohevraag
vrekgierigaard
vrèmvreemedling
vridagvrijdag
vrievrij
vrièdverschrikkelijk
vrieën, vree, gevreeënvrijen, vrijde, gevrijd
vriehezelvrijgezel
vrieidheel erg
vrieselijkvreselijk
vriezn, vroor, hevroornvriezen
vrimdvreemd
vrjêêterg
vroehervroeger
vrogvroeg
vromterug
vromkommenterugkomen
vrommeterug
vrommensvrouw
vromstomperterugtraprem
vrottenverrotten
vrotzakrotzak
vrouwevrouw
vrouwe mie een natte gleuvevrouw die zich opdringt aan mannen
vrouwe, vrouwnvrouw
vruundinvriedin
vuevevijf
vulbakafvalbak
VuleVuile
vullakvuillak
vulnnvullen
vulpappap als hele maaltijd
vulteonkruid
vûlte kappen in d'n ofschoffelen in de tuin
vurkvork
vurkevork
vuroeadkop akker
vustvorst (nok)
vustevuist
vuufvijf
vuulbakvuilnisbak
vuulderikvuilak
vuuldrikvuillak
vuule toddevuile vrouw
vuulehewentegewoonte
vuulen doondervuile donder
vûûllakviezerik
vuullaksmirpoes.vuulpoeswat
vuulpitvuil stort
vuulpoesonnette vrouw
vuulpoesslordige vrouw
vuulpoessmeerpoets
vuulteonkruid
vuultetuig / schorem
vuultevuil
vuulveureslons
vuuve5
vuvevijf
vuvenvuvtigvijfen vijftig
vuvvevijf

W

Wa doe tr op?Wat is er aan de hand?
wa kiek jie noewat kijk je nou?
wâ noewat nu
waaibôômn' outslecht timmerhout
waandwand
waerderingwaardering
waerschienlukwaarschijnlijk
Waffoo weer èn z’af heheevn’?Wat is de weersvoorspelling?
wah kiek je noe?wat kijk je nou?
wak weerlange tijd bui-ig weer met onweer
walcheneariemand uit walcheren
waln dewallen de
waltrussenwelterusten
wanwant
wandochtigonbenullig
wandochtigonfatsoenlijk
wandochtigraar
wandrekkugvervelend
wankenwanten
wanteweefIemand die niet stil kan zitten
wantewevendraaien (in bed)
waowaar
waofelwafel
waopnwapen
waoterwater
wapsebranie, opscheppen
WaschappelWestkapelle
waskotbijkeuken
waskotwasruimte
wat eije udea?wat heb je gedaan?
wat en half watkort en lang persoon
wat t zou ut / zou utvragend
wat zit je toch in je neuze te pullekenwat zit je toch in je neus te wroeten
we zînwe zijn
weddnwedden
weeren of affesatie makenopschieten
weesverburtenombeurten
wegstekenverstoppen
wehnièwelnee
wekeweek
welbekommetjewel bekome het u (wens na gebruik van eten en drinken)
WelleRegenbak
werempelwaarachtig
werempeliengewarempel
werentigwarempel
wèrmwarm
West-VloanderenWest-Vlaanderen
wètelwoerd
WeumeliengeWemeldine
WeumeliengeWemeldinge
WeumelingeWemeldinge
weunenwoonen
weuningwoning
weunnwonen
weunsdagwoensdag
weusdagwoensdag
weusdag hehakdagwoensdag
wezengelaat (gezicht)
widwijd
wienwie
wienbeierswitte bessen
wiene?wie?
wienkbrauwewenkbrauw
wienkelwinkel
wienofwie of
wierwerd
wiesderwijzer
wig foefelenwegmoffelen
wig hoe-ainweggooien
wiihhewiedwagenwijd
wiiterhankbrede sloot
Willem Woznitzagehaktbal
WillisBrent
winwijn
windgatwak
windnestluchtbed
wireheg
wirrum - dirrumwaarom - daarom
wirrum nie, voe dirrum niewaarom niet
wiswijs
wisderwijzer van de klok
witer schotebloem vlijtig liesje
wizenwijzen
wjerheg
wjer ihheheg
woihooi
woistnoosten
WolfertsdiekWolphaartsdijk
wollewol
worhoor
worbell'noorbellen
worbelleoorbel
worn, wier, gewornworden
wôrreoor
WorreWorden
wosburgoostburg
wosburgoostburg (plaatsnaam)
wosteworst
wostteworst
wrivnwrijven
wudderwij
Wudder aen zeakrael mee aenjies 'hetenwe hebben zeekraal met kokkels gegeten
wufvrouw
wufwijf
wulderwij
wurachtig nienee
wurentug!warempel
wurfel / klinkedeurknop
wurmworm
wurmpjeeen kindje / baby (troetelwoord)
wuufvrouw

Y

yeseyerseke
yhiënischhygiënisch
ypothekehypotheek

Z

z n jas uutbosselenhard aan pakken
z'is tehen een poaltje ophelôpenze is zwanger
zaandzand
zaegezaag
zaelzadel
zaeltjezaaltje
zak ma zeggnZal ik maar zeggen
zak zie-e-kerslijmerd
zakmarzaggezal ik maar zeggen
zakzie-ekerslijmer
zakzie-ekkerflemer
ZandiekZanddijk
zaohezaag
zaohenzagen
zaolezaal
zaoterdagzaterdag
zatdronken
zattersgenoeg
ze stao dikkeze is zwanger
zeebrakennoordenwind met lichten
zeekeblommepaardenbloem
zeekel stoelsoort stoel
zeijezeiden
zeikenplassen
zekestoelleunstoel
zesse6
zessezes
zetelfauteuil
zetjekinder serviesje
zeugpissebed
zeuhezeug
ZeumerZomer
zeumerbeutjedraai wind over de grond
zeunezoon
zeveneBedankt Vlissingen
zevenezeven
ziezij (enk)
zie -evernzeuren
ziejezijde
zielezoekerlul
zièmzeem
zienzijn
zieng, zoeng, ghezoengzingen
ziengen (un vésje) zingen (een liedje)
zienkenzinken
zièpezeep
ZiepeZype
ziére viengerpijnlijke vinger
ZieuwZeeuw
zièveraarkletsmajoor
ziezosowieso
ziftezeef
ziftenzeven
zikziek
zimme?gaan we?
zin (We zin moa net op tid ee!) zijn (ww)
zjêêknzeiken
zjêêmansuuszeemanshuis
zjèkerszagers
zjèmjèuwezeemeeuw
zjeresnel
zjèverzever
zjêvernzeuren
zjìzee
zjièzee
zjiknplassen
Zjiknistpissebed
zjîkoenderzeiker
zjìpezeep
zjirezeer
zjiverzeur
zo recht as een kesserecht
zo zot as un oenderknotsgek
zòaszoals
zochtezacht
zoe-aalnsmeulen, sudderen
zoe-alensudderen
zoete koekeontbijtkoek
zoetekoekepeperkoek
ZoetelandeZoutelande
zohenaemdeZogenaamde
zokkesok
zompeafvoerputje
zompeput
zompe / pitkuil
zoondagzondag
zotgek
zot zin op ...verliefd zijn op ...
zot'nidioot
zotte kuunegrapjas
zotte kuunekleine guit
zottekotgekkenhuis
zou jie ut ouwe blauwe touw houwn èèn à jut gat à?zou u het oude blauwe touw gehouden hebben als u het had gehad?
zouterikzeekraal
zôveezoveel
zudderzij
zudderzij (meervoud)
zudderzij (mv)
zughenzuigen
zukkezulk
zulderzij
zulliejullie
zulverzilver
zun, zan, (wudder zun `t doen, ik zan `t doenzullen
zunigbetrouwbaar
zunigzuinig
zunnezon
zurenvals spelen
zurhenzorgen
zurinkzuring
zuruhe\rookstoelsoort stoel
zuuhuzuigen
zuunihe vrekzuinig iemand
zuunugzuinig
zûûp'ndrinken
zuup'nzuipen
zuupenzuipen
zûûpnzuipen
zuur muulesikkeneurig persoon
zuurmuulesjagerijnig mens
zuurzakvalsspeler
zuuujnzuiden
zuverzuiver
zwarte manschimmel op muren
zwartrokkauw (vogel)
zweerdezwoerd
zwie-et voete kiskaas soort
zwie-etntranspireren
zwiengelzwenghout (voor twee paarden)
zwihenzwijgen
zwirtezwoerd
zwirtezwoert
zwirtjespekzwoerd
zwirtjezwoerd
zwoaaldus
zwoazo
zwoarzwaar

74 opmerkingen

 1. 1xp er jaar was er `de ronde van rilland` dan waren de sportieve amateurs van het dorp in aktie de omroeper praatte de ronden aan elkaar.een gezegde van hem was aan de kant en allemaal daar komen de renners weer aan en hier is japie van alle dagen kom en koop wat van mijn wagen ik hoor hem nog roepen een premie een premie voor de eerste die over de streep komt het waren echte feestdagen voor een kind.
 2. Als geboren Oostburger al 40 jaar wonend boven de rivieren. Om mijn zeeuws op te halen ga ik in de zomervakantie naar de kapper. De ultieme plaats om de spreektaal van mijn oma en opa naar boven te halen. Wat dacht je van het woord, wat in Nederland alom verbreid is: Bij afscheid " werk ze " , in het Zeeuws-Vlaams zeggen we dan " de nestigheid "
 3. Benouwde schieter ned. Bangerik komt van het eiland tholen.
 4. Bij het bekijken van de lijst hierboven moet de lezer zich een ding realiseren. 'Het Zeeuws-Vlaams' bestaat niet, het dialect in het land van Hulst is duidelijk te onderscheiden van dat van het land van Oostburg. Daarnaast wordt op 'het eiland' rond Axel een dialect gesproken dat afwijkt van de rest van Zeeuws-Vlaanderen, en meer aansluit bij dat van de Zeeuwse eilanden.
 5. Bij woorden veel waar een G in voorkomt wordt dit een H en woorden met een H valt weg. Bijv:
  Geel - Heel
  Heel - Jeel of Iél
  In een zin: K eh die ploate heel heverfd ma dien oek is jeel vuul heworn.
 6. Bijna elke zeeuw gebruikt ej, bijvoorbeeld: Dat is niet goed ej
 7. Dogge mist de eerste klank van Oudfrans hadoc net zoals de te lage pet het voorste stukje van toupet mist .Ja, dat heeft men nu goed opgepikt!!!! Alleen jammer dat met name Eigenhuis WNVis de erkenning wordt afgenomen.
 8. Duizendschoon wordt in het Nederlands ook bruigomstuilen genoemd en verbasterd in het Zeeuws tot broeko (e) m (n) strôelen. Grappemakers hebben daar broek op stôelen o.i.d. van gemaakt.
  Vergelijk het met een ammekoarefiets (tandem) of varrelulder (telefoon) . Dat is humor, geen Zeeuws
 9. Een Nederlands woord geschreven met een lange IJ, wordt uitgesproken met :JIE
 10. Een draaiwind in de lucht wordt (wervelwind) een nikkestaert genoemd
 11. Gezegd tegen iemand die ongevraagd meepraat: Sukerpee praet altied mee
 12. Gezegde tegen iemand die laat op komt dagen: Oe laoter op d'n aovund, óe schôônder volk
 13. In het kaartspel, spreekt men over schoppe wuf.

  Tijdens de jacht: die è un wuf van een fezante geschoten.
 14. Rijm: Piet schiet korrewaegen laet je moeder je gat ofvaege mit de leere lappe o wat zal dat klappe mee de glaeze muule owat za piet juule
 15. Twee bekende kaartspellen: biejn en puuken
 16. Windkracht uitgedrukt in Beaufort was er niet zeilschippers spraken over - oplopende - een koeltje, een zuchtje, een koutje, een veger wind en tot slot sturmswee.
 17. Zojuist twee woorden die ik uit mijn jeugd herinner toegevoegd voor het mennen van een paard: èrom en utao voor links en rechts (of andersom), maar die stonden er al zo' beetje...
 18. achab: vaker gehoord in axel e.o. komt uit de statenvertaling. koning achab was egolistisch. was agappig
 19. als krabbendijke tegen rilland moest voetballen zong men daar:banaan banaan rilland gaat er aan; citroen citroen krabbendijke wordt kampioen.....
 20. een (on) trouwe kerkganger veranderde van kerk verband.hij werd als volgt toegesproken / erme zie e vert .je stienkt ni de vrie eit en je bin van de volle vitten nei lehe vitten e hin vitten lees vaten voor vitten
 21. een advertentie in de krant:wegens dankdag geen gehakt dag!
 22. een boer had een ziek paard.hij zei tegen de knecht:ou jie die lantern us voe zn mond dan zak us kiekn.hij tilde de staart op en zei kzietut a ie ei een kroenkel in zn dermen!
 23. een koppeltje dat een "moetje'had werd daar door de dominee op aangesproken.de jongeman beloofde gul"kza tnoeait mi doen doomnie"
 24. een man gaf als antwoord op een vraag van de rechter:kiek zie zoea menie-er de rechter, twazzen dur un ie-ele streule.
 25. een ontsnapte gevangene had een hele rake opmerking want het ontsnappen was eenpeule (n) schilletje voor hem .hij zei " want de heeren van terhoes, zij zo zacht als appelmoes"
 26. een vrouw liet haar kolenhok vullen.de kolenboer mocht wel een extraatje hebben vond ze, ze zei ier ei un sihaare.jan ei ter nog me een per (paar) troksies an e din!
 27. een ware traktatie was een paar gloeiend hete "verkens petaten""met een beetje zout .dit waren voer aardappelen die uit gesorteerd waren en voor de varkens gekookt werden.daar de beste van mochten we dan somms op eten!lekker hoor.
 28. het
 29. het is een gegeven dat zeeuwen zuunig zijn, op walcheren moet je een dubbeltje voor een glas water betalen.
 30. hrapje: (zware baby) dn kleinn weeg tien pond en elluf onsen
 31. hrapje:ei t ok a e hoeaern in terhoes is een kindje heboorn mie twi duumpjes!
 32. hrapje; alle bitjes ellepen zei dat boertje en ie pieste in de zee-e
 33. hrapje; boerin tegen knecht vin jet gin liefje (baby) och vrouwe a lillik zie-er dee, wat sou da ventje schrie-ewen.hij werd ontslagen
 34. hrapje; de iene knecht tehen dn aarn :ka un slechen dag histern antw:zoea deed er wat op? ja kwouwe slachen me ka hin verreken!
 35. hrapje; een man a un flesje nat hoed van dn dokter ehad, ie nam t in ie-en keer iel -e hans en zei': a un bitje elpt elpt vee zeker
 36. hrapje; ieder zn meug zei dat boertje en ie koos een zotje
 37. hrapje; ke dr vanmirrig toch ie-en litten lopen-ja me k liepe voorop
 38. hrapje; twee personen stelden zich aan elkaar voor:mange van schore ..de ander zei :benne van rilland
 39. hrapje; ze wouen in terhoes dr ie -en nie behriven.wirom nie .ie was nog nie e sturreven
 40. ie eit tut zo druk a s un roekel mie ie en vleeke
 41. ie kantur wat anstriekn
 42. iemand vroeg moi nog peultjes!antwoord ni ke liever d ertjes
 43. iemand zn broek stond open."je hullupe sti open" "" o kmo der bedie-emend toch wee in wezen"
 44. ietwat dom persoon:kbin noh stommer as ak eruut zie-e
 45. in de `goede ouwe `tijd`werd er aan huis geslacht. als de school uiit kwam ging je bij de bewuste mensen om een zwirtje.de huid van het varken werd er a h w afgeschild en in vierkante stukjes aan de kinderen uit gedeeld met een ietsje zout .een ware traktatie!het haar was er met stro afgebrand en smaakte heel apart .als ik er aan denk loopt het water in mn mond.
 46. in de hroe-a-te verkansie gingen we als kind"schote visjes" vangen.dit zijn kleine visjes (kweet niet de naam) dat gebeurde in de sloot.dat is een bezigheid waar wij ons mee bezig hielden .daar hoor je nu niet meer van
 47. in het dorp was 1x per jaar bazaar in de garage van Leendertse. je mocht er o a grabbelen 1x voor een dubbeltje en 3x voor een kwartje. de oogst viel meestal tegen.ook was er het rad van avontuur. daar waren 3 kansen, de omroeper riep dan, zijne me los, dan gane me draaien dat was ook een hele feestelijke gebeurtenis in die dagen .daar leefde je gewoon naartoe!tijden veranderen .
 48. in rilland is een tol een top. in krabbendijke een nunne
 49. kinderspelletje:2kinderen pakken elkaars handen kruiselings maken zo een "stoeltje"een 3e gaat er op zitten en we zongen dan:kakkestoele meie blommetjes in de weie, blommetjes op den oohen diek.floep zei maatje van den diek en werd het kind eruit gezet
 50. kinderversje:de bakker om un broeadje-de bakker was nie tus dan himme wee niruus .open en toe.....
 51. maar jongen toch: moa joeng toch.
  maar man toch; moa vint toch.
 52. mn tante tegen een buitenlander:behreep je noe me ak ze behriep je me nie, me dat behriepn ok nog hinie-ens
 53. niet zo snugger persoon vertelde :ik wazze lest en toen kwam keesje.
 54. oenie-er verjer jie ooka wee wullum? dan is de zeumer a un ende vurbie hij wist het niet
 55. op krabbendijke is het b v kwart van achte er word ook gezegd doene zenne hinne (gaan) lenne.enz
 56. op rilland is het in"die goeie oude tijd" in de tijd voor pasen gebeurd dat er een"opgekroonde"os versierd met sinaas appelen op zn hoorns een ere rondje door het dorp maakte aleer hij geslacht werd!dat was een gebeurtenis waar alle huust achteraan liep.
 57. op rilland was het eens per jaar kermis. er stond dan een draaimeule, een schiet tent en een plaats waar je in de bootjes kon, dat waren een soort houten schuitjes waar er 2 in moesten duwen en trekken .daar was mankracht voor nodig en dan zo hoog mogelijk natuurlijk, dat was nog eens feestvieren.
 58. oude jaars traditie :koenkelen, daar hoorde dit versje bij:ke zolank mie de koenkelpot helopen ke hin centje om un broeadje te kopen, vrouw heef me dit, vrouw heef me dat, heef me un stiksie van tverken zn had.kza i er voe bedanken dubbeltjes op de planken.heef wat en ou wat kommend jer awee wat .merrehen is t nieuwe jer.nieuwe jer is zoete.tverreken ei vier voeten vier voeten en n stert .kbinh in alve sent mi werd.
 59. reprimande!
 60. rijmpje:nieuwe petaatn en zoute vis eetn de boern at kerremis (kruuse mart) is
 61. sleetje rijden op krabbendijke koesje rien scheld naam op krabbendijke verwiet nim
 62. vaders vaders verkens vader mo ome zen tehen de schoorse bruhhu
 63. voor het paardentuig en hulpstukken voor de kar
  ken ik nog twee woorden

  het herièl : het gareel.
  ammessin: het haamhout
 64. vroeger aten de meiden en knecht' s mee aan tafel .zij kregen het harstige spek, de boer en boerin met de famlie aten dan " gewoon" het bestë. dat was in die " goede ouwe tijd"
 65. waar gebeurd :een wel heel zuunige boer wilde zijn paard leren niet te eten.maar toen...toen atn hewend was hiengen doead!
 66. waar gebeurd een jongeman moest thuis vertellen dat hij trouwen moest en er niet goed mee voor de dag durfde te komen.tot op een keer dat het gezin om tafel zat en moeder vroeg :en je allemille je buuk vol, zei ja oor en mina ok!
 67. waar gebeurd een oude ouderling kon het opgegeven hoofdstuk niet vinden .hij draaide zich om en zei tegen de dominee:t sti ter hlad nie in (bijbel)
 68. waar gebeurd een wel erg zuunehe zeeuw had stroopievet waar een muis in was gekomen.hij schraapte hem af en at lekker verder!smakelijk!!
 69. waar gebeurd: een oude man las de krant over aardappelen en zei industrie (aardappelen) industrie k e ze noh noeiat eheten.
 70. waar gebeurd:een man had zijn hand in een doek.de dominee vroeg wat heb je gedaan met je hand?verrekt doomnie!
 71. waar gebeurd:een niet zo snuggere man werd gevraag:oenie-er verjer je eiheluk.antwoord (hij wist het niet) in taag (heg) knippen
 72. waar gebeurd:iemannd vertelde over de warersnood ramp van 53' :ze stoengen aal toet an dr nivel in t witter!
 73. waar gebeurd:in de watersnood ramp van 53' werd er gebruik gemaakt van walkie talkie.iemand vroeg :' breng me es zo n dik touw" enhield duim en wijsvinger uit elkaar!
 74. was