Wetters

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Wetters

Wetters wordt gesproken in Wetteren Wetters bevat 151 gezegden, 704 woorden en 4 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

151 gezegden

`moeder overste`= meisje dat zich nogal bazig aansteltmoeder euverste
aan iemand iets proberen uitleggeniets ein zijn soepe doen
afgebeuld iemand, (vb loper ) z'n tonge angt op z'n erte
alles lag daar in totale wanordeheel den boel laagt doar uup over kluut
alles verplaatsen, er een warboel van makenal overende zetten
als het je te veel is gewordentes mij verliejd
als iemand een ongeloofwaardig verhaal verteltest nie gebeurd, tkan gebeuren
als iemand sterft die de familie veel last bezorgdeda za ne blijn duun zijn
armoedig gekleed zijnzee e klietsen ut de baellekeszij oan
bedtijd (voor kinderen) uure van police
belastingkantoor't huis der zuchten (word nu niet meer gebruikt)
dat irriteert mijik wuirre doar eurenduil van
dat is geen fatsoenlijke opmerkingzijn da nou roten
dat moest er nog bijkomen (het is nog niet erg genoeg) ja lappetem
durf eens seaaffeturentau ne keir se
Een dom persoonnen uil
een dunne manspersoon met een zeer dikke vrouwden dien zit er euk op gelijk een vliege op een boerenhespe
een geboorte die langer dan 9 maanden op zich laat wachteneen ezelsdracht
een geboorte die langer dan 9 maanden op zich laat wachteneen eze
een geniepig iemandhij eent ein de maa ...
een grote boer latende komplementen van mijnen eetzak
een in azijn opgelegde haringeen wetters biefstek
een krakende kar rijd nog vereen kraukende kerre rijd nog verre
een lelijk iemandhij mag zijnen aan een proces oandoen
een onaangename melding, een ondankbare opdrachteen bescheten kommesse
een ongeduldig iemandei ee mieren ein zijn gat
een ongelooflijk zachtaardig persoonei es te goe veur deen werreld (ook:-duud te doen)
Een onmogelijk te verwezelijken doel najagenDa es pakken noar de moane
een onzeker iemandhij weet vaveuren nie hoe dantij vanachter ophee
een pijnlijke ontsteking aan het oogeen stijluuge
een plotse rilling't duumanneken lupt over mijn lijf
een slag in uw gezichtne lap in au wezen
een verwend kindeen bedorven stijk stront
een vrijpostig iemandei es van den onbeschaumden biskop gewijd
een vrouw die al zeer veel mannen heeft gehadtes zuust den tram en den trein dieter nog nie op gereen hé
een zwaar hoofd na een nachtje uiteen keirmesse es een geiseling weird
een zwerm vogelseen zwesse
er is daar armoedede krebbe hangt daor uuge
er is hier veel beweging (van personen) 't es ier precies een duivepiere
Er is niets aan te doenWa kant de konink daar aan doen, hij heeft nen neuze gelijk ne schoen
er is niets meer aan te doentschaup es de preute af
Er kan al eens ruzie zijn't es stillekes woar dant nooit nie waeit
er met de vuile voeten van door gaaneen voore mee rijn
er verbouwereerd uit zien.z'n muilleken kan en een kaffeepootsen
er verbouwereerd uit zien.z' n muilleken kan en een kaffeepootsen
er zit geen leven meer inzu duud as een piere
ga maar zittenzet au / ulder
gaat hij naar de kerkgot-i-jè nor de kirke
hardvochtig iemandei es nen ertefretter
heb je een ogenblijkeddepinksken
heeft hij dat gezegdeet-i-jè da gezeid
heel erg kromzuu krom as een tinke
Het gelijkt op nietshet gelijkt nog op keper dan op haorbalk
het heeft geen zintes geen avance
het is een zware karweihert zeitij bert en ei scheet keien
het is geen dommerikei es nie oan zijn gat gedupt
het is gelijklopendtes navenant
het is gratistes van de veurniet
het is hem niet geluktzijnen oirink broad nie
het moeilijk hebbenzijn pere zien
Het motregentHet smokkelt
het slaat tegen't es van de ond zijn kluten
Het spreek voor zich zelf't veegt zijn gat zonder papier
het werkt enorm op de zenuwenge zoot er de kramp in au kluuten van krijgen
het zal in je voordeel zijntzal voaren
hij / zij heeft iets graaghij / zij zit er noar te leunken
hij / zij is een spraakvaarhij / zij ee e muile van leentses
Hij beklaagd het zichHij hee zijnen vinger in zin oage gestoken
hij bevredigt zichzelfhij rijdt mee dhandkerre
hij gaat naar de meisjes van plezierij doe in tfijn leiwoad
hij heeft een hoge dunk van zichzelfhij eent huugop
hij heeft een uitgestreken gelaatei ee en muile om klojs te spelen
hij heeft geen geld meerhij zit knurre
hij heeft het lastig om de eindjes aan elkaar te knopenei moe scharten veur toe te kommen
hij heeft het verkorven bij mijhij ee ein mijn raupen gescheten
hij heeft het verpestij evet omziejp golpen
hij heeft het zittenij eeteraf
hij heeft niet veel verstand, maar wel veel gelukhoe dommer den boer, hoe schunder de petatten
Hij heeft te veel gezegdHij hee zijnen neuze veurbij geklapt
hij heeft u bedrogenhij eeter au opgeleid
Hij heeft zich vergistHij hee oak zijnen vinger in zijn oge gestoken
hij is doodhij ee zijn keisse uitgebloazen
hij is gefortuneerdhij hee veel pijkes
Hij is het slachofferHij es de cigare
Hij is niet goed geluimdHij es mee 't verkeerde been uit zijn bedde gestapt
hij is niet slimei es zu dom as tpeird van kristuus
hij is niet van een bepaald plan af te brengenastij ein zijne kop hé, eent hij oak nie in tholleken van zijn gat
hij is nog niet volwassenij moe nog mee zijn twie handen piesen
Hij is overledenHij hee oak zijnen kurf gezet
hij is overledenhij ee zijn keise uitgebloazen
hij kan niet meer verderij eeft gene puujt miejr om op te stoan
hij kan niet stil zittenhij ee mieren ein zijn gat
hij kan niet zwijgenei es z'n muile nie méster
Hij kon zich er niet uit reddenei west nie va wa aat pèèle mauken
Hij laat een boertjeZijn moag slaat ep
Hij trekbeentHij hee oak in een pinaize getorten
hij wil niet luisterentes hem verloren gezeid
hij wordt dommer met ouder wordenij vernuilt mee te vernaan
hij ziet er onschuldig uitje zoot em ons hiere geven zonder biechten
Iemand bedriegenIemand n'en paeter schilderen
iemand die alles doet voor het geldhij zoo ziijn eigen moeder verkuupen
iemand die doet alsofeen muilentrekker
iemand die er meerdere vrouwen op nahoudttzijn slechts muizen die moar ien olleken en
iemand die te laat komtzee op zijn sleppe gelegen
iemand die veel ingrediënten aan zijn eten toevoegtazuue kunde ne stront goe maken
iemand die veel klaagteen peerdezauge
iemand wiens neus rood ziet van de koutpooverluutsen zit op au neusken
iets belangrijk achten, overschattena zue spel van mauken
iets niet goed uitvoeren, niet aan kunnen'tes nen kladpoater
ik ben kwaad op uke au liejg op
ik had het wel gedacht / dat dacht ik al'k emmet gepeist
ik kan niet meer verderkzitte strop
ik weet het nietksteeke mij bot
in zijn hemd, zonder broekein zijn bluute voane
je hebt het zelf gezochtWie bij den hond sloapt betroapt zijn vleuen
je staat in de weguit mijne schietlap!!
kind dat veel weenteen schriemuile
loop naar de maankust ze
luister eens evenurk ne kir hier
Mensen van overschelde, ten Ede, Laarne-KalkenDie boeren van over 't woater
met een lang gezichtmee een muile tot op zijn kloppers
mijn schaap (schaapje) mijn schaup (schaupken) :zegt menals troostwoord tegen iemand die iets ergs overkomen is.meestal kinderen.
moet je een klap voor je bekzak aa ne pèrdewend op aa kop geev'n
niet ingaan op iemands voorstelkoo euk iets gepeist moar twas da nie
op een hoopjeop een eupken
op het goed geluk afafetieteafetijte
op reis gaanop congé goan
op stap gaanop marote gaan
pijn in de rug't verschot
tegen iemand die zich mateloos aansteltstront wie eeterau gescheten
tja hoe zeg je dat?hij heeft zich besch**tenei e op z'n ende geschelderd
tut tut zei de trein en het station reed doorToet toet zej den trein en de statie ree vuurt
van iemand de echte waarheid vertelleniemand zijn boeksken opendoen
van mening veranderenzijn kerre kieren
verzinnenuit zijnen duim zuigen
weet je dat nietwitte gè da nie
weg van een zeer mooie vrouwmoestek a zue een postuurken, op mijn scha stoan en, kdoe alle dagen mijn stof af
wegaan, vertrekkenzijn schup afkuisen
Ze hebben hem bedrogenSen hem oak ne poater geschilderd
Ze hebben ruzie't zit schief tusgen de twiej
Ze heeft een opvallende voorbuikzee tweijntig (20) kilo voorpreute
Ze is in verwachtingZ' heeft aok prijs
ze is op stapzes op marote
ze is zwanger (voor het huwelijk)Neuzemaker
Ze kan het goed uitleggenZes op heur tonge nie gevallen
ze laten alles slingeren zonder op te ruimenze schien van uir grief lijk nen hond van zijne stront
ze zit in de prostitutieze doet den trottoir
zij hebben ruziede katte zit in d'aarlooze
zij heeft haar maandstondenzee heur klodden
zijn best doenzijn devueren doen
Zijn broek is te kortHij hee water in zijnen kelder, hij hee onder den tram gelegen

704 woorden

(eet) bordtaaluure
(en) tochpertank
(hart) aanvaleen aatakke
(ik) weet het niet' kweetnie
(veeg) borstelbuistel
(vlees) bradenbroan
(een sigaret) roken(een flokke) smuuren
é clair (gebakje)sjoeken

A

aal (put) beer (put)
aantrekkelijkapetijtelijk
aardappel gekookt in de schilpellepetat, pellepetakker
Aardappelbloem (bloeisel) Snoefbal
aardappelen gemengd met zurkelsurkelplets
aardappelpureepetattenstamp
AardappelschelderPetakkerschelder
AardappelzetmeelBetakkerblomme
AardappelzetmeelPetakkerblomme
aardbeiérrebeeze
AccordeonNen trekzak
accordeontrekzak
achterwaartsachterweirsover
adderaakkerteisse
Ajuinsausaandzjuunsaase
alvorensveuralier
arm, slordig persoonslure, slonze
as van steenkolenschrabielden
asbaksandriejee
autopedtrontenette

B

babbelgrage vrouwkleppe
BabyNen boorling
bakharingkrokelo
bazin op het werkmiestesse
bedelenscheun
bedriegenbetoepen
beffenminetten
beloven zonder veel te doenuitleggen en peeten teikenen
beschadigenschennen, schenden
bevorderdvereuvert
bewegende venstervoorzetluikenblaaffeturen
biefstukbustik
Bij - WespFluitenier
bijnabekanst (ook: nept )
bijna zekervantienenegene
bloedworstzwerte triepen (ook:zwarte)
bloeienbloeën
bloemkoolblomkuuele
boekentaskarnesjeer
boodschap (winkelen) (een) komesse (doen)
boodschappentaskabaa
Bordeauxse papBordeleesche pap
borstzakdoekjestoeferken
bouwenbaaën
braadworstsesitses
BraakselSpaugsl
braambesbraumbereien (ook:braumbeze)
braambesbraumbreien
breiwolsette
Bretellengrielen
broodbrùùd
Buskruitfabriek't poerkot

C

calsijdecassein
contant geldboter bij de vis en peper bijde pense

D

dakgootkornesse
dasplastron
dat komt vreemd overda's oardig
dat ontroert mijda pakt mij
de achterhiel van een schoende conterfuure
de collegiebaande kellieseboane
de juffrouwdeffraa
de kerstman't kesmanneken (kinderlijk gezegd)
de remde frenne
de zoldertuiperste
Dekensaurze
denkenpeizen
doe het niet hé, verstaangaardevoe hé
dom iemand (man) dwoazekluut
dom iemand (vrouwelijk) een kalle
doodskopeen dotsuufd
dooierdool
doormliddentalvendeur
doosdeus
doosjedusken
Draagbare olielampKinkee
droevig gezindmeistrust
druppeltjesspetsen
duizeligdraaielings
dwarsligger op een spoorlijneen bielde
DwazeTroet'n
dwergottentot

E

eau de cologneoodekloonde
EchtgenootMijnen halven trouboek
een (bedde) dekeneen sjaurze
een (bedde) lakeneen lauken
een (braad) paneen tiele (een broatiele)
een (koffie) taseen pootsen
een aardwormnen teek
een ambetant persoonne jan mijn kluuten
een babbelaarzijn toote stoa nie stille
een babbelkousûe mûille van lintses
een bangeriknen schaupuit
een belegd broodjeeen beleid bruutsen
een bepaalde vorm van oneerlijk spelen in een kaartspelvertegen
een bewegende hangpopne sperteleir
een bhnen tettekaba
een boeltjenen huitsekluits
een buishoedne chapoobuus
een bundeleen spense (vb.:aat: een spens' aat. )
Een bundel sprokkelhoutEen speinse haat
een bussel stroeen euboale
een crapuleus iemandeen schoelde
een deggeraarnen deggereir
een dom iemandne wuiten
een dom iemandei es te dom veur thelpen donderen
een drinkbus (in aluminium) om mee te nemen naar het werkeen pulle
een drukknopne preisjon
een dunne langwerpige rode snoepne zuurestok
een durver, houdt zich niet inu pateeken
een dwaas iemandnen troeten
een electriciteitspaalnen eletriekstauk
een emmernen iemer
een emmernen auker
een fleseen flesche
een fopspeeneen tsjoeze
een gek iemandwietel
een geruit hemdeen karo hemde
een gierigaardhij zoo ne frang in twie bijten
een grote leugenaarhij geluuft zijn eigen leugens
een handje gevenu polleken geven
een hardleerse leugenaarhij liegt dan tij zelve geluuft
een haringnen oirink
een heel klein beetjeeen tsietsen
een hoedn'n oet
een houtvijseen aatvijze
een huisje van pleziereen kabardoesken
een ijsjeeen kremmeken (ne krem)
een inhalig persoonne schoefeleir
een irriterend persoon (vrouwelijk) een pruime
een kaarseen keese
een kind dat voor een niets weenteen tsiepmuile
een kledingstuka steik dingen
een klein beetjerezzekes
een klein hondje genre chihuahane preutelekker
een klein mutsjeeen potsken
een kleine persoonne frots
een kraaieen kroije
een krapuleus persooneen veirken
een kruiwagennen brewet (ook:kruiwaugen, kurtewaugen)
een kurk.een stopsel. een flokkaat.
een kuseen toote
een laddereen liere
een lafaardlavertegord
een likstokeen kalle
een loer draaieneen pee stoven
een lomp, zwaar vrouwmensnene dragonder
een mantelne paltoo
een mep, een slageen pleite
een moeilijk iemandnen ettefretter
een mooie vrouween snelle tieke
een onaangenaam persoonnen beun aup
een onbeschaamd persoona franke bieste, a frank steik
een onderhemd voor damesne combinaizon
een onnozel vrouwpersooneen bloare
een onoverzichtelijk boeltjenen huitsekluits
een opdringerig iemandnen taufelspringer
een opritnen opréé
Een oud persoon (mannelijk) nen ou duiker
een overtrekmutseen kagoele
een pak slaageen dauvering
een pelsen frakne vellen mantel
een pietje precieseen peezewever
een plotse inzinkingeen appelflaate
een pook om kolen los te makenkotereir
een prentjee pierootsen
een raar mannen oardegen drojer
een roddelaarstereen kameere
een schouween schaa
een slaapkleednen tabbaord
een slag in uw gezichteen kasewante
een slokjeeen zeupken
een slordig persoonne klodderhond
een slordige vrouween vuile pose
een sluw persoonhij zoo au verkuupen binst dadder bij stoat
een soort mutseen pielemuitse
Een trage persoonZijn moeder is van genen haose gepoept
een vals iemandmuilentrekker
een venijnig vrouwmenseen vergef
een venijnige vrouween pekelteve
een verlichtingspaalnen eeletriekstauk
een vervelend individunen beuzak
een vervelend persoonnen ambetanterik
een verwend kindnen bedorven keutel
een vleermuiseen floremuize
een vleierne gatlekker
een vrouween wijf
een vrouw met ouderwetse gedachten en gedragingeneen seute
een vrouwenverslindernen dekhengst
een warboelnen hannekesnest
een waterketel (-tje :ca 2a5 liter.)ne muujr
een waterputnen stémput
een winkel van potten, pannen edmne pottecariewinkel
een wrateen werte
een zaklampeen pielelampe
een zeer dom iemandhij mag ne revolver draugen, en astij einen tegenkomt die nog dommer es dantij magtij em omver schieten
een zeer godsvruchtig iemandei zoo ons hiere van zijn kruis lezen
een zeer grote komnen does
eendeerpel, goele
eendjegoeleken
Eerder achtergesteld persoonNen dwoazn
EgelUirs
eigendomeen doening
elastiekrekker
emotieontroace
emotieonroase
enkel (-voud) inkel (-vaat)
enkel (voetgewricht) knoesel
erge jeukkrawosse
ergensieveranst, ieverst

F

fcitief figuur waarmee men de kinderen schrik aanjoegslokkepier
fietsveloo
fietsstuurgiedon
flesflacon
fluisterenfeselen
fluitenschuffelen
fluwijn (dier) muishond
fopspeentjoeze

G

gaangaun
garnaalgernoart (geer-)
gasgaze
ge moet u niet schamen hoorge moet au nie generen ze
ge zijt aan het liegender stoa een zwart kruis op au veurhuufd
ge zijt aant liegender stoa een zwart kruis op au veurhuufd
gedachtenisprentje, bidprentjeduujzaantsen
gedroogde viswetves
gehadicaptmalaundig
gehakt (vlees) gekapt
gekkenhuiszottuis
gekookte aardappel in de schilpellepetatten
gelaattote
geldbeugelportefoelde
gelegdgeleid
Gemeentehuis't Stadhuis
gemeentehuist'stadhuis (uniek in België en omliggende gemeenten)
geraaktgetoakt
gierig iemandne peezeweever
glijden (op het ijs ) sleeren (op een sleerboane)
gochelaargocheleer (schampeteur, schamateur)
goederentreinmarsandieze
goudgaat
graaggerren geern
grast'ges of 'tgas
groentengroensel
grote knikkerbolleket
grote stenen knikkerbolleket
grove bezemgrovven bustel, stroatvauger
grove borstelgrovve bustel, straotvauger

H

ha, de mannen! (soort van groet onder mannen alleen) dzjuir!
had ik maarauk moar
halve garekwiebus
handschoenenwanten
handtassjacoche
hardert
HaringWetters biefstek
harterte
hartaanvalgerauktheid
heelguuël
heel lichtjesrezzekes
het (vb.werk) gaat goed vooruithet luupt ier op wiellekes
het gaat traag vooruittgoa verruit lijk buuneknuupen
het is een waardeloos iemandei es gene schuip in zijn gat weird
het is mij beutes mij verdroten
het loof van een raapgroeze
het niet waarakendoet
Het spreek vanzelf't veegt zijn gat zonder papier
het stationde stausse
het zal niet waar zijn hémijn eurre pieroo
Het zal zijn tijd nodig hebben't zal wel koelen zonder blaezen
Hij / zij heeft zich verwondGescharluind
Hij / zij houdt van het nachtleven.Nachtkerre
hij doet zoals zijn oudershij eent euk van geen honden geirfd
hij drinkt te veelhij drinkt bier gelijk een koe wauter
hij heeft een boosaardig gezichtei ee een muile veur stront op te sorteren
Hij heeft een grote neusHij hee nen neuze gelijk nen schoen
hij heeft een lelijk gezichtei ee een muile voor matrakken op te roderen
hij heeft enorm zin in etende ziever luipt uit zijn toote
hij heeft er genoeg vanhij eeter zeinen buik van vul
hij heeft grote dorst / hongerei es duu van den duist / onger
hij heeft het zittenei eent au zijn dzuinen
hij heeft het zittenei ee tspek oan zijn kluuten
Hij heeft iets verkeerd gedaan bij iemand.ij zet en de neuze
hij heeft schrikhij zit mee de poepers
Hij heeft te lang op cafe gezetenij es blijven plakken
hij is dronkenei ee de reuzen gezien
hij is een beetje dronkenei es een beetsen deur den neuze
hij is niet slimei es euk van ons hiere zijn sleimst nie
hij is niet te onderschattenhij es van onder gien oender gebroed
Hij is overledenHij hee zijnen kurf gezet
hij is voor de mannentes ne verkierden
hij laat zijn deur openstaan, ei es geweun van noar de keirke te goan
hij liegt dikwijlshij es euk van zijn eerste leugen nie duud
hij zucht vermoeidei es dempig gelijk nen aan stier
hof, tuinlochtink
hommelfluitenier
hondont
Hondenfietskarnen triporteur
hondjeoontsen
hooieu
horenurken
houtaat
HoutskolenBuskolen
houweelpiosse
huisje van plezierkabardoesken

I

iemand bij de kraag vattenei e em bij zijn schabernakke
iemand die alles opkroptnen binnenfretter
iemand die de baas opvrijtboazepoeper
iemand die een onbestaand beroep heefthij es strontraper achter den eletrieken trein
iemand die er niet gezond uitzietmoest aune kop op da van een veirken stoan ze zoon zeggen dat biestsen lupt nie goed
iemand die gemakkelijk klaagteen truinte
iemand die graag en veel praateen babbelmuile
iemand die graag mopjes verteltne lollekeshiere
iemand die groot geschapen isei ee een peirdefluite
iemand die heel dikwijls naar de kerk gaatstrak zeikt hij wijwauter
iemand die niet nadnktnen deggereir
iemand die oneerlijk speelt in een kaartspelne zeurzak
iemand die onzin verkooptzievereir
iemand die reclamatie te verwachten iszijn poart stoa op de buize
iemand die steeds zin krijgt in het eten van iemand andersne kreikegoard
Iemand die te lang blijft hangen.Plakploaster
iemand die vlug kou heeftne kaupuit
iemand die voor alle zijn uitleg heeftnen effelegger
Iemand die zaken anders doet of normaalNe schou'n apotheker
iemand die zich maar oppervlakkig verzorgtvan boven blink en van onder stink
iemand een serieuze loer draaireniemand scheiren zonder ziepe
iemand met veeel sproetjeseen sproetemuile
iemand met veel acné in het gelaateen puistemuile
iets heen en weer wiggelenlutsen
iets maken (repareren) iets mauken
ijzeleneisselen
ik ben het beutes mij verlid
ik ben nieuwschierigik ben ne keir belinkt
Ik toch niet / ik heb het niet gedaanBekkendoe
ik versta er niets vankverstoader gein gebenedijd woord van
ik word daar hoorendul vankrijge doar de rietepetiete van
inein
in de knoop rakent'es vernesselt (ook:vernesteld)
in de warerreldewerrel
in de warverdestleweerd
in de war brengenverdesteleweren
Inhouden om niet te vallenSteuperen
inspuitingspiete, pikure
int geniepa kaks
is er iets extra te bekomenester iet te bedabberen
is hijist-i-jei

J

je kan de pot opge keunt ze kussen
je kan het ook krijgen (van een ziekte) tes betraupelijk
jichtflecijn
jonge vrouwvramens
jullieguir (bv. guir zeit toch rap schau zelle.)

K

kaaskoas, kois.
kalfszwezerikensepieren
karkeirre
karikollen (schelpdieren) kerrekoolen
kerkkirke
kerkpolitiepijkeniere, suisse
kermiskerremesse
kersenkazjen
keuskeure
kijkenkèèken
kikkerpuit
kippoelde (ook: kieken.hoender.)
Klaaggraag persoonTruntemie
klager, zeurpietpeerdezauge
klei1) kleejmp. 2) poteerde.
klein van gestaltene vent gelijk nen buum moar e wa kuirt afgezaugd
klein van gestaltekop en kluuten
klimmenklefferen
klompen (houten blokken) kloppers
kloven aan de aarskesmerte
knikkermoarbol
knoeienbrosselen
knoeiendesteren
Koeievlaai / koestrontKoepleite
KoerkenratteKoerke Ratte
koffiekaffee
kolenemmerkoolbak
kop koffiezjatte kaffee
kopvleesufflakke
korte rubberen laarsjesgaloossen
korte sokjesbrooskes
koudkaa
kreupelmalaundeg
kriebelenkrawietelen
kruisbeeldne kruislievenhiere
kruisbeeldkruislieveniere
kuikentjetsjiepken
kurkflokkaat
kurkflokaat
kurkstopsel
kwaadaardig vrouwspersoonteekla

L

LaarneLorne
laarzengetten
laarzenbotten
laattijdige bevallingezelsdracht
ladderliere
lange harde snoepbabbeluut
lange, dunne stokeen peirse
Lastige persoonSchiefzieker
laxeermiddelpreegojse
leerdeleerdege
licht (lamp)lucht
Lichtgelovige vrouwKalle
lichtjes regenensmokkelen
lolly (snoep op een stokje voor kinderen, meestal rood gekleurd ) kalle (ook: lekstok, likstok )
lomp geklede vrouwmoederdoeze
lomp vrouwmenseen baurze
lookworstlukwuste (ook: luukwuste)
lopenluupen
lucifersstekskes
luiaardlantefanter
luierikleeghanger
luisterenurken

M

maatsgouen
magere melkfluitjesmelk
Magere vrouwSchreepmes
MaltezerBolsette
mandmande
mankenin een pinaize getorten
marktmort
meikeverronker
meneer pastoormeniere de paster
met niet gespreide benen, in amazonezitscheirlewieps
millefeuille (gebak)boeksken
minderbegaafd iemandeen sukke
misschien, wie weetkwets
moedkeroaze
moestrot
molenmeullen
Mooie vrouwKoeketiene
MotregenSmokkelen

N

n'n export (vroeger) pinte bier
naaldnoalde
natuurlijk, zekervaneigest
nee neen'doe-ten-doet
nen iemereen emmer
nergensnieveranst, nieverst
neteltingel
niet naar school gaantschoole duiken
niet te onderschatten iemandhij is van onder gien oender gebroed
nieuwsgierigkuurieus
nieuwsgierigaardkurnieuseneusemosterdpot
nochtenspertank
nog niet volledig gevormde steenkolenslam

O

olieoollee
Onaangenaam persoonPezewever
Onbetrouwbare persoonmuilentrekker
oneerlijk persoontootentrekker
oneerlijk spelen in het kaartspelzeuren
onlangsoverlaust
onrustig draaien en kerenklawieren
onthoudenontaan
Ontrouw persoonNe Scheefzieker
onvast heen en weer lopenzweinselen
ooitein tjoar stillekes
ook een soort van goed gevulde soep, maar soberder dan utsepotknossel
op een vlugge manierop een goapen en een gieten
op het goed geluk afriskodentuut (Risquons tout Verwetterst)
opeen gepersthupt en gedaugd
openuppen
opgepast hé wie au
ophef rumoerlageir
opschepperblageur
Opslagplaats voor hooi -alleen dak zijkant openheuperdesse
overdrager, veraderbabbeleer
overgeven, brakenspaun
overjaspaardesu

P

paardpeerd
paardenblompisblomme
paardenstaart (bij meisjes)keutsen
palingpoalink
paling vangenpooren
pantoffelssletsen
papieren zakjepirme zoakske
parfumriekwater
pauwpaoe
pekelharingpekeloirink
PeperkoekEen schelleke scheit mij duud
pet, klakmutse
pierteek
pieren uit de grond schudden met een riekteken luitsen
pieteleerkontekletser
pietje precieseffenlegger
pissebedveirkesluize
pitjes (van appel, peer, kiwi)kerrekes
plakbandlakskes
pookkootereer
potverdikkemieledjieje
praatgraag mensmuileman
preiparei (ook:pret)
PreiParrei
prenten (tekeningen) pirootses
prentjezaantsen
psychiatrische instelling't zothuis
puddingpottink

R

Rammelaar - mannelijk konijnne rijr
Rare ventNen oardegoard
rauwraat
RegenwatertonRegenstek
reiskoffervalize
remmenfrennen
restafval van grove steenkool (na verbranding) schrabielden
reumatiek't fléssijn
rietjestreuken
RijkswachterChampetter of gendarm
roddelenkameren
rode koolruue kuuele
rode poon (vis) knorront
rolgordijnjaloezie
rolgordijnzaloezie
rolluikpersjeinne
rotvuirt
ruilenverweisselen
ruiten (kaartspel)koekes
ruzieambras

S

salami worstbloende
samenteup
savooiekoolsaveu
schaamtelijkaffrontelijk
schaatsenschauverdeinen
schaatsen op het ijsschaverdeinen
schalie (dakbedekking) schaulde
SchellebelleSchalebale
schelpschulpe
schepspaanpollepel
schommelbijze
schoolrapportbulletin
schoppen (kaartspel)pijkes
schroevendraaiertoernavies
schuinschellewieps
sigaretflokke
sla (groente) salau
slaansloan
SlaapkleedNen tabboard
slapenslaupen
slecht in elkaar gestokenkrakemiekelig, kraukemiekig
slechte doelmanvliegenvanger
slechte schilderkladpotter
slechtgezindschiefindezak
SleutelSleuter - sneutel
sloomdeuzig
sneetje van een worsteen booleken
sneeuwsnieje
snoepne spek
soort goed gevulde soep met veel groenten en vlees oa.varkenspoten en staartenutsepot
soort van grote schep (ca12liter) om aal over te scheppennen beerloeder
spadespau
spattenspetsen
speekselspukke
spekgezaaten (vliés)
spinaziespinoaze
Spiraalbak waar matras op ligtResorbak
spoor (een) spuur, speur (zoeken)
spooroverwegbarreele
spoorwegijzerenweg
spoorwegoverwegtraveir
sporen van een zuigzoeneen tsoesplekke
spottend (uit) lachengreiten
spottende uitdrukking voor iemand die geen vrouw heeft om de liefde te bedrijvenhij vrijt mee madame la main
staat hijstaut-i-jei
star voor zich uitkijkendsterrelings
steenstieèn
stekelbesstekelbeeze
stekelvarkennen uirs
steptrottenette
sterke drankkorten
stervenzijne klopper zetten, zijne kuirf zetten
Steunbalken in een dakScheirewerk
stoeferbloaze
stoeferblageur
stoemp met zurkelsullekesstamp (ook: sullekeplets)
stoombootstombuuet
StotteraarNen akkeleir
strostreu
strontkeutel
struikelenau verknoeselen
suikerbollenkiendsessuiker

T

taaitsiektoewak
tabaktoebak
tas (boodschappen-)kabaa
TegelTeggel
tegendraadsdzweis
tegenpruttelenroespeteren
tekeningpierootjen
terwijlbijnst
terwijlsweinst
tesamente goarre (thup, tuup )
tikkertjeleisken
toch niettendoet
toch weltoetoet
toltop
tomaattematte
toog (herberg-) tuug
totaal in de war (haartooi bv ) erreldewerrel
touwkurde
tovenaarteufereir
trappen (op tenen) terten
treuzelentruitselen

U

UiJuin
uiereur
uitschotsoorte
uitschuifbare zetelne saislon (verwetterst van une chaise longue )

V

vaginapreute
valsspelerzeurzak
van her naar dervan pier naar pol
van het begin tot het eindevan tieeste tot leste
van iets heel erg schrikkeneen schaute opdoen
varkensgebraadeen steiksken ein zinne gielen
varkensvoerbras
veeartspeirdemister
veeartsvitrenaire
veelduust
veiligheidsspeldtoespelle
velg (van een fiets, auto)zante
venstervauster
vensterbankvenstertablette
venter (aan de deur) leurder ook: topper :is min of meer een schooier (niet meer ruim bekent)
verbaasdverbouwereerd
verleptversluinst
vernietigen , vernielenverdestulleweren
verstoppertjepiepkenduik
verstoppertje spelenpiepkenduik spelen
verwaarloosd iemandeen slunse
verwelkenverslunsen
verwennenbedeirven
veter (schoen-)rij(g)kurde, nestel
vijgenkletsurren
visspaanvespoal
vlaaien (gebak) vloi-jen
Vlamingvlaumink
vleienflamakken
vleiermaavauger
vleugelsvleuringen
vlindervliegenbout
vlovleu
vlug vlugallegaa
vlug, vlugop een rapken
vlug, vlug..op een gaupen ein een gieten
vogelveugel
volgend (jaar) 't nauste joir
volgend jaarnauste jaur
volkse benaming van een pensine sieslewie
volledig gekleed, klaar om te vertrekkengelersd en gespuurd
voort gaanoan goan
vooruit in uw bedein aune castraman!
vorige keerpesedekier
vorkferket (verset)
vortmoajesteeke
vreemdoardeg
vrije trap (voetbal)foel
vrijenvrijn
vulpenportepluum

W

waaienwoien
warboelannekesnest
warmwérm
waterwautter
WCtvertrek
weduweweeve
weg, verdwenenschampavie
weigeneren van een tractatienie danke, tes zeuveele ofdantek gat he
wekt schaamte opschaumtelijk
WelkomAls ge welt ee
wenentsiepen
werkzaam zijnvan devuren zijn
wespfluitenier
WichelenWechel'n
winterwenter
witwet
wortelenwurtels

Z

zaadzaud
Zaadbal op aardappel plantSnoefbal
zaklamppielampe
Ze hebben hem bedrogenz'en hem nen paeter geschilderd
ze is in verwachtingvan de moane bereen
ze ziet er maar magertjes uitheur muileken kan in e kaffeepootsen
zenuw(-en)zenew(-s)
zeuren en zagenlamijnen
zij / hij heeft er een verhouding meezeter / hij heter mee te doen
zij heeft lelijke dingen gezegd tegen mijzee mij verweten veur 't vuil van tstroate
zij is zwangerzee tegen den hoek van een ronde taufel geluupen, zee e kend opgeten, z'es en posiese
zijn beste kleren aandoenein spie steken
zijn geriefzijn klodden
zijn vrouw bedriegt hemhij draugt eurrens
zijspan, sidecar van motosietekerre
zittenzett'n
zo veel volkzuun bresse
zoethoutkalissenaat, ook:klissenaat
zolder't epperste
Zolder boven stalSchelf
zonder nadenkenop tgoevallent uit, op tgoekomment uit
zoutzaat
zure snoepjesmuilentrekkers
zwaar dekzeileen basse
zwak persoonflauut
zweepdjakke
zwijgaat au toote
ZwijgAat ou muile

4 opmerkingen

  1. Hoewel Wetteren geen stad is en nooit stadsrechten had hebben Wetteraars het niet over hun gemeentehuis maar over `'t stadduis`.
  2. In vragende zinnen wordt de eerste persoon enkelvoud vaak verdubbeld (ekik) en wordt bv. hij (`è`) vaak omgezet in `i-jè`(gaut-i-jè, kèkt-i-j`...), zij (`zè`) in `ze-zè`(doe ze-zè da...).
  3. Voor een pint te bestellen, steek je jouw pink in de lucht als de ober kijkt en daarna het aantal.
  4. koosnaampje van alle Wetteraars: oirinkfretters.