Westerkwartiers

Dialecten > Groningen > Westerkwartiers

Westerkwartiers wordt gesproken in het zuidwestelijk deel van de provincie Groningen, in de dorpen Leek, Tolbert, Niebert, Nuis, Marum, De Wilp, Opende, Noordwijk, Kornhorn, Doezum, Grootegast, Lutjegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk, Grijpskerk, Boerakker, Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Zevenhuizen, Faan en Oostwold. Westerkwartiers bevat 4270 gezegden, 16066 woorden en 3 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in


16066 woorden (p.4/4)

W

wankelonvaast
wankelenwankel'n
wankelmoedigbesluudeloos
wanneeras
wannenzeev'm
wanprestatiewanprestoatie
wantenmovv' n
wantenwant'n
wantrouwenaargwoan
wantrouwigaargwoan'nd
wapenwoap' n
wapendragerwoap'ndroager
wapenkamerwoap'mkoamer
wapperenwabber'n
warboelrommelzootje
warempelienerdoad
warenhuiswoar'nhuus
warmwaarm
warmdraaienwaarmdraai'n
warmlopenwaarmloop'n
warmtewaarmte
wartaaloapekool
wartaalwartoal
wasautomaatwasautomoat
wasdrogerdreugtrommel
wasdrogerwasdreuger
wasemkapoafzuugkap
wasknijperwasknieber
wasknijperskniebers
waslijndreuglien
waslijnwaslien
wasmachinewasmesjien
wasmolendreugmeul'n
waspoederwaspoeier
wasreklinn'nrik
wasrekwasrikje
wassen (groeien) wazz'n
wassen (schoonmaken) wass'n
wasstraatwasstroat
wat een mispuntwat 'n kwaalster
wat een naar persoonwat 'n kwaalster
wat een troepwat 'n brut
wat een vies persoonwat 'n swienhond
wat er te eten valtbikselderij
wat is de bedoelinguut welke hoek waait de wiend
wat is het drassighet sjompt d' r over
wat mij betreftom mij
waterblaasurinebloas
waterenwoader'n
watergruwelkrendjebrij
watjekouwoplawiebes
wauwelenwauwel' n
wazigwoazeg
wchuuske
we eten restjeswe eet'n ott'jes
weddenwedd'n
wederdoperwederdeuper
wederomopnijs
wedervarenwedervoar'n
wedervraagteeg' nvroag
wederzijdsvan weerskaant'n
wederzijdswederzieds
wedijverenwediever'n
wedstrijdwedstried
weduweweduwvrouw
weduwnaarweduwman
weduwnaarweduwnoar
weegbreezolde mell'n
weegschaalweegschoal
weekzaacht
weekendhuisjeweekendhuuske
weeklagenjammer'n en jeuzel'n
weeklagenweekloag'n
weelderiekdom
weeldeoverdoad
weelderigriekelijk
weeropnijs
weervannijs
weerbaarstriedboar
weerbaarweerboar
weerbarstigkobbeg
weerbarstigstoens
weerbarstigstuuns
weergaveweergoave
weergevenweergeev' m
weerhaanwiendhoan
weerhaantjeweerhoandje
weerhoudenweerholl'n
weerhuisjeweerhuuske
weerkaartweerkoart
weerkomenweeromkomm'n
weerlegbaarweerlegboar
weerleggenbestried'n
weerlichtenweerlicht'n
weerpraatjeweerproadje
weerschijnweerschien
weerspannigdwaars en verkeerd
weerspannigbaalstureg
weerspiegelenweerspiegel'n
weerstaanweerstoan
weerstand biedenschrap zett' n
weerszijdenweerszied'n
weervindenweerviend'n
weerzinoafkeer
weesollerloos kiend
wees maar niet te bescheidenvroag'n stijt vrij
weeshuisweeshuus
weeskindweeskiend
weeskinderenweeskiener
weet je hoe laat het is?wiest hoe loat 't is?
weet-nietwiet-niet
weetalwiesneus
wegbereiderboanbreker
wegbereiderveurtrekker
wegbergenwegbaarg'n
wegblazenvotbloaz'n
wegblazenwegbloaz'n
wegblijvenwegbliev'm
wegbrengenvotbreng'n
wegdoenopruum'm
wegdoenvotdoen
wegdoezeleniendommel'n
wegdoezelenwegdoezel'n
wegdragenvotdroag' n
wegdrijvenvotdriev'm
wegduikenwegduuk'n
wegenkaartweeg'nkoart
wegfrommelenvotmovvel'n
weggaanopkrazz'n
weggaanvotgoan
weggeefprijsweggeefpries
weggevenvotgeev'm
wegglijdenuutglied'n
weggooienoafdank'n
weggooienvotsmiet'n
wegjagenvotjoag'n
wegjagenvotstuur'n
wegjagen - hij / zij jaagt weghij / zij jagt vot
wegjagen - jij jaagt wegdoe jagst vot
wegkruipenverstopp'm
wegkruipenwegkruup'n
weglatenoversloag'n
weglatenwegloat'n
weglaten - laat jij dat weg?loatst dat weg?
weglopenvotloop'm
weglopenvotloop'n
wegmakenwegmoak' n
wegmoffelenverdonkeremoan'n
wegmoffelenwegmovvel'n
wegnemengapp'm
wegnemenvotnemm'n
wegpakkenwegpakk'n
wegpestenwegpest' n
wegrakenwegroak'n
wegrijdenvotried'n
wegrijden - hij / zij rijdt weghij / zij ridt vot
wegrijden - rijd jij weg?ridst vot?
wegrottenwegrött'n
wegschenkenvotgeev'm
wegschietenoafschiet'n
wegslaanwegsloag'n
wegsmijtenvotsmiet'n
wegspelenwegspeul'n
wegstoppenvotstopp'n
wegstoppenwegmovvel'n
wegstuivenwegstuuv' m
wegsuffeniendommel'n
wegtrappenvottrapp' n
wegvagenuutwiss'n
wegvagenwegvoag'n
wegvarenvotvoar' n
wegvoerenoafvoer'n
wegwerkerwegwaarker
wegwerpartikelvotsmiederke
wegwerpflesjevortsmietfleske
wegwezenophakkepielen
wegwijswegwies
wegwijzerwegwiezer
wegwissenwegwiss'n
wegzendenvotstuur'n
wegzendenvotstuur' n
wegzuigenwegzuug' n
weidegroenlaand
weidengroaz'n
weideveldgraslaand
weidsruum
weifelendubb'm
weifelenwievel'n
weigerenoafwiez'n
weigerenoafsloag'n
weigerenweiger'n
weigeringoafwiezing
weilandgroenlaand
welbespraaktwelbesproakt
weldadigaangenoam
weldadigweldoadeg
weldoordachtweldeurdocht
weldraaanst'nd
weleenssums
weleereertieds
welgemoedopgeruumd
welgesteldriek
welgesteld iemandrieke stinkerd
welgevalligaangenoam
welhaastienkort
welhaastaanst'nd
welhaastwelhoast
weligriekelijk
weliswaarwelleswoar
welk soort?hukk'nd?
welletjesgenog
wellevendbeschoafd
welluidendwelluud'nd
wellustigopgeruumd
welnemengoedviend'n
weloverwogendeurdocht
weloverwogenweloverwoog'n
welslagenwelsloag'n
welterustenweltrust'n
weltevredenvoldoan
welvaartveurspoed
welvaartwelvoart
welvarenwelvoar'n
welvarendveurspoedeg
wenenreer'n
wenkenwenk'n
wenselijkroadzoam
wensenwens'n
wentelenwendel'n
wentelteefjewendelteefke
wereldnieuwswereldnijs
wereldranglijstwereldrangliest
wereldtijdwereldtied
wereldvreemdwereldvremd
wereldwijdwereldwied
werenteeg'nholl'n
werk neerleggenstoak'n
werkbaarwaarkboar
werkbankwaarkbaank
werkbladwaarkblad
werkbriefjewaarkbriefke
werkelijkienerdoad
werkelijkwerkel'k
werkelooswaarkloos
werkenwaark'n
werken - hij / zij werkthij / zij waarkt
werken - ik werkik waark
werken - jij werktdoe waarkst
werken - jullie werkenjem waark'n
werken - u werktjoe waark'n
werken - wij / zij werkenwij / zij waark'n
werken - ze hebben hard gewerktze hemm'n haard waarkt
werkezelwaarkezel
werkgeverwaarkgever
werkhandenwaarkhand' n
werkhuiswaarkhuus
werkkapitaalbedriefskap'toal
werkkapitaalwaarkkap'toal
werkkringwaarkkring
werklooswaarkloos
werknemerwaarknemmer
werkpaardwaarkpeerd
werkplaatswaarkploats
werktijdwaarktied
werktuigwaarktuug
werkvrouwwaarkster
werkwijzemanier van waark'n
werkzaamwaarkzoam
werpensmiet'n
werphengelwaarphengel
wervelenwervel'n
wervelkolomruggegroat
wervelstormwervelstörm
wervelwinddwarrelwiend
wervelwindwervelwiend
wespweep
wespennestwespenust
westenwindwest' nwiend
westerkwartierderkwietnieder
westzijdewestkaant
wetenbegriep'm
wetenwiet'n
wetenwiet' n
weten - dat moet je zelf wetendat moest zulf wiet'n
weten - dat zal ik zelf wetendat za' k zulf wiet' n
weten - dat zullen ze wetendat zall'n ze wiet'n
weten - hij / zij weethij / zij wiet
weten - ik weetik wiet
weten - jij weetdoe wiest
weten - jullie wetenjem wiet'n
weten - u weetjoe wiet' n
weten - weet je dat niet?wiest dat niet?
weten - weet je wel?wiest wel?
weten - wij / zij wetenwij / zij wiet'n
wetenschapperweet'nschabber
wetenswaardighedenwiet'nsweerdegheed'n
wetgevingwetgeem'
wetgevingwetgeev'm
wethouderwetholler
wetsbepalingwetsbepoaling
wetsbesluitwetsbesluut
wetsontwerpwetsontwaarp
wetsteensliepsteen
wetswijzigingwetswiezeging
wettelijklegoal
wettenscharp'm
wettiglegoal
wettigweddeg
wezenlijkien weez'n
wie weet hoe laat het iswel wiet hoe loat of 't is
wiebelenwiebel'n
wielerbaanwielerboan
wielerwedstrijdwielerwedstried
wijdruum
wijd en zijdwied en zied
wijdbeenswiedbeens
wijdenienzeeg'nen
wijdtedeursnee
wijdtebredte
wijfelenwievel'n
wijfjewiefke
wijkagentwiekagent
wijkcentrumwiekcentrum
wijkenachteruutgoan
wijkenvlucht'n
wijkplaatswiekploats
wijkraadwiekroad
wijkzusterwiekverpleegster
wijlepooske
wijnwien
wijnappelwienabbel
wijnhandelwienhandel
wijnhuiswienhuus
wijnkaartwienkoart
wijnkelderwienkeller
wijnlokaalwienlokoal
wijnnapjewiennapke
wijnperswienpaars
wijnstokdruuveboom
wijswies
wijsheidienzicht
wijsjewieske
wijsmakenwiesmoak'n
wijsneuswiesneus
wijtenwiet'n
wijze woordenwieze woord'n
wijzenaanduud'n
wijzenwiez'n
wijzen - hij / zij wijsthij / zij wiest
wijzen - ik wijsik wies
wijzen - jij wijstdoe wiest
wijzen - jullie wijzenjem wiez'n
wijzen - u wijstjoe wiez' n
wijzen - wij / zij wijzenwij / zij wiez'n
wijzen - ze hebben naar ons gewezenze hemm'n noar ons weez'n
wijzerwiezer
wijzer makenonnerwiez'n
wijzerplaatwiezerploat
wijzigenveraander'n
wikkelenwikkel'n
wikkenoverweeg'n
wil je met mij op stap?wilst met mij uut?
wil je nog koffie"?wils't nog kovvie?
wildruug
wilddiefstreuper
wildroosterwildreuster
wildschaarwildscheer
wildvreemdwildvremd
wildwisselwildwizzel
wilgenroosjewilg'nrooske
willekeuriglukroak
wimpelwimbel
windwiend
windbrekerwiendbreker
windbuilwiendbuul
windbukswiendbuks
windeiwiendei
windeierenwiendeier
winderigwiendereg
windkrachtwiendkracht
windmolenwiendmeul'n
windstotenwiendsteut'n
windvlaagwiendsteut
windvlaagwiendvloag
windzijdewiendkaant
winkelhaakwinkelhoak
winkelmeisjewinkelmeiske
winkelpromenadewinkelpromenoade
winkeltafelteunbaank
winkelwagenboodschapp' nkaar
winkelwagentjewinkelwoag'ntje
winnaarwinnoar
winplaatswinploats
winteraardappelwintereerabbel
winterdijkwinterdiek
winterhardwinterhaard
winterjasduvvelse jaas
winterslaapwintersloap
wintertenenwintertoon'n
winterzonwinterzun
wispelturighen en weer as de wiend
wispelturighen en weer
wispelturigwispeltureg
wisselaarwizzeloar
wisselenwizzel'n
wissellijstwizzelliest
wisselspelerwizzelspeuler
wisseltandwizzeltaand
wisselvalligwizzelvalleg
wissenoafveeg'n
wissenwisk' n
wissenwiss'n
wisserwizzer
wissewasjewizzewaske
witgepleisterdwitpleisterd
witheetwithiet
witmetaalwitmetoal
witte koolbuuskool
wittebroodwitstuut
witwasserijwitwazzerij
woedendroaz'nd
woedendduvels
woedendniedeg
woedendvergreld
woekerprijswoekerpries
woelmuiswoelmuus
woelratwodderröt
woensdagavondaarbeidersvrijersoav'md
woensdagavondwoensdaagoamd
woestroaz'nd
woest (kwaad) helleg
woest (natuur) ruug
wol uitpluizenuuttiez' n
wolkenkrabberwolk'nkraaber
wondermiroakel
wondermeroakel
wonderbaarlijkwonderboarlek
wonderkindwonderkiend
wonderlijkmeroakels
wonderoliewonnereulie
woninghuus
woonbuurtwiek
woonkamerhuuskoamer
woonkamerwoonkoamer
woonkeukenwoonkeuk' n
woonklimaatwoonklimoat
woonlaagwoonloag
woonplaatswoonploats
woonruimtewoonruumte
woonwagenwoonwoag' n
woordelooszunner woord'n
woordenlijstwoord'nliest
woordkunstenaarwoordkunstenoar
wormenwurm's
wormsteekruubesteek
worstelaarworsteloar
worstelenstried'n
worstelenworstel'n
wortelworrel
wortelenworrels
worteltrekkenworreltrekk'n
woudduifholtduuf
woudloperwoldlober
wraakwroak
wraakgevoelhoatgevoel'ns
wraakgevoelenswroakgevoel'ns
wrakenoafkeur'n
wrakhoutwrakholt
wratuutwas
wreedaardonverloat
wreedaardwreedoard
wreefkrop
wriemelenwriemel' n
wrijfpaalwriefpoal
wrijfwaswriefwas
wrijvenwriev'm
wrijvenwriev'n
wrijven - hij / zij wrijfthij / zij wrift
wrijven - ik wrijfik wrief
wrijven - jij wrijftdoe wrifst
wrijven - jullie wrijvenjem wriev'n
wrijven - u wrijftjoe wriev'n
wrijven - wij / zij wrijvenwij / zij wriev' n
wrijvingwrieving
wrikkenwrikk'n
wroegenverwiet'n
wroetendeursnuvvel'n
wroetenwrutt' n
wrokhoat
wurgpaalwurgpoal

X

xylograafholtsnieder
xylograafxylogroaf

Y

yahtzeeënyahtzee'n
yellopzweepverske

Z

z'n tijd verdoenomvlinderknipp'n
zaadzoad
zaaddragerzoaddroager
zaadpluisjezoadpluuske
zaagzoag
zaagmeelzoagsel
zaagmolenzoagmeul'n
zaaienzaai'n
zaailandzaailaand
zaaizaadzaaizoad
zaakzoak
zaakbeheerderzetboas
zaakwaarnemerzoakwoarnemmer
zaalzoal
zaalvoetbalzoalvoetbal
zachtslok
zachtzaacht
zacht haarslok hoar
zacht regenenmiggel' n
zachtaardigzaachtoardeg
zachte pantoffelsbordeelslubers
zachte windbrieske
zachtjes aanstoareg aan
zachtjes regenenmiggel' n
zachtjes sneeuwensnivvel'n
zadelzoadel
zadeldekjezoadeldekje
zadelmakerzoadelmokker
zadelpijnzoadelpien
zadelvastzoadelvaast
zagenzoag'n
zagen - hij / zij zaagthij / zij zoagt
zagen - ik zaagik zoag
zagen - jij zaagtdoe zoagst
zagen - wij hebben gezaagdwij hemm'n zoagd
zagen (hebben gezien) zaag'n
zagen (hout) zoag' n
zagerijzoagerij
zakdoeksnödderlap
zakdoekbuusdoek
zakenlevenzoak' nleev' m
zakenmanzoak'nman
zakgeldbuuscent'n
zakjepuutje
zakje patatpuudje petat
zakje shagpuudje sjek
zakkenzakk'n
zakkenwasserzakkewazzer
zaklampzaklanteern
zaklantaarnzaklanteern
zaklopenzakjeloop'n
zakmesbuusmes
zalfzaalf
zaligzoaleg
ZaligmakerZoalegmoaker
zaligverklaringzoalegverkloaring
zalvenzaalv'm
zandzaand
zandafgravingzaandoafgroaving
zandalensandoal'n
zandgraverijzaandgroaverij
zandlaagzaandloag
zandloperzaandlober
zandplaatzaandploat
zandstralenzaandstroal'n
zandverstuivingzaandverstuving
zandzuigerzaandzuger
zangleraarzangleroar
zanglijsterzangliester
zangzaadzangzoad
zanikenjammer'n en jeuzel'n
zanikenzanikk'n
zappenzepp'n
zaterdagzoaderdag
zatladderzuuplap
ze doen dat op eigen initiatiefdat doen ze op eig'n holtje
ze zijn getrouwdze benn'n trouwd
zedelijkeerboar
zedelooslösbandeg
zedenpolitiezeed'nplietsie
zedenschandaalzeed'nschandoal
zedigiengetoog'n
zeebenenzeebeen'n
zeeduivelzeeduvel
zeefjezeefke
zeehavenzeehoav'm
zeeklimaatzeeklimoat
zeeliedenzeeluu
zeemleerlap
zeemanshuiszeemanshuus
zeemeeuwkoap
zeemleerleerlap
zeepsiep
zeepseep
zeepaardjezeepeerdje
zeer bedreev'mervoar'n
zeer begaafdgenioal
zeer bejaardstokold
zeer gedurfdrieskant
zeer geleerd iemandknabbe kop
zeer groot exemplaarjoekel
zeer groot exemplaarjoepsterd
zeer groot exemplaarknoeperd
zeer krachtigoerstark
zeer kwaadduvels
zeer kwaadhelleg
zeer langzaam etenpieuw'n
zeer langzame eterpieuwer
zeeschuimerzeeschumer
zeestraatzeestroat
zeevaartzeevoart
zeewaardigzeeweerdeg
zeezoutzeezolt
zegenveurspoed
zegenweldoad
zegenenzeeg'nen
zegenrijkzeeg'nriek
zegepraalzegeproal
zegevierenzegevier'n
zeggenzegg'n
zeggen - dat zegt mij totaal nietsdat zeit mij heul' ndaal niks
zeggen - ik zegik zeg
zeggen - jullie zeggenjem zegg'n
zeggen - u zegtjoe zegg'n
zeggen - wij / zij zeggenwij / zij zegg'n
zeggen - zij hebben gezegdzij hemm'n zijdt
zeggen jij zegtdoe zei' st
zeggenschapiensproak
zegswijzezegswieze
zeilmakerijzeilmoakerij
zeiszwoag
zeis scherpenhoar'n
zeldzaamzeldzoam
zelfzulf
zelfbedachtzulfbedocht
zelfbestuivingzulfbestuving
zelfgenoegzaamzulfgenoegzoam
zelfingenomenverwoand
zelfingenomenheideig'nwoan
zelfklevendzulfkleev'md
zelfontstekingzulfontsteek' n
zelfoverschattingeig'nwoan
zelfrijzendzulfriez' nd
zelfstrijdzulfstried
zelfverwijtzelfverwiet
zelfvoldaanzulfiengenoom'm
zelfvoldaanzulfvoldoan
zelfwerkendzulfwaark'nd
zelfzuchteig'nboat
zelfzuchtigboatzuchteg
zemelaarzemeloar
zemelenwauwel'n
zemelenzeemel'n
zendenstuur'n
zendingswerkzendingswaark
zendtijdzendtied
zenuwachtigtiebelzinneg
zenuwentrillemiendjes
zenuwenzeen´n
zenuwenzeen'n
zenuwenzenuuw'n
zenuwkwaalzenuwkwoal
zenuwpijnzenuwpien
zenuwslopendzenuwsleup'md
zenuwslopendzenuwsleup'nd
zestigplusserzestegpluzzer
zetbaasfilioalholler
zetbaaszetboas
zetelenzetel'n
zetlijnzetlien
zettenzett' n
zeugmot
zeurderig zingenkweel'n
zeurenbunzel'n
zeurenjeuzel'n
zeurenmekker'n
zeurensoez'n
zeurenkrimmeneer'n
zeurenzeur'n
zeurig iemanddrenzel
zeurkouszemeloar
zevenzeu'vm
zevenzeum
zevendezeumde
zevenduizendzeuv' mduuz' nd
zevenhuizenzeumhuuz'n
zevenklapperzeuv'mklabber
zevensprongzeuv'msprong
zeventienzeumtien
zich vermakenzich vernuuver´n
zichtbaarduud'lijk
zichtbaarbliekboar
zichtbaarzichtboar
ziekbedziekberre
ziekenhuisziek'nhuus
ziekenverzorgerziek'nverzörger
ziekenwagenziek' nwoag' n
ziekteverschijnselziekteverschiensel
ziekteverzuimziekteverzuum
zielensmarthaartzeer
zielenstrijdtweestried
zielzorgzielzörg
zienkiek'n
zien - hij / zij ziethij / zij zicht
zien - ik zieik zie
zien - jij zietdoe zichst
zien - jullie zienjem zien'n
zien - u zietjoe zien'n
zien - wij / zij zienwij / zij zien'n
zien - zie je wel?zichst wel?
zienswijzeovertuging
ziftenvitt'n
zig-zaggenhen en weer'n
zigzaggenzigzagg'n
zij (lichaamsdeel) zied
zij (stof) ziede
zij lachte in haar vuistjeze knees
zij slaaptzij slept
zij was totaal van streekzij was heul' ndaal uut stuur
zijdekaant
zijde (kant) kaant
zijde (stof) ziede
zijdelingsziedelings
zijdeurziedeur
zijingangziediengang
zijkantziedkaant
zijlijnziedlien
zijmuurziedmuur
zijnweez'n
zijn - hij / zij ishij / zij is
zijn - ik benik ben
zijn - jij bentdoe bist
zijn - jullie zijnjem benn' n
zijn - u bentjoe benn'n
zijn - wij zijnwij benn'n
zijn - zij zijnzij benn' n
zijn gang laten gaangeword'n loat'n
zijnerzijdsvan zien kaant
zijspanziespan
zijspoorziedspoor
zijspronguutstapke
zijsprongziesprong
zijstraatdwaarsstroat
zijstraatziestroat
zijstukziedstuk
zijtakjeszietakjes
zijvensterziedroam
zijwindziedewiend
zilverdraadzilverdroad
zilverwerkzilverwaark
zilverzandzilverzaand
zinderenzinder'n
zingenzing'n
zingen - wij hebben gezongenwij hemm'n zong'n
zinkenonnergoan
zinkenzink'n
zinken - het schip is gezonken't schip is zonk'n
zinkerduker
zinnenzinn'n
zinnen - dat zint mij nietsdat zint me niks
zinspelenzinspeul' n
zintuigenzintuug' n
zitkamerhuuskoamer
zitkamerzitkoamer
zitplaatszitploats
zittenzitt'n
zitten - jij zit daar wat meedoe zitst doar wat met
zitten - jullie hebben daar gezetenjem hemm'n doar zeet'n
zo éénzukk'nd
zo goed alsomtrent'n
zo'n kleintjezo'n lutje
zoalszoas
zodanigdermoate
zodanigzodoaneg
zodoendevandoar
zodrazodroa
zodrazogauw
zoekkwiet
zoekvot
zoekenzoek'n
zoeken - hij / zij zoekthij / zij zocht
zoeken - hij heeft haar gezochthij het heur zocht
zoeken - ik zoekik zoek
zoeken - jij zoektdoe zochst
zoeken - jullie zoekenjem zoek'n
zoeken - u zoektjoe zoek'n
zoeken - wij / zij zoekenwij / zij zoek'n
zoekend winkelenrondsnuusterken
zoeklichtschienwaarper
zoekmakenzoekmoak'n
zoekplaatjezoekploadje
zoensmok
zoentuut
zoenensmokk´n
zoenensnuutjeknovvel'n
zoenentuut'n
zoenen - hij / zij zoenthij / zij tuut
zoenen - ik zoenik tuut
zoenen - jij zoentdoe tuutst
zoenen - jullie zoenenjem tuut'n
zoenen - u zoentjoe tuut'n
zoenen - wij / zij zoenenwij / zij tuut'n
zoenen - zij hebben gezoendzij hemm'n tuut
zoetgeheurzoam
zoethoudertjezoethollertje
zoethoutzoetholt
zoetjes aanstoareg aan
zoetjesaanlangzoamerhand
zoetjesaanstoregaan
zoetsappigzoetsabbeg
zoëvenneiskes
zoëvennijskes
zoëvenkrekt
zoevensuuz'n
zoëvenzopaas
zogenaamdzogenoamd
zogezegdzogezeid
zoietszukswat
zojuistzopas
zolangzolaank
zolderzoller
zolderkamertjezollerkoamerke
zolderluikzollerluuk
zomaarzomoar
zomerzummer
zomeraardappelenzummereerabbels
zomerdijkzummerdiek
zomerhuisjezummerhuuske
zomersproetenzummersproet'n
zomertijdzummertied
zomervakantiegroode vekaanzie
zomervakantiezummervekaanzie
zomerverblijfzummerverblief
zomerzonzummerzun
zometeendomn't
zometeendomm't
zometeenaanst'nd
zommeraardappelenzummereerabbels
zonzun
zondaarzundoar
zondagzundag
zondagschoolzundagschool
zondagskindzundagskiend
zondagsmaalzundagsmoal
zondagsvieringzundagsviering
zondezunde
zondebokzundebok
zonderlingbuut'nbeendje
zondevalzundeval
zondigverdurv'm
zondigzundeg
zondigenzundeg'n
zonetnijskes
zonetkrekt
zonetzopaas
zongerijptzungeriept
zonkantzunziede
zonlichtzunlicht
zonnebadenzunneboad'n
zonnebankzunnebaank
zonneblindzunneblind
zonnebloemenzunnebloem' n
zonnebloemoliezunnebloemeulie
zonnebrandzunnebraand
zonnebrandoliezunnebraandeulie
zonnenzunneboad'n
zonneschermenzunneschaarms
zonneschijnzunneschien
zonnesteekzunnesteek
zonnestraalzunnestroal
zonnevakantiezunnevekaanzie
zonnewijzerzunnewiezer
zoodjezwikje
zoomzeum
zoombandsteutbaand
zoonzeun
zootjerommeltjederij
zootjezoodje
zopasnijskes
zopaskrekt
zorgzörg
zorgdragendzörgdroag'nd
zorgelijkonrustboar'nd
zorgelijkzörgwekk'nd
zorgeloosonbezörgd
zorgenprakkezoatsies
zorgenzörg droag'n
zorgenkindzörg'nkiend
zorgverzekeringzörgverzeeker'n
zorgvuldigpercies
zorgvuldigkrekt
zorgvuldigzörgvuldeg
zorgwekkendonrustboar'nd
zorgzaambehoedzoam
zorgzaamzörgzoam
zostrakszopaas
zoutzolt
zout waterpekelwodder
zoutarmzoltaarm
zoute haringzolde hering
zouten - het spek werd gezouten't spek wer zolt'n
zouten (met zout bestrooien) zolt'n
zoutkampzoltkaamp
zoutlooszoltloos
zoutmijnenzoltmien'n
zoutpotzoltpot
zoutvaatjezoltpodje
zoveelzoveul
zowaarallerdeegs
zowaarienerdoad
zowaarzowoar
zowatom en noabij
zowatomtrent'n
zowelok
zozomoateg
zuchtenzucht'n
zuidenzuud'n
zuiderlingzuderling
zuidhornzuudhörn
zuidoostenzuudoost'n
zuidpoolzuudpool
zuidvruchtenzuudvrucht' n
zuidwesterzuudwester
zuidzijdezuudkaant
zuigelingpotje
zuigenzoeg'n
zuigenzuug'n
zuigen - ze hebben gezogenze hemm' n zoog' n
zuigerzuger
zuigflesjezuugfleske
zuignapjezuugnapke
zuigtabletjezuugtabledje
zuilengangzuil'ngaang
zuinigspoarzoam
zuinig persoonkniezebieter
zuinig persoonkniepstuver
zuinig zijnzuneg weez' n
zuinigerdkniezebieter
zuinigerdkniepstuuver
zuinigerdzunege pieter
zuinigheidzunegheid
zuipenzuup'n
zuiperzuuplap
zuiplappopke nathaals
zuipschuitzuuplap
zuivelzuvel
zuivelfabriekzuvelfabriek
zuivelhandelzuvelhandel
zuiverzuuver
zuiverenzuver'n
zuiveringszoutzuveringszolt
zulkzuk
zullenzall'n
zullen - jij zultdoe zalst
zullen - jullie zullenjem zall'n
zullen - u zultjoe zall'n
zullen - wij / zij zullenwij / zij zall'n
zurigtaamber
zusjezuske
zusterhuiszusterhuus
zusterorganisatiezusterorganisoatie
zuurgraadzuurgroad
zuurpruimkniezebieter
zuurpruimzuurpruum
zwaaienwuiv'm
zwaaienzwaai' n
zwaanzwoan
zwaarmoeizoam
zwaarzwoar
zwaar ademhalenhiem'n
zwaar gaanstuuk'n
zwaar hoestenrochel'n
zwaarbeladenzwoarbeload'n
zwaardzweerd
zwaargebouwdzwoargebouwd
zwaargewichtzwoargewicht
zwaarlijvigzwoarlieveg
zwaarwegendbelangriek
zwabberaarzwabberoar
zwabberenzwabber'n
zwagerzwoager
zwakbriek
zwakbreekboar
zwak persoonslabbe tinus
zwak persoonhakk'nkruk
zwakbegaafdzwakbegoafd
zwakheidslapte
zwakke windbrieske
zwakkelingslabbeling
zwakkere figurengruupskerker smalrugg' n
zwalkenronddool'n
zwalkenzwalk'n
zwaluwzwaalfke
zwaluwnestzwaalfkenust
zwammenwauwel'n
zwammenzwamm'n
zwammerzwamdeus
zwamneuszwamdeus
zwanenhalszwoanehaals
zwanggebruuk
zwanssteert
zwartzwaart
zwarte bessenzwaarde bezz'n
zwarte magieduvelskunst'n
zwarte pietzwaarde piet
zwartkijkenzwaartkiek'n
zwartkijkerzwaartkieker
zwartmakenzwaartmoak'n
zwartrijdenzwaartried'n
zwartwerkenzwaartwaark'n
zwavelzwoavel
zwaveldampzwoaveldamp
zweefduikzweefduuk
zweefmolenzweefmeul'n
zweefvliegtuigzweefvliegtuug
zweemwoas
zweemwoaske
zweerzwel
zweetzwit
zweetbandjezwitbaandje
zweetvoetenzwitvoet'n
zwelgerzuuplap
zwelgpartijbrazzerij
zwellenuutdij'n
zwellenuutzett'n
zwellingpuust
zwemleraarzwemleroar
zwemmenzwemm'n
zwendelaarzwendeloar
zwendelenoafzett'n
zwendelenzwendel' n
zwengelenzwengel'n
zwenkenoafsloag'n
zwenkenzwenk'n
zweren (een eed) zweer'n
zweren (op de huid) zwell'n
zwerfafvalzwaarfoafval
zwerfkeibalflint
zwerfkindzwaarfkiend
zwerfsteenzwaarfsteen
zwerkuutspansel
zwervelingzwaarver
zwervenomswien'n
zwervenzwaar'm
zwerverzwaarver
zwetenzwitt'n
zwetsenzwets'n
zwevenzweev'm
zweverigvoag
zwichtenbezwiek'n
zwichtentoegeev'm
zwichtenzwicht' n
zwiepenzwiep'n
zwijgenzwieg'n
zwijggeldzwieggeld
zwijgplichtzwiegplicht
zwijgzaamzwiegsoam
zwijgzaamzwiegzoam
zwijmelenzwijmel'n
zwijmenbezwiem'm
zwijnzwien
zwijnenmazzel hemm'm
zwijnenboelzwienebrut
zwijnenhokzwienehok
zwijntjemetvaaler
zwijntjesjagerzwiendjesjoager
zwikjezoakje
zwikjezoodje
zwikkenzwikk' n
zwoegensabbel'n
zwoegenzwoeg' n
zwoelbroei'nd