Westerkwartiers

Dialecten > Groningen > Westerkwartiers

Westerkwartiers wordt gesproken in het zuidwestelijk deel van de provincie Groningen, in de dorpen Leek, Tolbert, Niebert, Nuis, Marum, De Wilp, Opende, Noordwijk, Kornhorn, Doezum, Grootegast, Lutjegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk, Grijpskerk, Boerakker, Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Zevenhuizen, Faan en Oostwold. Westerkwartiers bevat 4270 gezegden, 16066 woorden en 3 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in


16066 woorden (p.3/4)

O

onthouden - jij onthoudtdoe ontholst
ontijdigontiedeg
ontknopenontknoop' m
ontknopinguutkomst
ontknoppenuutbott'n
ontkomenontkomm' m
ontkomenontglipp'm
ontkoppelenontkobbel'n
ontladenontload'n
ontluikenontluuk'n
ontmantelensleup'm
ontmantelenontmandel' n
ontmoetensoam'mkomm'm
ontnemenoafpakk'n
ontoegankelijkoafsloot'n
ontoelaatbaarontoeloatboar
ontoonbaarontoonboar
ontploffenontplovv'm
ontraadselenontroadsel'n
ontradenontroad'n
ontradenoafroad'n
ontrafelenontravvel'n
ontroostbaarniet te troost' n
ontruimenontruum'm
ontslaanontsloag'n
ontslaanlösloat'n
ontslaanonthevv'm
ontslaan - hij / zij ontslaathij / zij ontslagt
ontslaan - jij ontslaatdoe ontslagst
ontslaan - zij zijn ontslagenzij benn'n ontsloag'n
ontsluitenontsluut'n
ontspruitenontspruut'n
ontsteldontdoan
ontstemdkregel
ontstoppenontstopp'm
ontvangenkrieg'n
ontvangkamerontvangstkoamer
ontvangstbewijsontvangstbewies
ontvlambaarontvlamboar
ontvouwenontvoll'n
ontwapenenontwoap'men
ontwarengewoarword'n
ontwarrenontknoop'm
ontwennenoafleer'n
ontwerpontwaarp
ontwijfelbaarontwievelboar
ontwijkenontwiek'n
ontwijken - hij werd ontwekenhij wer ontweek'n
ontwortelenontworrel' n
ontzadelenontzoadel'n
ontzettend moeslim moede
onuitputtelijkonuutpuddelek
onuitspreekbaaronuutspreekboar
onuitstaanbaaronuutstoanboar
onuitstaanbaar persoonkwaalster
onuitvoerbaarniet te doen
onuitwisbaaronuutwisboar
onvatbaarniet te begriep'm
onverbreekbaaronverbreekboar
onverdraagbaaronuutstoanboar
onverdraagzaamonverdroagzoam
onvergelijkbaaronvergeliekboar
onverklaarbaaronverkloarboar
onverlaatonverloat
onvermoedonverwachts
onverstaanbaarniet te verstoan
onverwijlddoalek
onverzadigbaarniet zat te krieg'n
onverzorgd iemandsoeterboksem
onvindbaaronviendboar
onvoldaanonvoldoan
onvoldoendeniet genog
onvolkomenhedenlek en gebrek
onvolmaaktonvolmoakt
onvolwassenhaalfwozz'n
onvolwassenonvolwazz'n
onvoorbereidonveurbereid
onvoorbereidop 'e dolle ruus
onvoordeligonveurdeleg
onvoorstelbaaronveurstelboar
onvoorwaardelijkonveurwoardelek
onvoorzichtigonveurzichteg
onvoorzienieneent
onvriendelijkstoens
onvriendelijkstuuns
onvrijwilligdwong'n
onvruchtbaaronvruchtboar
onwaardigonweerdeg
onwaarschijnlijkonwoarschienlek
onwankelbaaronwankelboar
onwerkbaaronwaarkboar
onwetendonwiet'nd
onwettigonweddeg
onwijsonwies
onwrikbaaronwrikboar
onzakelijkniet zoakel'k
onzaligonzoaleg
onzerzijdsvan ons kaant
onzichtbaaronzichtboar
onzijdigonziedeg
onzinkokeleko
onzinnig gepraathaalfwieze proat
onzinnige praatprietproat
onzuiveronzuver
oogappeloogabbel
ooggetuigeooggetuge
ooghaartjeooghoarkes
ooglapjesooglapkes
oogstmaandoogstmoand
oogsttijdoogsttied
oogwenkoog'nblikje
ooievaarooievoar
ooievaarsnestooievoarsnust
oordopjesoordopkes
oordruppeltjesoordrupkes
oorgetuigeoorgetuge
oorijzerooriezer
oorkussenoorkuzz' n
oorlapjeoorlapke
oorlogskindoorlogskiend
oorlogstuigoorlogstuug
oorpijnoorpien
oorpropjeoorpropke
oortjesoorkes
oorverdovend lawaaiheid' ns keboal
oorvetoorsmeer
oorvijgpets om ' e kop
oorwurmknieptang
oorwurmkatjopet
oorwurmoortiek
oorzaakoorzoak
oost groningenaaner kaant stad
oost groningenaander kaant stad
oost-groningerskwait-naiters
oost-indiëoostinje
oostenrijkoost' nriek
oostenwindoost'nwiend
oostzijdeoostkaant
op anderman's kostenop 'e schop en 'e bonk
op andermans kosten levenop ' e schop en ' e bonk leev' m
op de blote knieënop ' e blode knibbels
op de tocht staanop de gloep stoan
op dezelfde tijdtegeliekertied
op dit momentnou
op elkaarop 'n anner
op en topop ' m top
op geen enkele plaatsnaarg'ns
op het allerlaatst momentop 't hapzegg'n
op het nippertjeop 't hapzegg'n
op het nippertjeop 't hap zegg'n
op het verkeerde been zettenzaand ien 'e oog'n strooi'n
op krachte komenop verhoal komm'n
op krachten komenop verhoal komm' n
op slot doenoafsluut'n
op wegop pad
op zijn koponnersteboov' m
opbakkenopbakk'n
opbergenopbaarg'n
opbindenopbiend' n
opblaasbaaropbloasboar
opblazenopbloaz'n
opblijvenopbliev' m
opboksenopboksel' n
opborrelenbrobbel'n
opborstelenopbozzel'n
opdagenopdoag'n
opdissenopdizz'n
opdoekenoafschavv'm
opdoemenopdoag'n
opdofferoplawiebes
opdonderenopdonner'n
opdracht herroepenoaflast'n
opdragenopdroag'n
opdrijvenopdriev'm
opdrogenopdreug'n
opduikelenopdukel'n
opduvelenoafdruup'm
opduvelenopduuvel'n
opduvelenvotgoan
opeensieneen't
opelkaarop 'n anner
open briefrondschriev'm
open krabbenoop'm pulk'n
openbaaroop'nboar
openbarenoop'nboar'n
opengaanoop'mgoan
openkrabbenoop' mkraab' m
openkrabben - krab dat niet openkraab dat niet oop'm
openlijkien 't oop'mboar
openlijk bespottenmet de vinger noawiez'n
openslaanoop'msloag'n
opensnijdenoop'nsnied'n
openstaanoop'mstoan
operatieoberoatie
operatiekameroberoatiekoamer
opetenopeet'n
opfrissenopfrizz' n
opgaanopgoan
opgaan - een ster is opgegaan'n steern is opgoan
opgaan - hij / zij gaat ophij / zij gijt op
opgaan - ik ga opik goa op
opgaan - jij gaat opdoe gijst op
opgaan - jullie gaan opjem gonn' n op
opgaan - u gaat opjoe gonn' n op
opgaan - wij / zij gaan opwij / zij gonn' n op
opgaveopgoave
opgebakkenopbakk'n
opgebakken aardappelenopbakk'n eerabbels
opgeblazenopbloaz'n
opgeborgenopburg'n
opgebrandopbraand
opgeluchtoplucht
opgeruimdopruumd
opgeschotenopschoot'n
opgewassenopwozz' n
opgewassen tegen . . .opwozz'n teeg'n . . .
opgewektbliede
opgezwollenopzwoll'n
opgravenopgroav'm
ophalenophoal' n
ophandenkomm'nd
ophangenopknupp'm
opheffenophevv' m
ophemelenpriez'n
ophoepelenophoebel'n
ophoudenopholl'n
ophoudenuutscheid'n
ophouden (te bestaan) uutscheid'n
opjagenopjoag' n
opjagerdriever
opkalefaterenopkalefoater'n
opkijkenopkiek'n
opklapbedopklapberre
opklarenopkloar' n
opknopenopknupp'n
opkrassenopkrazz'n
oplawaaioplawibes
oplepelenoplebel' n
oplettenop'e tell'n paaz'n
oplosbaaroplösboar
oploskoffieoplöskovvie
oplossenoplözz'n
oplossingoplözzing
opluisterenopluuster'n
opmerkzaamopmaarkzoam
opnemenopnemm'n
opnieuwovernijs
opnieuwvan veur' n oaf aan
opnieuwvannijs
opnieuw beginnenvannijs begunn'n
opnoemenopnuum'm
opofferenpriesgeev'm
opofferenopovver' n
oppassenoppaaz'n
opperenveurstell'n
oppersenoppaarz' n
oppervlaktemaatobbervlaktemoat
OpperwezenObberweez'n
oppeuzelenoppeuzel'n
oppikkenmetneem'n
oprakelenoproakel' n
oprapenoppakk'n
oprechtrecht deur zee
oprijdenopried'n
oprijlaanoprieloan
oproepkaartoproepkoart
oproerkraaierraddraaier
opruimenophemmel'n
opruimenopruum'n
opruimenvotdoen
opruimingopruming
opruiminguutverkoop
opscheppenbluvv'm
opscheppensnaar'n
opschepperbloaskoak
opschepperwiendhapper
opschepperijdikdoenerij
opschepperijgrootsproak
opschietenaanpeerdjen
opschietenvortmoak'n
opschrijvenopschriev'm
opschuivenopschuuv'm
opslaanopsloag'n
opslagplaatsopslagploats
opsluitenopsluut'n
opsnijdenopsnied' n
opsnuffelenopsnuvvel'n
opsparenopspoar' n
opspelenopspeul'n
opspraakopsproak
opstaanien 't enne komm'm
opstaan (na val) overennekrabbel'n
opstaan uit een stoelover enne komm'n
opstandigopstinoat
opstapelenopstoabel'n
opstappenvotgoan
opstijgenopstijg' n
opstootopsteut
opstotenopsteut'n
opstrijkenopstriek'n
opstropenopstreup'm
opstuivenopstuuv' m
optateroplawiebes
opticienbrillemoaker
optimaaloptimoal
optornenoptörnen
optrommelenbij 'n anner roep'm
optrommelenoptrommel'n
optuigenoptuug'n
opvijzelenopvijzel'n
opvouwbaar bedkermisberre
opvouwenopvoll'n
opwerpenveurstell'n
opwindenopwiend'n
opwrijvenopwriev'm
opzadelenopzoadel'n
opzendenopstuur'n
opzichterboas
opzijopzied
opzoutenopzolt' n
opzuigenopzuug'n
opzuipenopzuup' n
oranjehuisoranjehuus
orderegelmoat
ordebewaarderordebewoarder
orenoor'n
organisatieorganisoatie
organistörgenist
orgelörgel
orgelmuziekörgelmeziek
orgelpijpörgelpiep
oriëntatielichtjenaachtlampke
ornaatornoat
ossenhaasozzehoas
ossenworstozzeworst
oud en nieuwold en nij
oud wijfold wief
oudbakkenoldbakk'n
oudbakkenverveel'nd
oude fietsrik rak
oude kaasolle kees
oude koeien uit de sloot halenold zeer oop' n kraab' n
oude lapflont
oude testamentolle testament
oude woningolle kwint
oudedagsvoorzieningolledagveurziening
oudejaarsdagoljoarsdaag
oudejaarsnachtoljoarsnaacht
oudejaarswafeltjekniepertje
ouderavondolleroav'md
ouderdomollerdom
ouderhuisollerlek huus
ouderlingollerling
oudersollers
oudersolluu
oudersoll' luu
ouderwetsollerwets
ouderwetse wchuuske
oudjaaroldjoar
oudstrijderoldstrieder
outfituutrusting
outsiderbuut' nstoander
ouweluiol'luu
ovaalovoal
ovenoom't
ovenoovmt
ovenoovm'
ovenschoteloov' mschotel
ovenvastoov'mvaast
over de balk gooien (geld) verknapbuzz´n
over tijdte loat
overblijflokaaloverblieflokoal
overblijfmoederoverbliefmoeke
overblijfseloverbliefsel
overblijvenoverbliev'm
overblijven - bleef jij over?bleefst over?
overblijven - hij / zij blijft overhij / zij blift over
overblijven - ik blijf overik blief over
overblijven - jij blijft overdoe blifst over
overblijven - zij zijn overgeblevenze benn'n overbleev'm
overbluffenoverbluvv'm
overbodigonneudeg
overdaadoverdoad
overdaad schaadtoverdoad schoadt
overdadigoverdoadeg
overdadigbuut'nsporeg
overdag's doags
overdonderenoverdonner'n
overdraagbaaroverdroagboar
overdrijvenoverdriev'm
overdrijven - hij / zij overdrijfthij / zij overdrift
overdrijven - jij overdrijftdoe overdrifst
overdrijven - zij overdrevenze overdreev'm
overduidelijkoverduudlek
overeenkomstoafsproak
overeindrecht op 'n del
overeindoverenne
overeind komenien 't enne komm'm
overgaanovergoan
overgaan - hij / zij gaat overhij / zij gijt over
overgaan - zijn zij overgegaan?benn'n zij overgoan?
overgaan -jij gaat overdoe gijst over
overgaveovergoave
overgevenspei'n kotsen
overgeven (braken) spij'n
overgordijnenovergedien'n
overgrootmoederomie
overhaasthaals over kop
overhaastoverhoast
overhalenoverhoal'n
overhalen - de trekker werd overgehaaldde trekker wer overhoald
overhandigenaanlang'n
overheerlijkiebels lekker
overhemdbezroen
overhorenoverheur'n
overhoren - hij heeft haar overhoordhij het heur overheurd
overhoren - wil jij me overhoren?wilst mij overheur'n?
overhoudenoverhold'n
overjarigoverjoareg
overkijkenoverkiek'n
overlangsoverlaans
overlatenoverloat'n
overlevenoverleev' m
overlevendeurstoan
overleven - zij hebben de oorlog overleefdze hemm'n de oorlog overleefd
overmakenovermoak'n
overmaken - maak jij dat even over?moakst doe dat eev'm over?
overmatigbuut'nsporeg
overmorgenovermörg'n
overplaatsenoverploats'n
overredenomproat'n
overrijdenoverried'n
overrompelenoverrombel' n
overschakelenoverschoakel'n
overschilderenoverschiller' n
overschrijvenoverschriev' m
overschrijven - hij / zij schrijft overhij / zij schrift over
overschrijven - jullie hebben overgeschrevenjem hemm'n overschreev'm
overschrijven -jij schrijft overdoe schrifst over
overslaanoversloag'n
overspannenover de toer' n
overspelenoverspeul'n
overstapjeoverstapke
overstuurontdoan
overstuuruut stuur
overtreffenovertrevv' n
overtreffenveurbijstreev'm
overtreffen - jij overtreft jezelfdoe overtrefst dij zulf
overtreffende trapovertrevv'nde trap
overtroevenovertroev'n
overtroeven - jij overtroeft jezelfdoe overtroefst dijzulf
overtuigdovertuugd
overtuigenovertuug'n
overtuigen - daar ben ik van overtuigddoar ben ik van overtuugd
overtuigingskrachtovertugingskraacht
overvallenovervaal' n
overvalwagenovervaalwoag'n
oververzadigdoververzoadegd
overwaardeoverweerde
overwerkenoverwaark'n
overwerken - zij moesten overwerkenze mozz'n overwaark'n
overwinnaaroverwinnoar
overwinnenklopp'm
overwinterenoverwinter'n
overzichtskaartoverzichtskoart
overziennoakiek'n
overzijopzied
overzijdeoverkaant
oxidatieoxidoatie
ozonlaagozonloag

P

paadjepadje
paalpoal
paalzittenpoalzitt' n
paarpoar
paarkobbel
paardpeerd
paard en wagenpeerd en woag'n
paard rijdenpeerd ried' n
paarden mennenpeerdjemenn'n
paardenbloempeerdebloem
paardenbloemdiezel
paardenbloemenpeerdebloem'n
paardendistelpeerdediezel
paardenhalsterhelster
paardenrennenpeerdjerenn'n
paardenslagerpeerdeslachter
paardenspulpeerdjederij
paardenstaartpeerdesteert
paardentrampeerdetrem
paardjerijdenpeerdjeried' n
paarsgewijspoarsgewies
paartjesteltje
paasbestpoasbest
paasbloemenpoaskebloem' n
paaseitjespoaseikes
paasfeestpoas'n
paashaaspoashoas
paaskaarspoaskeers
paasmaaltijdpoasmoaltied
paasmaandagpoasmoandag
paasvuurpoasvuur
paaszondagpoaszundag
pachterzetboas
padvinderpadviener
padvinderijpadvienerij
pafsproakeloos
paffensmook'n
paginabladziede
pak slaagpak op pens
pak slaagwandje op ' e huud
pakhuispakhuus
pakijspakies
pakjesavondpakjesoav' md
pakjesavondzunnerkloasoav'md
pakjesdragerpakjedroager
pakkengriep'm
pakkenpakk' n
pakken - hij / zij pakthij / zij pakt
pakken - ik pakik pak
pakken - jij paktdoe pakst
pakken - jullie pakkenjem pakk'n
pakken - u paktjoe pakk'n
pakken - wij / zij pakkenwij / zij pakk'n
pakken - zij hebben gepaktzij hemm' n pakt
pakkerdsmok
pakkerdtuut
paklijstpakliest
pakwegom en noabij
palingoal
palingpoaling
palmoliepalmeulie
palmpasenpalmpoas'n
palmzondagpalmzundag
panpaan
pandjesbaaspandjesboas
pandjeshuispandjeshuus
panerenpaneer' n
panklaarpankloar
pannenkoekpankoek
pannenkoekenpannekoek' n
pannenkoekenpan'koek'n
pannenlapjespannelapkes
pannenlappenpannelapp' m
pannetjepaanje
pantoffelpantovvel
pantserwagenpantserwoag'n
papapabbe
papegaaipabbegaai
paperassenpabberazz'n
paperclipaanmekoarholdroadje
papierenpapperass' n
papierenpabberazz'n
papiermolenpepiermeul'n
papiertjepepierke
papiertjepapierke
papierwinkelpabberazz'n
papkindpapkiend
papkindjepapkiendje
paplepelpaplebel
papperigpabbereg
papperigkleems
paraatstartkloar
parabelgeliekenis
parachutevalschaarm
paradepaardparadepeerd
paradijsparadies
paragraafparagroaf
paralleleev'mwiedeg
paranormaalparanormoal
pardoeshaals over kop
pardoesieneen't
parelgrijsparelgries
parelkettingparelket
parerenoafsloag'n
parkeerautomaatparkeerautomoat
parkeerhavenparkeerhoav'm
parkeerplaatsparkeerploats
parkeerpolitieparkeerplietsie
parkeerschijfparkeerschief
parkerenparkeer' n
parlevinkenparlevink'n
parmantstoateg
part van de appelvurrel vanne abbel
part-timerdeeltiedwarker
participatieparticipoatie
partij goederenprane spull'n
partijdigeenziedeg
partijorgaanpartijorgoan
partijraadpartijroad
parttimedeeltied
pas geledennijskes
pas opkiek uut
pasenpoas'n
pasjepaske
paskamerpaskoamer
paskamertjepaskoamerke
pasklaarpaskloar
passagedeurgang
passagepassoage
passagedeurvoart
passantveurbijganger
passéachterhoald
passenpaaz'n
passen - het past me niet't paast me niks
passen - hij / zij past (kleding) hij / zij paast
passen - ik pas (kaartspel) ik pas
passen - ik pas (kleding) ik paas
passen - jij past (kleding) doe paast
passen - jullie passen (kleding) jem paaz'n
passen - u past (kleding) joe paaz'n
passen - wij / zij passen (kleding) wij / zij paaz'n
passen - wij hebben kleding gepastwij hemm'n kleer'n paast
passen (aanpassen) paaz'n
passen (paspoorten) pazz'n
passerenpasseer'n
passiefgeloat'n
pastilletabledje
pastoraalpastoroal
pasvormpaasvörm
patatpetat
patatjepetadje
patatkraampetatkroam
paterpoater
patrijspetries
patrijspoortpatriespoort
patsenpats'n
pauzeschaft
pauze op schoolspeulkwartier
pedaalpedoal
peddelaarpeddeloar
peetmoederpeetmoeke
peettantepeettaande
peetvaderpeetvoader
pegelieskegel
peildatumpeildoatum
peilglaspeilglaas
pekelharingpekelhering
pelgrimagebedevoart
pellenoafdopp'm
pellendopp'm
pelsjagerpelsjoager
pelskraagpelskroag
penaltypienaltie
penaltypinaltje
pendelaarpendeloar
pendelenhen en weerke'n
pendelzaagpendelzoag
penetrantiendring'nd
penningkruidpenningkruud
peperpeber
peper en zout stelletjepeber en zolt steltje
peperduurslim priezeg
peperenpeber'n
pepermolenpebermeul'n
pepernotenpeberneut'n
per saldotenslödde
perceel landkampke laand
percentagepercentoage
perenpeer'n
perikeloav'mtuur
periodetiedsduur
permissiepermizzie
permitterentoestoan
perpetueeleeuwegduur'nd
perplexverbaldereerd
persenpaarz'n
perserpaarser
persfotograafpersfotogroaf
perskaartperskoart
persmolenpaarsmeul'n
personeelwaarknemers
personenautoluxe woag'n
personenautoluukse woag' n
persverklaringpersverkloaring
perversverdurv'm
pestenpest'n
pestkopploaggeest
peststreekrötstreek
petroleumpiedereulie
petroleumtankerpiedereulietanker
petroleumvergasserpiedereulievergazzer
peuteraarpeuderoar
peuterbadpierebadje
peuterenpuul'n
peuterenpulk'n
peuterenpeuder' n
peuterspeelzaalpeuderspeulzoal
peuterwerkpeuderwaark
peuzelenpeuzel'n
peuzelen - jij peuzeltdoe peuzelst
pianospelenpioanospeul' n
pick-nickbuut'nmoaltied
piekerenpieker'n
piemelkruul
piepenpiep'n
piepereerabbel
piepkuikenpiepkuuk'n
piepschuimpiepschuum
pierementdraaiörgel
pierenbadkienerbadje
pierenbadpierebadje
pierewaaierlösbol
pietelérekoentekletser
pietepeuterigpiedepeudereg
pietje preciespietje percies
pijlpiel
pijl en boogpiel en boog
pijlsnelroaz'ndsnel
pijlstaartpijlsteert
pijnpien
pijn in de buikpien ien 't lief
pijn in het hoofdpien ien de kop
pijn in het lichaampien ien de pokkel
pijnbankpienbaank
pijnbestrijdingpienbestrieding
pijngrenspiengrens
pijnigenpieneg'n
pijnlijkpienlijk
pijnscheut in de buikhet snit mij deur de hoed
pijnstillerpienstiller
pijppiep
pijpjepiepke
pijpjespiepkes
pijpkaneelpiepkeneel
pijporgelpiepörgel
pijpsleutelpiepsleudel
pijptabakpieptebak
pikdonkerpikkeduuster
pikhaakpikhoak
pikkenienpikk'n
pikkenpikk'n
pikken - wat pik jij daar?wat pikst doe doar?
pikzwartpikzwaart
pilaarpiloar
pilsjepilske
pimpelenpimpel'n
pimpelen - jij was aardig aan de pimpeldoe wast oareg an 'e pimpel
pimpelmeesjepimpelmeeske
pinapparaatpinabberoat
pindaoabeneut
pinda'soapeneut'n
pinda'soapeneut'n sauskes
pinda'soabeneut'n
pinda'ssausjes
pindakaaspindakees
pingelenpingel'n
pingelenpangel'n
pinkelenpinkel'n
pinksterenpinkster'n
pionierenpionier'n
piratenpiroat'n
pispaalpispoal
pissigpizzeg
pittenmavv'm
pittenpitt' n
plaagploag
plaaggeestploaggeest
plaatploat
plaatbroodploatstuut
plaatijzerploatiezer
plaatjeploadje
plaatkoekploatkoek
plaatsploats
plaatsbepalingploatsbepoaling
plaatsbeschrijvingploatsbeschrieving
plaatsbewijsploatsbewies
plaatsbewijsientreekoardje
plaatschaarploatscheer
plaatschadeploatschoade
plaatselijkploatselek
plaatsenploats'n
plaatsen ruilenstuvertje wizzel'n
plaatsgebrekruumtegebrek
plaatsgeldstoangeld
plaatsgrijpenploatsgriep'm
plaatskaartientreebewies
plaatskaartjeploatskoardje
plaatsnaamploatsnoam
plaatstaalploatstoal
plaatsvindenploatsviend'n
plaatwerkploatwark
plagenploag'n
plagen - hij / zij plaagthij / zij plagt
plagen - jij plaagtdoe plagst
plak broodplak stuut
plak roggebrood met beschuitbakk' nbreug
plak roggebrood met spekspekkebreug
plak witbrood met daarop een plak roggebroodstuudebreug
plakbriefplakkoat
plakje roggebroodbreug
plakkaatplakkoat
plakkaatverfplakkoatvaarf
plakkenliem'm
plakkerigbakseg
plakkerig (van brood) kleems
plakkerige handenbaksege hand' n
plakplaatjeplakploadje
plaktafelplaktoavel
plakwerkplakwaark
plankplaank
plankje aan de muurrimke
plankschaatsenplaankscheuvels
plannenberoam'm
plassenplazz'n
plassenstruuz'n
plastic tafelzeilzwilkje
plastic zakplestiek'n puut
plategoal
platevv'm
plat slaanplat sloag'n
platenbijbelploat'nbiebel
platenkofferploat' nkovver
platenmaatschappijploademoatschappij
platenspelerploat' nspeuler
platenspelerdraaitoavel
platenwisselaarploat'nwizzeloar
platgaanplatgoan
platgaan - jij gaat platdoe gijst plat
platglasplatglaas
platmakenplett'n
platmakenplatmoak'n
platslaanplatsloag'n
plattegrondpladdegrond
platvinkbuusfleske
platvloersleeg bie de gronds
platwalsenplatwalz'n
platwegronduut
plaveienbestroat'n
pleeborstelwc-bozzel
pleegkindpleegkiend
pleegouderspleegollers
plegenpleeg'n
pleisterlaagpleisterloag
pleisterplaatspleisterploats
pleitbezorgeradvekoat
pleite gaanvotloop'm
pleitervot
plekplak
plekjeplakje
plentyzatgenog
pletmolenpletmeul'n
pleurendelsmiet'n
pleziertjeplezierke
pleziervaartpleziervoart
plichtmatigplichtmoateg
ploakje roggebrood met kaantjesbreug met koandjes
ploegbaasploegboas
ploegenploeg' n
ploegen - ploeg jij alles om?ploegst alles om?
ploegschaarploegscheer
ploertschobbejak
ploeterenploeder'n
ploffenplovv'm
plomponbeschoafd
plompverlorenieneen'nt
plotselingieneen't
plotselingien een't
plotsklapsieneen't
plotsklapsieneen'nt
pluimenpluum'n
pluimgraspluumgras
pluimpjepluumke
pluimstaartpluumsteert
pluispluus
pluisjepluuske
pluisjespluusterkes
pluizenpluuz'n
pluizigpluustereg
plukkentepp'm
plukkentepp'n
plukken - ik ga bonen plukkenik goa boon'n tepp'm
plukken (van vruchten) tepp'm
pluktijdpluktied
plumeaupluumbezzem
plunjezakplunjeboal
pluriformveulvörmeg
plusfourkneibroek
plussenpluzz'n
pochenopsnied'n
pocheropschebber
pocherijgrootsproak
pocherijdikdoenerij
pochetlefdoekje
pochetjelefdoekje
poedelnaaktspierliekenoak' nd
poedelprijstroostpries
poedergruus
poederdoospoeierdeus
poederenpoeier' n
poederenfienwriev'm
poederkoffieoplöskovvie
poedermelkmelkpoeier
poedersuikerpoeiersukker
poehadrokte
poeieroafstravving
poetsgrapke
poetsdoospoetsdeus
poetsenpoets'n
poetsenschoonmoak'n
poffertpovvert
poffertjespovvertjes
poffertjeskraampovvertjeskroam
poffertjespanpovvertjespaan
pogenperbeer'n
polkluut
polijstengladmoak'n
politieplietsie
politiebusjeplietsiebuske
pollenstuufmeel
pollepelpollebel
polsslagaderpolsslagoader
polstasjepolstaske
pompenpomp'n
pompstationbezienepomp
ponskaartponskoart
pontificaalpontificoal
pookkachelpook
poosjeschofke
poosjepooske
poosjezetje
pootaardappelpooteerabbel
pootjebadenpoodjeboad'n
popnagelpopnoagel
poppenhuispobbehuus
poppenkastpobbekaast
poppenkraampobbekroam
poppetjepopke
populatiepopuloatie
porsteut
portaalportoal
portaalveurhuus
portabeldroagboar
portabledroagboar
portemonnaieknip
portemonneebeurs
portretoafbeelding
portretpetret
poseholling
postbodepostloper
postbodebriefloper
postdatumpostdoatum
postduifpostduuf
postkamerpostkoamer
postorderbedrijfpostorderbedrief
postwagenpostwoag'n
potgrondtuuneerde
potjandoziesnötversnobbeltje
potloodslijperpotloodslieber
pottenoppott'n
potverdikkememien toetpott'n nog es an toe
potverdikkemiegekverropp'nt
potverdoriepotjandozie
potverdoriesnötversnobbeltje
potverdorie nog es aan toegriezele grapp'm zuurkool
potveredoriesnötversnobbeltje
praalbedproalberre
praalwagenproalwoag'n
praamproam
praatavondproatoam' d
praatjesproadjes
praatjeskwoadsprekerij
praatjesmakeropschebber
praatjesmakerproadjemoaker
praatjesmakerproadjeboksem
praatlustigsproakzoam
praatpaalproatpoal
prachtluuster
prakkizatieskopschraperij
prakkizerennoadenk'n
prakkizerenkopschraap'n
praktijkpraktiek
praktijkuutvoering
praktijkervaringpraktiekervoaring
praktijkruimtepraktiekruumte
praktischdoelmoateg
prattröts
pratenproat'n
pratenklazzineer'n
praten - wat praat jij veelwat proatst veul
praterproader
precieskrekt
predikantdoomnee
predikantdoom' nee
predikenpreek'n
preludebegun
prematuurveurboareg
premiejagerpremiejoager
premieverlagingpremieverleging
prentbriefkaartanzichtkoart
prentenkabinetprent' nkamnet
preparaatpreparoet
preparerenveurbereid'n
presentatiepresentoatie
presentatieftoonboar
presenteerblaadjepresenteerbladje
presenterenpresenteer' n
presiderenveurzitt'n
pressendeurdrukk'n
pressieprezzie
prestatieloonprestoatiecent'n
presterenpresteer'n
pretmakerpretmoaker
prevelenmombel'n
prevelenprevel'n
prevelen - wat prevel je tochwat prevelst toch
prieeltuunhuuske
priegelenpriegel' n
priegeligpiedepeudereg
prijsafbraakpriesoafbroak
prijsafspraakpriesoafsproak
prijscourantprieskraant
prijsgevenpriesgeev' m
prijskaartjeprieskoardje
prijskrakerprieskroaker
prijslijstpriesliest
prijsvraagpriesvroag
prijzenpriez' n
prijzigpriezeg
prikkelbaarprikkelboar
prikkelbaarkregel
prikkeldraadstiekeldroad
prille liefdekaalverliefde
principaalprincipoal
principebegunsel
prinsgemaalprinsgemoal
printuutdraai
privilegeveurrecht
pro deogroates
probaatoafdoende
probeerseltjeproefke
proberenperbeer'n
proberenbolwaark'n
procédéwaarkwieze
procuratiehouderprocuroatieholler
producerenmoak'n
productiebedrijfproduktiebedrief
proefexamententoam'm
proefkonijnproefknien
proeflapjebröddellapke
proeflokaalproeflokoal
proefperiodeproeftied
proefprocesproefperces
proeftijdproeftied
proefwerkproefwaark
proevenproev'm
professorperfezzer
profiterenop 'e schop en 'e bonk
profiteurklaplober
profiteurklaploper
prognoseveurspelling
programmeertaalprogrammeertoal
progressieveuruutgang
projektmatigprojektmoateg
proloogveurrede
prominentveuraanstoand
promotenaanpriez'n
prompttiedeg
pronkbonenpronkers
pronkenpronk' n
pronkkamerpronkkoamer
propjepropke
proportieoafmeting
proppenschieterprobbeschieder
protestbewegingprotestbeweeg'n
protestdemonstratieprotestdemonstroatie
protesterenprotesteer' n
protesterenteeg'nspudder'n
proviandmondveurroad
provinciepervinzie
provinciehuispervinziehuus
provisiekastveurroadkaast
provocatieprovocoatie
provocatieuutdoaging
provocerenuutlokk'n
pruikpruuk
pruikenmakerprukemoaker
pruikentijdpruketied
pruilenpruul'n
pruilipjespruullipkes
pruimpruum
pruimenprumedant'n
pruimen (accepteren) pruum'm
pruimen (vruchten) prumedant'n
pruimenboomprumeboom
pruimentijdprumetied
pruimpje tabaksloadje
pruimtabakpruumtebak
pruimtabakkouwtabak
prullariasnuusterij'n
prutproeksel
prutsenpruts'n
prutsenbröddel'n
prutsen - wat pruts jij daar in elkaarwat prutst doe doar ien ' n anner
pruttelenpruddel' n
pruttelen - jullie hebben nogal geprutteldjem hemm' n oareg pruddeld
pruttelen - wat pruttel je weerwat pruddelst weer
psalmboekpsaalmboek
pseudonoamoak
pseudoniemschuulnoam
puberhaalfwozz'n
puberaalpuberoal
puberteitbongeljoar'n
publicatiepublicoatie
publicerenpubliceer' n
publicerenbekendmoak'n
publieksprijspubliekspries
publiekswisselpubliekswizzel
puffenpuvv' m
puilenpuul'n
puistpuust
puistpatschieter
puistachtigpuustereg
puistigpuustereg
pulkenpeuder'n
pulpkorries
punaiseduumspiekertje
puntbroodjetimpke
puntenslijperpundeslieber
puntgaafpuntgoaf
punthoofdpuntkop
puntjepundje
puntsgewijspuntsgewies
puntzaktippuut
purerenfien moal'n
pushenstimuleer'n
putemmeroaker
putjesschepperpudjeschebber
puzzelpuuzel
puzzelenpuuzel'n

Q

quatre-mainsvierhandeg
quatschlarriekoek
quichehardege toart
quickleevm'teg
quintetvieftal
quitteliek
quittegeliek
quizvroag'nspel
quotumeev'mredeg deel

R

raaapkoolkorrob
raadroad
raadgevendroadgeev' md
raadplegenroadpleeg'n
raadselroadsel
raadseltjeroadseltje
raadskamerroadskoamer
raadszaalroadszoal
raafroek
raailijngrenslien
raailijnrooilien
raakroak
raaklijnenroaklien'n
raamroam
raamijzerroamiezer
raamwerkroamwaark
raamwisserroamwizzer
raarroar
raarvremd
raar iemandvremde scheuvellober
raasbollawaaischobber
raasdondersgrauwe aarwt'n
raaskallenleuter'n
rabarberrobaaber
rabarberrebaber
racewedstried
racebaanraceboan
racismerazzehoat
raclettenraclett'n
radarapparaatradarabberoat
radbrakenradbroak'n
radbraken - hij was geradbraakthij was radbroakt
radeloosroadeloos
raderenuutwiss'n
raderenwegkraab'm
raderwerkroaderwaark
radicaalradicoal
radicaalheul'ndaal
radicaaltotoal
radijsjesredieskes
rafelenravvel'n
ragebolkopstubber
rakelenroakel' n
rakelingsroakelings
rakelingsd'r stoef bij laans
rakelings er langsd'r stoef bij laangs
rakenroak'n
raken - raak jij je baan kwijt?rakst dien boan kwiet?
rakkerdundersteen
rakkerkwoajon
rakkerdonnersteen
ramenbegroot'n
ramenroam' n
rammelaarrammeloar
rammelenrammel'n
rammelenrabbel'n
rammelenrabbel' n
rammelkarrammelkaar
rammenramm' n
rampzaligrampzoaleg
ramsjprijsoafbroakpries
rancuneushoatdroag'nd
randraand
randverschijnselraandverschiensel
randvoorwaardenraandveurwoord'n
rangerenrangeer'n
ranglijstrangliest
rangschikkeniendeel'n
ranselenranzel'n
ransuilransuul
ransuilkatuul
rapenroap'n
rapenoppakk'n
rapporterenrapporteer'n
rapporterenbericht'n
rare gewoontenvremde maneuvels
rare gewoontesvremde kunst'n
rare gewoontesvremde meneuvels
rare snijboonhampultoet
rare snoeshaanhabsnurker
rare ventstoethaspel
raspeerdjeraspeerdje
raspenrasp'n
raspenfienmoak'n
raspen - de kaas werd gerasptde kees wer raspt
rassenhaatrazz'nhoat
rassenjustitierazz'njustitie
rassenvraagstukrazz' nvroagstuk
rasterhekwark
rasterwerkreuster
raszuiverraszuver
ratröt
rat (mens) onnerkruber
ratelaarroateloar
ratelenroadel' n
ratelenklebber'n
ratelslangroatelslang
ratjetoeradjetoe
ratsengapp'm
rattengifröddevergif
rattenkopröddekop
rattenkruidröddekruud
rattenstaartröddesteert
rattenvangerröddevanger
rauwkostknienevreet'n
razenbandiez'n
razendroaz'nd
reactietijdreactietied
reagerenreageer'n
realiteitwerk' lijkheid
rebelsbaalstureg
recentkortsleed'n
recentelijkkorts leed' n
receptenboekrecept'nboek
receptieontvangstruumte
recesvekaanzie
recessieachteruutgang
recht overeindrecht op 'n del
rechtbankrechtbaank
rechtdoorrechtdeur
rechterhandrechterhaand
rechterkantrechterkaant
rechterzijrechterzied
rechterzijderechterkaant
rechthoekighoaks
rechtlijnigrechtlieneg
rechtmatigrechtmoateg
rechtoprecht op 'n del
rechtsafrechtsoaf
rechtsbinnenrechtsbinn' n
rechtsbuitenrechtsbuut'n
rechtschapenrechtschoap'n
rechtspraakrechtsproak
rechtstaatrechtstoat
rechtstandigrecht op 'n del
rechtsvormrechtsvörm
rechtszaalrechtzoal
rechtuit en eerlijk sprekenkloare wien schenk'n
rechtvaardigrechtveerdeg
rechtzaakrechtzoak
reclamatiereclamoatie
reclamerecloame
reclameblaadjerecloamebladje
reclamefilmpjerecloamefilmke
reclamespotjerecloamespodje
recordtopprestoatie
recordtijdsnelste tied
recreatievermoak
rectificatieverbedering
recyclenopnijs bruuk' n
recyclerenhergebruuk'n
recyclinghergebruuk
reddenredd'n
reddenverlözz'n
redden - je moet je maar reddenmoest dij moar redd' n
redden - red jij je wel?redst dij wel?
redderenopruum'm
reddingbehold
reddingsoperatiereddingsoberoatie
redelijkbeheurlijk
redenaarredenoar
redenatieredenoatie
redevoeringtoesproak
reerugreereug
referaatreveroat
referentiegetugenis
reformatiereformoatie
reformhuisreformhuus
regelaarregeloar
regelenregel' n
regelen - jij regelt de hapjesdoe regelst de hapkes
regelmaatregelmoat
regenboogreeg'nboog
regengordijnreeg'ngedien
regeninstallatiereeg'nienstalloatie
regenpijpreeg'npiep
regentijdreeg'ntied
regentonreeg'ntun
regenvlaagreeg'nvloag
regenwolkgobbe
regenwormreeg' nwörm
regionaalregionoal
regionaalstreeksgewies
regionale taalstreektoal
registratieregistroatie
registrerenvaastlegg'n
regressieachteruutboer'n
regulairregelmoateg
regulerenregel'n
reikwijdteberiek
reinigenschoonmoak'n
reinigingschoonmoak
reisdekenreisdeek'n
reisjeuutstapke
reisvaardigstartkloar
reisverhaalreisverhoal
reizenreiz'n
rekbaarrekboar
rekenenreek'n
rekenenciever'n
rekenen - jij kunt op mij rekenenkinst op mij reek'n
rekeningreek'n
rekeningen uitschrijvenreek'ns uutschriev'm
rekenkamerreek' nkoamer
rekenliniaalreek'nlinioal
rekestbezwoarschrift
rekkenrekk'n
relatiereloatie
relatieverholling
relaxedontspann'n
religiegeleuf
religieusgeleuveg
relschopperrelschobber
remafstandremoafstand
remindergeheug' nsteundje
remisegeliekspul
remkabelremkoabel
remmenremm' n
remnaafremnoaf
remschijfremschief
remschijvenremschiev' m
renbaanrenboan
rendabelrendoabel
renderenopleever'n
rennenhaardloop' m
renovatierenovoatie
renoverenvernij'n
renpaardrenpeerd
rentedragendrentedroag'nd
rentegevendrendoabel
rentevoordeelrenteveurdeel
rentreeweeropkomst
reparateurreberateur
reparatiereberoatie
repeterenherhoal'n
repeterenovernijs doen
repeterenreep' teer' n
repetitieproefwaark
replicaoafgietsel
repressiereprezzie
reputatiereputoatie
reputatiefoam
researchonnerzoek
reservaatreservoat
reservenoodveurroad
reserverenreserveer' n
reservespelerreservespeuler
reservevoedselnoodrantsoen' n
resoluutdeurtast'nd
resonerenmettrill'n
respectabelrespectoabel
respectabelachtboar
respijtuutstel
restoverblifsel
restauranteethuis
restauranteetgeleeg'nheid
restauranthoudereethuusholler
restauratierestoaroatie
restauratiewagenrestauroatiewoag'n
restenoverbliefsels
resterenoverbliev'm
restitutieteruggoave
restwaarderestweerde
resultaatresultoat
resultaatuutslag
retournerenterugstuur'n
retournerentrugstuur'n
reukofferreukovver
reukorgaanreukorgoan
reumatiekrimmetiek
reutelenreudel'n
reuzebuut'ngewoon
reuzelvetkoandjesmeer
revalidatierevalidoatie
revanchewroak
revenuienkomst'n
ribbenkastribbekaast
ribbroekkonstutiekoord'n broek
riblapjesriblapkes
richtingaanwijzerknibberlicht
richtlijnaanwiezing
richtlijnenrichtlien' n
richtprijsrichtpries
riedelwieske
riekmisvörk
riekmisgreep
riempjesriemkes
riemschijfriemschief
rietblazerrietbloazer
rietkraagrietkroag
rietpluimrietpluum
rietsuikerrietsukker
rigoureusiengriepn'd
rijrieg
rijbaanrieboan
rijbewijsriebewies
rijdenried'n
rijden - hij / zij rijdthij / zij ridt
rijden - ik rijdik rie
rijden - jij rijdtdoe ridst
rijden - jullie rijdenjem ried' n
rijden - u rijdtjoe ried'n
rijden - wij / zij rijdenwij / zij ried'n
rijden - ze zijn weggeredenze benn'n votreed'n
rijden - zij hebben geredenzij hemm'n reed'n
rijexamenrieëxoam'n
rijfrief
rijkriek
rijkdomriekdom
rijkelijkroyoal
rijkelijkriekel' k
rijkeluiriekeluu
rijksambtenaarrieksambtenoar
rijksdaalderrieksdoaler
rijkspolitierieksplietsie
rijlaarzenrieleerz'n
rijlaarzenrieleerz' n
rijlesrieles
rijmenriem' n
rijmpjesriemkes
rijpriep
rijpaardriepeerd
rijpenriep' n
rijplaatrieploat
rijschoolrieschool
rijshoutwilg'nholt
rijspoorriespoor
rijstries
rijstebrijriez' nbij
rijstepapriez' nbrij
rijstepapriez'nbrij
rijsttafelriestoavel
rijtenbarst'n
rijtestrieëxoam'n
rijtijdrietied
rijtjeshuisriegjeshuus
rijtoeruutstapke
rijtuigrietuug
rijwielherstellerfietsemoaker
rijzenontstoan
rillenrill' n
rillerighuvereg
rimpelrimbel
rimpelenrimbel'n
rimpelsrimbels
ringbaardringboard
ringrijdenringried' n
ringrijderijringriederij
ringvaartringvoart
riooloafvoer
rioolratrioolröt
risicowoagstuk
riskantgevoarlijk
riskantgevoarlek
riskerenrieskeer' n
riskerenwoag'n
rispenoafstreup'm
ritselenritsel' n
ritssluitingritssluding
rivaliserenwediever'n
robbertjepartijke
robuuststaark
rochelenrochel'n
roddelkwoadsprekerij
roddelaarlasteroar
rode bessenrooie bezz'n
rodekoolrooiekool
roeienroei'n
roekeloosonbesuusd
roemfoam
roemenpriez'n
roemenroem' n
roemrijkroemriek
roepreputoatie
roepfoam
roepenroep'n
roepen - hij / zij roepthij / zij ropt
roepen - ik roepik roep
roepen - jij roeptdoe ropst
roepen - jullie roepenjem roep' n
roepen - u roeptjoe roep'n
roepen - wij / zij roepenwij / zij roep' n
roepnaamroepnoam
roerbakkenroerbakk' n
roerenroer'n
roerhoutjeroerholtje
roerigleev'mteg
roerijzerroeriezer
roestbruinroestbruun
roestigroestereg
roetzwartpikzwaart
roffelrovvel
roffelenrovvel'n
roggebrood met kaantjesbreug met koantjes
roggebrood met kaantjesvetbreug met smeer
rokensmook'n
rokenrook'n
rokkenjagerrokkejoager
rokzadelrokzoadel
rolbaanrolboan
rolbandmaatrolbandmoat
rolbezemrolbezzem
rolborstelrolbozzel
rolgordijnrolgedien
rolladereloade
rollatorloopwoagn'tje
rollenroll'n
rolletje pepermuntenroltje pebermunt'n
rolluikrolluuk
rolmaatrolmoat
rolschaatsenrolscheuvels
rolstoelinvalidewoag'n
romanschrijverromanschriever
romantischdreumereg
rommelrötzooi
rommelenrommel'n
rommelmarktrommelmaarkt
rommelpotrommelpodje
rommelpotjerommeltjederij
rommelzolderrommelzoller
rondbazuinenrondbazuun'n
rondbazuinenan 'e grode klok hang'n
rondbrengenbezörg'n
ronddansenronddaanz' n
ronddelenuutdeel'n
ronddolenomswienen
ronddragenronddroag'n
ronddwalenomdwoal'n
ronde keikienerkopke
ronde vijlröddesteert
rondhangenomlummel'n
rondhangenuuthang' ' n
rondkijkenrondkiek'n
rondkomenrondkomm'n
rondlummelenrondlummel'n
rondrijdenrondried'n
rondscharrelenomscharrel'n
rondslenterenomslender' n
rondsnuffelenrondsnuvvel'n
rondsnuffelensnuusterken
rondspelenrondspeul'n
rondspokenomspoek'n
rondstruinenomstruun'n
rondsturenrondstuur'n
ronduitronduut
rondvaartrondvoart
rondvraagrondvroag
rondzienuutkiek'n
rondzwalkenomzwaarm'n
rondzwervenrondzwaarv'm
ronkensnurk'n
ronselaarsjacheroar
ronselenronzel'n
roodblaarroodbloar
rooienkloarspeul'n
rooilijnrichtlien
rookgordijnrookgedien
rookpluimrookpluum
rookverdrijverrookverdriever
rookverslavingrookversloaving
rookwarenrookwoar'n
roomboterbodder
roomkaasroomkees
roos op het hoofdschin
rooskleurigveulbeloov'md
roosterroamwark
rooster (raamwerk) reuster
rooster (tabel) rooster
roosterenreuster'n
roosteren - het vlees werd geroosterd't vlees wer reusterd
roosteren - jij roostertdoe reusterst
roppenoafscheur'n
roskampeerdekam
rossenrözz' n
rotbedörv'm
rotverveel'nd
rotatierotoatie
rotdingrötding
rotgangrötgang
rotjerödje
rotterdamrödderdam
rotzakschiedebult
rotzakrötzak
rotzooibrut
rotzooienrötzooi'n
rouwkamerrouwkoamer
rouwverwerkingrouwverwaarking
royerendeurhoal'n
rozentuinrozetuun
rozijnenrozien'n
ruchtbaarruchtboar
ruchtbaaroop'mboar
ruggelingsachtersteveur'n
ruggengraatruggegroat
ruggenmergruggemaarg
ruggespraakruggesproak
ruggespraak houdenberoadsloag'n
rugwaartsachteruut
rugzijdeachterkaant
ruihoaruutval
ruienruud' n
ruienverveer'n
ruien - de kip is in de ruide piek is ien 'e ruu
ruifruuf
ruighoareg
ruigruug
ruigteruugte
ruikenruuk'n
ruilomwizzeling
ruilenomwizzel'n
ruilenruil'n
ruilverkavelingruilverkoaveling
ruimruum
ruim voorhandenien overvloed
ruimenopruum'm
ruimenruum'n
ruimenvotdoen
ruimschootsriekelijk
ruimteaarmslag
ruimteruumte
ruimtespeuling
ruimte makenruumte moak' n
ruimtelijkruumtelek
ruimtevaartruumtevoart
ruïnerenstukk'nd moak'n
ruisenruuz'n
ruitruut
ruitenruut'n
ruitenaasruut'noas
ruitensproeierrudesproeier
ruitensproeierruudesproeier
ruitenwasserruudewazzer
ruitenwisserrudewizzer
ruiterijpeerdespul
ruitersportrudersport
rullös
rumbonenrumboon'n
rumoerigdrok
runstörmloop
runderlapjerunderlapke
rupsruup
rupsroep
rusteloosgejoagd
rustenrust' n
rustgevendrustgeev'md
rusthuisrusthuus
rustigbedoard
rustkamerrustkoamer
rustplaatsrustploats
ruwruug
ruw geschatgloboal
ruw persoonruugkop
ruw scheurenropp´n
ruwbouwruugbouw
ruziedrokte
ruzie makenkibbel'n
ruzie makenkribb'm
ruzie makenkribb´n
ruzie maken met woordenhavvel'n
ruzieënkribb'n
ruziemakerruziemokker
ruziënkribb' n

S

saai iemanddreugstobbel
saamhorigsoamheureg
saampjesbij 'n anner
sabbelaarsabbeloar
sabbelensabbel'n
sabbelenzuug'n
sabelsoabel
sabotagesabotoage
saboterenteeg'nwark'n
sagosoago
saladesaloade
salamandersalemander
salarisienkomm'm
salarissaloares
salarisschaalienkomm' nsschoal
salonontvangstkoamer
salonrijtuigsalonrietuug
salontafelsalontoavel
salpeterzoutsalpeterzolt
saluerengroet'n
samenbeid'nt
samenmetmekoar
samenbij 'n anner
samensoam'n
samenflanzenienmekoarflanz'n
samengaansoam'ngoan
samengeperstsoam'npaarst
samengesteldsoam'nsteld
samenhangsoam'nhang
samenklevensoam'nkleev'm
samenlevensoam'nleev'm
samenraapselsoam'nroapsel
samenspannensoam'mzweer'n
samenspelensoam'nspeul'n
samenspraaksoam' nsproak
samenwerkensoam'nwaark'n
samenwonenhokk' n
samenzijnsoam'nweez'n
sanerensaneer' n
saneringzuvering
santenkraamsantekroam
sappelaarsabbeloar
sappigsabbeg
sarploaggeest
sarrensarr'n
satansoatan
satanskindsoatanskiend
satanswerksoatanswaark
saucijsbroadworst
sausjesauske
savenopsloag'n
scalperende schedel oafhouw'n
scannenoaftast'n
scanneroaftaster
scenarioscenebeschrieving
schaafschoaf
schaafbankschoafbaank
schaakschoak
schaakspelenschoakspeul'n
schaakspelerschoakspeuler
schaalschoal
schaalcollecteschoalcollecte
schaaltjeschoaltje
schaaltjekoemke
schaamhaarschoamhoar
schaamteschoamte
schaapschoap
schaapachtigschoapachteg
schaapjesschoapkes
schaapskopschoabekop
schaapsvachtschoabevacht
schaarscheer
schaarknipscheer
schaarbewegingscheerbeweeg' n
schaarlampscheerlaamp
schaarmshame
schaatsscheuvel
schaatsenscheuvel'n
schaatsen (de) scheuvels
schaatsen (het) scheuvel'n
schaatserscheuvelloper
schaatserscheuvellober
schaatsersscheuvellobers
schaatsploegscheuvelploeg
schadenoadeel
schadeschoade
schadelijkschoadelek
schadelijkonveurdeleg
schadenschoad' n
schadenbenoadeel'n
schadeverzekeringschoadeverzeker'n
schadevrijzunner schoade
schaduwkantschoaduwkaant
schaftschoft
schaftenschoft'n
schaftlokaalschoftlokoal
schafttijdschofttied
schakelschoakel
schakelaarschoakeloor
schakelbaarschoakelboar
schakelenschoakel'n
schakelklokschoakelklok
schakenschoak'n
schakerschoaker
schakerenoafwizzel'n
schalenschoal'n
schalkgrapp'mmoaker
schalkkwoajon
schallenschall'n
schamelschoamel
schamelaarmzoaleg
schamelaarmetiereg
schamenschoam'n
schampenschamp' n
schandaalschandoal
schandaligschandoaleg
schandebloam
schandhoutschandpoal
schandhoutschandholt
schandpaalschandpoal
schapenfokkerschoabefokker
schapenkaasschoabekees
schapenkopschoabekop
schapenscheerderschoabescheerder
schapenvachtschoabevacht
schappelijkschabbel' k
scharemens'nmassa
scharensliepscheresliep
scharlakenscharloak'n
scharrelaarscharreloar
scharrelarijscharrelderij
scharreleierenscharreleier
scharrelkippenscharrelpiek'n
scharrelvarkensscharrelzwien'n
schatriekdom
schatbewaarderschatbewoarder
schaterenschoader'n
schaterlachenschoaderlach'n
schatkamerschatkoamer
schatrijkschatriek
schatrijksteenriek
schatteboutschaddebout
schattenschatt'n
schattenbegroot'n
schatten - hoe schat jij dat in?hoe schatst doe dat ien?
schattingroaming
schavenschoav'm
scheelzienscheel kiek'n
scheelzien - jij ziet scheeldoe kikst scheel
scheepjeschipke
scheepsbeschuitscheepsbeschuut
scheepsruimtescheepsruumte
scheepvaartschipvoart
scheercremescheerschuum
scheerlijnscheerlien
scheerlijnenscheerlien'n
scheermesjescheermeske
schei uit!hol op!
scheidenscheid'n
scheiding (in het haar) luuzepadje
scheldenscheld'n
scheldenraag´n
scheldnaamscheldnoam
schelpenpaadjeschelp'npadje
scheluw (krom) schel
schemerhaalfduuster
schemeravondschemeroav' md
schemerenschemer'n
schemeringschemerduuster
schemeringhaalfduuster
schemeringtweeduuster
schendenbeschoadeg'n
schendenonteer'n
schendingienbreuk
schenkenschenk'n
schenkenvotgeev'm
schenkkurkschenkkörk
schenkmondtuut
schep (tuingereedschap) schop
schepemmeroaker
schepijsschepies
schepjeschepke
schepjelebeltje
scheppenschepp'm
schepperschebber
scheppingsverhaalscheppingsverhoal
scherenscheer'n
schermschaarm
scherpschaarp
scherpschutterschaarpschudder
schervendiggels
schetsenschets'n
schetskaartschetskoart
schetsmatigschetsmoateg
schetterenschedder'n
scheurenscheur'n
scheutspruut
scheutjesnitje
schietbaanschietboan
schietenschiet'n
schieten - hij / zij schiethij / zij schut
schieten - ik schietik schiet
schieten - jij schietdoe schutst
schieten - jullie schietenjem schiet'n
schieten - u schietjoe schiet'n
schieten - wij / zij schietenwij / zij schiet'n
schijfschief
schijfjeschiefke
schijnbaarschienboar
schijnenschien'n
schijntjeschijndje
schijnwerperschienwaarber
schikkenschikk'n
schikkenpaaz'n
schilderen (huis) vaarv'm
schilderen (kunst) schilder'n
schildersbedrijfschillersbedrief
schildknaapschildknoap
schilferenbladder'n
schilferenschilver'n
schillendopp'm
schimmelkaasschimmelkees
schimmigonduud'lijk
schipperschibber
schipperenschibber'n
schipperskindschibberskiend
schoencremeschoenpoets
schoenlapperschoenlabber
schoenmakerschoenmoaker
schoenmakerijschoenmoakerij
schoensmeerschoenpoets
schoffelenschovvel'n
schofferenbeschoadeg'n
schokkenschokk'n
schokkensteut'n
schokkenbetoal'n
scholeksterscholokster
schommelsoeier
schommelensoeier' n
schonenzuuver'n
schooienbiets'n
schooierbedeloar
schoolblijvenschoolbliev' m
schoolinspecteurschoolienspecteur
schooljaarcursusjoar
schooljufleroares
schoolkrantschoolkraant
schoolmeesteronnerwiezer
schoolperiodeschooltied
schoolreisjeschoolreiske
schooltijdschooltied
schoolvakantieschoolvekaanzie
schoolvoorbeeldschoolveurbeeld
schoolwerkhuuswaark
schoon (rein) hemmel
schoon / properhimmel
schoonfamiliekolle kaant
schoonheidsprijsschoonheidspries
schoonheidsslaapjeschoonheidssloapke
schoonhoudenschoonholl'n
schoonmaakschoonmoak
schoonmaakbedrijfschoonmoakbedrief
schoonmakenhemmel'n
schoonmakenaanhemmel'n
schoonmakenschoonmoak'n
schoonmakenhimmelen
schoonmoederschoonmoeke
schoonoudersschoonollers
schoonschrijvenschoonschriev'm
schoonvaderschoonvoader
schoonvaderschoonpabbe
schoonzoonschoonzeun
schoorsteenmantelbozzem
schoorsteenpijpschoorsteenpiep
schoppenschopp'n
schoppenaasschopp'noas
schoremtuug
schorsenuustell'n
schorsenverdoag'n
schortschuut
schotelschuddel
schoteltjeschuddeltje
schouderscholler
schouderbandjesschollerbaandjes
schouderkarbonadeschollerkarbenoade
schoudersschollers
schoudertasschollertaas
schouwenkeur'n
schouwenbekiek'n
schraalschroal
schraapselschroapsel
schraapzuchtigienhoaleg
schransengulzeg eet'n
schransendikkedakk'n
schrapenschroap'n
schrappenschrapp'n
schreeuwen'n keel opzett'n
schreeuwenbelk'n
schreeuwen'n grode mond opzett'n
schrielmoager
schriftgedeeltestukje uut de biebel
schrijfhaakschriefhoak
schrijfpapierschriefpepier
schrijftaalschrieftoal
schrijfwijzeschriefwieze
schrijvenschriev'm
schrijvenschriev' n
schrijven - hij / zij schrijfthij / zij schrift
schrijven - ik schrijfik schrief
schrijven - jij schrijftdoe schrifst
schrijven - jullie schrijvenjem schriev' n
schrijven - u schrijftjoe schriev' n
schrijven - wij / zij schrijvenwij / zij schriev' n
schrijven - ze hebben een brief geschrevenze hemm'n 'n brief schreev'n
schrijverschriever
schrikbarendschrikboar'nd
schrikdraadschrikdroad
schrikkelijkieslijk
schrikkeljaarschrikkeljoar
schrikkenschrikk'n
schrobzaagschrobzoag
schroefdraadschroefdroad
schroefjeschroefke
schroefjesschroefkes
schroefsleutelschroefsleudel
schroeienbloaker'n
schroeivlekbrandplak
schroevenschroev'm
schroevendraaierschroev'mdraaier
schrompelenschrombel' n
schroomoarzeling
schrootschröt
schuchterverleeg'n
schuddenschudd' n
schuierbozzel
schuierenbozzel'n
schuifdakschuufdak
schuifelenschuuvel'n
schuifgordijnenschuufgedien'n
schuifjesschuufkes
schuifladderschuufledder
schuifraamschuufroam
schuiftafelschuuftoavel
schuifvensterschuufroam
schuilenschuul'n
schuilhoudenschuulholl'n
schuilkelderschuulkeller
schuilplaatsschuulploats
schuimschuum
schuimaardeschuumeerde
schuimkraagschuumkroag
schuimpjeschuumke
schuimpjesschuumkes
schuimspaanschuumspoan
schuinschuuns
schuinscheef
schuinsschuuns
schuinteschuunte
schuivenschuuv'n
schuivenschuuv' m
schuiven - hij / zij schuifthij / zij schuft
schuiven - ik schuifik schuuf
schuiven - jij schuiftdoe schufst
schuiven - jullie hebben geschovenDat wordt sneewschuiven
schuiven - jullie schuivenjem schuuv'n
schuiven - u schuiftjoe schuuv'n
schuiven - wij / zij schuivenwij / zij schuuv'n
schuiverschuuver
schuldbewijsschuldbewies
schuldenaarschuldenoar
schuldigedoader
schuldvergevinggenoade
schuldvraagschuldvroag
schutsengelbeschaarmheilege
schutterenschudder'n
schutterenstuntel'n
schuttingschut
schuurschijfschuurschief
schuurtafelschuurtoavel
schuwenontwiek'n
screenendeurlicht'n
sebaldeburenseballebuurn
secretarissek' toares
secretarissec'toares
secretarissectoares
secundair op 't tweede plak
secuur persoonpeidje persies
seinhuisseinhuus
seinhuisjewachthuuske
seinpaalseinpoal
seizoensopruimingseizoensopruming
sekuur persoonpiedje persies
selecterenuutzoek'n
seniorenkaartsenioor'nkoart
sensatiebladsensoatieblad
separaatoafzunnerlijk
separaatapaart
serenadeserenoade
serverenopsloag'n
seven upseum up
shaggysjekje
shagzakjetebakspuudje
shampoohoarzeep
shockerendaansteutgeev'md
showpresentoatie
showroomtoonkoamer
sieradensieroad' n
sierbestratingsierbestroating
siervuurwerksiervuurwaark
sigaartjesigoarke
sigarenbandjessigorrebaandjes
sigarettenpapiervloeikes
sigarettepijpjesigareddepiepke
signaalsignoal
signalerenwoarneem'm
sijpelensiepel'n
silvesterol' joarsdaag
silvesteravondol'joarsoav'md
simpelonneuzel
simultaangeliektiedeg
sindsdiensinds die tied
singuliereig'noardeg
sint maartensint martinus
sint nikolaaszunnerkloas
sinterklaaszunnerkloas
sinterklaasavondzunnerkloasoav'md
sipbeteuderd
sirenehoel
sissersizzer
situatiesituoatie
sjalotsjalöt
sjansensjanz'n
sjoelensjoel'n
sjoelschijvenbrikk'n
sjoelstenenbrikk''n
sjoelstenenbrikk' n
sjoemelensjoemel' n
sjokkensjokk'n
sjouwensjouw'n
ski'ssneilatt'n
slaafsloaf
slaagssloags
slaansloag'n
slaan - hij / zij slaathij / zij slagt
slaan - ik slaik sloag
slaan - jij slaatdoe slagst
slaan - jullie slaanjem sloag' n
slaan - u slaatjoe sloag' n
slaan - wij / zij slaanwij / zij sloag' n
slaan - zij werden geslagenzij werd'n sloag'n
slaapsloap
slaapjedudje
slaapkamersloapkoamer
slaapmutsjesloapmutske
slaapplaatssloapploats
slaapzaksloapzak
slabgreemdoekje
slachtenoafmoak'n
slachtenslacht' n
slachthuisslachthuus
slachtofferslachtovver
slagaderslagoader
slagensloag'n
slagerslachter
slaggitaarslaggitoar
slagvaardigslagveerdeg
slagwerkslagwaark
slak met huisjehuuskeslak
slakkenhuisslakkehuus
slangentroepslangkjederij
slankmakerslankmoaker
slaoliesloaeulie
slapsluuk
slap neerhangendsluug
slapeloossloabeloos
slapenonner zeil weez' n
slapensloap' n
slapen - hij / zij slaapthij / zij slept
slapen - ik slaapik sloap
slapen - jij slaaptdoe slepst
slapen - jullie slapenjem sloap'n
slapen - slaap je alslepst al
slapen - u slaaptjoe sloap'n
slapen - wij / zij slapenwij / zij sloap'n
slaperijsloaberij
slapjesbriek
slappelingslabbeling
slavendrijversloav'mdriever
slecht bierpeerdemieg
slecht handschrifthoanepoot'n
slecht iemandschobbejak
slecht in elkaar gezetien 'n anner flanst
slecht in elkaar zettenien 'n anner flanz'n
slecht zin hebbende bokkepruuk op hemm'm
slecht zingenkweel'n
slechte goederenbrandholt
slechte koffiejoegelebom
slechthorendslechtheur'nd
slechtsenkelt
sleepautotoakelwoag'n
sleepkabelsleepkoabel
sleepvaartsleepvoart
slegslij
slempenbrazz'n
slepensleep'n
sleutelsleudel
sleutelbeensleudelbeen
sleutelbossleudelbos
sleutelensleudel'n
slichtengeliekmoak'n
slichtengeliek moak'n
slijksliek
slijkgrondslikgrond
slijmsliem
slijmbalkwaalster
slijmensliem'n
slijmlaagsliemloag
slijpenscharp'm
slijpensliep'n
slijpen - de schaatsen zijn geslepende scheuvels benn'n sleep'n
slijpen - hij / zij slijpthij / zij sliept
slijpen - hij heeft geslepenhij het sleep'n
slijpen - ik slijpik sliep
slijpen - jij slijptdoe sliepst
slijpen - jullie slijpenjem sliep'n
slijpen - u slijptjoe sliep'n
slijpen - wij / zij slijpenwij / zij sliep'n
slijpselsliepsel
slijtageslietoage
slijtensliet'n
slijten - hij / zij slijthij / zij slit
slijten - ik slijtik sliet
slijten - jij slijtdoe slitst
slijten - jullie slijtenjem sliet'n
slijten - u slijtjoe sliet'n
slijten - wij / zij slijtenwij / zij sliet' n
slijterijsliederij
slijtlaagslietloag
slijtvastslietvaast
slikkenslikk'n
slimbekeek'n
slimuutsloap'm
slimme streektruukje
slimmigheidfoefke
slingeraapslingeroap
slingerenslinger'n
slinkenslink' n
slinkenienkrimp'm
slinkenkrimp'm
slippenvotglied'n
slippendragerslipp'ndroager
slippendragerslibbedroager
slipperslibber
slippersslibbers
slobberenslobber' n
slobberigwied
sloffenslovv' m
slofjesslofkes
slokkensloek'n
slome duikelaartinus plotseling
sloomsloeg
sloomtroag
sloopautosleupauto
sloopbedrijfsleubersbedrief
slopensleup' n
sloperijsleuberij
slopersbedrijfsleubersbedrief
slordig persoonsoeterkedoes
slordig schrijvenmaggel'n
slotslöt
slotdagslötdaag
slotsombesluut
slotverklaringslötverkloaring
sluikreklamesluukrekloame
sluimerensluumer'n
sluipensluup'n
sluipen - hij / zij sluipthij / zij sluupt
sluipen - hij is geslopenhijis sloop'n
sluipen - ik sluipik sluup
sluipen - jij sluiptdoe sluupst
sluipen - jullie sluipenjem sluup'n
sluipen - u sluiptjoe sluup'n
sluipen - wij / zij sluipenwij / zij sluup' n
sluipen - zij kwamen aangeslopenzij kwaam'n aansloop'n
sluipmoordenaarsluupmoordenoar
sluipschuttersluupschudder
sluissluus
sluisdeurensluusdeur'n
sluitendichtmoak'n
sluitensluut'n
sluiten - ik sluitik sluut
sluiten - jullie sluitenjem sluut'n
sluiten - u sluitjoe sluut'n
sluiten - wij / zij sluitenwij / zij sluut' n
sluitersluuder
sluitwerksluutwaark
sluizensluuz' n
slurpenslobber'n
slurpenslurp'n
smaaksmoak
smaakjesmoakje
smaakversterkersmoakverstaarker
smachten naarlonger'n
smakelijkaangenoam
smakelijksmoakelk
smakensmoak'n
smakkensmakk'n
smeedijzersmeediezer
smeedwerksmeedwaark
smeerkaassmeerkees
smeerkeesgroedjetoet
smeerlapgroedjetoet
smeerlapperijsmeerlabberij
smeeroliesmeereulie
smeeroliekruupeulie
smeerpoetsgroedjetoet
smekensmeek'n
smeltdraadsmeltdroad
smeltensmelt'n
smeltsneeuwsmeltsnei
smerenienvett'n
smerensmeer' n
smeulieneg
smeusmui
smeulensmeul' n
smiechtschiet op berre
smijtensmiet' n
smijten - hij / zij smijthij / zij smit
smijten - ik smijtik smiet
smijten - jij smijtdoe smitst
smijten - jullie smijtenjem smiet'n
smijten - u smijtjoe smiet' n
smijten - wij / zij smijtenwij / zij smiet'n
smikkelensmikkel' n
smoesuutvlucht
smoesjesmoeske
smoezelige jongensgrauwe jong'n
smokensmook' n
smokkelensmokkel'n
smoordronkenbezoop'm
smoorheetsmoorhiet
smoorheetsnikhiet
snaaienwegkoap'm
snaaksnoak
snaarsnoar
snaarinstrumentsnoarienstrument
snackswaarme hapkes
snakkensnakk'n
snaterensnoader' n
snee roggebroodbrug
sneeuwsnij
sneeuwsnei
sneeuwbalsneibaal
sneeuwballen gooiensnijbaltjen
sneeuwballen gooiensneibaltjen
sneeuwbuisneibui
sneeuwduinensneiduun'n
sneeuwkettingsneiket
sneeuwkettingensneikett'n
sneeuwklokjessneiklokjes
sneeuwpopsneipop
sneeuwschuiversnijschuver
sneeuwschuiversneischuuver
sneeuwschuiversneischuver
sneeuwstormsneistörm
sneeuwtroepsnijproeksel
sneeuwtroepsneibrut
sneeuwtroepsneiproeksel
sneeuwvlaagsneivloag
sneeuwvlokkensneivlokk' n
snel aangebrandkregel
snel ronddraaiengiezel' n
snel vluchtende hakk' n zien loat' n
snelbinderssnelbieners
snelle brommerscheuriezer
sneltekenaarsneltekenoar
snerensneer'n
snertventlamstroal
sneuvelenomkomm'm
sneuvelensneuvel' n
sniffensnivv' m
snijbloemensniebloem' n
snijbonenpronkers
snijbonensnieboon'n
snijbonen in schijfjes snijdensnieboon'n snibbel'n
snijbonen snijdensnieboon'n snibbel'n
snijbonenmolentjesnieboon' nmeuln' tje
snijbrandersniebranner
snijdensnied' n
snijden - hij / zij snijdthij / zij snidt
snijden - ik snijdik snie
snijden - jij snijdtdoe snidst
snijden - jullie snijdenjem snied'n
snijden - u snijdtjoe snied' n
snijden - wij / zij snijdenwij / zij snied'n
snijden - zij hebben gesnedenzij hemm'n sneed'n
snijtafelsnietoavel
snijtandsnietaand
snikheetgloep' msteshiet
snippersnibber
snipperdagsnibberdag
snipperensnibber'n
snipverkoudensnötverkoll'ns
snoeischaartuunscheer
snoekbaarssnoekboars
snoepenslikk´n
snoepensnoep' n
snoeperijsnoepkederij
snoepgoedslikkerij
snoepgoedslik
snoepgoedsukkergoed
snoepjesnoepke
snoepjezuutje
snoepreisjesnoepreiske
snoerensnoer'n
snoerenbiend'n
snoerschakelaarknibber
snoeshaansnoeshoan
snoetsnuut
snoevensnakk´n
snoeveropschebber
snoeverbloaskoak
snorharensnorhoar'n
snotsnöt
snotaapsnötoap
snotneuskwoajon
snotterensnödder'n
snotterigsnöddereg
snotterijsnödderij
snotverkoudensnipverkoll'ns
snuffelensnuvvel'n
snuffelensnuuster´n
snuffelenneuz'n
snuffelend winkelensnuusterken
snuffelpaalsnuvvelpoal
snufjesnufke
snuggerbij de tied
snuifdoosjesnuufdeuske
snuisterijensnuusterij'n
snuitensnuut'n
snuiten - snuit jij je neus even?snuutst dien neus eev'm?
snuivensnuuv' m
snuiven - je snuift erg!!snuufst slim!!
snurkensnurk'n
sociaalsocioal
soepballetjessoepbaltjes
soepbeentjesoepbodje
soepellieneg
soepelbuugzoam
soepel (stof, leer) slok
soeplepelsoeplebel
soeplepelsleef
soeplepelslief
soeppannetjesoeppaanje
soezensoez' n
sokkensokk'n
sokophoudersokopholler
soldaatsoldoat
soldeerboutsoldeerbolt
soldeerijzersoldeeriezer
solderensoldeer'n
solexploffiets
solideduurzoam
solidebetrouwboar
solidestark
solidedegel'k
solitairoafzunnerd
sollensleep'm
solutieoplözzing
somberduuster
sommerenaanmoan'n
sommigegoent
sommigegoen'nt
sommigesummege
somssums
somtijdsoaf en toe
somtijdssums
soort turfbagels
soortgelijksoortgeliek
sopoafwaswodder
sopjesopke
soppensopp'n
soreszörg'n
sorry't spiet mie
sorterenuutzoek'n
soufflerenienfluuster'n
soufflerenveurzegg'n
souveniraandenk'n
spaakspeek
spaak (in wiel) speek
spaanspoan
spaandersspoan´n
spaanplaatspoanploat
spaarbankspoarbaank
spaarbewijsspoarbewies
spaargeldspoarcent'n
spaarkaartspoarkoart
spaarlampspoarlaamp
spaarvlammetjespoarvlamke
spaarzaamspoarzoam
spadeleb / lep
spadeleb
spakenspeek'n
spalkenspalk' n
spankobbel
spanlijnspanlien
spannenspann' n
spare-ribskrabbetjes
sparenspoar'n
sparenverzoamel'n
spareribs waar weinig vlees aan zitbekkeploagers
spartelenspardel'n
spartelenspirrewirr'n
spartelenspinnehakk´n
spataderenspatoaders
spatbordspudderbret
spatjedrupke
spatjespadje
spatlapspadderlap
spatterenspudder'n
spatterenspadder'n
speakerluudspreker
speciaalzaakspecioalzoak
speculaasjesunnerkloaskoekje
speekselspij
speelautomaatspeulautomoat
speeldoosmuziekdeus
speeldoosjespeuldeuske
speelgenootkameroad
speelgoedspeulgoed
speelkwartierspeulkwartier
speelplaatsspeulploats
speelsspeuls
speeltafelspeultoavel
speeltijdspeultied
speeltuinspeultuun
speelzaalspeulzoal
speerwerperspeerwaarper
spekbokkingspekbukk'n
spekken (de kas) spekk'n
spekkoperspekkober
speklapjespeklapke
spektakelmisboar
spektakeldrokte
spektakelspektoakel
spelbederfspelbedaarf
speldenkussenspeldekuzz'n
spelenspeul'n
spelen - de kinderen hebben gespeeldde kiener hemm'n speuld
spelersbankspeulersbaank
spelingruumte
spelingspeuling
spellingschriefwieze
spelmakerspelmoaker
sperziebonensloaboon'n
spetter (mooie vrouw) spedder
spetter (regen) spudder
spetterenspudder´n
spetterenspedder' n
speurenspeur'n
speurend zoekenstruun´n
speurwerkspeurwaark
spiegelenspiegel'n
spiegelglasspiegelglaas
spiegelzaalspiegelzoal
spiekbriefjespiekbriefke
spiekenoafkiek'n
spiekenspiek'n
spiernaaktspierliekenaok'nd
spijbelenspijbel'n
spijbelenvotbliev'm
spijbelen - er mag niet gespijbeld wordend' r maag niet spijbeld word' n
spijbelen - spijbel je wel eens?spijbelst wel es?
spijkerbroekspiekerbroek
spijkerbroekspiekerboksem
spijkerenspieker'n
spijkeren - ik spijkerik spieker
spijkeren - jij spijkertdoe spiekerst
spijkeren - jullie spijkerenjem spieker'n
spijkeren - u spijkertjoe spieker'n
spijkeren - wij / zij spijkerenwij / zij spieker'n
spijkeren hij / zij spijkerthij / zij spiekert
spijkerhardspiekerhaard
spijkersspiekers
spijlspiel
spijlenspiel' n
spijskaartspijskoart
spijsoliespijseulie
spijtspiet
spijtbetuigingspietbetuu'ng
spijtenspiet'n
spijten - heb je geen spijt?hest gien spiet?
spijzigeneet'n geev'm
spinaziespinoazie
spinnijdigspinniedeg
spintvatspientvat
spionerenbeloer'n
spitsmuisspitsmuus
spitsmuisjespitsmuuske
spitsvondigschaarpzinneg
spittengroav'm
splijtbaarsplietboar
splijtenspliet'n
splijtenkloov'm
splinterbomsplinderbom
splinterensplinder' n
splinternaaktspierliekenoak'nd
splinternieuwfonkelnoagelnij
splinternieuwsplindernij
spliterwtensplitaart' n
spoedenhoast'n
spoedigdomm'nt
spoedigien kort
spoedigaanst'nd
spoedoperatiespoedoberoatie
spoelenspoel'n
spoken (geesten) widde wiev'm
sponsorgeldschieder
spookhuisspookhuus
spookrijderspookrieder
spookverhaalspookverhoal
spoorbaanspoorboan
spoordijkspoordiek
spoorlijnspoorlien
spoorverbindingspoorverbiening
sporadischhier en doar
sporadischzeldzoam
sporenspoor'n
sportkledingsportkleer'n
sportvliegtuigsportvliegtuug
spotkoopjespotkoopke
spotprijsjespotprieske
spottenspott'n
spraakgebruiksproakgebruuk
spraakleraarsproakleroar
spraakmakendsproakmokk'nd
spraakorgaansproakorgoan
spraakzaamsproakzoam
sprakeloossproakeloos
sprankelensprankel'n
sprankelenfonkel'n
sprankjegreindje
spreektaalspreektoal
spreektijdspreektied
spreekverbodzwiegplicht
spreeuwennestspruddernust
spreidenspreid' n
spreidenuutspreid'n
sprekenspreek'n
sprekenproat'n
spreken - dat spreekt mij wel aandat sprekt mij wel aan
spreken - hij / zij spreekthij / zij sprekt
spreken - ik heb gesprokenik heb sprook'n
spreken - ik spreekik spreek
spreken - jij spreektdoe sprekst
spreken - jullie sprekenjem spreek'n
spreken - u spreektjoe spreek'n
spreken - wij / zij sprekenwij / zij spreek'n
sprenkelensprenkel' n
springlevendspringleev'mteg
springpaardspringpeerd
springtouwtouwkespringerstouw
springvormspringvörm
sprinkhaansprinkhoan
sprintensprint'n
sproeikopbroezer
sprokkelensprokkel'n
sprokkelhoutsprokkelholt
sprotspröt
spruitspruut
spruitenspruut'n
spruitjesspruudjes
spruitstukspruutstuk
spugenspij'n
spugenspei'n
spuienlooz'n
spuitschuimspuitschuum
sputterenspudder'n
spuugspij
spuugspei
spuwbakjespeibakje
spuwenspei'n
sta in de weghinnerpoal
staafijzerstoafiezer
staakstoak
staalstoal
staalborstelstoalbozzel
staaldraadstoaldroad
staalkaartstoalkoart
staalkabelstoalkoabel
staalplaatstoalploat
staalwolstoalwol
staanstoan
staan - daar hebben zij gestaandoar hemm'n ze stoan
staan - hij / zij staathij / zij stijt
staan - ik staik stoa
staan - jij staatdoe stijst
staan - jullie staanjem stoan'n
staan - mooi laten staanmooi stoan loat'n
staan - u staatjoe stoan'n
staan - wij / zij staanwij / zij stoan'n
staandop 'n del
staanderecht op 'n del
staandetied'ns
staangeldstoageld
staanplaatsstoanploats
staartsteert
staartbeentjesteertbodje
staarthamersteerthoamer
staartjesteertje
staartjestartje
staartmeesjesteertmeeske
staartstuksteertstuk
staatstoat
staatkundigstoatkundeg
staatsapparaatstoatsabberoat
staatscourantstoatskraant
staatsdienaarstoatsdienoar
staatsgevaarlijkstoatsgevoarlek
staatsloterijstoatslödderij
stabieleev'mwichteg
stabilisatiestabilisoatie
stad groningenstad
stad groningerstadjeder
stadbewonerstadjeder
stadhouderstadholler
staffelenstavvel'n
staffelen - staffel jij dat even?stavvelst dat eemkes?
stafkaartstafkoart
stage lopenstage loop'n
stageldstoangeld
stageplaatsstageploats
stagnatiestagnoatie
stagnerenstagneer'n
stakenopholl'n
stakenstoak'n
stakingstoaking
stal uitmestenmizz'n
stalenstoal'n
stalhouderijstalhollerij
stalletjekroamke
stalmeststalmis
stamboekpaardstamboekpeerd
stamelenstoamel'n
stamelenhakkel'n
stamlokaalstamlokoal
stampenstamp'n
stampenfienmoak'n
stamppot andijviestamppot andievie
stamppot boerenkoolmoes
stamppot boerenkoolstamppot moes
stamppot koolraapstamppot korropp' m
stamppot wortelenstamppot worrels
stamppot zoete appelenhiede bliksem
stampvolstamp'svol
stamtafelstamtoavel
stamvaderstamvoader
standhoudenstandholl' n
standjeuutbranner
standplaatsstandploats
stankafsluiterstaankoafsluuder
stansenstanz'n
stapelstoabel
stapelbedstoabelberre
stapeldoosstoabeldeus
stapelgekstoabelmesjokke
stapelgekkneddergek
stappenstapp'n
stappennachtbroak'n
stapsgewijsstapke veur stapke
starstief
startbegunpunt
startbegun
startbaanstartboan
startenbegunn'n
startkapitaalbegunkap'toal
startklaarstartkloar
stateloosstoat'nloos
statenbijbelstoat'nbiebel
statiestoatie
statigveurnoam
stavenstoav'm
steedsdeurloop'md
steeds terugkerendherhoaldelijk
steeggloep
steegsteig
steekvliegneefke
steekwapensteekwoap'm
steengruissteengruus
steenkoudstenkold
steenlaagsteenloag
steenpuiststeenpuust
steenzaagsteenzoag
steevaststeevaast
steigerensteiger' n
stekelstiekel
stekelbaarsjestiekelspoorntje
stekeldraadstiekeldroad
stekeligstiekeleg
stekeltjestiekeltje
stekelvarkeniegelswien
stekensteek'n
steken - hij / zij steekthij / zij stekt
steken - ik steekik steek
steken - jij steektdoe stekst
steken - jullie stekenjem steek'n
steken - u steektjoe steek'n
steken - wij / zij stekenwij / zij steek'n
steken - zij hebben gestokenzij hemm'n stook'n
stekkerdoosstekkerdeus
stelensteel'n
stelengapp'm
stellagestelloage
stellenstell'n
stelligzekerwoar
stellingnamestellingnoame
stelplaatsstelploats
stelschroefjestelschroefke
stelselmatigstelselmoateg
steltenloopstokk'n
stembandstembaand
stembereikstemberiek
stembiljetstembriefke
stembriefjestembriefke
stemgeluidstemgeluud
stemlokaalstemlokoal
stempelautomaatstembelautomoat
stempelenstembel'n
stempelkaartstembelkoart
stempelkussenstembelkuzz'n
stemvorkstemvörk
stenenstien'n
stenensteen'n
stennesdrokte
steppenautopett'n
sterilisatiesterilisoatie
sterk behaardruug
sterk de bips bewegen bij het lopenkondjeschuudel'n
sterk hoestenrochel' n
sterk rokend iemandkwaalmpot (schoorstean )
sterk rokende autokwaalmpot (schoorstean )
sterke drankstaarke draank
sterrensteern's
sterrenkijkersterrekieker
sterretjessteerntjes
steunensteun'n
steunpilaarsteunpiloar
stevig doorstappenaanbeen'n
stickerplakploadje
stiefkinderenstiefkiener
stiefmoederstiefmoeke
stiefvaderstiefvoader
stiekem iets regelenbekonkelefoez'n
stiekeme zuinigerdkniezebieter
stiekemerdgluuperd
stierbol
stijfstief
stijfholtereg
stijf persoonjan kloaz'n
stijfkoppeteuzze
stijfselstiefsel
stijgenstijg'n
stijlhandelswieze
stijldansenstijldaanz' n
stikdonkerpikkeduuster
stilgeluudloos
stilhoudenstilholl'n
stilhoudenverzwieg'n
stilstaanstilstoan
stilzwijgenstilzwieg'n
stimulansdriefveer
stipjestipke
stipjesstibbeltjes
stippelenstibbel'n
stippellijnstibbellien
stippeltjesstipkes
stoepjestoepke
stoffenstovv' m
stoffer en blikmotschop en veger
stoffer en blikmotblik en veger
stofneststofnust
stofzuigenstofzuug'n
stokenstook'n
stokpaardjestokpeerdje
stommelenstommel'n
stommerdstovvel
stommerikkoenavvel
stompenstomp'm
stomverbaasdstomverboasd
stoofpeertjessteufpeerkes
stoofpeertjespeerkes
stoofperenpeerkes
stoofpotjesteufpodje
stoomwoasem
stoomstrijkijzerstoomstriekiezer
stootsteut
stootbandsteutbaand
stootkussensteutkuzz'n
stootwapensteutwoap'm
stoppeligruug
stoppenstopp' m
stopverfstopvaarf
stormstörm
stormbaanstörmboan
stormenstörm'n
stormhaakstörmhoak
stormlantaarnstörmlanteern
stormvaststörmvaast
stortbuistörtbui
stortenstört'n
stortingsbewijsstörtingsbewies
stortplaatsstörtploats
stortvloedstörtvloed
stotensteut'n
stoten - hij / zij stoothij / zij steut
stoten - ik stootik steut
stoten - jij stootdoe steutst
stoten - jullie stotenjem steut'n
stoten - u stootjoe steut' n
stoten - wij / zij stotenwij / zij steut' n
stoten - wij hebben gestotenwij hemm'm steut'n
stoterigsteudereg
stotterenstudder'n
stoutondeug'nd
stouterikdundersteen
stoven (gaarkoken) steuv'm
stoven (voetwarmers) stoov' m
straaljagerstroaljoager
straalkachelstroalkachel
straalverbindingstroalverbiening
straalvliegtuigstroalvliegtuug
straatstroat
straatarmstroataarm
straatbezemspadderbezzem
straathandelaarstroathandeloar
straatkeikienerkopke
straatlantaarnstroatlanteern
straatmakerstroademokker
straatstenenstroatsteen' n
strafbaarstrafboar
strafbepalingstrafbepoaling
strafzaakstrafzoak
strakjesdom'nt
strakjesaanst'nd
straksdomn't
straksdom'nt
straksaanstn'd
straksdomt
straksaanst'nd
straksant
stralenstroal'n
stralendstroal'nd
stralingstroaling
stramstief
strandhuisjestrandhuuske
strandjutterstrandjudder
streepjestreepke
strekkenstrekk'n
strengelenstrengel'n
streperigstrebereg
stretchernoodberre
strevenstreev'm
strijdbaarstriedboar
strijdbijlstriedbiel
strijdenstried'n
strijdenstried' n
strijden - hij / zij strijdthij / zij stridt
strijden - jij strijdtdoe stridst
strijdkrachtenstriedkracht'n
strijdmakkermedestrieder
strijdvraagstriedvroag
strijkboutstriekiezer
strijkenstriek' n
strijken - het wasgoed werd gestreken't wasgoed wer streek'n
strijken - ik strijkik striek
strijken - jij strijktdoe strikst
strijken - jullie strijkenjem striek'n
strijken - u strijktjoe striek'n
strijken - wij / zij strijkenwij / zij striek' n
strijken - ze hebben gestrekenze hemm'n streek'n
strijken hij / zij strijkthij / zij strikt
strijkijzerstriekiezer
strijkplankstriekplaank
strijkstokstriekstok
strikkenstrikk'n
strikvraagstrikvroag
strippenoafstreup'm
strippenstripp'n
strippenkaartstribbekoart
stripverhaalstripverhoal
stromenstroom'n
strompelenstrombel'n
strompelen - wat strompel jewat strombelst
stronkstob
strooisuikerpoeiersukker
stroomdraadstroomdroad
stroomregelaarstroomregeloar
stroomstootstroomsteut
strooplikkeronnerkruuber
strooplikkerstroopslikker
stroopsuikerstroopsukker
stroopwafelsstroopwoavels
stropteeg'nvaaler
stropdasstrik
stropen (van mouwen) stroop' n
stropen (van wild) streup'n
stroperstreuber
strotströt
strotklepjeströtklepke
struikstruuk
struikelenstrovvel'n
struikelenstrukel' n
struikenstruuk' n
struikgewasstruukgewas
struikroverstruukrover
struinenstruun'n
struinen - hij / zij struinthij / zij struunt
struinen - ik struinik struun
struinen - jij struintdoe struunst
struinen - wij hebben gestruindwij hemm' n struund
struisvogelstruusvogel
studiejaarstudiejoar
studietijdstudietied
studiowaarkkoamer
stuffenstuvv'm
stugstoens
stug - wat een stugge manwat 'n stoenze kirrel
stug (mens) stoens
stug (mens) stuuns
stug (van personen) stoens
stugge manstoenze kirrel
stuifmeelstuufmeel
stuifmeelstuufzoad
stuifsneeuwstuufsnei
stuifzandstuufzaand
stuikenstuuk' n
stuiptrekkenstuuptrekk'n
stuitbeensteertbodje
stuitenstuit' n
stuiterenstuider'n
stuivenstuuv'm
stuivenstuuv' m
stuiven - het stuift't stuft
stuiven - het stuift't stuuft
stuiven - ik stoof erop af'k stoof d'r op oaf
stuiverijstuuverij
stuivertje wisselenstuvertje wizzel'n
stuk in de kraagdronk'nd
stukadorenbepleister'n
stukadorenstukedoor'n
stukje bij beetjevlotje bij vlotje
stukje bij beetjevlotjederij
stukken brandhoutklopkes holt
stukken gekloofd houtklopkes holt
stukmakenkapotmoak'n
stuksgewijsstuksgewies
stuntelaarhakk'nkruk
stuntelaarstoffel
stuntelenstundel'n
stuntelig persoonhakk'nkruk
stuntenstunt' n
stuntprijsstuntpries
sturenstuur'n
stuurhuisstuurhuus
stuurknuppelstuurknubbel
stuursbokkeg
stuursstoens
stuursstuuns
stuurslotstuurslöt
subietieneen'nt
subietvotdoalek
subsidietegemoetkomming
substantieelhoofdzoakelijk
sucadekoeksukkoadekoek
sudderenpruddel'n
sudderensudder'n
sudderen - het vlees staat te sudderen' t vlees stijt te sudder' n
sudderlapjesteuflapke
sudderlapjesudderlapke
sudderplaatjesudderploadje
sufsoezereg
suffensuvv'm
sufferdkloothommel
suffigdreumereg
suffigsuvveg
suggererenveurstell'n
suggestieveurstel
suikersukker
suikerbietensukkerbiet'n
suikerbroodsukkerstuut
suikergoedsukkergoed
suikerhartsukkerhaart
suikerklontjesukkerklondje
suikertantesukkertaande
suikerzakjesukkerzakje
suizebollensoezeboll'n
suizelenduuzel'n
sukadesekoade
sukadekoeksekoadekoek
sukadelapjessekoadelapkes
supermarktzulfbediening
supreemuuterst
surfenplaankzeil'n
surplusteveul
surpriseverrazzing
surrogaatnoamoak
surrogaatsurogoat
surseanceuutstel
surveillancebewoaking
sussenbedoar'n
switchenomschoakel'n
switchenverwizzel'n
sympathiekoareg
symptoomverschiensel
synchroongeliektiedeg
synodaalsynodoal
systeemkaartsysteemkoart
systematischsystemoaties

T

t-shirtmouwhemd
taaitooi
taai (dat spul is . .) tooi
taai-taai-poppetjetaaipopke
taakopgoave
taaktoak
taakomschrijvingtoakomschrieving
taaltoal
taaleigentoaleig'n
taalgebruiktoalgebruuk
taalkunstenaartoalkunstenoar
taalstrijdtoalstried
taalzuiveringtoalzuvering
taarttoart
taartjetoardje
tabakspijptebakspiep
tabakspruimtebakspruum
tabelliest
tabernakeltabernoakel
tachtigjarigtachtegjoareg
tackelenpoodje flikk'n
tackelenstruukel'n loat'n
tactiekiensteek
tafeltoavel
tafellakentoavelloak'n
tafeltjetovveltje
tafelwijntoavelwien
tafelzouttoavelzolt
takeltoakel
takelautokroanwoag'n
takelentoakel'n
takelwagentoakelwoag'n
takjeprikje
talentgoave
talentvolbegoafd
talenwondertoal'nwonner
talkshowproatprogramma
talloosontelboar
talrijktalriek
tamelijknogal oarig
tamelijktoamel'k
tamtamdrokte
tandenborsteltannebezzem
tandenborsteltannebozzel
tandwielkamrad
tandwieltandrad
tandwortelstaandworrels
tankentenk' n
tankstationbezinepomp
tankwagentenkwoag'n
tantetaande
tappenientapp'm
tappentapp'n
tariefpriesliest
tartenuutdoag'n
tasjetaske
tastbaartastboar
tastenaanroak'n
taterenkwebbel'n
taxateurpriesbepoaler
taxatietaxoatie
taxerenpriesbepoal'n
taxerentaxeer'n
taxibaantaxiboan
taxicentraletaxicentroale
te binnen schietenien 't zin schiet'n
te goeder trouwaargeloos
te veel geld afvragen' t vel over d' oor' n hoal' n
te ver gaanoverdriev'm
te vroegveurboareg
teamworkgroepswaark
teefjeteefke
teelaardetuuneerde
teenagerhaalfwozz'n
teenslippertoonslibber
teerbreekboar
tegelijkgeliektiedeg
tegelijktegeliek
tegelijktegelieks
tegelijktoegelieks
tegelijkertijdgeliektiedeg
tegelzettertegelzedder
tegemoetkomentegemoetkomm'n
tegenteeg' n
tegenbewijsteeg'nbewies
tegendraadsbalstureg
tegendraadsbalsturig
tegendraadsteeg'ndroads
tegengaanteeg'ngoan
tegenhoudenteeg'nholl'n
tegenkandidaatteeg'nkandidoat
tegenprestatieteeg'nprestoatie
tegenslagteeg'nwiend
tegenspartelenteeg'nspardel'n
tegenspelerteeg'nspeuler
tegenspraakteeg'nsproak
tegensputterenteeg'nspudder'n
tegenstand biedenteeg'nstribbel'n
tegenstribbelenteeg'nstribbel'n
tegenstrijdigteeg'nstriedeg
tegenvallenteeg'nvaal'n
tegenvoorstelteeg'nveurstel
tegenwerkenteeg'nwaark'n
tegenwindteeg'nwiend
tegenwoordigop 't heed'n
tegenzittenteeg'nloop'm
tehuistehuus
teinthuudskleur
teisterenteister'n
tekeergaanroaz'n
tekeergaantekeergoan
tekenteek'n
tekendoosteek'ndeus
tekenenteek'nen
tekenfilmteek'nfilm
tekenliniaalteek'nlinioal
tekentafelteek'ntoavel
tekstverklaringtekstverkloaring
tekstverwerkertekstverwaarker
teloog'nblikje
telefonerenbell'n
telefonerentelefoneer'n
telefoontillefoon
telefooncentraletelefooncentroale
telefoonkaarttelefoonkoart
telegraaftelegroaf
telenkweek'n
telenteel'n
teleurgesteldbeteuderd
teleurstellenteeg'nvaal'n
teleurstellenteleurstell'n
televisiekiekkastje
televisiekijkertelevisiekieker
televisiereklametelevisierekloame
televisieuitzendingtelevisieuutzending
telkenmaleieder keer'n
telkensiederkeer'n
telkensaanholl'nd
telkensheul tied
tellentell'n
telraamtelroam
temeeaanst'nd
temmeroafrichter
temperenmoateg'n
temperentember'n
tempexpiepschuum
tempomakergangmoaker
ten laatstetenslödde
ten volletotoal
tenentoon'n
tenger persoonhiepselkriek
tenger persoonhiepsel
tennissentennizz'n
tenslottetenslödde
tenslotteuuteindelijk
tentamententoam'n
tentamenveurexoam'm
tentharingtenthering
tentoonstellententoonstell' n
ter apeltroapel
terdegedoaneg
terecht (teruggevonden) terechte
terechtkomenterechtkomm' n
terechtstaanterechtstoan
terechtwijzenterechtwiez'n
terloopsien 't veurbijgoan
termijntermien
termijntiedsruumte
terpentijntapp'mtien
terpentijnolietapp' ntieneulie
terpentinetapp'ntien
terreinmotorbult' nbroezer
terreinwagenterreinwoag' n
terreinwedstrijdterreinwedstried
terstonddoalijk
terugtrug
terugweerom
terugbetalentrugbetoal' n
terugblikkenomkiek'n
terugblikkentrugblikk'n
terugdraaientrugdraai'n
teruggaantruggoan
teruggavetruggoave
teruggetrokkentrugtrokk'n
teruggrijpentruggriep'n
terughoudendtrugholl'nd
terugkijkentrugkiek'n
terugkoppelentrugkobbel' n
terugluisterentrugluuster'n
terugschakelentrugschoakel'n
terugschrijventrugschriev'm
terugslaantrugsloag'n
terugtrappentrugtrapp'm
terugverlangen naarwinst hemm'n van
terugverwijzentrugverwiez'n
terugvragentrugvroag'n
terugwijkenachteruutwiek'n
terugwijzenvotstuur'n
terugzendentrugstuur'n
terugzendenweeromstuur'n
terugzettenachteruutzett'n
terugzienomkiek'n
terugzientrugkiek'n
terwijlterwiel
terzijde stellenbuut'nsluut'n
terzijdestellenuutsluut'n
testbaantestboan
testenuutperbeer'n
testrijdertestrieder
teutdronk'nd
teutaanschoot'n
teutenteut'n
teveelteveul
tevergeefsom e nucht
tevergeefsvergees
tevorenveuroaf
tevredenbliede
tevredentevreed'n
tewerkstellenan 't waark zett'n
tezelfdertijdientuss'n
thansop ' t heden
thansop 't heed'n
thansnou
thee met een scheutje melkpodjethee
theedoekdreugdoek
theehuisjetheehuuske
theekopjetheekopke
theelepelroeriezer
theelepeltjetheelebeltje
theetafeltheetoavel
theezakjetheepuudje
theezeefjetheezeefke
thermostaatthermostoat
thuistuus
thuisbrengentuusbreng'n
thuisfluitertuusfluider
thuishaventuushoav'm
thuishorentuusheur'n
thuiskomentuuskomm'n
thuiswedstrijdtuuswedstried
thuiswerkertuuswaarker
ticketploatsbewies
tiendaagsetiendoagse
tienduizendtienduuz'nd
tierenbandiez'n
tierigleev'mteg
tietentitt'n
tijdtied
tijd met weinig aktiviteitenkomkommertied
tijd verkwistentied verdoen
tijdelijktiedelek
tijdenstied'ns
tijdens de kerkdienstonner kerktied
tijdgebrektiednood
tijdopnametiedopnoame
tijdschakelaartiedschoakeloar
tijdsruimtetiedsruumte
tijdverdrijftiedverdrief
tijgertieger
tikkentikk'n
timmerentimmer' n
timmerhouttimmerholt
timmerliedentimmerluu
timmerwerktimmerwaark
tintelentintel' n
tippelentibbel'n
tippentipp'n
tipsyaanschoot'n
titanenstrijdtitoan'nstried
titelhoudertitelholler
tjokvolhudje-mudje
tobbeoaker
tochttrekwiend
tochtbandtochtbaand
tochtjetripke
toesloot'n
toebedelentoewiez'n
toebehorentoebeheur'n
toebereidenkloarmoak'n
toebereidenkloarmoakk' n
toebijtentoebiet'n
toebijtentoehapp'm
toedekkenienstopp'm
toeëigenenienpikk'n
toefboske
toefjetoefke
toefluisterenienfluuster'n
toegangswegienrit
toegankelijkberiekboar
toegeeflijkmetgoand
toegegeventoegeev' m
toegepasttoepaast
toegewijdzörgzoam
toegiftextroadje
toegooientoesmiet'n
toehappentoehapp'n
toehoordertoeheurder
toehorenluuster'n
toekennentoewiez'n
toekijkentoekiek'n
toeknijpendichtkniep'm
toelaatbaartoeloatboar
toelagetoeloage
toelatentoeloat'n
toeleggenbijpaaz'n
toelichtenuutleg'n
toelichtenverduudelk'n
toelichtinguutleg
toeloopdrokte
toendestieds
toenaderingtoenoadering
toenametoenoame
toenameuutbreiding
toenmaalsdestieds
toepasbaartoepazzelijk
toepasselijktoepazz'lek
toereikendgenog
toerentellertoer'nteller
toeschijnentoeschien'n
toeschouwerkieker
toeschrijventoeschriev'm
toeschuiventoeschuuv' m
toeslaantoehapp'n
toespelentoespeul' n
toespraaktoesproak
toestelabberoat
toestemmingpermizzie
toestoppentoestopp'n
toetakelenoaftuug'n
toetakelentoetoakel'n
toetentoet' n
toeterentuuder'n
toetsenperbeer'n
toewijdentoewijd'n
toewijzentoewiez' n
toezeggenbeloov'm
toezendenstuur'n
toezendentoestuur'n
toezienoppaaz'n
tofwooptiefreakindoo
toilethuuske
toiletborstelpleebozzel
toiletborstelwc-bozzel
toiletpapierwc-pepier
tokkelentokkel' n
tolienvoerrecht'n
tolerantruumdenk'nd
tolerantverdroagzoam
tolererenverdroag'n
tolhuistolhuus
tollen (kinderspel) topp'n
tollenaartollenoar
tomatentomaat'n
tombolalödderij
tomeloosbuut'nsporeg
tontun
tondeldoosjetondeldeuske
toneelspelentoneelspeul'n
tonenaanduud'n
tonenzien loat' n
tongblèber
tongzoennadde tuut
tongzoenenbekslikk' n
tongzoenentonkjevrij'n
toonbaartoonboar
toonbankteunbaank
toonkamertoonkoamer
toonzaaltoonzoal
toorniggramniedeg
toornigkwoad
topberaadtopberoad
toptijdtoptied
topzwaartopzwoar
tornentörnen
torrentiekjes
torsendroag'n
tortelduiftördelduuf
tortelduifjestördelduufkes
tosti ijzertosti abberoat
totaalheul'ndaal
totaaltotoal
totaalplaatjetotoalploadje
totaaltijdtotoaltied
total lossomluggie
toupethoarstukje
toupetpruuk
touringcarluxe bus
touwbaantouwboan
touwladdertouwledder
touwtjetouwke
touwtjespringentouwkespring' n
tovenaarduvelskunstenoar
tovenaarteuvenoar
tovenarijduvelskunst'n
toverbalteuverbaal
toverballenteuverball'n
toverenteuver'n
toverheksteuverheks
toverkunstteuverij
toverlantaarnteuverlanteern
traag persoondwelmscheet
traantroan
traangastroangas
trachtenperbeer'n
tractortrekker
trainenoeven'n
trainenoafricht'n
traktatietraktoatie
tralietroalie
trambaantremboan
trancedreumtoestand
tranentroan'n
transformatietransformoatsie
transformatoromvörmer
transformerenomvörm'n
transparantdeurschien'nd
transpiratievochtzwit
transpirerenzwitt'n
transportabelverploatsboar
transporterentransporteer'n
trapjetrapke
trappelentrabbel' n
trappelzaktrabbelzak
trappentrapp'n
trappenhuistrapp'nhuus
trapperpedoal
trappertrabber
trapportaaltrapportoal
trapsgewijstrapsgewies
trechtervormigtapstoeloop'nd
tredentreed'n
tredmolentredmeul' n
treffentrevv'm
treinbaanspoorlien
treinkaartjetreinkoardje
treiterentreiter'n
trekhaaktrekhoak
trekkasttrekkaast
trekkentrekk'n
trekschakelaartrekschoakeloar
trekstoottreksteut
trekzaagtrekzoag
trekzalftrekzaalf
trendmatigtrendmoateg
trendsettertrendzedder
trendyeig'ntieds
treurenjammer'n
treuzelaardwelmscheet
treuzelaardwelmer
treuzelaardwelm
treuzelenomsoez'n
treuzelendwelm'm
treuzelendwelm'n
treuzelentreuzel' n
trilhaartjetrilhoarke
trillentrill'n
trippelentribbel'n
troepbrut
troepproeksel
troep (bende) swienebrut
troetelenknuvvel'n
troetelnaampjetroedelnoamke
troeventroev'm
troffeltruvvel
tromboneschuuftrompet
trommeltrom
trommelslagertromsloager
trommeltjetromke
trompetterentrompedder' n
troostenmoed ienspreek'n
troostprijstroostpries
tropenjarentroop'njoar'n
tropenroostertroop' nreuster
trotströts
trotserentrotseer'n
trottoirriep
trouweloos persoonoafvallege
trouwkaarttrouwkoart
trouwpartijbruuloft
trucfoefke
trucje om iets te onthoudenezelsbrugje
trukendoostrukedeus
tuchthuistuchthuus
tuchtigenstravv'm
tuienvaastzett'n
tuigtuug
tuigentuug'n
tuimelbedopklapberre
tuimelenkukel'n
tuimelentumel'n
tuimelraamtumelroam
tuintuun
tuinbonenpoebetoon'n
tuinbonentuunboon'n
tuinbonenwaalse boon´n
tuinderijtuundjederij
tuinhuisjetuunhuuske
tuinierenien ' e tuun waark' n
tukjemiddagsloapke
tureluursstoapelgek
tureluurstiebelzinneg
turftörf
turfblokkenbagels
turfmolmtörfmot
turven (plag) törv'm
turven (tellen) turv'm
tussentuss'n
tussenbeidetuss'nbeid'nt
tussendeurtuss'ndeur
tussendoortuss'ndeur
tussendoortjehapke
tussenintuss'nien
tussenruimtetuss'nruumte
tussentijdsien tied
tussentijdstuss'ntieds
tussenuittuss'nuut
tussenvoegenienlass'n
tussenvormtuss'nvörm
twaalftaldozien
twaalfuurtjetwaalfuurke
Tweede zondag na pasenpiemeltje poas'n
tweederangsminderwoardeg
tweedubbeldubbelt
tweegespreksoam'msproak
tweemaaltweemoal
tweespraaktweesproak
tweestrijdtweestried
tweestrijdtwievel
tweetaligtweetoaleg
tweevoudigdubbelt
tweezijdigtweeziedeg
twijfeltwievel
twijfelaartwieveloar
twijfelachtigtwievelachteg
twijfelenoarzel'n
twijfelentwievel'n
twinkelentwinkel' n
twintigstieg
twintigtwindeg
twintigtalstieg
twistappeltwistabbel
twistvraagtwistvroag
typerentypeer'n
typischapaart
typischvremd

U

uisiebel
uisiepel
uiensiebels
uienbroodsiebelstuut
uienjussiepelstip
uiensoepsiebeltjesoep
uierjoar
uiluul
uilenborduulebred
uilenbriluilenvril
uilenbriluulebril
uilskuikenuulskuuk'n
uiltjeuultje
uiltje knappentukje doen
uituut
uit de tijdollerwets
uit en thuisuut en tuus
uit het hoofduut de kop
uit!oafloop'm!
uitademenuutoadem'n
uitbaggerenuutbagger'n
uitbalacerenuutbalanzeer'n
uitbannenuutdriev'm
uitbatenuutboat'n
uitbaterzetboas
uitbeeldenveurstell'n
uitbeitelenuutbeidel'n
uitbenenuutbeen'n
uitbetalenuutbetoal'n
uitbijtenuutbiet'n
uitblazenuutpoest'n
uitblazenuutpuust' n
uitblijvenuutbliev'm
uitblinkerknoeperd
uitborstelenuutbozzel'n
uitbottenontspruut'n
uitbraakuutbroak
uitbreidenuutdij'n
uitbrekenlösbarst'n
uitbuiteruutzuger
uitbundigbuut'ngewoon
uitbundig etendikkedak'n
uitbundig lachenschoater'n
uitdagenuutdoag'n
uitdoenuutschoakel'n
uitdoenuuttrekk'n
uitdokterenuutdokter'n
uitdokterenuutkien'n
uitdokterenuutzoek'n
uitdovenbluzz'n
uitdovendoov'm
uitdragenuutdroag'n
uitdragenverköndeg'n
uitdrijvenverjoag'n
uitdrogenuutdreug'n
uitdrukkelijkduud'lijk
uitdrukkenuutpaarz'n
uitduidenomschriev'm
uitduidenuutduud'n
uitduwenuutsteut'n
uiteenlös van 'n anner
uiteenbarstenontplovv'm
uiteendoenuutlegg'n
uiteenlopendoafwiek'nd
uiteenrafelenuutpluuz'n
uiteenspattenuutmekoarspatt'n
uiteenzettingverkloaring
uiteindeuutenne
uiteindelijktenslödde
uitenuutspreek'n
uitentreurenzunner opholl'n
UiterlijkEngels
uiterlijkbuut'nkaant
uiterlijkuuterlek
uitermatebuut'ngewoon
uiterst kleinpiedepeudereg
uitersteaargste
uitflappenuutflapp' n
uitfluitenuutfluit' n
uitfoeterenuutkavver'n
uitgaanskledinguutloperse pak
uitgaanstenueuutloperse pak
uitgaveuutgoave
uitgavenuutgoav'm
uitgebakken spekuutbakk'n spek
uitgebakken spekjesuutbakk'n spekjes
uitgebalanceerduutbalanceerd
uitgeblustuutblust
uitgebreidomvangriek
uitgebreid etendikkedakk'n
uitgedroogduutdreugd
uitgegomduutgumd
uitgehongerduuthongerd
uitgehongerduutput
uitgekookte deugnietuutgepuderde deugniet
uitgekookte deugnietuutgepuuderde deung' niet
uitgekookte smeerlapuutgepuderde deug'niet
uitgekozenuutverkoor'n
uitgelatenbliede
uitgeleefdoafleefd
uitgeleerdoafstudeerd
uitgemaaktoafdoan
uitgenomenuutgezunnerd
uitgeputoafpeigerd
uitgerekend (becijferd) uutreek'nd
uitgerekend nuuutgereek'nd nou
uitgeschakelduutschoakeld
uitgeslotenbuut'nsloot'n
uitgesprokenduud'lijk
uitgestorvenuutstrurv' m
uitgestrekenevv'm
uitgetelduutput
uitgewoondhoaveloos
uitgewoonduutwoond
uitgezondeneoafgevoardegde
uitgezonderduutzunnerd
uitgietenuutstört'n
uitglijdenuutglied' n
uitgommenuutgumm'n
uitgroeienuutdij'n
uitheemsbuut'nlands
uithorenuutheur' n
uithoudendeurstoan
uithoudenuutholl'n
uithouwenuuthakk'n
uithuizenuuthuuz'n
uitjeuutstapke
uitjouwenuutsliep'm
uitkafferenuutfoeder'n
uitkafferenuutkavver' n
uitketterenuutfoeder'n
uitketterenuutscheld'n
uitkienenuutzoek'n
uitkietelenuutkiedel'n
uitkijkuterlijk
uitkijkenuutkiek' n
uitkijkpostuutkiekpost
uitkijktorenuutkiektoor'n
uitklapbaaruutklapboar
uitklappenoop'msloag'n
uitkledenuutboei'n
uitknijpenuutkniep' n
uitknijpenuutpaarz'n
uitkomenuutkomm'n
uitkomstresultoat
uitlaatknalpot
uitlaatknalpiep
uitlaatgassenuutloatgazz'n
uitladenlözz'n
uitladenuutload'n
uitlatenuutloat'n
uitleg gevenuutduud´n
uitleggenuutduud'n
uitlepelenuutlebel'n
uitlevenuutleev'm
uitlezenuutleez'n
uitlijnenuutstibbel'n
uitlopenuutloop'n
uitlotenuutlött' n
uitluidenuutluud'n
uitmakenbluzz'n
uitmakenuutmoak' n
uitmestenuutmizz'n
uitnodigennuig'n
uitoefenenbedriev'm
uitpakkenuutpakk'n
uitpersenuutpaarz'n
uitpluizenuutpluuz' n
uitpluizenuuttiez'n
uitpratenuutproat'n
uitproberenuutperbeer'n
uitpuffenuutbloaz'n
uitpuilenuutpuul'n
uitpuzzelenuutpuuzel'n
uitrangerenuutschoakel'n
uitrazenuutroaz' n
uitrekenenbeciever'n
uitrijdenuutried' n
uitroeptekenuutroepteek'n
uitschakelenuutschoakel'n
uitschakelenuutzett'n
uitscheidenopholl'n
uitschieteruutschieder
uitschrijvenuutschriev'm
uitschuifbaaruutschuufboar
uitschuiftafeluutschuuftoavel
uitschuiftafeluuttrektoavel
uitschuivenuutschuuv'm
uitslaguutslag
uitslapenuutsloap'n
uitslijtenuutsliet'n
uitsluitenuutsluut'n
uitsluitendallenneg
uitsluitendenkelt en alleen
uitsmijteruutsmieder
uitsnijdenuutsnied'n
uitsparenbezuneg'n
uitsparenuutspoar'n
uitspelenuutspeul'n
uitspokenuutspoek'n
uitspokenuutvoer'n
uitspokenuutvreet'n
uitspraakuutsproak
uitspruitenuutspruut'n
uitspugenuutspei'n
uitstaanverdroag'n
uitstapjeuutstapke
uitstekenuutsteek'n
uitstellenverdoag'n
uitstippelenuutstibbel'n
uitstotenuutsteut'n
uitstotenverdriev'm
uitstralenuutstroal'n
uitstralinguutstroaling
uitstrijkenuutstriek'n
uitstuffenuutgumm'm
uittestenuutperbeer'n
uittestenuuttest'n
uittrektafeluuttrektoavel
uitvaagselschorriemorrie
uitvaagseluutvoagsel
uitvarenuutvoar'n
uitverkoopopruming
uitvindenuutviend'n
uitvinderuutviender
uitvinderuutviener
uitvissenuutvizz'n
uitvlooiennoaspeur'n
uitvoegstrookuutriestrook
uitvogelenuutdokter'n
uitvouwenuutvoll'n
uitwasemenuutdamp'n
uitwasemenuutwoasem'n
uitwassen (extreme vormen) uutwazz'n
uitwassen (schoonmaken) uutwass'n
uitwedstrijduutwedstried
uitwendigan 'e buut'nkaant
uitwerkenuutwaark'n
uitwerpenversteut'n
uitwijkenuutwiek'n
uitwijzenuutwiez'n
uitwisselenuutwizzel'n
uitwissenuutveeg'n
uitwissenuutwiss'n
uitwoedenuutroaz'n
uitwuivenuutzwaai'n
uitzienuutkiek'n
uitziftenzeev'm
uitzingenvolholl'n
uitzonderenuutsluut'n
uitzonderenuutzunner'n
uitzonderlijkuutzunnerlek
uitzuigenuutzuug'n
uitzwerenuutzwell'n
uitzwetenuutzwitt'n
unanieméénpoareg
uniekapaart
uniekzeldzoam
uniformuniförm
updatenbijwaark'n
upgradenopwoardeer'n
urgentdring'nd
urineblaasbloas
urinerenplazz'n
utopiedreumbeeld
uurglaszaandlober
uurwerkuurwaark
uwerzijdsvan joen kaant
uzelfjoezulf

V

vaagvoag
vaagwoazeg
vaaknogal gauw es
vaakvoak
vaalvoal
vaaltmisbult
vaandeldragervoandeldroager
vaantjevlagje
vaantjevoandje
vaarbewijsvoarbewies
vaargeldvoargeld
vaarkaartvoarkoart
vaarshokkeling
vaarsveers
vaarskalfveers
vaartvoart
vaartuigvoartuug
vaasvoas
vaatoafwas
vaatdoekschuddeldoek
vaatkwastoafwasbozzel
vaatkwastofwaskwast
vaccinerenienent'n
vaderoll'heer
vaderpabbe
vadervoader
vadervoaje
vadervooie
vaderbindingvoaderbiening
vaderdagvoaderdaag
vaderenveurollers
vaderhuisvoaderhuus
vaderlandvoaderlaand
vaderlijkvoaderlek
vaderskantpabbe's kaant
vagebondvoagebond
vakantievekaanzie
vakantiehuisjevekaanziehuuske
vakantiewerkvekaanziewaark
vakbekwaambedreev'm
vakbekwaamvakbekwoam
vakcentralevakcentroale
vakkenpakketvakkepakket
vakkundigbekwoam
vakleraarvakleroar
vakonderwijzervakonnerwiezer
vaktaalvaktoal
vakwerkvakwaark
valbijlvalbiel
valkuilhinderloag
valkuilvalkuul
valleileegte
vallendelkomm'm
vallenkukel'n
vallenvaal' n
vallen - ben je gevallen?bist' vaal'n?
vallen - jij valtdoe vaalst
valluikvaalluuk
valreeploopplaank
valsvaals
valserikgluuperd
van binnenienwenneg
van deze tijdeig'ntieds
van enorme omvangvan wonder en geweld
van grote klassehoogstoand
van haarheurn't
van hemzien't
van het ene op het andere momentieneen't
van hunheurn't
van joudien't
van julliejemn't
van lieverleegoandeweg
van mijmien't
van onsoonzn't
van streekontdoan
van streek zijnoverstuur weez'n
van ujoen't
van voren af aanvannijs
vanafvanoaf
vanavondvanoav'md
vandaagvandoag
vandaarvandoar
vandoor (er vandoor gaan) vandeur
vangenvang' n
vanillesuikervanillesukker
vanmorgenvanmörg'n
vannachtvannaacht
vanwegedeurdat
vanwege dat . .omreed'n dat . . .
varenvoar'n
variabelvarioabel
variatievarioatie
variërenwizzel'n
variëteitoafwizzeling
varkenzwien
varkensfokkerzwienefokker
varkensfokkerijzwienefokkerij
varkensleerzwieneleer
varkensmestswienemis
vastbliev'md
vastvaast
vastberadenvastberoad' n
vastbijtenvaastbiet'n
vastgeroestvaastroest
vastgesteldbepoald
vasthebbenbeethemm'm
vasthoudenbeetholl'n
vasthoudenvaastholl' n
vastkoppelenvaastkobbel'n
vastmakenvaastmokk'n
vastnagelenvaastnoagel' n
vatbaarvatboar
vattenbegriep'm
vattenvatt'n
vatten - vat jij dat nou?vatst doe dat nou?
vechtenvecht'n
vechtersbaaskemphoan
vechtersbaasvechtersboas
veedrijverveedriever
veehoudergroenboer
veelpraane
veelveul
veel drinkenzuup'n
veel vijven en zessenveul fiebelekwint'n
veelalmeesttieds
veelaldeurgoans
veelbelovendveulbeloov'md
veelkantigveulziedeg
veelkleurigkoakelbont
veelmaalsvoak
veelomvattenduutgebreid
veeltaligveultoaleg
veelvoudigveulvoldeg
veelvraatveulvroat
veelzeggendveulzegg'nd
veelzijdigveulziedeg
veelzijdig iemandduuz'ndpoot
veempakhuus
veemarktbeestemaarkt
veenheuvelpingo
veertjesveerkes
veestapelveestoabel
veewagenveewoag'n
vegenveeg'n
vegen op het raamgleer' n op ' t roam
vegerbezzem
veiligonner toezicht
veilingoafslag
veilinghuisveilinghuus
velhuud
vel (op gekookte melk) vlei
veldbedkermisberre
veldbedveldberre
veldkeienflint'n
veldmuisveldmuus
veldspelerveldspeuler
veldwachterplietsie
vellenomkapp'm
velletjevlieske
venijnvenien
venijnigvenieneg
ventkirrel
ventenvent'n
ventermarskroamer
ventilatieventiloatie
ventilatorbloazer / poester
ventilerenlucht'n
ventilerenventileer'n
ventjelutje maanje
ventjekirreltje
ver gezochtgemoakt
veraangenamenveraangenoam'n
verademingveroademing
verafver vot
verafgodendweep'm
verafschuwenveroafschuuw'n
veranderenveraaner'n
veranderingoafwizzeling
verankerenvaastmoak'n
verankerenveranker'n
verantwoordingreek'nschap
verbaasdverboasd
verbandgaasverbandgoas
verbandtrommeltjeverbandtromke
verbannenvotjoag'n
verbasterenverbaster'n
verbazenverboaz'n
verbazingverboazing
verbeeldeniendenk'n
verbergenverbaarg' n
verbeterenverbeeder'n
verbeterenverhelp'm
verbeurenkwiet roak'n
verbiddenomproat'n
verbijsterdverbiesterd
verbijtenverbiet' n
verbijten - hij verbijt zichhij verbit 'em
verbijten - verbijt jij je niet?verbitst dij niet?
verbindenan 'n anner moak'n
verbindenverbiend'n
verbindingverbiening
verbitterdverbeet'n
verbitterdvergramd
verblijdbliede
verblijdenverblied'n
verblijfverblief
verbolgengramstoareg
verbondenan 'n anner
verbouwenkweek'n
verbouwereerdverbaldereerd
verbrassenopmoak'n
verbrassenverbrazz'n
verbrekenstuk moak'n
verbrijzelenverbriezel'n
verbrokkelenverbrokkel'n
verbruidbedurv'm
verbruienbedaarv'm
verbruikenverbruuk' n
verbuigenverbuug'n
verdagenuutstell'n
verdagenverdoag'n
verdedigenverweer'n
verdedigingoafweer
verdedigingteeg'nweer
verdektonzichtboar
verdelenverdeel'n
verdelgenuutroei'n
verdenkingaargwoan
verdikkemevergimme
verdisconterenmetnemm'm
verdoezelenverdoezel'n
verdonkeremanenachteroverdrukk'n
verdooldoafdwoald
verdorduutdreugd
verdordverdreugd
verdorieverhip
verdorrenuutdreug'n
verdorvenverdörv'm
verdovenverdoov'm
verdraagzaamienschikkelijk
verdraagzaamverdroagzoam
verdraaidverdold
verdraaid!potjandozie!
verdragendeurstoan
verdragenverdroag'n
verdrevenverjoagd
verdriethaartzeerte
verdrijvenverdriev'm
verdrijvenverjoag'n
verdrijvenvotjoag'n
verdringenvotstopp'm
verdrogenuutdreug'n
verdrogenverdreug'n
verdronkenonnerloop'm
verdroogduutdreugd
verduidelijkenuutlegg'n
verduidelijkenverdudelijk'n
verduidelijkingverkloaring
verduisterenverdonkeremoan'n
verduisterenverduuster'n
verduiveldduvels
verduldverduveld
verdurendeurstoan
verdurenverduur'n
verdwaasdverdwoad
verdwenenverswonn'n
verdwenenvot
verdwijnenverdwien'n
vereistonmisboar
vereistneudeg
verenenbij 'n anner breng'n
verenigenverbiend'n
verergerenveraarger'n
verfvaarf
verfkrabbervaarfkraber
verfkwastvaarverskwast
verfpotvaarfpot
verfrissenverfrizz' n
verfrommelenverfroemel'n
verfspuitvaarfspuit
verfverdunnertapp'mtien
vergaderenbij mekoar komm'm
vergaderenvergoader'n
vergaderingvergoadering
vergallenbedaarv'm
vergangkelijkveurbijgoand
vergarenbij 'n anner breng'n
vergarenverzoamel'n
vergassenvergazz'n
vergasservergazzer
vergeefsvergees
vergeldengoedmoak'n
vergelijkvergeliek
vergelijkbaarvergeliekboar
vergenoegdglunder'nd
vergetenvergeet'n
vergevenkwietscheld'n
vergevenvergeev'm
vergeven - hij / zij vergeefthij / zij vergeft
vergeven - jij vergeeftdoe vergefst
vergevingsgezindgenoadeg
vergewissenovertuug'n
vergewissenvergewizz'n
vergietgatjespaan
vergietenstört'n
vergifvenien
vergissenmisreek'nen
vergissenvergizz'n
vergoelijkengoedproat'n
vergramdvergreld
vergrendelenoafsluut'n
vergrijpmisdoad
vergrijpvergriep
vergruizenstukk'nsloag'n
vergruizenvergruuz'n
verhaalverhoal
verhapstukkenverhapstukk' n
verheerlijkenpriez'n
verheffenverhevv'n
verhelderenverduud'lijk'n
verhelenvotstopp'm
verheugdbliede
verheugenverknuuder'n
verheugingbliedschap
verhinderenbelemmer'n
verhinderenteeg'nholl'n
verhiptslim
verhitgloei'ndhiet
verhittenophiet'n
verhittenopwaarmen
verhoorverheur
verhoudingreloatie
verhoudingverholling
verhuiskaartverhuuskoart
verhuizenverhuuz'n
verhuldonzichtboar
verijdelenmislukk'n loat'n
verjaardverloop'm
verjaardagverjoardag
verjaardagskaartverjoardagskoart
verjaardagsvisiteverjoardagsveziede
verjagenverdriev'm
verjagenverjoag'n
verjarenverjoar' n
verkassenverhuuz'n
verkassenverkazz'n
verkeringscharrelderij
verketterenverkedder'n
verkijkenverkiek'n
verklaarbaarverkloarboar
verklappenverklapp'n
verklarenuutlegg'n
verklarenverkloar'n
verkleumdkold
verkleumenverkleum'n
verklikkerklikspoan
verknallenbedaarv'm
verknoeienbedaarv'm
verkochtverkoft
verkommerenachteruutgoan
verkondigenbekendmoak'n
verkondigenverkundeg'n
verkortenienkort'n
verkoudenverkoll'ns
verkoudheidverkoll'nzegheid
verkrijgbaarverkriegboar
verkruimelenverkrumel'n
verkwanselenverdommedantje'n
verkwikkenverfrizz'n
verkwistendeurjoag'n
verkwisteropmoaker
verlaatverloat
verlagenverleeg'n
verlagingverleging
verlakkenbij de poot nemm'm
verlatenverloat'n
verlatenvotgoan
verledenoafloop'm
verlegeneelsk
verleggenverploats'n
verlerenoafleer'n
verletverzuum
verlevendigenverleev'mteg'n
verliefd jong steltördelduufkes
verliezenkwiet roak'n
verliezenverliez'n
verliezenverspeul'n
verliezen - hij / zij verliesthij / zij verlust
verliezen - jij verliestdoe verlust
verlinkenverroad'n
verlofvekaanzie
verlopenverstreek'n
verlorenkwiet roakt
verloren (zoek) kwiet
verlossenverlözz' n
verlosserverlözzer
verlotenverlött'n
verlovenverloov'm
vermagerenoafvaal'n
vermalenfien moak'n
vermalenvermoal' n
vermanenwoarschauw'n
vermengendeur 'n anner roer'n
vermijdenontwiek'n
vermijdenvermijd' n
verminderenoafneem'm
verminderentrugloop'm
verminkenbeschoadeg'n
vermoeidmoede
vermogenvermoog'n
vermolmdverröt
vermomdverkled
vernachelenbij de poot nemm'm
vernachelenvernachel'n
vernielenstukk'nd moak'n
vernieuwenvernij'n
vernissenvernizz'n
vernoemenvernuum'n
veronderstellenaannemm'm
verongelijkenachteruutzett'n
veroordelenoafkeur'n
veroordelingoafwiezing
veroorloventoeloat'n
veroorzakenveroorzoak'n
verorberenopeet'n
verouderdoverjoareg
verouderdachterhoald
verouderenoaftoakel'n
verouderenveroller'n
veroveringiennoame
verpauperenverslechter'n
verpestenbedaarv'm
verplaatsenverhenneweer'n
verplaatsenverploats'n
verplantenverpoot'n
verpleeghuisverpleeghuus
verplegingverzörging
verpletterenverpledder'n
verplichtnoodzoakelijk
verpozenontspann'n
verpozingoafleiding
verpratenverproat'n
verprutsenbedaarv'm
verradenverklapp'm
verraderverroader
verrassenverrazz'n
verregaandbuut'ngewoon
verrekijkerverrekieker
verrewegveruut
verrichtenuutvoer'n
verrijdenverried'n
verrijkenverriek'n
verrotbedurv'm
verrottenbedaarv'm
verrottenverrött'n
verruilenomwizzel'n
verruimenuutbreid'n
verruimenverruum'n
verschaffenverschavv'n
verscheidenheidoafwizzeling
verschepenoverload'n
verscherpenverschaarp' n
verschijnenverschien'n
verschilonnerscheid
verschillenoafwiek'n
verschillendaans
verschillendesummege
verschimmelenverschimmel'n
verschoppenversteut'n
verschrijvenverschriev'm
verschriktontdoan
verschroeiduutdreugd
verschrompelenverschrombel'n
verse worstvrizze worst
verslaafdversloafd
verslaanversloag'n
verslagenversloag'n
verslechterenachteruutgoan
verslepenverhenneweer'n
versletenoafleefd
versletenoaftoakeld
verslikkenversloek' n
verslindenopvreet'n
verslodderenverwoarlooz'n
versnijdenversnied'n
versnipperenversnibber'n
versoberenbezuuneg'n
versoepelenversoebel'n
verspelenkwietroak'n
verspelenverdommedantjen
verspelenverspeul'n
versperrenoafsluut'n
verspillenverkwist'n
versplinterenversplinder'n
verstaanbegriep'm
verstaanverstoan
verstaanbaarverstoanboar
verstandhoudingverstandholling
verstandskiezenverstandskuuz' n
verstelbaarverstelboar
verstelwerkverstelwaark
versterkerverstaarker
verstomdsproakeloos
verstoppenverstopp'n
verstoppenvotstopp'm
verstoppertje spelenomkiekeriekjen
verstoppertje spelenverkruupken
verstotenversteut' n
verstotenvotjoag'n
verstrekkenuutreik'n
verstrijkenverstriek' n
verstrooienuut 'n anner driev'm
verstrooienuut mekoar joag'n
verstuikenverrekk'n
verstuikenverstuuk' n
verstuivenverstuuv'm
verstuiververstuuver
vertalenvertoal' n
vertalervertoaler
vertalingvertoaling
vertekendvervörmd
vertikkenweiger'n
vertoevenverbliev'm
vertoevenvertoev'm
vertoorndgramniedeg
vertoorndvergreld
vertrekkenoafreiz'n
vertwijfeldroadeloos
vertwijfeldvertwieveld
veruitveruut
vervaardigenmoak'n
vervagenvervoag'n
vervalachteruutgang
vervangbaarvervangboar
vervelend iemandlamstroal
verveloosvaarveloos
vervenvaar'm
vervoersbedrijfvervoersbedrief
vervolgensdoarnoa
vervolgensaansluut'nd
vervormenvervörm'n
vervreemdenvervremd'n
vervullennoakomm'm
verwaandverwoand
verwaarlozenverwoarlooz'n
verwekkenopwekk'n
verwend iemandverwonn'n popke
verwend persoonbverwonn'n popke
verwerkenverwaark'n
verwerpenoafkeur'n
verwervenkrieg'n
verwijderenverwijder'n
verwijderenvotdoen
verwijsbriefjeverwiesbriefke
verwijtenveur de voet'n gooi'n
verwijzendeurstuur'n
verwijzenverwiez'n
verwisselenverwizzel'n
verwittigenienlicht'n
verwrongenmisvörmd
verzadigenverzoadeg'n
verzamelbandverzoamelbaand
verzamelingverzoameling
verzameling knoppenknopkederij
verzamelnaamverzoamelnoam
verzeggenbeloov'm
verzekerdovertuugd
verzendhuisverzendhuus
verzetjeuutstapke
verzinkenverzink'n
verzinnenopbedenk'n
verzoenengoedmoak'n
verzorgenverzörg' n
verzorgingshuisverzörgingshuus
verzuimverzuum
verzuimennoaloat'n
verzuimenverzuum'n
verzuimenvotbliev'm
verzuipenverzuup'm
verzwijgenverzwieg'n
verzwikkenverrekk'n
vesperoav'mdgebed
vestigensticht'n
vestingwerkvestingwaark
veteranenveteroan'n
vetersveders
vetkrijtjesvetkriedjes
vetkussensvetkuzz'ns
vetpuistjesvetpuusjes
vettigeulieachteg
veulenvoolntje
vezelplaatspoanploat
vezelplaatvezelploat
vezeltjepluuske
vibrerentrill'n
vierdaagsevierdoagse
vies iemandswienhond
vies persoongroedjetoet
viespeukgroedjetoet
viespeukgroetjetoet
viespeukswien
viespeuktotske
vieze toestandswienebrut
viezerikgroedjetoet
viezerikswienhond
vijandbeloager
vijandighoatelijk
vijandschaphoat
vijfendertigvijmderdeg
vijfentachtigvijmtachteg
vijfentwintigvijmtwindeg
vijfenzeventigvijmzeumteg
vijfjarenplanvijfjoar'nplan
vijgenvieg' n
vijgenbladerenviegebload'n
vijlenviel' n
vijven en zessenfiebelekwint'n
vijverviever
vind je mij lief?maagst mij wel?
vinderviener
vindingrijkvindingriek
vindplaatsviendploats
vingerafdrukvingeroafdruk
vingerverfvingervaarf
viooljammerholtje
vioolfiedel
vioolspelenvioolspeul'n
visafslagvisoafslag
visdiefjevisdiefke
visgraatvisgroat
visiteveziede
visitekaartjenoamkoardje
visitekaartjeveziedekoardje
visjeviske
visolieviseulie
vissenviss'n
vissersluiviskerluu
visvijvervisviever
viswijfviswief
vitaalleev'mteg
vlaamse gaaischreeuwokster
vlaamse gaaiskreeuwokster
vlaggendragervlaggedroager
vlak langsroakelings
vlak makenslicht´n
vlakschaafvlakschoaf
vlammenwerpervlamm'nwaarper
vlammetjevlamke
vlammetjevuurke
vlaszaadlienzoad
vlechthoutvlechtholt
vlechtwerkvlechtwaark
vleermuisvleermuus
vleesvleis
vleesmolenvleesmeul'n
vleeswarenvleeswoar'n
vlegelbelhoamel
vlegeljarenbongeljoar'n
vleiermooiproader
vleierflikflooier
vleugelspelervleugelspeuler
vleugjesnirtje
vliegmug
vliegenvlieg' n
vliegen - hij / zij vliegthij / zij vlugt
vliegen - ik vliegik vlieg
vliegen - jij vliegtdoe vlugst
vliegen - jullie vliegenjem vlieg'n
vliegen - u vliegtjoe vlieg'n
vliegen - wij / zij vliegenwij / zij vlieg'n
vliegenmeppermuggeklabber
vliegenmeppervliegemebber
vliegerdroak
vliegtuigvliegtuug
vliegvakantievliegvekaanzie
vliegveldluchthoav'm
vliervledder
vlierstruikvledderbos
vliesjefluuske
vlijmscherpvliemschaarp
vlijmscherpvliemscharp
vlijtigievereg
vlijtigwaarkzoam
vlinders in de buiknavvelsoez'n
vloeibaarvloeiboar
vloeiendgeliekmoateg
vlokjepluuske
vlooienmarktvlooiemaarkt
vlotjinteg
vluchtenuut de voet'n moak'n
vluchtenuutwiek'n
vluggertjetuss'ndeurke
vochtigslof
vochtigheidnaddegheid
voederbietenvoerbiet'n
voedingswaardevoedingsweerde
voedseleet'n
voedzaamvoedzoam
voeglijkpaaz'nd
voegwerkvoegwaark
voegzaambeheurlijk
voelbaartastboar
voelbaarvoelboar
voertaalvoertoal
voertuigvoertuug
voetbalknievoetbaalknei
voetbalpasjevoetbaalpaske
voetbalwedstrijdvoetbalwedstried
voetbankjevoedebankje
voetenstrambels
voetenbankvoedebaank
voetenwerkvoedewaark
voetmaatvoetmoat
vogelaarvogeloar
vogelhokvogelhuuske
vogelhuisjevogelhuuske
vogellijmvogelliem
vogelnestjevogelnustje
volbrengenuutvoer'n
voldoendemaans genog
voldoendegenog
voldoende gekooktgoar
voldragenvoldroag'n
voleindigenoafmoak'n
volgeboektvolboekt
volgenachternoagoan
volgroeidriep
volgzaamvolgzoam
volhardendeurzett'n
volhoudenvolholl' n
volkomenheul'ndaal
volkomentotoal
volksdansenvolksdaanz'n
volksschrijvervolksschriever
volkstuinvolkstuun
volksverhuizingvolksverhuzing
volksvermaakvolksvermoak
volle maanvolle moan
volledigheul'ndaal
volleerdoafstudeerd
volmaaktgoaf
volmaaktvolmoakt
volopgenog
volslagenheul'ndaal
volslagenvolsloag'n
volstortenvolstört'n
volstrekt nietsheul'ndaal niks
voltijdbaanvoltiedboan
voltooienoafrond'n
voltreffervoltrevver
voltrekkenuutvoer'n
volwassenvolwazz' n
vondvon
vonkenregenvonk' nreeg' n
vonnisuutsproak
voorveur
voor elkaarveur 'n anner
voor elkaar krijgenkloarspeul'n
voor iedereen toegankelijkoop'mboar
vooraanveurop
vooraanstaandbelangriek
vooraanzichtveuraanzicht
voorafgaanveuroafgoan
vooralveuraal
vooralveural
vooralveurnoamelijk
vooravondveuroam'd
voorbaatveurboat
voorbedeveursproak
voorbeeldveurbeeld
voorbeeldigveurbeeldeg
voorbehoudveurbehold
voorbijgaanveurbijgoan / veurbiegoan
voordatalveur'ns
voordatveurdat
voordelenveurdeel'n
voordiendoarveur
voordienveur die tied
voordrachtveurdracht
voordragenveurdroag'n
voordringenveurkruup'm
voorelkaarveur'nanner
voorelkaarveur' n anner
voorgaanveurgoan
voorgekooktveurkookt
voorgenomenveurnoom'n
voorhamerveurhoamer
voorhandenbeschikboar
voorhandenveurroadeg
voorheeneertieds
voorhuisveurhuus
voorjaarveurjoar
voorkantveurkaant
voorlezenveurleez'n
voorlopigveurlobeg
voormaalseertieds
voormanploegboas
voormeldveurnuumd
voormiddagsveurmiddags
voornwitviske
voornaamveurnoam
voornaam (deftig) vernoam
voornachtveurnaacht
vooroudersveurollers
voorproefjeveurproefke
voorraadveurroad
voorraadkastveurroadkaast
voorradigveurhand'n
voorrangskruisingveurrangskruzing
voorrijdkostenveurriekost'n
voorsmaakveurproefke
voorspelbaarveurspelboar
voorspellenveurzegg'n
voorspraakveursproak
voorstadbuut'nwiek
voorsteveurste
voorstelbaardenkboar
voorstelbaarveurstelboar
voortaanien 't vervolg
voortbordurendeurborduur'n
voortdurendonopholl' nd
voortdurendaanholl'nd
voortdurendaaldeur
voortdurendzunner opholl'n
voortgaandeurgoan
voortijdigveurtiedeg
voortijdseertieds
voortmakenaanschripp'n
voortmakenopschiet'n
voortrekkerboanbreker
voortswieder
voortspoedenhoast'n
voortvarenddeurtast'nd
vooruit maarvot moar
vooruitbetalenveuruutbetoal'n
vooruitgaanveuruutgoan
vooruitgaanvorder'n
vooruitgangveuruutgang
vooruitkijkenien 't veur'n kiek'n
vooruitkijkenveuruutkiek'n
voorvaderenveurgeslacht
voorvallenveurkomm'm
voorwaardeveurwoarde
voorwaartsveuruut
voorwielveurrad
voorwielaandrijvingveurwielaandrieving
voorwoordienleiding
voorzeggenienfluuster'n
voorzekerienerdoad
voorzichtig lachengnivvel'n
voorzitterveurzidder
voorzorgveurzörg
voorzorgsmaatregelveurzörgsmoatregel
voosbedurv'm
vorderingveuruutgang
vorigveureg
vorigveurgoand
vorkvörk
vormvörm
vormenvörm'n
vormgevingvörmgeving
vormvastvörmvaast
vorstenhuisvorst'nhuus
vouwbedvolberre
vouwblaadjesvolbladjes
vouwcaravanvolcaravan
vouwenvoll'n
vouwenvoll' n
vouwfietsvolfiets
vouwwagenvolwoag'n
vraagprijsvroagpries
vrachtautovrachtwoag'n
vrachtprijsvrachtpries
vragenvroag'n
vragen - hij / zij vraagthij / zij vragt
vragen - ik vraagik vroag
vragen - jij vraagtdoe vragst
vragen - jullie vragenjem vroag' n
vragen - u vraagtjoe vroag'n
vragen - wij / zij vragenwij / zij vroag'n
vragen - zij hebben gevraagdzij hemm'n vroagd
vredesduifvredesduuf
vredesnaamvredesnoam
vredespijpvredespiep
vredigbedoard
vreedzaamvreedzoam
vreemdroor
vreemdtiepelzinneg
vreemdvremd
vreemd gebruikvremd gebruuk
vreemd individugoar'nklobber
vreemd persoonoelewabber
vreemdevremde
vreemde gastrore grapmoaker
vreemde gewoontesroare meneuvels
vreemde manierenvremde meneuvels
vreemde snoeshaanvremde scheuvellober
vreemde snuiterroare pazziepant
vrees aanjagenaanhiez'n
vreselijkallernoast
vreselijkoafschuwelijk
vreselijkvreeslek
vreselijkvreezelk
vreselijkvrezelk
vretenschranz'n
vretenschraanz'n
vretenvreet' n
vreten - hij / zij vreethij / zij vret
vreten - ik vreetik vreet
vreten - jij vreetdoe vretst
vreten - jullie vretenjem vreet' n
vreten - u vreetjoe vreet'n
vreten - wij / zij vretenwij / zij vreet'n
vreugdebliedschap
vreugdevolbliede
vriendkammeroad
vriendkameroad
vriendelijkienneem'nd
vriendenprijsjevriend'nprieske
vriesdrogenvriesdreug'n
vrijensnoetjeknovvel'n
vrijensnoedjeknovvel' n
vrijgezellenavondvrijgezelleoamd
vrijkomenvrijkomm'n
vrijkoopgeldlöspries
vrijmakenverlözz'n
vrijmakenvrijmoak'n
vrijplaatsschuulplakje
vrijspraakvrijsproak
vrijstaanlösstoan
vrijstaandlös
vrijstaand huisvrijstoand huus
vrijwarenwoarbörg'n
vrijwelhoastrent'n
vrijwilligerswerkvrijwillegerswaark
vroegerdestieds
vroegertoentertied
vroegrijpveurlijk
vroegtijdigop tied
vroegtijdigvroegtiedeg
vrolijkheidbliedschap
vrouwenvrouwluu
vrouwtjeskalfkuikaalf
vrouwvolkvrouwluu
vruchtbaargroeizoam
vruchtbaarvruchtboar
vruchtdragendvruchtdroag'nd
vruchtenwijnvrucht'nwien
vruchtgebruikvruchtgebruuk
vuilsmereg
vuil iemandgroedjetoet
vuilerikswienhond
vuilnisoafval
vuilnisbakoafvalemmer
vuilnisbeltstörtploats
vuiltjestofke
vuistvuust
vuistbijlvuustbiel
vuistenknuust'n
vuistenknuust' n
vuistenvuust'n
vuistregelvuustregel
vulkaanvulkoan
vullenload'n
vurenvuur' n
vurenhoutvuur' nholt
vuurbuisvlampiep
vuurdoopvuurdeup
vuurhaardvuurheerd
vuurpijlvuurpiel
vuurtjevuurke
vuurwapenvuurwoap'n
vuurwerkknabberij
vuurwerkvuurwaark

W

waagwoag
waaghalswoaghaals
waagschaalwoagschoal
waagstukwoagstuk
waakhondwoakhond
waakswoaks
waakswoakzoam
waakvlamwoakvlam
waakzaamwoakzoam
waanwoan
waanvoorstellingwoanveurstelling
waarjuust
waarwoar
waarachtigwaratje
waarachtigwoarachteg
waarborgbörg
waarborgwoarbörg
waarborgsombörgtocht
waarborgsomwoarbörgsom
waardepries
waardeweerde
waardebepalingtaxoatie
waardebonweerdebon
waardeloos iemandniksnut
waardepapierenweerdepepier'n
waarderenop pries stell'n
waardevastweerdevast
waardevolbelangriek
waardigachtboar
waardoorwoardeur
waarheenwoarhen
waarheidwoarheid
waarlangswoarlaans
waarlijkwoarachteg
waarmakenbewiez'n
waarmakenienlözz'n
waarmakenwoarmokk'n
waarnaarwoarnoar
waarnaastwoarnoast
waarneembaarwoarneemboar
waarneembaarzichtboar
waarnemenwoarnemm'n
waaromwoarom
waaronderwoaronner
waarschijnlijkwoarschienlek
waarschuwenwoarschouw'n
waartegenwoarteeg'n
waartussenwoartuss' n
waaruitwoaruut
waarvandaanwoarvandoan
waarvoorwoarveur
waarzeggenwoarzegg'n
waarzonderwoarzunner
waaswoas
wachtenopholl'n
wachtenoafwacht'n
wachtenwacht'n
wachthuisjewachthuuske
wachtkamerwachtkoamer
wachtlijstwachtliest
wachtlokaalwachtlokoal
wachtlopenwachtloop'n
wachttijdwachttied
wafelwoavel
wafelijzerwoaveliezer
waffelsnuut
wagenwoag'n
wagenparkwoag'npark
wagenwijdwiedwoag'ns
wagenziekwoag' nziek
waggelenwaggel' n
wagonladingwagonloading
wakbit
wakeroppaazer
wakerwoaker
wakkerwoakzoam
walgenwalg'n
walgingoafgriez'n
walkantwalkaant
walmenkwaalm'n
walmenkwaalm' n
walnootwalneut
walnotenwaalneut'n
walsenwalz'n
wanbetalerwanbetoaler
wandelaarwandeloar
wandelenkuier'n
wandelingkuier
wandelkaartwandelkoart
wandelwagenwandelwoag'n
wandluiswandluus
wandplaatwandploat
wanenwoan' n
wanhopenwanhoop'n
wankelonvaast