Westerkwartiers

Dialecten > Groningen > Westerkwartiers

Westerkwartiers wordt gesproken in het zuidwestelijk deel van de provincie Groningen, in de dorpen Leek, Tolbert, Niebert, Nuis, Marum, De Wilp, Opende, Noordwijk, Kornhorn, Doezum, Grootegast, Lutjegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk, Grijpskerk, Boerakker, Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Zevenhuizen, Faan en Oostwold. Westerkwartiers bevat 4270 gezegden, 16066 woorden en 3 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

4270 gezegden

´n leug´ntje om bestwileen leugentje die de zaak ten goede keert
´t ken me gien spier schill´nhet interesseert mij helemaal niets
'k ben d'r zat vanik heb er genoeg van
'k ben heul'ndaal leegik kan niet meer goed nadenken
'k ben hier met mien onnerdoan'nik ben hier lopend gekomen
'k ben radbroaktik voel me lamlendig
'k ben stenzatik zit helemaal vol
'k ben zat!ik heb genoeg gegeten!
'k ging 'er hen met lood ien 'e schoen'nik ging er bang naar toe
'k haar em nog woarschouwdik had hem nog gewaarschuwd
'k haar gien dreuge droad meer aan 't liefmijn gehele lichaam was bezweet
'k heb 'em niet veul ien 'e reek'nik heb geen hoge dunk van hem
'k heb 't er alle vertrouw'n ienik denk dat het wel goed zit
'k heb 't wel bekeek'nbekijken - ik heb het wel bekeken
'k heb 't zwaart op witik heb het bewijs op papier
'k heb d'r kant oaregheid aanik beleef er veel plezier aan
'k heb d'r nou mien nucht van!!ik heb er nu genoeg van!!
'k heb de bokkepruuk opik heb de pest in
'k heb de piep uutik heb geen fut meer
'k heb last van mien liekdoor'ner is regen op komst
'k heb last van navvelsoez'n'k heb last van buikkriebels
'k heb niet immels vernomm'n das't vot gingstik heb niet eens gemerkt dat jij wegging
'k heb pien ien 't lief van 't lach'n'k heb buikpijn van het lachen
'k hoop dat ze gauw opkrazz'nik hoop dat ze snel naar huis gaan
'k loat me gien oor'n aannaai'nik laat me niet voor de gek houden
'k lus dij wel rauwkom maar op, ik ben niet bang voor jou
'k maag 'em niet lucht'n of zienik mag hem beslist niet
'k maag heur wel lied'nik mag haar wel graag
'k mokte moar 'n grapke heurik maakte maar een grapje hoor
'k mos 't veur de helsdeur'n weghoal'nik moest daar bijzonder veel moeite voor doen
'k ston ien tweestriedik hinkte op twee gedachten
'k vernem d'r niks vanik merk er niets van
'k vuul naddegheidik voel dat het niet goedkomt
'k wil 't wiet'nik wil het weten
'k wil eev'm de bericht'n heur'nik wil even de nieuwsuitzending horen
'k wil wiet'n wat veur vlees ik ien 'e kuup hebik wil weten wat ik daar aan heb
'k wol heur met 'n tang nog niet aanpakk'nhet is een vies vrouwtje
'k wol niet groag ien zien schoen'n stoanik ben niet graag in zijn situatie
'k zal 'em de oor'n es wass'nik ga hem eens stevig aanpakken
'k zal dij 'es 'n oplawiebes verkoop'mik zal jou eens een beste klap geven
'k zal dij d'r uut benzelnik zal jou eruit gooien
'k zal mij wel weer opovver'nik zal wel weer de minste wezen
'k zat doar met de kroag omhoog en de pest ienals men ergens op de tocht zit :
'k zat eev'm te soezeboll'nik zat even te dommelen
'n aaner zien moaltied is altied vetbij een ander lijkt het beter te zijn
'n apaarde snoeshoaneen vreemd iemand
'n artiest van 't zuverste woddereen ras artiest
'n baarg waark en gien hunningveel werk gedaan, lage beloning
'n beedje paaz'n en meet'nwoekeren met de kleine ruimte
'n beetje averseer'n groag!!wat tempo maken graag!!
'n beetje slinger'n en schiet'nniet zo nauw nemen
'n bij de haand kiendeen pienter kind
'n blikk'n domneeeen pseudo dominee
'n boom van 'n kirreleen hele grote man
'n boomke opzett'neven lekker bijkletsen
'n broave hennerkeen oppassend iemand
'n dood peerd an 'n poal vaastbiend'nte voorzichtig leven
'n drupke eulie dut wonder'neen druppel olie doet heel veel
'n dubbeltje ken roar roll'nhet is onvoorspelbaar
'n dubbeltje ken roar roll'neen zaak kan vreemd aflopen
'n echte boerakkerbaalheel slecht aangegeven bal
'n ezel wordt nooit 'n peerdmen kan beter doen waar hij goed in is
'n fles soldoat moak'nen fles leegdrinken
'n foutje deur de vingers kiek'nopzettrelijk een fout over het hoofd zien
'n gebed zunner enneeen ellenlang betoog
'n geev'm peerd maag je niet ien 'e bek kiek'neen kado mag men niet bekritiseren
'n geev'm peerd maag je niet ien 'e bek kiek'neen kado mag je niet bekritiseren
'n geev'm peerd moe'j niet ien 'e bek kiek'neen gegeven paard moet je niet in de bek kijken
'n geev'n peerd maag je niet ien 'e bek kiek'ngeven - 'n gegeven paard mag je niet in de bek kijken
'n gehaaide kirreleen slinkse man
'n goed begun is 'n doalder weerdeen goed begin werkt positief
'n goed begun is 't haalve waarkeen goede start geeft je vleugels
'n goed begun is 't haalve waarkeen goed fundament is erg belangrijk
'n goed verstoander het moar 'n haalf woord neudegheel goed begrijpen waarom het draait
'n goeie boer let zien hond d'r met dit weer niet eens uutbuiten is het noodweer :
'n groantje metpikk'nmee profiteren van een ander
'n hapke en 'n drankjeeen hapje en een drankje
'n hapke en 'n sapkeeen hapje en een drankje
'n harteg woordje met één proat'niemand streng toespreken
'n hiet hangiezereen moeilijk geval
'n hoge omeeen belangrijke meneer
'n holt'n Kloaseen houterig iemand
'n kat 'n kat nuum'mprecies zeggen hoe de vork in de steel zit
'n kat ien 'e zak koop'neen foute aankoop doen
'n kat komt altied op zien poodjes terechthet komt uiteindelijk toch weer goed
'n kat komt altied weer op zien pootjes terechtehet komt best wel weer voor elkaar hoor
'n kiend ien de bongeljoar'neen kind in de pubertijd
'n kienderhaand is gauw gevuldeen kind is met een kleinigheid al blij
'n klein vlamke, 'n groot vuurkleine oorzaak, groot gevolg
'n liek man is 'n riek manmen kan beter geen schulden hebben
'n loopn'de hond vangt altied wel 'n botiemand die veel reist krijgt vaak wel wat
'n loopn'de hond vangt altied wel 'n botiemand die onderweeg is krijgt altijd wel iets
'n lust veur 't oogprachtig om naar te kijken
'n mens is moar één joar kaalf, moar blift altied ezeleen mens blijft tijdens zijn leven fouten maken
'n mens is zien eig'n moaker nietlach niet om een gehandicapt medemens
'n mens moet doen wat 'er leert hethandel maar naar eigen inzicht
'n muurbloemkeeen oud vrijgezel meisje
'n neut bugmeester moak'neen borrel wegwerken
'n neut kroak'neen borrel drinken
'n neut soldoat moak'neen borrel leegdrinken
'n neutje kroak'neen borrel drinken
'n oafzakkertje achteroversloag'neen laatste borreltje naar binnen werken
'n ons geluk is meer as 'n pond verstandzonder geluk vaart niemand wel
'n oogje ien 't zeil holl'nopletten
'n oogje ien 't zeil holl'niets in de gaten houden
'n oogje toekniep'miets stiekem toelaten
'n oop'm deur ientrapp'miets meedelen wat iedereen al lang wist
'n piedje percieseen preciese man
'n pis boodschapkeeen boodschapje van niks
'n pisboodschapke doeneen boodschap doen om iets anders aan de weet te komen
'n pluumke krieg'neen complimentje krijgen
'n profeet wordt ien eig'n laand niet eerdmen wordt in eigen plaats niet gewaardeerd
'n profeet wordt ien zien eig'n laand niet eerdmen wil van eigen inwoners niet zo pochen
'n redenoatie van lik mij 't kaalk'n piepkeeen redenering die nergens op slaat
'n rok trekt meer as twee peerd'nvrouwen hebben een grote aantrekkingskracht op mannen
'n schip met zure abbelseen stortbui
'n schip op 't strand, is 'n boak'n ien zeehoudt het ongeval van iemand anders voor ogen
'n speld zoek'n ien 'n hooibergeen onbegonnen werk
'n störm ien 'n glaas wodderveel poeha om een kleinigheidje
'n uutbranner geev'mbestraffen
'n vaalze Judasiemand die de boel verraadt
'n verhoal uut de olle deuseen verhaal van vroeger tijden
'n vrolijke franseen zorgeloos persoon
'n vrouw uut duuz'nduitzonderlijk goede vrouw
'n wit voedje hoal'njezelf bij iemand ophemelen
'n wolf ien schoapskleer'neen mispunt die zich aardig voordoet
'n worst veurholl'niets moois in het vooruitzicht stellen
'n zoak de grond ienboor'neen zaak laten mislukken
'n zoak op touw zett'neen bedrijf opstarten
'n zundagssteek holdt gien weekwerk op zondag uitgevoerd, kan niet lang goedblijven
'n zundagssteek holt gien weekwat je op zondag maakt houdt het niet lang uit
's lands wies, 's lands eerelke streek heeft zijn eigen gewoontes
's lands wies, 's lands eeraanpassen bij de plaatselijke gebruiken
's naachts 'n kirrel, 's mörng's 'n kirrelwie 's nachts feestviert, moet 's ochtends niet zeuren
's naachts viss'n, overdaag nett'n brei'nje bezigheden op het juiste moment doen
't bedrief gijt op 'e fleshet bedrijf gaat failliet
't begunt bij 'em te schemer'nhij begint het door te krijgen
't begunt bij heur te schemer'nzij begint het te snappen
't begunt bij mij te kriebel'nik begin er echt zin in te krijgen
't benn'n aalmoal hapkloare brokk'nhet is allemaal goed voorbereid
't benn'n de kleine dinkjes die 't em doen't zijn de kleine dingen die 't em doen
't beste brood lijt veur 't roamkoopmanszijde aan de voorkant
't beste brood lijt veur 't roamde verkoopkant ligt voor
't beste moar hoop'm, 't slimste komt gauw genoghoop doet leven
't beste peerd strukelt ok wel esook de beste mensen laten wel eens een steek vallen
't beste peerd van staalde beste van de groep
't beste peerd van stalonze beste medewerker
't bij 'n aaner ien 'e schoen'n schuuv'miemand anders de schuld geven
't bladje is omkeertde rollen zijn nu gedraaid
't bloed krupt woar 't niet goan kende familieband blijft altijd meespelen
't boov'mste moet eerst uut de zakwaar men vol van is praat men over
't dut niks heurhet geeft niet hoor
't dut niks hoe 't kiend hiet, as 't moar 'n noam hetwanneer men een apparaat even niet benoemen kan
't ene gat met 't aaner gat stopp'nmet nieuwe schulden oude schulden aflossen
't éne gat met 't aaner stopp'meen lening afsluiten om een andere lening af te betalen
't ene moe je doen en 't aander niet loat'nmen moet alles goed afmaken
't ene woord hoalt 't aaner uuteen verhaal breidt zich vanzelf uit
't enne is ien zichthet einde is in zicht
't enne van 't liedjede einduitkomst
't feestje viel totoal ien 't wodderde festiviteiten zijn mislukt
't geld blift ien de wereld, wij goan d'r uutmen heeft geld nodig maar niet meer dan nodig
't geld glid 'em deur de vingers henhij geeft gemakkelijk veel geld uit
't geluk het 'em de rug toekeerdhet geluk heeft hem in de steek gelaten
't gevoar onner oog'n zienhet gevaar proberen uit de weg te ruimen
't gijt aans as aanshet gaat niet zo als als we gewoon zijn
't gijt altied over de onneuzelst'nzwakke mensen zijn altijd het mikpunt
't gijt met hang'n en wurg'nhet gaat zeer moeizaam
't gijt oareg nuverhet gaat aardig goed
't gijt om 't spel, niet om 'e knikkershet gaat er niet om wie wint, het gaat om de gezelligheid
't gijt piano anhet gaat heel rustig aan
't gijt van 'n lei'n dakjedat loopt als vanzelf
't gijt wel aanhet gaat redelijk goed
't gijt wel aanhet gaat redelijk
't gijt zoas 't gijtzaken op 'n beloop laten
't ging 't ene oor ien en 't aaner weer uutze hoorde het best wel, maar vergat het meteen
't goar'n zit ien tuushet garen zit in de war
't hek is van 'e damnu is alle controle verdwenen
't hemd is noader dan 'e rokeerst je eigen familie helpen, daarna pas anderen
't hemd trilt em veur 't gathij is erg bang
't hemd uutleen'n, en zulf noakn'd loop'nje hemd uitlenen en zelf naakt lopen
't het niks om 't liefhet stelt niet al te veel voor
't het niks om 't liefhet stelt helemaal niets voor
't het niks omme hakk'nhet stelt niets voor
't heule kakje viel onnersteboov'mhet hele zoodje viel om
't heur'n en 't zien vergijt je hierwat een kabaal hier zeg!!
't hing an 'n zied'n droadjehet was kantjeboord
't hink'nd peerd komt achteraanna goede dagen komen weer slechte
't hoge woord moet d'r uuter moet schuld bekend worden
't hoge woord moet d'r uutde waarheid moet nu worden verteld
't huus is netjes an kaanthet huis is netjes op orde
't ies is brook'nde spanning is er af
't ies is brook'nbreken - het ijs is gebroken
't iezer smeed'n as 't hiet ishet juiste moment kiezen
't is 'n drup op 'n gloei'nde ploathet helpt heel weinig
't is 'n echte vuurvrederhij is een echte doorbijter
't is 'n geluksvogelhij heeft niet te klagen
't is 'n gladde taandeze is een kiene vrouw
't is 'n haalve goarezij is niet goed bij d'r verstand
't is 'n haarde kirrel met 'n zaachte keeskorsthij komt hard over, maar innerlijk is hij best aardig
't is 'n hakk'nkrukhij is heel slecht ter been
't is 'n huusholling van Jan Steen't is daar een ongeregelde bende
't is 'n penning zestienhij is uiterst zuinig
't is 'n tang van 'n wiefdat is een boosaardige vrouw
't is 'n verwonn'n popke't is een verwend iemand
't is 'n vuurvrederhij is onverschrokken
't is 'n wet ven Meed'n en Perz'ndeze wet moet altijd gehandhaafd worden
't is 'n zunege miegerdhet is een gierigaard
't is 't rad van oav'mtuurhet is allemaal geluk
't is 't zulfde goar'n, moar 't zit op 'n aaner klöskehet is precies hetzelfde, maar toch lijkt het anders
't is aalmoal een pot nat't komt allemaal op hetzelfde neer
't is aalmoal haot en nied't is allemaal haat en nijd
't is aalmoal veur de bakkerhet is allemaal dik voorelkaar
't is aans as aanshet is niet normaal
't is alweer 'n heule Piethij is weer een heel stuk beter
't is alweer 'n heule Piethij is al weer een heel stuk opgeknapt
't is beder te geev'm dan te ontvang'nmen kan beter hulp geven dan hulp nodig hebben
't is berregoanstiedhet is tijd om naar bed te gaan
't is bij de knien'n om oafhet is bar en boos
't is bij de knien'n om oafhet is heel erg
't is boov'm wodderhet is teruggevonden
't is buug'n of barst'nondanks alles doorzetten
't is buug'n of barst'nten koste van alles doorzetten
't is buug'n of barst'nhet moet ten koste van alles doorgaan
't is buug'n of barst'nhet moet, hoe dan ook, doorgaan
't is d'r moar mondjesmoater is maar amper voldoende
't is deurstook'n koarter is mee gesjoemeld
't is dik veur 'n annerhet is prima in orde
't is doan met zien hoge sprong'nhij is uitgerangeerd
't is doar 'n huusholling van jan steenhet is daar een janboel
't is doar altied aarmoedjetroefhet is daar altijd een karige bedoening
't is doar altied armoedje troef't is daar altijd armoe lijden
't is doar de zoete ienvaliedereen is daar altijd welkom
't is doar dood katoener valt daar niks te beleven
't is doar één grode janboelhet is daar één grote troep
't is doar gien vetpotdie hebben het niet breed
't is doar koek en eidaar heerst de lieve vrede
't is doar lieg'n en bedrieg'nniemand daar is eerlijk
't is doar niet pluushet is daar geen zuivere koffie
't is doar thee met widde pundjeshet is daar oud en versleten
't is drok op 'e riephet is druk op het trottoir
't is een dubbeltje op zien kaanthet kan goed gaan, het kan verkeerd aflopen
't is een kemphoanhij is een vechtersbaas
't is gesneed'n stuutalles is goed voorbereid
't is gien aannomm'n waarkdram niet zo
't is gien aannoom'm waark!loop toch niet zo hard van stapel!
't is gien gek die 't veurdut, moar die 't noadutmen moet geen rare gewoontes overnemen
't is gien gek die 't veurdut, moar die 't noadutdegene die iets nadoet is niet goed bezig
't is gien hoogvliegerhij is niet de snuggerste
't is gien opmoakersbendenu heb je wel genoeg
't is gien weer om de hond noar buut'n te joag'nbuiten is het slecht weer
't is groag of troag't is graag of helemaal niet
't is handje te ball'n of voetje te ball'nwanneer men moet kiezen
't is hier gien vetpotwe hebben het niet zo ruim
't is hier gien vetpotwe kunnen niet royaal leven
't is hier net 'n jeud'nkerkze praten hier allemaal doorelkaar
't is hier net 'n paradieshet is hier wonderschoon
't is hier niet altied kermismen kan niet elke dag een feestje bouwen
't is ien kann'n en kruuk'nhet is allemaal goed geregeld
't is ja gien weer geliekhet is bijzonder slecht weer
't is Jozef de dreumer't is een fantast
't is kant en kloarhet is gereed voor gebruik
't is kiez'n of deel'nhet is of het één, of het ander
't is koek en ei tuss'n die beid'ntdie passen exact bij elkaar
't is kwart veur struus, as 't haard lopst bist gauw tuusik kan je niet zeggen hoe laat het is
't is meroakels goed oafloop'nhet is wonderbaarlijk goed afgelopen
't is met gien pen te beschriev'mdit is gewoon niet te begrijpen!
't is moar 'n spultjehet is maar spel
't is moar eev'm bijgoan't is zo gepiept hoor
't is moar krekt hou'st bekiekst't is maar net hoe je het bekijkt
't is moar net wat 'n gek d'r veur geftdaar kun je geen prijs aan verbinden
't is mooi west't is mooi geweest
't is mooi west veur vandoag't is genoeg voor vandaag
't is naarg'ns beder as thuus't is nergens beter dan thuis
't is naarg'ns beder as thuusoost west thuis best
't is naarg'ns beder as tuushet is nergens beter dan thuis
't is net of 'er op eier lopthij loopt zeer voorzichtig
't is net of 't aannoom'm wark isze werken met een sneltreinvaart
't is net of de duvel d'r met speulthet ene na het andere gaat mis
't is niet alles gold wat d'r blinktniet alles is zo goed als het lijkt
't is niet altied rozegeur en moaneschiener zijn ook wel eens dagen dat het wat minder gaat
't is niet drok op 't heed'nhet is momenteel niet druk
't is niet goed, of 't deugd niethet is ook nooit goed
't is of de duvel d'r met speultdat is nou wel heel toevallig!
't is of de steen'n sprook'n hemm'nhet is toch uitgelekt
't is paaz'n en meet'npassen - het passen en meten
't is roei'n met de riem'n die je hemm'nje moet roeien met de riemen die je hebt
't is stoer de olle mens oaf te schudd'ningesleten gewoontes zijn moeilijk af te leren
't is van 't boovm'ste bordjehet is van zeer goede kwaliteit
't is vremd't is vreemd
't is wat! en as 't niet aans wordt blift 't wat't is wat! en als 't niet anders wordt blijft het wat
't is weer 'n loadertje word'nhet is weer laat geworden
't is weer om 'n aarvenis te verdeel'nhet is weer om binnen te blijven
't is zo heller as wathet is zo duidelijk als maar kan
't is zo laang as 't breed ishet maakt niet uit hoe je het bekijkt
't is zo laang as 't breed is't is allemaal één pot nat
't is zo laang as 't breed ishet komt op het zelfde neer
't is zo moar kloarhet is snel klaar
't juk oafdoenbevrijden van alle lasten
't juk oaflegg'nde onderdrukking afschudden
't ken aalmoal nethet kan allemaal precies
't ken altied misgoanhet kan altijd fout aflopen
't ken beder van 'e stad as van 't dörpeen bemiddeld iemand laten afrekenen
't ken beder van 'e stad as van 't dörp't kan beter van een rijke dan van een arme
't ken d'r mit deur't is net goed genoeg
't ken gien poch'n lied'nhet houdt niet over
't ken krekthet kan net
't ken me gien bom schill'nhet interesseert me niets
't ken mij gien biet scheel'nhet is mij om het even
't ken mij niks vertaraboem'mhet is mij om het even
't ken vriez'n, 't ken dooi'nhet kan nog alle kanten opgaan
't kiend bij de noam nuum'mergens openlijk over praten
't kiend bij de noam nuum'nzeggen waar het op staat
't kiend met 't badwodder votgooi'nin één keer alles weggooien
't komt aal'moal op 't zulfde delhet maakt allemaal geen verschil
't komt altied uut, al zoll'n de kraai'n 't van 't dak schreeuw'neen geheim blijft nooit geheim
't komt bij hem hiel krekthij werkt heel nauwgezet
't komt mij toe d'oor'n uutik ben er zat van
't komt veur de bakkerhet komt voor elkaar
't kon minder't gaat goed
't kon minderik vond dat mooi
't kwam zomoar uut de lucht vaal'nhet kwam heel onverwachts
't laag schots en scheefhet lag ongeördend
't leste hemd het gien buuz'nals men sterft kan men niets meenemen
't leste schip moet ok vracht hemm'mje hoeft je niet altijd te haasten
't leste schip moet ook vracht hemm'nje moet ook wat bewaren voor laatkomers
't leste schip mot ok vracht hemm'nmaak je niet zo druk
't liekt naarg'ns noarhet lijkt nergens op
't liep de spuigoat'n uutze maakten het te bont
't liep de spuigoat'n uuthet was veel te erg
't lijt altied an 'e scheuvels, nooit an 'e riederwanneer gepland succes uitblijft
't lijt altied an 'e scheuvels, nooit an 'e scheuvelloberhet verliezen ligt nooit aan de verliezer
't lijt niet aan heur dat de oorlog nog niet aofloop'm ishet is een wel heel simpel iemand
't lopt de spuigoat'n uuthet loopt de spuigaten uit
't lopt op rolletjeshet loopt als vanzelf
't lopt op roltjeshet gaat van een leien dakje
't lopt over te veul schiev'mer zijn te veel personen die er over gaan
't lopt over zoveul schiev'mer bemoeien zich zoveel mensen mee
't luustert krektluisteren - het luistert nauw
't löt vaalt ok altied op Jonasaltijd dezelfden die de pineut zijn
't meer is ok nooit volwie veel heeft wil er nog meer bij
't mes snit aan twee kant'nzo versterk je elkaar
't minnert mooihet kort mooi in
't mis mooi weer om 'n aarfenis te verdeel'nals het buiten somber weer is :
't moakt mij gien mieter uuthet maakt mij helemaal niks uit
't moet eerst minner word'n veurdat 't beder wordthet moet eerst minder mooi worden voordat het fraaier wordt
't mokt mij heul'ndaal niks uuthet is mij om het even
't msop is de kool niet weerddat is van ondergeschikt belang
't nij-joar oafwenn'ngelukkig nieuwjaar wensen
't nijs komt uut d'eerste haandhet nieuws komt direkt uit de bron
't onnerspit delv'meen zaak verliezen
't oog van de meester moakt 't peerd vetals de baas thuis is, wordt er beter gewerkt
't oog van de meester moakt 't peerd vetals de baas aanwezig is wordt er harder gewerkt
't oog was groder as de moagze kon haar bord eten niet op
't oog wil ok wat!het moet niet alleen goed zijn, het moet ook mooi zijn
't oog zicht altied van zich oafmen ziet vaak eigen fouten niet
't oog zicht altied van zich oafmen vindt zichzelf de beste
't overschot is veur de goddelooz'nwat er overblijft mag je graag weggeven
't overschot is veur de goddelooz'nde restjes zijn voor ongelovigen
't padje waarm hold'nmensen regelmatig aan iets herinneren
't padje waarm holl'nvoortdurend er op terug komen
't peerd achter de woag'n spann'niets helemaal fout uitvoeren
't peerd achter de woag'n spann'nde zaak verkeerd aanpakken
't reegn't dat 't schithet regent pijpestelen
't roer omgooi'neen andere koers gaan volgen
't roer recht holl'nde zaakjes goed leiden
't schilde gien hoar't was bijna gelukt
't schilde gien hoar of 't was misgoanhet was bijna niet gelukt
't schip verging met man en muushet schip zonk met alles erop en eraan
't schip verging met man en muushet schip verging geheel en al
't schip verzoop met man en muushet schip zonk met alles erop en eraan
't schuum van 't volkvan het minste allooi
't schuurtje moet bij 't huuske bliev'mzo regelen dat alles blijft kloppen
't speet 'em toe de toon'n uutspijten - het speet hem enorm
't spul komt onner de hoamerde spullen worden bij opbod verkocht
't ston doar heuln'daol op stelt'n't was daar helemaal in rep en roer
't ston doar op stelt'nhet was daar in rep en roer
't ston leev'msgroot ien 'e kraanthet stond met grote koppen in de krant
't tij is gunstegde omstandigheden werken mee
't vaalt niet met olle voss'n te vang'nouderen met veel ervaring vang je niet snel
't vaalt wel 'n beedje toehet valt wel een beetje mee
't venien zit em in 'e steertaan het einde komt nog tegenslag
't verloor'n schoap is weer trechtewanneer men iets teruggevonden heeft
't verstaand komt met de joar'nhoe ouder, hoe wijzer
't volk was muuskestilhet publiek was muisstil
't vrust dat 't knapthet vriest heel erg
't wark priest zien meesteraan het resultaat herken je de vakman
't was aalmoal veur 'em uutstibbeldhet was allemaal voor hem geregeld
't was d'r ien 'e puntjeshet was er keurig voorelkaar
't was doar lang niet pluushet deugde daar voor geen meter
't was doar mor moagertjeshet was daar geen vetpot
't was doar wat sudereghet was daar niet helemaal schoon
't was eev'm paaz'n en meet'ndat paste er maar net in
't was met de hakk'n over de sloothet was maar net voldoende
't was moar 'n drupke op de gloei'nde ploatde geboden hulp was bij lange na niet toereikend
't was moar 'n grapke!ik meende het niet hoor
't was of 'n engeltje me ien de mond pistehet heeft me bijzonder goed gesmaakt
't was weer 't olle liedjealweer dezelfde problemen
't was weer 't zulfde liedjehet was weer het oude verhaal
't wasgoed hangt op 't rikhet wasgoed hangt op 't wasrek
't wil niks vlott'nhet schiet niets op
't wodder kwam toe de kroan uuthet water kwam uit de kraan
't wodder stijt mij tot de lipp'mhet is een penibele situatie voor mij
't wordt 'em hiet onner de voet'nhij krijgt het behoorlijk benauwd
't wordt buug'n of barst'nwe zetten hoe dan ook door
't wordt me groen en geel veur d' oog'nik begrijp er helemaal niets meer van
't zal deurgoan, al moet de onnerste steen ok boov'm komm'mhet moet hoe dan ook gebeuren
't zal mij es nij doenhet zal mij eens benieuwen
't zal mij worst weez'nhet is mij om het even
't zit aalmoal ien kann'n en kruuk'nhet is allemaal al geregeld
't zit niet aanshet is niet anders
't zolt ien e zuup'mbrijhet zout in de pap
't zwit brobbelde em toe de kop uuthet zweet borrelde uit zijn gezicht
't zwit brobbelt mij toe de kop uuthet zweet gutst uit mijn voorhoofd
' k ben wat vremd ien de huudik voel me niet helemaal lekker
' k haar d' r al lucht van kreeg' nik had er al iets van gehoord
' k heb ' n zwak veur heurmijn voorliefde gaat naar haar uit
' k heb d' r tebak van!!ik ben er zat van!!
' k heb met dij gien medelied' njij redt je wel!!
' k lach me de buus uutik lach me te barsten
' k wil ' em niet veur de kop steut' nik wil hem niet beledigen
' k zat doar met kromme toon' nik voelde me daar niet veilig
' k zit hier niet om vlieg' n te vang' nals ik hier ben wil ik ook wat doen
' n grapke moet kenn' neen grapje hoort erbij
' n kirrel uut duuz' ndeen geweldige kerel
' n leugenoar moet ' n best geheug' n hemm' niemand die veel liegt moet goed kunnen onthouden
' n nij waark op touw zett' neen nieuw karwei beginnen
' n speek ien ' t wiel steek' neen zaak verhinderen
' n zoak op touw zett' neen zaak opstarten
' s laands wies, ' s laand eerelke streek heeft zijn gewoontes
' t braand as ' n lierehet brand goed
' t ging bij ' em ' t ene oor ien en ' t aaner oor uuthij luisterde niet met aandacht
' t groeit mij boov' m de kopik heb het overzicht niet meer
' t hemd is noader dan ' e rokfamilie gaat voor vreemden
' t heur' n en zegg' n vergijt je hierwat is het hier een kabaal
' t is ' n dikke pabbegaai't is een echte naprater
' t is aalmoal weer aan kaanthet is allemaal weer opgeruimd
' t is aans as aans't is anders dan andere keren
' t is glenhiethet is erg heet
' t is hier net ' n jeud' nkerkze spreken allemaal doorelkaar
' t is niet altied rozegeur en moaneschienhet is niet altijd liefde en geluk
' t is of de duvel d' r met speultalle ongelukken komen tegelijk
' t is pomp' n of verzuup' npompen - 't is pompen of verzuipen
' t is slikk' n of stikk' n't is slikken of stikken
' t is van ' t zulfde loak' n ' n pakhet komt op hetzelfde neer
' t is wat ien dienst, aalmoal soldoat' nhet is wat in dienst, allemaal soldaten
' t is zo kloar as ' n klondjehet is zo helder als het maar kan
' t ken beder van de stad as van ' t dörphet kan beter van de grote hoop
' t komt goed op gleehet komt goed op gang
' t liekt meer dan ' t ishet lijkt meer dan het is
' t meer is nooit volwie al veel heeft wil nog meer
' t mes snit an twee kant' nhij verdient aan alle kanten
' t oog wil ok wathet moet er ook nog eens goed uit zien
' t padje waarm holl' ncontacten goed onderhouden
' t podje reertde baby huilt
' t spoekt doarhet is daar griezelig
' t stijt aal' moal pankloar veur dijwe hebben alles goed voor jou voorbereid
' t was doar oareg luudruchteger was daar veel lawaai
aal doende leert mendoor te oefenen leer je het wel
aal heur plann'n viel'n ien duug'nhet brak hun bij de handen af
aal wa'je spoart hemm'n is winsthet gespaarde is winst
aal wat de klok slagthet is er totaal vol mee
aan alle ding'n komt 'n enneergens moet het een keer ophouden
aan de grode klok hang'naan elk vertellen die het maar wil horen
aan de wiet komm'miets via een omweg vernemen
aan één boksem aan deurzonder pauze volbrengen
aan een boksem aan deurgoanaan één stuk doorgaan
aan heur heb 'k gien boodschapmet haar wil ik niets van doen hebben
aan mien lief gien polonaisedat is nou niks voor mij
aan mien lief gien polonaisega mijn deur maar voorbij
aaner luu benn'n ok luuander volk is ook volk
aaner onnerwaarp . .ik wil het hierover niet meer hebben
aans nog watanders nog iets
aarg'ns munt uut sloag'nergens voordeel uit halen
aarg'ns nog ien 't kriet stoanergens nog in de schuld staan
aarg' ns verlet van hemm' nergens om verlegen zitten
aarmoe is gien schandevoor armoe hoeft men zich niet te schamen
aarmoe troefbij armelui
aarng's aan met doenergens aan deelnemen
aarng's waterloo viendenergens waterloo vinden
achter 'n anner deurnon stop
achter 't net viss'nte laat voor iets komen
achternoa bekeek'nachteraf bekeken
achternoa bekeek'n . . .achteraf bekeken . . .
achteruut boer'neen windje laten
aktie vragt om reaktiewie kaatst kan de bal verwachten
alle beetjes help'n zee 't wicht, en plaste ien zeealle kleine beetjes helpen
alle boom'm vang'n wiendwie je ook bent, elk krijgt wel eens tegenslag
alle gekheid op 'n stokjenu even serieus
alle goeie goav'm komm'm van boov'malle zegeningen krijgen we van God
alle hoekjes en hörntjesalle hoeken en gaten
alle holt is gien timmerholtniet elk soort hout is timmerhout
alle hoop wer de bodem iensloag'ner bleef geen greintje hoop over
alle scheep'm achter je verbrand'nal je troeven uitspelen
alle vrijers benn'n riekeen vrijer doet zich graag beter voor dan hij is
alle woar is noar zien geldkwaliteit bepaalt een deel van de prijs
alle woar is noar zien geldvan goedkope waar mag je minder verwachten
alle zeil'n biezett'ndoen zoveel als je kunt
alles deur 'n anner henalles door elkaar heen
alles ien 't loodalles oké
alles ien ' t honnerd joag' nalles in de war sturen
alles is moar 'n wietals men iets weet is het niet ingewikkeld
alles kits en de bok vetalles is goed
alles laag doar ien 't honnerdhet was daar één grote puinhoop
alles lijt doar enter en twenter deur 'n kanneralles ligt daar doorelkaar
alles op 't spel zett'nalle risico's nemen
alles op één koart zett'nalles op één ding inzetten
alles op hoar'n en snoar'n zett'nalles op alles zetten
alles op hoar'n en snoar'n zett'nal het mogelijke doen
alles over één kam scheer'nalles op dezelfde manier uitvoeren
alles was doar ien rep en roerhet was daar erg onrustig
altied 'n boas boov'm boaser is altijd wel weer iemand die het nóg beter kan
altied wat nijs, zeld'n wat goedsmen moet niet altijd alles willen veranderen
an de vrucht'n kenst doe de boomaan de resultaten kent men de mensen
an één boksem an deurnon stop
as 'n blinde 'n blinde leidt vaal'n ze beid'nt ien 'e slootals een leek anderen uitleg moet geven
as 't dat moar deur hestals je dat maar door hebt
as 't hek oop'm stijt, loop'm de schoap'n overaalzonder toezicht wordt het een janboel
as 't kaalf verdronk'n is dempt men de puter moet eerst een ongeluk gebeuren eer men het euvel verhelpt
as 't reeg'nt, reeg'nt op alle doak'niedereen krijgt wel tegenslag te verwerken
as 't schip met geld komtdat komt met Sint Juttemes
as 't tij verlopt de boak'ns verzett'nbij de omstandigheden aanpassen
as 't tij verlopt, moet men de boak'ns verploats'nals iets anders gaat lopen, moet men het ook anders aanpakken
as 't wat beleev'm wilst, moest trouw'n goanin een huwelijk kan het nog wel eens donderen
as de boer mij niet holl'n wil, zee de knecht, wil ik niet langer bliev'mals men de eer aan zichzelf wil houden
as de ene haand de aaner wast word'n beid'nt schooniets samen aanpakken levert beiden winst op
as de herder slept, verdwoal'n de schoap'mals de directie fouten maakt, volgt het personeel
as de kat van huus is, daanz'n de muuz'nzonder toezicht ontaard het nog wel eens
as de nood aan de man komtals de nood zich aandient
as één schoap over de dam is, volg'n d'r meerals één begint volgen er spoedig velen
as ik lieg, dan lieg ik ien commizzieik heb het van horen zeggen
as is verbraande törfals dit. ., als dat . . .
as is verbraande törfals het anders was gelopen . .
as je 't over de duvel hemm'm, trap je 'm op zien steertmen praat over iemand en juist dan komt die er aan
as je ' t over de duvel hemm' n, trap je ' m op ' e steertals je 't over iemand hebt komt hij net binnen
as je de kat op 't spek bien'd wil 'er 't niet vreet'nwanneer iemand een aanbod weigert
as je gezond benn'n, ben je riekgezondheid is een groot goed
as je hem een vinger geev'm, nemt 'er de heule haandals hij iets mag doen, denkt hij alles te mogen doen
as katte'n muuz'n, miauw'n ze niettijdens de maaltijd wordt er weinig gesproken
as pundje bij poaltje komtals het beslissende moment daar is
as puntje bij poaltje komtals het erop aan komt
as't niks te doen hest, doe dat dan niet hierals je je verveelt, doe dat dan niet hier
as't reegn't ien september, dan vaalt kerstfeest ien decemberals het regent in september, dan valt kerstmis in december
asof de steen'n spreek'nhoe dit bekend is geworden weet niemand
baalflint'ndikke keien
bakker bos bakt beste boltjesbakker bos bakt goede kadetten
bedekk'n met de mantel van der liefdede fout van een ander accepteren
beder 'n haalf ei as 'n lege dopbeter iets dan niets
beder 'n haalf ei dan 'n lege dopbeter iets dan niets
beder 'n klein boaske as 'n grode knechtgraag eigen baas zijn
beder 'n lutje boas as 'n grode knechtliever eigen baas dan een knecht
beder 'n luus ien de paan dan hiel'ndaal gien vleeswees tevreden met wat je hebt
beder 'n ons geluk dan 'n pond verstandzonder geluk vaart niemand wel
beder één ezel veur de ploeg as twee peerd'n op staalbeter één werkwillend persoon dan twee luiwammessen
beder haard bloaz'n as de mond verbraandbeter een keer te veel gewaarschud
beder loat as nooithoe dan ook, je bent er
beder met as om verleeg'nbeter te veel dan niets
beder met as om verleeg'nbeter te veel dan te weinig
beder misgund as bekloagdmen kan beter jaloers op je zijn dan dat je beklaagd wordt
beder scheel as blindals je mag kiezen, kies dan het beste
beder stuut ien de puut dan een pluum op de hoedbeter het geld uitgeven aan eten dan aan mooie kleding
beder twee keer vroagd, as één keer 't spoor biesterbeter een keer teveel gevraagd dan verdwaald
bekiek 'et moarbekijken - bekijk het maar
belofte moakt schuldwat je belooft, moet je waarmaken
benn'n we mooi onner eig'n volkzijn we mooi onder elkaar
beter duur as niet te koopgelukkig is het nog verkrijgbaar
bezinn'n veur da'j begunn'neerst denken, daarna doen
bie nacht en ontiedop de onmogelijkste tijdstippen
bie veurboat daankalvast bedankt
bier is niet moakt veur de ganz'nmag ik nog een pilsje
bij de één moe je betoal'n, de aaner cent'n geev'muit de lengte of uit de breedte, betalen moet je toch
bij de pakk'n del zitt'nmoedeloos zijn
bij de pakk'n del zitt'nterneergeslagen zijn
bij één 't vuur an 'e scheen'n legg'niemand onder druk zetten om te beslissen
bij één ien 't voarwodder zitt'niemand voor de voeten lopen
bij hem komt alles op 'e weegschoalhet steekt bij hem heel nauw
bij hem zit ' n schroefke löshij is een beetje gek
bij heur was dat schering en ienslagbij haar kwam dat heel vaak voor
bij moeke's pappot bliev'mlekker bij mamma blijven wonen
bij moeke's pappot bliev'mlang bij de ouders blijven wonen
bis't gek?!ben jij gek?!
bis't oareg ien 'e ruuje bent behoorlijk in de rui
bist 'n dikke dwelmscheetje bent een treuzelaar eerste klas
bist bliede?ben je blij?
bist doe nou bedonnerdbedonderen - ben jij nou bedonderd
bist ien de kerk geboor'nals iemand de deur laat openstaan :
bist vot west?ben je weggeweest?
blavv'mde hond'n biet'n nietmensen die alleen maar een grote mond hebben
blikk'n doom'neevent van niks
bloaz'n en 't meel ien de mond holl'nzuinigerd die opschept
boas boov'm boasnog beter dan best
boas boov' m boasbaas boven baas
boaz'n krieg'n veul aanmaark'nshoge bomen vangen veel wind
bodder bij de vis!!contant betalen!!
boer'n en swien'n word'n knorr'ndeweg vetboeren en varkens knorren altijd
boer'n en zwien'n word'n knorr'ndeweg veteen boer klaagt hoe dan ook
boev'm moe je met boev'm vang'nbestrijd iemand waarmee hij jou bestrijdt
boondje komt om zien loondjezij heeft het ernaar gemaakt
braand dien vingers d'r moar niet aankijk uit wat je doet
brandholt veur de heleen uitgesproken slechterik
breek me de bek niet oop'ndaag mij niet uit!
brutoal'n hemm'm de haalve wereldbrutalen mensen krijgen vaak hun deel
buug'n of barst'nmet alle middelen zijn zin doorzetten
cent'n stink'n nietgeld is (hoe dan ook) welkom
cent'n verzoet 't warkgeld maakt werken lichter
commandeer dien hond en blaf zelfje hoeft mij niet te commanderen
commandeer dien hond, en blaf zulfwij regelen hier zelf onze zaakjes
d´r stoef bij laanser dicht bij langs
d´r zit doar gien leev´m ien ´e brou- werijhet is dood katoen daar
d' oog'n goed de kost geev'mheel goed opletten
d'oor'n spits'nscherp gaan luisteren
d'overhaand hemm'nin de meerderheid zijn
d'r 'n enne aan brei'nbeëindigen
d'r benn'n gien rooz'n zunner doornsalles heeft een keerzijde
d'r benn'n gien rooz'n zunner doornsgeen oplossing zonder minpuntje
d'r benn'n koabers op 'e kuster melden zich gegadigden
d'r benn'n koapers op de kuster zijn er meer die dat willen hebben
d'r benn'n meer hondjes die Fikkie hiet'nhet blijkt dat niet alles hetzelfde is
d'r benn'n meer huuz'n as kerk'ner zijn meer werklui dan rijkelui
d'r benn'n meer huuz'n as kerk'ner zijn nog mogelijkheden genoeg
d'r benn'n meer huuz'n dan kerk'nje vindt altijd wel onderdak
d'r benn'n meer koapers op 'e kuster zijn meer belangstellenden
d'r benn'n meer ziende mens'n die blind benn'n, as blinde mens'n die niet zien kenn'nsommige mensen weten niet wat er in de wereld te koop is
d'r benn'n veul weeg'n die noar Rome leid'nmen kan op meerdere manieren zijn doel bereiken
d'r benn'n zat hapkes en sapkeshapjes en drankjes zijn er genoeg
d'r bleef gien old wief thuusheel het volk stroomde toe
d'r blift 'n baarg an 'e striekstok hang'nteveel mensen moeten geld krijgen van deze zaak
d'r blift nogal wat an zien striekstok hang'nhij strijkt veel provisie op
d'r blift veul ann'e striekstok hang'ner worden veel onkosten gemaakt
d'r gijt niks boov'm grunn'ner gaat niets boven groningen
d'r ging mij 'n lichtje ophet werd me duidelijk
d'r goan veul makke schoap'm ien 'n hokmet een beetje inschikken krijgt iedereen een plekje
d'r is 'n baarg te verhapstukk'ner moet veel werk verzet worden
d'r is 'n barg wark an 'e winkelwe moeten nog veel werk doen
d'r is 'n tied van komm'm, en d'r is 'n tied van goanmen moet tijdig plaats maken voor de jeugd
d'r is 'n tied van komm'n en d'r is 'n tied van goanaan alles is een begin en een eind
d'r is altied boas boov'm boaser is altijd wel een betere
d'r is doar weineg varioatiehet is daar altijd hetzelfde
d'r is gien koe bij uut stuurhet nadeel valt reuze mee
d'r is gien man overboordhet is nog goed afgelopen
d'r is gien mieder overbleev'mer is niets overgebleven
d'r is gien mieter van overalles is schoon opgegeten
d'r is gien pot zo scheef, of d'r paast wel 'n deksel opvoor elk mens bestaat er een passende partner
d'r is gien spreker die 'n zwieger verbetertsoms is spreken totaal overbodig
d'r is gien wolkje an 'e luchtalles loopt volgens plan
d'r is met hem gien laand te bezeil'nmen kan met hem niets beginnen
d'r is met heur gien laand te bezeil'nmet haar valt niets te beginnen
d'r is stront an 'e knikkerer is wat aan de hand
d'r is wat op tiler gaat wat gebeuren
d'r is wat ruus op 'e liener is wat onenigheid
d'r kamm'm moar annerhaalf man en 'n peerdekoper kwam maar heel weinig publiek op af
d'r komt 'n schip met zure abbels aaner komt een regenbui aan
d'r komt 'n schip met zure abbels aaner komt een bui regen deze kant op
d'r komt gien enne aandit is wel heel erg veel
d'r kon gien lachje oaflachen - er kon geen lachje af
d'r lijt 'n vlei op mien melker ligt een vel op mijn melk
d'r lopt één zwaart schoap tuss'nin de club is er één bij die kwaadwillig is
d'r moet'n haarde neut'n kroakt word'ner moeten moeilijke beslissingen worden genomen
d'r op toe kiek'neen oogje in het zeil houden
d'r stijt 'em nog wat te wacht'nhij kan nog op iets rekenen
d'r stijt ons wat te wacht'ner staat ons wat te wachten
d'r stijt weer veul veur de deurer is weer veel te doen voor ons
d'r tuss'n uut kniep'mervandoor gaan
d'r tuss'nuut kniep'ner stiekem vandoor gaan
d'r vaalt 'n baarg tuss'n waal en schiper wordt veel vermorst
d'r vaalt wel es wat tuss'n waal en schiper gaat wel eens iets verloren
d'r verzuup'm meer ien 't glaas dan ien 'e zeevan teveel drank komt niet veel goeds
d'r was met hem gien huus te holl'nmet hem kon je niet gelukkig samenleven
d'r was moar mondjesmoater was amper voldoende
d'r was ruumschoots genoger was volop voorraad
d'r wer met geld smeet'ner werd niet op duizend euro gekeken
d'r word'n gien meesters geboor'nmen moet wel oefenen om zijn vak te kunnen uitvoeren
d'r word'n gien vreders geboor'n, die word'n moakt (te) veel eten wordt een gewoonte
d'r wordt 'n baarg ongegund brood eet'nde één gunt de ander het licht niet
d'r wordt 'n baarg ongegund brood eet'nde afgunst is soms groot
d'r wordt veul ongegund brood eet'nde zon niet bij een ander in het water kunnen zien schijnen
d'r zat 'n addertje onner 't grashet leek heel mooi, maar ....
d'r zat 'n baarg kaf tuss'n 't koor'ner zat heel veel troep tussen
d'r zat annerhaalf man en 'n peerdekoper was maar weinig publiek
d'r zat moar annerhaalf man en 'n peerdekoper was maar weinig publiek
d'r zit stront an de knikkerdeze zaak stinkt
d'r zit wat ien wat de kat niet lusthet eten is nog gloeiend heet
d'r zitt'n gien buuz'n ien je leste hemdeen dode kan niets meenemen
d' r benn' n aanwiezings . . . .er zijn tekenen . . . . .
d' r benn' n veul die te veul hemm' n, moar gienéén het genoggenoeg is meer dan veel
d' r is gien lozer goed as mins' ndie persoon is bijzonder intelligent
d' r kwam ' n kink ien ' e koabeler was tegenslag op de planning
d' r waar' n veul mens' n bij ' t pader was veel publiek op de been
da's 'em een doorn ien 't oogdat zit hem behoorlijk dwars
da's 'n beste iennemmerhij lust graag een borrel
da's 'n deurtrapte schurkdie persoon is in- en in-gemeen
da's 'n dik zwiendat is een vuilak
da's 'n dikke rötzakdat is een nare patjakker
da's 'n duuster zoakjedat is een twijfelachtig zaakje
da's 'n duuz'ndpootdat is een alleskunner
da's 'n echte flapuutdie zegt alles wat hij denkt
da's 'n een zundagskienddat is een geluksvogel
da's 'n eikedat is een makkie
da's 'n gebed zunner ennedat duurt een eeuwigheid
da's 'n gesleep'n kirrelda's een pientere man
da's 'n haaibaaidat is een vrouw met pit
da's 'n haaibaaidat is een bazige vrouw
da's 'n haalve goaredat is een vreemd persoon
da's 'n hand'nbiendertjedat kind vraagt veel aandacht
da's 'n hard gelagdat valt vies tegen
da's 'n heul rekboar begripdie uitleg kun je alle kanten mee uit
da's 'n heule opgoavedat is een moeilijke opdracht
da's 'n hiet hangiezerdat is moeilijk aan te pakken
da's 'n huusmusdie houdt niet van uitgaan
da's 'n ienkobbertjedat is een logische reaktie
da's 'n iezervrederdat is een fanatiekeling
da's 'n jobstiedingdat is een slecht bericht
da's 'n kaant nuver wichtjedat is een heel mooi meisje
da's 'n kolfke noar heur haanddat past precies in haar straatje
da's 'n kolfke noar zien haanddat past precies bij hem
da's 'n kwaalsterdat is een naar persoon
da's 'n lanteernpoal zunner lichtaan die persoon heb je helemaal niets
da's 'n löt uut de lödderijdaarmee heeft men het zeer goed getroffen
da's 'n löt uut de lödderijdat treft mooi
da's 'n man ien bonusdie man is stinkend rijk
da's 'n mooi geboardat is een leuke geste
da's 'n muurbloemkedat is een oude vrijster
da's 'n noaproaderdie heeft geen eigen mening
da's 'n ongelikte beerda's een onfatsoenlijke man
da's 'n onnergeschoov'm kiendjedat is een ondergewaardeerd iets
da's 'n opgeruumde kirreldie is vrolijk van aard
da's 'n pak van mien haartnu ben ik weer gerustgesteld
da's 'n pak van mien haartdat is een zorg minder
da's 'n publiek geheimiedereen weet dat reeds
da's 'n rib uut mien liefdat kost me bijna m'n hele vermogen
da's 'n rib uut mien liefdat kost mij een flinke duit
da's 'n roare snieboondat is een vreemde snuiter
da's 'n rokkejoagerdat is een meisjesgek
da's 'n slimme vogeldat is een pienter persoon
da's 'n slimme vogeldat is een kien iemand
da's 'n stofke an 'e weegschoaldie bijdrage betekent niets
da's 'n streep deur de reek'nwat ons beloofd is kan men ons niet geven
da's 'n streep deur de reek'ndat verijdelt de plannen
da's 'n veurnoame zoakdat is erg belangrijk
da's 'n vremde eend ien 'e slootdie past helemaal niet bij de groep
da's 'n widde roafdat komt sporadisch voor
da's 'n woelwodderdat is een echte baliekluiver
da's 'n zoekploadjedat is een onduidelijk geval
da's 'n zundagskiendjedat is een geluksvogel
da's 't ei van Columbus!dat is de oplossing!
da's 't neuske van 'e zalmdat is het beste van het beste
da's 't neuske van de zalmdat is je van het
da's aalmoal kokelekodat is allemaal onzin
da's bij de knorhoan'n om oafdat is te gek voor woorden
da's bij de wille swien'n om oafdat is bij de beesten af
da's bodder aan de galg smeerddat heeft totaal geen enkele zin
da's broerke of zuskedat is precies hetzelfde
da's de achterkaant van de medailleja, er is ook een minpuntje
da's de hamvroagdat is de belangrijkste vraag
da's de oard van 't beestjedat zit in zijn natuur
da's de spil woar alles om draaitdat is het waarom het allemaal gaat
da's de spil woar alles om draaitdat is de belangrijkste persoon
da's de woare Joakobdie man zoeken we nou net
da's deurstook'n koartdat is van tevoren afgesproken
da's doar niet pluusdat is daar niet in de haak
da's dweil'n met de kroan oop'mdat helpt helemaal niets
da's één met hoar op de kuuz'ndat is een haai-baai
da's één met ruggegroatdat is een echte doorbijter
da's één uut duuz'nddat is een geweldige vent
da's één van 't olle stempeldat is een ouderwets iemand
da's gezwam ien 'e ruumtedat is praten als een kip zonder kop
da's gezwets ien 'e ruumtedat is gezwam in de ruimte
da's gien kiek geliekdat lijkt totaal niet
da's gien peuleschildat is niet niks
da's gien peuleschildat is geen kleinigheid
da's gien piep tebak weerddat loont de moeite niet
da's gien vlees en gien visdat is nergens bij in te delen
da's gien vlees en ok gien visdat is niet in te delen
da's gien zuvere kovviedie zaak is niet helemaal oke
da's gien zuvere kovviedat zaakje zit een luchtje aan
da's heul ondaankbaor waarkaan dat werk valt geen eer te behalen
da's heul'ndaal aan kaantdat is geheel afgewerkt
da's heur met de paplebel iengoot'ndat is haar van jongs af aan geleerd
da's heur oogabbeltjedat is haar allerliefste bezit
da's hier niet gangboardat is hier niet gebruikelijk
da's hier ongebrukelekdat is hier niet de gewoonte
da's iebels maaldat is heel raar
da's ien 't roaredat is wel heel erg
da's kienerspuldat stelt niks voor
da's kloar ien 'n handomdraaidat is snel klaar
da's kloar ien 'n handomdraaidat is in een mum gepiept
da's koor'n op zien meul'ndat komt hem heel goed van pas
da's kwoajonges waarkdat is amateurwerk
da's lang niet genogdat is veel te weinig
da's loos alarmdat is een onterechte waarschuwing
da's makkel'ker zeit dan doandat is sneller gezegd dan gedaan
da's mannetoal!!dat is flinke taal!!
da's me ontkomm'mdaar was ik te laat mee
da's mien oogabbeltjedat is mijn lievelingetje
da's mien oogabbeltjedat is mijn aller- allerliefste
da's mien sukkertaandedat is mijn rijke tante
da's mien woare joakobdat is de ware man voor mij
da's mij 'n roadselik weet niet hoe dat kan
da's mij lood om old iezerdat is mij om het even
da's mij te drokdat is te druk voor mij
da's moar 'n schijndjedat is maar een heel klein stukje
da's moar 'n wazz'n neusdat stelt maar weinig voor
da's moar eem' bijgoandat is zo gepiept
da's moar eev'm bijgoandat is zo gepiept
da's moar eev'm bijgoandat gaat heel gemakkelijk
da's moar haalf en haalfdat is maar zo zo
da's moar krap aandat is maar net aan
da's moeke's papkiendjedat is een heel zacht jongetje
da's monnik'nwaarkdat is onbegonnen werk
da's monnik'nwaarkdie klus vergt ontzettend veel tijd
da's mor 'n vortsmiederkedat is maar een niemendalletje
da's mosterd noa de moaltieddaar kom je wel erg laat mee aanzetten
da's n'waark met veul hoak'n en oog'ndat is geen gemakkelijke klus
da's niet aan te road'ndat is niet aan te bevelen
da's niet biester mooidat is niet erg mooi
da's niet heulemoal ien 'e hoakdat klopt niet helemaal
da's niet ien 'e hoakdat is niet in orde
da's niet ien 'e hoakdat is niet pluis
da's niet rendoabeldat kan niet uit
da's niet te ontciever'ndat is niet te lezen
da's niet veur de poesdat is nogal ingewikkeld
da's nijbakk'n stuutdat is heel vers brood
da's noakoart'ndat is achteraf gepraat
da's nog uut de tied dat dier'n proat'n kond'ndat is al wel heel oud!!
da's nou 'n spul van kolle voet'ndat is nou wat van niks
da's oareg priezegdat is nogal duur
da's ook gien heileg boondjehij maakt ook wel eens een foutje
da's slim twievelachtegdat kan nog lang niet zeker
da's teeg'ndroadsdat druist tegen alle logica in
da's tweeziedegdat kan beide kanten uit
da's van 'e boov'mste plaanktopkwaliteit
da's van 't boov'mste bordjedat is van de hoogste kwaliteit
da's veur de bakkerdat is dik voor elkaar
da's veur de haai'ndat komt nooit meer goed
da's veur de poesdat is een verloren zaak
da's veur dij 'n thuuswedstriedda's lekker dichtbij voor jou
da's veur jem de moatstafdat is voor jullie de norm
da's vlot van stoabel; loop'ndat is lekker vlot verlopen
da's wat uut 't joar nulsuper ouderwets
da's wat van lik mij 't kaalk'n piepkedat is wat van niks
da's wied en zied bekenddat weet men in de wijde omtrek
da's wied en zied bekenddat weet iedereen
da's wodder noar de zee droag'ndat is onbegonnen werk
da's ze ok niet met de oost'nwiend aan komm' waai'ndaar hebben ze stevig voor moeten ploeteren
da's zenuwsleup'mddat vreet aan je
da's zo kloar as 'n klondjedat is zo duidelijk als maar kan
da's zo old as de weg noar Romedat weet iedereen
da's zunnekloardat is heel duidelijk
da' s ' em met de paplebel iengoot' ndat is hem van jongs af aan geleerd
da' s ' n echt nufkedat is een eigenwijs meisje
da' s ' n grieze muusvan zoiemand gaan er dertien in een dozijn
da' s ' n lust veur ' t oogdat is prachtig om te zien
da' s ' n mooi plakjedat is een mooi plekje
da' s ' n mooiproaderdat is een echte vleier
da' s ' n wazz' n neusdat stelt niets voor
da' s ' n zwienevangerdat is iemand met o-benen
da' s bij de wille knien' n om oafdat is bij de beesten af
da' s d' r nog over van ' n lösbandeg leev' mer is nog maar weinig geld overgebleven
da' s heur met de paplebel iengoot' ndat is haar van kindsbeen af geleerd
da' s hiel (heul) aansdat is heel anders
da' s kant ' n oarigheiddat is heel leuk
da' s lood om old iezer't ene is niet beter dan 't andere
da' s loopjes waarkdat gaat in de loop weg mee
da' s moar ' n beedje ien ' n anner flanstdat zit niet goed inelkaar
da' s moar ' n soam' nroapseldat is maar een bijelkaar gezocht spul
da' s monnik' nwaarkdat is een klus die veel tijd vergt
da' s mosterd noa de moaltieddie hulp komt te laat
da' s nou ' n schoolveurbeelddat is nou een sprekend voorbeeld
da' s ofgezoagddat weten we nu wel
da' s van ' e boov' mste plaankda's echt top!!
da' s veur dij ' n vroag en veur mij ' n wietwat jij graag wilt weten weet ik
da' s zo kloar as kovviedikdat is heel onduidelijk
da' s zo kloar as watdat is zo duidelijk als maar kan
daarde moal is scheepsrechtbij de derde poging lukt het
dan is Leiden ien lastdan zijn de rapen gaar!
dan jeuk'n heur de kuuz'n al niet meerdat duurt nog zo lang, dan leeft ze al niet meer
dan jeuk'n mij de kuuz'n niet meerdat zal mijn tijd wel uitdienen
dan maagst de hand' n stief dichtkniep' ndan mag je van geluk spreken
dat aargerde me moateloosdat ergerde mij bijzonder
dat abberoat is noar de filistijn' ndat apparaat is helemaal stuk
dat begroot me toe de toon'n uutdat vind ik heel erg naar
dat begroot me veur heurdat vind ik naar voor haar
dat begroot me veur jemdat vind ik niet leuk voor jullie
dat begroot mijdaar heb ik medelijden mee
dat begroot mij allernoastdat vind ik erg naar voor u
dat begroot mij hiel botdat vind ik heel naar
dat begroot mij toe de toon' n uutdat vind ik heel erg sneu
dat benn'n duvelskunst'ndat zijn toverkunsten
dat benn'n indioaneverhoal'ndat zijn fantasieverhalen
dat benn'n twee hand'n op één buukdie twee zijn het altijd met elkaar eens
dat benn' n beeld' n uut mien kienerjoar' ndat zijn foto's uit mijn kindertijd
dat bit mekoar nietdat past wel bijelkaar
dat bloeske stijt dij jintegdat bloesje staat je vlot
dat dee zij op eig'n holtjezij deed dat op eigen gezag
dat ding stamt nog uut 't joar nuldat is een heel oud ding
dat ding stamt uut de oertieddat is een ouderwets ding
dat dust d'r omdat doe jij expres
dat dut 'er om 'e hoaverklapdat doet hij te pas en te onpas
dat dut heur de das omdat doet haar de das om
dat dut mij deugddat stemt mij verheugd
dat dut mij deugddat bevalt mij wel
dat duurde 'n hiel schoftdat duurde een hele poos
dat duurt 'n mins'nleeftieddat duurt een hele poos
dat duurt zo laang as mörg'n de heule daagdat duurt nogal een poosje
dat duurt zo laang as mörg'n de heule dagdat duurt veel en veel te lang
dat dörp liekt wel uutsturv'min dat dorp valt niets te beleven
dat gat is niet te stopp'mdat tekort kan niet meer aangezuiverd worden
dat gat is veul te grootdat tekort kan niet meer aangezuiverd worden
dat gebeurt as poas'n en pikster'n op één dag vaal'ndat zul jij nooit meemaken
dat gebeurt om 'e hoaverklapdat gebeurt nou zo vaak!
dat geef ik dij op 'n briefkedat weet ik wel heel zeker
dat geef ik dij op 'n briefkedaar sta ik volledig voor in
dat geef ik dij op 'n briefkedat garandeer ik jou
dat geef ik dij op ' n briefkedaar sta ik borg voor
dat geft de deurslagdat argument bepaalt de uitslag
dat geft gien paasdat hoort niet zo
dat gijt 'em boov'm de petdat is door hem niet te begrijpen
dat gijt 'em niet ien 'e kolle kleer'n zitt'ndaarvan krijgt hij nog wel last
dat gijt aan een boksem aan deurdat gaat zonder ophouden door
dat gijt as 'n loop'nd vuurkedat gaat als een lopend vuurtje
dat gijt d'r ien as 'n preek ien 'n ollerlingdat gaat er in als koek
dat gijt d'r oareg om wegdat gaat er nogal hard aan toe
dat gijt de doofpot iendaar praten we niet meer over
dat gijt deur maarg en beendat gaat door alles heen
dat gijt deur merg en beendat raakt je heel diep
dat gijt deur tot ien lengte van doag'ndat gaat zo nog een hele tijd door
dat gijt je niet ien de kolle kleer'n zitt'ndat maakt diepe indruk
dat gijt mij boov' m de petdat kan ik niet bevatten
dat gijt niet geliek opdat loopt niet synchroon
dat gijt niet volg'ns jacobusdat gaat niet volgens de regels
dat gijt oareg ien de papier'n loop'ndat wordt een duur grapje
dat gijt op zien elv'mderdigstdat gaat heel langzaam
dat gijt tuss'n neus en lipp'm deurdat gaat terloops
dat gijt uut as 'n nachtkeersdat houdt ongemerkt op te bestaan
dat gijt uut as 'n nachtkeersdaar komt ongemerkt een einde aan
dat ging as 'n loopmd vuurkedat ging heel snel van mond tot mond
dat ging d'r ien as gesneed'n stuutdat werd met smaak gegeten
dat ging met vaal'n en opstoandat ging niet geheel vlekkeloos
dat ging uut as 'n nachtkeersdat stopte zonder dat iemand het merkte
dat glimt as 'n honnekeudel ien 'e moaneschiendat glanst prachtig!!
dat glimt as 'n honnekeudel ien de moaneschiendat schittert prachtig
dat goan we ' s goed uutpluuz' ndat gaan we eens goed uitzoeken
dat goar' n zit ien ' t tuusdat garen zit in de knoop
dat goedje is net hoarlemmereuliedat spul is overal goed voor
dat goedje is noar zien grootjedat spul is omgekomen
dat goedje lijt henter en twenterdat spul ligt her en der verspreid
dat griest mij toedat vind ik eng
dat griest mij toedaar word ik bang van
dat haar 'k over de kop keek'ndaar had ik niet aan gedacht
dat haar d'r niet ien 'e peilingdat had hij niet in de gaten
dat haar veul voet'n ien 'e aardedaar moest heel veel voor gebeuren
dat haar veul voet'n ien 'e oardedat ging met pijn en moeite
dat had d'r wel aandat kon maar net zeg!
dat had ik al ien 'e peilingdat had ik al in de gaten
dat hangt as lös zaand an 'n annerdat zit niet goed in elkaar
dat hangt as lös zaand an mekoardat zijn allemaal eenlingen
dat hangt em as 'n meulnsteen om 'e nekdat is een groot probleem voor hem
dat has't dreumddat had je gedroomd
dat has't dreumd!dromen - dat had je gedroomd!
dat heb 'k ien 'e goat'ndat begrijp ik
dat heb 'k ien 'e goat'ndat heb ik nu wel door
dat heb 'k over de kop keek'ndaar heb ik niet aan gedacht
dat heb 'k van heur'n zegg'ndaar staat me iets van bij
dat heb 'k van heur'n zegg'nik hoorde dat via via
dat heb 'k vernomm'mdat heb ik gemerkt
dat hemm'm ze 'm met de paplebel iengoot'ndat hebben ze hem van kindsbeen aan geleerd
dat hemm'n ze legg'n loat'nliggen - dat hebben ze laten liggen
dat hemm' n ze wiet' nweten - dat hebben ze geweten
dat hest mooi zeiddat heb je mooi gezegd
dat het 'n bult te lied'ndat heeft veel te lijden
dat het 'n roare noasmoakdat geeft achteraf een naar gevoel
dat het an 'n hoarke hong'ndat scheelde echt maar heel weinig
dat het d'r veul van wegdaar lijkt het verdraaid veel op
dat het kwoad bloed zetdat schreeuwt om wraak
dat het moar ziedelings met mekoar te moak'ndat heeft maar weinig raakvlakken
dat het niet veul om hakk'ndat stelt niet veel voor
dat het totoal niks omme hakk'ndat stelt helemaal niets voor
dat het veul hoak'n en oog'ndat is nogal omslachtig
dat het weineg om' hakk'ndat stelt niet veel voor
dat holdt gien steekdat is nergens op gebaseerd
dat holl'n we nog eev'm ien pettodat bewaren we nog even voor later
dat holt gien standdat blijft niet bestaan
dat holt gien steekdat is niet betrouwbaar
dat huuft echt niet heurdat hoeft echt niet hoor
dat is 'em deur de neus boorddat is hem ontnomen
dat is 'em niet noar 't zindat bevalt hem niet
dat is ' em deur de neus boorddat heeft men hem ontstolen
dat is ' n meroakeldat is echt een wonder
dat is bij de knorhoan'n om oafdat is heel verschrikkelijk
dat is d' r zo iensleet' ndat is de macht der gewoonte
dat is dien taksdat is jouw rantsoen
dat is dij van harte gundgunnen - dat is je van harte gegund
dat is gien vetpot doardie hebben het niet breed
dat is gloep'mstes maal veur dijdat is heel naar voor jou
dat is koor'n op zien meul'ndat komt hem precies van pas
dat is moar 'n wazz'n neusdat is maar voor de vorm
dat is noar 't schietersgangkjedat is onverklaarbaar verdwenen
dat is overduud'lekdat is zo klaar als een klontje
dat is ten hemel schrei'nddat is bar en boos
dat jonje ging over de tonger werd over dat jongetje gepraat
dat ken 'e toets deurstoandat klopt van alle kanten
dat ken 'er ien zien buus steek'ndat is voor hem bedoeld
dat ken 'k mij niet heug'ndaar herinner ik mij niets van
dat ken 'k mij niet heug'ndat kan ik mij niet herinneren
dat ken 'k niet bruuk'ndat kan ik niet gebruiken
dat ken 'k niet wacht'nik heb daar geen tijd voor
dat ken 't daglicht niet verdroag'ndat kan niet door de beugel
dat ken 't daglicht niet verdroag'ndat moet stiekem gebeuren
dat ken 't niet lied'ndat kan het niet hebben
dat ken de brune niet trekk'ndat kunnen wij niet betalen
dat ken de toets deurstoandat is goedgekeurd!
dat ken dubbel en dwaarsdat kan gemakkelijk
dat ken gien poch'n lied'ndat kan er maar net mee door
dat ken gien stand holl' ndat kan geen stand houden
dat ken ik onnerstreep'mik kan dat volledig beamen
dat ken je op je vingers noatell'ndat is zo klaar als een klontje
dat ken je wel noagoandat kun je wel op je vingers natellen
dat ken me gien biet schill'ndat interessert mij niets
dat ken me gien spier schill'ndat interesseert mij in het geheel niet
dat ken me gien spier schill'ndat kan me niets schelen
dat ken me niks schill'ndat kan mij niets schelen
dat ken mij niks verropp' ndat interesseert mij niets
dat ken niet deur de beugeldat is niet volgens de regels
dat ken niet deur de beugeldat is onfatsoenlijk
dat ken schienboar niet aansdat kan blijkbaar niet anders
dat kenn'n we goed vernemm'mdat merken wij wel degelijk
dat kenn'n we niet meer bruuk'ndat kunnen we er niet meer bij hebben
dat kenn'n zij niet wacht'ndaar hebben zij geen tijd voor
dat kenst ien 'e buus steek'ndat is op jou van toepassing
dat kiend is oareg veurlekdat kind is nogal voorlijk
dat kins't ien dien buus steek'ndat kun je in je zak steken
dat kinst niet moak' ndat kun je niet verantwoorden
dat klinkt as 'n klokdat steekt degelijk in elkaar
dat klinkt as ' n klokdat klinkt duidelijk
dat knipp'n we d'r uutknippen - dat knippen we eruit
dat komt 'er geruusloos iendat sluipt stiekem binnen
dat komt aalmoal op zien poodjes terechtdat komt allemaal wel weer goed
dat komt meddertied wel an boddat komt later wel aan de orde
dat komt mij goed veurdat lijkt mij goed
dat komt mondjesmoat veurdat gebeurt niet zo vaak
dat komt niet uut de vaarfdat komt niet tot zijn recht
dat komt niet zo krekt heurdat steekt niet zo nauw hoor
dat komt om 'e hoaverklap veurdat gebeurt regelmatig
dat kon 'er niet over zien haart krieg'ndaartegen was hij niet opgewassen
dat kon 'er niet verkropp'ndat kon hij niet goed velen
dat kon 'k toch niet ruuk'n?ruiken - dat kon ik toch niet ruiken?
dat kon bederdat was niet heel best
dat kon er niet over zien haart krieg'ndat durfde hij niet aan
dat kon ien zien oog'n gien genoade viend'nhij was het daarmee niet eens
dat kost 'n kap'toaldat kost een vermogen
dat kreeg 'er ien zien schoot worp'mdat werd hem zomaar aangereikt
dat kreeg ze ien heur schoot smeet' ndat werd haar zo maar toegeworpen
dat krigst as poas'n en pinkster'n op één daag vaal'ndat krijg je nooit
dat kwam ' er niet an ' e wietdat kon hij niet gewaar worden
dat kwam as ' n dunnerslag bij heldere hemeldat kwam onverwachts
dat kwam boov'mdriev'mdat kwam naar boven
dat kwam heur krekt van paasdat kwam haar heel goed uit
dat kwam ien heur kroam te pasdat kwam haar goed uit
dat kwam ien zien kroam te pasdat kwam hem goed van pas
dat kwam mooi ien zien kroam te paasdat paste hem wel
dat kwam van paasdat kwam goed uit
dat lapt 'er an zien leersdaar trekt hij zich niets van aan
dat lapt ' er an zien leersdaar trekt hij zich niets van aan
dat leek achteroaf niet neudegnaderhand bleek dat overbodig
dat leek naarg'ns woar opdat was niet zoals het behoorde
dat leek naarg'nswoar opdat klopte van geen kant
dat leit d'r duum'mdik boov'mopdat valt erg op
dat leit d'r veul te dik boov'mopdat valt veel te veel op
dat leit veur de haanddat is zo klaar als een klontje
dat liekt naarg'ns woar opdat lijkt nergens naar
dat liekt naarg'nswoar opdat lijkt nergens op
dat liep vlot van stoabeldat ging lekker snel
dat lijt 'em gien wiendeierdaar verdient hij lekker veel aan
dat lijt 'em gien wiendeierdaar verdient hij veel aan
dat lijt 'em zwoar op 'e moagdaar zit hij behoorlijk mee
dat lijt veur de haanddat is vanzelfsprekend
dat loat ik ien 't midd'ndaar doe ik geen uitspraak over
dat loat ik over mien kaant goanhet komt maar zoals het komt
dat loat ik over mien kaant komm'ndat jeukt mij niet
dat lopt d'r as 'n rooie droad deurhendat komt in het hele verhaal terud
dat lopt heul'ndaal spoakdaar komt helemaal niets van terecht
dat lopt kris kras deur 'n annerdat loopt van alle kanten uit doorelkaar
dat lopt met 'n sizzer oafdat loopt met een sisser af
dat lopt spoakdat loopt vast
dat lopt spoakdat loopt verkeerd af
dat lopt spoakspaak - dat loopt spaak
dat lugt d'r niet omdat komt hard aan
dat lugt d'r niet omdat ziet er perfect uit!
dat maag 'em de pret niet drukk'ndat zal geen roet in het eten gooien
dat maag ik weldat vind ik mooi
dat maag mij niet beur'ndat kan ik financieel niet rond krijgen
dat maag mij niet beur' ndat past niet in mijn budget
dat maag niet onner kantoortieddat mag niet in de baas z'n tijn
dat mept d'r goed iendat is een hoge rekening
dat mins is ' n steekje an lösdat mens is niet helemaal goed
dat mins is onleesboardat mens is niet te doorgronden
dat mins wil 't midd'nste en de beide end'ndat mens is erg hebberig
dat mist nooitdat gebeurt nou altijd
dat moe je met 'n lanteerntje zoek'ndat komt zeer zelden voor
dat moe'j niet uutvlakk'ndat moet je niet onderschatten
dat moe' n ze iendamm' mdaaraan moeten ze een halt toeroepen
dat moest mij niet weer lapp'm!dat flik je mij niet nog eens!!
dat muit me slimdat spijt me heel erg
dat muuske het nog wel 'n steertjedat krijgt nog wel een vervolg!
dat muuske krigt nog wel 'n steertjedaar is het laatste woord nog niet over gesproken
dat ontglipte mijdat ontkwam mij
dat oogt hiel watogen - dat oogt heel wat
dat paast mij krektdat komt mij goed uit
dat paast mij krektdat komt mij heel goed uit
dat paast niet heul'ndaaldat past niet helemaal
dat plan lijt op 'e teek'ntoaveldat plan wordt nu uitgewerkt
dat rakt kaant noch waaldat slaat nergens op
dat roakt ' em heul' ndaal nietdat doet hem helemaal niets
dat schilde moar 'n hoarkedat scheelde maar een haartje
dat schilt 'n slok op 'n borreldat maakt wel het verschil
dat schilt 'n slok op 'n borreldat scheelt een heel stuk
dat schudt 'er zomoar uut zien mouwdat verzint hij terplekke
dat schudt ze zo uut heur mouwdat verzint ze terplekke
dat slagt as 'n tang op 'n swiendat raakt kant nog wal
dat slagt as 'n tang op 'n zwiendat is een opmerking van helemaal niets
dat smelt as snij veur de zundat verdwijnt heel snel
dat snidt gien holtdat brengt niet veel op
dat snijt heul'ndaal onnerdat komt door andere dingen in het gedrang
dat snit gien holtdat zet geen zoden aan de dijk
dat speulde heur part' ndat kwam haar slecht uit
dat speult bij ons wel metdaar houden we wel rekening mee
dat spiet mij toe de toon' n uutdat spijt mij enorm
dat stel ik slim op priesdat waardeer ik ten zeerste
dat stijt as 'n poal boov'm wodderdat is zeker en gewis
dat stijt ien 'n kwoaie reukdat heeft geen goede naam
dat stijt op lözze schroev' mdat gaat misschien niet door
dat stinkt ' n uur ien ' e wienddat stinkt enorm
dat ston muurvaastdat stond onwrikbaar vast
dat stopp'n we ien 'e doofpotdaar willen we niet meer over praten
dat stuit me teeg'n de borstdat vind ik niet goed
dat stuit me teeg' n de borststuiten - dat stuit mij tegen de borst
dat trok veul bekieksbekijken - dat trok veel bekijks
dat vaalt 'n beetje toedat valt een beetje mee
dat vaalt d'r ien as 'n preek ien 'n olderlingdat smaakt heerlijk
dat vaalt niet toedat valt niet mee
dat vaalt rauw op ' t dakdat komt heel onverwacht
dat veraanert de zoakdat verandert de zaak
dat verdient 'er dubbel en dwaarsdat verdient hij helemaal
dat verdient gien schoonheidspriesdat is op een niet leuke manier uitgevoerd
dat verzaacht de piendaar wordt het gemakkelijker van
dat vlotjet mooi wat aandat kan hem mooi wat helpen
dat vlotjet mooi wat aandat zet zoden aan de dijk
dat vlott'jet mooi wat aandat levert best nog veel op
dat waar'n troop'm joar'ndat waren zeer zware tijden
dat waark het veul hoak'n en oog'ndat is een klus met veel obstakels
dat was 'n heule kluuf!!dat was een groot karwei!!
dat was 'n heule oberoatiedat was een hele moeilijke klus
dat was 't enne van 't liedjezo is het verhaal geëindigd
dat was ' t enne van ' t liedjezo liep het af
dat was buut'n mien metwiet'ndat ging buiten mij om
dat was eev'm een bittere pildat was een onaangename verrassing
dat was eulie ien 't vuurdat laaide de ruzie nog verder op
dat was heur zwoanezangdat was haar laatste lied
dat was me eev'm zwitt'ndat was me even aanpoten
dat was niet nuum'sweerdegdat was niet echt de moeite waard
dat was op 'e kop oaf genogdat was precies genoeg
dat was op 't hap-zegg'ndat was net op tijd
dat was op 't kaantje om oafdat kon maar amper
dat was schering en ienslagdat kwam nogal vaak voor
dat was veur heur de 't nekschotdat was voor haar de doodsteek
dat was veur heur de nekslagdat werd haar ondergang
dat was zien leev'mswaarkdaar heeft hij al zijn tijd ingestoken
dat wer doodzweeg'ndat onderwerp werd gemeden
dat wer ons goed ienzolt'ndat werd ons goed duidelijk gemaakt
dat wer weer nachtwaarkdat is weer een latertje geworden
dat wichtje het 'n baarg snöt ien 'e kopdat meisje is pienter
dat wichtje is nogal trugholl'nddat meisje houdt zich op de vlakte
dat wichtje ken je niet zunner handschoen'n aanpakk'ndat meisje laat niet met zich sollen
dat wichtje zit ien de bongeljoar'ndat meisje zit in de puberteit
dat wil'st niet wiet'ndat wil je niet weten
dat wilst niet wiet'ndat wil je niet weten
dat wis't niet wiet'ndat wil je niet weten
dat woll'n ze niet ienziendat wilden ze niet begrijpen
dat wordt dreuge eerabbels eet' ndat wordt op een houtje bijten
dat wordt eev' m zwitt' ndat wordt even zwaar werken
dat wordt haarde neut'n kroak'ndat wordt een stevige onderhandeling
dat za'k 'em es goed ienpeber'ndat zal ik hem eens goed duidelijk maken
dat za'k 'em ienpeeber'ndat zal ik hem goed duidelijk maken
dat za'k 'em ienpeeber'ndat zal ik hem inwrijven
dat za'k ien mien oor'n knupp'mdat ga ik goed onthouden
dat zal dij nog zuur opbreek'ndaar krijg je nog spijt van
dat zal mij de lauw sjakk'ndat interesseert mij totaal nietr
dat zal mij de lauw sjakk'ndat kan mij geen biet schelen
dat zal mij de lauw sjakk'ndat kan mij niets schelen
dat zal wel ' n beedje toevaal' ndat zal wel een beetje meevallen
dat zal ze zuur opbreek'ndaar krijgen ze veel spijt van
dat zall'n we 'm nog es onner de neus wriev'mdat zullen we hem nog eens duidelijk vertellen
dat zee'st neiskes ok aldat zei je zoëven ook al
dat zeit me heul' ndaal niksdat komt me niet bekend voor
dat zel 'em zuur opbreek'ndat komt hem duur te staan
dat zel 'k em betoald zett'nik pak hem wel terug
dat zel wel 'n zaachte dood hemm'mdat zaakje bloedt wel dood
dat zet gien zood'n an 'e diekdat helpt ook niet veel
dat zet gien zood'n an de diekdat helpt niet echt veel
dat zet gien zood'n an de diekdat helpt niet veel
dat zicht d'r niet uutdat ziet er niet uit
dat zit ien de oard van 't beesjedat zit er bij hem ingebakken
dat zit op zien gatmet dat geval gebeurt nu niets
dat zuugt 'er uut zien duumdat verzint hij maar
dat zuugt gewoon uut zien duumdat is puur zijn fantasie
dat zweert 'er bij hoog en bij leeghij zweert het bij alle goden
de aanholler wintde doorzetter komt er wel
de abbel vaalt niet ver van 'e boomdie aard naar zijn ouders
de beer is lös!!de poppen zijn aan het dansen!
de beste stuurlu stoan aan waaldie toekijkt weet het beter dan hij die het werk doet
de bezzem maag d'r wel es deurdat moet nodig worden opgeruimd
de bezzem moet d'r deur!!ze moeten schoon schip maken!!
de boak'ns verzett'nbij de omstandigheden aanpassen
de boan is nou schoon't is nu het juiste moment
de boedel doar is onkloarde boel daar is niet in orde
de boer moet wiet'n wat de bodder kostde verkoper bepaalt de prijs
de bom is borst'nhet kwam tot een uitbarsting
de bom is borst' nde bom is gebarsten
de broek knapt mij zowatik heb veel te veel gegeten
de cent'n drubbel'n binn'nhet geld komt langzaam binnen
de cent'n glied'n heur deur de vingerszij kan niet met geld omgaan
de cent'n groei'n mij niet op 'e rugik kan niet alles zo maar kopen
de cent'n groei'n mij niet op 'e rug!je kunt van mij niet alles verlangen!
de dag niet priez'n veurdat 't oamd isniet te vroeg juichen
de dag niet priez'n veurdat 't oav'md isniet eerder blij zijn dan dat de buit binnen is
de dag niet priez'n veurdat 't oav'md iswees pas tevreden als het goed afgelopen is
de dakpann'n rabbel'nde dakpannen rammelen
de deugd lopt ien 't midd'nwanneer er drie naast elkaar lopen :
de deur stijt wiedwoag'ns oop'ndat is zo helder als maar kan
de deur stijt wiedwoagn's oop'nde deur staat wagenwijd open
de deur stijt woag'nwied oop'mje bent van harte welkom
de diek uut goanuitgaan / wandelen
de diek uutgoanuitgaan / wandelen
de doader lijt op 't kerkhofniemand heeft het gedaan
de doader lijt op 't kerkhofniemand weet wie het gedaan heeft
de domste boer' n hemm' de dikste eerabbelszonder geluk vaart niemand wel
de druuv' m benn' n zuurde druiven zijn zuur
de duvel is oldde duivel is oud
de duvel schit altied op de dikste bult'nwie geld heeft krijgt er nog meer bij
de één holdt van de moeke, de aaner van de dochtersmaken verschillen
de één ken meer met de beurs as d'aaner met de cent'nde één is vindingrijker dan de ander
de eerste klap is ' n doalder weerdde eerste zet is de beste
de endjes an mekoar knupp'mmaar amper rond kunnen komen van je loon
de endjes net an'n anner kenn'n knupp'nmet moeite rond kunnen komen
de ene vrijt met de moeke, de aaner met de dochterde ene houdt van dit, de ander van dat
de gal lopt heur overzij wordt nijdig
de gek met 'em scheer'niemand voor het lapje houden
de genoadeklap geev'mde beslissende klap uitdelen
de grap is d' r oafde aardigheid is er af
de grieze gijt mij over de grauwede haren rijzen mij ten berge
de grieze lopt mij over de grauweik word er bang van
de guld'n midd'weg kiez'neen beetje schipperen
de gört is goar!dit gaat te ver!
de haand an 'e ploeg sloag'naan het werk gaan
de haand an 'e ploeg sloag'nin aktie komen
de haand boov' m de kop holl' nin bescherming nemen
de haand d'r met licht'nde afspraken niet nakomen
de haand ien eig'n boezem steek'ntoegeven dat je fout zat
de hand'n uut de mouw'n steek'nflink aanpakken
de hand'n uut de mouw'n steek'nflink werken
de harp an 'e wilg'n hang'neen zaak opgeven
de heule boedel is ommiedertde hele boel is omgevallen
de heule daag ien touwalsmaar aan het werk
de heule mik-mak votgeev'malles weggeven
de heule mikmakde hele troep
de heule siksemekliekde hele brut
de hiel'n licht'nvoortvluchtig zijn
de hiele brutde hele boel
de hoar'n goan mij recht ien 't enne stoande haren rijzen mij ten berge
de hond ien 'e pot viend'nbij thuiskomst blijkt het eten op te zijn
de ienwendege mins verstaark'nvoedsel nuttigen
de kaantjes d'r oaf loop'mweinig werk verzetten
de kaantjes d' r oaf loop' nweinig werk verrichten
de kat de bel aanbiend'nbinden - de kat de bel aanbinden
de kat de bel aanbiend'niemand confronteren
de kat ien ' t duuster kniep' nin 't geniep iets uitvoeren
de kat zit ien 't goar'nde heleboel zit in de knoop
de kerk midd'n ien 't dörp loat'nleven en laten leven
de kestanjes uut 't vuur hoal'nhet gevaarlijke werk opknappen
de kiener benn'n toe huus uutde kinderen wonen niet meer thuis
de kiener benn'n toe huus uutde kinderen zijn uit huis
de kiener woon' n op loopoafstandde kinderen wonen lekker dichtbij
de klad zir d'r iende omzet gaat naar beneden
de knoop deurhakk'neen beslissing nemen
de knubbel ien 't hoenerhok gooi'nman en paard noemen
de knubbel ien 't piekehok smiet'nde bom laten barsten
de koe bij de hoor'ns pakk'nde zaak echt aanpakken
de koek is op!het feestje is over
de kolle is uut de luchtde moeilijkheden zijn verdwenen
de kool en de geit spoar'nde beide tegenstanders willen helpen
de kool is 't sop niet weerd't is alles bij elkaar helemaal niets
de kool is 't sop niet weerdde opbrengst is niet de moeite waard
de kop boov'm wodder holl'nzich net kunnen redden
de kop lopt heur deurzij heeft het niet op een rijtje
de kop lopt mij omik ben helemaalmin de war
de kop van Jut roak'nde spijker op de kop slaan
de kopp'm bij mekoar steek'niets samen overleggen
de kopp'n bij 'n anner steek'noverleg plegen
de kost gijt veur de boat uuteerst investeren, daarna verdienen
de kroon d'r op zett'niets prachtig afronden
de kruuk blift driev' m totdat ' er knaptde kruik gaat zolang te water tot ie barst
de kruutdamp'm benn'n weer optrokk'nde ruzies zijn weer bijgelegd
de kugel is deur de kerkde beslissing is genomen
de kugel is deur de kerker is besloten
de kuugel is deur de kerkde beslissing is genomen
de leste haand d'r aan legg'neen klus voltooien
de leste loodjes weeg'n 't zwoarsthet laatste deel kost de meeste moeite
de leste loodjes weeg' n ' t zwoarsthet laatste stuk is het zwaarst
de leste troef uutspeul'nhet laatste argument aangeven
de liefde ken niet van één kaant komm' nmen moet geven en nemen
de lucht kloart al weer wat opze zien het alweer beter zitten
de luudsprekers graanz'nde luidsprekers hebben een krakend geluid
de meul'n giezelt ien 't rondede molen draait enorm snel rond
de moat is vol!en nu erover ophouden!
de moat lopt overteveel van het kwade
de moed zakt heur ien 'e schoen'nzij laat de moed zakken
de mond mokt dat 't gat sloag krigtsoms praat men te veel
de muur'n hemm'n oor'nkijk uit wat je hier zegt
de muuz'n legg'n doar dood veur de broodtromdaar heerst verschrikkelijke armoe
de muuz'n legg'n doar dood veur de broodtromhet is daar armoedje troef
de noodklok luud'naandacht vragen voor een probleem
de pann'n rabbel'n doar op 't daker wordt daar binnen stevig geruzied
de piek is ien 'e ruude kip is in de rui
de piek met gold'n eier slacht'nde bron van inkomsten van de hand doen
de piep uut hemm'nuitgeteld zijn
de pik op iemand ien hemm'mboos zijn op iemand
de ploat poets'ner tussenuit knijpen
de ploat poets'nvluchten
de pokkel dut mie zeerik voel overal pijn
de pokkel dut mie zeermijn lichaam doet pijn
de pokkel dut mie zeermijn lijf doet zeer
de pokkel dut mij zeermijn lichaam doet pijn
de pokkel dut mij zeerheel mijn lichaam doet pijn
de poot stief holl'nniet toegeven
de postduuf het vloog'nde postduif heeft gevlogen
de proef op 'e som nemm'miets controleren
de proef op 'e som nemm'niets uittesten
de pruum'm smoak'n mij iebels lekkerde pruimen smaken mij uitstekend
de put is d'r uuthet werk is klaar
de rechterhaand maag niet wiet'n wat de linker dutdoe wel en zie niet om
de rechterhaand maag niet wiet' n wat de linker dutals je geeft, doe het dan onopvallend
de roav'm zall'n dij gien stuut breng'nje moet wat doen voor je geld
de roll'n benn'n omdraaidde situatie is nu anders
de roll'n benn'n omdraaidde zaak is finaal veranderd
de rooie hoan kraai'n loat'niets in de fik steken
de rooie hoan kraai'n loat'neen brand aansteken
de rook slagt d'r uutje liegt dat je barst!
de room is d'r oafer valt niet veel meer aan te verdienen
de schaarpste moaners benn'n de slechtste betoalerseen veeleisend iemand is zelf vaak gemakzuchtig
de schoa ken' j naarg' ns op verhoal' nde schade kan door niemand worden vergoed
de schoap'm van de bokk'n scheid'nde goede en de slechte mensen uit elkaar halen
de schoap'n van 'e bokk'n scheid'nde partijen uitelkaar halen
de schuld bij 'n aaner ien 'e schoen'n schuuv'miemand anders de schuld geven
de situoatie doar is onholdboarzo kan het daar niet langer
de spieker op 'e kop sloag'nzeggen waar het op staat
de staarke aarmhet politiekorps
de stok stijt achter de deurje bent gewaarschuwd
de stok stijt achter de deurer wordt gedreigd met straf
de stoude schoen' n aantrekk' nhet aandurven
de stoute schoen'n aantrekk'nhet aandurven
de störmbaal ien top!iedereen waarschuwen!
de teeg'nstanner ien 'e paan hakk'nde vijand verpletteren
de temperatuur blift stuuk'n bij..de temperatuur blijft steken bij..
de tong'n kwaam'n löshet gesprek kwam goed op gang
de verloor'n zeun is weer thuusvan iemand die zijn slechte leven betert
de verroader slept nietje kunt niet alles overal zeggen
de verroader slept nooitkijk uit waar- en wat je zegt
de veurroad op peil hold'nde voorraad tijdig aanvullen
de vingers jeuk'n mijik zou hem zo graag een pak slaag geven
de voas viel aan gruzelsde vaas viel aan stukjes
de vogel is vloog'nde gezochte persoon is net vertrokken
de vroege vogel vangt de wurmwie vroeg begint kan veel verdienen
de wal keert 't schiper komt vanzelf een einde aan de malaise
de weerde van 't huus is steeg'nde waarde van het huis is gestegen
de weg noar de hel is plaveid met goeie veurneem' nszijn goede voornemens uitstellen
de wereld is niet roaz'nd moakt!!haast je alstublieft niet!!
de wereld is niet roaz'nd mokt, hij wordt roaz'nd bewoondkalm aan maar een beetje
de wereld is niet roazn'd moakt, hij wordt roazn'd bewoondniet zo gehaast alstublieft!!
de wereld is wel goed, moar d'r mozz'n gien mens'n op woon'nde mensheid is verdorven
de wiend ien 'e zeil'n hemm'nvoorspoed hebben
de wiend waait nou uut 'n aanere hoekde zaak wordt nu anders aangepakt
de wiend waait nou uut 'n aanere hoekde zaak staat er nu geheel anders voor
de wilde hoar'n benn'n d'r nog niet uuthij blijft jeugdig in zijn doen en laten
de wonder'n benn'n de wereld nog niet uutzeg nooit nooit
de wonner'n benn'n de wereld nog niet uutmen weet maar nooit
de woord'n op 'n weegschoal legg'ngoed nadenken voor men iets zegt
de zoak an de kapstok hang'neen probleem voor zich uitschuiven
de zoak is bezegeldde zaak is beklonken
de zoak is over de kopde zaak is failliet
de zoak is sloot'nsluiten - de zaak is gesloten
denk ok om dien medemins'ndenk ook aan andere mensen
deur 'n anner hendoorelkaar genomen
deur 'n anner hendoor de bank genomen
deur 'n anner hengemiddeld genomen
deur de baand nomm'mgemiddeld gerekend
deur ervoaring wies word' ndoor ervaring wijs geworden
deur onnerviening wor je wiesmen leert van de praktijk
deur schoade en schande wies word'ndoor ervaringen het vak leren
deur vroag'n wor je wiesvraag maar, daar leer je van
deur vroag'n word'n je wiesvraag maar gerust, daar leer je van
deurzett'n Maart'nlaat de moed niet zinken
die ´t laangst leeft krigt toch allesgeniet maar van het geld dat je hebt
die 't dichtste bij 't vuur zit, waarmt zich op 't besteeen voordeeltje krijgen omdat men jou kent
die ' t eerst komt, die ' t eerst moaltieder op zijn beurt
die beid'nt hadd'n met 'n anner an 'e stokdie twee hadden ruzie
die beid'nt is wodder en vuurdie twee kunnen elkaar niet luchten of zien
die beid'nt loop'm ien 't zulfde gareeldie twee doen alles samen
die beid'nt zitt'n 'n anner ien 'e hoar'ndie twee hebben ruzie
die benn'n goed met 'n anner op streekdie passen goed bij elkaar
die benn'n met 't zulfde sop overgoot'ndie hebben dezelfde ideeën
die benn'n nog niet dreug achter d'oor'ndie zijn nog niet volwassen
die bloaz'n hoog van 'e toor'ndie hebben een groot woord
die boksem het moeke ien 'n anner tjoektdie broek heeft moeder gemaakt
die de noam het vroeg op te stoan, ken wel uutsloap'mwie de naam heeft braaf te zijn kan een potje breken
die dragt ' t haart op ' e tongdat is een flapuit
die eet'n moeke d'oorn van 'e kopdie eten meer dan moeder lief is
die geboor'n is veur de galg, verzupt nietvan ieder mens is het lot al bepaald
die geld het ken stuut koop'nrijken kunnen zich veel permitteren
die gijt recht deur zeedat is een rechtvaardig persoon
die goa ' k eev' m bugmeester moak' ndie ga ik verorberen
die goan noar de haai'ndie gaan ten onder
die goan noar de haai' ndie gaan eraan!!
die groeit teeg'n de verdrukk'n ienals het iemand goed gaat terwijl het elders slechter gaat
die hadd'n met 'n anner an de stokdie hadden ruzie met elkaar
die hemm'm de overhaanddie groep is in de meerderheid
die hemm'm kiend noch kraaidie hebben geen kinderen
die het ´n leev´m as God ien Frankriekdie heeft een prachtig mooi leven
die het 'n kleur as 'n bellefleurvan iemand met een gezonde kleur
die het 'n kop as 'n oorwurmdie kijkt niet al te vrolijk
die het 'n leev'm as God ien Frankriekdie heeft een schitterend leven
die het 'n oarege stuverdie heeft behoorlijk veel geld
die het 't kostje veur 't kauw'ndie heeft het gemakkelijk
die het ' n bek as ' n bieldie heeft een tong als een scheermes
die het cent'n bij de vleetdie heeft geld in overvloed
die het gien noagel om zien gat te kraab'ndie heeft totaal geen geld meer
die het luie evert op 'e rugdie heeft een hekel aan werken
die het nog gien verstandskuuz'n't is nog maar een broekie
die het nog gien verstandskuuz'ndat is nog maar een broekie
die het twee iezers ien 't vuurdie heeft twee mogelijkheden
die het twee linker hand'nsuper onhandig iemand
die het vandoag de bokkepruuk opdie heeft de pest in vandaag
die het vremde knoop'n an 't jakdie heeft vreemde manieren
die het wat op zien kaarfstok!!die heeft veel op zijn geweten!
die het ze achter d'elleboog'ndie is niet te vertrouwen
die holt zich op ' e vlaktedie geeft zijn mening niet prijs
die hond dut niks heurdie hond doet niets hoor
die ien ' t schip zit moet metvoar' nals je lid bent van een club moet je ook meedoen
die is altied ongriepboardie glipt altijd overal tussendoor
die is bij de pink'ndie is goed bij de tijd
die is de duuvel van de koor oafgleed' ndat is een heel gemeen persoon
die is de kluts kwietdie is helemaal in de war
die is deur 't oog van 'e naald kroop'mdie is op wonderbaarlijke wijze gered
die is deur de wol vaarfddie is door ervaring gekneed
die is geboor'n veur de galgeen doortrapte boef
die is gien knip veur de neus weerddat is een waardeloos persoon
die is ien goeie doendie is schatrijk
die is mak ien alle zeel'ndie voelt zich overal thuis
die is niet biester grootdie is niet erg groot
die is niet zuver op 'e groat!die is niet eerlijk!
die is nog niet dreug achter de oor'n't is nog een groentje
die is oareg uut de kluut'n wozz'ndat is een stevig gebouwde man
die is snel op zien toon'n traptdie is licht geraakt
die is spiekerhaarddie is bikkelhard
die is uut 't zelfde holt sneed'ndat is er één van 't zelfde soort
die is uut 't zulfde holt sneed'ndat is precies net zo iemand
die is zo old as Methusalemdie is oeroud
die jurk steit dij jintegdie jurk staat jou vlot
die kaant uutin die richting
die ken niet ien 'e schaduw stoan bij . . .die is lang niet zo goed als . . .
die ken onthold'n van twaalf uur tot de middagdie heeft een geheugen van drie keer niks
die kent 't klapp'n van 'e zweepdie weet hoe je dat aan moet pakken
die kikt as 'n boer met kuuspiendat is een onvriendelijk mens
die kinst ien 'e buus steek'ndie kun je in je zak steken
die kirrel bungelt altied onneraandie man kan nooit meekomen
die kirrel het 'em omdie man is bezopen
die kirrel het 't heulemoal moaktdie man is geslaagd in zijn leven
die kirrel het ' n bek as ' n bieldie man heeft een grote mond
die kirrel het ' n hondeboandie man heeft een slechte baan
die kirrel is 'n sprudderdie man wordt bespot
die kirrel is een met ' n gebruuksaanwiezingdie man moet je voorzichtig benaderen
die kirrel is lichtgeroaktdie man is snel aangebrand
die kirrel is van ' t holtjedie man is katholiek
die kirrel ken wel poodjeboad'n ien zien cent'ndie kerel heeft heel veel geld
die kirrel leeft heul'ndaal trugtrokk'ndie man leeft helemaal in z'n eentje
die kirrel stijt scheef ien 'e schoen'ndie man is oneerlijk
die kirrel voert gien steek uutdie man doet helemaal niets
die kirrel zit onner 't plakdie man heeft niets te vertellen thuis
die komt er op gien stukk'n noadie komt er bij lange na niet
die laag'n met 'n anner overhoopdie twee hadden bonje
die lacht as ' n boer met kuuspiendie lacht zuur
die lijt op oapegoap'mdie ligt op apegapen
die lopt as 'n piek die 't ei niet kwiet kendie kan haar plannen niet uitvoeren
die lopt as 'n piek zunner kopdie loopt doldriest rond
die lopt met meul' ntjesdie is niet helemaal goed snik
die lopt niet ien zeuv'm sloot'n tegeliekdie redt zichzelf wel
die luu eet'n genoadebrooddie mensen eten van de bedeling
die mins'n wiet'n d'r gien bal vandie mensen weten er niets van
die moet d'r haard veur sappel'ndie moet er hard voor werken
die moet op 'n holtje biet'ndie moet honger lijden
die mozz'n ze ophang'n an 'e hoogste boomhij is niet waard nog langer te leven
die proat an één boksem an deurdie praat door zonder ophouden
die pronkt met anermans veer'ndie maakt goede sier met andermans' succes
die schrieft bliefteen goede boekhouder heeft recht van bestaan
die schrift bliftschrijven - die schrijft blijft
die slagt de spieker op 'e kopdie zegt precies waar het op aan komt
die slagt de spieker op ' e kopdie heeft het bij het rechte eind
die sloeg d'r 'n slagje uutdie haalde er voordeel uit
die speul'n onner één hoedjedie steunen elkaar
die sprekt kloare toaldie man spreekt heldere taal
die stij ien 'n kwoad daglichtdie staat slecht te boek
die stijt niet vaast ien zien schoen'nhij is niet geheel zeker van zijn zaak
die teert op zien vetdie leeft van zijn spaargeld
die verdient 'et zolt ien 'e zuupnbrij nietdie verdient veel te weinig
die vlieger gijt niet opdat kun je wel op je buik schrijven
die vlieger gijt niet opdat kan geen doorgang vinden
die vogel is vloog' ndie persoon is er vandoor
die vrouw het 'n hongerloondjedie vrouw heeft een klein salaris
die vrouw is schiet'ns benauwddie vrouw is doodsbang
die waark'n mekoar ien 'e haanddie twee helpen elkaar
die was stroalbezoop' ndie was toeterzat
die wiet ' t verschil niet tuss' n mien' t en dien' tdat is een dief
die wiet van veur'n niet dat'er van achter'n leeftdie is dom!!
die wiet woar Oabraham de mosterd vothoaltdie weet hoe de vork in de steel zit
die wiet'n 't verschil niet tuss'n dien'nt en mien'ntdat zijn dieven
die woon'n doar ien 'n paradiesdie wonen daar op een prachtig stee
die zit goed ien 'e slabbe wasdie heeft geld zat
die zit mooi veur poaldie zit echt voor aap
die zit niet veur zwitvoet'n ien de bakdie zit niet voor niets in de bajes
die zit op 'e proatstoeldie is moeilijk weg te sturen
die zit op zwaart zoaddie heeft geen geld meer
die zoak gijt noar zien grootmoekedie zaak gaat verloren
die zoak is 'n goldmientjedie zaak loopt als een trein
die's goed bie de pink'nda's een bijdehandte tante
die's niet bot dudelkdie is niet erg duidelijk
die's nog niet dreug achter d'oorndie is nog niet volwassen
die's te groot veur servet, moar te klein veur toavelloak'nda's geen kind meer, maar ook nog niet volwassen
dij ien 't zwit joag'nje afbeulen
dik doen ien 'e tuunbarbecueën
dikke vriend'n van mekoargoede maatjes van elkaar
dit gijt monsterachtig goed!!dit gaat uitstekend!!
dit is mien plakjedit is mijn plekje
dit is't verhoal ien 'e neudedopdit is het verhaal in het kort
dit ken de brune niet trekk'ndit wordt voor ons te duur
dit moe je niet uutvlakk'ndit men niet gering schatten
dit spek is niet veur dien bekhiervan krijg jij niets
dit zoakje is nog hang'ndedit proces loopt nog
dit's met gien pen te beschriev'mdit gaat alle perken te buiten
dizze reis nietdeze keer niet
doa is 'n steekje aan löszij spoort niet helemaal
doar 's gien mouw aan te paaz'ndaarmee kun je niets beginnen
doar begriep ik gien snars vanik snap daar niets van
doar ben 'k 'et roer'nd met eensdaar ben ik het roerend mee eens
doar benn'n we zunner kleerscheur'n oafkomm'mdaar zijn we goed weggekomen
doar benn'n we zunner kleerscheur'n oafkomm'mdaar blijven geen nare gevolgen van over
doar benn'n ze heelhuuds oafkomm'mdaar zijn ze zonder kleerscheuren afgekomen
doar draai ik mien haand niet veur omdat is voor mij maar een peuleschil
doar draai ik mien haand niet veur omdat is voor mij een makkie
doar durf ik mien haand niet veur ien 't vuur te steek'ndaar durf ik geen eed op te zweren
doar geef 'k gien mieder omdaar geef ik niets om
doar geef ik gien spier omik geef daar niks om
doar goa 'k me ien vaastbiet'ndaar ga ik helemaal voor
doar haar 'k dagwaark aandaar gingen veel uurtjes inzitten
doar haar ze niet van t'rugdaar had ze geen antwoord op
doar hadd'n ze niet van trugtoen stonden ze met de mond vol tanden
doar hangt 'n duur prieskoardje aandat gaat een hoop geld kosten
doar he-je gien omkiek' n noaromkijken - daar heb je geen omkijken naar
doar heb 'k de pest over iendaar heb ik een enorme hekel aan
doar heb 'k gien belang bijdaar ben ik niet in geinteresseerd
doar heb 'k niks met te schaft'ndaar heb ik niets mee te maken
doar heb 'k sloabeloze nacht'n vandaar lig ik vaak wakker van
doar heb ' k paart noch deel aandaar heb ik totaal niet aan mee gedaan
doar heb ik mien nucht vandaar wil ik niets meer mee te doen hebben
doar heb ik paart noch deel aandaaraan heb ik niet meegewerkt
doar hei je 't gesmiet ien 'e gloaz'nzie je wel, nu begint het geduvel al
doar hei je 't gesmiet ien 'e gloaz'ndaar heb je het gedonder
doar hei je 't gesmiet ien 'e gloaz'ndaar begint het gedonder
doar helpt gien lievemoeder'n aanhet zal toch moeten gebeuren :
doar het 'er 'n haandje vandat is zijn gewoonte
doar het 'er gien kees van eet'ndaar heeft hij geen verstand van
doar het 'er schoon geliek aandat zou ik ook doen als ik hem was
doar het d'r 'n handje vandat doet hij nou altijd!
doar het er kaant oaregheid aandaar heeft hij veel plezier in
doar het zij gien kees van eet'ndaar heeft zij geen verstand van
doar is 'er maans genog veurdaartoe is hij wel in staat
doar is 'er op gebraanddat wil hij zielsgraag
doar is 'er tuuk opdaar houdt hij veel van
doar is 't gat van de deur!!eruit jij!!!
doar is de bakker zien vrouw deur hen kroop'mals er een gat in het brood zit
doar is gien kruud teeg'n wozz'ndaar bestaat geen middeltje voor
doar is gien kruud veur wozz'ner bestaat niets wat daarvoor helpt
doar is gien spel tuss'n te krieg'nhet klopt helemaal
doar is gien speld tuss'n te krieg'nzo is het precies, en niet anders
doar is gien woord fraans bijdat is duidelijke taal
doar is gien woord frans bijdat is zo duidelijk als maar kan
doar is gien zaalf aan te striek'ndat is vergeefse moeite
doar is gien zaalf aan te striek'ndie krijgt nooit genoeg
doar is gien zaalf aan te striek'ndat is een bodemloze put
doar is heul'ndaal gien verhoal oper wordt helemaal niets vergoed
doar is ja gien road veurdat is wel héél erg
doar is mien taande an verslingerddaar is mijn tante aan verknocht
doar is nog 'n heule praane vandaar is nog heel veel van
doar ken 'er wel noar fluit'ndat kan hij wel vergeten!!
doar ken 'k gien touw aan vaastknupp'mik begrijp daar helemaal niets van
doar ken 'k wel ienkomm'mdat kan ik best begrijpen
doar ken ' k niet overdaar kan ik niet tegen
doar ken de schoorsteen niet van rook'ndat kan financieel gezien niet uit
doar ken de schoorsteen niet van rook' ndaar kan de zaak niet van bestaan
doar ken ik geen sloek op krieg'ndat krijg ik met geen mogelijkheid naar binnen
doar ken ik mij wel veur schudd'ndat vind ik heel vies
doar ken j'altied terechtdaar is men altijd welkom
doar ken j' gien peil op trekk' ndaar kun je niet vast van op aan
doar ken je ' n puntje an zuug' nhij doet het helemaal geweldig
doar ken je donner op zegg'ndaar kun je op vertrouwen
doar ken je donner op zegg'ndat gebeurt vast en zeker
doar ken je gien peil op trekk'ndaar kun je niet vast op rekenen
doar ken je gien stoat op moak'ndat is geen vaste regel
doar ken je gien stoat op moak' ndaar kun je niet vast op rekenen
doar ken je gien touw aan vastknupp'ndat is niet te begrijpen
doar kenn'n ze niet teeg'n op boksel'ndaar kunnen ze niet van winnen
doar kin je wat metdaar kun je mee uit de voeten
doar kinst wel noar fluit'ndat kun je wel vergeten
doar komt 't zowat op deldaar komt het ongeveer op neer
doar komt gien spoan van terechtdaar komt niets van terecht
doar kraait gien hoan noardaar wordt niemand wat van gewaar
doar kraait gien hoan noardaar wordt niemand iets van gewaar
doar kraait gien hoan noardaar wordt geen mens wat van gewaar
doar kraait gien hoan noardaar komt niemand iets van te weten
doar krieg ik piekevel vandaar krijg ik rillingen van
doar krigt zij piekevel vandat ontroert haar
doar lus 'k wel suup'nbrei vandaar krijg ik geen genoeg van
doar lust'n de hond'n gien brood vandat is wel heel erg
doar maag 'k wel overdat vind ik wel prettig
doar moe 'k wel 'n joar veur kromlegg'ndaar moet ik wel een jaar voor werken
doar moe je de droak niet met steek'ndat moet je wel serieus nemen
doar moest gien misbruuk van moak'ndat moet je niet uitbuiten
doar moet der veur bloed'ndat zullen we hem betaald zetten
doar slagt 'er munt uutdaar verdient hij geld mee
doar staak'n ze d' aander'n d'oog'n met uutdaar pronkten ze uitbundig mee
doar stak 'er d' aanern d'oog'n met uutdaar pronkte hij mee bij anderen
doar steek iik mien beide vingers veur opdat zweer ik je
doar steek ik mien haand niet veur ien 't vuurdat kan ik niet garanderen
doar stijt me niks van bijdat kan ik me niet herinneren
doar stijt nog 'n potje op 't vuurdaar worden nog plannen uitgebroed
doar stoa 'k börg veurdaar sta ik voor in
doar stoa 'k die börg veurdaar sta ik jou voor in
doar stoa ik dij börg veurdat verzeker ik jou
doar ston 'k veur iendaar sta ik borg voor
doar toalt ' er niet noardat interesseert hem niets
doar trok 'er zien neus niet veur opdaar schaamde hij zich niet voor
doar trok ze heur neus veur opdat was haar niet goed genoeg
doar vlast 'er ophij aast daarop
doar vlast zij opdaar loert zij op
doar was ze niet veur ien ' e wieg lijtdaar was ze niet geschikt voor
doar wie 'k niks vandaar weet ik niets van
doar wiest doe meer van!weten - daar weet jij meer van!
doar woag ik 'n oogje aandat wil ik even bekijken
doar wor ' k mizzelk vandaar word ik niet goed van
doar wor je kregel vandaar raak je van in de war
doar wor'k ja kel vandaar schrik ik ja van
doar wordt men ja kregel vandaar wordt men ja tureluurs van
doar wordt wat brouw'ndaar wordt stiekem iets geregeld
doar zal ik 'n stokje veur steek'ndat ga ik beletten
doar zel ik 'n stokje veur steek'ndat zal ik beletten
doar zie 'k teeg'n aandaar zie ik tegenop
doar zit 'em de kneepdat is het moeilijke eraan
doar zit 'n addertje onner 't grasdaar is wat bij
doar zit de knupdaar ligt het probleem
doar zit gien kop en gien steert aanniemand kan daar iets mee
doar zit gien leev'm ien 'e brouwerijhet is daar dood katoen
doar zit volg'ns mij wel muziek iendaar zie ik wel handel in
doar zit wel meziek iendat gaat wel goedkomen
doar zit wel meziek iendaar zit wel handel in
doar zitt'n ze met opscheeptdat zit hun in de weg
doarmet wil 'k niks van doen hemm'mdaarvan wil ik niets weten
doarvan goan dertien ien 'n doziengewone alledaagse dingen
doarveur is 'er niet ien 'e wieg lijtdat past niet bij hem
doe dikke doerak!!jij gemene schavuit!!
doe hest bij mij ' n streepke veurjij hebt bij mij een streepje voor
doe luzebos . . .jij smeerlap . . .
doe moest dij doodschoam'mjij moet je doodschamen
doe niet zo eelskgedraag je niet zo vreemd
doe niet zo eelskgedraag je toch normaal
doe niet zo eelskstel je niet zo aan
doe niet zo obstinoatwees niet zo opstandig
doe niet zo stuunswees niet zo weerbarstig
doe smerege patjakker!!jij vuile smeerlap!!
doe veraanerst ok niksjij verandert ook niets
doe wel, en kiek niet achteromgeef gul, en kom daar niet weer op terug
dom'nee gijt veurbijals het gesprek stokt :
dooie -visje-vreteriemand die een haring verorbert
drenzel niet zoloop niet zo te ijsberen
eem deurzett'n Maart'neven doorbijten joh
eemkes stil, lewaaischobberwees eens stil, druktemaker
één 'n hak zett'niemand iets betaald zetten
één 'n jobstieding breng'niemand slecht nieuws brengen
één 'n kool steuv'miemand beetnemen
één 'n pak op 'e huud geev'miemand afranselen
één 'n rad veur d'oog'n draai'niemand op het verkeerde been zetten
één 'n steek onner wodder geev'miemand in bedekte termen bestraffen
één 'n steek onner wodder geev'miemand een sneer geven
één 'n veer op 'e hoed steek'niemand bejubelen
één 'n vlieg oafvang'niemand net een slag voor zijn
één 't bloed onner de noagels weghoal'niemand tot het uiterste pesten
één 't mes op 'e keel zett'niemand dwingen
één 't mes op 'e keel zett'niemand onder dwang iets laten uitvoeren
één 't vel over d'oor'n trekk'niemand een te hoge prijs laten betalen
één 't vuur an 'e scheen'n legg'niemand dwingen de waarheid te zeggen
een abbeltje veur de dörstspaarcenten
één achter de boksem aan zitt'niemand aansporen
één an 'e taand voel'niemand vragen naar zijn plannen
één an 'e taand voel'niemand ondervragen
één bij de lurv'm pakk'niemand stevig vastpakken
één bliede moak'n met 'n dooie musiemand blij maken met gebakken lucht
één d'oog'n oop'meniemand iets verduidelijken
één de gek aansteek'niemand belachelijk maken
één de haand boov'm de kop holl'niemand in bescherming nemen
één de hakk'n zien loat'ner snel vandoor gaan
één de kaast uutveeg'niemand bestraffen
één de loef oafsteek'niemand voorbijstreven
één de mantel uutveeg'niemand op zijn nummer zetten
één de mond snoer'niemand het spreken verbieden
één de mond snoer' niemand tot zwijgen brengen
één de nek toekeer'nzich van iemand afwenden
één de nek toekeer'nvan iemand weglopen
één de nekslag geev' miemand de genadeklap geven
één de paas oafsnied'niemand danig voor zijn voeten lopen
één de pas oafsnied'niemand dwarszitten
één de pest ien joag' niemand treiteren
één de voet dwaars zett'niemand dwarsbomen
één de volle loag geev'miemand overdonderen met aanmerkingen
één de wacht aanzegg'niemand op zijn taak wijzen
één de wacht aanzegg'niemand zeggen waar het op staat
één de wet veurschriev'miemand opdragen hoe hij het moet doen
één de wiend uut de zeil'n hoal'niemand's voordeel weghalen
één de zak geev'miemand ontslaan
één deur de mosterd hoal'niemand voor aap zetten
één die onnerweeg'ns is vangt altied wateen lopende hond vangt altijd wel een bot
een geword'n loat'niemand zijn gang laten gaan
één gien strobreed ien 'e weg legg'niemand rustig laten geworden
een hiele bulteen hele boel
een hiet hangiezereen langlopende kwestie
een hoan kraait 't haardst op zien eig'n misbultop eigen terrein voelt men zich sterker
een hoazesloapkeeen vluchtig slaapje
één ien 'e koart kiek'niemands plannen afkijken
één ien 'e koart speul'niemand voordeel geven
één ien 'e luur'n legg'niemand foppen
één ien 'e moaling nemm'niemand voor de gek houden
één ien 'e paan hakk'niemand verslaan
één ien 'e schoaduw zett'niemand overvleugelen
één ien 'e wiel'n ried'niemand dwarsbomen
één ien 't gareel hold'niemand op het goede spoor houden
één ien 't harnas joag'niemand ergeren
één ien 't zoadel help'miemand er weer bovenop helpen
één ien ' t harnas joag' niemand kwaad maken
een kat ien ' t nauw mokt roare sprong' nin gevaar doet men soms rare dingen
één keer doen is beder as twee keer beloov'mje beloften moet je waarmaken
één keer stool'n, altied 'n diefmen wordt tot aan zijn dood aan zijn fouten herinnerd
een koater hebb'nde dag na een avondje flink stappen :
een koekje van eig'n deegnu moet hij zich houden aan zijn eigen zware opdracht
een kudde schoap'm zunner herdereen groep mensen zonder leider
één links legg'n loat'niemand mijden
één met 'n kluudje ien 't riet stuur'niemand afwimpelen
één met 'n korreltje zolt nemm'niemand niet serieus nemen
één met de nek aankiek'nop iemand neerkijken
één met de nek aankiek'niemand minachten
één met gelieke munt betoal' nop dezelfde manier iemand terugpakken
één met vijf kruuskeseen 50 plusser
één noar d'oog'n zienhandelen naar iemand's wensen
één noar de mond proat'niemand vertellen wat die graag hoort
één noar de mond proat'niemand vleien
één noar de oog'n zienhet iemand naar de zin maken
één noar dien haand zett'niemand jou wil opleggen
één oafkamm'niemand in een kwaad daglicht stellen
één oaftroev'miemand de les lezen
één oafzolt'niemand onverrichterzake terug zenden
een olle bok lust nog wel es 'n groen bladjeeen oudere man ziet nog graag een mooi jong meisje
één om 'e tuun leid'niemand op het verkeerde been zetten
één om haals breng'niemand vermoorden
één ongezolt'n de woarheid aanzegg'nop harde wijze iemand op zijn fouten wijzen
één onner 't juk deur goan loat'niemand ondergeschikt maken
één onner de duum hold' niemand in bedwang houden
één onner de duum holl'niemand overheersen
één op 'e hak nemm'miemand in het ootje nemen
één op 'e propp'n help'niemand weer oprichten
één op 'e vingers tikk'niemand terechtwijzen
één op 't madje roep'niemand ontbieden
één op 't rechte spoor zett'niemand in 't gareel helpen
één op 't vestje spei'niemand aan zijn beloften herinneren
één op ' e hak nemm' niemand in het ootje nemen
één op ' t vestje spei' niemand de waarheid zeggen
één op hand' n droag' niemand in de watten leggen
één op sleeptouw nemm' niemand in de groep meetrekken
één op streek help'miemand op weg helpen
één op zien nummer zett'niemand terechtwijzen
één op zien nummer zett'niemand terecht wijzen
één over 't peerd till'niemand te veel lof toezwaaien
één over ' t peerd till' niemand te veel prijzen
één overhoop schiet' niemand neerknallen
één overtroev'miemand het zwijgen opleggen
één poodje licht'niemand laten struikelen
een put onner hand'n hemm'mmet een klus bezig zijn
een slecht joar is nog gien slechte eeuwna een slechte periode komt altijd weer een betere
één steen ken gien mosterd moal'nmen moet wel samenwerken
een stofke an de weegschoaleen pietepeuterig niemendalletje
één terecht zett'niemand op het rechte spoor zetten
één terechte zett'niemand tot de orde roepen
één toetoakel'niemand afranselen
één uut 't zoadel wipp'niemand zijn baan afhandig maken
één uut de dreum help'miemand iets verduidelijken
één uut de tent lokk' ntrachten iemand te laten praten
één van 'e kolle kaantaangetrouwd familielid
één van de boan knikker'niemand buitenspel zetten
één van kaant moak'niemand uit de weg ruimen
één van katoen geev'miemand afranselen
één van ketoen geev'miemand een standje geven
één van t'kastje noar de muur stuur'niemand steeds maar doorverwijzen naar weer iets anders
één veur ' t lapke holl' niemand voor de gek houden
één veur de gek holl'niemand voor de gek houden
een vos verlust wel zien hoar'n, moar nooit zien streek'n's mensen inborst verandert nooit
een wandje op 'e huud geev'meen pak slaag geven
één wat aan de haand doeniemand een goede tip geven
één wat an 'e haand doeniemand een tip geven
één wat ien 't oor biet'niemand proberen iets in te prenten
één wat onner de neus wriev'miemand de waarheid vertellen
één wat op 'e mouw speld'niemand iets wijs mijken
één wat op 'e mouw speld'niemand iets wijs maken
één weer op streek help'niemand weer op weg helpen
een wiesneuseen eigenwijs iemand
een wieze hen lijt ok wel es 'n ei ien 'e branekkelsook knappe koppen maken wel eens een foutje
één zaand ien de oog'n strooi'niemand bedriegen
één zien vet geev'miemand terechtwijzen
een zunege vrouw is de beste spoarpothet is een zegen een vrouw te hebben die met geld kan omgaan
Een zuunege miegerdGierigaard
een zuver geweet'n is 't beste kopkuzz'nwie eerlijk leeft kan rustig slapen
éénmoal geev' m blift geev' meens gegeven blijft gegeven
eenmoal is gien moaléén keer telt niet
eens gegeev'm blift gegeev'mwat men weggegeven heeft moet men niet terugvragen
eerst 't kooike kloar, dan 't vogeltje d'r ieneerst voor een onderkomen zorgen, dan een vrouw zoeken
eerst de kat uut de boom kiek'nhij overziet de nieuwe situatie eerst eens goed
eerst de kat uut de boom kiek'neerst alles rustig overzien
eerst denk'n, dan doenbezint eer gij begint
eerst denk' n, dan doenbezint eer gij begint
eerst mens'n, dan hangoor'neen volwassene tegen een kind :
eet'n met je tien gebood'nmet je handen eten
eet'n uut de pot van Egypteeten van de grote hoop
eev'm 'n askruuske hoal'neven een askruisje halen
eev'm de hand'n uut de mouw'n steek'neven goed doorpakken
eev'm deur de zure abbel hen biet'neven doorzetten!!
eev'm deur de zure abbel henbiet'nnog even doorzetten!
eev'm een oogje toekniep'mwanneer men een fout van een ander niet wil zien
eev'm op verhoal komm'meven nieuwe energie tanken
eev'm ruggesproak holl'neven met het thuisfront overleggen
eev'm tied veur 'n pafkeeven tijd voor een sigaretje
eev' m een stief zett' neven een shaggy draaien
eig'n heerd is gold weerdeen eigen huis is een groot bezit
eig'n roem stinktmen moet zichzelf niet prijzen
eig'n roem stinkterg naar als iemand zichzelf prijst
eind goed, aal goedals het na veel inspanning allemaal goed afloopt
elk het genog zien eig'n tuun te wied'niedereen heeft genoeg aan zijn eigen werk
elk huus het zien kruusieder huis heeft zijn kruis
elk huus het zien kruusiedereen heeft wel eens tegenslag
elk huuske het zien kruuskein elke familie is wel eens verdriet
elk moet dat wiet'niedereen moet dat weten
elk moet zien eig'n boondjes dopp'melk moet voor zichzelf zorgen
elk moet zien eig'n boontjes dopp'niedereen moet voor zichzelf zorgen
elk moet zien eig'n stroadje schoonveeg'nelk moet zorgen voor zijn eigen zaken
elk moet zien eig'n stroatje schoonholl'nelk moet z'n eigen zaakjes afhandelen
elk moet zien eig' n stoepke schoon holl' nelk moet zijn eigen zaken regelen
elk veur zich, God veur ons all' nik voel me niet verantwoordelijk voor jou
elk vogeltje zingt zoas 't bekt isieder spreekt op zijn eigen manier
elk wil groag old word' n, moar old weez' n gieneeniedereen wil graag gezond oud worden
elk woarom het zien doaromoveral is een reden voor
elk woarom het zien doarommen heeft altijd wel een reden om iets te doen
elk zien meugiedereen zijn / haar eigen plezier
elk zien meugieder zijn smaak
elk zien'ntaan ieder geven wat hem / haar toekomt
elk zörgt veur zich, God veur ons aalmoalvan een a-sociaal iemand :
elk zörgt veur zich, God veur ons allemoalelk zorgt voor zichzelf, God voor ons allen
elk'neen dut metiedereen doet mee
elke gek het zien gebrekiedereen heeft wel wat
elke gek het zien gebrekelk mens heeft wel zijn tekortkomingen
elke gek het zien gebrekaan iedereen mankeert wel wat
elke ketter het zien letteriedereen legt de bijbel uit op zijn eigen manier
elke medaille het ok 'n achterkaanter zitten altijd twee kanten aan een zaak
eulie ien 't vuurruzie in de tent
eulie komt altied boov'mdriev'mde waarheid komt altijd een keer aan het licht
eulie op ' t vuur smiet' nde ruzie aanwakkeren
flezzetrekkeriemand die de zaak beduveld
fluuster' n doe j' ien duuster' nniet fluisteren waar anderen bij zijn
front moak'nzich afzetten tegen zijn tegenstander
gast'n benn'n last'nwanneer logé 's te lang blijven
geduld is 'n pleister veur zere plakk'nblijf maar kalm, het komt wel weer goed
geev'm aar'mt nietvan goed doen wordt men niet armer
geev'm dut meer dan hemm'mgeven is een goede zaak
geev'm is eer'n, hold'n is profiteer'ngeven is een erezaak
geev'm met de waarme haandbij leven iets schenken
geev'm met waarme haandiets weggeven tijdens je leven
geld bij de woarcontant betalen
geld dut alle deur'n oop'mmet geld kun je alles bereiken
geld het de haalve wereldmet geld kun je veel bereiken
geld is de sleudel die op alle slött'n paastiedereen wil graag iemand ontmoeten die geld bezit
geld zocht geldrijke vrijers zoeken elkaar
geld zocht geldeen rijke vrijer zoekt een rijk meisje
gelieke monnik'n, gelieke kapp'malle mensen hebben dezelfde rechten
gelieke monnik'n, gelieke kapp'niedereen heeft evenveel rechten
geluk komt ien 'e sloapgeluk komt onverwachts
genog is meer as veulwees tevreden met wat je hebt
genog is meer as veulvoldoende moet voldoende zijn
genog lijt op 't kerkhofniemand vindt dat hij voldoende heeft
gien blad veur de mond nemm'mprecies zeggen hoe het ervoor staat
gien één wil ' t kruus droag' niedereen omzeilt het leed
gien grapkes!!geen grapjes!!
gien hoar op mien kop die d'r an denktik denk er beslist niet aan
gien hoar op mien kop die d'r om denktik prakizeer er niet over!!
gien hoar op mien kop die doaran denktik peins er niet over
gien lozer goed as meens'nniets is slimmer dan een mens
gien lozer goed as mins'nmensen zijn tot veel in staat
gien mens het zichzulf moaktdrijf nooit de spot met iemand die een handicap heeft
gien oale poal'n verzett'nalles laten zoals het is
gien olle koei'n uut de sloot hoal'ngedane zaken niet weer oprakelen
gien olle schoen'n votsmiet'n veur je nije'n hemm'nniets ouds wegdoen voor je iets nieuws hebt
gien rook zunner vuurvan praatjes is meestal wel iets waar
gien strobreed ien 'e weg legg'niemand totaal niet in de weg staan
gien twee kapteins op één schiper kan maar één de baas zijn
gien waark, gien hunninggeen werk, geen brood op de plank
gien waark, gien hunningwie niet werkt krijgt geen eten
gien wark zunner hunningwerk brengt geld in het laadje
gien wodder is heur te diepzij is nergens bang voor
giss'n is miss'nraden komt niet goed
goa es wat opzied!ga eens een stukje opzij!
goa moar 'n pooske topp'n op 'd ossemaarktga asjeblieft even uit mijn buurt
goa uut zien kielwodderga hem niet achterna
God geft de vogels eet' n, mor ze moet' n d' r wel veur vlieg' nGod geeft de vogels voedsel, maar ze moeten er wel wat voor doen
God is genoadeg, hij nieteen vreselijke stijfkop
goed besloag'n ten ies komm'mgoed voorbereiden op een klus
goeie road is duurhet beste advies is moeilijk te vinden
goeie road is duurhoe krijg ik een goed advies
goeie wien behoeft gien kranseen goed vakman hoeft niet te adverteren
gold'n baarg'n beloov'mgrote beloftes doen
gooi dien noam niet te grabbelhoud jezelf in ere
gooi dien zörg'n moar over boordmaak je maar niet druk hoor
griezele grapp'm en gien ennetsjonge jonge
griezele grapp'm nen gien ennetsjonge jonge
griezele grapp'm nog es an toetsjonge-jonge
griezele grapp'm zuurkoolmensen nog es aan toe
griezele grapp'm zuurkooltjonge nog es aan toe zeg
griezele grapp'm zuurkooltsjonge jonge
griezele grapp'n en gien ennewel verdraaid nog es aan toe
griezele grapp'n en gien ennetjonge jonge jonge
griezele grapp'n zuurkooldaar kijk ik raar van op
griezele grapp'n zuurkool!!tsjonge nog es aan toe!!
groag de voet'n onner eig'n toavelhet liefst gewoon thuis zijn
grode griebels en gien ennedit is wel heel bijzonder
grode vizz'n eet'n kleine viskesrijkelui proberen van armelui iets af te pakken
gunst mij dat wel?gunnen - gun je mij dat wel?
gunst nog es an toetjonge nog aan toe
haals over kopmet de meeste spoed
haard van stoabel loop'mheel haastig aan iets beginnen
haardlopers benn'n doodlopersloop niet te hard van stapel!
haardlopers benn'n doodlopers (te) snelle beginners halen de eindstreep niet
haardlopers en zaachtlopers komm'm beid'nt weer thuushoe men het ook doet, het komt altijd klaar
hé euliebol!!hé jong, domkop!!
heb 't haart es ien 't lief!durf dat nou maar niet te doen!
heb 't haart es ien 't lief!!heb het lef eens!!
heb 't lef esdurf dat eens te doen
hebb'n en holl'nhebben en houden
hebb'n is hebb'n en krieg'n de kunstwees blij met wat je hebt
hebb'n is hebb'n en krieg'n de kunstwat men heeft moet men zien te behouden
hebb'n is hebb'n en krieg'n de kunstwat men bezit wil men behouden
heed' n mien toetpott' nwel verdraaid
hem 'n speek ien 't wiel steek'niemand dwarsbomen
hem kenst om 'n boodschap stuur'nhij is een ervaren man
herrie schopp'mkabaal maken
hest 'et ooit zo zolt eet'n?heb je het ooit zo erg meegemaakt?
hest alles op ' n riegje?heb je alles voorelkaar?
hest dien schuurdeur'n nog oop'mje hebt je gulp nog open staan
hest mij bedonnerdje hebt mij bedrogen
hest wel heurdhoren - heb je wel gehoord
het bodderde niet tuss'n die beid'nhet ging met die twee niet zo goed
het brobbelde toe de grond uuthet borrelde op uit de grond
het dijt nogal uuthet breidt zich nogal uit
het dut 'em goedhij is daar blij mee
het gijt deur al moet d' onnerste steen boov' m komm' nhet gaat hoe dan ook door
het gijt met hoogt'n en leegt'nhet gaat wat op en neer
het gijt wat op 'n delhet gaat wat op en neer
het het de pik op heur ienhij heeft het op haar gemunt
het is mij om 't eev'mhet maakt mij niet uit
het is omtrent' n kloarhet is bijna klaar
het ken gien poch'n lied'nhet heeft niks over
het ken mij gien biet schill'nhet interesseert mij totaal niet
het kwam 'em stoer toe de ströt uuthij kreeg dat moeilijk over zijn lippen
het liekt 'n hele scheethet lijkt heel wat
het lopt em over de schoen' n henhij heeft het veel te druk
het smoakt mij aan de ludje toon' n toehet smaakt mij bijzonder lekker
het stijt op lözze schroev'mhet is niet zeker
het takje buug'n as 't nog zaacht isvoed je kinderen zo jong mogelijk op
het tij is verloop'mje hebt je kans voorbij laten gaan
het tij wacht op gien mensde natuur gaat zijn eigen zekere gang
het zwit brobbelde 'm toe de kop uuthet zweet borrelde uit zijn voorhoofd
het zwit brobbelt mij toe de kop uuthet zweet borrelt uit mijn gezicht
heulemoal ien 't roareheel erg bijzonder
heur gezicht stijt op drie doag'n onweerzij kijkt heel boos
heur'st mij wel?hoor je mij wel?
hier alles wel an boordmet ons hier gaat het goed
hier ben ' k wies methier ben ik blij mee
hier benn'n d'enn'n van vot en de stukk'n tuss'n uut!!dit is werkelijk helemaal niets!!
hier goan w'uut n' annerhier scheiden onze wegen . . .
hier ken 'k gien zuup'nbrij van moak'nhier kan ik helemaal niets mee
hier ken ik gien mouw aan paaz'nhiervoor weet ik geen oplossing
hier krieg ik gien hoogte vanhier snap ik niks van
hier lust'n de hond'n gien brood vandit is wel erg onaardig
hiet van 'e naaldvers van de pers
hiet van 't reusternog maar net klaar
hij 's boovm'm zien theewodderhij heeft teveel gezopen
hij 's broodmoagerhij ziet er erg slecht uit
hij 's deur de moaz'n van 't net gleed'nhij is eraan ontglipt
hij 's doar geboor'n en getoog'nhij is daar geboren en opgegroeid
hij 's gesjocht'nhij zit financieel aan de grond
hij 's goed van 'e tongriem sneed'nhij kan praten als de beste
hij 's maans genoghij is daartoe heel goed in staat
hij 's nog leemteghij leeft nog
hij 's onner de woap'mshij zit in het leger
hij 's onner wodderniemand weet waar hij is
hij 's op en top 'n zoak'manhij is zakenman in hart en nieren
hij 's op zien poasbesthij ziet er geweldig uit
hij 's uutkakthij heeft gen argumenten meer
hij ' s niet ien telhij wordt niet geacht
hij beet 'em op de lipp'mhij kon zich nog net inhouden
hij beet zich op 'e lipp'nhij hield zich goed
hij begeft zich op glad ieshij neemt risico's
hij begript d'r gien snars vanhij begrijpt er niets van
hij beloofde 'n koe met gold'n hoorn'shij stelde het te mooi voor
hij belooft dij gold'n baarg'nhij hangt je een worst voor
hij beschit zien eig'n nusthij maakt z'n eigen gezin zwart
hij bezweert ons bij hoog en bij leeghij verzekert ons van alle kanten
hij bleef d'r ieskold onnerhij werd er niet anders van
hij blift altied de Bejaminhij blijft altijd de jongste
hij bulkt van 'e cent'nhij is schatrijk
hij dee 'n schietgebedjehij deed een noodgebedje
hij dee 't doodgemoedereerdhij deed het heel rustig aan
hij dee 't op kloarlichte daghij deed het midden op de dag
hij dee dat plomverloor'nhij deed dat zonder reden
hij deelt de loak'ns uuthij is de baas
hij deupt zien pen ien galhij schrijft een hele boze brief
hij draait met alle wiend'nhij is wispelturig
hij dragt 't haart hooghij is eigenwijs
hij dragt heur op hand'nhij houdt bijzonder veel van haar
hij dut 'et teeg'n beder wiet'n ienhij doet het tegen beter weten in
hij dut 't op zien elv'mderdegsthij doet het op z'n dooie gemak
hij dut ' t pioano anhij doet het kalm aan
hij dut d' r moar ' n gooi noarhij schat het maar wat
hij dut met veur spek en boon' nhij doet niet volwaardig mee
hij dut net of zien neus bloedthij doet alsof hij er niets van weet
hij dut ok nog 'n duit ien 't zakjehij wil er ook nog iets aan toe voegen
hij et me de oor'n van 'e kophij eet nogal veel
hij et met lange tand'nhet eten smaakt hem helemaal niet
hij gaaf toal noch teek'nhij liet niets van zich horen
hij geft d'r gauw moar 'n draai aanhij maakt er maar gauw iets geheel anders van
hij geft de toon aanhij zegt hoe het moet gebeuren
hij geft de toon aanhij geeft aan hoe het moet worden gedaan
hij gijt as 'n roaz'nde te keerhij is ongecontroleerd bezig
hij gijt d'r as 'n speer vandeurhij gaat er zeer snel vandoor
hij gijt d'r met zeuv'mmijlsleerz'n deurhenhij gaat er met hele grote stappen doorheen
hij gijt de boer op met zien handeltjehij gaat met zijn handel op pad
hij gijt de loan uuthij krijgt ontslag
hij gijt doar hen op 'e dolle ruushij gaat daar onvoorbereid naar toe
hij gijt gien strobreed uut ziedhij geeft totaal niets toe
hij gijt met de piek'n op stokhij gaat vroeg naar bed
hij gijt met de winst striek'nhij gaat er met de buit vandoor
hij gijt met de winst striek' nhij haalt de eerste plaats
hij gijt om elke klapscheet noar de dokterhij gaat om elk wissewasje naar de huisarts
hij gijt op de dolle ruushij gaat op de bonnefooi
hij gijt over éénnachts ieshij onderschat de gevaren
hij gijt over staghij gaat van gedachten veranderen
hij gijt vot met de steert tuss' n de been' nhij druipt af
hij ging d'r hen met lood ien 'e schoen'nhij ging er erg bang naar toe
hij ging d'r hen met lood ien zien schoen'nhet kostte hem moeite om ernaar toe te gaan
hij ging d'r hen op hoge poot'nheel eigenwijs ging hij erop af
hij ging d'r heul'ndaal onnerdeurhij kon het geestelijk niet meer aan
hij ging heulemoal onneruuthij zakte volledig door de mand
hij ging vot met de steert tuss'n de been'nhij droop af
hij gooide d'r moar wat met de pet noarhij deed zijn best niet
hij gooit de biel d'r bij delhij stopt ermee
hij gooit zien cent'n niet over de baalkhij is zuinig
hij gooit zien gat teeg'n de kribhij verzet zich met hand en tand
hij gunt ' n aaner ' t licht ien ' e oog' n niethij gunt iemand anders geen succes
hij gunt heur 't licht ien 'e oog'n niethij vergunt haar niets
hij haar 'n grode mondhij was brutaal
hij haar 't noakiek'nhij viste achter het net
hij haar al wel veur hietere vuur'n stoanhij had al wel grotere problemen opgelost
hij haar de duvel ienhij was hels
hij haar de oog'n groder dan de moaghij schepte meer in zijn bord dan hij op kon
hij haar de tong op 't daarde knoopsgathij was doodmoe
hij haar gien dreuge droad meer aan 't liefhij was door en door nat
hij haar zich bliede moakt met 'n dooie muswat hij gedacht had te krijgen ging niet door
hij hangt an 'e latt'nhij is failliet
hij het 'et heul'ndaal onner de kneihij weet precies hoe het moet
hij het 'n baarg waark verzethij heeft veel werk gedaan
hij het 'n bek as 'n bielhij is enorm scherp als hij spreekt
hij het 'n bek as 'n bielhij heeft een heel groot woord
hij het 'n bek as 'n scheermeszijn uitspraken zijn vaak erg scherp
hij het 'n blok aan 't beenhij wordt in zijn doen en laten gehinderd
hij het 'n brede rughij trekt zich het commentaar niet aan
hij het 'n brede rughij trekt zich die roddels over hem niets aan
hij het 'n bret veur de kophij is zeer onbeschoft
hij het 'n bult van wonner en geweldhij heeft een enorme buil
hij het 'n dikke bok schoot'nhij heeft zich deerlijk vergist
hij het 'n fluweel'n tonghij is een flikflooier
hij het 'n goed kosthuushij heeft het goed van eten en drinken
hij het 'n iezer'n kerfstokhem wordt bij voorbaat alles vergeven
hij het 'n klap van 'n meul'nwiek hadhij is een ietsjes vreemd persoon
hij het 'n klap van de meuln'wiek hadhij is niet goed bij zijn verstand
hij het 'n klokje luud'n heurd moar wiet niet woar de klebel hangthij weet niet alles daaromtrent
hij het 'n kop as 'n bolhij heeft een vuurrood hoofd
hij het 'n kop woar d'r noar leefthij laat zich niet van de wijs brengen
hij het 'n kruiwoag'nhij wordt door iemand in het zadel geholpen
hij het 'n lintwurmhij kan alsmaar dooreten
hij het 'n löt uut de lödderij trovv'mhij heeft een buitenkansje gehad
hij het 'n melkkoehij heeft een financiele helper
hij het 'n putje onner hand'nhij is bezig met een klusje
hij het 'n streepke veurhij krijgt een voorkeursbehandeling
hij het 'n streepke veurhij heeft een voorkeurspositie
hij het 'n streepke veurhij wordt voorgetrokken
hij het 'n stuk ien 'e kroaghij is bezopen
hij het 'n stuk ien 'e kroaghij heeft een flinke borrel op
hij het 'n stuk ien 'e kroaghij is bezopen (dronken)
hij het 'n te grode broek aanhij leeft op te grote voet
hij het 'n tong as 'n scheermeshij is heel hard in zijn bewoordingen
hij het 't buskruut niet uutvond'nhij is niet de pienterste
hij het 't nog drokker as 'n piek veur poas'nhij heeft het bijzonder druk
hij het 't op de heup'nhij heeft er wel zin in
hij het 't volle pond kreeg'nhij kreeg geen gram tekort
hij het ' n bret veur de kophij is erg brutaal
hij het ' n gezicht as ' n oorwurmhij kijkt zeer ontevreden
hij het ' n stuk ien de kroaghij is dronken
hij het ' t buskruut ook niet uutvonn' nhij is ook niet de snuggerste
hij het ' t grootste geliek van de wereldhij heeft duidelijk gelijk
hij het ' t veurjoar ien ' e kophij is erg speels momenteel
hij het ' t zo drok as ' n piek veur poas' nhij heeft het bijzonder druk
hij het altied de bek veuraanhij heeft altijd het grootste woord
hij het altied veul viev'm en zess'nhij heeft altijd veel te zeuren
hij het beliedenis doanbelijden - hij heeft belijdenis gedaan
hij het blauwe scheen'nhij heeft een blauwtje gelopen
hij het brood op 'e plaankhij heeft een uitstekend salaris
hij het d'r slag vanhij kan het uitstekend
hij het de (bokke-) pruuk weer ophij is es weer boos
hij het de bokkepruuk ophij heeft een slechte bui
hij het de bokkepruuk ophij heeft slecht zin
hij het de bokkepruuk ophij is chagrijnig
hij het de bokkepruuk ophij is niet te genieten
hij het de eerste steen lijthij heeft dat bedrijf opgericht
hij het de heule pot verteerdhij heeft al zijn geld erdoor gebracht
hij het de keudel bij 't schone ennehij heeft gelijk
hij het de kolder ien de kophij is in een dolle bui
hij het de kop deur 't haalsterhij is op de kluiten gekomen
hij het de kop deur 't helsterhij is bovenjan
hij het de onnerlip op 't daarde knoopsgathij baalt enorm
hij het de oog'n boov'm ien 'e kophij is nogal kwaad
hij het de piep uuthij loopt op zijn laatste benen
hij het de schoapkes op 't dreugehij kan van zijn spaargeld royaal leven
hij het de schoapkes wel op 't drögehij kan wel van zijn kapitaal leven
hij het de schuurdeur' n nog oop' nhij heeft zijn gulp nog openstaan
hij het de smoor ienhij is bijzonder kwaad
hij het de wereld ien 'n deuskehet gaat hem volledig voor de wind
hij het de wiend ien 'e zeil'nhet gaat hem voor de wind
hij het de wiesheid ien pachthij is een betweter
hij het de wiesheid ien pachthij denkt dat alleen hij het weet
hij het de wiesheid ien pachthij denkt alles alleen te weten
hij het doar 'n leev'm as 'n luus op 'n zere kophij wordt daar op zijn wenken bediend
hij het gien goed hoar aan 't liefhij deugt nergens voor
hij het gien zitt'nd gathij is ongedurig
hij het hoar op 'e tand'n't is een taai iemand
hij het lange vingershij is een dief
hij het lelijke streek'n op zien kompashij doet wel eens wat vreemd
hij het lesgeld betoalddaar heeft hij schade aan overgehouden
hij het luuk'n veur de oog'nhij heeft alleen aandacht voor zichzelf
hij het meer as één piel op zien booghij kan op meerdere manieren zijn zin krijgen
hij het moar 'n klein hartjezijn inborst is wel goed hoor
hij het moar 'n klein hartjehij heeft een groot woord maar is week van binnen
hij het moar zo'n klein hartjeruwe bolster, blanke pit
hij het muzenust'n ien 'e kophij prakkizeert te veel
hij het muzenust'n ien 'e kophij piekert veel te veel
hij het niet veul ien zien marshij is niet erg bijdehand
hij het niet veul ien zien marshij is niet tot veel in staat
hij het niks aans ien te breng'n as lege briefkeszijn vrouw is thuis de baas
hij het niks ien 'e melk te brokkel'nhij heeft niets te vertellen
hij het niks ien 'e melk te brokkel'nhij heeft niets te zeggen
hij het nog genog ien zien eig'n tuun te wied'nlaat hem eerst maar zijn eigen zaakje op orde brengen
hij het nog meer piel' n op zien booghij is nog meer van plan te gaan doen
hij het nog met Noach onner de honnekaar loop'mhij is erg ouderwets
hij het nog wat achter de haandhij heeft nog (geld) reserve
hij het nog wat op 'e leverhij heeft nog iets te vertellen
hij het nog wat op zien leverhij wil nog wat kwijt
hij het nog wat tegoedhij kan nog iets tegemoet zien
hij het ok 'n stem ien 't kapittelhij heeft ook wel iets in te brengen
hij het pielk'n ien 't hoarzijn haar zit heel slecht
hij het roare knoop'n aan 't jakhij is een vreemde kostganger
hij het roare knoop'n aan 't jakhij doet soms wat vreemd
hij het schikhij heeft plezier
hij het te diep ien 't glaas keek'nhij is dronken
hij het te diep ien 't glaas keek'nhij is bezopen
hij het twee iezers ien 't vuurhij wed op twee paarden
hij het verscheid'nthij bezit veel exemplaren
hij het veul aspiroatieshij heeft veel aspiraties
hij het veul fiebelekwint'nhij heeft veel vijven en zessen
hij het veul noot'n op zanghij is erg veeleisend
hij het veul noot'n op zanghij heeft veel noten op zang
hij het veul noot'n op zanghij heeft veel eisen
hij het wat scharrelderijhij heeft een beetje verkering
hij het wel veur hiedere vuur'n stoanhij heeft wel groter moeilijkheden overwonnen
hij het ze achter d'elleboog'nhij is achterbaks
hij het ze achter de elleboog'nhij is niet te vertrouwen
hij het zich mishadhij heeft zich vergist
hij het zich van kleine schelm tot grode schelm bekeerdhet wordt met hem steeds erger
hij het zich wat op 'e haals hoaldhij heeft het niet goed aangepakt
hij het zien anker uutgooidhij is gaan rentenieren
hij het zien enkel verstuukthij heeft zijn enkel verzwikt
hij het zien gal spijdhij heeft eruit gegooid wat hem dwars zat
hij het zien hand'n vrede beloofdhij weigert ook maar iets uit te voeren
hij het zien hand'n vrede beloofdhij is zeer lui
hij het zien kruut verschoot'nhij heeft zijn krachten verbruikt
hij het zien kruut verschoot'nhij heeft geen moed meer
hij het zien piel'n verschoot'nhij heeft zijn troeven uitgespeeld
hij het zien spoor'n wel verdiendhij heeft zich wel bewezen
hij het zien spoor'n wel verdiendhij heeft laten zien wat hij allemaal kon
hij het zien stembel d'r op druktmen kan zien dat hij eraan gewerkt heeft
hij het zien stempel d' r op drukthij heeft het op zijn manier gedaan
hij hiel woordhij deed wat hij had beloofd
hij hiel' e poot stiefhij hield voet bij stuk
hij hiemt d' r overhij ademt nogal zwaar
hij hinkt op twee gedacht'nhij twijfelt
hij hoalt zich heul wat op 'e haalshij maakt het zichzelf niet gemakkelijk
hij hold de haand op 'e kniphij is erg zuinig
hij holdt de kop d'r veurhij vecht ervoor
hij holdt de teugels ien hand'nhij is leider van de zaak
hij holdt wel van 'n drupkehij lust graag een borrel
hij holdt zich vaast aan 'n strohalmhij houdt hoop, al is de kans van slagen gering
hij holdt zich van de dommehij doet alsof hij dom is
hij holt 'n achterdeurke oop'mhij houdt zich op de vlakte
hij holt 'n slag om 'e aarmhij wacht voorzichtig af
hij holt 'n slag om 'e aarmhij houdt iets achter
hij holt 't heft ien hand'nhij blijft de baas
hij holt altied 'n slag om 'e aarmhij geeft zich nooit helemaal bloot
hij holt van 'n wientje en 'n Trientjehij is gek op drank en vrouwen
hij huuft niet noar zien pet zoek'nhij heeft het erg druk
hij is 'em smeerdhij is er stiekem vandoor
hij is 'n blikk'n doom'neehij is slechts hulppredikant
hij is 'n buut'nbeendjehij is een zonderling
hij is 'n klaploberhij is een bietser
hij is 'n metloperhij heeft geen eigen mening
hij is 'n raddraaierhij is een oproerkraaier
hij is 'n revelscheethij praat aan één stuk door
hij is 't heertjehij kan zich financieel wel redden
hij is 't lied'n wel wendhij heeft altijd moeilijkheden
hij is 't spoor heulemoal biesterhij is helemaal in de war
hij is 't zwaarde schoaphij krijgt de schuld
hij is achter de puusthij is buiten adem
hij is allernoaste ondeung'dhij is erg ondeugend
hij is altied 't zwaarde schoaphij is de boosdoener van de familie
hij is altied 't zwaarde schoaphem geven ze altijd van alles de schuld
hij is altied ' t lied' nd veurwaarpze moeten hem altijd hebben
hij is altied de belhoamelhij is altijd haantje de voorste
hij is altied hoandje de veurstehij loopt altijd vooraan
hij is altied hoantje de veurstehij staat altijd vooraan
hij is an ´t struun´nhij is op speurend op zoek
hij is an leger waal roakthij heeft al zijn bezittingen verspeeld
hij is bekend as de bonte hondhij staat niet erg gunstig bekend
hij is boov'm janhij is (financieel) binnen
hij is boov'm janhij heeft het financiëel goed voorelkaar
hij is boov'm Janhij heeft zijn problemen overwonnen
hij is boov'mjanhij heeft de buit binnen
hij is brandholtjemoagerhij is erg mager
hij is d'r aan verslingerdhij is eraan verslaafd
hij is d'r as kiend an huushij hoort er gewoon bij
hij is d'r nog niet over uuthij heeft nog geen beslissing genomen
hij is d'r tuss'nuut kneep'nhij is er stiekum vandoor gegaan
hij is d'r tuuk ophij is erop gebrand
hij is d'r zunner kleerscheur'n oafkomm'nhij heeft geen schade ondervonden
hij is de juuste man op 't juuste plakhij zit op de juiste plaats
hij is deur 't oog van 'e naald kroop'ndat ging wonder boven wonder goed met hem
hij is deur de moaz'n van 't net kroop'mhij is er op een slinkse manier langsgeglipt
hij is deur de moaz'n van 't net kroop'nhij is door de mazen van het net gekropen
hij is doaneg uut stuurhij is behoorlijk over zijn toeren
hij is doar as 'n vis op 't drögehij is daar niet in zijn element
hij is doar de mooie kirrelhij staat daar goed aangeschreven
hij is doar heulemoal ien zien elementdaar zit hij lekker in zijn vel
hij is doar ien zien elementhij voelt zich daar thuis
hij is doar kiend aan huushij hoort er daar helemaal bij
hij is drok ien 'e weerhij is druk bezig
hij is dubbel en dwaars sloagdhij is glansrijk geslaagd
hij is echt 't pispoaltjehij moet alle aanmerkingen altijd aanhoren
hij is eem aan de flitterhij is er even tussenuit
hij is geboor´n met ´n zulver´n lebel ien ´e mondhij heeft stinkend rijke ouders
hij is gek op grapkeshij houdt wel van een lolletje
hij is gien knip veur de neus weerdhij deugt nergens voor
hij is goed op dreefhij zit goed in zijn vel
hij is goed te lande komm'mhet gaat uitstekend met hem
hij is hen en weer as de wiendhij waait met alle winden mee
hij is heul wat maanshij heeft heel wat in zijn mars
hij is heul'ndaal uut stuurhij is totaal van streek
hij is heul'ndaal van streekhij is totaal in de war
hij is hiet geboakerdhij is te voortvarend
hij is ien 'e boon'n om aart'n te plukk'nhet loopt hem helemaal door
hij is ien 'e euliehij is dronken
hij is ien ' e dunnehij is in de diarree
hij is ien de boon'nhij is in de war
hij is ien zien nopkeshij is in zijn sas
hij is liever lui as moedehij werkt niet graag
hij is maans genoghij heeft capaciteiten genoeg
hij is met 't verkeerde been uut berre stapthij is vandaag erg prikkelbaar
hij is met de neus ien 'e bodder vaal'nhij kwam op het juiste moment
hij is met de noorderzun vertrokk'nhij is er stiekem vandoor gegaan
hij is met stille trom vertrokk'nhij is stiekem er tussen uit geknepen
hij is muuskestilhij is doodstil
hij is niet bot snuggerhij is niet erg pienter
hij is niet helemoal zuuver op de groathij is niet echt te vertrouwen
hij is niet ien telmet hem wordt geen rekening gehouden
hij is niet van guster!hij is goed bij de tijd!
hij is niet zuver op ' e groathij is niet te vertrouwen
hij is nog dommer as 't achterene van 'n koehij is superdom
hij is nog niet goed dreug achter d'oor'nhij is nog niet volwassen
hij is oareg uut de kluut'n wozz'nhij is een forse man geworden
hij is ok niet van guster!!hij is ook niet dom!!
hij is onnerdakhij zit gebeiteld
hij is onnerweeg'nshij is onderweg
hij is op 'n ongelukkege moandag geboor'nhet zit hem echt niet mee
hij is op en top ' n heertjehij is een echte gentleman
hij is ruug ien 'e mondhij heeft een grof taalgebruik
hij is sjeesdhij is gezakt
hij is stok onkloaronklaar - hij is helemaal onklaar
hij is stroataarmhij bezit niets meer
hij is te stom om veur de duvel te daanz'nhij weet nergens ook maar iets van
hij is teeg'n de keer ienhij is tegendraads
hij is teeg'n de laamp loop'mze hebben hem betrapt
hij is teeg'n de laamp loop'nmen heeft hem betrapt
hij is totoal van de wieshij is helemaal van streek
hij is uut 't zulfde holt sneed'nhij is van hetzelfde soort
hij ís van 'e eerste leug'n niet borst'nhij liegt nog al eens een keer
hij is van 'e kookhij is overstuur
hij is van 'e kookhij is niet in orde
hij is van 't gaanzebord oafloop'nhij is zeer vermagerd
hij is van alle maarkt'n thuushij weet van heel veel zaken iets af
hij is van alle maarkt'n tuushij weet overal wel iets vanaf
hij is van goeie komoafhij komt uit een goed gezin
hij is van zien eerste leug´n niet borst´nhij deinst er niet voor terug om te liegen
hij is van zien stukhij weet het even niet meer
hij is verhipte veulziedeghij weet van heel veel dingen wat af
hij is votgoanhij is weggegaan
hij is wat wit omme snuuthij ziet wat pips
hij is weer boov'm janhij heeft de problemen overwonnen
hij is wel goed moar niet gekje kunt niet alles van hem vragen
hij is zien wilde hoar'n nog niet kwiethij doet nog steeds ondoordachte dingen
hij is ziende blind en heur'nde doofhij wil het niet snappen
hij is zo aarm as Jobhij is totaal berooid
hij is zo aarm as jobhij heeft al zijn geld verspeeld
hij is zo dicht as 'n pothij vertelt echt niets
hij is zo dom as 't achterenne van 'n koehij is echt dom
hij is zo dom as 't achterenne van 'n koehij is oliedom
hij is zo dronk' n as maastrichthij is stomdronken
hij is zo gezond as 'n vishij is kerngezond
hij is zo glad as 'n oalop hem krijg je geen vat
hij is zo haard as 'n spiekerhij deinst nergens voor terug
hij is zo vaals as schuum op 't wodderhij is echt oneerlijk
hij is zwoar op 'e haandhij ziet overal problemen
hij is zwoar op 'e haandhij is een ernstig iemand
hij is zwoar op 'e haandhij leeft moeilijk
hij kapt d' r methij stopt ermee
hij keek op zien neushij was beteuterd
hij keek op zien neushij keek beteuterd
hij ken ' n potje breek' nhij heeft wat krediet opgebouwd
hij ken d' r niet onneruuthij moet wel mee doen
hij ken de lipp'm goed dicht holl'nhij kan zwijgen als het graf
hij ken gien moatholl'nhij kent zijn grenzen niet
hij ken lieg'n of 't drukt stijthij kan liegen zonder te blozen
hij ken nog gien stro stukk'nd biet'nhij is danig afgezwakt
hij ken wel met de knien'n deur de tralies eet'nhij is zeer mager
hij ken zien ei niet kwiethij kan zijn verhaal niet uitdragen
hij ken zien ei niet kwiethij kan niet doen wat hij graag wil
hij ken zwieg'n as 't grafbij hem is een geheim veilig
hij kent alle toal'n, behaalve betoal'nover een slechte betaler :
hij kent zien waark van hoaver tot gorthij verstaat zijn vak volledig
hij keudelde moar wat aanhij schoot totaal niet op
hij kikt as 'n kat ien 'n vremd pakhuushij overziet de nieuwe situatie eerst eens goed
hij kikt met t'rechteroog ien 't linker buusgathij is wel heel erg scheel
hij kikt niet verder as zien neus laang ishij is kortzichtig
hij klagt steen en beenhij klaagt nogal wat
hij knipt de kat ien 't duuster'nhij is ietwat achterbaks
hij kocht alles op 'e lathij koopt alles op de pof
hij kocht veur ' t voaderlaand vothij koopt alles wat hij leuk vindt
hij komt 'er met kraab'n en biet'nhet gaat hem niet gemakkelijk af
hij komt d'r weer boov'mophij is weer aan de beterende hand
hij komt ien gien kerk of kloosterhij vertoont zich nergens
hij komt ien kerk noch kloosterje ziet hem nooit ergens
hij komt met zolt as 't ei op ishij komt hulp bieden als de klus is geklaard
hij komt mooi weer op 'e kluut'nhij komt er mooi weer bovenop
hij komt van kolle kermis thuushij komt daar ontredderd vandaan
hij komt weer boov'm wodderhij overwint zijn moeilijkheden
hij kon 'em wel veur de kop sloag'nhij had enorm veel spijt
hij kon 't niet noakomm'mhij kon zijn toezegging niet waarmaken
hij kon 't niet woarmoak'nhij kon zijn beloften niet nakomen
hij kon 't op zien slofkes aanhij had er geen werk van
hij kon alleen moar toekiek'nhij stond er machteloos bij
hij kon doar zien haand op legg'nhij kon dat bemachtigen
hij kon niet metkomm'mhij kon het niet bijbenen
hij kon zien haart ophoal'nhij kon zich uitleven
hij koos eier veur zien geldhij nam genoegen met minder
hij kraabt 'em woar d'r gien jeuk hethij pakt de zaak fout aan
hij kreeg 'n pluumkehij kreeg een complimentje
hij kreeg 'n veeg uut de paanmen verweet het hem
hij kreeg 'n veeg uut de paanmen verweet hem iets
hij kreeg 't ien 'e neushij kreeg het in de gaten
hij kreeg ' n grauw en ' n snauwhij werd afgesnauwd
hij kreeg de wiend van veur'nhij werd op zijn nummer gezet
hij kreeg gie poot ann 'e grondhij kon niets beginnen
hij kreeg votdoalek de vuurdeuphij werd voor de leeuwen gegooid
hij krigt 'et op zien heup'mhij krijgt er zin in
hij krigt 't op 'e heup'mhij zet zich er nu helemaal voor in
hij krigt 't op 'e heup'nhij krijgt er echt zin in
hij krigt d'r van laangshij krijgt zijn straf
hij krigt de boov'mhaandhij wordt de baas
hij krigt de wiend van veur'nwe zullen hem eens ernstig toesprekn
hij krigt loon noar waark'nhij krijgt waar hij recht op heeft
hij krigt zien natje en zien dreugje op tiedhij wordt uitstekend verzorgd
hij kroamt 'er roar goed uuthij heeft vreemde uitspraken
hij kwam ' er aan met ' n rötganghij kwam aanrijden met een noodgang
hij kwam d'r hiel doodgemoedereerd aanheel kalm kwam hij aanlopen
hij kwam niet opdoag'nhij liet verstek gaan
hij kwam nogal gauw es aanhij kwam regelmatig langs
hij kwam op de kop tuushij kwam dronken thuis
hij kwam uut de lucht vaal'nhij dook plotseling op
hij laag doar te spinhakk' nhij lag daar in onmacht
hij laag ien katzwiemhij was bewusteloos
hij laag laanguuthij was geheel uitgeteld
hij laag veur meroakelhij was helemaal uitgeteld
hij lachte ien zien vuustjehij lachte heimelijk
hij leeft op 'e schop en 'e bonkhij profiteert van een ander
hij leeft op de schop en de bonkhij leeft van de bedeling
hij leeft op te grode voethij geeft meer geld uit dat dat kan
hij let d'r gien gras over groei'nhij begint meteen aan de klus
hij let zich 't kees niet van 't brood eet'nhij komt voor zichzelf op
hij let zich de kees niet van 't brood eet'nhij knokt voor zichzelf
hij liep met de kop teeg'n de muurhij stuitte op verzet
hij liep te hinkelepink'nhij liep nogal moeilijk
hij liet de vogel over 't net vlieg'nhij liet zijn kans voorbijgaan
hij liet zien tand'n zienhij ging dreigen
hij lijt ' et bieltje d' r bij delhij geeft het op
hij loert as 'n piekedief't is een gluiperd
hij lopt as 'n koater ien 'e mörg'ndauwhij is zo trots als een pauw
hij lopt as 'n stoterse hoanhij loopt nogal trots
hij lopt as 'n stoterse hoanhij loopt heel trots
hij lopt d'r om hen as 'n kat om de hiete brijhij durft de zaak niet goed aan te pakken
hij lopt de kaandjes d'r wat oafhij doet niet al te veel
hij lopt ien 't blode bezroenhij loopt in een overhemd
hij lopt met de stroopkwasthij is iedereen aan het vleien
hij lopt met de strooppothij paait elkeen met mooie woorden
hij lopt met meul'ntjeshij loopt met molentjes
hij lopt met meul' ntjeshij is geestelijk niet in orde
hij lopt niet ien zeuv'm sloot'n tegeliekhij kan zichzelf best redden
hij lopt noast zien schoen'nhij is over het paard getild
hij lopt op eierhij loopt zeer behoedzaam
hij lopt op rooz'nhet geluk achtervolgt hem
hij lopt op zien tandvleeshij is dodelijk vermoeid
hij lopt te moal'nhij loopt te prakkizeren
hij lopt te moal'nhij is helemaal in de war
hij lopt vot as 'n hond met de steert tuss'n de poot'naangeslagen knijpt hij ertussen uit
hij lopt zich 't gat uut de hoak'nhij draaft van hot naar her
hij lopt zich uut de noadhij loopt zich het apezuur
hij lugt dat 'er barsthij liegt dat het gedrukt staat
hij lugt of 't drukt stijthij liegt zonder te blozen
hij lugt of 't drukt stijthij liegt met een stalen gezicht
hij lugt, dat d'r rook boov'm zien kop hangthij liegt alsof het gedrukt staat
hij lult uut zien nekhij fantaseert maar wat
hij maag 'em zulf groag opsnied'nhij prijst zichzelf graag
hij meent dat doar gold te groav'm ishij denkt daar rijk te kunnen worden
hij met zien pazziepant'nhij en zijn kornuiten
hij moakt het al te bonthij maakt het wel heel erg bont
hij moakt van 'n muus 'n eulifanthij windt zich hierover onnodig veel op
hij moakt van 'n scheet 'n dunnerslaghij overdrijft nogal
hij moakt van zien lief 'n oafgodhij eet en drinkt veel te veel
hij moakt zich d'r dik omhij heeft daar zorgen om
hij moet d'r altied veur opdraai'naltijd moet hij het weer voor elkaar maken
hij moet doar opzitt'n en poodjes geev'mhij mag daar doen wat hem wordt opgedragen
hij moet kleur bekenn'nhij moet zijn mening prijsgeven
hij moet nog ' n leleke piep rook' ner hangt hem nog een straf boven zijn hoofd
hij moet op eig'n been'n stoanhij moet zelfstandig worden
hij moet over de brug komm'nhij moet zijn rekeningen betalen
hij mokt van 'n scheet 'n dunnerslaghij klopt de zaakjes op
hij mokt zich onneudeg zörg'nhij maakt zich zorgen voor niets
hij mos 'n veer loat'nhij moest met minder genoegen nemen
hij mos 't veld ruum'mhij heeft de strijd verloren
hij mos d'r aan geloov'mhij moest het tegen zijn wil in toch doen
hij mos ien 'e bus bloaz'nhij moest betalen
hij mos oareg omstoan leer'nhij moest zich behoorlijk aanpassen
hij mos omstoan leer'nhij moest zich aanpassen
hij mos over de brug komm'mhij moest nu wel betalen
hij mos wat ienbiend'nhij moest een stapje terug doen
hij mos zoede broodjes bakk'nhij moest inbinden
hij nam 't hoazepadhij nam de benen
hij nam heur onner hand'nhij gaf haar straf
hij nemt teveul hooi op zien vörkhij wil teveel tegelijk doen
hij pikt d'r 'n groantje van methij profiteert er van mee
hij preekt 'n heul aander evangeliehij vertelt een heel andere waarheid
hij preekt twee kort'n twee lang'nde dominee preekt erg lang
hij proat 't honnerd uuthij praat aan één stuk door
hij proat met twee mond'nhij zegt bij de één dit, bij de ander dat
hij proat noardat 'er verstaand hethij weet niet beter
hij proat zien mond veurbijhij vertelt door wat geheim moest blijven
hij proatte 't honnerd uuthij praatte aan één stuk door
hij pronkt met aanermans veer'nhij doet alsof hij dat werk heeft gedaan
hij rakt aal verder van huushet gaat met hem de verkeerde kant uit
hij rakt aal verder van huushij dwaalt steeds verder af
hij rakt an leger waalhet gaat hem steeds minder goed
hij rakt van 'e waal ien 'e slootzijn problemen worden groter
hij rakt van zien stukhij wordt onzeker
hij reerde snöt en kwielhij huilde heel erg
hij reert met 't ene oog, met d'aaner lacht 'erhij is voor de schijn verdrietig
hij ridt 'n vremde scheuvelzijn gedrag is niet normaal
hij roakt aan leger walhij boert steeds slechter
hij scharrelt mooi wat deurhij gaat mooi rustig zijn gang
hij schoot ieneen't uut zien slofineens was hij daar
hij schoot uut zien slofplotseling gaf hij gul
hij schoot uut zien slofhij overtrof zichzelf
hij schreewde moord en braandhij brulde het uit
hij schrift hoanepoot'nzijn handschrift is niet te lezen
hij schrok 'em 't oapezuurhij schrok zich het apezuur
hij slagt altied op 't zulfde aambeeldhij komt altijd met hetzelfde op de proppen
hij slagt d'r 'n sloatje uuthij verdient er flink aan
hij slagt goeie road ien 'e wiendhij luistert niet naar raadgevers
hij slagt ien 't ronde as Maal' Jan ien 't hoenderhoekonbezonnen gaat hij te keer
hij slagt niks oaf, behaalve vlieg'nhij wil alles wel hebben, behalve rotzooi
hij slagt spiekers met kopp' nhij werkt erg doeltreffend
hij sloagde met vlag en wimpelhij slaagde glansrijk
hij sloeg 'e plaank mishij zat er helemaal naast
hij sloeg 'n gat ien 'e luchthij was dolblij
hij sloeg de plaank mishij nam de verkeerde beslissing
hij sloeg twee vlieg' n ien één klaphij boekte twee succesjes tegelijk
hij sloeg zien slaghij pakte zijn winst
hij smeert 'em stroop om 'e mondhij probeert hem in te palmen
hij smeert heur met de stroopkwast om 'e mondhij paait haar vleiend
hij smeert mens'n mooi wat aandoor zijn mooie praatjes verkoopt hij veel
hij smeet d'r met de pet noarhij deed zijn best niet erg
hij smit zien eig'n gloaz'n ienhij gooit z'n eigen ruiten in
hij smookt 'n roare piep tebakroken - hij rookt een rare pijp tabak
hij snaarde d'r nogal vanhij pochte er nogal over
hij snoof d' r laangshij stoof voorbij
hij speit d'r niet ienhij lust graag een borrel
hij speulde op ien 't roarehij ging als een razende te keer
hij speulde op zien poothij speelde de baas
hij speulde zien leste troef uuthij greep zijn laatste kans
hij speult d'r met as 'n kat met 'n muushij heeft er geen werk van
hij speult d'r met as 'n kat met 'n muushij heeft het er niet moeilijk mee
hij speult de eerste vioolhij voert de boventoon
hij spijde vuur en vlamhij stortte zijn woedend hart uit
hij spijt roar goedjehij slaat een gemene toon aan
hij sprekt met twee mond'nbij de één zegt hij dit, bij de ander dat
hij sprong uut zien velhij was buiten zichzelf van woede
hij sprong uut zien velhij werd razend kwaad
hij stak van waalhij begon zijn betoog
hij stak zien haand ien ' n wespenusthij ging zich met een vies zaakje bemoeien
hij stekt 'et niet onner stoel'n of baank'nhij komt er openlijk voor uit
hij stekt ook overaal zien neus ienhij bemoeit zich ook overal mee
hij stekt zien neus ien 'e wiendhij wil hiervan niets weten
hij stijt as 'n beste kirrel te boekhij is bekend als een prima vent
hij stijt doar as 'n zak zolt!hij doet helemaal niets!
hij stijt doar as 'n zoltzakhij staat daar als een meelbaal
hij stijt ien 'n goeie reukhij staat gunstig bekend
hij stijt ien 't verdomhoekjehij staat daar waar de klappen vallen
hij stijt ien zien hemdhij wordt beschimpt
hij stijt ien zien hemdhij staat voor joker
hij stijt mij ien 't lichthij loopt mij voor de voeten
hij stijt niet vaast ien zien schoen'nhij is niet standvastig
hij stijt ons te woordhij spreekt met ons
hij stijt op zien stukhij wil zijn zin doordrijven
hij stijt op zien woord as 'n boer op zien klomp'mwat hij beweert verandert nooit weer
hij stijt schoakmatze hebben hem muurvast gezet
hij stijt veur elk kloarhij wil iedereen wel helpen
hij ston buut' n schothij stond op een veilig plekje
hij ston d'r bij veur Piet Snöthij mocht niet meedoen met de groep
hij ston d'r op 'e neus en oor'n bijhij stond er heel dicht bij
hij ston ien eent op stroathij stond pardoes op straat
hij ston met de mond vol tand'nhij kon geen woord uitbrengen
hij ston op 't punt om vot te goanhij was net van plan te vertrekken
hij ston op zien achterste poot'nhij was ziedend
hij ston op zien achterste poot'nhij was razend
hij ston stok-stief-stilhij stond doodstil
hij stond veur Piet Snöthij stond er als een sul bij te kijken
hij stoort zich aan God noch gebodhij leeft er maar op los
hij streek de vlaghij gaf zich over
hij streek zien haand over 't haarthij zag het door de vingers
hij teert op zien vethij leeft van zijn reserves
hij toalt d'r niet noarhet interesseert hem helemaal niets
hij vaalt van 'e groathij is sterk vermagerd
hij vecht teeg'n wiendmeul'nshij vecht tegen iets waarvan hij nooit kan winnen
hij vecht veur liefsbeholdhij vecht om zijn gezicht niet te verliezen
hij verdient 'n stoel ien 'e hemelhij heeft veel liefdewerk gedaan
hij verdient geld as wodderhij heeft een heel dik salaris
hij verdient het zolt ien de brij niethij werkt voor een hongerloontje
hij vertelde 't ien geur'n en kleur'nhij vertelde het beeldend
hij viel deur de mandhij moest zijn ongelijk erkennen
hij viel deur de mandhij moest wel bekennen
hij viel ien katzwiemhij raakte bewusteloos
hij viel van zien stokjehij raakte bewusteloos
hij viendt dat och zo lekkerhij vindt dat o zo heerlijk
hij vlugt veur heur deur 't vuurvoor haar doet hij alles
hij voelt 'em lammenoadeghij voelt zich niet best
hij voelt zich de keuning te riekhij is heel erg tevreden
hij voert altied de boov'mtoonhij is altijd haantje de voorste
hij voert gien steek uuthij doet echt niets
hij volgt zien eig'n kophij doet waar hij zelf zin in heeft
hij vragt noar de bekende weghij vraagt iets waarvan hij het antwoord al weet
hij vragt om heur haandhij vraagt om haar hand
hij waarkte achter de schaarmshij werkte mee op de achtergrond
hij wacht de bui oafhij stelt zich afwachtend op
hij warkt op eig'n holtjehij werkt geheel naar eigen inzicht
hij was al vroeg ien 'e weerhij was reeds vroegtijdig aan het werk
hij was an 't hen en weerkenhij liep te ijsberen
hij was d'r wied op 'e tiedhij was er heel vroeg
hij was de heule dag onzichtboarhij was er de gehele dag niet bij
hij was de keuning te riekkoning - hij was de koning te rijk
hij was duvels op dat wichtjehij was woest op dat meisje
hij was heul'ndaal overstuurhij was totaal van streek
hij was heul'ndaal van streekhij was helemaal overstuur
hij was heulemoal lössloag'nhij liet zich helemaal gaan
hij was heulemoal verbaldereerdhij was helemaal uit zijn doen
hij was heulndaal verbaldereerdhij stond helemaal perplex
hij was ien alle stoat' nhij was door het dolle heen
hij was ien gien veld'n of weeg'n meer te bekenn'nhij was nergens meer te vinden
hij was ien Rome, moar het de paus niet zienhij was in de gelegenheid, maar benutte die niet
hij was kepothij kon er niet meer tegen
hij was lamsloag'nhij had al zijn moed verloren
hij was oareg ien zien nopkeshij had het erg naar zijn zin
hij was om deur 'n rinkje te hoal'nhij zag er pico bello uit
hij was over zien theewoaterhij was door het dolle heen
hij was radbroakthij was totaal kapot
hij was radbroakthij was doodvermoeid
hij was slagveerdeghij trad kordaat op
hij was sproakelooshij stond met de mond vol tanden
hij was stroalbezoop'mhij was ladderzat
hij was tot de tand'n toe bewoap'mdhij had veel wapentuig
hij was tot de tand'n toe bewoap'ndhij was van top tot teen bewapend
hij was uut stuurhij was in de war
hij was verbaldereerdhij stond perplex
hij was zo niedeg as 'n spinhij was enorm boos
hij wer bij ' t nekvel greep' mze pakten hem stevig aan
hij wer heul'ndaal deurzoagdhij werd helemaal uitgehoord
hij wer teeg' n de vlakte sloag' nhij werd knock-out geslagen
hij wiet d'r gien baal vanhij weet er totaal niets van
hij wiet doar heg nog steghij is daar onbekend
hij wiet niet bederhij kan het alleen zo doen
hij wiet niet uut welke hoek de wiend waaithij weet niet hoe hij het aan moet pakken
hij wiet niet uut welke hoek de wiend waaithij krijgt het maar niet op een rijtje
hij wiet uut welke hoek de wiend waaithij is goed met de zaak op de hoogte
hij wiet van 'e prins gien kwoadhij is zich van geen kwaad bewust
hij wiet van de duvel gien kwoadhij doet net of hij er niets vanaf weet
hij wiet van gien opholl'nhij wil maar steeds doorgaan
hij wiet van gien toet'n of bloaz'nhij is gewoon heel dom
hij wiet van toet'n noch bloaz'nhij weet er helemaal niets van
hij wiet van want'nhij weet van aanpakken
hij wiet van want' nhij weet van aanpakken
hij wiet woar Abraham de mosterd vothoalthij weet hoe het in elkaar steekt
hij wil 't midd'nste en de beide end'nhij krijgt het liefst alles
hij wil 't midd'nste en de beide end'nhij is een hebberig iemand
hij wil 't noadje van de kous wiet'nhij wil het tot in detail weten
hij wil d'r gien woord van hemm'nhij wil er niet over praten
hij wil dij geld uut de buus klopp'nhij wil jou geld afhandig maken
hij wil gien strobreed wiek'nhij geeft zijn mening niet prijs
hij wil gien woord hemm'nhij wil 't er niet meer over hebben
hij wil met plakjes worrel betoal'nhij heeft geen geld
hij wil niet om liekhij gehoorzaamt niet
hij wil niet op 't iezer biet'nhij voert geen steek uit
hij wil niet op 't iezer biet'nhij is lui
hij wil twee rugg'n uut één zwien snied'nhij wil er meer uithalen dan er in zit
hij wil van twee wall'n eet'nhij wil van beide partijen profiteren
hij wil zien aaigen stront wel vretenhij is erg zuinig
hij wil zien eig'n zwit niet ruuk'nhij is liever lui dan moe
hij wimpelt dat oafhij laat dat niet door gaan
hij wis alles uut de kophij wist alles uit het hoofd
hij woagt zich op glad ieshij begint aan een hele moeilijke klus
hij woont ien Edenhij woont op een schitterend plekje
hij wordt op staal zethij mag nu gaan rentenieren
hij wordt sloap'ndeweg riekhij komt gemakkelijk aan zijn geld
hij wrong zich ien alle bocht'nhij probeerde slinks zich eruit te praten
hij zaag d'r gien gat meer ienhij zag het niet meer zitten
hij zal van de bok dreum'mwij zullen hem wel eens een lesje leren
hij zat an 't roerhij bestuurde de zaak
hij zat doar as Job op 'e misbulthij zat daar verdrietig voor zich uit te staren
hij zat doar koamerbreedhij zat daar in vol ornaat
hij zat met de hand'n ien 't hoarhij wist niet hoe hij het moest oplossen
hij zat tuss'n twee vuur'nhij moest kiezen uit twee slechte oplossingen
hij zat zich te verknuuder'nhij had binnenpret
hij zel ze mores leer' nhij zal het ze betaald zetten
hij zet alles op hoar'n en snoar'nhij doet zijn uiterste best
hij zet de oor'n ien 't ennehij gaat extra opletten
hij zet veul ien 'e woagschoalhij neemt veel risico's
hij zette 'n grode mond ophij werd brutaal
hij zicht deur de bom'm 't bos niet meerhij moet teveel dingen tegelijk uitvoeren
hij zicht deur de boom'n het bos niet meerer komt teveel tegelijk op hem af
hij zicht overaal oap'n en beer'nhij ziet overal moeilijkheden
hij zicht ze vlieg'nhij is niet goed snik
hij zicht ze vlieg'nhij is van lotje getikt
hij zit 't liefst op 't nusthij is het liefst lekker thuis
hij zit alweer op zien stokpeerdjehij spreekt alweer over zijn hobby
hij zit an 'e grondhij is failliet verklaard
hij zit as 'n röt ien 'e valhij kan geen kant uit
hij zit d' r op as ' n bok op de hoaverkisthij is zeer alert
hij zit doar as 'n vis op 't dreugehij voelt zich daar niet thuis
hij zit doar met opscheepthij zit daarmee in zijn maag
hij zit goed ien 'e slabbe washij heeft voldoende geld om handen
hij zit heule doag'n te neuskepeuder'nhij verveelt zich de hele tijd
hij zit ien 'e hoek woar de klapp'm vaal'nhij krijgt wel erg veel te verduren
hij zit ien 'e nust'nhij heeft problemen
hij zit ien 'e piepzakhij voelt zich bedreigd
hij zit ien 't hoekje woar de klapp'n vaal'nde pech achtervolgt hem
hij zit ien 't hokhij zit in de gevangenis
hij zit ien ' e ratshij zit in de piepzak
hij zit met de gebakk'n peer'nmen laat hem met de problemen zitten
hij zit met de gebakk'n peer'nhij blijft achter met de problemen
hij zit met de hand'n ien 't hoarhij weet zich geen raad
hij zit onner de pantovvelzijn vrouw is de baas
hij zit onner de plakhij is er maar bij in
hij zit onner de puust'nhij is puisterig
hij zit op 'e schopstoelhij kan elk moment ontslagen worden
hij zit op 'e wiphij heeft de beslissing in handen
hij zit op 'e wiphij gaat bijna overstag
hij zit op 'n doalderse ploatshij zit op de mooiste plek
hij zit op 't zundoarsbankjehij is veroordeeld
hij zit op ' t vinketouwhij loert op zijn kans
hij zit op rooz'nhij geniet voorspoed
hij zit op zien proatstoelhij zit genoeglijk zijn verhaal te vertellen
hij zit op zien stokpeerdjehij praat over zijn grootste hobby
hij zit tuss'n zwien en big iente groot voor kind, te klein voor volwassene
hij zit tuus onner de pantovvelhij heeft thuis niets in te brengen
hij zit vaast ien 't zoadelhij zit gebeiteld
hij zit vaast ien zien zoadelhij zit wel gebeiteld
hij zit wat ien ' e puthij is een beetje down
hij zit weer goed te load' nhij zit weer stevig te eten
hij zit zo vol as 'n potje met peer'nhij heeft te veel gegeten
hij zit zo vol grapp'm as 'n bok vol keudelshet is een echte grappenmaker
hij zocht noar 't peerd woar d'r op zithij zoekt naar iets wat hij al heeft
hij''s met zien gat ien de bodderpot vaal'nhij heeft heel veel geluk gehad
hij's baang veur zien eig'n hachjehij vreest voor zijn eigen lichaam
hink'n op twee gedacht'nkiezen uit twee oplossingen
hoal de spons d'r moar overwe gaan deze zaak vergeten
hoanepoot'nmiserabel slecht handschrift
hoast die langzoamje moet je niet overhaasten
hoe gijt 't met dij?hoe gaat het met jou?
hoe haarder as 't reeg'nt, hoe gauwer is 't overal te strenge heren blijven niet lang aan de macht
hoe komt 'n ezel aan twee lange oor'ngeen antwoord weten op een vraag :
hoe komt 'n kat an 'n bukk'nhoe kan dat nou gebeuren
hoe komt 'n kat an 'n bukk'ngeen antwoord weten op een vraag :
hoe komt 'n kat an 'n bukk'nhoe krijgt hij dat nou in zijn bezit
hoe krigst 't ien dien hazz'nshoe haal je dat in je hoofd
hoe loater op d'oav'md, hoe schoner 't volkbij erg laat komend bezoek :
hoe meer ziel'n hoe meer vreugdkom er maar gezellig bij
hoe speult 'er 't kloarhoe krijgt hij het voorelkaar
hoebel op man!maak dat je wegkomt!
hoge boom'm vang'n veul wiendbekende mensen worden in de gaten gehouden
hol de kop d' r veur!!houd moed!!
hol nou op te stommerdje speul' nzeg nou eindelijk weer eens wat
hol op met dat gefiedelstop met dat kattengejank
hol op met hikhakk' nhou op te bekvechten
hol op schei uutnu moet je echt ophouden
hol op te dunnerjoag'nhou op te klieren
hol op te foeder'nhou op te mopperen
hol op te groedje toet'nhou op te morsen
hol op te groedjenhou op te morsen
hol op te gromm'ngrommen - hou op met grommen
hol op te jeuzel' nhou op te zeuren
hol op te kniez'nhou op met dat stiekeme lachen
hol op te mekker'nhou op te mopperen
hol op te miauw'nhou op te zeuren
hol op te tjauwel´nhou op met dat domme gepraat
hol toch es op te belk' nhou toch eens op te schreeuwen
hol toch op te kribb'n!hou toch op met ruzie maken!
hol toch op te snödder'nsnotteren - hou toch op te snotteren
hommeles ien 'e keetruzie in huis
honger moakt rauwe boon'n zoetin tijden van nood smaakt alles lekker
honger moakt rauwe boon'n zoetwie grote trek heeft, vindt alles lekker
honger mokt rauwe boon' n zoeteen hongerig iemand lust alles
host is nog niet haalfbijna te pakken, niets gevangen
host is nog niet haalfbijna is nog (lang) niet helemaal
huuf'st mij niet loov'mje hoeft mij niet te geloven
huuv'm jem niet noar kerk?hoeven jullie niet naar de kerk?
iemand 'n uutbrander geev'miemand wreed bestraffen
iemand aan zien löt overloat'niemand in de steek laten
iemand an 'e schandpoal noagel'niemand in het openbaar te kijk zetten
iemand help'm van 'e waal ien 'e slootiemand dieper in de put helpen
iemand hunning om 'e mond smeer'niemand met mooie praatjes vlijen
iemand ien 'e koart kiek'niemands plannen reeds kennen
iemand ien 'e steek loat'niemand verlaten zonder deze te hebben geholpen
iemand ien 't licht stoaniemand voor de voeten lopen
iemand ien 't zunnetje zett'niemand lof toezwaaien
iemand ien op 't rechte spoor zett'niemand heropvoeden
iemand oafscheep'miemand met lege handen wegzenden
iemand ophemel'niemand geweldig prijzen
iemand pols'niemand naar zijn mening vragen
iemand uut de tent lokk'niemand aanzetten zijn ideeën te spuien
iemand wat onner de neus wriev'miemand hardhandig aan iets herinneren
iemand wat veur de voet'n gooi'niemand iets verwijten
ien 'e boon'n weez'nin de war zijn
ien 'e loop wegloopjesweg (en passant)
ien 'e regel nietnormaal gesproken niet
ien 'e ruumte is wel te weez'nhet leeft prettig als men voldoende ruimte heeft
ien 'e tredmeul'n loop'nde normale weg gaan
ien 'n gloaz'n huuske woon'npubliek eigendom zijn
ien 'n mum van tiedin een hele korte tijd
ien 'n onbewoakt oog'nblikje . . .toen er even niet werd opgelet . . .
ien 'n vloek en 'n zuchtin een hele korte tijd
ien 't enne komm'nopstaan (uit een stoel)
ien 't geweer komm'min actie komen
ien 't geweer komm'nactie ondernemen
ien 't gras biet'nsneuvelen in de strijd
ien 't hol van 'e leeuwwaar het gevaar het grootst is
ien 't kriet stoanschulden hebben
ien 't veen kiek'n ze niet op 'n törfkewaar voldoende van voorhanden is wordt royaal mee omgesprongen
ien 't zaand biet'nomkomen in de strijd
ien ' e paas loop' nnormaal met de groep meedoen
ien ' e ruumte is wel te weez' nwaar het ruim is is het goed toeven
ien een boksem aan deuraan een stuk door
ien februoari kloag'n de boer'n op 't minstdoordenkertje
ien haart en nier'nmet lichaam en ziel
ien haart en nier'nvan ganser harte
ien mekoar frutsel'nin elkaar prutsen
ien tied'n van noodals het er echt op aan komt
ien tied'n van nood benn'n korstjes lekkerin tijden van nood lust men alles
ien tweestried stoantwijfelen
ien zien oog'n ben 'k niksnaar zijn mening ben ik niets
ien- en ienverröthelemaal verrot
ieneen't ging bij mij 'n lichtje opineens snapte ik het verhaal
ieneen't viel'n 'em de schell'n van 'e oog'nineens viel bij hem het kwartje
ienkeer komt altied te loatspijt komt na de zonde
iets ien 'e woagschoal stell'neen waagstuk beginnen
iezer moe' j schaarp moak' n met iezerharde mensen moet je hard aanpakken
iezer moet schaarp moakt word'n met iezergrof geweld moet met grof geweld worden bestreden
ik ben heul'ndaal op 'e hoogteik weet er alles van
ik biet nog liever mien vingers d'r oafdat weiger ik te doen!
ik goa d'r vandeurik ga er vandoor
ik goa eem 'n schofke kuier'nik ga even een poosje wandelen
ik goa eev'm een tukje doenik ga even de ogen toeknijpen
ik goa eev' m de binn' kant' n van mien oog' n bekiek' nik ga even een dutje doen
ik goa horizontoalik ga slapen
ik goa noar betje in de loak'nstroatik ga naar bed
ik goa op tied onner zeilik ga vroeg naar bed
ik gon 't eev'm veur dij noazienik ga het even voor jou controleren
ik heb 'n hekel an dijik vind jou een naar persoon
ik heb 't ien 'e haandik heb het onder controle
ik heb 't laand aan heurik kan haar niet luchten nog zien
ik heb 't veur de helsdeur'n vothoaldik kon het maar moeilijk bemachtigen
ik heb al zo laang met dat bieltje haktik ben daar erg bedreven in
ik heb d'r tebak van!ik heb er nu genoeg van!
ik heb me mishadik heb me vergist
ik hol 't heft ien hand'nik blijf de baas
ik ken 't host niet met dreuge oog'n zienik heb er grote moeite mee om dit te moeten zien
ik ken 't lach'n niet loat'nhier heb ik veel plezier om
ik ken ' t niet wacht' nik heb geen tijd
ik ken dat soort grapkeskennen - ik ken dat soort grapjes
ik ken dat wicht niet uutstoanik mag dat meisje niet
ik ken gien iezer met hand'n breek'nik kan niet alles tegelijk
ik ken gien twee kerk'n tegeliek bezing'nik kan niet twee dingen tegelijk doen
ik ken gien twee kerk'n tegeliek bezing'nik kan maar één ding tegelijk
ik ken heur niet uutstoanik mag haar niet
ik ken hier gien slok op krieg'nik lust dit echt niet hoor
ik ken mien papp'nheimersik weet wat mijn onderdanen wensen
ik ken niet heksen en blauwvaarmik kan maar een ding tegelijk hoor
ik kon 'em niet thuusbreng'nik wist niet meer wie hij was
ik kon 'em wel fienkniep'mik kon hem wel ik weet niet wat doen
ik kon ' em niet thuusbreng' nik kwam er niet op wie hij was
ik kon dat niet tuusbreng' nik herkende dat niet meer
ik kon me wel veur de kop houw'nhoe kon ik zoiets nou doen!
ik kon met 'em ei'n en ploeg'nik kon goed met hem overweg
ik kon mij wel veur de kop sloag'ndaar had ik veel spijt van
ik krieg 'em wel klein!ik word hem wel de baas!
ik krieg d'r gien hoogte vanik begrijp dat niet
ik krieg dij wel klein!!ik krijg jou wel in het gareel!!
ik lach mij de buus uutik lach me het apezuur
ik loat me gien oor'n aannaai'nik laat me niet in de luren leggen
ik loat mij niet besodemieter'nik laat me niet beetnemen
ik lust dij wel!!ik ben niet bang voor jou!
ik maag 'n boon word'n as 't niet zo isik garandeer je dat het waar is wat ik zeg
ik maag dij groag lied'nik mag je graag
ik maag dij welik hou van jou
ik maag dij wel lied'nik mag jou wel
ik nuum zomoar 'n dwarsstroatik noem zomaar een voorbeeld
ik ontroad dij datik raad jou dat niet aan
ik wiet niet hoe 'k hier met aan moethiervoor weet ik geen oplossing
ik wiet wel woar de schoen wringtik ken de moeilijkheden wel hoor
ik wiet woar de schoen wringtik ken de problemen
ik wil eev'mkes de bericht'n heur'nik wil even het naar het nieuws luisteren
ik wil niet ien zien vel zitt'nik wil niet met hem ruilen
ik wil wiet'n hoe de vörk ien 'e steel zitik wil weten hoe het in elkaar steekt
ik wil wiet'n wat veur vlees ik ien de kuip hebik weet graag waar ik mee te maken heb
ik woag 'er toch moar 'n oogje aanik wil toch even kijken
ik wol niet groag ien zien schoen'n stoanhij zit in een hele nare situatie
ik zal 'em dat op zien brood geev'mik zal hem dat inwrijven
ik zal 'em help'm!ik ga hem zeggen waar het op staat
ik zal dij 'n oplawiebes verkoop'nik zal jou slaan
ik zal dij de hond aanhiez'nik zal je bangmaken met de hond
ik zal dij de navvel es uutvrutt'nik zal jou eens onder handen nemen
ik zal dij mats'nik zal jou door de vingers zien
ik zal dij uut de dreum help'nik zal het jou even duidelijk maken
ik zat d'r mooi met opscheeptik ondervond daar veel hinder van
ik zel heur d'oorn wass'nik zal haar zeggen waar het op staat
ik zet heur noar mien haandik leer haar op mijn manier te werken
ik zing gien twee deundjes veur één centik zeg het niet nog een keer
ik zing gien twee deuntjes veur één centik herhaal mijn woorden niet
ik zit hier niet om vlieg'n te vang'nheb je ook nog wat voor mij te doen
ik zit zo vol as 'n bok vol keudelsik zit helemaal vol met eten
ik zol wel 'n heul zwien luzz'nals men een enorme honger heeft :
is d'r nog wat te biksel'nis er nog iets te eten
is d'r nog wat te bikseln?is er nog wat te eten?
is die cheque wel dekt?is die cheque wel gedekt?
Jaan met de pethet gewone volk
jan hoagel en zien grootmoekewerkelijk iedereen
jan hoagel en zien grootmoekevan heel veel dingen iets
jan hoagel en zien grootmoekejan en alleman
jan hoagel en zien grootmoekejan rap en zijn moer
jan hoagel en zien grootmoekevan allerlei dingen wat
Jan Rap en zien moathet uitschot van de maatschappij
jan rap en zien moathet gewone volk
jan strovvel over de geutonhandige lomperd
janhoagel en zien grootmoekemet vanalles erop en vanalles erbij
je aarg'ns toe zett'nje ergens op richten
je hemm'm vette en moagere joar'ner zijn betere en slechtere tijden
je kenn'n 'em niet veur vol aanzienhij is niet volwaardig
je kenn'n altied wel 'n stok viend'n om 'n hond te sloag'ner is op elk wel wat aan te merken
je kenn'n beder deur 't vuur vlieg'n as d'r deur kruup'meen vies klusje kun je maar beter snel uitvoeren
je kenn'n de vogel an zien veer'nje herkent iemand aan zijn doen en laten
je kenn'n gien iezer met hand'n breel'nje kunt sommige zaken niet forceren
je kenn'n gien twee heer'n dien'nsoms moet men duidelijk keuzes maken
je kenn'n niet twee heer'n dien'nmen kan het niet iedereen naar de zin maken
je kenn'n wel tegeliek zing'n, moar niet tegeliek proat'nmen moet in een gesprek ook eens luisteren
je kiplekker voel'neen behagelijk gevoel hebben
je konn'n d'r 'n spel heur'n vaal'nhet was er muisstil
je konn'n d'r 'n speld heur'n vaal'nhet was daar muisstil
je konn' n doar te kust en te keurer was daar keuze in overvloed
je leev'm moar één keer, en dat is nougeniet zolang het nog kan
je maag'n gien olle poal'n verzett'nmen mag niets van het oude veranderen
je moe'n roei'n met de riem'n die je hemm'nroeien - men moet roeien met de riemen die men heeft
je moet´n niet leev´m om te eet´n, mor eet´n om te leev´meet niet te veel, maar eet wel goed
je moet'n 't takje buug'n as 't jong ismen moet kinderen vroeg vormen
je moet'n altied heur'n woar 't vandoan komtmen moet in acht nemen wie het heeft gezegd
je moet'n de één betoal'n, en de aander geld geev'mje moet hoe dan ook betalen
je moet'n de kerk midd'n ien 't dörp loat'niedereen het zijne gunnen
je moet'n de schoap'm scheer'n noardat ze wol hemm'miedereen moet bijdragen naar draagkracht
je moet'n de schoap'n scheer'n noardat ze wol hemm'nmen mag van rijken meer vragen dan van armen
je moet'n een steut van 'n ezel verdroag'n kenn'nmen moet wat kunnen incasseren
je moet'n je goav'm niet begroav'mje moet doen wat je kunt
je moet'n niet uut de school klapp'nmen moet geen geheimen doorvertellen
je moet'n zoveul geev'm da j' geev'm kenn'n bliev'mgeven is goed, maar geef niet alles weg
je wiet'n nooit hoe 'n koe 'n hoas vangtmen kan niet weten hoe de afloop is
jezulf ien 'e vingers snied'njezelf schade toebrengen
joa en aam'm zegg'nalles klakkeloos accepteren
joe hemm'm geliek, ok al hemm'm joe 'tu hebt so wie so altijd gelijk
joe hemm'n altied geliek, ok al hemm'n joe 'tu bent een betweter
jong leerd, old doanzoals met het jong leerde doet men het later
jong leerd, old doanjong geleerd, oud gedaan
Joost maag 't wiet'nniemand die het weet
joost maag 't wiet'njoost mag het weten
jut en julapart stel
kaalm aan, we huuv'm niet hen te hooi'n!rustig maar, we hebben tijd zat!
kalm aan, de dag is nog zwaart van uur'nrustig aan, we hebben nog tijd genoeg
kenst doar wat met word'n?kun je daarmee overweg?
kenst eev'm wacht'n?heb je even tijd?
kenst mij wel?ken je mij wel?
keul'n en oak'n benn'n niet ien een daag bouwdalles heeft zijn tijd nodig
kiek goed uur dien dopp'nlet goed op
kiek mie es aankijk eens naar mij
kiek mij niet zo lelk aankijk niet zo boos naar mij
kiek niet zo tuusteregkijk niet zo zwart
kiek niet zo zunegkijk eens wat vrolijker
kiek noar dien minder'n ienploats van noar dien meerder'nword niet jaloers op iemand die meer heeft dan jij
kiek noar diezulfkijk naar jezelf
kiek noar diezulflet op je eigen tekortkomingen
kiek noar dij zelf!!kijk naar jezelf!!
kiek toch beder uut dien dopp'm!!let toch beter op!!
kiek uut wast dust kameroadkijk uit wat je doet vriend
kiender holl'n 'et brood uut de schimmelwaar veel kinderen zijn gaat het brood wel op
kiener die will'n, krieg'n veur de bill'nkinderen hebben niks te willen
kiener speul'n ien 'e tuunde kinderen spelen in de tuin
kins't mij loov'm of nietje kunt mij geloven of niet
kinst dat nog es zegg'n?kun je dat herhalen?
kinst met hem gien huus holl'nje kunt met hem niet door één deur
kinst mij watje kunt me wat
kinst niet teeg'n 'em optörnenvan hem kun je niet winnen
kinst wat volholl'n?kun je het volhouden?
kirrel en gien enneman nog es aan toe
kirrel nog es an toeman, man!!
klee dij niet uut veur das't op berre gijstgeef je oude spullen niet weg voordat je nieuwe hebt
kleed dij niet uut veurdas' t noar berre gijstgeef niet alles bij voorbaat al weg
kleer'n moak'n de manmooie kleding doet veel
kleer'n moak'n de manmen maakt meer indruk als men mooi gekleed is
kloag'n bij de volle bakze hebben het goed en klagen toch
kloar is Keesde klus is geklaard
kloar is Kees!het werk is klaar!
kloare wien schenk'nde waarheid spreken
knup ien de buusdoekknoop in de zakdoek
kom d'r moar met op 'e propp'mkom er maar mee tevoorschijn
kom d'r moar met op 'e propp'nkom er maar mee voor de dag
kom d'r moar met veur de droadkom er maar mee voor den dag
kom es weer en proat 'n piep volkom graag nog eens weer te praten
kom j'over de hond, kom j'over de steertdit kan er ook nog wel bij
kom toe 't berre uutkom uit bed
komm'm we d'r vandoag niet, dan komm'm we d'r mörg'n welwe doen kalm aan hoor
komm'n we d'r vandoag niet dan komm'n we d'r mörg'n welwe hebben vandaag geen haast
komst d'r uut?komen - kom je er uit?
komst d' r wel uut hé?ik breng je niet naar de deur
komst domm'nt nog eemkeskom je straks nog even
komt ´t niet uut de lengte, dan wel uut de bredtehoe dan ook, het geld zal er komen!
komt ien 'e buurtkomt dichterbij
komt tied komt roadkomt tijd komt raad
komt tied, komt roadde tijd lost veel problemen op
komt tied, komt roadde tijd brengt wel een oplossing
koop 't ien de tied, bruuk 't ien de noodzorg ervoor dat je wat achter de hand hebt
koop buurman zien koe, en trouw zien dochterzoek niet in den vreemde wat dichtbij ook te krijgen is
kop d'r veur holl'n!!houd je taai!!
kop over haalsoverhaast
kraai'n pikk'n 'n anner de oog'n niet uutdieven stelen niet van elkaar
krekt wa'k wolprecies wat ik wou
krekt zo is'tprecies, zo is het
krieg toch 'n steert!!barst toch!!
krieg toch 'n steert!!man, barst toch!!
kroak'nde woag'ns loop'n 't langstklagers worden vaak oud
kroak'nde woag'ns ried'n 't langstemensen die vaak ziek zijn worden soms heel oud
krumels benn'n ok broodveracht het geringe niet!
krumels benn'n ok broodveracht het kleine niet
krumeltjes benn'n ok broodook kruimeltjes zijn brood
kruus of munt gooi'ntossen
kröddeoude woning
kwoad word'n is mens'lijk, hoat'n is duvelsmen moet ook kunnen vergeten en vergeven
körte mett'n met dizze zoak moak'ndeze zaak snel afhandelen
lach'n as 'n boer die kuuspien hetverbeten lachen
lach'n as 'n boer met kuuspienmeesmuilend lachen
langzoam aan, dan brekt 'et liendje nietals het te snel gaat, gaat het misschien niet goed
langzoam aan, dan brekt 't liendje nietniet te snel van stapel lopen
langzoam an, den brekt 't liendje nietniet overhaast te werk gaan
lanteernpoal zunner lichtsuperstom iemand
ledegheid is des duvels oorkuzz'nluie mensen vreten kattekwaad uit
leev´m en leev´m loat´nmen moet niet alles willen bezitten
leev'm as God ien frankriekuitbundig en goed leven
leev'm en leev'm loat'nmen moet ook om de medemens denken
leg dij doar moar bij delleg je daar maar bij neer
leist dat eev'm veur mij opziet?leg je dat even voor mij weg?
leug´ns hemm´m korde been´nde waarheid komt snel aan het licht
liefde ken niet van één kaant komm'mmen moet wat geven, maar ook wat nemen
liefde moakt blindmen wil de fouten van zijn liefje niet zien
liefde mokt blindgeen slechte dingen van je liefje zien
lieg'n as 'n wachterliegen met een uitgestreken gezicht
liek is riekzonder schulden ben je rijk
liek is riekals je geen schulden hebt ben je rijk
liek teeg'n de wiend ienpal tegen de wind in
liek veur de koprecht voor zijn raap
lieverkoekjes word'n niet bakk'nje moet accepteren wat je wordt aangeboden
links legg'n loat'ngeen aandacht aan besteden
loat 'em moar fluit'nreageer maar niet op hem
loat 'em moar geword'nlaat hem zijn gang maar gaan
loat 'em moar ien 'e woanlaat hem maar in de waan
loat 'em moar ien zien eig'n sop goarkook'ntrek je maar niets aan van hem
loat 't d'r moar deurhen glipp'nlaat het er maar doorheen glijden
loat ' em hen loop' m te schiet' nhij moet niet zo raar doen
loat dij moar niks wiesmoak'nlaat je maar niet iets op de mouw spelden
loat dij niet onner 't moes stopp'mlaat je niet overvleugelen
loat dij niet onner 't moes stopp'nlaat je niet overheersen
loat dij niet onner 't moes stopp'nlaat je niet koeieneren
loat dij niet overdonner'nlaat niet over je heen walsen
loat dij niet veur 't karke spann'nlaat je dat karwei niet aanpraten
loat heur moar geword'nlaat haar d'r gang maar gaan
loat heur moar ien heur eig'n sop goarkook'nlaat haar maar d'r eigen problemen oplossen
loat heur moar ien heur vet goar kook'nlaat haar maar aanmodderen
loat joen ja ja weez'n en joen nee neespreek altijd de waarheid
loat noar die kiek'ndoe niet zo dom
loat noar dij kiek'nhé jong laat je ombouwen
loat ze moar geword'nlaat ze hun gang maar gaan
loat'n ze asjeblieft ophoebel'nlaten ze alstublieft verdwijnen
loop noar de koekoekloop toch naar de hel!
loop noar de koekoek!verdwijn uit mijn zicht!
loov'm doe'j ien 'e kerkgeloven doe je in de kerk
luusterst wel?luisteren - luister jij wel?
maag ik twee kaan zuup'nbrijmag ik twee liter karnemelksepap
maagst gien stiefkiener moak'n!je moet iedereen gelijk behandelen!
maagst hier wel weez'n?heb je het hier naar de zin?
maagst me nog wat?hou je nog van me?
maagst mij niet verlakk' nje mag mij niet bedriegen
maagst wel es wat votmoak'nje mag wel eens wat opschieten
man en peerd nuum'nalles met naam en toenaam noemen
man man kiek noar dijzelfman, kijk naar jezelf!!
man, hakkepiel toch op!man, donder toch op!
man, man, doar krieg 'k piekevel vanbij bepaalde emoties :
maok 'et niet te bontga asjeblieft niet te ver!
meddertied komt Jan ien 'e boksemalles komt te zijner tijd
medelied'n is gien zaalfmedelijden geneest de kwaal niet
meet'n is weet'ncontrole geeft zekerheid
meet'n is weet'n, en gizz'n is mizz'ngoed meten is belangrijk
meet'n is wiet'n, giss'n is miss'nniet gokken maar meten
mekoar de baal toegooi'nelkaar bevoordelen
mekoar gien miedje nuum' nelkaar niets op de mouw spelden
mekoar ien 't hoar zitt'nruzie maken
men het niet alles veur 't zegg'nmen kan niet alles zelf beslissen
men holdt zich op de vlaktemen durft niet te zeggen wat er aan de hand is
men is wiezer noa as veur de maarktdoor ervaring wijs geworden
men ken altied wel 'n stok viend'n om 'n hond te sloag'nje kunt, hoe dan ook, altijd wel een reden vinden om iemand te straffen
men ken gien iezer met hand'n breek'nmen niet iets klaarspelen wat onmogelijk is
men kon doar gien vin verroer'nhet was daar overvol
men moet de kat niet op 't spek biend'nmen moet een dief geen gelegenheid geven
men moet roei'n met de riem'n die men hetmen moet naar vermogen werken
mens'nkiener en gien ennemensen nog es aan toe
menselijkerwies gesprook'nvolgens onze menselijke maatstaven
met 'n aanermans kaalf ploeg'nmet hulp van derden werken
met 'n beedje schipper'n kom' je d'r welmet wat onderhandelen je doel bereiken
met 'n kluudje ien 't riet stuur'niemand met niets naar huis terug zenden
met 'n korreltje zolt nemm'mniet voor vol aanzien
met 'n korreltje zolt nemm'mniet al te letterlijk opvatten
met 'n luxe bus op vekaanziemet een touringcar op vakantie
met 'n stoal'n gezichtmet een stalen gezicht
met aanerman's kaalf ploeg'nmet behulp van derden de klus klaren
met alleen zegg'n komm'm je d'r nietmet praten komt het werk niet klaar
met de deur ien huus vaal'nonaangekondigd een onderwerp aansnijden
met de hand'n ien 't schoot zitt'nniets maar dan ook niets uitvoeren
met de kop teeg'n de muur aan loop'mzijn zin niet kunnen krijgen
met de kop teeg'n de muur aanloop'nbehoorlijk tegenstand ondervinden
met de nek aankiek'nminachten
met de piek'n op stok goanvroeg naar bed gaan
met de piek' n op stok goanvroeg naar bed gaan
met de vinger noawiez'niemand in een kwaad daglicht brengen
met dunder en geweldmet grof geweld
met dunder en geweldmet brute kracht
met één steen ken je gien groan moal'ndoor samen te werken gaat het veel beter
met gesloot'n beurs betoal'niets onderling ruilen
met hang'nde pootjes weerkomm'mverslagen terugkeren
met hem kon 'k goed overwegmet hem kon ik goed opschieten
met heur is 't niet goed goar'n spinn'nmet haar kun je niet samenwerken
met heur is gien laand te bezeil'nmet haar kun je helemaal niets beginnen
met huud en hoarmet alles erop en eraan
met kugels geweldmet donderend geweld
met oop'm aarms ontvang'niemand hartelijk ontvangen
met oop'm koart speul'nopenlijk vertellen wat je van plan bent
met oop'n koart speul'nzijn bedoelingen bekend maken
met proat'n komt 't niet kloarmet zeggen komt het werk niet klaar
met schele oog' n bekiek' niets jaloers gadeslaan
met twee moat'n meet'niemand voortrekken
met twee moat'n meet'nniet iedereen op dezelfde manier behandelen
met vaal'n en opstoanmet vallen en opstaan
met worrel en tak uutroei'ngeheel laten verdwijnen
met zegg'n komm'n je d'r nietgeen woorden maar daden
met zegg'n komt 't niet kloarmet praten alleen kom het niet klaar
met zegg' n komt ' t niet kloarwat je zegt moet je ook waarmaken
met zien beid'ntmet z'n tweeën
met zien heule pakkelarriemet z'n hele hebben en houden
met zien ziel onner d' aarm loop'mverdrietig lopen te ijsberen
metdoen op ' e schop en ' e bonkmeedoen en anderen laten betalen
mettertied komt Griet wel ien 'e rokk'nhet komt allemaal goed, wacht maar af
mien betere helftmijn vrouw
mien bips liet 'n boerkeik liet een windje
mien hand'n jeuk'n mijgraag zou ik er op in slaan
mien heule pakkelariemijn hele bagage
mien tuutpott'n nog es an toehet verbaast mij zeer
mien vingers jeuk' n mijgraag zou ik weer aan het werk gaan
mins'n en gien enneheden nog es aan toe
mins'n met noamnotabelen
mins'n moak'n almenak, God mokt 't weerde weersvoorspellingen komen niet altijd uit
mins' n wat an ' e neus hang' nmensen onzin verkopen
moagere hoan'n kraai'n op 't haardstwie arm is vloekt het hardst
moagere hoan' n kraai' n ' t haardstarmelui hebben het meeste kabaal
moak dij doar moar niet dik ommaak je daar maar geen zorgen om
moak dij moar niet te sappelmaak je maar niet te druk
moak dij toch niet zo dikwind je toch niet zo op
moak doar moar gien wodder om smeregprobeer dat maar niet, dat wordt niks
moak es 'n vuust!!span je eens extra in!!
moak van dien haart gien moordkuulhoud je problemen niet voor voor jezelf
moeke het 'n schuut veurmoeder draagt een schort
moeke is de minister van financiënmams gaat over het geld
moeke zat te tjoek'nmoeder zat achter de machine te naaien
moes is ok eet'nook kruimels zijn brood!
moes't niet zo overdriev'mje moet niet zo overdrijven
moes' t niet op alle slakk' n zolt legg' nje moet niet overal commentaar op hebben
moest 'em niet onnerschatt'nje moet wel rekening met hem houden
moest 'em niet veur de kop steut'nje moet hem niet onvriendelijk benaderen
moest 'et zulf moar bekiek'nje moet zelf maar beslissen
moest de zoak niet opbloaz' nje moet de zaak niet aandikken
moest dien eig'n broek opholl'njij moet in je eigen onderhoud voorzien
moest dien goav'm niet begroav'mje moet je talenten goed gebruiken
moest dij delgeev'mje moet je overgeven
moest dij wel 'n beedje gedroag'nje moet je wel aan de regels houden
moest doar dien oor es te luuster legg'nje moet daar eens goed opletten
moest me d'r niet tuss'n uut kniep'nje moet niet stiekem weggaan
moest mij gien rad veur d'oog'n draai'nje moet me niets op de mouw spelden
moest niet zo roar doenje moet niet zo raar doen
moest niet zo zuneg weez'nje moet niet zo zuinig zijn
moest wat eet' n ien ' e rapse hemm' nje moet wat eten in je lichaam hebben
moet'n is dwang, en schrei'n is kiendergezangdit moet je even doen :
mokst mij ja kel!!je laat me schrikken!!
morg'nstond het gold ien de mondhij die vroeg opstaat kan een gouden dag hebben
most gien sloap'nde hond'n wakker moak'nje moet niet iemand attenderen op . . .
mot dat op stel en sprongmoet dat meteen
muuskestilhelemaal stil
mörg'n breng'n!dat kun je wel vergeten!
mörg'n breng'n!!daar zou ik maar niet op rekenen
mörg'n is d'r weer 'n daagvoor vandaag is het genoeg geweest
mörg'n is d'r weer 'n daghet hoeft vandaag niet persé klaar hoor
mörg' n- en oamdgedacht' n benn' n niet altied geliekiemand denkt niet altijd hetzelfde over iets
mörngstond het gold ien 'e mondochtendstond heeft goud in de mond
nem moar gien blad veur de mondzeg maar precies hoe het ervoor staat
neuz'n tell'nde aanwezige mensen tellen
neuz'n tell'nkijken hoeveel mensen aanwezig zijn
niet alle eier onner één piek legg'nmen moet niet op één paard wedden
niet alle holt is timmerholtniet iedereen is hiervoor geschikt
niet alle holt is timmerholtniet alles is overal geschikt voor
niet alle holt is timmerholtniet iedereen is geschikt voor die taak
niet elk schot is 'n eendvogelmen heeft niet altijd succes
niet elk schot is 'n eendvogelniet iedere poging is raak
niet elk schot is 'n eendvogelniet iedere actie gelukt
niet elk schot is 'n eendvogelniet elke poging lukt
niet legg'n te sappel'nniet te druk maken
niet noakoart'nniet zeuren als men verloren heeft
niet noakoart' nnaderhand niet meer zeuren
niet op alle slakk'n zolt legg'nniet altijd commentaar geven
niet uukleed'n veurda'j noar berre goanniet tijdens je leven de erfenis verdelen
niet wiez'n, doar stijt de doodstraf opniet wijzen naar een zondaar
niet zo dramm'm en driev'mniet zo opjutten zeg
nije bezzems veeg'n schoonnieuwe bazen brengen alles op orde
nije bezzems veeg'n schoonnieuwe bazen ruimen oud zeer op
nije bezzems veeg'n schoonnieuwe bezems vegen schoon
nije heer'n, nije wett'nnieuwe heren, nieuwe regels
nije heer'n, nije wett'nbij intrede van een nieuwe directie
nije meester, nije regelsnieuwe meester, nieuwe leermethodes
nije woag'ns kroak'n altiednieuwe contacten moeten wennen
nije woag'ns kroak'n host altiedmen moet wel eerst aan elkaar wennen
niks nijs onner de zunwat vroeger zo was, is nu nog net zo
niks weez'n en niks liek'n is twee keer niksmet zijn mooiste kostuum pronken
noa aaner week komm'm d'r nog 'n baarg doag'nwe krijgen nog voldoende tijd hoor
noa dizze weer 'n vrizzeals de verkering uit is gemaakt :
noa lied'n komt verblied'nna 't zure komt het zoet
noa ons de zondvloedde gevolgen interesseren ons niet
noa ons de zondvloed!een onheil interesseert ons niet
noa reeg'n komt zunneschienna minder goede jaren komt weer een betere periode
noa reeg'n komt zunneschienna slechte dingen komen ook weer goede
noar 'n aaners piep'n daanz'nandermans wil volgen
noar de kroon steek'nproberen net zo goed te worden
nog 'één van 't olle stembelnog iemand van de oudere garde
nogal gauw esregelmatig
nogal gauw esmet grote regelmaat
nood brekt wetin noodgevallen gelden de wetten niet
nood brekt wetin noodsituaties doet men wel eens verboden dingen
nood leert bidd'nin tijden van nood hulp vragen
nou benn'n de druuv'm zuurnu heb je het gedonder aan de gang
nou benn'n de roap'm goarnu is het meer dan genoeg!
nou benn'n de roap'm goar!nu zijn ze echt te ver gegaan
nou benn'n de roap'n goarnu is mijn geduld op
nou benn'n de roap'n goarnu is het genoeg!!
nou benn'n de roap'n goarnu ga je te ver
nou benn'n de roap'n goarnu is de maat vol
nou benn'n de roap'n goarhet is nu te ver gegaan
nou bernn'n de roap'm goarnu is het meer dan genoeg!
nou brekt mij de klompnu sta ik paf
nou eev'm nietnu even niet
nou gijt d' r zien boekje te buut' nnu gaat hij te ver
nou gijt ze buut'n heur boekjenu gaat zij echt te ver
nou gijt ze over de schreefnu gaat ze te ver
nou heb je popp'm an 't daanz'nnu begint de ruzie pas echt
nou hei je de popp'n an 't daans'nzie je wel, nu is het mis
nou hemm'm ze 't masker oafdoannu geven zij zich bloot
nou hest de popp'n aan 't daanz'nnu heb je de poppen aan het dansen
nou hij'j de popp'm an't daanz'nnu zijn de rapen gaar
nou is 't uut!!ik wil er nu niets meer over horen
nou is de moat vol!!nu is 't genoeg!!
nou loat ik dij loop'n en nou bromst ook nogbij het laten van een windje :
nou moakst 'et te bontnu ga je te ver
nou moes't as te mieder moak'n das't vot komstnu moet je snel weggaan
nou moest 'es goed luuster'nluisteren - nu moetje eens goed luisteren
nou moest es goed noar mij luuster'nnu moet je eens goed naar mij luisteren
nou moest uutscheid'nnu moet je ophouden
nou vort moar weer met de geitnou, we gaan weer verder
nou wie 'k 'tnu weet ik het
nou zakt mij de boksem oafnu snap ik er niets meer van
nou, ' t beste dan moar weergraag tot een volgende keer
nou, dat het d'r wel aannou, dat kan maar net!
oap wat hest mooie jong'niemand overdadig vleien
och, 't is moar spelach, het is maar spel
oe kirrel en gien enneo, jongens nog aan toe
oe kremmeskirrelman nog es aan toe
ok 'n blinde piek viendt wel es 'n maiskorrelmen kan geluk hebben
Ok 'n goeie breister let wel 'es 'n steekje vaal'nook de beste vaklui maken wel eens een foutje
ok 'n wieze piek lijt wel es 'n ei tuss'n de branekkelsook slimme mensen maken wel eens een foutje
ok 't beste peerd strukelt wel esook de besten laten wel eens een steekje vallen
old ies vrust makkel'k weer dichteen verbroken relatie kan gemakkelijk weer herstellen
old word'n wil elk, old weez'n gieneenmet de ouderdom komen ook de onhebbelijkheden
old zeer weer oop'm kraab'moud zeer weer oprakelen
oll'n van doag'nde bejaarde bevolkingsgroep
olle boom'm moe je niet meer verpoot'noudjes moet men niet meer laten verhuizen
olle boom'm moe je niet meer verpoot'noudere mensen niet meer gaan verhuizen
olle boom'n moe'je niet meer verpoot'noude mensen moet je niet meer verkassen
olle liefde roest nietje blijft van oude vrienden houden
olle liefde roest nietliefde duurt soms een mensenleven lang
ollerdom komt met gebreek'nbij het ouder worden komen de ongemakken
om 't aaner daagom de andere dag
om mij maagst wel goanje mag wat mij betreft wel gaan
omme hoaverklapom de haverklap
onbekend moakt onbemindwaar men niets van weet, kan men niet van houden
ondaank is 's werelds loonhet goede wordt soms beloond met het kwade
ongelukkeg ien 't spel, gelukkeg ien 'e liefdewanneer iemand een spelletje verliest :
onkruud vergijt nietslechte mensen leven lang
onner de blode hemelin de openlucht
onner de rook van 'n stadvlak bij een stad
onner eig'n volkonder elkaar
onner ien 'e zak vien je de reek'nhet venijn zit in de staart
onner vier oog'n beproat'nmet z'n tweeën iets bespreken
onner vier oog'n beproat'nmet z'n tweeën bespreken
onnerhaand dee zij wat aansondertussen deed zij iets anders
onnerhaands verkoop'mniet publiekelijk verkopen
onnerviening is de beste leermeesterdoor te oefenen leert men zijn vak het beste
onveurstelboar!!!niet te filmen!!!
onze Lieve Heer het roare kostgangerser lopen rare figuren op aarde
onze Lieve Heer het roare kostgangerser lopen vreemde figuren rond op deze wereld
oog'n oop'm of de beurs oop'mlet goed op wanneer je iets gaat kopen
oop'n deur'n ientrapp'niets wat bekend is als nieuw verkondigen
oordeel niet veur de tiedeerst overwegen, daarna pas oordelen
oost west, thuus is 't ok niet allesthuis is het ook niet altijd even mooi
op 'e bon slinger'nbeboeten
op 'e bonnefooiop hoop van zegen
op 'e grode trom sloag'naandacht vragen
op 'e kop oafexact
op 'e lat koop'nnu kopen en later betalen
op 'e spits driev'mkost wat het kost doordrijven
op 'n delop en neer
op 'n slecht spoor zitt'nop de verkeerde weg zijn
op 't eerste ienzicht liekt 'et goedde eerste indruk is goed
op 't kaantje om oafop het nippertje
op 't tweede plaksecundair
op ' e klomp speul' nzich laten gelden
op ' e schop en ' e bonk leev' nop anderman's kosten leven
op badderij hoal'ntevoorschijn halen
op de grode trom sloag'nmen schreeuwt om aandacht
op de keper beschouw'niets nauwlettend in de gaten houden
op de kop tikk'niets voor een heel klein prijsje bemachtigen
op de spits driev'mtot het uiterste gaan
op de vaalreepdat kan nog net
op hoar' n en snoar' n zett' nalles op alles zetten
op je tell'n paaz'ngoed opletten
op of ien de buusopeten of anders meenemen
opdracht van hogerhaandwat moeder zegt moet gebeuren
opdracht van hogerhaandopdracht van een meerdere
opstoan, ploats vergoanwie zijn zitplaats verlaat is die kwijt
Oudjes kunnen niet jongleren.Jong geleerd is oud gedaan.
over de kop goanfailliet gaan
over één nacht ies goaniets er zonder nadenken op wagen
over smoak ken je niet twist'nwat de ene lust, vindt de ander niet lekker
overaal komt 'n enne aanalles houdt eens op te bestaan
overaal wordt brood bakk'nhet maakt niet uit in welke plaats je woont
overleg is 't haalve warkiets goed overleggen spaart een hoop tijd later
overlegg'n is 't haalve waarkgoed bespreken voor men begint
overstag goanzijn mening bijstellen
paas op, de muur'n hemm'm oor'nlet op waar en wanneer je iets zegt
paaz'n en meet'nmet overleg te werk gaan
pabbe stijt op 'e ledderpappa staat op de ladder
pak 'em beetpak hem vast
pak 'em bij zien kladd'ngrijp hem in zijn kraag!
pak ' em bie de kladd' n!!pak hem vast!!
pak an, 't is dien moeke nietniet zo voorzichtig doen
pak moar aan, 't is dien moeke niethet kan wel een stootje hebben hoor
papp'm en nathold'neraan doen wat in je vermogen ligt
papp'n en natholl'nerbij blijven en opletten
peerd'n die de hoaver verdien'n krieg'n 't nietde beloning komt bij de verkeerde terecht
peerd'n die de hoaver verdient hemm'm, krieg'n 't altied nietde beloning wordt niet altijd eerlijk toegekend
per slöt van reek'nper slot van rekening
per slöt van reek'nalles overwogen hebbend
poaske pronknieuwe lente gardarobe
pomp'n of verzuup'nvechten voor lijfsbehoud
poolshoogte nemm'nde situatie opnemen
preek'n veur stoel'n en baank'nvoor een (bijna) lege kerk preken
proat toch dien moerstoalspreek toch een beetje normaal
probleem'm te boov'm komm'mmoeilijkheden goed verwerken
recht op ' e man oafkort en bondig
redd'nde engelredder uit gevaar
ridst doe of rie ik?rijden - rijd jij of rij ik?
riek en aarm komm'm mekoar teeg'nrijken en armen kunnen niet zonder elkaar
riekdom en 'n dubbeltje kenn'n mekoarregelmatig een klein beetje opzij leggen loont
riekeluu's wenstwee kinderen: een jongen en een meisje
roare bokkespron' n moak' nrare kapriolen uithalen
roei'n met de riem'm die je hemm'mmet de middelen die je hebt er het beste van maken
roet ien 't eet'n gooi'niemands plannen bederven
roet ien 't eet'n gooi'nde zaak verpesten
ruge swien'n gedij'n op 't hardstde minst pietluttige mensen gedijen goed
rust roestblijf bezig, anders word je stram
ruuge vreters dij'n 't bestruige eters groeien het best
ruuge zwien'n dij'n op 't besteruige eters groeien het best
ruum boan moak'nalle rommel opruimen
ruum boan moak'nruimte maken
scheld'n en scheld'n dut niet zeerschelden doet geen pijn
schering en ienslagschering en inslag
scheuvel'n op natuuriesschaatsen in de vrije natuur
scheve ding'n pizz'n ookook slechtere kwaliteit heeft zijn goede kanten
scheve ding'n pizz'n ookook met mindere kwaliteit werrkt het
scheve ding'n pizz'n ookhet hoeft niet allemaal perfect te zijn
schien bedrugthet is anders dan het lijkt
schipbreuk lied'n ien 't zicht van 'e hoav'mals men de eindstreep net niet haalt
schoamst dij niet?schamen - schaam jij je niet?
schoap'm moe je scheer'n, niet vill'nmen moet je klanten niet uitbuiten
schone gerdien'n, moar gien loak'nsiemand die zich beter voordoet dan die is
schoon schip moak'nalle ouwe troep opruimen
schoon schip moak'nalle misere overboord gooien
schot ien ' e roosvoltreffer
schreeuw'n as 'n moager swienmoord en brand schreeuwen
schreeuw'n as 'n moager zwienluid schreeuwen
schrief dat moar onner dien schoenzool'ndat kun je wel vergeten!!
schrief die cent'n moar op dien schoenzool'nje kunt naar je geld fluiten
schuld is 'n kwoad dier, die gieneen hemm'm wilniemand wil de schuldige zijn
schuuf es wat deurdoorschuiven - schuif es wat door
siepelstip etenzuinig aan doen
slim groag doangraag gedaan hoor
sloap'm as 'n roosheerlijk rustig slapen
sloap'n as 'n roosheerlijk slapen
slome dukeloar!!domme gans!!
smiet ' t doar moar delgooi het daar maar neer
snie die moar niet ien 'e vingerskijk maar uit wat je doet
soort zocht soortgelijkdenkenden zoeken elkaar op
soort zocht soortboeven gaan met boeven om
spiekers met kopp'm sloag'ngoede zaken doen
spiekers op leeg wodder zoek'nkinderachtige uitvluchten zoeken
spiekers op leeg wotter zoek'nop onbenulligheden aanmerkingen maken
spoar'n doar is de kat dood an goanals je honger hebt, moet je wel wat eten
spreek'n is zilver, zwieg'n is goldsoms kun je beter zwijgen
spreek'n is zilver, zwieg'n is goldje moet niet alles zeggen wat je weet
spreek'n is zilver, zwieg'n is goldalles zeggen is niet altijd goed
spreek'n is zulver, zwieg'n is goldvaak is het beter om maar niets te zeggen
spring niet verder as dien stok laang isdoe niet meer dan je kuint
sproakwodder iennemm'meen borrel drinken
staank veur daank krieg'nondankbaar behandeld worden
staank veur daank krieg'ngeen dank krijgen voor een geleverde prestatie
steek dat moar ien dien buusstop dat maar in je zak
steen en been kloag'nluidkeels klagen
steen'n veur brood geev'miemand onjuiste hulp geven
stenn' n en puust' nzwaar steunen
stoaregaan komt de piek wel op 'e eierwees maar niet bang, alles komt op zijn pootjes terecht
stomme hondvreselijke domkop
stool' n goed dijt nietgestolen waar heeft geen nut
stovvelonhandig persoon
striek en zetmet grote regelmaat
struusvogelpoletiek hanteer'nhet gevaar niet onder ogen willen zien
stukje bij beedjestukje voor stukje
stuusvogelpolitieknet doen alsof je het niet ziet
stuvertje wizzel'nvan plaats ruilen
stört dien haart moar uutvertel maar je waar je mee zit
te haard van stoabel loop'noverhaast aan het werk gaan
teeg'n de stroom ienroei'neen andere mening hebben dan de meerderheid
teeg'n de stroom oproei'nin de minderheid zijn
teeg'n heug en meugtegen wil en dank
teeg'n wil en daankiets met tegenzin uitvoeren
tekst en uutleg geev'mde plannen toelichten
tekst en uutleg geev'miets uitduiden
tied hold gien schoftde tijd staat niet stil
tied hold nooit schoftde tijd staat niet stil
tied is geldtijd is kostbaar
tied slietde tijd heelt vele wonden
tied zal 't leer'nde tijd zal het leren
toen kwam de oap uut de mouwtoen werd duidelijk waar het echt om ging
tot 'n aaner moaltot een volgende keer
tot ' n aaner keertot ziens
tot ien lengte van doag´ndat duurt nog wel een hele poos
tot op heed'ntot op de dag van vandaag
troan'n met tuut'nkrokodillentranen huilen
troan'n met tuut'n reer'nerbarmelijk huilen
trouw moet bliek'nin tijden van nood leert men zijn vrienden kennen
trouw'n is gien éénmanszoaktrouwen doe je samen
tuss'n beide komm'nruziënde mensen scheiden
twaalf ambacht'n, dertien ongelukk'nwat hij ook aanpakt, het lukt hem niet
twaalf eier, dertien kuuk'nsiets moois waar men niet op had gerekend
twee krent'n op 'n plankjezeer magere vrouw
twee man staarkmet z'n tweeën
twee vlieg'n ien één klaptwee karweitjes tegelijk klaarstomen
uut 'et oog, uut 'et haartaan iemand die vertrokken is wordt niet meer gedacht
uut 'n aaner vadje tapp'niets op een andere manier doen
uut 'n aaner vat tapp'miets geheel anders gaan aanpakken
uut de baand spring'nzich uitbundig gedragen
uut de kop leer'nuit het hoofd leren
uut de kop leer' nvan buiten leren
uut de school klapp'mgeheime zaken doorvertellen
uut de tied komm'noverlijden
uut het oog, uut het haartniet meer in beeld, dan ook niet meer in de geest
uut stuur weez'nover de toeren zijn
uutgepuderde deung'nietenorm slecht mens
uutstel is gien oafsteluitstellen moet soms kunnen
van 'e hak op 'e tak spring'nniet bij één onderwerp blijven
van 'e reeg'n ien 'e drup komm'mhet werd nog slechter dan het al was
van 'e wiend ken'j niet leev'mer moet wel geld op de plank komen
van 'n kikker ken je gien veer'n plukk'nnaar vermogen een bijdrage leveren
van 'n kikker ken je gien veer'n plukk'nwaar niets is valt niets te halen
van 'n kolle kermis thuuskomm'mergens ontevreden vandaan komen
van 'n kolle kermis tuuskomm'nteleurgesteld zijn
van 'n mug 'n eulifant moak'neen kleinigheidje opblazen
van 't boov'mste bordjevan de bovenste plank
van 't zulfde loak'n een pakeen kopie van iets
van 't zulfde loak'n een pakze krijgen net zoveel als ieder ander
van bruuloft komt bruuloftop een bruiloft vinden jongelui elkaar
van de nood 'n deugd moak'naanpassen bij de omstandigheden
van de nood 'n deugd moak'ner het beste van maken als het toch moet
van de wal ien 'e sloot help'miemand nog verder in de put helpen
van de wiend ken je niet leev'mom te leven moet er geld op de plank komen
van dik holt zoagt men plank; nleef er maar op los!!
van geev' m wordt je niet riekje moet zuinig zijn
van kiendsbeen oafvan jongs af aan
van lieverledelangzaam maar zeker
van lieverlee wordt ' t duusterlangzaam maar zeker wordt het donker
van meet oaf aan begunn'nwe gaan dit van het begin af toepassen
van proat komt proathet ene verhaal haalt het andere uit
van streek weez'nin de war zijn
van uul'n komm'n uul'nzo ouders zo kinderen
van uutstel komt oafstelals 't nu niet gebeurt gebeurt 't nooit
van veur'n oaf aanopnieuw beginnen
van zien stokje vaal'nbewusteloos raken
vandoag is guster niethet gaat niet altijd op dezelfde manier
vann' e hak op ' e tak spring' nsteeds van onderwerp wisselen
veraanering van spijs dut eet'naf en toe eens iets anders gebruiken
verandering van spijs dut eet'nmen moet regelmatig iets anders doen
verbood'n vrucht'n benn'n 't zoetstwat niet mag is juist het lekkerst
verbood'n vrucht'n benn'n voak 't zoetstverboden zaken vindt men vaak de mooiste zaken
verbood'n vrucht'n eet'nverboden dingen doen
verkiek dij d'r niet op!!vergis je niet!!
verkloar dij noaderleg je plan eens verder uit
vernemst' em nietje merkt hem niet
vestand komt met de joar'nhoe ouder hoe wijzer men wordt
vet wil boov'm driev'mrijkelui willen de baas spelen
vet wil boov'mdriev'mbazen willen de baas blijven spelen
vette keuk'n, moagere beurszegt men van smulpapen :
veul hand'n moak'n licht waarkals men het samen aanpakt, gaat het gemakkelijker
veul kleintjes moak'n één grodevele kleintjes maken één grote
veul lopers, moar gien kopersveel mensen, weinig klandizie
veul lopers, moar gien kopersveel publiek, weinig handel
veul mens'n hemm'n veul, gieneen het genoghoe meer men bezit, hoe ontevredener
veul te dicht op 'n annerveel te dicht bij elkaar
veul zeeg'n d'r metveel geluk er mee
veur 'n abbel en 'n eizeer goedkoop
veur 't lapke holl'nfoppen
veur de helsdeur'n vothoal'nmet pijn en moeite kunnen klaarspelen
veur de poedelegrap en oarigheidvoor de grap
veur één 'n lans breek'niemand verdedigen
veur mekoar duum' maan elkaar denken
veur mekoar duum'mvoor elkaar bidden
veur mij 'n wiet, veur dij 'n vroagals men niet wil antwoorden :
veur niks gijt de zun opdat doe ik niet gratis voor jou
veur niks gijt de zun opdit kan ik niet gratis doen
veur niks gijt de zun opniets in dit leven is gratis
veur zoede koek aannemm'nzonder meer aannemen
veur zoete koek aannemm'mklakkeloos voor waar aannemen
veurzichteg aan, dan brekt 'et liendje nietloop niet te hard van stapel
vis wil swemm'nna het eten van een visje een drankje nemen
voet bij stuk hold'nbij je mening blijven
voet bij stuk holl'nje mening vasthouden
voss'n moe je met voss'n vang'neen gewiekst persoon moet je ook gewiekst vangen
vremde oog'n dwing'nvan een vreemde neemt men eerder iets aan dan van eigen ouders
vremde patjakkervreemde snoeshaan
vroag mij niet, dan lieg 'k ok nietik weet het niet zeker
vroag mij niks, dan lieg 'k ok nietik weet daar niets meer van
vroag mij niks, dan lieg 'k ok nietik wil hierover niet met je praten
vroag'n is vrijvragen stellen is toegestaan
vroag'n noar 't kundege padvragen naar de bekende weg
vroeger kraaid'n de hoan'n, zee dove Joap, nou doen ze allenneg de bek nog mor oop'mvan een pessimist :
wa ' s dat ' n onnözele haalswat een domkop is dat
wa je zegg'n, dat ben je zelfmen herkent jou aan je uitspraken
wa'j zaai'n za'j ok oogst'nzoals je het anderen geeft, krijg je het terug
wa's dat 'n dreugstobbelwat een saaie man is dat
wa's dat 'n dreugstobbelwat is dat een zuurpruim
wa's dat 'n haalfwieze kirrelwat een gekke man is dat
wa's dat 'n hakk'nkrukwat is dat een onhandig persoon
wa's dat 'n onneuzele haalswat een dom figuur is dat
wa's dat 'n stroopslikker!!wat is dat een slijmbal!!
wa's dat 'n vremd meubelwat is dat een raar mens
wa's dat 'n vremd nustwat is dat een akelig meisje
wa's dat 'n vremde kwastwat is dat een rare snuiter
wa's dat ja 'n dreugpruumwat is dat een saai persoon
waait de wiend uut die hoek?is dat de bedoeling?
waark'n is veur de domm'mzegt een geslaagd zakenman :
waark'n is veur de domm'nwie slim is werkt niet
waark'n tot j' d'r bij del vaal'nwerken tot je niet meer kunt
wanneer hemm'm we schoftwanneer hebben we pauze
wat 'et oog niet zicht, wat 'et haart niet deertmen stoort zich niet aan zaken die men niet kent
wat 'n brave hendrikiemand die precies in het gareel loopt
wat 'n haai-baaiwat een bazige vrouw
wat 'n hakk'nkrukwat een onhandige kerel
wat 'n Jan Gatwat een slome duikelaar
wat 'n Jan Henwat een sulletje
wat 'n Jan Salie!welk een sloom persoon!
wat 'n manwief!!wat een kenau!!
wat 'n nijsgiereg Aogjedie wil ook alles weten!
wat 'n pietje sekuureen pietluttig iemand
wat 'n pobbekaastwat een overbodig gedoe
wat 'n pobbekaastwat veel tam-tam
wat 'n poespaswat een rompslomp
wat 'n roare kunst'nmoakerwat een vreemd heerschap
wat 'n roare stoethaspelwat een vreemd persoon
wat 'n roare stoethaspelwat een vreemde kerel
wat 'n schiet op berrewat een vervelend persoon
wat 'n schietopberrewat een patjakker
wat 'n slampamperwat voor een drinkebroer
wat 'n sloav'mdrieverwat een opdrijver
wat 'n stoens kiendwat een nors kind
wat 'n uulskuuk'nwat een domkop
wat 'n wiendbuulwat een verwaand iemand
wat 'n zuurpruum!bij haar kan er geen lachje af
wat 't eerste ien de zak gijt, komt d'r as leste weer uutvele eersten zullen de laatsten zijn
wat 't zwoarst is moet 't zwoarst weeg'nhet belangrijkste moet eerst gebeuren
wat 't zwoarst is, moet 't zwoarst weeg'nhet belangrijkste moet eerst gebeuren
wat ' n hietgeboakerd wiefkewat een snel aangebrande vrouw
wat ' n stuuns wiefwat een norse vrouw
wat bis't wit omme snuutwat zie je bleek
wat bist doe 'n bangeschiederdwat ben jij een lafaard
wat bist doe 'n onnerkruberwat ben jij een oneerlijke handelaar
wat bist doe 'n zunege miegerdwat ben jij zuinig zeg
wat bist ok 'n schiedertwat ben jij ook een bangerik!!
wat boov'm ien 'e zak zit moet d'r 't eerste uutmen praat het liefst over zijn eigen hobby's
wat de boer niet ken dat et d'r nietiets onbekends weigeren te proeven
wat de boer niet ken vret 'er nietwat de boer niet kent eet hij niet
wat de één niet lust, vret de aaner 'm zat iensmaken verschillen
wat deur de vingers zieniets wat niet mag oogluikend toestaan
wat geev'm met de waarme haandtijdens zijn leven iets weggeven
wat geft dat 'n poespaswat is dat omslachtig
wat goed ien 'e oorn knupp'niets goed in het geheugen opslaan
wat gromst ja weergrommen - wat grom je ja weer
wat hangt ons boov'm de kop?wat staat ons te wachten?
wat Hansje niet leert, zal Hans niet wiet'nmen moet kinderen al vroeg opvoeden
wat hest doan guster?wat heb je gedaan gisteren?
wat hest doe 'n prane piek'n!!wat heb jij veel kippen!!
wat hest omhaands?waar ben je mee bezig?
wat het die kirrel 'n grode loadklepwat heeft die man een grote mond
wat het oog niet zigt, deert 't haart ok nietwat men niet weet, heeft men ook geen last van
wat hij zeit is niet altied 't evangeliewat hij vertelt klopt niet altijd
wat ien 'e wacht sleep'miets buit maken
wat ien 'n deuske stopp'nIets in een doosje doen.
wat ien 't vat zit verzuurt nietwat we achter de hand hebben komt straks van pas
wat ien 't vat zit verzuurt nietwe sparen dit voor mindere tijden
wat ien " n deuske stopp' nIets in een doosje doen.
wat is 't hier 'n swienebrutwat is het hier een troep!
wat is dat veur 'n vremd gebakjewat is dat voor een raar ding
wat je zaai'n, zal je oogst'nzoals men anderen behandelt, wordt men zelf behandeld
wat komt d'r achter votwat zijn de gevolgen
wat krom is rechtproat' niets fouts goedpraten
wat met schele oog'n aankiek'njaloers naar iets kijken
wat mij niet jeukt, dat kraab ik nietproblemen van iemand anders zijn niet de mijne
wat niet wiet, wat niet deertals men de wet niet kent, hoeft men zich daar ook niet aan te houden
wat om haals komm'n loat'niets laten omkomen
wat onner oog'n zieniets onderzoeken
wat op 'e lange boan schuuv'miets steeds maar weer uitstellen
wat op 'e lange boan schuuv'miets uitstellen
wat op ' e kop tikk' niets redelijk kunnen kopen
wat op de lange boan schuuv'miets steeds weer uitstellen
wat schibber'neen beetje tot ieders tevredenheid aanpassen
wat schrift die kirrel met hoanepoot'nwat heeft die man een rot handschrift
wat voert 'er ien zien schildwat is hij van plan
wat voert ze ien heur schild?wat broedt zij uit?
wat zits't te haspel'nwat doe je dat onhandig
we begunn'n met 'n schone leiwe beginnen helemaal opnieuw
we begunn'n met 'n schone leiwe vergeten wat er is gebeurd
we begunn'n van veur'n oaf aanwe starten opnieuw
we benn'n weer tuushet gaat weer als vanouds
we duuk'n de kovver ienwe gaan naar bed
we goan chineez'nwij gaan chinees eten
we goan de bloemetjes buut'n zett'nwe gaan feestvieren
we goan de striedbiel begroav'mwe gaan vrede sluiten
we goan de zoak opdoek'nwe gaan stoppen met ons bedrijf
we goan eev'm 'n leekster tak hoal'nwe gaan even op de schaats naar leek
we goan eev' m ' n tukje doenwe gaan even een kort slaapje doen
we goan mekoar gien mietje nuumm'mwe moeten elkaar niet iets op de mouw spelden
we goan mörg'n van gedacht'n wizzel'nwe gaan morgen brainstormen
we goan storegaan weer noar huuswe gaan zoetjesaan weer naar huis
we goan'n d'r eev'm teeg'naanwe gaan even ons best doen
we goan'n op huus aanwe gaan naar huis
we goan' n d' r veurgaan - we gaan ervoor
we gonn'n dit zoakje moar opdoek'nwe gaan deze zaak maar beëindigen
we hadd'n d'r totoal gien kiend aanwe hadden het niet moeilijk met hem
we hemm'm eev'm keek'n hoe 't ien leek leekwe zijn even naar leek geweest
we hemm'm niet hiel wat veur de boegwij moeten nog veel werk doen
we hemm'm nog 'n poar achter de haandwe hebben nog een paar op reserve
we kenn'n 'em miss'n as kuuspienwij willen graag van hem af
we kenn'n met 'n anner ploeg'n en ei'nwe kunnen goed met elkaar overweg
we kiek'n wel woar 't schip strandwe zien wel hoe ver we komen
we kreeg'n toal noch teek'nwe hebben er niets meer van gehoord
we loov'm aan één God, moar eet'n niet uut dezulfe schuddelwe dienen allen dezelfde God, elk op zijn manier
we moet'n d'r gien doekjes om wiend'nwe moeten ronduit vertellen waar het om gaat
we moet'n de mouw'n mor eev'm opstreup'mwe moeten maar weer eens flink aan het werk
we moet'n eev'm ruggesproak holl'nwe moeten even overleggen
we moet'n neudeg es bij 'em laansgoanwij moeten hem nodig eens bezoeken
we moet'n op 'n holtje biet'nwe hebben het niet breed
we moet'n vree holl'nwij moeten de vrede bewaren
we moet' n ' t spul ombuug' nwe moeten de koers veranderen
we moet' n nog ' n poar haarde neut' n kroak' nwij moeten nog een paar stevige beslissingen nemen
we mozz' n toe de wiend opboksel' nwe moesten tegen de wind op tornen
we nuig'n de naobers nietwij nodigen de buren niet uit
we sall'n dat swientje wel eem wass'nwe zullen dat klusje even klaren
we sleep'm 'm d'r met de hoar'n bijwe dwingen hem om mee te doen
we zall'n 'em van de duvel dreum'm loat'nwe zullen hem eens een lesje leren
we zall'n dat eev'm goed uut de doek'n doenwij gaan dat eens goed doorspreken
we zall'n de boek'n d'r es op noasloag'nwij gaan dit navorsen
we zall' n dat goed uutpluuz' nwe zullen dat goed gaan uitzoeken
weer op de kluut'n komm'ner weer bovenop komen
weert 't niet op 't hooi, dan weert 't wel op 'e spruut'nals je het hoe dan ook positief wilt zien
weert 't niet op 't hooi, dan weert 't wel op 't graselk weertype is wel ergens goed voor
wees niet zo kienerachtegdoe niet zo flauw
wel 'n dik gat het, moet ok 'n wiede boksem hemm'mwie veel heeft, moet ook veel onderhouden
wel 't breed het, let 't breed hang'nwie genoeg geld heeft, hoeft niet zuinig te leven
wel 't dut moet 't wiet'nbezint eer gij begint
wel 't dut moet 't wiet'nelk moet zijn eigen daden verantwoorden
wel 't dut moet 't wiet'nop eigen verantwoording
wel 't eerst komt, 't eerst moaltniet gaan voordringen!!
wel 't eerst vernemt, het 't zelf ien 't hemdwie de scheet het eerst ruikt, heeft die zelf laten waaien
wel 't eerstes komt, 't eerstes moaltde eersten hebben de meeste keus
wel 't kleine niet eert, is 't grode niet weerdwie niet blij is met iets kleins, waardeert ook het grote niet
wel 't lest lacht, lacht 't bestverheug je in een goede afloop
wel 't lest lacht, lacht 't bestwees pas blij wanneer je zeker van je winst bent
wel 't onnerste uut de kaan hemm' m wil, krigt het deksel op 'e neuswie teveel wil hebben komt bedrogen uit
wel 't onnerste uut de kaan wil krigt 't deksel op 'e neuswie te veel wil komt slecht te pas
wel 't wiet maag 't zegg'nweten - wie het weet mag het zeggen
wel 't wiet maag 't zegg'nwie het weet mag het zeggen
wel ' t breed het let ' t breed hang' nwie het breed heeft laat het breed hangen
wel ' t kleine niet eert is ' t grode niet weerdwie het kleine veracht kan het grote ook niet aan
wel alle duvelkoaterspotverdorie nog es aan toe
wel an 'e weg timmert het veul bekiekswie openlijk werkt, kan kritiek verwachten
wel as ezel geboor'n is, zal as ezel dood goaniemand die daarvoor geen talent heeft, zal dat nooit onder de knie krijgen
wel dan leeft, wel dan zörgthet komt toch zo het komt
wel de schoen paast, trekke 'm aanhij die het aangaat moet het zich aantrekken
wel deelt hier de loak'ns uutwie is hier de baas
wel den leeft, den zörgtmaak je geen zorgen om de dingen die komen
wel ien 'e boot zit moet metvoar'nals je lid bent moet je ook meedoen
wel ien 't riet zit ken piepkes moak'ngebruik de spullen die je tot je beschikking hebt
wel ien 't schip zit moet metvoar'nwie lid is van een vereniging moet actief meedoen
wel ien ' t schip zit moet voar' nje moet je inzetten voor je job
wel lugt, bedrugtliegen kan schade veroorzaken
wel met de dochter trouw'n wil, moet vrij'n met de moekewie de dochter als vrouw wil, moet aanpappen met de moeder
wel met pik omgijt wordt d'r met besmetje neemt dingen over van je omgeving
wel met pik omgijt, wordt d'r met besmeurdslechte gewoontes van een ander neemt men gemakkelijk over
wel met wiez'n omgijt wordt zulf wiesmen leert van degenen met wie men omgaat
wel mooi weez'n wil moet pien uutstoanwie mooi wil zijn moet pijn lijden
wel niet luuster' n wil moet voel' nwie niet luisteren wil wordt gestraft
wel niet staark is moet slim weez'nwie het lichamelijk niet aankan moet een list verzinnen
wel niet staark is moet slim weez'nwie niet sterk is moet slim zijn
wel niet warkt zal ok niet eet'néén die niet werkt verdient het niet te mogen eten
wel niet wil, wel niet zel't is niet verplicht hoor
wel niet woagt, wel niet wintsoms moet men risico's nemen
wel niet woagt, wel niet wintwie niets probeert bereikt ook niets
wel niet woagt, wel niet wintwie niets riskeert wint nooit wat
wel slept ien ' e zaaitied, krigt hongermen moet werken voor zijn brood
wel spulletjes het, het spulbezittingen geven vaak ruzie
wel tied genog het, komt te loatregel alles op het goede moment
wel trekt doar an 'e touwkeswie regelt daar de zaakjes
wel wat bewoart het watwie wat bewaart heeft iets
wel wat spoart, het watdie wat spaart, die wat heeft
wel wiend zaait zel störm oogst'ndoe je kwaad, je krijgt erger terug
wel wiend zaait zel störm oogst'nwie een ander slecht behandelt zal zelf nog slechter worden behandeld
wel wiend zaait zel störm oogst'nwie slecht doet, nog slechter ontmoet
wel wiend zaait, zel störm oogst'nwie haat verspreid wordt zelf nog meer gehaat
wel zien berre verkocht moet op 'e grond sloap'mwie teveel weggeeft houdt zelf niet genoeg over
wel zien berre verkocht moet op steen' n sloap' nwie alles verkoopt komt hard terecht
wel zien gat verbraand, moet op 'e bloar'n zitt'nwie een fout maakt moet dat bezuren
wel zwiegt stemt toewie zich stil houdt stemt ermee in
wied op 'e tiedhéél vroeg
wied op e tiedveel te vroeg
wiend dij niet zo op!maak je niet zo druk!
wiest dat nietweet je dat niet
wiest' ok hoe loat of 't is?weet jij ook hoe laat het is?
wiet ik veul!daar weet ik niets van!
wij hadd'n 'n doalderse ploatswij hadden een hele beste plaats
wij hemm´n ons goed vernuuverdwij hebben ons goed vermaakt
wij hemm'n 't wel hadhebben - wij hebben het wel gehad
wij hemm't hadhebben - wij hebben het gehad
wij hemm' m heur gien scheet ien' e reek' nwij achten haar niet hoog
wij hemm' n lacht jong!lachen - wij hebben gelachen joh!
wij hemm' n nog wat te verhapstukk' nwij hebben nog een appeltje te schillen met elkaar
wij huuv' m niet hen te hooi' nwij hebben geen haast
wij kenn'n 'n anner van hoaver tot görtwij kennen elkaar door en door
wij moet'n d'r eem' maankwij moeten er even aan beginnen
wij sall'n 't beste moar weer hoop'nwij hopen het beste er maar van
wij sall'n wel sien hoe 't ofloptwij zullen wel zien hoe 't afloopt
wij stoan'n an 'e ziedlienwij doen niet echt meer mee
wij vien'n dat och zo schannewij vinden dat o zo jammer
wij wiet'n niet immels woar zij toeholl'nwij weten niet eens waar zij zijn
wij zaat' n d' r met ien ' e moagwij zaten ermee opgescheept
wij zall'n dat vark'ntje wel eev'm wass'ndat klusje zullen wij wel even aanpakken
wij zall' n em eev' m opsnorr' nwij zullen hem even opsporen
wil 't wat lukk'n?gelukken - wil het wat gelukken?
will'ns en wiet'ns dee d'r dathij deed dat met voorbedachte rade
wils't wel loov'm dat . .wil je wel geloven dat . .
wilst met mij noar ' t gemeentehuus?wil je met me trouwen?
wilst mij de peerkes eev' m aanlang' n?wil jij mij de peertjes even aangeven?
wilst wel loov'm dat . . .wil je wel geloven dat . . .
winn' n met vlag en wimpelruimschoots winnen
wis en woarachtegvast en zeker
woar 'n wil is is 'n wegals men iets persé wil kunnen
woar 't haart vol van is lopt de mond van overover zijn hobby raakt men niet snel uitgepraat
woar 't novvelk iswaar het goed toeven is
woar bis't?waar ben je?
woar blifst nou?blijven - waar blijf je nou?
woar gijst hen?waar ga je naar toe?
woar hakt wordt, vaal'n spoanderswaar gewerkt wordt, wordt ook wel een foutje gemaakt
woar is die te lande komm'nwaar is die terechtgekomen
woar is die verzeild roaktwaar is die beland
woar is mien fokwaar is mijn bril
woar komm' n joe weg?waar komt u vandaan?
woar komst doe weg?waar kom jij vandaan?
woar komst ien 's hemelsnoam votwaar kom jij potverdrie vandaan
woar komst wegwaar kom jij vandaan
woar niks is verlust de keizer zien rechtwaar niets is verliest de keizer zijn recht
woar niks is verlust de keizer zien rechtwie geen geld heeft kan niet betalen
woar niks is, verlust de keizer zien rechtvan een kale kikker kan men niets plukken
woar rook is is vuurroken - waar rook is is vuur
woar twee ruil'n moet één huil'nruilen - waar twee ruilen moet één huilen
woar volk is wil volk weez'nmensen zijn graag waar mensen zijn
woaraarg' ns de leste haand aan legg' niets afmaken
woarom dus't dat?waarom doe je dat?
woarom schelds't mij uutwaarom scheld je mij uit
wodder bij de wien doenzich wat inbinden
wodder noar zee droag'nonnodig werk uitvoeren
wolv'm verscheur'n 'n anner nietbooswichten steunen elkaar
wolv'm verscheur'n 'n anner nietbooswichten vallen elkaar niet aan
wonn'n met vlag en wimpelglansrijk gewonnen
zaachte meesters moak'n stink'nde wond'nmen kan het maar beter grondig aanpakken
zaand d'r over!we hebben alles uitgesproken, klaar!
zall'n we stuvertje wizzel'n?zullen we van plek ruilen?
zall' n we de vredespiep smook' n?zullen we vrede sluiten?
ze belooft gold'n baarg'nzij belooft veel, maar doet niets
ze benn'n 'em op 't spoorze weten waar hij uithangt
ze benn'n d'r uut smeet'nsmijten - zij zijn eruit gesmeten
ze benn'n del streek'nstrijken - ze zijn neergestreken
ze benn'n gek met 'n kannerzij zijn verliefd op elkaar
ze benn'n krapaan thuusze zijn bijna thuis
ze benn'n met 't zulfde sop overgoot'nze denken en doen het zelfde
ze benn'n met de noorderzun vertrokk'nze zijn er stilletjes vandoor gegaan
ze benn'n niet noodlied'ndzij hebben geld in overvloed
ze benn'n rood op 'e groathet zijn socialisten
ze benn'n van 't holtjezij zijn Rooms Katholiek
ze benn'n weer op 'e kluut'nze zijn er weer bovenop
ze biendt wat ienzij is niet meer zo streng
ze bloaz'n hoog van 'e toor'nze scheppen nogal wat op
ze dee dat ieskoldze deed dat doodgemoedereerd
ze deed'n 'et met de franse slagde klus werd niet heel sekuur geklaard
ze dragt 'et haart op de tongzij is een flapuit
ze dragt heur haart heul hoogzij is trots op zichzelf
ze dronk'n teeg'n de klipp'm opze dronken zoveel ze maar opkonden
ze dut d'r moar 'n gooi noarzij raadt er maar naar
ze dut met veur spek en boon'nzij doet wel mee, maar telt niet mee
ze dut wat op eig'n holtjeiets doen zonder dat anderen daar iets van weten
ze dut zich te goedzij eet zich vol en rond
ze gaav'm 'em 't volle pondze gaven hem de volle lading
ze ging d'r hen op heur elf'mdartegstzij gaat er op haar dooie gemak naar toe
ze ging om elk wizzewaske noar dokterzij ging bij elk pijntje naar de arts
ze ging vot met de steert tuss'n de been'nzij droop beschaamd af
ze ging'n massoal op vekaanzieze gingen in grote getale met vakantie
ze ging'n oareg tekeerzij maakten een vreselijk kabaal
ze ging'n over de tonger werd over hen geroddeld
ze ging' n op ' e zulfde voet deurze gingen op dezelfde manier verder
ze goan noar de haai'nzij redden het niet
ze goan recht deur zeeze zijn rechtvaardig
ze gooi'n 'n anner de baal toeze steunen elkaar van alle kanten
ze haar 'n kop as 'n boeize had een vuurrood gezicht
ze hadd'n eet'n bij de vleetze hadden eten in overvloed
ze hemm'm 'em an 't liendje holl'nze hebben hem veel beloofd, maar niks gegeven
ze hemm'm 'em bij de neus hadze hebben hem gefopt
ze hemm'm 'em gien scheet ien de reek'nze hebben een lage dunk van hem
ze hemm'm 'em om zeep holp'mze hebben hem uit de weg geruimd
ze hemm'm 'm veur de kop steut'nhij is afgewezen
ze hemm'm 't goed veur 'n annerze hebben het goed voor elkaar
ze hemm'm alles deur 'n anner hutseltze hebben alles doorelkaar gesmeten
ze hemm'm hemel en oarde bewoog'nze deden wat ze konden
ze hemm'm heur om haals brochtze hebben haar vermoord
ze hemm'm mot met 'n kannerze hebben ruzie met elkaar
ze hemm'n 'em bij de neus hadzij hebben hem gefopt
ze hemm'n 'em om zeep holp'nze hebben hem van de kaart geveegd
ze hemm'n 'em schoakmathij kan geen kant meer uit
ze hemm'n de heule daag ien touw westze hebben de hele dag gewerkt
ze hemm'n te min personeelze hebben personeel te kort
ze hemm' m de geldkroan dichtdraaidze geven geen krediet meer
ze het 'em ien 'e haandzij heeft hem onder controle
ze het 'n geheug'n as 'n vergietzij vergeet alles
ze het 'n jobsgeduldzij heeft alle geduld van de wereld
ze het 'n luuzeleempjezij heeft een gemakkelijk baantje
ze het 'n melkkoezij heeft een geldschieter
ze het 'n rieke kirrel an 'e hoak sloag'nzij is met een rijke man getrouwd
ze het 'n ziekte onner de leed'nzij is ziek
ze het 'n zwak veur mijzij houdt veel van mij
ze het de muts verkeerd opzij is humeurig
ze het de pot verteerdzij heeft al haar geld verbrast
ze het de wiend d'r goed onnerzij heeft al haar personeel goed in 't gareel
ze het gien midd'nschot ien 't liefbij haar is het óf heel goed, óf heel slecht
ze het heur mond bij heurals ze onderweg iets niet weet, vraagt ze het maar
ze het heur mond bij heurzij gaat onvoorbereid naar een onbekende plaats
ze het heur ziel an 'e duvel verkochtzij is het slechte pad op gegaan
ze het hoar op 'e kuuz'nze is nadrukkelijk aanwezig
ze het lange toon'nzij is snel op haar teentjes getrapt
ze het lauw kaanszij heeft bijna geen kans
ze het luie evert op 'e rugzij heeft een hekel aan werken
ze het nog gien verstandskuuz'nzij is nog niet volwassen
ze het nog wat ien 't vetzij heeft nog wat bewaard
ze het zich d'r met 'n Jantje van Leid'n oafmoaktzij heeft niet erg haar best gedaan
ze hield'n zielsveul van 'n annerze hadden elkaar innig lief
ze hielp'm mekoar deur dik en dunze ondersteunden elkaar door alles heen
ze hinkt op twee gedacht'nzij kan niet beslissen
ze hold'n van teer'n en van smeer'nze maken één groot feest van het leven
ze hoopt op de woare Jozefze hoopt een man te vinden
ze is ' n echte koldkleumzij heeft het snel koud
ze is baang dat heur mond eerder oaf is dan heur gatzij zegt nooit iets
ze is baang veur heur eierkörfzij leeft erg behoedzaam
ze is boov'm en onner de wetzij hoeft zich niet aan de voorschriften te houden
ze is broodmoagerzij ziet er slecht uit
ze is buut'n west'nzij is flauwgevallen
ze is d'r zunner kleerscheur'n oafkomm'mzij heeft geen letsel opgelopen
ze is de droad kwietzij weet niet meer waarover het gaat
ze is de duvel nog te slim oafzij is geslepen
ze is doar 't vijfde rad an de woag'nze is daar overtallig
ze is hiel wat maanszij presteert echt heel veel
ze is ien 'e euliezij is dronken
ze is ien 'e fuuk loop'mzij is in de val gelopen
ze is ien heur humeurzij is in een goede stemming
ze is ien heur nopkeszij heeft het erg naar haar zin
ze is ien heur saszij heeft het naar d'r zin
ze is ien heur saszij is in haar nopjes
ze is ien heur schikzij is in haar nopjes
ze is ien heur wiek schoot'nzij voelt zich beledigd
ze is ien heur wiek schoot'nzij voelt zich erg beledigd
ze is kort aanbond'nzij heeft weinig geduld
ze is meestieds vroeg uut de veer'nzij staat meestal vroeg op
ze is met blindheid sloag'nzij snapt niet wat er in de wereld te koop is
ze is niet goed sniikzij is onverstandig
ze is op 'e penningzij is zuinig
ze is uut 't veld sloag'nzij is terneergeslagen
ze is uut stuurzij is in de war
ze is uut van huuszij is aan het logeren
ze is weer oareg bijspiekerdzij is weer hersteld
ze is weer op 'e lapp'mzij is weer helemaal hersteld
ze is wel onner één hoedje te vang'nzij is niet zo moeilijk
ze is zo aarm as Jobzij heeft geen cent te besteden
ze is zo haard as 'n spiekerzij is keihard
ze is zo wies as 'n ezel die ien 'e biebel kiktzij doet alsof ze er verstand van heeft
ze keek me vergreld aanzij keek vergramd naar mij
ze ken 'em moak'n en breek'nzij is hem de baas
ze ken nog niet op eig'n been'n stoanzij kan nog niet op zichzelf wonen
ze kenn'n 't goed met 'n anner viend'nze kunnen goed met elkaar opschieten
ze kenn'n 't niet loat'nlaten - zij kunnen het niet laten
ze kocht noagal gauw es nije schoen'nzij kocht regelmatig nieuwe schoenen
ze komt nog moar net uut de dopzij begint nog maar net
ze komt op mien stroadjezij neemt mijn mening over
ze komt weer op 'e kluut'nze komt er weer helemaal bovenop
ze kon niet ien 'e schoaduw stoan bij heur kirrelzij was bij lange na niet zo goed dan haar man
ze kon niet teeg'n 'em opboksel'nzij kon niet van hem winnen
ze kond'n zich met heur eig'n vet bedruup'mzij konden zich goed redden
ze koop'n 't op 'e pofze kopen het op afbetaling
ze kreeg op heur mieterzij kreeg een pak rammel
ze kreeg'n d'r lucht vanze hoorden er iets over
ze kreeg'n woord'nze kregen onenigheid
ze krupt met 't spek onner 't berrezij wil alles voor zichzelf houden
ze kwam as 'n dief ien 'e nachtzij kwam onaangekondigd
ze kwam besloag'n ten ieszij had zich goed voorbereid
ze kwam'm op de kovviehet lukte hen niet
ze kwamm'm doar as 'n zwien ien 'n jeud'nhuusze waren daar zeker niet welkom
ze kwamm'm op de kovviehet lukte hen niet
ze kwamm' n met hang' de poodjes weeromze kwamen terneergeslagen terug
ze laag ien 'e labbemandzij was ziek
ze laag veur Pampusze was buiten westen
ze legg'n onner één deek'nze gaan het gezamenlijk aanpakken
ze let de oor'n hang'nze heeft de moed verloren
ze liet heur tand'n zienzij begon te dreigen
ze liet'n heur niet onbetuugdze deden graag en duidelijk mee
ze liet' n ' em op börgtocht loop' mhij kwam op borgtocht vrij
ze liet' n zich niet onbetuugdzij waren nadrukkelijk aanwezig
ze lijt ien 'e lappemaandzij is ziek
ze lijt ien 't kroamberrezij is bezig te bevallen
ze loat' n hem d' r veur opdraai' nze laten hem de straf betalen
ze loop'm kris kras deur 'n anner heniedereen loopt alle kanten maar wat uit
ze lopt ien 'e paszij doet alles zoals het hoort
ze lopt met meul'ntjeszij spoort niet goed
ze lugt dat ze barstzij is een enorme leugenaar
ze maag heur hand'n wel stief dichtkniep'mzij mag wel van geluk spreken
ze moakt roare bokkesprong'nzij doet vreemde dingen
ze moakt van de cent'n heur oafgodzij is alleen maar met geld bezig
ze moakt van heur haart gien moordkuulzij kropt haar gevoelens niet op
ze moakt'n veul ophef over homze prezen hem van alle kanten
ze moakte zich uut de voet'nzij ging er snel vandoor
ze moet'n d'r haard veur ploeder'nze moeten er hard voor werken
ze moet'n de broekriem aanhoal'nze moeten bezuinigen
ze moet'n de riem'm aanhoal'nzij zijn gedwongen soberder te leven
ze moet'n poot aan speul'nzij moeten heel hard werken
ze mos bakzeil hoal'nzij moest haar woorden terugtrekken
ze naam'm 'et veur mij opmen koos partij voor mij
ze namm'n heur d'r tuss'nze hielden haar voor de gek
ze nuumd'n alles met man en peerdalles met naan en toenaam bespreken
ze onnermien' n ' t gezagzij hollen het gezag uit
ze pizz'n ien één potze spelen onder één hoedje
ze pizz'n ien één potze werken samen aan dezelfde zaakjes
ze proat 't honnerd uutals het om praten gaat weet zij van geen ophouden
ze proat noardat ze verstand hetzij weet niet beter!
ze proat veur 't voaderland wegzij praat aan één stuk door
ze proatte heur mond veurbijzij versprak zich
ze proatte zunner blikk'n of blooz'nzij sprak heel vrijmoedig
ze ree dat mins ien 'e wiel'nze hinderde dat mens
ze sleep'm 'em d'r met de hoar'n bijze dwingen hem op te letten
ze sloagde met vlag en wimpelzij heeft het glansrijk gehaald
ze sloeg 'em bont en blauwzij gaf hem een flink pak slaag
ze sloeg 'n floaterze maakte een hele domme fout
ze sloeg goeie road ien 'e wiendzij wilde van iemand anders niets aannemen
ze snidt de kees met dikke homp'mzij leeft erg royaal
ze speul'n d'r mooi weer vanze maken er goede sier mee
ze speul'n mooi weer van pabbe's cent'nze vieren feest op vaders kosten
ze speul'n onner één hoedjezij steunen elkaar
ze speul' n ' n anner de baal toezij bevoordelen elkaar
ze speult met vuurzij neemt een groot risico
ze speult op heur pootzij wordt streng
ze sprekt fris van 'e leverzij zegt de zuivere waarheid
ze spudderde nogal teeg'nzij verzette zich behoorlijk
ze steel'n doar as de roav'mze roven daar alles wat los en vast is
ze steel'n doar as roav'nze jatten daar veel
ze ston met de mond vol tand'nzij stond er bedremmeld bij
ze ston op heur achterste poot'nzij was ziedend
ze stond' n lienrecht teeg' nover ' n annerzij waren het totaal oneens
ze stonn'n teeg'nover 'n anner as twee kemphoan'nze hadden dikke ruzie
ze stoort zich niet aan God en zien gebodzij leeft naar haar eigen regeltjes
ze trekk'n één lienze pakken het samen aan
ze vaalt over strozij is pietluttig
ze vecht teeg'n heur eig'n schoaduwzij kampt met zichzelf
ze verkoop'm heur woar ze bij stijtzij is veel te goed voor deze wereld
ze vist'n achter 't netzij kwamen te laat
ze voelde naddegheidze merkte dat het mis ging
ze voelde nattegheidzij merkte dat het niet goed ging
ze vong'n botze kregen nul op hun rekest
ze vroeg'n 'em 't hemd van 't gatze wilden alles van hem weten
ze vroeg'n hem 't hemd van 't liefze wilden alles van hem weten
ze waait met alle wiend'n metzij volgt een ander's mening
ze waar'n ien 'e wolk'nze waren superblij
ze waar'n vier staarkze waren met z'n vieren
ze waar' n heul' ndaal van ' e wiesze waren helemaal van slag
ze waark'n as gekk'nze werken in een ijltempo
ze waark'n doar as gekk'ner wordt daar gewerkt in een moordend tempo
ze waarkte met achter de schaarmsze werkte op de achtergrond mee
ze wark'n met grof geschutze gaan door de porseleinkast als een olifant
ze was 't spoor biesterze was de kluts helemaal kwijt
ze was beheurlek pizzegze was behoorlijk kwaad
ze was d'r met verguldzij was er zeer blij mee
ze was d'r verguld metze was er blij mee
ze was drok an 't heister'nzij was druk aan het schoonmaken
ze was heul'ndaal uut stuurzij stond helemaal perplex
ze was heul' ndaal verbaldereerdzij stond helemaal perplex
ze was ien 'e zeum'de hemelze voelde zich totaal in de wolken
ze was ien gien veld'n of weeg'n te bekenn'nzij was onvindbaar
ze was liekbleek om 'e snuutzij was erg bleek
ze was moederziel allennegzij was helemaal alleen
ze was niet teeg' n ' em opwozz' nzij kon hem niet aan
ze was ontoonboarzij zag er niet uit
ze was uut 't lood sloag'nzij zag het niet meer zitten
ze was verbaldereerdzij stond helemaal perplex
ze was zien rechterhaandzij was zijn beste hulpje
ze was zo niedeg as 'n spinze was nijdig
ze weez'n 'em 't gat van 'e deurhij moest meteen vertrekken
ze wiend 'em om heur vingerzij laat hem doen wat zij wil
ze wiet van 'e prins gien kwoadzij is zich van geen kwaad bewust
ze wiet veur elke spieker wel 'n gat te viend'nzij weet overal wel een oplossing voor
ze wiet'n doar heg noch stegze zijn daar als een kat in een vreemd pakhuis
ze wil 'n cent nog wel deurbiet'nzij is extreem zuinig
ze wil 't onnerste uut de kaanzij wil eruit halen wat erin zit
ze wil gien woord hemm'mzij wil niet toegeven
ze wordt de loan uutstuurtzij krijgt ontslag
ze zaag d'r nog weer 'n gat ienzij wist nog een oplossing
ze zaat'n 'em op 'e hiel'nze hadden hem bijna ingehaald
ze zaat'n 'em te dwaarsboom'nze werkten hem tegen
ze zaat'n doar as hoar'n op 'n hondmen zat heel dicht op elkaar
ze zaat'n hudje bij mudjede mensen zaten boven op elkaar
ze zaat'n ien zak en aszij waren zeer bedroefd
ze zaat'n mekoar aaldeur ien 'e hoar'nze hadden voortdurend ruzie
ze zaat'n nog op 'n dreugjeze hadden nog niets te drinken
ze zaat' n d' r wat teeg' n aan te hikk' nze hadden daar wat moeite mee
ze zall'n wel roar opkiek'nze zullen wel heel erg verrast zijn
ze zat 'em op 'e hakk'nzij zat hem op de hielen
ze zat ien de penariezij had grote zorgen
ze zet niks uut 't strozij presteert niets
ze zett'n 'em buut'nspelmen betrekt hem er niet bij
ze zicht d'r gien gat meer ienze ziet het niet meer zitten
ze zit d'r warmpjes bijzij is bemiddeld
ze zit ien 'e ratszij zit in de problemen
ze zit oareg ien 'e piepzakzij is erg bang
ze zit op 't vinketouwzij wacht op het goede moment
ze zit op zwaart zoadzij is helemaal blut
ze zit tuss'n hang'n en wurg'nzij zit in moeilijkheden
ze zitt'n an 'e grondzij zijn failliet
ze zitt'n ien gezeeg'nde omstandegheed'nzij leven in grote voorspoed
ze zitt'n mekoar voak ien de hoar'nze maken vaak ruzie
ze zweeg ien zeuv'm toal'nze deed er het zwijgen toe
ze zweeg ien zeuv' m toal' nze zei helemaal niets
zeg was't dust, en doe was't zei'stzeg wat je doet, en doe wat je zegt
zegg'n en doen is tweeer is verschil tussen zeggen en doen
zich 'et vuur uut de slovv'm loop'mzich voor de goede zaak uitsloven
zich de buus uutlach'nveel schik om iets hebben
zich schrap zett'nweerstand bieden
zichst d'r niet uutje ziet er niet uit
zichst d' r schier uutje ziet er goed uit
zichst er mietereg uutje ziet er slecht uit
zichst nou wel?zie je nou wel?
zien bek is ien 'e schiederijhij praat aan één stuk door
zien eig'n gloaz'n iengooi'nzichzelf benadelen
zien galgemoaliemand's laatste maaltijd
zien geut lijt goedhij drinkt in een rap tempo
zien geut lijt goedhij drinkt vlot op
zien haand ien 'n wespenust steek'nzich bemoeien met andermans kwestie
zien hand'n jeuk'n 'emhij staat te popelen
zien hand' n ien ' n wespenust steek' nzich met een vies zaakje gaan bemoeien
zien heule hebb'n en holl'n is votzijn hele bezit is weg
zien hoan moet koning kraai'nhij wil de baas spelen
zien hoan moet koning kraai'nhij wil de leiding hebben
zien hoan wil keuning kraai'nhij wil de baas zijn
zien hoan wil koning kraai'nhij wil alles regelen
zien huud zo duur as ken verkoop'mzichzelf zo duur mogelijk verkopen
zien leev'm stijt op 't spelhet kan hem de kop kosten
zien leev'm stijt op 't spelhij is in doodsgevaar
zien lip hing 'em op 't daarde knoopsgathij begon bijna te huilen
zien matt'n oproll'ner vandoor gaan
zien muts stijt verkeerdhij is franterig
zien neusvleugels trill' n d' r overhij glimt van trots
zien oogjes de kost geev'mgoed opletten
zien oor'n toet'nals er over iemand gesproken wordt :
zien pet stijt op haalf zeuv'mzijn pet staat niet recht
zien pet stijt op haalf zeuv'mzijn pet staat scheef
zien proefstuk ienlever'nlaten zien dat hij capabel is
zien roer recht holl'nzijn zaakjes goed regelen
zien tong slagt dubbelthij praat met dubbele tong
zien tong slagt dubbeltnadat hij teveel had gedronken :
zien vrouw het de boksem aanzijn vrouw is thuis de baas
zien wille hoar'n benn'n d'r nog niet uuthij is nog steed onbezonnen
zigst' mij wel?zie je mij wel?
zij 's niet op heur mondje vaal'nzij kan haar zegje goed doen
zij benn´n nog oareg veregzij zijn nog aardig kwiek
zij benn'n d'r op uutzij vlassen erop
zij biet'n n'kanner nietzij doen elkaar geen kwaad
zij blift op heur stuk stoanzij houdt haar mening vast
zij deelt doar de loak'ns uutzij regelt daar alles
zij dragt 't haart hoogzij heeft een hoge dunk van zichzelf
zij ging veur elke klapscheet noar dokterzij ging voor elk wissewasje naar de arts
zij gooit hoge oog' nzij heeft veel kans
zij haar 't noakiek'nzij greep er naast
zij haar de pik ien op die kirrelzij had 'n hekel aan die man
zij hadd'n niks of nakszij hadden helemaal niets
zij hangt an 'e latt'nzij is bankroet
zij hemm'm de kop wel deur 't halsterzij zitten er wel warmpjes bij
zij hemm'n kiend noch kuuk'nzij bezitten niets
zij hemm'n mot met 'n annerzij hebben ruzie met elkaar
zij hemm' n naarg' ns verlet vanzij komen niets tekort
zij het 'n doalderse ploatszij heeft een prachtig plekje
zij het 'n luuzeleev'mzij heeft een prachtig leventje
zij het 't oareg met 'um trovv'mzij mag haar handen dichtknijpen met hem
zij het 't wel aan tiedzij heeft er wel tijd voor
zij het ' n leev' m as ' n luus op ' n zere kopzij heeft een luizenleventje
zij het de bokkepruuk opzij heeft slecht zin
zij het de broek aanzij is thuis de baas
zij het de haand d'r ien hadzij heeft zich ermee bemoeid
zij het de teugels ien hand'nzij heeft de leiding
zij het de vogel over 't net vlieg'n loat'nzij heeft haar kans niet benut
zij het hem de bons geev'mzij heeft de verkering uitgemaakt
zij het heur sleudelbos verstommeldzij heeft haar sleutelbos verloren
zij het liever ' t vlees dan ' e bott' nzij kiest het beste deel
zij het niet veul te koopzij is wat stilletjes
zij het nog wat ien 't vatzij heeft nog iets achter de hand
zij het tuus de boksem aanzij is de thuis de baas
zij het twee linkerhand'nzij is erg onhandig
zij holt de troev' m ien hand' nzij houdt de beste plaatsen voor zich
zij is 't kiend van de reek'nzij moet het ontgelden
zij is 't spoor biesterzij is de weg kwijt
zij is ' t hoaskezij is er bij
zij is al ien dreumlaandzij slaapt al
zij is an 't lijn'nzij is aan het lijnen (afvallen)
zij is beholl'ndbehouden - zij is behoudend
zij is de duvel te slim oafzij is heel gewiekst
zij is de sigoarzij is het haasje
zij is de zundebokzij krijgt altijd de schuld
zij is doar 't vijfde rad an 'e woag'nzij is daar één teveel
zij is goed te lande komm'nzij is uitstekend terecht gekomen
zij is heul'ndaal ket uutzij is helemaal losgeslagen
zij is hier as ' n kat ien ' n vremd pakhuuszij weet hier heg noch steg
zij is ien 'e boon'n om aarwt'n te plukk'nzij is volledig van slag
zij is nog bij Noach ien 'e ark westzij is er één van het oude stempel
zij is nog niet dreug achter d'oor'nzij komt nog maar net kijken
zij is oareg honkvaastzij houdt niet van veranderingen
zij is onner en boov' m de wetzij hoeft zich niet aan de wet te houden
zij is spekerhaardzij is bikkelhard
zij is zo doof as 'n kwartelzij is stokdoof
zij is zwoar op 'e haandzij is over serieus
zij joeg me de stuup'n op 't liefzij liet me enorm schrikken
zij ken proat' n en brei' n tegeliekzij kan twee dingen tegelijk doen
zij kent 't klapp'm van de zweepzij weet precies hoe het moet
zij kon proat'n as Brugmanszij was goed gebekt
zij koos 't hoazepadzij ging er stiekem vandoor
zij kreeg doar gien poot an 'e grondzij kon daar totaal niets beginnen
zij krigt 't op heur dakzij krijgt de schuld
zij kwam elke klapscheet laanszij kwam om de haverklap langs
zij kwam roar te landezij kwam raar te vallen
zij laag'n met 'n anner overhoopzij hadden ruzie
zij let d' r gien gras over groei' nzij pakt het meteen aan
zij let de oorn hang'nzij heeft de moed verloren
zij liet zich niet onbetuugdzij deed erg haar best
zij lijt ien 'e labbemandzij ligt ziek te bed
zij lopt zich uut de noadzij doet haar uiterste best
zij maag heur hand'n stief dicht kniep'nzij mag zeker van geluk spreken
zij mokt d'r korte mett'n metzij maakt het snel af
zij mokt van heur haart gien moordkuulzij draagt haar hart op de tong
zij nam ' em te groaz' nzij nam hem ertussen
zij rook'n lontzij roken hun kans
zij sloeg d'r moar 'n slag noarzij raadde er maar naar
zij sloeg d' r moar ' n slag noarzij giste maar wat
zij speult d'r mooi weer vanzij maakt er goede sier van
zij speult doar de eerste vioolzij regelt daar alles
zij spudderde nogal teeg'nzij verzette zich behoorlijk
zij stekt overaal heur neus ienzij wil altijd alles weten
zij stijt ien 'n goed bladjezij staat goed bekend
zij stijt te boek as eulidomzij is bekend als erg dom
zij stoan'n goed aanschreev'mzij hebben een goede naam
zij ston met de mond vol tand'nzij kon geen woord uitbrengen
zij strikt met heur haand over heur haartzij geeft iets toe
zij trekt an 'e touwkeszij regelt de boel
zij vernuuver'n zich welzij vermaken zich wel
zij vient dat och zo mooizij vindt dat o zo mooi
zij vlugt veur mij deur ' t vuutrzij doet letterlijk alles voor mij
zij wacht twee kort'n twee lang'nzij wacht wel erg lang
zij was huveregzij was nogal wat rillerig
zij was uut 't lood sloag'nzij was de kluts kwijt
zij was uut 't veld sloag'nzij was van de kaart
zij was uut ' ; t veld sloag' nzij was van de kaart
zij wil 't noadje van 'e kous wiet'nzij wil alle details weten
zij wil altied 't hoogste woord hemm'miedereen moet altijd naar haar luisteren
zij wol wiet'n hoe de vörk ien 'e steel zatze wilde precies weten hoe de zaak in elkaar stak
zij zat doar an 't roerzij had daar de leiding
zij zat ien ' n keursliefzij kon geen kant op
zij zicht d'r teeg'n aanzij ziet er tegenop
zij zicht mij met de nek aanzij ziet mij niet staan
zij zicht mij niet immels stoanzij ziet mij niet eens staan
zij zit onner ' t meszij wordt ondervraagd
zij zit tuss'n hoamer en aambeeldzij krijgt altijd de klappen
zij zit tuss'n hoamer en aambeeldzij krijgt de klappen
zij zit tuss'n zwien en bigzij hoort nergen bij
zij zit vaast ien 't zoadelzij zit gebeiteld
zij zitt'n mekoar altied ien 'e hoar'nzij hebben altijd ruzie
zo 'st moar krektzo is het maar net
zo as de wiend waait, waait heur jaskeze kiest altijd voor de winnende partij
zo benn'n we niet met 'n anner trouwdzo zijn we niet met elkaar getrouwd
zo de wiend waait waait zien jaskedie loopt met elke aanvoerder mee
zo drok as 'n piek veur poas'nher erg druk hebben
zo fris as 'n hoentjeheerlijk uitgerust
zo glad as 'n oalspekglad
zo is 't ien grode lien'nzo is het grofweg
zo is 't moar krektzo is het maar net
zo is't moar krektzo is het maar net
zo ken 't wel weerzo is het mooi geweest
zo kloar as 'n klondjezo duidelijk als maar kan
zo kloar as kovviedikeen onduidelijk verhaal
zo moeke, zo dochtervan je ouders neem je veel dingen over
zo stekt de vörk ien 'e steelzo zit de zaak in elkaar
zo voader, zo zeunvan je ouders neem je veel dingen over
zo zolt heb 'k 'et nog nooit eet'nzo raar heb ik het nog nooit gezien
zo, waait de wiend uut die hoeko, wil jij die kant uit
zoak'n goan veur 't meiskeeerst je werk afmaken voordat je een feestje bouwt
zoas 't doar reilt en zeilt . . .zoals het daar toegaat . . .
zoas 't klokje thuus tikt, tikt het narg'nsthuis voelt men zich het prettigst
zoas 't reilt en zeiltzoals het er aan toe gaat
zoas 't reilt en zeiltzoals het er gewoonlijk aan toe gaat
zoas 't ridt en voartmet alle toeters en bellen erbij
zoas d' oll'n zong'n, piep'm de jong'nkinderen doen hun ouders na
zoas de old'n zong'n, piep'm de jong'nzoals ouders het voordoen, doen kinderen het later na
zoek gien spek ien 'n hondenustdat is vergeefse moeite
zoek'n noar 'n speld ien 'n hooibaargmoeilijk vindbaar iets
zolaang d'r leev'm is, is d'r hoopmoed verloren, al verloren
zukswat maag 'k wel overzoiets vind ik best fijn
zulf ston 'er buut'n schothij spaarde wel zichzelf
zunder geluk voart niemand welmen moet gewoon ook geluk hebben
zunege miegerd!!zuinigerd!!
zunner slag of steutzonder tegenstand
zunner wark gien hunningals men niet werkt verdient men ook niks
zunner woord zunner wieszonder overleg
zunner woord zunner wieszonder verklaring
zunnerkloas is wel goed moar niet gekzoveel mag je nou ook weer niet vragen
zunnerkloas is wel goed, moar niet gekje kunt niet alles verlangen
zweer'n bij hoog en bij leegzijn woorden kracht bijzetten
zwien'n word'n knorr'ndeweg vetiemand die het goed heeft en toch moppert

3 opmerkingen

  1. In het Westerkwartierse dialect zijn er ook nog veel verschillen tussen de dorpen, zo heet een stukje zeep b.v. in Niekerk `Seep`, en hetzelfde stukje in Grijpskerk `Siep`. Ook worden benen van `been' n` dan `bien' n` enzovoort.
  2. Mijn overgrootmoeder, die in het Westerkwartier en het uiterste zuidwesten van Groningen woonde, heb ik het woord tallerken voor eetborden horen gebruiken. Ditzelfde woord wordt ook in Denemarken gebruikt om eetborden aan te duiden.
  3. het westerkwartiers wordt door de plaatselijke bevolking met verve in stand gehouden, voornamelijk door de oudere generatie, maar ook heel graag door een deel van de jongere mensen