Westerkwartiers

Dialecten > Groningen > Westerkwartiers

Westerkwartiers wordt gesproken in het zuidwestelijk deel van de provincie Groningen, in de dorpen Leek, Tolbert, Niebert, Nuis, Marum, De Wilp, Opende, Noordwijk, Kornhorn, Doezum, Grootegast, Lutjegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk, Grijpskerk, Boerakker, Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Zevenhuizen, Faan en Oostwold. Westerkwartiers bevat 4270 gezegden, 16066 woorden en 3 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

4270 gezegden

(te) snelle beginners halen de eindstreep niethaardlopers benn'n doodlopers
(te) veel eten wordt een gewoonted'r word'n gien vreders geboor'n, die word'n moakt
'k heb buikpijn van het lachen'k heb pien ien 't lief van 't lach'n
'k heb last van buikkriebels'k heb last van navvelsoez'n
's mensen inborst verandert nooiteen vos verlust wel zien hoar'n, moar nooit zien streek'n
't ene is niet beter dan 't andereda' s lood om old iezer
't gaat goed't kon minder
't is allemaal één pot nat't is zo laang as 't breed is
't is allemaal haat en nijd't is aalmoal haot en nied
't is alles bij elkaar helemaal nietsde kool is 't sop niet weerd
't is anders dan andere keren' t is aans as aans
't is daar altijd armoe lijden't is doar altied armoedje troef
't is daar een ongeregelde bende't is 'n huusholling van Jan Steen
't is een echte naprater' t is ' n dikke pabbegaai
't is een fantast't is Jozef de dreumer
't is een gluiperdhij loert as 'n piekedief
't is een taai iemandhij het hoar op 'e tand'n
't is een verwend iemand't is 'n verwonn'n popke
't is genoeg voor vandaag't is mooi west veur vandoag
't is graag of helemaal niet't is groag of troag
't is maar net hoe je het bekijkt't is moar krekt hou'st bekiekst
't is mooi geweest't is mooi west
't is nergens beter dan thuis't is naarg'ns beder as thuus
't is net goed genoeg't ken d'r mit deur
't is niet verplicht hoorwel niet wil, wel niet zel
't is nog een groentjedie is nog niet dreug achter de oor'n
't is nog maar een broekiedie het nog gien verstandskuuz'n
't is nu het juiste momentde boan is nou schoon
't is slikken of stikken' t is slikk' n of stikk' n
't is vreemd't is vremd
't is wat! en als 't niet anders wordt blijft het wat't is wat! en as 't niet aans wordt blift 't wat
't is zo gepiept hoor't is moar eev'm bijgoan
't kan beter van een rijke dan van een arme't ken beder van 'e stad as van 't dörp
't komt allemaal op hetzelfde neer't is aalmoal een pot nat
't was bijna gelukt't schilde gien hoar
't was daar helemaal in rep en roer't ston doar heuln'daol op stelt'n
't zijn de kleine dingen die 't em doen't benn'n de kleine dinkjes die 't em doen
aan alles is een begin en een eindd'r is 'n tied van komm'n en d'r is 'n tied van goan
aan dat werk valt geen eer te behalenda's heul ondaankbaor waark
aan de resultaten kent men de mensenan de vrucht'n kenst doe de boom
aan die persoon heb je helemaal nietsda's 'n lanteernpoal zunner licht
aan een stuk doorien een boksem aan deur
aan één stuk doorgaanaan een boksem aan deurgoan
aan elk vertellen die het maar wil horenaan de grode klok hang'n
aan elkaar denkenveur mekoar duum' m
aan het einde komt nog tegenslag't venien zit em in 'e steert
aan het resultaat herken je de vakman't wark priest zien meester
aan het werk gaande haand an 'e ploeg sloag'n
aan ieder geven wat hem / haar toekomtelk zien'nt
aan iedereen mankeert wel watelke gek het zien gebrek
aan iemand die vertrokken is wordt niet meer gedachtuut 'et oog, uut 'et haart
aandacht vragenop 'e grode trom sloag'n
aandacht vragen voor een probleemde noodklok luud'n
aangeslagen knijpt hij ertussen uithij lopt vot as 'n hond met de steert tuss'n de poot'n
aangetrouwd familielidéén van 'e kolle kaant
aanpassen bij de omstandighedenvan de nood 'n deugd moak'n
aanpassen bij de plaatselijke gebruiken's lands wies, 's lands eer
ach, het is maar speloch, 't is moar spel
achteraf bekekenachternoa bekeek'n
achteraf bekeken . . .achternoa bekeek'n . . .
actie ondernemenien 't geweer komm'n
af en toe eens iets anders gebruikenveraanering van spijs dut eet'n
al het mogelijke doenalles op hoar'n en snoar'n zett'n
al je troeven uitspelenalle scheep'm achter je verbrand'n
al te strenge heren blijven niet lang aan de machthoe haarder as 't reeg'nt, hoe gauwer is 't over
alle hoeken en gatenalle hoekjes en hörntjes
alle kleine beetjes helpenalle beetjes help'n zee 't wicht, en plaste ien zee
alle mensen hebben dezelfde rechtengelieke monnik'n, gelieke kapp'm
alle misere overboord gooienschoon schip moak'n
alle ongelukken komen tegelijk' t is of de duvel d' r met speult
alle ouwe troep opruimenschoon schip moak'n
alle risico's nemenalles op 't spel zett'n
alle rommel opruimenruum boan moak'n
alle zegeningen krijgen we van Godalle goeie goav'm komm'm van boov'm
alles door elkaar heenalles deur 'n anner hen
alles heeft een keerzijded'r benn'n gien rooz'n zunner doorns
alles heeft zijn tijd nodigkeul'n en oak'n benn'n niet ien een daag bouwd
alles houdt eens op te bestaanoveraal komt 'n enne aan
alles in de war sturenalles ien ' t honnerd joag' n
alles is goedalles kits en de bok vet
alles is goed voorbereid't is gesneed'n stuut
alles is schoon opgegetend'r is gien mieter van over
alles klakkeloos accepterenjoa en aam'm zegg'n
alles komt te zijner tijdmeddertied komt Jan ien 'e boksem
alles laten zoals het isgien oale poal'n verzett'n
alles ligt daar doorelkaaralles lijt doar enter en twenter deur 'n kanner
alles loopt volgens pland'r is gien wolkje an 'e lucht
alles met naam en toenaam noemenman en peerd nuum'n
alles met naan en toenaam besprekenze nuumd'n alles met man en peerd
alles okéalles ien 't lood
alles op alles zettenop hoar' n en snoar' n zett' n
alles op alles zettenalles op hoar'n en snoar'n zett'n
alles op dezelfde manier uitvoerenalles over één kam scheer'n
alles op één ding inzettenalles op één koart zett'n
alles overwogen hebbendper slöt van reek'n
alles weggevende heule mik-mak votgeev'm
alles zeggen is niet altijd goedspreek'n is zilver, zwieg'n is gold
als 't nu niet gebeurt gebeurt 't nooitvan uutstel komt oafstel
als de baas aanwezig is wordt er harder gewerkt't oog van de meester moakt 't peerd vet
als de baas thuis is, wordt er beter gewerkt't oog van de meester moakt 't peerd vet
als de directie fouten maakt, volgt het personeelas de herder slept, verdwoal'n de schoap'm
als de nood zich aandientas de nood aan de man komt
als de verkering uit is gemaakt :noa dizze weer 'n vrizze
als dit. ., als dat . . .as is verbraande törf
als één begint volgen er spoedig velenas één schoap over de dam is, volg'n d'r meer
als een leek anderen uitleg moet gevenas 'n blinde 'n blinde leidt vaal'n ze beid'nt ien 'e sloot
als er een gat in het brood zitdoar is de bakker zien vrouw deur hen kroop'm
als er over iemand gesproken wordt :zien oor'n toet'n
als het anders was gelopen . .as is verbraande törf
als het beslissende moment daar isas pundje bij poaltje komt
als het buiten somber weer is :'t mis mooi weer om 'n aarfenis te verdeel'n
als het er echt op aan komtien tied'n van nood
als het erop aan komtas puntje bij poaltje komt
als het gesprek stokt :dom'nee gijt veurbij
als het iemand goed gaat terwijl het elders slechter gaatdie groeit teeg'n de verdrukk'n ien
als het na veel inspanning allemaal goed afloopteind goed, aal goed
als het om praten gaat weet zij van geen ophoudenze proat 't honnerd uut
als het regent in september, dan valt kerstmis in decemberas't reegn't ien september, dan vaalt kerstfeest ien december
als het te snel gaat, gaat het misschien niet goedlangzoam aan, dan brekt 'et liendje niet
als hij iets mag doen, denkt hij alles te mogen doenas je hem een vinger geev'm, nemt 'er de heule haand
als iemand de deur laat openstaan :bist ien de kerk geboor'n
als iets anders gaat lopen, moet men het ook anders aanpakkenas 't tij verlopt, moet men de boak'ns verploats'n
als ik hier ben wil ik ook wat doen' k zit hier niet om vlieg' n te vang' n
als je 't over iemand hebt komt hij net binnenas je ' t over de duvel hemm' n, trap je ' m op ' e steert
als je dat maar door hebtas 't dat moar deur hest
als je geeft, doe het dan onopvallendde rechterhaand maag niet wiet' n wat de linker dut
als je geen schulden hebt ben je rijkliek is riek
als je het hoe dan ook positief wilt zienweert 't niet op 't hooi, dan weert 't wel op 'e spruut'n
als je honger hebt, moet je wel wat etenspoar'n doar is de kat dood an goan
als je je verveelt, doe dat dan niet hieras't niks te doen hest, doe dat dan niet hier
als je lid bent moet je ook meedoenwel ien 'e boot zit moet metvoar'n
als je lid bent van een club moet je ook meedoendie ien ' t schip zit moet metvoar' n
als je mag kiezen, kies dan het bestebeder scheel as blind
als men de eer aan zichzelf wil houdenas de boer mij niet holl'n wil, zee de knecht, wil ik niet langer bliev'm
als men de eindstreep net niet haaltschipbreuk lied'n ien 't zicht van 'e hoav'm
als men de wet niet kent, hoeft men zich daar ook niet aan te houdenwat niet wiet, wat niet deert
als men een enorme honger heeft :ik zol wel 'n heul zwien luzz'n
als men ergens op de tocht zit :'k zat doar met de kroag omhoog en de pest ien
als men het samen aanpakt, gaat het gemakkelijkerveul hand'n moak'n licht waark
als men iets persé wil kunnenwoar 'n wil is is 'n weg
als men iets weet is het niet ingewikkeldalles is moar 'n wiet
als men niet werkt verdient men ook nikszunner wark gien hunning
als men niet wil antwoorden :veur mij 'n wiet, veur dij 'n vroag
als men sterft kan men niets meenemen't leste hemd het gien buuz'n
als ze onderweg iets niet weet, vraagt ze het maarze het heur mond bij heur
alsmaar aan het werkde heule daag ien touw
altijd dezelfden die de pineut zijn't löt vaalt ok altied op Jonas
altijd moet hij het weer voor elkaar makenhij moet d'r altied veur opdraai'n
alvast bedanktbie veurboat daank
alweer dezelfde problemen't was weer 't olle liedje
ander volk is ook volkaaner luu benn'n ok luu
andermans wil volgennoar 'n aaners piep'n daanz'n
anders nog ietsaans nog wat
apart steljut en jul
armelui hebben het meeste kabaalmoagere hoan' n kraai' n ' t haardst
baas boven baasboas boov' m boas
bakker bos bakt goede kadettenbakker bos bakt beste boltjes
barbecueëndik doen ien 'e tuun
barst toch!!krieg toch 'n steert!!
bazen willen de baas blijven spelenvet wil boov'mdriev'm
beboetenop 'e bon slinger'n
bedonderen - ben jij nou bedonderdbist doe nou bedonnerd
beëindigend'r 'n enne aan brei'n
behoorlijk tegenstand ondervindenmet de kop teeg'n de muur aanloop'n
behouden - zij is behoudendzij is beholl'nd
bekende mensen worden in de gaten gehoudenhoge boom'm vang'n veul wiend
bekijken - bekijk het maarbekiek 'et moar
bekijken - dat trok veel bekijksdat trok veul bekieks
bekijken - ik heb het wel bekeken'k heb 't wel bekeek'n
belijden - hij heeft belijdenis gedaanhij het beliedenis doan
ben je blij?bist bliede?
ben je weggeweest?bist vot west?
ben jij gek?!bis't gek?!
bestraffen'n uutbranner geev'm
bestrijd iemand waarmee hij jou bestrijdtboev'm moe je met boev'm vang'n
beter een keer te veel gewaarschudbeder haard bloaz'n as de mond verbraand
beter een keer teveel gevraagd dan verdwaaldbeder twee keer vroagd, as één keer 't spoor biester
beter één werkwillend persoon dan twee luiwammessenbeder één ezel veur de ploeg as twee peerd'n op staal
beter het geld uitgeven aan eten dan aan mooie kledingbeder stuut ien de puut dan een pluum op de hoed
beter iets dan nietsbeder 'n haalf ei dan 'n lege dop
beter iets dan nietsbeder 'n haalf ei as 'n lege dop
beter te veel dan nietsbeder met as om verleeg'n
beter te veel dan te weinigbeder met as om verleeg'n
bevrijden van alle lasten't juk oafdoen
bewusteloos rakenvan zien stokje vaal'n
bezint eer gij beginteerst denk' n, dan doen
bezint eer gij beginteerst denk'n, dan doen
bezint eer gij begintwel 't dut moet 't wiet'n
bezittingen geven vaak ruziewel spulletjes het, het spul
bij armeluiaarmoe troef
bij bepaalde emoties :man, man, doar krieg 'k piekevel van
bij de derde poging lukt hetdaarde moal is scheepsrecht
bij de één zegt hij dit, bij de ander dathij sprekt met twee mond'n
bij de omstandigheden aanpassenas 't tij verlopt de boak'ns verzett'n
bij de omstandigheden aanpassende boak'ns verzett'n
bij een ander lijkt het beter te zijn'n aaner zien moaltied is altied vet
bij erg laat komend bezoek :hoe loater op d'oav'md, hoe schoner 't volk
bij haar is het óf heel goed, óf heel slechtze het gien midd'nschot ien 't lief
bij haar kan er geen lachje afwat 'n zuurpruum!
bij haar kwam dat heel vaak voorbij heur was dat schering en ienslag
bij hem is een geheim veilighij ken zwieg'n as 't graf
bij het laten van een windje :nou loat ik dij loop'n en nou bromst ook nog
bij het ouder worden komen de ongemakkenollerdom komt met gebreek'n
bij intrede van een nieuwe directienije heer'n, nije wett'n
bij je mening blijvenvoet bij stuk hold'n
bij leven iets schenkengeev'm met de waarme haand
bij thuiskomst blijkt het eten op te zijnde hond ien 'e pot viend'n
bijna is nog (lang) niet helemaalhost is nog niet haalf
bijna te pakken, niets gevangenhost is nog niet haalf
binden - de kat de bel aanbindende kat de bel aanbiend'n
blijf bezig, anders word je stramrust roest
blijf maar kalm, het komt wel weer goedgeduld is 'n pleister veur zere plakk'n
blijven - waar blijf je nou?woar blifst nou?
boeren en varkens knorren altijdboer'n en swien'n word'n knorr'ndeweg vet
boeven gaan met boeven omsoort zocht soort
boos zijn op iemandde pik op iemand ien hemm'm
booswichten steunen elkaarwolv'm verscheur'n 'n anner niet
booswichten vallen elkaar niet aanwolv'm verscheur'n 'n anner niet
breken - het ijs is gebroken't ies is brook'n
brutalen mensen krijgen vaak hun deelbrutoal'n hemm'm de haalve wereld
buiten is het noodweer :'n goeie boer let zien hond d'r met dit weer niet eens uut
buiten is het slecht weer't is gien weer om de hond noar buut'n te joag'n
contacten goed onderhouden' t padje waarm holl' n
contant betalengeld bij de woar
contant betalen!!bodder bij de vis!!
controle geeft zekerheidmeet'n is weet'n
da's echt top!!da' s van ' e boov' mste plaank
da's een bijdehandte tantedie's goed bie de pink'n
da's een onfatsoenlijke manda's 'n ongelikte beer
da's een pientere manda's 'n gesleep'n kirrel
da's geen kind meer, maar ook nog niet volwassendie's te groot veur servet, moar te klein veur toavelloak'n
da's lekker dichtbij voor jouda's veur dij 'n thuuswedstried
daag mij niet uit!breek me de bek niet oop'n
daar begint het gedonderdoar hei je 't gesmiet ien 'e gloaz'n
daar ben ik het roerend mee eensdoar ben 'k 'et roer'nd met eens
daar ben ik niet in geinteresseerddoar heb 'k gien belang bij
daar bestaat geen middeltje voordoar is gien kruud teeg'n wozz'n
daar blijven geen nare gevolgen van overdoar benn'n we zunner kleerscheur'n oafkomm'm
daar doe ik geen uitspraak overdat loat ik ien 't midd'n
daar durf ik geen eed op te zwerendoar durf ik mien haand niet veur ien 't vuur te steek'n
daar ga ik helemaal voordoar goa 'k me ien vaastbiet'n
daar geef ik niets omdoar geef 'k gien mieder om
daar gingen veel uurtjes inzittendoar haar 'k dagwaark aan
daar had ik niet aan gedachtdat haar 'k over de kop keek'n
daar had ik veel spijt vanik kon mij wel veur de kop sloag'n
daar had ze geen antwoord opdoar haar ze niet van t'rug
daar heb ik een enorme hekel aandoar heb 'k de pest over ien
daar heb ik medelijden meedat begroot mij
daar heb ik niet aan gedachtdat heb 'k over de kop keek'n
daar heb ik niets mee te makendoar heb 'k niks met te schaft'n
daar heb ik totaal niet aan mee gedaandoar heb ' k paart noch deel aan
daar heb je het gedonderdoar hei je 't gesmiet ien 'e gloaz'n
daar hebben ze stevig voor moeten ploeterenda's ze ok niet met de oost'nwiend aan komm' waai'n
daar hebben zij geen tijd voordat kenn'n zij niet wacht'n
daar heeft hij al zijn tijd ingestokendat was zien leev'mswaark
daar heeft hij geen verstand vandoar het 'er gien kees van eet'n
daar heeft hij schade aan overgehoudenhij het lesgeld betoald
daar heeft hij veel plezier indoar het er kaant oaregheid aan
daar heeft zij geen verstand vandoar het zij gien kees van eet'n
daar heerst de lieve vrede't is doar koek en ei
daar heerst verschrikkelijke armoede muuz'n legg'n doar dood veur de broodtrom
daar herinner ik mij niets vandat ken 'k mij niet heug'n
daar houden we wel rekening meedat speult bij ons wel met
daar houdt hij veel vandoar is 'er tuuk op
daar is het laatste woord nog niet over gesprokendat muuske krigt nog wel 'n steertje
daar is men altijd welkomdoar ken j'altied terecht
daar is mijn tante aan verknochtdoar is mien taande an verslingerd
daar is nog heel veel vandoar is nog 'n heule praane van
daar is wat bijdoar zit 'n addertje onner 't gras
daar kan de zaak niet van bestaandoar ken de schoorsteen niet van rook' n
daar kan ik niet tegendoar ken ' k niet over
daar kijk ik raar van opgriezele grapp'n zuurkool
daar kom je wel erg laat mee aanzettenda's mosterd noa de moaltied
daar komt helemaal niets van terechtdat lopt heul'ndaal spoak
daar komt het ongeveer op neerdoar komt 't zowat op del
daar komt niemand iets van te wetendoar kraait gien hoan noar
daar komt niets van terechtdoar komt gien spoan van terecht
daar komt ongemerkt een einde aandat gijt uut as 'n nachtkeers
daar krijg ik geen genoeg vandoar lus 'k wel suup'nbrei van
daar krijg ik rillingen vandoar krieg ik piekevel van
daar krijg je nog spijt vandat zal dij nog zuur opbreek'n
daar krijgen ze veel spijt vandat zal ze zuur opbreek'n
daar kun je geen prijs aan verbinden't is moar net wat 'n gek d'r veur geft
daar kun je mee uit de voetendoar kin je wat met
daar kun je niet vast op rekenendoar ken je gien stoat op moak' n
daar kun je niet vast op rekenendoar ken je gien peil op trekk'n
daar kun je niet vast van op aandoar ken j' gien peil op trekk' n
daar kun je op vertrouwendoar ken je donner op zegg'n
daar kunnen ze niet van winnendoar kenn'n ze niet teeg'n op boksel'n
daar lig ik vaak wakker vandoar heb 'k sloabeloze nacht'n van
daar ligt het probleemdoar zit de knup
daar lijkt het verdraaid veel opdat het d'r veul van weg
daar loert zij opdoar vlast zij op
daar moest heel veel voor gebeurendat haar veul voet'n ien 'e aarde
daar moet ik wel een jaar voor werkendoar moe 'k wel 'n joar veur kromlegg'n
daar praten we niet meer overdat gijt de doofpot ien
daar pronkte hij mee bij anderendoar stak 'er d' aanern d'oog'n met uut
daar pronkten ze uitbundig meedoar staak'n ze d' aander'n d'oog'n met uut
daar raak je van in de wardoar wor je kregel van
daar schaamde hij zich niet voordoar trok 'er zien neus niet veur op
daar schrik ik ja vandoar wor'k ja kel van
daar sta ik borg voordoar ston 'k veur ien
daar sta ik borg voordat geef ik dij op ' n briefke
daar sta ik jou voor indoar stoa 'k die börg veur
daar sta ik volledig voor indat geef ik dij op 'n briefke
daar sta ik voor indoar stoa 'k börg veur
daar staat me iets van bijdat heb 'k van heur'n zegg'n
daar trekt hij zich niets van aandat lapt 'er an zien leers
daar trekt hij zich niets van aandat lapt ' er an zien leers
daar verdient hij geld meedoar slagt 'er munt uut
daar verdient hij lekker veel aandat lijt 'em gien wiendeier
daar verdient hij veel aandat lijt 'em gien wiendeier
daar was ik te laat meeda's me ontkomm'm
daar was ze niet geschikt voordoar was ze niet veur ien ' e wieg lijt
daar weet ik niets vandoar wie 'k niks van
daar weet ik niets van!wiet ik veul!
daar wil ik niets meer mee te doen hebbendoar heb ik mien nucht van
daar willen we niet meer over pratendat stopp'n we ien 'e doofpot
daar word ik bang vandat griest mij toe
daar word ik niet goed vandoar wor ' k mizzelk van
daar worden nog plannen uitgebroeddoar stijt nog 'n potje op 't vuur
daar wordt geen mens wat van gewaardoar kraait gien hoan noar
daar wordt het gemakkelijker vandat verzaacht de pien
daar wordt men ja tureluurs vandoar wordt men ja kregel van
daar wordt niemand iets van gewaardoar kraait gien hoan noar
daar wordt niemand wat van gewaardoar kraait gien hoan noar
daar wordt stiekem iets geregelddoar wordt wat brouw'n
daar zie ik tegenopdoar zie 'k teeg'n aan
daar zie ik wel handel indoar zit volg'ns mij wel muziek ien
daar zijn we goed weggekomendoar benn'n we zunner kleerscheur'n oafkomm'm
daar zijn ze zonder kleerscheuren afgekomendoar benn'n ze heelhuuds oafkomm'm
daar zit hij behoorlijk meedat lijt 'em zwoar op 'e moag
daar zit hij lekker in zijn velhij is doar heulemoal ien zien element
daar zit wel handel indoar zit wel meziek ien
daar zou ik maar niet op rekenenmörg'n breng'n!!
daaraan heb ik niet meegewerktdoar heb ik paart noch deel aan
daaraan moeten ze een halt toeroependat moe' n ze iendamm' m
daarmee heeft men het zeer goed getroffenda's 'n löt uut de lödderij
daarmee kun je niets beginnendoar 's gien mouw aan te paaz'n
daartegen was hij niet opgewassendat kon 'er niet over zien haart krieg'n
daartoe is hij wel in staatdoar is 'er maans genog veur
daarvan krijgt hij nog wel lastdat gijt 'em niet ien 'e kolle kleer'n zitt'n
daarvan wil ik niets wetendoarmet wil 'k niks van doen hemm'm
dan mag je van geluk sprekendan maagst de hand' n stief dichtkniep' n
dan zijn de rapen gaar!dan is Leiden ien last
dat apparaat is helemaal stukdat abberoat is noar de filistijn' n
dat argument bepaalt de uitslagdat geft de deurslag
dat begrijp ikdat heb 'k ien 'e goat'n
dat bevalt hem nietdat is 'em niet noar 't zin
dat bevalt mij weldat dut mij deugd
dat bewaren we nog even voor laterdat holl'n we nog eev'm ien petto
dat blijft niet bestaandat holt gien stand
dat bloesje staat je vlotdat bloeske stijt dij jinteg
dat brengt niet veel opdat snidt gien holt
dat doe ik niet gratis voor jouveur niks gijt de zun op
dat doe jij expresdat dust d'r om
dat doet haar de das omdat dut heur de das om
dat doet hem helemaal nietsdat roakt ' em heul' ndaal niet
dat doet hij nou altijd!doar het d'r 'n handje van
dat doet hij te pas en te onpasdat dut 'er om 'e hoaverklap
dat druist tegen alle logica inda's teeg'ndroads
dat durfde hij niet aandat kon er niet over zien haart krieg'n
dat duurde een hele poosdat duurde 'n hiel schoft
dat duurt een eeuwigheidda's 'n gebed zunner enne
dat duurt een hele poosdat duurt 'n mins'nleeftied
dat duurt nog wel een hele poostot ien lengte van doag´n
dat duurt nog zo lang, dan leeft ze al niet meerdan jeuk'n heur de kuuz'n al niet meer
dat duurt nogal een poosjedat duurt zo laang as mörg'n de heule daag
dat duurt veel en veel te langdat duurt zo laang as mörg'n de heule dag
dat ergerde mij bijzonderdat aargerde me moateloos
dat flik je mij niet nog eens!!dat moest mij niet weer lapp'm!
dat ga ik belettendoar zal ik 'n stokje veur steek'n
dat ga ik goed onthoudendat za'k ien mien oor'n knupp'm
dat gaan we eens goed uitzoekendat goan we ' s goed uutpluuz' n
dat gaat als een lopend vuurtjedat gijt as 'n loop'nd vuurke
dat gaat door alles heendat gijt deur maarg en been
dat gaat een hoop geld kostendoar hangt 'n duur prieskoardje aan
dat gaat er in als koekdat gijt d'r ien as 'n preek ien 'n ollerling
dat gaat er nogal hard aan toedat gijt d'r oareg om weg
dat gaat heel gemakkelijkda's moar eev'm bijgoan
dat gaat heel langzaamdat gijt op zien elv'mderdigst
dat gaat in de loop weg meeda' s loopjes waark
dat gaat misschien niet doordat stijt op lözze schroev' m
dat gaat niet volgens de regelsdat gijt niet volg'ns jacobus
dat gaat terloopsdat gijt tuss'n neus en lipp'm deur
dat gaat wel goedkomendoar zit wel meziek ien
dat gaat zo nog een hele tijd doordat gijt deur tot ien lengte van doag'n
dat gaat zonder ophouden doordat gijt aan een boksem aan deur
dat garandeer ik joudat geef ik dij op 'n briefke
dat garen zit in de knoopdat goar' n zit ien ' t tuus
dat gebeurt niet zo vaakdat komt mondjesmoat veur
dat gebeurt nou altijddat mist nooit
dat gebeurt nou zo vaak!dat gebeurt om 'e hoaverklap
dat gebeurt regelmatigdat komt om 'e hoaverklap veur
dat gebeurt vast en zekerdoar ken je donner op zegg'n
dat geeft achteraf een naar gevoeldat het 'n roare noasmoak
dat ging buiten mij omdat was buut'n mien metwiet'n
dat ging heel snel van mond tot monddat ging as 'n loopmd vuurke
dat ging lekker sneldat liep vlot van stoabel
dat ging met pijn en moeitedat haar veul voet'n ien 'e oarde
dat ging niet geheel vlekkeloosdat ging met vaal'n en opstoan
dat ging wonder boven wonder goed met hemhij is deur 't oog van 'e naald kroop'n
dat glanst prachtig!!dat glimt as 'n honnekeudel ien 'e moaneschien
dat had hij niet in de gatendat haar d'r niet ien 'e peiling
dat had ik al in de gatendat had ik al ien 'e peiling
dat had je gedroomddat has't dreumd
dat heb ik gemerktdat heb 'k vernomm'm
dat heb ik nu wel doordat heb 'k ien 'e goat'n
dat heb je mooi gezegddat hest mooi zeid
dat hebben ze hem van kindsbeen aan geleerddat hemm'm ze 'm met de paplebel iengoot'n
dat heeft geen goede naamdat stijt ien 'n kwoaie reuk
dat heeft maar weinig raakvlakkendat het moar ziedelings met mekoar te moak'n
dat heeft men hem ontstolendat is ' em deur de neus boord
dat heeft totaal geen enkele zinda's bodder aan de galg smeerd
dat heeft veel te lijdendat het 'n bult te lied'n
dat helpt helemaal nietsda's dweil'n met de kroan oop'm
dat helpt niet echt veeldat zet gien zood'n an de diek
dat helpt niet veeldat zet gien zood'n an de diek
dat helpt ook niet veeldat zet gien zood'n an 'e diek
dat hoeft echt niet hoordat huuft echt niet heur
dat hoort niet zodat geft gien paas
dat houdt ongemerkt op te bestaandat gijt uut as 'n nachtkeers
dat interesseert hem nietsdoar toalt ' er niet noar
dat interesseert mij in het geheel nietdat ken me gien spier schill'n
dat interesseert mij nietsdat ken mij niks verropp' n
dat interesseert mij totaal nietrdat zal mij de lauw sjakk'n
dat interessert mij nietsdat ken me gien biet schill'n
dat is achteraf gepraatda's noakoart'n
dat is al wel heel oud!!da's nog uut de tied dat dier'n proat'n kond'n
dat is allemaal onzinda's aalmoal kokeleko
dat is amateurwerkda's kwoajonges waark
dat is bar en boosdat is ten hemel schrei'nd
dat is bij de beesten afda' s bij de wille knien' n om oaf
dat is bij de beesten afda's bij de wille swien'n om oaf
dat is daar niet in de haakda's doar niet pluus
dat is de belangrijkste persoonda's de spil woar alles om draait
dat is de belangrijkste vraagda's de hamvroag
dat is de macht der gewoontedat is d' r zo iensleet' n
dat is de oplossing!da's 't ei van Columbus!
dat is de ware man voor mijda's mien woare joakob
dat is dik voor elkaarda's veur de bakker
dat is door hem niet te begrijpendat gijt 'em boov'm de pet
dat is duidelijke taaldoar is gien woord fraans bij
dat is echt een wonderdat is ' n meroakel
dat is een alleskunnerda's 'n duuz'ndpoot
dat is een bazige vrouwda's 'n haaibaai
dat is een bodemloze putdoar is gien zaalf aan te striek'n
dat is een boosaardige vrouw't is 'n tang van 'n wief
dat is een diefdie wiet ' t verschil niet tuss' n mien' t en dien' t
dat is een echte baliekluiverda's 'n woelwodder
dat is een echte doorbijterda's één met ruggegroat
dat is een echte vleierda' s ' n mooiproader
dat is een eigenwijs meisjeda' s ' n echt nufke
dat is een fanatiekelingda's 'n iezervreder
dat is een flapuitdie dragt ' t haart op ' e tong
dat is een geluksvogelda's 'n zundagskiendje
dat is een geluksvogelda's 'n een zundagskiend
dat is een geweldige ventda's één uut duuz'nd
dat is een groot probleem voor hemdat hangt em as 'n meulnsteen om 'e nek
dat is een haai-baaida's één met hoar op de kuuz'n
dat is een heel gemeen persoondie is de duuvel van de koor oafgleed' n
dat is een heel mooi meisjeda's 'n kaant nuver wichtje
dat is een heel oud dingdat ding stamt nog uut 't joar nul
dat is een heel zacht jongetjeda's moeke's papkiendje
dat is een hoge rekeningdat mept d'r goed ien
dat is een kien iemandda's 'n slimme vogel
dat is een klus die veel tijd vergtda' s monnik' nwaark
dat is een klus met veel obstakelsdat waark het veul hoak'n en oog'n
dat is een leuke gesteda's 'n mooi geboar
dat is een logische reaktieda's 'n ienkobbertje
dat is een makkieda's 'n eike
dat is een meisjesgekda's 'n rokkejoager
dat is een moeilijke opdrachtda's 'n heule opgoave
dat is een mooi plekjeda' s ' n mooi plakje
dat is een naar persoonda's 'n kwaalster
dat is een nare patjakkerda's 'n dikke rötzak
dat is een ondergewaardeerd ietsda's 'n onnergeschoov'm kiendje
dat is een onduidelijk gevalda's 'n zoekploadje
dat is een onterechte waarschuwingda's loos alarm
dat is een onvriendelijk mensdie kikt as 'n boer met kuuspien
dat is een opmerking van helemaal nietsdat slagt as 'n tang op 'n zwien
dat is een oude vrijsterda's 'n muurbloemke
dat is een ouderwets dingdat ding stamt uut de oertied
dat is een ouderwets iemandda's één van 't olle stempel
dat is een pienter persoonda's 'n slimme vogel
dat is een rechtvaardig persoondie gijt recht deur zee
dat is een slecht berichtda's 'n jobstieding
dat is een stevig gebouwde mandie is oareg uut de kluut'n wozz'n
dat is een twijfelachtig zaakjeda's 'n duuster zoakje
dat is een verloren zaakda's veur de poes
dat is een vreemd persoonda's 'n haalve goare
dat is een vreemde snuiterda's 'n roare snieboon
dat is een vrouw met pitda's 'n haaibaai
dat is een vuilakda's 'n dik zwien
dat is een waardeloos persoondie is gien knip veur de neus weerd
dat is een zorg minderda's 'n pak van mien haart
dat is er één van 't zelfde soortdie is uut 't zelfde holt sneed'n
dat is erg belangrijkda's 'n veurnoame zoak
dat is flinke taal!!da's mannetoal!!
dat is geen gemakkelijke klusda's n'waark met veul hoak'n en oog'n
dat is geen kleinigheidda's gien peuleschil
dat is geen vaste regeldoar ken je gien stoat op moak'n
dat is geheel afgewerktda's heul'ndaal aan kaant
dat is gezwam in de ruimteda's gezwets ien 'e ruumte
dat is goedgekeurd!dat ken de toets deurstoan
dat is haar allerliefste bezitda's heur oogabbeltje
dat is haar van jongs af aan geleerdda's heur met de paplebel iengoot'n
dat is haar van kindsbeen af geleerdda' s heur met de paplebel iengoot' n
dat is heel andersda' s hiel (heul) aans
dat is heel duidelijkda's zunnekloar
dat is heel leukda' s kant ' n oarigheid
dat is heel naar voor joudat is gloep'mstes maal veur dij
dat is heel onduidelijkda' s zo kloar as kovviedik
dat is heel raarda's iebels maal
dat is heel vers broodda's nijbakk'n stuut
dat is heel verschrikkelijkdat is bij de knorhoan'n om oaf
dat is hem ontnomendat is 'em deur de neus boord
dat is hem van jongs af aan geleerdda' s ' em met de paplebel iengoot' n
dat is het beste van het besteda's 't neuske van 'e zalm
dat is het moeilijke eraandoar zit 'em de kneep
dat is het waarom het allemaal gaatda's de spil woar alles om draait
dat is hier niet de gewoonteda's hier ongebrukelek
dat is hier niet gebruikelijkda's hier niet gangboar
dat is iemand met o-benenda' s ' n zwienevanger
dat is in een mum gepieptda's kloar ien 'n handomdraai
dat is je van hetda's 't neuske van de zalm
dat is jouw rantsoendat is dien taks
dat is lekker vlot verlopenda's vlot van stoabel; loop'n
dat is maar een bijelkaar gezocht spulda' s moar ' n soam' nroapsel
dat is maar een heel klein stukjeda's moar 'n schijndje
dat is maar een niemendalletjeda's mor 'n vortsmiederke
dat is maar net aanda's moar krap aan
dat is maar voor de vormdat is moar 'n wazz'n neus
dat is maar zo zoda's moar haalf en haalf
dat is mij om het evenda's mij lood om old iezer
dat is mijn aller- allerliefsteda's mien oogabbeltje
dat is mijn lievelingetjeda's mien oogabbeltje
dat is mijn rijke tanteda's mien sukkertaande
dat is moeilijk aan te pakkenda's 'n hiet hangiezer
dat is nergens bij in te delenda's gien vlees en gien vis
dat is nergens op gebaseerddat holdt gien steek
dat is niet aan te bevelenda's niet aan te road'n
dat is niet betrouwbaardat holt gien steek
dat is niet erg mooida's niet biester mooi
dat is niet in ordeda's niet ien 'e hoak
dat is niet in te delenda's gien vlees en ok gien vis
dat is niet niksda's gien peuleschil
dat is niet pluisda's niet ien 'e hoak
dat is niet te begrijpendoar ken je gien touw aan vastknupp'n
dat is niet te lezenda's niet te ontciever'n
dat is niet volgens de regelsdat ken niet deur de beugel
dat is nog maar een broekiedie het nog gien verstandskuuz'n
dat is nogal duurda's oareg priezeg
dat is nogal ingewikkeldda's niet veur de poes
dat is nogal omslachtigdat het veul hoak'n en oog'n
dat is nou een sprekend voorbeeldda' s nou ' n schoolveurbeeld
dat is nou niks voor mijaan mien lief gien polonaise
dat is nou wat van niksda's nou 'n spul van kolle voet'n
dat is nou wel heel toevallig!'t is of de duvel d'r met speult
dat is onbegonnen werkda's wodder noar de zee droag'n
dat is onbegonnen werkda's monnik'nwaark
dat is onfatsoenlijkdat ken niet deur de beugel
dat is onverklaarbaar verdwenendat is noar 't schietersgangkje
dat is op een niet leuke manier uitgevoerddat verdient gien schoonheidspries
dat is op jou van toepassingdat kenst ien 'e buus steek'n
dat is prachtig om te zienda' s ' n lust veur ' t oog
dat is praten als een kip zonder kopda's gezwam ien 'e ruumte
dat is precies hetzelfdeda's broerke of zuske
dat is precies net zo iemanddie is uut 't zulfde holt sneed'n
dat is puur zijn fantasiedat zuugt gewoon uut zien duum
dat is snel klaarda's kloar ien 'n handomdraai
dat is sneller gezegd dan gedaanda's makkel'ker zeit dan doan
dat is te druk voor mijda's mij te drok
dat is te gek voor woordenda's bij de knorhoan'n om oaf
dat is van de hoogste kwaliteitda's van 't boov'mste bordje
dat is van ondergeschikt belang't msop is de kool niet weerd
dat is van tevoren afgesprokenda's deurstook'n koart
dat is vanzelfsprekenddat lijt veur de haand
dat is veel te weinigda's lang niet genog
dat is vergeefse moeitedoar is gien zaalf aan te striek'n
dat is vergeefse moeitezoek gien spek ien 'n hondenust
dat is voor hem bedoelddat ken 'er ien zien buus steek'n
dat is voor jullie de normda's veur jem de moatstaf
dat is voor mij een makkiedoar draai ik mien haand niet veur om
dat is voor mij maar een peuleschildoar draai ik mien haand niet veur om
dat is wat van niksda's wat van lik mij 't kaalk'n piepke
dat is weer een latertje gewordendat wer weer nachtwaark
dat is wel heel ergda's ien 't roare
dat is wel heel ergdoar lust'n de hond'n gien brood van
dat is wel héél ergdoar is ja gien road veur
dat is zeker en gewisdat stijt as 'n poal boov'm wodder
dat is zijn gewoontedoar het 'er 'n haandje van
dat is zo duidelijk als maar kanda' s zo kloar as wat
dat is zo duidelijk als maar kanda's zo kloar as 'n klondje
dat is zo duidelijk als maar kandoar is gien woord frans bij
dat is zo gepieptda's moar eev'm bijgoan
dat is zo gepieptda's moar eem' bijgoan
dat is zo helder als maar kande deur stijt wiedwoag'ns oop'n
dat is zo klaar als een klontjedat is overduud'lek
dat is zo klaar als een klontjedat ken je op je vingers noatell'n
dat is zo klaar als een klontjedat leit veur de haand
dat jeukt mij nietdat loat ik over mien kaant komm'n
dat kan beide kanten uitda's tweeziedeg
dat kan blijkbaar niet andersdat ken schienboar niet aans
dat kan er maar net mee doordat ken gien poch'n lied'n
dat kan financieel gezien niet uitdoar ken de schoorsteen niet van rook'n
dat kan geen doorgang vindendie vlieger gijt niet op
dat kan geen stand houdendat ken gien stand holl' n
dat kan gemakkelijkdat ken dubbel en dwaars
dat kan hem mooi wat helpendat vlotjet mooi wat aan
dat kan het niet hebbendat ken 't niet lied'n
dat kan hij wel vergeten!!doar ken 'er wel noar fluit'n
dat kan ik best begrijpendoar ken 'k wel ienkomm'm
dat kan ik financieel niet rond krijgendat maag mij niet beur'n
dat kan ik me niet herinnerendoar stijt me niks van bij
dat kan ik mij niet herinnerendat ken 'k mij niet heug'n
dat kan ik niet bevattendat gijt mij boov' m de pet
dat kan ik niet garanderendoar steek ik mien haand niet veur ien 't vuur
dat kan ik niet gebruikendat ken 'k niet bruuk'n
dat kan me niets schelendat ken me gien spier schill'n
dat kan mij geen biet schelendat zal mij de lauw sjakk'n
dat kan mij niets schelendat ken me niks schill'n
dat kan mij niets schelendat zal mij de lauw sjakk'n
dat kan niet door de beugeldat ken 't daglicht niet verdroag'n
dat kan niet uitda's niet rendoabel
dat kan nog lang niet zekerda's slim twievelachteg
dat kan nog netop de vaalreep
dat kind is nogal voorlijkdat kiend is oareg veurlek
dat kind vraagt veel aandachtda's 'n hand'nbiendertje
dat klinkt duidelijkdat klinkt as ' n klok
dat klopt niet helemaalda's niet heulemoal ien 'e hoak
dat klopt van alle kantendat ken 'e toets deurstoan
dat klopte van geen kantdat leek naarg'nswoar op
dat klusje zullen wij wel even aanpakkenwij zall'n dat vark'ntje wel eev'm wass'n
dat komt allemaal wel weer goeddat komt aalmoal op zien poodjes terecht
dat komt door andere dingen in het gedrangdat snijt heul'ndaal onner
dat komt hard aandat lugt d'r niet om
dat komt heel onverwachtdat vaalt rauw op ' t dak
dat komt hem duur te staandat zel 'em zuur opbreek'n
dat komt hem heel goed van pasda's koor'n op zien meul'n
dat komt hem precies van pasdat is koor'n op zien meul'n
dat komt in het hele verhaal teruddat lopt d'r as 'n rooie droad deurhen
dat komt later wel aan de ordedat komt meddertied wel an bod
dat komt me niet bekend voordat zeit me heul' ndaal niks
dat komt met Sint Juttemesas 't schip met geld komt
dat komt mij goed uitdat paast mij krekt
dat komt mij heel goed uitdat paast mij krekt
dat komt niet tot zijn rechtdat komt niet uut de vaarf
dat komt nooit meer goedda's veur de haai'n
dat komt sporadisch voorda's 'n widde roaf
dat komt zeer zelden voordat moe je met 'n lanteerntje zoek'n
dat kon hij niet gewaar wordendat kwam ' er niet an ' e wiet
dat kon hij niet goed velendat kon 'er niet verkropp'n
dat kon maar amperdat was op 't kaantje om oaf
dat kon maar net zeg!dat had d'r wel aan
dat kost een vermogendat kost 'n kap'toal
dat kost me bijna m'n hele vermogenda's 'n rib uut mien lief
dat kost mij een flinke duitda's 'n rib uut mien lief
dat krijg ik met geen mogelijkheid naar binnendoar ken ik geen sloek op krieg'n
dat krijg je nooitdat krigst as poas'n en pinkster'n op één daag vaal'n
dat krijgt nog wel een vervolg!dat muuske het nog wel 'n steertje
dat kun je in je zak stekendat kins't ien dien buus steek'n
dat kun je niet verantwoordendat kinst niet moak' n
dat kun je wel op je buik schrijvendie vlieger gijt niet op
dat kun je wel op je vingers natellendat ken je wel noagoan
dat kun je wel vergetendoar kinst wel noar fluit'n
dat kun je wel vergeten!mörg'n breng'n!
dat kun je wel vergeten!!schrief dat moar onner dien schoenzool'n
dat kunnen we er niet meer bij hebbendat kenn'n we niet meer bruuk'n
dat kunnen wij niet betalendat ken de brune niet trekk'n
dat kwam goed uitdat kwam van paas
dat kwam haar goed uitdat kwam ien heur kroam te pas
dat kwam haar heel goed uitdat kwam heur krekt van paas
dat kwam haar slecht uitdat speulde heur part' n
dat kwam hem goed van pasdat kwam ien zien kroam te pas
dat kwam naar bovendat kwam boov'mdriev'm
dat kwam nogal vaak voordat was schering en ienslag
dat kwam onverwachtsdat kwam as ' n dunnerslag bij heldere hemel
dat laaide de ruzie nog verder opdat was eulie ien 't vuur
dat levert best nog veel opdat vlott'jet mooi wat aan
dat lijkt mij goeddat komt mij goed veur
dat lijkt nergens naardat liekt naarg'ns woar op
dat lijkt nergens opdat liekt naarg'nswoar op
dat lijkt totaal nietda's gien kiek geliek
dat loont de moeite nietda's gien piep tebak weerd
dat loopt als vanzelf't gijt van 'n lei'n dakje
dat loopt met een sisser afdat lopt met 'n sizzer oaf
dat loopt niet synchroondat gijt niet geliek op
dat loopt van alle kanten uit doorelkaardat lopt kris kras deur 'n anner
dat loopt vastdat lopt spoak
dat loopt verkeerd afdat lopt spoak
dat maakt diepe indrukdat gijt je niet ien de kolle kleer'n zitt'n
dat maakt wel het verschildat schilt 'n slok op 'n borrel
dat mag niet in de baas z'n tijndat maag niet onner kantoortied
dat meisje houdt zich op de vlaktedat wichtje is nogal trugholl'nd
dat meisje is pienterdat wichtje het 'n baarg snöt ien 'e kop
dat meisje laat niet met zich sollendat wichtje ken je niet zunner handschoen'n aanpakk'n
dat meisje zit in de puberteitdat wichtje zit ien de bongeljoar'n
dat mens is erg hebberigdat mins wil 't midd'nste en de beide end'n
dat mens is niet helemaal goeddat mins is ' n steekje an lös
dat mens is niet te doorgrondendat mins is onleesboar
dat merken wij wel degelijkdat kenn'n we goed vernemm'm
dat moet je niet onderschattendat moe'j niet uutvlakk'n
dat moet je niet uitbuitendoar moest gien misbruuk van moak'n
dat moet je wel serieus nemendoar moe je de droak niet met steek'n
dat moet nodig worden opgeruimdde bezzem maag d'r wel es deur
dat moet stiekem gebeurendat ken 't daglicht niet verdroag'n
dat onderwerp werd gemedendat wer doodzweeg'n
dat ontkwam mijdat ontglipte mij
dat ontroert haardoar krigt zij piekevel van
dat past niet bij hemdoarveur is 'er niet ien 'e wieg lijt
dat past niet helemaaldat paast niet heul'ndaal
dat past niet in mijn budgetdat maag mij niet beur' n
dat past precies bij hemda's 'n kolfke noar zien haand
dat past precies in haar straatjeda's 'n kolfke noar heur haand
dat past wel bijelkaardat bit mekoar niet
dat paste er maar net in't was eev'm paaz'n en meet'n
dat paste hem weldat kwam mooi ien zien kroam te paas
dat plan wordt nu uitgewerktdat plan lijt op 'e teek'ntoavel
dat raakt je heel diepdat gijt deur merg en been
dat raakt kant nog waldat slagt as 'n tang op 'n swien
dat scheelde echt maar heel weinigdat het an 'n hoarke hong'n
dat scheelde maar een haartjedat schilde moar 'n hoarke
dat scheelt een heel stukdat schilt 'n slok op 'n borrel
dat schittert prachtigdat glimt as 'n honnekeudel ien de moaneschien
dat schreeuwt om wraakdat het kwoad bloed zet
dat slaat nergens opdat rakt kaant noch waal
dat sluipt stiekem binnendat komt 'er geruusloos ien
dat smaakt heerlijkdat vaalt d'r ien as 'n preek ien 'n olderling
dat spijt me heel ergdat muit me slim
dat spijt mij enormdat spiet mij toe de toon' n uut
dat spul is omgekomendat goedje is noar zien grootje
dat spul is overal goed voordat goedje is net hoarlemmereulie
dat spul ligt her en der verspreiddat goedje lijt henter en twenter
dat steekt degelijk in elkaardat klinkt as 'n klok
dat steekt niet zo nauw hoordat komt niet zo krekt heur
dat stelt helemaal niets voordat het totoal niks omme hakk'n
dat stelt maar weinig voorda's moar 'n wazz'n neus
dat stelt niet veel voordat het niet veul om hakk'n
dat stelt niet veel voordat het weineg om' hakk'n
dat stelt niets voorda' s ' n wazz' n neus
dat stelt niks voorda's kienerspul
dat stemt mij verheugddat dut mij deugd
dat stinkt enormdat stinkt ' n uur ien ' e wiend
dat stond onwrikbaar vastdat ston muurvaast
dat stopte zonder dat iemand het merktedat ging uut as 'n nachtkeers
dat tekort kan niet meer aangezuiverd wordendat gat is veul te groot
dat tekort kan niet meer aangezuiverd wordendat gat is niet te stopp'm
dat treft mooida's 'n löt uut de lödderij
dat valt een beetje meedat vaalt 'n beetje toe
dat valt erg opdat leit d'r duum'mdik boov'mop
dat valt niet meedat vaalt niet toe
dat valt veel te veel opdat leit d'r veul te dik boov'mop
dat valt vies tegenda's 'n hard gelag
dat verandert de zaakdat veraanert de zoak
dat verdient hij helemaaldat verdient 'er dubbel en dwaars
dat verdwijnt heel sneldat smelt as snij veur de zun
dat verijdelt de plannenda's 'n streep deur de reek'n
dat verzeker ik joudoar stoa ik dij börg veur
dat verzint hij maardat zuugt 'er uut zien duum
dat verzint hij terplekkedat schudt 'er zomoar uut zien mouw
dat verzint ze terplekkedat schudt ze zo uut heur mouw
dat vind ik engdat griest mij toe
dat vind ik erg naar voor udat begroot mij allernoast
dat vind ik heel erg naardat begroot me toe de toon'n uut
dat vind ik heel erg sneudat begroot mij toe de toon' n uut
dat vind ik heel naardat begroot mij hiel bot
dat vind ik heel viesdoar ken ik mij wel veur schudd'n
dat vind ik mooidat maag ik wel
dat vind ik naar voor haardat begroot me veur heur
dat vind ik niet goeddat stuit me teeg'n de borst
dat vind ik niet leuk voor julliedat begroot me veur jem
dat vind ik wel prettigdoar maag 'k wel over
dat vreet aan jeda's zenuwsleup'md
dat waardeer ik ten zeerstedat stel ik slim op pries
dat waren zeer zware tijdendat waar'n troop'm joar'n
dat was een groot karwei!!dat was 'n heule kluuf!!
dat was een hele moeilijke klusdat was 'n heule oberoatie
dat was een onaangename verrassingdat was eev'm een bittere pil
dat was haar laatste lieddat was heur zwoanezang
dat was haar niet goed genoegdoar trok ze heur neus veur op
dat was me even aanpotendat was me eev'm zwitt'n
dat was net op tijddat was op 't hap-zegg'n
dat was niet echt de moeite waarddat was niet nuum'sweerdeg
dat was niet heel bestdat kon beder
dat was niet zoals het behoordedat leek naarg'ns woar op
dat was precies genoegdat was op 'e kop oaf genog
dat was voor haar de doodsteekdat was veur heur de 't nekschot
dat weet iedereenda's zo old as de weg noar Rome
dat weet iedereenda's wied en zied bekend
dat weet ik wel heel zekerdat geef ik dij op 'n briefke
dat weet men in de wijde omtrekda's wied en zied bekend
dat weiger ik te doen!ik biet nog liever mien vingers d'r oaf
dat werd haar ondergangdat was veur heur de nekslag
dat werd haar zo maar toegeworpendat kreeg ze ien heur schoot smeet' n
dat werd hem zomaar aangereiktdat kreeg 'er ien zien schoot worp'm
dat werd met smaak gegetendat ging d'r ien as gesneed'n stuut
dat werd ons goed duidelijk gemaaktdat wer ons goed ienzolt'n
dat weten we nu welda' s ofgezoagd
dat wil hij zielsgraagdoar is 'er op gebraand
dat wil ik even bekijkendoar woag ik 'n oogje aan
dat wil je niet wetendat wil'st niet wiet'n
dat wil je niet wetendat wilst niet wiet'n
dat wil je niet wetendat wis't niet wiet'n
dat wilden ze niet begrijpendat woll'n ze niet ienzien
dat wordt een duur grapjedat gijt oareg ien de papier'n loop'n
dat wordt een stevige onderhandelingdat wordt haarde neut'n kroak'n
dat wordt even zwaar werkendat wordt eev' m zwitt' n
dat wordt op een houtje bijtendat wordt dreuge eerabbels eet' n
dat zaakje bloedt wel dooddat zel wel 'n zaachte dood hemm'm
dat zaakje zit een luchtje aanda's gien zuvere kovvie
dat zal geen roet in het eten gooiendat maag 'em de pret niet drukk'n
dat zal ik belettendoar zel ik 'n stokje veur steek'n
dat zal ik hem eens goed duidelijk makendat za'k 'em es goed ienpeber'n
dat zal ik hem goed duidelijk makendat za'k 'em ienpeeber'n
dat zal ik hem inwrijvendat za'k 'em ienpeeber'n
dat zal mijn tijd wel uitdienendan jeuk'n mij de kuuz'n niet meer
dat zal wel een beetje meevallendat zal wel ' n beedje toevaal' n
dat zei je zoëven ook aldat zee'st neiskes ok al
dat zet geen zoden aan de dijkdat snit gien holt
dat zet zoden aan de dijkdat vlotjet mooi wat aan
dat ziet er niet uitdat zicht d'r niet uut
dat ziet er perfect uit!dat lugt d'r niet om
dat zijn allemaal eenlingendat hangt as lös zaand an mekoar
dat zijn dievendie wiet'n 't verschil niet tuss'n dien'nt en mien'nt
dat zijn fantasieverhalendat benn'n indioaneverhoal'n
dat zijn foto's uit mijn kindertijddat benn' n beeld' n uut mien kienerjoar' n
dat zijn toverkunstendat benn'n duvelskunst'n
dat zit er bij hem ingebakkendat zit ien de oard van 't beesje
dat zit hem behoorlijk dwarsda's 'em een doorn ien 't oog
dat zit hun in de wegdoar zitt'n ze met opscheept
dat zit in zijn natuurda's de oard van 't beestje
dat zit niet goed in elkaardat hangt as lös zaand an 'n anner
dat zit niet goed inelkaarda' s moar ' n beedje ien ' n anner flanst
dat zou ik ook doen als ik hem wasdoar het 'er schoon geliek aan
dat zul jij nooit meemakendat gebeurt as poas'n en pikster'n op één dag vaal'n
dat zullen we hem betaald zettendoar moet der veur bloed'n
dat zullen we hem nog eens duidelijk vertellendat zall'n we 'm nog es onner de neus wriev'm
dat zweer ik jedoar steek iik mien beide vingers veur op
de aanwezige mensen tellenneuz'n tell'n
de aardigheid is er afde grap is d' r oaf
de afgunst is soms grootd'r wordt 'n baarg ongegund brood eet'n
de afspraken niet nakomende haand d'r met licht'n
de baby huilt' t podje reert
de beide tegenstanders willen helpende kool en de geit spoar'n
de bejaarde bevolkingsgroepoll'n van doag'n
de beloning komt bij de verkeerde terechtpeerd'n die de hoaver verdien'n krieg'n 't niet
de beloning wordt niet altijd eerlijk toegekendpeerd'n die de hoaver verdient hemm'm, krieg'n 't altied niet
de beslissende klap uitdelende genoadeklap geev'm
de beslissing is genomende kugel is deur de kerk
de beslissing is genomende kuugel is deur de kerk
de beste van de groep't beste peerd van staal
de boel daar is niet in ordede boedel doar is onkloar
de bom is gebarstende bom is borst' n
de bom laten barstende knubbel ien 't piekehok smiet'n
de bron van inkomsten van de hand doende piek met gold'n eier slacht'n
de dag na een avondje flink stappen :een koater hebb'n
de dakpannen rammelende dakpann'n rabbel'n
de deur staat wagenwijd opende deur stijt wiedwoagn's oop'n
de dominee preekt erg langhij preekt twee kort'n twee lang'n
de doorzetter komt er welde aanholler wint
de druiven zijn zuurde druuv' m benn' n zuur
de duivel is oudde duvel is old
de één gunt de ander het licht nietd'r wordt 'n baarg ongegund brood eet'n
de één is vindingrijker dan de anderde één ken meer met de beurs as d'aaner met de cent'n
de eerste indruk is goedop 't eerste ienzicht liekt 'et goed
de eerste zet is de bestede eerste klap is ' n doalder weerd
de eersten hebben de meeste keuswel 't eerstes komt, 't eerstes moalt
de einduitkomst't enne van 't liedje
de ene houdt van dit, de ander van datde ene vrijt met de moeke, de aaner met de dochter
de familieband blijft altijd meespelen't bloed krupt woar 't niet goan ken
de festiviteiten zijn mislukt't feestje viel totoal ien 't wodder
de fout van een ander accepterenbedekk'n met de mantel van der liefde
de geboden hulp was bij lange na niet toereikend't was moar 'n drupke op de gloei'nde ploat
de gevolgen interesseren ons nietnoa ons de zondvloed
de gezochte persoon is net vertrokkende vogel is vloog'n
de goede en de slechte mensen uit elkaar halende schoap'm van de bokk'n scheid'n
de haren rijzen mij ten bergede grieze gijt mij over de grauwe
de haren rijzen mij ten bergede hoar'n goan mij recht ien 't enne stoan
de hele boelde hiele brut
de hele boel is omgevallende heule boedel is ommiedert
de hele brutde heule siksemekliek
de hele troepde heule mikmak
de heleboel zit in de knoopde kat zit ien 't goar'n
de kinderen spelen in de tuinkiener speul'n ien 'e tuun
de kinderen wonen lekker dichtbijde kiener woon' n op loopoafstand
de kinderen wonen niet meer thuisde kiener benn'n toe huus uut
de kinderen zijn uit huisde kiener benn'n toe huus uut
de kip is in de ruide piek is ien 'e ruu
de klus is geklaardkloar is Kees
de klus werd niet heel sekuur geklaardze deed'n 'et met de franse slag
de kruik gaat zolang te water tot ie barstde kruuk blift driev' m totdat ' er knapt
de luidsprekers hebben een krakend geluidde luudsprekers graanz'n
de mensen zaten boven op elkaarze zaat'n hudje bij mudje
de mensheid is verdorvende wereld is wel goed, moar d'r mozz'n gien mens'n op woon'n
de minst pietluttige mensen gedijen goedruge swien'n gedij'n op 't hardst
de moeilijkheden zijn verdwenende kolle is uut de lucht
de molen draait enorm snel rondde meul'n giezelt ien 't ronde
de natuur gaat zijn eigen zekere ganghet tij wacht op gien mens
de normale weg gaanien 'e tredmeul'n loop'n
de omstandigheden werken mee't tij is gunsteg
de omzet gaat naar benedende klad zir d'r ien
de onderdrukking afschudden't juk oaflegg'n
de opbrengst is niet de moeite waardde kool is 't sop niet weerd
de partijen uitelkaar halende schoap'n van 'e bokk'n scheid'n
de pech achtervolgt hemhij zit ien 't hoekje woar de klapp'n vaal'n
de plannen toelichtentekst en uutleg geev'm
de poppen zijn aan het dansen!de beer is lös!!
de postduif heeft gevlogende postduuf het vloog'n
de pruimen smaken mij uitstekendde pruum'm smoak'n mij iebels lekker
de restjes zijn voor ongelovigen't overschot is veur de goddelooz'n
de rollen zijn nu gedraaid't bladje is omkeert
de ruzie aanwakkereneulie op ' t vuur smiet' n
de ruzies zijn weer bijgelegdde kruutdamp'm benn'n weer optrokk'n
de schade kan door niemand worden vergoedde schoa ken' j naarg' ns op verhoal' n
de situatie is nu andersde roll'n benn'n omdraaid
de situatie opnemenpoolshoogte nemm'n
de spanning is er af't ies is brook'n
de spijker op de kop slaande kop van Jut roak'n
de spullen worden bij opbod verkocht't spul komt onner de hoamer
de temperatuur blijft steken bij..de temperatuur blift stuuk'n bij..
de tijd brengt wel een oplossingkomt tied, komt road
de tijd heelt vele wondentied sliet
de tijd lost veel problemen opkomt tied, komt road
de tijd staat niet stiltied hold gien schoft
de tijd staat niet stiltied hold nooit schoft
de tijd zal het lerentied zal 't leer'n
de vaas viel aan stukjesde voas viel aan gruzels
de verkoopkant ligt voor't beste brood lijt veur 't roam
de verkoper bepaalt de prijsde boer moet wiet'n wat de bodder kost
de vijand verpletterende teeg'nstanner ien 'e paan hakk'n
de voorraad tijdig aanvullende veurroad op peil hold'n
de waarde van het huis is gestegende weerde van 't huus is steeg'n
de waarheid komt altijd een keer aan het lichteulie komt altied boov'mdriev'm
de waarheid komt snel aan het lichtleug´ns hemm´m korde been´n
de waarheid moet nu worden verteld't hoge woord moet d'r uut
de waarheid sprekenkloare wien schenk'n
de weersvoorspellingen komen niet altijd uitmins'n moak'n almenak, God mokt 't weer
de zaak echt aanpakkende koe bij de hoor'ns pakk'n
de zaak is beklonkende zoak is bezegeld
de zaak is faillietde zoak is over de kop
de zaak is finaal veranderdde roll'n benn'n omdraaid
de zaak staat er nu geheel anders voorde wiend waait nou uut 'n aanere hoek
de zaak verkeerd aanpakken't peerd achter de woag'n spann'n
de zaak verpestenroet ien 't eet'n gooi'n
de zaak wordt nu anders aangepaktde wiend waait nou uut 'n aanere hoek
de zaakjes goed leiden't roer recht holl'n
de zon niet bij een ander in het water kunnen zien schijnend'r wordt veul ongegund brood eet'n
degene die iets nadoet is niet goed bezig't is gien gek die 't veurdut, moar die 't noadut
denk ook aan andere mensendenk ok om dien medemins'n
deze keer nietdizze reis niet
deze wet moet altijd gehandhaafd worden't is 'n wet ven Meed'n en Perz'n
deze zaak snel afhandelenkörte mett'n met dizze zoak moak'n
deze zaak stinktd'r zit stront an de knikker
die aard naar zijn oudersde abbel vaalt niet ver van 'e boom
die bijdrage betekent nietsda's 'n stofke an 'e weegschoal
die broek heeft moeder gemaaktdie boksem het moeke ien 'n anner tjoekt
die eten meer dan moeder lief isdie eet'n moeke d'oorn van 'e kop
die ga ik verorberendie goa ' k eev' m bugmeester moak' n
die gaan eraan!!die goan noar de haai' n
die gaan ten onderdie goan noar de haai'n
die geeft zijn mening niet prijsdie holt zich op ' e vlakte
die glipt altijd overal tussendoordie is altied ongriepboar
die groep is in de meerderheiddie hemm'm de overhaand
die haalde er voordeel uitdie sloeg d'r 'n slagje uut
die hadden ruzie met elkaardie hadd'n met 'n anner an de stok
die hebben dezelfde ideeëndie benn'n met 't zulfde sop overgoot'n
die hebben een groot woorddie bloaz'n hoog van 'e toor'n
die hebben geen kinderendie hemm'm kiend noch kraai
die hebben het niet breed't is doar gien vetpot
die hebben het niet breeddat is gien vetpot doar
die heeft behoorlijk veel gelddie het 'n oarege stuver
die heeft de pest in vandaagdie het vandoag de bokkepruuk op
die heeft een geheugen van drie keer niksdie ken onthold'n van twaalf uur tot de middag
die heeft een hekel aan werkendie het luie evert op 'e rug
die heeft een prachtig mooi levendie het ´n leev´m as God ien Frankriek
die heeft een schitterend levendie het 'n leev'm as God ien Frankriek
die heeft een tong als een scheermesdie het ' n bek as ' n biel
die heeft geen eigen meningda's 'n noaproader
die heeft geen geld meerdie zit op zwaart zoad
die heeft geld in overvloeddie het cent'n bij de vleet
die heeft geld zatdie zit goed ien 'e slabbe was
die heeft het bij het rechte einddie slagt de spieker op ' e kop
die heeft het gemakkelijkdie het 't kostje veur 't kauw'n
die heeft totaal geen geld meerdie het gien noagel om zien gat te kraab'n
die heeft twee mogelijkhedendie het twee iezers ien 't vuur
die heeft veel op zijn geweten!die het wat op zien kaarfstok!!
die heeft vreemde manierendie het vremde knoop'n an 't jak
die hond doet niets hoordie hond dut niks heur
die houdt niet van uitgaanda's 'n huusmus
die hulp komt te laatda' s mosterd noa de moaltied
die is bikkelharddie is spiekerhaard
die is dom!!die wiet van veur'n niet dat'er van achter'n leeft
die is door ervaring gekneeddie is deur de wol vaarfd
die is goed bij de tijddie is bij de pink'n
die is helemaal in de wardie is de kluts kwiet
die is lang niet zo goed als . . .die ken niet ien 'e schaduw stoan bij . . .
die is licht geraaktdie is snel op zien toon'n trapt
die is moeilijk weg te sturendie zit op 'e proatstoel
die is niet eerlijk!die is niet zuver op 'e groat!
die is niet erg duidelijkdie's niet bot dudelk
die is niet erg grootdie is niet biester groot
die is niet helemaal goed snikdie lopt met meul' ntjes
die is niet te vertrouwendie het ze achter d'elleboog'n
die is nog niet volwassendie's nog niet dreug achter d'oorn
die is oerouddie is zo old as Methusalem
die is op wonderbaarlijke wijze gereddie is deur 't oog van 'e naald kroop'm
die is schatrijkdie is ien goeie doen
die is vrolijk van aardda's 'n opgeruumde kirrel
die jurk staat jou vlotdie jurk steit dij jinteg
die kan haar plannen niet uitvoerendie lopt as 'n piek die 't ei niet kwiet ken
die kerel heeft heel veel gelddie kirrel ken wel poodjeboad'n ien zien cent'n
die kijkt niet al te vrolijkdie het 'n kop as 'n oorwurm
die klus vergt ontzettend veel tijdda's monnik'nwaark
die komt er bij lange na nietdie komt er op gien stukk'n noa
die krijgt nooit genoegdoar is gien zaalf aan te striek'n
die kun je in je zak stekendie kinst ien 'e buus steek'n
die lacht zuurdie lacht as ' n boer met kuuspien
die leeft van zijn spaargelddie teert op zien vet
die ligt op apegapendie lijt op oapegoap'm
die loopt doldriest ronddie lopt as 'n piek zunner kop
die loopt met elke aanvoerder meezo de wiend waait waait zien jaske
die maakt goede sier met andermans' succesdie pronkt met anermans veer'n
die man doet helemaal nietsdie kirrel voert gien steek uut
die man heeft een grote monddie kirrel het ' n bek as ' n biel
die man heeft een slechte baandie kirrel het ' n hondeboan
die man heeft niets te vertellen thuisdie kirrel zit onner 't plak
die man is bezopendie kirrel het 'em om
die man is geslaagd in zijn levendie kirrel het 't heulemoal moakt
die man is katholiekdie kirrel is van ' t holtje
die man is oneerlijkdie kirrel stijt scheef ien 'e schoen'n
die man is snel aangebranddie kirrel is lichtgeroakt
die man is stinkend rijkda's 'n man ien bonus
die man kan nooit meekomendie kirrel bungelt altied onneraan
die man leeft helemaal in z'n eentjedie kirrel leeft heul'ndaal trugtrokk'n
die man moet je voorzichtig benaderendie kirrel is een met ' n gebruuksaanwiezing
die man spreekt heldere taaldie sprekt kloare toal
die man wordt bespotdie kirrel is 'n sprudder
die man zoeken we nou netda's de woare Joakob
die mensen eten van de bedelingdie luu eet'n genoadebrood
die mensen weten er niets vandie mins'n wiet'n d'r gien bal van
die moet er hard voor werkendie moet d'r haard veur sappel'n
die moet honger lijdendie moet op 'n holtje biet'n
die passen exact bij elkaar't is koek en ei tuss'n die beid'nt
die passen goed bij elkaardie benn'n goed met 'n anner op streek
die past helemaal niet bij de groepda's 'n vremde eend ien 'e sloot
die persoon is bijzonder intelligentd' r is gien lozer goed as mins' n
die persoon is er vandoordie vogel is vloog' n
die persoon is in- en in-gemeenda's 'n deurtrapte schurk
die praat door zonder ophoudendie proat an één boksem an deur
die redt zichzelf weldie lopt niet ien zeuv'm sloot'n tegeliek
die staat slecht te boekdie stij ien 'n kwoad daglicht
die steunen elkaardie speul'n onner één hoedje
die toekijkt weet het beter dan hij die het werk doetde beste stuurlu stoan aan waal
die twee doen alles samendie beid'nt loop'm ien 't zulfde gareel
die twee hadden bonjedie laag'n met 'n anner overhoop
die twee hadden ruziedie beid'nt hadd'n met 'n anner an 'e stok
die twee hebben ruziedie beid'nt zitt'n 'n anner ien 'e hoar'n
die twee helpen elkaardie waark'n mekoar ien 'e haand
die twee kunnen elkaar niet luchten of ziendie beid'nt is wodder en vuur
die twee zijn het altijd met elkaar eensdat benn'n twee hand'n op één buuk
die uitleg kun je alle kanten mee uitda's 'n heul rekboar begrip
die verdient veel te weinigdie verdient 'et zolt ien 'e zuupnbrij niet
die voelt zich overal thuisdie is mak ien alle zeel'n
die vrouw heeft een klein salarisdie vrouw het 'n hongerloondje
die vrouw is doodsbangdie vrouw is schiet'ns benauwd
die was toeterzatdie was stroalbezoop' n
die wat spaart, die wat heeftwel wat spoart, het wat
die weet hoe de vork in de steel zitdie wiet woar Oabraham de mosterd vothoalt
die weet hoe je dat aan moet pakkendie kent 't klapp'n van 'e zweep
die wil ook alles weten!wat 'n nijsgiereg Aogje
die wonen daar op een prachtig steedie woon'n doar ien 'n paradies
die zaak gaat verlorendie zoak gijt noar zien grootmoeke
die zaak is niet helemaal okeda's gien zuvere kovvie
die zaak loopt als een treindie zoak is 'n goldmientje
die zegt alles wat hij denktda's 'n echte flapuut
die zegt precies waar het op aan komtdie slagt de spieker op 'e kop
die zijn nog niet volwassendie benn'n nog niet dreug achter d'oor'n
die zit echt voor aapdie zit mooi veur poal
die zit niet voor niets in de bajesdie zit niet veur zwitvoet'n ien de bak
dieven stelen niet van elkaarkraai'n pikk'n 'n anner de oog'n niet uut
dikke keienbaalflint'n
dit gaat alle perken te buitendit's met gien pen te beschriev'm
dit gaat te ver!de gört is goar!
dit gaat uitstekend!!dit gijt monsterachtig goed!!
dit is gewoon niet te begrijpen!'t is met gien pen te beschriev'm
dit is het verhaal in het kortdit is't verhoal ien 'e neudedop
dit is mijn plekjedit is mien plakje
dit is wel erg onaardighier lust'n de hond'n gien brood van
dit is wel heel bijzondergrode griebels en gien enne
dit is wel heel erg veeld'r komt gien enne aan
dit is werkelijk helemaal niets!!hier benn'n d'enn'n van vot en de stukk'n tuss'n uut!!
dit kan er ook nog wel bijkom j'over de hond, kom j'over de steert
dit kan ik niet gratis doenveur niks gijt de zun op
dit men niet gering schattendit moe je niet uutvlakk'n
dit moet je even doen :moet'n is dwang, en schrei'n is kiendergezang
dit proces loopt nogdit zoakje is nog hang'nde
dit wordt voor ons te duurdit ken de brune niet trekk'n
doe je kwaad, je krijgt erger terugwel wiend zaait zel störm oogst'n
doe niet meer dan je kuintspring niet verder as dien stok laang is
doe niet zo domloat noar die kiek'n
doe niet zo flauwwees niet zo kienerachteg
doe wel en zie niet omde rechterhaand maag niet wiet'n wat de linker dut
doen zoveel als je kuntalle zeil'n biezett'n
domme gans!!slome dukeloar!!
door de bank genomendeur 'n anner hen
door ervaring wijs gewordenmen is wiezer noa as veur de maarkt
door ervaring wijs gewordendeur ervoaring wies word' n
door ervaringen het vak lerendeur schoade en schande wies word'n
door samen te werken gaat het veel betermet één steen ken je gien groan moal'n
door te oefenen leer je het welaal doende leert men
door te oefenen leert men zijn vak het besteonnerviening is de beste leermeester
door zijn mooie praatjes verkoopt hij veelhij smeert mens'n mooi wat aan
doordenkertjeien februoari kloag'n de boer'n op 't minst
doorelkaar genomendeur 'n anner hen
doorschuiven - schuif es wat doorschuuf es wat deur
dram niet zo't is gien aannomm'n waark
drijf nooit de spot met iemand die een handicap heeftgien mens het zichzulf moakt
dromen - dat had je gedroomd!dat has't dreumd!
durf dat eens te doenheb 't lef es
durf dat nou maar niet te doen!heb 't haart es ien 't lief!
een 50 plusseréén met vijf kruuskes
een andere koers gaan volgen't roer omgooi'n
een andere mening hebben dan de meerderheidteeg'n de stroom ienroei'n
een bedrijf opstarten'n zoak op touw zett'n
een beetje schipperende guld'n midd'weg kiez'n
een beetje tot ieders tevredenheid aanpassenwat schibber'n
een behagelijk gevoel hebbenje kiplekker voel'n
een belangrijke meneer'n hoge ome
een bemiddeld iemand laten afrekenen't ken beder van 'e stad as van 't dörp
een beslissing nemende knoop deurhakk'n
een boer klaagt hoe dan ookboer'n en zwien'n word'n knorr'ndeweg vet
een boodschap doen om iets anders aan de weet te komen'n pisboodschapke doen
een boodschapje van niks'n pis boodschapke
een borrel drinkensproakwodder iennemm'm
een borrel drinken'n neutje kroak'n
een borrel drinken'n neut kroak'n
een borrel leegdrinken'n neut soldoat moak'n
een borrel wegwerken'n neut bugmeester moak'n
een brand aanstekende rooie hoan kraai'n loat'n
een complimentje krijgen'n pluumke krieg'n
één die niet werkt verdient het niet te mogen etenwel niet warkt zal ok niet eet'n
een dode kan niets meenemend'r zitt'n gien buuz'n ien je leste hemd
een doortrapte boefdie is geboor'n veur de galg
een druppel olie doet heel veel'n drupke eulie dut wonder'n
een eigen huis is een groot beziteig'n heerd is gold weerd
een eigenwijs iemandeen wiesneus
een ellenlang betoog'n gebed zunner enne
een foute aankoop doen'n kat ien 'e zak koop'n
een gegeven paard moet je niet in de bek kijken'n geev'm peerd moe'j niet ien 'e bek kiek'n
een geheim blijft nooit geheim't komt altied uut, al zoll'n de kraai'n 't van 't dak schreeuw'n
een geweldige kerel' n kirrel uut duuz' nd
een gewiekst persoon moet je ook gewiekst vangenvoss'n moe je met voss'n vang'n
een goed begin werkt positief'n goed begun is 'n doalder weerd
een goed fundament is erg belangrijk'n goed begun is 't haalve waark
een goed vakman hoeft niet te adverterengoeie wien behoeft gien krans
een goede boekhouder heeft recht van bestaandie schrieft blieft
een goede start geeft je vleugels'n goed begun is 't haalve waark
een grapje hoort erbij' n grapke moet kenn' n
een groep mensen zonder leidereen kudde schoap'm zunner herder
een hapje en een drankje'n hapke en 'n sapke
een hapje en een drankje'n hapke en 'n drankje
een hele boeleen hiele bult
een hele grote man'n boom van 'n kirrel
een hongerig iemand lust alleshonger mokt rauwe boon' n zoet
een houterig iemand'n holt'n Kloas
een kado mag je niet bekritiseren'n geev'm peerd maag je niet ien 'e bek kiek'n
een kado mag men niet bekritiseren'n geev'm peerd maag je niet ien 'e bek kiek'n
één keer telt nieteenmoal is gien moal
een kind in de pubertijd'n kiend ien de bongeljoar'n
een kind is met een kleinigheid al blij'n kienderhaand is gauw gevuld
een kleinigheidje opblazenvan 'n mug 'n eulifant moak'n
een klus voltooiende leste haand d'r aan legg'n
een kopie van ietsvan 't zulfde loak'n een pak
een laatste borreltje naar binnen werken'n oafzakkertje achteroversloag'n
een langlopende kwestieeen hiet hangiezer
een lening afsluiten om een andere lening af te betalen't éne gat met 't aaner stopp'm
een leugentje die de zaak ten goede keert´n leug´ntje om bestwil
een lopende hond vangt altijd wel een botéén die onnerweeg'ns is vangt altied wat
een mens blijft tijdens zijn leven fouten maken'n mens is moar één joar kaalf, moar blift altied ezel
een mispunt die zich aardig voordoet'n wolf ien schoapskleer'n
een moeilijk geval'n hiet hangiezer
een nieuw karwei beginnen' n nij waark op touw zett' n
een onbegonnen werk'n speld zoek'n ien 'n hooiberg
een onduidelijk verhaalzo kloar as kovviedik
een onheil interesseert ons nietnoa ons de zondvloed!
een oogje in het zeil houdend'r op toe kiek'n
een oppassend iemand'n broave hennerk
een oud vrijgezel meisje'n muurbloemke
een oudere man ziet nog graag een mooi jong meisjeeen olle bok lust nog wel es 'n groen bladje
een pak slaag geveneen wandje op 'e huud geev'm
een pienter kind'n bij de haand kiend
een pietepeuterig niemendalletjeeen stofke an de weegschoal
een pietluttig iemandwat 'n pietje sekuur
een preciese man'n piedje percies
een probleem voor zich uitschuivende zoak an de kapstok hang'n
een pseudo dominee'n blikk'n domnee
een ras artiest'n artiest van 't zuverste wodder
een redenering die nergens op slaat'n redenoatie van lik mij 't kaalk'n piepke
een rijke vrijer zoekt een rijk meisjegeld zocht geld
een slinkse man'n gehaaide kirrel
een stortbui'n schip met zure abbels
een uitgesproken slechterikbrandholt veur de hel
een veeleisend iemand is zelf vaak gemakzuchtigde schaarpste moaners benn'n de slechtste betoalers
een verbroken relatie kan gemakkelijk weer herstellenold ies vrust makkel'k weer dicht
een verhaal breidt zich vanzelf uit't ene woord hoalt 't aaner uut
een verhaal van vroeger tijden'n verhoal uut de olle deus
een vies klusje kun je maar beter snel uitvoerenje kenn'n beder deur 't vuur vlieg'n as d'r deur kruup'm
een vluchtig slaapjeeen hoazesloapke
een volwassene tegen een kind :eerst mens'n, dan hangoor'n
een voordeeltje krijgen omdat men jou kentdie 't dichtste bij 't vuur zit, waarmt zich op 't beste
een vreemd iemand'n apaarde snoeshoan
een vreselijke stijfkopGod is genoadeg, hij niet
een vrijer doet zich graag beter voor dan hij isalle vrijers benn'n riek
een waagstuk beginneniets ien 'e woagschoal stell'n
een windje latenachteruut boer'n
een zaak kan vreemd aflopen'n dubbeltje ken roar roll'n
een zaak laten mislukken'n zoak de grond ienboor'n
een zaak opgevende harp an 'e wilg'n hang'n
een zaak opstarten' n zoak op touw zett' n
een zaak verhinderen' n speek ien ' t wiel steek' n
een zaak verliezen't onnerspit delv'm
een zorgeloos persoon'n vrolijke frans
eens gegeven blijft gegevenéénmoal geev' m blift geev' m
eerst alles rustig overzieneerst de kat uut de boom kiek'n
eerst denken, daarna doenbezinn'n veur da'j begunn'n
eerst investeren, daarna verdienende kost gijt veur de boat uut
eerst je eigen familie helpen, daarna pas anderen't hemd is noader dan 'e rok
eerst je werk afmaken voordat je een feestje bouwtzoak'n goan veur 't meiske
eerst overwegen, daarna pas oordelenoordeel niet veur de tied
eerst voor een onderkomen zorgen, dan een vrouw zoekeneerst 't kooike kloar, dan 't vogeltje d'r ien
eet niet te veel, maar eet wel goedje moet´n niet leev´m om te eet´n, mor eet´n om te leev´m
elk mens heeft wel zijn tekortkomingenelke gek het zien gebrek
elk moet voor zichzelf zorgenelk moet zien eig'n boondjes dopp'm
elk moet z'n eigen zaakjes afhandelenelk moet zien eig'n stroatje schoonholl'n
elk moet zijn eigen daden verantwoordenwel 't dut moet 't wiet'n
elk moet zijn eigen zaken regelenelk moet zien eig' n stoepke schoon holl' n
elk moet zorgen voor zijn eigen zakenelk moet zien eig'n stroadje schoonveeg'n
elk weertype is wel ergens goed voorweert 't niet op 't hooi, dan weert 't wel op 't gras
elk zorgt voor zichzelf, God voor ons allenelk zörgt veur zich, God veur ons allemoal
elkaar bevoordelenmekoar de baal toegooi'n
elkaar niets op de mouw speldenmekoar gien miedje nuum' n
elke streek heeft zijn eigen gewoontes's lands wies, 's lands eer
elke streek heeft zijn gewoontes' s laands wies, ' s laand eer
en fles leegdrinken'n fles soldoat moak'n
en nu erover ophouden!de moat is vol!
enorm slecht mensuutgepuderde deung'niet
er bemoeien zich zoveel mensen mee't lopt over zoveul schiev'm
er bestaat niets wat daarvoor helptdoar is gien kruud veur wozz'n
er bleef geen greintje hoop overalle hoop wer de bodem iensloag'n
er dicht bij langsd´r stoef bij laans
er gaat niets boven groningend'r gijt niks boov'm grunn'n
er gaat wat gebeurend'r is wat op til
er gaat wel eens iets verlorend'r vaalt wel es wat tuss'n waal en schip
er hangt hem nog een straf boven zijn hoofdhij moet nog ' n leleke piep rook' n
er het beste van maken als het toch moetvan de nood 'n deugd moak'n
er is altijd wel een betered'r is altied boas boov'm boas
er is altijd wel weer iemand die het nóg beter kanaltied 'n boas boov'm boas
er is beslotende kugel is deur de kerk
er is maar amper voldoende't is d'r moar mondjesmoat
er is mee gesjoemeld't is deurstook'n koart
er is niets overgeblevend'r is gien mieder overbleev'm
er is nog maar weinig geld overgeblevenda' s d' r nog over van ' n lösbandeg leev' m
er is op elk wel wat aan te merkenje kenn'n altied wel 'n stok viend'n om 'n hond te sloag'n
er is regen op komst'k heb last van mien liekdoor'n
er is verschil tussen zeggen en doenzegg'n en doen is twee
er is wat aan de handd'r is stront an 'e knikker
er is wat onenigheidd'r is wat ruus op 'e lien
er is weer veel te doen voor onsd'r stijt weer veul veur de deur
er kan maar één de baas zijngien twee kapteins op één schip
er komt een bui regen deze kant opd'r komt 'n schip met zure abbels aan
er komt een regenbui aand'r komt 'n schip met zure abbels aan
er komt teveel tegelijk op hem afhij zicht deur de boom'n het bos niet meer
er komt vanzelf een einde aan de malaisede wal keert 't schip
er kwam maar heel weinig publiek op afd'r kamm'm moar annerhaalf man en 'n peerdekop
er ligt een vel op mijn melkd'r lijt 'n vlei op mien melk
er lopen rare figuren op aardeonze Lieve Heer het roare kostgangers
er lopen vreemde figuren rond op deze wereldonze Lieve Heer het roare kostgangers
er melden zich gegadigdend'r benn'n koabers op 'e kust
er moet eerst een ongeluk gebeuren eer men het euvel verhelptas 't kaalf verdronk'n is dempt men de put
er moet schuld bekend worden't hoge woord moet d'r uut
er moet veel werk verzet wordend'r is 'n baarg te verhapstukk'n
er moet wel geld op de plank komenvan 'e wiend ken'j niet leev'm
er moeten moeilijke beslissingen worden genomend'r moet'n haarde neut'n kroakt word'n
er snel vandoor gaanéén de hakk'n zien loat'n
er staat ons wat te wachtend'r stijt ons wat te wacht'n
er stiekem vandoor gaand'r tuss'nuut kniep'n
er tussenuit knijpende ploat poets'n
er valt daar niks te beleven't is doar dood katoen
er valt niet veel meer aan te verdienende room is d'r oaf
er vandoor gaanzien matt'n oproll'n
er was amper voldoended'r was moar mondjesmoat
er was daar keuze in overvloedje konn' n doar te kust en te keur
er was daar veel lawaai' t was doar oareg luudruchteg
er was maar weinig publiekd'r zat annerhaalf man en 'n peerdekop
er was maar weinig publiekd'r zat moar annerhaalf man en 'n peerdekop
er was tegenslag op de planningd' r kwam ' n kink ien ' e koabel
er was veel publiek op de beend' r waar' n veul mens' n bij ' t pad
er was volop voorraadd'r was ruumschoots genog
er weer bovenop komenweer op de kluut'n komm'n
er werd niet op duizend euro gekekend'r wer met geld smeet'n
er werd over dat jongetje gepraatdat jonje ging over de tong
er werd over hen geroddeldze ging'n over de tong
er worden veel onkosten gemaaktd'r blift veul ann'e striekstok hang'n
er wordt daar binnen stevig geruziedde pann'n rabbel'n doar op 't dak
er wordt daar gewerkt in een moordend tempoze waark'n doar as gekk'n
er wordt gedreigd met strafde stok stijt achter de deur
er wordt helemaal niets vergoeddoar is heul'ndaal gien verhoal op
er wordt veel vermorstd'r vaalt 'n baarg tuss'n waal en schip
er zat heel veel troep tussend'r zat 'n baarg kaf tuss'n 't koor'n
er zijn betere en slechtere tijdenje hemm'm vette en moagere joar'n
er zijn er meer die dat willen hebbend'r benn'n koapers op de kust
er zijn meer belangstellendend'r benn'n meer koapers op 'e kust
er zijn meer werklui dan rijkeluid'r benn'n meer huuz'n as kerk'n
er zijn nog mogelijkheden genoegd'r benn'n meer huuz'n as kerk'n
er zijn ook wel eens dagen dat het wat minder gaat't is niet altied rozegeur en moaneschien
er zijn te veel personen die er over gaan't lopt over te veul schiev'm
er zijn tekenen . . . . .d' r benn' n aanwiezings . . . .
er zitten altijd twee kanten aan een zaakelke medaille het ok 'n achterkaant
eraan doen wat in je vermogen ligtpapp'm en nathold'n
erbarmelijk huilentroan'n met tuut'n reer'n
erbij blijven en oplettenpapp'n en natholl'n
erg naar als iemand zichzelf prijsteig'n roem stinkt
ergens aan deelnemenaarng's aan met doen
ergens moet het een keer ophoudenaan alle ding'n komt 'n enne
ergens nog in de schuld staanaarg'ns nog ien 't kriet stoan
ergens om verlegen zittenaarg' ns verlet van hemm' n
ergens ontevreden vandaan komenvan 'n kolle kermis thuuskomm'm
ergens openlijk over praten't kiend bij de noam nuum'm
ergens voordeel uit halenaarg'ns munt uut sloag'n
ergens waterloo vindenaarng's waterloo vienden
eruit jij!!!doar is 't gat van de deur!!
ervandoor gaand'r tuss'n uut kniep'm
eten van de grote hoopeet'n uut de pot van Egypte
even doorbijten joheem deurzett'n Maart'n
even doorzetten!!eev'm deur de zure abbel hen biet'n
even een askruisje haleneev'm 'n askruuske hoal'n
even een shaggy draaieneev' m een stief zett' n
even goed doorpakkeneev'm de hand'n uut de mouw'n steek'n
even lekker bijkletsen'n boomke opzett'n
even met het thuisfront overleggeneev'm ruggesproak holl'n
even nieuwe energie tankeneev'm op verhoal komm'm
even tijd voor een sigaretjeeev'm tied veur 'n pafke
exactop 'e kop oaf
failliet gaanover de kop goan
familie gaat voor vreemden' t hemd is noader dan ' e rok
flink aanpakkende hand'n uut de mouw'n steek'n
flink werkende hand'n uut de mouw'n steek'n
foppenveur 't lapke holl'n
ga asjeblieft even uit mijn buurtgoa moar 'n pooske topp'n op 'd ossemaarkt
ga asjeblieft niet te ver!maok 'et niet te bont
ga eens een stukje opzij!goa es wat opzied!
ga hem niet achternagoa uut zien kielwodder
ga mijn deur maar voorbijaan mien lief gien polonaise
gaan - we gaan ervoorwe goan' n d' r veur
gebruik de spullen die je tot je beschikking hebtwel ien 't riet zit ken piepkes moak'n
gedane zaken niet weer oprakelengien olle koei'n uut de sloot hoal'n
gedraag je niet zo vreemddoe niet zo eelsk
gedraag je toch normaaldoe niet zo eelsk
geef gul, en kom daar niet weer op terugdoe wel, en kiek niet achterom
geef je oude spullen niet weg voordat je nieuwe hebtklee dij niet uut veur das't op berre gijst
geef niet alles bij voorbaat al wegkleed dij niet uut veurdas' t noar berre gijst
geen aandacht aan bestedenlinks legg'n loat'n
geen antwoord weten op een vraag :hoe komt 'n kat an 'n bukk'n
geen antwoord weten op een vraag :hoe komt 'n ezel aan twee lange oor'n
geen dank krijgen voor een geleverde prestatiestaank veur daank krieg'n
geen grapjes!!gien grapkes!!
geen oplossing zonder minpuntjed'r benn'n gien rooz'n zunner doorns
geen slechte dingen van je liefje zienliefde mokt blind
geen werk, geen brood op de plankgien waark, gien hunning
geen woorden maar dadenmet zegg'n komm'n je d'r niet
geheel laten verdwijnenmet worrel en tak uutroei'n
geheime zaken doorvertellenuut de school klapp'm
geld is (hoe dan ook) welkomcent'n stink'n niet
geld maakt werken lichtercent'n verzoet 't wark
gelijkdenkenden zoeken elkaar opsoort zocht soort
geloven doe je in de kerkloov'm doe'j ien 'e kerk
geluk komt onverwachtsgeluk komt ien 'e sloap
gelukken - wil het wat gelukken?wil 't wat lukk'n?
gelukkig is het nog verkrijgbaarbeter duur as niet te koop
gelukkig nieuwjaar wensen't nij-joar oafwenn'n
gemiddeld genomendeur 'n anner hen
gemiddeld gerekenddeur de baand nomm'm
geniet maar van het geld dat je hebtdie ´t laangst leeft krigt toch alles
geniet zolang het nog kanje leev'm moar één keer, en dat is nou
genoeg is meer dan veeld' r benn' n veul die te veul hemm' n, moar gienéén het genog
gestolen waar heeft geen nutstool' n goed dijt niet
geven - 'n gegeven paard mag je niet in de bek kijken'n geev'n peerd maag je niet ien 'e bek kiek'n
geven is een erezaakgeev'm is eer'n, hold'n is profiteer'n
geven is een goede zaakgeev'm dut meer dan hemm'm
geven is goed, maar geef niet alles wegje moet'n zoveul geev'm da j' geev'm kenn'n bliev'm
gewone alledaagse dingendoarvan goan dertien ien 'n dozien
gezondheid is een groot goedas je gezond benn'n, ben je riek
GierigaardEen zuunege miegerd
glansrijk gewonnenwonn'n met vlag en wimpel
God geeft de vogels voedsel, maar ze moeten er wel wat voor doenGod geft de vogels eet' n, mor ze moet' n d' r wel veur vlieg' n
goed bespreken voor men begintoverlegg'n is 't haalve waark
goed meten is belangrijkmeet'n is weet'n, en gizz'n is mizz'n
goed nadenken voor men iets zegtde woord'n op 'n weegschoal legg'n
goed oplettenop je tell'n paaz'n
goed oplettenzien oogjes de kost geev'm
goed voorbereiden op een klusgoed besloag'n ten ies komm'm
goede maatjes van elkaardikke vriend'n van mekoar
goede zaken doenspiekers met kopp'm sloag'n
gooi het daar maar neersmiet ' t doar moar del
graag eigen baas zijnbeder 'n klein boaske as 'n grode knecht
graag gedaan hoorslim groag doan
graag tot een volgende keernou, ' t beste dan moar weer
graag zou ik er op in slaanmien hand'n jeuk'n mij
graag zou ik weer aan het werk gaanmien vingers jeuk' n mij
grijp hem in zijn kraag!pak 'em bij zien kladd'n
grof geweld moet met grof geweld worden bestredeniezer moet schaarp moakt word'n met iezer
grommen - hou op met grommenhol op te gromm'n
grommen - wat grom je ja weerwat gromst ja weer
grote beloftes doengold'n baarg'n beloov'm
gunnen - dat is je van harte gegunddat is dij van harte gund
gunnen - gun je mij dat wel?gunst mij dat wel?
haast je alstublieft niet!!de wereld is niet roaz'nd moakt!!
handel maar naar eigen inzicht'n mens moet doen wat 'er leert het
handelen naar iemand's wensenéén noar d'oog'n zien
hapjes en drankjes zijn er genoegd'r benn'n zat hapkes en sapkes
harde mensen moet je hard aanpakkeniezer moe' j schaarp moak' n met iezer
hé jong laat je ombouwenloat noar dij kiek'n
hé jong, domkop!!hé euliebol!!
heb het lef eens!!heb 't haart es ien 't lief!!
heb je alles voorelkaar?hest alles op ' n riegje?
heb je even tijd?kenst eev'm wacht'n?
heb je het hier naar de zin?maagst hier wel weez'n?
heb je het ooit zo erg meegemaakt?hest 'et ooit zo zolt eet'n?
heb je ook nog wat voor mij te doenik zit hier niet om vlieg'n te vang'n
hebben - wij hebben het gehadwij hemm't had
hebben - wij hebben het wel gehadwij hemm'n 't wel had
hebben en houdenhebb'n en holl'n
heden nog es aan toemins'n en gien enne
heel eigenwijs ging hij erop afhij ging d'r hen op hoge poot'n
heel erg bijzonderheulemoal ien 't roare
heel goed begrijpen waarom het draait'n goed verstoander het moar 'n haalf woord neudeg
heel goed oplettend' oog'n goed de kost geev'm
heel haastig aan iets beginnenhaard van stoabel loop'm
heel het volk stroomde toed'r bleef gien old wief thuus
heel kalm kwam hij aanlopenhij kwam d'r hiel doodgemoedereerd aan
heel mijn lichaam doet pijnde pokkel dut mij zeer
heel slecht aangegeven bal'n echte boerakkerbaal
héél vroegwied op 'e tied
heerlijk rustig slapensloap'm as 'n roos
heerlijk slapensloap'n as 'n roos
heerlijk uitgerustzo fris as 'n hoentje
helemaal stilmuuskestil
helemaal verrotien- en ienverröt
hem geven ze altijd van alles de schuldhij is altied 't zwaarde schoap
hem wordt bij voorbaat alles vergevenhij het 'n iezer'n kerfstok
her erg druk hebbenzo drok as 'n piek veur poas'n
het aandurvende stoude schoen' n aantrekk' n
het aandurvende stoute schoen'n aantrekk'n
het bedrijf gaat failliet't bedrief gijt op 'e fles
het belangrijkste moet eerst gebeurenwat 't zwoarst is moet 't zwoarst weeg'n
het belangrijkste moet eerst gebeurenwat 't zwoarst is, moet 't zwoarst weeg'n
het beste advies is moeilijk te vindengoeie road is duur
het blijkt dat niet alles hetzelfde isd'r benn'n meer hondjes die Fikkie hiet'n
het borrelde op uit de grondhet brobbelde toe de grond uut
het brak hun bij de handen afaal heur plann'n viel'n ien duug'n
het brand goed' t braand as ' n liere
het breidt zich nogal uithet dijt nogal uut
het deugde daar voor geen meter't was doar lang niet pluus
het einde is in zicht't enne is ien zicht
het ene na het andere gaat mis't is net of de duvel d'r met speult
het ene verhaal haalt het andere uitvan proat komt proat
het eten is nog gloeiend heetd'r zit wat ien wat de kat niet lust
het eten smaakt hem helemaal niethij et met lange tand'n
het feestje is overde koek is op!
het gaat aardig goed't gijt oareg nuver
het gaat er niet om wie wint, het gaat om de gezelligheid't gijt om 't spel, niet om 'e knikkers
het gaat heel rustig aan't gijt piano an
het gaat hem niet gemakkelijk afhij komt 'er met kraab'n en biet'n
het gaat hem steeds minder goedhij rakt an leger waal
het gaat hem volledig voor de windhij het de wereld ien 'n deuske
het gaat hem voor de windhij het de wiend ien 'e zeil'n
het gaat hoe dan ook doorhet gijt deur al moet d' onnerste steen boov' m komm' n
het gaat met hem de verkeerde kant uithij rakt aal verder van huus
het gaat niet altijd op dezelfde maniervandoag is guster niet
het gaat niet zo als als we gewoon zijn't gijt aans as aans
het gaat redelijk't gijt wel aan
het gaat redelijk goed't gijt wel aan
het gaat uitstekend met hemhij is goed te lande komm'm
het gaat van een leien dakje't lopt op roltjes
het gaat wat op en neerhet gijt wat op 'n del
het gaat wat op en neerhet gijt met hoogt'n en leegt'n
het gaat weer als vanoudswe benn'n weer tuus
het gaat zeer moeizaam't gijt met hang'n en wurg'n
het garen zit in de war't goar'n zit ien tuus
het geeft niet hoor't dut niks heur
het geld komt langzaam binnende cent'n drubbel'n binn'n
het geluk achtervolgt hemhij lopt op rooz'n
het geluk heeft hem in de steek gelaten't geluk het 'em de rug toekeerd
het gespaarde is winstaal wa'je spoart hemm'n is winst
het gesprek kwam goed op gangde tong'n kwaam'n lös
het gevaar niet onder ogen willen zienstruusvogelpoletiek hanteer'n
het gevaar proberen uit de weg te ruimen't gevoar onner oog'n zien
het gevaarlijke werk opknappende kestanjes uut 't vuur hoal'n
het gewone volkjan rap en zien moat
het gewone volkJaan met de pet
het ging met die twee niet zo goedhet bodderde niet tuss'n die beid'n
het goede wordt soms beloond met het kwadeondaank is 's werelds loon
het heeft me bijzonder goed gesmaakt't was of 'n engeltje me ien de mond piste
het heeft niks overhet ken gien poch'n lied'n
het hele zoodje viel om't heule kakje viel onnersteboov'm
het helpt heel weinig't is 'n drup op 'n gloei'nde ploat
het hoeft niet allemaal perfect te zijnscheve ding'n pizz'n ook
het hoeft vandaag niet persé klaar hoormörg'n is d'r weer 'n dag
het houdt niet over't ken gien poch'n lied'n
het huis is netjes op orde't huus is netjes an kaant
het iemand naar de zin makenéén noar de oog'n zien
het interesseert hem helemaal nietshij toalt d'r niet noar
het interesseert me niets't ken me gien bom schill'n
het interesseert mij helemaal niets´t ken me gien spier schill´n
het interesseert mij totaal niethet ken mij gien biet schill'n
het is allemaal al geregeld't zit aalmoal ien kann'n en kruuk'n
het is allemaal dik voorelkaar't is aalmoal veur de bakker
het is allemaal geluk't is 't rad van oav'mtuur
het is allemaal goed geregeld't is ien kann'n en kruuk'n
het is allemaal goed voorbereid't benn'n aalmoal hapkloare brokk'n
het is allemaal weer opgeruimd' t is aalmoal weer aan kaant
het is anders dan het lijktschien bedrugt
het is bar en boos't is bij de knien'n om oaf
het is bijna klaarhet is omtrent' n kloar
het is bijzonder slecht weer't is ja gien weer geliek
het is daar altijd een karige bedoening't is doar altied aarmoedjetroef
het is daar altijd hetzelfded'r is doar weineg varioatie
het is daar armoedje troefde muuz'n legg'n doar dood veur de broodtrom
het is daar dood katoendoar zit gien leev'm ien 'e brouwerij
het is daar één grote troep't is doar één grode janboel
het is daar een janboel't is doar 'n huusholling van jan steen
het is daar geen zuivere koffie't is doar niet pluus
het is daar griezelig' t spoekt doar
het is daar oud en versleten't is doar thee met widde pundjes
het is dood katoen daard´r zit doar gien leev´m ien ´e brou- werij
het is druk op het trottoir't is drok op 'e riep
het is een echte grappenmakerhij zit zo vol grapp'm as 'n bok vol keudels
het is een gierigaard't is 'n zunege miegerd
het is een penibele situatie voor mij't wodder stijt mij tot de lipp'm
het is een vies vrouwtje'k wol heur met 'n tang nog niet aanpakk'n
het is een wel heel simpel iemand't lijt niet aan heur dat de oorlog nog niet aofloop'm is
het is een zegen een vrouw te hebben die met geld kan omgaaneen zunege vrouw is de beste spoarpot
het is er totaal vol meeaal wat de klok slagt
het is erg heet' t is glenhiet
het is gereed voor gebruik't is kant en kloar
het is heel erg't is bij de knien'n om oaf
het is hier wonderschoon't is hier net 'n paradies
het is maar spel't is moar 'n spultje
het is mij om het even't zal mij worst weez'n
het is mij om het even't ken mij gien biet scheel'n
het is mij om het even't ken mij niks vertaraboem'm
het is mij om het even't mokt mij heul'ndaal niks uut
het is momenteel niet druk't is niet drok op 't heed'n
het is nergens beter dan thuis't is naarg'ns beder as tuus
het is niet altijd liefde en geluk' t is niet altied rozegeur en moaneschien
het is niet anders't zit niet aans
het is niet normaal't is aans as aans
het is niet zekerhet stijt op lözze schroev'm
het is nog goed afgelopend'r is gien man overboord
het is nu te ver gegaannou benn'n de roap'n goar
het is of het één, of het ander't is kiez'n of deel'n
het is onvoorspelbaar'n dubbeltje ken roar roll'n
het is ook nooit goed't is niet goed, of 't deugd niet
het is precies hetzelfde, maar toch lijkt het anders't is 't zulfde goar'n, moar 't zit op 'n aaner klöske
het is prima in orde't is dik veur 'n anner
het is snel klaar't is zo moar kloar
het is teruggevonden't is boov'm wodder
het is tijd om naar bed te gaan't is berregoanstied
het is toch uitgelekt't is of de steen'n sprook'n hemm'n
het is van zeer goede kwaliteit't is van 't boovm'ste bordje
het is wat in dienst, allemaal soldaten' t is wat ien dienst, aalmoal soldoat' n
het is weer laat geworden't is weer 'n loadertje word'n
het is weer om binnen te blijven't is weer om 'n aarvenis te verdeel'n
het is wonderbaarlijk goed afgelopen't is meroakels goed oafloop'n
het is zo duidelijk als maar kan't is zo heller as wat
het is zo helder als het maar kan' t is zo kloar as ' n klondje
het juiste moment kiezen't iezer smeed'n as 't hiet is
het kan allemaal precies't ken aalmoal net
het kan altijd fout aflopen't ken altied misgoan
het kan beter van de grote hoop' t ken beder van de stad as van ' t dörp
het kan goed gaan, het kan verkeerd aflopen't is een dubbeltje op zien kaant
het kan hem de kop kostenzien leev'm stijt op 't spel
het kan net't ken krekt
het kan nog alle kanten opgaan't ken vriez'n, 't ken dooi'n
het kan wel een stootje hebben hoorpak moar aan, 't is dien moeke niet
het klopt helemaaldoar is gien spel tuss'n te krieg'n
het komt allemaal goed, wacht maar afmettertied komt Griet wel ien 'e rokk'n
het komt best wel weer voor elkaar hoor'n kat komt altied weer op zien pootjes terechte
het komt goed op gang' t komt goed op glee
het komt maar zoals het komtdat loat ik over mien kaant goan
het komt op het zelfde neer't is zo laang as 't breed is
het komt op hetzelfde neer' t is van ' t zulfde loak' n ' n pak
het komt toch zo het komtwel dan leeft, wel dan zörgt
het komt uiteindelijk toch weer goed'n kat komt altied op zien poodjes terecht
het komt voor elkaar't komt veur de bakker
het kort mooi in't minnert mooi
het kostte hem moeite om ernaar toe te gaanhij ging d'r hen met lood ien zien schoen'n
het kwam heel onverwachts't kwam zomoar uut de lucht vaal'n
het kwam tot een uitbarstingde bom is borst'n
het laatste argument aangevende leste troef uutspeul'n
het laatste deel kost de meeste moeitede leste loodjes weeg'n 't zwoarst
het laatste stuk is het zwaarstde leste loodjes weeg' n ' t zwoarst
het lag ongeördend't laag schots en scheef
het leeft prettig als men voldoende ruimte heeftien 'e ruumte is wel te weez'n
het leek heel mooi, maar ....d'r zat 'n addertje onner 't gras
het liefst gewoon thuis zijngroag de voet'n onner eig'n toavel
het lijkt heel wathet liekt 'n hele scheet
het lijkt meer dan het is' t liekt meer dan ' t is
het lijkt nergens op't liekt naarg'ns noar
het loopt als vanzelf't lopt op rolletjes
het loopt de spuigaten uit't lopt de spuigoat'n uut
het loopt hem helemaal doorhij is ien 'e boon'n om aart'n te plukk'n
het lukte hen nietze kwam'm op de kovvie
het lukte hen nietze kwamm'm op de kovvie
het maakt allemaal geen verschil't komt aal'moal op 't zulfde del
het maakt mij helemaal niks uit't moakt mij gien mieter uut
het maakt mij niet uithet is mij om 't eev'm
het maakt niet uit hoe je het bekijkt't is zo laang as 't breed is
het maakt niet uit in welke plaats je woontoveraal wordt brood bakk'n
het moet eerst minder mooi worden voordat het fraaier wordt't moet eerst minner word'n veurdat 't beder wordt
het moet er ook nog eens goed uit zien' t oog wil ok wat
het moet hoe dan ook gebeuren't zal deurgoan, al moet de onnerste steen ok boov'm komm'm
het moet niet alleen goed zijn, het moet ook mooi zijn't oog wil ok wat!
het moet ten koste van alles doorgaan't is buug'n of barst'n
het moet, hoe dan ook, doorgaan't is buug'n of barst'n
het nadeel valt reuze meed'r is gien koe bij uut stuur
het nieuws komt direkt uit de bron't nijs komt uut d'eerste haand
het politiekorpsde staarke aarm
het publiek was muisstil't volk was muuskestil
het regent pijpestelen't reegn't dat 't schit
het schiet niets op't wil niks vlott'n
het schip verging geheel en al't schip verging met man en muus
het schip zonk met alles erop en eraan't schip verzoop met man en muus
het schip zonk met alles erop en eraan't schip verging met man en muus
het smaakt mij bijzonder lekkerhet smoakt mij aan de ludje toon' n toe
het steekt bij hem heel nauwbij hem komt alles op 'e weegschoal
het stelt helemaal niets voor't het niks om 't lief
het stelt niet al te veel voor't het niks om 't lief
het stelt niets voor't het niks omme hakk'n
het stond met grote koppen in de krant't ston leev'msgroot ien 'e kraant
het uitschot van de maatschappijJan Rap en zien moat
het valt wel een beetje mee't vaalt wel 'n beedje toe
het venijn zit in de staartonner ien 'e zak vien je de reek'n
het verbaast mij zeermien tuutpott'n nog es an toe
het verliezen ligt nooit aan de verliezer't lijt altied an 'e scheuvels, nooit an 'e scheuvellober
het vriest heel erg't vrust dat 't knapt
het was allemaal voor hem geregeld't was aalmoal veur 'em uutstibbeld
het was bijna niet gelukt't schilde gien hoar of 't was misgoan
het was daar één grote puinhoopalles laag doar ien 't honnerd
het was daar erg onrustigalles was doar ien rep en roer
het was daar geen vetpot't was doar mor moagertjes
het was daar in rep en roer't ston doar op stelt'n
het was daar muisstilje konn'n d'r 'n speld heur'n vaal'n
het was daar niet helemaal schoon't was doar wat sudereg
het was daar overvolmen kon doar gien vin verroer'n
het was er keurig voorelkaar't was d'r ien 'e puntjes
het was er muisstilje konn'n d'r 'n spel heur'n vaal'n
het was kantjeboord't hing an 'n zied'n droadje
het was maar net voldoende't was met de hakk'n over de sloot
het was veel te erg't liep de spuigoat'n uut
het was weer het oude verhaal't was weer 't zulfde liedje
het wasgoed hangt op 't wasrek't wasgoed hangt op 't rik
het water kwam uit de kraan't wodder kwam toe de kroan uut
het werd me duidelijkd'r ging mij 'n lichtje op
het werd nog slechter dan het al wasvan 'e reeg'n ien 'e drup komm'm
het werk is klaarde put is d'r uut
het werk is klaar!kloar is Kees!
het wordt met hem steeds ergerhij het zich van kleine schelm tot grode schelm bekeerd
het zal mij eens benieuwen't zal mij es nij doen
het zal toch moeten gebeuren :doar helpt gien lievemoeder'n aan
het zijn socialistenze benn'n rood op 'e groat
het zit hem echt niet meehij is op 'n ongelukkege moandag geboor'n
het zout in de pap't zolt ien e zuup'mbrij
het zweet borrelde uit zijn gezicht't zwit brobbelde em toe de kop uut
het zweet borrelde uit zijn voorhoofdhet zwit brobbelde 'm toe de kop uut
het zweet borrelt uit mijn gezichthet zwit brobbelt mij toe de kop uut
het zweet gutst uit mijn voorhoofd't zwit brobbelt mij toe de kop uut
hier ben ik blij meehier ben ' k wies met
hier heb ik veel plezier omik ken 't lach'n niet loat'n
hier kan ik helemaal niets meehier ken 'k gien zuup'nbrij van moak'n
hier scheiden onze wegen . . .hier goan w'uut n' anner
hier snap ik niks vanhier krieg ik gien hoogte van
hiervan krijg jij nietsdit spek is niet veur dien bek
hiervoor weet ik geen oplossinghier ken ik gien mouw aan paaz'n
hiervoor weet ik geen oplossingik wiet niet hoe 'k hier met aan moet
hij aast daaropdoar vlast 'er op
hij ademt nogal zwaarhij hiemt d' r over
hij baalt enormhij het de onnerlip op 't daarde knoopsgat
hij begint aan een hele moeilijke klushij woagt zich op glad ies
hij begint het door te krijgen't begunt bij 'em te schemer'n
hij begint meteen aan de klushij let d'r gien gras over groei'n
hij begon bijna te huilenzien lip hing 'em op 't daarde knoopsgat
hij begon zijn betooghij stak van waal
hij begrijpt er niets vanhij begript d'r gien snars van
hij bemoeit zich ook overal meehij stekt ook overaal zien neus ien
hij bestuurde de zaakhij zat an 't roer
hij bezit niets meerhij is stroataarm
hij bezit veel exemplarenhij het verscheid'nt
hij blijft achter met de problemenhij zit met de gebakk'n peer'n
hij blijft altijd de jongstehij blift altied de Bejamin
hij blijft de baashij holt 't heft ien hand'n
hij blijft jeugdig in zijn doen en latende wilde hoar'n benn'n d'r nog niet uut
hij boekte twee succesjes tegelijkhij sloeg twee vlieg' n ien één klap
hij boert steeds slechterhij roakt aan leger wal
hij brulde het uithij schreewde moord en braand
hij deed dat met voorbedachte radewill'ns en wiet'ns dee d'r dat
hij deed dat zonder redenhij dee dat plomverloor'n
hij deed een noodgebedjehij dee 'n schietgebedje
hij deed het heel rustig aanhij dee 't doodgemoedereerd
hij deed het midden op de daghij dee 't op kloarlichte dag
hij deed wat hij had beloofdhij hiel woord
hij deed zijn best niethij gooide d'r moar wat met de pet noar
hij deed zijn best niet erghij smeet d'r met de pet noar
hij deinst er niet voor terug om te liegenhij is van zien eerste leug´n niet borst´n
hij deinst nergens voor terughij is zo haard as 'n spieker
hij denkt alles alleen te wetenhij het de wiesheid ien pacht
hij denkt daar rijk te kunnen wordenhij meent dat doar gold te groav'm is
hij denkt dat alleen hij het weethij het de wiesheid ien pacht
hij deugt nergens voorhij is gien knip veur de neus weerd
hij deugt nergens voorhij het gien goed hoar aan 't lief
hij die het aangaat moet het zich aantrekkenwel de schoen paast, trekke 'm aan
hij die vroeg opstaat kan een gouden dag hebbenmorg'nstond het gold ien de mond
hij doet alsof hij dat werk heeft gedaanhij pronkt met aanermans veer'n
hij doet alsof hij dom ishij holdt zich van de domme
hij doet alsof hij er niets van weethij dut net of zien neus bloedt
hij doet echt nietshij voert gien steek uut
hij doet helemaal niets!hij stijt doar as 'n zak zolt!
hij doet het helemaal geweldigdoar ken je ' n puntje an zuug' n
hij doet het kalm aanhij dut ' t pioano an
hij doet het op z'n dooie gemakhij dut 't op zien elv'mderdegst
hij doet het tegen beter weten inhij dut 'et teeg'n beder wiet'n ien
hij doet net of hij er niets vanaf weethij wiet van de duvel gien kwoad
hij doet niet al te veelhij lopt de kaandjes d'r wat oaf
hij doet niet volwaardig meehij dut met veur spek en boon' n
hij doet nog steeds ondoordachte dingenhij is zien wilde hoar'n nog niet kwiet
hij doet soms wat vreemdhij het roare knoop'n aan 't jak
hij doet waar hij zelf zin in heefthij volgt zien eig'n kop
hij doet wel eens wat vreemdhij het lelijke streek'n op zien kompas
hij doet zijn uiterste besthij zet alles op hoar'n en snoar'n
hij dook plotseling ophij kwam uut de lucht vaal'n
hij draaft van hot naar herhij lopt zich 't gat uut de hoak'n
hij drinkt in een rap tempozien geut lijt goed
hij drinkt vlot opzien geut lijt goed
hij droop afhij ging vot met de steert tuss'n de been'n
hij druipt afhij gijt vot met de steert tuss' n de been' n
hij durft de zaak niet goed aan te pakkenhij lopt d'r om hen as 'n kat om de hiete brij
hij dwaalt steeds verder afhij rakt aal verder van huus
hij eet en drinkt veel te veelhij moakt van zien lief 'n oafgod
hij eet nogal veelhij et me de oor'n van 'e kop
hij en zijn kornuitenhij met zien pazziepant'n
hij fantaseert maar wathij lult uut zien nek
hij gaat bijna overstaghij zit op 'e wip
hij gaat daar onvoorbereid naar toehij gijt doar hen op 'e dolle ruus
hij gaat er met de buit vandoorhij gijt met de winst striek'n
hij gaat er met hele grote stappen doorheenhij gijt d'r met zeuv'mmijlsleerz'n deurhen
hij gaat er zeer snel vandoorhij gijt d'r as 'n speer vandeur
hij gaat extra oplettenhij zet de oor'n ien 't enne
hij gaat met zijn handel op padhij gijt de boer op met zien handeltje
hij gaat mooi rustig zijn ganghij scharrelt mooi wat deur
hij gaat om elk wissewasje naar de huisartshij gijt om elke klapscheet noar de dokter
hij gaat op de bonnefooihij gijt op de dolle ruus
hij gaat van gedachten veranderenhij gijt over stag
hij gaat vroeg naar bedhij gijt met de piek'n op stok
hij gaf haar strafhij nam heur onner hand'n
hij gaf zich overhij streek de vlag
hij geeft aan hoe het moet worden gedaanhij geft de toon aan
hij geeft gemakkelijk veel geld uit't geld glid 'em deur de vingers hen
hij geeft het ophij lijt ' et bieltje d' r bij del
hij geeft meer geld uit dat dat kanhij leeft op te grode voet
hij geeft totaal niets toehij gijt gien strobreed uut zied
hij geeft zich nooit helemaal bloothij holt altied 'n slag om 'e aarm
hij geeft zijn mening niet prijshij wil gien strobreed wiek'n
hij gehoorzaamt niethij wil niet om liek
hij geniet voorspoedhij zit op rooz'n
hij ging als een razende te keerhij speulde op ien 't roare
hij ging dreigenhij liet zien tand'n zien
hij ging er erg bang naar toehij ging d'r hen met lood ien 'e schoen'n
hij ging zich met een vies zaakje bemoeienhij stak zien haand ien ' n wespenust
hij glimt van trotszien neusvleugels trill' n d' r over
hij gooit z'n eigen ruiten inhij smit zien eig'n gloaz'n ien
hij greep zijn laatste kanshij speulde zien leste troef uut
hij gunt iemand anders geen succeshij gunt ' n aaner ' t licht ien ' e oog' n niet
hij haalt de eerste plaatshij gijt met de winst striek' n
hij had al wel grotere problemen opgelosthij haar al wel veur hietere vuur'n stoan
hij had al zijn moed verlorenhij was lamsloag'n
hij had binnenprethij zat zich te verknuuder'n
hij had enorm veel spijthij kon 'em wel veur de kop sloag'n
hij had er geen werk vanhij kon 't op zien slofkes aan
hij had het erg naar zijn zinhij was oareg ien zien nopkes
hij had veel wapentuighij was tot de tand'n toe bewoap'md
hij hangt je een worst voorhij belooft dij gold'n baarg'n
hij heeft al zijn bezittingen verspeeldhij is an leger waal roakt
hij heeft al zijn geld erdoor gebrachthij het de heule pot verteerd
hij heeft al zijn geld verspeeldhij is zo aarm as job
hij heeft alleen aandacht voor zichzelfhij het luuk'n veur de oog'n
hij heeft altijd het grootste woordhij het altied de bek veuraan
hij heeft altijd moeilijkhedenhij is 't lied'n wel wend
hij heeft altijd veel te zeurenhij het altied veul viev'm en zess'n
hij heeft capaciteiten genoeghij is maans genog
hij heeft daar zorgen omhij moakt zich d'r dik om
hij heeft dat bedrijf opgerichthij het de eerste steen lijt
hij heeft de beslissing in handenhij zit op 'e wip
hij heeft de buit binnenhij is boov'mjan
hij heeft de problemen overwonnenhij is weer boov'm jan
hij heeft de strijd verlorenhij mos 't veld ruum'm
hij heeft duidelijk gelijkhij het ' t grootste geliek van de wereld
hij heeft een beetje verkeringhij het wat scharrelderij
hij heeft een blauwtje gelopenhij het blauwe scheen'n
hij heeft een buitenkansje gehadhij het 'n löt uut de lödderij trovv'm
hij heeft een enorme builhij het 'n bult van wonner en geweld
hij heeft een financiele helperhij het 'n melkkoe
hij heeft een flinke borrel ophij het 'n stuk ien 'e kroag
hij heeft een grof taalgebruikhij is ruug ien 'e mond
hij heeft een groot woord maar is week van binnenhij het moar 'n klein hartje
hij heeft een heel dik salarishij verdient geld as wodder
hij heeft een heel groot woordhij het 'n bek as 'n biel
hij heeft een slechte buihij het de bokkepruuk op
hij heeft een uitstekend salarishij het brood op 'e plaank
hij heeft een voorkeurspositiehij het 'n streepke veur
hij heeft een vuurrood hoofdhij het 'n kop as 'n bol
hij heeft er geen werk vanhij speult d'r met as 'n kat met 'n muus
hij heeft er wel zin inhij het 't op de heup'n
hij heeft eruit gegooid wat hem dwars zathij het zien gal spijd
hij heeft geen eigen meninghij is 'n metloper
hij heeft geen geldhij wil met plakjes worrel betoal'n
hij heeft geen moed meerhij het zien kruut verschoot'n
hij heeft geen schade ondervondenhij is d'r zunner kleerscheur'n oafkomm'n
hij heeft gelijkhij het de keudel bij 't schone enne
hij heeft gen argumenten meerhij 's uutkakt
hij heeft heel veel geluk gehadhij''s met zien gat ien de bodderpot vaal'n
hij heeft heel wat in zijn marshij is heul wat maans
hij heeft het bijzonder drukhij het ' t zo drok as ' n piek veur poas' n
hij heeft het bijzonder drukhij het 't nog drokker as 'n piek veur poas'n
hij heeft het er niet moeilijk meehij speult d'r met as 'n kat met 'n muus
hij heeft het erg drukhij huuft niet noar zien pet zoek'n
hij heeft het financiëel goed voorelkaarhij is boov'm jan
hij heeft het goed van eten en drinkenhij het 'n goed kosthuus
hij heeft het niet goed aangepakthij het zich wat op 'e haals hoald
hij heeft het op haar gemunthet het de pik op heur ien
hij heeft het op zijn manier gedaanhij het zien stempel d' r op drukt
hij heeft het veel te drukhet lopt em over de schoen' n hen
hij heeft laten zien wat hij allemaal konhij het zien spoor'n wel verdiend
hij heeft niet te klagen't is 'n geluksvogel
hij heeft niets te vertellenhij het niks ien 'e melk te brokkel'n
hij heeft niets te zeggenhij het niks ien 'e melk te brokkel'n
hij heeft nog (geld) reservehij het nog wat achter de haand
hij heeft nog geen beslissing genomenhij is d'r nog niet over uut
hij heeft nog iets te vertellenhij het nog wat op 'e lever
hij heeft ook wel iets in te brengenhij het ok 'n stem ien 't kapittel
hij heeft plezierhij het schik
hij heeft problemenhij zit ien 'e nust'n
hij heeft slecht zinhij het de bokkepruuk op
hij heeft stinkend rijke oudershij is geboor´n met ´n zulver´n lebel ien ´e mond
hij heeft te veel gegetenhij zit zo vol as 'n potje met peer'n
hij heeft teveel gezopenhij 's boovm'm zien theewodder
hij heeft thuis niets in te brengenhij zit tuus onner de pantovvel
hij heeft veel aspiratieshij het veul aspiroaties
hij heeft veel eisenhij het veul noot'n op zang
hij heeft veel liefdewerk gedaanhij verdient 'n stoel ien 'e hemel
hij heeft veel noten op zanghij het veul noot'n op zang
hij heeft veel vijven en zessenhij het veul fiebelekwint'n
hij heeft veel werk gedaanhij het 'n baarg waark verzet
hij heeft voldoende geld om handenhij zit goed ien 'e slabbe was
hij heeft vreemde uitsprakenhij kroamt 'er roar goed uut
hij heeft wat krediet opgebouwdhij ken ' n potje breek' n
hij heeft wel groter moeilijkheden overwonnenhij het wel veur hiedere vuur'n stoan
hij heeft zich deerlijk vergisthij het 'n dikke bok schoot'n
hij heeft zich vergisthij het zich mishad
hij heeft zich wel bewezenhij het zien spoor'n wel verdiend
hij heeft zijn enkel verzwikthij het zien enkel verstuukt
hij heeft zijn gulp nog openstaanhij het de schuurdeur' n nog oop' n
hij heeft zijn krachten verbruikthij het zien kruut verschoot'n
hij heeft zijn problemen overwonnenhij is boov'm Jan
hij heeft zijn troeven uitgespeeldhij het zien piel'n verschoot'n
hij hield voet bij stukhij hiel' e poot stief
hij hield zich goedhij beet zich op 'e lipp'n
hij hoort er daar helemaal bijhij is doar kiend aan huus
hij hoort er gewoon bijhij is d'r as kiend an huus
hij houdt bijzonder veel van haarhij dragt heur op hand'n
hij houdt hoop, al is de kans van slagen geringhij holdt zich vaast aan 'n strohalm
hij houdt iets achterhij holt 'n slag om 'e aarm
hij houdt wel van een lolletjehij is gek op grapkes
hij houdt zich op de vlaktehij holt 'n achterdeurke oop'm
hij huilde heel erghij reerde snöt en kwiel
hij is (financieel) binnenhij is boov'm jan
hij is achterbakshij het ze achter d'elleboog'n
hij is afgewezenze hemm'm 'm veur de kop steut'n
hij is al weer een heel stuk opgeknapt't is alweer 'n heule Piet
hij is altijd haantje de voorstehij voert altied de boov'mtoon
hij is altijd haantje de voorstehij is altied de belhoamel
hij is behoorlijk over zijn toerenhij is doaneg uut stuur
hij is bekend als een prima venthij stijt as 'n beste kirrel te boek
hij is bezig met een klusjehij het 'n putje onner hand'n
hij is bezopenhij het te diep ien 't glaas keek'n
hij is bezopenhij het 'n stuk ien 'e kroag
hij is bezopen (dronken) hij het 'n stuk ien 'e kroag
hij is bijzonder kwaadhij het de smoor ien
hij is bovenjanhij het de kop deur 't helster
hij is buiten ademhij is achter de puust
hij is chagrijnighij het de bokkepruuk op
hij is daar blij meehet dut 'em goed
hij is daar geboren en opgegroeidhij 's doar geboor'n en getoog'n
hij is daar niet in zijn elementhij is doar as 'n vis op 't dröge
hij is daar onbekendhij wiet doar heg nog steg
hij is daartoe heel goed in staathij 's maans genog
hij is danig afgezwakthij ken nog gien stro stukk'nd biet'n
hij is de baashij deelt de loak'ns uut
hij is de boosdoener van de familiehij is altied 't zwaarde schoap
hij is dodelijk vermoeidhij lopt op zien tandvlees
hij is doodstilhij is muuskestil
hij is door de mazen van het net gekropenhij is deur de moaz'n van 't net kroop'n
hij is dronkenhij is ien 'e eulie
hij is dronkenhij het te diep ien 't glaas keek'n
hij is dronkenhij het ' n stuk ien de kroag
hij is druk bezighij is drok ien 'e weer
hij is echt domhij is zo dom as 't achterenne van 'n koe
hij is echt oneerlijkhij is zo vaals as schuum op 't wodder
hij is een beetje downhij zit wat ien ' e put
hij is een beetje gekbij hem zit ' n schroefke lös
hij is een betweterhij het de wiesheid ien pacht
hij is een bietserhij is 'n klaplober
hij is een diefhij het lange vingers
hij is een echte doorbijter't is 'n echte vuurvreder
hij is een echte gentlemanhij is op en top ' n heertje
hij is een ernstig iemandhij is zwoar op 'e haand
hij is een ervaren manhem kenst om 'n boodschap stuur'n
hij is een flikflooierhij het 'n fluweel'n tong
hij is een forse man gewordenhij is oareg uut de kluut'n wozz'n
hij is een hebberig iemandhij wil 't midd'nste en de beide end'n
hij is een ietsjes vreemd persoonhij het 'n klap van 'n meul'nwiek had
hij is een oproerkraaierhij is 'n raddraaier
hij is een vechtersbaas't is een kemphoan
hij is een vreemde kostgangerhij het roare knoop'n aan 't jak
hij is een zonderlinghij is 'n buut'nbeendje
hij is eigenwijshij dragt 't haart hoog
hij is enorm scherp als hij spreekthij het 'n bek as 'n biel
hij is er even tussenuithij is eem aan de flitter
hij is er maar bij inhij zit onner de plak
hij is er op een slinkse manier langsgeglipthij is deur de moaz'n van 't net kroop'm
hij is er stiekem vandoorhij is 'em smeerd
hij is er stiekem vandoor gegaanhij is met de noorderzun vertrokk'n
hij is er stiekum vandoor gegaanhij is d'r tuss'nuut kneep'n
hij is eraan ontglipthij 's deur de moaz'n van 't net gleed'n
hij is eraan verslaafdhij is d'r aan verslingerd
hij is erg bang't hemd trilt em veur 't gat
hij is erg brutaalhij het ' n bret veur de kop
hij is erg magerhij is brandholtjemoager
hij is erg ondeugendhij is allernoaste ondeung'd
hij is erg ouderwetshij het nog met Noach onner de honnekaar loop'm
hij is erg speels momenteelhij het ' t veurjoar ien ' e kop
hij is erg veeleisendhij het veul noot'n op zang
hij is erg zuinighij hold de haand op 'e knip
hij is erg zuinighij wil zien aaigen stront wel vreten
hij is erop gebrandhij is d'r tuuk op
hij is es weer booshij het de (bokke-) pruuk weer op
hij is failliethij hangt an 'e latt'n
hij is failliet verklaardhij zit an 'e grond
hij is franterigzien muts stijt verkeerd
hij is gaan rentenierenhij het zien anker uutgooid
hij is geestelijk niet in ordehij lopt met meul' ntjes
hij is gek op drank en vrouwenhij holt van 'n wientje en 'n Trientje
hij is gewoon heel domhij wiet van gien toet'n of bloaz'n
hij is gezakthij is sjeesd
hij is glansrijk geslaagdhij is dubbel en dwaars sloagd
hij is goed bij de tijd!hij is niet van guster!
hij is goed met de zaak op de hoogtehij wiet uut welke hoek de wiend waait
hij is heel erg tevredenhij voelt zich de keuning te riek
hij is heel hard in zijn bewoordingenhij het 'n tong as 'n scheermes
hij is heel slecht ter been't is 'n hakk'nkruk
hij is helemaal in de warhij lopt te moal'n
hij is helemaal in de warhij is 't spoor heulemoal biester
hij is helemaal van streekhij is totoal van de wies
hij is het liefst lekker thuishij zit 't liefst op 't nust
hij is iedereen aan het vleienhij lopt met de stroopkwast
hij is ietwat achterbakshij knipt de kat ien 't duuster'n
hij is in de diarreehij is ien ' e dunne
hij is in de warhij is ien de boon'n
hij is in doodsgevaarzien leev'm stijt op 't spel
hij is in een dolle buihij het de kolder ien de kop
hij is in zijn sashij is ien zien nopkes
hij is kerngezondhij is zo gezond as 'n vis
hij is kortzichtighij kikt niet verder as zien neus laang is
hij is leider van de zaakhij holdt de teugels ien hand'n
hij is liever lui dan moehij wil zien eig'n zwit niet ruuk'n
hij is luihij wil niet op 't iezer biet'n
hij is niet de pienterstehij het 't buskruut niet uutvond'n
hij is niet de snuggerste't is gien hoogvlieger
hij is niet echt te vertrouwenhij is niet helemoal zuuver op de groat
hij is niet erg bijdehandhij het niet veul ien zien mars
hij is niet erg pienterhij is niet bot snugger
hij is niet geheel zeker van zijn zaakdie stijt niet vaast ien zien schoen'n
hij is niet goed bij zijn verstandhij het 'n klap van de meuln'wiek had
hij is niet goed snikhij zicht ze vlieg'n
hij is niet in ordehij is van 'e kook
hij is niet standvastighij stijt niet vaast ien zien schoen'n
hij is niet te genietenhij het de bokkepruuk op
hij is niet te vertrouwenhij is niet zuver op ' e groat
hij is niet te vertrouwenhij het ze achter de elleboog'n
hij is niet tot veel in staathij het niet veul ien zien mars
hij is niet volwaardigje kenn'n 'em niet veur vol aanzien
hij is niet waard nog langer te levendie mozz'n ze ophang'n an 'e hoogste boom
hij is nog meer van plan te gaan doenhij het nog meer piel' n op zien boog
hij is nog niet volwassenhij is nog niet goed dreug achter d'oor'n
hij is nog steed onbezonnenzien wille hoar'n benn'n d'r nog niet uut
hij is nogal kwaadhij het de oog'n boov'm ien 'e kop
hij is oliedomhij is zo dom as 't achterenne van 'n koe
hij is onderweghij is onnerweeg'ns
hij is ongecontroleerd bezighij gijt as 'n roaz'nde te keer
hij is ongedurighij het gien zitt'nd gat
hij is onverschrokken't is 'n vuurvreder
hij is ook niet de snuggerstehij het ' t buskruut ook niet uutvonn' n
hij is ook niet dom!!hij is ok niet van guster!!
hij is op de kluiten gekomenhij het de kop deur 't haalster
hij is op speurend op zoekhij is an ´t struun´n
hij is over het paard getildhij lopt noast zien schoen'n
hij is overstuurhij is van 'e kook
hij is puisterighij zit onner de puust'n
hij is schatrijkhij bulkt van 'e cent'n
hij is slechts hulppredikanthij is 'n blikk'n doom'nee
hij is sterk vermagerdhij vaalt van 'e groat
hij is stiekem er tussen uit geknepenhij is met stille trom vertrokk'n
hij is stomdronkenhij is zo dronk' n as maastricht
hij is superdomhij is nog dommer as 't achterene van 'n koe
hij is te voortvarendhij is hiet geboakerd
hij is tegendraadshij is teeg'n de keer ien
hij is totaal berooidhij is zo aarm as Job
hij is totaal in de warhij is heul'ndaal van streek
hij is totaal van streekhij is heul'ndaal uut stuur
hij is uiterst zuinig't is 'n penning zestien
hij is uitgerangeerd't is doan met zien hoge sprong'n
hij is van hetzelfde soorthij is uut 't zulfde holt sneed'n
hij is van lotje getikthij zicht ze vlieg'n
hij is vandaag erg prikkelbaarhij is met 't verkeerde been uut berre stapt
hij is veroordeeldhij zit op 't zundoarsbankje
hij is voor de schijn verdrietighij reert met 't ene oog, met d'aaner lacht 'er
hij is weer aan de beterende handhij komt d'r weer boov'mop
hij is weer een heel stuk beter't is alweer 'n heule Piet
hij is weggegaanhij is votgoan
hij is wel heel erg scheelhij kikt met t'rechteroog ien 't linker buusgat
hij is wispelturighij draait met alle wiend'n
hij is zakenman in hart en nierenhij 's op en top 'n zoak'man
hij is zeer alerthij zit d' r op as ' n bok op de hoaverkist
hij is zeer luihij het zien hand'n vrede beloofd
hij is zeer magerhij ken wel met de knien'n deur de tralies eet'n
hij is zeer onbeschofthij het 'n bret veur de kop
hij is zeer vermagerdhij is van 't gaanzebord oafloop'n
hij is zich van geen kwaad bewusthij wiet van 'e prins gien kwoad
hij is zo trots als een pauwhij lopt as 'n koater ien 'e mörg'ndauw
hij is zuinighij gooit zien cent'n niet over de baalk
hij kan alsmaar dooretenhij het 'n lintwurm
hij kan elk moment ontslagen wordenhij zit op 'e schopstoel
hij kan geen kant meer uitze hemm'n 'em schoakmat
hij kan geen kant uithij zit as 'n röt ien 'e val
hij kan het alleen zo doenhij wiet niet beder
hij kan het uitstekendhij het d'r slag van
hij kan liegen zonder te blozenhij ken lieg'n of 't drukt stijt
hij kan niet doen wat hij graag wilhij ken zien ei niet kwiet
hij kan nog iets tegemoet zienhij het nog wat tegoed
hij kan nog op iets rekenend'r stijt 'em nog wat te wacht'n
hij kan op meerdere manieren zijn zin krijgenhij het meer as één piel op zien boog
hij kan praten als de bestehij 's goed van 'e tongriem sneed'n
hij kan van zijn spaargeld royaal levenhij het de schoapkes op 't dreuge
hij kan wel van zijn kapitaal levenhij het de schoapkes wel op 't dröge
hij kan zich financieel wel reddenhij is 't heertje
hij kan zichzelf best reddenhij lopt niet ien zeuv'm sloot'n tegeliek
hij kan zijn verhaal niet uitdragenhij ken zien ei niet kwiet
hij kan zwijgen als het grafhij ken de lipp'm goed dicht holl'n
hij keek beteuterdhij keek op zien neus
hij kent zijn grenzen niethij ken gien moatholl'n
hij kijkt zeer ontevredenhij het ' n gezicht as ' n oorwurm
hij klaagt nogal wathij klagt steen en been
hij klopt de zaakjes ophij mokt van 'n scheet 'n dunnerslag
hij knokt voor zichzelfhij let zich de kees niet van 't brood eet'n
hij komt altijd met hetzelfde op de proppenhij slagt altied op 't zulfde aambeeld
hij komt daar ontredderd vandaanhij komt van kolle kermis thuus
hij komt er mooi weer bovenophij komt mooi weer op 'e kluut'n
hij komt er openlijk voor uithij stekt 'et niet onner stoel'n of baank'n
hij komt gemakkelijk aan zijn geldhij wordt sloap'ndeweg riek
hij komt hard over, maar innerlijk is hij best aardig't is 'n haarde kirrel met 'n zaachte keeskorst
hij komt hulp bieden als de klus is geklaardhij komt met zolt as 't ei op is
hij komt uit een goed gezinhij is van goeie komoaf
hij komt voor zichzelf ophij let zich 't kees niet van 't brood eet'n
hij kon dat bemachtigenhij kon doar zien haand op legg'n
hij kon er niet meer tegenhij was kepot
hij kon geen woord uitbrengenhij ston met de mond vol tand'n
hij kon het geestelijk niet meer aanhij ging d'r heul'ndaal onnerdeur
hij kon het niet bijbenenhij kon niet metkomm'm
hij kon niets beginnenhij kreeg gie poot ann 'e grond
hij kon zich nog net inhoudenhij beet 'em op de lipp'm
hij kon zich uitlevenhij kon zien haart ophoal'n
hij kon zijn beloften niet nakomenhij kon 't niet woarmoak'n
hij kon zijn toezegging niet waarmakenhij kon 't niet noakomm'm
hij koopt alles op de pofhij kocht alles op 'e lat
hij koopt alles wat hij leuk vindthij kocht veur ' t voaderlaand vot
hij kreeg dat moeilijk over zijn lippenhet kwam 'em stoer toe de ströt uut
hij kreeg een complimentjehij kreeg 'n pluumke
hij kreeg geen gram tekorthij het 't volle pond kreeg'n
hij kreeg het in de gatenhij kreeg 't ien 'e neus
hij krijgt de schuldhij is 't zwaarde schoap
hij krijgt een voorkeursbehandelinghij het 'n streepke veur
hij krijgt er echt zin inhij krigt 't op 'e heup'n
hij krijgt er zin inhij krigt 'et op zien heup'm
hij krijgt het behoorlijk benauwd't wordt 'em hiet onner de voet'n
hij krijgt het liefst alleshij wil 't midd'nste en de beide end'n
hij krijgt het maar niet op een rijtjehij wiet niet uut welke hoek de wiend waait
hij krijgt ontslaghij gijt de loan uut
hij krijgt waar hij recht op heefthij krigt loon noar waark'n
hij krijgt wel erg veel te verdurenhij zit ien 'e hoek woar de klapp'm vaal'n
hij krijgt zijn strafhij krigt d'r van laangs
hij kwam aanrijden met een noodganghij kwam ' er aan met ' n rötgang
hij kwam dronken thuishij kwam op de kop tuus
hij kwam op borgtocht vrijze liet' n ' em op börgtocht loop' m
hij kwam op het juiste momenthij is met de neus ien 'e bodder vaal'n
hij kwam regelmatig langshij kwam nogal gauw es aan
hij laat dat niet door gaanhij wimpelt dat oaf
hij laat zich niet van de wijs brengenhij het 'n kop woar d'r noar leeft
hij lachte heimelijkhij lachte ien zien vuustje
hij lag daar in onmachthij laag doar te spinhakk' n
hij leeft er maar op loshij stoort zich aan God noch gebod
hij leeft moeilijkhij is zwoar op 'e haand
hij leeft noghij 's nog leemteg
hij leeft op te grote voethij het 'n te grode broek aan
hij leeft van de bedelinghij leeft op de schop en de bonk
hij leeft van zijn reserveshij teert op zien vet
hij liegt alsof het gedrukt staathij lugt, dat d'r rook boov'm zien kop hangt
hij liegt dat het gedrukt staathij lugt dat 'er barst
hij liegt met een stalen gezichthij lugt of 't drukt stijt
hij liegt nog al eens een keerhij ís van 'e eerste leug'n niet borst'n
hij liegt zonder te blozenhij lugt of 't drukt stijt
hij liep nogal moeilijkhij liep te hinkelepink'n
hij liep te ijsberenhij was an 't hen en weerken
hij liet niets van zich horenhij gaaf toal noch teek'n
hij liet verstek gaanhij kwam niet opdoag'n
hij liet zich helemaal gaanhij was heulemoal lössloag'n
hij liet zijn kans voorbijgaanhij liet de vogel over 't net vlieg'n
hij loert op zijn kanshij zit op ' t vinketouw
hij loopt altijd vooraanhij is altied hoandje de veurste
hij loopt heel trotshij lopt as 'n stoterse hoan
hij loopt in een overhemdhij lopt ien 't blode bezroen
hij loopt met molentjeshij lopt met meul'ntjes
hij loopt mij voor de voetenhij stijt mij ien 't licht
hij loopt nogal trotshij lopt as 'n stoterse hoan
hij loopt op zijn laatste benenhij het de piep uut
hij loopt te prakkizerenhij lopt te moal'n
hij loopt zeer behoedzaamhij lopt op eier
hij loopt zeer voorzichtig't is net of 'er op eier lopt
hij loopt zich het apezuurhij lopt zich uut de noad
hij luisterde niet met aandacht' t ging bij ' em ' t ene oor ien en ' t aaner oor uut
hij luistert niet naar raadgevershij slagt goeie road ien 'e wiend
hij lust graag een borrelhij speit d'r niet ien
hij lust graag een borrelda's 'n beste iennemmer
hij lust graag een borrelhij holdt wel van 'n drupke
hij maakt er maar gauw iets geheel anders vanhij geft d'r gauw moar 'n draai aan
hij maakt het wel heel erg bonthij moakt het al te bont
hij maakt het zichzelf niet gemakkelijkhij hoalt zich heul wat op 'e haals
hij maakt ook wel eens een foutjeda's ook gien heileg boondje
hij maakt z'n eigen gezin zwarthij beschit zien eig'n nust
hij maakt zich zorgen voor nietshij mokt zich onneudeg zörg'n
hij mag daar doen wat hem wordt opgedragenhij moet doar opzitt'n en poodjes geev'm
hij mag nu gaan rentenierenhij wordt op staal zet
hij mocht niet meedoen met de groephij ston d'r bij veur Piet Snöt
hij moest betalenhij mos ien 'e bus bloaz'n
hij moest een stapje terug doenhij mos wat ienbiend'n
hij moest het tegen zijn wil in toch doenhij mos d'r aan geloov'm
hij moest inbindenhij mos zoede broodjes bakk'n
hij moest kiezen uit twee slechte oplossingenhij zat tuss'n twee vuur'n
hij moest met minder genoegen nemenhij mos 'n veer loat'n
hij moest meteen vertrekkenze weez'n 'em 't gat van 'e deur
hij moest nu wel betalenhij mos over de brug komm'm
hij moest wel bekennenhij viel deur de mand
hij moest zich aanpassenhij mos omstoan leer'n
hij moest zich behoorlijk aanpassenhij mos oareg omstoan leer'n
hij moest zijn ongelijk erkennenhij viel deur de mand
hij moet alle aanmerkingen altijd aanhorenhij is echt 't pispoaltje
hij moet niet zo raar doenloat ' em hen loop' m te schiet' n
hij moet teveel dingen tegelijk uitvoerenhij zicht deur de bom'm 't bos niet meer
hij moet wel mee doenhij ken d' r niet onneruut
hij moet zelfstandig wordenhij moet op eig'n been'n stoan
hij moet zijn mening prijsgevenhij moet kleur bekenn'n
hij moet zijn rekeningen betalenhij moet over de brug komm'n
hij nam de benenhij nam 't hoazepad
hij nam de verkeerde beslissinghij sloeg de plaank mis
hij nam genoegen met minderhij koos eier veur zien geld
hij neemt risico'shij begeft zich op glad ies
hij neemt veel risico'shij zet veul ien 'e woagschoal
hij onderschat de gevarenhij gijt over éénnachts ies
hij overdrijft nogalhij moakt van 'n scheet 'n dunnerslag
hij overtrof zichzelfhij schoot uut zien slof
hij overwint zijn moeilijkhedenhij komt weer boov'm wodder
hij overziet de nieuwe situatie eerst eens goedhij kikt as 'n kat ien 'n vremd pakhuus
hij overziet de nieuwe situatie eerst eens goedeerst de kat uut de boom kiek'n
hij paait elkeen met mooie woordenhij lopt met de strooppot
hij paait haar vleiendhij smeert heur met de stroopkwast om 'e mond
hij pakt de zaak fout aanhij kraabt 'em woar d'r gien jeuk het
hij pakte zijn winsthij sloeg zien slag
hij piekert veel te veelhij het muzenust'n ien 'e kop
hij pochte er nogal overhij snaarde d'r nogal van
hij praat aan één stuk doorhij is 'n revelscheet
hij praat aan één stuk doorhij proat 't honnerd uut
hij praat aan één stuk doorzien bek is ien 'e schiederij
hij praat met dubbele tongzien tong slagt dubbelt
hij praat over zijn grootste hobbyhij zit op zien stokpeerdje
hij praatte aan één stuk doorhij proatte 't honnerd uut
hij prakkizeert te veelhij het muzenust'n ien 'e kop
hij prijst zichzelf graaghij maag 'em zulf groag opsnied'n
hij probeerde slinks zich eruit te pratenhij wrong zich ien alle bocht'n
hij probeert hem in te palmenhij smeert 'em stroop om 'e mond
hij profiteert er van meehij pikt d'r 'n groantje van met
hij profiteert van een anderhij leeft op 'e schop en 'e bonk
hij raakte bewustelooshij viel van zien stokje
hij raakte bewustelooshij viel ien katzwiem
hij schat het maar wathij dut d' r moar ' n gooi noar
hij schepte meer in zijn bord dan hij op konhij haar de oog'n groder dan de moag
hij schoot totaal niet ophij keudelde moar wat aan
hij schrijft een hele boze briefhij deupt zien pen ien gal
hij schrok zich het apezuurhij schrok 'em 't oapezuur
hij slaagde glansrijkhij sloagde met vlag en wimpel
hij slaat een gemene toon aanhij spijt roar goedje
hij spaarde wel zichzelfzulf ston 'er buut'n schot
hij speelde de baashij speulde op zien poot
hij spreekt alweer over zijn hobbyhij zit alweer op zien stokpeerdje
hij spreekt met onshij stijt ons te woord
hij staat altijd vooraanhij is altied hoantje de veurste
hij staat daar als een meelbaalhij stijt doar as 'n zoltzak
hij staat daar goed aangeschrevenhij is doar de mooie kirrel
hij staat daar waar de klappen vallenhij stijt ien 't verdomhoekje
hij staat gunstig bekendhij stijt ien 'n goeie reuk
hij staat niet erg gunstig bekendhij is bekend as de bonte hond
hij staat te popelenzien hand'n jeuk'n 'em
hij staat voor jokerhij stijt ien zien hemd
hij stelde het te mooi voorhij beloofde 'n koe met gold'n hoorn's
hij stelt zich afwachtend ophij wacht de bui oaf
hij stond doodstilhij ston stok-stief-stil
hij stond er als een sul bij te kijkenhij stond veur Piet Snöt
hij stond er heel dicht bijhij ston d'r op 'e neus en oor'n bij
hij stond er machteloos bijhij kon alleen moar toekiek'n
hij stond helemaal perplexhij was heulndaal verbaldereerd
hij stond met de mond vol tandenhij was sproakeloos
hij stond op een veilig plekjehij ston buut' n schot
hij stond pardoes op straathij ston ien eent op stroat
hij stond perplexhij was verbaldereerd
hij stoof voorbijhij snoof d' r laangs
hij stopt ermeehij kapt d' r met
hij stopt ermeehij gooit de biel d'r bij del
hij stortte zijn woedend hart uithij spijde vuur en vlam
hij strijkt veel provisie opd'r blift nogal wat an zien striekstok hang'n
hij stuitte op verzethij liep met de kop teeg'n de muur
hij trad kordaat ophij was slagveerdeg
hij trekt zich die roddels over hem niets aanhij het 'n brede rug
hij trekt zich het commentaar niet aanhij het 'n brede rug
hij twijfelthij hinkt op twee gedacht'n
hij vecht ervoorhij holdt de kop d'r veur
hij vecht om zijn gezicht niet te verliezenhij vecht veur liefsbehold
hij vecht tegen iets waarvan hij nooit kan winnenhij vecht teeg'n wiendmeul'ns
hij verdient aan alle kanten' t mes snit an twee kant' n
hij verdient er flink aanhij slagt d'r 'n sloatje uut
hij vergunt haar nietshij gunt heur 't licht ien 'e oog'n niet
hij verstaat zijn vak volledighij kent zien waark van hoaver tot gort
hij vertelde het beeldendhij vertelde 't ien geur'n en kleur'n
hij vertelt door wat geheim moest blijvenhij proat zien mond veurbij
hij vertelt echt nietshij is zo dicht as 'n pot
hij vertelt een heel andere waarheidhij preekt 'n heul aander evangelie
hij vertoont zich nergenshij komt ien gien kerk of klooster
hij verveelt zich de hele tijdhij zit heule doag'n te neuskepeuder'n
hij verzekert ons van alle kantenhij bezweert ons bij hoog en bij leeg
hij verzet zich met hand en tandhij gooit zien gat teeg'n de krib
hij vindt dat o zo heerlijkhij viendt dat och zo lekker
hij viste achter het nethij haar 't noakiek'n
hij voelt zich bedreigdhij zit ien 'e piepzak
hij voelt zich daar niet thuishij zit doar as 'n vis op 't dreuge
hij voelt zich daar thuishij is doar ien zien element
hij voelt zich niet besthij voelt 'em lammenoadeg
hij voert de boventoonhij speult de eerste viool
hij voert geen steek uithij wil niet op 't iezer biet'n
hij vraagt iets waarvan hij het antwoord al weethij vragt noar de bekende weg
hij vraagt om haar handhij vragt om heur haand
hij vreest voor zijn eigen lichaamhij's baang veur zien eig'n hachje
hij waait met alle winden meehij is hen en weer as de wiend
hij wacht voorzichtig afhij holt 'n slag om 'e aarm
hij was beteuterdhij keek op zien neus
hij was bewustelooshij laag ien katzwiem
hij was brutaalhij haar 'n grode mond
hij was buiten zichzelf van woedehij sprong uut zien vel
hij was dolblijhij sloeg 'n gat ien 'e lucht
hij was doodmoehij haar de tong op 't daarde knoopsgat
hij was doodvermoeidhij was radbroakt
hij was door en door nathij haar gien dreuge droad meer aan 't lief
hij was door het dolle heenhij was over zien theewoater
hij was door het dolle heenhij was ien alle stoat' n
hij was enorm booshij was zo niedeg as 'n spin
hij was er de gehele dag niet bijhij was de heule dag onzichtboar
hij was er heel vroeghij was d'r wied op 'e tied
hij was geheel uitgeteldhij laag laanguut
hij was helemaal overstuurhij was heul'ndaal van streek
hij was helemaal uit zijn doenhij was heulemoal verbaldereerd
hij was helemaal uitgeteldhij laag veur meroakel
hij was helshij haar de duvel ien
hij was het daarmee niet eensdat kon ien zien oog'n gien genoade viend'n
hij was in de gelegenheid, maar benutte die niethij was ien Rome, moar het de paus niet zien
hij was in de warhij was uut stuur
hij was ladderzathij was stroalbezoop'm
hij was nergens meer te vindenhij was ien gien veld'n of weeg'n meer te bekenn'n
hij was net van plan te vertrekkenhij ston op 't punt om vot te goan
hij was razendhij ston op zien achterste poot'n
hij was reeds vroegtijdig aan het werkhij was al vroeg ien 'e weer
hij was totaal kapothij was radbroakt
hij was totaal van streekhij was heul'ndaal overstuur
hij was van top tot teen bewapendhij was tot de tand'n toe bewoap'nd
hij was woest op dat meisjehij was duvels op dat wichtje
hij was ziedendhij ston op zien achterste poot'n
hij wed op twee paardenhij het twee iezers ien 't vuur
hij weet er helemaal niets vanhij wiet van toet'n noch bloaz'n
hij weet er totaal niets vanhij wiet d'r gien baal van
hij weet het even niet meerhij is van zien stuk
hij weet hoe het in elkaar steekthij wiet woar Abraham de mosterd vothoalt
hij weet nergens ook maar iets vanhij is te stom om veur de duvel te daanz'n
hij weet niet alles daaromtrenthij het 'n klokje luud'n heurd moar wiet niet woar de klebel hangt
hij weet niet beterhij proat noardat 'er verstaand het
hij weet niet hoe hij het aan moet pakkenhij wiet niet uut welke hoek de wiend waait
hij weet overal wel iets vanafhij is van alle maarkt'n tuus
hij weet precies hoe het moethij het 'et heul'ndaal onner de knei
hij weet van aanpakkenhij wiet van want' n
hij weet van aanpakkenhij wiet van want'n
hij weet van heel veel dingen wat afhij is verhipte veulziedeg
hij weet van heel veel zaken iets afhij is van alle maarkt'n thuus
hij weet zich geen raadhij zit met de hand'n ien 't hoar
hij weigert ook maar iets uit te voerenhij het zien hand'n vrede beloofd
hij werd afgesnauwdhij kreeg ' n grauw en ' n snauw
hij werd brutaalhij zette 'n grode mond op
hij werd er niet anders vanhij bleef d'r ieskold onner
hij werd helemaal uitgehoordhij wer heul'ndaal deurzoagd
hij werd knock-out geslagenhij wer teeg' n de vlakte sloag' n
hij werd op zijn nummer gezethij kreeg de wiend van veur'n
hij werd razend kwaadhij sprong uut zien vel
hij werd voor de leeuwen gegooidhij kreeg votdoalek de vuurdeup
hij werkt erg doeltreffendhij slagt spiekers met kopp' n
hij werkt geheel naar eigen inzichthij warkt op eig'n holtje
hij werkt heel nauwgezet't komt bij hem hiel krekt
hij werkt niet graaghij is liever lui as moede
hij werkt voor een hongerloontjehij verdient het zolt ien de brij niet
hij werkte mee op de achtergrondhij waarkte achter de schaarms
hij wil 't er niet meer over hebbenhij wil gien woord hemm'n
hij wil alles regelenzien hoan wil koning kraai'n
hij wil alles wel hebben, behalve rotzooihij slagt niks oaf, behaalve vlieg'n
hij wil de baas spelenzien hoan moet koning kraai'n
hij wil de baas zijnzien hoan wil keuning kraai'n
hij wil de leiding hebbenzien hoan moet koning kraai'n
hij wil er meer uithalen dan er in zithij wil twee rugg'n uut één zwien snied'n
hij wil er niet over pratenhij wil d'r gien woord van hemm'n
hij wil er ook nog iets aan toe voegenhij dut ok nog 'n duit ien 't zakje
hij wil het niet snappenhij is ziende blind en heur'nde doof
hij wil het tot in detail wetenhij wil 't noadje van de kous wiet'n
hij wil hiervan niets wetenhij stekt zien neus ien 'e wiend
hij wil iedereen wel helpenhij stijt veur elk kloar
hij wil jou geld afhandig makenhij wil dij geld uut de buus klopp'n
hij wil maar steeds doorgaanhij wiet van gien opholl'n
hij wil nog wat kwijthij het nog wat op zien lever
hij wil teveel tegelijk doenhij nemt teveul hooi op zien vörk
hij wil van beide partijen profiterenhij wil van twee wall'n eet'n
hij wil zijn zin doordrijvenhij stijt op zien stuk
hij windt zich hierover onnodig veel ophij moakt van 'n muus 'n eulifant
hij wist alles uit het hoofdhij wis alles uut de kop
hij wist niet hoe hij het moest oplossenhij zat met de hand'n ien 't hoar
hij woont op een schitterend plekjehij woont ien Eden
hij wordt beschimpthij stijt ien zien hemd
hij wordt daar op zijn wenken bediendhij het doar 'n leev'm as 'n luus op 'n zere kop
hij wordt de baashij krigt de boov'mhaand
hij wordt door iemand in het zadel geholpenhij het 'n kruiwoag'n
hij wordt in zijn doen en laten gehinderdhij het 'n blok aan 't been
hij wordt niet geachthij ' s niet ien tel
hij wordt onzekerhij rakt van zien stuk
hij wordt uitstekend verzorgdhij krigt zien natje en zien dreugje op tied
hij wordt voorgetrokkenhij het 'n streepke veur
hij zag er pico bello uithij was om deur 'n rinkje te hoal'n
hij zag het door de vingershij streek zien haand over 't haart
hij zag het niet meer zittenhij zaag d'r gien gat meer ien
hij zakte volledig door de mandhij ging heulemoal onneruut
hij zal het ze betaald zettenhij zel ze mores leer' n
hij zat daar in vol ornaathij zat doar koamerbreed
hij zat daar verdrietig voor zich uit te starenhij zat doar as Job op 'e misbult
hij zat er helemaal naasthij sloeg 'e plaank mis
hij zegt bij de één dit, bij de ander dathij proat met twee mond'n
hij zegt hoe het moet gebeurenhij geft de toon aan
hij zet zich er nu helemaal voor inhij krigt 't op 'e heup'm
hij ziet er erg slecht uithij 's broodmoager
hij ziet er geweldig uithij 's op zien poasbest
hij ziet overal moeilijkhedenhij zicht overaal oap'n en beer'n
hij ziet overal problemenhij is zwoar op 'e haand
hij ziet wat pipshij is wat wit omme snuut
hij zit daarmee in zijn maaghij zit doar met opscheept
hij zit financieel aan de grondhij 's gesjocht'n
hij zit gebeiteldhij zit vaast ien 't zoadel
hij zit gebeiteldhij is onnerdak
hij zit genoeglijk zijn verhaal te vertellenhij zit op zien proatstoel
hij zit goed in zijn velhij is goed op dreef
hij zit in de gevangenishij zit ien 't hok
hij zit in de piepzakhij zit ien ' e rats
hij zit in een hele nare situatieik wol niet groag ien zien schoen'n stoan
hij zit in het legerhij 's onner de woap'ms
hij zit op de juiste plaatshij is de juuste man op 't juuste plak
hij zit op de mooiste plekhij zit op 'n doalderse ploats
hij zit weer stevig te etenhij zit weer goed te load' n
hij zit wel gebeiteldhij zit vaast ien zien zoadel
hij zoekt naar iets wat hij al heefthij zocht noar 't peerd woar d'r op zit
hij zweert het bij alle godendat zweert 'er bij hoog en bij leeg
hoe dan ook, je bent erbeder loat as nooit
hoe dan ook, het geld zal er komen!komt ´t niet uut de lengte, dan wel uut de bredte
hoe dit bekend is geworden weet niemandasof de steen'n spreek'n
hoe gaat het met jou?hoe gijt 't met dij?
hoe haal je dat in je hoofdhoe krigst 't ien dien hazz'ns
hoe kan dat nou gebeurenhoe komt 'n kat an 'n bukk'n
hoe kon ik zoiets nou doen!ik kon me wel veur de kop houw'n
hoe krijg ik een goed adviesgoeie road is duur
hoe krijgt hij dat nou in zijn bezithoe komt 'n kat an 'n bukk'n
hoe krijgt hij het voorelkaarhoe speult 'er 't kloar
hoe meer men bezit, hoe ontevredenerveul mens'n hemm'n veul, gieneen het genog
hoe men het ook doet, het komt altijd klaarhaardlopers en zaachtlopers komm'm beid'nt weer thuus
hoe ouder hoe wijzer men wordtvestand komt met de joar'n
hoe ouder, hoe wijzer't verstaand komt met de joar'n
hoeven jullie niet naar de kerk?huuv'm jem niet noar kerk?
hoge bomen vangen veel windboaz'n krieg'n veul aanmaark'ns
hoop doet leven't beste moar hoop'm, 't slimste komt gauw genog
hoor je mij wel?heur'st mij wel?
horen - heb je wel gehoordhest wel heurd
hou je nog van me?maagst me nog wat?
hou op met dat domme gepraathol op te tjauwel´n
hou op met dat stiekeme lachenhol op te kniez'n
hou op te bekvechtenhol op met hikhakk' n
hou op te klierenhol op te dunnerjoag'n
hou op te mopperenhol op te foeder'n
hou op te mopperenhol op te mekker'n
hou op te morsenhol op te groedjen
hou op te morsenhol op te groedje toet'n
hou op te zeurenhol op te miauw'n
hou op te zeurenhol op te jeuzel' n
hou toch eens op te schreeuwenhol toch es op te belk' n
hou toch op met ruzie maken!hol toch op te kribb'n!
houd je problemen niet voor voor jezelfmoak van dien haart gien moordkuul
houd je taai!!kop d'r veur holl'n!!
houd jezelf in eregooi dien noam niet te grabbel
houd moed!!hol de kop d' r veur!!
houdt het ongeval van iemand anders voor ogen'n schip op 't strand, is 'n boak'n ien zee
ieder huis heeft zijn kruiselk huus het zien kruus
ieder op zijn beurtdie ' t eerst komt, die ' t eerst moalt
ieder spreekt op zijn eigen manierelk vogeltje zingt zoas 't bekt is
ieder zijn smaakelk zien meug
iedereen doet meeelk'neen dut met
iedereen heeft evenveel rechtengelieke monnik'n, gelieke kapp'n
iedereen heeft genoeg aan zijn eigen werkelk het genog zien eig'n tuun te wied'n
iedereen heeft wel eens tegenslagelk huus het zien kruus
iedereen heeft wel watelke gek het zien gebrek
iedereen het zijne gunnenje moet'n de kerk midd'n ien 't dörp loat'n
iedereen is daar altijd welkom't is doar de zoete ienval
iedereen krijgt wel tegenslag te verwerkenas 't reeg'nt, reeg'nt op alle doak'n
iedereen legt de bijbel uit op zijn eigen manierelke ketter het zien letter
iedereen loopt alle kanten maar wat uitze loop'm kris kras deur 'n anner hen
iedereen moet altijd naar haar luisterenzij wil altied 't hoogste woord hemm'm
iedereen moet bijdragen naar draagkrachtje moet'n de schoap'm scheer'n noardat ze wol hemm'm
iedereen moet dat wetenelk moet dat wiet'n
iedereen moet voor zichzelf zorgenelk moet zien eig'n boontjes dopp'n
iedereen omzeilt het leedgien één wil ' t kruus droag' n
iedereen waarschuwen!de störmbaal ien top!
iedereen weet dat reedsda's 'n publiek geheim
iedereen wil graag gezond oud wordenelk wil groag old word' n, moar old weez' n gieneen
iedereen wil graag iemand ontmoeten die geld bezitgeld is de sleudel die op alle slött'n paast
iedereen zijn / haar eigen plezierelk zien meug
iemand aan zijn beloften herinnerenéén op 't vestje spei'n
iemand aansporenéén achter de boksem aan zitt'n
iemand aanzetten zijn ideeën te spuieniemand uut de tent lokk'n
iemand afranselenéén 'n pak op 'e huud geev'm
iemand afranselenéén toetoakel'n
iemand afranselenéén van katoen geev'm
iemand afwimpelenéén met 'n kluudje ien 't riet stuur'n
iemand anders de schuld geven't bij 'n aaner ien 'e schoen'n schuuv'm
iemand anders de schuld gevende schuld bij 'n aaner ien 'e schoen'n schuuv'm
iemand bedriegenéén zaand ien de oog'n strooi'n
iemand beetnemenéén 'n kool steuv'm
iemand bejubelenéén 'n veer op 'e hoed steek'n
iemand belachelijk makenéén de gek aansteek'n
iemand bestraffenéén de kaast uutveeg'n
iemand blij maken met gebakken luchtéén bliede moak'n met 'n dooie mus
iemand buitenspel zettenéén van de boan knikker'n
iemand confronterende kat de bel aanbiend'n
iemand danig voor zijn voeten lopenéén de paas oafsnied'n
iemand de genadeklap gevenéén de nekslag geev' m
iemand de les lezenéén oaftroev'm
iemand de waarheid vertellenéén wat onner de neus wriev'm
iemand de waarheid zeggenéén op ' t vestje spei' n
iemand denkt niet altijd hetzelfde over ietsmörg' n- en oamdgedacht' n benn' n niet altied geliek
iemand die daarvoor geen talent heeft, zal dat nooit onder de knie krijgenwel as ezel geboor'n is, zal as ezel dood goan
iemand die de boel verraadt'n vaalze Judas
iemand die de zaak beduveldflezzetrekker
iemand die een haring verorbertdooie -visje-vreter
iemand die het goed heeft en toch moppertzwien'n word'n knorr'ndeweg vet
iemand die onderweeg is krijgt altijd wel iets'n loopn'de hond vangt altied wel 'n bot
iemand die precies in het gareel looptwat 'n brave hendrik
iemand die veel liegt moet goed kunnen onthouden' n leugenoar moet ' n best geheug' n hemm' n
iemand die veel reist krijgt vaak wel wat'n loopn'de hond vangt altied wel 'n bot
iemand die zich beter voordoet dan die isschone gerdien'n, moar gien loak'ns
iemand dieper in de put helpeniemand help'm van 'e waal ien 'e sloot
iemand dwarsbomenhem 'n speek ien 't wiel steek'n
iemand dwarsbomenéén ien 'e wiel'n ried'n
iemand dwarsbomenéén de voet dwaars zett'n
iemand dwarszittenéén de pas oafsnied'n
iemand dwingenéén 't mes op 'e keel zett'n
iemand dwingen de waarheid te zeggenéén 't vuur an 'e scheen'n legg'n
iemand een goede tip gevenéén wat aan de haand doen
iemand een sneer gevenéén 'n steek onner wodder geev'm
iemand een standje gevenéén van ketoen geev'm
iemand een te hoge prijs laten betalenéén 't vel over d'oor'n trekk'n
iemand een tip gevenéén wat an 'e haand doen
iemand er weer bovenop helpenéén ien 't zoadel help'm
iemand ergerenéén ien 't harnas joag'n
iemand foppenéén ien 'e luur'n legg'n
iemand geweldig prijzeniemand ophemel'n
iemand hardhandig aan iets herinnereniemand wat onner de neus wriev'm
iemand hartelijk ontvangenmet oop'm aarms ontvang'n
iemand heropvoedeniemand ien op 't rechte spoor zett'n
iemand het spreken verbiedenéén de mond snoer'n
iemand het zwijgen opleggenéén overtroev'm
iemand iets betaald zettenéén 'n hak zett'n
iemand iets verduidelijkenéén uut de dreum help'm
iemand iets verduidelijkenéén d'oog'n oop'men
iemand iets verwijteniemand wat veur de voet'n gooi'n
iemand iets wijs makenéén wat op 'e mouw speld'n
iemand iets wijs mijkenéén wat op 'e mouw speld'n
iemand in 't gareel helpenéén op 't rechte spoor zett'n
iemand in bedekte termen bestraffenéén 'n steek onner wodder geev'm
iemand in bedwang houdenéén onner de duum hold' n
iemand in bescherming nemenéén de haand boov'm de kop holl'n
iemand in de groep meetrekkenéén op sleeptouw nemm' n
iemand in de steek lateniemand aan zien löt overloat'n
iemand in de watten leggenéén op hand' n droag' n
iemand in een kwaad daglicht brengenmet de vinger noawiez'n
iemand in een kwaad daglicht stellenéén oafkamm'n
iemand in het ootje nemenéén op ' e hak nemm' n
iemand in het ootje nemenéén op 'e hak nemm'm
iemand in het openbaar te kijk zetteniemand an 'e schandpoal noagel'n
iemand jou wil opleggenéén noar dien haand zett'n
iemand kwaad makenéén ien ' t harnas joag' n
iemand laten struikelenéén poodje licht'n
iemand lof toezwaaieniemand ien 't zunnetje zett'n
iemand met lege handen wegzendeniemand oafscheep'm
iemand met mooie praatjes vlijeniemand hunning om 'e mond smeer'n
iemand met niets naar huis terug zendenmet 'n kluudje ien 't riet stuur'n
iemand mijdenéén links legg'n loat'n
iemand minachtenéén met de nek aankiek'n
iemand naar zijn mening vrageniemand pols'n
iemand neerknallenéén overhoop schiet' n
iemand net een slag voor zijnéén 'n vlieg oafvang'n
iemand niet serieus nemenéén met 'n korreltje zolt nemm'n
iemand nog verder in de put helpenvan de wal ien 'e sloot help'm
iemand onder druk zetten om te beslissenbij één 't vuur an 'e scheen'n legg'n
iemand onder dwang iets laten uitvoerenéén 't mes op 'e keel zett'n
iemand ondergeschikt makenéén onner 't juk deur goan loat'n
iemand ondervragenéén an 'e taand voel'n
iemand onjuiste hulp gevensteen'n veur brood geev'm
iemand ontbiedenéén op 't madje roep'n
iemand ontslaanéén de zak geev'm
iemand onverrichterzake terug zendenéén oafzolt'n
iemand op het goede spoor houdenéén ien 't gareel hold'n
iemand op het rechte spoor zettenéén terecht zett'n
iemand op het verkeerde been zettenéén om 'e tuun leid'n
iemand op het verkeerde been zettenéén 'n rad veur d'oog'n draai'n
iemand op weg helpenéén op streek help'm
iemand op zijn nummer zettenéén de mantel uutveeg'n
iemand op zijn taak wijzenéén de wacht aanzegg'n
iemand opdragen hoe hij het moet doenéén de wet veurschriev'm
iemand overdadig vleienoap wat hest mooie jong'n
iemand overdonderen met aanmerkingenéén de volle loag geev'm
iemand overheersenéén onner de duum holl'n
iemand overvleugelenéén ien 'e schoaduw zett'n
iemand proberen iets in te prentenéén wat ien 't oor biet'n
iemand rustig laten gewordenéén gien strobreed ien 'e weg legg'n
iemand slecht nieuws brengenéén 'n jobstieding breng'n
iemand steeds maar doorverwijzen naar weer iets anderséén van t'kastje noar de muur stuur'n
iemand stevig vastpakkenéén bij de lurv'm pakk'n
iemand streng toespreken'n harteg woordje met één proat'n
iemand te veel lof toezwaaienéén over 't peerd till'n
iemand te veel prijzenéén over ' t peerd till' n
iemand terecht wijzenéén op zien nummer zett'n
iemand terechtwijzenéén op zien nummer zett'n
iemand terechtwijzenéén op 'e vingers tikk'n
iemand terechtwijzenéén zien vet geev'm
iemand tot de orde roepenéén terechte zett'n
iemand tot het uiterste pestenéén 't bloed onner de noagels weghoal'n
iemand tot zwijgen brengenéén de mond snoer' n
iemand totaal niet in de weg staangien strobreed ien 'e weg legg'n
iemand treiterenéén de pest ien joag' n
iemand uit de weg ruimenéén van kaant moak'n
iemand verdedigenveur één 'n lans breek'n
iemand verlaten zonder deze te hebben geholpeniemand ien 'e steek loat'n
iemand vermoordenéén om haals breng'n
iemand verslaanéén ien 'e paan hakk'n
iemand vertellen wat die graag hoortéén noar de mond proat'n
iemand vleienéén noar de mond proat'n
iemand voor aap zettenéén deur de mosterd hoal'n
iemand voor de gek houdenéén ien 'e moaling nemm'n
iemand voor de gek houdenéén veur de gek holl'n
iemand voor de gek houdenéén veur ' t lapke holl' n
iemand voor de voeten lopeniemand ien 't licht stoan
iemand voor de voeten lopenbij één ien 't voarwodder zitt'n
iemand voor het lapje houdende gek met 'em scheer'n
iemand voorbijstrevenéén de loef oafsteek'n
iemand voordeel gevenéén ien 'e koart speul'n
iemand voortrekkenmet twee moat'n meet'n
iemand vragen naar zijn plannenéén an 'e taand voel'n
iemand weer op weg helpenéén weer op streek help'n
iemand weer oprichtenéén op 'e propp'n help'n
iemand wreed bestraffeniemand 'n uutbrander geev'm
iemand zeggen waar het op staatéén de wacht aanzegg'n
iemand zijn baan afhandig makenéén uut 't zoadel wipp'n
iemand zijn gang laten gaaneen geword'n loat'n
iemand's laatste maaltijdzien galgemoal
iemand's voordeel weghalenéén de wiend uut de zeil'n hoal'n
iemands plannen afkijkenéén ien 'e koart kiek'n
iemands plannen bedervenroet ien 't eet'n gooi'n
iemands plannen reeds kenneniemand ien 'e koart kiek'n
iets afmakenwoaraarg' ns de leste haand aan legg' n
iets buit makenwat ien 'e wacht sleep'm
iets controlerende proef op 'e som nemm'm
iets doen zonder dat anderen daar iets van wetenze dut wat op eig'n holtje
iets er zonder nadenken op wagenover één nacht ies goan
iets fouts goedpratenwat krom is rechtproat' n
iets geheel anders gaan aanpakkenuut 'n aaner vat tapp'm
iets goed in het geheugen opslaanwat goed ien 'e oorn knupp'n
iets goed overleggen spaart een hoop tijd lateroverleg is 't haalve wark
iets helemaal fout uitvoeren't peerd achter de woag'n spann'n
iets in de fik stekende rooie hoan kraai'n loat'n
iets in de gaten houden'n oogje ien 't zeil holl'n
Iets in een doosje doen.wat ien 'n deuske stopp'n
Iets in een doosje doen.wat ien " n deuske stopp' n
iets jaloers gadeslaanmet schele oog' n bekiek' n
iets laten omkomenwat om haals komm'n loat'n
iets meedelen wat iedereen al lang wist'n oop'm deur ientrapp'm
iets met tegenzin uitvoerenteeg'n wil en daank
iets moois in het vooruitzicht stellen'n worst veurholl'n
iets moois waar men niet op had gerekendtwaalf eier, dertien kuuk'ns
iets nauwlettend in de gaten houdenop de keper beschouw'n
iets onbekends weigeren te proevenwat de boer niet ken dat et d'r niet
iets onderling ruilenmet gesloot'n beurs betoal'n
iets onderzoekenwat onner oog'n zien
iets op een andere manier doenuut 'n aaner vadje tapp'n
iets prachtig afrondende kroon d'r op zett'n
iets redelijk kunnen kopenwat op ' e kop tikk' n
iets samen aanpakken levert beiden winst opas de ene haand de aaner wast word'n beid'nt schoon
iets samen overleggende kopp'm bij mekoar steek'n
iets steeds maar weer uitstellenwat op 'e lange boan schuuv'm
iets steeds weer uitstellenwat op de lange boan schuuv'm
iets stiekem toelaten'n oogje toekniep'm
iets uitduidentekst en uutleg geev'm
iets uitstellenwat op 'e lange boan schuuv'm
iets uittestende proef op 'e som nemm'n
iets via een omweg vernemenaan de wiet komm'm
iets voor een heel klein prijsje bemachtigenop de kop tikk'n
iets wat bekend is als nieuw verkondigenoop'n deur'n ientrapp'n
iets wat niet mag oogluikend toestaanwat deur de vingers zien
iets weggeven tijdens je levengeev'm met waarme haand
ik begin er echt zin in te krijgen't begunt bij mij te kriebel'n
ik begrijp daar helemaal niets vandoar ken 'k gien touw aan vaastknupp'm
ik begrijp dat nietik krieg d'r gien hoogte van
ik begrijp er helemaal niets meer van't wordt me groen en geel veur d' oog'n
ik beleef er veel plezier aan'k heb d'r kant oaregheid aan
ik ben daar erg bedreven inik heb al zo laang met dat bieltje hakt
ik ben er zat van't komt mij toe d'oor'n uut
ik ben er zat van!!' k heb d' r tebak van!!
ik ben helemaalmin de warde kop lopt mij om
ik ben hier lopend gekomen'k ben hier met mien onnerdoan'n
ik ben niet bang voor jou!ik lust dij wel!!
ik ben niet graag in zijn situatie'k wol niet groag ien zien schoen'n stoan
ik blijf de baasik hol 't heft ien hand'n
ik breng je niet naar de deurkomst d' r wel uut hé?
ik denk dat het wel goed zit'k heb 't er alle vertrouw'n ien
ik denk er beslist niet aangien hoar op mien kop die d'r an denkt
ik ga er vandoorik goa d'r vandeur
ik ga even de ogen toeknijpenik goa eev'm een tukje doen
ik ga even een dutje doenik goa eev' m de binn' kant' n van mien oog' n bekiek' n
ik ga even een poosje wandelenik goa eem 'n schofke kuier'n
ik ga hem eens stevig aanpakken'k zal 'em de oor'n es wass'n
ik ga hem zeggen waar het op staatik zal 'em help'm!
ik ga het even voor jou controlerenik gon 't eev'm veur dij noazien
ik ga naar bedik goa noar betje in de loak'nstroat
ik ga slapenik goa horizontoal
ik ga vroeg naar bedik goa op tied onner zeil
ik garandeer je dat het waar is wat ik zegik maag 'n boon word'n as 't niet zo is
ik geef daar niks omdoar geef ik gien spier om
ik ging er bang naar toe'k ging 'er hen met lood ien 'e schoen'n
ik had er al iets van gehoord' k haar d' r al lucht van kreeg' n
ik had hem nog gewaarschuwd'k haar em nog woarschouwd
ik heb daar geen tijd voordat ken 'k niet wacht'n
ik heb de pest in'k heb de bokkepruuk op
ik heb er genoeg van'k ben d'r zat van
ik heb er grote moeite mee om dit te moeten zienik ken 't host niet met dreuge oog'n zien
ik heb er nu genoeg van!ik heb d'r tebak van!
ik heb er nu genoeg van!!'k heb d'r nou mien nucht van!!
ik heb geen fut meer'k heb de piep uut
ik heb geen hoge dunk van hem'k heb 'em niet veul ien 'e reek'n
ik heb geen tijdik ken ' t niet wacht' n
ik heb genoeg gegeten!'k ben zat!
ik heb het bewijs op papier'k heb 't zwaart op wit
ik heb het onder controleik heb 't ien 'e haand
ik heb het overzicht niet meer' t groeit mij boov' m de kop
ik heb het van horen zeggenas ik lieg, dan lieg ik ien commizzie
ik heb me vergistik heb me mishad
ik heb niet eens gemerkt dat jij wegging'k heb niet immels vernomm'n das't vot gingst
ik heb veel te veel gegetende broek knapt mij zowat
ik herhaal mijn woorden nietik zing gien twee deuntjes veur één cent
ik herkende dat niet meerik kon dat niet tuusbreng' n
ik hinkte op twee gedachten'k ston ien tweestried
ik hoop dat ze snel naar huis gaan'k hoop dat ze gauw opkrazz'n
ik hoorde dat via viadat heb 'k van heur'n zegg'n
ik hou van jouik maag dij wel
ik kan dat volledig beamendat ken ik onnerstreep'm
ik kan haar niet luchten nog zienik heb 't laand aan heur
ik kan je niet zeggen hoe laat het is't is kwart veur struus, as 't haard lopst bist gauw tuus
ik kan maar één ding tegelijkik ken gien twee kerk'n tegeliek bezing'n
ik kan maar een ding tegelijk hoorik ken niet heksen en blauwvaarm
ik kan niet alles tegelijkik ken gien iezer met hand'n breek'n
ik kan niet alles zo maar kopende cent'n groei'n mij niet op 'e rug
ik kan niet meer goed nadenken'k ben heul'ndaal leeg
ik kan niet twee dingen tegelijk doenik ken gien twee kerk'n tegeliek bezing'n
ik ken de moeilijkheden wel hoorik wiet wel woar de schoen wringt
ik ken de problemenik wiet woar de schoen wringt
ik kon goed met hem overwegik kon met 'em ei'n en ploeg'n
ik kon hem wel ik weet niet wat doenik kon 'em wel fienkniep'm
ik kon het maar moeilijk bemachtigenik heb 't veur de helsdeur'n vothoald
ik krijg jou wel in het gareel!!ik krieg dij wel klein!!
ik kwam er niet op wie hij wasik kon ' em niet thuusbreng' n
ik laat me niet beetnemenik loat mij niet besodemieter'n
ik laat me niet in de luren leggenik loat me gien oor'n aannaai'n
ik laat me niet voor de gek houden'k loat me gien oor'n aannaai'n
ik lach me het apezuurik lach mij de buus uut
ik lach me te barsten' k lach me de buus uut
ik leer haar op mijn manier te werkenik zet heur noar mien haand
ik liet een windjemien bips liet 'n boerke
ik lust dit echt niet hoorik ken hier gien slok op krieg'n
ik maakte maar een grapje hoor'k mokte moar 'n grapke heur
ik mag dat meisje nietik ken dat wicht niet uutstoan
ik mag haar nietik ken heur niet uutstoan
ik mag haar wel graag'k maag heur wel lied'n
ik mag hem beslist niet'k maag 'em niet lucht'n of zien
ik mag je graagik maag dij groag lied'n
ik mag jou welik maag dij wel lied'n
ik meende het niet hoor't was moar 'n grapke!
ik merk er niets van'k vernem d'r niks van
ik moest daar bijzonder veel moeite voor doen'k mos 't veur de helsdeur'n weghoal'n
ik noem zomaar een voorbeeldik nuum zomoar 'n dwarsstroat
ik ondervond daar veel hinder vanik zat d'r mooi met opscheept
ik pak hem wel terugdat zel 'k em betoald zett'n
ik peins er niet overgien hoar op mien kop die doaran denkt
ik prakizeer er niet over!!gien hoar op mien kop die d'r om denkt
ik raad jou dat niet aanik ontroad dij dat
ik snap daar niets vandoar begriep ik gien snars van
ik vind jou een naar persoonik heb 'n hekel an dij
ik voel dat het niet goedkomt'k vuul naddegheid
ik voel me lamlendig'k ben radbroakt
ik voel me niet helemaal lekker' k ben wat vremd ien de huud
ik voel me niet verantwoordelijk voor jouelk veur zich, God veur ons all' n
ik voel overal pijnde pokkel dut mie zeer
ik voelde me daar niet veilig' k zat doar met kromme toon' n
ik vond dat mooi't kon minder
ik weet daar niets meer vanvroag mij niks, dan lieg 'k ok niet
ik weet er alles vanik ben heul'ndaal op 'e hoogte
ik weet graag waar ik mee te maken hebik wil wiet'n wat veur vlees ik ien de kuip heb
ik weet het niet zekervroag mij niet, dan lieg 'k ok niet
ik weet niet hoe dat kanda's mij 'n roadsel
ik weet wat mijn onderdanen wensenik ken mien papp'nheimers
ik wil er nu niets meer over horennou is 't uut!!
ik wil even de nieuwsuitzending horen'k wil eev'm de bericht'n heur'n
ik wil even het naar het nieuws luisterenik wil eev'mkes de bericht'n heur'n
ik wil hem niet beledigen' k wil ' em niet veur de kop steut' n
ik wil het hierover niet meer hebbenaaner onnerwaarp . .
ik wil het weten'k wil 't wiet'n
ik wil hierover niet met je pratenvroag mij niks, dan lieg 'k ok niet
ik wil niet met hem ruilenik wil niet ien zien vel zitt'n
ik wil toch even kijkenik woag 'er toch moar 'n oogje aan
ik wil weten hoe het in elkaar steektik wil wiet'n hoe de vörk ien 'e steel zit
ik wil weten wat ik daar aan heb'k wil wiet'n wat veur vlees ik ien 'e kuup heb
ik wist niet meer wie hij wasik kon 'em niet thuusbreng'n
ik word er bang vande grieze lopt mij over de grauwe
ik word hem wel de baas!ik krieg 'em wel klein!
ik zal haar zeggen waar het op staatik zel heur d'oorn wass'n
ik zal hem dat inwrijvenik zal 'em dat op zien brood geev'm
ik zal het jou even duidelijk makenik zal dij uut de dreum help'n
ik zal je bangmaken met de hondik zal dij de hond aanhiez'n
ik zal jou door de vingers zienik zal dij mats'n
ik zal jou eens een beste klap geven'k zal dij 'es 'n oplawiebes verkoop'm
ik zal jou eens onder handen nemenik zal dij de navvel es uutvrutt'n
ik zal jou eruit gooien'k zal dij d'r uut benzeln
ik zal jou slaanik zal dij 'n oplawiebes verkoop'n
ik zal wel weer de minste wezen'k zal mij wel weer opovver'n
ik zat even te dommelen'k zat eev'm te soezeboll'n
ik zeg het niet nog een keerik zing gien twee deundjes veur één cent
ik zit helemaal vol'k ben stenzat
ik zit helemaal vol met etenik zit zo vol as 'n bok vol keudels
ik zou hem zo graag een pak slaag gevende vingers jeuk'n mij
in 't geniep iets uitvoerende kat ien ' t duuster kniep' n
in actie komenien 't geweer komm'm
in aktie komende haand an 'e ploeg sloag'n
in bescherming nemende haand boov' m de kop holl' n
in dat dorp valt niets te belevendat dörp liekt wel uutsturv'm
in de club is er één bij die kwaadwillig isd'r lopt één zwaart schoap tuss'n
in de meerderheid zijnd'overhaand hemm'n
in de minderheid zijnteeg'n de stroom oproei'n
in de openluchtonner de blode hemel
in de war zijnien 'e boon'n weez'n
in de war zijnvan streek weez'n
in die richtingdie kaant uut
in een hele korte tijdien 'n mum van tied
in een hele korte tijdien 'n vloek en 'n zucht
in een huwelijk kan het nog wel eens donderenas 't wat beleev'm wilst, moest trouw'n goan
in één keer alles weggooien't kiend met 't badwodder votgooi'n
in elkaar prutsenien mekoar frutsel'n
in elke familie is wel eens verdrietelk huuske het zien kruuske
in gevaar doet men soms rare dingeneen kat ien ' t nauw mokt roare sprong' n
in noodgevallen gelden de wetten nietnood brekt wet
in noodsituaties doet men wel eens verboden dingennood brekt wet
in tijden van nood hulp vragennood leert bidd'n
in tijden van nood leert men zijn vrienden kennentrouw moet bliek'n
in tijden van nood lust men allesien tied'n van nood benn'n korstjes lekker
in tijden van nood smaakt alles lekkerhonger moakt rauwe boon'n zoet
ineens snapte ik het verhaalieneen't ging bij mij 'n lichtje op
ineens viel bij hem het kwartjeieneen't viel'n 'em de schell'n van 'e oog'n
ineens was hij daarhij schoot ieneen't uut zien slof
ingesleten gewoontes zijn moeilijk af te leren't is stoer de olle mens oaf te schudd'n
is dat de bedoeling?waait de wiend uut die hoek?
is die cheque wel gedekt?is die cheque wel dekt?
is er nog iets te etenis d'r nog wat te biksel'n
is er nog wat te eten?is d'r nog wat te bikseln?
ja, er is ook een minpuntjeda's de achterkaant van de medaille
jaloers naar iets kijkenwat met schele oog'n aankiek'n
jan en allemanjan hoagel en zien grootmoeke
jan rap en zijn moerjan hoagel en zien grootmoeke
je afbeulendij ien 't zwit joag'n
je beloften moet je waarmakenéén keer doen is beder as twee keer beloov'm
je bent behoorlijk in de ruibis't oareg ien 'e ruu
je bent een treuzelaar eerste klasbist 'n dikke dwelmscheet
je bent gewaarschuwdde stok stijt achter de deur
je bent van harte welkomde deur stijt woag'nwied oop'm
je bezigheden op het juiste moment doen's naachts viss'n, overdaag nett'n brei'n
je blijft van oude vrienden houdenolle liefde roest niet
je ergens op richtenje aarg'ns toe zett'n
je hebt je gulp nog open staanhest dien schuurdeur'n nog oop'm
je hebt je kans voorbij laten gaanhet tij is verloop'm
je hebt mij bedrogenhest mij bedonnerd
je hemd uitlenen en zelf naakt lopen't hemd uutleen'n, en zulf noakn'd loop'n
je herkent iemand aan zijn doen en latenje kenn'n de vogel an zien veer'n
je hoeft je niet altijd te haasten't leste schip moet ok vracht hemm'm
je hoeft mij niet te commanderencommandeer dien hond en blaf zelf
je hoeft mij niet te gelovenhuuf'st mij niet loov'm
je kunt me watkinst mij wat
je kunt met hem niet door één deurkinst met hem gien huus holl'n
je kunt mij geloven of nietkins't mij loov'm of niet
je kunt naar je geld fluitenschrief die cent'n moar op dien schoenzool'n
je kunt niet alles overal zeggende verroader slept niet
je kunt niet alles van hem vragenhij is wel goed moar niet gek
je kunt niet alles verlangenzunnerkloas is wel goed, moar niet gek
je kunt sommige zaken niet forcerenje kenn'n gien iezer met hand'n breel'n
je kunt van mij niet alles verlangen!de cent'n groei'n mij niet op 'e rug!
je kunt, hoe dan ook, altijd wel een reden vinden om iemand te straffenmen ken altied wel 'n stok viend'n om 'n hond te sloag'n
je laat me schrikken!!mokst mij ja kel!!
je liegt dat je barst!de rook slagt d'r uut
je mag mij niet bedriegenmaagst mij niet verlakk' n
je mag wat mij betreft wel gaanom mij maagst wel goan
je mag wel eens wat opschietenmaagst wel es wat votmoak'n
je mening vasthoudenvoet bij stuk holl'n
je merkt hem nietvernemst' em niet
je moet accepteren wat je wordt aangebodenlieverkoekjes word'n niet bakk'n
je moet daar eens goed oplettenmoest doar dien oor es te luuster legg'n
je moet de zaak niet aandikkenmoest de zoak niet opbloaz' n
je moet doen wat je kuntje moet'n je goav'm niet begroav'm
je moet hem niet onvriendelijk benaderenmoest 'em niet veur de kop steut'n
je moet hoe dan ook betalenje moet'n de één betoal'n, en de aander geld geev'm
je moet iedereen gelijk behandelen!maagst gien stiefkiener moak'n!
je moet je inzetten voor je jobwel ien ' t schip zit moet voar' n
je moet je niet overhaastenhoast die langzoam
je moet je overgevenmoest dij delgeev'm
je moet je talenten goed gebruikenmoest dien goav'm niet begroav'm
je moet je wel aan de regels houdenmoest dij wel 'n beedje gedroag'n
je moet me niets op de mouw speldenmoest mij gien rad veur d'oog'n draai'n
je moet niet alles zeggen wat je weetspreek'n is zilver, zwieg'n is gold
je moet niet iemand attenderen op . . .most gien sloap'nde hond'n wakker moak'n
je moet niet overal commentaar op hebbenmoes' t niet op alle slakk' n zolt legg' n
je moet niet stiekem weggaanmoest me d'r niet tuss'n uut kniep'n
je moet niet zo overdrijvenmoes't niet zo overdriev'm
je moet niet zo raar doenmoest niet zo roar doen
je moet niet zo zuinig zijnmoest niet zo zuneg weez'n
je moet ook wat bewaren voor laatkomers't leste schip moet ook vracht hemm'n
je moet roeien met de riemen die je hebt't is roei'n met de riem'n die je hemm'n
je moet wat doen voor je geldde roav'm zall'n dij gien stuut breng'n
je moet wat eten in je lichaam hebbenmoest wat eet' n ien ' e rapse hemm' n
je moet wel rekening met hem houdenmoest 'em niet onnerschatt'n
je moet zelf maar beslissenmoest 'et zulf moar bekiek'n
je moet zuinig zijnvan geev' m wordt je niet riek
je neemt dingen over van je omgevingwel met pik omgijt wordt d'r met besmet
je vindt altijd wel onderdakd'r benn'n meer huuz'n dan kerk'n
je ziet er goed uitzichst d' r schier uut
je ziet er niet uitzichst d'r niet uut
je ziet er slecht uitzichst er mietereg uut
je ziet hem nooit ergenshij komt ien kerk noch klooster
jezelf bij iemand ophemelen'n wit voedje hoal'n
jezelf schade toebrengenjezulf ien 'e vingers snied'n
jij gemene schavuit!!doe dikke doerak!!
jij hebt bij mij een streepje voordoe hest bij mij ' n streepke veur
jij moet in je eigen onderhoud voorzienmoest dien eig'n broek opholl'n
jij moet je doodschamendoe moest dij doodschoam'm
jij redt je wel!!' k heb met dij gien medelied' n
jij smeerlap . . .doe luzebos . . .
jij verandert ook nietsdoe veraanerst ok niks
jij vuile smeerlap!!doe smerege patjakker!!
Jong geleerd is oud gedaan.Oudjes kunnen niet jongleren.
jong geleerd, oud gedaanjong leerd, old doan
joost mag het wetenjoost maag 't wiet'n
kabaal makenherrie schopp'm
kalm aan maar een beetjede wereld is niet roaz'nd mokt, hij wordt roaz'nd bewoond
ken je mij wel?kenst mij wel?
kennen - ik ken dat soort grapjesik ken dat soort grapkes
kiezen uit twee oplossingenhink'n op twee gedacht'n
kijk eens naar mijkiek mie es aan
kijk eens wat vrolijkerkiek niet zo zuneg
kijk maar uit wat je doetsnie die moar niet ien 'e vingers
kijk naar jezelfkiek noar diezulf
kijk naar jezelf!!kiek noar dij zelf!!
kijk niet zo boos naar mijkiek mij niet zo lelk aan
kijk niet zo zwartkiek niet zo tuustereg
kijk uit waar- en wat je zegtde verroader slept nooit
kijk uit wat je doetbraand dien vingers d'r moar niet aan
kijk uit wat je doet vriendkiek uut wast dust kameroad
kijk uit wat je hier zegtde muur'n hemm'n oor'n
kijken hoeveel mensen aanwezig zijnneuz'n tell'n
kinderachtige uitvluchten zoekenspiekers op leeg wodder zoek'n
kinderen doen hun ouders nazoas d' oll'n zong'n, piep'm de jong'n
kinderen hebben niks te willenkiener die will'n, krieg'n veur de bill'n
klagers worden vaak oudkroak'nde woag'ns loop'n 't langst
klakkeloos voor waar aannemenveur zoete koek aannemm'm
kleine oorzaak, groot gevolg'n klein vlamke, 'n groot vuur
knippen - dat knippen we eruitdat knipp'n we d'r uut
knoop in de zakdoekknup ien de buusdoek
kom er maar gezellig bijhoe meer ziel'n hoe meer vreugd
kom er maar mee tevoorschijnkom d'r moar met op 'e propp'm
kom er maar mee voor de dagkom d'r moar met op 'e propp'n
kom er maar mee voor den dagkom d'r moar met veur de droad
kom graag nog eens weer te pratenkom es weer en proat 'n piep vol
kom je straks nog evenkomst domm'nt nog eemkes
kom maar op, ik ben niet bang voor jou'k lus dij wel rauw
kom uit bedkom toe 't berre uut
komen - kom je er uit?komst d'r uut?
komt dichterbijkomt ien 'e buurt
komt tijd komt raadkomt tied komt road
koning - hij was de koning te rijkhij was de keuning te riek
koopmanszijde aan de voorkant't beste brood lijt veur 't roam
kort en bondigrecht op ' e man oaf
kost wat het kost doordrijvenop 'e spits driev'm
krokodillentranen huilentroan'n met tuut'n
kun je daarmee overweg?kenst doar wat met word'n?
kun je dat herhalen?kinst dat nog es zegg'n?
kun je het volhouden?kinst wat volholl'n?
kwaliteit bepaalt een deel van de prijsalle woar is noar zien geld
laat de moed niet zinkendeurzett'n Maart'n
laat haar d'r gang maar gaanloat heur moar geword'n
laat haar maar aanmodderenloat heur moar ien heur vet goar kook'n
laat haar maar d'r eigen problemen oplossenloat heur moar ien heur eig'n sop goarkook'n
laat hem eerst maar zijn eigen zaakje op orde brengenhij het nog genog ien zien eig'n tuun te wied'n
laat hem maar in de waanloat 'em moar ien 'e woan
laat hem zijn gang maar gaanloat 'em moar geword'n
laat het er maar doorheen glijdenloat 't d'r moar deurhen glipp'n
laat je dat karwei niet aanpratenloat dij niet veur 't karke spann'n
laat je maar niet iets op de mouw speldenloat dij moar niks wiesmoak'n
laat je niet koeienerenloat dij niet onner 't moes stopp'n
laat je niet overheersenloat dij niet onner 't moes stopp'n
laat je niet overvleugelenloat dij niet onner 't moes stopp'm
laat niet over je heen walsenloat dij niet overdonner'n
laat ze hun gang maar gaanloat ze moar geword'n
lach niet om een gehandicapt medemens'n mens is zien eig'n moaker niet
lachen - er kon geen lachje afd'r kon gien lachje oaf
lachen - wij hebben gelachen joh!wij hemm' n lacht jong!
lang bij de ouders blijven wonenbij moeke's pappot bliev'm
langzaam maar zekervan lieverlede
langzaam maar zeker wordt het donkervan lieverlee wordt ' t duuster
laten - zij kunnen het niet latenze kenn'n 't niet loat'n
laten ze alstublieft verdwijnenloat'n ze asjeblieft ophoebel'n
laten zien dat hij capabel iszien proefstuk ienlever'n
leef er maar op los!!van dik holt zoagt men plank; n
leg je daar maar bij neerleg dij doar moar bij del
leg je dat even voor mij weg?leist dat eev'm veur mij opziet?
leg je plan eens verder uitverkloar dij noader
lekker bij mamma blijven wonenbij moeke's pappot bliev'm
let goed opkiek goed uur dien dopp'n
let goed op wanneer je iets gaat kopenoog'n oop'm of de beurs oop'm
let op je eigen tekortkomingenkiek noar diezulf
let op waar en wanneer je iets zegtpaas op, de muur'n hemm'm oor'n
let toch beter op!!kiek toch beder uut dien dopp'm!!
leven en laten levende kerk midd'n ien 't dörp loat'n
liefde duurt soms een mensenleven langolle liefde roest niet
liegen kan schade veroorzakenwel lugt, bedrugt
liegen met een uitgestreken gezichtlieg'n as 'n wachter
liever eigen baas dan een knechtbeder 'n lutje boas as 'n grode knecht
liggen - dat hebben ze laten liggendat hemm'n ze legg'n loat'n
loop niet te hard van stapelveurzichteg aan, dan brekt 'et liendje niet
loop niet te hard van stapel!haardlopers benn'n doodlopers
loop niet zo te ijsberendrenzel niet zo
loop toch naar de hel!loop noar de koekoek
loop toch niet zo hard van stapel!'t is gien aannoom'm waark!
loopjesweg (en passant) ien 'e loop weg
luid schreeuwenschreeuw'n as 'n moager zwien
luidkeels klagensteen en been kloag'n
luie mensen vreten kattekwaad uitledegheid is des duvels oorkuzz'n
luisteren - het luistert nauw't luustert krekt
luisteren - luister jij wel?luusterst wel?
luisteren - nu moetje eens goed luisterennou moest 'es goed luuster'n
maak dat je wegkomt!hoebel op man!
maak je daar maar geen zorgen ommoak dij doar moar niet dik om
maak je geen zorgen om de dingen die komenwel den leeft, den zörgt
maak je maar niet druk hoorgooi dien zörg'n moar over boord
maak je maar niet te drukmoak dij moar niet te sappel
maak je niet zo druk't leste schip mot ok vracht hemm'n
maak je niet zo druk!wiend dij niet zo op!
maar amper rond kunnen komen van je loonde endjes an mekoar knupp'm
mag ik nog een pilsjebier is niet moakt veur de ganz'n
mag ik twee liter karnemelksepapmaag ik twee kaan zuup'nbrij
mams gaat over het geldmoeke is de minister van financiën
man en paard noemende knubbel ien 't hoenerhok gooi'n
man nog es aan toeoe kremmeskirrel
man nog es aan toekirrel en gien enne
man, donder toch op!man, hakkepiel toch op!
man, kijk naar jezelf!!man man kiek noar dijzelf
man, man!!kirrel nog es an toe
man, barst toch!!krieg toch 'n steert!!
medelijden geneest de kwaal nietmedelied'n is gien zaalf
mee profiteren van een ander'n groantje metpikk'n
meedoen en anderen laten betalenmetdoen op ' e schop en ' e bonk
meesmuilend lachenlach'n as 'n boer met kuuspien
men betrekt hem er niet bijze zett'n 'em buut'nspel
men durft niet te zeggen wat er aan de hand ismen holdt zich op de vlakte
men heeft altijd wel een reden om iets te doenelk woarom het zien doarom
men heeft geld nodig maar niet meer dan nodig't geld blift ien de wereld, wij goan d'r uut
men heeft hem betrapthij is teeg'n de laamp loop'n
men heeft niet altijd succesniet elk schot is 'n eendvogel
men herkent jou aan je uitsprakenwa je zegg'n, dat ben je zelf
men kan beter doen waar hij goed in is'n ezel wordt nooit 'n peerd
men kan beter geen schulden hebben'n liek man is 'n riek man
men kan beter hulp geven dan hulp nodig hebben't is beder te geev'm dan te ontvang'n
men kan beter jaloers op je zijn dan dat je beklaagd wordtbeder misgund as bekloagd
men kan geluk hebbenok 'n blinde piek viendt wel es 'n maiskorrel
men kan het maar beter grondig aanpakkenzaachte meesters moak'n stink'nde wond'n
men kan het niet iedereen naar de zin makenje kenn'n niet twee heer'n dien'n
men kan met hem niets beginnend'r is met hem gien laand te bezeil'n
men kan niet alles zelf beslissenmen het niet alles veur 't zegg'n
men kan niet elke dag een feestje bouwen't is hier niet altied kermis
men kan niet weten hoe de afloop isje wiet'n nooit hoe 'n koe 'n hoas vangt
men kan op meerdere manieren zijn doel bereikend'r benn'n veul weeg'n die noar Rome leid'n
men kan zien dat hij eraan gewerkt heefthij het zien stembel d'r op drukt
men koos partij voor mijze naam'm 'et veur mij op
men laat hem met de problemen zittenhij zit met de gebakk'n peer'n
men leert van de praktijkdeur onnerviening wor je wies
men leert van degenen met wie men omgaatwel met wiez'n omgijt wordt zulf wies
men maakt meer indruk als men mooi gekleed iskleer'n moak'n de man
men mag niets van het oude veranderenje maag'n gien olle poal'n verzett'n
men mag van rijken meer vragen dan van armenje moet'n de schoap'n scheer'n noardat ze wol hemm'n
men moet alles goed afmaken't ene moe je doen en 't aander niet loat'n
men moet een dief geen gelegenheid gevenmen moet de kat niet op 't spek biend'n
men moet geen geheimen doorvertellenje moet'n niet uut de school klapp'n
men moet geen rare gewoontes overnemen't is gien gek die 't veurdut, moar die 't noadut
men moet geven en nemende liefde ken niet van één kaant komm' n
men moet gewoon ook geluk hebbenzunder geluk voart niemand wel
men moet in acht nemen wie het heeft gezegdje moet'n altied heur'n woar 't vandoan komt
men moet in een gesprek ook eens luisterenje kenn'n wel tegeliek zing'n, moar niet tegeliek proat'n
men moet je klanten niet uitbuitenschoap'm moe je scheer'n, niet vill'n
men moet kinderen al vroeg opvoedenwat Hansje niet leert, zal Hans niet wiet'n
men moet kinderen vroeg vormenje moet'n 't takje buug'n as 't jong is
men moet naar vermogen werkenmen moet roei'n met de riem'n die men het
men moet niet alles willen bezittenleev´m en leev´m loat´n
men moet niet altijd alles willen veranderenaltied wat nijs, zeld'n wat goeds
men moet niet op één paard weddenniet alle eier onner één piek legg'n
men moet ook kunnen vergeten en vergevenkwoad word'n is mens'lijk, hoat'n is duvels
men moet ook om de medemens denkenleev'm en leev'm loat'n
men moet regelmatig iets anders doenverandering van spijs dut eet'n
men moet tijdig plaats maken voor de jeugdd'r is 'n tied van komm'm, en d'r is 'n tied van goan
men moet wat geven, maar ook wat nemenliefde ken niet van één kaant komm'm
men moet wat kunnen incasserenje moet'n een steut van 'n ezel verdroag'n kenn'n
men moet wel eerst aan elkaar wennennije woag'ns kroak'n host altied
men moet wel oefenen om zijn vak te kunnen uitvoerend'r word'n gien meesters geboor'n
men moet wel samenwerkenéén steen ken gien mosterd moal'n
men moet werken voor zijn broodwel slept ien ' e zaaitied, krigt honger
men moet zichzelf niet prijzeneig'n roem stinkt
men niet iets klaarspelen wat onmogelijk ismen ken gien iezer met hand'n breek'n
men praat het liefst over zijn eigen hobby'swat boov'm ien 'e zak zit moet d'r 't eerste uut
men praat over iemand en juist dan komt die er aanas je 't over de duvel hemm'm, trap je 'm op zien steert
men schreeuwt om aandachtop de grode trom sloag'n
men stoort zich niet aan zaken die men niet kentwat 'et oog niet zicht, wat 'et haart niet deert
men verweet hem ietshij kreeg 'n veeg uut de paan
men verweet het hemhij kreeg 'n veeg uut de paan
men vindt zichzelf de beste't oog zicht altied van zich oaf
men weet maar nooitde wonner'n benn'n de wereld nog niet uut
men wil de fouten van zijn liefje niet zienliefde moakt blind
men wil van eigen inwoners niet zo pochen'n profeet wordt ien zien eig'n laand niet eerd
men wordt in eigen plaats niet gewaardeerd'n profeet wordt ien eig'n laand niet eerd
men wordt tot aan zijn dood aan zijn fouten herinnerdéén keer stool'n, altied 'n dief
men zat heel dicht op elkaarze zaat'n doar as hoar'n op 'n hond
men ziet vaak eigen fouten niet't oog zicht altied van zich oaf
mensen die alleen maar een grote mond hebbenblavv'mde hond'n biet'n niet
mensen die vaak ziek zijn worden soms heel oudkroak'nde woag'ns ried'n 't langste
mensen nog es aan toemens'nkiener en gien enne
mensen nog es aan toegriezele grapp'm zuurkool
mensen onzin verkopenmins' n wat an ' e neus hang' n
mensen regelmatig aan iets herinneren't padje waarm hold'n
mensen zijn graag waar mensen zijnwoar volk is wil volk weez'n
mensen zijn tot veel in staatgien lozer goed as mins'n
met alle middelen zijn zin doorzettenbuug'n of barst'n
met alle toeters en bellen erbijzoas 't ridt en voart
met alles erop en eraanmet huud en hoar
met behulp van derden de klus klarenmet aanerman's kaalf ploeg'n
met brute krachtmet dunder en geweld
met dat geval gebeurt nu nietsdat zit op zien gat
met de meeste spoedhaals over kop
met de middelen die je hebt er het beste van makenroei'n met de riem'm die je hemm'm
met de ouderdom komen ook de onhebbelijkhedenold word'n wil elk, old weez'n gieneen
met donderend geweldmet kugels geweld
met een beetje inschikken krijgt iedereen een plekjed'r goan veul makke schoap'm ien 'n hok
met een klus bezig zijneen put onner hand'n hemm'm
met een stalen gezichtmet 'n stoal'n gezicht
met een touringcar op vakantiemet 'n luxe bus op vekaanzie
met geld kun je alles bereikengeld dut alle deur'n oop'm
met geld kun je veel bereikengeld het de haalve wereld
met grof geweldmet dunder en geweld
met grote regelmaatnogal gauw es
met grote regelmaatstriek en zet
met haar kun je helemaal niets beginnenmet heur is gien laand te bezeil'n
met haar kun je niet samenwerkenmet heur is 't niet goed goar'n spinn'n
met haar valt niets te beginnend'r is met heur gien laand te bezeil'n
met haar wil ik niets van doen hebbenaan heur heb 'k gien boodschap
met hem kon ik goed opschietenmet hem kon 'k goed overweg
met hem kon je niet gelukkig samenlevend'r was met hem gien huus te holl'n
met hem wordt geen rekening gehoudenhij is niet ien tel
met hulp van derden werkenmet 'n aanermans kaalf ploeg'n
met je handen eteneet'n met je tien gebood'n
met lichaam en zielien haart en nier'n
met moeite rond kunnen komende endjes net an'n anner kenn'n knupp'n
met nieuwe schulden oude schulden aflossen't ene gat met 't aaner gat stopp'n
met ons hier gaat het goedhier alles wel an boord
met overleg te werk gaanpaaz'n en meet'n
met pijn en moeite kunnen klaarspelenveur de helsdeur'n vothoal'n
met praten alleen kom het niet klaarmet zegg'n komt 't niet kloar
met praten komt het werk niet klaarmet alleen zegg'n komm'm je d'r niet
met vallen en opstaanmet vaal'n en opstoan
met vanalles erop en vanalles erbijjanhoagel en zien grootmoeke
met wat onderhandelen je doel bereikenmet 'n beedje schipper'n kom' je d'r wel
met z'n hele hebben en houdenmet zien heule pakkelarrie
met z'n tweeënmet zien beid'nt
met z'n tweeëntwee man staark
met z'n tweeën besprekenonner vier oog'n beproat'n
met z'n tweeën iets besprekenonner vier oog'n beproat'n
met zeggen komt het werk niet klaarmet proat'n komt 't niet kloar
met zijn mooiste kostuum pronkenniks weez'n en niks liek'n is twee keer niks
mijn gehele lichaam was bezweet'k haar gien dreuge droad meer aan 't lief
mijn hele bagagemien heule pakkelarie
mijn lichaam doet pijnde pokkel dut mij zeer
mijn lichaam doet pijnde pokkel dut mie zeer
mijn lijf doet zeerde pokkel dut mie zeer
mijn voorliefde gaat naar haar uit' k heb ' n zwak veur heur
mijn vrouwmien betere helft
minachtenmet de nek aankiek'n
miserabel slecht handschrifthoanepoot'n
moed verloren, al verlorenzolaang d'r leev'm is, is d'r hoop
moedeloos zijnbij de pakk'n del zitt'n
moeder draagt een schortmoeke het 'n schuut veur
moeder zat achter de machine te naaienmoeke zat te tjoek'n
moeilijk vindbaar ietszoek'n noar 'n speld ien 'n hooibaarg
moeilijkheden goed verwerkenprobleem'm te boov'm komm'm
moet dat meteenmot dat op stel en sprong
mooie kleding doet veelkleer'n moak'n de man
moord en brand schreeuwenschreeuw'n as 'n moager swien
na 't zure komt het zoetnoa lied'n komt verblied'n
na een slechte periode komt altijd weer een betereeen slecht joar is nog gien slechte eeuw
na goede dagen komen weer slechte't hink'nd peerd komt achteraan
na het eten van een visje een drankje nemenvis wil swemm'n
na minder goede jaren komt weer een betere periodenoa reeg'n komt zunneschien
na slechte dingen komen ook weer goedenoa reeg'n komt zunneschien
naar vermogen een bijdrage leverenvan 'n kikker ken je gien veer'n plukk'n
naar zijn mening ben ik nietsien zien oog'n ben 'k niks
nadat hij teveel had gedronken :zien tong slagt dubbelt
naderhand bleek dat overbodigdat leek achteroaf niet neudeg
naderhand niet meer zeurenniet noakoart' n
net doen alsof je het niet zietstuusvogelpolitiek
niemand daar is eerlijk't is doar lieg'n en bedrieg'n
niemand die het weetJoost maag 't wiet'n
niemand heeft het gedaande doader lijt op 't kerkhof
niemand kan daar iets meedoar zit gien kop en gien steert aan
niemand vindt dat hij voldoende heeftgenog lijt op 't kerkhof
niemand weet waar hij ishij 's onner wodder
niemand weet wie het gedaan heeftde doader lijt op 't kerkhof
niemand wil de schuldige zijnschuld is 'n kwoad dier, die gieneen hemm'm wil
niet al te letterlijk opvattenmet 'n korreltje zolt nemm'm
niet alles is overal geschikt voorniet alle holt is timmerholt
niet alles is zo goed als het lijkt't is niet alles gold wat d'r blinkt
niet altijd commentaar gevenniet op alle slakk'n zolt legg'n
niet bij één onderwerp blijvenvan 'e hak op 'e tak spring'n
niet eerder blij zijn dan dat de buit binnen isde dag niet priez'n veurdat 't oav'md is
niet elk soort hout is timmerhoutalle holt is gien timmerholt
niet elke poging luktniet elk schot is 'n eendvogel
niet fluisteren waar anderen bij zijnfluuster' n doe j' ien duuster' n
niet gaan voordringen!!wel 't eerst komt, 't eerst moalt
niet gokken maar metenmeet'n is wiet'n, giss'n is miss'n
niet iedere actie geluktniet elk schot is 'n eendvogel
niet iedere poging is raakniet elk schot is 'n eendvogel
niet iedereen is geschikt voor die taakniet alle holt is timmerholt
niet iedereen is hiervoor geschiktniet alle holt is timmerholt
niet iedereen op dezelfde manier behandelenmet twee moat'n meet'n
niet meer in beeld, dan ook niet meer in de geestuut het oog, uut het haart
niet overhaast te werk gaanlangzoam an, den brekt 't liendje niet
niet publiekelijk verkopenonnerhaands verkoop'm
niet te druk makenniet legg'n te sappel'n
niet te filmen!!!onveurstelboar!!!
niet te snel van stapel lopenlangzoam aan, dan brekt 't liendje niet
niet te vroeg juichende dag niet priez'n veurdat 't oamd is
niet tijdens je leven de erfenis verdelenniet uukleed'n veurda'j noar berre goan
niet toegevende poot stief holl'n
niet voor vol aanzienmet 'n korreltje zolt nemm'm
niet wijzen naar een zondaarniet wiez'n, doar stijt de doodstraf op
niet zeuren als men verloren heeftniet noakoart'n
niet zo gehaast alstublieft!!de wereld is niet roazn'd moakt, hij wordt roazn'd bewoond
niet zo nauw nemen'n beetje slinger'n en schiet'n
niet zo opjutten zegniet zo dramm'm en driev'm
niet zo voorzichtig doenpak an, 't is dien moeke niet
niets in dit leven is gratisveur niks gijt de zun op
niets is slimmer dan een mensgien lozer goed as meens'n
niets maar dan ook niets uitvoerenmet de hand'n ien 't schoot zitt'n
niets ouds wegdoen voor je iets nieuws hebtgien olle schoen'n votsmiet'n veur je nije'n hemm'n
nieuwe bazen brengen alles op ordenije bezzems veeg'n schoon
nieuwe bazen ruimen oud zeer opnije bezzems veeg'n schoon
nieuwe bezems vegen schoonnije bezzems veeg'n schoon
nieuwe contacten moeten wennennije woag'ns kroak'n altied
nieuwe heren, nieuwe regelsnije heer'n, nije wett'n
nieuwe lente gardarobepoaske pronk
nieuwe meester, nieuwe leermethodesnije meester, nije regels
nog beter dan bestboas boov'm boas
nog even doorzetten!eev'm deur de zure abbel henbiet'n
nog iemand van de oudere gardenog 'één van 't olle stembel
nog maar net klaarhiet van 't reuster
non stopan één boksem an deur
non stopachter 'n anner deur
normaal gesproken nietien 'e regel niet
normaal met de groep meedoenien ' e paas loop' n
notabelenmins'n met noam
nou, dat kan maar net!nou, dat het d'r wel aan
nou, we gaan weer verdernou vort moar weer met de geit
nu begint de ruzie pas echtnou heb je popp'm an 't daanz'n
nu ben ik weer gerustgesteldda's 'n pak van mien haart
nu even nietnou eev'm niet
nu even serieusalle gekheid op 'n stokje
nu ga je te vernou benn'n de roap'n goar
nu ga je te vernou moakst 'et te bont
nu gaat hij te vernou gijt d' r zien boekje te buut' n
nu gaat ze te vernou gijt ze over de schreef
nu gaat zij echt te vernou gijt ze buut'n heur boekje
nu geven zij zich blootnou hemm'm ze 't masker oafdoan
nu heb je de poppen aan het dansennou hest de popp'n aan 't daanz'n
nu heb je het gedonder aan de gangnou benn'n de druuv'm zuur
nu heb je wel genoeg't is gien opmoakersbende
nu is 't genoeg!!nou is de moat vol!!
nu is alle controle verdwenen't hek is van 'e dam
nu is de maat volnou benn'n de roap'n goar
nu is het genoeg!!nou benn'n de roap'n goar
nu is het meer dan genoeg!nou bernn'n de roap'm goar
nu is het meer dan genoeg!nou benn'n de roap'm goar
nu is mijn geduld opnou benn'n de roap'n goar
nu kopen en later betalenop 'e lat koop'n
nu moet hij zich houden aan zijn eigen zware opdrachteen koekje van eig'n deeg
nu moet je echt ophoudenhol op schei uut
nu moet je eens goed naar mij luisterennou moest es goed noar mij luuster'n
nu moet je ophoudennou moest uutscheid'n
nu moet je snel weggaannou moes't as te mieder moak'n das't vot komst
nu snap ik er niets meer vannou zakt mij de boksem oaf
nu sta ik pafnou brekt mij de klomp
nu weet ik hetnou wie 'k 't
nu zijn de rapen gaarnou hij'j de popp'm an't daanz'n
nu zijn ze echt te ver gegaannou benn'n de roap'm goar!
o, jongens nog aan toeoe kirrel en gien enne
o, wil jij die kant uitzo, waait de wiend uut die hoek
ochtendstond heeft goud in de mondmörngstond het gold ien 'e mond
ogen - dat oogt heel watdat oogt hiel wat
om de andere dagom 't aaner daag
om de haverklapomme hoaverklap
om te leven moet er geld op de plank komenvan de wiend ken je niet leev'm
omkijken - daar heb je geen omkijken naardoar he-je gien omkiek' n noar
omkomen in de strijdien 't zaand biet'n
onaangekondigd een onderwerp aansnijdenmet de deur ien huus vaal'n
onbezonnen gaat hij te keerhij slagt ien 't ronde as Maal' Jan ien 't hoenderhoek
ondankbaar behandeld wordenstaank veur daank krieg'n
ondanks alles doorzetten't is buug'n of barst'n
onder elkaaronner eig'n volk
ondertussen deed zij iets andersonnerhaand dee zij wat aans
onhandig persoonstovvel
onhandige lomperdjan strovvel over de geut
onklaar - hij is helemaal onklaarhij is stok onkloar
onnodig werk uitvoerenwodder noar zee droag'n
onze beste medewerker't beste peerd van stal
ook de beste mensen laten wel eens een steek vallen't beste peerd strukelt ok wel es
ook de beste vaklui maken wel eens een foutjeOk 'n goeie breister let wel 'es 'n steekje vaal'n
ook de besten laten wel eens een steekje vallenok 't beste peerd strukelt wel es
ook knappe koppen maken wel eens een foutjeeen wieze hen lijt ok wel es 'n ei ien 'e branekkels
ook kruimels zijn brood!moes is ok eet'n
ook kruimeltjes zijn broodkrumeltjes benn'n ok brood
ook met mindere kwaliteit werrkt hetscheve ding'n pizz'n ook
ook slechtere kwaliteit heeft zijn goede kantenscheve ding'n pizz'n ook
ook slimme mensen maken wel eens een foutjeok 'n wieze piek lijt wel es 'n ei tuss'n de branekkels
oost west thuis best't is naarg'ns beder as thuus
op anderman's kosten levenop ' e schop en ' e bonk leev' n
op de onmogelijkste tijdstippenbie nacht en ontied
op de verkeerde weg zijnop 'n slecht spoor zitt'n
op dezelfde manier iemand terugpakkenéén met gelieke munt betoal' n
op een bruiloft vinden jongelui elkaarvan bruuloft komt bruuloft
op eigen terrein voelt men zich sterkereen hoan kraait 't haardst op zien eig'n misbult
op eigen verantwoordingwel 't dut moet 't wiet'n
op en neerop 'n del
op harde wijze iemand op zijn fouten wijzenéén ongezolt'n de woarheid aanzegg'n
op hem krijg je geen vathij is zo glad as 'n oal
op het nippertjeop 't kaantje om oaf
op hoop van zegenop 'e bonnefooi
op iemand neerkijkenéén met de nek aankiek'n
op onbenulligheden aanmerkingen makenspiekers op leeg wotter zoek'n
opdracht van een meerdereopdracht van hogerhaand
openlijk vertellen wat je van plan bentmet oop'm koart speul'n
opeten of anders meenemenop of ien de buus
opletten'n oogje ien 't zeil holl'n
opnieuw beginnenvan veur'n oaf aan
opstaan (uit een stoel) ien 't enne komm'n
opzettrelijk een fout over het hoofd zien'n foutje deur de vingers kiek'n
oud zeer weer oprakelenold zeer weer oop'm kraab'm
oude mensen moet je niet meer verkassenolle boom'n moe'je niet meer verpoot'n
oude woningkrödde
oudere mensen niet meer gaan verhuizenolle boom'm moe je niet meer verpoot'n
ouderen met veel ervaring vang je niet snel't vaalt niet met olle voss'n te vang'n
oudjes moet men niet meer laten verhuizenolle boom'm moe je niet meer verpoot'n
over de toeren zijnuut stuur weez'n
over een slechte betaler :hij kent alle toal'n, behaalve betoal'n
over zijn hobby raakt men niet snel uitgepraatwoar 't haart vol van is lopt de mond van over
overal is een reden voorelk woarom het zien doarom
overhaastkop over haals
overhaast aan het werk gaante haard van stoabel loop'n
overleg plegende kopp'n bij 'n anner steek'n
overlijdenuut de tied komm'n
pak hem vastpak 'em beet
pak hem vast!!pak ' em bie de kladd' n!!
pal tegen de wind inliek teeg'n de wiend ien
pappa staat op de ladderpabbe stijt op 'e ledder
passen - het passen en meten't is paaz'n en meet'n
per slot van rekeningper slöt van reek'n
plotseling gaf hij gulhij schoot uut zien slof
pompen - 't is pompen of verzuipen' t is pomp' n of verzuup' n
potverdorie nog es aan toewel alle duvelkoaters
prachtig om naar te kijken'n lust veur 't oog
precies wat ik woukrekt wa'k wol
precies zeggen hoe de vork in de steel zit'n kat 'n kat nuum'm
precies zeggen hoe het ervoor staatgien blad veur de mond nemm'm
precies, zo is hetkrekt zo is't
probeer dat maar niet, dat wordt niksmoak doar moar gien wodder om smereg
proberen net zo goed te wordennoar de kroon steek'n
problemen van iemand anders zijn niet de mijnewat mij niet jeukt, dat kraab ik niet
publiek eigendom zijnien 'n gloaz'n huuske woon'n
raden komt niet goedgiss'n is miss'n
rare kapriolen uithalenroare bokkespron' n moak' n
reageer maar niet op hemloat 'em moar fluit'n
recht voor zijn raapliek veur de kop
redder uit gevaarredd'nde engel
regel alles op het goede momentwel tied genog het, komt te loat
regelmatignogal gauw es
regelmatig een klein beetje opzij leggen loontriekdom en 'n dubbeltje kenn'n mekoar
rijden - rijd jij of rij ik?ridst doe of rie ik?
rijke vrijers zoeken elkaargeld zocht geld
rijkelui proberen van armelui iets af te pakkengrode vizz'n eet'n kleine viskes
rijkelui willen de baas spelenvet wil boov'm driev'm
rijken en armen kunnen niet zonder elkaarriek en aarm komm'm mekoar teeg'n
rijken kunnen zich veel permitterendie geld het ken stuut koop'n
roeien - men moet roeien met de riemen die men heeftje moe'n roei'n met de riem'n die je hemm'n
roken - hij rookt een rare pijp tabakhij smookt 'n roare piep tebak
roken - waar rook is is vuurwoar rook is is vuur
ruige eters groeien het bestruuge zwien'n dij'n op 't beste
ruige eters groeien het bestruuge vreters dij'n 't best
ruiken - dat kon ik toch niet ruiken?dat kon 'k toch niet ruuk'n?
ruilen - waar twee ruilen moet één huilenwoar twee ruil'n moet één huil'n
ruimschoots winnenwinn' n met vlag en wimpel
ruimte makenruum boan moak'n
rustig aan, we hebben nog tijd genoegkalm aan, de dag is nog zwaart van uur'n
rustig maar, we hebben tijd zat!kaalm aan, we huuv'm niet hen te hooi'n!
ruwe bolster, blanke pithij het moar zo'n klein hartje
ruzie in de tenteulie ien 't vuur
ruzie in huishommeles ien 'e keet
ruzie makenmekoar ien 't hoar zitt'n
ruziënde mensen scheidentuss'n beide komm'n
schaatsen in de vrije natuurscheuvel'n op natuuries
schamen - schaam jij je niet?schoamst dij niet?
schelden doet geen pijnscheld'n en scheld'n dut niet zeer
schering en inslagschering en ienslag
scherp gaan luisterend'oor'n spits'n
schrijven - die schrijft blijftdie schrift blift
schulden hebbenien 't kriet stoan
secundairop 't tweede plak
slechte gewoontes van een ander neemt men gemakkelijk overwel met pik omgijt, wordt d'r met besmeurd
slechte mensen leven langonkruud vergijt niet
sluiten - de zaak is geslotende zoak is sloot'n
smaken verschillende één holdt van de moeke, de aaner van de dochter
smaken verschillenwat de één niet lust, vret de aaner 'm zat ien
smijten - zij zijn eruit gesmetenze benn'n d'r uut smeet'n
sneuvelen in de strijdien 't gras biet'n
snotteren - hou toch op te snotterenhol toch op te snödder'n
sommige mensen weten niet wat er in de wereld te koop isd'r benn'n meer ziende mens'n die blind benn'n, as blinde mens'n die niet zien kenn'n
soms is spreken totaal overbodigd'r is gien spreker die 'n zwieger verbetert
soms kun je beter zwijgenspreek'n is zilver, zwieg'n is gold
soms moet men duidelijk keuzes makenje kenn'n gien twee heer'n dien'n
soms moet men risico's nemenwel niet woagt, wel niet wint
soms praat men te veelde mond mokt dat 't gat sloag krigt
spaak - dat loopt spaakdat lopt spoak
spaarcenteneen abbeltje veur de dörst
span je eens extra in!!moak es 'n vuust!!
spekgladzo glad as 'n oal
spijt komt na de zondeienkeer komt altied te loat
spijten - het speet hem enorm't speet 'em toe de toon'n uut
spreek altijd de waarheidloat joen ja ja weez'n en joen nee nee
spreek toch een beetje normaalproat toch dien moerstoal
steeds van onderwerp wisselenvann' e hak op ' e tak spring' n
stel je niet zo aandoe niet zo eelsk
stop dat maar in je zaksteek dat moar ien dien buus
stop met dat kattengejankhol op met dat gefiedel
strijken - ze zijn neergestrekenze benn'n del streek'n
stuiten - dat stuit mij tegen de borstdat stuit me teeg' n de borst
stukje voor stukjestukje bij beedje
super onhandig iemanddie het twee linker hand'n
super ouderwetsda's wat uut 't joar nul
superstom iemandlanteernpoal zunner licht
te groot voor kind, te klein voor volwassenehij zit tuss'n zwien en big ien
te laat voor iets komenachter 't net viss'n
te voorzichtig leven'n dood peerd an 'n poal vaastbiend'n
tegen wil en dankteeg'n heug en meug
teleurgesteld zijnvan 'n kolle kermis tuuskomm'n
ten koste van alles doorzetten't is buug'n of barst'n
terneergeslagen zijnbij de pakk'n del zitt'n
teveel mensen moeten geld krijgen van deze zaakd'r blift 'n baarg an 'e striekstok hang'n
teveel van het kwadede moat lopt over
tevoorschijn halenop badderij hoal'n
thuis is het ook niet altijd even mooioost west, thuus is 't ok niet alles
thuis voelt men zich het prettigstzoas 't klokje thuus tikt, tikt het narg'ns
tijd is kostbaartied is geld
tijdens de maaltijd wordt er weinig gesprokenas katte'n muuz'n, miauw'n ze niet
tijdens zijn leven iets weggevenwat geev'm met de waarme haand
tjonge jonge jongegriezele grapp'n en gien enne
tjonge nog aan toegunst nog es an toe
tjonge nog es aan toe zeggriezele grapp'm zuurkool
toegeven dat je fout zatde haand ien eig'n boezem steek'n
toen er even niet werd opgelet . . .ien 'n onbewoakt oog'nblikje . . .
toen stonden ze met de mond vol tandendoar hadd'n ze niet van trug
toen werd duidelijk waar het echt om gingtoen kwam de oap uut de mouw
topkwaliteitda's van 'e boov'mste plaank
tossenkruus of munt gooi'n
tot een volgende keertot 'n aaner moal
tot het uiterste gaanop de spits driev'm
tot op de dag van vandaagtot op heed'n
tot zienstot ' n aaner keer
trachten iemand te laten pratenéén uut de tent lokk' n
trek je maar niets aan van hemloat 'em moar ien zien eig'n sop goarkook'n
trouwen doe je samentrouw'n is gien éénmanszoak
tsjonge jongegriezele grapp'm en gien enne
tsjonge jongegriezele grapp'm nen gien enne
tsjonge jongegriezele grapp'm zuurkool
tsjonge nog es aan toe!!griezele grapp'n zuurkool!!
tsjonge-jongegriezele grapp'm nog es an toe
twee karweitjes tegelijk klaarstomentwee vlieg'n ien één klap
twee kinderen: een jongen en een meisjeriekeluu's wens
twijfelenien tweestried stoan
u bent een betweterjoe hemm'n altied geliek, ok al hemm'n joe 't
u hebt so wie so altijd gelijkjoe hemm'm geliek, ok al hemm'm joe 't
uit de lengte of uit de breedte, betalen moet je tochbij de één moe je betoal'n, de aaner cent'n geev'm
uit het hoofd lerenuut de kop leer'n
uitbundig en goed levenleev'm as God ien frankriek
uitgaan / wandelende diek uut goan
uitgaan / wandelende diek uutgoan
uitgeteld zijnde piep uut hemm'n
uitstellen moet soms kunnenuutstel is gien oafstel
uitzonderlijk goede vrouw'n vrouw uut duuz'nd
vaak is het beter om maar niets te zeggenspreek'n is zulver, zwieg'n is gold
van allerlei dingen watjan hoagel en zien grootmoeke
van buiten lerenuut de kop leer' n
van de bovenste plankvan 't boov'mste bordje
van een a-sociaal iemand :elk zörgt veur zich, God veur ons aalmoal
van een kale kikker kan men niets plukkenwoar niks is, verlust de keizer zien recht
van een pessimist :vroeger kraaid'n de hoan'n, zee dove Joap, nou doen ze allenneg de bek nog mor oop'm
van een vreemde neemt men eerder iets aan dan van eigen oudersvremde oog'n dwing'n
van ganser harteien haart en nier'n
van goed doen wordt men niet armergeev'm aar'mt niet
van goedkope waar mag je minder verwachtenalle woar is noar zien geld
van heel veel dingen ietsjan hoagel en zien grootmoeke
van hem kun je niet winnenkinst niet teeg'n 'em optörnen
van het minste allooi't schuum van 't volk
van ieder mens is het lot al bepaalddie geboor'n is veur de galg, verzupt niet
van iemand die zijn slechte leven betertde verloor'n zeun is weer thuus
van iemand met een gezonde kleurdie het 'n kleur as 'n bellefleur
van iemand weglopenéén de nek toekeer'n
van je ouders neem je veel dingen overzo moeke, zo dochter
van je ouders neem je veel dingen overzo voader, zo zeun
van jongs af aanvan kiendsbeen oaf
van plaats ruilenstuvertje wizzel'n
van praatjes is meestal wel iets waargien rook zunner vuur
van teveel drank komt niet veel goedsd'r verzuup'm meer ien 't glaas dan ien 'e zee
van zoiemand gaan er dertien in een dozijnda' s ' n grieze muus
vast en zekerwis en woarachteg
vechten voor lijfsbehoudpomp'n of verzuup'n
veel geluk er meeveul zeeg'n d'r met
veel mensen, weinig klandizieveul lopers, moar gien kopers
veel poeha om een kleinigheidje'n störm ien 'n glaas wodder
veel publiek, weinig handelveul lopers, moar gien kopers
veel schik om iets hebbenzich de buus uutlach'n
veel te dicht bij elkaarveul te dicht op 'n anner
veel te vroegwied op e tied
veel werk gedaan, lage beloning'n baarg waark en gien hunning
vele eersten zullen de laatsten zijnwat 't eerste ien de zak gijt, komt d'r as leste weer uut
vele kleintjes maken één groteveul kleintjes moak'n één grode
vent van niksblikk'n doom'nee
veracht het geringe niet!krumels benn'n ok brood
veracht het kleine nietkrumels benn'n ok brood
verbeten lachenlach'n as 'n boer die kuuspien het
verboden dingen doenverbood'n vrucht'n eet'n
verboden zaken vindt men vaak de mooiste zakenverbood'n vrucht'n benn'n voak 't zoetst
verdrietig lopen te ijsberenmet zien ziel onner d' aarm loop'm
verdwijn uit mijn zicht!loop noar de koekoek!
vergis je niet!!verkiek dij d'r niet op!!
verheug je in een goede afloopwel 't lest lacht, lacht 't best
vers van de pershiet van 'e naald
verslagen terugkerenmet hang'nde pootjes weerkomm'm
vertel maar je waar je mee zitstört dien haart moar uut
vlak bij een stadonner de rook van 'n stad
vluchtende ploat poets'n
voed je kinderen zo jong mogelijk ophet takje buug'n as 't nog zaacht is
voedsel nuttigende ienwendege mins verstaark'n
voldoende moet voldoende zijngenog is meer as veul
volgens onze menselijke maatstavenmenselijkerwies gesprook'n
voltrefferschot ien ' e roos
voor armoe hoeft men zich niet te schamenaarmoe is gien schande
voor de grapveur de poedelegrap en oarigheid
voor een (bijna) lege kerk prekenpreek'n veur stoel'n en baank'n
voor elk mens bestaat er een passende partnerd'r is gien pot zo scheef, of d'r paast wel 'n deksel op
voor elkaar biddenveur mekoar duum'm
voor haar doet hij alleshij vlugt veur heur deur 't vuur
voor vandaag is het genoeg geweestmörg'n is d'r weer 'n daag
voorspoed hebbende wiend ien 'e zeil'n hemm'n
voortdurend er op terug komen't padje waarm holl'n
voortvluchtig zijnde hiel'n licht'n
vraag maar gerust, daar leer je vandeur vroag'n word'n je wies
vraag maar, daar leer je vandeur vroag'n wor je wies
vragen naar de bekende wegvroag'n noar 't kundege pad
vragen stellen is toegestaanvroag'n is vrij
vreemde snoeshaanvremde patjakker
vreselijke domkopstomme hond
vroeg naar bed gaanmet de piek'n op stok goan
vroeg naar bed gaanmet de piek' n op stok goan
vrouwen hebben een grote aantrekkingskracht op mannen'n rok trekt meer as twee peerd'n
waar ben je mee bezig?wat hest omhaands?
waar ben je?woar bis't?
waar ga je naar toe?woar gijst hen?
waar gewerkt wordt, wordt ook wel een foutje gemaaktwoar hakt wordt, vaal'n spoanders
waar het gevaar het grootst isien 't hol van 'e leeuw
waar het goed toeven iswoar 't novvelk is
waar het ruim is is het goed toevenien ' e ruumte is wel te weez' n
waar is die belandwoar is die verzeild roakt
waar is die terechtgekomenwoar is die te lande komm'n
waar is mijn brilwoar is mien fok
waar kom jij potverdrie vandaanwoar komst ien 's hemelsnoam vot
waar kom jij vandaanwoar komst weg
waar kom jij vandaan?woar komst doe weg?
waar komt u vandaan?woar komm' n joe weg?
waar men niets van weet, kan men niet van houdenonbekend moakt onbemind
waar men vol van is praat men over't boov'mste moet eerst uut de zak
waar niets is valt niets te halenvan 'n kikker ken je gien veer'n plukk'n
waar niets is verliest de keizer zijn rechtwoar niks is verlust de keizer zien recht
waar veel kinderen zijn gaat het brood wel opkiender holl'n 'et brood uut de schimmel
waar voldoende van voorhanden is wordt royaal mee omgesprongenien 't veen kiek'n ze niet op 'n törfke
waarom doe je dat?woarom dus't dat?
waarom scheld je mij uitwoarom schelds't mij uut
wanneer er drie naast elkaar lopen :de deugd lopt ien 't midd'n
wanneer gepland succes uitblijft't lijt altied an 'e scheuvels, nooit an 'e rieder
wanneer hebben we pauzewanneer hemm'm we schoft
wanneer iemand een aanbod weigertas je de kat op 't spek bien'd wil 'er 't niet vreet'n
wanneer iemand een spelletje verliest :ongelukkeg ien 't spel, gelukkeg ien 'e liefde
wanneer logé 's te lang blijvengast'n benn'n last'n
wanneer men een apparaat even niet benoemen kan't dut niks hoe 't kiend hiet, as 't moar 'n noam het
wanneer men een fout van een ander niet wil zieneev'm een oogje toekniep'm
wanneer men iets teruggevonden heeft't verloor'n schoap is weer trechte
wanneer men moet kiezen't is handje te ball'n of voetje te ball'n
wat ben jij een lafaardwat bist doe 'n bangeschiederd
wat ben jij een oneerlijke handelaarwat bist doe 'n onnerkruber
wat ben jij ook een bangerik!!wat bist ok 'n schiedert
wat ben jij zuinig zegwat bist doe 'n zunege miegerd
wat broedt zij uit?wat voert ze ien heur schild?
wat de boer niet kent eet hij nietwat de boer niet ken vret 'er niet
wat de ene lust, vindt de ander niet lekkerover smoak ken je niet twist'n
wat doe je dat onhandigwat zits't te haspel'n
wat een bazige vrouwwat 'n haai-baai
wat een dom figuur is datwa's dat 'n onneuzele haals
wat een domkopwat 'n uulskuuk'n
wat een domkop is datwa ' s dat ' n onnözele haals
wat een gekke man is datwa's dat 'n haalfwieze kirrel
wat een kabaal hier zeg!!'t heur'n en 't zien vergijt je hier
wat een kenau!!wat 'n manwief!!
wat een nors kindwat 'n stoens kiend
wat een norse vrouwwat ' n stuuns wief
wat een onhandige kerelwat 'n hakk'nkruk
wat een opdrijverwat 'n sloav'mdriever
wat een overbodig gedoewat 'n pobbekaast
wat een patjakkerwat 'n schietopberre
wat een rompslompwat 'n poespas
wat een saaie man is datwa's dat 'n dreugstobbel
wat een slome duikelaarwat 'n Jan Gat
wat een snel aangebrande vrouwwat ' n hietgeboakerd wiefke
wat een sulletjewat 'n Jan Hen
wat een vervelend persoonwat 'n schiet op berre
wat een verwaand iemandwat 'n wiendbuul
wat een vreemd heerschapwat 'n roare kunst'nmoaker
wat een vreemd persoonwat 'n roare stoethaspel
wat een vreemde kerelwat 'n roare stoethaspel
wat er overblijft mag je graag weggeven't overschot is veur de goddelooz'n
wat heb je gedaan gisteren?wat hest doan guster?
wat heb jij veel kippen!!wat hest doe 'n prane piek'n!!
wat heeft die man een grote mondwat het die kirrel 'n grode loadklep
wat heeft die man een rot handschriftwat schrift die kirrel met hoanepoot'n
wat hij beweert verandert nooit weerhij stijt op zien woord as 'n boer op zien klomp'm
wat hij gedacht had te krijgen ging niet doorhij haar zich bliede moakt met 'n dooie mus
wat hij ook aanpakt, het lukt hem niettwaalf ambacht'n, dertien ongelukk'n
wat hij vertelt klopt niet altijdwat hij zeit is niet altied 't evangelie
wat is dat een akelig meisjewa's dat 'n vremd nust
wat is dat een onhandig persoonwa's dat 'n hakk'nkruk
wat is dat een raar menswa's dat 'n vremd meubel
wat is dat een rare snuiterwa's dat 'n vremde kwast
wat is dat een saai persoonwa's dat ja 'n dreugpruum
wat is dat een slijmbal!!wa's dat 'n stroopslikker!!
wat is dat een zuurpruimwa's dat 'n dreugstobbel
wat is dat omslachtigwat geft dat 'n poespas
wat is dat voor een raar dingwat is dat veur 'n vremd gebakje
wat is het hier een kabaal' t heur' n en zegg' n vergijt je hier
wat is het hier een troep!wat is 't hier 'n swienebrut
wat is hij van planwat voert 'er ien zien schild
wat je belooft, moet je waarmakenbelofte moakt schuld
wat je op zondag maakt houdt het niet lang uit'n zundagssteek holt gien week
wat je zegt moet je ook waarmakenmet zegg' n komt ' t niet kloar
wat jij graag wilt weten weet ikda' s veur dij ' n vroag en veur mij ' n wiet
wat men bezit wil men behoudenhebb'n is hebb'n en krieg'n de kunst
wat men heeft moet men zien te behoudenhebb'n is hebb'n en krieg'n de kunst
wat men niet weet, heeft men ook geen last vanwat het oog niet zigt, deert 't haart ok niet
wat men weggegeven heeft moet men niet terugvrageneens gegeev'm blift gegeev'm
wat moeder zegt moet gebeurenopdracht van hogerhaand
wat niet mag is juist het lekkerstverbood'n vrucht'n benn'n 't zoetst
wat ons beloofd is kan men ons niet gevenda's 'n streep deur de reek'n
wat staat ons te wachten?wat hangt ons boov'm de kop?
wat tempo maken graag!!'n beetje averseer'n groag!!
wat veel tam-tamwat 'n pobbekaast
wat voor een drinkebroerwat 'n slampamper
wat vroeger zo was, is nu nog net zoniks nijs onner de zun
wat we achter de hand hebben komt straks van paswat ien 't vat zit verzuurt niet
wat zie je bleekwat bis't wit omme snuut
wat zijn de gevolgenwat komt d'r achter vot
we beginnen helemaal opnieuwwe begunn'n met 'n schone lei
we dienen allen dezelfde God, elk op zijn manierwe loov'm aan één God, moar eet'n niet uut dezulfe schuddel
we doen kalm aan hoorkomm'm we d'r vandoag niet, dan komm'm we d'r mörg'n wel
we dwingen hem om mee te doenwe sleep'm 'm d'r met de hoar'n bij
we gaan deze zaak maar beëindigenwe gonn'n dit zoakje moar opdoek'n
we gaan deze zaak vergetenhoal de spons d'r moar over
we gaan dit van het begin af toepassenvan meet oaf aan begunn'n
we gaan even een kort slaapje doenwe goan eev' m ' n tukje doen
we gaan even ons best doenwe goan'n d'r eev'm teeg'naan
we gaan even op de schaats naar leekwe goan eev'm 'n leekster tak hoal'n
we gaan feestvierenwe goan de bloemetjes buut'n zett'n
we gaan morgen brainstormenwe goan mörg'n van gedacht'n wizzel'n
we gaan naar bedwe duuk'n de kovver ien
we gaan naar huiswe goan'n op huus aan
we gaan stoppen met ons bedrijfwe goan de zoak opdoek'n
we gaan vrede sluitenwe goan de striedbiel begroav'm
we gaan zoetjesaan weer naar huiswe goan storegaan weer noar huus
we hadden het niet moeilijk met hemwe hadd'n d'r totoal gien kiend aan
we hebben alles goed voor jou voorbereid' t stijt aal' moal pankloar veur dij
we hebben alles uitgesproken, klaar!zaand d'r over!
we hebben er niets meer van gehoordwe kreeg'n toal noch teek'n
we hebben het niet breedwe moet'n op 'n holtje biet'n
we hebben het niet zo ruim't is hier gien vetpot
we hebben nog een paar op reservewe hemm'm nog 'n poar achter de haand
we hebben vandaag geen haastkomm'n we d'r vandoag niet dan komm'n we d'r mörg'n wel
we krijgen nog voldoende tijd hoornoa aaner week komm'm d'r nog 'n baarg doag'n
we kunnen goed met elkaar overwegwe kenn'n met 'n anner ploeg'n en ei'n
we kunnen niet royaal leven't is hier gien vetpot
we moesten tegen de wind op tornenwe mozz' n toe de wiend opboksel' n
we moeten de koers veranderenwe moet' n ' t spul ombuug' n
we moeten elkaar niet iets op de mouw speldenwe goan mekoar gien mietje nuumm'm
we moeten even overleggenwe moet'n eev'm ruggesproak holl'n
we moeten maar weer eens flink aan het werkwe moet'n de mouw'n mor eev'm opstreup'm
we moeten nog veel werk doend'r is 'n barg wark an 'e winkel
we moeten ronduit vertellen waar het om gaatwe moet'n d'r gien doekjes om wiend'n
we sparen dit voor mindere tijdenwat ien 't vat zit verzuurt niet
we starten opnieuwwe begunn'n van veur'n oaf aan
we vergeten wat er is gebeurdwe begunn'n met 'n schone lei
we zetten hoe dan ook door't wordt buug'n of barst'n
we zien wel hoe ver we komenwe kiek'n wel woar 't schip strand
we zijn even naar leek geweestwe hemm'm eev'm keek'n hoe 't ien leek leek
we zullen dat goed gaan uitzoekenwe zall' n dat goed uutpluuz' n
we zullen dat klusje even klarenwe sall'n dat swientje wel eem wass'n
we zullen hem eens een lesje lerenwe zall'n 'em van de duvel dreum'm loat'n
we zullen hem eens ernstig toespreknhij krigt de wiend van veur'n
weerstand biedenzich schrap zett'n
wees blij met wat je hebthebb'n is hebb'n en krieg'n de kunst
wees eens stil, druktemakereemkes stil, lewaaischobber
wees maar niet bang, alles komt op zijn pootjes terechtstoaregaan komt de piek wel op 'e eier
wees niet zo opstandigdoe niet zo obstinoat
wees niet zo weerbarstigdoe niet zo stuuns
wees pas blij wanneer je zeker van je winst bentwel 't lest lacht, lacht 't best
wees pas tevreden als het goed afgelopen isde dag niet priez'n veurdat 't oav'md is
wees tevreden met wat je hebtbeder 'n luus ien de paan dan hiel'ndaal gien vlees
wees tevreden met wat je hebtgenog is meer as veul
weet je dat nietwiest dat niet
weet jij ook hoe laat het is?wiest' ok hoe loat of 't is?
weinig werk verrichtende kaantjes d' r oaf loop' n
weinig werk verzettende kaantjes d'r oaf loop'm
wel verdraaidheed' n mien toetpott' n
wel verdraaid nog es aan toegriezele grapp'n en gien enne
welk een sloom persoon!wat 'n Jan Salie!
werk brengt geld in het laadjegien wark zunner hunning
werk op zondag uitgevoerd, kan niet lang goedblijven'n zundagssteek holdt gien week
werkelijk iedereenjan hoagel en zien grootmoeke
werken tot je niet meer kuntwaark'n tot j' d'r bij del vaal'n
weten - daar weet jij meer van!doar wiest doe meer van!
weten - dat hebben ze gewetendat hemm' n ze wiet' n
weten - wie het weet mag het zeggenwel 't wiet maag 't zegg'n
wie 's nachts feestviert, moet 's ochtends niet zeuren's naachts 'n kirrel, 's mörng's 'n kirrel
wie al veel heeft wil nog meer' t meer is nooit vol
wie alles verkoopt komt hard terechtwel zien berre verkocht moet op steen' n sloap' n
wie arm is vloekt het hardstmoagere hoan'n kraai'n op 't haardst
wie de dochter als vrouw wil, moet aanpappen met de moederwel met de dochter trouw'n wil, moet vrij'n met de moeke
wie de naam heeft braaf te zijn kan een potje brekendie de noam het vroeg op te stoan, ken wel uutsloap'm
wie de scheet het eerst ruikt, heeft die zelf laten waaienwel 't eerst vernemt, het 't zelf ien 't hemd
wie een ander slecht behandelt zal zelf nog slechter worden behandeldwel wiend zaait zel störm oogst'n
wie een fout maakt moet dat bezurenwel zien gat verbraand, moet op 'e bloar'n zitt'n
wie eerlijk leeft kan rustig slapeneen zuver geweet'n is 't beste kopkuzz'n
wie geen geld heeft kan niet betalenwoar niks is verlust de keizer zien recht
wie geld heeft krijgt er nog meer bijde duvel schit altied op de dikste bult'n
wie genoeg geld heeft, hoeft niet zuinig te levenwel 't breed het, let 't breed hang'n
wie grote trek heeft, vindt alles lekkerhonger moakt rauwe boon'n zoet
wie haat verspreid wordt zelf nog meer gehaatwel wiend zaait, zel störm oogst'n
wie het breed heeft laat het breed hangenwel ' t breed het let ' t breed hang' n
wie het kleine veracht kan het grote ook niet aanwel ' t kleine niet eert is ' t grode niet weerd
wie het lichamelijk niet aankan moet een list verzinnenwel niet staark is moet slim weez'n
wie het weet mag het zeggenwel 't wiet maag 't zegg'n
wie is hier de baaswel deelt hier de loak'ns uut
wie je ook bent, elk krijgt wel eens tegenslagalle boom'm vang'n wiend
wie kaatst kan de bal verwachtenaktie vragt om reaktie
wie lid is van een vereniging moet actief meedoenwel ien 't schip zit moet metvoar'n
wie mooi wil zijn moet pijn lijdenwel mooi weez'n wil moet pien uutstoan
wie niet blij is met iets kleins, waardeert ook het grote nietwel 't kleine niet eert, is 't grode niet weerd
wie niet luisteren wil wordt gestraftwel niet luuster' n wil moet voel' n
wie niet sterk is moet slim zijnwel niet staark is moet slim weez'n
wie niet werkt krijgt geen etengien waark, gien hunning
wie niets probeert bereikt ook nietswel niet woagt, wel niet wint
wie niets riskeert wint nooit watwel niet woagt, wel niet wint
wie openlijk werkt, kan kritiek verwachtenwel an 'e weg timmert het veul bekieks
wie regelt daar de zaakjeswel trekt doar an 'e touwkes
wie slecht doet, nog slechter ontmoetwel wiend zaait zel störm oogst'n
wie slim is werkt nietwaark'n is veur de domm'n
wie te veel wil komt slecht te paswel 't onnerste uut de kaan wil krigt 't deksel op 'e neus
wie teveel weggeeft houdt zelf niet genoeg overwel zien berre verkocht moet op 'e grond sloap'm
wie teveel wil hebben komt bedrogen uitwel 't onnerste uut de kaan hemm' m wil, krigt het deksel op 'e neus
wie veel heeft wil er nog meer bij't meer is ok nooit vol
wie veel heeft, moet ook veel onderhoudenwel 'n dik gat het, moet ok 'n wiede boksem hemm'm
wie vroeg begint kan veel verdienende vroege vogel vangt de wurm
wie wat bewaart heeft ietswel wat bewoart het wat
wie zich stil houdt stemt ermee inwel zwiegt stemt toe
wie zijn zitplaats verlaat is die kwijtopstoan, ploats vergoan
wij achten haar niet hoogwij hemm' m heur gien scheet ien' e reek' n
wij doen niet echt meer meewij stoan'n an 'e ziedlien
wij gaan chinees etenwe goan chineez'n
wij gaan dat eens goed doorsprekenwe zall'n dat eev'm goed uut de doek'n doen
wij gaan dit navorsenwe zall'n de boek'n d'r es op noasloag'n
wij hadden een hele beste plaatswij hadd'n 'n doalderse ploats
wij hebben geen haastwij huuv' m niet hen te hooi' n
wij hebben nog een appeltje te schillen met elkaarwij hemm' n nog wat te verhapstukk' n
wij hebben ons goed vermaaktwij hemm´n ons goed vernuuverd
wij hopen het beste er maar vanwij sall'n 't beste moar weer hoop'n
wij kennen elkaar door en doorwij kenn'n 'n anner van hoaver tot gört
wij moeten de vrede bewarenwe moet'n vree holl'n
wij moeten er even aan beginnenwij moet'n d'r eem' maank
wij moeten hem nodig eens bezoekenwe moet'n neudeg es bij 'em laansgoan
wij moeten nog een paar stevige beslissingen nemenwe moet' n nog ' n poar haarde neut' n kroak' n
wij moeten nog veel werk doenwe hemm'm niet hiel wat veur de boeg
wij nodigen de buren niet uitwe nuig'n de naobers niet
wij regelen hier zelf onze zaakjescommandeer dien hond, en blaf zulf
wij vinden dat o zo jammerwij vien'n dat och zo schanne
wij weten niet eens waar zij zijnwij wiet'n niet immels woar zij toeholl'n
wij willen graag van hem afwe kenn'n 'em miss'n as kuuspien
wij zaten ermee opgescheeptwij zaat' n d' r met ien ' e moag
wij zullen hem even opsporenwij zall' n em eev' m opsnorr' n
wij zullen hem wel eens een lesje lerenhij zal van de bok dreum'm
wij zullen wel zien hoe 't aflooptwij sall'n wel sien hoe 't oflopt
wil je met me trouwen?wilst met mij noar ' t gemeentehuus?
wil je wel geloven dat . .wils't wel loov'm dat . .
wil je wel geloven dat . . .wilst wel loov'm dat . . .
wil jij mij de peertjes even aangeven?wilst mij de peerkes eev' m aanlang' n?
wind je toch niet zo opmoak dij toch niet zo dik
woekeren met de kleine ruimte'n beedje paaz'n en meet'n
word niet jaloers op iemand die meer heeft dan jijkiek noar dien minder'n ienploats van noar dien meerder'n
zaken op 'n beloop laten't gijt zoas 't gijt
ze deden graag en duidelijk meeze liet'n heur niet onbetuugd
ze deden wat ze kondenze hemm'm hemel en oarde bewoog'n
ze deed dat doodgemoedereerdze dee dat ieskold
ze deed er het zwijgen toeze zweeg ien zeuv'm toal'n
ze denken en doen het zelfdeze benn'n met 't zulfde sop overgoot'n
ze dronken zoveel ze maar opkondenze dronk'n teeg'n de klipp'm op
ze dwingen hem op te lettenze sleep'm 'em d'r met de hoar'n bij
ze gaan door de porseleinkast als een olifantze wark'n met grof geschut
ze gaan het gezamenlijk aanpakkenze legg'n onner één deek'n
ze gaven hem de volle ladingze gaav'm 'em 't volle pond
ze geven geen krediet meerze hemm' m de geldkroan dichtdraaid
ze gingen in grote getale met vakantieze ging'n massoal op vekaanzie
ze gingen op dezelfde manier verderze ging' n op ' e zulfde voet deur
ze had een vuurrood gezichtze haar 'n kop as 'n boei
ze hadden daar wat moeite meeze zaat' n d' r wat teeg' n aan te hikk' n
ze hadden dikke ruzieze stonn'n teeg'nover 'n anner as twee kemphoan'n
ze hadden elkaar innig liefze hield'n zielsveul van 'n anner
ze hadden eten in overvloedze hadd'n eet'n bij de vleet
ze hadden hem bijna ingehaaldze zaat'n 'em op 'e hiel'n
ze hadden nog niets te drinkenze zaat'n nog op 'n dreugje
ze hadden voortdurend ruzieze zaat'n mekoar aaldeur ien 'e hoar'n
ze hebben alles doorelkaar gesmetenze hemm'm alles deur 'n anner hutselt
ze hebben de hele dag gewerktze hemm'n de heule daag ien touw west
ze hebben een lage dunk van hemze hemm'm 'em gien scheet ien de reek'n
ze hebben haar vermoordze hemm'm heur om haals brocht
ze hebben hem betrapthij is teeg'n de laamp loop'm
ze hebben hem gefoptze hemm'm 'em bij de neus had
ze hebben hem muurvast gezethij stijt schoakmat
ze hebben hem uit de weg geruimdze hemm'm 'em om zeep holp'm
ze hebben hem van de kaart geveegdze hemm'n 'em om zeep holp'n
ze hebben hem veel beloofd, maar niks gegevenze hemm'm 'em an 't liendje holl'n
ze hebben het goed en klagen tochkloag'n bij de volle bak
ze hebben het goed voor elkaarze hemm'm 't goed veur 'n anner
ze hebben personeel te kortze hemm'n te min personeel
ze hebben ruzie met elkaarze hemm'm mot met 'n kanner
ze heeft de moed verlorenze let de oor'n hang'n
ze hielden haar voor de gekze namm'n heur d'r tuss'n
ze hinderde dat mensze ree dat mins ien 'e wiel'n
ze hoopt een man te vindenze hoopt op de woare Jozef
ze hoorde het best wel, maar vergat het meteen't ging 't ene oor ien en 't aaner weer uut
ze hoorden er iets overze kreeg'n d'r lucht van
ze is daar overtalligze is doar 't vijfde rad an de woag'n
ze is een kiene vrouw't is 'n gladde taande
ze is nadrukkelijk aanwezigze het hoar op 'e kuuz'n
ze jatten daar veelze steel'n doar as roav'n
ze kiest altijd voor de winnende partijzo as de wiend waait, waait heur jaske
ze komt er weer helemaal bovenopze komt weer op 'e kluut'n
ze kon haar bord eten niet op't oog was groder as de moag
ze kopen het op afbetalingze koop'n 't op 'e pof
ze kregen nul op hun rekestze vong'n bot
ze kregen onenigheidze kreeg'n woord'n
ze krijgen net zoveel als ieder andervan 't zulfde loak'n een pak
ze kunnen goed met elkaar opschietenze kenn'n 't goed met 'n anner viend'n
ze kwamen terneergeslagen terugze kwamm' n met hang' de poodjes weerom
ze laten hem de straf betalenze loat' n hem d' r veur opdraai' n
ze maakte een hele domme foutze sloeg 'n floater
ze maakten het te bont't liep de spuigoat'n uut
ze maken één groot feest van het levenze hold'n van teer'n en van smeer'n
ze maken er goede sier meeze speul'n d'r mooi weer van
ze maken vaak ruzieze zitt'n mekoar voak ien de hoar'n
ze merkte dat het mis gingze voelde naddegheid
ze moeten bezuinigenze moet'n de broekriem aanhoal'n
ze moeten er hard voor werkenze moet'n d'r haard veur ploeder'n
ze moeten hem altijd hebbenhij is altied ' t lied' nd veurwaarp
ze moeten schoon schip maken!!de bezzem moet d'r deur!!
ze ondersteunden elkaar door alles heenze hielp'm mekoar deur dik en dun
ze pakken het samen aanze trekk'n één lien
ze pakten hem stevig aanhij wer bij ' t nekvel greep' m
ze praten hier allemaal doorelkaar't is hier net 'n jeud'nkerk
ze prezen hem van alle kantenze moakt'n veul ophef over hom
ze roven daar alles wat los en vast isze steel'n doar as de roav'm
ze scheppen nogal wat opze bloaz'n hoog van 'e toor'n
ze spelen onder één hoedjeze pizz'n ien één pot
ze spreken allemaal doorelkaar' t is hier net ' n jeud' nkerk
ze steunen elkaar van alle kantenze gooi'n 'n anner de baal toe
ze vieren feest op vaders kostenze speul'n mooi weer van pabbe's cent'n
ze voelde zich totaal in de wolkenze was ien 'e zeum'de hemel
ze waren daar zeker niet welkomze kwamm'm doar as 'n zwien ien 'n jeud'nhuus
ze waren helemaal van slagze waar' n heul' ndaal van ' e wies
ze waren met z'n vierenze waar'n vier staark
ze waren superblijze waar'n ien 'e wolk'n
ze was behoorlijk kwaadze was beheurlek pizzeg
ze was buiten westenze laag veur Pampus
ze was de kluts helemaal kwijtze was 't spoor biester
ze was er blij meeze was d'r verguld met
ze was nijdigze was zo niedeg as 'n spin
ze werken in een ijltempoze waark'n as gekk'n
ze werken met een sneltreinvaart't is net of 't aannoom'm wark is
ze werken samen aan dezelfde zaakjesze pizz'n ien één pot
ze werkte op de achtergrond meeze waarkte met achter de schaarms
ze werkten hem tegenze zaat'n 'em te dwaarsboom'n
ze weten waar hij uithangtze benn'n 'em op 't spoor
ze wilde precies weten hoe de zaak in elkaar stakzij wol wiet'n hoe de vörk ien 'e steel zat
ze wilden alles van hem wetenze vroeg'n 'em 't hemd van 't gat
ze wilden alles van hem wetenze vroeg'n hem 't hemd van 't lief
ze zei helemaal nietsze zweeg ien zeuv' m toal' n
ze zien het alweer beter zittende lucht kloart al weer wat op
ze ziet het niet meer zittenze zicht d'r gien gat meer ien
ze zijn bijna thuisze benn'n krapaan thuus
ze zijn daar als een kat in een vreemd pakhuisze wiet'n doar heg noch steg
ze zijn er stilletjes vandoor gegaanze benn'n met de noorderzun vertrokk'n
ze zijn er weer bovenopze benn'n weer op 'e kluut'n
ze zijn rechtvaardigze goan recht deur zee
ze zullen wel heel erg verrast zijnze zall'n wel roar opkiek'n
zeer goedkoopveur 'n abbel en 'n ei
zeer magere vrouwtwee krent'n op 'n plankje
zeg maar precies hoe het ervoor staatnem moar gien blad veur de mond
zeg nooit nooitde wonder'n benn'n de wereld nog niet uut
zeg nou eindelijk weer eens wathol nou op te stommerdje speul' n
zeg wat je doet, en doe wat je zegtzeg was't dust, en doe was't zei'st
zeggen waar het op staatde spieker op 'e kop sloag'n
zeggen waar het op staat't kiend bij de noam nuum'n
zegt een geslaagd zakenman :waark'n is veur de domm'm
zegt men van smulpapen :vette keuk'n, moagere beurs
zich afzetten tegen zijn tegenstanderfront moak'n
zich bemoeien met andermans kwestiezien haand ien 'n wespenust steek'n
zich laten geldenop ' e klomp speul' n
zich met een vies zaakje gaan bemoeienzien hand' n ien ' n wespenust steek' n
zich net kunnen reddende kop boov'm wodder holl'n
zich uitbundig gedragenuut de baand spring'n
zich van iemand afwendenéén de nek toekeer'n
zich voor de goede zaak uitslovenzich 'et vuur uut de slovv'm loop'm
zich wat inbindenwodder bij de wien doen
zichzelf benadelenzien eig'n gloaz'n iengooi'n
zichzelf zo duur mogelijk verkopenzien huud zo duur as ken verkoop'm
zie je mij wel?zigst' mij wel?
zie je nou wel?zichst nou wel?
zie je wel, nu begint het geduvel aldoar hei je 't gesmiet ien 'e gloaz'n
zie je wel, nu is het misnou hei je de popp'n an 't daans'n
zij begint het te snappen't begunt bij heur te schemer'n
zij begint nog maar netze komt nog moar net uut de dop
zij begon te dreigenze liet heur tand'n zien
zij belooft veel, maar doet nietsze belooft gold'n baarg'n
zij bevoordelen elkaarze speul' n ' n anner de baal toe
zij bezitten nietszij hemm'n kiend noch kuuk'n
zij deed dat op eigen gezagdat dee zij op eig'n holtje
zij deed erg haar bestzij liet zich niet onbetuugd
zij doen elkaar geen kwaadzij biet'n n'kanner niet
zij doet alles zoals het hoortze lopt ien 'e pas
zij doet alsof ze er verstand van heeftze is zo wies as 'n ezel die ien 'e biebel kikt
zij doet haar uiterste bestzij lopt zich uut de noad
zij doet letterlijk alles voor mijzij vlugt veur mij deur ' t vuutr
zij doet vreemde dingenze moakt roare bokkesprong'n
zij doet wel mee, maar telt niet meeze dut met veur spek en boon'n
zij draagt haar hart op de tongzij mokt van heur haart gien moordkuul
zij droop beschaamd afze ging vot met de steert tuss'n de been'n
zij eet zich vol en rondze dut zich te goed
zij gaat er op haar dooie gemak naar toeze ging d'r hen op heur elf'mdartegst
zij gaat onvoorbereid naar een onbekende plaatsze het heur mond bij heur
zij gaf hem een flink pak slaagze sloeg 'em bont en blauw
zij geeft iets toezij strikt met heur haand over heur haart
zij ging bij elk pijntje naar de artsze ging om elk wizzewaske noar dokter
zij ging er snel vandoorze moakte zich uut de voet'n
zij ging er stiekem vandoorzij koos 't hoazepad
zij ging voor elk wissewasje naar de artszij ging veur elke klapscheet noar dokter
zij giste maar watzij sloeg d' r moar ' n slag noar
zij greep er naastzij haar 't noakiek'n
zij had 'n hekel aan die manzij haar de pik ien op die kirrel
zij had daar de leidingzij zat doar an 't roer
zij had grote zorgenze zat ien de penarie
zij had zich goed voorbereidze kwam besloag'n ten ies
zij hadden helemaal nietszij hadd'n niks of naks
zij hadden ruziezij laag'n met 'n anner overhoop
zij hebben altijd ruziezij zitt'n mekoar altied ien 'e hoar'n
zij hebben een goede naamzij stoan'n goed aanschreev'm
zij hebben geld in overvloedze benn'n niet noodlied'nd
zij hebben hem gefoptze hemm'n 'em bij de neus had
zij hebben ruzie met elkaarzij hemm'n mot met 'n anner
zij heeft al haar geld verbrastze het de pot verteerd
zij heeft al haar personeel goed in 't gareelze het de wiend d'r goed onner
zij heeft alle geduld van de wereldze het 'n jobsgeduld
zij heeft bijna geen kansze het lauw kaans
zij heeft de leidingzij het de teugels ien hand'n
zij heeft de moed verlorenzij let de oorn hang'n
zij heeft de verkering uitgemaaktzij het hem de bons geev'm
zij heeft een geldschieterze het 'n melkkoe
zij heeft een gemakkelijk baantjeze het 'n luuzeleempje
zij heeft een hekel aan werkenze het luie evert op 'e rug
zij heeft een hoge dunk van zichzelfzij dragt 't haart hoog
zij heeft een luizenleventjezij het ' n leev' m as ' n luus op ' n zere kop
zij heeft een prachtig leventjezij het 'n luuzeleev'm
zij heeft een prachtig plekjezij het 'n doalderse ploats
zij heeft er wel tijd voorzij het 't wel aan tied
zij heeft geen cent te bestedenze is zo aarm as Job
zij heeft geen letsel opgelopenze is d'r zunner kleerscheur'n oafkomm'm
zij heeft haar kans niet benutzij het de vogel over 't net vlieg'n loat'n
zij heeft haar sleutelbos verlorenzij het heur sleudelbos verstommeld
zij heeft hem onder controleze het 'em ien 'e haand
zij heeft het erg naar haar zinze is ien heur nopkes
zij heeft het ernaar gemaaktboondje komt om zien loondje
zij heeft het glansrijk gehaaldze sloagde met vlag en wimpel
zij heeft het naar d'r zinze is ien heur sas
zij heeft het niet op een rijtjede kop lopt heur deur
zij heeft het snel koudze is ' n echte koldkleum
zij heeft niet erg haar best gedaanze het zich d'r met 'n Jantje van Leid'n oafmoakt
zij heeft nog iets achter de handzij het nog wat ien 't vat
zij heeft nog wat bewaardze het nog wat ien 't vet
zij heeft slecht zinzij het de bokkepruuk op
zij heeft veel kanszij gooit hoge oog' n
zij heeft weinig geduldze is kort aanbond'n
zij heeft zich ermee bemoeidzij het de haand d'r ien had
zij hoeft zich niet aan de voorschriften te houdenze is boov'm en onner de wet
zij hoeft zich niet aan de wet te houdenzij is onner en boov' m de wet
zij hollen het gezag uitze onnermien' n ' t gezag
zij hoort nergen bijzij zit tuss'n zwien en big
zij houdt de beste plaatsen voor zichzij holt de troev' m ien hand' n
zij houdt haar mening vastzij blift op heur stuk stoan
zij houdt niet van veranderingenzij is oareg honkvaast
zij houdt veel van mijze het 'n zwak veur mij
zij is aan het lijnen (afvallen) zij is an 't lijn'n
zij is aan het logerenze is uut van huus
zij is alleen maar met geld bezigze moakt van de cent'n heur oafgod
zij is bankroetzij hangt an 'e latt'n
zij is bekend als erg domzij stijt te boek as eulidom
zij is bemiddeldze zit d'r warmpjes bij
zij is bezig te bevallenze lijt ien 't kroamberre
zij is bikkelhardzij is spekerhaard
zij is daar één teveelzij is doar 't vijfde rad an 'e woag'n
zij is de thuis de baaszij het tuus de boksem aan
zij is de weg kwijtzij is 't spoor biester
zij is dronkenze is ien 'e eulie
zij is een enorme leugenaarze lugt dat ze barst
zij is een flapuitze dragt 'et haart op de tong
zij is er bijzij is ' t hoaske
zij is er één van het oude stempelzij is nog bij Noach ien 'e ark west
zij is erg bangze zit oareg ien 'e piepzak
zij is erg onhandigzij het twee linkerhand'n
zij is extreem zuinigze wil 'n cent nog wel deurbiet'n
zij is flauwgevallenze is buut'n west'n
zij is geslepenze is de duvel nog te slim oaf
zij is heel gewiekstzij is de duvel te slim oaf
zij is helemaal blutze zit op zwaart zoad
zij is helemaal losgeslagenzij is heul'ndaal ket uut
zij is hem de baasze ken 'em moak'n en breek'n
zij is het haasjezij is de sigoar
zij is het slechte pad op gegaanze het heur ziel an 'e duvel verkocht
zij is humeurigze het de muts verkeerd op
zij is in de val gelopenze is ien 'e fuuk loop'm
zij is in de warze is uut stuur
zij is in een goede stemmingze is ien heur humeur
zij is in haar nopjesze is ien heur sas
zij is in haar nopjesze is ien heur schik
zij is keihardze is zo haard as 'n spieker
zij is met een rijke man getrouwdze het 'n rieke kirrel an 'e hoak sloag'n
zij is nergens bang voorgien wodder is heur te diep
zij is niet goed bij d'r verstand't is 'n haalve goare
zij is niet meer zo strengze biendt wat ien
zij is niet zo moeilijkze is wel onner één hoedje te vang'n
zij is nog niet volwassenze het nog gien verstandskuuz'n
zij is onverstandigze is niet goed sniik
zij is over serieuszij is zwoar op 'e haand
zij is pietluttigze vaalt over stro
zij is snel op haar teentjes getraptze het lange toon'n
zij is stokdoofzij is zo doof as 'n kwartel
zij is terneergeslagenze is uut 't veld sloag'n
zij is thuis de baaszij het de broek aan
zij is trots op zichzelfze dragt heur haart heul hoog
zij is uitstekend terecht gekomenzij is goed te lande komm'n
zij is veel te goed voor deze wereldze verkoop'm heur woar ze bij stijt
zij is volledig van slagzij is ien 'e boon'n om aarwt'n te plukk'n
zij is wat stilletjeszij het niet veul te koop
zij is weer helemaal hersteldze is weer op 'e lapp'm
zij is weer hersteldze is weer oareg bijspiekerd
zij is zich van geen kwaad bewustze wiet van 'e prins gien kwoad
zij is ziekze het 'n ziekte onner de leed'n
zij is ziekze lijt ien 'e lappemaand
zij is zuinigze is op 'e penning
zij kampt met zichzelfze vecht teeg'n heur eig'n schoaduw
zij kan haar zegje goed doenzij 's niet op heur mondje vaal'n
zij kan niet beslissenze hinkt op twee gedacht'n
zij kan niet met geld omgaande cent'n glied'n heur deur de vingers
zij kan nog niet op zichzelf wonenze ken nog niet op eig'n been'n stoan
zij kan twee dingen tegelijk doenzij ken proat' n en brei' n tegeliek
zij keek vergramd naar mijze keek me vergreld aan
zij kiest het beste deelzij het liever ' t vlees dan ' e bott' n
zij kijkt heel boosheur gezicht stijt op drie doag'n onweer
zij kocht regelmatig nieuwe schoenenze kocht noagal gauw es nije schoen'n
zij komen niets tekortzij hemm' n naarg' ns verlet van
zij komt nog maar net kijkenzij is nog niet dreug achter d'oor'n
zij kon daar totaal niets beginnenzij kreeg doar gien poot an 'e grond
zij kon geen kant opzij zat ien ' n keurslief
zij kon geen woord uitbrengenzij ston met de mond vol tand'n
zij kon hem niet aanze was niet teeg' n ' em opwozz' n
zij kon niet van hem winnenze kon niet teeg'n 'em opboksel'n
zij konden zich goed reddenze kond'n zich met heur eig'n vet bedruup'm
zij kreeg een pak rammelze kreeg op heur mieter
zij krijgt altijd de klappenzij zit tuss'n hoamer en aambeeld
zij krijgt altijd de schuldzij is de zundebok
zij krijgt de klappenzij zit tuss'n hoamer en aambeeld
zij krijgt de schuldzij krigt 't op heur dak
zij krijgt ontslagze wordt de loan uutstuurt
zij kropt haar gevoelens niet opze moakt van heur haart gien moordkuul
zij kwam om de haverklap langszij kwam elke klapscheet laans
zij kwam onaangekondigdze kwam as 'n dief ien 'e nacht
zij kwam raar te vallenzij kwam roar te lande
zij kwamen te laatze vist'n achter 't net
zij laat de moed zakkende moed zakt heur ien 'e schoen'n
zij laat hem doen wat zij wilze wiend 'em om heur vinger
zij leeft erg behoedzaamze is baang veur heur eierkörf
zij leeft erg royaalze snidt de kees met dikke homp'm
zij leeft naar haar eigen regeltjesze stoort zich niet aan God en zien gebod
zij leven in grote voorspoedze zitt'n ien gezeeg'nde omstandegheed'n
zij liet me enorm schrikkenzij joeg me de stuup'n op 't lief
zij ligt ziek te bedzij lijt ien 'e labbemand
zij maakt er goede sier vanzij speult d'r mooi weer van
zij maakt het snel afzij mokt d'r korte mett'n met
zij maakten een vreselijk kabaalze ging'n oareg tekeer
zij mag haar handen dichtknijpen met hemzij het 't oareg met 'um trovv'm
zij mag wel van geluk sprekenze maag heur hand'n wel stief dichtkniep'm
zij mag zeker van geluk sprekenzij maag heur hand'n stief dicht kniep'n
zij merkte dat het niet goed gingze voelde nattegheid
zij moest haar woorden terugtrekkenze mos bakzeil hoal'n
zij moet het ontgeldenzij is 't kiend van de reek'n
zij moeten heel hard werkenze moet'n poot aan speul'n
zij nam hem ertussenzij nam ' em te groaz' n
zij neemt een groot risicoze speult met vuur
zij neemt mijn mening overze komt op mien stroadje
zij pakt het meteen aanzij let d' r gien gras over groei' n
zij praat aan één stuk doorze proat veur 't voaderland weg
zij presteert echt heel veelze is hiel wat maans
zij presteert nietsze zet niks uut 't stro
zij raadde er maar naarzij sloeg d'r moar 'n slag noar
zij raadt er maar naarze dut d'r moar 'n gooi noar
zij redden het nietze goan noar de haai'n
zij regelt daar alleszij deelt doar de loak'ns uut
zij regelt daar alleszij speult doar de eerste viool
zij regelt de boelzij trekt an 'e touwkes
zij roken hun kanszij rook'n lont
zij slaapt alzij is al ien dreumlaand
zij snapt niet wat er in de wereld te koop isze is met blindheid sloag'n
zij spoort niet goedze lopt met meul'ntjes
zij spoort niet helemaaldoa is 'n steekje aan lös
zij sprak heel vrijmoedigze proatte zunner blikk'n of blooz'n
zij staat goed bekendzij stijt ien 'n goed bladje
zij staat meestal vroeg opze is meestieds vroeg uut de veer'n
zij steunen elkaarze speul'n onner één hoedje
zij stond er bedremmeld bijze ston met de mond vol tand'n
zij stond helemaal perplexze was heul'ndaal uut stuur
zij stond helemaal perplexze was heul' ndaal verbaldereerd
zij stond helemaal perplexze was verbaldereerd
zij vergeet allesze het 'n geheug'n as 'n vergiet
zij vermaken zich welzij vernuuver'n zich wel
zij versprak zichze proatte heur mond veurbij
zij verzette zich behoorlijkze spudderde nogal teeg'n
zij verzette zich behoorlijkzij spudderde nogal teeg'n
zij vindt dat o zo mooizij vient dat och zo mooi
zij vlassen eropzij benn'n d'r op uut
zij voelt zich beledigdze is ien heur wiek schoot'n
zij voelt zich erg beledigdze is ien heur wiek schoot'n
zij volgt een ander's meningze waait met alle wiend'n met
zij wacht op het goede momentze zit op 't vinketouw
zij wacht wel erg langzij wacht twee kort'n twee lang'n
zij waren het totaal oneensze stond' n lienrecht teeg' nover ' n anner
zij waren nadrukkelijk aanwezigze liet' n zich niet onbetuugd
zij waren zeer bedroefdze zaat'n ien zak en as
zij was bij lange na niet zo goed dan haar manze kon niet ien 'e schoaduw stoan bij heur kirrel
zij was de kluts kwijtzij was uut 't lood sloag'n
zij was druk aan het schoonmakenze was drok an 't heister'n
zij was er zeer blij meeze was d'r met verguld
zij was erg bleekze was liekbleek om 'e snuut
zij was goed gebektzij kon proat'n as Brugmans
zij was helemaal alleenze was moederziel allenneg
zij was nogal wat rillerigzij was huvereg
zij was onvindbaarze was ien gien veld'n of weeg'n te bekenn'n
zij was van de kaartzij was uut 't veld sloag'n
zij was van de kaartzij was uut ' ; t veld sloag' n
zij was ziedendze ston op heur achterste poot'n
zij was ziekze laag ien 'e labbemand
zij was zijn beste hulpjeze was zien rechterhaand
zij weet hier heg noch stegzij is hier as ' n kat ien ' n vremd pakhuus
zij weet niet beter!ze proat noardat ze verstand het
zij weet niet meer waarover het gaatze is de droad kwiet
zij weet overal wel een oplossing voorze wiet veur elke spieker wel 'n gat te viend'n
zij weet precies hoe het moetzij kent 't klapp'm van de zweep
zij wil alle details wetenzij wil 't noadje van 'e kous wiet'n
zij wil alles voor zichzelf houdenze krupt met 't spek onner 't berre
zij wil altijd alles wetenzij stekt overaal heur neus ien
zij wil eruit halen wat erin zitze wil 't onnerste uut de kaan
zij wil niet toegevenze wil gien woord hemm'm
zij wilde van iemand anders niets aannemenze sloeg goeie road ien 'e wiend
zij wist nog een oplossingze zaag d'r nog weer 'n gat ien
zij wordt nijdigde gal lopt heur over
zij wordt ondervraagdzij zit onner ' t mes
zij wordt strengze speult op heur poot
zij zag er niet uitze was ontoonboar
zij zag het niet meer zittenze was uut 't lood sloag'n
zij zat hem op de hielenze zat 'em op 'e hakk'n
zij zegt de zuivere waarheidze sprekt fris van 'e lever
zij zegt nooit ietsze is baang dat heur mond eerder oaf is dan heur gat
zij ziet er slecht uitze is broodmoager
zij ziet er tegenopzij zicht d'r teeg'n aan
zij ziet mij niet eens staanzij zicht mij niet immels stoan
zij ziet mij niet staanzij zicht mij met de nek aan
zij zijn faillietze zitt'n an 'e grond
zij zijn gedwongen soberder te levenze moet'n de riem'm aanhoal'n
zij zijn nog aardig kwiekzij benn´n nog oareg vereg
zij zijn Rooms Katholiekze benn'n van 't holtje
zij zijn verliefd op elkaarze benn'n gek met 'n kanner
zij zit gebeiteldzij zit vaast ien 't zoadel
zij zit in de problemenze zit ien 'e rats
zij zit in moeilijkhedenze zit tuss'n hang'n en wurg'n
zij zitten er wel warmpjes bijzij hemm'm de kop wel deur 't halster
zijn bedoelingen bekend makenmet oop'n koart speul'n
zijn gedrag is niet normaalhij ridt 'n vremde scheuvel
zijn goede voornemens uitstellende weg noar de hel is plaveid met goeie veurneem' ns
zijn haar zit heel slechthij het pielk'n ien 't hoar
zijn handschrift is niet te lezenhij schrift hoanepoot'n
zijn hele bezit is wegzien heule hebb'n en holl'n is vot
zijn inborst is wel goed hoorhij het moar 'n klein hartje
zijn mening bijstellenoverstag goan
zijn pet staat niet rechtzien pet stijt op haalf zeuv'm
zijn pet staat scheefzien pet stijt op haalf zeuv'm
zijn problemen worden groterhij rakt van 'e waal ien 'e sloot
zijn uitspraken zijn vaak erg scherphij het 'n bek as 'n scheermes
zijn vrouw is de baashij zit onner de pantovvel
zijn vrouw is thuis de baashij het niks aans ien te breng'n as lege briefkes
zijn vrouw is thuis de baaszien vrouw het de boksem aan
zijn we mooi onder elkaarbenn'n we mooi onner eig'n volk
zijn woorden kracht bijzettenzweer'n bij hoog en bij leeg
zijn zaakjes goed regelenzien roer recht holl'n
zijn zin niet kunnen krijgenmet de kop teeg'n de muur aan loop'm
zo duidelijk als maar kanzo kloar as 'n klondje
zo is het grofwegzo is 't ien grode lien'n
zo is het maar netzo 'st moar krekt
zo is het maar netzo is 't moar krekt
zo is het maar netzo is't moar krekt
zo is het mooi geweestzo ken 't wel weer
zo is het precies, en niet andersdoar is gien speld tuss'n te krieg'n
zo is het verhaal geëindigddat was 't enne van 't liedje
zo kan het daar niet langerde situoatie doar is onholdboar
zo liep het afdat was ' t enne van ' t liedje
zo ouders zo kinderenvan uul'n komm'n uul'n
zo raar heb ik het nog nooit gezienzo zolt heb 'k 'et nog nooit eet'n
zo regelen dat alles blijft kloppen't schuurtje moet bij 't huuske bliev'm
zo versterk je elkaar't mes snit aan twee kant'n
zo zijn we niet met elkaar getrouwdzo benn'n we niet met 'n anner trouwd
zo zit de zaak in elkaarzo stekt de vörk ien 'e steel
zoals het daar toegaat . . .zoas 't doar reilt en zeilt . . .
zoals het er aan toe gaatzoas 't reilt en zeilt
zoals het er gewoonlijk aan toe gaatzoas 't reilt en zeilt
zoals je het anderen geeft, krijg je het terugwa'j zaai'n za'j ok oogst'n
zoals men anderen behandelt, wordt men zelf behandeldwat je zaai'n, zal je oogst'n
zoals met het jong leerde doet men het laterjong leerd, old doan
zoals ouders het voordoen, doen kinderen het later nazoas de old'n zong'n, piep'm de jong'n
zoek niet in den vreemde wat dichtbij ook te krijgen iskoop buurman zien koe, en trouw zien dochter
zoiets vind ik best fijnzukswat maag 'k wel over
zonder geluk vaart niemand welbeder 'n ons geluk dan 'n pond verstand
zonder geluk vaart niemand wel'n ons geluk is meer as 'n pond verstand
zonder geluk vaart niemand welde domste boer' n hemm' de dikste eerabbels
zonder meer aannemenveur zoede koek aannemm'n
zonder overlegzunner woord zunner wies
zonder pauze volbrengenaan één boksem aan deur
zonder schulden ben je rijkliek is riek
zonder tegenstandzunner slag of steut
zonder toezicht ontaard het nog wel eensas de kat van huus is, daanz'n de muuz'n
zonder toezicht wordt het een janboelas 't hek oop'm stijt, loop'm de schoap'n overaal
zonder verklaringzunner woord zunner wies
zorg ervoor dat je wat achter de hand hebtkoop 't ien de tied, bruuk 't ien de nood
zoveel mag je nou ook weer niet vragenzunnerkloas is wel goed moar niet gek
zuinig aan doensiepelstip eten
zuinigerd die opscheptbloaz'n en 't meel ien de mond holl'n
zuinigerd!!zunege miegerd!!
zullen we van plek ruilen?zall'n we stuvertje wizzel'n?
zullen we vrede sluiten?zall' n we de vredespiep smook' n?
zwaar steunenstenn' n en puust' n
zwakke mensen zijn altijd het mikpunt't gijt altied over de onneuzelst'n

3 opmerkingen

  1. In het Westerkwartierse dialect zijn er ook nog veel verschillen tussen de dorpen, zo heet een stukje zeep b.v. in Niekerk `Seep`, en hetzelfde stukje in Grijpskerk `Siep`. Ook worden benen van `been' n` dan `bien' n` enzovoort.
  2. Mijn overgrootmoeder, die in het Westerkwartier en het uiterste zuidwesten van Groningen woonde, heb ik het woord tallerken voor eetborden horen gebruiken. Ditzelfde woord wordt ook in Denemarken gebruikt om eetborden aan te duiden.
  3. het westerkwartiers wordt door de plaatselijke bevolking met verve in stand gehouden, voornamelijk door de oudere generatie, maar ook heel graag door een deel van de jongere mensen