Vaassens

Dialecten > Gelderland > Vaassens

Vaassens bevat 7 gezegden, 207 woorden en 2 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

7 gezegden

Als ik jouw wasA´k oe waare
ga naar huisgoa noa huus
Helemaal niet goed wijsKats nie goed wies
Ik ken je wel, maar waarvan?Ken oeh weh, wie bej?
ik ken jou wel, jouw vader heeft duivenik ken oe wé, oe va hef doev' n
niet opgeleide predikerblikken dominee
te veel gedronken hebbenkats van de kaarte

207 woorden

's avonds's oams
's morgens's maans
's nachts' s nachs

A

aardappeleerpel
aardappelmeeleerpelméhl
aardbeieneerdbezen
allerbarstigallerbarsens
andijvieandievie

B

badmintonnenpluumpie sloan
beekbèke
beestbees
beetje'n bit'ie
bezembèssum
bijbie
bijbelbiehbel
bijenbiejen
bijnabienoa
boerderijboerderieje
boerenkoolmoehs
bos rijshoutriezebos
brood op vloer gebakkenstoete
brood van roggemeelroggen
bruinbruun
buikbalg
buikbuuk
buikpijnpiene in de balg
buitenbuut'n
buksbukse
buurtbuurte

C

corsetksjet

D

dendenne
deurbeldeurbelle
DeventerDêmter
dierendiè n
dorpdaarp
dorsendursen
drinkendrink'n
duidelijkkloar
duifdoeve
duisterduuster

E

een fietseen fietse
eendente
eendente, ânte
eiereneier
eikeike
ergensâns
etenèt'n

F

fabriekhutte of fubriek
fietsfietse

G

gaangoan
gedaane'doan
gegetene'gèt'n
gelovengleuv'n
geweestewes
grasgres
groengruun
groene kruisgruune kruus
grootmoedergropmoe
grootvadergropfa

H

haanhane
haarhoar
heefthef
heel erggloep'ns
heel grootoldebarstend groot
heel, heel ergalderjekes
hekhekke
heleboelbonke
heleboelpreuze
helemaal nietûgees niet
helemaal, totaalkâts
het is wegtis fot
hijhee
hoezowattan
hoofdpijnkoppiene
hooiheuj
hooienheujen
houtholt
huilenbrull'n
huilenlipp'n
huilen (van 'n kind) lipp'n
huilen (verdriet) huul'n of lipp'n
huishuus

I

ijzeriezer

J

jaarjoar
jijieje
jongeluivente
jongenkeêltie
jullieuulle

K

kanaalknaal
karkarre
katkatte
kater (van de drank) hoarpiene
katholiek persoonvan ut h
kerkkarke
kijkenkiek'n
kijkt (hij of zij) kik
kinderenvente
klokkloksien
klompenklomp'n
kluiskluus
koekkoeke
koekjekuuksien
komtkump
konijnkniene
koperkeuper
kraaikreije
krentenbroodkrentemikke
kruipenkrupen
kruiskruus
kruiwagenkruwaang
kuikenkuuk'n

M

mannelijk geslachtsdeelpiele
mannenkêêls
meisjedeerne, deerntie
mensen uit de stadstads'n
merelgieteling
mierempe
mierenemp' m
mijmie
mijnmien
mijn tuin uitmien tuin uut
molenmeule
motorfietsstoomfietse
motorfietssnûrk'iezer
muismuus

N

naaiennijen
natpannejuspan
nergensnââns
neusneuze
niet fit zijnsloerderig
nietwaarujt
nieuwjaarniejoar
nijptangknieptange

O

onbeholpen lopensmoeksen
onderwijzermeister
oude vrouwold wief

P

paalpoal
paardpeert
papieren zakbuul
pas geledenkortens
passantveurbieganger
pastoorpremusbink
piesenstrøl' n
pijnpiene
plassenzeiken
poependriten
poependriet'n
poeskatte
pratenproaten
pratenproat' n
pruimpruume
pruimproeme
prutsenknooi'n

R

rijshoutrieze
rijstries
rijstepapriezepap
rommelpruttel
rotjesniester
ruitruute
rupsenroep'n

S

schoenenschoene
schop of trapschup
schuurschuure
snoepjesnuuppie
snoepjezuurtjen
spadeschuppe
speculaasjesunterkloasien
spelenspeul'n
staartstat
stierbolle
stoep vegenstoepe keer' n
stofzuigerstofzuuger
straatstroate
strakstemee

T

tafeltoafel
tegendraadsdroâ
toilethuusjen
torentoor'n, toorne

V

vaarsveerze
VaassenVoassen
vaginaprume
vanavondvanoamp
vandaagvandage
varkenvaark'n (vr. motte)
veelbonke
veelkladde
veulenvul' n
vijverviever
vlaamse gaaimarikoale
volledig, helemaalkâts
voorveur
vrijenvriejen
vroegvrôg

W

wielrad
wijwuulle
wormpier
wormpiere

Z

zeurenlammeteren
zoekzuuke
zoekenzuuk'n
zoektzug
zolderwimme
zonzunne
zuigenzugen
zuurzoer
zwembadplomp
zwijnzwien

2 opmerkingen

  1. 't Loar had vroeger een 'eigen taal'. Hoe dit komt is onduidelijk. Wél is bekend dat in de buurt van Niersen de oudste vondsten van menselijke bewoning in Nederland zijn gevonden. Mogelijk stamden de mensen die de taal spraken van deze oude culturen af, de grootste instroom van andere 'akkerbouwers' vond pas 5000 jaar geleden plaats door Saksen en Franken uit het oosten.
    Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat door de Cannenburgh werklieden zijn aangenomen die veel afwijkende woorden hebben 'meegenomen'uit andere delen van Nederland en zich vestigden in het Loar.
    De geisoleerde ligging van het Loar kan ook een belangrijke rol gespeeld hebben, zeker bij het bewaard blijven van de taal.
    Voor zover ik weet spreekt niemand meer deze taal. Om toch deze taal te bestuderen en archiveren is wel haast geboden, slechts enkele kinderen van de sprekers van deze taal zijn nog op de hoogte van woorden van deze verdwenen taal.
  2. Testje, verwijder mij