Tilburgs

Dialecten > Noord-Brabant > Tilburgs

Tilburgs bevat 895 gezegden, 6685 woorden en 5 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in


6685 woorden (p.1/2)

`bent U met de fiets gevallen.` `nee zo stap ik er altijd vanaf .!!``zèède meej oew fiets gevalle ` `nèè zôo stap ik er aatij vanààf!!
's avondssaoves
's maandagssmòndags
's morgenssmèèreges
's wintersswènters
's woensdagsavondswoensdagsaoves
's zomerssomers
's zondagssondags
1êen
2tweej
3drie
4vier
5vèèf
6zis
7zeuve
8aacht
11èllef
12twaalef
13dartien
14virtien
30darteg
40firteg
50fèfteg
60sisteg
66zisensisteg
70seuveteg
77zeuvenenseuveteg
80taageteg
88aachtentaageteg
90neegeteg

A

A.B.N. (taal) hôoghòllaans
aalpòlling, aol
aambeeldònbild
aanòn, aon
aanaon, òn
aan / van beide zijdenswirskaante
aan de andere kantòn geene kaant
aan de andere kantòn den âanderste kaant
aan de andere kantaon d'n aandere kaant
aan de andere kantòn de geense kaant
Aan de diareeAon den dunne
aan de zoldering hangenopschôore
aan de zwierop rak
aan het eindeaon-t-end
aan iedere kantswirskaante
aan je voetenòn oew voete
aan komen stappen (parmantig) ònstiefele, aonstiefele
aan lager wal geraakte molenaarhègmölder
aan nemenvat aon
aan weerszijdenaon swirskaante
aan- en aflopen, deur in deur uit gaan, kroeglopenpesjonkele
aanaarden, aarde aanbrengenònèèrde
aanbevelen, aanprijzen (Fr:recommander) ònrikkemedêere, ònrikkemendêere
aanbeveling (Fr: recommander) rikkemedaosie
aanbiedenònbieje
aanbindenònbèène
aanbreienònbraaje
aandachtòndaacht
aandeel, partòndêel (vkw òndiltje)
aandeel, partgezaot, gezaoj, (vkw gezòtje)
aandeeltje, partjeòndiltje
aandenkenòndènke
aandoen, aantrekkenòndoen
aanduwenòndaawe
aangebrandòngebraand
aangeschotenteut
aangetrouwdv.d. kaawe kaant
aangetrouwde zwagerdè is er eene van de kaawe kaant
aangetrouwde zwager of zwagerinde is ur eene van de kouwe kaant
aangezetòngezèt
aangezicht, bakkes, toetfruut, vruut
aangezicht, bakkes, toetvruut, fruut
aanhalenònhaole
aanhangwagenònhanger, aonhanger
aanharkenopgriesele
aanhouderònhaawer, aonhaawer
aankomenònkoome
aankomen slenterenafschèète
aankomen, langs komenòngezèt koome
aanlopenònlôope
aanmodderenònpertije, ònpertèèje
aanmodderenònpartije
aanmodderen, slordig werkenflòdderiedòsse
aannaaienònnaoje
aannemenònneeme
aannemer in de bouwènterpreneur
aanpakkenònvatte, aonvatte
aanpassenònpaase
aanprijzenònrikkemendeere
aanradenònraoje
aanraden, adviserenraoje
aanrakenònraoke
aanrandenònraande
aanrechtònrèècht, òrecht
aanrechtòrecht, ònrèècht
aanrechtnòrrèècht
aanrecht' n-orrigt
aanrecht of vloer van terrazzowerkzultnòrregt, zultvloer
aanrommelenònmèùkele
aanrommelenmèùkele
aanrommelen, maar wat doen, aantobben, aansukkelenònklôote (tt klot aon)
aanrommelen, maar wat doen, aantobben, aansukkelenònklôoje
aanrommelen, zanikken, vervelenklôoje
aanscherpen van zeis met hamerhaore
aanslagònslag, aonslag
aanslepen (van boodschappen b.v.) ònhaole
aanslepen, aanslijpenònslèèpe, aonslèèpe
aansluitenònslööte, ònslèùte, aonslööte, aonslèùte
aansmerenònsmèère, aonsmèère
aanspraakònspraok, aonspraok
aanspreken van een jongenmòtje (heej mòtje)
aanspreken, aanbreken, beginnen te gebruikenònslaon. aonslaon
aanstaande, komendeun
aanstalten makenapprènsie maoke
aanstalten maken, er werk van maken, ter sprake brengen, ophef maken (Lat: mentio) mènsie maoke
aanstarenlouwe
aanstaren, gapen, kijkengaope, (tt gòpt, vt gòpte)
aanstekervuurke
aanstellergen eukstamper
aanstellerig, fier, grootsgruts
aansterken, consoliderenònstèèreke, aonstèèreke
aanstondssebiet
aanstondssommedêene
aanstondssèffes
aanstondszommedêene
aansuk kelenònbezoelieje
aantaloptal
aantekenen, in ondertrouw gaanòntêekene, aontêekene
aantredenòntreeje, aontreeje
aantrekken, aandoenònschiete, aonschiete
aantuigen, aankledenòntööge, òntèùge, aontööge, aontèùge
aanvoelenònvuule, aonvuule
aanwevenònwèève, aonwèève
aanwijzenònwèèze, aonwèèze
aanzegger, aansprekerònzègger, aonzègger
aanzetten, mee aankomenònzètte, aonzètte
aapaop
aapjeòpke
aar, halmaor
aardaord
AardappelErpel
aardappel (s) èèrpel
aardappel (s) èèrepel
aardappel (s), patat (ten) petat (te)
aardappelenlustte gij tatjes
aardappelenpiepers
aardappels poten met pootstokinkrukke
aardappelschillenèèrepelschèlle
aardbeièèrbeezem, (mv èèrbeezeme)
aardbei (en) èèrbeezie, èrbeezie
aardbeiensoomerkôoninkskes
aardbeienaarbeikes (modern tilburgs)
aardeèèrde
aardenaore
aarden knikkerkaajscheut
aardewerk, serviesgoedbreekwèèrek
aardige man, goedzakgoeje klôot
aardigheid, aangename verrassingaoreghèt, aoreghèj (mv aoregheeje)
Aarle (België) Aol
aarzelensèmmele
aasaos
aasjeòske
abuis, vergissingabuus
accordeonmôonieka
accordeontrèkmoonieka, trèkörgel, böökörgel, trèkzak
accordeonistmôoniekaspeuler
achtaacht
Acht ZalighedenAacht Zaalegheede
achteraachter
achternao, nò
achter het net vissenötschèùve, èùtschèùve
achteraanaachteraon
achterafaachteraaf
achterdeur, achteromaachterdeur
achterdochtig iemand, pietlutzuukerd
achterhoudensmoore
achternaaachterheene
achteromaachterom
achterom, via de achterdeuroover den hòfpad (hòfpat)
achterspatbordaachterslèkbòrd
achterstebraoj
achtersteaachterwèèrek
achterstesevôoj
achterste, gatpoepstööver
achterstevorenaachtersteveure
achterstevorenverkeerd om
achteruitaachterèùt, aachterööt
achteruitlopen, zienderogen achteruitgaanaachterötlôope
achtingaachting
ademaojem
ademòjem, aojem
adem, asem, lucht, antwoordòssem
ademenòjeme, aojeme
ademenòjemhaole, aojemhaole
ademenaojeme, òjeme, òsseme
ademenòssemhaole
ademen, asemenòsseme
ader (en) aojer
aderenojers
adverteren, te koop lopen metavvetêere
advies, raadraot
advocaat, meester in de rechten, strafpleiter, eierlikeuravvekaot
afaaf
af drogenááf drûge
af en toe, nu en danavventoe
afbindenaafbèène
afbindenknèlle
afdingenprèngele
afdrogenafdrêûge
afdrogen, geld afhandig maken.afstraffing gevenafdrêûge
afgestraft, onder handen genomengepanaast
afgravenötlêege, èùtlêege
afijn, kortomafèèn
afkijken, aanzien, geduld hebbenafkèèke
afkluiven (af) knèùfele
afkokersmatsers
afkomst, afstammingkomaaf
afladen, uitladen, leegmakenleeglaoje
aflopenafgaon
afluisterenhörke
afmaken, doden, afrasterenafmaoke
afnemen, ontnemenaffatte, aaffatte
afnemen, ontnemenaaffatte, affatte
afradenafraoje
aframmeling gevenafslaon
afranselenafrösse
afranselenafpèère
afranselen, aftuigenaftööge
afrasteren, omheinenafhèène
afscheidingschaansmuur
afscheidingschaans
afsnauwen, onvriendelijk aanzeggensnaawe
afstandsbedieningkasje
afsteller van het weefgetouw (textiel) ketaawstèller
afstraffen, onder handen nemen, pak slaag gevengalleggissele
afstrijden, ontkennen, tegensprekenafstrèèje
aftands, ouderwets, versletenaftaands
aftredenaftreeje
afval van gerst (veevoer) bösselt
afvoer van het aanrechtgutje
afwasomwaas
afwas borstelomwaas kwast
afwas, vaatomwaas
afwassen, de vaat doenomwaase
afwezig, in gedachtendöözeg
agent van politeplisie
akeligaokelig
akeligaokelek
akelig kereltjeklèènen opn euker
akkerèkker
akkersèkkers
alcoholdrinker, proever, geregelde drinker van sterke drankpruuver
alcoholische drankdraank
alikruik, eetbare zeeslak met huisje (Littorina littorea) kneu kel
alikruik, eetbare zeeslak met huisje (Littorina littorea) kreukel
alle slagen halen (kaartspel) kepòtspeule
alleenallênig
alleenallêeneg
allemaalallemòl
allemaalammel
allemaalammol
allemaal, allenòmmòl, ammòl
allemaal, alsmaarammòl, ommòl
allemachtiggòdsakkerdekon t
allemachtiggòdsakker
allenammòlle
allengs, langzamerhandalèskes
alleralder
allerlaatstalderlist
allerleialleraande
allerlei soorten brandstofstook
allerlei, allerhandealderaande
alles gelijk, hetzelfdetoutmèm, êen
Alphen (NB) Allefe
alsak
als bij biljarten de bal waarop gespeeld wordt ongewenst de andere bal raaktklutse
als het waar isast is dèt is
als jeagge
als je maar goed beseft.agger mar èèrg in hèt.
als je maar plezier hebt!as ge mar leut hèt!
als, danas
alsjeblieftasteblief
alsmaargeduureg
alsmaarhil den tèèd
alsofòfdèsse
alsofasòf
alstublieftasteblief
altijdaaltij
altijdaatij
altijdaaltèj, aatèj
alweerawir
ambtenaaramtenèèr
ander (e) aander (e)
andereaanderste
andere zijdegeenekaant
anderhalfaanderhallef
anderhalveaanderthalleven
andersaanderst
andersaanders
angst, vrees (Fr: peur) peur
angsthaasschèèthèùs
angsthaasschèètert
angsthaasschèètèkster
angsthaas, bangerikbangeschèèter
anjerssnoffels
apropos, onderwerp, stukapperepoo
ar mèrum
arbeiderwèrkmeens
arbeidershuisjeswèrkmanshöskes
armèèrm
armèèrem
armèrum
arm, behoeftigèèrm
armbandjeèèrmbèndje
arme mensunnen eerme kloot
armenèèreme
armenérme
armin ribickoekert
armoedeèèrmoej
armoedeerre moei
armoedigèrmoejeg
arrogant typenatnèk
as (sen) aas (e)
asfaltmakkedam
asfalterentèère
asfaltwegtèèrwèg
asociale mensenplebs
aspergeaspèrzje
assortimentsòrtiemènt, sòrtement
attelieratteljee
augustusawgustes
autoootoo
AutoWaoge
autopechpànne, ootoopànne
autopechootoopànne, pànne
autopedaffeseerplènkske
autoped, stepaffesêerplènkske
avondaovend
avondbroodmaaltijd (evt. ook zonder koffie) kòffiedrinke
azijnazèèn

B

baaibaoj
baalbaol
baaltjebòltje
baanbaon
baantjebòntje
baantje glijdenslibberen
baantjeglijdenslibbere
baardbaord
baardjebòrdje
Baarle NassauBaolk
baarle nassaub aol
Baarle-NassauBaol
baarsbaors
baarsjebòrske
baasbaos
baasjebòske
baatbaot
babbelzieke vrouwrètteketèt
babyplat kèènd
babybeebieke
baby, klein kindjeboeleke kroeleke
babyluierkàkdûukske
baden, baaienbaoje
bagage dragerbegaosiedraoger
bagagedragerbegòzziedraoger
bagagedragerpakkendraoger
bagatel, kleinigheidbakketèl
bakbèkske
bakerbaoker, baokster
bakfietskèrrîêr
bakharing, gebakken bokkingjaop
bakkebaardbakkebaord (mv, baorde)
bakkebaardbakkeboart
bakkerbèkker
balbol
bal. hoofdbòl, (vkw bölleke)
balkballek
balkengeraamte van een gebouwgebont
balletjebölleke
balletje, bolletje, hoofdjebölleke (zn)
balpenkogelschrèèverke
balpenbòlpèn
bandbaand
bandjebèndje
bang zijnpèùr hèbbe
bang zijn, iemand die bang is, angstbange
bangerikschèèthös
bangerikschèèthèùs
bangerikschèètert
bangerikschèèterd
bangerikschèètekster
bangeriknèèpert
bangerikschèterd
bangerikbangeschèèter
bankbaank
banketbakkerijpatisserie
bankjebènkske
bankroet, faillietfalliet, feliet
bar in een cafétoog, toogbaank
barbier, kapperbèrrebier
barenbaore
barmantoogbediende
barmsijs (Carduelis flammea) nôordsèès
barmsijsje (Carduelis flammea) brèmkwètje
barst (en) baarst (e)
barst, scheurbèrst
bastaard (hond) stroatkaaibaanderas
bastaard hondkaaibaanden ras
bastaardhondkaajbaanderas
bastaardhondvöllesbakkeras
bastaardvloekjikkeresmiena
bastaardvloekgòtsakkerdekònt
bastaardvloekgadoorie
bastaardvloekjeezesmiena
bastaardvloekjizzesmiena
bastaardvloekgatvergielegèètekeutel
bastaardvloektjuutoch
bastaardvloek, uitroep van teleurstellinggatsamme
bazig of koppig iemandbröst
bazige vrouwkernòllie
bazige vrouwèrketèt
bazige vrouw (Fr:canaille) knòllie
bazige vrouw, heerszuchtige echtgenote, (Fr: cuirassier) kèrresîêr
beademenhèùge
bebroed eivèùl aaj
bediepert, uupert
bediepert
bednest
bednist
bedniepert
bedlappemaand
BedToddehoop
bed, slaapplaatsuupert, iepert
beddenkruikkrèùk
bedelaarschôojer
bedelenschôoje
bedenkelijk heerschap (Lat: patriarcha) patriejark
bedervenbedèèreve
bedevaartbèèvert
bediener v.d. fijnspinmachine (salfak ) in de textielindustriedròjmaoker
bedoelingprononsie
bedonderd, klaar, jarigbegèrbeleurd
bedonderenbezèèke, (tt bezèkt, vt bezêek)
bedragbedráág
bedriegerijklôoterij
bedrieglijk handelen, (weg) moffelenfoezele
bedrijvigpetrèèveg
bedrukte sfeerbeloaije
bedrukte sfeerbelaoje
bedstee met deurtje of klein raampjekörref
beduvelenbezèèke
beeld, afbeeldingbild, (mv bilder, bilde)
beeldhouwerbildhaawer
beenbin
beentje lichtenpotjelappe, hòrènkele
beerbèèr
beerputbèrput, birput
beestbist, (mv biste, vkw bisje)
beetjebietje
beetje getiktappetjoek
beetnemen, overheersenbesèèpele
Beffede pruim op sap zette
beffengleuvepruve
begaafd, bijdehandkien
begaaienbegaoien
begaanònpertije, ònpertèèje
begaanònpartije
begerig kijkengèèlôoge
begerig kijkengèùze
begerig kijkengööze
begin (nen) begien (e)
beginnenbegiene
beginnen, aangaan (ww) òngaon
begonbegos
begrafenisbegròffenes
begrijpenbegrèèpe, (tt begrèpt, vt begrêep)
behept, aangelegdòngeleejt
behoorlijk, netjesbeheurlek
behoudenbehaawe
beidebaaj
beidebaaje
beide kantenswirskaante
beide, allebei, alle tweeallebaaj
beitelbèètel
bekakt, dikdoendnàt
Bekijk het maar.ukkem
bekijkenbekèèke, (tt bekèkt, vt bekêek)
bekijken, suffend kijken, onoplettend zijn, bezichtigenlaawe
bekijks, belangstellingbekèks
bekorten, gerichter gaanbèschiete
bekritiserenkretiesêere
bekvechtenmoelvèèchte
bekwaam, nuchterbekwaom
belastenbelaaste
belastingplaatje voor de fietsfietsplòtje
belazerd / bedonderdbelaojtoffeld
belazeren, bedonderenbelaojtòffele
belegtoelaog
Belegtoeloag
beleg (voor brood) toelaog
belegden, beledenbeleeje
belendende grondeigenaargalander
belevenbelèève, (tt belèèf, vt belêef)
Belgunnen Bels
BelgieBels
Belgiëden Bèls
BelgischBèls
belief je een koekjeluste en kuukske
bellefleur (appeltje) bèlleflurke
belletjetrekkenbèlleketrèkke
beloningprèès
belovenverzègge
bemerkengewaorwòrre
bemoeienmoeje
ben jezèède
ben je boos?bende over de zèk? bende koat
Ben je gek?ben de ge roar
ben jijzedde gij
benauwdhedenbenaawegheeje
benauwdheidbenaaweghèt, benaaweghèj
benauwenbenaawe
benedenbeneeje
benenbinne
benenhiepe
bengelenbèmmele
benieuwdbenuut
bentzèèget
benulbelul
benuttengebrèùke, gebrööke
bepaaldbepòld
bepaald herenkapselkiepe k o n t
bepaald momentgegeeven ôogenblik
bepaald soort koekjesklètskòppe
bepaald type kachelplattebèùs
bepalenbepaole (tt bepòlt)
beproeving, zware opgavebegènkenes
beradenberaoje
bereden politiepliesie te pèèrd
bergbèèreg
berghoket schòp
bergingschòp
berginget schòp
BerkdijkBèrrendèèk
Berkel (gem Berkel-Enschot) Bèèrekel
bermbèrrem
beroepswerkelozeklaplôôper
beroerdbescheete
beroerdigheid, kommer en kwelberôêrdeghèt / hèj (mv berôêrdegheeje)
beroerdigheid, narigheidbrôêrdereghèt / hèj
beroertebeslag
berouwvolraawmoejeg
besbeezem, beezie
beschaamdbeschòmd
beschadigenbeschandeliezeren
beschadigenbeschandeliezeere
beschermer, engelbewaarderparnasses
beschreeuwen, beroepenbekwèèke, (vd bekwêeke)
beschrijven, inhebbenbeschrèève
beschuitbeschööt
beschuitenpapluiwèèvepap
beschuitjebeschötje
beschuitpap (is nl snel klaar) lööjwèèvepap
beslag makentimpere
beslissen, bescheidenbeschaaje
beslist, vast en zekeral zun daoge
beslommeringbezoelie
beslommeringslameur
bespiedenafloekieje
bespraaktgetòld
bestbist
best welaoreg
bestaanbestaon, bestòn
beste ijshockey clubteam ter wereld aller tijdenChicago Blackhawks, Sjikaago Blèkhaawks en dan hullieje draftteam Tilbörg Traappers
bestedenbesteeje
bestek, tafelgereitòffelgeraaj
betalenpòllesjanke
betalenbetaole
betalenbetaole, petaole
betalenpetaole, betaole
betalenlammere
betalenbeköstege
betalen, opbrengenbesjonkele
betalen, over de brug komenafschiete
beter wordenbekoevreere
beter worden, herstellen (v.e.ziekte), moed vatten, v.d. schrik bekomen, ten goede kerenhèrpakke
beterebeeterder
betersbeeters
betijenöttööjere, èùttèùjere
betreurenbekulle
betweterjan zeuve
betwijfelenbetwèffele
beukbuuk
beukenboombuukebôom
beukennootjebuukenotje
beuren, in ontvangst nemenbeure
beursbökzuut
beurtburt
bevallen, kind barenkachele
Bevalt het jeHedde d'r aord meej
beven, trillen, bibberen, rillenrèère
bevrijdenbevrèèje
bewarenbewaore
beweeglijk kindwiebelkuntje, wiebelstèrtje
bewijsbewèès (mv bewèèze, vkw bewèske)
bewijzenbewèèze, (tt bewèèst, vt bewêes)
bezembissem
bezembèssem, bissem
bezembissum
bezem van heidehaajbissem, haajbèssem
bezemsbissems
bezeten van ietskaajzòt
bezig menskoeter
bezijdenopzèèje
bezinkselmôos
bezoekbezuuk
bezoekenòngaon
bezorgenbezörege
bezumbissem
bezurenbesniete
bezuren, opdraaien voorbesniete
bezweetbezwit
bezwijkenbezwèèke, (tt bezwèkt, vt bezwêek)
biddenbidde, (vt baad)
biedenbieje, (vt boj, bôoj)
biertjepötje bier
biertjepilske
bierviltjekoek
biggenbagge
bijbè, bèj
bijbie, (mv bieje, vkw bieke)
bij elkaarbèmekaare
bij elkaar harken van dennennaaldenspèllekrabbe
bij elkaar schrapenschèère
bij elkaar, bijeen, samenbèbekaare, bèmekaare
bij henbè zullie
bij voorbeeldbevobbeld (mv. vobbelde)
bijbetalenbèlappe
bijdehandje (vrouwelijk) haajbaaj
bijenkorfbiekörref
bijhoudenbèhaawe
bijkans, bijnapekaan (s) t, bekaan (s) t
bijkeukenaachterhèùs, aachterhöös
bijkeukengeut, (vkw gutje)
bijkeuken (waar gewassen werd), keuken op de boerderijmôoskeuken
bijlbèèl
bijltjebèltje
bijnabekant
bijnabekaant
bijnahòst
bijnabekaan (s) t, pekaan (s) t
bijna, bijkansbekaan (s) t, pekaan (s) t
Bijt hij als ik hem aaiBettie akum aoi
Bijt hij als ik hem aaiBet ie oakum oaj
bijt hij als ik hem aai?Bettie akkum aai?
bijtenbèète
bijtenbèète, (tt bèt, vt bêet)
bijtijds, tijdig, op tijdbetèts
bijtijds, tijdig, op tijdintèds, intèts
bijvoorbeeldbevurbild
bijvoorbeeldbevobbelt
bijvoorbeeldbevòbbeld
bijzettenlappe
bijzonderbezunder, biezunder
bijzondermeraokels
biljartenbeljèrte
Bill Gatesunne rééke stinkerd
billenholtegatspie
billenkoek gevenkuntje laote kèrmesviere
bindenbèène
binnenkortvort zo
binnenpretjebinnebraandje
bioscoopbiejeskoop
bisschopbiskòp
blaadjeblaoike
blaadjesblaojkes
blaag, klein kindblaog
blaarblèèn
blaarblaor
blaarbloar
blaas, blaarblaos, (mv blaoze, vkw blòske)
blaasjeblòske
blaaskaak, bluffer, snoeverblaoskaok
blad van de paardebloem, molsla, pissebloem (Taraxacum) gaanzetong, pisblom, mòlslaaj
bladeren (ww) blaojere (ww)
bladeren, bladenblaojer, (vkw blaojke)
bladluisheemelzaod
bladnerfblataojer
blaker, schotelkandelaarblaoker
blatenblèète
blauwblaaw
blauwachtigblaaweg
blauwe bosbesmoerbeezie
blauwtje, heggemus (Prunella modularis) blaawke, blaawpieperke
blazenblaoze
blekenblêeke
bleren, schreien, huilenblèète, blèère
blij, gelukkigblèèj
blijdschapblètschap
blijf, raadblèèf
blijkenblèèke, (tt blèkt, vt blêek)
blijktblekt
blijvenblèève, (tt blèèft, vt blêef)
blikken, een blik werpen opblieke
bliksemenwirlichte
blindblènd
blinden, vensterluikenblènde
bloedblaarbloedblèèn
bloedje, hulpeloos of zielig kindjebluujke
bloemblom, (vkw bluumke, blumke)
bloem van de akkerwinde (Convolvulus arvensis) pispötje
bloemenblomme
bloemetjeblumke
bloesjebloeske
blokjeblökske
blokkwastaffeseerkwaast
blootblôôt (of naokend (mv. naokende) )
blootnaokent
blootshoofdsblotskòp
blootsvoetsbèrrevoets
blousebloes
blozenblôoze
bluttep
blut, platzakkèps, tèp
bodeboj, bôoj
bodembojem
BodemBojum
bodemboijum
bodem, bezit, perceelbojem
boekbuukske
boek uitgelezen hebben, klaar zijnöthèbbe, èùthebbe
boekjebuukske
boekweitboekent
boekweitmeelboekenemèèl
boeltjereutemeteut
boemelenbezjôûre
boenenbuune
boenen, poetsenbuune
boenwasbûnwáás
boerendansmie-ketoen
boerenknecht, boerenarbeiderbôêrenèrbèr
boerenkoolboeretoppe
boerenkoolstampgruunstamp
boerenmetworst (Fr: saucisse) sesieswòrst
boerenmetworst (Fr: saucisse) sesies
boerenpummel, knurft, lomperdknörft, knörreft
boertjeboerke
boete, straf, duw, pordouw
boeten, geldenbuute
boezeroen, kielbazzeloen
bokkignèèg
bokkingbukkum
bokkingbukkem
bokspringen (ruwe variant), spelvariant van haasje over (eerst een klap dan een trap en dan afglijden) klapkasafzak, klap-kas-afzak
bol van de kaardedistel (Dipsacus fullorum) kaordebòl
bolle straatkeikènderköpke
bolletjebölleke
bolusstruntje
bolus, suikerbroodjeplèkbrôojke, plèkdròl
bolussenplèkbrôojkes, plèkdròlle
bombazijn, sterke katoenen of linnen stofbomberaaj
bomen waartussen een trekpaard staatburries
bonestaakèèrdrèès, (mv èèrdrèsse)
bonnefooirèùteketèùt
bonnefooiröteketöt
bonnenbons
bontjaspèlsjas, (vkw pèlsjèske)
boodschapbotschap
boodschappenmandkabas
boombumke
boombôom (mv bôome, vkw bumke)
boomgaardboogerd
boomgaardbongerd
boomleeuwerik (Lullula arborea) hawtleuwerik
boompjebûmke
boontjebontje
boordevolhupsvol
boordjebordje
bootbôot, (vkw botje)
borreltje, drankjenathaawerke
borst (en) gemoed
borst, tietmèm
borstelbòrsel
borstentiete, memmu, teezekskus
bosbes (sen) (Vaccinium myrtilis) klòkkebaaj (e)
bosjebusseltje
bosje palingbuske pòlling
bosjesbuskes
bosweide, weide in het boseusel
boterkneut of waaiboom
boter (roomboter) (margarine) botter (goej botter) (kneut)
botercaramel (snoepje), koosnaampjebooterbrökske
boterhambotteram (mv botramme)
boterhambotram
boterhambam (vkw bammeke)
boterhamunne botram
botjebintje
botsenboetse
botsen, kneuzenknutse
bouw, gebouw, bouwwerkbaaw
bouwvalligkeduuk
bouwvallig, versleten, gebrekkig (Fr: caduc) keduukelek
bovenboove
bovenbooven
boven de arm, bovenmatig, boven zijn machtboovenèèrems
bovenleer (voor schoenen) boovetöög
braaf, zoetzuut
braakbraok
braakselspouw
braambraom (vkw bròmke)
braambes, (braambessen) brèmbeezem, (brèmbisseme)
braambes, braambessenbrèmbeezie
braampjebròmke
braamsluiper (Sylvia curruca) brèmkwèèk
Brabantse vrouwenmutspoffer
brabbelen, wartaal uitslaan, onduidelijk sprekenbroebele, brabbele
bradenbraoje
brakbraak
brakbrôok
brakenspauwe
brandbraand
brandenbraande
brandkuil, kuil met bluswaterbraandkööl
BrandverzekeringBraandstraasie
brandverzekeringbraandastratie
bredagayda
BredaBerdao
bredebreeje
breedbrêet
breed, breder, breedstbreej, breejer, britst
breedstbritst
breedtebritte
breedvoerig praten, bomenbôome
brei garenbrai goaré
breienbraaie
breienbraaje (tt braajt, vt breej)
breigarenbraajgaore
breipenbraajnòld
brekenbreeke, (vt brôok)
bretelsgalge
briefjebriefke
brilloerèèzer
Brockway (naam van de eerste stadsbusdienst in Tilburg) Bròkwaaj
brodenbrôoj, brôojer
broedenbruuje
broedsbruuts
broek zonder kruis (a.h.w. twee losse pijpen), vroeger door vrouwen gedragenoope-toe-broek, oope-sjoo-broek, snèlzèèker
BroekhovenBroekhoove
broekjebruukske
broekrijdenbroekrèèje
broerbruur
broerbruurke
broer, makkerbrûur, (vkw bruurke)
broertjebruurke
brokken makenmeleure maoke
bronstig, heftig, ongenaakbaarbrösteg
bronstig, parensbereid, opgewondenhèngsteg
broodknaakebrood
broodhoogatie
brood ontdooienbrood uitleggen
brood, bruin broodbrôot
broodbelegtoelaog
broodbelegtoeloag
broodjebroojke
broodjebrooike
broodjekaasbrôojke meej kèès
broodjesbrôojkes
broodmager mens, gratenpakhuis, opvallend mager persoonpanhèrring
broodmager paardschabbernak
broodmesbrôotmis
broodmesbrommis
brouwenbraawe
brouwerbraawer
brugjebruggeske
bruidbrööd
bruidbrèùd
bruidjebrödje
bruidjes, maagdenmaadekes
BruiloftBrulloft
bruiloftbrölòft
bruiloftbröleft
bruinbrèùn
bruin broodbrèùn brôod
bruin, bruiner, bruinstbröön, brönder, brönst
bruinachtigbröneg
brutaalpertaol
brutaalonstraant --straante aop
brutaalastraant
brutaalstraand
brutaalstraant
brutaal, vrijpostigstraant, astraant
brutale jongenveulprots
buigenbööge, (vt bôog)
buigzaam, leniggezwakt
buikpèns
buikböök
buikjebökske
buikpijnbökpènt
buil, papierenzakbööl
builtje, zakjeböltje
buisbèùs
buisböös, (vkw böske)
buisjeböske
buitbuut
buitenbèùte
buiten bewustzijn zijnvan zene susserd zijn
buiten, buitengoedbööte
buitengezet, het vertrouwen verspeeltötgeboezeroend, èùtgeboezeroend
buitengooienbööterêepe
buitengooienbèùterêepe
buitenshuisbööteshöös
buitensporig, zeerverrèkkes
buitenzetten (niet te zachtzinnig) böötestuupere
bukskin, wollen keperbokkebaaj
bultproem
bunder, hectarebuunder
bungelenbèmmele
buntgras (Corynephorus) bunt
bunzingbössem
bureauberoow (mv beroos vkw berooke)
burgemeesterbörgemister
burgemeesterdun irste burger
burgerbörger
burgerijbörgerèèj
buurt, omgeving (Fr: contrée) kon trèèje
buurtschap, akkerdorphèrdgang
buurvrouwbuurvraaw

C

cachet, aanzien, karakterkesjèt
cadeau, geschenkkedoow, (mv kedoos, vkw kedooke)
cafékefeej
café, kroegkefeej
cafébezoekertoogga (a) nger
calciumcarbidkarbied
calciumcarbidkerbied, kerbiet
carambole (biljarten) kèrbòl
carbonadekortelet
carbonadekortelet, carbonaaij
carillon, klokkenspelkèrreljon
carnavalkarneval
catechismuskòttegissemes
centsènt
centSpie
cèrvelaatwòrstsesieswòrst
cervelaatworstsesies
ChaamKaom
chagrijn (ig mens) sjagrèèn
chaperon (ne) scheetevanger
chocolasjoklaai
chocolatsjekloade
chocolaadjesjuklatju
chocoladesjeklaade
chocoladeseklade
chocoladeseklaade
chocolade eiseklaade aaj
chocoladehagelkwattastrôojsel
chocoladereepkwatta
chocoladereepunne Bèlze kwatta
cichorei, witlof, Brussels lofsekraaj
circussirkus
claxonnerentuutere
claxonneren, toeterentuutere
cognackejak
cokes (steenkool) kòkse
collectebus, mansbakjesèntenbak
collecteschaaloope schaol
collegamaot
colportagelèùrhâandel
communiepakjekemuuniepèkske
compleetgelèèk
complimentkomplemènt
complimenten, vleiende groeten (Fr: compliment) komplemènte
computerkompjoeter
condoomkepòtje
conducteurkonnekteur
conferentie, vergaderingkonfrènsie, konferènsie
confiturezjèm
content, tevreden (Fr: content) ketènt, kon tènt
content, tevreden (Fr: content) kon tènt, ketènt
controleren, naziennòkèèke, naokèèke
cordon (s), rij (en), gelidkèrdon (s)
CorneliaKeej
CornelisKernilles, Knilles
corpulente vrouw (Sp. muchacha) magochel
correspondentie, briefwisselingkrispendènsie
corresponderenkrispendêere
corruptiekrupsie
cowboykojboj
crêpe (gekroest weefsel) krèp
crêpe papierkrèppepîêr

D

daaghajje
daalderdòlder
daardaorte
daardaor, dòr
daar / ernaast d'r neffe
daar / ernaastd' r neffe
daar dan (toegevend) dèr dan
daarbijdurbèèj
daargindsgienderwèèt
daarnadaornao
daarnetkrèk
daaromdörum
daaromdörrom
daaromdörrem
daarvoordaorveur
dadelijksebiet
dadelijkdaolek
dadelijksubbiet
dadelijk, onmiddellijk, nu, meteen, directsèffes
dadelsvèègedaale, smèrlappe
daghoudoe
dag der onnozele kinderen (28 december), de dag dat kinderen zich als volwassene verkleden en zingend langs de deuren gaan.koosje - koosje (zinge)
dagelijksalle daog
dagendaog (e)
dakgootdakgeut
dakgootlôop
dalendaole, (tt dòlt, vt dòlde)
dameshemdje, bloesje met korte mouwtjes (Fr: chemisette) zimmezètje
dampdaamp
dankdaank
dankbaarheiddaankberhèt / hèj
dansdaans
darmdèèrm
darm, slangdèèrem, (mv dèèrem)
darmendérme
datdètte
datdè, dèt, dètte
dat
datdèt
dat gaan we vierendè gôn we viere
Dat gaan we vierenD'e goan we viere
dat gaat nog aldéh gao nogal
dat gedègge
dat gedoedè gesoodemieter
dat hetdèt
dat hijdèttie
dat ikdèk
dat isdès
dat is duurdès schaojlek
Dat is een leuke vrouwDa's un lekker wéf
Dat is een leuke vrouwDè' s ' n lekker wèèf
dat is een mooie vrouwdes un schôn wééf
Dat is goedDè is un goei
Dat is leuk manDè's laache man
Dat is leuk man!Dès laachûh man!
dat is zekerdèwèldè
dat je (jullie) dègge
dat kandé ken
Dat kan gebeurenTis wè
dat nietdè nie
dat smaaktdè fietst ur in
dat we (wij) dèmme
Dat wel jaDè wel dè
Dat wel jadè gao nogal
dat wist ik nietkwies ut nie
dat word weer feesten en beesten vanavonddè word wir fiste en biste deze'n aovond
dat ze (zij) dèsse
dat zei hijdè zeej tie
dat zei hijdè zittie
dat zei zedè zisse
dat zie ik, zei hijdè ziek, zeej
de anderedaander
de avondtaovend
de benen nemen, 'm smeren, tussenuit peren (ww) um pôoje
de dag ernasanderendaags
de duisternisden donkere
de eersteirstes
de geestelijkheidet gisselek
de gehele mikmak, het hele zootjehil de reutemeteut
de gemeenteonze grutvadder
de groeten (vleiende groet) de complemènte
de heenwegvan geensgaons
de heilige geestden hèllege gist
de hele avondhil den aovend
de hele dagde gòdsgaansen dag
de hogere stand, gegoede burgerijhôog vòllek
de hort op gaan, uit vrijen, op stapop sjanternèl gaon
de inzet verhogenlappe
de ketting voor het weefsel, schering (textiel) kèttings
de keukende geut
de Leijde Laaj
de magersteden dunste
de man die de ketting aan het kettingraam knoopt (textiel) ònknêûper, òndraajer
de man die de ketting aan het kettingraam knoopt (textiel) òndraajer, ònknêûper
de mening hebben, van mening zijnvèène
de mond voorbijpratenmiszègge
de plaatsde ploats
de plaatsde plots
de Reitde Rèèt
de schuur' t schop
de slimste nietnulleke-êenôog
de tijdde tèèt (mv. tije)
de tijdde tèd
de vloer met zand bestrooien, na het vegenopsaante
de volgende dagsaanderendaogs
de volgende dagsaanderendags
de volgnde dagsaanderendaags
de volle mepde volle roefel
de was wrijven op het wasbordroefele
de wederhelft van een vogelpaargaojke
de zakende dinger
decemberdisèmber
deciliterun mòtje
decolete spie
decoletespie
decolletéschap
decolletéspie
deed hetdigget
deed, dedendi, din
deel, partpòrt
deel, partbesnut
degelijke, oppassend (e) pronte
dekens, dekbeddèksel
dekje, dakjedèkske
dekken van een varkenbèère
dekselschèèl
delendêele, (tt dilt, vt dilde)
dement, kindskèns, kènds
denneappelmaastappel
dennen- of sparrenbossenmaast
dennenappelmastendol
dennenappelmastappel
dennenappel (s) maastappel
dennenappel (s) maastendol (le)
dennennaaldenmaastespèlle
derde, 3edarde
derde, 3edriede, driedes
derde, 3edèrts
dergelijkede zuk (ke)
derrière, achterste, k o n töster
dertiendartien
dertigdarteg
deugddugd
deugnieten, kwajongenskwòjong
deugnieterijonteghèd, onteghèt, onteghèj (mv ontegheeje)
deukbluts
deukbuts
deuken. kneuzen, botsenbutse
deuntjeduntje
deurstijldurstèèl
deurstijldurgebont
deurtjedurke
deurwaarderdurwèèrder
dezedees
diareedan bende genaait
diarreeschèèterij
diarreespèl
diarreeden dunne
diarree, schijterijreeskak / spetterschèt / schijt / slingerschèt
dichtbijkòrtbij
dichtbij, nabijdichtenbij, dichtenbèèj
dichtbij, op korte afstanddichtenbij, dichtenbèèj
die daardun-diéé
die daardun-dijë
die erdieder
die is van onsdès dons
Die kans is kleinWèèneg kaans
Die kans is kleinwènnig, wènnig kaans
die van haar, dieder, diedur
die van jouwde jouwe
die van onsdons
die zijn van onsdè zèn dons
die, datdieje
die, datdiejen
diegene die de ketting maakt en boomt (textiel) kèttingschèèrder
diepte peilenlôoje
dierbist
dierbiske
diertjebisje
dijkdèèk
dik in ordedikke mik
dikdoener, klaploperkòljakker. kaoljakker
dikke rook, vette walmkwallem
dikke vrouwmeulepèèrd
dikke vrouwschòkwammes
dikke vrouwkeej, (vkw keejke)
dikke vrouwMokkepaai
dikwijlsdikkels
dikwijls genoeg, vaak genoegdikzat
dingendinger
dinsdagdèstag, tèstag
dinsdagmorgendèstaggemèèrege
directmeej p'saant
directseweele
directaachterbejaare
directaachterbekaare
direct, meteen, achtereen, op stel en sprongaachtermekaare
direct, meteen, achtereen, op stel en sprongaachterbekaare
ditdees
dit / dezedees
dit is hetdeezist
dit, dezedees
dode, overledenedôoje, (mv dôoj)
doe jedoe'w
DoeiHoudoe
doeihallejkes
doeiHallee
doeihaleejkes
doekjedoekske, dükske
doekjeduukske
doekjetöddeke
doelpunt, doelgoltje
doelpuntenGoole
doendoe, (vt di, din)
doet er niet toe, is niet ergnukt nie
doet hetdoeget
doetjeduske
doetjelòtweet
dolle dingen, moeilijkheden, moeitedòls
domstom
dom en lomp iemand, lomperik, onhandig iemand, (textiel) bak voor lege klossenklòssenbak
dom en stug persoon, onbehouwen iemand, lomperikknörft, knörreft
dom iemandonverstaand
dom iemandne knuppel
dom iemand, onwijzeonwèèze
dom iemand, slungeloelewapper
dom kijkenlouwe
domme gezichtuitdrukking met mond openGollipoap
dommekrachtkèlderwènd
donder op man!naaj-t-um Pius
donderstenen, neergooienflikkere
doodkepoerewiets
doodhartstikke jantjemerienes
doodkasjezis, kassiezis
dooddôot
dood, stuk, niet meer aanwezigkasjewèèle, kassiewèèle
doodkalmdôotgemoederêerd
doodmoekaajmuug
doodmoedôotmuug
doodsdots
doodskleedhèm zonder zakke
dooiendôoje
dooierdôojer
doopkleeddôopklêet
doordu, dur
doordeur
door elkaar schudden (Fr: ramasser) rammenasse
door etendeur braaien
door-de-weekse boerinnenmutshul
door, wegensdeur, dur
doorbladerendurblaojere
doordrijverdurdrèèver
doordrinkenjèppe
doorduwen, doordrukken, volhoudendurdouwe
dooreenmengenhussele
doorgaansmistal
doorgaansdurgòns
doorheen, erdoordurheene
doorlopendurlôope
doorndooren
doorvertellen, verklappen, klikken, vangen, ertussen nemenklèppe
doorwerkendurwèèreke
doorwerkendurdoen
doorwerken, hard werkenònpeutere
doorzetterdurdouwer
doorzeurendurdrèène
doosjeduske
dopendôope, (tt dopt)
doperwtenschèlèrte
dopjedöpke
doppen, peulvruchten van dop ontdoenpoole, peule
doppen, peulvruchten van dop ontdoenpeule
dorpdörp, dörrep
dovedôove
dozendôoze
draaddraot, (mv draoj, draojer), (vkw draojke, dròjke)
draaddraod
draadjedròjke
draadmakerdròjmaoker
draagbaarburrie
draaiendraaje
draaimolen, mallemolenmallemeule
drachtdraacht
dradendraoj
dradenkruis (textiel) flès
drafjedrèfke
dragendraoge
dralensèmmele
dralen, talmenteute
DrankwinkelSlètterij
dravendraove
dreigen, bedreigendrèège
drekmôos
drempel, dorpeldörpel, dörrepel, dölper
dreutelen, onrustig heen en weer lopen, regelenkoetere
drie azen in de hand (bij het kaarten) troela
drie maandenaantwèrps jaor
drieërleidriederaande
drieërleidriederaante
DriekoningenDriekôoninge
driepotig schoenmakersstoeltjeprikstoeltje
drietjedrieke
driftig persoonkòrtstart
drijfmest (Fr: essence) èssènsie
drijftolletjedrèèftölleke
drijfzandlupse
drijvendrèève, (tt drèèft, vt drêef)
drinkenleute
drinken (kindertaal) ninne
drinkkruikdrinkeskröök
drinkkruikkrèùk
droge mondhoutere bakkes
drogendrêûge
dromendrôome, (tt dromt, vt dromde)
dronkelap, zuiperd, zatlapsneevelneus, sneevellap
dronkemanspraatzattekul, zattepraot
dronkenonbekwaom
dronkengoed snuf
dronkenbèùs
dronkenzat
dronken manzatlap
droogdrêûg
droogtedrugt
droogweide voor witte was, bleekveld, bleekblêek
droogzolderdrêûgzulder
droomstermiekemöök, miekemèùk
dropjedröpke
dropje, drupje, druppeltjedröpke
dropsteelsjep
dropwatersjèpwaoter
dropwatersjep
druifdrèùf
druif, jolig persoondrööf, (mv drööve, vkw dröfke)
druiloorknilles
druipendrööpe, (tt dröpt, vt drôop)
druipnatleekende nat
druipnat, drijfnatlêekendenat
druivendrèùve
druivenstok tegen een muurdröövevèèger
druivensuikerjoo devèt
druivesuiker met pinda's erinkattespouw, kattespaaw
druk bezig zijnbezoelieje
druk converseren, druk praten over gewichtige zakenklasjenêere
druk of heftig pratenklasjenêere
drukte, ophefavvegaosie
druppeldròp
druppelendröppele
dubbeldòbbel
dubbeldubbelt
dubbeldubbeld
dubbel openslaande deurenpòrtebrisseejdeure (Fr: porte-brisée)
dubbel openslaande deuren (Fr: porte-brisée) pòrtefeseedeure
dubbeltje met afbeelding van Wilhelminablèkkemientje
dubbeltje met afbeelding van Wilhelmina, speelgoedmuntje, rond dun plaatje blikblèkkemieneke
dubbeltjespotkèrmespòt
duidelijkklaor
duifdööf, (mv dööve, vkw döfke)
duifdèùf
duifjedöfke
duigen, stukkendööge
duikendööke, (tt dökt, vt dôok)
duimdööm
duimdropdèùmsjèp
duimpje, centimeterdömke
duims, een duim dikdöms
duindöön
duinendööne
duinendèùne
duister, donkerdöster
duisternisdonkerte
duitenschrabbers
DuitsDöts
Duits (er) Döts (er)
DuitsersDöts
duivelduuvel
duivenhokdèùvekòt
duizeligdöözeleg
duizendduuzend, duuzent
duizend dezelfdeduuzent erinder
duizend verschillendeduuzenteraande, duuzenteraante
duizendschoon (Potentilla anserina) bôêresnoffel
dun henneptouw, vliegertouwheeveltaaw
dunnerdunder
durf jij het!de gloeiende knèèp!
durf jij het!de gloeiende knijs !
durvendörreve, (tt dörreft, vt dòrs)
durven. wagen, riskerenwaoge
duurschaojlek
duur, kostbaar, waardevol, grappig, kostelijkköslek, kösselek, köstelek
duuwtjedauwke
duwdaaw
duwdouw
duwendaawe
duwendouwe
duwtjedouwke
dwaaskoekwaus
dwaas, malloot, gek, idioot, zotkoekwous
dwaas, onnozele, mallejanoets, oerts
dwaasheiddwaoshèt, dwaoshèj (mv dwaosheeje)
dwalen, dolendwalleke
dwarsdrijver, dwarsligger, ruziezoekervringklôot
dwarsliggen, vervelenhòrzakke
dweil, doek om de vloer mee schoon te makenopneemvòd
dweiltochtdwèèltòcht
dwependwêepe, (tt dwipt, vt dwipte)

E

e i k e lèèkel
eau de cologneonjeklonje
eau de Cologneôojeklonje
echtongelooge
echtweezelek
echtgenoot, manmeens
eekhoorninkhoorentje
eeltilt
eenen
eenunne
een aardappelun'èèrpel
een anderonze grutvadder
een beetjeun bietje, wè
een borreltje drinkenpruuve
een dom iemandappetjoek
een eiun aai
een euroun uuro
een flinke borrelene goejen bòrrel
een flinke tijdun ketierke
een flopne fiepo / nen bout
een gezellige hollandse jongenKanalenveger
een gezicht trekkenun snèùt zètte
Een goed uitziende vrouwUn frèèt wevke
een gouden horlogeene gaawe lozzie
een groteunnu knoert
een handig iemandnen hèndege
een harde stemunne kwèèk
één jarige bruilofthoutere brölòft, hawtere brölòft

E

een kar leegkiepenun kèèr te heuj stôote
een keiharde ventunne kaajharde
een koopjeunne dòlle kôop
een kopje koffieun bekske leut
een kopje koffieun tas koffie
een kopje theeun kumke thee
een kroeg bezoekenònlègge
een krom eiun krom aai
een lekke bandun lèkke tuut
een lichte tikun tits
Een loepUn kèkglas
een magere manunne schraole
Een onbekendeUnne vrèmde
een oogje dichtknijpenun ugske toedoen
Een opschepperunne zwetser
een oude kerelunnen aawe jêûkerd
een pak slaag krijgenslaog beure
Een plakje hoofdkaasZult
een poosjeun tèdje
een pot natêene tuutmèm
een schilderunne kwasttebedeerver
een slome kerelenen deuzege
een slome vrouwen dôos
Een theedoekUnnen afdreughaanddoek
een van beideêen van baaje
een volksgericht houdentòffele
Een wit broodUnne mik
een, een zekereêen, êene
eendind
eendint, (mv inte, vkw intje)
eendint, ind
eenderinder
eendjeindje, intje
eeneinne
eenkleurigèffe
eenmaalimmel, eemel, êemel
eenmaal per jaarêene keer int jaor
eens, eenmaaleemel, êemel, immel
eentjeintje
eer, voordatir
Eergisterenirgiestere
eerlijkirlek
eerstirst, urst
eerstirst
eersteirste
eeuwigeuweg
egêeg
egelpin-eegel
egelêegel
EiAi
eiun aai
eieerdopjeaajerdöpke
eierdopjeaajerdöpke
eierenaaier
eieren uithalennist öthaole
eigenèège
eigen geldèègegèldje
eigenaarèègenèèr
eigenaardigaoreg
eigenlijkeik
eigenlijkeigelek
eigenlijkèègelek
eigenwijs, eigengereid, bekrompenèègegeraajd
eigenwijsheidèègewèèzeghèt, èègewèèzeghèj, (mv èègewèèzegheeje)
eikèèk, (vkw èkske)
eikjeèkske
eindend
eind (e) ènd (e)
eindelijkonderhaand
EindhovenÈnthoove
eindjeèndje
eindstreep, finishmeet
eisèès
eis, aanmatiging, veeleisendheidpertènsie
ekster (Pica pica) broektjanneke
ekster (Pica pica) hannek
elastiekillestiek
elastiekjeillestiekske
electricienilletriezjèèn
electrische tandenborstelilletrieke taandeborsel
elektriciteitilletriek
elektriciteitsbedrijfilletriekfebriek
elektriciteitsbedrijfillektriekfebriek
elkaarmekaare, bekaare
elkaarbekaare, mekaare
elkaar aanraken, plagend duwen, stoeien, ravottenfikfàkke
elkaar goed mogenakkerdeere
ellendig, beroerdbrôêrd
emmerêemer
emmersêemers
ene waardeloze ventunne verrèkkeling
energie, kruimkrööm, krèùm
engelenbeeld als offerblok, waarvan het hoofdje knikt als dank voor een gaveknik-èngeltje
enigeêenegste
enige tijd geleden, voorheentoen irst
enige, enkeleènnegte
enigsteènnegste
enkel, maar, slechts, alleenènkeld, ènkelt
enorm groot, kolossaalkollesaol
enorme paardenkoeje van pèèrde
erder
er erg in hebbengewaorwòrre
er goed uitziendgêef
er om houdeninhange
er over heen gaanrausen
er snel van tussen gaan.dertussenèùt naaje
er van langs krijgenötgemeete krèège, èùtgemeete krèège
erachterderaachter
erafuraaf
erfèèref
erf van het huisdam
ergverèkkes
erg (in samenstellingen), ontzettendkaaj
erg dronkenveul zat
erg gek, knettergekkaajmaf
erg hardschompes
erg hard werkenet schompes wèèreke
erg kleinpriegel
erg stukkaajkepot
erg, danig, lelijklillek
erg, zeerèèreg, (èèreger, èèregst)
ergensieveraand, ieveraans, ievraans
ergensèèreges, èrreges
ergensèrgeraand, èrgeraans, ieveraans
ergens andersop un aander
ergens binnen gaanònlègge
ergens blijven hangenblèève plèkke
ergerenèèrgere
erkende feestdagenslandshèllegendaoge
ermeedermeej
ermeeteegenaon
ermee ophoudendermeej èùtschaaje
ernaastdur neffe
ernaastdernèffe
erop achteruitgaanaachterötboere
erop slaanderonder bosse
erop toeleggen (financieel) intèère
ertegenaan gaanpèère (duronder pèère, teegenòn pèère)
eruitderöt
eruit gooienerööt kèèle
ervenèèreve, (ierf, geòrreve)
erwtèrt
erwtensoepsnert / snert
erwtensoep, snertèrtsoep
etalageèùtstalraom
etalagetoograom
etennassen
eteneete, (tt it, vt aat)
etenschaften
etenbööze
etensrestjes uit de pan, uitschraapselpanschròpsel
etenswaarbikkesemènt
etter, kreng, vervelend iemandètterbööl
eurouuro
Europese kanarie (Serinus canarius) gielsèèsje
euzie, overstekend deel van een dakeuzel
evenèfkes
even geleden, daarstrakstoen strak
even, hetzelfdeèève
exploitant (v.e. kroeg of zaak) uitbaoter
expres, opzettelijksprès, èsprès
expres, opzettelijkomsprès
extraatje, meevallertoemaot, toemèt
ezeleezel

F

fabriekfebriek
fabrikantfabriekaant, faberiekaant
failliet, bankroetfejiet
familiefemilie
familiefemielie
familieledenèège vòlk
familierelatie (Fr: parentage), kring, gelederenpèrmetaosie
fantasievogel als boeman voor de kinderenhulleketeut
fantasievogel of fantasiebeestmôolek
fatsoenfesoen
fatsoenlijkfesoen (de) lek
fazantfezaant
februarifeeberewaarie
feest fist
feestfist, (vkw fisje)
feestfist
feestavond in de kroeg, het potverterentèèraovend
feestdagfisttag
feestelijkheidfistelekhèt / hèj, (mv fistelekheeje)
feestenfisthaawe, fiste
feesten, de fijne meneer uithangenlimmenêere
feestjefistje
feestmarsfistmars
feestversieringen, slingers (Fr: guirlande) gelanders
feitfèèt
feitelijk, eigenlijkfèètelek
felicitatiekaartjefielesetaosiekòrtje
feliciterenfielesetêere, fiesietêere
feynoordfack them
fideel, getrouwfiedêel
fiedelen, spelen, zingenfietele
fiets zonder vrijloopdeurtrapper
fietsband (Fr: tube) tuup, tuut
fietsframefraom
figuurtjesfeguurkes
fijnfen
fijnfèèn
fijnfèèn, (fènder, fènst - fijner, fijnst)
fijn werk doenpielieje
fijn werk doenpriegele
fijnefèène
fijnerfènder
fijngevoeligfèèngevuuleg
fijnproeverfèènpruuver
fijnstfènst
fijtfèèt
filosofiefielesefie
filosofiefieselefie
flambard, slappe deukhoedflambèèr
flaterflaoter
flauwflaaw
flauwkwèps
flauw van smaakflèps, flèts
flauw, fletsvaajeg
flauwe vent, zeikerd, spelbrekerzèèkerd
flauwerdtruttenbòl
flauwerikzèèkerd
flesje met dropwaterrutselflèske
flink, fors, fermfèrrem, fèèrem
flinke knaap, gezonde knaapgòfferd
flinke knulkadeej
flinke neusfruut, vruut
flinke neusvruut, fruut
flitsend beeld, trillend aanziengeschiemer
flopfiepoow
fluitflööt, (vkw flötje)
fluitflèùt
fluitenflööte, (tt flöt, vt flôot)
fluitenflèùte
fluitketelmôor
fluweelflewêel
fornuiskwiezjèèr
fors iemand, manwijfkadeej
fors, stevig, eigengereidstuup
fotolijstfotokader
fouillerenfoelêere
foute platte knoopaawwèèveknêûp
fragiel, teer, secuurkrikkel
franjefrannie
frank (munt) frang
FransFraans
fraterfraater
fratersfraaters
FraterstraatFraatersgat
friemelenfrutte
friemelen, onhandig bezig zijn, aanrommelenmöökele, mèùkele
friteusefrietpan
frommelenfròtte
fruit op een warme plaats laten rijpenmuuke
frunnikenfrutte
frutselenfrunneke
frutten, met de vingers aan plukkenfriemele
fuchsiabelleplaant

G

Ga eens afwassenWaast es aaf
ga weg!naait um!
ga, gaatgao
gaafkèùs
gaaf, redelijk, net, apartgêef
gaaf, heelgaof
gaai (Garrulus glandarius) broekèkster
gaai (Garrulus glandarius) hannebroek
gaangaon, gòn, (vt gong)
gaan plassen, pissen, zeikendèèrepel afgiete
gaan wandelen zonder een café te bezoekenwaandelbier drinke
gaandegònde
gaargaor
gaasgaos
gaat hetgao-g-ut
gaat hetgoaget
gaatjegòtje
gaatjegötje
gadeslaangaojslaon
gaffel (vormige tak of stam) mik
gammelkeduukelek
gammelkeduuk
gangetjegangeske
gangetjegèngske, gèngeske
gansgaans
gapenlouwe
gapen, kijkengòllieje
gapen, kijkenlouwe
gaper, toekijkergaoper
gaperd, sufferdgòlliepaop
garagegrozie
garagegerazzie
garengaore
garf, deel v, e, korenschoofgèèref
gaskomfoorgasstèl
gast, man, kerelgaast (vkw gasje)
gasthuis, ziekenhuisgaasthèùs, gaasthöös
gat in de muur voor waterafvoer vanuit de môosmôosgat, mòzzegat
gatengaoter
gaten en bobbels (in wegen) hulte èn bulte
gauw, vluggaa
gauw, vluggaaw, gaa
gave, nette, mooiegêeve
gazongezon
gazonnetjegezonneke
geachtgetèld
gebedgebèt
gebedengebeeje
gebedjegebeejke
gebeente, geraamtegebinte
GebitVersnellingsbak
gebleektgeblikt
gebodgebot (mv gebôoje)
geboden (vt van bieden) geboje, gebôoje
gebraadgebraoj
gebraden haangebraoje haon
gebreidgebraajd
gebreid hemdborstrok
gebrekkig, ellendigèrbèèrmelek
gebroedersgebrûurs
gebruikgebrèùk, gebröök
gebruikengebrèùke, gebrööke
gebukt gaan, zorgen hebbenkromstaon
gecastreerde haangesneejen haon
gecastreerde ramhamel
gedeeltegedilte
gedenknaaldgedènknòld
gedenksteen (tje) stölperstintje
gedoeslameur
gedoegeklôot
gedoe, drukte, ophefkedaaj
gedoetjegedoejke
gedondergesoodemieter
gedronkengezope
gedupeerd, benadeeldgenaajd
geef maargimmar
geelgèèl, (gèèler, gèlst - geler, geelst)
geelachtiggèèleg
geenginne, gin
geengin, ginne
geen barst uitvoerengin flèùt doen
geen hekel aannie nôoj
geen vermoeden van hebbengin èèrg in hèbbe
geërfdgeòrreve
geestgist
geestelijkheidgisselek
gefopt, beetgenomen, gedupeerdgekuld
gegiechel, ingehouden lachgegieber
gegroetajuu
gegroetsaluu (t)
gegrom, gemoppergrommes
gehaaid persoon, grote deugnietonte kapoen
gehaakte spreigehòkte spraaj
geheimgehèèm
geheimzinnig doenbehèèmeld doen
gehele daghil den dag
gehuchthèrdgang
geitgèèt, (vkw gètje)
geitgèèt
geit die niet heeft gejongd, dus ook geen melk geeftooverlôoper
geitjegètje
gekappetjoek
gekkoekwaus
gekbelaojtòffeld
gek, dwaas (Hebr. meshugo) besjòkke
gekermgekèèrem
gekke bekke trekkenoe, wen tokus hee tie.....!
gekke situatie, sterk verhaalstèùp
gekletsgezêever
geklets, gepraatgepraot
geklungel, gekloot, gedondergeklôot
geknipt wittebroodknipmik
gekonfijte dadelsmèrlap
gekookt veevoersòp
gelagschaoj
geldknaoke
geldsènte
geldschrabbers
geldvan den dieje
geld, klinkende muntschèève
geld, poen, muntgeldknaake
geldbewaarplek in bedpoetzak
geldkistjegèldkiesje
geldverkwister, iemand die overspannen raaktdurdraaier
geldzorgen, armoedeèèremoej
gele narcissenpaosblòmme
geledengeleeje
geleerdheidgelirdeghèd, gelirdeghèt, gelirdeghèj (mv gelirdegheeje)
gelegenheidgeleegeneghèd, geleegeneghèt, geleegeneghèj
gelegenheidgeleegendeghèd, geleegendeghèt, geleegendeghèj
gelegenheid (Fr: occasion) òkkaasie
gelijkiedem
gelijk, overeenkomend metgelèèk
gelijk, zoalslèk
gelijken opgelèèkene
gelijken, lijkenlèèkene
gelijktijdig met de schep, ook met de mouw, een extra molenaarsdeel scheppen uit de zak gemalen graanmaawe
geloofglêûf
geloofgelêûf, glêûf
gelovenglêûve
gelovengelêûve, glêûve
gelovengelêûve
geluidgelööt
gelukrèùteketèùt
geluk hebbenzwèène
geluk, bof, meevallermeeval
geluk, meevallermeejval
gelukkiggelukkeg
gelukskans, mogelijkheidòkkaasie
gemaaktgemòkt
gemakkelijk te bereiden papluiwèèvepap
gemakkelijke stoelden zörg
gemeen achterbaks persoonplòd
gemeen iemandunne völlek
gemeen persoonloeter
gemeentegeminte
gemeenteraadgeminteraot
genadiggenaoj
geneesmiddelmiddelsèèn
geneversneevel
geniepig ventje, achterbaks persoonplöddeke
genoegzat
genoeg, bestgenog, genogt
gepastpaas
geplaveid erfplòts
geraamtegeròmte
geraamtegerèmt
geraasgeraos
geradbraakt, doodmoegeraojbròkt
geradengeraoje
gereedschapgetöög, getèùg
gereedschapgeritschap
gereedschap, gerei, spullengeraaj
geregeldden halven tèèd
geregelddikkels
gereken, rekenwerkreekenderèèj
gerstgaarst, garst
gerstgarst, gaarst
gerucht, praatjepròtje
geruildgeroole
geruststellinggerusteghèd, gerusteghèt, gerusteghèj, (mv gerustegheeje)
geselen, mishandelengissele
geslachtsdelengemaacht
geslachtsgemeenschap hebbennaaje
geslagengeslaon
gespgèps
gespangespènneke
gespeeldgespult
gespuis, geboeftegespöös
gestadig, flinkgestaog
gestadig, op je gemakop staoj aon
gesticuleren, tekens geven, seinen (bv bij het kaartspel) pèrgestiekes
gestoordwous
gestoord (van een nest) verlut
gestorvengestörreve
getikt, hoteldebotel, gek, maf, onwijskierewiet
getouwketaaw
getuid, met een touw vastgezetgetöörd, getèùrd
getwijfeldgetwèffeld
geultjegultje
geurtjeruuk
gevaargevaor
gevaarlijkgevaorlek
gevaartebezwaaj
gevaarte, onhandig ietsbezwaaj
gevallengeklottert
gevangen nemen, aanhoudenklisse
gevangenis, cel, kotkòt spinnekot
gevarengeld, toeslag op het loon voor gevaarlijk werkbibbergèld
gevengeeve (tt gift, vt gaaf)
gevoeglijkgevuug (e) lek
gevoelgevuul
gevoelloos iemandhartzak
gevolgen, uitvloeiselnaokwallem
gevraagdgevraoge
gewaadgewaod
gewasgewaas
geweergewèèr
geweestgewist, gewiest
geweldigontiegelijk
geweldigevan jewèlste
gewoon sleutelbloempje (Primula officinalis) mèrtuntje
gewoon, normaalfoetseler
gewoonlijkgemènlek, gemèllek
gewoontegewònte
gewordengewòrre
gewrichtskomkoot (vkw kotje)
gewrik, gewringgevrêûk
gezagregeur
gezegdgezeej gehad
gezelliggezèlleg
gezellig bij elkaar klitten (zitten) kloeke
gezellig café (waar men blijft plakken) plèkkroeg, plèktent
gezellig kletsenbuurte
gezeurslameur
gezeverpestoorspraot
gezichtsmoel
gezichtbakkes
gezichttoet
gezichtVruut
gezicht, smoel, snuitsmoelwèèrk
gezicht, gelaat (Fr: face) faasie
gezicht, mond, bekbakkes
gezicht, snuitsnèùt
gezicht, uiterlijkfiezelemie
gezichtjesnötje
gezinhöshaawe
giechelen, ingehouden lachengiebere
gierigpinneg
gierig iemandknaakebèèter
gierigaardpeejesteeker
gierigaardgierigge pin
gierigaardprèngel
gierigaardkaajeschèèter
gierigaardhèbberd
gierigaard, overdreven zuinig iemandpin
gierigaard, vrekpeejsteeker, peejesteeker
gieriggaardknakenbeter
gierzwaluwgierzwòllem
gilde (het gilde) guld (de guld)
Gilze (gem. Gilze-Rijen) Giels, Gielze
ginderdaorte
gindsginderwèèd
gindsdaorgiens, daorgeens
gindsgiens, geens
ginds, gindergiender
gistergiester
gisterengiestere
gisterochtendGiestermèrguh
glaasjeglosku
glaasjeglòske
glaasje advocaatadvekòtje
glaasje advocaatavvekòtje
glaasje bierpint, pintje
gladgladdeg
gladheidgladdeghèd, gladdeghèt, gladdeghèj (mv gladdegheeje)
glans, eikeltop (mannelijk lid) glaans
glanzende stof (Eng. lustre) luster
glaswerk, porseleinbreekwèèrk
glazenglaoze
glazen knikker (E:marble) mèrpel, mèèrpel
glazen knikker (E:marble) mèèrpel, (vkw mèrpelke)
glazen knikker, stuiterproem
glazen potje met deksel (met daarin H. Olie) pulversêerglas
glibberbaan (van ijs of harde sneeuw) slibberbaon
glijdenglèèje (vt gleej)
gloeiendgloejendeg
gloeiendgloejeg
God (Fr: Dieu) juu
goed (e) goej (e)
goed bij je verstand, goed wijsgoed snuf
goed dronkenlillek zat
goed gevorderd zijnvèr op scheut zèn
goed gevulde borrel schenkenschenkt unne goej maot
goed voorziengoed meej gestèld
goede baangoej wèèrk
goedendagbezjôûr
goedgeefsheidrejaoleghèd, rejaoleghèt, rejaoleghèj
goedgelovig iemandkokedôores, koekedôores
goedkoopgoejekôop
goedkope bioscoopplaatsollienutjesrang / nekloge
goedzak, goedig iemandlòbbes, laobes
goedzak, goedig iemandlaobes, lòbbes
goedzak, suldoebes
goeie genade!meens genaoj
GoirkeGurke
GoirleGool
GoirleGèèt
Goirle's, van GoirleGols (e)
GoirlenaarBallefrutter
GoirlenaarBallefrutter / gèèt
golfgòllef
gooiengôoje
gooien, slaannaaje
gootgeut
gootjegutje
gootsteengotstêen, gutstêen
gootsteengutstêen, gotstêen
gootsteenwatermôoswaoter
gordijnengerdèène
gordijnengerdèène, (vkw gerdèntje)
gordijnroedegerdèèneroej
GorinchemGorkèm, Gorkùm
goudgawt
goudengaaw (e)
goudhaantje (Regulus regulus) maastepieperke, maasttieterke
goulardwater, loodacetaatwater (tegen huidaandoening) oodeglaarwaoter
graaggère
graag, gaarnegèèr (e)
graangraon (vkw gròntje)
graantjegròntje
graatgraot, (vkw gròtje)
graatjegròtje
grappigjèùneg
grappigaoreg
grappig iemandjèùn
grappig, uitgelatenjööneg
grasgraas
grasmus (Sylvia communis) brèmkwètje
grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) muggesnapper
grazengraoze
greep, handvolgròp
grens, hekafschaajing
greppel, slootje, sleufgrippel
grietje, meisjekalleke
grijsgrèès
grijzegrèèze
groeipijnmaajscheut, maajsescheut
groengruun
groenachtiggruuneg
groenling (Chloris chloris) doorenvink
groentegruunte
groente (s) gruunte (s)
groentekargruuntekèèr
groentemangruuntenboer
groenvoergruunvoejer
grof en onbehouwen iemandaachtkaantege
grommen, onaangenaam bejegenensnòbbe
grondèèrde
grondig schoonmakenboestere
GroningsKéigaafh!
grootgrôot (grotter, grotst - groter, grootst)
groot of rood hoofdtiest
grootmoedergrutje
grootmoederoopoe
groottegrotte
grootvadergrutvadder
grootvaderoopaa
grote gele perzikmèrketon
grote hoeveelheidkwak (vkw kwèkske)
grote hoeveelheid, een boel, een hoop, slòdder
grote kastkammenet
grote meidgrôote lut
grote mondgroot bakkes
grote mondkwèèk
grote oren, zeilorenzèèloore
grote schop met opstaande randen, achterwerk, achterstebats
grote schop met opstaande randen, nutteloze lastballaast
grote zanglijster (Turdus viscivorus) balleklèèster
grote zwartwit-toffeebakkesvol
grote, lompe voetenslaojhiele
gruisgriezel
gruis, sintelsgröös
gruwelgraawel
gulden (munt) gulde
gulpgöllep
gulpvurbroek
gulzigaard, iemand die veel eet en drinktdùrjaoger
gummikesjoe
gymnastiekgimmestiek

H

haagbeukhèèrentèèr
haagwinde (Calystegia sepium) pispötjes
haakjehòkske
haaknaaldhòknòld
haaknaaldhaóknaóld
haakshòks
haam, paardejukhaom
haanhaon, (vkw hòntje)
haantjehòntje
haardurre
haardur
haarhaor, (vkw hòrke)
haar manheure meens
haar, hareheur (e)
haar, hoorhur
haardhèrd, hèèrd
haard, thuis, woonvertrekhèèrd, hèrd
haarscheidingsgaj
haarspeldhòrspèl, haorspèl
haarspeldhaorspèl, hòrspèl
haartjehòrpèèl
haartjehòrke
haashaos, (vkw hòske)
haasjehòske
haasje-over (kinderspel) bokspringe
haastgaawte
haasthòst
haastgaaweghèd, gaaweghèt, gaaweghèj
haast maken, opschietenvortdoen
haastenhòste
haastigschielek
haastig en slordig opzeggen of afmakenafrèffele
haastig, gehaasthòsteg
haastig, gehaast, door haast gedrevengehòst
hacheeanzjeej, hansjee
hacheehansjee, anzjeej
hadhò / ha
had (den) hò (n), hà (n)
had hethagget
had hethògget
had hijhò-j, ha-j
had hijhaj
had iehòj, haj
had je, had uhòdde
haddenhòn / han
haddenhan, hòn
hadden wehamme
hagedis (Lacerta) haajslèng (e) ske
hagelbuihaogelbui
hagelenhaogele
hagelslagkwattastroojsel
hakbijlhakbèèl
hakbijl (tje) kapbèl (tje)
hakenhaoke (tt hòkt, vt hòkte)
haktol, priktolhakdòl
halenhaole (tt hòlt, vt hòlde)
halfhallef
halfjehallefke
halflange overjaspalletôoke
halfvasten (Fr:mi-carème) mie-karèèm
halfwashallefwaas
halloalo
hallohalleeej
hallohalleej
hallo.haléé.
halsdoek, neusdoekkasjeneej (v / h Franse cache-nez)
halslijnsgap
halve stuiversoe
hamhèsp
hamerhaomer
handpôot (mv pôote)
handpòl (vkw pòlleke, mv pòlle)
handhaand (vkw hèndje)
handelwijze, handeling, inzichthaandelesaosie
handenkleviere
handenjatten
handenhaande
handengeverijhèndjesgegeef
handgrepen van een kruiwagenburries
handjehèndje
handkardouwkèèr
handkarstotskèèr
handschoenen (zachtlederen) glassees
handtasjehaandtaske
handtastelijkunne plukkert
handvolhaffel
handzaaghaandzaog
hangbuikpapbèùk
hanneshannek
hansworst, misselijke kerelklôotvèèger
haperenmekêere
haperenhaopere
hard lopenhòlle
hard roepenkwekken
hard werken, uit de naad werkenklapzuur wèèreke
hard werken, ploeterenpeeze
harde werkermènnekeskneuter
harde werker, doorzettervrêûker
hardenharte
hardlijvigheidhardlèèvereghèd
hardstenen bak onder een pomp, gootsteenpompstêen
harenhaor
haren, haore
haringhèrring
haringhappenhèrringhappe
harkrèèf
harken, rijvenrèève, (tt rèèft, vt rêef)
harmonicamôonieka
harmoniehèrremenie
harmoniehèrmenie
harthèrt
harten (s) (bij kaartspel) harte (s)
hartig, zouthartelek
hatelijkhaotelek
hatenhaote
haveloos figuurschabbernak
havenhaove
haverhaover
hazepeperhaozepeeper
heb het lef niet.hègget hart nie.
heb ik jou iets gevraagd?vraokoewiets?
heb jijhedde gij
heb, hebbenhè, hèn
hebbenhèn
hebthèt
hebt hethègget
hedenheeje
heeftheej
heeft hetheeget
heel domvèèrekeslomp
Heel gelovige vrouwFèn trip
heel gezelligKai leuk
heel lelijkvèèrekeslillek
Heel rooms en zedigFèn woar gin hoar zit
heel veel, een groot aantal, een flink deelun hil dil
heel, geheelgaans (e)
heel, geheelhil
heen en weerhèrs èn geens
heen en weer (van links naar rechts) hòt nòr hèèr, hòt nòr hèr
heenweggiensgòns, geensgòns
heenwegheensgòns
heenwegheengòns
heertjehirke
heet, erg warm (kindertaal) hies
heet, warmhêet, (hêeter, hitst - heter, heetst)
heetgebakerd iemandhêeten bliksem
heetsthitst
heggemus (Prunella modularis) graawke
heggemus, blauwtje (Prunella modularis) blaawpieperke, blaawke
heibelambras
heidehaaj
HeikantHaajkaant
HeikeHaajke
heilighèlleg
heiligehèllege
heimweevort
heining, schuttinghèèning
hekellaand
hekel, tegenzin, afkeerhòr
helderhèl (hèller, hèlst - helderder, helderst)
helderklaor
helehêele
hele boelklèùt
heleboelhôop
helemaalhillemaol, hillemòl, himmòl
helemaalhimmòl, hillemòl, hillemaol
helemaalharstikke
helemaalhillemòl
helemaalhimmel
helemaalgelèèk
helemaalhimmòl
helemaal nietsgin flèùt
helemaal, allemaalgelèèk
helemaal, finaal, totaalköös
helen (ww) hêele
helfthèlleft
helmpiespot
helpenhèllepe, (vt hielp, gehollepe)
hemem
hemhum
hem smerenem pôoje
hemdhèm
hemdenhèmme
hemdjehèmmeke
hemelheemel
hen, hunhöllie (je), hullie (je)
hengselgehèng
hengselmand met klapdekselklèpkörref
hennepkèmp
hennepdraadkèmpgaore
hennepnetel (Galeopsis Tetrahit) danneetel
hennepzaad (Cannabis sativa) kèmpzaod
herberg, caféhèlleghöske
herenmaatmansmaot (vkw mansmòtje)
herenmaatmaansmaot (vkw maansmòtje)
herik, hederik, tuin onkruid, (Sinapis arvensis) hierek
herkauwennierken
herrieschoppendonderjaoge
herrieschopperdruktesmaoker
hersenenharses
hersenen, verstandharses
hersensharses
hersenwerkkòpbreekeswèèrek
herstellen, weer op krachten komenreekuupèrerèn
hetut
het aanrechtde norrugt
het dennenbosde maast
het doel verdedigen, keepen (voetballen) kiepere
het een en andertêen èn taander
het één en het andertêên nen taander (TNT)
het eten op tafel zettenopdoen
het fijt (panaritium) et fèèt
het gildede guld
het Goirkeet Gurke
het Heikeet Haajke
het hem flikkenmaoke
het is jammertis sund
het is maartis mar
Het is schandeTis schaand
het is volop dagt-is ööt licht
het juiste gewicht (niets meer) pinnekesgewicht
het kleinste en laatste katje uit het nestoemet-ketjes
het lijkt welet lèèkent wèl
het narijzen van deegnòrèès
het opzuigen v.h. dropschuimschömketrèkke
het schip afmerenònlègge
het sneeuwt heel lichtjes (stofsneeuw) et griezelt
het Stuivesantpleinet Stèèvezaand
het te bont maken, miskleunenbegaoje
het tocht hieret trèkt hier
het wapen schietklaar in de aanslag nemenònlègge
het water ingaan zonder te zwemmenkuntjesòppe
het werk van de opperman doenuupere
het Zandet Zaand
heten, noemenhiete
Hetgeen u verteld, verbaasd mij ten zeerste!Wè zedde gij nou? / eush
hetzelfdeinder
hetzelfde (overtreffende trap) krèk haorinder utzèllefde
heuveltje, hoogtehucht
hierhierte
hierhèrs, hèrres
hier en daarhèrs èn geens
hiernaasthierneffe
hijgenhèège
hijsenhèèse (vt hêes)
HilvarenbeekBeek
HilvarenbeeksBiks
hinderenhiendere
hinderlijk bedrijvig zijn, druk doen, bedrijvig zijn zonder veel te presterenrètterêere
hitsige ventgèèlen bèèr
hitte, warmtehits
hoe een, welkehoen
hoe gaat hethoe gao het
hoe gaat hethoeist
hoe heet hijhoe hiet ie
hoe hethoeget
hoe is het met je?hoe ist?
hoe je hethoe ge et
hoedhoet, (mv hoej, huuj, vkw huutje)
hoeden, wakenhuuj (e)
hoedjehuutje
hoedjehuudje
hoeft niet, niet nodignêûj
hoekjehuukske
hoenkiep
hoepelrêep
hoepelen (ww) rêepe (ww)
hoesten, verrekkenhoeste
hoeveelhoevel, hoeveul
hoeveelhoeveul, hoevel
hoeveel soorten, hoeveel verschillendehoevelderaande, hoeveulteraante
hoeveelheid drank om dronken te wordenzatsel
hoeveelheid urinezèksel
Hoge of Lage MierdeMiert, de Miert
hoge, tweewielige karhôogkèèr
hogehoedhôoge zije
hogehoed, cilinderhoedhôogezèèje
hogerhogger
hoihalleej
hoihaleejkes
hokjehökske
holenduif (Columba oenas) hòldèùf, hòldööf
holletjehölleke
holte, gat, kuilhulte
hom (bij vissen) mollek
hom ofielbrèùnwèèrekèr
hommetje van de vishummeke
honddoes
hondhuntje of joekel
hondenkarhondekèèr
honderdhondert
honderd verschillendehonderteraante
hondjehundje
hoofdbölleke
HoofdKnust
hoofdnillis
hoofdharses
hoofdkaanes
hoofdpommeraans
hoofdkòp
hoofd / onderwijzermister
hoofd van een lagere schoolboovemister
hoofd, neus (figuurlijk) grèèze
hoofd, kopknöst, (vkw knösje)
hoofd, mondtèbbes
hoofdkaaszult
hoofdkussenoorkussen
hoofdluis, netenpietjes
hoofdpijnkòppènt
hoofdpijnwijnkòppèntwèèn
hooghôog, (hogger, hogst - hoger, hoogst)
hoog opgetoupeerd haarun veugelnesje
Hooge MierdeHôogemierd
hoogmislèste mis
hoogsthogst
hoogstenshogstes
hoogstens, ten hoogstehôogop
hoogte (n) hogt (e)
hoogte of bult in akker of weidehòrst
hoogtepuntörregelpunt
hooihôoj
hooienhôoje
hooimijthôojmèèt
hoop rommel, berg vodden, onopgemaakt bedtòdhôop
hoopje kaarten dat na het uitdelen overblijft en waarvan tijdens het spelen een of meer kaarten afgepakt moeten wordenlummel
hoopje, steenuil (Athene noctua) hupke
hoorhurt
hoor eenshurre
hoor hemhurt um
hoor, harehurre
hoornhôore, (mv hôores)
hopen (ww) hôope, (tt hopt, vt hopte)
horenheuren
horenheure
horlogelozzie
horloge'n lozzie
horlogemakerlozziemaoker
horlogeslòzzies
hou je mondmeule toe
hou opschaaj èùt
houdenhoude
houdenhaawe
houderhaawer
houthawt, (vkw haawtje)
houtduif (Columba palumbus) bosdööf
houtduif (Columba palumbus) kòldööf, kòldèùf
houtduif (Columba palumbus) kòldèùf, kòldööf
houtehoutere
houten harkrèèf
houten schep om te hozeneus
houten stepjeglèjerke
houten, van hout gemaakthawtere
houtskool van mutserd (takkenbossen) krieke, krikke
houtwormmeutel
hovaardighoovèèreg, hoovèèrdeg
hubertusbroodjehèùvebrooike
hubertusbroodjehöpke
HubertusbroodjesHööberbrôojkes, Hööberböllekes
huichelaarhèùperd
huichelaarhööpert
huichelaarhöpert
huichelenhèùpe
huichelen, schijnheilig doenhööpe, (tt höpt, vt höpte)
huidhööt, (mv hööje, vkw hötje, hööjke)
huidserf
huidenhööje
huidjehötje
huifkarhööfkèèr, hèùfkèèr
huighöög
huilenblèère
huilenschreuwe (schruwt, schruwde, geschruwd)
huilenbrullen / schreuwe
huilenjaanke
huilen, schreienbrèlle
huilen, tekeer gaanblèère
huilen, schreienkwèèke, (kwêek, gekweeke)
huishèùs
huishöös, (mv hööze, vkw höske), hèùs, (mv hèùze, vkw hèùske)
huiskiet, (vkw kitje)
huiskiet
huiskòt
huisunnun hoop steenu
huishoudelijke hulpmèèd
huishoudenhöshaawe
huishoudenkiet
huishoudstervrouwmèèd
huisjehèùske, höske
huisjehöske
huisje; kootjekotje
huislook (Sempervivum tectorum) höskeslôof
huislook, daklookhöskeslôof
huismus (Passer domesticus) monnekske
huiszwaluwnonneke
huiverighöövereg
huizenhööze, hèùze
hulst (ilex aquifolium) prikblat
hun, henhöllie (je), hullie (je)
hun, henhullie (je), höllie (je)
huppen, wippenhoepere
hurkenhukkes
hurken, met gebogen knieën gaan zitten, zodat het achterste op de hielen rust zonder de grond aan te raken (ww) hukke
hutspotpeejstamp
hutspotpeejestaamp, peejstaamp
huwelijkhuuwelek
huwelijksfototrouwfootoo
huzarenpèèrdevolk
hypocrietschèènhèlleg

I

idiootkoekenbakker; appetjoek, koekwous
idioot, mafkees, dwaas, dromerkoekwaaws
ieder (e), elk (e) èllek (e)
ieder jaaralle jaor
ieder ogenblikhaoverklap (om den)
ieder op zijn beurtomsteburt
iedere morgenalle mèèreges
iedere ochtendèlke mèèrege
iedereeniederendêen
iedereen, alleman, Jan Rap en zijn maatlap èn leur
iedereen, een iederalleman
ieders lievelingallemanshond
iemandiemes
iemand aframmelen, een pak rammel geven, aftuigenbèpèère
iemand belachelijk makenafzèèke
iemand die alles wil regelen, maar zelf niets doetriddermejôor
iemand die altijd achter in de kerk staatpielèèrebèèter, pielèèrbèèter
iemand die blijft hopen, onnozele ganshopk ont
iemand die de gehele dag door koffie en / of thee drinktlèpschööt, lèpschèùt
iemand die er naast zitdie is oan ut moale!
iemand die ergens te lang blijft zittenwen hangeizer, unne plékkerd
iemand die gehaast loopthakketêener
iemand die het altijd moet ontgeldenpispaol
iemand die het niet goed zietgolliepaop
iemand die iets verbergtmoefelèèr
iemand die leent op onderpand (bv bij de lommerd) pagadder
iemand die minderwaardig of geminacht werk doetvèthòl
iemand die moeilijk looptmikhòrst
iemand die praat zonder ophouden, kletswijfbrèbbel
iemand die steeds heen en weer loopt om de zaak te regelenkoeterk ont
iemand die voortdurend lachtgieber
iemand die wortelen rooitpeejsteeker, peejesteeker
iemand die zich krasser voordoet dan hij is. (Fr: vif) fiefstònder
iemand iets aandoen, veroorzakenbedoen
iemand met o-benenvèèrekesvanger
iemand met veel praatsklèpmeule
iemand omhoog helpenstuupere
iemand over de rug strijken of wassenkroebele
iemand van boven de rivieren (dus ook een westerling) nôordeling
iemand vóór zijnaafwinne
iemand waarvan men de naam vergeten isdinges
iets betekenen, van belang zijnbeschiete, (vt beschôot)
iets grootsjoekel
iets in de hand nemen om het gewicht te schattenkwikke
iets of iemand in de vernieling jagenafrakke
iets ondernemen, iets doen, op pad gaan (Fr: réveiller) op revèllie gaon
iets verkeerd doenwenne broajert ...!!
iglosneuwhut
ijdeltuitdikkòp
ijl, dunèèl
ijl, dun, zwakiel
ijlenèèle
ijlings weggaanpeeze (urtùssenèùt peeze)
ijsèès
ijsbaanèèsbaon
ijsheiligenèèshèllege
ijsjeijskoo
ijskarèèskèèr
ijskonijnèèsknèèn
ijskoudèèskaawt
ijspegelèèspin
ijstijdèèstèèd
ijswijnèèswèèn
ijzenèèze
ijzerèèzer
ijzerenèèzere
ikikke
ik ben boerik kom uit de biest
ik doe dat echt niet....nunie-nounie-en merege nie....
Ik geloof het nietGeleuve doede in de kerk
Ik had je gewaarschuwdKebbet oe gezee
Ik vind je leuk'k zie oe zô gère
ik weet het nietik wit nie
ik zie jekzie oe
imkerbieboer
immersommers
in de namiddagop de middag
in de problemenwèl meej gestèld
in de warin de frut
in de week, per week, wekelijkssweeks
in dunne plakjes afsnijdensnippere
in een fabriekop et febriek
in eigen belangikke dun dikke en de rest kan stikke
in gedachte, verwachtingedòcht
in het donkerin den donkere
in het gareel houdenin tèùg haawe
in het gevlei trachten te komenfiepe
in het water gooien, jonassensòppe
in ieder gevalin ieders geval
in ieder gevalin ieders gaval
in je rats zittennèèpe, (tt nèpt, vt nêep)
in paniek gerakenpanikere
in plaats vaninplòts, implòts
in uit de warin öt de frut
in verhouding totnòrvenaant (Fr: à l' avenant)
in verhouding totnòvvenaant (Fr:à l'avenant)
in verlegenheid brengenaffrontêere
in verwachtingonderweege
in voorraad hebbenin overrentie
in- en uitlopenpesjonkele
inbindeninbèène
inboeten, interen, erop toegevenintèère
inderdaad, ook, eveneensok, ôok
indien, ingevalopval
indopensòppe
informeren, navragenrondheure
ingekuildingeköld
inhalig persoonhèbberd
inhalig persoon, hebberig iemandhèpstèjn, hèpstijn
inhoudeninhaawe
inhoudsmaat (0, 1 liter) mòtje
inhoudsmaat (1, 44 liter) kan
inhoudsmaat (301 liter) voor droge waren.mud
inhoudsmaat (4, 7 liter) kòp
inkruipeninkrèùpe
inmiddelsonderaand
inscriptieinskripsie
insgelijks, eveneens, van hetzelfdeinsgelèèks
insgelijks, eveneensvansgelèèke
insmereninsmèère
interen, inboeteninbôêre
intussenswèls
intussen (Fr:en passant) meepesaant
intussen (Fr:en passant) impesaant
intussen, inmiddelsdraant
inwoner van Eindhoven, EindhovenaarÈnthoovese
inwrijven met sneeuw v / h gezichtinzêepe
inwrijven met sneeuw v / h gezichtin te rösse
inwrijven, insmereninrösse
inzepeninzêepe
irriterenmiere
Is er iets?Wè motte?
italianenieteljaone

J

jajè, jao
ja
jajao, jè
ja, dat is zojènèt
ja, inderdaadjè, jè
jaarjoar
jaarjaor, (vkw jòrke)
jaarjaor
jaargetijdejaorgetij
jaarling, eenjarigejòrling
jaartjejòrke
jachtjaacht
jacquetslipjas
jagenjaoge, (vt joeg)
jagerjaoger
jamzjèm
jammersund
jammersunt
jankenjoekele
jankenjaanke
JansenJaanse
januarijannewaarie
japon, jurk, kleedklêed, klêet (mv kleeje, vkw kleejke)
jasmaantel
jasfràk
jasjejèske
jattenschoepe
Jazekerhoejeejao
jegij
jeoe
je bedjeoewe nist
je bewustzijn verliezenvan oewèègen afgaon
je druk makenoewèège sappel maoke
je gezichtoew bakkes
je haaroewe prúik
je handenoew jatte
je kapseloew hoar
je sjaaloewen daas
je voetenoew voete
je, jij, u.
je, jij, u, ge, gijge, gij, gè, gèj
je, jij, u.gij
je, jou, jouw, uwoew, oewe
je, jij, u.ge
jeneversneevel
jeneversneevul
jeugdig, jongjonk
jeukjêûk
jeukenjêûke, (tt jukt, vt jukte)
jeuktjukt
jezelfoewèège
Jezus (uitroep van teleurstelling) jikkeres
jijgij
jolijtleut
jongklèèn
jong kindsnotpin
jong kind, kleuterkèpke, kiepke
jong meisje (tiener) fröllie
jonge jenever, (oude genever) klaore, (aawe klaore)
jonge katjespoeskes
jonge katjesjong kètjes
jonge vrouw, vrouwvolkfròllie
jongensjonges
jongensachtige vrouw of meisjerammel
jongensbroek met gulpflötjesbroek
jongetjebrak
jongetjejungske
jongetjegasje
jongste kind, nakomertjeschèèrkuukske
jouoe
jouwoe
jouwoew
jubileumjuubeleejem, (mv juubeleejeme)
juintjejöntje
juistkrèk
juist, zojuistsjuust
juist, zojuist, net, daarnetpersies (toen persies)
julijuulie
julliejöllie (je)
julliegullie
julliegöllie (je), gullie (je)
julliegöllie
jullieullie, öllie
jullieöllie
jullie, uwöllie
junijuunie
jurk, japonkleejke
jurkje, kleedjekleejke
jute, Indische hennep of vlasjuut
juweeljewêel
juwelenjuuwêele

K

kaakkaok, (vkw kòkske)
kaakjekòkske
kaakklem (trismus) klèmbakkes
kaal hoofdkaole tèbbes
kaal, kaler, kaalstkaol, kòlder, kòlst
kaalstkòlst
kaantje (s), stukjes uitgebraden reuselkaojke (s)
kaantjeskaojkes
kaarden (ww textiel) kaorde
kaarskèrs
kaarskèèrs, (mv kèèrs (e), vkw kèrske)
kaarsenrekkèèrserèk
kaarsjekèrske
kaartkaort, (mv kaorde, kaorte, vkw kòrtje)
kaartenkaorte
kaarten die tijdens het spel nog goed moeten wordenmöökende kaort
kaartjekòrtje
kaartjesschrijverijkòrtjesgeschrèèf
kaartpartnermaot
kaartspelenkaorte
kaaskèès
kaatsbalkètsembòl
kaatsbalkatsembòl, kètsembòl
kaatsenkatsele, katsebòlle
kaatsenkatsebòlle, katsele
kaatsenkètse
KaatsheuvelKètsheuvel, de Kèts
KaatsheuvelKets
Kaatsheuvelde Kèts
kabaal, herrie, lawaaikebaol
kachelpoets (grafiet met terpentijn) pòtlôojsel
kachelroosterrussel
kaftjekaffetuuleke
kakelenkaokele
kakkerBlaok Sjoak
kale kakkakadôores
kalerkòlder
kalfkallef, (mv kallever, vkw kèllefke)
kalfjekèllefke
kalkeikallekaaj
kalm aanop staoj
kalvenkalleve
kameelkemêel
kamerkaomer
kameraadkammeraot, (mv kammeraoj, vkw kammeròtje)
kameradenkammeraoj
kamerjassjamberloek
kamgaren. weefsel van gekamde wollen garenskamgaore
kamgarenweefsel in satijnbindingdrapeej
kammenrèève
kammetjekèmke
kampkaamp
kanaalkenaol
kanaaldijkknòldèèk
kanaaldijkkenaoldèèk
kanarieknòrrievoogel
kanarieknòrrie
kanarieknòrriepiet (je)
kanariekooi (tje) knòrriekôoj (ke)
kanariesknòrries
kanarievoerknòrrievoejer
kaneelknêel
kaneelkenêel
kanjerkanjert
kannetjekènneke
kanonknon, kenon (vkw knunneke)
kanonkenon, knon (vkw knunneke)
kanskaans
kant, zijdekaant, (vkw kèntje)
kantelen, omkieperenkiepe
kantenkaante
kantjekèntje
kantoorketôor, (mv ketôore, vkw ketorke)
kapelkepèl, (vkw kepèlleke)
kapitaalkappetaol
kapje van een broodkörsje
kapmeskapmis
kapotniegus
kapotkepoerewiets
kapotkepòt
kapotkeduuk
kapot makenverrinneweren
kapsel met veel brillantineplèkbòl
kapucijnen (orde van minderbroeders) kappesiene
karkêr
kar zonder veringbòlderkèèr
kar-steundomp
kar, wagenkèèr, (mv kèère, vkw kèrke)
karbonadekèrmenaoj, kèrmenaaj
karnemelk, melkmölk
karnemelksepapmölkepap
karnemelksepapmöllekepap
karrenwiel, wagenwielkèrrad, kèrrat
karretje, wagentjekèrke
karweikèrwaaj
kassei, kinderhoofdjekènderköpke
kastkaast, (mv kaaste, vkw kasje)
kastanjekestannie
kastelein, kroegbaas, caféhouderkastelèèn
kastjekasje
katdakhaos
kat, poesdakhaos
katerkaoter
katholiekkatteliek
katjekètje
katoenketoen
katoenen koord voor aandrijving spindels van de spinmachine (textiel) pees
kattenkwaad, kwajongensstrekenkattekaod, kattekaot
kauw (tamme), (Corvus monedula) tjan, tjannek (e), tjallek, kèrkkauw
kauw (vogel) kaaw, (vkw kaawke)
kauwenknaawe
keelgörgel
keelkèèl, (vkw kèltje)
keelgatkèlsgat
keeltjekèltje
keep (Fringilla montifringilla) kweej
keerstrook voor de ploegdwarsrug
keertjekirke
kees swolfsjoaaa rambo
keetkêet, (vkw kitje)
keetkiet, (vkw kitje)
keet, hok, (friet) tentkòt, (friet (e) kòt)
keikaai
kei, kasseikaaj, (mv kaaj (e), vkw kaajke)
keitjekaajke
kelen (groente) kiltjes
kenauknollie
kerelkèèrel
kerelklôot (mv klôote, vkw klotje, klutje)
kerel, kanjer, flinke knaapknòppert
kereltje, jongetje, mannetjemènneke
kereltje, klein kind, onnozel wezentjeklutje
kerkkèèrek
kerkelijke feestdag die niet op zondag valt, heiligedaghèllegendag, (mv hèllegedaoge)
kerkhofpîêrelaand
kerkuil (Tyto alba) kraansööl, kraansèùl
kerkuil (Tyto alba) kraansèùl, kraansööl
kermenkèèreme
kermiskèrmes, kèrremes
kermismuzikantkèrmesmuuziekaant
kerstdagenkòrsdaoge, kèrsdaoge
KerstmisKèrsmis, Kèrsemes, Kòrsemes
KerstmisKòrsemes, Kèrsemes, Kèrsmis
kerststalkèrsstal
kervel (Anthriscus cerefolium) kèèrevel
kervenkèèreve, (vt kieref)
ketelkittel
ketel voor de kookwassòpkeetel
ketellapper, koperslagerkeetelbuuter
ketsen van een keu (biljarten) fòtse
kettingboom (textielindustrie) gaorenbôom
kettinglijmer (textielindustrie) lèèmer
kettinglijmer (textielindustrie) jan pap, lèèmer
keukenkachelkwiezjèèr
keukenkachel (Fr:cuisinière) kwiezjèèr, kwiezejèèr
keukenkastkeukekaast
keurenschaawe
keurigkèùs
keurig, correct, prompt, braaf, netjespront, kwaant
keurig, correct, prompt, braafkwaant, pront
keuringschaawing
keuter boerhaajkneuter
kiesbaktaand
kieskeurig etenpitse
kieskeurig eten, met lange tanden etenpitse
kiespijntaandpènt
kiezelsteenkietelkaaj
kiezelsteentjeskietelkaajkes
kiezelstenen, grintkietelkaaje
kiezen, in te brengen hebben (Fr: Qu'est- ce que dit) kiskedieje, kèskedieje
kiezen, in te brengen hebben (Fr: Qu'est-ce que dit) kèskedieje, kiskedieje
kijkkèèk
kijkkik
kijk daarsjoert daor, Sjoert'aor
kijk daar issjoerd daor es
kijkensjoeren
kijkenblieken
kijkenlouwe
kijkenkèèke, (tt kèkt, vt kêek)
kijkenkèèke, bliikuh
kijkenguizen
kijkensjoere
kijkenlaawe (suffend kijken)
kijker, gaperlaawer
kijvenkèève
kikkerkinkenduut
kikkerkinkenduud
kikkerbroeknaagtegaol
kikkerdrilkikkendril
kikkervisjesdikköpkes
kikkervisjesdikkòppe
kikvors, kikker (Rana esculenta) kinkenduut
kinkien, (vkw kienneke)
kindjong / kend / un kléne
kindkèènd, (mv kènder, vkw kiendje)
kind dat nauwelijks kan lopen en aan de hand van een moeder wordt voortgetrokkenkom-vort-kèènd
kind dat nog in bed plastplat jong
kind dat zit te knoeienknèlpestoor
kind geboren vóór het huwelijkvurlôoperke
kind met grote mondeen brem
kind met wit haarwitkèts
kind wat nog in bed plastplat jong
Kind, vervelend (draak) Lilleken draok de ge daor staot
kinderachtigkènderèègteg
kinderenkènder
kinderenkènder / jong
kinderenklèènjong
kinderenjong
kinderenkênder / kiendjes
kinderen naar buiten sturen om te spelenvurruit, de plots op!!!
kinderen uit het eerste huwelijkvurkènder
kinderkopjeshobbelkaaien
kinderkoppen, kasseien, hobbelkeien, kènderköpkes
kinderscharebrollie
kinderscharebroelie
kinderwagenkènderwaoge, kènderkoets
kinderwagenstuuperwaoge
kindjekiendje
kinds, dementkènds, kèns
kioskkiejòs
kippoel, (vkw poeleke)
kipkiep
kipjekiepke
kipkar (hoogkar) heukèèr
kippenkiepe
kippenkooikiepekòt
kippenkooikiepekôoj
kippenrenkieperèn
kippensoepkiepesoep
kippenvoerkiepevoejer
kistkiest
kistjekiesje
klaargedaon
klaarklaor
klaarmakenklaorbraoje
klaarmakenklòrmaoke
klaarmaken, afmakenbegaffele
klaarspelen, in orde brengenbesjoefele
klaarzettenklòrzètte
klachtklaacht
klacht, bezwaarreklaome
kladderenklèdderiedètse
klagenklaoge (vt kloeg)
klankklaank
klant, clientklaant
klaplopendop schobberdebonk
klappermolenklèpmeule
klaprozen, papavers, (Papaver rhoeas) eule
klaren, doorhebbenknèèze
klauwklaaw
klauwenkleviere
klaver (Trifolium) klèèver
klaverenklaaveres
klaveren (bij kaartspel) klèèveres, kleeveres
kleden, aankleden (ww) kleeje, aonkleeje
kleding, kledijkliraosie
kleerborstelklirbòrsel
kleerkast, stevig gebouwde kerelklirkââst
kleermakerklirmaoker
kleertjesklirkes
kleiklaaj
kleinklèns
kleinklèèn (klènder, klènst - kleiner, kleinst)
klein bedrijfjegedoentje
klein beweeglijk persoon (tje) klèèn drèèverke
klein droog peertjejûutepirke, jûutepèrke
klein emmertjeputske
klein gedoe, schriel zaakjeklèèn bierke
klein ietspiemel
klein kindkooter
klein kindjemin kiendje
klein kindjedrölleke
klein kindjeklèènen brak
klein mager vrouwtje met veel verbeeldingkwikmedrilleke
klein persoon, in groei achterblijvend kind, miserabel nietig persoononderdurke
klein piemeltjecummuniepisserke
klein piemeltjekummuniepisserke
klein schopjepanneke
klein sikje, sierbaardje onder onderlippòtverdommeke
klein torenklokje, angelusklokjebimke
klein wittebroodmikske
klein, miezerig huisjekrèmmelkòtje
kleine bonte specht (Dendrocopos minor) draajnèk
kleine droogweideblèkske
kleine hark, rijfje, harkjerèfke
kleine hoeveelheid, beetje, weinigkwèkske
kleine kar (voor mest, aarde e.d.) èrdkèèr
kleine kinderenkòrtôore
kleine kinderen (zowel jongens als meisjes) klèènmanne
kleine lettertjesklèèn lètterkes
kleine manklèèn mènneke
kleine steentjesklèèn stintjes
kleine TurkenkebâawTurke
kleine wervelwind, windhooshaawmaaw
kleine, baby, kleintjeklèène
kleinerklènder
kleinerenteneer douwe
kleinigheidklènneghèd, klènneghèt, klènneghèj, (mv klènnegheeje)
kleinigheid, ogenblik, moment, haverklaphondsgezèèk
kleinkinderen, kindskinderenkènskènder
kleinstklènst
kleintjeklèntje
kleintjesklèntjes
kleinzerigkiem
kleinzielig, pietepeuterig, besluiteloospielie-èègteg
klepelklippel
kletsensaawele
kletsenaawmeute
kletsenlulle
kletsenaawbètte
kletsen, onzin vertellen (Duitse quatsch) kwatse
kletsersaawelèèr
kletseraauwbèt
kletsersauwelèr
kletskousklàpèkster
kletskouskaokel
kletsmajooraawmeut
kletsmajoorsaawelèèr
kletsmajoor, kletskous, praatjesmakerkwatserd, kwatsert
kletsnatkliedernat
kletsnatzèèknat
kletspraatsaawel
kletspraatsaawelpraot
kletspraatzêever
kleurtjeklurke
kleuterschoolbewaarschool
kleuterschoolkakschool
kleuterschool, bewaarschoolkiepkesschool
kleuterschool, bewaarschoolklèn kiepkes school
kliederendabbe
kliekje, etensrestjeschuddekul
kliekje, smoorpotjesmörske, smorselpötje
klieren, pesten, vervelend doenèntele
klievenkluuve
klikkenklèppe
klikspaanklèptiet
kloddertje spuug; beetjekwatske
klokjeklökske
klompjeklumke
klompschelp, bovenste deel v. e. klompklompeschöllep
kloosterklòster
kloppen (met stok), slaanbosse
klosjeklöske
klosjes naaigarenpinnekes naojgaore
kluchtstèùp
kluchtklocht
kluifklööf (vkw klöfke)
kluifjeklöfke
kluisklöös, klèùs
kluisklèùs, klöös
kluitklööt (vkw klötje)
kluitklèùt
kluitjeklötje
klungelepiemele
klusjekèrwaajke
kluwen, knotknut
knabbelenknoebele
knappe manunne knappe meens
knauwen, kauwenknaawe
knecht, hulpknèècht
knechtje v.e. duuvelèèr in een spinnerijvèthölleke
kneedtrogdêegmesjien
kneu (Carduelis cannabina) haajmaawerek
kneu (Carduelis cannabina) kneuter
kneu (Carduelis cannabina) kreuter, kneuter
kneuzen, botsenknutse
knieënkniejes
knijpennèèpe, (tt nèpt, vt nêep)
knijpennèèpe
knijpenknèèpe
knijpernèèpert
knijperdnieper (d)
knijptangnèèptang
knijptangnèptang
knikkerproem
knikkerenköltjeknikkere
knikkeren met proeme (ww) proeme (ww)
knikkerspeltikkes èn spannes
knoeienklèdderiedètse
knoeiendabben
knoeiendèddele
knoeien, morsendabbe
knoeien, morsenknèlle
knoeien, morsen, kwanselen, zwalpen, ondeugdzaam behandelenkwaansele
knoeierpielieklôot
knoeierdabbert
knoeierbraojer
knoeierijhèrringbraojerij, hèrringbraojerèj
knoestknöst
knoestigknösteg
knolletjeknölleke
knolselderijknòlsèlderie
knoopknêûp, (vkw knupke)
knoopknêûp
knoopjeknupke
knoopsgatknupsgat (vkw knupsgòtje)
knoopsgatenschaartjeknupsgaoterschèrke
knopendoosjeknûpe deuske
knopjeknöpke
knot, kluwenknut
knuist, vuistknöst, (vkw knösje)
knulletjeknölleke
knuppelklippel
koekoej, (mv koej (e), vkw koejke)
koeienmarktkoejmèrt
koekjemöpke (mèèlmöpke)
koekjequukske
koekjeQkske
koekjedeurgebond
koekje kuukske
koekjekuukske
koekkruimelskuukskeskriemeltjes
koekoek (Cuculus canorus ) rèègevuspèller
koelenkuule
koelkastijskaast, èèskaast
koelkastèèskaast
koffieleut
koffie die erg bitter smaaktpàddegif
koffiedrasdrap
koffiestroop, cichoreistroopkòffie
kokhalzen, bulkenbölleke (ww)
kolen emmerkolekiet
kolenkarkoolekèèr
kolenkitkoolekit
kom vooruit!alleej vort!
kom, gegroet hooralleej, saluu war
komenkoome (vt kwaam (p) )
komiek met droge humordrêûgklôot
komiek, komischkemiek
komijnekaaskemêenekèès
komijnekaas, Leidse kaas, nagelkaaspitjeskèès, gemèènekèès
komijnekaas, Leidse kaas, nagelkaasgemèènekèès
kommetjekumke
konkos
konkost
kon tje, reststukje vlees of kaaskuntje
kon tkruiper, huichelaar, onderkruiperkon tekrööper
kon tkruiperkefiepke
kondenkosse
konijnknèèn, (mv knèèn (e), vkw knèntje)
konijnkenèèn, knèèn
konijnknèèn
konijnenkooiknèènekôoj
konijnenvoerknèènevoejer
konijntjeknèntje
koningkôoning
koninginkôonegin
Koningsweide Waaj
KoningsweiKôoningswaaj
kooikôoj
kooitje om vogeltjes te vervoerenlôoperke, lêûper
kooitje om vogeltjes te vervoerenlêûper, lôoperke
kookboekjekookbuukske
koolkôol (vkw koltje)
koolmees (Parus major) biediefke
koolraapknòlraop
kooltjekoltje
koolzuurhoudende frisdrankbrèùswaoter
koopjedòlle kôop
koopmankopman
koortskors
kopheu
kopharses
kopkaanes
kop koffiebèkske
kop koffietas koffie
kopenkôope (tt kopt, vt kòcht)
kopen zonder geldop de pof koope.
koper (hij die koopt) kôoper
kopjetas
kopje koffiebèkske leut
kopje koffietas koffie
kopje zonder oorkumke
kopje, hoofdje, kuipjeköpke
koppig persoon, boomstronkknoest
koppigheidkòppeghèt, kòppeghèd, kòppeghèj (mv kòppegheeje)
kopschot van een boeren-aardkarheubòrd, hubberd
kopschot van een boeren-aardkarhubberd, heubòrd
korfkörf
korsetkesjèt
korstjekörsje
kort (er), rechtstreeksgericht (er)
kort aangebonden, lichtgeraaktkòrt in de kèèr
kort dik persoontjepröpke
kort, gezet persoondrèèverke
kortademig, dempigdèmpeg
kortaf, kortwegèffenaaf
korte laarsjes (Fr: bottine) betienes
korte mis zonder preeksnapmiske
korte stekelige haardrachtpleejbòrsel
korte winterjasduster
kortste weggerichste wèg
KorvelKörvel
kostbaar, duur, waardevolköstelek
kostenschaoj
kostenkòsse
kosterköster
kostuum (pje), pakje, pakketjepèkske
kotelettenkòrtelètte
kouklèts
kou (de), koudkaaw
koudkaaw
koud weerklèènpielekeswêer
koud weerklèèn pielekes wêer
koude schotel, saladekaaw schootel
kouskaws
kouwe drukte, verwaand volk, kale kakkaole kak
kouwelijkkaawelek
kozijnkezèèn
kraagkraog (vkw krògske)
kraagjekrògske
KraaivenKrèèvent
kraakbeentjeknoerselbintje
kraalkraol (mv kraole, vkw kròltje)
kraaltjekròltje
kraamkraom (vkw kròmke)
kraampjekròmke
kraankraon (vkw kròntje)
kraantjekròntje
kraantjekraontje
krabbelen, onbeholpen schaatsenkraffele
kracht, werkkrachtkraacht
krachttermnondekanon
krachttermnondeknètter
krachtterm (Fr: nom de dieu) nondejuu
krachtterm (Fr: nom de tonnère) nondetònnèèr
krakenkraoke
kramsvogel (Turdus pilaris) dubbellèèster
kramsvogel (Turdus pilaris) kramlèèster
kranskraans
krantkraant
krediet, op afbetalingreutel
kregen wekrêegeme
krekel (Gryllus) kriek
krekel, heikrekel (Gryllus) haajkriek
kreng, gemeen wijf, helleveeg (Fr: canaille) kenòllie
krentkrint
krentenbroodkrintemik
krentenbroodkrèntemik
kreperenkrampêere
kreupel zijnkromstaon
kriebelenkriemele
krielkipkrieleke
krielkippenkrielekes
krijgenkrèège (tt krèègt, vt krêeg)
krijgenkrèège
krijtkrèèt (vkw krètje)
krijt aanbrengenkrèète
krijtjekrètje
krioelende kinderen, massa kinderenkroebeljaacht
kromtrekken (van hout) wèèreke
kroonkrôon (vkw krontje)
kroontjekrontje
kroontjespenkrontjespèn
kroostjong
kroost, kinderschare, kinderenbroelie
krotwoningbedoeninkske
kruidkrööd, (mv krööje) - krèùd (mv kruie)
kruidkrèùd
kruidenkruie
kruidnagel seringenkröötnaogel, krötnaogel
kruidnagelskruinaogels
kruienkrööje
kruienkruie
kruikkröök (vkw krökske)
kruikkrèùk
kruikenstadkröökestat
kruikenstad (Tilburg) kröökestad, krèùkestad
kruikezeiker (spotnaam voor een Tilburger) kröökezèèker, krèùkezèèker
kruikjekrökske
kruim; energiekrèùm, krööm
kruimelkrömmel
kruimelkrummel
kruimel (s) kriemel (s)
kruinkröön (vkw kröntje)
kruintjekröntje
kruipenkrööpe (tt kröpt, vt krôop)
kruipenkrööpe, krèùpe
kruipenkröpe, krèùpe
kruipenkrèùpe, krööpe
kruismik
kruiskröös (mv krööse, vkw kröske)
kruiskrèùs, kröös
kruis of muntòbters òf mis, òbberes òf mis
kruis of muntoppers òf lètters
kruisbeeldkrèùslievenheer, krööslievenheer
kruisbes, (Grossularia ribesiaceae) knoezel, kroezel, kröösbeezie, kröösbeezem, krèùsbeezie, krèùsbeezem
kruisbessenknoezels, kroezels
kruisbessenkroezels
kruisbessenstruikknoezelbos
kruisheer, roofridder, bandietkrööshêer, krèùshêer
kruishout, aftekenhaak voor timmerluikrööshaawt
kruisingkröösing
kruisjekröske, krèùske
kruitkrööt, krèùt
kruiwagen kreugel
kruiwagenkröwaoge, kreugel
kruiwagenkreugel / kröwoage
kruiwagenkreugel
kuierengruitere
kuieren, wandelenkööjere
kuifkööf (vkw köfke)
kuifjeköfke
kuifleeuwerikstrontpikker
kuifleeuweriktuureluut, strontpikker
kuiken (s) kööke (s)
kuilkööl (vkw költje)
kuiltjeköltje
kuipkööp (vkw köpke)
kuipje, hoofdje, kopjeköpke
kuiskèùs
kuis, mooiköös
kuitkööt (vkw kötje)
kuit of hom?zaaiers of mölkers?
kuitjekötje
kun je beginnenkunde beginne
KunnenKneizen
kunnenkunne, (kos, gekund)
kunstijsbaankunsèèsbaon
kunstmestkunsmis
kunstmeststrooierkunsmisspraajer
kurkkörrek
kurkdrooghòrsdrêûg
kwaadkaod
kwaad worden (ww) rèèje (tt rèj, vt reej) (ww)
kwaad zijnem rije
kwaad, booskaot (kaojer, kaotst - kwader, kwaadst)
Kwaadeind (buurt in Tilburg) Kedènd, Kedènt
kwaadheidkòjjeghèt, kòjjeghèj, kaojeghèt, kaojeghèj, (mv kòjjegheeje, kaojegheeje)
kwaadheid, ondeugendheidkaojeghèt, kaojeghèj, kòjjeghèt, kòjjeghèj
kwaalkwaol (vkw kwòltje)
kwaaltjekwòltje
kwadekaoj (e)
kwadekoaj
kwader, bozerkaojer
kwajongen, vlegel, lummel, ondeugdkaojjonge, kwòjonge (mv kaojjong, kwòjong, vkw kaojjungske, kwòjungske)
kwajongen, vlegel, lummel, deugnietkwòjonge, kaojjonge (mv kwòjong, kaojjong, vkw kwòjungske, kaojjungske)
kwakenkwaoke
kwakzalverkokedôores
kwalijkkwòlek, kwòllek
kwamkwaam (p)
kwartel (Coturnix coturnix) kiekemedie, kiekemeda
kwartel (Coturnix coturnix) kwakkel
kwartierketîêr, (vkw ketierke)
kwastkwaast
kwebbelenbrèbbele
kwijlkwèl
kwijlenkwèèle (tt kwèlt)
kwijnenkwèène, (tt kwènt, vt kwènde)
kwijtkwêt

L

l a n sl a a n s
laschuif / loaj
laschèùf
la (de) in een kastschèùf
la, ladelaoj
laaglêeg, (lêeger, lêegst - lager, laagst)
laaglaog (vkw lògske)
laag vette roomzaon (vergelijk Duits: Sahne)
laagjelògske
laagtelêegt (e)
laanlaon (vkw lòntje)
laantjelòntje
laarslèèrs (mv lèèrze vkw lèrske)
laarsjelèrske
laarzenlèèrze
laatlaot
laat in de middagtaatemiddag
laatjeschöfke
laatstlist
laatst (e) list (e), lèst (e)
laatst (e) lèst (e), list (e)
lachlaag
lachenlaage
lacherig meisjegiebergèèt
ladderleer (vkw lirke)
laddertjetraplirke
ladeschèùf
lade (aanrechtblok) de schùif
laden (ww) laoje
ladenkastlaojkaast
Lage MierdeLêegemierd
lagere arbeider in de textielindustrie, duivelaarvèthòl
laken, geweven wollen stoflaoke
lamlendigkôojlam
lamlendigheidlamlèndeghèt, lamlèndeghèj (mv lamlèndegheeje)
lammelinglamlul
lamplèmke
lamplaamp, (vkw lèmke)
lampjelèm (p) ke
landlaand
land, grondlaand
landloper, zwerverlaandlôoper
landweggetje, paadjepètje, paojke
langlaank
lange spijkertiendèùmer
langpoot mugsnip snap sneier
langsnòst
langsnèffe
langsneeve
langslangst
langsvurbij
langs, langsheennèffenaaf
langzaamzuutjesaon
langzaam, traag, rustiglööj (kes)
lanslaans
lantaarnlantèère
lantaarnpaallantèèrepaol
lapjelèpke
lapje stofkoeponneke
lappenmandfoezelmaand
lariks, lorkeboom (Larix) lòrrek
lastlaast
lastiglaasteg
lastig persoon, onhandelbaar iemandkèrhèngst
latafellaojtòffel
latenlaote (tt lòt, vt liet)
laten gaanlaote gaon
later, nadienlaoter
latjelètje
laurierdropsjèp
lauwlaaw
lawaai, laweitlawèèt
ledenleeje
leder, leerlèèr (vkw lèrke - leertje)
lederen laarzenlèère lèèrze
leedlêet
leeftijdaauwer
leeftijd, ouderdom, ouderaawer
leeglôos
leegkieperente heuj stôote
leegmelken, uitmelken, tot het uiterste gaanötmèlleke, èùtmèlleke
leegschrapenötschèère, èùtschèère
leegteligte
leek, niet-deskundigelêek
leemlêem
leemputlêemkööl
leemputtenlêemkèùle
leertje, pakkinglèrke
leesplankjeleesplèngske
leeuwleuw (vkw luwke)
leeuwerikleuwerik
leeuwerikstrontpikker
leeuwinleuwin
leeuwtjeluwke
lefhart
lefhebbenharthèbben
lege flessenlêeggoet, lêeggoed
legtleej
leilaaj
leiband, leidsellaajbaand
leiboomlaajbôom
leiden, aan de hand nemenlaaje
leidingwatergemintepils
leidse kaas, nagelkaaspitjeskèès
leidsellèèter
leidselslaajsel
leklèk
lekke bandlèkke tuut
lekkendlêekend
lelijklillik
lelijklillek
lelijke deugniet, lelijkaard, plaaggeestlillekerd
lelijkerdlillikert
lenenlêene (tt lint, vt linde)
lettertjeslètterkes
leugenaarliegebist
leugenaar, liegbeestleugebist
leurderkrèèmer
levenlèève
levendlèèvendeg
levendiglèèvendeg
levensdagenlèèvesdaoge
levensgenieter, uitgaandertoerlezjoerder
levenslustzjeu, sjeu
levensmiddelen, etenswareneeteswaor
leverlèèver
libelglaozewaaser
libel, waterjuffer (Odonata) snip snap snèèjer
lichaamlichem
lichaamlèèf
lichaam, lijfflikker
lichamelijk straffen (Fr: pénal) panaaste, penaarste
lichamelijk straffen (Fr: pénal) penaarste, panaaste
licht (niet zwaar) locht
lichte heren (regen) jas (Fr: demi-saison) miezezon
lichtjes slaan, aantikkentitse
lichtvaardig, allicht, makkelijklichvèèrdeg
lichtzinnig meisjefloddergat
lidlit
liedje (s) lieke (s)
lief meisjedölleke
liefhebber, fokkerprutter
liggen, ziek of bedlegerig zijnligge (tt leej, vt laag)
ligtleej
lijdenlèèje (vt leej)
lijflèèf, (vkw lèfke)
lijf, bastbaast
lijfje, kledingstuk, borstrokjelèfke
lijk, dodelèèk
lijkenlèèke
lijken oplèèke, gelèèke
lijmlèèm
LijmTui
lijmenlèème
lijmstokjelèèmpinneke
lijnlèèn, (vkw lèntje)
lijntjelèntje
lijnzaadlizzent, lèèzent
lijnzaadlèènzaod
lijnzaadmeellèèzentmèèl
lijnzaadolie, lijnolielèènollie
lijstlèèst
lijster (Turdus) lèster, lèèster
lijster (Turdus) lèèster, lèster
lijzig pratenleutere
lijzig, slependlèèzeg
likken, lekkenlèkke
limonadelimmenaade
limonade (siroop) limmenade
lindeboom (Talia) lèndenbôom
liniaallienejaal
links (voermannentaal) hòt
linnenlènne
linnengoed, lijnwaadlèènwaot
linoleumzèèl
lint, leidsellènt (vkw lèntje)
lintjelèntje
lis, iris (Iris) lies
litanie, reekslittenie
locomotieflòkkemetief
loederloeter
loederloeder
loeren op, azen op ietsööze, aoze
logerenop un aander slaope
lolkêet
lol makenkêete
lol, plezierleut
lolligjèùneg
lolly van gestolde stroop in een puntig papiertjestroopsoldòtje, strooptietje
lompvierkaanteg
lompe vrouw, trage trut, triendooka
lomperiklomperd, loemperd
lomperikklòssenbak
lompheidlompeghèt, lompeghèd, lompeghèj, (mv lompegheeje)
lonenlôone (tt lont, vt londe )
lonkenlinke
loodlôot
loodgieterkoperteut
loodslots
loof van wortelenpeejlôof
looien (van huiden) lôoje
Loon op ZandLôon
loonzakje waarin geld werd achtergehoudensmoorzèkske
loopneus, snotneussnòtpin
loopslups
lopendokkelen
lopenaanlopen
lopenlôope (tt lopt)
lopen, weglopen, weggaannaaje
lopendlôopes
lopend, te voetbillewaoge (meej den)
los zand, drijfzand, leemachtig geel zandklapzaand
loten (ww) lootere
lubberenlèèpere
lucht, luchtiglocht
luchtbellenbroebels
luchtig, lichtjeslochjes
luciferluusiefèr (mv luusiefèère)
luciferlèùzevèèr
luidruchtig en / of lomp aan komen lopen, sloffenklòssebakke
luidruchtige vrouwrètteketèt
luidruchtige vrouwkwèèk
luierluur
luiersluure
luiklöök (vkw lökske)
luikjelökske
luilaklooifakkedoelie
luispiete
luislöös, lèùs
luislèùs
luisjelöske
luisterenlöstere
luistervink spelen, uithorenhèlôore, hèlheure
lukkenlukke
lupine (Lupinus) lepiene
lurken, zuigen, drinkenlörreke
luslis (vkw liske)
lusjeliske
lustenlusse
luxeluuks

M

maagmaog (vkw mògske)
maagjemògske
maakselmòksel
maal, keermaol
maaltijdmòltèèj, maoltèèj
maaltijdmaoltèèj, mòltèèj
maaltijdmaol, (vkw mòltje)
maaltje (eten), portie, net genoeg voor één maaltijdmòltje
maanmaon (vkw mòntje)
maandmònd
maandagmòndag
maandagmorgenmòndaggemèèrege
maandagochtendsmòndagsmèèreges
maantjemòntje
maar, slechtsmar
maartmèrt, mèèrt
maartmèèrt, mèrt
maasnaaldmaosnòld
maatbruur
maat, makkermaot
maatje, werkgezel, collegamòtje
machinemesjien
machine om de ketting mee te lijmen (textielind.) lèèmmesjien
mademaojke
madeliefjemeijzuuntje
madeliefje (Bellis perennis) meezutje
madeliefje (Bellis perennis) mèèjzuutje
madeliefje (Bellis perennis) maajbluumke
madenmaoj
mafkees, idiootkoekwaus
magmeut
magmaag
magazijnmaggezèèn
magermaoger
magerschraol
magere slungelmaogeren hannek
maïsmajs
maitresseònhaaw
makenmaoke (tt mòkt, vt mòkte)
makermaoker
makkelijkmakkelek
makkelijk, handig, moeitelooshèndeg
makkelijke manier om geld te verdienenrèèkmaokerèj
malenmaole, (tt mòlt, vt mòlde)
manmeens
manpius
manchester (geribbelde stof) törkslèèr
manchester broek, ribfluwelen broek, pilobroek (Eng: pillow) pielòtbroek
manchester stofmesjèster
mandkörf
mand, korfmaand (vkw mèndje)
mand, korfkörref
mandjemèndje
mandjebenneke
mandjesmèndjes
manegemeneezie
manen (ww) maone, (tt mònt, vt mònde)
maneschijnmaoneschèèn
maniermenîêr
mank, kreupelmaank
mankerenmekêere
manlijke schaamstreekgemaacht
mannenmanskèèrels
mannenloopsterhollewaai
mannetjeboaske
mansmaans
manspersoonmanskèèrel
mantelmaantel
mantelpakmaantelpak
marechausseemarsjeseej
margarinekneut
margarinekunsbotter, kneut
margriet (Chrysanthemum leucanthemum) pinksterblom
marie-koekje, biskwietjemèèlemòp
marie-koekjes, droge koekjesmèèlemòppe
marktmèrt
markt op de eerste maandag van de maandmòndmèrt
markt op de eerste maandag van februarikaawmèrt
markt voor huishoudelijke artikelen, rommelmarktpötjesmèrt
marktkoopmanmertmop
marktkoopvrouwkwèèkwèèf, viswèèf
marskramer, venter, koopman, kramerkrèèmer
marskramers, rondreizende koopluiteute
maskermombakkes
masker, mombakkesbombakkes
massamaacht
massa, hoopbèrzie
mast (scheepsvaart) maast
materiaal, gereedschapmatteriejaol
materiemattirrie
matjemètje
matrasmetras
MayonaiseMasjenèès
MayonaiseMaijenèès
mazelenmaozele
mechanischmeekaanies
medaille, erepenningmedòllie
medaillesmedòllies
mededogencompassie
medelijdenmeejelèèje
medelijdenkòmpassie
medicijnmiddelsèèn
meemeej
mee omhoog zitten, gedupeerd, ontriefdgedallaast, afgespanne
meegebrachtmeejgebròcht
meelblom
meel van beenderen om lijm te makenbindermèèl
meelwormmèèlwörrem
meelzakblombaol
meelzoldermèèlzulder
meen je datmènde dè
meermir
meer dan nodigonnut
meer dan nodigschaojlek
meer dan volgeladenafgelaoje vol
meerijden, betrokken worden bij een tegenvallermeejrèèje
meerkol, gaai (Garrulus glandarius) mèrkòl, mòrkòl
meerkol, gaai (Garrulus glandarius) mòrkòl, mèrkòl
meeroeien, meewerken, meeploeterenmeejroeje
meespelenmeejspeule
meestalmistentèèd
meestalmistentè (è) ts
meestalmistal
meestalde misten tèèd
meestentijds, meestaldiksentèèj, diksentij, diksewèèle
meestermister
meester, schoolmeester, leraarmister
meet, streep op de grondmitje
meeuwmeuw, (vkw muwke)
meeuwtjemuwke
meevragenmeejvraoge
mei (maand) maaj
meiboommaajbôom
meidmèèd
meikevermölderke
meikever (Melolontha vulgaris) mölder
meisjemèske, deurske
meisjemeske
meisjemèèd
meisjemèdje
meisjedurske, durreske
meisjedeurske
meisjeklèèn mèdje
meisje pubergiebergèèt
meisje, jonge vrouwmòkkel (tje)
meligjèùneg
meligmèèleg
melkmèllek
melkrôome
melk recht van de koeraawe mèlk
melk-wittebroodmèllekmik
melk, karnemelkmöllek
melken (ww) mölleke
melkgebitkalleftèndjes
melodiemilledie (vkw milledieke)
menen, bedoelenmèène, (tt mènt, vt mènde)
menens, serieus bedoeld, gemeendmèènes
menigtemènnegte
mensmeens
mens, man, vrouwmeens
mensenmeense
mensenvòlk
mensenschuwmeenseschaaw
mensjemeenske
merel (Turdus merula) mèèrel
merel (Turdus merula) gieteling
merel (Turdus merula) mulder, mèèrel
mergmèèreg
mergpijpmèèregpèèp, (vkw mèèregpèpke)
merkwaardig typevrèmde gaast
mesmis
mes en vorkun mis en unne verket
mesjemiske
mesje werpen (spel) miske steeke
mestmist
mesten (ww) miste
mesthaakmisthaok
mesthoop, rommeltjemisthôop (vkw misthupke)
mestkarmistkèèr
mestvaalt, mesthoopmistfòlt
mestvorkmistvörrek
metmeej
metmee
met afstandvèrèùt
met centen zo dicht mogelijk bij de meet gooien of in het hoedje (spel) mitje steeke
met hak aansporenkasse
met het werk beginnen, aanvangen van de arbeid, een tocht onderbreken, drink-plas of eetpauzeònlègge
met je uitpuil ogenmeej ouw schelvis ooghuh
met kleine teugjes drinkensippen
met korte rukjes trekkensnukke
met water aangelengde jenevergesneeje sneevel
met water knoeiendabbe
met zand bestrooienzaante
metaalmetaol
meteenachtermekaare
meteenimpesaant
meteensubiet / meepesaant
meteentaine mekare
meteen, onmiddellijkaachtermekaare
meteen, onmiddellijktèènemekaare
metselaarmètselèèr
Meudemeuge, (maag, môog, gemeuge)
mevrouwvrouwke
miauwen (van de kat) maawe
MiddelbeersBèèrs
mietjemieke
mijmèn
mij, mijn, mijne, m'nmèn, mèèn, mènne, mun
mijnmèn, mun
mijnméén, mèn
mijn echtgenootmènne meens
mijn eigenmenèège
mijn grootvaderonze grutvadder
mijn hoofdmune knûst
mijn man (gezegd door de echtgenote) den onze
mijn moedersmoeder
mijn moeders`moeder
mijn vaderze pa
mijn vingersmèn fikke
mijn vrouwons kee
mijn vrouwons keej
mijn, mijnemun, munne
mijnheermister, mééns
milieu, omgevingmieljeuj
miljoenmeljoen
miljonairmieljoonèèr
minder volkschèùm
minderbroeder (orde franciscanen) minnebroeder
minderwaardiglêeg
mineraal water (zonder koolzuur) plàt waoter
minuutmenuut
misnèffe
mis, mislukkingfrut
misboekpoaternoster
misère (kaartspel) miezjèère
miskleunenbegaoje
mislukking, fiascofruttenbòl
mislukking, waardeloos ietsfiepo
misschiensomwèèle
misschienmeschient
misschienseweille
misschiensewèèle
misschien, toevalligsewèèle
misselijkongaans
misselijkkwèps
missen, ontberen, verlegen zijn omverlèt hèbbe
misser bij biljartenfròts
misser tijdens het boogschietengraawe
mist mest meestmist
modder, slijkslèèk
moemuug
moe, loomlôom
moe, vermoeidmuug, (muuger, muugst - moeër, moest)
moedermòj
moedermoejer
moedermelket zòg
moeilijkermoejleker
moeite, problemenstèlles
moeizaam bewegenkraffele
moeizaam met slepende tred lopensjoefele
moeizaam tegen de wind in lopenstaawe
moeizaam werken, wringen, ellebogenwerk verrichtenvrêûke
moerasmoeraas
moerasachtige grondmôêr
moerasweidepaddewaajke
moerbeimoerbeezie
MoergestelGèèsel
moesten wijmoeseme
moetenmotten
moeten (ww) motte (tt mot, vt mos)
mogelijkmeugelek
mogelijkheidmeugelekhèt, meugelekhèd, meugelekhèj, (mv meugelekheeje)
molenmeule
molen met paardentractierosmeule
molenaar, muldermölder
molenpaardmeulepèèrd, meulepèrd
MolenschotMeuleschòt
molletjemölleke
molsla, plant v.d. paardenbloem (Taraxacum) mòlslaoj, gaanzetong
mondmeulen
mondmeule
mondbèbbel, kwèbbel
mondbèbbel
mondsmoel
mondbèk
mondbakkes
mondtrul
mond dichtsmoel hauwe
mond dichtklep toe
mond houdenhoudt oewe meul
mond volproppen, snel etengoffere
mond; klep; kloten; petklèp
mondigmundeg
mondjemundje
mondvolbakkesvol
moogtmeut
mooischier
mooi schier
mooischon
mooi aangekleed, opvallend opgemaakt, eigen zin gedaanòngemontôêrd
mooi, knap, fraaischôon
mooieschôon
mooie ventwenne gozer eg!!!
mooie vrouwlèkker wèèf
mooierschonder
mooipraterijpestoorspraot
mooistschonst
mooisteschonste
mopjemöpke
morgenmèèrege
morgendrölleke drie
morsdoodkaajdôod
morsenkwaansele
motregenmòtrèège
motregenenzêevere
mouwmaaw
muilmööl (vkw möltje)
muiltjemöltje
muismèùs
muismöös (vkw möske), mèùs (vkw mèùske)
muisarmmösèèrem, mèùsèèrem
muisjemöske
muisstilmèùsstil
muizennestmèùzenist
muizentarwe (vergif voor muizen) möözetèèref
multitaskenpraote en braaje tegelèèk
munten, geld (figuurlijk) peejschèève, knaake
murmelen, mopperenmörmele
murw, zacht, weekmörref
mutsje, kalotje (Fr: calotte) klòtje
muurbloemen (Cheiranthus of Erisimum cheiri) teejblomme
muurtjemuurke
muziektent, kioskkiejòs
muzikaalmuuziekaol

N

nanao, nò
na zonsondergangnò den donkeren
na, achternò, nao
naadnaot, (mv naoj (er), vkw naojke, nòtje)
naadjenòtje
naaiennaoje
naaiennaaje
naaimachinenaojmesjien
naaktnaks
naakt, blootnòkt, naoke (n) d
naakt, blootnaoke (n) d, nòkt
naaldnòld, naold
naamnaom
naarnòr, naor
naarnaor
naarnoar
naarnaor, nòr
naar / vervelendaoreg
naar bed, in bedte bèd
naar de fabrieknòr et febriek
naar de markt gaan, markten (ww) mèrte
naar linkshòt
naar rechtshèr
naar vorennòr veure
naastnòst
naastnèffe
naastneeve
naastlangst
naaste, dichtstbijzijndenòste, naoste
nablijvennòblèève, naoblèève
nabootsen, nadoenâachternaodoen, naodoen
nachtnaacht
nachtbrakernaachtööl, naachtèùl
nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) gèètemèlker
nadatnòdè, naodè
nadeelnòdêel, naodêel
nadeelschaoj
nadenkenprakkezeren
nadenkenprakkeseren
naderhandnòdderaand, naodderaand
nagaannògaon, naogaon
nagaannaogaon, nògaon
nagalmnaokwallem
nagelnaogel
najaarnòjaor, naojaor
nakend, naakt, onbedekt, blootnaokend
nakomertjeschèèrkuukske
nakomertjenòzaojke, naozaojke
nare zaak, vervelende kwestieplöjerèèj
nasmaaknòsmaok
natuurnetuur
natuurlijknetûurlek
nauwe doorgangpèèp
nauwelijks, amperaamper
nauwkeurig werkfèèn wèèrk
nauwkeurig, preciespersies
nauwkeurig, precies, eng, nauwnaaw
navelnaogelböök, naogelbèùk
navelnaovel
navenant, naar verhoudingnòvvenaant (Fr:à l'avenant)
navrant, schrijnendnòvraant
nazeurennòknaawe, naoknaawe
neenè, neej
neeneuj
nee
neenèè
nee dat is niet waarnéh nie néh
nee dat niet datné dé nie dé
nee hoornêeje
nee vriendnèè knoppert
neef (Fr: cousin) kezèèn
neernir, tenir
neer, omlaagteneer
neerkomennirkoome
neerleggennirlègge
neersmijten, neergooiennirklètse
neertellen, betalennirtèlle
neervallennirvalle
neerzettennirplòtse
neerzettennirzètte
nemenneeme, (nimt, naam, genoome)
nemen, pakkenvatte, (vat, viet, gevat)
nep muntjeblekke mientje
nep muntjeblekke mientje.
nerfnèèref
nergensnievraans
nergensnèrgaand
nergensnèrgeraand
nergensnèrgeraans
nergensnieveraand
nerveus persoonzeemellap
nerveus, zenuwachtigzeemelèèchtig
nestnist
nestjenisje
net passjuust
netjes, schoon, zuiver, goed verzorgdprôoper
nettegoejen
neussnufferd
neuspraaj
neusjenuske
neuspeuterenzitte gij piere te vange??
nevennòst
nevennèffe
nevenneeve
niemandgin meens
niemandniemes
niemandgeniemand
niesenhatsjieje
nietnie
niet nie
niet bekwaamonbekwaom
niet eensgineens
niet geringginne prut
niet gering, niet misnie prut
niet getrouwde schoonfamilieòngewaajd
niet goed ziende manschèle kiep
niet helder voor de ogen zijnschiemere
niet kunnen besluiten (spec, bij kaartspel) rikraoje
niet meerniemir, niemer
niet naar huis gaanplèkke
niet veelniefel
niet veel goeds, misprut
nietsniks
niets bijzonders doenden aop vlôoje
niets danènkeld, ènkelt
niets, mislaawloene
nieuwnuu, nuut, nuuw
nieuwnuuw
nieuwnuut
nieuwjaarnuu (w) jaor
nieuwsnuus
nieuwsgierignuuschiereg
nodenôoj
nodig, van nodenôodeg
nogalrèùm
nogal kleinrèùm klèèn
nogal wathil wè
non, zustersèùr
nonchalant, slordig, achteloosnonsjelaant
nonnetje, zusternunneke
noodbedkèrmesbed
nooitnôot, nôot nie
noord (en) nord (e)
noorderling, iemand van boven de rivierenboovemoerdèkse
nootjenutje
nopijzer (textiel) nòpèèzer
nopjenöpke
notarisnootaares
noten uit de boom kloppennoote bosse
nounaaw, naa
nounaa, naaw
nou en ofas de verrèkkenis
novembernoovèmber
nunaaw, naa
nunaa, naaw
nuteegesworreg
nu en danmeejèndan
nu meteenachter mekaar
nulletjenulleke
nummer, maatnoemer
nylonkousen, nylonssjaanskouse

O

O jee!och jikkres
och arme tochòchòd
och arme tochòcheer
ocharmòchèèrem
ocharmeochéérum
ochtendmèèrege
OerleOel
oeverwaoterkaant
ofofdè
of datofdè
ogenôge
ogenôoge
ogenkèkers, oogûh
ogen sluitenoew lèùke toedoen
ogenblik, momentôogenblik
ohôo
oh jee!òcheer
oh jee!, och Godòchòd, òchòt
OirschotOrschòt
OisterwijkOsterwèèk
oktoberòktoober
olieollie
olieullie
oliebollenolliebòlle
oliemolenolliemeule
oliën, smerenollieje
olifantolliefaant
Om de andere dagOm denaanderste dag
omaons grutje
omagrutje
Omazoma
oma, grootmoederoomaa
omdatomdè, omdèt
omdatomreeje (dè)
ome BartBartôom
omgaan of opschieten metakkederen
omgeving, buurtcontrèèje
omheining, hekwerk, hèkkes
omheining, hekwerk, schuttinggelint
omkopen, extra toestoppen, kado gevenbestêeke (vt bestôoke)
omlaagomblêeg, omlêeg
omlaagomlêeg, omblêeg
omspittenomspaoje
omstandigheidomstaandeghèd, omstaandeghèt, omstaandeghèj, (mv omstaandegheeje)
omstotenomstôote
omver kletsenvan de sòkke lulle
onaangenaam treffen, iemand belazeren, iemand bedonderen, iemand beduvelennaaje
onafgebroken, voortdurend, continukon tenuu
onbeholpenaachtkaanteg
onbehoorlijk snel etenspaoje
onbehouwenaachtkaanteg
onbemiddelde die het heertje uithangtkaoljakker, kòljakker
onbenulligklôoteg
onbeschaafd typeschobber
onbescheidenonbeschaaje
onbescheiden zijn tegen iemand, in verlegenheid brengenveraffronteere
onbetaalde rekeningonbetòlde reekening
onbetrouwbaar type, slordig iemandplöddeke
onbewaaktonbewòkt
onderderonder
onder handsbereikvattesgerêed
onderhand, intussenonderhaand
onderhand, intussen, eindelijkonderaand
onderlichaamkrèùs, kröös
ondernemen (ww) òngaon
ondernemend iemandenpreneur
onderneming, aanpakòngaon
onderspitten, inspitteninspaoje
onderste gedeelte van een schoenonderwèèrek
ondertussentussenbaaje
ondertussen, tussentijdsimpetèts
onderuitonderööt, onderèùt
ondervindengewaorwòrre
ondervindenondervèène
onderweg, op komstonderweege
onderweg, op komstòrweege
onderzoekonderzuuk
ondeugdkattekoad uthoale
ondeugdondugd
ondeugd, kwajongengatgedag
ondeugend kindvèèreke
onenigheid, heibel, ruzie, twistpik èn pook
ongaarnenôoj
ongans, ongelukrompeschompes
ongans, ten einde toe, suflaplaazerus, laplaazeres
ongedierteongediert
ongegeneerd veel vreten en zuipen.kèèle
ongehuwdjong
ongehuwd in verwachtingòngebraand
ongehuwde moederhègwuw
ongeïnspireerd werkenònklôoje
ongeïnspireerd werkenònklôote
ongeïnspireerd werkenònmèùkele
ongekooktraaw
ongelijkongelèèk
ongelooflijk (overdrachtelijk) hedde me jou daor!
ongelovigongelêûveg
ongemak, onrustèèrger
ongemakkelijke vrouwhêûtemetêût, hêût
ongemakkelijke vrouwhêût, hêûtemetêût
ongemanierdheidraaweghèd
ongemengdklaor
ongestadig, onbestendigongestaojeg
ongetrouwde vrouw (beetje op leeftijd reeds) aaw jong mèske, aaw jongedòchter
ongeveertenòstenbaaj
ongevoeligongevuuleg
ongezondbescheete
onhandig bezig zijn, aanrommelenmèùkele, möökele
onhandig doen, lummelen, rommelen, knoeien, sukkelen, beetnemenklôote
onhandig iemandmiemöökel, miemèùkel
onhandig persoonhannek
onhandig persoonhakdòl
onkruid-egonkrööt-êeg, èèzere êeg
onlangs, kort geledenpasgeleeje, pas geleeje
onnodig gebruiken, onnodig verbruikenonverdoens opmaoke
onnodig, nutteloos, overbodigonverdoens
onnozelonnêûzel
onnozel mensgòlliepaop
onnozele vrouwsintemedutska
onnozele vrouw, doetje, doosdôos, (mv dôoze, vkw duske)
onooglijk iets of iemandschabbernak
onrechtonrèècht
onrechtvaardigheidonrèèchvèèrdeghèd
onrustig, ongeduldigongeduureg
ons omazoma
ons omazoma / zopoe
onsamenhangend pratenfraozele
ontbijtkoekpeperkoek
ontdoppen (erwten of bonen) peule, poole
onthoudenonthaawe
ontmoetenzien
ontriefdafgespanne
ontslagòllef, òllem
ontslag gekregen, ontslagengedaon gehad (gedaon gekrêege)
ontslag krijgenkonjêe krèège
ontstoken oogsnert-oogh of siepooge
ontstoken oogjessoepugskes
ontstrengenbleeze
ontwarrenöt de frut doen, èùt de frut haole
ontwarren, ophelderenèùt de frut doen
ontwerper van weefpatronendèsneteur
onverwachts gestorvenur stiekum tussunuit knepe.
onverzettelijk, niet te vermurwenvierkaanteg
onverzorgd kapselknoezelbos
onvolwassenesnòtpin, snòtneus
onvoorzichtigheid, onbehoedzaamheidonverzichteghèd, onverzichteghèt, onverzichteghèj, (mv onverzichtegheeje)
onvruchtbare zandgrondklapzaand
onwelkwèps
onwel, ongansongaans
onwetendonkènneg
onze hondonze'nond, onze-joekel
onze Peterzepeer
onze, mijnonze
onze, mijn (voor vrouwelijke personen wordt de onzijdige vorm gebruikt) ons
onzekerheidonzêekerte
onzevadervadderons
Onzin pratenSauwelen / Kwatsen
onzin pratenwenne kwatsert
onzin uitslaan, sauwelenleutere
onzin, kletspraatlulpraot
onzin, kletspraatkwatspraot
onzin, kletspraatkwats
onzinnig bezig zijnmeukelen
ooú
oogôog (vkw ugske, ogske, êûgske)
oogjeêûgske, ugske
oogjeugske
oogst (en) ost (e)
oogstrontjepadscheet
oogzweertjepadscheet
ooigèrem
ooievaar (Ciconia ciconia) ollievaor
ooievaar (Ciconia ciconia) ôojevaor, ôojver
ooit (in het verre verleden) int jaor blòk
ooit, eens, weleensôot
ookok
ookôok (met nadruk kunde dè ôok), ok
oomôome
Oom LouisOmelewie
oordeelordêel, ordil
oorlogològ
oortjeurke
oorveegflèèr
oorvijg, opdondervèèg
oorzaakorzaok
oost (en) ost (e)
OosterhoutOsterhawt
op andermans zak terendop schobberdebonk meejgaon
op de derde plaats, ten derdedèrds
op de heenwegginsgòns
op de heenweggeensgòns, giensgòns
op de versiertour gaansjanterenel
op de vierde plaats, ten vierdevierds
op één na beste kostuumonderpak
op en neerhèrs èn geens
op en neervan hòt nòr hèr
op en neer lopensjanzjeere (Fr:changer)
op goed gelukop hooterdekooter
op het einde, op het laatsttèène
op het moment dat, terwijlmeejdè
op het nippertjekèmberkurtje
op je hakken lopenhukkele
Op pad gaanTe veld goan
op route, onderwegop roet
op staande voetstaantepeej
op stapop rak
op stap gaanop sjanternèl gaon
op stap gaanop rêep gòn
op stap, uit vrijenop sjanternèl
op stel en sprongaboepertaon
op tafel opvouwen van een geweven stuk (textiel) optòffele
op tijdtèds, intèds
op tijd, intijdsintèds, intèts
op visite gaanbuurte
op zijn vroegst, allervroegstaldervruugst
opbergen op zolderopschôore
opbiechtenötpakke, èùtpakke
opbindenopbèène
opblazenoptuutere
opboerenbölleke
opboeren, boerenopbölleke
opbrengstbuut
opdonderoplawaaj, oplewaaj
opdonder, klap, oorvijgpèèr (vkw pèrke, pirke)
opdonder, klapopn euker
opdonderenopsoodemietere
openoope
open hangende mondope trul
open mondtrul
open rioolblaawslôot
open rioolblauwe sloot
open rioolblauwsloôt
opgave, karwei, uitdaging, beproevingtèm (p) taosie
opgedirkte vrouwpaoskiep
opgedronken hebbenöthèbbe, èùthèbbe
opgelatengenillest
OpgelichtGeflest
opgeschotenvèr op scheut zèn
opgesodemieterd.naaj-t-um Pius
opgetutte vrouwhoske
opgewarmd etenprutje
ophelderenöt de frut doen, èùt de frut haole
ophitsenopkieste
ophitsen, aanhitsenopkieze
ophoepelensjoere
ophopenophôope
ophoudenèùtschaaje
ophouden, stoppenafschaaje
ophouden, stoppen, uitscheidenötschaaje, èùtschaaje
opjuttenvoejere
opjutten, gek - makenopjööne (tt opjönt, vt opjönde)
opjutten, aansporen, boosmakenopnaaje
opknappen na een ziekte, er bovenop komen (Fr: recouvrir) verkoevereere
opknappen, beter wordenophippere
opknappen, herstellen van ziektebehippere
opladenoplaoje
oplatenoplaote
opletten, oppassenoppaase
oplichterzakschèèter
oplopenopdoen
opmakenschmoekke
opnieuwoovernuut, oovernuu
opnieuwoppernuuw, oppernuut
opnieuwoppernuut
opnieuwoppenuut
opnieuwopnuu, opnuuw
oppassenötkèèke, èùtkèèke
oppassend zijnlöstere
oppermanuuperman
oppervlaktemaat (+- 1 / 6 hectare) lupse
oprapenopraope (tt opròpt)
opruimenoprööme, oprèùme
opschepperkoaljakker
opschietenspoeien
opschietenmènsie maoken
opschietenaffeseren
opschietenmee gang
opschieten, voortmaken, zich haastenaffesêere
opsmerenopsmèère
opspelen, uitvallen, uitvarenopspeule
opstaande gesteven boordvaldôodpuntjes
opstandig, stug, koppigsteeg
opstapelenoptaase
opstappenplêtte gaon
opstokenopjèùne
opstokenopkieste
opstokenopnaaje
opstoken, aanzetten totoplîêre
opstoken, aanzetten totbokstaopele
opstuiven, opvliegenopstööve, opstèùve
optassenoptaase
optater, klap, slag, opdonderflèèr
optochtneege
optochtopstoet
opvallende maar domme vrouwpoelepetaot (Fr: poule pintade)
opvatting, gedachtegedaacht
opvouwenòpplooje
opwindenopwèène
opzettelijk, expresèsprès
opzienbarend, casueelkasjeweel
opzuipen, opdrinkenopzööpe, opzèùpe
ordeloze groepstrêûp
ordinairlocht
ordinair persoonsjappie
ordinaire typeslocht vòlk
orenoore
oren ringenringelôoren
orgelörgel
orgelörregel
osjeòske
ossendrijveròssestaawer
oudaaw, (aawer, aawst)
oudaaw
oud garen van garenpijpen stropen om deze opnieuw te kunnen gebruiken (textiel) pèèpe afsnulle
oud ijzeraaw èèzer
oud mannetjeaauw bòske
oud menssjasseej
oud paardaawe knol
oudeaawe
oude kaasaawe kèès
oude manaawe knêûp
oude vrijsteraaw poelie
oude vrouwaauw meens
oude vrouwaaw hörk
oude vrouwtjesaaw wèfkes
ouderdomaawerdom
ouderdomsgebreken voelen of vertonenkraoke (begiene te kraoke)
oudersaawers
ouderwetsbôêretèèj
ouderwetsaawverwèts
ouderwetsaawerwèts
oudstaawst
ovenoove
overalooveral
overbodige spullen, prullerijonverdoense dinger
overdadigonverdoens
overdrevenschaojlek
overdreven netjes gekleedpiejankoow
overeenkomenakkedere
overeindooverènd
overgebleven prakjebraoike
overgeven spauwe
overgevenspauwe
overgevenkitse / spauwe
overhalen, aanpratenlèème, (tt lèmt, vt lèmde)
overhemdsporthemd
overhemdbazzeroen
overhemdbazeroen
overhemd met losse boordèngelshèm
overhevelen, knuffelen, voortdurend in de hand nemenhaffele
overkantooverkaant
overmorgenoovermèèrege
overnieuwoovernuu
overrijp (fruit) bökzuut
overslaanhòrènkele
overspannenoovermisterd
overtallig, te veelhebben, over hebbenooverènsie
overtollig, overcompleet, te veelooverènsie
overvloedigonnut
overvolhupsvol

P

paadjepòjke
paadjepèdje, pètje
paadje, landweggetje, padjepaojke, pètje, pèdje
paadje, padje, landweggetjepadje, patje, pètje, pèdje
paalpaol (vkw pòltje)
paal (om vee aan vast te maken) tuier
paaldansenpaoldaanse
paaltjepòltje
paan, lidgras, kweek (Triticum repens) paone, èèzergras
paarpaor, (vkw pòrke)
paardpèèrd, pèrd (vkw pèrdje)
paardpert
paardpèrd, pèèrd, (vkw pèrdje)
paardpérd
paard dat niet vooruit wilun steeg pert
paard en wagenpèrd èn kèèr
paardebloem, pisbloem, (Taraxacum) pisblom
paardemestpèrsmis
paardenbloemgaanzetong
paardenpis / slecht bierpèèrdezèèk
paardenpoep, paardenstrontpèrsstrònt
paardentuigpèrdegetèùg
paardenvijgpèrdsmòp
PaardenvleesHotju
paardenvlieg, blindaas, daasvlieg, regendaasblèndaos
paardenweek, de week voor de kermis i.v.m. de komende extra kostenpèrsweek
paardevijgpèrsmòp
paardrijdenpèrdrije
paarspèèrs
paarsachtigpèrseg, pèèrseg
paarsachtigpèèrseg, pèrseg
paarserpèrseger
paarskleurigpèèrsèèchteg
paartje, koppeltjepòrke
paasbloem, bloemen die rond Pasen bloeien, o.a. narcis, sleutelbloem, madeliefjepaosblòm
paasdagenpaosdaoge
paaseipaosaaj
paasnieuw (nieuwe kleren met Pasen) paosnuut (in-t paosnuut)
paaszaterdagpaoszaoterdag
padpat, (mv paoj, vkw pètje, paojke)
padenpaoj
pak shagbuil sjek
pak slaagraopkoek
pak slaag krijgenslaog beure
pakje shagbèùl sjèk
pakje shagnen buil shag
pakkenvatten
palingpòlling
palmtakjepalmtèkske
pandpaand
pandjesjas, slipjasbilletikker, köötetikker
pandjesjas, slipjasköötetikker, billetikker
panharingjaop
Paniekerigabetwaar
pannenkoekbroeder
pannenkoekenbeslagtimper
pannenlapkweezel
pannetjepènneke
pantoffelpetoffel
pap voor jonge poesjespoetjespap
papierpampîêr
papierpepîêr, pampîêr (vkw pepierke, pampierke)
papieren zakbèùl
papiertjepampierke, pepierke
parallelwegprèlwèg
paraplupèèrepluu, pèrrepluu, unne pluu
paraplupèrrepluu, pèèrepluu, unne pluu
paraplu, regenschermrèègeschèèrem, unne plûu, pèèreplûu, pèrreplûu
parapluutjepèèrepluuke
parasolpèèresol, pèrresol
parasolpèrresol, pèèresol
parelhoenpoelepetaot (Fr: poule pintade)
parende jensvaart bedissen
parmantig, deftigfrêet
parochiepròchie
partje, aandeeltjegezòtje
pas, bankpaspaas, baankpaas
PasenPaose
Pasende Paose
pasklaarpaas
passen, stoppen, ophoudenpaase
passen, schikkenvuuge
passendpaas
pastoorpestoor (vkw pestorke)
pastoorunne zieltjeszuuker
pastoorsmeid, huishoudster v.d. pastoorpestoorsmèèd, pestorsmèèd
patat fritesfriet, frit, frites, patat
patatkraamfrietkraom, frietkot, friettent, frietzaok
paterpaoter
pater capucijnne kappesien
pater kapucijnkappesien
paternoster, rozenkranspòtte (r) nòster
patiëntpesjènt
patrijs (Perdix perdix) petrèès (vkw petrèske)
patroonpetrôon (vkw petrontje)
paukpawk (mv paawke)
pauspaws (mv paawse)
pauw (Pavo) paaw (vkw paaweke)
paviotje, krullapje, haarkrullerpavveljòt
pech, ongelukje (Fr: malheur) meleur (e), malleur (e)
peer (fruit) pèèr (vkw pèrke, pirke)
peertjepèrke, pirke
peertjepirke
peesje, stukje pees, lampe- of kaarsepitpiske
peettantepeettaante
peilpèèl
pellen, werkenjòppe
peluwpulling
pensioenpesjoen
pensionpesjon
pepermuntpimpermunt, pipperemunt, pimperemunt
pepermuntpipperemunt, pimperemunt
per ongelukprongeluk
per slot van rekeningommers
per slot van rekeningop slòt van zaoke
peren (fruit) pèère
periodes, maandstondenreegels
persoonlijkpersonlek, persôonlek
perzikpèrzek
perzikenpèrzekes
pet, hoofddeksel bij mannenklàk
PeterPeerke
peter (peter en meter bij doop) peet
petroleumbronollie
peultjepultje
peultjessèùkerèrtjes, söökerèrtjes
peuterenmeutele
piemeltje, fluitjeflötje
pier, regenwormpierwörrem
pijlpèèl
pijn, moeitepènt
pijppèèp (vkw pèpke)
pijppèèp
pijpen, met de mond seksueel bevredigen, franse massage, orale seks, fellatiopèèpe
pijpjepèpke
pikdonkerpikkedonker
pikzwartkriekzwart
pilaar, zuilpielèèr
pilaster, pilaar, zuilplaster, pielèèr
pimpelmees (Parus caeruleus) blaawköpke
pimpelmees (Parus caeruleus) òsseköpke
pincetplèùsèèzer
pincet om pluisjes uit de stof te halenplöösèèzer
pindaôlienûtje
pinda, olienootjeollienutje
pioenroos (Paconia officinalis) knillesrôos, kernillesrôos
pissebed (Porcellio Scaber) kèldervèèreke
pissenleutere
pistpiest
pit van een (steen) vruchtkròkstêen
Piuspleinet Vèn
plaaggeest, sar, kwelduivelplaogstòk, plaoggist
plaaggeest, sar, kwelduivelplaoggist, plaogstòk
plaatplaot (vkw plòtje)
plaatjeplòtje
plaatsplòts, (vkw plòtske)
plaats, plek, vlekplak, (vkw plèkske)
plaats, plekplèk
plaatsenplòtse
plaatsvervanger (Fr: remplacant) rapplezaant, raplesaant
plagenplaoge
plakband, tape, cellotapeplèkbaand
plakjeschèlleke
plakjeschèfke
plakje kaas of hamschèlleke kèès òf hèsp
plakken / lijmenplèkke
plakmiddelplèksel
plakmiddel, lijm, gomplèk
plakvingersplèkfikkes
plankplaank, (mv plaank (e), vkw plènkske)
plankjeplènkske
plankjeplèngske
plannetjeplènneke
plantplaant (mv plaant (e) vkw plèntje)
planten (ww) plaante
plantjeplèntje
plasplaas, (mv plaas (e), vkw plèske, plaaske)
plasjeplèske
plassenpisse, zèèke, mun èèrepel afgiete, afwaotere,
plassen, waterenleutere
plastic zakplestieke bèùl
plat baretachtig hoofddekselpots
plat mutsjeklòtje, kàlotje
plat vlechtwerk van tenenhòrt
plattebuiskachelplattebèùs
plavuis, straattegelplevöös, plevèùs
plavuizenplevèùze
plechtig beloven, erewoord geven, (met gekruiste vingers en vaak door kinderen gedaan) kröskestèèrve, kröske stèèreve
plegenplêege, (vt plaagt)
pleinplèèn (vkw plèntje)
pleintjeplèntje
pleisterplòster
plekje, vlekjeplèkske
pleuris, pleuritusfleures
ploeteren, zwoegenlàbêûre
plooi aan onderkant broekspijpplint
plotselingaboepertaant
pluimplööm, (vkw plömke)
pluimflòs
pluisplöös (mv plööze, vkw plöske)
pluisjeplöske
pluizenplööze
pluizenplèùze
plusfourdròllevanger
plusfourpòlderbroek, dròllevanger
popispòt
pochettelèfduukske
poederpoejer
poepscheit
poepschèèt
poepenefkes de dérmkes spúúlen
poepenschèète
poepenbouten
poepenbroaije
poepenSchete
poepenunne bruine splinter uit oewe rug hoale
poesje, koosnaampje voor vrouwpoetje
poetsen, reinigen, schoonmakenkèùse
pogenperbeere
pogingen, probeerselsperbeersels
politiede wouten
politiepliesie
politiewouteeee
PolitieWouten
politie agentvethol
politie agentwout
politie bureauwouten kiet
politie, politie-agentpliesie
politieagentflik
politieagentpliesiegènt
politieagentvethol
politiekpòlletiek
politiemanwout
politieman (scheldnaam) jûut
politieman (scheldnaam) vèthòl
politieman / vrouwwout
pomerans (v. e. biljartkeu) pommeraans
pontificaal, op zijn paasbest, heel uitgebreidpontefiekaol
pook, stookijzerraokel
poortjeportje
poosje, ogenblikjehòrtje
poosje, (on) bepaalde tijdsduur, even (tjes) wèèl. wèltje
pootpôot (vkw potje)
pootaardappelenzètèèrepel
pootjepotje
pootjebadendòkkele
pootjebaden, met of in water spelenpoelieje
pootjebaden, wadendòkkele
popjepupke
poppenkleertjespoppeklirkes
populier, (Populus) flierbôom
portaalpertaol
portefeuillepòrtefuulie
portemonneetès
portemonnee, beursknip
portretpertrèt, petrèt
portretpetrèt, pertrèt
postbodepòsboj, faktèùr, (mv pòsbooje, faktèùrs)
postbodefaktèùr, postbooje
potjepötje
potkachelplatteböös, plattebèùs
potkacheltjeduuveltje
potlodenpotlooie
potlodenpòtlôojer
potverdikkemegaddoome
potverdikkemegatvergiele
PotverdoriePotvergimmegallege
potverdoriepòtverdrie
potverdoriepòtverdeeseme
potverdoriegodnondeju
potverdoriejandoome
potverdorie, bastaardvloekpòtverdimme
praatpraot, (vkw pròtje)
praatgrage mondbèbbel
praatjes, roddelspròtjes
praatjesmakerveulpròts
praatspròts
praatzieke vrouwklètsmadam
prakje, stukje braadvlees, gebraden vleesbraojke
prakkenbritse
prakken (van aardappels) britsen
pratenkappetunnie
pratenpraote, (tt pròt, vt pròtte)
pré, voordeel, zakgeldpreej
preciessjuust
precies hetzelfde, net eenderhaorinder
precies wat ik had verwachtkrek wek docht
precies, juist, correct, zojuist, daarnetkrèk
preekstoel, kanselprikstoel
preipraaj
preparerenpripperêere
presentatieprizzentaosie, prissentaosie
presenteren, aanbieden, geven (Fr: présenter) prissentêere
presterenklaorbraoje
presteren, (goed) werk leveren, geven (Fr: présenter) presontêere
pretentiepertènsie
prijkenprèèke, (tt prèkt, vt prèkte)
prijs, gelukprèès, (mv prèèze, vkw prèske)
prijsjeprèske
prijzenprèèze
prijzen, loven (ww) prèèze, (tt prèès, vt prêes)
prikkeldraadpindraod, pindraot
prikkeldraadpinnekesdraod, pinnekesdraot
priktolpindòl
proberenperbeere
problemen, pech, ongelukje (Fr:malheur) malleur (e), meleur (e)
proces, procesverbaalpersès
processiepersèssie
proefjeprûufke
proevenpruuve
profeetprefêet
profetie, voorspellingprefèssie
profijt, voordeelprefèèt
profiteren, gebruikmakenpròffetêere
pronkkamer, salongoejkaomer
propjepröpke
proppenschieter, klapbusklabots
pruikpröök (vkw prökske)
pruikenmakerpröökemaoker
pruikjeprökske
pruim, ook tabakspruimprööm (vkw prömke)
pruimenprèùme
pruimen (ww) prööme (tt prömt, vt prömde)
pruimentijdpröömetèèt
pruimentijdprèùmetèèd
pruimpjeprömke
pruimtabakprèùmtebak, pröömtebak
prutsen, knoeienpielieje
prutsen, prullenfrutte
prutswerkpieliewèèrek, pieliewèèrk
psychiaterpraotdokter
puddingbroodjepuddinglip
puddingbroodje puddinglip
puimsteenpömstêen
puistpöst
pulken, peuterenpölleke
puntzaktuut
putje voor afwaswater, zinkputjemôosputje
putter (Carduelis carduelis) distelvink

Q

quasikwansèùs
quasi per ongelukprongeluk èsprès
quasi-welgesteldkaol
quasi, schijnbaar, kwansuiskwansöös, kwansèùs

R

raadslidraotslit (mv raotsleeje)
raadzaamgeraoje
raamraom (mv raome, vkw ròmke)
raampjeròmke
raapraop (vkw ròpke)
raapkoek, veevoederkoekraopkoek
raapolieraopollie
raapoliesmout
raapstelenkiltjes
raaraorig
raaraoreg
raar, eigenaardig, aardig, behoorlijkaoreg
raaskallen, onzin vertellenraoskaole
rabarberrebarreber
radbrakenròjbraoke
radenraoje
raderenraojer
radijs (Raphanus) knòlderredèès (vkw knòlderredèske)
radijsjeredèske
radmaker, wielenmakerraojmaoker
rafelrèffel
rafelenrèffele
rafelsrèffels
ragebolraogesbòl, raoversbòl, raovesbòl
ragebolraobe (r) sbòl
railrils (mv rilze)
raken, gerakenraoke, (tt ròkt, vt ròkte)
rakkersklôotjong
ramen (ww) raome (tt ròmt, vt ròmde)
rammelaarrammelèèr
rampraamp
randraand (mv raande, vkw rèndje)
randen, overslaan, erlangs lopen, de meet passerenraande
randjerèndje
rank, slankraankel
ransuil (Asio otus) katèùl, katööl
ransuil (Asio otus) katööl, katèùl
ranziggaars, gaarsteg
ranzigraanzeg
ranzigrènzeg
rare kwastappetjoek
rare manaorige mééns
ratelenraotele
rauwraaw
rauw geklopt ei, omelet, pannenkoekstrèùf
RauwbrakenRaawbraoke
ravage, schaderinnewaosie
razenraoze
recht-toe-recht-aan, rechtuitrèèchttoevort
recht, vlakrèècht
rechtdoorrèèchtendeur
rechterèèchte (n)
rechts (voermannentaal) hèèr, hèr
rechtspreken (ww) rèèchte (ww)
rechtvaardigrèèchtvèèrdeg
rechtvooruit, rechtuit, zoals het hoortrèèchttoevort
reclamereklaome
redderen, regelen, organiserenriddere
redelijk, tamelijkrillek
redenreeje
redenerenriddenêere
reeds, alvastvast
reeksriks
reeprêep
reep spekspeklepke
reepjeripke
reeschaaf, rijschaafreejschaof
regelenritsele
regelmatiggeduureg
regelmatiggereegeld
regenrèège
regenbuijl
regenmaaiem
regenbuihoosbui
regenenrèègene, rèngele
regenenrèngele, rèègene
regenenzèèke
regenworm, pierpierwörm
regenwormenpierwörreme
regime, norm (Fr: rigueur) regeur
reiken (ww) rèèke (ww)
reilen (ww) rèèle (ww) (tt rèlt, vt rèlde)
reinkèùs
reisrèès (vkw rèske)
reisjerèske
reiskoffervalies
reizen (ww) rèèze (ww) (tt rèèst, vt rêes)
reizigerrèèzeger
religieusrillegjeus, riggelieus
relikwierillekwie (mv rillekwieje, vkw rillekwieke)
reparatieripperaasie
reparerenripperêere
repertoir, lijstrippertwaar
repeteren, oefenenrippetêere
repetitie, proefwerkrippetiesie
republiekrippebliek
reservevervat
restje (s) kliske (s)
restje, klein beetjekwèlleke
reukwaterruuk
reukwater (Fr: eau de Cologne) onjeklonje
reuma (tiek) rimmetiek
reuzenradhooggaatie
reuzenradhooggaattie
reuzenradhoogaatie
ribfluweelmesjèster
rijden (ww) rèèje (ww) (tt rèj, vt reej)
rijden, een reep afsnijden (ww) rêepe (ww) (tt ript, vt ripte)
Rijende Rije
Rijen (gem. Gilze-Rijen) de Rèèje
rijf, harkrèèf, (mv rèève, vkw rèfke)
rijgdraaddriegdraot
rijgendriege
rijgen (ww) rèège (vt rêeg) (ww)
rijgnaaldrèègnòld
rijkrèèk, (rèèker, rèkst (rèèkst) - rijker, rijkst)
rijkaardrèèke stinkert
rijkenrèèke
rijksdaalder (vijftig stuivers) rèksdòlder, fèfteger
rijksdaalder (vijftig stuivers) fèfteger
rijkstrèkst, rèèkst
rijmen (ww) rèème, rèèmele (ww) (tt rèmt, vt rèmde)
rijprèèp
rijpen (ww) rèèpe, (ww) (tt rèpt, vt rèpte)
rijsplank (waar brooddeeg op ligt te rijzen) rèèsplaank
rijstrèèst
rijstebloempaplammekespap
rijtjerisje, riske
rijtuiggeraaj
rijzen (ww) rèèze (ww) (tt rèèst, vt rêes)
rikken (kaartspel) rikke
ringrink
ringetjeringeske
riskeren, wagen, risico nemenrieziekêere
ritselenknispere
rivierzandschèèrp zaand
rochel, fluimgrutvaojer
roddelààchterklap
roddelpraot
roddelaarklèptiet
roddelenààchterklappe
roderôoje
roederoej
roemen, lovenbestööte
roemen, tevredenheid betuigenstèùte, bestèùte
roepnaam van Peter, Pieter en PietPêer (vkw Pirke)
roerdomp (Botaurus stellaris) ôomphôore
roerdomp (Botaurus stellaris) pomphôore
roerenruure
roffelroefel
roffelenroefele
roggeròg
rok en blouse en eventueel jasje, van dezelfde stofkombieneetje
rokensmoore
roken (ww) rôoke, (tt rokt, vt rokte)
roken, conserveren d.m.v. rookrêûke, (rukte, gerukt)
rokjerökske
rommelròtzôoj
rommelròtsooj
rommel, zootjezôoj
rommelige kamer, rommelkamerpötjesmèrt
rommeltje, troep, bendegòlderèèj
rommeltje, troep, bende, warboel, mengelmoeshutseklùs
rondomommetom
rondomrontelom
roodrôoj, rôot
rood haarden blauwe, vuurvlam, vuurtoren, koperen-helm, roesthelm
roodaarde, dodekoprôojsel
roodachtigrôojeg
roodmaken v.d. vloer met rôojsel (ww) rôoje
roof, wondkorstrôof (vkw rofke)
roofje, wondkorstjerofke
roofvogel, buizerd (Buteo buteo) klampert
roofvogel, buizerd (Buteo buteo) klamper
rooien (ww) rôoje
rookworstkookwòrst
roombotergoej botter
roombotergoej boter
roombotergoej booter
roomsroms
roosterrussel
rotjongsnotpin
rotjongensdie klôotjong
rotventkwalaaj
rotzakgòtvergrammer
rotzooikoeft
rouwautolèèkwaoge
rouwenraawe
royaalrejaole maot
royaal, gul, vrijgevigrejaol
rozeraaze
rozenkransrôozekraans
rozenkrans / gebedssnoerpòtternòster
rozenkransgebed, gebedscyclusrôozenhuudje
rozijnrezèèn (vkw rezèntje)
rubber (Fr: caoutchouc) kesjoe
RugdijkRugdèèk
ruifrööf (vkw röfke)
ruifjeröfke
ruig, ruwröög, (rööger, rögst - ruiger, ruigst)
ruigteraaweghèd
ruigte, onkruid, wildernisrögt
ruikenruuke
ruilenrèùle
ruilen (ww) rööle, (tt rölt, vt rölde)
ruilen, verwisselentèùtele
ruimrèùm
ruimrööm, (vkw römke)
ruim, flinkstief
ruimen (ww) rööme
ruimpjerömke
ruimterömte
ruïnerenverrinneweere
ruïneren, verpesten, doen mislukkenverballemonde, verbèllemonde