Tilburgs

Dialecten > Noord-Brabant > Tilburgs

Tilburgs bevat 895 gezegden, 6686 woorden en 6 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

895 gezegden

`hier zèèk mee munne zèèk`zik, `dè ziek` zeej`hier ben ik met mijn urine`zei ik, `dat zie ik` zei hij
`meej un umgedrâajd pèèrepluuke, wiere de geplòkke pèère opgevange.' ``met een omgekeerde paraplu, werden de geplukte peren opgevangen`
`olliede gullie den ölliejen ôok ``oliën jullie die van jullie ook `
`wè kòst dieje pòszeegel De prèès stao derop!`wat kost die postzegel De prijs staat erop!
`wè ziek??`, zik.......` ' k zèè zeeziek `, zeej.....!!`een beetje ziek??`, sprak ik, ......` ik ben zeeziek `, zei hij......!!
`witte gè ut geld van Willem Holleeder, daor hè-k nie genogt vèèref veur `!`witwas jij het geld van Willem Holleeder ` (verrassend antwoord)
`zot zôo zuut zat zèèn`zou het zo zoet genoeg zijn
`zöllie verdiene meer òn jöllie as göllie òn höllie.`zij verdienen meer aan jullie dan jullie aan hen.
`zöllie verdiene meer òn jöllie as göllie òn höllie.``zij verdienen meer aan jullie dan jullie aan hen`.
"hier zèk" zik"hier ben ik" zei ik
a-ge oewèège nie kietelt, hè de nôot nikswanneer je jezelf niet verwent, heb je nooit iets
a-ge-r nie meej schreuwe most, dan most te-r meej laageals je er niet mee huilen moest, dan moest je er mee lachen
aaf òf niegereed of niet
aaier of jong?kiezen of delen
aanderhalleve meens èn unne pèèrdekòpheel weinig publiek
afraoje is ònraojeafraden is aanraden
Agge da doe dan stomp ik u himmel noar den erdal!Indien u dat nogmaals uitvoert ben ik bang dat ik een pak slaag uit ga delen.
Agge da doe...Indien u dat nogmaals uitvoert
Agge gin geld het om te kope, dan kunde oewe kooptaand wel uittrekkeGeen geld hebben om te kopen, je kooptand uittrekken
agge moar leut hetals het maar gezellig is
agge ötgaot moete oewen èèremoej töslaote.als je uitgaat moet je je geldzorgen even vergeten.
Aggij nou nie oew bakkus houwt, dan slao ik um subbiet meepussaant dichtals jij nu niet je mond houd sla ik hem zo direct dicht
ak mar es wies wès keej dervan zeej.als ik maar eens wist wat mijn vrouw ervan zou zeggen.
ak naa mar wies wèk wô..........., dan hak òk wè, war paa.......!!!als ik nu maar eens wist, wat ik wilde............dan had ik ook wat, of niet vader..........!!!
ak oe waar, vatte ik mènals ik jou was, zou ik mij nemen
al zun lèèvevast en zeker, zijn hele leven
alleej, haawdoe èn saluu (t) war!nou vooruit, het ga je goed en tot ziens hè!
alleej, kom haawdoe war.nou vooruit tot ziens maar weer.
alleej, verèùt, aachterèùt.toe, vooruit, ga achteruit.
alleej, vurèùt meej de gèèt.aansporing om op te schieten.
ammòl op sjanternèlallemaal op stap
as ge-t mar nie begaojtals je het maar niet te bont maakt
as ie hart hòlt, dan hòlt ie ut nogals hij hard loopt, dan haalt hij het nog
as ie nie rokt, ròkt ie van de wèèswanneer hij niet rookt, raakt hij van de wijs
as ik oe raoje maagals ik je een goede raad mag geven
as me ham hòn kosseme snippere.ja als..........
as onze paa dè zie, is ut kòt te klèènals vader dat ziet, komen er moeilijkheden van
as plöddeke vööl de kaomer doe, dan stinke alle huukskesals een vuil, slordig iemand de kamer doet, stinkt het overal
as un kiep leej, stao-seals een kip (eieren) legt, staat ze
as ut is dè-t is, dan fiste me.als het inderdaad zo is, dan feesten we.
as we un èndje wijer zèèn.als we een eindje verder zijn.
as-t nôodeg is, zie de ginne pliesiewanneer het nodig is, zie je geen politie
as-te mieter oovernuutals de donderse bliksem opnieuw doen
asse mar wiese wesse won.als ze maar wisten wat ze wilde
asse wiese dèt was, zon ze wèl gewist zèèn.als ze geweten hadden dat het doorging, zouden ze wel aanwezig geweest zijn.
asset lukt kalleft den os!ja als! Er moet een wonder gebeuren wil het lukken.
asset mar vur niks is, dan kunne ze kèèle.als het maar gratis is, dan weten ze van innemen.
assie et lèkker vènt, kannie zenèège vaast eete.als hij het lekker vindt, kan hij zich klem eten.
assie nie rokt, ròktie van de wèèswanneer hij niet rookt, raakt hij de kluts kwijt
ba, wè zèè de gè tòch un ont mènnekebah, wat ben jij toch een vervelend kereltje
bakkes houwehou je mond is
bè de knèène aaf!!meer dan erg!!
bè hullie hèn ze pòrtefeseeschööfdeurebij hun hebben ze dubbele schuifdeuren
bè munne vurregen baos mos-k om aacht ûur ònlèggebij mijn vorige werkgever moest ik om acht uur met het werk beginnen
beeter gèk gepròt as gèk gedaonbeter gek gesproken dan gek gedaan
beeter grèès as kèèsbeter grijs haar dan kaal
begiene te kraokeoud beginnen te worden
bènde naa himmôl belaojtòffeldben je gek geworden
bèt ie a-k um aajbijt hij als ik hem aai
Beter schuin d'r in als recht d'r neffeBeter iets dan niets
bèttie akkum aaibijt hij als ik hem aai
bettieakkumaai?Bijt hij als ik hem aai?
bij de kappesiene koste biechte bij unne dôove paoter, dè schilde hil wè in de pinnetènsie.bij de kapucijnen kon je biechten bij een dove pater, dat scheelde flink wat in de opgelegde penitentie
bij et voetballe wier ie ontiegelek teege zene mik geschupt.bij het voetballen werd hij verschrikkelijk in zijn kruis geschopt.
blaost um mar oploop naar de maan
blèèft ur meej oew pòlle van aaf!!blijf er met je handen af!!
blèève plèkkeniet weten te vertrekken
bliksem in unne kaolen bôom, gift hil ut jaor strôom.als het vroeg in het jaar onweert, zullen we een nat jaar krijgen.
blomzuut kèkeloensen
blôoze toe mun gat toekleuren tot achter mijn oren
buurvraaw, hè de meschient un paor aajer in ooverènsiebuurvrouw, hebt u misschien een paar eieren over (te leen)
d' aacht van Kaomde acht van Chaam
da is mun toch unne kudeejer gewordenDie is toch dik geworden.
daaw ut mar dur de deur deur!duw het maar door de deur!
dan kun de oewe laag wèl haawedan zul je niet meer lachen
daor gong ze meej hil durre poejerdaar ging ze flink opgemaakt
daor hèdem aondaar komt hij aan
daor hek niks meej te schaftedaar heb ik niets mee te maken
daor is aatij kêet in de kiet.in dat huishouden is altijd ruzie.
Daor kunde goeie soep van trekkeEen dikke baby
daor laag ie naaw te lèllepôotedaar lag hij nu uitgeteld
daor lee-t-iedaar ligt hij
daor motte ginne praot van maoke!!zwijg daar maar over
Das kai leukdat is heel gezellig
de draoj zèn dur bekaar gewèèrd.de draden zijn in de war geraakt.
de gaansen dagde hele dag
de gaansen wèreldde gehele wereld
dè gomme vieredat gaan we vieren
de grotste boer heej de grotste èèrepelhet geluk is met de dommen
Dé kén!Dit behoort tot de mogelijkheden!
de klèèn kènder kraffelde oover et èès.de kinderen krabbelden over het ijs.
de klomp öthaolecadeaus van sinterklaas ophalen bij familie of kennissen. (meestal voor de kinderen en kleinkinderen)
dè klòpt as twaolef aajer meej unne mikken botteramdat klopt als een bus
dè knèèst ie-j-um wèldat klaart hij wel
de koej stòn in de waajde koeien staan in de wei
de komplemènte van ons moeder èn ze lòt vraoge òf dè ge èfkes wilt kôomemijn moeder laat u groeten en vraagt om even langs te komen
dè kos gin stèùte lije.daar kon geen goed woord over gezegd worden.
dè kos te tòch meej oew klompen ònvuuledat kon je toch met je klompen aanvoelen
dè lèèkent wèl un taartjedat is net een gebakje
de liste tèèt gao-g-ut wir un bietjede laatste tijd gaat het weer een beetje
dè löpt in de papierendat wordt duur
dè löstert naawhet vergt nauwkeurigheid
de mèn wo-t-ur meej paase.mijn vrouw wou er mee ophouden
de mèskes hòn un haorinder kleejke aonde meisjes hadden precies dezelfde jurk aan
de miste höshaawes hòn ut nie brêetde meeste gezinnen moesten zuinig zijn
dè mos nie meugedat moest niet mogelijk zijn
Dè nie!Volgens mij klopt dat niet
dè nukt niedat maakt niet uit
dè nukt nie!dat geeft niets!
dè paast as un pliesiemutsdat zit als gegoten
dè paast as unne pik in un weedevraawdat sluit als een bus
dè paast nie meej Paosedat hoort niet met Pasen
de pierwörrem zèènde piineut zijn, het haasje zijn, de l u l zijn
dè pietelèrke waar vèèf noemers te grôot!!dat jasje was vijf maten te groot!!
de rèèf stao in ut schòp in-t hûukskede hark staat in het schuurtje in de hoek
de schaaw blòkt èn de môor wòssemtde schoorsteen rookt en de waterketel stoomt
dè schruufke in dè götje, dè löstert hil naaw.dat schroefje in dat gaatje, dat komt heel precies.
de schuup öt et schòp schoepede schop uit de berging pikken.
dè stikt nie zò naawdat komt niet zo net
dè tel ik wèènigdaar heb ik een hekel aan
de volle roefel betaolehet volle pond betalen
de waaj stin vòl pisblommede wei stond vol paardenbloemen
dè wèèf roetst ooveral op aafdie vrouw vliegt overal op af
de wèffere mèndewelke bedoel je
de wèg lopt ur ok langst de deurhet ligt ook voor de hand
Dè wel dè jèJa, ik wil. (trouwbelofte)
Dé witte tonnie!Daar zult u op generlei wijze achter kunnen komen!
dè zi-k nie, zè-kdat zei ik niet, zeg ik
dè zie-t-ur köös öötdat ziet er mooi uit
dè-s ginne prutdat is niet mis!!
dè-s nògal un priegel wèèrekdat is nogal een secuur werkje
dè-s un kösselek kedoo, wardat is een kostbaar cadeau, nietwaar
dè-s un nèèg mènnekedat is een vurig ventje
dè-s un preejdat is een voordeel
dè-s unne gêevedat is een mooie
dees zèn de mèn èn dè de jouw.dit zijn die van mij en dat die van jou.
dègge bedankt zèèt dè wittenou dankjewel hoor
den boer waar himmol aachter op zunnen èkker, k-kos um nie bekwêeke krèègede boer was helemaal achter op zijn akker, ik kon hem niet bereiken met roepen
den bonten bôêr öthangelosbandig zijn
den hèrd kêerede woonruimte vegen
den hòrt opop stap gaan, aan de zwier gaan
den vöölen opböllek krèègemisselijk worden van (te veel) eten.
dendiejen kun de gemak zat opjöönedie kun je gemakkelijk opjutten
der is veul praot oover, mar et wòrt stilgehaawe.er wordt veel over geroddeld, maar officieel weet niemand iets.
der stao un schôon snötje opdat kind is best knap
der valt gin goej gaore meej te spinneje kunt er niets mee aanvangen.
dès iedem dietoo van ut zèllefdedat is èèn pot nat
dès krèk wèk wo.dat is juist wat ik wilde.
dès mar enen bòlscheut wèèddat is niet ver weg
des nen appetjoekdat is een rare
dès nog gin blèkkemientje wèrddat is nog geen dubbeltje waard
dès ongelooge waordat is echt waar
dès tòch vanèèges!dat spreekt toch vanzelf!
die èèrpel kèèken oe aondie aardappels zijn niet goed gepit
die fiets was beheurlek keduuk, de spêeke staake swirskaante öt de wiele.die fiets was nogal defect, de spaken staken aan twee kanten uit de wielen.
die gèld heej kan hèùze bouwe die gin gèld heej kan stêene sjouwe.het is ongelijk verdeeld in de wereld
die hee ut zwarte oogiemand die men verdenkt van zwarte kunst
die kunde over oe schouwers gooien en terug schuppenhangtieten
die kuukskes kun de nie knaawe!!die koekjes kun je niet bijten!!
die plòts is al verzeed.die plaats is al bezet.
die-s nie prutdie is niet verlegen uitgevallen
dieje rôoje kos et raojedie rode rakker kon het wel raden
diejen twilling ha òn swirskaante krèk haorindere kaole kènderköpkesdie tweeling had aan beide zijde precies dezelfde kale kinderhoofdjes
dikke mik meej zuure zultprima voor elkaar
doe de dè op-t naojmesjiendoe je dat op de naaimachine
doe de deur tòch aachter oe gat dicht, ik zit hier te verrèkke van den èèrmoejdoe de deur toch achter je dicht, ik zit hier te vernikkelen van de kou
doe efkes normaol!doe normaal!
Doe zit dat?Hoe scheidt deh?
doe-s gaaw oew aaw aon!doe eens vlug je oude aan!
Doe' w nissels vaastMaak je schoenveters vast
does normaol koekertIemand er ernstig op wijzen dat zijn gedrag raar is
dòr kôome ze opâaf, as vliege op unne strontdat werkt als een magneet
dòr wòr de hôorne dòl vandaar word je stapelgek van
Drie k'raaien!U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen!
drinkeme nòg en gaawkedrinken we nog een afzakkertje
dur de drukte kosse me-r nie deurdoor de drukte konden wij er niet door.
dur laage unne maacht kestanniesdaar lagen veel kastanjes
dur meej genillest zèènzich opgelaten voelen
dur stòn kaojkes in den òrechter staan kaantjes in het aanrechtkastje
durtussenöt naajeervandoor gaan
eemiegrêere dè-s un hil òngaonemigratie is een hele onderneming
èèrepel in oew sòkkegaten in je sokken
èlleken dag hèrs èn geens nòr Gôoliedere dag heen en weer naar Goirle
en gebit gelèèk de kèrmes van Rieleen gebit waarin veel gaten zijn gevallen.
èn gelaage dèmme hèbbe!en gelachen dat we hebben!
èn naa as de wiedewirgaoj nòr boove.en nu zo snel als mogelijk boven naar bed.
En snel un bietjeEn snel een beetje
èn zonder toelaog nòr bèd!en met droog brood naar bed!
enen hakdòl drèèfde aon meej un piske, enen drèèftol meej un zwipke.een haktol drijf je aan met een peestouwtje, een drijftol met een zweepje.
èrgeraand kèèk op hènergens gevoel voor hebben
ergeraand meej òngeleejt zèènergens mee behept zijn
èrte kôoke toe se mörref zènerwten koken tot ze zacht zijn
es iest kausse baussehet is koud buiten
et dugt van gin kaantehet deugt helemaal niet
et is nôot zo kaant en klaor, òf et haopert hier èn daor.er gaat altijd wel iets fout.
et liste heugt et miste.wat recent gebeurd is, herinnert men zich het best.
et schilt mar un haonekullekehet scheelt bijna niets.
et schouw mar enen hòrpèèl of de penantie ha gezeete.het scheelde maar een haartje of de strafschop had erin gezeten.
et sneut nie ècht, der valt mar en bietje griezel.het sneeuwt niet echt, er valt maar een beetje stofsneeuw.
et zèn wèl vèèrekes van jong, mar òch, vurèùt!het zijn wel een stelletje ondeugden, maar och, vooruit maar!
eushhetgeen u mij nu verteld verbaast mij ten zeerste
gao de meej kèèke nòr diejen örgel.ga je mee naar dat orgel kijken.
gao naa gaawga nu vlug weg
Gao tijne den hof de reif us haoleGa achter in de tuin de hark eens halen
gao tòch bèùte speule man!hou toch op man!
gao-s gaos haolega eens gaas halen
Gaodemee dokkelen in de laaiga je mee pootje baden in de Lei
ge doe-g-ut ok nôot nie goet ok nieje doet het ook nooit goed
ge hèt kaoj èn verrèkte kaoj.vrouwen zijn er in soorten.
gè hèt un schôon pèkske aonje hebt een mooi pakje aan
ge komt mar oover den hòfpatje komt maar achterom
ge kost ur hèndeg bèje kon er makkelijk bij
ge krêet nòg gin òssem al ha de-t gèèrje kreeg nog geen antwoord al had je het graag
Ge kun ut krègge zo as ge ut wilt, opgerold of op un bolleke!Je kunt het krijgen zoals je wilt!
ge kunnut krèège zogget wilt: dik, dun of dur un duukskeJe kunt het hebben zoals je wilt
Ge kunt èselik goed zwègeJe kan heel goed zwijgen
ge kunt meej tweeje meer èèrmoej lije as allêeneggedeelde smart is halve smart
ge kunt um optuutere!!je kunt hem opblazen (naar de donder lopen)
ge kunt un dikken tokus krijgen gijje kunt kapot vallen
ge kunter oew eige waase en verschòòneer is niemand in de kerk
gè laasteg pòtstuk dè ge dòr zèètjij lastige verveeloor die je bent
Ge meugt èèn vur èènJe mag om de beurt
gè meut nie meejjij mag niet mee
ge meut ur nie òn dènkeje mag er niet aan denken
ge moakt menne zeik niej laauwje krijgt mij niet op de kast.
ge moest oewèège schaome, dègge oew èège moeder zôo vur de gèk haawt!je moet je schamen, , dat je je eigen moeder zo voor de gek houdt!
ge mòkt mènne zèèk nie laauwmij maak je niks wijs, mij hou je niet voor de gek.
gè môot ok wèl us wè hèn!!jij mocht ook wel eens wat hebben!!
ge most kerbiet lusse, dan kos te öt mekaar ploffeblaast hem toch op man
ge most um atèèj meej alles aachternò rêepeje moest hem altijd met alles achterna hollen
gè mot die luusiefèère nie zo onverdoens verschrappeje moet die lucifers niet zo onnodig aansteken
ge mot nie òn dè bölleke pölleke.je moet niet aan dat balletje peuteren.
gè mot nie zo-ne lulpraot verkôopeje moet niet zo'n onzin vertellen
ge mot ut intèts laote weeteje moet het tijdig laten weten
Ge mottis koome kèèkeJe moet eens komen kijken
ge schiet tòch wèl unne jas aon meej zo-n kaawje doet toch wel een jas aan met zo'n koud weer
ge vernukt de klöötje belazert de boel
Ge wit oit noit!da weet je niet
ge wit ôot nôot!je kunt het maar nooit weten
ge wit wèl: dinges, òch kom, hoe hietie naa ok awirje weet wel, kom, hoe heet hij ook alweer
ge zèè-g-ut wèrdje bent het waard
ge zèèt ene schôone, gij!jij bent me een mooie!
ge zèèt er wèl meej gedallaast as ge dieje meens in hèùs krèègt.je bent er wel mee uit als je die man over de vloer krijgt.
gè zèèt un schôon taante, gij!jij bent me een mooi, hoor.
gè zèèt wèl unne veulpròts dè gè zèètjij hebt wel een grote mond
gé zet umaan de beurt zijn
ge zo-t-ur ut hòr van krèègeje zou er een hekel aan krijgen
ge zuukt mee oe neusgoatenje kunt 't niet vinden
gemak zatnogal wiedes
gif-t-us oovernuutgeef eens opnieuw
gij lust hem geredat vind je lekker
gij meut, meut!jij bent aan de beurt, treuzelaar!
gij moet òk overal bij zén mee oewe grèzejij wil ook overal bij zijn
gimmoemissisgeef me je mes eens.
gin kôopers mar laawersgeen kopers maar kijkers
ginne kaant mir op kunneklem zitten
Gô naa gaaGaat heen
gò-me, òf zu-me nòg blèèvegaan we, of zullen we nog blijven
Goade méé zuipeh!Zullen wij onder het genot van een alcoholische versnapering deze bijeenkomst afsluiten
goed ingezipt is hallef geschoore.een goed begin is het halve werk.
goeje raot waar dûurgoede raad was duur
haaw ut gòndehou het aan de gang
haawt oe gemak tòch eshou je toch eens rustig
haawt oewe jas mar aon!!hou je jas maar aan!!
haawt oewe mond toe èn it.zwijg en eet.
haawt spròkkele in de bosse van onze grutvadderhout sprokkelen in de gemeente-bossen (andermans bossen)
haawt ur èèreg inwees er op bedacht
had hij je te pakkenhaj oe
haj oe?had hij je te pakken?
haj urhad hij er
hè de gin klèndereheb je ze niet kleiner
hè de naaw al un plèk in oew nuu pakheb je nu al een vlek in je nieuwe kostuum
hè de oe wir laote lèèmeheb je, je weer laten overhalen
hè de ôot zo-ne kloojoow gezienheb je ooit zo'n stuntelaar gezien
hè di-g-ut nôot nie goet òk nie.hij deed het ook nooit goed.
He ene stang zeik bij waor une aop op kan turneik moet vreselijk plassen
hè gôojde meej ut miske van ut mèske nò-t möskehij gooide met het mesje van het meisje, naar het muisje
hè hèègt van de muugeghèthij hijgt van vermoeidheid
hè heej aatè prèès!!hij heeft altijd geluk!!
hè hò nikshij had niets
hè hò te veul pertènsieshij was te veeleisend
hè hò zunèège ongaans gegeetehij had zoveel gegeten dat hij misselijk werd
hè hòj ut nie gedòchthij had het niet gedacht
hè kèkt nie op unnen bos peejkeshij kijkt niet zo nauw
hè klot zôo mar aonhij doet maar wat
hè kos nie hèrs òf geenshij kon geen kant meer op
hè kos ut hillemòl allêeneghij kon het helemaal alleen
Hè krèègt gin blèèn op zun tong van ut praote.Hij is wel erg zwijgzaam.
hè liep toepertoe hèrs èn geenshij liep alsmaar heen en weer
hè lopt as unnen òssestaawerhij loopt wel erg moeilijk
hè lòt aander meense d-aase ötkrööjehij laat anderen het vuile werk doen
hè môog ur nie bè zèènhij mocht er niet bij zijn
hè naam unne ramscheut èn ge zaagt um nie mir.hij nam een vliegende aanloop en je zag hem niet meer.
hè nêep un ugske toehij deed een oogje dicht
hè reej um verèkkeshij sprong uit zijn vel van kwaadheid
hè scheej urööthij hield ermee op
hè ston al vruug òn zun pèpke te lörrekehij stond al vroeg aan zijn pijpje te zuigen
hè wies himmòl nie waor ie waarhij wist helemaal niet waar hij was
hè wit nie waor zunne kòp staohij is er met zijn hoofd niet bij
hè za oe oew part geevehij zal je je deel geven
hè zi-g-ut meej unne laaghij zei het met een lach
hè-me gin hèmmehebben we geen hemden
hè-s as un duuveltje in un duske, zôo zie d-um èn zôo zie d-um nie.hij is overal en nergens, je weet nooit waar hij is.
hè-s òn ut prattehij is aan de suk kel
hè-s wir aoreg opgehipperdhij is weer aardig opgeknapt
hè, hè, wè-ne wènd war!hè, hè, wat een wind, niet waar!
Hedde d'n dieje weer aon...Wat nu weer met hem?
hèdde gè dè gezien Ikke nie, gij wèlheb jij dat gezien Ik niet, jij wel
hèdde un höske nòr oewe zin, kröpt er gaaw un aander in.als je je schaapjes op het droge hebt, is je leven bijna om, ga je weldra dood.
hee gaoperd, kunde nie öt oe dôppe kèèke!hé sufferd, kun je niet uitkijken!
Héé, gij hed ok nie aachteraon gestaonGoed toebedeeld zijn
heeget geonweerd as de verrèkkenis!heeft het geonweerd nou en of!
heetie èègelek wèl harses in zene knöstheeft hij eigenlijk wel hersens in zijn hoofd
heettie dè ècht gezeej gehadheeft hij dat werkelijk gezegd
hèj za-r wèl blèèf meej weetehij zal er wel weg mee weten
Hendig zot!Hiermee verwacht ik geen problemen te ondervinden!
hier zèèk, zik.......dè ziek, zeej......wè ziek, zik............' k zèè ziek, zeejhier ben ik, zei ik.......dat zie ik, zei hij...........een beetje ziek, zei ik..........ja ik ben ziek, zei hij...........
hiet te liegede naam hebbend, altijd te liegen
hij dènkt dèttie hil wè verbildt, mar dè lèkt mar zôo.hij denkt dat hij heel wat voorstelt, maar dat lijkt maar zo.
Hij digget.Hij deed het.
hij doeget er dikkels neeve.hij gaat vaak in de fout.
hij doeget er vort neffehij dementeert
hij gôot de klaore toepertoe dur zen kèlsgat èn was in ginnetèèt zo zat as un pinneke.hij goot de jenever in grote hoeveelheden naar binnen en was spoedig heel erg dronken.
hij heeget hòòg in z'n neusgaote: hij prot van sebiet in plots van zommedeenehij denkt dat hij heel wat voorstelt
hij heeget hòòg in zun neusgaotehij denkt dat hij iets meer is dan een ander
hij heej et zwarte gaore ötgevonde.hij is niet erg slim.
hij heej nie meer grond as dè wèt er onder zen naogels zit.een straatarme boer
hij heej ok nie veul bij te zètte, dieje schraolehij is ook nogal zwak, die magere man
hij heej unnen aorege sènt te vertèère.hij heeft tamelijk veel geld.
hij heej vusteveul noote op zene zanghij is te veeleisend.
hij hò blotskòp bèùte gelôope èn toen un goej klèts gevat.hij had blootshoofds buiten gelopen en toen een fikse kou gevat.
hij hò un pòtverdommeke laote staon èn sondags droeg ie un nondejuuke.hij had een klein sikje laten groeien en 's zondags droeg hij een vlinderdasje.
hij hoeft nie op enen bos peeje te kèèkehij hoeft niet zuinig aan te doen.
hij komt van goolhij weet het niet
hij krêeg staantepeej gedaon toen ie van zenen baos geschoept hò.hij werd op staande voet ontslagen toen hij van zijn baas gestolen had.
hij leej òn daachterste mèm.hij komt er bekaaid vanaf.
hij mènde te zègge dèttiet nie di, mar hij digget tòch.hij had eigenlijk willen zeggen dat hij het niet zou doen, maar hij deed het toch.
hij schèt nie vur half elfhij is niet vrijgevig
hij stao aatij ooveral bij meej zene grèèzehet is een nieuwsgierig persoon
hij stao krom van de rimmetiek.hij loopt kreupel door de reuma.
hij tèllet niks.hij heeft er de pest in.
hij viel meej zen harses op de kaajbaand èn was gelèèk van zene susserd.hij viel met zijn hoofd op de trottoirband en was meteen buiten bewustzijn.
hij wier me toch kaothij werd me daar kwaad
hij wies nie wor z'n gewèr waarhij was zijn geweer kwijt
hij wit wòraon èn wòraaf.hij kent het naadje van de kous.
hij wo nie in tèùg.hij wilde niet in het gareel.
hil de kèèrek zaat volde kerk zat helemaal vol
hil de reutemeteut naam ie meejhij nam het hele boeltje mee
hò de dè gehathad je dat gekregen
hò-k mar un hòknold, dan kos-k haokehad ik maar een haaknaald, dan kon ik haken
hò-me-t mar zathadden we het maar voldoende
hoe gao-g-ut?hoe gaat het
hoe hietie naa ok awirhoe heet hij ook alweer
hoe is ut mennuku? heddur al un bintje in????vraag aan jongen die zich hanig gedraagt
hoe kos-te-r inhoe kon je binnenkomen
hoe laoter op den aovend hoe schonder vòlkonverwachts, maar plezierig bezoek.
hoe zèè de gekoome meej de rêep is ut naa goet!!hoe ben je gekomen met de hoepel is het nu goed (antwoord op een vraag naar de bekende weg) !!
hoe-s-t meugelekhoe kan dat nu (hoe bestaat het)
hoen hundje han ze daorwat voor een hondje hadden ze daar
hoen kuukske wi de hènwat voor een koekje wil je
hoene kènderwaoge hò zewat voor kinderwagen had zij
hoens haon is dèwiens haan is dat
hoeveul zo dè kòsse nou dè kos goed un tientje zèèn.hoeveel zou dat kosten nou dat zou best eens een tientje kunnen zijn.
hòj et bèm Jao, hij hagget in zene zak.had hij het bij zich Ja, hij had het in zijn zak.
hòks lôopemet de voeten naar binnen gericht, lopen
hòl de göllie zèllef oew kòkse op ut gasfebriekhalen jullie je cokes zelf bij de gasfabriek
Houd oewe smoelHoud je mond
hout op hout zaogt nie!mannen behoren elkaar niet te kussen.
Hulte, dès mar twee hèùze èn en musseklèm.Hulten, dat is maar een klein gehucht.
hur haande waare pèèrs van de kaawhaar handen zagen paars van de kou
hur höskaomer is un èèchte pötjesmèrthaar huiskamer is een echte rommelkamer
hölleke oover böllekehals over kop
höllieje paa môoget nie weete.haar vader mocht het niet weten.
ieder pruufke hee un smokskeook kleine hapjes zijn lekker
ieder pruufke heej zun èège smòkskeop elk potje past een dekseltje
ieder viswèèf is nòg gin kenòllieelk viswijf is nog geen kreng
iemand vur zun klèp schuppeiemand onder zijn kloten schoppen
Ik docht ok al hil den tèd bè m'n ège, wè trekket hier mar gin wonder, 't hat mènne vurbroek nog openstoan.ik dacht de heletijd al wat tocht het hier, maar mijn gulp stond open.
ik doe m' n affeseerschoenen oanik ga voort werken
ik drink èègelek nôot, mar zo meejèndan meude wèl es van oe gelêûf valle.ik drink eigenlijk nooit alcohol, maar zo nu en dan mag je wel eens zondigen.
ik gao naor willem 2ik hou niet van voetbal
ik heb er ginne naord meeik heb er niks mee
ik hèb et em nòg zôo gezeej gehad!ik heb het hem nog zó gezegd.!
Ik heb liever kèè as un aaiik heb het een liever dan het ander
Ik heb liever kèès as un aaiik heb liever het een dan het ander
Ik het in overensieIk heb het over
ik kan oe misse as kaaw pap.ik ben je spuugzat.
Ik kiek wé k leut vind enders zet um nie oaanIk kijk wat ik leuk vind anders zet hem niet aan
ik kom uit de biestik ben een boer
ik koom van ut kurvuls huukskuwaar woon je in tilburg?
ik kosse bekaant nie bekweke gekrege krijgeik kon haar met hard roepen bijna niet bereiken
Ik moet dieje spuuling nie, mar vant vèdat lust ik niet, maar voor de rest eet ik alles.
ik moet nòg un schôon huudje bè men nuuw kleejke kôope.ik moet nog een mooie hoed bij mijn nieuwe jurk kopen.
ik moet pissen as un klèn pertjeik moet nodig plassen
ik naai der uitik ga maar eens weg
ik pees em gaawik ga er snel vandoor
ik ree mee munne kreugel nun kinkendut tege de kaaibaand kapotik heb met mijn kruiwagen een kikker tegen het trotoirband doodgereden
ik reej krèk meej mene kreugel teege de kaajbaand ene kinkenduut kaajkepòtik reed zojuist met mijn kruiwagen tegen de trottoirband een kikker dood.
ik sloa oe subiet meepesaant mee ow bakkus tege denne kaaibaandAls je niet uitkijkt sla ik je tegen de stoeprand
ik waar irstes èn gij twiddes.ik was eerste en jij tweede.
ik wil van de zuk èn van de zon.ik wil van die en van dat.
Ik woon in BoarschotIk woon in een gat
ik wosse wiese wèsse won.ik wou dat ze wisten wat ze wilden.
ik zèè geschaaien van mene ventik ben gescheiden van mijn man
ik zèè wiste zwèmme.ik heb gezwommen.
ik zòt nie gezien hebben, mar ik zaaget.ik zag het toevallig
in de kèèkert staonin de belangstelling staan
in de keukekaast stao et gelaajgoed.in de keukenkast staat het servies
in die kèèrek is plòts genogtin die kerk is genoeg plaats
in dieje mist zie de dieje mist niein die mist zie je die mest niet
Indien ja het antwoord is, dan hèdde veul witkalk nôodeg!!Ken jij de weg naar Rome (Witte gè de wèg naor Rôome ) (Witten is ook met witkalk bestrijken)
irst èfkes hèùge, dan kunde oewen bril schonmaokeeerst even beademen, dan kun je de bril poetsen.
irst ikke èn de rèst kan stikke!ik zorg eerst voor mezelf!
irst ut kiendje zien, dan pas wiegeeerst zien, dan pas geloven
irstes hèdde gin gelèèk, èn twiddes zitte te saawele.ten eerste heb je ongelijk en ten tweede zit je te zwetsen.
irstes zèède bezoope èn twiddes zèède tòch nôot himmòl hèlder.ten eerste ben je dronken en ten tweede ben je toch al nooit helemaal bij de tijd.
is dè affeseere Vòlges mèn zèède mar en bietje òn et mèùkele.is dat opschieten Volgens mij ben je maar een beetje aan het klunzen.
is dè praot die gè pròt!! pròt praot nèt as ik praot, dan pròtte pas praot.is dat taal die jij uitslaat! spreek net als ik, dan spreek je pas goed.
is ur niemes nieis er niemand
is öllieje pâa töösis je vader thuis
jè jè, tis wè!ja ja, het is me wat!
jè, dès mèn gedaacht ôok.ja, zo denk ik er ook over.
jè, jè, tis m-ammòl wè!ja, inderdaad het is me allemaal wat!
jènèt, dè mèndenik ôok.juist ja, dat dacht ik ook
k zie dè ge der ôk zèètik zie dat je er ook bent
K zit op kiepIk ben zwanger
k- woon-r rèùm krapik woon er behoorlijk krap
k-gaaf um tòch un opn eukerik gaf hem toch een optater
k-gao gaaik ga vlug
k-gao meej ut pèèrd van Sinte Frààns (St. Franciscus) ik ga te voet
k-gao wè doen, dè de kiepe nie kunneik ga even plassen
k-hè munèège ut laplaazeres gezòchtik heb me suf gezocht
k-hè ok gin houtere bakkesik lust daar ook van
k-hè-m bè meik heb hem bij me
k-hè-m deur, hur!ik heb hem door, hoor!
k-hè-r zo ut laand aonik heb er zo'n hekel aan
k-kèèk nie op unnen bos peeje, a-k ut lôof mar hèik kijk niet zo fijn, als het maar redelijk is
k-kon ut nie haawe van den hitsik kon het niet uithouden van de warmte
k-kos nie begrèèpe dè se dè kosseik kon niet begrijpen, dat ze dat konden
k-kos ut nie keere van de pèntik kon het niet uithouden van de pijn
k-krèèg kòppènt van dè gewèldik krijg hoofdpijn van dat lawaai
k-liep meej mèn harses teegen unne lantèèrepaolik liep met mijn hoofd tegen een lantaarnpaal
k-mot gin pestôorshèm in munne teejik wil geen velletjes in mijn thee
k-mot pisse zisse èn meejdèsse zaat zêek ze.ik moet plassen zei ze en meteen toen ze zat liet ze het lopen.
k-naajden um vur zun harsesik sloeg hem tegen zijn hoofd
k-wo dè-k unne wòk ha, dan kos-k ok wòkke gelèèk die sjineese kokkeik wou dat ik een wokpan had, dan kon ik ook wokken zoals die chinese koks
k-wo dè-k wèèzer waarik wou dat ik wijzer was
k-wo se begosseik wou dat ze begonnen
k-wò-t us kwêekik wou dat het eens huilde
k-za-s flink langs de kèès rêepeik zal eens een flinke plak kaas afsnijden
k-za-s gòn kèèkeik zal eens gaan zien
k-zèè goet roms, mar slèècht katteliekik ben goed rooms (gebruik veel melk), maar slecht katholiek
k-zèè kaaj mûug!ik ben doodop!
k-zie oe nie dikkels mirik zie je niet vaak meer
kan goet gebeureik wil het best geloven
kèèke òf ie kèkt en as ie kèkt nie kèèkekijken of hij kijkt, en als hij kijkt niet kijken
kèk mar wè ge sjouwtkijk maar wat je doet
kèk us wè-n klèèn môoniekakekijk eens wat een klein harmonikaatje
kèkt tis offie kèkt en assie kèkt nie kèèkekijk eens of hij kijkt, en als hij kijkt, niet kijken
kèkt tòch öt oe soepôoge!kijk toch uit je doppen!
kèkt öt oew soepers, gòlliepaopkijk uit je doppen, sufferd
kiek is ofter kiek en aster kiek, nie kiekekijk eens of hij kijkt en als hij kijkt nietkijken
Kiekt um leut hebbeKijk hem eens leuk hebben
kiet speuleuitscheiden met het zelfde aantal als je begonnen bent
kikt doar nouw is keke die sgele loeriekijk daar nou is kijken
klaogers gin nôod, zwètsers gin brôotklagers hebben geen nood en snoevers geen brood
klèèn kènder slaope derèège grôot èn aaw meense slaope derèège dôod.voor kleine kinderen is veel slapen gezond, voor oudere mensen is het een veeg teken.
knòts tòch nie zo op de kaajbaand, sebiet hèdde unne lèkke tuut.knal toch niet zo tegen de trottoirband, zo dadelijk heb je een lekke band.
koeje van pèèrdeheel grote paarden
kom de gè un mòndag okkom je maandag ook
kom de ôot op ut Gurkekom je weleens op het Goirke
kom, nie praote, mar braaje!kom, doorwerken!
koome ze meej zun ammòllekomen ze met zijn allen
krèèg ik oewe nissel, want men piske van men zwipke is kwèètkrijg ik jouw schoenveter want het peesje van mijn zweepje is kwijt
Kreg toch dn rambam! Schét toch un end umhoog!Bekijk het maar, schei toch eens uit
krèk dèk et deej dòcht ik: dè hak nie moete doennet toen ik het deed dacht ik: dat had ik niet moeten doen.
krèk den aaweprecies zijn vader
krèk haorinder utzèllefdeprecies hetzelfde
kromhawt braandt ok.het goedkopere is vaak net zo goed.
kunde dees tussenbaaje ok nie èfkes doenkun je dit ondertussen ook niet eventjes doen
kupke sloot woaterkopje slappe thee
kwaansel nie zo meej dieje rôome!!wees eens wat voorzichtiger met die melkkan!!
kwaansele zò sund zèènknoeien zou zonde zijn
kwèèke dèsse kosze had een harde stem
kwies ur niks vandaar was ik niet van op de hoogte
kwikt dè kwèkske es. Nou tis tòch nòg enen hêele kwak!weeg dat beetje eens. Nou het is toch nog heel wat!
Kwok ham ha, dan aat ik aaier mee ham ak aaier haIk zou willen dat ik ham had, dan at ik eieren met ham, als ik tenminste eieren zou hebben
Kwok un aai ha, dan aat ik aaier mee ham, ak ham ha.ik zou willen dat ik een ei had, dan at ik eieren met ham, als ik ham had.
kwosse begosse. Dè zon ze wel doen asse mar kosse.ik wou dat ze begonnen. Dat zouden ze wel doen als ze konden.
kwosse et kosse.ik zou willen dat ze het konden.
körref zonder zörregeen zorgeloos iemand
laasteg pòtstuk!!lastig iemand!!
laawloene meej de klèp toehelemaal niets (of helemaal mis)
laawloene meej de klèp toeiets beloven maar niet doen
lap ut um ok mar us!!doe het maar eens na!!
legt er mar aaikes onderiemand terwille zijn
liege dè de lèùze op oewe kòp dervan barstevreselijk hard liegen
liever kaajkepòt van het harde wèglôope as kaajdôod dur et afwòchte.beter blode Jan dan dode Jan.
lig nie te jiepe, kaojjonge!hou op met dat gespat, kwajongen!
lin m-oe mis usleen mij je mes eens
list waar de gè de lèstelaatst was jij de laatste
lò-me naa marlaat mij maar met rust
lò-me naaw ok us unne kêer ötpraotelaat me nu ook eens een keertje uitpraten
lop nor de klôote!!loop naar de maan!!
lòt heur mar ònkoeterelaat haar maar begaan
lòt mar in de laoj liggelaat maar in de lade liggen
lòt um mar öttööjerelaat hem maar betijen
lòt us kwikke hoe zwaor dè-t-islaat eens voelen hoeveel het weegt
lozziemaoke is un krikkel wèèrekhorlogemaken is een secuur werk
maag ze meej mèn meejmag ze met mij mee
maok et Pius, gij in de pòt schèète èn mèn laote stinke!kom nou kerel, mij voor jouw zaken laten opdraaien!
maok ut naa èfkesmaak het niet te bont
mar juu Peer, wè heej die koej unnen öör!!maar Piet, wat heeft die koe een flinke uier!!
mar mènneke tòch!maar jongen toch!
meej de kèrremes stòn ooveral pòllingkraometijdens de kermis staan overal palingkramen
meej de Paose zè-me ammòl in-t nuutmet Pasen hebben we allemaal nieuwe kleren aan
meej den binnewaogete voet
meej en dun pòtlôod schrèèvezuinig calculeren
Meej gang!En snel een beetje
meej hôope kwaame ze aongelôopeze kwamen met velen
meej oew aajer nò Paose koomemosterd na de maaltijd
meej toereaf en toe, nu en dan
meej zon kaoj weer zo de kaot wòrremet zulk een slecht weer zou je kwaad worden
meej zon pak aon zèède wèl et mènneke.met zo'n kostuum aan kun je voor de dag komen.
meej zun ammollemet z'n allen
meejdè-k um zaag, wies-k utnet toen ik hem zag, wist ik het
meens maaw nie zomens, zeur niet zo
meens, meu-me-r opmeneer, mogen wij erop
meepesaand op uw linkerhoektaandzometeen op je linkerhoektand
men deuven zèn aont tréeënmijn duiven zijn aan het paren
mèn haor ziet ur vort ööt as unne knoezelbosmijn haar ziet er maar onverzorgd uit
mèn leej ie, mar heur kòs ie nie veelemij mocht ie wel, maar haar kon hij niet verdragen
mèn nuuw schoen zèn nòg as nuutmijn nieuwe schoenen zijn nog als nieuw
meraokels knappe mèèdbijzonder knap meisje
meschient komt z-oomaa un zondagmisschien komt oma a.s. zondag
meu-me-tmogen wij het
meug de dé?mag je dat?
Mie, meu-me meej oe meejMie, mogen we met je mee
missin-k-wèzei ik iets verkeerds
Môate gij zultWilt u een plakje hoofdkaas
moete gij ene riek hebbenmoet jij een vork hebben
mòk mar gin hòst, want ge zèèt ur hòsthaast je maar niet, want je bent er bijna
mòkt dè ge-t goet mòkt!!zorg dat je het goed doet!!
mòkt oewèège nie sappelmaak je niet te druk
mot te meej oewe maot meejga je met je vriend mee
mot-kmoet ik
mot-te-mmoet je hem
mun nissels zitten in de knêûpmijn veters zitten in de knoop
na nie, nót nienu niet, nooit niet
Naa hadjer bem diettie toen nie ha.Nu had hij erbij die hij toen niet had.
naaitem!ga weg
naaitum pius!maak dat je weg komt!
naanie, dannie en nòòtnienooit van mijn leven
naaw àlnu al
naaw naaw ut urnu gaat het spannen
naaw, k-zèè-r lillek meej afgespannenou, ik ben er erg mee ontriefd
naogels meej heu maokespijkers met koppen slaan
naor oewe niepert gaonnaar bed gaan
Naovenaant dettie zo geleeje hee, leetie toch schôôn in de kiest.ondanks dat hij zo geleden heeft ligt hij er toch mooi bij
nèffe wie zâate gènaast wie zat jij
Neh na nie mar subiet wèlNee nu niet maar straks wel
nie as naawniet zoals nu
nie beeters te weetenaar mijn mening
nie dröppele mar durpisse.niet treuzelen maar voortmaken.
nie mir bekwaomonder invloed (dronken)
nie praote mar braajeniet praten maar breien
nie prutniet mis
nie sèmmele, dureete èn rap nòr school.niet treuzelen, dooreten en vlug naar school.
nondejuuke meej söökerbrandewijntje met suiker
nòr bèd göllie, èn rap ôoknaar bed jullie, en vlug een beetje
nòr bèd göllie, èn vietempeunaar bed jullie, en vlug een beetje
nòr de miste van de liste fiste is ie meej gewistnaar de meeste van de laatste feesten is hij mee geweest
nòr zunne taandnaar zijn zin
nou verèùt, hoe schaajetnou vooruit, hoe zit het ermee
nou, dès oe geraojen ôoknou, dat zou ik zeker maar doen
nouw wè wuldu, durin, durop of duronder?beslis nu wat je wil!!
òch gaowèg, dè gelêûft gin meens!ach nee toch, dat gelooft niemand!
òch, dès mar verbilding.och, dat denk je maar.
oe vurbroek stao oope!je gulp staat open!
oew ôoge veschieteeen tukje doen
oew ôogen öt oewe kòp kèèkede ogen uit je hoofd kijken
oew schaoj inhaoleje schade inhalen
oewèègen opsteukejezelf kwaad maken
olie de gullie de jullie-en okDoen jullie er ook olie in
ollie de gullie den jullie'en òkSmeren jullie de tandwielkasten
òn den dunne zèèndiarree hebben
òn un pèèp lörrekeeen pijp roken
Ons jonges hebben ammol goei lullen mar daor hebben ons meskes nog niks mee in durren bök.Onze jongens hebben makkelijk praten, maar daar hebben onze meisjes niks aan.
ons mèskes hèn goej lulleonze meisjes hebben gemakkelijk praten
ons moeder, onz-oomaa èn ons Tomijn moeder, mijn oma en mijn zusje Cato
onze paa heej meej zun schaors in zun bakkes gesneejemijn vader heeft zich bij het scheren in zijn gezicht gesneden
onze vadder teegen ut lèèf lôopemijn vader tegenkomen
ònzen Bartôommijn ome Bart
oopestònde dubbele pòrtefeseedeureopenstaande dubbele openslaande deuren
oover oewe ruggestrang roefeleje rug wassen (strelen)
Op d'n chanternal goanOp stap gaan
op de booveste plaank van ut kammenet laage de spulle van ons moeder.op de bovenste plank van de kast lag het maandverband.
op de deur paaseopletten dat er niemand binnen komt
op de middagin de middag
op de reutel kôopeop afbetaling kopen
op den ôogenblik hèn we-r genògtop het moment hebben we er voldoende
op oew klôote krèègeop je donder krijgen
op oewen öster valleop je gat vallen
op rak gaonaan de rol gaan, op stap gaan
op rêep gaonuit vrijen gaan, op vrouwenjacht gaan
op ut bènkske laag un plènkske èn un tèngske.op het bankje lagen een plankje en een tangetje.
op zondag ut lòf raandeop zondag het lof overslaan
opstööve as unne zak meej vloojeheftig reageren
Oudjes kunnen niet jongleren.Jong geleerd is oud gedaan.
pawk (mv paawke) pauk
pèèrd èn kèèrpaard en wagen
pees te-m naa gaaw!!verdwijn en vlug!!
persies gepaasejuist gepast, met gepast geld betaald
pietje kèk is of ie kèkt en as ie kèkt nie kèékepiet kijk eens of hij kijkt en als hij kijkt dan niet kijken
Pim Fortèùn waar wèl mondfiejat!!Pim Fortuin kon goed praten!!
platte ribbekes meude meej oew tien gebôoje eetespareribs mag je met je handen eten.
pôojtem, daor hèdde de pliesie!wegwezen, daar heb je de politie!
prissentêert us un kuukske!!ga eens rond met de koekjes!!
pront frammeskloeke vrouw
raoje - raoje pliesiemutsdaar mag je naar raden
rèèje (tt rèj, vt reej) (ww) rijden (ww)
schèène doe nie zeer èn schuppe hèddet hart nie!schelden doet geen pijn, en schoppen durf je toch niet!
schôon gèèl blomme zèn nie lillekmooie gele bloemen zijn niet lelijk
sèns dèttie niemir rokt, zöptie.sinds hij niet meer rookt, drinkt hij te veel.
sgeune sgai in oew haorschuine scheiding in je haar
sheil dientjuiemand die loenst
Sjoert dan!!Kijk nou eens!
Sjoert doar!!Kijk daar eens!
slaoget tòch goed gaoj, dè de draojer nie in de frut lôopeblijf toch goed opletten, dat de draden niet in de war raken
slaoj meej jöön mee aaj mee èèrpelsla met ui met ei met aardappelen
smèèrt oew kööte!!maak dat je wegkomt!!
Smoel houwe, aanders zal 't oe doadelijk meij oew bakkes op de kaaien naaien, kunde tandjes roapen mepesaant.houd je mond ander neem ik maatregelen.
sòpt hier oewen èèrepel mar inwelnu, wat denk je hiervan
sorrie zee nen haon assie van un int afstapt!neem me niet kwalijk
spulde göllie nie meej hölliespelen jullie niet met hen
stads mee haaikaantsalgemeen beschaafd Nederlands met dialect vermengd
stao naa mar nie te kwèèke t-is naa toch immel gebeurdje hoeft nu geen berouw meer te tonen er is toch niets meer aan te doen
stikt de kèèrs mar aoniedereen is present, we kunnen beginnen
stuuper me-s un èndjegeef me eens een zetje
swirskaante inderaan beide zijden hetzelfde
swirskaante inder, is moejlek ùt mekaare te haaweaan beide zijden hetzelfde is moeilijk uit elkaar te houden
Swoensdagsaoves is ut rêepaovendop woensdagavond is het vrijavond
t-aaw ketaaw doe-g-ut wir!het oude getouw werkt weer!
t-is frut meej den bokhet gaat helemaal mis
t-is goej vòllek, màr raawhet is goed volk, maar ruw.
t-is ònmöökelehet is maar behelpen
t-is sneuj vur umhet is spijtig voor hem
t-is zo mar wir ongestaojeg weerhet is zo maar weer onbestendig weer
t-is ööt lichthet is al volop dag
t-za te raawste òp zèènalles zal zowat op zijn.
te pòst èn te pèèrd te vèldop stel en sprong erop uitgaan
teegen oe gezeej èn gezwêegetegen jou in vertrouwen verteld
teegen ut regeur integen de draad in, in de contramine, tegendraads
ten eerste ben je dronken en ten tweede ben je toch al nooit helemaal bij de tijd.irstes zèède bezoope èn twiddes zèède tòch nôot himmòl hèlder.
Tilburg is de schoonste stad van 't laand en onze vadder is fabrikaantTilburg is de mooiste stad van ons land en onze vader is febrikant
tis ammòl wir klaoren blom èn dikke mik tusse hullieze hebben de ruzie bijgelegd, het is weer allemaal koek en ei.
tis klôote meej den bòkhet gaat niet zoals verwacht
tis mèn om 't eeve of ik er neffe lig of er neeve.het is mij om het even
tis ongeperremeteerddat mag helemaal niet
tis toch euweg sund war!dat is nu toch echt jammer, nietwaar!
tis tòch stèèrk war!het is toch bijna niet te geloven, nietwaar!
tis wir kaoj wir war willeke..........., jè woutje, wènne wènd òk, war....!!het is wederom slecht weer willy.....ja woutje, en wat waait het ook hard.........!!
tis zonnen hèndige, hij kan et gelèèkhet is zo een handige vent, hij kan letterlijk alles.
toen den illektriek ötviel, hèmme mar en kèrske gebraand.toen de stroom uitviel, hebben we maar een kaarsje aangestoken.
toen er gebèld wier, ston er zon klèèn klutje òn de deur meej kènderposzeegels.toen er aangebeld werd, stond er een kind aan de deur met kinderpostzegels.
toen ie de waawt zaag, pôojden ie umtoen hij de politie-agent zag, nam hij de benen
toen irst din we dè aandersvoorheen deden we dat anders
toen piesse, plasse wier, is-ut gezèèk begonnetoen pissen, plassen werd, is het gezeik begonnen (roomser zijn dan de paus van Rome
traone èn sneevel geeve gin vlèkke.je kunt je verdriet ook verdrinken.
tusse de rilze ligge vêûl kietelkaajetussen de rails ligt veel grint
tusse de soep en dèèrepeleven tussendoor
tusse die tweej is ut pik èn pookhet botert niet tussen die twee
tuuter intètsclaxonneer op tijd
twaolef aajer èn dartien köökeseen buitenkansje, meevaller, mazzeltje
tzen koai koikushet zijn geen goede kaantjes
töskoome meej nikszonder iets thuiskomen
um un hèndje geevehem een handje helpen
un aawerwèts haandketaaween ouderwets handweefgetouw
un aoreg mèdje meej un götje in der kieneen knap meisje met een kuiltje in haar kin
un grôote kwèèk opzètteeen grote mond hebben
un hawtere kôojkeeen houten kooitje
un höske meej un bojèmkehuisje met een tuintje
un höös meej pepîêre ballekeeen huis met hypotheek
un jong mèske van firtegeen oudere ongehuwde vrouw
un kesjoeke van un beugelflèske Grolsch pilseen gummiringetje van een beugelflesje Grolsch bier
un klèts vatteeen verkoudheid oplopen
un knèèn graoft un hòl omdèt gin kôoj kan timmere.iedereen presteert naar eigen vermogen.
un kösselek bildjeeen kostbaar beeldje
un köös mèdjeeen mooi meisje
un naokende tas teejeen kop thee zonder koekje (of iets dergelijks)
un rôoj kesjoeke van un beugelflèske Grolsch pilseen rood gummiringetje van een beugelflesje Grolsch bier
un schôon gebröök van jaore hèreen mooi gebruik van vroeger
un schôon mèdjeeen knap meisje
un Tilbörgs ketierke duurt sewèèle wèl un hallef uur.men neemt het in Tilburg niet zo nauw met de afgesproken tijd.
un vòtje bîêr aonslaoneen vaatje bier aanspreken
un vööl plöjerèèjeen vervelende situatie
un zog mee un klocht baggeneen zeug met een toom biggen
un ööte kacheleen kachel die niet brandt
unne jas zo grôot dè-k ur wèl koosje-koosje meej kos gòn zinge.een jas zo groot dat ik er mij wel in kon keren.
unne kèèk wèètzover als het oog reikt
unne kòp èèrpelongeveer 4 kg aardappelen
unne mikken botterameen boterham van wittebrood
unne rèèchten èkkereen vlakke akker
unne rèèke Jan Kooleiemand die er financieel goed bij zit
unne scheut òf un schutje, dè schilt unne kwak.een scheut of een scheutje, dat scheelt een heleboel.
unne slòdder beureveel verdienen
Unne vent meej èèrpels onder zèn errumeen man met grote spierballen
unne zèèje plàstròneen zijde stropdas
unnen goejen ötmaokeen goed smoesje
unnen hawtere jaseen doodskist
unnen hawtere klaoseen onbeholpen stijf mens
unnen opstaoje meensiemand die kalm en rustig werkt
ut aaw mêenske rèèrt van de kaawhet oude vrouwtje beeft van de kou.
ut bluujke heej kaaw vuutjeshet kindje heeft koude voetjes
ut gao zò ut gao, mar ut mot gaonhoe het ook gaat, het moet lukken
ut gong ammòl zo mar hapsnaphet ging allemaal overhaastig vlugjes
ut jong hò un tuut in dur toethet kind had een speen in haar mond
ut laag urnèffehet lag ernaast!!
ut lèrke leej un laojke lêegerhet leertje ligt een laatje lager
ut lòpt vanèègeshet loopt vanzelf
ut rèèle èn zèèlehet reilen en zeilen
ut rokt urer is heibel
ut schuifke kreegenhet schuifje gaat dicht (afvoern die hap)
ut smoesje is goet mar ut pròtje dugt nie.het smoesje is goed maar het praatje deugt niet.
ut za dur krullehet zal er spannen
ut za oew kuntje vaore!!het zal je tegenvallen!!
ut zaag er zwart van ut vòlk: drie fraaters en unne koolenboerde belangstelling viel bitter tegen.
val dôot!! lèèf de gè nògwat een verrassing!! leef jij nog
van boven bont mar van onderen stronthet lijkt heel wat, maar het stelt niks voor
van fèène rèège èn fèèn mêense wòr de ut miste nat.door fijne regen en fijne mensen word je het meest bedonderd
van heure zègge is unne slèèchte raodgeeverje mag niet altijd op geruchten afgaan
van hierte toe daortevan hier tot ginder
van hierte toe daorte is gelèèk ut mènvan hier tot daar is alles van mij
van klèns aaf aon hakkelde-n-iehij stotterde van kindsbeen af
vant aaw int nuu speulede jaarwisseling vieren
vasthaawe wè ge hèt èn vatte wè ge krèège kunt, ist èlfde gebòd.de wereld is vol hebzucht.
vatte wè ge krèège kuntpakken wat je krijgen kunt
vendaog dees èn mèèrege dè, tis aatij wè.vandaag dit en morgen dat, het is altijd wat.
verèkkes klèènen opn eukerakelig kereltje
Verrekte koekwous!Jij hebt ze niet allemaal op een rijtje
veul vur wènnigveel voor weinig
veul wès veul twee haoren op oewe kòp is wèèneg, mar twee haoren in oew soep is veul.alles is relatief!
vòrse brôojkes meej aawe kèès.verse broodjes met ouwe kaas
vruuger han jong snòtneuze, naaw hèbbe snòtneuze jong.de tijden zijn veranderd!
vult oew gat onder oew neusdoor eten
vur Paose maa-k kôome pâasevoor Pasen mag ik komen passen
vur un goej en lèkker mènneke gonge de mèskes vruuger ter bèèvert naor ut Meuleschots, St. Anneke's kepèlleke.Om aan de man te komen gingen vroeger (maar ook nu nog) de dames op bedevaart naar het Sinte Anna's kapelleke te Molenschot
vur ut kröske de kèèrek öt gaoncoïtus interruptus
vurdègget wit, ist zo wèèd.eer je er erg in hebt, is het zo ver.
vööl poetje, vèùl poetjesmeerpoets, viespoes
waoges laawecarnavalwagens bezichtigen
waor kèk te naorwaar kijk je naar
waor lee-g-utwaar ligt het
Pardon, ik heb u niet zo goed begrepen, zou u dit willen herhalen
we gòn de maast inwe gaan naar de bossen
we hèbbe saome in dezèlfde waaj gelôope.we zijn samen, in elkaars buurt, opgegroeid,
we hèn nat zat gehatwe hebben regen genoeg gehad
wè klòpt, motte laote blèève klòppewat goed is, moet je zo laten
wè maok ut ööt, dèt ie ut ötmòkt!!wat geeft het, dat hij de verkering verbreekt!!
Wè moet er op ' t kenèèn, wèmevrouw wat moet er op het konijn, wijn of azijn?
wè mòkte me naa tòch!wat lever je me nu toch!
Wè schuifde ammelwaar werk je?
Wè schuift dè?Kunt u mij een prognose geven van de winstcijfers?
wè schuimtie?!wat schuimt hij!?
wè wier ie wir nèègwat werd hij weer nijdig
Wé witten ut nie!Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden.
wè zat dun dur zun broek lôope.hij zal in zijn broek doen van angst.
wé zé de toch 'n schél Dieniets over het hoofd zien
wè zèè de gè tòch unne krööshêerwat ben jij toch een bandiet
wè zèède tòch ene maawerd, tis bij jou nôot goed òf et dugt nie.wat ben je toch een zeurpiet, het is bij jou nooit goed.
wè zèède tòch enen hèbberd, gunt en aander naa ok es wè!wat ben je toch een inhalig figuur, gun een ander nu ook eens wat!
Wé zeetie nou?!Zou u dat nog eens willen herhalen?
wè zeetie, astie nie stao dan leetiewat Oooooh dat!!!!!!!!!!!!!!
wè zèk er toch mee genaaiddaar ben ik mooi klaar mee
wè zèk toch nen ölwat ben ik toch dom
wè zidde, zeetie, zègget nòg es, ik zèè un bietje dôof, witte.wat zei je, zei hij, zeg het nog eens, ik ben een beetje doof, weet je.
wè zit te naa tòch wir ammòl te pieliejewat zit je nu toch weer allemaal te prutsen
we zun oe de kaaje op knikkerewe zullen je buiten gooien
we zun um us un ôor ònnaaje.we zullen hem eens te pakken nemen
we zun zôo de schuup schôonvèège.we zullen zo ophouden met werken.
wè-n klèèn kwèkske!!wat een beetje!!
wè-s daor te doenwat gebeurt daar
wè-s dè naa wirwat is dat nu weer
wè-s-t tòch unne lööplocht dur komt rèège!!wat is het toch zwaar bewolkt er komt regen
Wehs deh dan?Wat is dat dan?
wèj kitste um in zunne nèkwij spuugden hem in zijn nek
wèl aajer eete, ok al hèdde gin kiepeook al ben je niet getrouwd toch aan je trekken komen
wellek wèèf vèn de gè ut lèkkerstewelke vrouw spreekt jou het meeste aan
wen tadderakkenIk heb slechte kaarten in de hand
wen weer wir war!wat een weertje!
wèn wir war.wat een weer hè.
wenne koekesjoereswat een halve gare
wennu tadderakwat een ondeugend kind
wès hier naa wir gòndewat is hier nu weer aan de hand
wèsdè naa tòch wirwat zullen we nu weer hebben
wèt ie rèèrt!!wat hij beeft!!
wèt is ie tòch un krikkel bòskewat is het toch een teer baasje
wi de peut beuremoet je een pak slaag hebben
wie maag dè pènneke ötschèèrewie mag dat pannetje leegschrapen
wie zenêige bewaort, bewaort ginne rotte appelgoed voor jezelf zorgen
wie zit ur wir te jèùnewie zit er zo te stinken
Wij lòòpe hier op un goei waai!Wij zitten goed!
wit te waor-t-ie meej kwaam òngezètweet je wat hij meebracht
wit te-t optal al, waor ut schaajtweet je het aantal al dat er mankeert
Witte gij d'n Heuvel? Kende mergen beginnen!Ken jij de Heuvel? kan je morgen beginnen!
witte we ge kunt de pot opWeet je wat je kunt, de pot op.
Witte wè?Weet je wat?
witte wègge kunt.......... niks kunde.........., dè kunde.....!!Weet je wat je kunt......... je kunt er helemaal niets van....!
wòchten ie niewachtte hij niet
wòr kom de naa wir meej ònzèttewie (of wat) breng je nu weer mee
wòraaf hèdde dèwaar heb je dat vandaan
wörum naaw dè geknaaw èn gemaawwaarom nu dat gevit
z-is zo gèk as un kèrratze is zo dol als wat
zaat te gè langs dieje kaolezat jij naast die kale
zaolege kèrsemes, un zaoleg ötènde èn un goej begienzalig kerstfeest, een zalig uiteinde en een goed begin
ze din ut tòch zo nôojze deden het helemaal niet graag
ze gaaf ginnen òssemze reageerde niet
ze gaaf zon nèèg respons, dèk ervan verschôot.ze gaf zo'n vinnig antwoord dat ik ervan schrok.
zè hèn al geschêete vurdè gè oew broek omblêeg hètzij zijn heel wat rapper dan jij denkt
ze hèn goet gepresontêerdze hebben goed werk geleverd
zè hòj aanders al vrûug de rêegelszij was anders al vroeg ongesteld
ze hòn niks op òf aonze waren naakt
ze hòn um lillek te pakkeze hadden hem danig te pakken
ze hòn um te hoesteze hadden hem niet nodig
ze is zo zòt as un kèrradze is stapelgek
ze kossen um nie bekweeke gekrêege krèègeze konden hem niet beroepen
ze mos pisse zi ze en mêe toen ze zaat toen zêek ze!ze moest plassen zei ze en meteen toen ze zat toen plaste ze.
ze mossen oe g-at hènze hadden je nodig
zè motten òmmòl, himmòl oppernuut begieneze moeten allemaal, helemaal opnieuw beginnen
ze motten ur mar goet teegenòn pèère, as-se-r mar nie àmmol tussenöt pèèreze moeten er maar goed opslaan, als ze maar niet allemaal op de vlucht slaan
ze stèllen ut ur rillek goetze maken het daar tamelijk goed
ze stin òn den òrechtze stond aan het aanrecht
ze waar al un tèdje in peziesieze was al een tijdje in verwachting
ze waar himmòl in-t nûutze was helemaal in het nieuw
zè waar vruuger nògal unne wilde rammelzij was vroeger nogal een uitgelaten, jongensachtig vrouwtje
ze waar zisensisteg zisse dè zodde zôo nie zègge, zik.ze was zesenzestig zei ze dat zou je zo niet zeggen, zei ik.
ze zaage mekaare verrèkkes gèère.ze waren straalverliefd op elkaar.
ze zèn daor zo èèrm, de kènder hèbbe gineens gin broek òn der gat.dat gezin is zo arm als de mieren
ze zèn gin pèèp tebak wèrdze zijn absoluut niets waard
ze zin-t èn ze din-tze zeiden het en ze deden het.
ze zò-n alles in bekaare rêepeze zouden alles in elkaar rijden
ze zun mèn nie klèppe!!ze zullen mij niet beetnemen!!
zedde gij himmaol betoeterdben jij helemaal gek?
zedde gij ut schèrkuukske?ben jij de jongste thuis?
zedde nou gûlèèk gek geworre?ben je nu helemaal gek geworden
zèè de gè-ne pronte meensben jij een oppassend mens
zèè de himmòl lôopesheb je dat hele eind gelopen
zèè de onderaand tèène meej dè mèùkeleben je stilaan uitgerommeld
zèè zo ge zit dè ge zèètwees zo je zei dat je bent
zèède gevalle nèè zôo stap ik aaltij van mènne fiets aaf!Is U gevallen nee hoor zo stap ik altijd van mijn fiets af!
zèède gevalle? nèè zôo stap ik aaltij van mènne fiets aaf!Is U gevallen? nee hoor zo stap ik altijd van mijn fiets af!
zèède giestere wir zat gewist ge mot oewèège schaome!ben je gisteren weer dronken geweest je moet je schamen!
zèède zòt òf lèèket mar zôoben je gek of lijkt het maar zo
zèn de knoezels bè öllie al rèèpzijn bij jullie de kruisbessen al rijp
zen schaaj is ene kòp brêedhij is kaal
zèn wuw blêef zitte meej un kwak klèèn jongzijn weduwe bleef achter met een stel kleine kinderen
zèn öllie kröötnaogel pèèrs òf witzijn jullie seringen paars of wit
zenèège vuule as en vlôoj tusse twee naogels.zich in het nauw gedreven voelen.
zènnen hòf waar niks as rögtzijn tuin was niets dan onkruid
ziede gij men gère?vind je me leuk?
ziede wèl, dè hèk aatij al gezeej gehadzie je wel, dat heb ik altijd al gezegd.
zis dik vant sundze is dik omdat ze het zonde vindt iets eetbaars weg te gooien.
zis hoej haj bèmzes hoeden had hij bij zich
zis zis, zisseze is zes jaar, zei ze
zit nie aatè in oew neus te pölleke!!zit niet altijd in je neus te peuteren!!
zit nie zo te pitse, pielieklôotzit niet zo te knoeien met je eten, druiloor
zit ur mar niks oover inmaak je maar geen zorgen
Zitte net lekker te schète, hèdde te wènig stront !Onverwachte tegenslag
zo frêet as enen hond meej zeuve lulleapetrots
zò gemèèn as goed van un cent per el.dat is rommel
zo glad as ne pòlling in nen êemer snòtheel erg glibberig
zo lomp as ut pèrd van Christus, èn dè waar unnen eezelzo lomp als een ezel
zo schèèl kèèke dègge et zwêet krèùslings oover oewe rug ziet lôope!wel heel erg scheel!
zo schèènhèlleg as enen duuvel die zen èèrepel in wijwaoter koktheel erg hypocriet
zo-n kaawe ok kaaw lijezouden kauwen het ook koud hebben
zoj zi, zèn zammòl zuutzoals hij zei, zijn ze allemaal zoet.
zommutêene zèmmerzo meteen zijn we er
zóó gezeejt zóó gedaonzo gezegd zo gedaan
zôo hiet iezo heet hij
zôo, zèè-de-t kwèètzo, ben je het verloren. / zo, ben je er van af
zôt zoo zuut zat zèn?zou het zo zoet genoeg zijn?
zu me den hond us opkiestezullen we de hond eens ophitsen
zu-me bè-t Dòrsteg Hèrt ònlèggezullen we bij `het Dorstige Hert` iets gebruiken
zukke dinge doek nôoj, akse al doe.zulke dingen doe ik ongaarne, als ik ze al doe.
zullie waaren ur ok meej ötgescheejezij waren er ook mee opgehouden
zumme dè mar doen danzullen we dat dan maar doen
zumme gaon, èn gòmme dan op de fiets òf vatteme de buszullen we gaan, en gaan we dan op de fiets of nemen we de bus
zunnen bèbbel haawezijn mond houden
zunnen hoet waar köös versleetezijn hoed was totaal versleten
zwèèg naa mar stil, ik koom sebiet.zwijg nu maar, ik kom zo.
zwèèg stilhou je mond
zwèègen èn wèès kèèkezwijgen en wijs kijken
öt de klaaj getròkkelomp, onbeholpen
öt diejen bööl komt nie veul ööter komt niet veel uit die zak
ötkèèke èn daoge tèlleop je tellen passen

6 opmerkingen

 1. Bij een paardenkar zit onder bij de bevestiging van de burries, een hout met twee haken, waaraan de strengen bevestigd worden.
 2. Brokwaai - De algemeen gangbare benaming voor de eerste autobus dienstregeling in Tilburg. Van Heerkens.
 3. De vertaling van hegmölder, al zou het een aan lager wal geraakte molenaar zijn, daar heb ik mijn twijfels over. Molenaars stonden echter al wel snel bekend als oplichters, omdat ze het meel zouden vermengen met goedkoper materiaal, om zo het gewicht omhoog te krijgen.
 4. Een kaajbuuter is een inwoner van Tilburg ten zuiden van de spoorlijn.De bijnaam is waarschijnlijk ontstaan doordat in het centrum van de stad de eerste verharde wegen werden aangelegd.
  De Markt en een gedeelte van de Zomerstraat zijn
  vóór 1656 'in het harde gelegd' en waren daarmee de eerste bestrate wegen van Tilburg.De Heuvel-
  straat volgde in 1659 en werd 'Steenwech'gen-
  oemd.Letterlijk betekent het woord 'iemand die de straat hersteld of met een scherp voorwerp
  rommel b.v. gras wegkrabt.Ten noorden van de
  spoorlijn werden de Tilburgers 'Törken' genoemd.
 5. als iemand zichzelf ophemelt - `witte wè gij kunt van goei broad stront maken`!
 6. hoe gaoget mee oew pert?
  un pert gao nie, un pert lòpt!
  òh, hoe lòpt oe pert?
  't gao....