Munsterbilzen - Minsters

Dialecten > Limburg (BE) > Munsterbilzen - Minsters

Munsterbilzen - Minsters bevat 6990 gezegden, 10905 woorden en 46 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in


10905 woorden (p.1/3)

(de eieren) blutsen (de eer) nètse
(h) ensëlëkibbelen
(heiligen-) prent (je) buldzje (ke)
(houten) klompen (hoot) blokke
(ijzer-) afvalsjroët
(inmaak-) kookketelmërmit
(laten) hangenboemmele
(mis-) doenautspauke -autfraete
(n) ooit! (n) auts vanzelaeve
(na-) lopen (noê) ketse
(on-) beleefd (on-) besjoef
(op-) scharrelen (op-) sjaare
(op-) sturen (op-) sjikke
(reis-) koffervëlies
(schreeuwend) de loop opgaande kaek opgon
(sokken) verstellenverzoje
(spelletje met de kaarten) geduldpassiense of passiaos
(spotwoord) oude dekhengstaaen hings
(te) stoere kerelkastaar
(te) veel durven zeggenzene graute mond aofspieële
(ver-) raden (vër-) roje
`hij` heeft afgedaanhang em mér aon de kapstok
¨bedriegenfoetsë
' s dinsdagssti
' s vrijdagssfrijd
'n (hart-) aanvalnen attak
'n (te) ernstig persoon (zure bokkem)ne zoerë bèkkëm
'n aanval'n sjars
'n achterbakse vrouwengeknen heimëlëkë toekkër
'n afbetaling doenaofkotte
'n afstraffing krijgenop zen daus krijge
'n apart geval!ne sjaune!
'n appel etennen appel knotse
'n appeltje etennen appel knotse
'n armvolnen helver
'n baasjene meesterjan
'n baby aangevenop zene boek zètte
'n bal met achterwaartse rotatie slaanslaajzë
'n beetjee kletske, e prutske,
'n beetjee bitsje
'n beetjee bittëke
'n beetjeget
'n beetjeietëkës
'n beetjeiet
'n beetjeeen pruts e prutskë
'n beetjee tipke
'n beetje lichtget sjimmering
'n beroertenen tauval
'n betweterne jan moejal
'n bierbuikjene bierkèttel
'n bijtende windne sjraole wènd
'n bodem (-) pjen klats (kletske)
'n bodempje voln klats e kletske
'n bol kooleen heedsje moes
'n borrelne klo
'n borrele wittëke
'n bos (bloemen-haren) ne wès
'n bos harenn flosj
'n boterhame kentsje
'n botterikne ploempe (rik)
'n bravourstuknen heilen toer
'n brutalene groëve
'n cadeautjeeen kleen aordighèts
'n clownne këmik
'n compagnonne koemp
'n dekvloer aanbrengensjappe
'n dikkeeen gezatte
'n dikke plak spekne broj
'n dommerikne (stoeme) bloën
'n doorweekte grondne zoempige bojem
'n dreumese kleen dëpke
'n droogstoppelnen dreigen heiring
'n droogstoppelnen dreige
'n droogstoppelnen dreigen apostel (heiring)
'n droogstoppennen dreigen tis
'n dwangneurose hebbengeploeëg zin
'n dwarsliggernen tërwieëszak
'n ei zonder schaale liëze ee
'n eigenwijzene blotskop
'n feeksën toj van ë wijf
'n feeksën kanaj
'n flauwerikne flaaën tis
'n forse por gevenzjoempe
'n ganse hoopn heil zwik
'n ganse reeksnen heile litanie
'n geelachtig uiterlijke gezich zoe gael as saafroeën
'n gekne kwiet
'n geknen haave (heile) gejalde
'n gekne simpële
'n gekne bezètëne
'n gezichteen smoel
'n goed mensne goeje kloet
'n goed rammeling krijgentoebak krijge
'n goede rammelingzwiemel
'n grommelaarne broembaer
'n groot gewasdoë konste zene vilo tiëge zètte
'n groot huisën sjier (vanne gëlaeg)
'n grotene jaap
'n grote autone zwaure bak
'n grote eterne sjierendosser
'n grote eter ('n holle)nen hoeële
'n grote hoeveelheidën zwaj
'n grote hoeveelheideen heil watsj
'n grote hoeveelheide kèt
'n grote pluk harenne w
'n grote schandeën gülletige sjaan
'n haardote koefke
'n halve garene gejalde
'n halve garene bëwèddë
'n handvoleen hêmpëlke of hampel
'n handvol'n hampel
'n hap (-je) ne boef, e bufke
'n hapje nemene bufke bijte
'n harde keutelne koeëpëre
'n harde werkerne woover
'n heel mager persoone geraomte
'n heetzake sjerp geval
'n heimelijkene filoe
'n hele hoopne troep
'n hele hoopne zwik
'n hitsigene sjerpe
'n hoopnen helver
'n ijdeltuitne kaole (zeeker)
'n jong (kind) e joenk
'n kaalhoofde glaoze daok
'n kaalhoofdne klets (-kop)
'n kale autobandne kletskop
'n kalfjee moetteke
'n kamerjasne pënwaar
'n kastaarne knöppël
'n katerhoërpaajn
'n klap voor het hoofdne slaog op zën hieësës
'n klein beetje (drank) e bojëmke
'n klein huisjee kraupkoet
'n klunsne klöppel-ne knöppel
'n knap meisjen hénneg dink
'n knauwne kroëk
'n knuppelne prêngel
'n konijn het vel afdoenne knijn streepe
'n krenge kringsel
'n kreupeleeen manke paut
'n krulkopne kroezelkop
'n kuddee kèt
'n kusne poen
'n kusjee poenëke
'n kussensloopne kèsstiek
'n kwadene koje
'n kwajongenn strüp
'n kwajongenën strëp
'n kwiebusnen haave gejalde
'n kwiek ventjene vlègge
'n leeuwne leif
'n lei (leien schrijfbordje) n laaj
'n lelijk...nen draok van...
'n lelijkerde spauk
'n leukerdne vedèt
'n lineaalne regel
'n lollige groepde bende van kërtoesj
'n losbolne vaeger
'n losbolne knüppel
'n mager meisjee maoger kraetske
'n magerene sjraole
'n magere ventne spitse
'n magere vertoninge slap beiske
'n massaë kèt
'n meikeverne roenkër
'n minieme inspanninge kleen effaorke
'n naalde nëlzje
'n niemendalletjene sjiet
'n niet zo vrolijk vrouwspersoonzoer moekkel
'n nietsnutne kismenkloete
'n nietsnutne jan-men-Kl...
'n nieuwsgierigene gaoper
'n onbehebbelijk persoonnen draok vanne mins
'n onbehebbelijke vrouwe vies mieëbël
'n onbeholpen vrouween sojjël
'n onbeschaafd persoonne raajgen apostel
'n onguur typen loesj figuur
'n onhandelbare ventne koje pêttëm
'n onhandelbare ventne moeil
'n onhebbelijke vrouwnen draok van e wijf
'n onverzorgdene proëpëre smaerlap
'n oorvijgnen drae rond zën aure
'n oude vrouwengeknen aaë toekkër
'n overvolle teljoorne graute troeëg
'n overvolle telloornen troeëg
'n pak slaag krijgenprengel krijge
'n peulschiliet van niks
'n plensbuieen guts raenger
'n plezanterikne sjarlewie
'n poos (je) e toerke
'n pruik'n prik
'n PV ontvangenne boeng krijge
'n raar gevalne sjaajnse
'n raar typee sjaajns man
'n raar typene sjaajnse
'n raar typee sjauw man
'n raar typetjee sjaajns geval
'n rammelingmots
'n rammelingpriegel
'n rare gast!ne rare kadee!
'n rare snuiternen aordëge
'n rosseên koëpëre
'n rossene koeëpere
'n rukne roef
'n ruwe vrouwn rauw bolster
'n scheetwang tieëge wang, pang pang
'n schommelpaardne sjokkepoej
'n schreeuwertje (pasgeborene) ne blaokkop
'n slag (tegen het hoofd) ne poenk (on de kop)
'n slecht beroepne koje stiel
'n slecht karakternen draok
'n slimmene lauze
'n slonzige vrouwn flats
'n slordig voorkomen hebbenterbij loope waaj ne baedëlér
'n sluw persoonne leperd
'n smeerlapne vërrèkkëling
'n speciaal gevale sjaun pertrèt
'n speciaal gevaldich bès mich ne zieëte
'n stugge persoonnen taajge lap
'n stuntne staut
'n tango dansenene sjoeëre
'n tango dansenéne sjoere
'n thuisblijvern hausmésj
'n thuiszitterhausmésj
'n tijdjenen toer
'n tijdje geledenn sjars gelieje
'n tijdje geledennen toer gelieëjë
'n treinne tsjoek-tsjoek
'n treiteraarnen hattefraeter
'n tuimelpertene pos
'n tuttebeleen geplokke hin
'n uitbrander krijgen (geven) n sjeef krijge (gaeve)
'n uitgelezen kansn goej okkaozje
'n veeg uit de pann sjroemp
'n vent zonder ruggegraatne maelzak
'n verkoudheid opdoenne kaa pakke
'n verre sprongne waaje sproenk
'n vervelend manne missëlëke vent
'n verwend kindne bëdërve stront
'n verzakkingne zoenk
'n vies gezicht opzettenhae kiek oft str...raengert
'n visne lebber
'n voorzichtige, trage (breekbare !)ne glaozë
'n vrouw met een dik achterwerkeen dikke proem
'n weekaach taog
'n windjee poepke
'n zakenmanne biznësman
'n zeikerde zeekzêkske
'n ziekte opdoenget (op-) raope
'n zijspaneen saajtkaar
'n zotnen haave gepoepde
'n zwaar beroepne zwaure stiel
'n zwaar gevalne kastaar
'n zware foutne kiëmël
'n zware longontstekingdobbele fleir
'n zware motorë vies mësjieën
'n zware regenwolk'n ferm zwaj
'n zware rokernen doempkèttel
's anderendaagsstaogs ternoë
's anderendaagsstaogs tërnoeë
's anderendaagssanërëndaogs
's donderdagsstonn
's maandagssmoend
's middagssnoen
's morgenssm
's nachtssnaachs
's namiddagssaatërës
's namiddagsèn de noeëdenoen
's namiddagssnoeëdenoens
's voormiddagssfieërnoens
's woensdagssgoensd
's zaterdagssott
's zaterdagssëttërës
's zondagssond
't bevende bibberebitsjes
't bezurenbesniete
't bloed vanonder de nagels halentraetëre
't bont makenem begaaje
't dooit't waer geet aof
't duivenkottauvës
't eindejaar uitschieten met carbuurkërbuursjieëte
't hazepad kiezengon riepesnaaje
't hoge woord voerenzenen tetter riere
't is een rossedaaj ès berosselt
't is ergtès vreed
't is koude oorlog tussen henze zin autgekald
't is lekkertsmok mich
't legerden troep
't liefdesspel spelenjodële
't luiden van een kloktempe
't opgevende pijp on Matte gaeve
't overschotde meiërrês
't regent lichtjeset nüffelt
't voornaamstet prinsepoëlste
't vriest dat het kraaktt rammelt
't water kooktt wotter zauwt
( geen) jota(geen) sikkepit
(door het omgeploegd land) lopen(doeër de losse akker) spolle
(haar-)scheidingvoeër
(los)hangenboemmëlë
(mis-)doenautspauke
(n)ooit(n)auts
(noot-)muskaat(nieët-)besjoeët
(oude) jenever(aaê) kloeêre
(praatzieke) mondbebbër
(samen-) wonen(bijeen) hauzë
(sigarette-)peukstoemp
(uit-)glijden(aut-)roetse
(zich) vergissen(zich) verdoeëlë
(zich) wassenboedëlë
1 jaars kalfiësteling
15 augustushaaf oogs
30 aremürge

A

aaienfijste
aaienfeiste
aaien-geaaidfeiste-gefeis strele-gestreeld iaae-geiaad
aalzeek
aalbessen rood - zwartroj - zwatte wiemele
aalputsterfpèt
aalputzeekpèt
aalton, beertonzeekton
aamborstigdempëg
aanoan
aan de deur gooienbauteboojoere
aan de deur zettenbaute zwiere
aan de fopspeen zuigenfoetse
aan de gladde kantglaotig
aan de leidingop kop
aan de lopende bandonéénhatëtig
aan het eind vantieëge
aan komen rijdenaongesjees ko
aan tafel!aetestijd!
aanaardenonheige
aanaardenopheige
aanaarden (van aardappelen)aonieëdë
aanaarden-aangeaardoanheige-aongeheig
aanbakken-aangebakkenoanbakke-aongebakke
aanbedenesjat
aanbedeneautverkoërene
aanbellen-aangebeldoanbelle-aongebeld
aanbetalen-aanbetaaldvêrsjiete-viërgesjoëte
aanbetalingvërsjoejt
aanbidden-aanbedenbaeë -aongebèd
aanbiedenoffriëere
aanbieden - aangebodenaonbieje- oangeboje
aanbieden-aangebodenprezentiëre-gepresentiërd
aanbiedingprezentoase
aanbinden - aangebondenoanbênne - oangebonne
aanblaffenoanbiële waaj nen hond
aanblijvenoanblijve - troanblijve
aanblikken - aangebliktoankieke - oangekiek
aanboren - aangeboordoanbooire - oangebooird
aanbouwbijboo
aanbouwen - aaangebouwdbijboo-e - bij of oangebood
aanbraden - aangebradenoanbrojje - oangebrojd
aanbranden - aangebrandoanbranne - oangebrand
aanbreien - aangebreidoanstrikke - oangestrik
aanbreken - aangebrokenoanbrêke - oangebrooike
aanbrengen - aangebrachtoanbringe - oangebraach
aandachtoandach - opgepas
aandacht schenken, letten opnoeë get gebieëre
aandeeloandeel
aandeelhouderoandeelhager
aandelenaksës
aandenkenoandinke-soevenier
aandikkenbijkoëme
aandikkenproffetiëre
aandoen - aangedaanoandoen - oangedooin
aandraaien - aangedraaidoandrêê-e - oangedrêêd
aandrangapprense
aandrijfrotorkerdangas
aandrijven - aangedrevenoandrijve - oangedreeive
aandringen - aangedrongenoandringe - oangedroenge
aandrukken - aangedruktoandouwe - oangedoud
aanduidenaonwaajzë
aanduiden - aangeduidoandaaide - oangedaaid
aanduwen - aangeduwdoandouwe - oangedoud
aaneenoneen
aaneenflansen - aaneengeflanstoneenfoefele - oneengefoefeld
aaneenhangen-aaneengehangenoneenhange-oneengehange
aaneenhouden-aaneengehoudenoneenhage - oneengehage
aaneenkoppelen-aaneengekoppeldoneenkoppele-oneengekoppeld
aaneenkrijgen-aaneengekregenoneenkrijge-oneengekreeige
aaneenlassen-aaneengelastoneenlasse-oneengelas
aaneenlijmen-aaneengelijmdoneenlaaime-oneengelaaimp
aaneenschakelen ; aaneengeschakeldoneensjaokele; oneengesjoakeld
aaneenschakelen-aaneengeschakeldoneensjoakele-oneengesjoakeld
aaneenschieten-aaneengeschotenoneensjiete-oneengesjooite
aaneenschrijven-aaneengeschrevenoneensjrijve-oneengesjreeive
aaneensluiten-aaneengeslotenoneensloute-oneengeslooite
aaneenvastoneenvas
aaneenzetten - aaneengezetoneenzêtte - oneengezatte
aanflitsen v lichtaonfloepe
aangaan-aangegaanaongon- oangegon
aangapen - aangegaaptoangoape - oangegoap
aangeborenoangebooire
aangebrande mopvaul moep
aangebrande moppenvèttëge farse
aangekooktaongeloje
aangenaamoangenoam
aangenaam berichtgoej taajing
aangereden komenaongesnord koëme
aangereden komenaongesjees koëme
aangeschotenhaaf zaojt
aangetekenderëkommaondee
aangetrouwdenzaajlingse femiele
aangevenaonreeke
aangeven - aangegevenoangêve - oangegêve
aangezichtgezich
aangezienumdat
aangieten-aangegotenoansjêdde-aongesjêd
aangifteoangifte - van belastinge
aangrijpen-aangegrepenoangrijpe-oangegreeipe
aanhalen - aangehaaldoanhoale - oangehold
aanhangoanhang van fans-femiele-kammeroate
aanhang, consoortenkonsoeëtë
aanhangen-aangehangenaonhange-aongehange
aanhangwagenremork-opligger
aanhankelijk kindfletser
aanhankelijkheidaffêkse
aanhogen - aangehoogdoanheige-oangeheig van eeirappel
aanhoren - aangehoordoanheire-oangeheird
aanhoudenonéénhachëtig
aanhouden-aangehoudenoanhage-oangehage
aanhoudendoanhagetig
aanhouderaonhaager
aanhuwen - aangehuwdoantrouwe - oangetroud
aankaarten - aangekaartoankoate - oangekoat
aankijken - aangekekenoankieke-oangekiek
aanklagen - aangeklaagdoankloage - oangekloag
aanklagen, voor de rechtbank dagenvieërtrèkke
aanklampenplêkke
aanklampenop zën taan bijte
aanklampen-aangeklamptoanklampe-oangeklamp
aankledenaondoen
aankleden - aangekleedoankleeje - oangeklêd
aankleven-aangekleefdoanplekke-oangeplek
aankloppen-aangekloptoankloppe-oangeklop
aankomen-aangekomenoankooime-oangekooime
aankomende jeugdkoj kènder
aankomststriep
aanlandiglaeënend
aanleggen - aangelegdoanlêgge - oangelaag
aanleren - aangeleerdoanleire - oangeleird
aanmodderensmodd
aanmodderenpoere
aanmodderensmoddëre
aanmodderen (met verf)kleddërë
aannemen - aangenomenoanneeime - oangenooime
aanpassen - aangepastoanpasse - oangepas
aanplantingplantaasj
aanporrenopstiëke
aanporren-aangepordstoempe-gestoemp
aanprijzenrekemondiëre
aanraden-aangeradenaonroje-aongerojd
aanrakenaonriere
aanrechtgoeëtsteen
aanrechtpoempsteen
aanreiken-aangereiktaonreke-aongereek
aanreiken, geven, overhandigenaoënrekë
aanschieten-aangeschotenoansjiete-oangesjooite
aanschrijven-aangeschrevenoansjrijve - oangesjreeive
aanslaan - aangeslagenoanslooin - oangesloage
aanslaan-aangeslagenpakke-gepak
aansluiten - aangeslotenoansloute - oangeslooite
aansluiting op openbaar vervoerkorrëspondense
aansmerenopsolfere
aansmerenopdauwe
aanspreken - aangesprokenoansprêke - oangesprooike
aanstaan, houden vangojë
aanstaandekoëmende
aanstalteapprense
aanstalten makenapprense maoke
aansteken-aangestokenoanstaeke-oangestooike
aanstekerbrikae
aanstellen-aangesteldaonstëlle-aongestëld
aansteller, dikke nekdikke bloeës
aanstellerige vrouwzeektrien -zeekbats
aanstellerijbesjaar
aanstellerijprëtènsë
aanstellingbenieming
aantrekkenaondoen (van kleer)
aantrekken-aangetrokkenaontrèkke-aongetrokke
aanvaardbaarakseptaobël
aanvaardenakseptiëre
aanvaardende kop ni
aanvallensjarzjiërë
aanvallensjargieëre
aanvallersentërviër
aanwasemenaondoempe
aanwijzingindikaose
aanzetten totopsteke
aanzien verliezenget van zen ploeme lotte
aardappeleniërappele
aardbeiaeber
aardbei (en) aebër (e)
aardbeienfraize
aardingtaer
aartsdomnog te stoem vër viër den dievel te daase
aartsdomzoe loemp as et aaterste van e vêrke
aartsdomzoe loemp as vès
aartslelijkzoe leed aste naach
aartslelijkhatslëlëk
aarzelensjippëtieërë
ABNbesjaof
abnormaalnie én den hoeëk
absoluttpër fors
absoluutper fors
absoluutpërfors
accordeontr
achtaach
achteraater
achter de rugaaterbaks
achter de rug (roddel) aaterbaks
achter de rug etensneeke
achter een geheim willen komen (door iemand uit te vragen)roeëchëlë
achter iets vissenaater get roeëchële
achter latenèn perdêl lotte
achter mekaaraatereen
achter zijn rugaater zen vasse
achteraanaonnet stêtsje
achteraanvan aat
achterafaaternoë
achterbaksloesj
achterbaksheemëlëk
achterbaksesjijnheilege
achterbaksenen hemëlëke
achterbank in busèngelebak
achterbank in schooliëzelebank
achterblijvenaateroploope
achterdochtigspichtig
achtereenatereen
achterkeukenkoj plak
achterklap vertellenkautkalle
achterlatenèn de stiek lotte
achterlatenèn perdèl loeëte
achterlijksimpel
achterlijkkinds
achterlijkkénds
achterlijkaaterlëk
achterlijk persoonsosjaol geval
achterom zienaateraut kieke
achterstepolder
achterstezolder
achterste (van broek) polder
achterstevooraesteviër
achterstevooratersteveeir
achterstevorenaestevieër
achteruitaaterwats
achteruittrèggerwats
achteruittruk (juu)
achteruittruukjuu
achteruit (paard) truk
achteruit paardjetrukjuu!
achteruit!trèg
achteruit!trukjuu
achterwerkvoër
achtienaachtein
achtsteaachste
acnejeugpuiskes
acnemèt-aeterkes
activiteitbedoening
aderoër
adersoe
aemaobëlschattig
aerosolpuffër
af en tijdbij tijd en waajl
af en topemèttoere
afbakenenaofpoeële
afbakenen van een stuk grondaofpoeële
afblaffensjamfoetëre
afblaffenbijte
afblijvenvoert!
afblijven-afgeblevenaofblijve-aofgebliëve
afboordenbiëde
afbraakpuinbrokkeljaop
afbraakpuinbrokkeljao
afbreken (met woorden)aofkraokë
afdaksjaul
afdak, schuilplaatset sjoep
afdankende boengs gaeve
afdanker(tje)-2e handsaofdanksël(ke)
afdelingkompartement
afdingenaofpingele
afdreunenaofraot
afdreunenaoframmele
afdrummen (gedicht)aofraotëlë
afdrummen (van gedichtje) aofraotele
affiches gaan uithangen voor de verkiezingengon plekke
affreusvreselijk
afgekeurde, geweigerde warenrëbu
afgeladen volkotsvol
afgeladen volboemvol
afgelikte, ieders liefaofgëlebbërde
afgematlamlendëg
afgematlamëlêndëg
afgematvieërdig
afgepeigerdstik mieg
afgeroomde melkaoflëtsel
afgescheurd pak vlees, brood...HOEMP
afgetraind zijnsjerp stoeën
afgevaardigdedelegee
afgevallen fruitraopëlinge
afgezetbezeek
afgieten (vb.gekookte aardappelen) aofsjèdde
afgrijselijkaffreus
afgrijselijkaffresêlêk
afgrijselijk lelijke vrouwleed sjëndaol
afgronddieperik
afgunstzjeloezeraaj
afgunstigzj
afhandig makengeld aofpingele
afkijkenaofloere
afkookselzoj
aflaten van motorolievidaosj
afleggen, lopen, doenaoflappe
aflikkensabbële-sotse
aflikkenaoflutse
aflikkenaofloetse
aflikkenaoflébbëre
aflikken- sappig zoenenaoflebbëre
aflikken-afgeliktaofsabbele-aofgesabbeld aofzabbere-aofgezabberd
afloop van de keukenden aoflèt
afmaaienaoflégge
afmattenaofmölke
afmetingenumvang
afpeigerenaofmattele
afpersingsjaontaajsj
afpingelenaofloetse
afradenaofroje
afraden-afgeradenaofroje-aofgerojd
aframmelenaoftroeve
aframmelenaoftoebakke
aframmelenaofraotële
aframmelen (een rammeling geven)aofteiërë
aframmelen (gedicht, gebed) aofraotële
aframmelen-afgerammeldaofdrümme-aofgedrump
aframmelen-afgerammeld (slaan) aoframmele-aofgerammeld
afrikaantjestinker (ke)
Afrikaantje (bloem) stinkër (-ke)
afrikaantje (bloem)stinkërke
afrikaantje (s) stinkerke (s)
afrikaantjesstinkers -stinkerkes
afrollenaofreddele
afrollen (vd berg) aofrêddële
afroommachineaofremer
afrossenaofprengële
afrossingprengël
afschampenaofketse
afscheidensëpërieërë
afscheurstrook (je) soesj (-ke)
afschilferenopblotte
afschrapenaofsjraepe
afschuddenaofzjoeggele
afschudden (vb.appelen van de boom)aofzjoegëlë
afslaanaofmeppe
afsluiten met draad of hekkenaofsëppërieëre
afsluiten met een hangslotklaustëre
afsluitklep voor `val` op duivenhokklampèt
afsnoepenaoflauze
afspringen (van onderhandelingen) aofkétse
afstandsbedieningmesjienke
afstandsbedieningkêske
afstandsbedieningkaske
afsterven van weefsel, gangreenkaad vieër
afstoffenstüp (aof-) vaege
aftakasdistel
aftakelennoeë loeëte
aftandse autodaudskis
aftrekkenaofspieële
aftrekkenaofstrepe
aftroggelenaoflauze
aftruggelenaofloetse
aftruggelenaoflauze
aftuigenaofdèksële
afvaardigingdëlëgaosë
afvalboch
afvalkêpsel
afvalkeps
afvalautsjot kepsel
afvalrabzoj
afval van stro / houtkepsël
afval, prulramzoj
afval, restjesprul
afval, restjesbréggël
afval, vuilvaulighèts
afvalemmervaulbak
afvoerbuisrëgol
afwachtenautkieke
afwachtenaoënzien
afwasde sjèttële
afwasvaot
afwasbakpoempsteen
afwasbakpoempebak
afwaswatersjèttelwatter
afwaswaterleiter
afwerkenaofhaspele
afwijkingdeviaose
afwimpelenaofsloeën
afwimpelenaofpoejërë
afzettenbëdondërë
afzettersjachelér
afzetterjoed
afzettersjarletan
afzienlaaje
afzien-pijn hebben van de inspanningenkrëviëre
afzien, lijdenmattëlë
afzien, lijdenzëne paerë zien
afzonderlijkepaot
afzuigenaofloetse
AgnesJes
Ah, DingesHei Vankaspelpoemele
ajuininne
ajuin (en) in (ne)
ajuineninne
aks bijl met lange steel(h)oks
al biddendbaeëntaeres
al biddendbaeënterre
al biddend de kerk in- en uitgaanpersjoenkele
al dat gedoeden heile hennëkësnés
al lopendlopentaeres
al lopendlopenterrës
al schreeuwend wenen (v kind)kwiekentèrres
al slapendsloëpentaeres
al slapend zware keelgeluiden producerengrooze
al spelend aan of achter iets proberen te gerakenhensëlë
al zingendzingenterres
al zingend, op zijn gemakzingenterrës
AlbertBèr
albert, pierre en moke vissers uit bloemendaalde kwikskes
AldegondeGon
alfredfred, frits
allang, sinds joeër en daog
allé
allé jong!de meinset nie
alleezjem
allerhandeallerlee
allesden heile hannëkësnès
allesden heile reutemeteut
allesden heile santëboetik
allesden heile kroeëm
allesden heile pëtik
alles bijeenden heile santekroëm
alles bijeenden heile santepetik (santeboetiek)
alles bijeenden ene mèt de gene
alles bijeenden heile boetik
alles bijeen genomenden ene m
alles goed?waaj geet et termèt
alles goed?waaj zietet aut?
alles kriskras door mekaarwaajen sjilderaaj
alles opeten!e goed v
alles tesamenden heile hannëkësnès
alles tesamenden heile santepaté
alles tesamen genomenden ene mètte gene
alles wel beschouwdeegëlëk
alles wel gewogenal-bij-al
alles, allemaalammël
alles!den heile sant
allichtal te lichtëlëk
allles en iedereenden ene mèt de gene
alsat of as
als 't kriebelt moet je sportenassët ieëk, moeste dabbe
als een bedremmeld ventjewaaj e besjiëte menneke
âls een beest doodgaankrepiëre

A

als een hond doodgaankrepi
als een hooimijt gefriseerd haar (jaren '60) hojmijt
als een vrouw zat is, gebruikt ze eindelijk eens haar verstandën zaoëtë vroo ès nen ingël ènt bèd
als ik je moet vastpakken, ben je niet goed af!seffes koëm ich tich zen niëte ës kraoke
als je achter 't stuur in slaap valt, zullen ze je familie wel snel wakker makenkiek goed aut zen koeter
als je haast hebt, maak je best nog een omweg!Snel ès allang daud, mèr Lansem laef nog
als onbetaald opschrijvenop te lat zètte
als puntje bij paaltje komtas t trop stik
als vastgenageld aan de grondpërpleks
Als...As lik bezaaje Gink
altijdalzelaeve
altijdbij waer en wénd
altijdalsëlaeve
altijdal-zë-laevë
altijdal zë laeve
altijd aanieder hondsgezeek
altijd aanimmeraaj
altijd en allemaalden ene mèt de gene
altijd hetzelfde liedjekoekoek ene zang
altijd klaarstaandaog en naach vië () rdeg ston
altijd maarelkeskër
alvorensvërei
amaaiverdikke (nog on tau)
amaai zeg!hiere mënen tijd!
amaai!sjiek és mich da!
amaai!Dziezes-maria-djauzef
amaai!gods genoje (noch on tauw)
amaai!heiremenentijd
amaai!heire m
amaai!jawadde!
amaai!sjik ès mich dat!
amaai!zjiezes!
ambetantonbehebbëlëk
ambetante plaaggeestgraute traeter (-ér)
ambetante vrouw !lestëgë trees !
ambetante vrouw (lett. oude zeug)aa zoeëg
ambetanterikkringsel
ambraslagaer
ambrasbagaar
ambras, miserie, ruziezeek
ambulanceziekewaogel
ambulancierbrankerdier
amechtigkot van ojem
amechtigkotojëmig
ammëlallemaal
amperkrei (kës)
amperkrei
amperzjus (tëkës)
amuseer je goedt amuzement
amusementamëzaose
ander onderwerp!aandre kal!
andersanes
andijvieandieve
andijvieaskrol
angstbibberëbitsjes
angstflip
angstpoepërs
angstden trak
angstfloep (-ers)
angstfloep
angstde floeper (s)
angstpoeppërs
angst aanjagenaofdrege
angst hebbende floepers hëbbe
angst hebbenze (tau-) pitse
angst hebbenze kniepë
angsthaasbèddepisser
angsthaasbroekezeeker (-sjijter)
angsthaasbroekesjijter
angsthaasbang sjiet
angstigsjauw
angstig kindpissërkë
anjerkërnoefël
anjergroffijoeëd
anjergroffioeët
anjergroffëjoeët
anjerskernoefele
anjerskernoefels
AntoonTaun
aoftrèkkervloerwisser
apotekerpilledraeër
apparaatappërei
appelflapgozet
appelkitskiekeboets
appelmoespruts, spaajs
appelmoespruts
appelmoesspaajs
appelmoeskompot
appelmoesappelspaajs
appelspijspruts
appendixappaondesit
appendixblinne derm
appetijtelijkgojëlëk
applaudiserenèn zen haan klatse
applaudisserenèn zen haan kletse
arbiterzwatten hond
arduinblowe steen
argwanendbedinkelëk
arm kind (-je)erm sjoeëp-sjieëpke
arm meisje!erm dutske
arm mensjeseimës
arm schaapjeerm sjëpsël
armbandbrass
armbandbrasselae
arme kerelerme K.
arme luisermoejzaeer
armoediglauzig
armoedigérmtierig
armoedigêrmoejëg
armoedige maaltijdérmoejkos
armoeizaaier !(ermë) lauszak !
armoezaaieraae sjoepzjak
armoezaaiersjroepfraeter
armoezaaierlauszak
armoezaaiererme sjubezak
armoezaaierermoejzaeër
armoezaaiersjoebzjak
armzaliglauzig
armzielige bedoeninggetaffel
ArnoldNol
arsenicrattekraut
asfaltmakkedam
asfalttaar
asjemenouakkerdzjuu
asjemenoukis toch den hond zen dum!
asjemenou!hëbste van ze laeve!
asjemenouzjeemënich
asociaal mensdroskop
asociaal persoondroskop
astergrafioët
attent blijvenop zen kievief blijve
AUB!!!èn gods kristës naom!!!
AUB!!!um gods genoje toch!
auto-uitlaatsagmentsbaus
auto-uitlaatsegmentbaus
autoscootersbotsotookes
averechtsaatersteviër
averechtsterwiës
averechtsaestevieër
averechts persoonterwieëszak
averechts persoon (lett.kromme mankepoot) kroemen oepetsjoep!
averechtse !sjevën almënak !
avondetenoëveskos
avondmaaloëvëskos
azijniëk

B

bù
baardstoppele
baard (-je)baod, baedsjë
baarmoedermëtris
baarmoedermatris
baarsbraosëm
baarsstiekëlmét
baasiëvërste
baasjemeesterjan
baasje boven almeesterman
babbel zo niet!haat zen snedder
babbelaarkletsmezjaur
babbelaar !kletsmëzjaur !
babbelaar !tettërèr
babbelenmêmme
babbelenkaorë
babbelenkletse
babbelenbemmele
babbelen-gebabbeldmêmme-gemêmp
babbelen-gebabbeldzevere-gezeverd
babbelkousmêrtwijf
babbelkouskwebbëltrien
babbelkoustetter
babbelkoustetterwijf
babbelkouszwetstrien
babbelkouskletstrien
babbelkouskletsmëzjaur
babbeltriensnedderwijf
babbelwijfkaorvroo
babbelwijfkwebbel
babbelwijfaa zaogbats
babbelwijfbemmêltrien (-daus)
babbelwijftlèste nauwts
babyklee döpke
babykaeker
babykwèker
babykwaaker
babyboxpark
babywagentjepoesét
babyzitjekènderstülke
badenboje
baden-baadde-gebaadbojë, bojde, gebojd
badhanddoeksponsen doek
bagagedragerport bagaasj
bagagedragerportbegaasj
bagagerekpekskesdraoger
bagerikbang sjiet
bakkebaardbree fabrieze
bakkebaardenfebrieze
bakkebaardenfabrieze
baksteenovenbrikkeno
baktrogmo
baktrogmoo
bakvormmoel
bal, ballen, balletjebal, bel, belke
balancerenkwikkele
balanceren op de fietssurplasse
baldakijn (bij processie-optocht) hiemel
balkpoutrel
balkbadding
balkpetrel
balkenbrijkrepaut
balkenbrijkrëbaut - kërbaut
balkenbrijkrabaut
ballenklitse
balletjesklitse
bandenbaen
bandietsjelm
bandietjevwajoe
bangbenaad
bangsjauw
bangsjau (w)
bangsjau
bang scheetkrintekakker
bang zijnsjouw zin
bangelijk kleutertjeklee(n) piskë
bangerikbéddezeeker
bangerikbroekezeeker
bangerikbroekesjijter
bangerikbang sjiet
bangerikbangesjijter
bangerikbangsjiet
bangerikbangsjiet, broekesjijter
bangerikkrintekakker
bangscheetpismenneke
bank, banken, bankjebank, banke, benske
bankbiljettenflappe
BarbaraBerb
barcodestriepkeskode
barcodestriepkeskoode
baren, ter wereld brengen (dieren) joengële
barse persoonsjêndêrm
barse vrouwtang (van e wijf)
barstenbostë
barstensvolpoepëtig vol
barstensvolvergaeve van
barvoetsbèrves
basculewoeëg
bastaardmaulieëzël
bastaardhondstratjee
bavetzeverlepke
bazelenkaozele
bazig persoonmeesterjan
bazig typemeesterjan
bazige vrouwzjendêrm
bedkoej
bedamptdoempëg
beddedekensaodë
bedeesdwaaje besjieëte kènd
bedeestsjauw
bedelaarsjoeërzak
bedelaarssjoejers
bédelensjoeje
bédelend huilen (janken) krinsële
bedenkenautbrië
bedien jekrijg aof!
bedien jetas tau
bedien jepak aof !
bedoelingèntênse
bedoeningrowaasj
bedoeninggedoech
bedoeninggedoeg
bedoeningtrammelant
bedorvenvërlêp
bedorven-slechte geur afscheidendversmoets
bedottenbezeeke
bedottenverni
bedpanpispot
bedriegenfoetse
bedriegenfoetële
bedriegenbesoddermietere
bedriegenloempe
bedriegenlauze
bedriegensjoem
bedriegerfrodeür
bedriegerlandverrojer
bedriegerfiloe
bedriegersjarletang
BedriegerSjoemelaer
bedrijvigheidgedoeg
bedroefdbedrief
bedroefdmistreistëg
bedrogen uitkomenter besji
bedrogen zijneen pijp roke
bedrogen, afgezet zijnbëzeek zin
bedrogen, afgezet zijngesjoeëre zin
bedronken persoon die iets niet lustzaotzak
beëindigenaofmaoke
beeldjepostuurke
beemdbem
beemdenbêm
beenpikkel
beenbeschermer (s) sjieënlap (-lep)
beenbeschermer(s)sjieënlap (-lep)
beenbeschermerssjiënlep
beenkappengétte
beenmergknor-de-zjuu
beentje lichtenpeitsje lappe
beerzeek
beerputzeekpèt, zeekkoet
beerputzinkpèt
beestjebizzjëkë (in kindertaal)
beetgenomenmét ze pietsje gepak
beetgenomengeloemp
beetjebitsje, klats
BeetjeBitsje of Klats of Prutske
beetje groterhaendsje grutter
beetje speeksel wegspuwentuffe
beetnemenfoeppe
beetnemenloempe
beffentoengere
begaaienbegaffële
begin herfst, St Bavode Bamis
beginnelingammëteûrkë
beginnen te blaffenaoënsloeën
beginnen te etenaonvalle
beginnen te werkenzen mauwe opstreepe
beglurenautloere
begonnenbegos
begrepen -is dat duidelijkès dat kloeër
begrijpensnappe
behangtappesiërpepier
behangentappesieëre
behangentappësiëre
behangerplekkër
behoorlijkhennig
behoorlijk veeln heil deel
beiaardkarrejao
beide zijdenwieëskante
bejaardenaa van daog
bejaardentehuisaadmennekesgestich
bejaardentehuisaadpeekeshaus
bek afstik op kepot
bekafstik kepot
bekafpoemp aof
bekindekennissen
bekkentangkraebek
bekladdenbezwaddere
bekladdenzwat maoke
bekokstovenfisternille
bekokstovenbëkoenkële
bekopenbesniete
bekopenbesnieëte
bekopenbënieëte
bekostovenautbri
bekritiserendër de mangël haole
bekrompen persoonbèddëpisser
bekvechtenhensele
bekvechtenènhakke
bekvechtenstèchele
belachelijke bedoeningpoepekas
belachelijke bedoeningsirk
belachelijke ventfloeëres
belangrijk persoondikkop
belangrijksteprinsepo
belangrijksteprinsëpoeëlste
belastingenaonslaog
belazerenbezeeke
beledigdgetrèd
beledigdgerok
beledigd (op zen teine) getrèd
beledigd zijn (op zen teine) getr
beleefdbesjaof
beleggenzë geld plassieërë
belonend over iemands hoofd wrijvenfeiste
beloofdtaugezaach
beloopbegankenis
bemoei er u niet meemoejet tich nie
bemoei je met je eigen zakenkiek noë zen eege
bemoeialjannëke moejallëkë
bemoeienonderwènne
bemoeiermoejal
bemoeiziek persoonj(e)annëke moejallëke
bemoeizieke manjantsje moejal
bemoeizuchtigejanneke moejalleke
ben je nu niet goed wijs?bèste nau op zene kop gevalle
ben je nu uitgepraatbèste nau autgezoenge
benadeeldontrief
benadelenonrieve
benauwdmottëg
bendeklik
beneveldaongesjoeëte
bengelslingeraop
bengerikbang sjiet
bengerikbroekesjijter
benieuwdkerjeus
benieuwdbënaut (s)
benieuwdbenaud
benieuwdnauwsjierig
benzinenaf
benzinestationnafpoemp
benzinetanknafbak
beplaasterenbëzèttë
bepleisterenplamure
bereid gehaktpréperee
bereid gehaktpreeparee
bereiding van fijn gehakt vleesfrikassee
berghoksjoep
berghokjeroemelkot
berichttaajing
berispt wordennoeë zën viet krijge
beroemdgerenommieërd
beroepstiel
beroepsmilitairboefer
beroerdbësjieëte
berouwenbesniete
beswiemel
beschaafdbësjaof
beschaamdbesjëmp
beschaamd wordenroj wenkskës krijge
beschaamd zijnzich zjënieëre
beschimmeldautgeslaoge
beschimpensjampe
beschimpenautsjijte
beschimpenauthijse
beschimpen(fig), uitglijdensjampë
beschuitbë- of mësjiet
beschuit door melk met ei en suiker getrokken en in de pan gebakkenkoeflao
beslaan (v. ruit, tong) aonloje
beslagenaongewaozemp
beslagenbewaozemp
beslagen (door vocht) bewaozemp
besluitenkonklëdieërë
besparenzene broeksband aongéspe
bespionerenautloere
bespottensjampe
bespottenblamiëre
bespottenblamieëre
bessenwiemële
bestekkoevaer
bestellerpekskesdraoger
bestoftbëstëp
bestuurder v voertuigsjoffeûr
betalenaofdokke
beteuterdbesjieëte
beteuterd kijkene lank gezich trèkke
betogenmanefestiëre
beton (-nen) betao (ë)
betonmolenbetonneus
betrappensnoere
betrappenattrapi
betrappenattrapieëre
betrappenattrapiëre
betrappenattrappieëre
betrappenonder het nèt vangë
betreurenswaardiglammëntaobel
betreurenswaardiglamëntaobel
betuittelen, verwennenvërtettëlë
beumieg
beukenootjesbiekës
beulen, hard werkenmorkse
beulsknoop (strop) strëp
beurttoer
bevallenautkaajme
bevelenkommendiëre
bevelenkomm
beven van de koudereire van de kaa
BeverstBiëves
bewaarschoolpapsjoeël
bewaarschoolkaksjoeël
bewakingsurvëjaose
bewarengoj sloeën
beweeg eens wat!staajve kloet!
beweeglijkgaengig
beweeglijklips
beweeglijkfleksiebel
bewegenboezjiëre
bewegenbouzjiëre
bewegingsjwoeng
beweging, flitssjich
bewegingssportzjimnastik
bewierokenbestoeffe
bewolkingdèk
bewusteloosvan zen klot / klötsje
bewusteloosverdeiselt
bewusteloosverdijsselt
bewusteloos (vallen) van zëne stêk (tomële)
bewusteloos vallenne bloedsopdrang krijge
bewusteloos vallenwaajne harmonika
bewusteloos vallen van hoge bloeddrukne bloedsopdrang krijge
bezienbekieke
bezigollëg
bezigollig
beziggengig
bezig zijnollig zin
bezig zijnollëg zin
bezig zijntoemmëlë
bezig zijn, lichte werkjes doentoemële
bezig zijn, lichte werkjes doentoemmële
bezig, gestartaoën de gang
bezinkseldras
bezinksel mengen met 't zuivere watermoejëre
bezitterig-hebberighêppëtig
bezoekenbuurte
BHstijpe
BHtettezjaer
bibberenreire
bibberenbubb
bibberen van de kousjoejere
bibberen vd kousjoejere
bibberen-bevenbibbele
biblioteekboekeraaj
bibliotheekboekeraaj
bicepsforsbol
bicepsforsbolle
bicepsforsballe
bierbok
bier drinkenbokke zaupe of tempeliere
bier met colamezoet
bier met colamazoet
bier met limonadekivela
bier met limonadekievola
bier met spaspavela
bierbuikbierpens
bierkaartbokkaetsje
bierkaartjebokkaetsje
bieslook (inne-) pijpkes
bieten zuiver krabbenbeite dabbe
big (gen) bag (ge)
biggen werpenbaggëlë
bijbien
bij bewustzijnbij (volle) kinnës
bij de laatstenaaterop
bij de NMBS werkenopt spoër zitte
bij elkaar drukken (papier, kleding) opéén froemele
bij Ford gaat het nog stinken!!!ze hebbe hun eege ook goed lotte bezeeke
bij het legerbij den troep
bij voorkeureider of iëdër
bij weer en ontijwénter en zoëmer
bij zijn kraag vatten-aanhoudenmèt zene koljee sjaere
bijdehands kindsneppeke
bijdehands persoone sneppëkë
bijdrage voor het gebruik van een kerkstoelstulkesgeld
bijéén doenramassiëre
bijeendoenrammassiëre
bijeenrapen / -kerenrammassieërë
bijeenscharrelenramassiërë
bijenkorfkaor
bijenkorf (biene-) kaor
bijenkorfbienekaor
bijgebouw met afdaksjaul
bijgeloofsupërstieëse
bijgeloofsuperstiese
bijltjebaajlke
BijltjeBaailke
bijnakrij
bijna zeker, nooitmèt sint zjuttëmes
bijna, ongeveer, circa, rondumtrint
bijrijderkaovjajeür
bijschijnen (bij-) lichte
bijtenknoeppe
bijtijdsbijtaaids
bijval, bewonderingappresiaose
bijvoorbeeldpèrèkzempël
bijvoorbeeldper ekzempel
bijzitaonhaag (-ster)
bijzitaongaach
bijzonderbëzinner
bijzonderpertëklier
bil (-len) bats (e)
billenbatse
billenkletseroempapa mëziek
billenkoekK....kêrmês
Bilzenarentrottwaarleepers
bilzers geldne knots
bindtouw (en) zeel (zeler)
bingo!de hübs prijs!
binnen invan bènnë
binnengietenaateriëversloën
binnenkoermèssem -mèstem -mèstef
binnenkoermèssem
binnenkoer van boerderijmèstëf
binnenkortdieës daog
binnenkortént kot
binnenkorteen van dieës
binnenkortéén van diës
binnenkortkottëlings
binnenkortéén van dieës (daoge)
binnenslokken als een dorsmachinesloeke waaj ne sjiërdosser
binnensmonds pratenmoenk
binnensmonds pratenmoenkele
binnensmonds pratenmoempele
binnensmonds pratenmoemele
binnensmonds pratenbroebele
bioscoopsinnemazaol
bittergallig
bivakmutsmintel
bivakmutsbaeremoets
bizonderpatteklieër
bla-bla vertellentutte
blaamsjroemp
blaasbalgbloeësbalk
blaaskaakdikke nak
blaaskaakdikke bloës
blaaskaak !vêrkësbloeës !
blaaskopdikke bloës
blaaskop!dikke bloës!
bladblaod
blad, bladeren, blaadjeblaod, blaer, blaedsje
bladerdeegsjüffeldeeg
bladerdeegsjuffeldeeg
bladerdeegsjiffeldeeg
bladerenblaer
bladluizensmulbëre
bladluizensmulb
blaffenbiële
blaffenbieële
blaffenbi
blaffer!bulldog!
blakerkaasedoemper
blauw-grijs geblokte handdoek (van mijn)pungel
bleek meisjekrietske
bleek uitziend persoonbleeksjijter
bleekscheetbleke sjijter
bleekwaterzjëvel
bleke beentjesmülkbinkes
blesstroef
blijföl
blijfël
blij maken, opfleurenopflieëre
blijf uit je neus !zin zën hiësëne gezak
blijf van me afhaat zen haan toeres
blijkbaarsjijnbaor
blijven babbelensemmëlë
blijven babbelenaoflope
blijven doorprateniemed de aure van de kop zevëre
blijven haken met de voet (en) zich (ver-) stoebbële
blijven inpraten / aandringenzeeke
blijven zageniemëd e koet èn zëne kop zaoge
blikken bedonbëdoeng
blikken stopsjèttelke
blikopenerdauzenoeëpener
bliksemwaerlich
bliksem (-en) waerlich (-te)
bliksemafleiderdonderrie
bliksemenwaerlichte
blindzoe sjael asnen otter
blindedarmontstekingappondësit
blindelingsmèt zen ooge tau
blinkendblinkëtig
bloedader (s) ojer (s)
bloedblaarpitsbloeër
bloedenblieê
bloeden, bloedde, gebloedblieë, blide, geblid
bloedroodkrikraud
bloedzuigerechel
bloeienblaajë
bloemengrondpot-iëd
bloempotkasjpoo
blokkage in rugversjoët
blokkenblèk
blokkerenkalliëre
blondinewitpen
blondinewitsjeier
blondinewitte dauf
blootmoedernoks---poedelnoks---èn zen adamskleer---èn ze blautsje
blootmoedernoks
blootnoks
bloot-naaktnoks
blootshoofdsblautskops
blootsvoetsbèrves
blootvoetsbêrves
blozenraud wieëne
blubberklubber
blufgrautsproëk
blufgraute kal
blufbesjaar
blufkaae kak
bluffensteetë en broeksjeete
bluffenopsjëppë
blufferdikke bloeëskop
blufferdikke bloeës
blufferblageûr
blufferpoekhans
blufferbesjaarmaeker
blufferdikke nak
blufferwèndmaeker
blufferzjaarmaeker
blufferzjespik
bluffersjijterkë
blufferzeekzèkskë
blufferkaole sjijter
bluffer-stoeferpoekhans
bluffer-stoeferblage
bluffertjezjèspikske
blutkêps
blutsblèts, nèts
blutsnèts
blutszoenk
blutsen (ww)nètsë
bochelkroef
bocheldauknak
bochtrijkkroenkëlig
bodembojëm
bodem van broekpoldër
bodem, poepbojem
bodempjeklats, kletske
bodempjeklats
bodempjeklats, kletskë
bodempje, beetje, handvolklats, kletske
boe!sliep!
boedëlë(zich) wassen
boederijwènning
boek, boeken, boekjeboek, bik, bikske
boekentasmelèt
boeket (je) mee (ke)
boekomslagkëpelder
boekweitgebakboezekoek
boekweitkoekboeëzëkoek
boekweitkoekboe(gë)zëkoek
boekweitkoekboezëkoek
boenalsurtoe
boenwasbaunsël
boerderijwènning
boerderijwènneng
boerenrëpsële
boerenrüpsële
boeren (lucht opboeren) rëpsëlë
boeren (werken) labieëre
boerenkoolkeil
boerenkoolmoes
boerenkoolkroezelkeil
boersgroeëf
boezemfassaad
bofdik-aur
bofdikaur
bombardongrooskaes
bontjaspëls
bontmantelpëlsjas
bontmantelpëlsejas
boodschap (-pen) këmisse (s)
boodschap (en) kemisse (s)
boodschappentaskerbas
boom, bomen, boompjeboom, beem, bumpke
boombegroeiingbossaach
boommolmboommieët
boomschorssjots
boomschorsboomsjots
boonstaakbaunrie
boontjesbeinkes
boordrêndsje
boord van de wegzaajkant
booskaut
booskaud
boos (re-) agerentheater maoke
boosaardiggemein
boosheidsjangering
bordteleir
bord voor vogelpikpikblok
borreldrëpkë
borstbos
borstelenkaere
borsteligstiekelëg
borstenmemme
borstenbostë
borstweringballestrade
bos, bossen, bosje (s) bos, bès, bèskë (s)
bosbessenbosbaerë
bosbewakerbosgard
bosjebèssel
bosje (haren) plok
bossenbés
BoswinningBéswénneng
botknoeëk
bot (ten) knoeëk (knieëk)
bot, botten, botje (s) knoeëk, knieëk, knieëkske (s)
boterbotter
boter maken (met plankjes in bepaalde vorm kloppen) botter kletse
boterhamkéntsje
boterhamsnieje
boterhamkant, kentsje
boterham bestaande uit 1 witte en 1 bruine snee broodne prieëkheir
boterham met 1 snede wit brood en 1 bruinne pri
boterham met siroopsjroepsnieë
boterham met siroopsjroepsnië
boterham samengesteld uit een witte en zwarte sneene prieëkheir
boterhammensni
boterhamsmeersmaersël
botervlootjebottersjèttel
botervlootjebottërvlètsjë
botsenknotsë
botsenkrèsjë
botsen, doen botsen (vb bal) têkke
bottenknieëk
bouwafvalbrokkeljao
bouwpuinbrokkeljao
bouwvalligkrakkemikkeg
bouwvloersjap
boven de normiëver de sjroëm
bovenalsurtoe
bovenbenenbatse
bovendiendoeëbaute
bovendiendoëbij
braadsapzjuu
braadworstbrojsesies
braafbravëkës
braaf broekventjekemienepiske
braaf zijnzich viege
braafjesmèt hangende peitsjes
braakliggenddezolaot
braakselkots
braambesbroeëmel
braambessenbroëmele
braambessenbroeëmele
braamstruikbreime
braamstruikbroeëmelestrauk
brabbelenkaozële
brabbelen, wartaal vertellenkaozêlê
brabbeltaaltjekaozël
brakenbraoke
brandkastkoffrefaor
brandstofstoëksël
brandstofhendel verbrandingsmotorsjook
brandweer- of ziekenwagenwagenpètoe
brandweermanpoempier
brave volgzame vrouwkloekhin
breekbaarsprok
breekbaar-gevoeligkwekkëlëk
breinaaldstrikijzer
breinaaldstriknöl
breinaaldenstrikijzers
brembrimp
bretellenhölpe
bretellenhëlpë
briefomslagaovelop
brieventasportëfil
brildoos of -etuibrilkas
brildragerbrille jannes
broedbakbriebak
broedenbrieë
broedkipkloekhin
broeëmelbraambes
broeëmelestraukbraambessenstruik
broekpantëlao
broek met een (te) groot zitvlakzolder
broeksriemsentuur
broekzakmaol
broekzakbroekemaol
broekzaktes
broersgebrier
broertjebrieërke
brokkeldeegbrokkëlboel
brokkenpilootbrokkemaoker
brolaa
brombeergroemelpot
bromvliegroenkër
bromvliegstrontvlieg
bronstiglepëtëg
bronstigleepetig
bronstigbrètsig
bronstigritsëtig
brood, broden, broodjebraud, breiër, breidsje
broodbelegtauspaajs
broodjepistelee
broodkorst (-en) kos (-te)
broodkruimsjappeluur
broodkruimsjapëluur
broodkruimsjappëlier
broodkruimelbraudkriëmel
broodmagerzoe maogër as ën gor
brooskwekkëlëk
brosstiekële
broshaarstiekelhoeër
brossenhaogesjoëlke
bruine gezichtvlekken-sproetenbraun spikkëlë
bruine suikerpotsoeker
brutaal, ruwrauw
brutale voetballersjieënekapper
buchtkamëlot
buisjoer
buisjoeër
buikpens
buikgieles
buik, pens, lichaampraaj
buikgriepsjijteraaj
buikgriepprettel
buikgriepaofgank
buikloopsjijteraaj
buikloopaofgank
buikloopde platte
buikpijnpenspaajn
builknoep
buishoedstoeëfbaus
buitenènnebaute
buiten ademop zenen ojem getrêd
buiten adem gerakenzen eege tiëge koëme
buiten alle perken van fatsoenbaute de sjroeëm
buiten de perken (van fatsoen) gaanbaute de sjroëm gon
buiten de perken van fatsoenbaute de sjro
buiten en binnenbautëshaus en bènnëshaus
buiten westenverdeiselt
buiten westenvërgiet
buiten westenvërdeiseld
buiten zichzelfautzinnëtig
buitengeworpentraut geboozjoerd
buitengooienbaute boojoere
buitengooienbaute boozjoere
buitengooientraut kegële
buitenspel gezetautgeranzjiërd zin
buitenuit-daarbijbezaajds
buitenwerpenbaute bozjoere
buitenzwierenbautekeg
buitje, kleine hoeveelheid watergoets
buk jehauk tich
buk je verweer jehauk tich
buk je!haauk tich!!!
bultkroef
bultdauknak
bult, gezwelknoebel
bumperbaarsjok
bumper van autobaarsjok
bundelbaessel
bundelbèssël
bundel, garvewès of bessel
bunderbonnër
bunkerabri
bunzingfis
burgemeesterbërgër
bustehouderbustjee
butaangasbuttëgaas
buxuspalmbumpke
buxuspaamestrauk
buxuspaam

C

cabriodecappetaobel
cacaokako
cadeauspêkskes
café / dancing bij Guillaume Paulussenbij Jam
cafébezoekertooghanger
calculatorraekemesjien (ke)
campermobilaum
caoutchouc ballen (-etjeskorsballe (korsbelkes)
caoutchouc schoenenglosje
caramelkërmél
caravankampiërwaogel
carbonpapierkalkieërpepier
CarnavalmaskerMoemebakkes
catechismuskëslijring
CatharinaKaat
caviamermot
cellofaandûrsjaajnende plêstik
cementbetonmortie
centknepke
centrale verwarmingbranner
cerveladreig wos
Ceuleman (appelsoort) sjoeëpsmaul-kieëlemenneke
Ceuleman (appelsoort) Sjoëpsmaul
ceulemannekesjoeëpsmaul
chagrijnig persoonkribbebijter
chaosroewaasj
CharlesSjarël
chic volkboo maonde
chicoreigewassoekëraajstrauk
Chirodroom en Kapelhofbau de brommerkeskros van Fons Jackmaer wont gehate
chocoladesjëklaot
chocoladesj (o) eklaot
chocoladesj
ChretienKrit
chrysant met massa's kleine bloemenpoempërnèt
chrysant met massa's kleine bloemenpoempënet
circussirk
cirkelronnërank
claxontoe
claxontoet
claxon (-eren) toet (-ere)
claxonerentoete (-re)
claxonerentoetere
claxonerentuute
clitoriskittëlèr
clownpippo
clownpipo
cola met een cognaccola-tic
Collade koekoek-de brouwer
collecteschaalsjaol (vër de rondhaoling)
collecteschaalknabsjèttël
comedie-opgezet spelkërësel
comedie-opgezet spelsirk
commediesirk
commotieonnaudege drëkte
complimentenkeskenaote
condoomkepotsje
condoomkapotsje
consequentvaneeges
continuden heile tijd
copulerenrammele
corderoyribbelbroek
CornelisNiëles
corpulent (e) gezat (-te)
couponskepoengs
crisiskrieës
crocheteerpenne krosjae
croque monsieurkrokske
cuberdon (-s) naoske-naeskes
cvsjofaasj

D

d' er een potje van makenpoere smoddere
da's een sterk staaltjedas straffe toebak
daags voor / nastaoëgs vër / noeë
daar achterginds weid
daar ben je niets meedas niks gediend
daar doe ik mijn hoed voor af!sjappoo
daar ga je nog voor boetenda gees te dich nog besniete
daar heb je geen uitstaans meedoeë hëbste geen affère mèt
daar heb je geen uitstaans meedoë hübste geen affaere mèt
daar heb je geen uitstaans meedoë hübste geen (af-) faeres mèt
daar heb je niet veel aanbèste vèt mèt
daar hou ik niet zo vandoë bèn ich nie sjieëteg op
daar is geen verschil tussenda kump oppet zelfste daol
daar is hij!doë hëbsem!
daar ligt hij!klabats!
daar loopt veel volk achternadoeë trèk een heil përsesse aaternoeë
daar schiet ik niets mee opdoeë bèn ich vèt mèt !
daar word ik niet goed vandoë wieën ich kotsmisselëk van
daar word ik niet goed vandoë wiën ich misselëk van
daar word je gek vandoë kraajgste hiën van
daar word je niet goed vando
daar wordt ik zenuwachtig vangeet et nog lang doere?
daar zou ik eens willen gaan spionerendoeë zoo ich ëns maajske wille spieële
daarenbovendoeëbij
daarenbovenbëzaajds
daarnadoeënoeë
daarnetdoeë zjus
daaromdoëvör
daaromdoëvür
daaromdoevër
daaromdoeëvieër
daarstraksestraech
daarvoor ik heb nu geen goestingnae, nauw nie, ech nie!
dadelijksebiet
dadelijkdrék
dadelijkdirék
dadelijkdaolëk
dadelijkbèdene
dadelijk, seffensaateréén
dag en nacht toezichtpermenêntse
dag mijne man!daog sjieëpe!
dagdagelijkse klerenswerdësë kleer
dagdromensibbedeeë
dagdromersloeëpjannes
dagdromersibbëdee
dagdromerkloekhin
dagdromerkoekeloeres
dagdromerfillezoof
dagloondaoghier
dagtaak op de mijnsjich
dakdaok
dakgootkernis
dakgootkernisj
dakgootkonzjël
dakgootkonzj
daklozeklosjaar
dakspantsjaerboeëg
dame die veel zaag verteltën aa zaeg
dames-escortedzjiggelo
dameshemdsjëmizjiee
dameskostuum (jasje en rokje) deupjès (ke)
dank je!daste bedank bès
dansendaase
dansvloerplaosjee
darmversoppingkonstipaose
darmverzweringenplippe
dartel meisjespringërkë
dartsvoeëgelepik
dartsvoëgelepik
dasplastrao
daskrevat, plastrao
daskrëvat
das een klungelaardas nen echte kloetmezjaur
das mij een zorg minderdas e pak van men hat
das niet niksdas gene kattepis
das niet waar!do
Das of CravatteKrevat
das pas kwaliteit!das van de boëvëste plank
das sterk!straffe toebak!
dat accordeert nietda vloek
dat begrijp ik helemaal nietdoë kan ich nie bij
dat begrijp ik nietich kan ter nie iëver
dat brengt geen aarde aan de dijkdas niks gekot
dat denk je maar!dat zieste van haaj!
dat een specialedas mich get gesjiëte
dat geeft nietdat l
dat geloof ik nietoch tich
dat geloof je toch zelf niet, hékrets mich ès
dat heeft geen zindas geen avans
dat hinder medat lèt mich
dat interesseert me geen barstda intrësieërt mich gene Kl....
dat interesseert me nietda kan mich geen kloete sjaele
dat is 'n speciallekedas get gesji
dat is (mij) om het even!das (mich) egaol!
dat is al een tijdje geledendas al n sjars gelieje
dat is alles behalvedas knojwerk
dat is een bangerikdas ne bange sjijter
dat is een feeksdassen aa kernaj
dat is een grote nederlaagtès ne regelraechte aofgank
dat is een harde kerel !das nen taajgë lap !
dat is een klein manneketèsne boom vanne vent, mèr e bitsje kot aofgezaech
dat is een kwade vrouwdassen koj mot motmie mie heks
dat is een kwade!das een koj beis
dat is een rare kereldas e sjauw man
dat is een slechte stielmandas ne stielman vannet siëvede knoppskoet
dat is een specialedas e geval epaot
dat is een speciale, hoor!das get gesjieëte, zinne!
dat is ergdas krimmeneil
dat is geldigdat tëlt
dat is grappigdas k
dat is grote zeverdas kwatsj
dat is helemaal verkeerdda klop van geen kante
dat is helemaal waardas nogal wiedes
dat is krapdas ing (skes)
dat is lariedas zever èn pekskes
dat is me daar nogal wat!dat zin mich lêp!
dat is me een kerel!tès mich ne kedee!
dat is me een schone!!!das mich e sjau mieëbel
dat is met de haren erbij gesleurddas zjus tervür gedon
dat is mij om 't evenda kan mich nie sjaele (sjille)
dat is mij om het evendas mich egaol!
dat is moeilijkdas zwaure toebak
dat is moeilijkdas diffêsil
dat is ne raredasse pe (r) trèt
dat is niet goed te pratendas krappeleus
dat is niet meer mooida trèkter nimei op
dat is niet waar !doeë ès niks van aoën !
dat is nog al eens wat!das téén en taander
dat is nogal wiedesdat wiëte mën kloempe ooch
dat is om lamlendig van te wordendas vër de flem van te krijge
dat is onnozele praatdas sjaele kal!
dat is raar !das këmik
dat is slappe koffiedas zjus baggezeek (knaajnszeek)
dat is toch onvoldoende etenda stikste èn zenen hoeële tand
dat is tweemaal nietsdas get sjuns
dat is typischeen hendsje van voert hëbbe
dat is wel gemakkelijk gezegdde hëbs goed kalle !
dat kan ik beamenti
dat kan me niet schelen!mën kloempe!
dat kan toch helemaal niet waar zijn !nau èssët geloof heilegans noeë de botte
dat klopt, ja!aste dat m
dat komt hem goed uitda pas èn zene kroeëm
dat komt niet overeen!dat akkërdieërt nie!
dat kost geldda kos poenk
dat liep nog goed af!e gelèk bijen ongelèk
dat maakt me niets uit!da rok mich van geen kante
dat meen je niet!gank toch voert!
dat raakt me helemaal niet!da kan mich heilegans nie sjille
dat spreekt voor zich!das van eeges!
dat staat buiten kijf!zoste nie!
dat staat me aan!dat gojt mich!
dat staat me aan!da gojt mich!
dat staat me niet aandas van m
dat staat me niet aanda gojt mich nie
dat staat me niet aan!dat gojt mich nie!
dat staat nietda trèk op genen urgel
dat werkt me danig op mijn zenuwendoeë kraajg ich ët op m'n nerve van
dat wil nogaleens voorvallenda höbste mej / dèkker
dat zal niet veel helpen -moyen-das gene mwajae
dat zeg je maar goed!das nau
dat zie je van hier!ti
dat ziet er slecht uitdas kojelijk
dat zou best kunnendat tink (s) mich ook
datspreekt voor zich!das nogal wiedes!
de (grote) schupde sjoep
de aalput ledigen (op het veld) zeek autvaore
de bal misslaanzich vernepp
de bal omhoog werpenopgoje
de bal vangenkuppë
de ballelek ze mich
de bankier geeft er geen cent meer voorhae hètter gene knab mei vër iëver
de beerput ledigenzeek autvaore
de beest uithangenzich ës goed autloeëte
de benen over en weer trekkenstrafele
de blinde zag het niet meer zittenhae goef te sjûp on Matte
de boel beduvelen, duimzuigenfoetse
de boter ligt in het waterde botter lik ént watter
de dag nadienstaogstrop
de dagen worden langerde daog lengë
de draait met haar poepze zjoeggelt mètter aaterste
de dupede sigaar
de electricien stond onder hoge spanningzen stëp sloegte mekan dër
de emmer lektden top rènt
de ganse familieden heile op- en aonhang
de ganse troepden heile reutemeteut
de grens vastleggenaofpoeëlë
de grote tromde groskès
de heel bedoening-cirrcusde heil kërësel
de hele dagde godgansige daog
de hele dagde godgansetige daog
de hele familiealle op- en aonhang
de hele huisraad-allesden heile battaklang
de hele reutemeteutden heile rattekësnès
de hele troepden heile santekroeëm
de helfthaaf zoevieël
de hemd irriteert mijn huiddat humme sjoert më vel
de houtbewerker was zeer beschaafdhae wûrkde mèt potlaud en lat
de inzet ontbreektt vier ès traut
de juiste snaar rakenopten hingel staute
de kaarten schuddenonderstaeke
de kachel aanmakenbegoje
de kachel is gloeiendde stoeëf ès glaajntig heet
de kachel ronkt (omdat de wind het vuur aanwakkert)de stoeëf jich hel
de kat de bel aanbindengoej êt mér op toffel!
de kat uit de boom kijkenkoekeloere
de keel schrapenrochële
de kin van een kind kietelenkille-kille
de klapschotelde klap
de kleermaker kon de stukken niet lijmenhae sniëd èn zen eege vingers
de klokken luidentlojt
de kluts kwijt zijnheil dür de baune zin
de kluts kwijt zijnvan de koeëk zin
de kluts kwijt, in de war, duizeligverdeiseld
de koe is drachtigde koe steet dreig
de koster bewierookte de hele kerkhae stoefde dat zen geldsjèttel vol loeg
de kraag van mijn hemd is viesde kol van men humme ès vaul
de les lezenénpaepëre
de les spellenènzeepe
de liefde bedrevengevochëld
de liefde is uitt ès aof
de living borstelende goej plak bossële
de luchtvaart mist elke contactze koeëme autte loch gevalle
de luierik uithangenlanterfantere
de mannen met veel inzetde manne van k
de meest dichtbijede noeëtstë
de mensende laaj
de mond snoerenmaulkërvë
de muren ontdoen van (oud) behangpapierde mier aofstaeke
de neus snuitensnitte
de ogen uitsteken (fig.) kreete
de ogen uitsteken-uitdagenkrete
de pagina's omslaanblaerë
de pineutde klos
de plaat poetsenze boeltsje bijeenpakke
de plaats afgevensjjaajvë
de politiede bloo
de pot op!lêk ze mich!
de regen loopt van de dakpannend'iëze loope
de restauranthouder had veel meeëtersze froeten him de aure van de kop
de richtingsaanwijzer (van voertuig) gebruikenpinke
de roddelboekjesde bikskes
de roddelpersde bikskes
de schaatser reed buiten de lijnenhae rieëd n sjeef sjaats
de schrijnwerker tikte zijn klant op de vingershae klopde him bont en bloo
de slag van de klok is ontregeldde klok ès van slaog
de spoorwegent spoeër
de straten zijn helemaal leeggeen kat
de tandarts werkte op mijn zenuwenich kriëg ter de ziëmele van
de toogden tap
de trompettist had blaasproblemenhae hoch ën heil opgebloëze gezich
de vallende ziekte hebbende bëzikte hëbbe
de verst afgelegende waajtstë
de vogel komt niet terug om te broeden wegens gestoorddat n
de volgende dagende koeëmënde daog
de volle grond van de zaakden heile onderbênnel
de vrijage stopzettenhet aofmaoke, autmaoke
de waarde bepalentaksiëre
de waarheid moet soms ver gezocht wordenbau rook ès, ès vier, zaag te boer, en hae bloeësde èn nen doempende pieëdsstront
de weterketel opzettende maur ophange
de zeug is lopigze ès breestig
de zwijgende minderheid vormenden aaterhaom trèkke
deegbeslaog
deegkneedkistmoo
deegtrogmoo
deelpoeëse
deelnemenpartesepiëre
dèkdikwijls
dekensaode
dekzeilbasj
dekzijlbasj
dëlpërdorpel
dementkinds
demonstreren (ostentatief showen) wink
denappelsdenneknöp
denk er maar eens over nade zies mèr
denk na alvorens te pratenieës zëne mond aofvaege, en dan kalle
dennenappelsdenneknöp
dennenappelsdenneknüp
dennennaaldendennespange
dennesapdennekles
deppensoppe
depressie (f) mismoed (eg)
depressiefmismoedig
depressieféngezoenke
deprièngezoenke
dërpëldorpel
desnoodsèn geval van naud
destijdtoendertijd
deugnietonnèt
deugnietondieëntige praaj
deugnietbatteraof
deugnietstrëp
deugnietgaljaar
deugnietvlieëgël
deugnietjestrüp
deugnietje, rakkertjestrüp (ke)
deukbléts
deuk of uithollingzoenk
deur- of raamomlijstingsjembrang
deurkrukklink
deurlijstsjambrang
deurslotslieëtëlkoet
deurstijlsjevrang
deurwaardernissie
deurwaarderhussieër
dezelfdeden eeg
dezelfdeden eegëstë
dezelfdeden eegeëstë
dezelfdede eegëste
diarreesjijteraaj
diarreeden dinne
diarreede platte
dicht (-er) kot (-ter)
dicht bij mekaaropéén geplek
dicht dansensjoere
dichtspijkerentau-naechëlê
die doet ze werk beter...baeter ne kotte dikke, dan ne lange maogëre
die ging er vanonder!dae goenk zënen allee (gank) nogal ès!
die heeft het lelijk te pakkendaaj hèt het ferm zitte!
die heeft nogal lange benendaaj hètten haug ènkoeëme
die heeft nogal pretentiedas get gesjieëte !
die heeft nogal rode lippendaaj hèt den haon zene kop aofgebiëte
die is bijna doodhae lëp al métte plenk onder zën erm
die is er verlekkerd opldae
die is ferm verkoudendaaj hèt een goej klets te pakke
die is nogal bijgeschilderddaaj ès nogal opgeplamuurd
die is stapelgekdae hét nen hennëge toek gekriëge
die is wat bevoordeelddaaj hét e striepke viër
die is zo goed als dooddae ès wijdhiën ternoë tau
die speelde op!dae mokde van zen kloete
die van Gregoor in Eikde knaajnkës
die vertoeft in die middensdae kump zieëker aut dat sirkwie
die weet de klepel hangendae hètter n hèndsje van voert
die zit!tsjakka!
diefsjelm
diefjestreeper
dienbladsjinkblaod
dienstbaarheidswegservituut
dienstmeisjemoch
diep nadenkenspikkëlieëre
diepe halsuitsnijdingdeekoltee
dieptedieperik
dierenhandelaarbeistemërsjang
dievelings grijpensnoere
dievelings verhandelen van koopwaarsjachële
diggelen, schervengruzlëménte
dijbeensjinkël
dikploemp
dik (ke) bindtouw (en) zeel (zeler)
dik gatproemevloj
dik gegetenstijf
dik kindpoemelke
dik overdrijvenvannen mëg nen oëlefant maoke
dik persoonpapkèttel
dikbil (kalf) billeman
dikke (stront-) vliegroenker
dikke / luie vrouwflats
dikke billenproemevloj
dikke boezemgraute balkoeng
dikke borstenn vol staose
dikke bovenbillendikkë mikkë
dikke bromvliegroenker
dikke buikdikke kèttel
dikke buik (koe-) kèttel
dikke buikbierpens
dikke buikpap-pens
dikke lulkoekzever èn pêkskes
dikke memmendikke galette
dikke nekbloeës (-kaok)
dikke nekdikke blo
dikke nekdikke bloës
dikke nekdikke bloeës
dikke nek!grutshans!
dikke snormoestasj
dikke tegenslag hebbenvër joeng van te krijge
dikke tromgrooskès
dikke vlek (inkt-modder) kladder
dikke vrouwflats
dikke vrouwgoed gezatte
dikke vrouwflots
dikke vrouwmoekel
dikke vrouwteintonner
dikke vrouwvètte mossel
dikke, luie vrouwflats
dikker gewordenbijgekoeëme
dikkerdpapzekske
dikkerdpapzak
dikkerdpapper
dikkerd (-je)vètzak (vetzekske)
dikkerdjepapperke
dikwijlsdèk
dikwijlsden haaventijd
dikwijlsmei as ins
dingen die het licht niet mogen zienloesje zaoke
directdrek
discussiëren, tegensputterenvregële
dit staat me wel niet aan!sjaune boel, haaj!
diversevan allerlee
dodenaofmaoke
doe eens wat!bewaeg
doe wat je wilde maus zene gank gon
doe ze nog eens vol...tzelfste...
DoefDuw
DoefDrukkend warm
doek, doeken, doekjedoek, dik, dikske
doelloos rondkijkenkoekeloere
doelloos rondlopenrondsjoekele
doelmankipper
doelmankuppër
doen mislukkendoen aofkétsë
doen opmerkenattëndieëre
doen verdwijnensjamotieëre
doen verdwijnen-goochelensjammëtiëre
doen verliezenènpoejëre
dofferho
dofferhoeën
doffer en duivinhoeën en zaaj
dokkerenboddële
dokkeren-lawaai makenbodd
doksaaloksaol
dol gedraaidmërf
domonnieëzël
domstoem
domloemp-stoem
domloemp
dom dingtroela
dom kiekenstoem keike
dom reagerende (loempen) iëzel authange
dom vrouwstoem fleet
dom vrouwstoem trees
dom wijfkloekhin
dom wijf!loempe hin!
domheidonnieëzëlighèts
dominostekkerkattekop
domkopsteeniëzel
domkoploempe kloet
dommestoemerling
domme kiploemp keike
domme praatsjaele zevër
domme vrouwkloekhin
domme vrouwstoem wijf
domme vrouwtrien
domme vrouwstoem geet
dommerikkeike
dommerikaajl
dommerikonnieëzel menneke
dommerikmauliëzel
dommerikslimmeke
dommerikonniëzelèr
dommerikkoetaajl
dommerikloemperik
dommerikloempen aajl
dommerikloempe koe
dommerikmoette kaaf
dommerikmoette (ke)
dommerikmoette
dommerikdrommedaorës
dommerikdroemedaorës
dommerikdroemedaor
dommerikiëzel
dommerikkiëmël
dommerik (loemp) keike
dommeriksinterkloës
dommerikbloën
dommerikaad kaaf
dommerikkoekoek
dommerikkaaf van Mozës
dommerikkaaf
dommerikkaurieëzel
dommerikstoemme kloet
dommerikstoemërik
dommerikstoemen ajl
dommerikstoem verke
dommerikstoem kloet
dommeriktr
dommerikloempë beis
dommerikstoem sjëpsël
dommerikloemp vèrkë
dommerikdroemmëndaores
dommerikhooten heilëge
dommerikhoote sinterkloës
dommerik !stoem kloet !
dommerik !koekkëvaajfoog
dommerik !loemp keikë
dommerik !loempe beis !
dommerik !koetaajl !
dommerik !bloeën !
dommerik !doemkop!
dommerik (-en) kaaf, kaver
dommerik, onnozelaaronnieëzel menneke !
dommerik!keike!
dommerik!slimmeke!
dommerik(-en)moette(ke)s
dommerik(-en)stoem kaaf (kaver)
dommerik(-en)kaaf, kaavër
dommigheidloempëghèts
domwegstoemvoert
domwegstoemmëlings
domwegstoemelings
domwegstoem voert, stoemelings
donkerdoenkel
doodpiëtere
doodmètte paute umhaug
doodgestop mèt ojeme
doodhiemëlë
doodhiem
doodden hoek um
doodde pijp aut
dood gaanzen kammezol autdoen
dood zijnpiëtere zin
doodgaanhiemele gon
doodgaanthikske ümgon
doodgaanzene lëste ojem autbloeëze
doodgaanzëne lèsten ojem autbloeëze
doodmoebek-aof
doodmoepoemp aof
doodmoeaofgematteld
doodmoezoe miech assen moj
doodmoedaudmieg
doodopstik këpot
doodopmèt de toeng op de grond
doodoppoempaof
doodoppoemp aof
doodopvan de been aof
doodopzoe mieg assen moj
doodopdaudmiech
doodophondsmieg
doodschietenümlègge
doodskistzerk
doof als een kwartelzoe doof assen kwattel
dooiweeraofgank
doopbonensoekkerklitse
doopsuikersoekerklitse
door de losse akker / water / gras lopenspollë
door de weekswerdës
door elkaar zettendabsjare (én de loj)
door en door rotmoesrot
door en doornatklets- of poedëlnaot
door intens creperen van hoofdharenrhojmijt
door los zand lopenspolle
doorbladerenblaere
doordeweeksswerdes
doordraaien, wat gek zijndulle
doordrammenblijve zeeke
doordruk maken via kalkeerpapierkalkiëre
doordrukkenforsiëre
doorfeestennaachbraoke
doorgaansdoeër de bod
doorn (en) doeën (dieën)
doorn (en)doën, diën
doorn-doornendoën-diën
doornatmèsnaot, kwatsjnaot, kladdernaot
doornatzeeknaot
doornatslijknaot
DoornatZeeknoat
doornatkleddërnaoët
doornatzeeknaoët
doornstruikdiënstrauk
doortastende taalstroese kal
doortraptgeslieëpe
doorweektkleddernaot
doorweektkletsnaot
doorweektzeeknaot
doorweekt (nat)strontnaot
doorweekt zijnautdruppe
doorzettenvan ketaun gaeve
doorzettingsvermogenkaraktaer
dopingvëtêspillekes
dopjesstübkes
dorsen met de handvlieêgële
dorsvlegelklëppël
douanekemieze
douanierkemies
douanier (s) kemies (ze)
douchestortbad
downèngezoenke
draadvaem
draad garenvaem
draad rijgendriegë
draadjesvleesstoeëfvlees of koedële
draadvezels of bliezen (vb van bonen) vaeme
draagberriebûrrë
draagberriebrankaar
draaglampballëdeus
draagtaskerbas
draagtasjekëbéskë
draagvlaksjassie
draagzak (ken) toet (e)
draai om de orenaurvaeg
draaiingvroenk
draaikolkkimpël
draaimolenrroeps
draaitolkoekerêl
draaitolzingdop
draden langs de kanten van peulenvaemë
dragen tot het helemaal versleten isaofdraogë
dragen, droeg, gedragendraoge, droeg, gedraoge
dralenhoejere
dralensjippetiëre
dralensjippetieëre
dralensjipp
dralensjipotieëre
dralensjipetiëre
dralenlanterfantëre
dralenpingele
dralentrentele
drank morsenklatse
draperiestaor
drassigzoempig
dreigendreege
dribbelen (rond-) triep
driegen in zwijm te vallen, wankelendaozële
driekoningengebakkieëningskoek
drievoet takel(draaj-) pikkël
driewielertriporteûrke
driewielertripoteur
driezijdigdraajkantig
driftigrastig
driftig, onbeheerstpoestig
drijfnatzeeknaot
dringend moeten plassenkrimpe van de pis
dringend plasjehauch watter
drinkebroerslampamper
drinkebroerzauplap zaupkoe
drinkenpimpëlë
drinkenzaupe
drinken etenaateri
drinken, dronk, gedronkendrinkë, droenk, gedroenkë
drinkrietjespirkë
droesembezinksel dras
droesem van koffiekaffeidras
droesem, bezinkseldras
droevigbedrief--drieveg
droevigdrief
drogendreige
drolkiëtel
dromend nastarenkoekeloere
dromerdreemsus
dromerdreemsus (ke) ; sloëpkop
dronkaardzaotlap
dronkenstijf
dronkenbëzoeëpe
Dronken buiZwai...Dé hét 'n zwai én
dronken manspertsoonzaote lêmme (giel )
dronken uitdrukkingverzoeëpe gezich
dronken zijnhim üm hëbbe
dronken zijnzoe dik as doezed man
droogsjraol
droogkastdreiger
droogleggingdraenaasj
droogstoppeldreigen heireng
droogstoppeldreigen heiring
droogstoppel !dreigen heiring !
droogweide voor wasbleek
droogzwierdersentrifuusj
droogzwierdersentrefuusj
droomvogelsibbedee (ke)
droomvogeldreemsuske
dropzjuupke
dropjezjipke
druiloormutte
druipenrènne
druipnatzeeknaot
druivenwijndroeve
drukpressing
drukdoenerijbesjaar
drukke bedoeninggeloop
drukkend warmonwaeraèteg
drukkend warmbenaad
drukkend warmlaf
drukknooppitser
druktebegankenis
druktebesjaar
drukte makenteatëre
drukte makergraut lewaet
druktemakerbesjaarmaeker
drumstelbatterie
dubbele onderkinmoezêl
dubbele ploegnen ingelse ploeg
dubbele polsboord van hemdmaosjèt
duidelijk zat zijnnimei opzen paute konne ston
duim, duimen, duimpjedaum, daume, daajmke
duimendaumzauke
duimnagelpenais
duimzuigenfoetse
duimzuigendaume
duisterpotdoenkel
duister (-nis) doenkel (-e)
duisternisden doenk
DuitserPreis
duitsersmoeffe
duiveltje vaneen ventjekriekel
duiven die hun eten uit het veld halen (geen prijsduivben!) veldkaetse
duivenhokdauvekot
duivenhokdauvës
duivenklokconstateûr
duivenklokkonstateür
duivenliefhebberdauvepie
duiventilslaog
duivinzaaj
duizelenkwakkêle
duizeligdul
duizelig zijndulle
duizendschoonjoenggezêl
duizendschoonjoenkërkës
dun laagjelieske; vlieske
dunne afsluitdraadkijkedroëd
dunne regenfiemel raenger
dunne sneetjesdin liedërkës
durvenich daar, dich dörs, hae daar
durvendoore
durven (ik durf) (gij durft) dorre (ich daar) (dich dors)
durvergraute mond
durvergaljaar
duurkèstelëk
duurkostelëk
duur of goedkostëlik of dier
duwenpoempe
duwenne zjoek gaeve
duwenstoempe
duwendauwe
dwaas persoonkeike
dwars liggenterwiës zin
dwars, averechtsterwiës
dwarsliggenterwiës zin
dwarsliggerterwiëszak
dwarsliggervreg
dwarsligger (pers.) terwiëszak
dwarsligger (persoon) tërwieëszak
dwarsligger (persoon)tërwieësë
dwarsligger, wringer (pers.)kroemën almënak
dwarsliggers van spoorbilze
dweilsjroepdoek
dweilenopsjoere
dweilensjroebe
dweilensjroebbe

E

e-mailmeil
e-mailmail (-ke)
echtsërjeus
echterael
eekhoorntjeeekeënke
eeltzwieël
eelt't zwieël
een 'heilig' mannekeë këmienepiske
een 'laag-bij-de-grondse vrouwën aa klats!
een achterlijkene simpële
een afzetterne joed
een appeltje etennen appel knotse
een armzalig leven leidenpottëre
een beetjee prutske
een beetjeeu bietsje
een beetje doorgebogenkroempaetig
een beetje koudkaadaetig
een beetje kwaadkaudaetig
een beetje versnellenen vetês hoegger sjaokele
een ben bekafich bèn rats noë de K.
een bitsig antwoord krijgeneen sjeef krijge
een blauwtje lopenne kieëmel sjiete
een bluffer- hovaardigene kaole (sjijter)
een bocht van 90 graden nemenkot dër den drae gon
een dikke neusn noës waaj ne kloemp
een dikke snorne bossel onder zën naos
een dikke...een petat (van ne....)
een doosje duo-sigaartjestweilingskës
een droevig persoonnen drievigen apostel
een droog persoon (bakharing) nen dreige baekkem
een duif afklokkenkonstatiëre
een durverne kloeke
een dutje doeneffe gon knikke
een echte, de juistene richtigë
een ganse litanie (uitleg-verwijten) nen heile oreemës
een gastne kosganger
een gebrek hebbenget mankieëre
een gekne wieb - ne kwibus
een gekne wieb
een geknen haave gedredde
een geknen haave gejalde
een geraffineerdene gewiksde
een gewichtige uitspraake woëd van ne kilo
een gierigaardner grienen oepetoep
een gierigene grienen oepetoep
een glazenwasser die ladderzat isne krieëpele mètte stèk én zen viet
een goede rammeling krijgepetatte krijge
een grijsharige oude vrouwën graajs dauf
een groot gelukën eivëtige sjaos
een grotene jaap
een grote mondeen maul waaj een sjieërpoeët
een grote mond opzettenmaule
een haakske scheur in haar kleednen hoëk èn ze kleed
een handvoleen hampel
een hap (eten) ne boef
een harde keutelne ko
een harde slag toedoenen (krijgen) n goej watsj autdele (ènkassieëre)
een harde stamp of slag voetbal, vechten)ën kërmel
een harde werkerne woover
een heel grotene jaap
een heel grote....van haaj tot Zj
een hele hoopën zwik
een hele hoop uitleg-raadgevingen-verwijtende litanie van allerheilige
een hele prestatienen heile staut
een hele resemnen heile bennël
een hoger bod doenheige
een hoop gestommel op de vlieringe gebottël op den ieëverstaek
een inzinking, crisiseen kries
een jeneverkene kloeëre
een jongen waar vuur inzite dievëls mennëke
een kater hebbenho
een klein beetjee prietske
een klein stukje, dun gesneden stukjeë kleen liedërke
een klomp (je) ne kloemp-e klumpke
een knappe grieteen vêrsjaajning
een kouwelijk persoonne kaakrimper
een kwaad persoonne kojë
een kwade vrouween koj bet
een kwade vrouwmiss tangtang
een ladder in mijn kousenn reddel èn men hoeëse
een lelijke jasne mottege pit
een lelijkerdne vèrkëskop
een lichtgeklede vrouween geplokkë hin
een lichtgeraaktene simpele
een lief hebbenkinnes höbbe
een lief van iedereenn aofgelebb
een loer draaienne kloet aoftrèkke
een loopneusèn dröpnoës
een mager kindne maogërë piering
een mager uiterlijke sjraol gezich
een mager ventjee sjraoël mênnëke
een meisje bekruipenéén knoeppe
een mini-autoe klee bekske
een nietsnutne Jan mën K...
een nietsnutne kis-mën-kl...
een nietsnutne jan-mën-kl....
een nietsnutne liëgloper
een nietsnutne zero
een offerte doenènstaeke op
een onbehouwen mane beis van ne vent
een onverzorgde baardne wille baod
een oorvijgeen watch
een oorvijgn klets rond zen aure
een opgewekt ventjee joleg menneke
een opgroeiend kinde kaud joenk
een oude auto (moto)ën aad rosboër
een pak rammelzwiemël
een pandoering krijgenop zënen dèk (-sel) krijge!
een pandoering of afstraffing krijgennieët krijge
een piepklein appartemente dauvekot
een pijnscheut in mijn zijdene stiek èn mën zaaj
een pilaarheiligene baepaotër
een platte neusën boksërsnaoës
een pluk harenne stroef hoër
een preek afstekensermaune
een puntige BH aandoende tente opspanne
een raar gevale sjaajns man
een raar mannekene sjarel
een rammeling gevenènzeepe
een rammeling gevenzwiemel gaeve
een rammeling krijgen / gevenzwiemel krijge / gaeve
een rare ventnen aordege
een rondje kaartene p
één rotte appel in de mand maakt het overige fruit te schandvrig rijp vrig rot

E

een scheve hak gevensjampe
een schijnbaar braaf kindjeeen heilig beinke
een schommelpaarde sjokkepoej
een slaapkopne sloëpsis
een slageen watsj
een slag slaantoeppe
een slechte werkmannen halketie
een slomene flats
een spatje water'n sprats
een specialee geval epaot
een sprietje stroe spier stroj
een steek onder water geveniemed ne stiek zètte
een steel in een gebruiksvoorwerp stekenènstieêle
een stomp gevenstoempë
een stomp- (je) een stoemp-e stumpke
een storing op de lijn (lett / fig.) ne kink èn de kabel
een strengene koje
een strop plaatseneen strëp zètte
een studiejaar overdoen(e joeër) dobbëlë
een stuk brood door het panvet trekkensloore
een stuk gekloven houtne knab hoot
een taaienen helle
een tango dansenene sjoere
een tijdje geleden' n sjars gelieje
een tijdje geledenn sjars gelieje
een trap onder je gatne stamp onder zënë zolder
een trap onder zijn achterstene stamp onder zen voeër
een uitbrander krijgenn goej sjroemp krijge
een uitbrander krijgenn goej segaar rooke
een uitbrander krijgen (geven) noë zën vieët krijge (gaeve)
een verkoudheid opdoeneen klets opsjaare
een verkoudheid opdoenn klets raope
een verrekkelingë vrèekëlëk man
een vies, vuile mùannetjene sopjannes
een vreemde tongvale vrûmp aksent
een vrijpartije pètsje vraaje
een vrijpostig kindne wuldvank
een vrouw 'pakken'nèchëlë
een watsj um d'aure'n oorvijg
een windeln wènnel
een wispelturig kindeen strëp van e kènd
een zeikerdë zeekzekske
een zuurpruimne zoeren apostel
een zuurpruimeen dreig proem
een zwaar gevale sjauw man
éénpersoons zitzetelklupzaetel

E

eergistereneigistëre
eerstdaagsstrak of mörgë...een van deeis
eerste baardgroei van jongelingmëlkbaod--mëlkhieërkes
eerste baardhaartjesmölkhieërkes
eerste mis (van 7 H) vrigmès
eersteling, kalf van 1 jaarieësling
eerzuchtambiese
eet je telloor leegfraet zënen troëg liëg
eetketeltje (voor soldaten ten velde) gamél
eetpauzesjaf
eettrog voor varkensvèrkëstroeëg
eeuwigeivëtig
eeuwige verliezerloezër
egelstiekelvèrke
egelstieëkëlverkë
eggenekspadere
egoïstpensbeis
egoïsteegezinnëge
egoïstdikke pensbeis
egoïstpenszak
egoïst !pensbeid !
egoïstischeegezinneg
ei in het vlies, zonder schaallieze-ee
ei, eieren, eitjeee, eeër, eeëke
ei, eieren, eitje (s) ee, eer, eekë (s)
eieren in gehaktvoëgelnèskes
eigeneegëste
eigen schuld, dikke bultdas krek goed
eigen schuld, dikke bultzjus tegoej !
eigenaardigkerjeüs
eigenaardiggrellig
eigenaardigkemik
eigenaardigaordig
eigenaardige persoonne raren tis
eigenaardige zaken doenraar toeren authaole
eigenaardigheidkërjeuzeteit
EigenbilzenEegebilze
eigenwaanprëtense
eigenwijs mensblotskop
eigenwijzeblotskop
eigenzinnig kindaofao terriebel
EikEek
eksterhennoe
eksterennoe
eksternennoe
ekzeembraodse
ekzemasjörf
elastiek (-je) lits (-ke)
elastiek (-je) rubber (tje) litske
elastiek, kousenbandbênnël
elastieken kousen ophouderhoeêse bendel
elastiekjelitske
elastiekjelaerkë
electriciteitelentrik
ellendemisi
ellendemisiëre
ellendemezieëre
ellendemesiëre
ellendemesieëre
ellendelingverrêkkeling
ellendeling!stëk verdriet!
ellendigmizzeraobel
ellendigmizeraobel
ellendigmisëraobël
ellendiglammentaobel
emmertop
en daarmee basta!puntkomma on de laajn
en dat was pas het toppuntda wor pas de kloe vant verhaol
endeldarmaosdêrm
endeldarm (aarsdarm) aosderm
ener- of anderzijdsvan den ene of aandre kant
energiefoep
enerverend rondlopenrondtriepële
enge muziekgefiedel
enigszinsietofwat
enkeleintëge
enkeleettelëke
enkele (geen enkele frank op zak hebben)(genen) insëtigë (frang op zën mieëlë hëbbë)
enkele ploegne franse ploeg
enormgrêlleg
ent, lootgriffël
enz.....en honderd en gënéén
er aan zittentraon goën
er achtertraaternoë
er bekaaid uitkomenter besjieëte autkoeëme
er door drukkenpoessieëre
er dwars doorheenlos tër dër
er een knoeiboel van makenget aofsmoddëre
er goed van langs gevenènpaepëre
er hangt onweer in de lucht (fig.) tès wir groemeles
er in zittentrèn zitte
er is sprake vandoë ès kal van
er naar toetraer of triën
er niet goed tegen kunnenet nie konne laaje
er niet uitzienop genen ürgel trèkke
er op los pratenkwebbële
er op wijzenappeliëre
er op wijzenop ten ingel staute
er over zwijgenzene kop triëver haage
er tussenuit trekkenvoertritse
er uit gooien !traut kegëlë
er uit trekkentraut trèkke
er vaart achter zetten(van) kevie gaeve
er vaart proberen achter te zettenpoessjë
er van onderriepe snaaje
er van onderribbëdëbie
er vandoorriepe snaaje
er vandoor gaanhim smaere
er vandoor gaande pist èn gon
er vanonderfoetsjie
er vanonderde voeër op
er wordt gezegd dat..der ès kal van dat...
er zijn mensen die kunnen meeluisterenbau haoge stoeën, zitte ook mèsje
er zit een ekster in de noten, ze krabt in de bramen, er heeft een koe in 't zand gepist, als het spek af is hangt de wisextra nota, krabbe de brim, koe santepis, aspecavis sanctuis
er zorg voor dragengoj slon
erachtertraatër
erekoerkoer dhonneûr
erfmèstef
erggrellig
ergkrimeneil
ergterriebel
ergvreed vreselëk
ergbeistig
erg bleek uitziend persoonpietsje den daud
erg onderdanig persoonsloef
erg veelgrellêg
erg zatkrimeneil zaot
erg, menensgrellig
erg, menenste meines
erge hoofdpijnsjael koppaajn
erge schrik hebbenmèt de poepers zitte
erge zin hebbenhet iëk mich...
ergensürgës, ürrës
ergens met veel waardering over sprekensteetë
ergens staan te 'vrijen'helvëre
ergens tegenaan schurensjroempê of sjoere
ergens vanaf rollenaofréddëlë
ergerensjangenieëre
ergernissjangering
ergernisbezikte
erheentrieën, derhieën
erlangstërlengs
erlangstërnaeve
ermee stoppenhim aoën de kapstok hangë
ernatërnoeë
ernaast pakkenet noëkieke hübbe
ernstigte meines
eroverheentrieëvër voert
ervanonderriepe snaaje
ervaringondervènding
ervoortërvieër
etennamme
etennemme
etenbikke
eten van hard fruitknotse
eten, ik eet, jij eet, hij eet, wij etenaete, ich aet, dich its, hae it, vae aete
eten, at, gë(g)etenaetë, oet, gëaetë
ettermetiëre
ettermëtieëre
etterend zweertje in omgeving mondsoekkerbraots
eventjeseffëkës
eventjeseffe (-kes)
eventjeseffe
eventjes binnenwippen (effe) umkoeëme
everzwijnwild vèrke
exclusief mannelijk gezelschapzjiggolo
excuseer!gepermetiërd
excuus van een dronkaard...ze zien wol dattich gedroenke hëb, mèr dattich dos hëb zien ze nauts
expresmoedwillës
extrabautenaut
extratrop tau
extra eterskosgêngers

F

fabrikaasjfabricatie
faillietvan de plank aof
fallietvan de plank aof
fanatieke persoonijzerfraeter
fanfare muziekoempapa
fantastisch mooimanjefik
fantastisch!wa-tink-tich!
farçeurwabbe
fatsoenlijkerdentelëk
fatsoenlijkkonvenaobel
fatsoenlijkvërstennig
fatsoenlijkordentëlëk
fatsoenlijkvërstennëg
favoriserenvërtrèkke
feeksaa toj
feeksaa kanaj
feitelijkeegelëk
feltemeines
FerdinandFeng
fermbra
fermgrêlleg
fermpermantig
fermsjauw
ferm mooibra sjik
ferme prestatie!sjapoo
fffftt en hij was wegroetsj, en hae wor voert!
fiergruts
fier (zijn)fël (zin)
fiets met terugtrap remnen torpedoo
fiets met versnellingentoeristëfits
fietsen, hard rijdenpedallieëre
fietsenherstellervilomaeker
fietskaderstang
fietspadvilobaon
fietspad (-paadje)vilowaeg (villowèskë)
fietswegvullobaon
fijn (gekloeven) hout, dienstig om de stoof aan te makenfoenkëlhoot
fijn (gekloeven) hout, dienstig om de stoof aan te makenfinkelhoot
fijn gekapt houtfinkelhoot
fijn stookhoutfinkelhoot
fijn zandkritsël
fijne regenmëggepis
fijne regen / sneeuwfiemel
fijne regen of mistnuffel
fijne sneeuw of regenfiemëlsnei of -raenger
fijne zandsteenkritsël
fijtnaogelrank
filosoferenprakkeziëre
fittingsoeket
fittingsekae
flaajmfluim
flatterensjarmiëre
flauw smakendwêps
flauwe plezanteflaaërik
flauwe praat vertellenzwansen
flauwekulzever èn pekskës
flauwekulzwans
flauwekul vertellenzwanse
flauwerikflaaë plezante
flauwerikdreigen apostel
flauwerikhaave ziete / gezaate
flauwvallenne bloedopdrang krijge
flauwvallenvan z'ne klot gon
flessenopeneraoftrèkker
flierefluiterlanterfanter
flierefluiterbao vivao
flikkerenpinkële
flink etengoed bènnelöppele
flink, knap (meisje) hénnëg
flippendërsloeën
flodderenlubbëre
fluimflaajm
fluimenflaajmë
fluisterenfiezele
fluisterenfiezëlël
FluitFleet
fluiten, floot, geflotenfleete, flèddë, geflèt (gefloeëte)
FluitjeFleetsje
FluitketelFleetmour
fluitmoorfleetkèttel (-maur)
fluweelfloeër
foefelaar, bedriegerfoetsër
foefelenfoetële
foeifoj-foj
foeifaovei
foeifaovij
foei !faovij !
foei!da trèkker nie op
foetelenfoeffele
folderplojblaedsje
fonkelnieuwfoenkëlnauw
FoppenVerneeike of Foepe
foppen, fopte, gefoptfoeppë, foeptë, gefoep
fopspeenfoets
fopspeenluts
forcerenkreviëre
Ford werd gebouwd in deze vijvers op door stoommachines ingeheide palenDobbelsberg vaajvers
forget it!de bok zen Kl...
formidabel en fantastischformëtastës
fors gebouwd mangaljaar
forse duwdzoek
forse kerelmanskieël
forse porzjoemp
fotopetrèt
fototoestelkoodak
fototoestelkodak
FrançoisSoj
franjefronzjel
franjesfronzjelkes
franjesfronzjele
fratsenkiere
frêlekwekkëlëk
frêle beentjesspikkë
frikandelboelèt
friskiel
friskëllig
frituurfritkot
frivole vrouwmaddelao
frivool meisje / vrouwhete bliksëm
frunnikenfriemele
fuchsiabellëkes
fuchsiabêlkes
fuchsiabel (le) kes
futlooslamlendig
futlooslam (ë) lendig
futlooslamlendëg
futuliteitflaïghèts

G

ga even opzij, pas opsjau dich
ga maar langs achteraaterum èsset te doen
ga plassenich goën em ès aofzjoeggele
ga toch weg!bloës mene zak op!
ga weg !bol ët ëm aof !
ga weg!gank op (aon) !
ga weg!trappët ëm aof!
gaan bratsenop de zjoegel gon
gaan ruziënvregel krijge
gaan slapenén zenen tram kraupe
gaan slapen of rustenzich niërlègge
gaan stappengon zjoegele
gaan stappenopte boemel gon
gaan stappenopte zjoegël gon
gaan winkelenkemisses gon doen
gaan, ik ga, jij gaat, hij gaat, wij gaangon, ich gon, dich gees, hae geet, vae gon
gaandewegvan lieverlee
gaarmörf
gaarmürf
gaarmërf
gaat het (laconiek) zal et gon!
gaatjeprut
gaatjekietsje
gaatjekaajlke
gaatjefloeperke
gade, evenbeeldgoj
gaengigbeweeglijk
galakostuumpittelêr
gangnère
gang, gangen, gangetjegank, geng, gengske
gang, gangen, gangetjegank, geng, gengske
gangreenkaus vier
gansrats
gans en niet stukaolëk
gaper, leegloperkoekeloerës
garderaobkleerkast
garengaoën
garendraadjevaom
garendraadjevêts
garvebèssël
gas geven (van) kevie gaeve
gasbellen opgooien, bruisenbroebële
gasgeven (van) ketaun gaeve
gasgevenpetrol gaeve
GastonTao
gatkoet
gatpolder
gat (en) koet (er)
gat, gaten, gaatjekoet, koeter, kietsje
gat(en)koet(er)
gatenkoeter
geagiteerd praten (tot het schuim op de lippen staat)sjaumë
gebakpoeffer (ke)
gebakjepateeke
gebakjetoertsje
gebarstengebos
gebarstengekroëk
gebintesjerpaont
gebladertegeblaerte
geblafgebiël
geblutstgënèts
gebogen rugkroef
gebonden uiteinde van een zaksmoek
geboren op 1 aprilprilgek
gebraden fijngesneden spekkrêpkësspek
gebrekmankement
gebrekmank
gebrek (-kig) makkëment (-ig)
gebrekkigmakkementëg
gebruikelijkgengeg
gebruiktokkaozje
gebuisdgesjees
gecoverdnoëgezoenge
gedaangedond
gedaanopgësop
gedaanaofgelope
gedaanieëver en aut
gedaan !doeëmèt ès te kal aut
gedistingeerdprofijt
gedoegedo
gedraag je !vieg tich !
gedraag je!vieg tich!
gedrevenheidkevie
geduldpassiaos
gedurig aanalmértau
gedurig aanalmérdoeër
gedurig aanden heilen tijd
gedurig aanaoneenhatëtig
gedurig aanallëmëraaj
gedurig aanpermënent
geef hem geen aandachtgebieër nie noë him
geelachtige wortelen voor koeienvoervoejërwottëlë
geelzuchtgael verf
geen aandacht aan schenkennie hieën prëbieëre
geen centgeen sol
geen enkelegenen insëtige
geen geldgene rotte kloet
geen geldzoe erm assen (kërk-) rat
geen geld hebbengene rotte frang höbbe
geen goede manierenhondsmeniere
geen manieren!opgetrokke ènt bos!
geen middelgene mwajae
geen middel (moeite) gene mwajae
geen nutgeen avaose
geen sikkepitgeen sjik
geen snarsgeen fleet
geen spek voor mijn bekdat gojt mich nie
geen telefoontje betekent meestal goed nieuwsgee nauws, goed nauws
geenééngeeninkel
geenszinsbelange nie
geestdrift, tevredenheidfëllighèts
geestelijk gehandicaptaaterlëk
geestelijk gestoord (ook : zat) bewimpeld
geestigammëzant
geflest, gebuistgebaus
gefopt, afgetruggeldbësjieëte
gegarandeerd !garëntie !
gehaastopgejoch
gehaastgepressiërd
gehaastgepressi
gehaast zijnhingste
gehaktfrikassee
gehakt stroheksel
gehakt veevoederheksël
gehaktbalfrikkëdel
geheimzinnigefiloe
geheugenmemoeëre
gehoorzamenlijstere
gehoorzamenleistere
gehurktop zen heikskes
gehurktop zen hauke
geIrriteerdkriekelëg
geïrriteerdkregelig
geïrriteerd zijnop ze pieëdsje zitte
gejaagd zijnzen kas opfraete
gejaagd, zenuwachtiggëjoch
geksimpele
gekbetoeterd
gekhave gare
geksjüppedam
gekgetoekde
gekgetoek
gekgetik
gekkirrewiet
gekhaave ziete
gekhaave gaore
gekhaave gaare
gekkwieb
gekwieb of wiebës
gekzwakzinnege
gekhaave getikde
gekhaave gejalde
gek !gejaldë !
gek doende klauwn authange
gek gedraaidzoe zot as n aaterdiër
gek mannekesuskewiet
gek wordende krelkës (-zeek) krijge
gek worden!op zëne kop valle (en blijve teokke)
gek zijnn sjroef misse, kwijt zin
gek zijnze vange
gek!de bès toch nie goed èn zene kop!
gekap hout voor kachelvoenkëlhoot
gekende nietsnutgepatentiërde liëgloper
gekheidkloeteraaj
gekietelkille-kille
gekke triengekke ploëster
gekke triengekke plo
gekke vrouwsj
gekke vrouwgekke ploeëster
gekkigheidkloeteraaj
gekkingekke ploeëster
geklaaggelammentieër
geklitte harenvlaester
geklitte harenvlaesters
geklungelgekoettër
geklunskloemmel
geknoeigefoddël
gekoekte kolenas(-sen)krik(kë)
gekraakt of gebroken zijngekroëk zin
gekreuktverkrinkeld
gekreuktverkrinkelt
gekroëkgekreukt
gekrokgebroken
gekruld haarkrolle
gekwetstgeblessiërd
geladen borstendikke memme
geldknotse
geldpoenkie-poenkie
geldsoeze
geldkneep
geldpoenk
GeldSolle
geld afhandig makenaofpingële
geld bijeenleggenoppen heepke goje
geld bijhalen omdat men niet genoeg op zak heeftzakloope
geld gaan bijhalenzakloope
geld met hopen binnenrijvenjoengêle
geldbeugellaer
geldbeugelportemënei-porteful
geldwolfgeldwoof
geleden, voorbijeverlieëje
gelegenheidokkaozje
geliefd zijnaontrèk hëbbe
gelijkegaol
gelijk (welke ) prêl
gelijk(-spel)boef
geluid van kokend watergebroebël
geluid van slaande regenzauwen
geluksjaos
geluktauval
gelukkiggëlèkzaolig
geluksbrengerknaajnspaut
geluksbrengerhinnepaut
gelukskindjekieëskindsje
geluksvogelsjaospin
geluksvogelsjaosjaar
geluksvogelsondeskènd (-kindsje)
geluksvogelprijsdauf
gelukszaksjaosmaul
gelukszakpiet
gelukszaksjaosaar
gelukszaksjaoszak
gelukszak!sjaosjaar!
gelukszak!sjaosaar
gelukzaksjaospie-sjaosaar
gelukzaksjaospie
gelukzak!sjaosaar
gemaetënipt
gemakkelijkmèt graut gemaok
gemakkelijkhenneg
gemakkelijkasse fleetsje vannen sent
gemakkelijke opdrachtmakkie
gemalen rode baksteengrèvvël
gemeen lachengrienlaachte
gemeendte mein
gemeendte meinës
gemeend, echtte meinës
gemeenplaatsklisjee
gemene lachgrienlaach
gemene vrouwklats
gemene vrouwklatshoer
gemene vrouwsloerie
gemiddelddür de bot
gemiddelddoeër-de-bod
gemiddeldedëreengenoeëme
gemiddeldedër de bod
gemorsgebraddël
geniepigaater de règ
geniepigaaterbaks
geniepig persoonpaljas
geniepigaardvalse kaotër
geniepige prik uitdelenne sjeeve zètte
genietenbegaspële
genietenproffetiëre
genietenprofetiëre
genietenzen hat ophaole
genitaliënklokkespieël
GenkGink
genoegzat
genoeg drank opgeloje
genoeg drank op!geloje
genoeg hebbendik zin
GeorgesZjors
gepermiteerdgeetet zau e bitsje
gepeupelkras van volk
geraakt, gekgetoek
geraffineerd (persoon) geslieëpe
GerardGra
gereedvi
gereedvië (r) dëg
gereedvieërdeg
gereedviër (d) ig
gereedviërdig
gerimpeldverrumpeld
gerimpeld, haast doorzichtig papierkrèppëpier
geroosterde brokjes broodkroetaos
gerstgas
geruchten zijn altijd een teken dat er echt iets aan de hand isbau vieër ès, ès doemp, zaag te boer en hae bloësde èn ne pieëdsstront
geruisgeritsel
geruisloos er vanonder muizenvoertnissële
geruitmèt karrookes
gescheidengesjèd
gescheidenvan één aof
gescheidenvenéén
geschoktgepak
geschondengesjandeliërd
geschreeuwgesjoe
geschreeuwgekaek
geschudgezjoegel
geschuurkrèts(-ke)
geschuurdgesjraep
geslaagdtërdoeër
geslaagdterdoër
geslachtgeneraose
geslepen zijnvossekloete gaeten hëbbe
geslotentau
gesmolten boter met bloemroe
gesmolten sneeuwprets
gespgasp
gestelkaruur
gestolde jus, geleiklibber
gestoordesimpele
gestribbelgevregel
gestrikt goed ontrafelenautreddele
getettergekaor
getiergesjamfoeter
getiktmësjochë
getiktesjüppe gek
getoast brood met eikrok mëdam
getoaste snede brood (met kaas e / o hesp) krok mesjeu
getreuzelgetrent
getreuzelgesemm
getrouwdgebonne
geurreiksel
geurenreike
geurflaconreikselfleske
geurwaterreiksel
gevaarlijknietelëg
gevaarlijkpriekël
gevaarlijk chauffeurkojboj
gevaarlijk doenkwikkële
gevaarlijke auto / motodaudskis
gevaarlijke ondernemingnen heten iërappel
gevallen...klabats!!!
gevangen nemenknoeppe
gevangeniskesjot
gevangenisprezoeng
gevangenispërzoeng
gevangenisprësoeng
gevangenisbak
gevelfësaat
gevelpankantpan
gevenlange
geven, gaf, gegevngaevë, goef, gegaevë
gevoelig of onderhevig aan ietsplichtig zin on get
gevoelig, lichtgeraaktlich gerok
gevoelige persoonne krintekakker
gevoelige persoonkrintekakker
gevolg van onzachte aanraking met scherp voorwerpkrets
geweeklaaggelammertiër
geweld aandoenforsieërë
geweldighatstikkëtig
geweldigbenkelëk
geweldig (bedankt) graosëlëk
geweldig tekeer gaanautroeëze
gewiekstden dievel te slim aof
gewoon wordengew
gewoonlijkmeestës
gewoonlijkgemeinlëk
gewoonlijkdër de bod
gewordengewiëne
gewrichtsreumasijatik
gezaaggësemmël
gezadeld en gespoordmè pak en zak
gezelschapkompenie
gezelschapkompënire
gezevergesemm
gezichtsmoel
gezichtbakkes
gezichtfassaat
gezichtfassaad
gezichtfësaat
gezinhaushaage
gezochtgezoeke
gezucht, gëkaajm
gicheltrienlachebek
gieriggrien
gierigsjraoperig
gierigpinnig
gierigzo grien as saffroeën
gierigaardgriene
gierigaardpensbeis
gierigaardpin
gierigaardhapsjaar
gierigaardkrintekakker
gierigaard!griene oepentoep!
gierigegrien praaj
gierige !pensbeis !
gierigheidbeistighèts
gietensjèdde
gietenStr...raengere
gieten, hard regenenzwauwen
gieterspeet
gietijzerenfaonte
gietkansnel
gij, smeerlap!doe së dieëgniet!
giletkammezol
ginderdoeëginds
gipsplaoter
gipsplo
gips, plaasterplaatër
gipsverbandplo
gissenroje
gissenter ne slaog noë slon
gitaar spelentokkele
gladglibberig
gladglaotëg
glad misvierkanteg terlengs
glas, glazen, glaasjeglaos, glaozer, glaeske
glasachtig-doorzichtigglaozëtig
glasgordijnenvitraasj
glazen knikker met vlammotiefmiëlëkë
glazige (v doorgroei) aardappelenwotterzékskes
glijbaansjroevelberg
glijbaanroetsjbaon
glijbaan bergafreddëlberg
glijdenroetsje
glijden op ijs of sneeuwsjambrikke
glijden, schuivensjaajve
glijenglibbere
glimwormvieërmoj
gloednieuwfinkelnauw
gloeiendvlamm
gloeiendglaajntig
gloeiend heetgloejëtig
gloeiend heetglaajntëg heet
gloeiend kwaadbriesëtig
gloeilampjeampoel
gluiperdstreeper
glurenloenke
godgeklaagdabominaobël
godgeklaagdvlammëtig
godgeklaagd (schande) godslauzëtige (sjaan)
godzijdank!dank ten hiemel!
goed bewaren, verzorgengoj sloeën
goed bij kas zittenèn goej doens zin
goed doorbakken spekjeskrêpkesspek
Goed doordrinken in CaféLampette
goed gedaan!sjapoo
goed gekleed mansjikken tip
goed gemutstgoed gelaump
goed ingelicht!de biech gegaeve!
goed lopendgengig
goed of slecht humeurgoej of koj zin
goed oplettenèn de faar haage
goed oplettenaut zen koeter kieke
goed oplettenzen koeter heil oeëpehaage
goed zate ferm stëk èn zene koljee
goed zijndooge
goed zo !allabonneûr
goed zo!alla bonneûr
goed zo!allabonneûr
goede en werkkledijszondëse en koj kleer
goede genade!zjemënich!
goede sier makentsjaun waer autmaoke
goederenmarsjendies
goederentreinmarsjendies
goedgeluimdgoedgemoets
goedhartige vrouwmêchël(ke)
goedkeurengoed kalle
goedkoop verkopenvërpatsjë
goedvindenapprësieëre
goestingkrievel
goestingtrèk
goesting doen krijgenwatteraetig maoke
goesting krijgende krievël krijge
gokkenspek
golvend haarbekke
golvend kapselbekke
goochelensjammetiëre
goochelensjammëtieëre
goochelenzjoenglieëre
goochelen (met bal, cijfers, woorden...°zjonglieëre
gootkonzjël
gouden harthat van koekebraut
graafmachinegru
graaggiën, gan
graaggieën
graaggan
graandorserdosmiële
graatmagerhootmaoger
graatmagervel iëver de kniëk
graatmagerzoe maoger assen gor
graatmagergroeëtmaoger
graatmager persoondas mei knoeëk as spek
grafdelvergraofmaeker
granieten straatstenenkènderkëpkës
grapkl
grapjasgrappemaeker
grappenkloetëraaj
grappenmakerfarseur
grappenmakerwabbe
grappenmakerzwanser
grappigkl
grasbegroeiinggroes
grasland met wild graswèdsjë
grasperkpeloes
grasperkp(ë)loes
graspleintjebleek
graspleintjeploes
grasveldjegroes
graszodegroes
graszodestroef graos
gratis (tijdelijk) medebewonerkosgênger
gratis en voor nietszau mér (vür niks)
greepne stroef (graos, hoëre)
greintjegriezelke
greintjegriezel
grendelsjaajf
grendelgringel
grenspaaltjeraajsteen
grensrechterlienekesman
grenzen (aan)reene (aoën)
greppelgraach
grienenkrinsele
griepachtiggripaetig
griesmeelpapsmoel (-pap)
griesmeelpuddingsmoel (-pap)
grijnslach (-en) grienlaach (-te)
grijnslachengrien laachte
grijpen naarsjaare
grillen-kurenkiere
grindgroevekiezelkaul
grippakvas
groeienwasse
groeienwasse (wachsen)
groenpoeërgrien
groen hopjegreen kliske
groen hopjezjuupke
groen hopje, gommetjezjupke
groen mals dropjegrien zjupke
groene dropgrien zjipkes
groene keelpastillesgrien zjupkes
groentenleguume
groententuinhoeëf
groepjetrubbelke
groetenkomplëmêntë
grof woordgebruikplatte kal
groffisnaogelkruidnagel
grommelaarknorpot
grommelaargroemelpot
grommelaarbroembaer
grommelaargrommelbaer
grommelaar-grommelbeestgroemelbeis
grommengroemmële
grommengrooze
gronddrêk
grond machinaal fijn makenekspadëre
grondelgieëf
grookte haringbëkkem
groot dingne jaap, ne joekël
groot en mager persoonlange zwik-zwak
groot en omvangrijk (werk, boek)kloefer
groot en sterkstroes
groot lichtfaar
groot menszwik-zwak
groot persoonlang zwik
groot stukkoekël
grootdoenerpoekhans
grootlichtfaar
grootoudersgrautaeërs
grootoudersgrutaeërs
grootspermanteg
grote afstand tussen...kloeëf
grote dommerik !vlammëtëgen iëzël
grote ellendedikken ambras
grote foutkieëmël
grote handenhaan nwaaj koeëlesjoepe
grote handensjoeppe
grote handenkoeëlësjoebe
grote handen (schoppen)sjoepë van haan
grote handen, poten, klauwenpei
grote hondloebas
grote honger hebbensjael kieke van den hoenger
grote kerelbaer vanne vent
grote lange spijkerskiëpernaegel
grote loebas (mens-dier) wuiles
grote lummel !flap !
grote mondsjierpo
grote mondsjier (-poeët)
grote mondgraut lëwaet
grote mondgraut bakkes
grote mondbebber
grote mondmauleman
grote mondmaul
grote mondsmoel
grote mondlank bakkës
grote mondlank blaod
grote mondbakkes
grote mondsnep, snebbel
grote mondsnedder
grote mondzwetstrien
grote mondsjieër
grote mondsjieërpoeët
grote mondzwedder
grote mond opzettenmaule
grote mond, vuilprater !strantë maul !
grote mond!graut lewaed!
grote mond!mauleman !
grote mond!mauleman!
grote mond!snéddër
grote oneerdikke sjaan
grote onverzorgde nagelssjoepe van naegel
grote passen zetten bij het marcherensjrieë
grote persoon / dier of zaakgaljaar
grote pratermauleman
grote schande (gods-) lauzëtige sjaan
grote schandegloejentige sjaan
grote schandedikke sjaan
grote schreden zetten, snel gaansjörge
grote spijthatpaajn
grote stappen zettensjrië
grote stommerikgloejëtigën iëzël
grote tromgrooskés
grote zeveraar!dikke kwatsjkop!
grote, lompe ogenooge waaje kaaf
grotergrütter
GuillaumeGiel
gulpgaor
gulzig etensloekke
gulzig etenfauze
gulzig etensloeke
gulzigaardfraetzak
gulzigaardsloekker
gulzigaardsloeker
gulzigaardpenszak
gulzigaardslampamper
gulzigesloeker
gulzige etersloeker
gum of tabak kauwensjikke
gummetjekliskë
gummikautsjoe
gummi laarsenbottinne
gutsende regengoetsende raenger

H

haakklam
haaknaaldenkrosjieërnülle
haar-of papierklem (men) klipke (s)
haar-ponyfroe-froe
haar, haren, haartjehooër, hoeëre, hieërke
haarbles (je) froe-froe (ke)
haardotkoef
haardot (je) koef (kufke)
haardotjekoef
haargelbriljantin
haargolfpermënaot
HaarklieverHooirkliever
haarklittenvlaesters
haarknotdotsje
haarkrullenbekke
haarkrulspeldenkrolspangë
haarpelletjessjilferkes
haarponyfroefroe
haarstukjepostisj
haarstukjetoepèt--postisj
haartressenvlaesters
haaruitvalreizël
haarverlies (-zen) rijzel (-e)
haarverstevigerpliks
haarwrong (-etje)koef, kufkë
haasje overhaeske ieëver
haasje overbokspringe
haast onleesbaar geschriftdektaursgesjrif
haastenspoeje
haastighatstiek
haastighor, hor, hor...
haavëshalverwege
hagelpatroonkërtoesj
hagelslagmauzestrontsjes
hagelslagmauzekiëtële
hagelslagmauzekiëtelkes
hagelslagmauzekieëtëlkës
hagelslagmauzeki
hagewindepispètsje
hagewindespispètsjes
hakbijl (h) oks
hakenkrosjiëre-krosjetiëre
hakenkrosjiëre -krosjetiëre
hakenkrosjieëre -krosjetieëre
hakenkrosji
hakenkrosjetieëre
hakenkrosjëtiëre
hakenkrosjiëre
hakmeskrestel
hakselaarheksëlmësjien
half en halfhavelings
half-gek, onnozelkwiëzëlaetig
half-ontwikkeld visjekoelëkëpkë
halfkorte jasdemiesezao
halfmager spekgerijg (geriëge) spijk
halftimeonder de haaf
halfweghaaverwaege
halfzacht persoonziete
hallojow!
halssjabberrnak
halsstroeët
hals / hoofddoekplag
hals over kophoddel-de-boddel
hals-over-kophoddël-de-boddël
halsdoekplag
halsdoekflaar
halssnoerkoljee
halstertoom
halve garesjöppe gek
halve garekwiet
halve garekwas
halve garekwieb
halve zothaave ziete
hamsjink
hamsterenoppotte
hand (je) volhampel---hempelke
handbediende molen om het kaf van het koren te scheidenwanmieële
handborstel om dieren te kammenroskamp
handdorservlieêgel
handel drijvenkommerse
handelaarmersjang
handelaarmarsjang
handelaarkommërsant
handelen, sturenmannevri
handenpollëkes
handenfikke
handen als klauwensjoepe van haan
handighênnig
handighénnëg
handig, knapmennëg
handjespollëkës
handkar (-retje) stautkaar (-kaerke)
handschoenenhaase
handtassjakosj
handtassëkosj
handtaskerbaske--kalbeske
handtassakosj-sjekosj
handtasjeposjèt
handtekeningkrabbël (-ke)
handtekeningkrabbël
handvathantëf
handvathant
handvolgrieëp, hampel
handvolhempelke
handvolhampël
handvol wolplok
handwarmers aan stuur van fietsmoeffël
handweegschaalpingel
hanekammensoepkanterellesop
hangenboem
hangenboemële
hangen aanboemele
hangertjestiti hanghang
hanggordijnstaor
hangklokregelateûr
hangslotklauster
hangweegtoestelletje met trekveerpingël
hapboef
hap (-je) boef (bufke)
hap-hapjeboef-bufke
hap, happen, hapjesbrok, brèk, brèkskes
hap, hapjeboef, bufke
hap, happen, hapjeboef, boefe, bufke
happigheppëtig
hardteig
hardti
hard discussierendaenê
hard doorrijden, -lopen, -gaandoeërpieëzë
hard duwenstoempe
hard fietsenpedalle
hard fietsenhel jaoge
hard gebakken lap vleesne sjoenlap
hard gebakken stukjes spekkrepkesspek
hard lopensjeeze
hard lopenkêtse
hard lopenbieze
hard lopen (als een paard) kërdoeffe
hard lopen / fietsen / stampenvlamme
hard op de pedalen drukkenstoempe
hard pratentoete
hard regenengoetse
hard regenenkladdëre
hard regenenkladd
hard regenenzeeke
hard regenenzwauwe
hard remmenalles taugoeje
hard rijdenjalle
hard rijdentrop los paerë
hard rijdensnorrë
hard rijden / sjottenknallë
hard schotkërmêl
hard schotpegel
hard schreeuwensjoeë
hard slaantoebakke
hard stuk vleesne laere lap
hard vallenhel niërkwakke
hard vallenne pos pakke
hard wenenbrulle
hard werkenbölke
hard werkenbölstere
hard werkenslaove
hard werkenmorkse
hard werkenknoevële
hard werkenhelle labieër
hard werkenvan këtaun gaeve
hard werkenvrietele
hard werkenwoove
hard werkenzen kloete aofdraeë
hard werken (op het land) labieëre
hard werken (op het land)knoevëlë
hard zwoegenbölstëre
harde keutelskiëpernaegel
harde labeurgevrietel
harde labeurgebölster
harde schijf (van de computer)hel sjaajf
harde stampkërmél
harde stoelgangkiëpernaegel
harde stoelgangkoeëper naegel
harde stoelgangne stop
harde stoelgangkoeëperdroeëd
harde trap (voetbal)kërmèl
harde uitwerpselenkoëperdroëd
harde voetbaltrapstriep
harde werkers mogen beloond wordenzwatte haan mauge wit braud aete
hardgebakken spekblokjeskrêpkësspek
hardgebakken stukjes spekkrepkesspek
hardleers persoonknotskop
hardlopensjeeze
hardrijdenjallë
hardvochtig persoonnen hattefraeter
haring en bokkingnen heiring en ne bèkkem
harkraek
hark (-en) raek (-e)
harmonicatrèkzak
harstikkeknots
harttik-tak
hartaanvalattak
hartelijkgraosëlëk
hartelijk lachenzich kroemp laachte
harten vrouwhattëdam
hartpijnspijt en sjangëring
hatelijk persoonhaot
hater van kattenkattentekker
hé daar!helaba!
heaterwerme loch bloëzer
heb je het niet naar je zinkraaj (g) ste zenen draenie
heb respect voor ieders....ieëk dierke ze plezierke
hebberig, toehappendhêppëtig
hedenvandaog of haain
heden ten dageallewaajl
hedenavonddi
heel ( (zatknal (-lëtëg) ( (zaot
heel armzoe erm assen laus
heel behoedzaam, traagvitsje vër vitsje
heel dikkloempdik
heel dikzaatdik
heel dronkenpoep zaot
heel duidelijkzoe kloeër as e klètsjë soekker
heel duisterbalkdoenkël
heel duurzaatëtig dieër
heel eenvoudig, gemakkelijkpoepsimpel
heel erg of ernstigterriebel
heel graag!blaaj tau
heel kleinpetietërig
heel kromsjots en sjeef
heel kromkroemp, sjeef en sjael
heel kromzoe kroemp as een ziekel
heel kromzoe kroemp as n ziekel
heel kwaadgloejentig kaud
heel kwaadgift
heel kwaadro
heel langzaamop ze doezenste gemaok
heel lelijkhondslëlëk
heel normaaldaudgewaun
heel oudaut zjeezëkes tijd
heel preciesdifficil
heel rechtpikraech
heel rechtpiegelraech
heel snelvol speed
heel traagop ze doezeste gemaok
heel veelhênnig get
heel veeln heil kwak
heel veelao mas
heel veel, zeer veelstikkëtig
heel verkoudenmo
heel verkoudenstik v
heel watsjau viël
heel wat volknen heilen troep volk
heel zatpoepzaot
heel zatpoepeloeres
heel zekergaaraut
heelwatnen heile stop
heelwat meemakenzëne pjee aofzien
heemaal nietsnoepes
heenopaon
heen en weeriëver en twier
heen en weer geslagen wordenzwiebëre
heen en weer zwierenzwibbëre
heer hardde vol pieês
HeesveldHiëzeld
heetgloejentig
heet gevalne sjêrpe
heet water badbae merie
heetzakskebretsige / breestige beis
heftruckklark
heibelpoepekas
HeideOn de Hee
heil, geluk, voorspoed...toewensen (gebruikelijk onder het werpen van kleingeld bij huwelijk, nieuwjaar...°helen
heilig mannekekemienepiske
heiligenmedaillesjappelier
heimelijkloesj
heimelijkkwamsuis
heimelijkaaterbaks
heimelijk knijpenknoeppe
heimelijk wegnemensneeke
heimelijke gastfiloe
heirkrachtiëvermaach
hekbrier
hekbrier bërier
heksaa kenaj
heks van een vrouwaa lëlëke toj
hekwerkgrille
hekwerkstakètsël
hela !apprepoo!
hela!wottinktich!
helemaalknats-knots-knetter
helemaalgaar-aut
helemaalknats
helemaalstiepel
helemaalknallëtig
helemaalram, rats
helemaalram
helemaalraddekaol
helemaalheilegans
helemaalcompleet
helemaalkrek
helemaaltotaol
helemaalknatsj
helemaalheil(-egans)
helemaal (gek, goed, dood...) stik
helemaal (niet)gaarout (nie)
helemaal alleenmoederziel alleen
helemaal doordrenkt van de regenkwatsjnoat
helemaal doorgedraaidstiepelgek
helemaal gekbrul waajne stier
helemaal gevuldstampetig vol
helemaal gevuldaofgëlojë vol
helemaal kapotpert total
helemaal kromsjeef en sjael
helemaal nietgaaraut nie
helemaal nietbëlange nie!
helemaal nietbelange nie
helemaal niet (s) ...geen vets oplètte, doen, gaeve, zwete....
helemaal niet akkoord!kloete Geraar!
helemaal nietsrjae de knots
helemaal nietsgeen veddër
helemaal nietsgeen tup (tip)
helemaal nietsgeen grieëzël
helemaal nietsnul de botte
helemaal nietsriae (rien) de knots
helemaal niets waardgene stamp onder zen K. wiëd
helemaal uitgeputvië (r) deg
helemaal volkotsvol
helmkaskë
helmaal volplenaerëtig vol
helpenzen haan autstaeke
helper in de bouwmëneivër
hemd, hemden, hempjehummë, hummës, hummëke
hemdsbloessjemizjee
hemeltje!godsgenoje (nog on tau) !
HendrikHarie, Rik
hengelvèsrie
hengselhingsël
HenriHing-Hinke
HenriRik
HenrietteJet
hepatitis Agael verf
her en der verspreid liggenrondrezë, rondslingëre
herfstnoëjoër
herinnerenrapplieëre
herinnerenrappelieëre
herinnerenrappëliëre
herkauwenneiringe
HermanMo
Herman, Romain
herpes labialisbraots
herpes, koortsblaasje(s) op lippensoekkerbraots(e)
herriedikke kloemel
herrieschopperambrasmaeker
hersenbloedingberierte
hersenen, verstand, herinneringenmemoeëre
hersenen, verstand, herinneringenhieësënë
herseninfarctbërierte
herseninfarctbeslaog
hersenvochtwatter op te hiësëne
herstellenopkalfatere
herstellenrëtoesjieëre
herstellen van kledingvërzoeëte
herstellen, genezentrèg op zën stekkë koeëme
Hervekaasstinkkeis
hespsjink
hespenspeksjinklap
hespespeksjinkëlap
het betertde loch kloërt op
het bewolkt helemaalde loch trèk heil (egans) tau
het bloed van onder de nagels halentranseniëre
het bloed van onder de nagels halenfaradzjieë
het droogt geen sikkepithet dreig genéén loeët
het ga je goed, tot zienshaat tich goed (das ti
het gaat dooienet waer geet aof
het gaat er hevig aan toetès te meines
het geheim ontdekkentraater koëmë
het geschil bijleggende vredespijp rooke
het gras met de hand aftrekkenreepe
het heel koud hebbenkrimpe van de kaa
het hele boeltjeden heile pattaklang
het hem aftrappenaofboozjoeërë
het herstellen van kledingvërzoeëte
het is allemaal niet vanzelfsprekendtès ammel geen evangeele
het is een speciale!'t ès get gesjieëte!
het is gedaant ès iëver en aut
het is heel warm buitende hits vult autte loch
het is me om het eventès mich prel
het is schandaligtès een graute sjaan
het is weer zovér!lap, doë hëbset wir!
het kan me niets schelenkan mich nie boeme
het kan veranderenvendaog ès gistere nie
het kort heen en weer bewegengestrafel
het legerden troep
het leven is meer vallen als opstaan...e lèste deed et lich mèr aut
het licht springt aantlich floep aon
het liggen hebbenon zene tram hübbe
het merendeelde grütsten troep
het merendeelde grutsten hoop
het naar zijn zin hebbengojë
het naar zijn zin hebbenaonstoeën
het nietsennen hatsjie
het opboerengerëpsël
het opgevende pijp on Maerte gaeve
het opgevenze köpke lotte hange
het overblijvend gefronst deel aan een toegebonden zakne smoek
het paard achter de wagen spannenaaterste viër zin
het plezant vindenter kop èn hëbbe
het regentalle zaegëning kump van boeëve
het regent dat het gietde hieëmëlslauzë stoeën oeëpë
het regent dat het giet't raegërt tot ët zauwt
het regent hardtkladdert
het regent heel hardtraengert tottet zeek
het regent pijpestelenet kladdert
het scheelde niet veeltsjol mèrrn hoeër
het schijntet sjaajnt
het snedige is er uitde snoj ès traut
het snoep / geld opvangen dat uitgegooid wordt bij sommige huwelijkengrabbëlës
het spelletje door hebbent goed èn de mot hübbe
het stappende gank
het vel aftrekkenstrepe
het vel aftrekken (konijn) strepe
het verschil...ich bèn graotës noë sjoël gewès, mêr dich vër niks
het volkde laaj
het volkde minse
het vriest hardde ijskliete hange on zen naos
het was weer zovert wor wir van dat
het water stroomde van me afich vloët aut
het werkhuist wèrkës
het woord voerene wieëdsje plassieëre
het wordt al klaarden daog ès al én de loch
het zij zo !swat !
hetesjerpë
hete plekbakoeëve
hetzelfdeéénder
hetzelfdeprel (vant zelde)
hetzelfdeprel
heupen (pejoratief) sjoefte
hevigheivëtig
hevigvlamm
hevigvlammëtig
hevig bewegend kindne wimpel
hevig overgevenzën ziel autkotse
hevig verlangensnakke
hide and seekpiepelk
hide and seekpiepëlke verberge
hide and seek--versteekspelpiepelke verberge
hielenvasse
hielstukkaontrefaor (contrefort)
hier moet niemand wat!moeten ès dwang en kwag sjijte ès aofgang
hier moet niemand wat!moetekes ston èn de stal, mèr kaaver loope iëveral
hier rechtoverhaaj raech tiëgeniëver
hier schuinsoverhaaj sjaajnstiëgeniëver
hierheenhaaj op aon
hierheenkom hert
hierheenkom herrës
hierheenkom haaj opaon
hierheenhert
hierheenkom noeë haaj
hij bleef maar doordrammenhae raotelde mèr dür
hij doet het in zijn broekdassen bansjiet
hij gaat naar huishae geet noeë te zijnës
hij had de beest uitgehangendae hochet nogalès begojt
hij heeft altijd dorst-is altijd zatdae hèt altijd ën dreig laevër
hij heeft een verhouding met een gescheiden vrouwdae hèt een affaer mèt een gesjeeë vroo (een gësjèdde)
hij heeft grijs harenhae ès zoe wit assen dauf
hij heeft teveel hooi op zijn vork genomendae h
hij heeft veel noten op zijn zangdae ¨mok viêl kesknaote
hij heeft zich zat gedronkenhae hèt zich e stèk èn zen botte geslaoge
hij houdt zich afzijdighae hilt zich van den doemme
hij is doodhae ès hiemële
hij is doodze kaeske ès autgegon
hij is een geluksvogeltès e sondeskindsje
hij is ladderzatdae ès str...zaot
hij is lijkbleekdas zjus pietsje den daud
hij is precies als zijn vaderdae kan nie misaote
hij is pretentieusdae hèttet haug èn zene bol
hij is uitgeput! (bijna dood) dae zën bobin ès aof!
hij is volledig kaalhae hèt gee spier mei op zëne kop
hij is zelfs bang om zijn handen te verbranden aan koud waterdat ès ne broekesjijter--nen angshaos
hij leeft er maar op loshae kint god noch gebod
hij liegt dat het niet meer mooi ishae lieg datter bars
hij neemt méér af dan hij op kan etenzën oogë zin wir grutter as zënën hoengër
hij praat niet veeldae
hij vindt er plezier inhae hètter dieëg aon
hij voelde zich beledigdhae wor èn zen wiek gesjoëte
hij voert geen slag uit!dae deed geen vêts
hij was even de kluts kwijtdae zoeg en versjaajning
hij zegt ook weer eens watdoë hëbsem wir!
hij zei ook watzelf gevonne?
hij zit opgescheept met een gezwollen kniehae zit geplo
hijgengaajge
hinderenonder de viet loope
hinderenzjënieëre
hinderenzjeniëre
HinkenHampe
hitsigbretsig of breestig
hitsigsjerp
hitsigbreesetëg
hitsigbretsig
hitsigzoe heet as n stoëf (kenon)
hitsigzoe sjerp as e mes
hobbeligknoddëlig
hobbelpaardsjokkepoej
hobbelpaardjesjokkëpoej
hobbelsknoddële
hobbels (in de weg) knoddele
hoewaaj
hoe dikwijls moet ik nu nog daarheenwat e geloop
hoe gaat het met jealles goed mèt tich
hoe heet jewaaj sjrifs te dich
hoe heet jijwaaj sjraajfste dich
hoe het jewaaj sjraajfs te dich
hoe is dat gebeurdwaaj èssët gekoeëme
hoe is het ermeewaaj zietet aut / waaj geetet (termét)
hoe slordig zie jij er uit!de lüpster as e sjendaol bij!
hoed jehie dich
hoed je -pas ophie dich
hoedenhieë
hoedjebloempot
hoepelreep
hoepel optrap et him aof
hoepel op!gank oppet daok zitte!
HoerekotKabberdoesjke
hoerenloperhoerëbok
hoërspengskëclip
hoeselts vlierbessenbiertoetëlèr
hoestenkruche
hoevebotergoej botter
hoeveelwievël
hoeveelwievieêl
hoeveel kost datwa kump da
hoezowaaj
hof (-je) hoeëf, hieëfke
hoge klompenholle blokken
hoge versnellingtgraut mes
hogedrukpanmis-merrie
hoihelaba
hokkoj kot
hollanderkeiskop
holleweghoeël stroeët
hond (-je) keffer (-ke)
hondenhokhondskoej
hondenhokhondskot
hondenliefhebber -houderhondspie
hondenrenhondskoj
hondjepoetlekker (ke)
hondjekeffërke
hondsteeftoj
hoofd-hersenenboeëvekaomer
hoofddekselmoets
hoofdkaasheekeis
hoofdkaaspreskop
hoofdkaas-kipkapheedkeis
hoofdkaas, preskopheekeis
hoofdkap van imkerkëpraun
hoofdkussenpilloe
hoofdkussenpiëling
hoofdkussenkésstiek
hoofdkussenpieëling
hoofdkussenpiloe
hoofdschilferspellëkës
hoog opgezette haarbos van dames, flink verstevigd met haarlakhojmijt
hoogmoedgrütsighèts
hoogmoedgrutsighèts
hoogmoedprëtense
hoogmoedpr
hoogmoedzjaer, besjaar
hoogmoediggruts
hoogmoedighaug
hoogmoedigkaoël
hoogmoediggrüts
hoogmoedig (e) kaol (e)
hoogmoedig menskaole (kaaë) kak
hoogmoedigegrutshans
hoogmoedigeumhaug gevalle (vent)
hoogmoedige kerelgrüts (h) ans
hoogsels aan een karlèttë
hooi- en strozolderhoj- en strojsjelf
hooienhet hoj keiëre
hooivorkgaffel--rik
hoorbaar zijn ongenoegen uitenbroenke
hoornho
hordenlopenstiepelsjees
horlogetik-tak
hou daar mee op!sjee doeë mèt aut!
hou daarmee op!stop tërmèt!
hou je gedeisd!koesj (tich) !
hou je kophaat zenen tetter
hou je mondhaach zen waffel
hou op !sjee aut !
hou op!sjee aut!
houder / opkoper van konijnenknaajnspie
houder van hondenhonsketie
houdingpostuur
houdinghaaging
house-muziekboenke-boenke
houtblokkenknabbe
houtduifbosdauf
houten bijgebouwsjoep
houten blok of klompkloef
houten éénpersoons slaapvertreksjambrèt
houten klomp zonder riemhollëblok
houten vloerplaosjee
houtmeel van vermolmde boomboommiët
houtwormmiemel
houtwormmemel
houvastgrip
houvastpakkës
houvasthaagvas
houweelpijosj
HouweelHoks
hovaardiggruts
hovaardighauch-hattig, grüts
hovaardigegrutshans
HubertBèr
HubertBaer
huidaangroeibroebel, brübbelke, knoep, knüpke
huidbobbelbroebbel, brubbëlke
huidverharding(-kje)broebël, brubbëlkë
huilebalkbrulaop
huilenbrulle
huilenkwaeke
huilen van de pijnkaajme van de paajn
huilendjankenterre
huisbrak
huisgëlaeg
HuisGeléég of Hous
huis, huizen, huisjehaus, haajs, haajske
huis, huizen, huisjehaus, haajs, haajske
huishouden (zn)haushaage
HuisjeHaaiske
huisje van plezierkabbërdoesjke
huisraadpotten en panne
huiverengriez
huiveringwekkending
huizen bouwenén de boö zitte
hulp van buitenafne langen erm
humeurigmét kroem zin
humeurigkroem zin
hurkenop zen heikskes gon zitte
hurkenop zen hauke zitte
hurkenhauke
hutsepotwottelstoemp

I

ich loepich loep, dich loeps, hae loep, vae loepe
identiekknots (knats)
identiekknots / knats het zelfste
idiootonniëzelèr
idiootblotskop
idiootonniëzele
idiootwuil
iedere keer opnieuwelkëskeir
iedereenSis en Kloeës en Nol
iemand aanhoudeniemed mèt zen lubbëre pakke
iemand aanporreniemed aater zen vodde zitte
iemand afdankeniemëd zëne kaozjee gaeve
iemand aframmeleniemes aoftroeve
iemand aframmeleniemes ènzwiemele
iemand afsnauweniemes de naos aofbijte
iemand aftroeveniemëd èndèksëlë
iemand aftuigeniemëd ne stamp onder zën praaj gaeve
iemand afzetteniemëd bëzeeke
iemand afzetten-bedriegeniemes èn de koets zètte
iemand bedriegenbëzeeke
iemand belazereniemed bezeeke
iemand beliegeniemed blieëskes wijsmaoke
iemand beloereniemed op zen vingers kieke
iemand beschimpeniemed autsjijte
iemand bezevereniemes belebbëre
iemand de 'ogen uitsteken'kreete
iemand de levieten lezeniemed iëverlaeze
iemand deftig ertegen stampeniemed tiëge ze graut kappetaol stampe tot ze kleegeld rammelt
iemand die 'scheef' antwoordtnë kroemën almënak
iemand die alles voor zichzelf houdtne penszak
iemand die altijd brutaal voetbalt door tegen de schenen van de tegenstander te trappensjieënkappër
iemand die altijd en overal lang blijft hangenplêkploëster
iemand die altijd uitvluchten zoektkarotjee
iemand die averechts issjeven apeteiker
iemand die averechts isne sjeeve kaléndër
iemand die balanceert op de rand die veel risico neemtkwikkëlèr
iemand die de baas speeltne sjampèttër
iemand die de kat uit de boom kijkt m.a.w niets verrichtkoek
iemand die dringend naar de coiffeur moetwolknijn
iemand die een ander op de voet volgtkloekhin
iemand die een scheef antwoord geeftsjeve këlendër
iemand die er moeilijk komtkrabber
iemand die eten pikt als een kip, kieskeurig etenkievërkont
iemand die flauwe praat verteltzwanser
iemand die gekke toeren uithaaltfarseur
iemand die goed ingeduffeld is, terwijl het nog niet eens koud isne karezigër
iemand die graag / veel snoeptsnoepdaus
iemand die graag en veel discussieertnen daenër of nen daenkop
iemand die het bloed van onder je nagels haaltne vërrékkëlëke mins
iemand die het laatste nieuws weetne fikteir
iemand die het nogal vlug koud heeftkaa-krimper
iemand die het ongeluk uitdaagtne kwikkelèr (kwakkelèr)
iemand die het vlug koud heeftkalaajër
iemand die iets niet lustzaotzak
iemand die katten mishandeltkattentekkër
iemand die katten slaatkattentêkker
iemand die last heeft van de loudene kaakrimpër
iemand die maar wat aanmoddertpoestër
iemand die meent dat hij grappig isne flaa
iemand die meent dat hij interessant isne flaaë plezante
iemand die moeilijk vorderingen maakte krabbërke
iemand die niet goed uit zijn doppen kijktne sjaelen otter
iemand die niet kan stilzittenne wiemëlèr
iemand die onderde sloef ligtsloef
iemand die op 1 april geboren isprilgek
iemand die overal zijn neus insteektsneppëke
iemand die overdadig bidtbaepaoter
iemand die rap slaatiemëd mèt losse haendsjës
iemand die schuine praat verteltne vèttige
iemand die slecht werk aflevertne voddevent
iemand die snel van mening verandertkazakkëdraejer
iemand die steekjes zetsjampkaot
iemand die tegendraads issjeeve këlênder
iemand die trekkebeenthoempëtsjoemp
iemand die veel drinktzaupzak
iemand die veel en hard studeertblokbeis
iemand die veel op stap gaatbratsK...
iemand die veel slaaptsloeëptis
iemand die verraadtklepdaus
iemand die vreemd gaatne sjaajnsmarsjieërder
iemand die weet van aanpakkendae és onder zich aut das ne vlègge
iemand die zaagt om onbenullighedenbèddezeeker
iemand die zeer snel leeftne stroeëljaoger
iemand die ziende blind isne sjaelën appëteiker
iemand die zijn eigen familie verloochentlandverrojer
iemand een mep geveniemes n lel verkoope
iemand een peer verkopen zonder fruithandelaar te zijnwat nie ès kan noch koëme
iemand een plaagstoot zetteniemed ne stiek zètte
iemand een rammeling geveniemes knots gaeve
iemand er tussen nemeniemed op zene kap zitte
iemand gek maken met allerlei praatiemed bezabbële
iemand geld afhandig makeniemed m
iemand geld ontfutseleniemed èn zen maole zitte
iemand hartelijk welkom heteniemed aonhaole
iemand hateniemes nie konne laaje
iemand het bloed van onder de nagels haleniemëd de boom ènjaoge
iemand het bloed van onder de nagels haleniemëd koejenieêre
iemand het zwijgen opleggeniemëd maulkërvë
iemand iets aansmereniemed get opsolf
iemand iets kwalijk nemeniemes get koelëk pakke
iemand in 't vizier houdeniemëd gojsloeën
iemand in tegenspraakkloetmezjaur
iemand in zijn hemd zetteniemed èn de zeek zètte
iemand klappen geveniemëd aofmottë
iemand klappengeveniemed aoframmele
iemand kloteniemes n paer stoëve
iemand kwaad aangaanautvliege op iemëd
iemand kwaad makeniemed koejeniëre
iemand kwaadmakeniemed faradzjië
iemand links laten liggeniemëd daud dele
iemand manieren lereniemed de kattekismes aonleire
iemand met een vijs losgetoekte
iemand met het hart op de tongne flapaut
iemand met het syndroom van Downmongool
iemand met lange harenne beetel
iemand met minder verstand is rapper kwaade klee (n) pètsje koeëk rap ieëver
iemand met piekharene stiekelvérke
iemand met veel (onverzorgd) hoofdhaarwolknijn
iemand met veel harenbossëlkop
iemand met veel poehazjaarmaeker
iemand met veel vertoonne kaole zeeker
iemand niet kunnen uitstaaniemes nie konne laaje
iemand op de hielen zitteniemes opzen lêp zitte
iemand op de kin knijpeniemes mesjiete / besjiete voere
iemand ophemelensteeke
iemand opjageniemëd aatër zën vodde zitte
iemand oplichteniemed aofzèttë
iemand opvrijenfinoë
iemand opvrijen, mouwvegenfinoeë
iemand pesteniemed den dievel aondoen
iemand pesteniemes et bloed vanonder zen naegel haole
iemand rammel geveniemes
iemand schrik aanjageniemed de daover op ze lijf jaoge
iemand slechte adem heeftstinkmaul
iemand staan te bezevereniemed bekotse
iemand tegen de kop slaanon zene kop waeë
iemand treitereniemes t hat authaole
iemand uit zijn hol lokkenautheeze
iemand uitlacheniemed autsjijte
iemand uitlachen (met de 2 wijsvingers over mekaar wrijven)sliepë
iemand uitlokkeniemed autze kot haole
iemand uitmakeniemëd autsjijte
iemand uitschelden voor al wat niet goed isiemed autmaoke vür al wot nie doog
iemand uitvragen tot op zijn hemdiemed de peiringe autte naos haole
iemand uitvragen tot op zijn hemdiemed autm
iemand vangeniemed snoere
iemand verradeniemed verkleppe
iemand voor de gek houdeniemes ter tësse pakke
iemand voor het lapje houdeniemes bezeeke
iemand voor het lapje houdeniemëd kloete
iemand voor vuil uitmakenmét sladder goje
iemand wandelen stureniemëd aofsjieëpë
iemand zonder geld ( alleen met luizen)lauszak
iemand zonder geld, alleen maar luizenlauszak
iemand zonder scrupulesvoijou
iemand zwaar berispeniemed zen saus gaeve
iemand zwaar in 't verlies zetteniemed goed ènsauze
iemands benen onderuit halen (bij voetbal) sjoefele
iemands geld aftruggeleniemed streepe
iemands nek toenijpenzene nak taupitse
iemans om compassie mee te hebbenerm sjo
iemans uitkaffereniemed autmaoke
iemed autmaokeiemand over de kam halen
ietsietëkës
iets afdwingenget forsieëre
iets betwistenget aofstraaje
iets dat niets betekenteen sjiet èn een fles
iets dune liddërkë
iets flinterdunse lidderke
iets grootn petat vannen...
iets in brand steken(lett / fig.)vurkë stoeëkë
iets in ere houdenget gojsloeën
iets kapot makenget noë de vaentsjes hèlpe
iets koudietwat friskës
iets kunnen pakken (pikken) get snoere
iets om te drinkenget drinkes
iets op 't oog hebbenget én de mot hëbbe
iets poederachtigs verliezenreezë
iets proberen te ontfutselenhingele
iets treiterend langzaam doendruppe
iets uitspokenget autspauke
Iets uitstekenBegaffelen
iets v slechte kwaliteitkammelot
iets van grote omvangn galet
iets van mindere kwaliteitrebû
iets verpatsenget vërsjachële
iets zoet om aan te zuigenne soekkërstek
ietsie pietsieietofwat
ietwat (lang, groot, dik...)een sjieët (lank, graut, dik...)
ietwat scheelsjaelaetig
ietwat smerige praatvëttige kal
iijsjekraemglas
ijdelkaol
ijlendulle
ijlendraeë
ijs- of sneeuwglijdensjambrikke
ijskoude handenijskliete
ijskoude noordenwindbaaês
ijskoude sneeuwwindbaajs
ijverig zijnkevie gaeve
ik atich oet, dich oets, hae oet, vae oete
ik bedoel...ich wil mèr hëbbë
ik ben bekafich bën vieërdeg
ik ben de kluts kwijtich bèn van de koeëk
ik ben doodopmen been slon dobbel tau
ik ben doodopmaajn plaffëture valle tau
ik ben doodopich bèn vieërdig (fertig!)
ik ben het zat!'t hink men kael (kloeten) aut!
ik ben lusteloosich hëbte flem
ik ben misselijkich viel mich mott
ik ben wat duizeligich bén get lich én mëne kop
ik ben weg!ich bèn ter vanonder!
ik eetich aet, dich its, hae it, vae aete
Ik engels spreken...Ai spiek spieksel in de spiekbak
ik gaich gon, dich gees, hae geet, vae gon
ik ga dood van de hongerik krepiër van den hoenger
ik ga een dutje doenich gon èssen aajlke vange
ik ga naar huisich gon tas
ik ga naar huisich goën noeë taus
ik geloof er niet (meer) inme geloof és noë de botte
ik gingich goeng, dich goengs, hae goeng, vae goenge
ik heb er genoeg vanich höb ter mene bauk van vol
ik heb genoeg op!ich bèn dik!
ik heb goed gegetenich bèn stijf
ik heb goesting om te slaanmen vauste krievele
ik heb het bij haar verkorvenze ès èn hër roeëpe gesjieëte
ik heb hongerich val üm van den hoenger
ik heb mijn voet verzwiktich bèn umgekloenke (umgeklink)
ik lach me doodich laach mich en brieëk
ik loopich loop, dich lëps, hae lëp, vae lope
ik mag...ich mauch, dich maus, hae mauch, vae mauge
ik mocht..ich moch, dich mochs, hae moch, vae mochte
ik pak je met je strotich sjaar dich mètzen stroeët
ik proef slechte smaak in mijn mondich prief kattezeek én mene mond
ik slaich slon, dich sligs, hae slig, vae slon
ik sla je half doodik ho dich bont en bloo
ik slaapich sloëp, dich slups, hae slup, vae sloëpe
ik sliepich sloep, dich sloeps, hae sloep, vae sloepe
ik sloegich sloeg, dich sloegs, hae sloeg, vae sloege
ik valich val, dich vils, hae vilt, vae valle
ik verwens hemde zossem zene nak taupitse
ik vielich voel, dich voels, hae voel, vae voele
ik voel me misselijkich bèn kotsërig
ik wil je nooit meer zien!saluu en de kos
ik wist wel dat je niet alles zou opetenHochste wit graute ooge, mér ne klene mond
ik zie je broekje!het bliksëmp!
ik zou het zo zeggen...tlik oppet tipke van men toeng
ik zweer het!mëne kop!
illegaal vuurtje makenvürke stoëke
illegaal wild vangenstreepe
immersumm
immersummës
in 't vervolgnoeëtste keir
in ademnood-stikkendbënaad
in alle stilte vertrokkende pist èn
in auto's handelenén de otoos zitte
in ben dood opich bèn nooj de kloete
in blijde verwachtingèn pozieësë
in conditieèn form
in de clinch hangeniêvërhoop ligge
in de grond woelenvrietele
in de handen klappenklatse
in de laden zitten te snuffelenmauze
In de Lotusbij de zwatte Mina
in de namiddagsaat
in de pan krispelen van spekkissë
in de plaats van...èn de plak van..
in de potten roeren, knoeienpottërë
in de steek latenén perdel loëte
in de steek latenèn përdel lotte
in de steek latenèn përdel loeëte
in de trand vanèn de zjaor van
in de trend vanèn de zjaor van
in de vertegindswijd
in de winterswèntërs
in de zomersoëmërs
in duizend stukkenèn alle griezlëmente
in duizenden stukjes uiteenèn griezelemente
in een potje pissen ('t geluid)roezëlë
in een strop vangen (konijn) streepe
in elkaar krimpen (van de kou)krimpë
in elkaar krimpen (van de pijn) èneenkrimpe
in ere houdengoj sloeën
in feiteoo fao
in gaande staatgengig
in godsnaamgodgenoje (tëg)
in goed conditieèn form
in goede doen zijnèn zen èllëment zin
in grote hoeveelheid, veelmètte mas
in het doel stampenèn de kis vlamme
in het duisterèn den doenkële
in het geheim bedenkenautbrieje
in het geniepstoemëlings
in het midden van het liefdesspelèn vol akse
in het rond trappelenrondtriepele
in het voorbijgaan, tegelijkertijdao passao
in het vuur roerenpulfere
in het water duikenplaogieërë
in het water slaan of stampen-pletsenpletsje
in laden en kasten zoekenspaukë
in levenlaevëtig
in Nederlandop ten hollêndër
in passantsjaarës
in plaats vanèn de plak van
in raamwerk van vakjes over en weer springenhinkële
in slechte luimbroenkerig
in staatkëpaobël
in staatbekwaom
in staat zijnbekwaom zin (dae ès bekwaom vër zen eege get aon te doen)
in stukjes kappenkleen hakke
in totaal, tesamenèn zë gëheil
in uw streekon oere kotee
in verwachtingèn posiese
in verwachtingèn peziese
in verwachting zijnte pas zin
in volle uitrustingèn graute tenu
in volle vaartvol vëtês
in werkelijkheidèn waeze
in werkelijkheidèn weze
in zijn bloot gatèn zene flikker
in zijn eigen huistinnës
in zijn groeièn zene was
in zijn neus peuterenèn zen naos kieëtere
in zijn ondergoedèn zen slip
in zijn vuist lachenzich verknoevële
in zwang zijngengeg zin
in zware aarde stappenspolle
in zwijmkoelëk
in zwijmkoel
in zwijmverdeisselt
in zwijm vallenkoelëk valle
in zwijm vallenvan z
in zwijm vallenvan zen klot gon
in zwijm vallenvan zëne senter gon
in zwijm vallenvan zene sus gon
incestbloedsjaan
indommelenknikke
indruk makenteene
indwagensjaret
ineengedruktgestauk
ineenknutselen, makenfabrissieëre
ineenkrimpenkrispiëre
ineenkrimpen van de koukrimpe van de kaa
ingnauw
ingelicht zijn, verwittigd zijngebich zin
ingewikkeldgekomplesiërd
ingewikkeldgekomplissieërd
ingietenènsjèdde
ingoede vrouwblèts
inhalighêppëtig
inhalig of gulzig persoonne penskèttêl
inhuldigenènwaaje
injectiespeetsje
injektiepikuur
inkomentrèk
inkomgeldentree
inlichtingenènfermaose
inritènvaot
inritvao(ë)t
inspanningeffaorke
inspanningeffaor (-ke)
inspanningeffaor (ke)
inspiratieènval
insteekslofjesmaajlkës
instekerssletse
instellinggestich
instoppentaudèkkë
instrijkborstel bij het behangenpapbossël
intactaolëk
intaktaol
internaatkossjoeël
invalidekrieëpële
inwoner v Munsterbilzenne minsterkliet
inzepen alvorens nat te scherenènzeepe
inzet, geestdrift, panasj
inzouten(èn-)piekële
is dat duidelijkversteeste vlaoms
is er iets niet in ordewat sjilt er
italiaanitak

J

Ja waddeKloete Geraar
ja-knikker (zoals een spaar-negerkekniknegërke
JaakJoep
JaakKaubës
jacht- of visverlofpederm
jachtigopgëjoch
jachtig werkenbölstërë
jachtopzichterbosgard
Jacob of JozefJoep
jagenjassen
jagen (ook bij kaarten!) jasse (vb klaoverjasse)
jagen, jachtig doenwove
jaloerszjëloes
jaloers mannetjezjëloeze bok
jaloeziezjeloezeghëds
jammerenjereméë
jammeren, klagenjieëmëre
jammeren, klagenlammërtiëre
jammerend wenenkrinsële
JanZjang
jan mên kl...klitsmezjaur
janboelhannekesnès
jankenjengëlë
janken van de pijnmiauwe van de paajn
janken van de pijnjodële
jankendgrinsentaeres
jaratellenhölpe
jarretellesjërtéllë
jaspit
jas met kappélérae
je (gebruinde) huid schilfert afde sjöls ferm
je aanhangselzene zjang-zjuul-dzingelzjangel
je bent een treiteraarde bès nen echte hattefraetër
je bent een verwend kindjede bès mich ë verwènd stëk stront
je bent er gloeiend bij!de bès ter glaajntig bij!
je bent gek!dich (de) vings ze!
je bent me d'er eentjedich bès mich ë sjaun mieëbël
je bent me een nette!de bès mich ne proëpëre smaerlap
je bent mooi gekleedgae stoët er sjaun op!
je bent niet goed geluimd!de hëbs zen moets get sjeef ston!
je beziet het maar!de kons mene zak opboeëze
je ganse privé-leven vertellenzenen heilen autbémmel
je goedheid wordt beloondget on nen erme mins gaeve, ès on gog geleind
je gulp staat opendoet zene brier ès tau
je gulp staat openzenen hangaar steet oëpe
je hebt altijd gelijk!dich hübsten dikste
je hebt de eerste prijs!de hÛbsten hoofvoëgel aofgesjoëte
je hebt het uitgeloktde höbset zelf gezoeke
je hebt veel een dikke kemel geschotende hübs wir den hoofvoëgel aofgesjoëte
je hele familie en kennissenkringzenen heilen op- en aonhang
je hersenenzen boëvekaomer
je hoeft me niets te betalenloët mér
je hoort niet goed-je hebt proppen oorsmeerde hübs stüb én zen aure
je kan er achter fluiten!nau konste op zën vingers fleete
je kan maar één ding tegelijk doenich kan op geen twei plakke tegelijk zin
je kan me de pot op!loop noë de poemp (kloete) (moën)
je kan mijn rug op!lek ze mich!
je kan niet goed stilzitten!de bès ën friemelK..
je kan niet zeilen zonder windzonder wërke, geen aete
je kan weer bijeen grissent ès wir grabbeles
je kunt moppen tappen zonder achter de toog te staandas nen dreige
je ligt daar als een varkenvènste ze gemaok
je mag niet te veel van me eisenich bèn waol goed mèr nie gek
je mag ze kussenlek ze mich
je onderjurk komt onder je kleed uitet bliksemp
je spreekt te luidmên aure toete
je taaltje verraadt je afkomston zene kal te heire, bèste van Eek
je tijd verkwanselen met babbelenzenen tijd verbemmele
je vingerszën tein gebojë
je wordt niet groter door anderen klein te makende wiës nie witter dêr aander zwat te maoke
je ziet niet goed, zeker!zét zene bril és rêeg
je zou wel!zoste nie!
jeanstexasbroek
jeneverkloeëre
jeremiadegejieëmër
jetstroeëljaoger
jeukieëksel
jeukkrievel
jeukkrets iëk
jeukkrets
jeuk hebbenkrets hëbbe
jeukenieëkë
jicht in voeten, vooral dikke teenët pijtsjë
jij bent me d'er ééntjedich bès mich ook ë sjaun mieëbël
jij bent me d'er ééntje !dich bès mich e (sjaun) printsjë
jij bent niet oud genoegde kümps pas kieke
jij gaat naar huisdich gees noeë toerës
jij met je brosje!nau bèste zjus n stiekelmèt
jobposke
jobpeziese
jodiumtunctuurtentriot
jong en oudjoenk en aad
jong kindkakkenèskë
jong meisjepiepel
jong meisjepoep (peke)
jong meisjejoenk dink
jong meisjee springerke
jong visjedikköpke
jonge biggen werpenbaggele
jonge gastjoenk viële
jonge kerelmanskiël
jonge kippül
jonge stierpink
jonge stiervar
jongenjoeng
jongen die nergens tegen kansjeklaote menneke
jongen die vlug op zijn tenen is getraptsoekkermennëke
jongen die zich niets laat opleggenne meesterjan
jongen krijgen, zoals biggen en kalfjesjoengele, waaj baggele en kaave
jongen werpenjoengële
jongentjejingske
jongste kindpoënëke
jongste kindkaokelnèske
jongste van gezinkakkenëske
journaalnauwts
jouw beurt!tès on dich (oech) !
JozefJef
jozefjoep
juffrouwmammezel
Juffrouw Anna Nijs +Mieësseme Slinger
juistidëntik
juistkrêk!
juistkrêk
juist !heil zjus
juist gelijkkrekket zelfde
juist!krêk!
juist!krek
juist!zjus!
juist(e)richtig(e)
JulienZjuul
juwelen van bedenkelijke afkomstaut te sjikkepot
juwelenzaakbizjoetterie

K

K.O.verdeisselt
kaalsjraol
kaalglaoze daokpanne
kaalhoofdkletskop
kaarsen, kaarsjeskaase, kaeskës
kaarsjeskaeskes
kaarsrechtpiegelraech
kaarsrechtpikraech
kaarsrecht -loodrechtpiegëlraech
kaartentijse
kaarten (ww : znw) kaote
kaasvreterkeismaul
kaaswitte benenplattekeis been
KaatjeTrienëke
kaatsentékke
kabaal makenrampetampe
kabelbaanteleferik
kachelkwizenjaer
kachelpookstoëfijzer
kachelpookkieëterhoeëk
kachelpookroeëchelijzer
kadeekastaar
kadeesjaarël
kaf van koren scheidenwanne
kafferensjamfoetërë
kafnaaldenvlëmmë
kaftkëpelder
kakkenenen autdraeje
kakkenzen broek lotte zakke
kakkenze gevoeg doen
kalenderalmenak
kalfkaaf
kalf (lett. fig.) moette (ke)
kalf, dommerikkaaf
kalf, dommerikloemp kaaf
kalm aan !rèstig !
kalm-aanstillekes oan
kalmpjeskaadvoert, ijzig kaat
kameelkiëmël
kamerjaspenwaar
kamerschermparavao
kampernoeliesjampeljoeng
kampernoeliesjampeljoen
kampioen in het babbelenkletsmezjaur
kampvechtenfroesele
kandijsuikerbossoekker
kaneelpijpkëneil
kanjerjoekël
kanjerjaap
kant, boordboeëd
kantoorbediendepennelekker
kapmeskërstêl
kapoenkojoeng
kapokvullingflok
kapot gaankrëviëre
kapot gaankrëpiëre
kapot gaan als een hondkrëpieërë
kapot maken (ver-) massekriëre
kapot makenverhaspele
kapot springen, openbarstenplatsje
kapsonesbesjaar zjaer
kapstokportemaontoo
karabijnkërbien
karnavalsvierdersoereekers
karnemelkbottermëlk
karperkerp
kartonkertoengpepier
kartonkërtoeng
kasseikènnerköpke
kasseikènderköpke
kasseienkènderküpkes
kasseienkènderköpkes
kasseienplëveeje
kasserolkastrol
kast, schapsjaop
kastanjekestonzjel
kastanje (s)kastonzjëlë
kastanjeskëstojnzjële
kastjekeske
katapultslinger
katapultslinger, flits
katapult(trèk-) slinger
KatarinaTrien
katerhoote kop
KatrienTrieneke Kaatsje
kattapultslinger
kattenhaterkattëntêkkër
katvisleppër
kauwenknabbele
kauwensjikke
kauwgomballenautomaatsjikkepot
kauwgombollenautomaatsjikkebak
kauwgumsjiklêt
kauwgumsjëklèt, sjik
keddëlevodden (kleding), stukken, flarden (huid)
keelstro
keelstroeët
keelstroët
keel (strot)stroeët
keelkriebelskrets èn men kael
keelkriebelskrêts
keelschraapselrochel
keer op keerslaog op slaog
keer voor je eigen deurhëbste zën eege al tegoej bëkiek
keihard rijdenvollebak vaorê
keikopsteenaajl
KelderKalder
keldergat voor verluchtingkalderkoet
kennen, kende, gekendkinne, kaand, gekaand
kerelkedee
kerkboekmesaol
kërkëslieëtelkesleutelbloerm
kerkpilaar (ov ) daudbaejer
kerkwachtswiss
kermenkaajme (van de paajn)
kermenkaajme
kermen, jammerenjieëmëre
kermisfaur
kermisvolkfoor-aope
kersenkieëze
kersenki
kerststalletjekiësstelke
kersversfoenkelnauw
kervelkëlver
kervelkülver
ketelmërmit
këtirkekwartiertje
ketting -of ketelkèttël
keuleman (appelsoort) sjoeëpsmaul
keurenki
keurigordentelëk
keurslijfkërsèt
keuteren -peuterenkieëtëre
kibbelenvregële
kiekenkeike
kiemenkaajne
kiemenkaajme
kienkaartkin-kaot
kieskeurigliever et vlees dan de knieëk
kieskeurig eterkievërbek
kieskeurig eterkiefërbek
kieskeurigekisp
kieskeurigekisperbek
kieskeurige eterkispërbek (-kont)
kietelenkrievële
kiezelsteentjesgrèvvel
kiezelsteentjesstinkës
kiezeltjesstinkes
kijk daar!wae vër doë hëbbe, sè!
kijk eens beter uit je ogen!hei, sjaelen otter!
kijk eens naar mijn kiekenskiek
kijk hem!zieg dae!
kijk hij!lottem dër
kijk naar je zelf!kaer vër zen eege dieër!
kijk uit!doet zen koeter oëpe
kijkenloere
kijken, keek, gekekenkiekë, kiekde, gekiek
kikkerkwakker--kwakfroeës
kikkerkwakker-kwakfroës
kikkerkwakker of kwakfroeës
kikkerkwakker
kikkerkwakfroës
kikkerkwakvroeës
kikkervisjekoeleköpke
kikkervisjekoelekop
kikkervisjedikkop
kikkervisjedikkëpkë
killennoë de kloete helpe
kinkinnebak
kindsnotaop
kinddêbbërke
kind aan huis zijnde dieër platloope
kind dat niet kan stilzittenwielëwaol
kind dat niet kan stilzittenwimpëlèr
kind met waterhoofddikköpke
kind, kinderen, kindjekènd, kènder, kindsje
kinderachtigonni
kinderenkinnekes
kinderenkleen manne
kinderen-kindjeskènder-kinnekes
kinderloze tante of oomsoekertante of -noenk
kinderopvangkrèsj
kinderpraat uitslaanbaozele
kinderstoelkakstoel
kinderwagenpoesset
kinderwagenkoets
kinderwagenkennervwatuur
kinderwagensjarèt, koets
kinderwagensjaret
kinderwagensjërèt
kinderwagenne vijwaogël
kindjeklee petoeterke
kindjesnotter
kindjes makenkoppeliëre
kinkhoestkiekhoes
kinkhoestkroep
kioppenrenhinnepoller
kiphin
kip-kapheekeis
kip-kapprêskop
kipkarklitsjiekaar
kipkarklitsjie (- kaar)
kipkarklitsjie (-kaar)
kipkarklitsjie
kipkarklisjiekaar
kippenboerhinnepoeper
kippenhokhinnekot
kippenhokhinnestal, polder
kippenhouderpoelier
kippenloophinnepolder
kippenslaapplaatshinnepolder
kippenstokkehinnepolder
kippevelhinnepokke
kirren van duivenroekoeke
kitteleniemed de krievel authaole
kittelenkietele
kittelenkiele, kiele, hopsasa
kittelenkrievële
kittelorigkot aongebonne
kittelorigkot van vasse
kittelorig kindkrietsel
klaagzanggëjerëmei
klaarviërdëg
klaarblijkelijkaltëlichtëlëk
klaarblijkelijkkinnëlëk
klabas, draagtaskërbas
kladdenkladdërë
klagenlammërtieëre
klagenlammertiëre
klagenlammentieëre
klagentoete
klagend jankenjoenkëre
klagerhattefraeter
klamplekkërig
klam weerplekkerëg waer
klanten afnemenonder zen dauve sjiete
klapkousbemmelèr
klappenkletse
klappenmotte
klappenprengel
klappenwatsje
klappenzwiemel
klappenklatse
klappen krijgenzwiemel
klappen uitdelenkletse (ww)
klappertjeperkiske
klappertjespërkieskës
klappijbêmmeltrien
klappijde gezét
klappijzwets
klassetoppie
klatsein de handen klappen
klauterenklaevëre
klaverklei
klaveren vrouwklaovërëdam
klederen-kledingkleer
kledingklejaosj
kledingkleaozje
kledingkleaasj