Munsterbilzen - Minsters

Dialecten > Limburg (BE) > Munsterbilzen - Minsters

Munsterbilzen - Minsters bevat 6990 gezegden, 10905 woorden en 46 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

6990 gezegden

¨stèk én zën kammezol hëbbezat zijn
...tot het ne frang èseeuwig
' ès rapper gezaach dan gedoeënhet is sneller gezegd dan gedaan
'n kènnerhand ès rap gevöldrap tevreden zijn
'n pens waaj e biertonnekedikke bierbuik
'n staar ènhëbbezat zijn
'n zok van ne mins'n zachtaardig persoon
't ès ene vêr te sjoerêer komt nu een tango
't ès nie umdat zë pieëd daud lik èn de garaasj, daste de poeët moes loeëte oeëpe stoeënje gulp staat open
't ès van moetësmoeten trouwen wegens baby op komst
't ès zjus ne voeëgëlvërsjrikkërhoe is die wel gekleed !
't geloof ès noë de bottedat komt nooit meer goed !
't geloof ès noeë de bottehet is hopeloos !
't kan nie op!de bomen groeien tot in de hemel
't kladderthet regent dat het giet
't kump nie zoe nahet hoeft niet perfect te zijn
't laeve ès waaj ën naoës, de moes ter alles authaole wat trèn zithet leven is als een neus, je moet er alles uithalen wat er in zit
't lich authëbbedoodop zijn
't meeste leed, zit onnert kleedde meeste mensen houden hun tegenslag en verdriet verborgen
't sjaelde nie viël of ze hoenge wir èn de gordaajneiemand lappen geven zonder dat je stoffen bezit
't stik(kump) nie zoe na't moet niet heel juist zijn
't vërsjoët èn zëne règ hëbbeeen lumbago hebben
't wos mêr slappe kosdat was maar een matige vertoning
't zeel onhëbbe't hebben zitten!
't zevërter valt lichte regen
't zin dèk dezelfde daaj de kaar (moette) trèkkeik ben bijna altijd de klos
't zit sjeefze hebben ruzie
't zoeg zwat vant volk't was bomvol
'tès ammel get, zaag Bet, en ze hoch twei jing on één T.het is beter op iemand dan op niemand te moeten wachten
(raaje) tot het vërrèksnel (fietsen)
(van) servèt krijgeeen goede rammeling krijgen
aa beem mauste nimei verplanteoude mensen leven niet meer lang als ze moeten verhuizen
aa kie autte graach haoleeen oude geschiedenis oprakelen
aa kie autte graach haoleoude kwesties oprakelen
aa vrolaaj raengerestortregenen
aa, dinge dae zen K.nie kos vringedinge, hoe heet die nu ook weer
aachtein joeër énne bos hoeër!op deze ouderdom moet hij nog veel leren
aad wieënë ès een guns, mèr joenk blijve een graute kunsverzorg je altijd goed als je ouder wordt
aadjoeër aofsjieteoudjaar al schietend uitwuiven
aaë brol, zaagte boer, èn hae goejde ze wijf ènde vaulbakafval en prullen moeten in de vuilbak
aaën toekkerlevenslange vrouwenloper
aander onderwerpzwijg erover
aanes maok ich tich get aanester wijsje moet niet alles van me aannemen
aater de körf vèsseeen visser die bot vangt
aater de mètskes kétseachter de meisjes lopen
aater de strontkaar gelopen hëbbesproeten hebben
aater get zitte te roeëchëleal pratend iets proberen te achterhalen
Aater Haarieke van de Knaajnkes on de bêm èn Eek hoch de Sjutteraaj van Eek hunne boom ston, tësse de kiëzebeemAchter 'Huis Gregoor' had de schutterij van Eik haar schietstand, tussen de kersenbomen.
aater ieder haus en straukoveral
aater iemed zen vasse zitteachter iemands veren zitten
aater iemëd zën vodde zitteiemand opjagen, achtervolgen
aater iemes zen vodde zitteiemand achtervolgen
aater zen reet loopeniet zonder iemand kunnen
aater zen vaere zittehem aanporren
aater zën vodde zittehem aanmanen tot spoed
aatër zënen troeëg autkoeëmegeen manieren hebben
aateréén geeste mich nog nimei kinnebinnenkort ga je me nog niet meer herkennen
aaterieëver tomële van piere alternaoseachterover vallen van verbazing
aatërlëk zinniet goed bij de les zijn
abraham (sara) gezien hübbeouder dan 50 zijn
adder wiëne zürg terviër datte kaase dierder zin dan de gateau zelfmet het ouder worden, gaan de kaarsen duurder zijn dan de taart
aet nog e bufkebijt nog eens in je boterham
aet zënën troeëg ës lieëg !eet je bord leeg !
aetë en maul tauaan tafel moet je zwijgen
aete mèt nen hoeële tandniet veel eten
aete métzen tein gebojemet de handen eten
aete waaj ne sjierdosserveel eten
aete wot de pot sjafniet kieskeurig zijn met eten
aevë goej gevrin !desondanks blijven we goede vrienden
al bringe de kraeën het autal is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
al dauws te op zën pëdallë waaj nen akkrëbaot, as te de sjoer nie kon vieërblijve wieës te toch naotje moet flink hard kunnen fietsen om een regenbui voor te blijven
al deeste mich daud, ich zèchet toch nautal vermoord je mij, ik verklap het toch nooit
al geeste op zëne kop stoënneen is neen !
al geeste op zene kop stonvoor geen geld ter wereld
al geet de lieëge wol ës op hol, de woërd aaterholt hër wolbeter gekwetst door de waarheid dan gesust door een leugen
al hotste mich këpotik zweer het u
al moeten et de kraeë autbringeooit zal dit aan 't licht komen
al steeste op zene kopvoor geen geld ter wereld
al trautpitsealles er uit halen
al vallend graut wiënezonder tegenwind kan geen vlieger omhoog gaan
al viël watterkes dërzwoeme hübbe, behaave wijwatterTwaalf stielen, dertien ongelukken
alee dan, waaj et gezaad (gezaach) hou je goed!
alle foetëlkës koeëmë autde waarheid komt altijd aan het licht
alle foetelkes koëmen aut, al bringen et de kraeë noë bauteal gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
alle hik van de kaomer ziende bekomsten hebben
alle hondsgezeekom de haverklap
alle hondsgezeekslag op slag
alle kaffeis aofdwaajlecafé lopen
alle kleire van de raengerboëgbont en blauw
alle moeite van de werd doenalle mogelijke inspanningen doen
alle op- en aonhangfamilie en vrienden
alle vijf-voetom de haverklap
alleen kènder en zaotë minse spraekë de woerdals de wijn is in de man, ligt de wijsheid in de kan
alléén ne graute hond kan twei nèstë werm haagealleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden
alleen zene mond goeng wijd genoeg oëpede valschermspringer viel uit de lucht
alleman kan zich al ës verdoëlë, mèr de loempste ieësvergissen is menselijk, maar sommigen zijn er erg aan toe
alles drèdde èn de pureede kok maakte er een potje van
alles mètsjare wat nie te heet of te zwaur èspikken
alles noë de kl....helpealles naar de verdoemenis helpen
alles oppen heepkealles wel beschouwd
alles soldaot maokëalles opeten en opdrinken
alles vür mich en niks vür nen aandreegoïst
alles wènt behaave tiëgewentniet alles went
alles wot umhaug geet, kan ook wit umleig (behaave me gewich) eerste gewin is kattegespin
allet watter lüp noeë de zeide rijken worden steeds rijker
allewaajl moestë wol ogë mèt stêt hëbbëtegenwoordig moet je heel goed uit je doppen kijken !
alwier opgelost, zaag de boer, en hae stoek zen vroo bij zen draaj kènder én bedhet is allemaal een kwestie van gezond verstand
amaai nog nie!hela!
amaaj mën auredat verbaast me ten zeerste
amaaj mën bottealle gij!
amaaj mën botteoei !
amaaj mën klak !wat zeg je me nu
amaaj, daaj hètter eksternès haug hangebegot, die heeft nogal eens lange benen
amaj mën aure (vieët) !sterk !
ammel de boom èn!jullie mogen me gestolen worden!
angs en naud doen zelfs een aad pieëd nog lopeals het echt moet kan iedereen nog wat meer
aoën d e vrèchtë kinste de boomde appel val niet ver van de boom
aoën daaj hëbste goej pakkës aoëndat is een 'gezonde' vrouw
aoën daaj zin vieël kostedat is een lelijke vrouw
aoën de derde mem hangeoveral te laat komen
aoën de graute klok hangeiets aan iedereen vertellen
aoën de kop vaegetegen het hoofd slaan
aoën de lèste mem hangemet alles achterop komen
aoên de pin lékkede klos zijn
aoën de pin lekkëafgaan als een gieter
aoën de waggël blijvebezig blijven
aoën den aaterkant van piëd en de viërkant van vrolaaj moeste vërzichtëg zinopgepast als je aan de achterkant van paarden of de voorkant van meisjes zit
aoën iemëd zittë te foeëmëlëaan iemand zitten te 'plukken'
aoën wae sjaelt niksniemand is perfect !
aoënt verkeird adres zittëbij de duivel te biechten gaan
aof gaeveoud worden
aofgank als je teveel eet krijg je last
aofgelêk en gebloenkëafgeborsteld en geschminkt
aofgeloje volbarstensvol
aofgesjieëp wiënewandelen gestuurd worden
aofpoejererammel geven
aofsjietedoor de zon verbleken
Aoke en Keule zin ook nie gemok op ene daogalles heeft zijn tijd nodig
aolëk en zaolëg ènsloekein zijn geheel doorslikken
aon de mier oploope van de paajnhevige pijnen doorstaan
aon de pin zaukehet onderspit delven
aon ee zeel trèkkesamenspannen
aon één streng trèkkeeensgezind zijn
aon iemëd zën slip goên hangeiemand volgen tot in het uiterste
aongenaom ès aanëstërdat is onaangenaam
arrozjiërein orde brengen
as aete fraete, en vraaje poeppe wieëd èsset geloof wijd noeë de K.je kan het ook doen, met heelwat fatsoen
as alle lewaed stop konste de rès heireer zijn vele geluiden, maar slechts 1 stilte
as alleman onder dezelfde perrëpli geet stoeên, wieën ze ammël naoëtals iedereen het deken naar zich toehaalt, ligt iedereen in de kou
as bij helle wènd twei diëre tIêgenéénklatse, moet één tau gedonbij ruzie moet er altijd iemand toegeven
as daajet èn hër krolle hètals ze haar zinnen daaop heeft gezet
as de één hand de aander was, dan zin ze alle twei zieëvermekaar helpen geeft altijd een win-win situatie
as de koje trèn zitals het niet meezit
as de piepële hoj aeteje hebt je weer wat laten wijsmaken
as een aa sjieër èn brand sjit, ès zë nimei te blèsseals een oude vrouw verliefd geraakt, is ze niet in te tomen
as een aa sjieër èn brand steet, ès ze moeilëk te blèssëzoveel te ouder, zoveel te gekker
as een koe de stat opstik, beginne ze ammël te biezevoorbeelden werken aanstekelijk
as ermoej on de dieër kump kloppe, sprink de liefde al on alle vinsters autwaar armoede de kop opsteekt, komt vaak ruzie
as ermoej troef ès, aete ver alleen mèr spek bij et braudin dagen van nood, eten we spek mèt brood
as et krievelt moeste krabbeals je goesting hebt, moet je zorgen dat het vanzelf overgaat
as et nie geet, bok et mèrals het niet wil barsten, breekt het maar
as et nog lang doert, zal et rap gedon zinals ik er nerveus van word, stop ik er mee
as et op sjoeëpsjaere aonkumpals het er op aan komt
as genoeg nog te weineg ès, ès niks nog goed genoegwees tevreden met wat je hebt en jaag niet op dingen die je niet hebt
as het raengert, doen vae waaj èn mestriech, vae loeêten het mér vallewat ga je er aan doen, als het wil regenen, regent het maar
as ich daaj zien, hëb ich gëaetë en gedroenkëvan die heb ik buik en ogen vol
as ich daaj zien, höb ich al geaete en gedroenkedie vrouw haat ik!
as ich hët bèd al mèr reik, sloeëp ich alik ben een gezonde slaper
as ich mëne mond rier, zitste al op michik heb hier helemaal niets te zeggen !
as ich ne voeëgel wor dan vloeëg ich wijd van haus....mér ich kan nie vlieëge en doeëmèt voeëgel ich mér tausje moet het leven nemen zoals het is
as ich taus op mën kas zau e sjaun postuurke hoch ston, dan doeg ich ter ielke daog de stöp vanaofwat een knap meisje!
as ich te koe nie kaant, zoo ich nie wiëtë bau dat kaaf van aofkömstëg èsde appel valt niet ver van de boom
as ich ter mene vinger nie kan ènstaekeik geloof je niet
as ich tich wor, kroeëmde ich mèr ès stillekes opwil je misschien opkrassen
as ich tich wor, loeët ich niks doër aste prësessëin jou plaats zou ik helemaal niets laten passeren
as ich tich wor, zoo ich mér ë tauntsje leiger zingenin jouw plaats zou ik maar niet zo hoog van de toren blazen
as ich wis dat ich zo valle, dan hoch ich mich al ieêdër daol gelaagwie alles van te voren weet, kan sneller handelen
AS lik bezaaje GinkAls mijn tante K. had, was het mijn nonkel
As lik bezaaje GinkAls...als
As men tant Kl...ho (ch), wosset mene noenkAls, als....
as mën tant Kl...hoch, wor 't mënë noenkAls...als
as mën tant raedsjës hoch, dan wor 't ne kènderwaogelAls...als
as men tante kloete hoch, wor et mëne noenkAls...als
as men tante kloete hoch, wor et mene noenkgedane zaken nemen geen keer
as ne volleirde prëfessërmet kennis van zaken
as piepele hoj aete!geloof je dat?
as Poeëse op ne vrijdëg viltdat zal niet vlug gebeuren !
as Poeësen en Pinkstëre op dezelfden daog valledat kan helemaal niet
as Poeësen op Pinkstëre vultnooit, vergeet het maar !
as Poëse en Pinkstere opte zelfde daog vallenooit ofte nooit
as roj moemette dich bezeeke, geeste dat goed vieleeen rode mierenbeet ga je goed voelen
as soeëvës de kwakkërs kwakë, geet ët raengërëals de kikkers 's avonds zitten te kwaken, gaat het zeker regenen
as te daogë lenge, geet te wènter strengebij het lengen van de dagen, gaat het kouder worden
as te kat van haus ès, ès doeë nog altijd de poes van de geboeëremet het JUISTE been uit 't VERKEERDE bed stappen
as te kraeë bijéénkoeëme en vieël lëwaeëd maokë, geet ët raengërëhoor je de kraaien veel lawaai maken, wees dan maar zeker dat het gaat regenen
as te plissë goed waer hëbbë dan hëbbë vae dat ookik hoop dat we goed weer krijgen
as te vloerë vochtig wieëne, hink onwaer èn de lochals de vloeren vochtig worden, komt er onweer
as ter van zën lieëges moes geboste zien dan loep ter allang mèt zën derm èn zën haan rondhij doet niets dan liegen!
as tërdievel ter mèt gemoeid èsals alles tegenzit
as tërdievel tër mèt spieëltdat is grote toeval
as zën kont nie goed vas zoet, zoste ze nog verliezewat ben je slordig, vergeetachtig
as zëne kop op e verke stond, oet niemed nog heekeisgij zijt mij een lelijke!
as zene kop oppe vèrke stond, zoë ze zègge dattet beiske zik èsje ziet er niet uit!!!
asdaaj hërre kop oppe vêrke stond, oet niemes genen heedkeis meidie is zo lelijk als de nacht
asof ze laeve ter van aof hinkop leven en dood
asse fleetsje vannen sentvanzelf
assem wils daudsjiete, moeste mekan ne meiter boëve zene kop mikke; doë zit zen pretensehij heeft een heel dikke nek (een Hasselaar!)
assen hat verzoerd ès, zal soeker ter nie viël aon helpeniet iedereen heeft een peperkoeken hart
assër raengert doen vër waaj daaj van Mëstrich : het loëte valle !als het regent doen we als de Maastrichtenaren : het laten vallen
assët aoën dich ès, höbsët zitteals je het aan de hand hebt, heb je het zitten
asset breed (lank) hübs, letset breed (lank) hangezo gewonnen, zo geronnen
asset de koje kant pakals het tegenzit
asset èn zene kop höbs, höbset nie èn zen K.niet kunnen wachten
assët èn zëne kop zit, zittët nie èn zën k....wat in je hoofd zit, gaat niet weg voordat het uitgevoerd is
asset hoj et piëd noëlöp, wiltet gefraete wiëne!!!als een meisje een jongen naloopt.....
assët ieëk, moeste dabbeals het jeukt, moet je krabben
asset iëk moeste krabbeals het jeukt moet je sporten
asset iëk moeste krabbede krab kreeg jeuk
asset krievelt, moeste kretseals 't jeukt, moet je krabben
assët krievelt, moeste kretseals je jeuk hebt, moet je krabben
asset lank hübs, lètset lank hangehij kan wel wat missen!
asset lèk geet oozen os kaavedat is onmogelijk
asset mich vrigs, geetat geen verf pakkeals het van mij afhangt, zal dat zeker niet doorgaan
asset nau nog nie verstees moesset mér verzitte!versta je het nu nog niet!
assët nie geet, dan bok het mérals het niet gaat, dan is het maar zo !
assët nie verstees moessët mèr verzitteals je het niet verstaat....geduld hebben, het komt wel
asset nog lang doert, zal et rap gedond zinals het nog lang tegenzit, stop ik ermee
assët nog lang doert, zal het nie rap gedoeën zinhaast je een beetje !
assët op sjoeëpsjaere aonkumpals het echt op aankomt
assët op sjoeëpsjaere aonkumpals het er op aan komt
assët op sjoeëpsjaere aonkumpals het te doen is, op het juiste ogenblik
asset raengert, raengert et op alle daokeieder krijgt wel eens tegenslag
assët smok dan èssët bedforveals je sterke smaak proeft in je eten, kan het wel eens bedorven zijn
asset smok, èsset bedërveals iets smaakt, is het aan 't bederven
asset toerës nie kons keire, moessët nie op een aandër gon leireals jet het thuis niet kan uithouden moet je anderen niet gaan vervelen
assët vries èn zën sjoen, hëbste geen stattële vandoenslechte schoenen kunnen de koude niet tegenhouden, zelfs niet door ze goed dicht te binden
asset watter zak begint et ijs te kraokeals iemand een scheet laat terwijl hij / zij plast
assich ter mene vinger nie kan ènstaeke, geleef ichet nieik geloof je niet, tenzij...
aste 'naen' zèks tieëge een vroo, dan hëbste de vroeëg nie goed begrieëpepas op als je niet luister naar een vrouw
aste beiste hëbs, moeste de stront terbij pakkeelk voordeel heeft zijn nadeel
aste bès gevalle, moeste mér trèg opstoënals je tegenslag hebt, moet je maar terugvechten
aste bezoeëpe bés, moeste ielëk honsgezeek gojn zeekeals je veel gedronken hebt, moet je om de haverklap gaan plassen
aste bliksemsnel
aste boëve bès, bringste dan men sletse mètstop met neuspeuteren!
aste da nie geleefs, maok ich tich get aanester wijsgeloof me vrij!
aste dae op ze daok kraajgs-dat is een moeilijke vent
aste dat mér wieës!wees daar maar zeker van!
aste daud bès, bèste heilegans niks mèt ën watch geldals je dood zijt, ben je niets met een hoop geld
aste daud bès, wiët iedereen get van dicheen vriend is iemand die tijdens je leven je vertelt, wat anderen na je dood van je weten te vertellen
aste dèk janks, hoestë nimei te pissegij zijt me toch een huilebalk
aste den hond wilts slaeg gaeve, vènds te wol ne goeje stêkje vindt wel altijd een goede reden om iemand te kraken
aste dinks vür daste get zèks, konste dich viël leed bespaorezwijgend denken, zal niemand krenken
aste èn e glaoze haus woens, moeste zelf nie mèt steen goejegooi nooit je eigen ruiten in
aste én goeje leemgrond te diep gees zaeë, kumpter niks van autveel boter in de pan hebben, maar er niets van bakken
aste èn stront gees plojere, gees te stinkegraaf nooit te diep, je zit zo in de put
aste gaazë watter zien, hëbbe ze dosals kinderen iets zien, willen ze dat ook onmiddellijk hebben
aste gaaze watter zien, hëbbe ze dosals kinderen een drankje zien, moeten ze al drinken
aste geen taan hëbs, hoeste ze ook nie te poetseveel mensen zouden het fijn vinden als ze ook eens met hun mond vol tanden zouden staan
aste gees vèsse moeste iës wiëte ofter wol vès zitje moet de klok niet willen luiden als je niet weet waar de klepel hangt
aste get adder bès, doert het ook get langer vër dich aut te rèste as vër dich miech te maokeals je oud bent ben je rapper moe dan uitgerust
aste get kwijt bès, wieëste pas woste nimei hëbsscheiden doet lijden
aste grütter wils tene dan daste bès, geeste ne kër dür zen been zakkedoe je nooit groter voor dan je bent, je benen kunnen die weelde niet dragen
aste hinne wils hate moeste hunne stront terbij pakkebij de lusten moet je ook de lasten nemen
aste hinne wilts hage, moeste de stront terbij pakkewie initiatief neemt, moet er de gevolgen van ook kunnen dragen
aste ieëk hëbs, moeste krabbe (kretsë) als er iets stoort, moet je reageren
aste ieëver de koestal wils springe, konste wol èn de verkësstal teraech koeëmehoogmoed komt voor de val
aste iëk hëbs moeste krabbede krab had duidelijk veel jeuk
aste iëver terdievel kals ziesem zene statdaar is hij!
aste jing sjiks, kraajgste jing tausje moet niet teveel verwachten van kinderen
aste kat van haus ès, konste noch de poes van de buurvroo gon zikkebeter een goede buur dan ....
aste kaud kieks, kraajgstë viël kraeëpaute onder zën oogëlachen is de boodschap
aste kènder sjiks, kraajgste kènder tauslaat belangrijke zaken nooit over aan kinderen
aste kénner sjiks, kraajgste kénner tausverstand komt nooit voor de jaren
aste koeëletraajn verbij wor, moeste vër ganse tüp kiëlkes gon raope wo van de traajn worre gevalleonze kolenvoorraad werd aangevuld door het rapen van stukjes kolen die van de trein donderden
astë koje trèn zitals er tegenslag mee gemoeid is
aste kons triëver kalle, èssët ook al get !oude mensen doen niet meer aan seks, maar er over kunnen praten lucht ook al op
aste krievël hëbs, moeste dabbeals je goesting hebt in iets, moet je toeslaan
aste loemp bés zulste al és aater het nèt vangeals je zo lomp bent als vis, kan je al eens bot vangen
aste mè zën 2 vieët opte grond blifs, zulste gene stap waajer koeëmestandvastigheid is goed, maar als je vop ruit wil, moet je enig risico nemen
aste mègge daase èn de zon, zitte raenger al èn de tonals het gedaan is met regenen, gaan de muggen dansen
aste mèt viër spiëls, konste dich verbrannewie het gevaar bemint, zal er in vergaan
aste mèt zauget noeë den oeërlog moes goënwat ben je toch een dommerik !
aste mèt zen twei viet opte grond blifs, gerokste geen paut vürautwie niet waagt, blijft maagd
Aste mich nie geleefs, dan maok ich tich get aanester wijs.Je moet niet alles geloven wat ik zeg!
aste Minsterkliete van ët zwat geld zooë barstë, dan loepë ze ammël mèttë derm èn hun haan rondin Munsterbilzen barst het van het zwart geld
aste mots moes höbbe, zèkset mèrje vraagt om een pak rammel
aste nau en dan ès trëg kieks op ze laeve, laefste twei kërwie van herinneringen kan genieten, leef meerdere keren
aste ne goejen doef wils hëbbe, deeste mèr waajerals het nog lang duurt, krijg je rammel
aste nie baute rooke kons, gank dan mér baute rookeals je niet kan stoppen met roken, ga je maar buiten roken
aste nie wils leistere, moesset mèr besnietewie niet wil luisteren, moet het maar voelen
aste nie wilts heire, moeste mèr vieleals je niet wil horen, moet je het maar voelen
astë niks baeter kons autvènne, moeste zën klep haageblijf geen valse excuses zoeken
aste nix pax, nix hubsLiever één vogel in de hand, dan geen hand
aste nog van zen herinneringe kons geniete, laefste twei kërherinneringen houden je jong
aste on intege minse een ploem gifs, dinke ze dat ze al vliëgel hêbbesommigen krijgen een dikke nek als je ze teveel looft
astë piepëlë hoj aetëniet te geloven, nooit !
aste spech laach, wiëd rènger verwaachkraait de haan bij avond of nacht, dan wordt er ander weer verwacht
aste stek stijf steet, ès ten aajl al vliegeals een man een erectie krijgt verliest hij zeker zijn verstand
aste toeres niks te doen hübs, kommet dan haaj ook nie doenblijf onder mijn ogen uit als je zit te niksen
aste tot aon zëne nak èn de sjit zits, loeët dan zëne kop nie hangeverlies nooit de moed om terug te vechten
aste tot zëne nak èn de sjit zits, moeste zëne kop nie loëte hangeals je dik in de miserie zit, moet je moed betonen
aste van iemëd huls, zieste zën gebraeke nieals je van iemand houdt, zie je veel door de vingers
aste van terdievel kals, zieste zëne statwe waren juist over die persoon aan 't praten
aste van terdievel kals, zieste zene statwie we daar hebben
aste van tërdievel kals, zieste zënë statwie we daar hebben (we hadden het juist nog over u
aste van vieër zits, konste van aater nie aofvallewie zich vooraan houdt, heeft meer kans op slagen
aste van zen liëges zos boste, loepste allang mèt zen derm èn zen haanje doet niets dan liegen
aste viël kamëraote hëbs, kraajgste ook viël vijandeals je buigt voor de ene, laat je de andere je achterste zien
aste viël zups, laefste nie lang, mèr de zies wol alles draajdobbeldrinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel
aste vils moeste mèr trëg opstonmet vallen en opstaan
aste wils, konste nog e pekske rammel krijgeik zou maar eens ophouden met zeuren
aste zën k....gedraed hëbsachter je rug fig.)
aste zene kop boëven aut stiks, sjiete ze trophoge bomen vangen veel wind
aste zon sjaajnt kump iedereen baute mèr attet raengert zieste niemes meivan de bank krijg je alleen een lening als je ze feitelijk niet nodig hebt
aste zon sjaajnt kump iedereen baute, mér assët raengert zieste niemes meisupporters genoeg als het goed gaat met de ploeg, maar je ziet of hoort niemand meer als het minder goed gaat
astën haoên nie kraeët ènt mërgëraud , dan geet ët raengëre of...den haoën ès al daudals de haan niet kraait in 't morgenrood, dan gaat het regenen...of de haan ligt dood !
aster nie viël te doen wos, sjikden oos aars os noë t veld vür dikke steen te raope van den akker en daaj moeste v¨r ènnet kaarspoër umkippeals terapie moesten we van onze ouder ook dikke keien rapen van de akkers en daarmee de karsporen vopvullen
aster ook mér één goej vroo bestond, hoch God ter ziëker één gehaagegoede vrouwen bestaan er niet
astich daaj zene kop ter tësse stik, bèssem kwijtwat een boezem, zeg!
astich doë mèr niks aonkumpdaar komt niets van in huis
astich normaol bès, zin alle gekke normaolje ben tvolkomen geschift
at ich mich moet versjangeniëre, bèste nog nie goed aofals ik kwaad word, is het je hoogste tijd
at tich doeë mér niks aonkumpals dat maar gaat lukken
at ze stilvilt ès ze zikvrouwen kauwen voortdurend zonder iets in hun mond te hebben
atter get èn zene kop hèt, hèttert nie èn zen K.gekrulde haren, gekrulde zinnen
attër het èn zën krolle hètals hij het al in zijn gedachten heeft
atter het èn zëne kop hèt dan hètter et nie èn zen K...hij is altijd koppig
attër kos, zoo tër zën eege jing nog verkopevoor geld zou hij alles verlappen, als hij kon !
attër kos, zoo tër zën eege jing nog verkoppevoor geld doet die alles !
attët kènd mér stil èslaat hem maar wat prutsen
attet menen hond wos, hochter dich al gebiëtekijk eens wat beter, het ligt voor je voeten!
attët nie geet, moettët mér bokkevolharden tot het lukt !
attet tich bekals het je aanstaat (smaakt)
attrapieëreop heterdaad betrappen
aut (het nès) vliegehet ouderlijk huis verlaten
aut de blaute kop wieëtë (kinnë)van buiten weten (kennen)
aut iemed zen hand aetevan iemand afhankelijk zijn
aut te kleen zingeen kleine kinderen meer hebben
aut te kop kinnevan buiten kennen
aut tiëgeslaeg zin de grütste genies geboërezonder dwarsliggers zouden er geen sporen meer zijn
aut zë kot koeëmëuit de hoek komen
aut zë laud geslaogë zinde kluts kwijt zijn
aut ze vel springe van kolaeruitzinnig zijn van woede
aut zen bedoening zinde kluts kwijt zijn
aut zen daume zaukeverzinnen
aut zen daus koëmezich verweren
aut zen doen zinniet op zijn gemak zijn
aut zën gewoon bedoening gëraokevan de wijs geraken
aut zen koeter kiekeopletten
aut zën koetër kiekeuit zijn ogen kijken, opletten
aut zën kramme sjieëtekwaad worden
aut zen oogdoppe kiekegoed opletten
aut zen sloeffe sjietebeginnen
aut zen sloeffe sjietekwaad worden
aut zën vingers zaukeverzinnen
aut zene kroeëm koeëmevan zich af bijten
aut zene sloef sjietekwaad worden
aut zenen daum zaukeverzinnen
autbemmelevertellen aan ieder die het wil horen
autdrëppëstilletjes aan stoppen met iets
autgebosseld zinpiekfijn gekleed zijn
autgoën waaj ë kaeskeuitdoven, stilaan doodgaan
autgoën waaj ë kaeskestilaan sterven
authauzig zinveel afwezig zijn
autheiseiemand uit zijn hol halen
autkoeëme mèt de verkiezingeop een kieslijst gaan staan
autlègge !je kunt het goed uitleggen, doe nu ook eens wat
autlégge, ja!veel gescheer maar weinig wol
autlüppelevolledig leeg eten
autse vel springekwaad worden
autte kojegroot geworden
autte koje zinde moeilijke kinderjarern voorbij zijn
autte losse handzonder veel voorbereiding
autte losse polsongegeneerd
autten taun valleniet conform zijn
auttet zelfde hoot gesnieëde appel valt niet ver van de boom
autzen kramme sjietekwaad uitvliegen
autzen kramme sjietekwaad worden
azichter mene vinger nie kan ènstaeke, geleef ichet nieeerst zien en dan geloven!
baaj baaj, zwaaj zwaajafscheid (zwaaien als bye-bye)
babbële waaj ë mertwijfhet hart op de tong hebben
baeter e naachske triëver sloeëpe vür daste zen plannen uitvoers, dan ternoë wakker te liggen asset te laot èsgedane zaken nemen geen keer
baeter één èn de haan dan tein èn de bloesbeter 1 vogel in de hand dan tien in de lucht
baeter één tet èn de hand dan twei èn de bloesbeter één vogel in de hand dan 10 in de lucht
baeter een vlieg èn de sop, dan heilegans gee vleesexcuseer voor die vlieg in de soep!
baeter en haaf ee as ne liëge dojerbeter één vogel in de hand dan tien in de lucht
baeter ën haaf ee dan ne lieëgen dopbeter iets dan niets
baetër ën lëlëkë vod as ë sjaun koetbeter iets dan niets
baeter gebloeëze as zëne mond verbrandvoorkomen is beter dan genezen
baeter gebloeëzë dan de mond verbrandbeter voorkomen dan genezen
baeter kaa haan dan e kaat hatkrijgen vult de handen, geven het hart
baeter klene meester as graute knaechwees je eigen baas
baeter misgesjoëte dan nie gesjoëtebeter een gat in je schoen dan een schoen in je gat
baeter ne bauk vant zaupe, as ne kroef vant kraupebeter met plezier door het leven dan altijd moeten werken
baeter ne bauk vant zaupe, dan ne kroef vant wörkeliever een bierbuikje dan bult van 't werken
baeter ne gezonnen iëzel as e zik piëdals we maar gezond zijn
baeter ne kleene boer asne graute knaechliever zelfstandig
baeter ne kleene dae steegert èn plak van ne graute dae weegertbeter een kleine plezante dan een grote ambetante
baeter ne kleene plezante dan ne graute ambetanteklein maar dapper, hoe groter hoe slapper
baeter ne naach triëver sloëpe, dan ne naach triëver wakker liggeberouw komt na de zonde
baeter sjeef trèn as raech ter lengs dürbeter iets dan niets
baeter sjeef trèn as raech tërlengshebben is hebben
baeter sjeef trèn as raech.... ternaeveniet geschoten is altijd mis...
baeter sjeef trèn, as raech terlengsniet geschoten is altijd mis
baeter spijt hëbbe van woste waol gedon, dan van woste nie gedon hëbsgedane zaken nemen geen keer
baeter verloeëre dan nauts gehadbeter één vogel in de hand dan tien in de lucht
baeter zën broek gesjieërd as zën K. verbrander nog goed vanaf komen
baeter zinge dan springe (daase) je houdt beter het heft in eigen hand, dan naar anderen te moeten luisteren
bakkë en broje èn de vol zonbakken en braden in de volle zon
balkeniëreluidkeels zijn ongenoegen uiten
bang hon bieëlë het helsteje hoeft niet bang te zijn voor iemand die en grote mond zet
baozeg gaskebazig ventje
bau daste niks van wieës, konste nauts van haageje moet het verleden kennen om de nieuwe tijd te begrijpen
bau de brauwer kimp hoef de bekker nie te koëmeiemand die veel drinkt heeft niet gauw honger
bau de brouwer kump, hoef te bekker nie te koëmedronken mensen hebben geen lust en geen geld, om te eten
bau de kiëneng tevoet geetnaar WC gaan
bau deed het paajn, wat heb je nu weer aangevangen
bau ën hin dab, moet ze ook aeitëals je ergens werkt, heb je daar oook recht op eten
bau ën hin dab, moet ze ook konne aeteje werkt, moet je ook te eten krijgen
bau en hin dab, pik ze ookwaar je werkt, mag je ook eten
bau èssët èn godsnaom toch mér mieëgëlëkhoe bestaat het, verdorie!
Bau éster nau (én ze vel atter nie gestreep és) waar is hij nu toch
bau et hat van vol ès, lëpte mond van iëvergeluk kun je niet voor jezelf houden
bau gebiërt niks verkeirdook vogels zitten al eens in (lelijke) nesten
bau geet dae pit mèt dat mennëke hieëndie jas is hem veel te groot !
bau geet dae....mèt dat menneke hiëndat is veel te groot voor u!
bau geet dat mènnëkë mèt dat brikskë hieëndie broek is hem veel te groot
bau goën vër dat nau toch mèr opsjrijveproficiat, dat is dan ook toevallig gelukt...
bau hëbs tich daaj vërkaddighèts wol opgesjaardwaar heb jij die verkoudheid wel opgedaan
bau hings tich toch mér autwaar zit je toch maar
bau holter ët toch mér ammël authoe krijgt hij het toch altijd maar bij mekaar
bau hübste de heil daog toch mèr autgehangewaar heb je zolang gezeten?
bau n hin dab, piksewiens brood men eet, diens woord men spreekt
bau nie gelaach wieëd, doog et nienu en dan moet er wat leven in de brouwerij zijn
bau rook ès, ès viërwaar roddels de ronde doen, is de waarheid niet ver af
bau steed zene kop toch mèr!denk in het vervolg wat beter na
bau trèkste opaonwaar ga je heen
bau vieël zon ès, ès ook vieël kielësjojhoge bomen vangen veel wind
bau vilt de reeswaar ga je heen
bau vült naut ès e kaud woëd?waar is nooit eens ruzie
baukpaajn hëbbepijn in het hart hebben
bedienesacrament der stervenden toedienen
bedörve strontverwend kind
begin den daog nie mètte sjerve van den daog tevürrebegin iedere dag met een zuivere lei
begin pas te dreme aste goed wakker bès !blijf er goed met je hoofd bij, want dromen zijn bedrog
beginne noë te lotteoud worden
beistëraaj autzèttede beest uithangen
Bekans raajt dèk mèt, mér hèt nog nauts gewonne!net niet, is niet genoeg!
Bekans raajt dékker mét, mér hét nog nauts gewonneBeter weten dan denken te weten
bekiek ët tich mèrtrek je plan
bëkiek ët tich mérik hou er voor bekeken, los jij het maar op
bekiek het dich mèr tegoejdenk er maar wat over na
bekiek nau de lengte en brètte (=breedte) van ne luie minshier staat een heel lui persoon
bekiek zën eege !verwijt jezelf !
bekoenkëlfoezeberamen, overleggen
bel mich mèr as ge traut zitmet mij moet je geen welles-nietes spelleke
belodderein doekjes doen
belofte mok sjuld en dae ze nie hult kraajg nen dikke bultbeloften worden gemaakt om te houden
belste mich aste boëve bèsblijf uit je neus!
bèn dat aon de kat hërre statdat gelooft niemand
bénne de kotste keire bèn ich toeresik kom zo vlug mogelijk binnen!
bènne zonder bellevrije toegang
bènnedoeër goën'n kortere weg nemen
bènnedoeër goëneen kortere weg nemen
Bertës van de Sjeiper wor zjus dezelfde aster mèt ze piëd on kaffei bij Zjengske èn Hiëseld stondBertus x werd ook geregeld door zijn paard teruggereden van bij Café Welkom in Heesveld
besjieëte trautkoeëmebelabberd er vanaf komen
besjijt dich mér nie!je bent een angsthaas!
besjijt tich mér nieoei, heb maar geen schrik
besjins bringste de sjokkepoej baeter hert on de twei hantëfemisschien breng je het hobbelpaard best met de handvaten hierheen
beslaoge èngoed thuis (geleerd) in
bèste al biechte gewèslieg je weer!
bèste doof of zauhoor je niet goed
bèste èn de kërk geboëredoe de deur dicht!
bèste mekan autgekaldluister eens hier, hé
bèste mësjin van soekkërkruidje roer-me-niet !
bèste mesjun van soekker !kun je daar niet tegen!
bèste nau pas aut ze bèd, tès mekan noennu al wakker
bèste wir aoënt joengëlekomt er nog van van
bèste ze sjiethaajf ont têllehanden uit je zakken!
bèste zen toeng kwijt?kun je niet antwoorden?
bèste zik, de bès zoe stilben je ziek anders ben je toch niet zo stil
bezeek (besjijt) tich mèr nie!krijg maar geen schrik!
bezeek tich mèr niedoe maar niet in je broek !
bezeek tich mér nie !voel je maar niet zo snel gepakt !
bezik brink altijd blijdsjap aon, èssët nie bij het koeëme, dan toch wol bij het gonwelgekomen, wanneer vertrek je!
biëvet gon baedelewat geld bij elkaar bédelen
biëvet gon- zakloopegeld gaan bijhalen
bij den dievel te biechte goënbij de verkeerde persoon zijn beklag gaan doen
Bij het ieëste wieëd het e lemmëkë, bij het tweide ne leif en as het derde glaos lieëg ès wieëd het ë vêrkedrank verandert de mens in een beest
bij iemëd dèk ieëver den dëlper koeëmeiemands huis platlopen
bij iemëd ènt krijt stoeënschulden aan iemand hebben
bij iemëd ènt zwat (wit) stoeënslecht (goed) aangeschreven staan bij iemand
bij iemës iëver den dërpël koëmebij iemand aan huis komen
Bij Zjang van Merie en zoën Fons kochte vür ooze roje Flandria brommer, dae goeng wol 90 per oer.Jang doeg de viloos mèr Fons sliëtelde giën on brommers, totter zelfs brommercrosse ènrichde aater de joengessjoël (nau Kapelhof) Bij Jacqmaer kocht de jeugd de snelle rode Flandria bromfiets. Terwijl Jan de fietsenklaten hielp, Marie de benzinepomp, was Fons bezeten van motoren, hetgeen ontaardden in brommercrossen in de kloosterbeemden, het huidige Kapelhof
bijt mën naos nie aofdoe niet zo bitsig
bijt mich mér nie èn mën naoësdoe maar niet zo lelijk tegen mij
Bilze, stad vür zjeloes opte zinBilzen, stad van veler afgunst
blaaj zin mèt en doj daufeen kinderhand is gauw gevuld
blamieërevoor het hoofd stoten
blieëskës wijsmaokeiets op de mauw spelden
bliëskes wijsmaokebeliegen
blijf doë mèt zen tengels vanaofhou je daar maar niet mee bezig
blijf mèt zëne bebber ter tëssen autbemoei er u niet mee
blijf nog get, dan geeste seffes mèr get vrigger voert!je hebt nog wel wat tijd
blijf ter mèt zen fikke vanaofhanden af!
blind zin és erg, mér ziende blind nog meije loopt beter tegen een gesloten deur dan voorbij een open
bloeës nie te hêl aste métten zwakke bloës zitsde trompetist heeft ernstige blaas-problemen
Bloës mèr nie zoe hauch van den toënhoge bomen vangen veel wind
blüfste doë nau op knabbële!praat eens over iets anders!
boeren en vèrke knorren hun heil laevelandbouwers en varkens zijn nooit tevreden
boeren en vêrkë wieëne al knorrend vètaan klagers geen nood
bok stoeënmet gevouwen handen een opstapje maken
braek mich nie de maul oëpeverplicht me niet om te spreken
braek mich te mond nie oëpepas op als ik alles ga vertellen
break mich de maul nie oeëpeals je me verplicht te antwoorden, ben ik nog niet zo zeker van de gevolgen
brieëmëlkës zin vër de vieëgëlkësmet weinig tevreden zijn
brierke den daud hëbbe aoën wërkëlui zijn
bring ès get laeve èn de brauweraajzet eens wat muziek op
bringste mën sloeffe mèt aste boëve bèsstop met neuspeuteren
bringste men sloeffe mèt aste boëve bèsstop toch eens met in je neus te peuteren
brinkste mën sloefe mèt aof aste boeëve bèszit niet in je neus te peuteren
broederlëk dele en zusterlëk opaeteeerlijk verdelen
brojkë reike, kentsjë bijte ( aan het gebakken spek ruiken maar wel een goede hap brood eten !)het vlees is duur, eet maar wat meer brood
bumpkë graut, mennëkë daudik ben dood voordat dit (vers geplant) boompje groot is
da (dae) kan mich gestoëlë wieëneik trek er me niets van aan
da bek mich niedat staat me niet aan
da besteet !'t is toch niet waar, zeker
da besteet (nie) !'t is niet waar, zeker !
da dank tich den aajldat is nogal wiedes
da deed niks aofdat heeft geen invloed
da deeter ook mèr vër de goej vriëdat doet hij omdat hij moet
da dërstë niedat kunt / durft gij niet!
da dinkste mérdat gaat zeker niet gebeuren
da doert mich den ene mèt degenedat duurt me wat lang
da doerten eivighétsdat duurt lang
da frit gee brauder is geen haast bij
da gaef ich tich op e brifkedaar sta ik borg voor
da gaef ich tich oppe brifkeik zweer het
da geet bloed kostedat gaat een zware inspanning kosten
da geet dich nog voëreje gaat er nog dikke spijt van krijgen
da geet kneep kostezie maar niet op een inspanning
da geet wol iëver zonner bieëvet te gondat waait wel over
da geet wol iëverwaeëdat gaat vanzelf voorbij
da goef ne vieze noësmaokdat was niet aangenaam
da gon ich dich nie on zen naos hangedat hou ik voor mezelf
da gon ich tich nie on zen naos hangedat blijft geheim
da hèt nie vieël ummet lijfdat is bijna zonder waarde
da hilt gene stiekdat klopt helemaal niet
da hink mich de kael autdat ben ik beu!
da hink mich men kloete autdat verveelt me terdege
da hink mich vierkant men K. autdat enerveert me geweldig
da ho (ch) viël bekieksiedereen bleef kijken
da hûb ich iëver de kop geziendaaraan heb ik niet gedacht
da hübsemgoed gelapdat heb je mooi afgehandeld
da kan de mijne nie trèkkedat is me wat duur
da kan er bij mich nie èndat begrijp ik niet
da kan ich misse waaj tandpaajndat ook nog!
da kan ich nie tausbringedat ken ik helemaal niet
da kan ich toch nie reike!hoe zou ik dat kunnen weten
da kan mich geen fleet sjaeledat interesseert me helemaal niet
da kan mich geen zier sjilledat maakt me helemaal niets uit
da kan mich gestoële wiëneik geef er niet om
da kan mich nie boemmedat trek ik mij niet aan
da kan mich nie boemmedat raakt me niet
da kan mich nie boemme't kan me niets schelen
da kan mich nie boemmedat interesseert me helemaal niet
da kan mich nie sjaele (boeme) dat trek ik me niet aan
da kan mich nie sjilledat kan me niet schelen
da kan mich nie sjille (boemme) dat belangt me niet aan
da kan mich niks sjaele / boemmeik zit er niet mee in
da kanner nog nie ès on reikedat komt zelfs niet in de buurt
da kanter bij mich heilegans nie éndat versta ik nu eens helemaal niet!
da klop asne zwaerende vingerdat is helemaal juist!
da klop van geen kantedat in onjuist
da klop waaj ne zwaerende vingerdat is heel juist
da klop waaj ne zwaerende vingerdat klopt als een bus
da konste dich onder zën sjoeën (kloempe) sjrijvevergeet het maar!
da konste op zene bauk sjrijvevergeet het maar
da konste wol ès hëbbedat valt wel eens voor
da kos penke-poenkedat is duur
da kos stëkke van minsedat kost veel moeite
da kos toebakdat kost inspanningen
da kraajgste nog op ze brauddat verwijt krijg je nog wel
da kump bij mich nog nie ès opik denk er niet aan
da kump mich men stroët autdat staat me lelijk tegen
da kump nie zoe krek (na)je moet niet pietje-precies zijn
da kump van de lange bergdat sleept aan
da kump van de lange bergdat is zonder veel overtuiging / goesting
da kump zoe naa (krek ) nie, asset mèr zjus èsdat hoeft niet zo precies
da kup zau van wijd voertdat straalt geen entoesiasme uit
da kümp mich de stro (eë) t autik heb er meer dan genoeg van
da lapter heil ziëker on zen bottedaar trekt die zich zeker niks van aan
da lëp makkemêntëgdat loopt niet van een leien dak
da lèt mich heilegans nie!dat hindert me helemaal niet!
da liegste-das geloeëge-de liegs toste zwat ziesniet waar!
da liegter!dat is gelogen!
da lik vür de handdat is vanzelfsprekend
da loegter vingerdik opdat zou een blinde nog zien!
da mèr ë slap beiskedat is maar een kleine verdienste
da mok mich niks autdat zegt me niets
da mok niks autdat heeft geen belang
da pak bij mich geen verfdat gaat niet lukken als het van mij afhangt
da pak mich!dat ontoert me
da pasde him èn zene kroeëmdat kwam hem heel goed uit
da rok gene kantdat klopt niet
da rok mën kaa kleer niedaar raak ik niet geëmotioneerd door
da rok mën kaa kleer nie!dat kan me niet schelen
da rok mich niedat doet me niets
da sjilt (sjaelt) ne jashet is een stukje kouder
da sjoeët mich zoumèr los èn de kopdat viel me zo plots tebinnen
da snaajt geen hootdat verhelpt niets aan de situatie
da snaajt on twei kante't is hoe je het beziet
da steed assen tang op e vèrkedat is een lelijke combinatie
da steed waaj en tang oppe vèrkedat past niet bij elkaar
da steet nie èn mëne diksjënaerdaar ben ik het niet mee eens, zo ben ik niet
da steet nie én mene kattekismesdat is mijn stijl niet
da stik zoe na niedat komt niet zo nauw
da stink oere boëve de wènd autde stank is niet te harden
da stink oere énden ümtrèkdat stinkt enorm
da tinks mich ookdat lijkt mij ook
da trèk op genen aaën örgëldat trekt nergens op
da trèk ter nie opdat vindt zijns gelijke niet
da vielste on ze watterdat weet je van te voren
da voel kaad op me daokdat deed lelijk aan
da vult zjus èn de goej waekdat tijdstip komt me goed uit
da wiët gene minsdat mag Joost weten
da wiëte mën kloempe ookdat is nogal wiedes
da wor e graut fijaskodat ging de mist in!
da wor ëm, gezwoeëre!das was hij, heel zeker!
da wor geen moejlëke bevallingde vroedvrouw kraamt er vanalles uit
da wos nog nie gelaachdat was niet gemakkelijk
da würk mich op me sisteemdaar krijg ik het van!
da wörk op me sisteemik ben het kotsbeu
da zal nie lang daokedat gaat niet lang bestaan of overleven
da zal wol zin !daar komt zeker niets van in huis
da zien ver dan wol, zaachte blinnezorgen voor morgen komen altijd één dagte vroeg
da zieste van haajdat meen je niet!
da zieste van haajgeen sprake van
da zieste van haaj!zo gaat de ballon niet op
da zieste van haaj!dat geloof je toch zelf niet!
da ziet ne blinne mèt zen ooge taudat heb je vlug verstaan
da's helle koek, zaak tërdievël, en hae sjieët naegëldeze situatie is haast onmogelijk
daaj bezeek tich bau ste bij steesdie bedot je terwijl je erbij staat
daaj blieëf mër raoteleze bleef maar in één stuk raaskallen
daaj deed genen rotten doefzij doet helemaal niets !
daaj doech zoe fijn tieëge mich as poeppëstrontze kwam me terug opvrijen om het toch maar weer goed te maken
daaj doog aut er pens niedaar is niets mee aan te vangen
daaj doog auttë loëte van hër pens niedie deugt helemaal niet !
daaj drig wir e pekskeze is weer in verwachting
daaj er maul stink van de lieëgeszij die hun hart op de tong dragen, moeten toch een vieze smaak hebben
daaj ès al ont rosseleze heeft veel sproeten
daaj ès effëkës gerokze is een beetje gestoord (gek)
daaj ès get aestevieërdie wringt wat tegen
daaj ès get kot aofgezaegzij heeft korte beentjes
daaj ès goed verzien van aure en pautedie heeft een zware boezem
daaj ès heil tërwiëszij wrint op alle mogelijke manieren tegen
daaj ès kontent mèt ën doj mèsjdie is met weinig tevreden
daaj ès kot van stofzij is snel opvliegend
daaj ès kot van vasseze is rap geïrriteerd
daaj ès mér een sjiet grautze is maar een stompje groot
daaj ès mesjin sjaun van wijd mér toch wijd van sjaunik vind dat helemaal geen knappe
daaj ès mèt geen tang vas te pakkëwat een vieze, vuile vrouw
daaj ès nie heil kommilfoozij is wat geraakt in haar hoofd
daaj ès nie mèt een tang aoën te rieredie is zo vuil (dat ik ze niet met een tang durf aan te raken)
daaj ès nie minzij is tot veel in staat
daaj ès nie op hër moennëkë (mondsje) gevallezij is goed ter tale
daaj ès nie raech zjusdie is niet heel normaal in haar hoofd
daaj ès nie van gistereze is geen kat om zonder handschoenen aan te pakken
daaj ès nog nie zoe kontraoredat ziet er ene knappe uit
daaj ès nog te lee vër zich daol te lèggëze is nog te lui om te gaan liggen
daaj ès nog te vaul vër zich te kretse as ze ieëk hèthet moet al erg zijn voor ze een poot uitsteekt
daaj ès ook nie onder een doj hin autgebriddie is helemaal niet dom !
daaj ès sjaun van wijd, mér wijd van sjaundatt is een lelijke vrouw
daaj ès van goeje komaofze is van welgestelde familie
daaj ès van vieër oeëpe en vanaater nie tauze is wat blootjes gekleed
daaj ès vanner leste lieëge nog nie gebarsteze liegt altijd
daaj ès vër op te aetedat is lekker vrouwtje
daaj ès vër tërdievel nog nie bangze heeft van niets of niemand schrik
daaj ès wol hoël vanbènnezij heeft nooit genoeg gegeten
daaj ès zoe lëlëk aste naachzij is hondslelijk
daaj ès zoe plat assën vaajgzij heeft kleine borsten
daaj és zoe sjauw aste naachdie vrouw is heel lelijk
daaj geet asof ze den heile naach piëdsje hèt gevaoreO-benig stappen
daaj geet hërrë gaopër wir goed bestojëze gaat niet weten wat ze allemaal gaat horen en zien
daaj geet ze seffës nog verliezedie vrouw heeft ze ferm tentoon gesteld
daaj geeter nogal mette groëve bossel dêrzij heeft een strenge aanpak
daaj geleef ook nog dattë piepëlë hoj aetëze gelooft alles, klakkeloos
daaj goeng op ër pëtatte niërdire ging zwaar tegen de grond
daaj hè viël keskenaotezij heeft veel noten op hare zang
daaj hëb ich opgelojedieheb ik wat wijs gemaakt
daaj hër blumpke ès allang geplokkezij is geen maagd meer
daaj hër blumpkë ès allang geplokkëdie is reeds lang geen maagd meer
daaj hër breidsje ès gebakkedie heeft het voor mekaar
daaj hër haajskë ès mèr ne viërëk graut, ë kraupkietsjëhaar huis is maar een voorschoot groot, een echt kruipgat
daaj hër hiësene zitte wol tèsse hër beenzij laat haar gezin in de steek voor een jongere kerel
daaj hër koplampe branne nogals èshaar brsten steken ferm
daaj hërre bebbel steet naut stilzij is praatziek
daaj hërre peloes zoo ich ès wille aofraajemet haar zou ik eens tractor willen rijden
daaj hërren hangaar steed heil oeëpeze is luchtig gekleed langs boven
daaj hèt bang datse get verliesze loopt met haar knieën tegen mekaar
daaj hèt batse tot aon hêr k...die heeft een dik achterste
daaj hèt bra kaa!!!haar knobbeltjes steken
daaj hèt de laaj tiefëszij is wat lui !
daaj hèt de spènnëwubbe tèssën hër beenwie niet waagt blijft maagd
daaj hèt den haoën de kop aofgebiëtezij heeft vuurrode lippen
daaj hèt den haon de kop aofgebiëteze heeft vuurrode lippenstift op
daaj hèt den heilege gees op bezik gehadin verwachting en geen vent
daaj hèt dikke knoebële onder hër ermze is lui!
daaj hèt dikke knoebële onder hër êrmdat is een luie trien
daaj hèt ë gezich waaj ne str...oei, die kijkt lelijk !
daaj hèt e gezich waajne klaun en dat steet hër nie sjaundie vrouw is lelijk met haar opgeverfd gezicht
daaj hèt e leig ènkoeëmedat is een straatmadeliefje
daaj hèt ènne koestront gebloeëzezij heeft veel sproeten in haar gezicht
daaj hèt ferm koplampe en ze brannen ook nogzij heeft ferme borsten en haar tepels steken ook nog
daaj hèt geen zittende K.ze kan niet stilzitten
daaj hèt geen zittende K...zij is altijd bezig
daaj hèt gesloeëpe waaj nen oszij heeft de ganse nacht gesnurkt
daaj hèt hër eksternès haug hange, mér hër wolke hange get leigze heeft lange benen maar slaphangende borsten
daaj hèt hërre meester gevonnezij heeft thuis niets te zeggen
daaj hèt hoeër opper taanzij kan haar mannetje te staan
daaj hèt knotsknieë en sloddërbatsedat is een lelijke en vuile trien
daaj hèt mérren haendsje volze heeft niet veel voorsteven
daaj hèt ne ferme viërgaeveldie heeft nogal een zware boezem
daaj hét nen haon zene kop aofgebiëtedie heeft nogal rode lippen
daaj hèt presies wol énne koestront gebloeëzezij heeft veel sproeten
daaj hèt sjimmel tësse hër batse stondie is nog maagd
daaj hèt stront gefraetedie kijkt lelijk
daaj hèt vieël kêskënaotezij heeft veel complimenten ofte noten op hare zang
daaj hèt vieël temaate geaetedie heeft rode wangen!
daaj hèt viel naute op hërre zankdie laat zich nogal eens gelden
daaj hèt viël naute op hërre zankzij heeft heel wat pretenties
daaj hèt vossekloete geaetedie is geslepen
daaj hèt ze nimmei allemoeël oppen raajzij is gek
daaj hèt zich gestauteze is zwanger
daaj hèt zich zwaur èn de koste gezatteze is helemaal opgetut
daaj hètte wijsheid èn paachzij weet altijd alles beter!
daaj hèttër ekstërnès leig hangezij heeft korte beentjes
daaj hèttët laevëke vaszij heeft een rustig leventje
daaj hèttët niedar zit geen fut in
daaj hèttët zwiël onder hër ermze is lui (want heeft eelt onder haar armen)
daaj hits ès maajn daudik ga dood van die hitte
daaj ho nogal krievel on hër Kzij had geen zittend gat!
daaj hoch hër kries wirzij had haar crisis weer was onhandelbaar
daaj hoch zich (m) bekans besjieëte vanden angsdie had bijna haar broek vol gedaan uit schrik
daaj hochter korsbelkes aater staekezag je hoe ze zwierden en ze heeft niets
daaj hun lêmpke geet stiloën autde toekomst van de electrzaken is donker
daaj hun lidsje ès autgezoengevoor de muziekindustrie is de toon gezet
daaj hüb ich ès gauw de mond gestopde diëtiste was het topje van de cake
daaj höb ich alle hiek van de kaomer lotte ziendie heb ik eens goed tussengepakt
daaj jing fraete de panne van het daokdie kinderen hebben altijd honger
daaj kan geen moeët haagezij kent haar grenzen niet
daaj kan mich nie laajezij verdraagt me niet !
daaj kan tër toch ën heil poepekas van maokedie maakt er een hele opvoering van
daaj kan würke waaj e piëd, zaagte boer, en hae spande ze wijf vür de kaarvan de nood een deugd maken
daaj kanner ee nie kwijtze kan niet doen wat ze wil
daaj kiekde asof ze een versjaajning hochzij keek heel verwonderd, alsof ze een verschijning kreeg
daaj kleen onnèttighèts laagde mich autdat klein onnozel kindje lachte me uit
daaj kniep(-de) zedie heeft (had) schrik
daaj kniepde hum èn den doenkelezij had schrik in het duister
daaj konste dër ë rinkske haoledie is graatmager
daaj konste mekan dër et slieëtelkoet trèkkezij is graatmager
daaj konste opte vingers van één hand tülledat zijn er niet veel
daaj konste wijsmaoke dat piepële hoj aetedie is lichtgelovig !
daaj konste zau én de kieëzeboom hangezij is precies een vogelverschrikker
daaj kos vieër kotseals 't hart in brand staat, vliegen de vonken uit de mond
daaj krieëg de floeppers en de bibberebitsjes tegelijkdie dame had de schrik van haar leven te pakken
daaj kriëg toë ès hür aach zaolighètsedie kreeg mooi de levieten gelezen
daaj laach mèttër heil gezichze heeft een brede lach op haar gezicht
daaj lëp op hër lèste beenze gaat eerstdaags bevallen
daaj lèt ferm noeëzij wordt oud
daaj lieg tot ze zwat zietalles wat ze zegt is gelogen
daaj loët ët zich slaech zèggedie luisterde niet goed
daaj lot nie oppëre kop sjijtezij is geen gemakkelijke
daaj mauste nog daoge èn de miëlebiëk te weeke hangege stinkt uren onder de wind!
daaj meint ook nog datse get hètze moet er zo niet mee te koop lopen
daaj meint zich getzij beeldt zich wat in
daaj mok ferm van hërre tetterdie maakt redelijk wat opstand
daaj mokde er kotte mêtte mètde poetsvrouw ging er met de grove borstel door
daaj schoebden nogal ës op !die trokken er nogal eens vanonder (trekkebenend)
daaj sjijtën ëm ammël op zënë kopgeen van allen wil luisteren
daaj staeke van de kaaze hebben scherpe vormen aangenomen
daaj stik hërrë sneddër nau eens ieëvëral tèssëze bemoeit zich met alles en nog wat
daaj stink oere boëve de wènd autzij is overvloedig geparfumeerd
daaj stond tër ook wir mèt hërre bebber bijze moest zich ook weer eens bemoeien
daaj stond ziëker vanaater èn de raaj waaj Kritës hiësëne autdeeldewat een domme trut!
daaj stont ter mêr besjiëte bijze voelde zich ongemakkelijk
daaj twei stoeën iëlkën oeëved aater de streik te haagen en te helvërëdat koppeltje staat iedere avond achter de struiken mekaar te klemmen en te wrijven
daaj vetsde ter nogalès vandörze liepen er snel vandoor
daaj vielde zich èn hër K. gebieëteze voelde zich genomen
daaj vings te nog nie zoe rap onder zën klakdie is zo dom nog niet!
daaj vond hërrën drae niezij kon er niet goed mee weg
daaj wol zich niks loëtë gëzèggëzij luisterde niet
daaj wor ferm èn her K gebieëtedie was kwaad, zeg!
daaj wor rap geaoddie had zich rap thuis gevoeld
daaj wor rap riepe snaajedie was er vlug vanonder!
daaj wor sjaanëtëg gësminkze was schandalig opgesmukt
daaj wor tër goed de K...t van ènzij was sterk ontgoocheld
daaj wos goed vër èn de kieësboom te hangeze was overdreven opgetut
daaj wos nie opper moendsje gevallezij liet zich de kaas niet van het brood nemen
daaj zaeg tich de aure van de kopdie blijft maar zeveren
daaj zal hërre kieëtel wol nog moete èntrèkke!zij zal het nog wel eens met minder moeten stellen
daaj zaog mich t'aurë van de kopzij blijft maar door zagen
daaj zaogtich de aure vande kopdie blijft maar doorzeuren
daaj zin èn de posjik heb ze eindelijk op zak ! (geld)
daaj zit doë opte kop van de toffelze staat er goed aangeschreven
daaj zit mèt hër pekskë opgesjieëpzij zit opgescheept met een zwangerschap
daaj zit nog lang op me kot!ik geraak haar niet kwijt
daaj zoo dich opaetedie is heel kwaad
daaj zoste ongebiech de kemiene gaevevan ver te vertrouwen persoon
daaj zulle dich wol leire daasedaar zul je mogen luisteren
daajdoech zoe lëlëk dat ich mekan sjrik krieëgze maakte zoveel opstand dat ik er van schrok
daajhètter ooge nie èn hër maol zittedie loert nog niet een klein beetje
daak kaek al vër ën kleen sjietze schreeuwt al voor een niemendalletje
daar dich da nie èn zene kop te haoledurf het niet!
daase op nen aandre ze graoflachen met tegenslag van anderen
dae (daaj) kan ich nie tausbringehem (haar) ken ik helemaal niet
dae / daaj ès kot van vassedie is niet fel sprakerig
dae / daaj ès mèt geen tang aoën te raokëdie is zeer vuil
dae / daaj lëp waaj e sjauthindsje aater mich aonik geraak nooit van hem / haar af!
dae begint ook al te kraokedie wordt stilaan oud
dae bekiek ich nimeidie is gewoon lucht voor mij
dae deed altijd tiëgedroëdshij wringt altijd tegen
dae deed den heilen daog niks aanëster as z¨n kl...sjoerëhij zit de ganse dag op zijn lui gat
dae deed niks aanestër as tieëge de klippe op liege, tottër zwat ziethij liegt ontzettend veel en aan één stuk door
dae deette lamp brannedie spookt wat uit!
dae dink dattën heile werd aoën zën viet likhij denkt dat hij god-almachtig is
dae doech asof ter èn zen broek ho gezeek (gesjieëte) hij stond er maar bedremmeld bij
dae dooch nie aut te loeëte van zën penshij deugt totaal niet
dae doog aut zën pens niehij deugt voor niets
dae doog aut zën praaj niehij deugt voor niets
dae doog autte loeëte van zën pens niehij is heel ondeugend
dae doog nie aut zen gloejetige praajhij deugt voor niets (uit zijn hete pens)
dae doog vër geen hoër't is een echte deugniet
dae dret zich üm èn ze graofdie zou daarmee bij leven niet tevreden zijn
dae ès al alzelaeve e bleuke enne bènnevètterdie is al zijn hele leven verlegen en introvert
dae ès al e tijdsje iëver zen toerehij is al lang overspannen
dae ès allang zaolëgërhij is reeds lang dood
dae ès aut de hël gekroeëpe terwaajl den dievel sloeëpdie is aan de duivel ontsnapt, een duiveldjong
dae ès autte körf gevalledie is niet van het gezin
dae ès autten doje opgestonhij is weer springlevend
dae ès bekans noeë pieringëlandhij is op sterven na dood
dae ès bènne, dae ze breidsje ès gebakkedie heeft het gemaakt!
dae és blijve tèkke!hij is op zijn kop gevallen en nog niet weinig
dae és blijve tekke!!!die is zeker goed op zijn hoofd gevallen
dae ès ë bitsje getik (getoek)die is niet goed wijs
dae és èn de grutte of adderdoem vanhij is zo groot of oud als
dae ès èn goej doenshij is goed bij kas
dae ès geen sjik wieêdhij is niets waard
dae ès gene knab wieëdhij is geen 5-cent waard
dae ès gene stamp onder zen kloete wiëddie is gene eurocent waard
dae ès gevalle en blijve botsehij is krankjorum
dae ès heilegans de waeg ('t noorde) kwijthij is op den dool
dae ès lank van stiëlhij kan het goed uitleggen
dae ès makreilëtëg zaothij is stomdronken
dae ès mans genoegdat is een plantrekker
dae ès mér een sjiet grautwat een klein mannetje
dae ès mèt hët verkeirde been aut bèd gestoeënhij is niet goedgemutst
dae ès met zen K èn de botter gevallehij kan het niet beter treffen
dae ès nie minhij is tot alles in staat
dae ès nie op ze moenëke (mondsje-toeng) gevalledat is een vlotte prater
dae ès nog gene knab wieëd, gene stamp onder zën K...hij is nog geen cent waard, helemaal niets
dae ès nog goed lipsdie is nog niet versleten
dae ès nog nauts oppen ander gewèshij is nog nooit buitenshuis geweest
dae ès nog te lee vër te ojëmëhij is heel lui
dae ès nog te loemp vër aatër ne ploeg te lopëhij is oerdom !
dae ès nog te loemp vër helpe te dondërehij is nog te dom om helpen te donderen
dae ès nog te stoem-loemp-vër helpe te donnërehij is uitermate dom
dae ès nog zjus goed vër op ët stort te goejedie is geen cent meer waard
dae ès on zene noveen beizëghij is al dagen aan één stuk aan 't zuipen
dae és onder de vekanse noë sjoël gewésdie is zo dom!
dae ès onder de vekantse (spiëltijd) noë sjoeël gewèshij heeft hageschooltje gelopen
dae ès ook nie dër nen haos gepoepdie is nogal langzaam!
dae ès ook nie onder n doj hin autgebridhij is niet zo dom als hij er uitziet
dae ès op zëne kop gevallen en blijve toekkëdie is helemaal gek
dae ès smërgës daud opgestoeënhij lag dood in bed
dae ès ter dievëlhij is een haantje vooruit
dae ès tërdievel ophij is verzot op
dae ès twei keiren aofgevroeërewat een klein ventje
dae ès van alle merte tausdat is een gewiekste
dae ès ziëker bij de brandwaerals hij praat vliegt zijn speeksel in je gezicht
dae ès zoe bleek assën sjiethij is lijkbleek
dae ès zoe erm assen laushij is heel arm
dae és zoe kroemp assen ziekelhij is niet te vertrouwen
dae ès zwaur van zaksexueel opgewonden
dae èste boer ophij is op zoek
dae ester mèt voert!hij gelooft dat ook nog!
dae et langste laef hètten heile werd on zen kloeteje wordt schatrijk als je maar gek bent om lang te werken
dae fraetzak slig (hoot) zich alles èn zene gielësde gulzigaard eet alles op
dae frit vanalles authij steekt van alles uit
dae gamin doog nie aut zen heil praajdat gastje heeft niets goeds in zijn hele lijf
dae geet dieës waek mètte pestaur op stapdie wordt deze week begraven
dae geet noë KERNISJ, das kot bij DE PANNEhij gaat nooit op reis
dae geet nog ën goej pijp roke, dattër mér waachdie krijgt de rekening nog gepresenteerd, even afwachten !
dae geet nog ene rookede tabakshandelaar èste sigaar
dae geet nog vieël moete bliejedat gaat hem nog veel geld kosten
dae goeng nogal ës zënen alléedie was snel weg !
dae goeng rap köpke onderdie was snel verloren
dae goenk rap plat op zene baukhij gaf vlug toe!
dae gojt zen eege raute énhij gooit zijn eigen ruiten in
dae halkëtie hoch geen roj sent mei op zën lêpdie smeerlap had geen cent meer op zak
dae haug krüp kan diep vallehoogmoed komt voor de val
dae hëbste opgeloje !van die geraak je niet meer af !
dae hèt alle watterkës dërzwoemme, behaave het wijwatterdas geen lieverdje
dae hèt altijd sjaune kalhij kan er zich altijd mooi uitpraten
dae hèt brierke daud aon wêrkehij werkt niet graag
dae hèt doeë een hendsje van voertdat is typisch voor hem
dae hèt e gezich waaj ne strontdie kijkt lelijk
dae hèt e goed oog, mèr hae zitter te viël op!hij heeft wel goed ideeën, maar hij doet er niets mee
dae hèt e sjampsjot gehaddie is prettig gestoord
dae hèt e sjampsjot gehad (onder den oeërlog) die heeft (vroeger) een goede tik aan het hoofd gekregen (hij is wat gek)
dae hèt e sjrepke viër op michhij staat een streepje voor op mij
dae hèt ëm goed gelojehij is poepeloere zat
dae hèt ën graute maul, mér ë kleen pietsjehij zet wel een grote mond, maar als het er op aan komt duikt hij weg
dae hèt ën haus waaj ën sjieërhij bezit een heel groot huis
dae hèt ën mëmoëre waaj ën zaajbaorhij heeft grote gaten in zijn geheugen
dae hèt et van gene vrëmdehij heeft een aardje naar zijn vaartje
dae hèt geen lauzëtëge senthij is blut
dae hèt gene roje duit én zën maoldie heeft genen euro op zak
dae hèt gene roje op zën kl......die is zo arm als job
dae hét geneen goej hoër op zene kophij deugt voor niets
dae hèt het vieër èn zën K...tdat is een harde werker
dae hèt keis tësse zen teinedie heeft geweldige zweetvoeten
dae hèt knoebbe (le) onder zen ermhij ios lui
dae hèt lang aater hër zitte te vangehij heeft er lang achter gelopen
dae het langste laef èsnen aadstraajerals je lang wil leven, moet je strijden
dae hèt laud èn zen sjoenhij heeft geweldige schrik
dae hèt losse hèndsjeshij kan zijn handen niet bijhouden
dae hèt me (r) verstand èn éne vinger, dan dich èn een heil handdie is verstandiger dan gij
dae hèt moemette èn zën broekdat is me een zenuwachtige (ongeduldige)
dae hèt mond genoeg, mèr hae gaop te wijdhij heeft wel een grote mond, maar hij onderneemt niets
dae hèt në goeje krauwaogëlhij wordt voorgetrokken
dae hèt nogal ne sjoeët gekrieëgehij is ferm groot geworden!
dae hèt nogal vieël komplëmentehij heeft veel noten op zijn zang
dae hèt nogès ne sjietkroeëmhij heeft een slecht gebit
dae hèt ooge op zenne rëghij ziet kompleet alles
dae hèt oogkleppe aonhij heeft alleen aandacht voor zichzelf
dae hèt paajn aoënt lêpkehij draagt een verband
dae hèt paeper èn zen broek (K...t) die is nogal gehaast
dae hèt stront èn zen oogedie is ziende blind
dae hèt ter vërlopig zën bekomste wol vanhij heeft er voorlopig zeker genoeg van
dae hèt tërdievël èn zë lijfdie zit vol vuur !
dae hèt vieël komplemêntedie heeft veel noten op zijn zang
dae hèt viêl naute op z¨ne zankdie heft veel aan te merken
dae hèt viel naute op zene zankhij geeft veel commentaar
dae hèt viël pretensehij is nogal pretentieus
dae hèt viël pretensehij heeft veel noeten op zijn zang
dae hèt viël zjaer bijhij loopt te pronken
dae hèt vossekloetë gëaetëdie is uitgekookt slim
dae hèt wol viël bloeëre op zën toenghij is niet veel van zeggen
dae hèt zën ertë authij ligt uit de gunst
dae hèt zën ertë autdie heeft het verkorven
dae hèt zën erten aut bij michdie heeft bij me afgedaan
dae hèt zen ooge èn zen maole zittehij is ziende blind
dae hèt zene kop goed gestautedie heeft een slag van de hamer gehad
dae hèt zich loeëtë plèkkëhij heeft zich laten afzetten
dae hèt zich zwaur èn de koste gezatzijn haren zijn geknipt
dae hèt zieëker n mülkkoewaar blijft die al dat geld halen
dae hèt ziëker moemêtte èn zen broekdie is nogal zenuwachtig!
dae hèt ziëker spauke geziendat heeft hij gedroomd!
dae hètse nie alle vaaif (allemaol oppen raaj) hij is knettergek
dae hètte slaog te pakkedie kan er goed mee over de baan
dae hètten dreig laeverhij heeft altijd dorst
dae hètten maul waajen sjiërpoëthij heeft een grote mond
dae hètter een hendsje van voerttypisch iets van hem
dae hèttët ferm zittedie is ferm ziek
dae hèttët haug èn zënë boldat is een dikke nek
dae hèttët haug èn zëne bolwat denkt die wel !
dae hèttet lich authij is doodop
dae héttet on zene pjeehij is de klos
dae hèttet spek on zen beendie heeft het zitten
dae hèttet werm watter autgevonnedie is niet al te pienter
dae hèttet zittehij heeft het spek aan zijn benen
dae hilt zënen tetter geen sëkonhij kan geen momentje zwijgen
dae hoch een zwaj èn zëne gielëshij was stomdronken
dae hoch ne sjaunen addërdoemhij was al op gezegende ouderdom (toen hij stierf)
dae hoch zën toeng wijd aut te bek hangëhij was doodop !
dae hochet wir op zen knieëkhij was weer geïrriteerd
dae holt den daog nimeihij haalt de morgen niet meer
dae holt tich et hat aut -dae mok tich kepotdie blijft je op je zenuwen werken
dae it terwaajl datter sjithij heeft nooit genoeg!
dae kalt frans met hoeër ophij praat koeterwaals
dae kan aete waaje piëdhij kan goed eten
dae kan alleen mér stijte en broeksjijtehij doet niets anders dan bluffen
dae kan de kis nau al nimei tau hagedie zit op een massa geld !
dae kan ë stèkskë memmëhij doet niets dan flauwe praat vertellen
dae kan geen naut zoe graut as een koe laezehij kent niets van muziek
dae kan ich nie taus bringedie ken in niet
dae kan ich nie tausbringedie ken ik niet!
dae kan nie misaodëhet kan niet anders dan dat hij de manieren heeft van zijn....
dae kan nog gene liëge zak raechzèttedie heeft geen verstand van werken!
dae kan nog gene naogel raech èn de moer kloppedie kan nog geen eenvoudige zaak oplossen
dae kan nog nie ës ne lieëge zak raech zèttedie is voor niks goed !
dae kan toch ë stèëkskë memmëdat is een grote zeveraar
dae kan wërke waaj ë miëlepiëddie kan hard werken (zoals een paard dat de molen aandrijft)
dae kan zën tein geboje nie taus hagëhij kan zijn handen niet van iemand houden
dae kant autdie richting op
dae kin ich waaj kaud geldhij is nogal berucht
dae kint alle trukke van de faurhij weet overal zijn plan te trekken
dae kleene weet wol op zëne boek, mér kump nie aut zën broekdat kind is niet van hem, alhoewel het op zijn naam staat
dae konste dër e rinkske trèkkerie ziet er mooi zn verzorgd uit
dae konste mèt geen tang aoënrieërëdie is vies, vuil en vettig !
dae kos toë nie goed aotehij kon daar niet goed aarden
dae kraajg e zik pieëd nog aoënt laachtehij is onvoorstelbaar interessant
dae kraajg ët nog op zënë botterham gesmaerddat vergeet en vergeef ik hem nog niet zo snel-daar zal ik hem snel aan herinneren
dae kump nog iëver één bil gekroeëpedie kot nog bédelen op zijn knieën
dae kump nog mër kiekehij is nog niet droog achter zijn oren
dae kump nog nie ës boëve toffël autdie is nog te klein
dae kump nog wol op en peidsjes teraechhet komt nog goed met hem
dae kump pas kiekedie is nog (te) jong
dae kumpste nie rap traoëndie zit op zijn geld
dae kümp autte zelfde stalhij heeft een aartje naar zijn vaartje
dae lieg dattet geen aordeghèts mei èshij liegt dat het niet meer mooi is
dae lik bij mich èn de boëvëstë lojdie is mijn favoriet
dae lik iedere daog op me kot (daok) met zoiets zit ik iedere dag opgescheept
dae lik vergiethij ligt buiten westen (moe / zat)
dae lojt dat ammël èn zënë penskèttëlhij eet dat allemaal op
dae lüp op eerdie is heel voorzichtig
dae mèttën hond slup, kraajg ook zën laaëjsje wordt snel besmet door de persoon met wie je omgaat
dae mich wilt bezeeke, moet zen paut heil haug oplichteje moet vroeg opstaan om mij te beduvelen
dae mins hét mei verstand én éne vinger, dan dich én zen heil handdie is slimmer dan 2 mensen gelijk gij
dae moes te goed èn de faar haagevolg die maar goed
dae moet nog mèt twei haan pissehij is nog steeds niet volwassen
dae moet nog viël botterhemkes aetehij is bijlange nog niet sterk genoeg
dae moet zen wil hoeëre nog verliezehij moet nog volwassen worden
dae nie baute geet kraajg gene vials je niet buitenkomt weet je niets
dae niks deed, misdeed ook nikszich er gemakkelijk van af maken
dae piring konste doër ët sliëtëlkoet trèkkehij is zo mager als een pier, die kun je ook door het sleutelgat trekken
dae riëd mekans mëne soetjae autdie reed me bijna omver, rakelings langs me heen
dae sjit mij dan datter itdie geeft meer uit dan dat hij verdient
dae sjoeët nie mèt spek, mér mèt ën heil verkedie reageerde nogal hevig met een direkte aanval
dae slig mër get autzen kloete (autzene nak) die zevert er maar wat op los
dae slig mich get trautwat die toch maar vertelt !
dae slig vanalles aut zën bottehij zwanst
dae sprik engels mètnen heten iërappel ènzene monddat is geen correct engels, maar wel wat smoeltrekkerij
dae steet doë mér get te koekëloerëhij staat zomaar wat rond te kijken ipv te werken
dae steet stijf van polkadie heeft veel goesting
dae stink aut zen maulhij heeft een onfrisse adem
dae stink aut zën maul waaj rotte vèsdie poetst wel nooit zijn tanden, want zijn adem stinkt als rotte vis
dae stink oere boeëve de wènd autdie ruik je al van ver
dae stink waai de pêsdie stinkt als de pest
dae stond ziëker aateraon èn de raaj waaj ze hiëses autdeeldehij was bij de laatsten bij het uidelen van hersens
dae taxi raajt mèt zën dieëre oeêpekijk, die heeft nogal eens flaporen
dae trèk nogal ës trauthij schiet nogal eens weg !
dae verfroemelde brief gon ich rap voertfoeffelesteek die gekreukte brief maar ergens weg
dae vink van alles aon wat nie dooghij haalt allerlei (katte-)kwaad uit
dae vink vanal(-les) aonhij steekt van alles uit
dae vlieger geet nie opzo is dat niet afgesproken
dae vlieger geet nie opdat gaat niet door
dae vlieger geet nie opover mijn lijk !
dae vliegër zal nie opgoëndat gaat niet lukken als het van mij afhangt
dae voeëgel ès al vlègvogel die oud genoeg is om uit te vliegen
dae was waaj sjampëljoenghij groet zo snel als kampernoelie
dae wieët vanvieër nie of ter aater ook laefdie profiteert niet van het leven
dae wiëttet versjil nie tèssent maajn ent daajndat is een dief!
dae wilt vieël vër niks en weineg vêr e bitsjedat is een profiteurke!
dae wor mekan vannet matsjehij was bijna dood
dae wor tër nie zoe sjiëtëg ophij was er niet zo voor te vinden
dae zal de koekoek nimei heire roepehij zal de lente niet meer halen
dae zal nie wijd springe mèt daaj godscent dattër kraajgmet dat aalmoes dat hij verdient, zal hij niet ver geraken
dae zal zën kieëtëlë nog moeten èntrèkkëhij zal voortaan met minder moeten rondkomen
dae zë gezich steet op onwaerdie is kwaad, die gaat uitbarsten in woede
dae zë kèèëskë geet stilaoën authij is op sterven na dood
dae zë pètsjë koëk rap iëvërdie is rap kwaad
dae ze pètsje koëk rap iëvërhij heeft een kort lont
dae zë raod hink ook al get sjeefhij begin ook al wat scheef te lopen
dae zë verstand hink èn zën broekhij is alleen maar bezig met SX
dae zën klak steed wir sjeef op zëne kophij is slecht gemutst
dae zënë barremeiter steet op störmgespannen zijn - op uitbarsten staan
dae zënë kop ès zoe dik van zaegmaeldie heeft helemaal geen verstand
dae zieste mèt geen oogehij is nergens te bespeuren
dae ziestë nërgës, tès zjus ën hauskathij laat zich nergens zien, hij blijft binnenshuis
dae zit get gevroengehet komt hem niet goed uit
dae zit mét de bibberebitsjes op ze lijfhij zit met hevige angsten
dae zit rap op ze piëdsjehij is vlug op zijn tenen getrapt
dae zo zen vroo en kender verkoopehij is alleen maar uit op winst
dae zoech ze vliegehij was totaal het noorden kwijt
dae zoo een begaajn aut het kluster kallehij kan erg overtuigend praten
dae zoo nen dojën hond nog ne maulband aoëndoenhij is uiterst voorzichtig
dae zoo nog wol ë knepke èn twei(e) bijtehij is altijd even gierig
dae zostë ongebich de këmienë gaevehij is een schijheilige
dae zup waaj ne kaarhingshij zuipt als een paard
dank dat den aajldat is nogal wiedes
dank dat den aajlda's logisch
dank os Lieve Heir mér op zen blaute knieëhebt gij veel geluk gehad!
daog meneir de kaploeëndag mijnheerke !
daq gojt mich heilegans niedat staat me helemaal niet aan
das 'n rib aut më lijfdat kost me een pak geld
das (mich) prêl vant zelfstedat speelt geen rol
das a malohet geld is binnen
das aandre kal (koek)voilà !
das aandrë tei as kaffei !dat had je niet verwacht, hé
das alwier gebakkedat is weer afgehandeld
das alwier onder de viet autdat is weer afgehandeld
das ammël geen hoër snaajedat is allemaal niet zo gemakkelijk
das ammël vër den hond zën Kl....ondank is 's werelds loon
das ammêl zau mèr geen hoër snaajedat is allemaal niet zo simpel
das ammel zever èn pekskëslangs de kwestie gepraat
das ammël zever èn pekskësdat is allemaal zaag
das ammël zjus vër den hond zën K...dat is allemaal vergeefse moeite
das aordeg van dichdat is lief van je
das boenk tropdat is helemaal juist
das daudszindat is heel erg
das daudzindat is heel jammer
das de kojste nog niehij is de slechtste nog niet
das den aod vant beiskedat is zijn eigenschap / gebrek
das dikke zeverdat is bullshit
das draaj daoge raengerhet regent blaasjes op het water
das e gedach waaj en aanderdat is geen slecht idee!
das ë gemok mennekedat is een aansteller
das ë graut lëwaetdie heeft een grote mond
das ë kleen pëtietërkëdat is een klein kindje
das ë koet èn mën raekëning (portemenei)dat valt duur uit
das e koet èn mene portemeneidat is een dikke tegenvaller
das ë kreidsjë- rier-mich-niezij is o zo gevoelig
das ë ménnëke van soekërdat is een kruidje-roer-me-niet lichtgevoelig kind
das ë sjaajns mandat is een raar type
das ë sjau mandat is een rare vlegel
das e sjaun përtrètdat is me ne nette!
das e sjauw mandat is een kerel
das ë stèk hinnestrontdat is uitschot !
das e twiefelgevaldie kan je zomaar niet vertrouwen
das ë voertgaevërkëdat is een koopje
das ë vraekëlëk mennëke (wijf)dat is een ambetante
das ë woëd van ne kilodat woord slaat echt aan
das e woëd vanne kilauhij zei ook eens wat!
das ë woeëd van ne kilodat is sterk taalgebruik
das e zwaur gevalhet is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken
das ë zwaur gevaldie is van alle markten thuis
das een aofgelebberdedie heeft al zoveel mannen gehad
das een eivëtëge sjaandat is een grote schande
das een kaaëlëkêdie heeft altijd kou
das een van den heilëge geesdat is een onwettig kind
das een van den heilige geeshaar vader is onbekend
das een vaulighètsdat is een klein krapuul
das één vërt sinksefaurdas een lelijke!
das effe slikkedaar heb ik nog even van
das ën aa kloekhindat is een onnozel wijf
das ën aa zaegdie blijft maar zagen en zeveren
das ën aofgelebbërdezij is helemaal afgelikt (door minnaars)
das èn de posjdat is in orde, dat is al weer verdiend-op zak-
das èn de sëkosjdat is in orde
das èn de sjëkosj't is in orde
das ën echte kaa-krimpdat is een kouwelijke vrouw
das ën heivëgëdie is vlug opgewonden
das ên koj miedat is een kwade vrouw
das ën sjaun sjèttël mér doë lik niks opdat is een mooi wijf, maar ze kan niet eens fatsoenlijk eten bereiden
das ën striep dër mën raekëningdat valt zwaar tegen !
das ën zoer triendat is een triestig kijkende vrouw
das ene knojboeldat is knoeiwerk
das ene pot naotwerkt onder hetzelfde hoedje
das éne zaupmérthet gaat hem alleen maar om het zuipen
das ès mich ë sjau minsdat is me een zwaar geval
das ët lèste nauwsdie vrouw is het dagblad van het dorp
das flaaë kuldat is praat voor de vaak
das gee ketsje vêr zonder haase aon te pakkeeen kat in 't nauw maakt soms rare bokkesprongen
das gee klee bierdat is geen kleinigheid
das gee werkdat is gen manier van doen
das geen aordeghéts meidaar beleef je geen plezier meer aan
das geen avansdat heeft weinig zin
das geen avansvergeefse moeite
das geen avaoësdat heeft geen nut
das geen missedat is geen lelijke
das geet vraajdat werkt wat stroef
das gekloenkedat is dan in orde
das gene kakdat is geen klein bier
das gene kak !dat is geen klein bier
das gene kak!dat is niet van de poes!
das gene kal, dat zèkstë toch niewat zeg je me nu
das gene kattepisdat is niet zo gemakkelijk
das gene kattepisdat is geen kleinigheid
das gene kattepis't is niet gemakkelijk
das gene kènderkakdat is niet zo simpel
das gene kènnertakdat is geen klein bier
das gene simpëlëdat is geen gemakkelijke in omgang
das gene vèttedat is niet veel speks
das gene vèttedat valt tegen
das gene vètte, doeë zulste geen dikke kieëtëLe van sjijtedat brengt niet genoeg op om van te leven
das gene zieverehij is niet te vertrouwen
das gene zieveredie vertrouw ik niet
das gene zievëredie is niet helemaal te vertrouwen
das gene zievërë kaffeidat is niet heel pluis
das gene zievëre kaffeihier is iets niet pluis
das get gesjieëtewat een kakjufferke!
das get gesjieëte !dat is me d'er eentje
das get gesjieëte!die heeft het hoog op!
das get gesjiëtedat is een speciale
das get gesjietedie heeft veel pretentie
das get partëkliersdat is iets speciaals
das get pattekliers!dat is iets speciaal!
das get van langen ojemdat heeft zijn tijd nodig
das godgeklaog!dat is heel erg!
das goed vër de vërautgang van den aaterautgangdat is bevorderlijk voor de stoelgang
das goed vër et stortdat is brol
das graute beistëraajdat is af te keuren
das griene kaldat is flauwepraat
das griene kal!dat is toch geen antwoord!
das haaj de maudedat is hier een goede gewoonte
das haaj nen echte vêrkësstalruim eens wat op !
das haaj nie op zën plak !dat is hier niet gepermitteerd
das haaj nogal een bedoeningwat gebeurt er hier toch maar allemaal
das haaj sjaune boel!dit is niet leuk!
das haaj van mën kl....dat hangt me hier de keel uit
das haaj zjus de zieten ènvalteveel onaangekondigd bezoek
das haaj zjus ë vêrkëskotdat is hier nogal smerig en wanordelijk
das haaj zjus een hiemëlkehier is het nogal proper
das haaj zjus ne vêrkësstalbegin hier eens wat op te ruimen
das heil gojëlëkdat staat me aan!
das heil noë de vaentsjesdat is totaal mislukt
das kaerkeszeekdat is zever
das kakke zonder dauwedat loopt gesmeerd
das kaole kakdat is zever, stoef
das kepotmaokeraajdat is een zeer vermoeiende opdracht
das kërjeus !dat is raar !
das knatsgesjieëte zënën aaëhij is zijns vaders gelijke !
das knots ëtzelfdedat is helemaal het zelfde
das koeën opper mieêledat komt haar goed uit!
das koekoek éne zanghet blijft allemaal gelijk
das krek et zelfstedat is juist hetzelfde
das krek ëtzelfstedat is identiek
das krimmeneilerger kan niet!
das krimmëneildat is godgeklaagd
das kroemp en sjeefdat trekt er niet op !
das latijn vür michdat versta ik niet
das liëge (sjaele) kaldat is kwatsj
das mei as twei haendsjes voldat is een volle statie!
das mekan n tausmatsjdat is dichtbij
das mën lèste goestingdie ziet er niet uit, man!
das men lèste goesting!is me dat een lelijke!
das mën lèste goesting!hoe ziet die eruit!
das mene terapie niedaar ben ik niet zo op gesteld
das mèr dinnëkësdat is maar povertjes
das mèr e maoger beiskedat bracht niet veel op
das mér ë maogër beiskehet resultaat is wat klein uitgevallen
das mér e slap beiskedat is niet veel (loon-werk)
das mèr ën kleen kunsdat is geen moeite !
das mèr enen traedat is kortbij
das mich ammël get, zaag oos Bet, en zo hô twei jing aoën één T.tnu heb ik wat aan de hand, zei Bet, nu hangen er 2 kinderen aan 1 T.t
das mich e sjaun printsjedat is me een speciale
das mich een koj motdat is een lastig wijf
das mich egaoldat is mij om het even
das mich egaoldoet er niet toe!
das mich egaoldat is me om het even
das mich egaol!doet er niet toe!
das mich en ros!gekrulde haren, gekrulde zinnen
das mich ën vaegdat is een deugniet
das mich gelijk (egaol) dat is me om het even
das mich get gesjieëtezij is wel heel speciaal
das mich get gesjieëte!!!die is niet min!
das mich get këmikdat is een speciale
das mich krêk égaoldat is me gelijk, ik maak geen keuze
das mich ne kadeedat is een schoon nummer
das mich ne kedee!dat is me een nummer!
das mich ne kedèt (kedee) dat is er mij ééntje!
das mich ne sjaunedat is een apart geval
das mich ne sjaunen apostëldat is een eigenaardige vent
das mich ne vlèggedie is onder zich uit, een vlugge kerel
das mich prêldat maakt mij niets uit
das mich prêl (egaol)dat is me om 't even
das mich prel (vant selfste) !kan me niet schelen!
das mich prêl van het zelfdedat is mij om 't even
das mich prel van het zelfdedat is mij om het even
das mich sjijt egaolhet maakt mij geen zier uit
das mich sjijtegaoldat laat me koud
das mich sjijtegaoldaar geef ik helemaal niet om
das mich totaoël prêl van ët zelfstedat is mij totaal egaal
das ne graute lantiën mèr hae gif mèr ë kleen lichdie heeft wel een grote mond, maar presteert niet veel
das ne Jan men kloete't is een nietsnut
das ne kojboj aoën ët stuurhij rijdt roekeloos
das ne kojën hond !zij zit snel op haar paardje !
das ne lëwaetmaekerhij heeft een grote mond
das ne prutsër aoënt aetehij is langzaam met eten
das ne sjerpëdie is rap seksueel opgejaagd
das ne slimme voeëgeldat is een uitgekiende kerel
das ne slimme voëgeldat is een leperd
das ne staajve nakdat is een hoogmoedige
das nen dreigen heiringdat is een nors persoon
das nen haave bëweddedat is een zot
das nen heile hauge pietbelangrijk persoon
das nen heilen opstand vër ne niksheel wat twist voor een niemendalleke
das nen heilen oremusdat is en ganse litanie, een hele opdracht
das nen heilen traedat is een heel stukje lopen
das nen tërwieëszak (tërwiese)hij is tegendraads
das nie èn zen kloete te krijgedat smaakt niet
das nie gezaachdat weet ik zo nog niet!
das nie heil katteliekdas is op het randje af
das nie heil kattëliekdat is niet zoals het hoort
das nie heilegans ènden hoeëkdat is niet heel korrekt
das nie katteliek!dat is niet volgens de regel!
das nie mene terapie!das mijn gewoonte niet!
das nie mijne terapiedat is niet naar mijn gading
das nie mijnen terapie !dat is niet naar mijn aard !
das nie te sjattë !het is niet te geloven !
das nie van de poesdat is niet simpel
das nie vant minsteniet te onderschatten
das nie vër te laachtedat is niet simpel
das nie vieël sopsdat heeft niet veel om 't lijf
das nie vieël zaoks!dat betekent niet veel
das niksgraag gedaan
das niks gebaoddat is nutteloos
das niks gekotdat helpt ons niets vooruit
das niks gekotdat is nutteloos
das niks gekotbreng brengt geen enkele zode aan de dijk
das noeëvenantdat hangt ervan af
das nog autten oertijdwaar kom je nu nog mee af
das nog gee been gebroeëke't kon veel erger
das nog heil viës't is pas gebeurd (nog vers)
das nog nie de kojstezij is zo slecht nog niet
das nogal wiedësdat is logisch
das ook gene vèttedat brengt ook niet veel op
das ook nie viël sopsdat is niets bizonders
das oppër rendsje aofdat was nipt
das pier krelkëskrautdie is zuiver onkruid (hij deugt voor niets
das pure natuurdat is echt
das sjaele kaldat is onzin !
das sjaele zeverdat is zotte praat
das sjaele zeverdat is zever in pakjes
das sjaering en ènslaogdat is aan de lopende band hetzelfde liedje
das sjau gekalddat is straffe praat
das sjaun mètgepakdat is extra bij mijn loon
das sjaune boeldat is me wat moois!
das sjinees vër michdat versta ik niet
das spek noë mene bekdat staat me aan!
das straffe kaffeidat is iets geweldigs
das tan vër de kat hër fiauldat is vergeefse moeite, dient tot niets
das te bok zën kl....niets waard zijn
das te gank vant laevedat is normaal
das te heil woerddat is de volle waarheid
das te laus èn mëne pëlsdie loopt me voortdurend voor de voeten
das teen en taander!dat is me nogal wat!
das ten heilen opstand nie wiëddat is de hele bedoening niet waard
das tich ook mèr gerojddat is je ook maar aangeraden
das tich ook mër gerojedat is je aangeraden
das tich ook mèr gerojedat zou ik maar goed onthouden
das tich ook mér gerojesteek dat maar goed in je hoofd
das tich ook mér geroje !dat zou ik zeker onthouden als je geen miserie wenst
das toeë zjus ne vêrkësstaldaar is 't vuil
das van de bok zën kloetedat valt me erg tegen
das van den hond zen kloetedat is erg!
das van hetzelfste nèsdat is van hetzelfde soort
das van mên (of, den hond zën) KLdat valt dik tegen
das van mën botte !dat valt zwaar tegen !
das van moettësmoeten trouwen wegens baby op komst
das van Zjeezekes tijddat is van vroeger
das vaulba, das vies
das vër daud te valle, -terdievel ès ter mèt gemoeid -de makral zit tropdaar krijg je wat van, dat is te veel pech in ééns
das vër graajs hoeëre van te krijgedat zet je zwaar aan 't tobben
das vër hieën(=horens) van te krijgensdat is om krankjorum van te worden
das vër opte sjoodat is om te pronken
das vieël gezaachdat is een beetje overdreven
das vijf kërre niksdat stelt niets voor
das vrëmpdat is eigenaardig
das vür daud te valledaar krijg ik het van aan mijn hart
das vör van te kotsedat is walgelijk
das watter op mën miëledat komt me goed uit !
das wir k...tëkërmës!er gaat weer wat zwaaien
das zau ën graajs mausje weet niet wat je aan die persoon hebt
das zau van wijd voertdat is heel afstandelijk
das zever èn pekskesdat is prietpraat
das zevër èn pékskesdat is onzin
das zever én pekskesdat is dikke zever
das zevër èn pekskëspraat voor de vaak
das zever èn pekskes---das dikke zeverdat is praat voor de vaak
das zevër èn pètsjësdat is praat voor de vaak
das zjus e sjauthindsjevan die geraak je nooit meer af
das zjus ën kloekhinwaar ze is, blijft ze
das zjus ingelepis!!!mmmmmm...dat is een lekker drankje
das zjus kautsjoewat een taaie lap (vlees)
das zjus kop en kontoei, dat is een korte dikke vrouw
das zjus te goej!zo moet je aankomen
das zjus tegoejeigen schuld
das zjus tegoej!!!eigen schuld, dikke bult
das zoe kloër as ë klètsje soekërdat is overduidelijk
das zoe simpel as poeppestrontdat is heel gemakkelijk
das zwaure toebakdat is harde taal -hard labeur
das zwaure toebakdat is een moeilijke opgave
das zwaure toebak!das sterk!
das zwauren toebakdat is zwaar om te verwerken
das zwauren toebak !dat is straffe kost
das zwauren toebak!dat is sterk!
dasnen echte hinnepoepperhij kijkt wat veel naar de vrouwtjes
dasnie de ware Jacobdie betrouw ik voor geen haar
dassë fleetsje van ën sentdat is gemakkelijk
dasse pak van men hatéén zorg minder
dasse zach eekedie heeft een zacht karakter
dasse zwaur geval't is een bandiet
dassem krek en gesjieëtedat is typisch voor hem
dassem lengs zen naos dërgegondat is hem niet te beurt gevallen
dassen aa troefeldie vrouw is een achterlijk geval (troefel=metselspaan)
dassen aa zaeg!die kan nogal eens zagen
dassen aander paor mauwedat is weer wat anders
dassen drievëgedie vrouw is een zuurpruim
dassen maudepoepdie draagt altijd de laatste mode
dassen rib aut me lijfdat kost me een vermogen
dassën staose waajerdat is wat verderop
dassen zoer kebabbel (kermêl) zij lacht niet veel
dasset toetsje opte gateaude bakker zijn broodje is gebakken
dassoe onniëzel ast graut ésdat is belachelijk
daste bedank bès!bedankt!
dastë gedroenkën hëbs, zien ze rap, mèr daste vërrèks van den dos, da wille ze nie zieniedereen ziet als je wat veel gedronken hebt, maar niet als je dorst lijdt
daste grutste smaerlapperaaj wot ich aut hëb mètgemokerger kan het niet!
daste naogel on men daudskisdat verkort mijn leven
daste naogel opte kop, sae!helemaal juist!
daste ware Jacobbdat is de ware man
dat (fr-) it gee brauder is geen haast bij
dat akkerdieërt niedat past niet bij mekaar
dat bek mich niedat lust ik niet -(ovd) dat staat me niet aan
dat blif mich (sjijs) egaoldat is mij om het even
dat dank tich de koekoek (den aajl)dat zou ik ook denken (ironisch bedanken)
dat dank tich den aajldat is nogal wiedes
dat dank zich de kloetedat is vanzelfsprekend
dat dank zich de koekoekmij niet gezien!
dat de plissë mér goed waer hëbbeals de poltie goed weer heeft, dan hebben wij het ook
dat dink ich ael ookdat zou er nog aan mankeren !
dat doert den éne met de genedat duurt een eeuwigheid!
dat doert een eivighètsdat duurt lang
dat doert en eiveghètsdat sleept lang aan
dat doert wol ën eivighètsdat duur nogal !
dat doerten eiveghètsdat duur lang
dat ès ën heil kèt jingdat zijn veel kindjes
dat ès mich e sjaajns man !dat is me een rare vent !
dat ès mich ne lipsëdie is heel beweeglijk
dat ès mich ne sjarël (këdee, kloet)dat is me der ééntje
dat ès mich nen hoote sinterkloësiemand die alleen maar toekijkt en niets doet
dat ès tich gerojedat is je wel sterk aanbevolen
dat ès zieëkër mèt de kat hërrë stat gemaetedat is niet secuur gedaan
dat ès zjus ën plank mèt ë koet ènhet is een graatmagere vrouw
dat éssem krekdat is precies hijzelf
dat et sjit !ik kan het me niet meer aantrekken !
dat frit aoën mën hatdat doet hartzeer
dat frit gee braudik heb tijd zat
dat frit gee brauddat is niet dringend
dat frit gee brautdat is niet zo dringend
dat gaef ich tich op e brifkëik ben er zeker van
dat gaef ich tich op e brifkëecht waar !
dat geeste dich nog besnietedaar ga je de gevolgen nog van dragen
dat geeste trèg moeten autzwetedaarvoor ga je de rekening nog gepresenteerd krijgen
dat geet dich nog opkoeëmedaar ga je nog spijt van krijgen
dat geet dich nog voeëredaar ga je nog spijt van krijgen
dat geet dich nog voëredaar ga je spijt van krijgen
dat geet dich nog zoer opbraekedaar ga je nog spijt van krijgen
dat geet dür merg en beendaar krijg ik kippevel van
dat geet ëm aoën zën praajdat gaat hij wel voelen !
dat geet em nog lëlëk voëre (opkoëme) daar gaat hij nog spijt van krijgen
dat geet ëm wol ieëver zonner biëvëd te goënhij zal wel vlug kalmeren
dat geet haaj geen verf pakkedaar steek ik een stokje voor
dat geet mich boëve me klekskedaar kan mijn verstand niet bij
dat geet nimei, ët mesjien ès këpotwij kunnen geen kinderen meer krijgen
dat geet tich geen sjik aoëndat gaat je geen moer aan
dat geet tich goed aofje bent er de juiste persoon voor
dat geet tich nie aondaar heb je geen uitstaans mee
dat geet tich nog voëre, mennëkedat gaat je nog zuur opbreken, jongeheer
dat geet tich tiëge zen dausdat valt u wat tegen!
dat geet tich zwaur voeëre (opkoeëmë), mennëkëdaar ga je nog erge spijt van krijgen !
dat geet waaj e fleetsje vannen sentdat is vrij eenvoudig
dat geet waaj ë fleetsje vannen sentdat gaat als vanzelf
dat geet waaj e knepke van een sentdat gaat als vanzelf
dat geet waaj ne poepestrontdat gaat als vanzelf
dat geet wol baetdat bekoelt wel na een tijdje
dat geetteg opkoëmedaar ga je spijt van krijgen
dat gif niks!dat is niet erg
dat goên ich tich nie aoên zën naoês hangedat ga ik je zeker niet vertellen
dat goeng wol zjus èn enen hoeële tand!je hebt wel weinig gegeten!
dat gojt mich niedat staat me niet aan
dat gon ich oech nau ës deftig eksplikiëreik zal u dat eens fatsoenlijk uitleggen
dat hëb ich dan nog tegoedniets te danken!
dat hërbstë sjaunëkës aoën zën broekdat heb je mooi aan je been
dat hèt mich gepak, ich bèn der onnersteboëve vandat heeft me aangegrepen, ik ben er de kluts van kwijt
dat hèt zenen tijd gehaddat is uit de mode
dat hètter nie vanne vrümdeda appel valt niet ver van de boom
dat hètter viël van voertdat lijkt er op
dat hink (kump) mich de stroeët autdaar baal ik van
dat hink m'n kloete out'n hekel hebben aan iets
dat hink mich de stroeët autik heb er een hekel aan
dat hink mich mën Kl....autdat verveelt me geweldig
dat hink mich mën stroeêt autik ben het beu
dat hink mich mën vieët autik ben het zat !
dat hochste gieëndaar hield je van
dat holste de koekoekdat zal wel waar zijn
dat hulste nie vër mieëgëlëk!niet te geloven!
dat it gee brauder is geen haast bij
dat it niehet is niet zo dringend
dat joeërke zulle vër ook nog wol doeërspattëledat (nieuwe) jaar zullen we ook nog wel doorspartelen
dat joenk ès zoe dreig as nën heiringdat kind is erg stil
dat kan mëne braune nie trèkkedat is te duur voor mijne kleine portemonnee
dat kan mich nie boemmëdat is mij om het even
dat kan mich nie sjaeleik trek het mij niet aan
dat kin ich allang, dassën aofgezaog lidsjebegin weer niet opnieuw !
dat kin ich op me deimkedat ken ik van buiten
dat koem zau van de lange bergdat kwam er langzaam uit !
dat konste mich nie koejlëk pakkedat kan je mij niet kwalijk nemen
dat konste onder zën sjoen sjrijvevergeet het maar !
dat kos kneepdat is duur
dat kraaajgste trègdat vergeet ik niet, dat zet ik je betaald
dat kraajg ich nie dër mën stroeëtdat is niet te vreten!
dat kump mich de stroët autdaar word je niet goed van
dat kump zau van de lange bergdat komt tergend traag
dat kump zau van ne lange mêrtdat gaat langzaam en met veel aarzeling
dat kump zau van wijd voertje aarzelt nog wel !
dat kump zau van wijd voertdat is niet met volle overtuiging
dat kump ziëker aut te K..t van een koedat hemd is verfrommeld
dat kump zoe na niedat komt niet zo nauw
dat lik tër groesdik opdat is overduidelijk
dat lik troën van bau de wènd kumpdat hangt van (haar) humeur af
dat lik zwaur op men laeverdat vergeet ik nog zo rap niet
dat likter groesdik opdat zie je zo!
dat los ik zau op mèt mëne klene pinkdat is een werkje van niets
dat lot mich kaat noch wêrmdat spreekt me niet aan
dat mauste dich zelf opfraetedat lust ik niet, eet het zelf maar op
dat mauste op zëne bauk sjrijvedat zal u niet lukken !
dat meinste toch nie !'t is toch niet waar, zeker !
dat mok mich geen vetsik geef er helemaal niets om
dat pak mich op mënen ojëmik ben heel ontroerd
dat pieëd hèt zëne poeëse al lang gehaagedat paard is al ouder dan 12 jaar (en dus versleten°
dat raakt kant noch walda klop van geen kante
dat rok gene kantdat strookt niet met de waarheid
dat rok gene kantdat is onjuist
dat rok kop noch statdat klopt niet
dat sjilt alwier nen dikke jas mèt gistërëhet is veel kouder als gisteren
dat snaajt geen hootdat raakt kant noch wal
dat spieël wërk nimeihet is kapot
dat staek ich èn menen hoële tandik krijg zo weinig eten
dat steed nie èn mëne diksjënaerdat ken ik niet
dat steed nie èn mëne kattekismësaan verdachte zaken doe ik niet mee
dat steet as ne poeël boëve watterdat is een waarheid als een koe
dat steet waaj een tang op e vêrkedat staat niet, het is zelfs lelijk
dat steet waaj een tang op e vérkëdat trekt er niet op!
dat stèkske krapoel wol mèt mich bosseledat gespuis wilde met me vechten
dat stik mich hel tieëgedaar ben ik helemaal niet blij mee
dat stik ter nie opdat kompt er niet zo precies op aan
dat teent zaudat heeft er de schijn naar
dat tinks mich ookdat moet ik beamen, daar ben ik quasi zeker van
dat trèk op geen bottë (KL...)dat lijkt nergens op
dat trèk op genen ërgëldat trekt nergens op
dat trèk tër nie op !dat is helemaal niet mooi !
dat vêrkë wol ich waol ës wassedie smeerlap wil ik wel eens mores leren
dat viels te mèt zên kloempedat voel je zo !
dat vielste mèt zën kloempe aoëndat is vrij eenvoudig
dat waer kan mich gestoëlë wiënëop zulk weer zit ik niet te wachten
dat watterzonnëkë vërspëlt niks goedszon met een waterkring errond geeft geen goede vooruitzichten
dat wërk op me sisteemik ben het beu
dat wieët mëne klenen tein ook !dat is nogal wiedes
dat wieëte mën kloempe ookzo dom ben ik nu ook niet !
dat wieëte mën kloempe ookdat weet nu eens iedereen
dat wieête mên kloepe ookdat is nogal wiedes
dat wol ich gezaag hëbbe't is maar dat je het weet en onthoudt
dat wor één graute sirkdat was een echte schijnvertoning
dat wos ne kieëvërbêk van ët ergste soeëtdat was een hele kieskeurige vent
dat zal dich gene sjoj gaevedaar ben ik je dankbaar voor daar word je voor vergoed
dat zal hër heilegans nie gojedat zal haar helemaal niet aanstaan
dat zal wol zin !niks van !
dat zal zin, ja !dat denk je maar....
dat ze men kloete kisseze kunnen de pot op
dat zieste van haajdaar komt niets van in
dat zieste van haaj !geen sprake van !
dat zieste van haaj, mene joeng!ben je mal, mens!
dat ziet ne blinne mèt zën ooge tauwdat is duidelijk!
dat zin lêpdat is straffe kost
dat zin mich toch vaegersdat zijn me toch kwajongens
dat zin nau geen toerëdat doe je toch niet !
dat zin vaajge noë Poësete laat!
dat zin zaajn zaokës nie !bemoei je daar niet mee !
dat zin zen eege biznësdat moet je zelf maar regelen
dat zoo bij mich geen verf pakkedat zouden ze bij mij niet moeten riskeren
dattet deed wottet wiltbaat het niet, dan schaadt het niet
dattët lik tottët sjitdat het verrekt, ik laat (het vuil) liggen
daud gon ès heil dieër, het kos tich ze laeve!sterven is het ergste dat er is
daudloopeuitlopen op een sisser
dazs heilegans geen kontraoredat ziet er mee een knappe griet uit
de 'zieëmëlë' hëbbëzenuwachtig zijn
de 'zieëmële' krijgezenuwachtig worden
de aoënhaager wènt en de broekësjijter stinkdoe zo maar verder en je zult wel zien waar je uitkomt !
de autzonneringe bevestige de regelhet zijn de dwarsliggers die het spoor rechthouden
de baon doenhandelsreiziger zijn
de bèd baeter daud aste gee laeve mei hëbser is leven na de dood
de beis (-tëraaj) authangezich aan uitspattingen overgeven
de beis (het vèrke) authangeméér dan de bloemetjes buitenzetten
de beis authangezwaar feesten
de bès ë graut keikeje zijt een groot kieken
de bès e kaaf van Mozes of Mo-ziëveje bent een nog grotere dommerik dan ik dacht
de bès ë léstig minsje bent een moeilijk en ambetant persoon
de bès ë stèk strontje deugt voor niets !
de bès e verwènd joenkje bent een stinkerd
de bès ët nie wiëd dat ich ook mér éé woëd aoën dich vaul maokje bent mijn aandacht niet waard
de bès gee graut lichjij bent geen stichtend voorbeeld
de bès graosëlëk bedankdank je (pejoratief)
de bès heilegans op zëne kop gevalleje bent helemaal gek!
de bès joenk en de wilds tër mér op losals je jong bent leef je wild en onbezonnen
de bès kot van begrip!versta je mij niet goed
de bès mich ë graut keikeje bent een grote dommerik
de bès mich ë keikëje bent dom !
de bès mich ë leed sjëndaolgij zijt me een lelijkerd -letterlijk en figuurlijk
de bés mich e sjaun mieëbelje bent een leukerd!
de bès mich een natuurrampje bent een onverbeterlijk mens
de bès mich get gesjieëtejij zijt een speciale !
de bès mich ne këdeejij bent me d'r eentje
de bès mich ne knijn !je bent er mij ééntje !
de bès mich ne moette!stom kalf dat je bent!
de bès mich ne sjaunejij bent een rare kerel
de bès mich ne sjaune!je bent me d'r eentje
de bès mich nen sjaunen apostelje bent me d'r eentje!
de bès mich ziëker aoënt zikkeje wil me zeker in de val lokken
de bès nauts te aad vër get bij te leireleren doe je tot je laatste dag
de bès ne bèddezeekerje bent een bangerik
de bés ne flaë plezantemeent ge nu echt dat ge interessant zijt
de bès ne gloejëtëgen aajljij bent een grote dommerik !
de bès ne graute sloekërje eet veel te veel
de bès ne moette (moettëke=kalf)je bent een dommerik
de bès ne sjaune!!!dat meen je niet!
de bès nen echte zjaermaokerje bent een echte windmaker (bluffer)
de bès nie alleen opte werdwees wat stiller onder de lessen, anderen willen ook slapen
de bès nie fël van kalje bent niet zeer spraakzaam
de bès nie goed (èn zene kop) ben je gek
de bès nie goed, mëne manje bent niet goed in je hoofd, beste kerel
de bès nie van de waajs te bringeje bent niet uit je lood te slaan
de bès noch nie toeresje bent er nog niet
de bès nog nie on ze nau iërappeleje bent er nog bijlang niet
de bès nog nie zoe loemp as te autziesje bent slimmer dan men denkt
de bès nog slimmer asne minsdat is slim bekeken, zo had ik het nog niet bezien
de bès pas aad asset langer doert vër aut te rèste as vër miech te wieëneoud zijn
de bès pas daud as te nimei laefsje bent nooit te oud om te leven
de bès pas ne goeje as te èn de grond stiksna je dood wordt er misschien wat goeds over je verteld
de bès terbijje hebt het spek aan je been
de bès toch gene poeppëstrontje bent toch niet te week !
de bès toch nie sjau vër watterga je maar eens wassen!
de bès toch nie van soekkërje kan toch niet veel verdragen !
de bès van lotsje getikje bent niet goed wijs
de bès van lotsje getik, menneke!je bent gek, man!
de bès van niemes baeter gediend as van zën eegewat je zelf doet is altijd beter
de bès waeste bès!accepteer wie je bent, vergeet wie je dacht te zijn
de bès wol gekrets en gesjiëtejij bent wel een speciaal geval
de bès ziëker de plezantste toeresha, ha!
de bès ziëker de plezantste toeres (aste alleen taus bès) ha, ha, meen je dat echt???
de bès zjus ne papëgoj !jij zegt maar alles na !
de bès zjus ne waandelende joedloop toch niet zo op en af, je werkt me op mijn zenuwen
de bès zjus nen hoote sinterkloësbeweeg eens wat!
de bèsne sjaelen apostelje kan of wil niets zien
de bèssëm wier aoënt begojeje bent weer de beest uit aan 't hangen -je overdrijft flink
de bèste éndrëk èsten aofdrëk vannen autdrëkbelangrijk is niet de weg die je aflegt, maar de sporen die je nalaat
de bèste vroo ès ën mëdam op stroët, ën prinses èn de kiëke en ën hoer ènt bèdeen vrouw moet haar rol kunnen spelen
de bèste wërkpiëd krijge nie altijd de meeste haoverhet verdienen is één zaak, maar het dan ook nog krijgen...
de bestees pas aste ter ook bès!een pad ontstaat pas door er over te lopen
de bezieset tich mèrje doet maar, ik doe niet mee
de bibbërëbitsjes hëbbeangstig zijn
de bibbërëbitsjes hëbbebeven van de angst
de bibberebitsjes hebbede daver op zijn lijf hebben
de bik taudoenstoppen met een handelszaak, het faillissement aanvragen, het hoofdstuk afsluiten
de blaer zin van de boomhij wordt oud
de bloën ès verlèd, de hojs zen haan moete auttet nès haagede merel heeft het broeden opgegeven omdat je met de eieren hebt aangeraakt
de boekhaager zoet èn de ratsde boekhouder zat in moeilijke papieren
de boel besoddermietërebedriegen
de boel bezeekezijn voeten eraan vegen, alles in 't honderd doen lopen
de boel onne gank zètte't vuur aan 't lont steken
de boel verknojëalles naar de knoppen helpen
de bok zën K.dat zie je van hier !
de bok zen K., (ja) !dat zie je van hier
de breidsjes ligge vër de vinsterhaar borsten hangen half bloot
de brieëmëlë zin vër de vieëgëlhet overschot is voor de kleine man
de brings mich van menen aprepooik geraak de kluts kwijt
de daudsklokke lojeluiden voor een begrafenis
de deeste lamp branneje maakt het te dol
de dieëre aofgoën (aoflopë)van deur tot deur leuren
de dieëre aut hun hingsels lopede deur platlopen
de diër wijd oeëpë zètteer kans toe geven
de dikste krinten al autte koek pikke, vërdat tër gebakken èsgeen risico willen lopen om niet het beste voor zichzelf te kunnen voorbehouden
de doogs nie aut de loeëte van zën pensje bent door en door verdorven
de erm lotten hangedemoedlaten zakken
de ermoei lüp aoën diërë en vinsters authet is al ellende wat je daar ziet
de érmoej kump on de dieër autdaar heerst armoede, dat zie je zo!
de érmoej kump tich tieëgeje moet niet rondkijken, je ziet zo dat het er armoedig is
de falliete bekker worter nie mèt opgezattede deurwaarder legde het beslag
de fëllë authangedik overdrijven
de flaërik (slappëling) authangëhet laten afweten, flauw doen
de flem hëbbëgeen goesting hebben
de floepers höbbeangst hebben
de floeppers krijgeschrik krijgen
de gebakkë dauvë vallen aut te lochhier krijg je te eten zonder te werken, het beloofde land !
de gëbrojde haoën authangeonverantwoord veel geld uitgeven aan eten en drinken
de gebrojë dauvë vallë nie auttë lochje moet werken voor je kost
de gebroje hinne valle autte lochalle zegen komt van boven
de gebroje hinne valle nie autte lochdoe maar wat voor je kost
de gebroje hinne valle nie autte lochhier moet ook nog wat gewerkt worden voor de kost
de gebrojën haon authangekwistig met geld omspringen
de gees gegaeve hübbedefect zijn
de gees mich nau toch nie opdraeëje wil me nu toch niets wijsmaken
de gees nog zinge as me geduld opgerokde kruik gaat zolang te water dat ze breekt
de gelüfs ook nog dat te piepele hoj aeteje bent te goedgelovig
de gezet steed er boemvol vanik heb het al van overal gehoord
de godsgenojëtëge daog op zën lui kl...liggede ganse dag niks verrichten
de goej moettën ët gemeinlëk vër de koj besnietëzij die fatsoenlijk leven, moeten gewoonlijk boeten voor zij die hun voeten eraan vegen
de grao sjikfijn uitgedost
de grap ès nau wol trautde aardigheid is nu wel eruit
de graute jan authangëhoog van de toren blazen
de graute jan authangebluffen
de graute klok lojëhet met veel bombarie openbaar maken
de graute klok slig zwaur en de kleen têmp zietëkës aonde grote kerkklok slaat hard en het kleintje slaat lichtjes
de graute mieële draeëeen grote versnelling trappen
de graute miële traeëeen grote versnelling trappen
de graute troem slonalle aandacht vragen
de grauten (grutsten) hoop van de minsede meerderheid van de mensen
de groete en de wènd vanaatërhoepel nu maar op !
de groete toeres ende wénd vanaaterhet moge je goed gaan (neg.)
de haajs aoflopede buren gaan lastig vallen
de haoën kan zoe hel kraeë as ter wilt, ët zin toch de hinne daaj de eer lèggede man mag zeggen wat hij wil, maar de vrouw beslist
de haushaagstër vannë VIP hèt ook nog `mog`de huishoudster van een VIP noemt men ook wel eens 'dienstmaagd'
de hëbs al hënnêge kenderje hebt ql grote kinderen
de hëbs alleen mèr zaegmael èn zene kopje bent een leeghoofd
de hëbs alles noë de botte geholpeje hebt alles verknoeid
de hëbs de naogel op de kop geslaoge!dat heb je heel juist gezegd!
de hëbs den dikstejij hebt altijd gelijk
de hëbs dikke sjaosje hebt alle geluk van de wereld
de hëbs gemaekëlëk kallejij zijt wel erg bevoorrecht !
de hëbs goed kalle, dich!jij hebt mooi praten!
de hëbs goed laachte!voor jou is het wel makkelijk!
de hëbs haaj niks te koekkeje hebt hier niets in te brengen
de hëbs haaj niks te koettehier heb je niets te zeggen (bevelen)
de hëbs hennig get keskënaoteje hebt nogal wat noten op je zang
de hëbs iëversjoeët vaqn gelijk (mèr zwijge moeste) je hebt volkomen gelijk (maar luister toch maar)
de hëbs luksëpiëd en werkpiëdluie zweet is gauw gereed
de hëbs mèr ene mond mè waol twei aureje moet meer luisteren dan spreken
de hëbs nog mëlkhieërkës op zën wengskës stoeënje bent nog te jong-je hebt nog geen stevige baard
de hëbs nogal ë lank blaodje hebt nogal een grote mond (lange tong)
de hëbs sjaos daste gelèk hëbswat heb jij toch geluk!
de hëbs sjaun kalleje hebt makkelijk praten
de hëbs wir te lang ston helvere on de dieërje hebt buiten wat lang staan vrijen
de hëbs zën K...nog nie gedrèd of...je bent nauwelijks weg of..
de hëbs zën vlag authangeje hemd hangt uit je broek
de hëbs zëne zjang get leig hangepraten kan je goed, maar doen is wat anders
de hëbsët raech vër stoem en lëlëk te zin, mér dich iëvërdraajfs wol ën heil bitsjeje mag van mij zowel dom als lelijk zijn, maar ik vind dat jij ferm overdrijft
de heil zwikhet hele boeltje
de heile boel aofslautehet huis op slot doen
de heirs de maajskës lopehet is heel stil !
de heirs et graos wassealles groeit geweldig snel
de hël begint bau den hiemel ophültals je het mooie niet meer ziet in je leven, dan wordt het een hel
de hiemëlslauze stoeën oeëpehet regent dat het giet
de hoês geen heil koe te kope aste on e glaos mëlk genoeg hëbshaal je niet zomaar een vrouw in huis
de hoes geen heil koe, aste alleen mèr e glaos mëlk moes hëbbeje moet soms met weinig tevreden zijn
de hoes geen mëlk te gaeve, vër ën koe te zinaan het uiterlijk zie je niet steeds of iemand slim of dom is.
de hoes gene grond te höbbe vür ne boer te zinlomperiken zijn ook boeren
de hoes nie aon ne boom te hange vürren eekel te zindommeriken lopen er overal
de hoes nie den heilen trap te zien vër den ieëste stap te zètteéén minuut bestaat uit zestig seconden
de hoes nie den iëste te zin, de tweide plak ès ook goedik neem je zoals je bent
de hoes nie iëver zen eege te kalle, de aander doen dat wol aste zene rëg gedrèd hübsachter uwe rug wordt toch geroddeld
de hoes tich nie te zjenieëredoe maar net of je thuis zijt
de hots zaumër get aut zen kloeteje zegt zomaar wat!
de hübs et vër et zèggeaan u de beslissing
de hübs ferm vieël keskenaoteje hebt nogal wat noten op je zang
de hübset vürret zèggezeg het maar!
de hübset zeel aonje hebt prijs
de hübstich wir get lotte opdauweze hebben je weer liggen
de höbs e ferm stèk én zen kloeteje bent ladderzat
de höbs graut gelijk, mèr zwijge moesteal heb je gelijk, toch moet je luisteren...
de höbs malsjaos as ich tich tësse lich en doenkel tiëgekoëmik hoop je met valavond niet tegen te komen
de höbs nogalès get késkenaoteje hebt veel noten op zijn zang
de höbs zen eege ooch nie gemokdie is niet zo knap
de höbs zen ieërappel nog nie aut (geaete) jij hebt een gat in je sokken
de ijs-piegels hange oënt plefoengde ijspegels hangen aan het plafond
de jaoger daasde noë de pijpe van de bosgardde jager was gezocht wild voor de jachtopziener
de joeng zin al vlèch, ze hangën al mèt te kop ieëver de kant van ët nèszij heeft haar borsten uit haar bloesje hangen
de joenges blinke en de mètskes stinke (of zèg ich et umgekeird) jongens zijn netter dan de meisjes (of is het omgekeerd)
de K. ènhèbbëontgoocheld zijn
de kaa geet mich dër merg en beenik ben helemaal verkild
de kaaë sjoejër lëp mich ieëvër de stranker lopen koude rillingen over mijn rug
de kaeks al vërdaste geslaoge bèsje bent een bleiter
de kantenier, iës Vanheusde van Miëseme, en ternoë Gus Stas van on de staose èn Minster, onderhoele de waeg en de slaute van Minster, zaumèr èn hun ééntsje opte viloo mètten sjoep enne bessem...en twor ammel goed onderhaagede respektievelijke kantoniers, Vanheusden van Meershoven en Guust Stas van Munster, onderhielden de straten en grachten van Munster zomaar in hun ééntje, met schop en bezem op de fiets...en het was netter dan nu.
de kaof vantëssen et koeën haolede troep moet ertussen uit
de kaoter kump get laoterjong getrouwd, snel berouwd
de kaoter kump laoterwacht maar tot de alcohol gaat werken
de kaotër kump laotërje zal de gevolgen wel ondervinden
de kat autte boom kiekeafwachten (tot iemand anders het oplost)
de kat autte boom kiekede situatie rustig overzien
de kat autte boom kiekeeen afwachtende houding aannemen
de kat hèt et zieëker wir gedoeënniemand de schuldige
de kat mèt den hond baute goejeals je vrouw het aftrapt, gooi je best alles buiten
de kat oppet spek bènnede ogen uitsteken
de kèntsjës tër van aof lopealle mogelijke moeite doen
de kèntsjes traof lopezich onttrekken
de kërk ènt midden haagewat toegeven omwille van de (huis-)vrede
de këstônzjëlë aut ët vieër haolë vër nen aandrëgeen risico nemen voor iemand anders
de kestonzjele vür iemes auttet vieër haolehet gevaarlijke werk voor iemand anders opknappen
de ketsjës ènt doenkël kniepebij nacht en ontij achter de vrouwtjes zitten
de kèttël ophangede moor of kasserol op de hete kachelplaat zetten
de kèttël zauwthet water kookt
de kie wonten gehied of op den teir gehod opte bêm onder de kannedassede koeien werden gehoed of plaatselijk vastgepind in de beemden onder de kanadabomen
de kieës op te vlojde kers op de taart
de kieks mèrdenk maar rustig na
de kieks mèr waajset deeszoek maar een oplossing
de kins (kons) mich aoën mënë tram hangëloop naar de bliksem !
de klaun authangegek doen
de kleene kos zen koeter nimei oëpehaagede kleine was dood moe
de klok al heire lojeal weten hoe laat het is (een bestraffing verwachten)
de knaajn lope los ènt kotze heeft geen BH aan
de knaajn zin al on de kis ont knabbelede bobbeltjes zie je al door haar bloesje
de knabbels mèt zen heil gezichknabbel langzaam en met je mond dicht
de kneepkës beginne dich ook al te spanneje wordt ferm dik !
de kneepmës beginne dich ook al te spanneje wordt ferm dik !
de koe méttet kaaf kopetrouwen met een vrouw die al moeder is
de koëlentrain oppët spoër van Zwatberg noeë Bulzen (via Eek en Spörk) reesde koële mètte vleet en vae as joeng gaste moeste daaj goën bijeenraopeals de kolentrein van Zwartberg naar bilzen, over eik en Spurk, voorbij wasgekomen, moesten we van onze ouders kolen rapen, want die vielen er genoeg van de open wagons
de kok n vaeg autte pan gaeveeen timmerman op de vingers tikken
de kons baeter e blooke loope asse grientsje blijvewie niet waagt, blijft maagd
de kons bekans hër ribbe tëlledie is graatmager
de kons daaj hêr ribbe mekan tëlleze is graatmager
de kons ë maajske heire lopehet is muisstil
de kons ë piëd waol noeë de bieëk leeje, mér de kons ët nie doen drinkëje kan iemand wel overtuigen iets te doen, maar uiteindelijk beslist hij da zelf
de kons gene nokse én zën maole sjijteonmogelijke dingen kun je niet doen
de kons het aoflaeze van ze geezichje ziet het zo aan zijn ogen
de kons him wir mèt de rik voejërëhij is weer niet te genieten
de kons iëder ën hin leire pisse as...dat luktje nooit...
de kons mënë règ op !loop naar de maan
de kons mëne règ op!vergeet het!
de kons mëne zak opbloëzedaar begin ik niet aan
de kons mich autvringëik ben helemaal bezweet
de kons mich autvringëik ben doorweekt nat van de hitte
de kons mich den hoegste boom ènloop naar de kl....
de kons mich gestoeële wieëneloop naar de duivel!
de kons mich noeë de poemp lopeje kan ze kussen
de kons mich toch nie op ze piëd krijgeje krijgt me toch niet opgejaagd
de kons mich vërrèkkëloop naar de pomp !
de kons mich vierkantëg mën kl...kisseje kunt me de pot op !
de kons mich vierkanteg men kloete kisseje kunt me de boom in!
de kons mich wat !loop naar de pomp
de kons nau gemaekelëk noë boëve kraupeer is een ladder in mijn kousen
de kons nie alles hübbe opte werdwees tevreden met wat je hebt en jaag niet op dingen die je niet hebt
de kons nie de klok loje en tegelijk èn de persessë mètgoënje kan geen 2 dingen tegelijk doen
de kons nie teglijk èn de persessë mètgoën en de klok lojëje kan geen twee zaken tegelijk doen
de kons nie vër alleman goed doen...kiek mèr ës noeë Slievenheir, dat wor zau ne goejë mins en toch hëbbë zë dae nog aoën ët kreis genèchëldje kan zoe goed zijn als je wil, als het tegenzit ben je toch de peaneut
de kons nog zën heil laeve dreeme van de vroo van zën dreemetrouw nooit voor je 40 bent!
de kons op zen kin kloppeer is niets te eten
de kons te Paus nie verwijte dattër kattëliek èsje kan het niemand kwalijk nemen dat hij een eigen mening heeft
de kons tich genoeg rèste aste daud bèswerk maar rap door!
de kons wir van viëraof aon beginnealcohol maakt weer slap wat viagra overeind kreeg
de kons wol zen ooge slaute vër feite, mè nie vër zen memoerezijn kop in het zand steken zal niet veel uithalen
de kons zau mèr nie gek wiëne aste wilts, do¨*e moeste aoënlèg vër hëbbegek word je zo maar niet vanzelf, daar word je mee geboren
dë kons ze mich kisseloop naar de maan
de kons ze mich kisseje kan de pot op
de kons ze mich....loop naar de maan (pomp)
de kons zelfs ne vès zoelang traetëre totter aut het watter sprinkde kan gaat zoalng te water tot ze breekt
de kons zen kie wol èn den Demer dauwe, mèr ze doen zwümme konste niedomme mensen zullen nooit wat bijleren
de kons zen knieëk tëlle't is vel over het been
de kons zën ribbe mëkan tëllëhij is graatmager
de kons zën ribbë tëllëhij is graatmager
de kons zene villo ter tiëge zèttegrote planten in de tuin hebben
de konse mich kisseje mag ze kussen
de konsë mich lekkëloop naar de bliksem
de konster mekans sop van koeëkeje kleren zijn nogal vuil!
de konvulzjës krijgede stuipen krijgen
de kop (erm) lotte hange (boemele) de moed verliezen
de kop ès traofhet begin is gemaakt
de kos ter e spengske heire vallehet was er muisstil
de kraaigs waor noë ze geldvoor wat hoort wat
de kraaj (g) s ne kroef vannet wërkevan zware labeur krijg je een kromme rug
de kraajgs ët mênnëke wol aut Minster, mèr Minster nauts aut ët mênnëkeeens van Munsterbilzen, altijd van Munsterbilzen
de kraajgs van mich gene roje sentje krijgt van mij geen geld
de kremp van krijgeervan op zijn heupen krijgen
de krop èn de kael hübbeverdriet hebben
de kumps nog mje bent nog jong en moet nog veel bijleren
de kumps pas kiekeje bent nog te jong
de laajste vêrkë krijge de dikste ekëlsniet iedereen die het verdient krijgt het beste loon
de lëps aof waaj ne papëgojje blijft maar praten
de lëps mekan mèt zëne polder doeër zen broek hangeje broek is helemaal versleten
de lëps zen eege onder de viët, aste nimei wiës bauste lëpsals je je eigen schaduw wordt, sta je je eigen in het licht
de liefde ès blind, zaag te boer, en hae poende zë vêrkëals je van iemand houdt, zie je zijn gebreken niet
de liefde van de man geet dër de maoggeen grotere liefde dan liefde voor lekker eten en drinken
de liegs bauste doë steeshoe kan je zweren zonder puisten te hebben
de littënie van allerheilëgë aoframmëlëalles wat mogelijk is vertellen
de loch trék wir bijééner komen weer regenwolken opzetten
de loch ziet paekzwatde lucht ziet er heel donker uit
de loch ziet zwater hangen donkere wolken
de loempërik authangedoet alsof je iets niet weet
de loempërik authangegoed laten blijken dat je dom bent
de lots nog mèr èes heire daste nog laefsbij leven en welzijn hoor ik nog wel wat van je
de lups zen eege onder de vietje bent veel te onrustig
de lüps trèn verloeëreje kledij is te groot
de maasj ligge daud vür de braudtroemmelarmoede is troef!
de makral zit tropde duivel is ermee gemoeid
de makreil zit tropdat is vervloekt
de makreil zit trophet is bezten van de duivel
de makreil zit tropter duivel is er mee gemoeid
de man oet nog nen heiring waaj ter daud wosde man at nog een haring toen hij dood was
de maogërste vêrkë kaeken het helsteonbeduidende mensen stellen vaak de hoogste eisen
de matsjoo authangestoer doen
de mau(g)s ët van mich hëbbe !veel succes ermee !
de maus draaj kër rojewat dacht je
de maus ëm hëbbege krijgt hem gratis, ik moet hem niet
de maus gerès zin!vast en zeker!
de maus him (hër) hëbbedaar is niets mee aan te vangen
de maus nauts teviël koën op zen miële doenneem nooit te veel hooi op je vork
de maus op te stang zittekom hier maar bij me op de fiets
de maus tich nauts autdoen vër dastë op stervë liksgeef niets weg alvorens je zo goed als dood zijt
de maus twei kër rojeje kan het al raden
de maus twei kër roje wae ich onderwaege nog ès gezien höbraad eens wie ik daarstraks nog ben tegengekome
de maus wol zën twei hendsjës poeneje hebt alle geluk van de wereld
de maus zën rwei hendsjës poeneje hebt alle geluk van de wereld
de maus zën twei hendsjës poeneje mag van geluk spreken
de mauste pan nog autlêkkede restjes zijn voor u
de mauwe opstrepebeginnen te werken
de meeste eekele hange on ne boomhier lopen nogal wat eikels rond!
de meeste strontvliege vèndste trèg op de maogërste beistede armste mensen worden het meest uitgebuit
de meester hochte pik op michde leraar mocht me niet
de meester spieëlede baas spelen
de meesterjan authangede baas spelen
de meins ook daste èntrësant bèsje bent thuis zeker de plezantste
de mëlk wiëd zoerhaar borsten zwiepen
de mêrt(ë) doenleuren op de markt
de mes mèr alles geleeve wat ze èn de bikskes sjrijvelezen is het fundament van alle wijsheid
de mësiëre kump tich al tiëge aoën de viërdiërje hoeft nog niet alles gezien te hebben om te zien hoe groot de miserie is
de mèsje valle vant daok't is ondraaglijk warm
de mèssje valle vant daokhet is gloeiend heet
de mètskës blinke en de joengës stinke (of umgekeird )meisjes zien er altijd verzorgder uit dan jongens (of is het juist andersom )
de mieëlë moet altijd maolëmet stilstaan kom je nooit vooruit
de minse maoke den almenak, mèr dae haaj boëve mokket waerweersvoorspellingen komen niet altijd uit
de misieëre kump tich tieëge on de dieërje ziet zo de ellende van dat gezin
de misiëre kump tich al tiëge on de diërje hoeft niet veel te bekijken om te zien dat er allee ellende is
de misiêre lêp aon zên diêr autje ziet zo de ellende
de mismoed éssem én zen sjoen gezakhij heeft de moed verloren
de mizieëre kump tich tieëge aon de vieërdieërje moet nog niet eens het heel huis bezien hebben om te weten dat het er maar armtierig uitziet
de moeën sjaajnt !hij heeft een kaal hoofd
de moeët pakke van iemedde sterkte of grootte van iemand inschatten
de moejte pakkezich de inspanning getroosten
de moemêtte zitte on zen K.niet stil kunnen zitten
de moes alles èn de ruimte ziende astronaut zag alles groots
de moes alles mèt ë bitsje zaat pakkëalles is relatief
de moes altijd man en pieëd niemeals je iets zegt, moet je alles vertellen
de moes den ene betaole en den aandre geld gaeveje moet altijd maar klaarstaan met je portemonnee
de moes e tekske ploje attet nog grien èskinderen moet je vroeg vormen
de moes ëm èn zë vèt loëte stoëvëlaat hem maar wat razen...
de moes geen aa kie autte graach haolekeer nooit naar het verleden terug, want daar gebeurt niets!
de moes geen aa sjoeën voertgoeje vërdaste nauw hëbsniet te vlug handelen, eerst nadenken
de moes geen aa sjoen voertdoen, vÛrdaste nauw hübszorg altijd dat er op tijd vervanging is
de moes goed tësse de laantsjes konne laezeluister goed naar wat er gezegd wordt, maar nog meer naar wat er niet gezegd wordt
de moes haaj nie oëpen en blaut ston te teateremaak hier in de straat maar geen opstand
de moes hoje terwaajl de zon sjaajnthet gepaste ogenblik afwachten
de moes mich nie vër ieder hondsgezeek lêstëg valleje moet me niet voor ieder akkefietje komen storen
de moes nen hond nie leire biëleje moet een oude aap geen muilen leren trekken
de moes nie alles aoën de graute klok hangesommige dingen vertel je beter niet in het openbaar
de moes nie alles op één heepkë goejëje moet nog altijd onderscheid maken
de moes nie altijd zik zin vür baeter te wiënealle zorgen verdwijnen als de zon weer gaat schijnen
de moes nie eider wille lope dan daste kons goênalles op zijn tijd !
de moes nie heiligër zin dan de pausdoe maar gewoon, er zijn al gekken genoeg
de moes nie kattëlieker dan de paus van rome wille zienniet overdrijven in (schijn-) heiligheid
de moes nie op ielke slek zaat wille lèggeje moet niet overal commentaar op geven
de moes nie teviël koën op zen miële wille pakkeje moet niet teveel werk willen verzetten
de moes nie van ieder sjiet nen donderslaog maokeje moet niet overdrijven
de moes nie wille lope viër (vür) daste kons gonniet te snel van stapel lopen
de moes nie zenen heile autbemmel vertëlleje moet niet alles vertellen
de moes noch x jaore dabbe vër mich èn te haolede bent x jaren jonger dan ik
de moes tich mèr nie èn daaj verkiekevergis je maar niet in haar
de moes tich nie autdoen vër daste gees sloëpeals je nog niet op sterven ligt, moet je nog niet alles wegschenken
de moes tich nie autdoen viër daste daud bèsgeef nooit alles weg voordat je dood zijt
de moes tich nie loeëte loempeniet laten aangaan dat je iets niet weet
de moes tich op tijd autte viet maokeje moet op tijd weten hoe laat het is
de moes zën aute ès autkieëtëremaak je oren eens zuiver, luister beter
de moes zën eege nie autdoen vurdaste noë bèd geeshet is gevaarlijk veel weg te geven voordat je doodgaat
de moes zën eege paute braeke ieëver de roemëlben je niet beschaamd, ruim eens op
de moes zen toeng altijd twei kër ronddraeë eiste get zèkszwijgend denken kan niemand krenken
de moes zën viet nie waajer wille staeke assët laoke lank èsje moet niet verder springen dan je stok lang is
de moes zënën heile autbennël nie vërtëllëje moet niet alles in detail vertellen
de moessem aldoeër aater zen vodde zitteje moet hem altijd zitten aan te porren
de moestich mèr dër dae zoeren appel hieën bijtede volhouder wint
de moete ston én de stal, mér de kaaver loope ieëveralik moet niks, maar ik mag misschien!
de MOETEkes (jonge kalveren) stoeën èn de stal, mér KAVER (kalveren dommeriken, zij die iets doen omdat ze dat MOETEN doen) lopen overal...als iemand het woord MOETEN tegen je gebruikt, antwoord je met....
de moettekes zitten èn de stal en de kaaver lopen iëveralhet is niet omdat jij zegt dat het moet, dat ik het ook doe
de moksët ook trumje vraagt gewoon om miserie
de molp ès al goed ont stauteze krijgt al mooie borstjes
de mond mok datte batse slaeg krijgewie een grote mond zet, moet de gevolgen dragen
de mossët wol op iemëd staekeje moet wel iemand de schuld geven
de mot zitter goed èn!'t wordt hoogtijd dat de confectie-industrie er een mauw aan past
de naudklok lojeeen probleem aankaarten
de nël van de plaotëndraeër blif hangëdat is altijd hetzelfde verhaal
de ogen aut zëne kop kiekeverwonderd of ontzet toekijken
de ondiëntëghèts moet ërgës autbraekeergens pijn
de onniëzëlér authangevan krommenaas gebeuren
de ooge autstaekeafgunstig maken
de ooge autte kop kiekestaren
de panne vant daok aetede grote slokop zijn
de pannë vant daok spieëlëhet beste van zich laten zien
de paut stijf haagebij zijn besluit blijven
de paut stijf haagevoet bij stek houden
de paut stijf haagevoet bij stuk houden
de peiringë èn zë graof goën nog këpot van ermoejhij leeft als een gierige en zal ook zo sterven
de pensbeis authangehet varken uithangen
de piëtre zinde dupe zijn van iets / iemand
de pijp aoën Matte gaevesterven
de pijp on Matte gaevehet opgeven, doodgaan
de pik hëbbe op iemësiemand niet kunnen luchten
de pin trèn howeer mee ophouden
de pin trèn howe (vër vëndaog)er mee stoppen (met werken voor vandaag)
de plank nogal ès misslongeregeld verkeerde beslissingen nemen
de plis zaag tieëge de fitsër : kom tër ès aof, mennêke, dat ich tich trop zètde politie-agent zei tegen de fietser (in overtreding) : kom eens van je fiets af, ik ga je op de bon zetten)
de raenger dae vëndaog vult, kan mörgë al nimei vallelaat de regen er vandaag maar allemaal uitvallen, dan hebben we morgen geen last ermee
de raenger vult mèt ganse bèk autte lochde regen valt met bakken uit de lucht
de rees getje laat wat vallen
de roj vlag hink autze heeft haar maandstonden
de roj vlag hink autze heeft haar regels
de roj vlag hink autmaandstonden hebben
de rus ès op bezikze zit met haar maandstonden
de Russe zin op bezikmenstrueren
de russe zin op bezikmaandstonden hebben
de russe zin op bezikze heeft haar maandstonden
De S ès ook mèr een kroem lètterniet alles is voorspelbaar
de sjaune authangezich van zen goede kant laten zien
de sjaunen authangezich mooier voordoen dan in de werkelijkheid
de sjeir trèn zèttebesnoeien op uitgaven
de sjèttëlë doenafwassen
de sjieërpoeët geet wir ës oeëpede hemelsluizen gaan weer eens open
de sjoeël ès ziëker autwat een lawaai
de sjoer trèk aof noë den hollender, twatter kraaj (g) ter graotësde bui trekt weg naar Nederland, die willen toch alles gratis
de sjoj ènhaolede opgelopen schade goedmaken
de sjoo moet altijd doempeer moet altijd geld in voorraad zijn
de slachter hèt goeje frikkedellekoek en zelfs bilzers rollekede slager heeft lekker vleesbrood en zelfs van dat speciaal
de slappe laach hëbbeniet meer kunnen stoppen met lachen
de slappeling authangetoch maar zwakjes overkomen
de slappen (slappeling) authangedeernis opwekken
de snei lik (vilt) ne kilo diker ligt (valt) veel sneeuw
de snei vult mèt pakke aut de lochhet sneeuwt heel hard
de snei wô blif ligge, loert nog op nauwe sneials de sneeuw dagenlang blijft liggen, komt er nieuwe bij
de stees èn me zichje belemmert mijn uitzicht
de stees terviër en de moes terdürals je in het bootje zit, roei je best mee
de stêp kump tich tiêgehet is er heel vuil, stoffig
de stinks zieëve oere boeëve de wènd autik ruik je al van ver!
de stoeëf aonmaokeer een boeltje van maken
de stoeëf oproeëchëlëde brandende kolen omroeren om meer vuur te krijgen in de kachel
de stoeëf potlautede kachel zwart poeleren
de stoeëf potlautede kachel met zwart smeersel oppoetsen
de stoeëf steed zoe raud as een krikde stoof staat gloeiend rood
de stoëf aonmaokehet bont maken
de stroeëte aoflopewanhopig op zoek gaan naar een lief
de stroese authangezich voordoen
de stroese authangezichzelf in de verf zetten
de stroëte aofzeelede straten aflopen
de taering noë de naering zètteniet méér uitgeven dan je kan verdienen
de tein geboje spëlleiemand zeggen waar het op staat
de tijd begint te kottenog korte tijd te gaan
de tijd vlig toch snel, zaag te boer, en hae goejde zëne wèkkër noë zën vroo hërre kopde tijd vliegt, zei de boer, en hij gooide de wekker naar zijn vrouw haar hoofd
de toffël ès al gedèkje hemd hangt uit je broek
de toffel plekals een kaart gespeeld is, is dat definitief
de vaulste vérke willen et sjünste strauwhet zijn niet altijd de besten die het meest verdienen
de vaulste vèrke willen et sjünste strojluieriken willen evenveel geld verdienen als bezige bijen
de verdienster e goed plekske èn de hiemel mètvrijwilligerswerk is onbetaald
de verlies baeter zene kop dan zen hatliefde kent geen rede
de vervauling help de wêrd noeë de vaentsjësde wereld is naar de knoppen door de vervuiling
de vès begint altijd ieës te stinke bij de kophet loopt altijd eerst mis bij de leiding
de viëgel gon autvliege, ze zitte toch al opte boëd vant nèsdie halsuitsnijding is zo diep dat je haar borsten ziet
de viëgel ston viërdeg vër aut te vliegehare docolleté laat niets aan de verbeelding over
de vings ze!je bent gek!
de vings ze!ben je mal!
de vingse, me kènd!je bent mal, meisje!
de vingse, zieëker !ben je mal!
de vinks ze, ziëkerjij hebt ze zeker niet meer allemaal op één rij
de vlag autstaekeiets vieren
de vlag hink autje slip hangt uit je broerk
de vlei goën bezikkehet (vlooien )bed opzoeken
de vliegende sjijt höbbedringend weg moeten
de vliegende sjijt krijge't op zijn heupen krijgen
de voër oper vanonder
de vol petatheel snel
de vroo ès autgetëld vûr 1 meehet kindje wordt verwacht tegen 1 mei
de wèddeman goeng poeskes plëkke vêr daaj wèddevroode weduwnaar ging wilgenkatjes plukken voor de weduwe
de weeld stik emhij weet niet wat aan te vangen met zijn overvloed
de weeld stik ëmhij weet niet goed wat aanvangen door de weelde die hij heeft
de weeld stik himhet gaat hem te goed
de wènd flèt rond zën aurede wind blaast hard
de wènd kump van aut 't raengerkoetde wind komt van uit het westen
de wènd kump wit autët verkeirde koetde wind blaast zeer koud uit het noorden
de wènd mèt hëbbëvoorspoed kennen, de wind in het voordeel hebben
de wènd van aaterhet ga je goed
de wènt van aater!veel geluk!
de werd és één graute kërmes en doë mauste e tijdsje plezier maokede wereld is een schouwtoneel, elk krijgt een rol en speelt zen deel
de werd ès gemok èn kreikes zès daoge, mèr tès ook tron te ziende zevende dag rustte Hij
de wêrd zit vol paajn en ieder hèttët zaajnieder huisje heeft zijn kruisje
de wërks mich op me sisteem !je enerveert me danig !
de wërks mich op më wattërje werkt me op mijn zenuwen
de wermte geet doër de mierhet huis is slecht geïsoleerd
de wiëde vanne kedoo zieste nie oppet prijskaetsjeals je iets geeft, geef het dan met liefde
de wieës aad attet langer doert vër aut te rèste as vër miech te wiëeneoud ben je pas als de tijd om uit te rusten langer wordt dan die om je moe te maken
de wieës alléén mér ieëverrieëje doeër een strontkaarhet zijn alleen de slechte mensen die kwaad over je spreken
de wieës mér nauts waaj een koe nen haos vink !wie niet waagt, niet wint
de wieës nauts waaj een koe nen haos vinksoms valt er een oplossing uit de lucht
de wiës mèt gelijke munt betaoldwie goed doet, goed ontmoet
de wiës zelf nie wit (ter) dër aander zwat te maokeje wordt er zelf niet beter van door anderen af te breken
de witte dauf ès al vant daokpas getrouwd en al ruzie
de witte dauf zit nog oppet daokze zijn pas gehuwd
de wondere zin de werd nog nie autalles kan nog gebeuren
de würm zoete al ènt hootde kreupele liep op zijn laatste benen
de zak krijgeafgedankt worden
de zege hëbbede instemming krijgen
de zèks al zau get !wie weet, dat is misschien wel zo !
de zèks mér waajsër giën zos hëbbejij bent gemakkelijk uitgevallen !
de zèks mér waajsët hëbbe wiltsaan u de keuze !
de zieëmëlë hëbbeangstig zijn
de zieëmëlë hëbbezenuwachtig, onrustig zijn
de zies bekans daaj hërre heile kroëmdoor de diepe decolleté zie je bijna haar kruis
de zies haaj god noch goeje minser is hier niemand te zien
de zies mèr !bekijk het maar !
de zies wo daste geaete hëbshoud je mond tenminste wat dicht als je gaapt
de ziesem zene paoternoster opte rêghij is maar mager
de zits allewaajl langer vas én filles dan bandiete èn de bakals je jaren in het verkeer zit, zit je langer vast dan een moordenaar
de zits haaj nie vër vliege te vangesteek de armen maar uit de mouwen
de zits wermje bent er kortbij
de zits werm!je bent er niet ver vanaf
de zjos tich ongebich de këmiene gaeveje bent een schijnheilige
de zjuste man opte zjuste plaotsde conducteur was de geknipte man
de zon ès toeë, het geet al opdreigede zon komt uit, alles droogt al op
de zon kump al loeërë tèssë twei zwaur sjoeërë èntussen 2 zware buien in komt de zon piepen
de zon zieste pas tegoej asse tésse de wolke autkümpje weet pas hoe sterk een boom is als er geregeld stormen zijn
de zoos him e knepke gaeveje zou hem willen doen ophouden met dat onnozel gedoe door hem 5 cent te geven
de zos ëm ë knepke gaevehij is niet snugger
de zos ëm ë knepke gaevedie is niet al te snugger
de zos em ongebich de kemiene gaevedat is een schijnheilige
de zos ëm ongebich te këmiene gaevehij is niet zo braaf als hij eruit ziet
de zos ëm zonder biechte de kemiene gaevehet is een schijnheilige
de zos him toch e knepke gaevedat versta ik nu niet, zeg!
de zos nog kompassë mèt him krijge, aste nie oppasbezie het maar niet teveel, anders doet hij u nog spijt krijgen
de zos nog smëltë van de hitsin deze hitte zou je nog smelten
de zos nogal ne pos pakkeje zou zeker een flinke val doen
de zos nogal zënë gank goënde gevolgen voor jou zouden groot kunnen zijn
de zos tich de hoëre autte kop trèkkehet is onvergeeflijk
de zos vër minnër jankeje zou voor minder gaan huilen
de zos zën eege aoën de kop howewat ben ik dom
de zos zën eege on de kop howeik ben toch een dommerik
de zossem e knepke gaevewat spookt hij toch maar uit!
de zossem e knêpke gaevewat doet hij toch maar?!
de zossem e knepke gaevehij is niet te vatten!
de zossem ongebich de këmiene gaevehij zag er nochtans heiliger uit dan de Paus
de zossem ongebich de kemiene gaevehij is niet te vertrouwen!
de zossem ongebich de kemiene gaeveeen wolf in schaapskleren
de zuls hel moette krabbe / kretseje zult hard moeten werken
de zuls op zën kin mauge kloppeje zal niet veel te eten hebben
de zweet steed èn zën haanhij krijgt het benauwd (fig)
de zwelmerkes bowe hun nès mèt drek en spiere stroj en hojde zwaluwen bouwen hun nestje met modder en sprietjes stro of hooi
de zwoeng zitter nog nie ènik krijg er de vaart niet in
de zwoeng zoet trènde vaart zat er in
deeste dat effe (kes) vër michwil je me helpen
den aaën daog ès on zen praajhij wordt een dagje ouder
den aajl authangezich dom voordoen
den aajl authangestommiteiten begaan
den aajl authangeden dommerik uithangen
den aandre kant van de medëlzjeeen ander verhaal
den aaterhaom trèkkewerk mijden
den aatërhaom trèkkëtalmen, achterblijven om maar niet te moeten werken
den adstë van het heil kètde oudste van de hele kudde
den ajl of aop authangeiets doms of geks doen
den aonhaager zink en de broekësjijter stinkwie volhoudt mag victorie kraaien, wie opgeeft is maar een
den atste taus wor nog èn de fleur van ze laeve waaj ter nen attak kriëgmijn vader was nog kerngezond toen hij een infarct kreeg
den daog ès sterker is sterk daglicht
den derde keir dat ich vër ët zinge de kërk autgoeng, moch ich nimei bènne en dan bèn ich noë ën aander kërk op zik gegontoen ik me de derde keer terugtrok, mocht ik niet meer binnen en ben ik op zoek gegaan naar een andere
den doemp kump ëm aoën zën auren authij liegt tot hij zwart wordt
den doemp slig aut zën aurëhij is zeer kwaad
den draok staekede gek houden
den droeëd wir oppakkeopnieuw beginnen
den ene sjaert zën sjiëp, den aandere zën vêrke't is allemaal niet goed verdeeld in deze wereld
den ene zene daud èsten aandre ze braudvan de nood een deugd maken
den heile bênnëlde hele aanhang, reeks
den heile boel bëzeekede sfeer bederven, de zaak in 't honderd doen lopen
den heile onderbendël kan mich gestoeële wieëneik moet het onderliggende ofte het fijne van de zaak niet weten
den heile rataplanboeltje, wanordelijke geheel
den heile reutemeteutde hele op- en aanhang
den heile roeësiedereen ( met veel lawaai)
den heile sante boetikal zijn hebben en houden
den heile santekroeëm (santeboetik)alles (de ganse boel)
den heile werd lik on zen viethij heeft het volle leven nog voor zich
den heile werd zit vol profeteursde restaurateur heeft veel last van mee-eters
den heilege gees ès lengs gewèsze is onverwacht zwanger
den hiemël ès hauch, mèr vër trèn te geraoke moeste dich toch boekkëje moet altijd nederig blijven
den hond geet nog ès op os sjoeëp vliegewe hebben teveel dieren in huis!!!
den hond gon autlèttebuiten gaan plassen
den hond zën Kl...., ja !reken daar maar niet op !
den ieëste prijs opte kërmëshet groot lot gewonnen
den tijd hèt nie stilgestoner is intussen veel veranderd
den traajn oppet verkeirde spoeër zètteeen hovenier om de tuin leiden
dër de bandgemiddeld
Dër de baune zinverward of dronken zijn
dêr de kop van e nëlzje gekroëpegeluk gehad
dër de sjoo jaogeopstoken of verspillen (geld)
dër e nëlzje konne autgetrokke wieënemooi uitgedost zijn
dër een strontkaar ieëvërrieje wieëneer wordt slecht over je gepraat door nog een grotere slechterik
der ès gee baeter laeve as e goed laeveik heb het goed getroffen
der ès geen haus mèttem te haagehij doet heel vervelend
der èssen hoeër èn de botterer is een kink in de kabel
dêr et dêrp gedraoge wieneover de tongen gaan
dër gene keis van geaete hëbbeer geen verstand van hebben
dër het raud lich raajebetrekkingen hebben ondanks maandstonden
der kotte mètte mèt maokeer komaf mee maken
dër mètte groeëve bossel dërgonschoon schip maken
der wor n opstroppinghet verkeer was blijven vastzitten
der zit poejer èn't gaat goed vooruit
der zit wirren sjiet verdrèder is iets mis...
der zitte storinge opte laajner zijn meningsverschillen
dèrret oog van de nël kraupenipt ontsnappen
des te baeter daste de minse leirs kinne, deste liever zieste zenen hond....zo trouw als een hond
dezju toch, daaj hèt goej marsjëndiesverdorie, dat is er een met dikke borsten
dezju, vëndaog stees ter sjaun opverdorie, wat ben je vandaag fijn uitgedost
dfoeë verstoeën ich geen loët vanik versta er geen letter van
dich bès (mich) ne sjaune !maak je een grapje
dich bès ën zaoëte praajje eet met lange tanden
dich bès gekots en gesjieëte zë vaoderjij bent helemaal je vader
dich bès getoek !je bent niet goed wijs !
dich bès groemelentaeres graut gewoeënevoor u was niets goed genoeg
dich bès heilëgans geen sjik wieëdje bent helemaal niets waard
dich bès mich ë (sjaun) mieëbëlje bent me d'r eentje
dich bès mich e sjaun mieëbeljer bent me d'er eentje
dich bès mich ë sjaun printsjeje bent me d'r eentje
dich bès mich e zwaur kaliebërjij bent een zwaar geval
dich bès mich een kleen strëpje bent me d'er eentje
dich bès mich enegrapjas !
dich bès mich get sjuns (sjaun) leukerd
dich bès mich ne bèkkëmjij bent me een koppige !
dich bès mich ne knijnje bent een vervelend en koppig persoon
dich bès mich ne sjarëlje bent me d'er eentje !
dich bès mich ne sjarëljij bent me d'er eentje
dich bès mich ne sjauneje bent me d'r eentje!
dich bès mich nen aajljij bent een uilskuiken
dich bès ne gemaekëlëkejij ziet de kat uit de boom-laat het door anderen oplossen
dich bès ne goeje !jij bent me d'r eentje !
dich bès ne zieteje bent een simpele
dich bès nie heil tauje bent wat getikt
dich bès nie minje bent me d'er eentje
dich bès nog mèr e kaud joenk ter tiëgein vergelijking ben je nog maar een onderbeginneling
dich bès op zene kop gevalleje bent gek!
dich bès raotgekje bent hardstikke gek!
dich bès te naogël aoën mën daudskisjij betekent voor mij een snelle dood
dich bès te naogel on mën daudskisje betekent nog eens mijn dood
dich bès van sjëklaotje bent te zacht !
dich bès zieëker de sjunste toerësjij bent me d'r ééntje!
dich bès ziëker de sjunste toerës, baute de liëg toffel en stieljij zijt zeker de leukste in huis-buiten stoelen en tafel
dich bés ziëker de sjunste toeres!je bent me d'r eentje!
dich bès ziëker den èntressantste toeresdat meen je toch niet!
dich bès zjus ë keikë zonder kopje bent als een kieken zonder kop : je denkt niet !
dich bès zoe doof as ne kèttëljij hebt een heel slecht gehoor
dich bèste naogel on mën daudskisje betekent nog eens mijn dood
dich gelaefs ook nog èn sinterkloeësjij laat je ook van alles wijsmaken
dich geleefs ook datte piepële hoj aetejij gelooft alles blindeling
dich geleefs ook nog jij bent goedgelovig
dich geleefs ook nog da piepele hoj aetegij gelooft ook alles!
dich geleefs ook nog dat piepële hoj aetegij zijt te goedgelovig
dich geleefs zen eege nog nieje twijfelt aan alles
dich hëbs ët laevëkë vasjij hebt een goed leventje
dich hëbs et sjaun laevëke vas!heb jij toch een schoon leventje!
dich hëbs et vas!heb jij toch een schoon leventje!
dich hëbs genéén hoër op zënë kop wo doogje bent doorslecht
dich hëbs genen tëlëfao naudig!je spreekt te luid aan de telefoon!
dich hëbs goed kallëgemakkelijk gezegd
dich hëbs goed kallemakkelijk praten !
dich hëbs goed laachtejij hebt er geen last van, maar ik zit er mee
dich hëbs haaj niks te koekkejij hebt hier niets in de pap te brokken
dich hëbs slapvieëtje bent zo langzaam
dich hëbs vieêl zaegmael èn zëne kopje hebt een leeg hoofd
dich hëbs ze verstand get leig hangewaar dacht je wel aan toen je met haar in bed dook
dich hëbs zëne kop ook nie mètveel verstand (schoonheid) is u niet gegeven !
dich hëbs zieëker het graut loeët gewonneamaai, gij hebt wat geld uitgegeven
dich hëbs zïëker stront èn zën oogezie je dat dan niet !
dich heirs gieën zën eege kallelaat een ander ook eens aan 't woord
dich hoes gene soeker, ziëker, de bès al ziet genoegwat ben je toch een schatje
dich hoëts mèr get aut zën kl...je slaat maar wat uit je botten
dich hübs alleen mér zaegmael én zenne kopje hebt geen hersenen
dich kins mich de pot op !ga weg !
dich kumps mich nimei ént kotjij komt niet meer in mijn huis
dich lëps get aaterje bent niet meer bij -je bent niet van deze moderne tijd
dich loeëte loempezich in zak laten zetten
dich moks doë viël te viël kal aoên vaulje besteedt er teveel aandacht aan
dich ne kroef laachteje een bult lachen
dich stiks ieëveral zen snedder tèsseje bemoeit je met alles
dich van de stoeme haagedoen alsof zijn neusd bloedt
dich zits op zen lui petatte en ich zit haaj mèr te vrietelejij zit op je luie K terwijl ik me dood werk
die is niet heel normaal in haar hoofddaaj ès nie raech zjus
dieës hits kan mich gëstoële wieëneik haat deze hitte !
dievëlkèndër hëbbë gëmeinlëk ook dievëlsgëlèksommigen spelen met het leven en hebben ook nog geluk
dievels zin op pannekikgek zijn op pannekoeken
dik én de sjijt (stront) zitteproblemen hebben
dikke erm, dinne dermwie zich goed kleedt, niet veel eet
dikke kloeteraaj vertëllevan alles uit zijn botten slaan
dikke mesiëre!ik zit in de shit!
dink mèr daste nauts alleen ènnet bootsje zitsik zat in de file, maar gelukkig niet alleen
dinke moeste ieërloeëte aon ze pieëd, dat hèt ter de kop vërdaar ben jij te dom voor!
dinke moeste iëverlotte on ze piëd, dae hètter de kop vërdenken moet je overlaten aan mensen die dat kunnen
dodat helpt me geen stap vooruit
dobbel en dik verdiendniet gestolen
doë aateraon groemelt et alik hoor het onweer al in fe verte
doë bèn ich heileg van iëvertaajgdaar durf ik mijn hand voor in het vuur steken
doë ben ich heilegans nie mèt opgezat (te) dat moet ik hier niet hebben
doë bèn ich nie fël sjiëtëg opik ben er niet erg op gesteld
doë ben ich nie mét opgezattedat staat me helemaal niet aan!
doë bèn ich nie mèt opgezattedaar ben ik niet blij om
doë bèn ich nie mèt opgezattedaar ben ik niet mee gediend
doë bèn ich nie sjieëtëg opdaar ben ik niet voor te vinden
doë bèn ich nie sjieëtig opdaar ben ik niet tuk op
doë bèn ich nie van gedienddat staat me niet aan
doë bèste nog e staekske stil mètdaar zal je nog een tijdje moeten aan werken
doë bèste nog nie mèt on zen nauw iërappeldat kan nog wat aanslepen
doë bèste nog nie mèt vië (r) digdat zal nog hard werken zijn!
doë bèste vèt mètdat helpt niet
doê dink ich het maajn vandaar heb ik zo een eigen mening over
doë doen ich menen hoed vër aofdat is lovenswaardig
doë doog g¨neen spier op tae zënë kopdie is voor niks goed !
doê ès altijd ne vijfde gank ao¨n ne zwaure dinee, den aofgankzwaar eten vraagt om méér dan scheten
doë ès gee kraud tiëge gewassedaar kun je niets tegen beginnen
doë ès gee lievemoederen aonaan die heb je niets te zeggen
doë ès gee moederke lieve aondaar helpt niets tegen
doë ès gee vrooke zoe erm of ze mok mèt lichmës hër pennëke wermop 2 februari, olv-lichtmis, is het traditie om pannenkoeken te bakken
doë ès geen haus mètte haagedaar kun je niet mee samenleven
doë ès geen zaaf aon te smaeredat helpt niet
doë ès mèr rauw iëvergegondat is maar half werk
doë ès niks wo jich !we hoeven ons niet te haasten !
doë ès nog geen koe van këpot gegondat is helemaal niet erg !
doë ès viël pakkes aonzij is goed uitgerust
doë èsset koet van de dieër!!!buiten!!!
doë èster nie zoe sjieëteg opdaar is hij niet zo op gesteld
doë gaef ich gee knepke viërdat is waardeloos
doë gaef ich gene sikkepit ümdaar geef ik niets om
doë geeste geen dikke kiëtële van sjijtedat is maar een magere opbrengst
doë geeste nie wijd mèt springemet dat weinige geld ga je niet ver komen
doë geeste nog al ès vies van opkiekeje gaat daar ferm versteld kunnen van staan
doë geeste viël beziens mèt hübbenu ga je opvallen
doë geet geen beis aoën këpotdat is helemaal geen ramp
doë geet wir get autvalleverwacht je maar aan een pak regen
doë geetet stëbbedat gaat er stormen
doë gerokste naut mei vanaofdaar zit je mee opgezadeld
doë gewènste rap aondaar raak je snel aan gewoon
doë hange ijspiegëlë aoën zën naoëszijn snotbellen zijn bevroren , er hangen ijspegels aan zijn neus
doë hëb ich geen griëzël kompasse mètdaar geef ik geen tikkeltje gevoelens om
doë hëbset lèste nog nie van geziendat belooft!
doë hètter e hèndsje van voertdat is typisch voor hem
doë hink e sjaun prijskaetsje aondat kost wel wat!
doë hoeng mich ne verdaachte loch't stonk er erg
doë hoeste zen K. nog nie vër op te lichtedat is een kleine moeite
doë hüb ich ech kop èn!dat staat me geweldig aan
doë hüb ich èn de verste verte nog nie aon gedaachdat kwam nooit in me op
doë hüb ich geen kompasse mètdaar zie ik niet van op
doë hüb ich gene keis van geaetedaar ken ik niks van
doë hüb ich part noch deel aondaar doe ik niet aan mee
doë höbste geen affaeres mètdaar heb je geen uitstaans mee
doë kan de sjoo nie van rookemet zo weinig kan ik niet rondkomen
doë kan ich mèt me klee verstand nie bijik sta perplex
doë kan ich nie van iëverdat kan ik niet vatten
doë kin ich geen jota vandaar heb ik geen kaas van gegeten
doë kin ich gene bal vandaar heb ik geen verstand van
doë koe¨me vër nie mèt ronddaar hebben we met zijn allen niet genoeg mee
doë konste donder op zeggevertrouw me nu maar
doë konste gene stoët op maokedaar kan je alleszins niet op rekenen
doë konste mèt ze boereverstand nie bijals iets boven je pet gaat, zit het er niet onder
doë konste n eeke op bakkeoei, dat is heet!
doë konste nie lengs kiekedat valt erg op
doë konste nie vër siggële !dat is toch niet te duur !
doë konste nog ès ë puntsje aoën zaukedaar kun je nog wat van opsteken
doë konste nog ès e puntsje on zuigedaar kan je nog wat van leren!
doë konste sop aut koëkedat is vettig en vuil
doë konste zen viloo én parkiërewat een dik gat!
doë kos ich mën haan nog ës aoën wermejongens, die heeft dikke memmen
doë kos ich nie mèt onder de viet autdaar wist ik geen blijf mee
doë koster ze hatsje és goed ophaoledaar heeft hij lol gemaakt
doe kraaigste hieën vandaar word je niet goed van
doë kraaj (g) ste nog gene knijn mèt gedèkdat is wel heel goedkoop
doë kraajg ich de krêlkeszeek vaneen tandarts die op de zenuwen werkt
doë kraajg ich de krelkeszeek vandaar word ik niet goed van!
doë kraajg ich de krelkeszeek vandat werkt me danig op mijn zenuwen
doë kraajg ich de krievël vandaar krijg ik echte goesting van
doë kraajg ich de sjijt vandat kan ik missen als de pest
doë kraajg ich de stijpkes vandaar krijg ik het op mijn heupen van
doë kraajg ich de ziëmële vandaar word ik zenuwachtig van
doë kraajg ich de ziëmele van!de tandartsdat werkt op mijn zenuwen
doë kraajg ich ët vandat werkt me op mijn zenuwen
doë kraajg ich te zeenëwe van tot èn mënen dikke teindat maakt me heel nerveus
doê kraajgste de krampe van (en zën kl...)daar word je niet goed van
doë kraajgste de kremp van èn zen K.daar word je niet goed van
doë kraajgste de sjijt van !daar erger ik me dood aan !
doë kraajgste de troëne van èn zën oogeik drink niet graag water
doë kraajgste erm zin vandaar wordt je niet goed van
doë kraajgste hiën vanbuffels hebben iets BIZONder
doë kraajgste hiën vandaar wordt je niet goed van krijg je horens van-
doë kraeët genen haon hiëndat is gauw vergeten
doë kraet genen haon hiëndaar let niemand op
doë krai (g) ste hiën vandaar word je niet goed van
doë kump al bewaeging ènhij wordt stilaan wakker
doë kump n ferm zwaaj opdaar is weer een zware regenwolk
doë kump wir ën zwaj aoner komt weer een zware bui aan
doë kump wirren sjoeër ophet gaat regenen
doë kumpet op daolzo is het ongeveer
doë kümp wir doemp autte sjooer heerst weer peis en vree
doë lik den hond gebonne!zo zit dat!
doë lik ten hond gebonnedaar zit het hem precies
doë likten hond gebonnezo zit dat in mekaar
doë maok ich gene kal aoën vauldaar laat ik me niet toe verleiden wat over te zeggen
doë maok ich mich nie mieg aoëndat is niet waard om op te reageren
doë mauge ze mene règ ins vër krabbevoor zo weinig geld ga ik er niet werken
doë mauste mene rëg èns vür sjoeredat is te weinig betaald
doë moet ich mich e tijdsje vër kroemp lèggedaar moet ik een poosje voor werken
doë mopeste hel vür ploeteredaar moet je hard voor werken
doë rokste wol aon gewèntdat went wel!
doe sën dieëgniet !jij deugnietje !
doë sjitste niks mèt opdat helpt je geen poot vooruit
doë smaer ich ze aondaar veeg ik mijn voeten aan
doë steet e koet èn de bojem van de clubkasde clubkas is leeg
doë steet e koet èn men pintmijn glas is leeg
doë steet ë koet èn mëne portemeneiik ben platzak
doë vaeg ich mën kas aoênik trek er me niets van aan
doë val ich nie iëverdaar heb ik niets tegen
doë verdienste ne goeje botteram mètdaar is een aardige stuiver mee te verdienen
doë verhang ich mich vërdaar ben ik gek op
doë verston ich geen kloete vanik versta er geen jota van
doë verston ich raechaut geen snars vanik begrijp het helemaal niet meer
doë vilt men broek van aofdaar ben ik ten zeerste verwonderd over
doë vilt men broek van autdaar verschiet ik hard van
doë vilt men broek vanaofik sta perplex
doë vult mën broek van aofdaar ben ik stomverbaast van
doë vült men broek vanautik ben ten zeerste verbaasd
doë was al graos op zene baukdie ligt al lang op het kerkhof
doë wiën ich nie goed van, doë kraajg ich et on men hat vandat is slecht voor mijn hart
doë wiëste kriekel vandaar word je niet goed van
doë wiëste tureluut vandaar word je compleet gek van
doë wol ich ës giên ë maajske zindaar zou ik eens graag gaan piepen
doë wor mèr onderhaave man enne piëdskoper was bitter weinig volk
doë zal ich ès rap e stêkske vürstaekedat ga ik onmiddellijk afblokken
doë zal nog viël wotter dür den Demer moete gondat zal nog een tijdje duren
doë zèkste al zau get!dat kan goed waar zijn!
doë zèkste mich e woëd van ne kilowdat is tenminste duidelijke taal!
doë zit get te brieë da nie nermaol èser zit een ziekte aan te komen
doë zit ich al joëre mèt opgesjiëpdaar geraak ik nooit meer vanaf
doë zit meziek èndaar is toekomst voor
doë zo ich ès maajske wille spieëledatzou ik eens van nabij willen meemaken
doë zoo ich nog nie vër ë miljoen gesjillerd willen hangedaar zou ik voor geen geld willen wonen
doë zoste nog nen heile dikke pit vör konne auttrèkkedat kan nog heel wat geld gaan kosten
doë zoste wol hiën van krijgedaar word je nog gek van
doë zulste geen dikke kieëtele van sjijtedaar wordt je niet rijk (er) van
doë zulste geen dikke kiëtële van sjijtedas gene vette (eten / loon)
doë zulste geen dikke kliskes van sjijtedaar zul je niet rijk van worden
doë zulste geen dikke krinte van kakkedaar zul je niet veel aan verdienen
doë zulste geen hel kiëtële van sjijtedaar ga je niet hard van kunnen leven
doë zulste mér maoger kliskes van sjijtedat zal niet veel opbrengen
doë zulste nie hel van zingemet dat weinige geld ga je niet ver komen
doechet paajn waajsteautten hiemel voelshé, wat ben jij toch een knap ding!
doeë bèn ich as tër daud vandaar heb ik grote schrik van
doeë bèn ich heilegans nie mèt opgezattedat neem ik helemaal niet in dank aan
doeë bèn ich heilegans nie sjieëtëg opdaar hou ik helemaal niet van
doeë bèn ich nie mèt opgezattedat staat me niet aan!
doeë bèn ich nie sjieëtig opdaar ben ik niet zo voor te vinden
doeë bèn ich op het feis gewèsdaar ben ik slecht ontvangen
doeë bèn ich vèt mètdaat schiet ik niets mee op
doeë bèn ich vèt mèt !daar heb ik niets aan
doeë bèn ich vèt mèt!wat ben ik daar mee
doeë bèste vèt mètdat dient tot niets
doeë braek ich mëne kop nie ieëvërdaar bemoei ik me niet mee
doeë dink ich ët maajnt vandaar heb ik zo mijn eigen mening over
doeë dink ich het maajnd vandaar heb ik een eigen mening over
doeë doen ich mën broek vër aofdat weet ik heel zeker
doeë doen ich mën klak vër aofdat vind ik knap van jou
doeë ès ermoej troefdaar is niets dan armoede
doeë ès geen spang tèssë te krijgedie stopt nooit met tetteren
doeë ès geen zei mèt te bevaoremet die is niet aan te vangen
doeë ès gene kop aoën te krijgëik versta er geen jota van
doeë ès kal van !dat wordt beweerd, ja !
doeë ès kal van dat...het gerucht doet de ronde dat...
doeë ès më verstand te kleen vërdat begrijp ik allemaal niet
doeë ès mér ë kleen lieske ijs oppët watterhet heeft maar lichtjes gevroren
doeë ès niks wat jichhet is niet dringend
doeë ès nog vieël werk aondat is een haast hopeloze zaak
doeë ès ook gee vèt aon te krijgedie wordt geen centimeter dikker!
doeë ès vieël begankënisdaar komt veel volk over de vloer
doeë gaef ich geen sjik vieërdat heeft geen enkele kans op slagen
doeë gees te geen dikke kieëtëls van sjijtedaar zal je niet veel voordeel aan hebben
doeë geeste vër moette bliejedaar ga je voor boeten
doeë geet ët stëbbedaar gaat grote ruzie zijn
doeë goën mën hoëre van raech stoeëndaar huiver ik van
doeë gon der twelf van èn e dozijn en dattein èn e bèssëlkewat je me nu vertelt, betekent ook niet veel
doeë haag ich tich aon !ik hou je aan je woord
doeë hëb ich e brierke daud aondaar heb ik een hekel aan
doeë hëb ich gene keis van geaetedaar ken ik niets van !
doeë hêb ich kaad noch werm aoëndat geeft me geen enkel voordeel
doeë hëb ich mert (merde) aoëndaar trek ik me nu eens niets van aan
doeë hëbs tich geen affère (zaokes, autstoens) mètdaar heb je niets mee te maken
doeë hëbste geen fleet mèt te maokedaar heb je geen uitstaans mee
doeë hëbste wir get opgelojddaar heb je weer wat op je hals gehaald (vriend, vriendin, werk)
doeë heir ich ticnu sta je me eindelijk aan
doeë heir ich tich !gesnapt !
doeë kan ich geen botte mèt aonvangedaar ben ik niets mee!
doeë kan ich kop noch K..aon krijgedat begrijp ik helemaal niet
doeë kin ich de richtëgë onderbènnël ooch nie vandaarvan ken ik de ware toedracht ook niet
doeë koeëme nog kwêddëlë vandaar komt miserie van
doeë konste dich lëlëk aoën begojedaar heb je wel wat werk aan
doeë konste geen spang tèsse krijgedat klopt als een bus
doeë konste mekan sop van koeëkedie heeft vuile kleren aan !
doeë konste nog 'n pin aon zaukedaar kun je nog veel van leren
doeë konste op sjrijvedat ligt helemaal vol stof
doeë konste sop van koeëkezijn kleren zijn vettig en vuil
doeë konste zën naoës vër noeëgondaar heb je niets mee te maken
doeë kraajg ich de bibbërëbitsjës vandat maakt me zenuwachtig
doeë kraajg ich de krelkëszeek vandaar voel ik me allesbehalve goed van
doeë kraajg ich de vliegende sjijt vandat werkt me danig op mijn heupen
doeë kraajg ich erm zin vandat steekt me hard tegen
doeë kraajg ich het vandaar word je niet goed van
doeë kraajgs te kop noch stat vandat kan je nooit vatten
doeë kraajgste hieën van!daar word je horendol van
doeë kump de mizieërë aoën de dieër autdaar komt de ellende je tegen aan de deur
doeë kump wir een ferm zwaj aoëndaar komt er weer een zware regenwolk aan
doeë kump wir een zwaj aoner komen weer zware regenwolken aan
doeë lik al vieël stëb opdat ben ik al vergeten
doeë lik den hond gebonnedaar raak ik de zere plek
doeë lik den hond gebonnedat is juist het knelpunt
doeë maauste dondër op zèggëdaar mag je 100% zeker van zijn
doeë maok ich gene kal aoën viesdat interesseert me helemaal niet
doeë moest te nie noeë gebieërëdaar moet je geen aandacht aan schenken
doeë moestë gene kal aoën vies maokëdat is de moeite niet om u over op te jagen
Doeë moeste nog vieeël botteramme vër aetedaar ben je nog te klein voor !
doeë moet ich toch de zjuste onderbêndël van wieëtëdaar moet ik wel het fijne van weten
doeë stërmpt het !daar zit het er tegen !
doeë vaeg ich mën kas (vieët) aondaar trek ik mij niets van aan
doeë vaeg ich nau eens deftig mën viet (kas) aondat trek ik me helemaal niet aan
doeë valle inkëlë spretsen aut te locher vallen enkele sprenkels regen uit de lucht
doeë verbran ich mën toeng nie aoëndat zal ik zeker nooit gaan vertellen
doeë verhang ich mich vieërdat heb ik heel graag
doeë verhang ich mich vieërdaar ben ik hartstikke blij mee
doeë vilt men broek vanaofdaar verschiet ik danig van
doeë wieëste brul vandaar word je gek van
doeë wieëste kins vandaar word je niet goed van
doeë wieëste turreluut vandat maakt je krankjorum
doeë wont heil get aofgebèdbidden was het hoofddoel
doeë zèks ët !als je dat maar weet !
doeë zèksët !!!aha, je weet het toch !
doeë zèkste al zau get !dat kan het zijn, je kan gelijk hebben !
doeë zin draaj vërsjillende soeëte erm minsterkliete, daat wo goed konne tëlle en daaj wo nie goed konne tëllezelfs de lompste koe van Munster kan in de pantencommerce
doeë zin ook eer mèt twei dojerser zijn mensen die altijd geluk hebben
doeë zin pillëkës vër ielkë zikte, mèr nie vër de daudiedereen moet eens sterven
doeë zin vieël kosten aondat is een lelijke
doeë zit geen avv¨saosë mei èn, stop mérer zit geen voortuitgang meer in, stop er maar mee !
doeë zittët ëmdaar zit de hond gebonden
doeë zoo ich nau de kaaë zeek van krijgedaar zou ik het van op mijn heupen krijgen
doeë zulste geen dikke kieëtëlë van sjijtedaar zul je niet rijk van worden
doeë zulste geen hel kieëtëlë van sjijtedat gaat maar weinig opbrengen
doeë zulste mér din kieëtële van sjijtedat brengt niet veel op
doeë zulstë nog vër bliejëdat blijft niet zonder gevolgen
doeër de roje goënover zijn toeren gaan
doeër de rook zoegter zen eege nog nimeide cafébaas was het zat dat zijn klanten binnen wilden roken
doeër ët raud lich vaorëgemeenschap hebben ondanks de maandstonden
doeër ne gëlèkkëgën ingel gediend zinveel geluk hebben
doeër zën broek aut wassefel groeien
doerë heir ich tichdat meen(de) ik ook
doet (haat) zên koeter oêpêlet goed op
doet ëns get lich aoën, ich zien nie wat ich zèg !wat is het hier toch donker !
doet ès e kleen effaorke!waar een wil is, is een weg!
doet ès get, ènplak vante maulegeen woorden maar daden
doet et lich ès aon, dan zien ich woste zèksdat versta ik niet!!!
doet mér zietsjës aoënwerk maar rustig door
doet nie vendaog woste mörge ook kons doenzorgen voor morgen komen altijd één dag te vroeg
doet tich nauts aut vür daste sloeëpe geesgeef nooit alles weg voordat je dood bent
doet zën himmëskneepke mér get los aoën zëne nakje bent nu ferm aan 't bluffen
doet zën koeter dan tegoej oëpe!let eens wat beter op!
doet zën koeter oeëpelet beter op
doet zen koeter oëpeopen je ogen
doet zen plaffeture éns tegoej oëpedoe je ogens eens goed open
doeter nog mèr e sjupke boëvenopgooi nog maar wat olie op het vuur
doetet tegoej en nie verkeirdveel succes!
doette drapperieë mèr tau wan ich viel mich gezjeniërd èn mene blautedoe de gordijnen maar dicht, ik voel me onprettig zonder kleren aan
dood zijn (lett =over aarde liggen)ieëvër ieëd ligge
draaj kër blèsse geet nog nie hêlpedat is een heet geval
draaj kèr pe daog, daaj twei viërege wos ich al vergaeteje bent pas oud als spijt de plaatst inneemt van je dromen
drae zen toeng twei kër rond eiste get zèksbezint voor je begint
draeë waaj ne wèndhaonmet de wind meedraaien (fig.)
draeje waaj ne koekerêlduizelig zijn
dreig auttën hoek koëmedroge opmerkingen maken
drék geet toë wir get vliegedadelijk krijg je weer klappen
dûr daaj hits kriëgter e beslaogdoor die hitte kreeg hij een beroerte
dûr et raud lich autvaorevrijen ondanks de maandstonden
dür de bot vènsem trëg on de sjinkbankdoorgaans vind je hem terug aan de toog
dür de knieë gonbekennen
dür de zoeren appel bijtenog even volhouden!
dür zen eege laajs gebiëte wiëneiemand verklappen en zelf gestraft worden
dürren doj hin autgebriddom
e blaaj gezich brink ieëvëral lichblije mensen maken het leven gezelliger
e blind vêrke vènt ook wol ës een eekëlje hoeft niet altijd slim te zijn, als je maar wat geluk hebt, lukt het ook wel eens
e bumpke kaoteeen potje 'kwajongen'
e bumpke opzèttediscussiëren
ë bumpkë opzèttëgezellig wat kletsen
e daudshumme hèt geen maoleals je dood bent, kun je niets meenemen
ë daudskleed hèt geen maolëgeld krijg je niet mee als je sterft
ë gekriëge piëd mauste nauts èn zën maul kiekeeen cadeau mag je nooit keuren
e gezich trèkke waaj ne stronteen vertrokken gezicht trekken
e gezich waaj ne stronteen vertrokken gezicht
ë gezich waaj ne stront trèkkëeen triestig gezicht opzetten
e gezich waaj nen daudgraovër hëbbeeen serieus gezicht trekken
e gezich waajen temaat krijgerood worden
e goed lidsje mauste draaj kër (keire) zingedat heb je al gezegd !
e goed piëd èssen haover wiëdharde werkers moeten goed beloond worden
e goed pieëd ès zen haovër wieëdwie goed presteert, mag ook goed beloond worden
e goed vèrke frit aleet wat men je ook voorzet
e goed vêrke frit alleseet maar op !
e goed wieëdsje doen ver iemesiemand aanbevelen
e graut bakkes höbbe'n grote mond hebben
e graut bakkes ophébbeeen grote mond opzetten
e graut bakkes opzètteeen grote mond hebben
ë graut bakkës opzètteeen grote mond opzetten
ë graut koet èn de loch sjieteer fel langs zitten, een misstap zetten
ë graut kreis triëvër konne maokehet mogen vergeten, mislukt !
e graute maul trèkkebrutaal zijn
e graute toet hëbbe'n grote mond opzetten
e joenk vieële èster niks tieëgezij gedraagt zich als een jong veulentje
e kaaf kan nog koe wiëne, mér nen iëzel blif nen iëzeleens dom, altijd dom!
e kaeske mauge brannevan geluk mogen spreken
ë keepkë doeneen voordelige aankoop doen
e knepke èn twei bijtespaarzaam zijn
e knepke èn twei bijtegierig zijn
e knepke èn twei(e) bijtegierig zijn
e knepke ès geld en e spier stroj ès mèsalles heeft zijn waarde
e koesjke lègge'n laagje verf aanbrengen
ë koesjkë lèggeeen grondlaag zetten (verf)
ë koet èn de loch springesuperblij zijn
ë koet èn den daog sloeëpeeen stuk van de dag verslapen
e koet èn mën raekëning (mëne portemënei)dat gaat me geld kosten
ë koet èn ze geheuge hëbbeveel vergeten
ë koet èn zën hand hëbbete gemakkelijk geld uitgeven
e koet énzen hand hübbezijn geld over de balk gooien
ë koet ès ë koet, zaag te boer, en hae sproeng op zën zoëgeen gat is een gat, zei de boer, en hij besprong zijn zeug
e koet ès ë koet, zaagte boer en hae sproeng op zë vérkëdaarom is klein Pietje blind
e kraajskë goën maokëeen dode gaan begroeten
e kraajske gon maokebegroeting in het sterfhuis
e krieëmëlke ès ook brautwie het kleine niet eert, is het grote niet weerd
e krokske gon aeteiets licht gaan eten, bv een croque monsieur
ë kwag joenkeen vogeljong dat nog te zwak is om zelfstandig te leven
e lank gezich trèkkezwaar ontgoocheld zijn
e lidsje besteed aut naute, ook valsehet leven is één muziekparade als we de juiste noten vinden
e lief mèt zen ooge bènne doende beste kus is niet die met de mond maar wel die met de ogen
e pêkske draogein verwachting zijn
e përses daud doeneen PV laten vallen
e pieëd laajt mei van het stoeën dan van het gonstilstaan is achteruit gaan
e piske plassiëreplassen
ë pollëke of 'n hendsje gaeve'n handje geven
e raar menneke'n eigenaardig ventje
e sërmaun gaeve (krijge)naar de voeten geven (krijgen)
e sërmaun gaeve of krijgeiimand de levieten lezen of van iemand krijgen
e sërpent (vanne vroomes) feeks
ë sjeef gezich trèkkeniet tevreden zijn
e speetsje gaevelaten inslapen
e spelleke spiëleiets licht opvatten
ë spier stroj ès mès en ën sent ès viël geldwie het kleine niet eert...zal nooit rijk worden
ë stèk èn zën viet hëbbezat zijn
e stëk èn zëne kraog hëbbezat zijn
e stëk stront'n verwend persoon
ë striepke viër hëbbede voorkeur krijgen
e taunsje leiger zingewat nederiger zijn
e tauntsje leiger zingeinbinden
e tauntsje leiger zingewat nederiger zijn
e vèt vêrke smaereeen rijke bevoordelen
e vieëgelke moet fleete, mèr doevür moet een fleet nog nie voeëgelealles heeft zijn doel
e vrolaajbrikske spant het meeste rond mëne polsals het heel spannend wordt, wil ik er wel bij zijn
e wiëdsje (mauge) plassiëreook wat (mogen) zeggen
e wiëdsje mauge plassiërezijn mening ook mogen zeggen
e woëd èsse woëdeen gegeven woord moet je houden
echte liefde ès zen aonhaag (ster) bedriege mèt zene eege vrooechte liefde bestaat!
echte woerd waurecht waar
echte woerd waurecht waar !
éé pond sjaos ès mei wiëd as tein pond slimmighètsje moet niet altijd slim zijn om te slagen, geluk speelt een grote rol
eege laajs beiten et helstevan je familie moet je het hebben
eege sjuld, dikke bultdat heb je zelf uitgelokt
eege stoef stinkprijs nooit jezelf
eege stoef stinkopschepper!
eege stoef stinkje moet jezelf niet bewieroken
eege stoef stinklet maar op met iemand die zichzelf bewierookt
eege stoef stinkeigen lof zingen is vals
eegëlëk feetëlëkeigenlijk feitelijk
eegelëk worret ne goeje kloethet was feitelijk toch een goede gast
een aa aofgelebbërdëeen afgelikte oude vrijster
een aa joeng dochtereen oude ongehuwde vrouw
èen de bak èsset aete graoteseen restaurant voor het gerecht brengen
een defitige sigaar rokeop zijn donder krijgen
een dikke sëgaar rokeeen ferme tegenvaller kennen
een dreig laever hëbbealtijd dorst hebben
een goej kërmel verkopeeen goed slag toedienen
een goej klets hëbbe zittegoed verkouden zijn
een goej sjroemp krijgenaar zijn voeten krijgen
een goej sjroemp krijgeeen sneer onder zijn voeten krijgen
een heil bedoeningveel vertoon
een hèndsje ter van voert hëbbedat is typisch
een kaa doesj ieëvër zich krijgeop een sisser eindigen
een kar te grautveel te groot
een klak snaajede haren opsnijden (zijkanten kaal)
een klets opsjareeen verkoudheid opdoen
een knijn konste mèr ene kër villeals je niets hebt, kun je ook niets verliezen
een lang lip trèkkebeteuterd kijken
een lang naos trèkkeniet lusten
een lëlëkë pijp rokezuur opbreken
een lip trèkkesip kijken
één on iedre vinger hûbbeveel liefjes hebben
een oog ieëver en een bats autzwaar gekwetst (ironisch)
één oog taupitseiets door de vingers zien
een sent ès geld en e spier stroj ès mèsook kleine dingen kunnen belangrijk zijn
een sjeef krijge / zètteeen scheef antwoord krijgen / geven
een sjeef maul trèkkeniet tevreden zijn
een staar èn zen botte hëbbezat zijn
een staar ènhëbbezat zijn
één staose waajereen beetje verder
een strieëp tronder trèkkehet hoofdstuk afsluiten (fig.)
een striep doeër de raekëning'n tegenvaller
een tëleir èn doezëd sjilfërs auteen gespeddërd brink glèkeen bord in vele scherven uiteen gespat brengt geluk
een toeng (pen) ès sjerper dan e mesuitspraken kunnen meer pijn doen dan wapens
één van diës kan ich wir alle spirkes van den aatermoeëd bijeen raekebinnenkort moet ik weer alle sprietjes van het namaaisel bijeen harken
een vies maul trop trèkkeiets niet mooi of goed vinden
een vies smoel maooke (trèkke) op getiets niet lusten
één vroo ès mei as genoeg, mèr twei ès tevieëléén is géén....
een waffël op ze gezich krijgeeen slag aan de kop krijgen
een waffel rond zën aureeen oorvijg
een zoer maul trèkkëeen zuur gezicht opzetten
een zok van ...een zachtaardige ....
een zok van ne minseen zacht persoon
eer kieze vër ze geldhandje contantje
eet je teljoor leegaet zene troeëg aut
effë aon de boom zjoeggëleeven testen
effe knikke'n dutje doen
effëkë goën permënieëre ès goed vër beis of minseen kleine wandeling kan gelijk wie deugd doen
effëkës doeër ze gezich vrijvegauw de neus wassen
effëkës èn zën haan spaaje !vooruit, gas geven
effekes gerok èn zene kopgek
effëkës knikkelicht middagdutje doen
effekes thikske umeventjes een luchtje scheppen
Ei vër zoe wijd zin, ès toeë nog vieël watter doeër den Demer gelopedat zal nog wel een tijdje dueren
eindstaosë !gedaan, ik kap ermee
ëlk het zaajnt en tërdievel niksgeef aan iedereen wat hem toekomt
én (aater) zen bik zittestuderen
èn akse sjietede koe met de horens vatten
èn alle gekkighètsalle gekheid op een stokje
en aste da nie geleefs, dan maok ich tich get aanëster wijsgeloof me vrij...ik zeg vrij !
en aste dat nie geleefs maok ich tich get aanester wijsde kerstman geloofde nog in sinterklaas
ën brok èn de kael hëbbeerg verdrietig zijn
èn daaj hër tente kan den heile chiro van Eek gojn sloeëpezij draagt een enorm grote BH
en dat geleefs tichgeloof je dat
èn de adde vanin de ouderdom van
èn de faar hagenauwlettend volgen
èn de faar krijgete zien krijgen
èn de fleûr van zëne fladderin zijn schoonste jeugdjaren
èn de fleûr van zëne fladderin het midden van je mooie leven
èn de fleur van zenen aae daogeen jong oudje
èn de grond èssët ne goeje mins, mér waaj kraajg ich em trènin de grond is het een goed mens, maar hoe krijg ik hem erin
èn de kieëzentijd(n)ooit !
èn de knoj gerokin de rats zitten
èn de knoj zittein de rats zitten
èn de liefde verlies te baeter zën hat dan zënë kopals je hevig verliefd zijt moet je dubbel opletten
èn de mot haagein het oog houden
èn de naom des kiewits en des kwakkebeens, ich meinde dattet doenkel wos, mér de zon daaj sjieën.kruisteken maken!
èn de proemetijdnooit
èn de rats zittein de knoei zitten
èn de roo zinzwarte nagelringen hebben
én de roo zinvuile nagels hebben
èn de siëvetiger joeëre wor Bilze te kleen vër de jazz-manneBilzen werd in de jaren zeventig overrompeld door de festivalgangers
èn de stoëf kieëtërëhet vuur in de kolenstoof met een keuterijzer bewerken
èn de vlëg e pintsje mètsjaereterloops een pintje meepikken
èn de wèndlicht aangeschoten
èn de wènd van aaterveel voorspoed
èn de wènter èssët al balkdoenkel atte sjoël aut èsin de winter is het al pikkedonker als de school uit is
èn de zjaor vanin de trant van
én den tijd datte beiste koste kallevroeger
ën dikke lip zètteniet erg tevreden zijn
en doezend ès geen éénen ga zo maar verder....
en doezend wor geen éénen nog zo vanalles
ën dreig kael hëbbedorst hebben
en ê glaoze keske zittezich afzijdig houden¨¨overdadig beschermd handelen
èn e goed opgemok bèd slipste et bèsteeen goede voorbereiding is 't halve werk
èn Eek steed e pëtsje mèt zeek bau de kèster zen koskes èn weeklijflied van de Ekerboeren
En EEK steet e pêtsje mèt zeek, bau de kèster ze koske èn weekEik is gezeik
èn een aa kastrol konste nog de bèste sop koeëkeouderen moet je zeker niet afschrijven
én één koj zinin één kwade bui
èn ën franse klaer sjieëtëzich kwaad maken (in woorden)
èn ene pot pisseonder één hoedje spelen
en erm sjoeëp wieëd ook gesjoeëre onder zëne statook arme mensen hebben recht op onderhoud
ën erm sjoëp wiëd ook gesjoëre onder zëne statnoem mij maar en arm schaap, dat wordt immers ook op tijd verzorgd
èn feite hübset ook gezoekehet zat eraan te komen!
èn godsheire (godskristës) naom !asjeblieft !
èn goej doens zin!goed bezig zijn!
èn goej of slaechtë bedoening zingoed of slecht bezig zijn
ën goej poes hèt altijd ën naoëtë snorlaat altijd iets dienen waarvoor het dient
ën goej sjroemp krijge / gaeveeen veeg uit de pan krijgen / geven
ën héndsje te van voert hëbbede aparte neiging hebben
en hênneg kénd'n knap meisje
èn het doenkel zin alle katte zwat!als ze de kans krijgen zijn alle vrouwen vals!
en honderd ès geen éénenzovoort
en honderd ès geen éénen ga zo maar door
én Minster lik ook e graut gestich, e gekkehaus nieme ze dat nog per abuis, mér de echte gekken loope nog vraaj rond ént dürpHet St Jozefsinstituut herbergt heel wat mensen die geestelijke verzorging nodig hebben, vroeger gekken genoemd, maar die lopen er genoeg los in het dorp zelf
en paer of waffel op zen fassaat krijge'n peer of wafel opzijn smoelkrijgen
ën poës gëliëjëeen tijdje geleden
èn siemels naom!!!asjeblieft, zeg!!!
ën sjeef maul trèkkeniet fel content zijn
en teine autkieëterezich schrap zetten
èn wëlk kot èster naut niks on de handieder huisje heeft zijn kruisje
èn zën broek sjijteangst hebben
én zen eege vèt lotte stoëveaan zijn eigen lot overlaten
èn zën eege vieët sjieëtezichzelf te kort doen
èn zen haan spaajeeraan beginnen
èn zen haan vrijveblij zijn
èn zën K...gëbieëteop zijn tenen getrapt
én zen kaote lotte zienhet achterste van zijn tong laten zien
èn zen koets lotte zittezich laten afzetten
én zën krolle hëbbesterk van plan zijn
èn zen maole lotte zittezich geld laten aftruggelen
èn zën naoës kiëtërein zijn neus peuteren
èn zen naos kiëtereaan zijn neus peuteren
èn zën pen kraupeschrijven
èn zen vange höbben hangezich hebben toegeëigend
èn zene flikkerin zijn bloot lijf
èn zene gieles sloneten / drinken (oneerbiedig bedoeld)
èn zëne nès kraupenaar bed gaan
èn zene noksein zijn blootje
èn zëne nokse rondlopein zijn blootje lopen
èn zene polder kraupeslapen gaan
èn zënen tram kraupein bed kruipen
ën zoer lip hëbbeniet fel kontent zijn
ene kaaë daog mok nog gene wènteréén koude dag maakt nog geen winter
éne loëte vliege'n windje laten
ene vër te sjoereeen tango
ènéén geknoevëldin elkaar geprutst
enen op zën hat zètteeentje drinken
èngedèkseld wieëneeen aframmeling krijgen
èngezoenke zinin de put zitten
énne franse kolaer sjietekwaad worden
ènne trubbelke stoënin een groepje staan
énnen affront vallein verlegenheid komen
énnen franse klaer sjietewoedend worden
ènt bèd sterve de meeste laajwaarom ga je zo vroeg naar bed?
ènt bèd sterve de meeste minseik blijf nog wat op!
ènt bèd sterve de meeste minseik blijf graag laat op
ènt bos grautgebraach zingeen manieren hebben
ènt doenkel zin alle kaoters zwatalle mannen zijn hetzelfde (als hun vrouw er niet bij is)
ènt gëreil loopehetzelfde doen als de anderen
ènt honderd jaogein de war sturen
ént laeve moeste henneg get meppe konne inkassiëreals bokser heb je de meeste kansen op slagen
ènt laeve moeste pakke woste pakke konsbeter 1 vogel in de hand dan tien in de lucht
ènt lank ent breedin geuren en kleuren
ènt park stoeën al standbeeldë genoegdoe eens wat !
ènt zelfde bèd sloeëpesamenspannen
er hè tinnes niks ènde pap te brokke (le) hij heeft niets te zeggen
er hèt iëversjoeët van gelijkhij heeft meer dan gelijk
er hèt nog mètte hondskaar gerieje't is al zo een ouderwets type
er lieg datter zwat ziethij liegt dat het kraakt
ërgës ën hendsje van voert hëbbeeen hinderlijke gewoonte hebben
ërgës gesjilderd stoeëneeuwig staan wachten op iemand / iets
ërgës heil taus zinergens goed eigen zijn
ërgës hieën trèkkëergens naar toe gaan
ërges nie sjieëteg hiëne zinniet inschikkelijk zijn voor iets
ërgës nie van trèg van hëbbegeen antwoord weten op iets
ërgës noeë tau taffëlemet moeite ergens heen gaan
ërgës op te kaffein koeëmëergens slecht ontvangen worden
erm laeve en rijk daud gonleven als een vrek en rijk sterven
erm toffel, rijk bédarmen hebben gewoonlijk veel kinderen
èrm zin hëbbesomber gestemd zijn
erm zin hëbbesomber gestemd zijn, geen goesting hebben aan iets
ermoej ès te moeder van alle geleirdedoor armoede wordt men vindingrijk
ermoej ès troefdaar is veel armoede
ermoej ès troefoveral waar je kijkt zie je ellende
ermoej ès troefdaar heerst alleen maar armoede
ermoej troefleeg en verlaten
érmzin hebbegeen goesting hebben -een inzinking kennen
ès alles gedroenke wot betaold èsis nu alle verteer betaald
ës goed aoftroeve'n flinke rammeling geven
ès te boer van den akker, dan wieëne hond en jaeger wakkerals de boer uit het veld is, is het veld vrij voor de jagers
ès zë verstand aoënt zakke, dauw ët dan mér gauw trègstop met neuspeuteren
ès zëne kwaffeûr daudje haren zijn veel te lang
èssët kërmësje slip hangt uit je broerk
èsset nog vür vandaogkomt er nog wat van,
èste gank mekan zievërblijf je nu in je neus peuteren !
èstër getiets mis
èster nog get te bikkeheb je nog wat te eten
et autmaokede relatie stopzetten
et begojehet bont maken
ët bèste geteig hink onner ët aofdaokwat een dikke buik!
ët boeëveste kneepke van dae zën humme spant te fëlwat een dikke nek is met dat, zeg !
et én Aoke en Keule heire dondereniet weten wat je hoort
ët frit ent sjitwerken doet ze niet
ët geld geet haaj doër de sjoo opze stoken hier veel te hard
ët geld lik op stroeët, de hoes ët alleen nog mèr op te raopëje hoeft niet veel te zoeken, je kan gemakkelijk geld verdienen
ët geld was mich nie op mënë règgeef eens wat minder uit !
ët geloof ès noeë de botte't is om zeep
et geloof ès noeë de kloetehet is gedaan!
ët gezeek ès wir begonneze zijn weer aan 't zeveren of een niemendalletje
et goed zitten höbbegoed ziek (verkouden) zijn
ët graos was aoën de diër ènhet is een onverzorgd huis
et graos wassem on de diër ènhij verwaarloost alles
et hauch èn zene bol hëbbehovaardig zijn
ët haug èn zëne bol hëbbezeer verwaand zijn
et hoofnauws wor al aofgeloopede nieuwslezer las tussen de regels
ët jig haaj fëlde wind waait hier hard
ët kan mich heilegans nie boemmëhet raakt me helemaal niet
ët kladderthet regent dat het giet
ët kos nog baetër, mér dan wor ët nog dierdërvoor wat, hoort wat
ët kump nie trop aoën wëlke kleiër oos poeske hèt, at ze mér maajs vinkin politiek telt geen partijkleur, als je maar geld vangt !
ët laeven ès gaeven en krijgegeschenken zijn er om te geven, maar ook om te krijgen
ët lank loeëte hangeje geld (te) snel uitgeven
ët lank loëten hangeveel geld uitgeven
ët lik oppët tipke van mën toengik weet het, maar ik kan er nu niet onmiddellijk op komen
et maog tich wol ès get baeter gonik wens je veel beterschap
et moete goej spraekers zin daaj zwijgers konne verbaeterespreken is zilver, zwijgen is goud
ët moette besnietehet aangemeten krijgen
et nimei lang trèkkekort leven, lang dood
ët nog e tijdsje konne autzingenog even kunnen volhouden
ët piëd aater de kaar (ploeg) spanneiets totaal verkeerd aanpakken
ët raengert aa wijvërhet regent dat het giet
ët raengert te meinëshet regent dat het giet
ët reik haaj sterk noeë alkoolje bent zat, geloof ik
ët sjaum steet ëm al op telippehij is al erg kwaad...de schuim staat al op zijn lippen
ët toppunt van dërf : ne plissen-agent tieëge zën been pisse', en vroeëge of ët werm èshet toppunt van durf : een politie-agent tegen zijn benen plassen en vragen of het warm is
ët toppunt van koeraasj : met zën lèste sente nog ne nauwe porteful kopehet toppunt van optimisme : met je laatste geld een nieuwe portefeuille kopen
ët toppunt van vëtês : zoe rap sjeeë van zën tweide vroo, dat ze zën ieëste nog kan ènhaoletoppunt van snelheid : je tweede echtgenote die de eerste nog bijbeent na de scheiding
et traut spaajezijn hart luchten
ët trèk haaj nogal ëshet tocht hier fel
ët vries steen autte grondhet is barkoud
ët vries tottët rammelthet vriest hard
ët waer ès goed, mèr de minse zin slaechmensen zijn wisselvalliger dan het weer
ët waer ès waaj de vrolaaj, wisselvallëg en onbetrouwbaorhet weer en de vrouwen zijn gelijk : onvoorspelbaar en snel veranderend
ët zaat op zën iërappël nie wiëd ziner zit geen werklust in
ët zal nog ferm stöbbë eî ët zoe weid èser zal nog menig woordje gesproken worden eer het opglost raakt
ët zeel aonhëbbepech hebben, het zitten hebben
faajne raenger en faajn minse (vrolaaj) bezeeke dich nog het meestevrouwen zijn als regen, ze zijn allebei geen zegen
faradzjiëhet bloed van onder de nagels halen
ferm traut pëdallegas geven
fiets met achteruittrap-remvilo mèt vaste pinjao
fijfteg kaeskes autbloeëzezijn 50e verjaardag vieren
flaa trees (trut)flauwe vrouw
fleires op zene nak haole'n valling opdoen
floep hëbbeschrik hebben
foefkës vërtëlleiets wijsmaken
foefkës vërtëlleop de mauw spelden
foej, tès mottëg waerhet is drukkend warm
Foetëlkës koeëme altijd aut!al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!
foetsevoor de gek houden
foetsjie (zin) weg (zijn)
fraete waaj ne waerwolfoverdadig eten
frans met hoeër op kallekoeterwaals spreken
Frans mèt hoër op kalleslechts Frans praten
freet ès gezond, zaag te boer, en hae goef zën vroo een goej paerfruit is gezond, zei de boer, en hij gaf zijn vrouw een peer
Frenske zoeg ze kenskeFransje zag zijn kansje
friemëlë en frutsëmet de vingers draaien en er aan prutsen
gaas gaeveer vaart achter zetten
gaef ëm doeë ës ën gods-sentgeef hem wat kleingeld (om van hem af te zijn)
gaef mich mèr ene mètnen dikke kraogeen stevig pint, aub!
gaef mich vendaog me daoglkan het wat minder
gaef te koe ès dër!mag ik het melkpotje eens
gaeve deed laeveiemand een patat geven zonder dat je zelf aardappelen hebt
gank aoën !ga weg !
gank aoën !trap het hem af !
gank aon!trap het hem af!
gank aut mê lichje staat me deftig onder de voeten
gank doeër !hoepel op !
gank ès dèkker noë et sjijthaajskelaat je lasten achter je
gank mèr n diër waajermaak dat een ander wijs
gank mèt zau get noeë den oeërlogmet zo iemand kan je niets beginnen
gank nau mèr sloëpe!nu is het wel goed geweest!
gank op een aander zevërëga iemand anders vervelen met je gezaag
gank tich nog get vürke stoëkenu probeer jij de ruzie nog wat aan te wakkeren
gank toch voert, joengtrap het af
gank toë mèt noë den oeërlogdaar heb je geen hulp aan
gank voert (aon)alle gij !
gaope waaj en koe noë nen traajnonwennig rondzien
gauw get èn zëne gielës howesnel eten
gee grieëzelke hieësenezelfs niet een beetje verstand!
gee vroo zoe erm of ze mok hër pennëke wermeen pannenkoekje kan er altijd af
gee waer vür nen hond dër te jaogeslecht weer
gee woëd mei on vaul maokeniet meer over praten
geen (sjik) pijp toebak wieëd zinniets waard zijn
geen affaere mèt hëbbegeen uitstaans mee hebben
geen dikskes trum draeëopen en bloot vertellen
geen griezel kompasse taajnegeen greintje medelijden hebben
geen haus mèt te haageonuitstaanbaar
geen hoeër op mene kop daaj doë aon dinkhoe durf je dat te zeggen!
geen kat te zien, alléén mèr zandde dominee predikt in de woestijn
geen pap mei konne zèggebekaf zijn
geen rauze zonder dieënalles heeft een keerzijde
geen rotte sjiek wieëd zinniets waard zijn
geen sjiek toebak wiëdhelemaal niets waard
geen sjink wieëdhelemaal niets waard
geen zittende K...hëbbeniet kunnen stilzitten
gees re vëndaog nog voert mèt zëne vuloje broek staat open
gees te nau zënë baviao haagezwijg nu eens !
geeste alles wir op ën raaj zètteblijf uit je neus !
geeste met de hinne op stek, zitste wersjaanlëk èn t verkeirde kotga je vroeg slapen, moet je heel goed opletten dat je de juiste kamer kiest
geeste nog ës de tet hoalega je nog eens naar je moeder
geestë piringë vangëblijf uit je neus !
geeste vëndaog nog voert mèt zëne vuloje broek staat open
geet et nie, dan bok et mèrgaat het niet zaols het moet, dan moet het maar zoals het gaat
geet et tich nog ieëver!laat het maar bekoelen
geetët e bitsjezal het gaan, ja
geetët zau get !doe eens normaal
gegaeve ès gegaeve en gekrieëge ès gekrieëgeneen, ik geef niets terug
gehaspel-gekloemelonhandig gedoe
gek zin deed geen paajn mèt ët ieëk ë bitsjegek doen is niet erg, maar het valt wat op
gekke strieëke authaolegekke toeren uithalen
gekloet bèste altijdje bent altijd bij de neus genomen
gekots en gesjieëte dezelfsteidentiek dezelfde
gekotst en gesjiëte zenen aaëhelemaal zijn vader
geld moet rolle, zaachte bankier, mèr dan liefs meine kant op!geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze veel geld
geld mok nie gelèkkëg, gee geld heilegans nieeen beetje geld kan geen kwaad
geld mok nie gelèkkig, mér gelékkig maoke ze geldgeluk is niet te koop, maar iedereen heeft er veel (geld) voor over
geld zik geldrijken trekken altijd op met andere rijken
gelêk en ongelêk zitte èn e klee hikskegeen rozen zonder doornen
gelèk ès troefveel geluk!
gelëk hübbe ès : mei verdiene as zen vroo kan autgaeveje moet dubbel geluk hebben in het leven!
gelêk zit dêk èn e kleen brikske hikskegeluk moet je soms wel zoeken
gelèk zit dèk én e kleen hikskegeluk moet je zoeken
gëlèk zit dèk èn ë kleen hikskë of brikskëgeluk zit dikwijls in een klein hoekjen, hm broekje
gelëkkeg èster trèg konne trèn koëmede popstar viel uit de toon
gëlèkkëg nauwjoêr, ne kop vol hoêr, ne mond vol taaên en ën goej pint èn zën haaêngelukkig nieuwjaar, een hoofd vol haar, een mond vol tanden en een goede pint in je handen
gelékkëglëk ès men gezondhed goed en men memoere slaechgelukkig heb ik nog een goede gezondheid en een slecht geheugen
gelèkzaolëg nauwjoeërzalig en gelukkig nieuwjaar
gelijk hëbste mèr zwijge moestezwijg nu maar...
gelijk hëbste mér zwijge moeste!ge hebt groot gelijk
geloje waaj ne mauliëzelzwaar beladen
geloje waaj ne mauliëzëlzwaar geladen- als een muilezel
gemaekëlëk verdiend, gemaekëlëk autgëgaevëzo gewonnen, zo geronnen
gene frang op zen kloeteblut
gene kal aoën vies maokëniet te veel aandacht aan geven
gene klop doenniets uitrichten
gene kop traon krijgeniet begrijpen
gene kop tron krijgeniet snappen
gene krimp gaeveniets laten merken
gene mwajaehopeloos
gene mwajaegeen doen aan
gene pot zoe sjeef of tër pas ë dèksëlkë opop ieder potje past een dekseltje
gene rojën op zën Kl...hëbbëgeen rode duit hebben
gene rotte frangzonder geld
gene rotten doef doenniets uitrichten
gene stam onder zën K.... wieëd zinhelemaal niets bijbrengen
gene stamp onder zen kloete wiëd zinwaardeloos zijn
gene stamp onder zen kloete wiëd zinniets mee aan te vangen
gene zak doenniets verrichten
genen hoërzak doenniets uitrichten
geploeëg zin mètopgescheept zitten met
geprat zinvlup op zijn tenen getrapt zijn
geprat zinop de tenen getrapt zijn
gerook vlees bederf nieje sterft niet van roken
gerook vlees hilt langer !rook maar lekker door !
gerook vlees hult langerals je dood gaat van het roken, rot je niet zo rap
gesjoeëten hëbbein de gaten hebben
gespattelklunzige manoeuvres
get aoën de graute klok hangëiets gewichtigs openbaar maken
get aon zëne fits hëbbevan alles aan de hand hebben
get aon zënë vulo hëbbëiets ergs aan de hand hebben
get aut zën botte sloeëniets verzinnen
get aut zen daume zaukeiets verzinnen
get aut zen daume zaukefantaseren
get aut zen kloete howe (sloën) onzin vertellen
get autbrieëiets aan 't uitdokteren zijn; uitbroeden
get autte sjikkebakiets van weinig waarde
get autzweteergens voor boeten
get bekoenkelfoezeiets achter de rug van een ander afspreken
get drinkes haoledrank gaan zoeken
get èn de hand hëbbecontrole hebben over iets
get èn de mot krijgeiets merken
get èn iemërd zën aure bloëzeiemand wat wijsmaken
get èn ze sjild voereiets uitbroeden
get èn zën krolle hëbbeiets van plan zijn
get èn zënë gielës howëietsje eten
get gesjoeëten hëbbeiets zien
get kotsmieg ziniets erg beuu zijn
get mankiziek zijn
get mèt lang taan aete (doen)dat staat me niet fel aan
get noë de vaentsjes helpeiets vernielen
get oan zëne fits hëbbegrote zorgen hebben
get on de graute klok hangede kat de bel aanbinden
get on zene meteur höbbeeen zwak hart hebben
get onder zen naos vrijveiets verwijten
get op ze daok haolezichzelf wat aandoen
get op zën knieëk haoleziek worden
get op zën knieëk haoleeen ziekte opdoen
get op zën knieëk hëbbeeen ziekte hebben
get op zen knieëk hûbbemet iets verveeld zitten
get op zëne nak haoleeen ziekte opdoen
get ram van baute kinneiets uit het hoofd kennen
get rap gesjoeëten hëbbeiets snel doorhebben
get te bakke maokeiets uitspoken
get um hand hëbbebezig zijn
get waajer'n beetje verder
getoek zingek zijn
giftig wieënë op iemëskwaad worden op iemand
giftig zinrazend kwaad zijn
gistëre noch een joeng raus, vandaog al een aa dausje jeugd is op een wip voorbij
glaoze haan hëbbeonhandig zijn
gloejëntige steenieëzel !smerige koppigaard
gloejetige sjaangrote schande
God hèt ook de vrolaaj gemok, mer hae hètter zelf geen gehateje hebt geen vleugels nodig om een engel te zijn
god lieve dieëg !hermeltje lief !
god noch gebod kinnemet geen enkele wet rekening houden
god vërgaef ët mich !daar moet ik voor vloeken !
god zal et tich laune, èsset nie mèt spek dan èsset mèt bauneeens word je hiervoor beloond (pejoratief!)
god zal het dich laune, èssët nie mèt spek dan ès het mèt baune!misschien word je hiervoor wel eens ooit beloond
God zallet dich laune, ésset nie mét spek dan ésset mét bauneje hebt nog wat tegoed!
gods genojëtëgë !in 's hemels naam, toch !
gods genojetëge tochom 's heren wil lieve deugd !
gods genojetig!in 's hemels naam!
gods genojetige! (nog on tau...) verdorie!
gods gloejetigeverdomme
goed geteig hink onder e goed aofdaokeen dik buikje moet!
goed geteig hink onder ë goed aofdaokeen dik buikje dient toch voor iets....goed getuig hankt onder een goed afdak, zijnde een dikke buik
goed geteig vrig e goed aofdaokeen bierbuikje hebben
goed naot, dreig goedeen beetje nat worden, deert je niet
goed op koers zitteop schema zitten
goed sërvèttehard lopen
goed zen broek sjieëreveel geld verliezen
goed zin ès goed, mèr doëmèt moeste noch nie gek zin!wees nooit TE goed!
goej et mèr trautzeg het maar!
goej êt mér trautzeg het maar recht voor de raap
goej ët mér traut !zeg maar wat op je lever ligt !
goej Limburgse vloj ès din van laer, mèr dik van smaergoede Limburgse vlaai is goed gevuld
goej nog get oele oppet vierdoe nog een schepje bij zodat het helemaal uit de hand loopt
goej tër mér mèt, de hëbs gelijkstrooi maar goed met je geld, je zult het nog wel eens zien...
goej vriende ston altijd aater dich, doemèt zieste ze nie dèkvrienden zijn als sterren, je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel
goej waor hoes te nie èn te pakke (ook seksistisch bedoeld)als je goede koopwaar hebt, moet je niet veel reclame maken
goej zene goeje naom nie te grabbellet op met wat je doet
goeje koop ès diere koopiets wat goedkoop is, is gauw kapot
goejë mërgë, dae nie opsteet hoef nie te zërgëde dag is begonnen, aan 't werk (beleefde groet)
goeje mërge, dae nie opsteet hoef niet te zërgegoede morgen, wie in bed blijft moet niet werken
goeje roeëd èende wènd slongoede raad is weggegooid
goeje roeëd ès good wieëdgras gaat niet sneller groeien door eraan te trekken
goeje vès moet konne zwëmmebij lekker eten hoort een goed glaasje
goën vër tër ins aoën beginne, zaag te haon tieëge zën hinnehanden uit de mouwen !
goesting ès koopwie iets wil doen, vindt een middel; wioe niets wil doen vindt altijd en excuus
goj mér nie mèt zën naomkaotsjëswat je zegt, ben je zelf !
goj nog ès get bijvul nog eens wat bij
gojet van dich aofvergeet het!
gon vër et sjoeëp offet vèrke sjaereis het nu een beetje of veel winst maken
goo taan maoke vannen iëzël nog gee piëdomdat je veel geld hebt word je nog geen beter mens
got (gank) aut mën zon!onder mijn voeten uit!
got toch petatte plante, joengmaak dat je weg bent!
got zene gank mèrdoe wat je wil
graotes sinnemaze zit met haar benen gespreid
graut gesjoeëpe ziengoed voorzien zijn van zijn mannelijk gerief
graut kaaf daste bèsdommerik die je bent
graut kènd daste bèsgedraag je als een volwassene !
graute hon bijte mekaander niegrote heren sparen mekaar
graute jan authangebluffen
graute kal vertëlle en graute heep sjijte, das al wot traut kümp opnen daogwat kan er in een grote mond : grote praat en grote pinten
graute mond, kleen hatsjeje kan wel struis doen, maar innerlijk wel heel week zijn
graute mond, kleen pietsjeveel gescheer, maar weinig wol als het over seks gaat
graute oge hëbbemeer op je eetbord laden dan je op kan krijgen
graute ooge hëbbe, mér ne klene maogméér eten op zijn teloor leggen dan men op krijgt
graute ooge trèkkezeer verwonderd of verrast zijn
grien kieëkeafgunstig zijn
grijs mèr wijsde wijsheid komt met de jaren
hade boswachter zag door het bos de bomen niet meer
haach zen eege vër de geklach met jezelf
haach zen klep (tau) !mond dicht!
haach zënën tetter en zwijgmond dicht !
haad zën waffëlhou je mond
haag haan en viet werm, vël moëtëg zënen derm, zet geregeld zën poët van aatër oëpe...dan kan den dëktaur noë de kl... lopehou je warm, eet niet teveel, zorg dat je goed afgaat..dan is de dokter overbodig
haag tich aon zë geloof ! Naen, ich haag mich aon de têk van de beembid om gered te worden ! Neen, ik houd me vast aan de boomtakken
haag tich mér goed bijhebben is hebben, maar krijgen is de kunst
haag tich zënë graute bêmmël mér !hou jij je grote mond maar !
haag zen koeter mèr goed oëpelet maar dubbel goed op
haag zën maole mér tauopgelet met die persoon, hij probeert je af te zetten
haag zën pautë taus (toerës)blijf er van (mij) af
haag zën sneddërhou je mond
haaj bèn ich on haan en viet gebonneik ben machteloos in deze situatie
haaj ès érmoej troefer valt hier niets meer te eten of te drinken
haaj ès gene godsetëge mins te zienhier is geen mens te bekennen
haaj és kristes nog naut gewés met ze piëdik woon in een uithoek van Munsterbilzen
haaj ès niks te mèrrë, leistere moeste !hier is niets te maar-en, luisteren !
haaj ès vieël bëgankënëshier loopt veel volk rond
haaj ès zjeezëke ook nog nauts gewèsdat hier is toch maar een armzalige buurt
haaj hètter e graut bakkes, mèr te zeines likter onder de sloefhier voert hij het hogge woord en thuis heeft hij niets te zeggen
haaj konste zen K. nog nie draeëhier is het krap!
haaj konste zën k...nog nie ês draeëze hebben hier alles onmiddellijk gezien
haaj konste zën kont nie draeëhet is hier veel te vol
haaj mauste rooke, alléén nie autbloeëzeroken mag, dampen niet
haaj raechdür en draeë bau et vendoen èsgemakkelijk te vinden!
haaj reik get aongebrand!wie heeft er ééntje laten vliegen
haaj vènd zelfs n kat hër joeng nimei trègwat een rommel!
haaj vult niks te jao-mer-rehij is geen plaats voor 'ja, maar...'
haan waaj een koeëlsjoepheel grote handen
haan waaj koëlesjoeppegrote handen
haast omkomen van de...(honger, dorst...°vërrèkkë van den...(hoenger, dos, goesting...)
haat ëm nau ës 5 mëniete tauzwijg nu eens even
haat tich bij want dae hèt viël grond on zen haan hangetrouw maar gauw want hij heeft veel eigendom
haat tich koesj, alleen kalmte kan dich reddëblijf vooral rustig (koest) en kalm
haat tich mèr goed mèt daaj, daaj hër aars zitten ter goed ènblijf daar maar op goede voet mee, want die zijn rijk
haat tich vas on het graojs of on ze geloof!vertrouw alleen op je zelf en het geloof
haat zë bakkëszwijg !
haat ze bakkes (tau) mond dicht
haat ze bakkës tau, ei ich hèt tau hoohou je mond, of moet ik hem dichtslaan
haat ze leed onder ze kleedlijd in alle stilte
haat zen graute snêdderhou je grote mond dicht!
haat zen graute snedderhou je grote mond
haat zën haan en viet werm, staek nie te viël èn zën derm, , zèt zën poeët van aater wijd genoeg oeëpe, dan hoeste nie te dèk noë den dëktaut te lopewarmte, matig eten, op tijd en stond naar het toilet, dat houd je uit het ziekenbed
haat zen heil garnezoen bij dich!let goed op de kinderen!
haat zen koeter goed oëpewees waakzaam
haat zen koeter heil goed oëpe!let heel goed op!
haat zen sjoen vër de gekhou je eigen voor het lapje
haat zene baviao (bavie) mondje dicht!
haat zënë baviô !mond dicht !
haat zënë bebbërzwijg
haatech koesjblijf rustig
haatech vas on ze geloof, nae, ich haat mich vas onnet graosin hoogste nood is de redding nabij
haattech goedstel het goed
haattich èn zen zokkeopgepast
hae bèdde tottër zwèddehij deed bijna in zijn broek
hae begint grelleg te slabakkehij begint sterk achteruit te gaan
hae begint sterk noeë te loeëtehij begint oud te worden
hae begos e nau laevede herbergier tapte uit een ander vaatje
hae begos iëver te koeëkede kok kookte van woede
hae bliëf tooghange tot e koet énde naachtot diep in de nacht zat hij op café
hae deed de lamp brannede electroverkoper maakt het bont
hae deed et én den otoeen pooier in een Escort
hae doech de lamp brannede electricien zag het weer zitten
hae doeg niks aanester dan daenehij deed niets anders dan redetwisten
hae doemp waaj ne kèttëlhij rookt veel
hae doog aut te loeëte van ze lijf niehij gedraagt zich helemaal niet!
hae doog nie aut te loeëte van zen penshij deugt voor niets
hae doog nie aut zën (gloejëtige) praajhij deugt voor niets
hae doog nie autte roëtte van zen praajhij is ondeugend
hae drèd waaj den haon opte kërktoeënhij draait zijn jas geregeld
hae drèdde nog nie heil dürde chauffeur stuurde even bij
hae és al daud, mér hae wiëtet nog nieman, ziet die er slecht uit!
hae ès auttet veld geslaogede boer kan het nu wel rooien
hae ès daud opgestoeënhij is in zijn slaap overleden
hae ès de kluts kwijtgerokde slager weet niet meer welk vlees hij in de kuip heeft
hae ès dër de baunehij is ladderzat
hae ès dër zen hoeër gewassehij wordt kaal
hae ès èn de fleûr van zëne fladderhij is in zijn jeugdige ouderdom
hae ès èn de roohij heeft vuil onder zijn nagels
hae ès krimmëneil zaothij is verschrikkelijk zat
hae ès mans genoeghij kan dat alleen wel aan
hae ès mekan de plank aofhij is bijna failliet
hae ès mér ne sjiet grauthij komt nog maar kijken
hae ès noë Rome gewès mér hètte Paus nie gezienalle moeite voor niets!!!
hae ès nog bij zen aars èn de koshij is nog thuis
hae ès nog nie zoe stoem aster autziethij is slimmer dan je denkt
hae ès nog te loemp vër liëg zêk raech te zèttede meest eenvoudige zaken kan hij nog niet aan
hae ès te vaul vër zen kloete op te lichtehij is lui, luier gaat niet!
hae ès ter nie mèt opgezatte (gediend)dat staat hem niet aan
hae ès trëg bij de zaajnhij kwam terug bij bewustzijn
hae ès wir slaech opgestoeënhij is gehumeurd
hae ès zoe zot as den atste, mèr den dektaur zaag dat et nog te genaese èshij heeft zijn eigen ook niet gemaakt, maar het gaat al beter
hae èste kieëneng te rijkhij is in opperste staat van geluk
hae èstër mèt voerthij snapt het
hae èster nog altijd kènd on haushij heeft er altijd bij gehoord
hae frit waaj ë vérkë, zup waaj nen tempelier, sjit waaj ën koe en groos waaj ne minsvreten, zuipen en schijten als de beesten
hae geet vër zen broek te verslijtehij doet niets op school
hae geet vërret kèndergeldhij gaat voor zijn evenveel naar school
hae gifte pijp on Mattede tabaksverkoper is de sigaar
hae goef taol noch tekeik meende dat hij dood was
hae goejde zen eege vinsters ènde ruitenplaatser maakte veel stukken
hae goeng segrètte kope, mèr hae ès nimei trèggekoëmehij is weg bij zijn vrouw
hae goeng zoe heisteg ter van dür, ziëker omdat ter gepressiërd worhij was er plots vandoor, hij was zeker gehaast
hae goenk daoël waaj ën hoothij ging languit neer
hae hè zën lip opte grond hangehij is triestig, teleurgesteld
hae heirde nie goed watter zaagde lamme stond erop om te kunnen zitten
hae hèt al ze kraut versjoeëtede jager ziet er geen schot meer in te krijgen
hae hèt de pieringën aoën zën naos authangëzijn neus druipt
hae hèt een haaf moeën op zënë kop stoeënhij heeft een halve kletskop
hae hèt geen broek mei èn zen K.hij doet het niet goed
hae hèt gene naogel mei vër oën zen K te krabbede timmerman legt er het bijltje bij neer
hae hèt gene roje op zen kloetehij bezit geen rooie duit
hae hèt get on zene meteûrer mankeert wat aan zijn hart
hae hèt maogbrandhij heeft teveel maagzuur
hae hèt mei as gelijkhij heeft overschot van gelijk
hae hèt ne blok on ze beende aanemer klaagt steen en been
Hae hèt ne knoop èn zen dermhij heeft een moeilijke stoelgang
hae hèt ne slaog van den haomelhij is zwaar geraakt in zijn hoofd
hae hèt nen dikke nakhij is pretentieus
hae hèt op te nauw zëne slinger gevonnehij heeft zijn draai terug gevonden
hae hèt paajn ont lepkehij heeft een verband rond zijn (hand, vinger...)
hae hèt zen baune gedopde bakker zijn broodje is gebakken
hae hèt zën lip opte grond hangehij is triestig, teleurgesteld
hae hèt zen ziel verkoch on den dievelhij heeft verraad gepleegd
hae hèt zëne slinger trèg gevonnehij is terug de oude!
hae hètter gee goed oog ènde oogarts ziet het niet meer zitten
hae hètter mei as genoeg vande brouwer is het zat
hae hètter trèg get poejer èngestoeëkede wapenhandelaar zag dat er geen schot meer in de zaak zat
hae hèttet boeltsje platgegojdde kraanmachinist gaf er een verkeerde draai aan
hae hèttet em gemokzijn bedje ligt gespreid
hae hèttet grütste gelijk van de werdhij heeft overschot van gelijk
hae hèttet haug èn zene bolhij is heel hovaardig
hae héttet wir op zen Kl...het is altijd hetzelfde met die kerel
hae ho (ch) nie slaech geboerdhet ging hem duidelijk voor de wind
hae ho (ch) wir zen striepehij kreeg weer zijn kuren
hae hô(ch) ne kop waaj vieër (waaj ën tomat)hij had een vuurrood gezicht
hae hoch aater et nét gevésde visser ving bot
hae hoch de gaopziktëhij zat gedurigaan te gapen
hae hoch et bij et raechte eindde smid sloeg de nagel op de kop
hae hoch et on zen kloetede gynaecoloog was het kind van de rekening
hae hoch et pak on zen beende expediteur stuurde alles in 't honderd
hae hoch niks èn de pap te brokkede kok had geen vinger in de pap
hae hoch nog gee sjrempkehij mankeerde niets
hae hoch nog nie tegoej zen K. gedraed of....achter zijn rug ging het vlug anders dan...
hae hoch pietsje den daud on wërkede dakdekker lag in de goot
hae hoch prijsde jager schoot de hoofdvogel af
hae hoch te weineg lëtters geaetede drukker kon er niet meer aan uit
hae hoch ze nie alle vaajfde duivenmelker zag ze vliegen
hae hoch ze nimei allemoëlde garagist miste enkele vijzen
hae hodde mèr trop losde beiaardier zag de klepel niet hangen
hae hoel aanes gene frang iëverde huisschilder werkte alléén maar in het zwart
hae hoel zene bek taude begrafenisondernemer zweeg als een graf
hae hoeng mèt zën eege èn de knoophij zat zo diep in de put dat hij zich verdronken heeft
hae hoeng zoe slap assen sjèttelvodde kracht was er uit
hae holde beisteraaj autde slachter hing het varken uit
hae kan ze watter nie ophaageeen trompettist met blaasproblemen
hae kan zen eege nie verdraogehij ligt met zichzelf in een knoop
hae kan zene streng goed trèkkehij trekt zijn plan
hae kërdoef waaj ë piëdhij 'loopt' als een paard
hae kinter den hond zen kloete vanhij kent er helemaal niets van
hae kinter geen jota mei vande drukker verstaat er geen letter meer van
hae kintet aut zenen daum (ze daajmpke) hij heeft het van buiten geleerd
hae kintet van baute waaj zene kattekismeshij heeft het goed ingestudeerd
hae kos geen tein mei tëllehij stond er verslagen bij
hae kos mich daud kiekemet zijn ogen kon hij me wel doden
hae kos wol aut ze vel springe (van roeëzernaaj) hij was razend kwaad
hae kos zen haan wol ès verbrannede mijnwerker haalde de hete kolen uit het vuur
hae koster wol op kotsede AA-er was het allemaal spuugzat
hae kraajchet opzen heupehij wordt stilaan kwaad
hae kraajg ët heet aoën zë k..tjeze zitte kort op zijn hielen (fig)
hae kraajg het nie gezaaghij geraakt er niet over uitgepraat
hae kraajg op tijd ze naotsje en ze dreigskehij ligt er in de watten
hae krabde tottet bloed traut zeekdede dermatoloog had eelt op zijn hart
hae kriëchet noëkiekehij viste achter het net
hae krieëg den dëksel op zen naoshet viel erg tegen
hae krieëg ne linkse op ze bakkesik verkocht de opkoper een oplawaai
hae kroenkelt waajen slangde dierenoppasser lacht zich een aap
hae kump krei boëve zen broek authij komt pas kijken
hae laach mèttet één en grins mèttet aander ooghij is voor de schijn verdrietig
hae lèt fël noëhij wordt zichtbaar oud
hae lieg dattër zwat ziethij liegt hard
hae lieg dattêt nimei sjaun èshij liegt overdreven veel
hae lieg tieëge de klippen ophij liegt tot hij zwart wordt
hae lieg totter zwat wiëdhet is allemaal gelogen
hae lik al vërdas te him hëbs bekiekdie heeft de 'vallende ziekte'
hae lik nog énzen koejhij slaapt nog
hae loeg toë oëpen en blaut mèt ze klokkespieëlhij zat daar in zijn blote flikker
hae loep iëveral met zene knêppel te stoeffede agent ging zijn boekje te buiten
hae loep lengs zen sjoende schoenmaker leefde op grote voet
hae loep waaj ën kloekhin aater mich aoënhij liep als een kloek achter me aan
hae loet ze laevede beroepsmilitair schoot er zijn hachje bij in
hae loet zen taan és ziende tandarts was buiten schema en moest een tandje bijsteken
hae loet zich zene keis van tèsse zen snieë pikkede tuinier liet het gras van onder zijn voeten maaien
hae lot zich bezeeke bau tër zelf bij steedhij trapt er met open ogen in
hae moet henneg get bijsturede chauffeur verliest de controle over het stuur
hae moet kretse vër rond te koëmehij kan ternauwernood rondkomen
hae mok e gezich waajne kattestronthij trekt een vies gezicht, alsof hij kattestront heeft gegeten
hae mokde zich kaudde schoenmaker schoot uit zijn sloffen
hae mokken lang liphij baalt enorm
hae pakde wir den droeëd opde kleermaker herstelde weer helemaal
hae plekde on mich waajen strontvliegde imker smeerde honing aan de mond
hae raajt mèt zen diëre oëpehij heeft flaporen
hae sjaart alles mèt wo nie te heet ofte zwaur èshij pikt vanalles
hae sjaart zau links en raechshij heeft zo van die losse verkeringen
hae slip bauter steethij is dood op
hae sloeg de zjuste taun aonde gitarist raakte de gevoelige snaar
hae sloeg tiltde kassier was de tel kwijt
hae snak noë zenen ojemhij heeft ademhalingsnood
hae spieëlde mèt vieërde brandverzekeraar zette er meer vuur achter
hae spiëlde lëlëk opzen fiaulhij had veel noten op zijn zang
hae sproek van ondervènningde pastoor sprak uit de biecht
hae steet doeë te liege dattet nimei sjaun èshij liegt tot hij zwart wordt
hae steet te daase op zên beenhij is zat
hae steeter wir mèt zen snedder bijhij moet ook alles horen wat er gezegd wordt
hae stëlde ter poeël en perk aonde douanier verlegde zijn grenzen
hae stoek et goed en zene kopde notaris nam er akte van
hae stond doeë mèt niks as zën broek authij stond daar poedelnaakt
hae stond oppet ontploffehij ging in woede uitbarsten
hae stond opte fotode fotograaf werd geflitst
hae stond tropde kreupele bleef standvast
hae streepde zen mauwe opde boer nam de koe bij de horens
hae trèk trauthij gaat er stiekem vanonder
hae trék van de gemeintehij leeft van de openbare onderstand (ocmw)
hae trèk zich de hoëre autte kopde kapper zit met de handen in het haar
hae trok mèr n heil zoer maulde scheikundige kreeg een bijtmiddel in zijn oog
hae vaegde zen kloete traonde kapitein verliet het zinkend schip
hae vielde zich lëlëk èn ze kont gebieëtehij voelde zich terdege verongelijkt
hae vig ter zen sjink aonde beenhouwer kapt er mee
hae vlig trautde tapijtverkoper rolt zijn matten op
hae voel grelleg autten taunde zanger zong al vlug een toontje lager
hae voel iëver zen eege wieëdde criticus brak alles af
hae wis van wo hoot pijle maokede kanonier stak het vuur aan 't lont
hae wol nie aofgon waaj ne gieterde parachutist trok zijn paraplu
hae wollet ijzer smieë terwaajl et heet èsde smid smeedde nieuwe plannen
hae wor den hoek umde loodgieter legde 't loodje
hae wor èn de ziëveste hiemelde cipier vond de sleutels naar het geluk
hae wor foetsjiede goochelaar toverde zichzelf weg
hae wor opte slaog ribbedebiehij trok er snel vanonder
hae wor ter nie goed vande cardioloog was er het hart van in toen zijn patiënt stierf
hae wor ter van onderde glazenwasser poetste de plaat
hae worret noorde kwijtde piloot week van zijn koers af
hae wos rap aut zen rol getomeldvoor deze acteur is het doek al vlug gevallen
hae wûrg het op mètte lank gezichhij eet het met tegenzin op
hae zaag ook get!spuit nummer 11 geeft ook water
hae zak dër zen beenhij wankelt op zijn benen, hij is zat
hae zètter zen taan ènde slager scherpt de messen
hae zit al mèt ene voet ènt graofde begrafenisondernemer timmert aan zijn eigen graf
hae zit ëm ferm te maetëhij is zat
hae zitten heile daog èn zen knip, hae vertrèk geen pauthij zit de godganse dag thuis, hij verzet geen voet
hae zoeg et dër de vingersde blinde wou het niet zien
hae zoeg et nimei zittede blinde was het uit het oog verloren
hae zoeg spaukede beeldhouwerd beeldde zich vanalles in
hae zoeg te sjoer al hangede blinde hield het voor bekeken
hae zoeg waol kleire van de raengerboeëgde schilder zag het zwart voor de ogen toen hij van de ladder viel
hae zoeg ze duidelëk vliegede astroloog zal allemaal sterretjes
hae zoeg zen paerede hovenier was helemaal door de bonen
hae zoet oppet tipke van zene stoelhij was zenuwachtig
hae zoet te zwaur èn den oelede gasfitter werkte niet als ge-olied
hae zoeter glad lengsde keeper sloeg de bal mis
hae zoo zen eege wol on de kop konne slonhij kon zichzelf wel voor de kop slaan
haenke de viësteeen bijdehandse (haantje de voorste)
haer hèttët wir zittehij is weer bezig...
hang dat mèr aoën zënë statvergeet het maar ! Dat krijg je niet !
hang dat on de kat hërre statdat gelooft toch niemand
haogesjoeëlke haagespijbelen
haogesjoeëlke loopeschoolverzuim plegen
haogesjoëlke lopeonderweg naar school blijven hangen
haol den drêk aut zen aurespuit je oren uit
haol dich mèr niks èn zene kopbeeld je maar niets in
haozëkloete geaete hëbbeuitgekookt zij
hatzeir ès geen baukpaajnliefdesverdriet gaat wel over
haug beem vange viël wèndwie vaart heeft dikwijls tegenwind
haug van den toeën bloëzeeen grote pet opzetten, bluffen
hëb ich get van dich aoën, besjinsbekijk me zo niet !
heb ich get van dich aon?wat sta je me daar te begapen?
hëb ste van ze laeve!asjemenou!
hëbbe de inne een dikke sjël, dan wieëd de wènter ins zoe fëlhebben de ajuinen een dikke schil, dan wordt het en strenge winter
hebben és hebbe, krijge de kunserven is mooi, verdienen mooier
hëbsët of kraajgsëtben je nu helemaal gek
hèbsët of kraajgsëtheb je die kuren dikwijls
hëbstë al auts ne knijn gezien mèt ne bril opwortelen zijn goed voor de ogen !
hëbste aoën de iëk gedroenkeje kijkt zo zuur
hëbste dos, loop noeë Pietsjes bos, doeë steet nen hond, dae pis tich wol èn zëne mondheb je dorst, wacht dan nog maar wat om te drinken!
hëbste een versjaajningwat sta je daar te staren
hëbste get sjrijvësheb je iets om te schrijven
hëbste ne nauwe bril naudig !zie je dat dan niet!
hëbste ne stop èn zen aure!hoor je niet goed!
hëbste paajn on het lepkewat heb je aangevangen, ik zie dat je een verband om je...hebt
hëbste van se laeve!niet te geloven!
hêbste van ze laeveasjemenau
hëbste van ze laeve !wie we daar hebben !
hebste van ze laeve!wie we daar hebben!
hëbstë zën eege al ës goed bëkiekkeer voor je eigen deur !
hëbste zën toeng èngesliknu weet je niets te zeggen, hé !
hef tich ës en bewaeg ës get!sta eens op en doe wat!
hef tich ës, hef zën k....sta op en doe eens wat
heil get zaoke zin zoe gemaekëlëk te verston, dat zelfs ën vroo ze begripwat kan het leven simpel zijn!
heil onder de vietvan zijn sas
heil sneppëtig zinhaantje de voorste zijn
heimëlëlin het geheim
heir ich tich nogstop met wenen!
heire mënen tijd !potverdorie !
heire mënën tijd !niet te geloven !
heisteg gestürveschielijk overleden
heiverëg ston tiëgeniëver getweigerachtig zijn voor iets
heivereg zinschrik hebben
hêl nieëte moete kraokezware tijden doormaken
hel niëte kraokehet hard te verduren krijgen
hel op zen toeng moete bijteinslikken wat je wil zeggen
héla mennëke, zau zin ver nie getraudik ben daar niet mee akkoord
hennig van zënen tak maokegoed tekeer gaan
hër blumpke ès al lang geplokkeze is geen maagd meer
hër tabernaokel stond wijd oëpehaar bloesje stond wat ver open
het (waer) geet aofhet dooit
het aoën de graute klok hangëmet veel poeha aan iedereen laten weten
het aon zën KL....hëbbeer aan zijn voor de moeite
het aon zëne stieël hëbbehet zitten hebben
Het bèste testëment ès alles opmaokë tot de lèstë sentzorg dat er nooit ruzie komt in de familie over je centen
het bliksëmtde onderrok hangt onderuit
het èn zën krolle krijgehet plots in zijn hoofd halen
het enig goed wo aut Brusselt kump ès den traajnvan vreemden moet je niet veel goeds verwachten
het ergste ès dat ich oppet einde van me geld nog vieël moend ieëverhëbgeld en tijd om het op te maken gaan nooit tesamen
het geld doêr de sjoo jaogete hard stoken
het geloof ès noeë de bottewie gelooft daar nog in
het geloof ès noeë de botteik geloof er niet meer in
het geloof ès noeë de KL...er is geen hoop meer
het goeng van de drup énde raengerhet congolese dorpje stond blank
het goeng van kleene-spaaman, heb ik moeten opvergeven!
het graos steet allang op zene baukdie is reeds lang dood en begraven
het graos zien wasse èn Zjëruzëlemhet lelijk zitten hebben
het haug èn zëne bol krijge (hëbbe)een dikker nek krijgen (hebben)
het haug ophëbbe met iemësiemand op de handen dragen
het heire dondëre èn Keulemet stomheid geslagen zijn
het hoch teviël umvang en teweineg ènhaatde architect tekende zijn eigen doodvonnis
het ijs steet opte pispothet vriest tot onder het bed
het kleen hèt ne graute desëm èn zën broekhet kleintje heeft in zijn broek gekakt
het kloeërt al get opde lucht klaart al wat op
het kos slaechter zinhet gaat wel !
het kraud was oên de diêr ènhet onkruid groeit er praktisch aan de voordeur in
het krieveltik heb veel goesting
het kump waaj het kump, zaag te boer, en hae sjieët zën broek volmaak je nooit teveel zorgen, wat moet zijn komt toch
het lèste nauwts het belangskevrouw die de laatste nieuwsjes rondstrooit in het dorp
het lich authëbbedoodop zijn
het loëten hangede moed verliezen
het lotte bekiele (bezinke) water bij de wijn doen
het maajnt ès ook het zaajnthet mijne is ook het deine
het pètsje gedèk hageiets geheim houden
het raengert dattet gatshet stortregent
het raengert tot het zeekde regen valt met bakken uit de lucht
het sjoeët em ènt verkeirde koetde voetballer schoot de bal mis
het sjüpsel ho zoviël appeteit datter viël te viël sjroep klaende op zen snieëhet menske had zoveel eetlust dat het zijn boterhammen dik besmeerde met siroop
het smaad lëp ëm ieëvër zënë kraoghij is onverzorgd want het oorsmeer loopt uit zijn oren
het snaajt tot het doemphet sneeuwt heel hard
het stik zoe naa niehet komt zo nauw niet
het trèk al opde lucht klaart op
het vries dattët krok (rammëlt)het vriest tot het kraakt (rammelt)
het waer ès goed, mèr de minse dogë nieals de mensen nu nog deugden
het waer geet aofhet dooit
het waer kump wir aut et westëer is weer regen op komst
het waer kump wit aut et wester is weer regen op komst
het watter steed em tot on de mondde brouwer is het zat
het wor nen echte commediantde acteur speelde cinema
het zaat op zën ieërappel nie verdieneweinig of geen winst maken
het zoënëkëhet 'braafste' manneke thuis
het zweet lëp mich doeër mën voeërmijn broek is nat van het zweet
hete koeële zitteongeduldig zijn
hieën krijge van getdol worden-horens krijgen van iets
hij was gek op die vrouwdae hèt ze been onder zen K autgeloope vër dat vroomes
hingsteiets overhaast doen
hinne daaj kraeë en vrolaaj daaj flete, zin geen goejeen vrouw moet geen mannenmanieren aannemen
hinne kaokële pas as ze ët ee al gelaag hëbbekritiek achteraf is gemakkelijk
hinnëpokkë krijgërillingen krijgen
hjae gaopde tot aater zen aurehij was dood op
hochte ze dich toch mèr ont laoke aofgevaeghoe haalden ze het in hun hoofd om iemand zoals gij te maken
hoddëldeboddëlhals over kop
hoenger mok roo baune zietals je honger hebt, lust je alles
hoërpaajn hëbbe'n kater hebben
hoërpaajn hëbbeeen kater hebben
hoje moeste doen as de zon sjaajnthet ijzer smeden als het heet is
hondskloetë gekrieëgëhelemaal niets ontvangen
hoo de aure mèr aofneem de tas vast met de oren!
hoo mich daudik zweer het
hum haaf um hëbbehalfzat zijn
hübste opten trêk gestonje bent lichtelijk verkouden
hübste zen toeng èngeslik?kun je niet praten?
höbste van ze laeve!asjemenou!
höbste wir kroem zinben je weer slecht gezind
ic hëb zau get waaj ë wild verkë èn mich zitte, mèr ich loêt ëm nie ielke daog autik heb een wild varken in me zitten, maar hij mag niet iedere dag los
ich aet ook mér braudik ben ook maar een gewoon mens
ich bae slievenheir dattët iëlkën daog snaags zoo raengërëhet zou elke dag moeten regenen, maar dan liefst 's nachts
ich bèn altijd ët pieëd mèt te lange nakwaarom ik en niet een aander
ich bèn alwier ët piëd mètte lange nakik moet het alweer bezuren-ik heb het alweer aan mijn been
ich bèn blaaj van kontentighètsik ben superblij en tevreden
ich bèn de pis ènik ben er vandoor
ich bèn den hoëf aofik ben weg
ich bèn dich kotsmiegga weg!
ich bén dich zoe miech as kaa paphoepel op!
ich bèn doeë nie zoe sjieëtëg oper ben daar niet zo erg op gesteld
ich bèn gerokik voel me beledigd
ich bèn graotës noeë sjoeël gegon, mèr dich vër nikshet verschil tussen kostenloos en voor niets
ich bén graotis noë sjoël gewés, mér dich vër niksgratis is niet altijd goed
ich bén haaj mèt men onderdaoneik ben te voet hier
ich bèn heil tronnër doeërik ben depressief, heb een burn-out
ich bèn ich en nie dich !wees jezelf, er zijn al anderen genoeg
ich bèn knats bauten ojëmik ben helemaal buiten adem
ich ben mich n petat op men kloete daol gegonik ben gevallen
ich bèn minister van bènnelandse bautebaenik heb helemaal geen eretitels
ich bèn nie zoe aad as ich traut zienik ben jonger dan ik er uitzie
ich bèn nog mieg èn me gezichlaat in, of vroeg uit bed
ich bèn on hand en voet gebonneik sta werkelijk machteloos
ich bèn poelëtëg pletsj¨tëg naoët van de hitsik ben doorweekt nat van de hitte
ich bèn poemp aofik ben doodmoe
ich bèn ribbedebieik ben weg
ich bèn riepësnaajëik ben er vanonder
ich bèn roëzëtëg kaud, tès vër aut me vel te springeik ben razend kwaad, om uit mijn vel te springen
ich bèn stijf van den hoengërik rammel van de honger
ich ben stik mieg en gon èn menen tram (nès) kraupeik ben afgemat en ga naar bed
ich ben stik noë de kloetehet is gedaan met mij
ich bèn twei joeër adder as mën taanik lijk alleen maar oud
ich bèn versliëte tot op te droëdik ben doodop
ich bèn viërdeg vër opte boemel te gonik ben gereed om op stap te gaan
ich bèn waol goed mèr nie gekik kan veel verdragen, maar niet alles
ich bèn zeeknaoët van de zweetde zweet druipt van me af
ich bèn zjus een sjèttelvodik voel me heel slap, ziekjes
ich bèn zoe aad as mën haan, mèr get adder as mën taanover ouderdom wordt altijd gelogen
ich bèn zoe aad as mën haan, mèr get adder as mën taanik ben zo oud als mijn handen, maar wat ouder als mijn tanden
ich bèn zoe blaaj dat mën naos ènt midde steed en nie opzaajik ben o zo blij
ich bèn zoe giftëgik ben heel kwaad
ich bèn zoe mieg as ën mojik ben doodop
ich bèn zoe mieg assen mojik ben doodop
ich bèn zoe zaoët as ne koekërelik draai als een tol
ich bènnet miech!ik ben het zat!
ich bènnet rierend ins mettichhelemaal akkoord!
ich bin zoe mieg assen mojik ben doodop
ich blijf haaj geen eivighèts koekêloereduurt dat nog lang, ik blijf hier niet voor gek wachten
ich dink dat het haaj seffës geet waeëdadelijk breekt hier de hel los
ich dink dattët wir geet joengëleik denk dat het weer gaat regenen
ich doeg mêr vër mën aevëviëlik deed maar alsof
ich doen alles èn één baoën vër te bespaoëreik doe alles tegelijk, dat spaart tijd en geld
ich dreem dat ich de lotto goën wènne en van dae dreem laef ichmensen zonder dromen zijn armer dan mensen zonder geld
ich en dich, en vae mèt oos tweiëwij zijn een goed koppel
ich gaef ter gee knepke mei vieërdat is niets meer waard
ich gaef tich seffës ne ferme toek op ze gezichseffens geef ik je een goede slag in je gezicht
ich geleef daste laajs höbswaarom zit je constant te krabben op je kop
ich geleef dat ze ë vèrke zin aoênt slachtedie maakt zoveel lawaai alsof ze hem aan 't slachten zijn
ich geleef dattët geet raengërë, de vêrkë lopen al mèt stroj èn hun maul rondik geloof dat het gaat regenen, want de varkens lopen al met stro in hun muil ...allé man, stop nu toch eens met roken !
ich geleef tër geen botte vandat is zeer te betwijfelen
ich geleef tich vër geen roj sentik geloof je voor geen geld ter wereld
ich goeën get kielësjoj opzikkeik ga wat schaduw zoeken
ich goën dat effe autgoemmevergeet maar wat ik zei (of deed)
ich goën ëm mèr aoën de kapstok hangëde speeltijd is voorbij
ich goën ës ën staosë waajerik ga vertrekken
ich goën get kielësjoj opzikkeik ga wat schaduw zoeken
ich goën get losseik moet plassen
ich goën mich gauw get aete ènéén flatseik ga me vlug wat eten bijeengooien
ich goën noeë roendhauzen, koot kornisj en dat lik onder de panneik ga nooit op reis, ik blijf thuis!
ich goën nog effë wat knikkeik ga nog even een dutje doen
ich gojn dich daodelëk ës iëver mene knie léggeseffens krijg je een goede pandoering
ich gon da zaokske opdoekeik ga de zaak sluiten
ich gon de bènnekant van men ooge bekiekeik ga een dutje doen
ich gon dich dae heile ramzoj mètte pos opsjikkeik zal je die hele rommel wel met de post toesturen
ich gon dich daudkrievelemijn handen jeuken
ich gon ëm effekes ën héndsje gaeveik moet dringend plassen
ich gon em ès defteg op ze braud gaeveik ga hem een goed op de vingers tikken
ich gon ès zienik ga vertrekken
ich gon noë koot kernisj, roendhauze en costa démerisik ga nooit op vakantie
ich gon ter kotte mette mèt maokedaar ga ik een stokje voor steken
ich gon zen noës ès tèsse zen twei aure staekeik ga je eens onder handen nemen
ich gon zene kop ès tèsse zen twei aure zétteik zal je eens goed bestraffen
ich gon zienik ga vertrekken
ich gonnem éssen hensje gaeveik ga plassen
ich gonnem on de kapstok hangehet is ermee gedaan
ich haach viël van kènner...at ze van iemed aanester zinik zie u graag...morgen terug
ich hëb al leed genoeg mèt mën eegeik bemoei me niet met anderen
ich hëb al wier een goej klets opgeropik ben weer goed verkouden
ich hëb de kaaê sjoejer op mën praajik krijg koude rillingen op mijn lijf
ich hëb de stêk ènt koet gestoëkëik heb de deur op slot gedaan
ich hëb doeëvan ook get heire waeëik heb daarvan ook een gerucht opgevangen
ich hëb ë vies koet èn mën mëmoëreer is een stuk uit mijn geheugen verdwenen
ich hëb een dreig laeverik heb altijd dorst
ich hêb een kleen attentse vër dichik heb een kleine attentie voor jou
ich hëb ën drijg kael en mene mond plekik stik van de dorst
ich hëb ën verrèkse drijg laever!ik heb dorst!
ich hëb ët al heire loje (waeje)ik heb er ook al iets horen over vertellen
ich hëb ferm zitte foetse!ik heb er erg moeten naar raden
ich hêb geen ieêzêlke dat geld sjitzo rijk ben ik nu ook weer niet
ich heb heivêtêge koppaajnik heb hevige koppijn
ich hëb men eege ook nie gemokniemand is volmaakt
ich hëb mën eege ook nie gemokdaar kan ikzelf niets aan veranderen
ich hëb mich doeë lëlëk moettë hëbbeik heb me daar ferm moeten inspannen
ich hëb mich n brieëk gelaachik heb me dood gelachen
ich hëb moette kretse / krabbeik heb zware inspanningen moeten doen
ich hëb ne kwakkër èn mën kaelik heb iets dat hindert in mijn keel
ich hëb nog nauts ne knijn mèt ne bril op gezienje moet veel worteltjes eten !
ich hëb nog nie ês éé briëmëlke braut gäeteik heb nog helemaal niets gegeten
ich hëb paajn aoën mën goestingik heb geen goesting, ik ben lui
ich hëb paajn ojn men goestingik heb niet veel goesting
ich hëb paajn on mën goestingik heb geen goesting
ich hëb paajn tot èn mënën dikke teinik heb overal pijn
ich hëb taus niks te koekë, mën vroo drig te broekthuis heb ik niets te zeggen, mijn vrouw deelt de wetten uit
ich hëb wollen dikke k., mér ich moetter toch altijd zelf opzitteje hebt pas gevoel voor humor als je om jezelf kan lachen
ich heir dich al (aof-)koeëmeik heb al zo'n vermoeden
ich heir dich al koeëmeik raad je ( bij)bedoelingen al
ich heir mën aure flete !je bent aan 't liegen
ich heir nog goed, zinneik ben niet hardhorig, hoor !
ich heirde et al on zenen ojemik had het al rap door!
ich ho dich op zen snoet (ze bakkes) ik sla je op je gezicht
ich ho dich seffës op zën praaj !ik sla je direct op je pens !
ich ho nie alleen mèr de wasspengskes mèr ook de brikskes en soetjaekes sjeef geslaogeik had niet alleen de wasspelden maar ook de broekjes en BH'tjes gepikt
ich ho nog mèr zjus mene règ gedrèdik was nog maar net vertrokken
ich hoch de kroenkele èn men dêrmmijn darmen lagen in een knoop
ich hoch et allang èn de motzag het aankomen
Ich hoch ielk honsgezeek ambras iëver men zweetpateesik kreeg altijd woorden over mijn zweetvoeten
ich hoch men eege wol on de kop konne howeik had er (te laat) spijt van
ich hoch temèt geaete en gedroenketoen hoefde het niet meer
ich hoef geen honned te wiëne, niëge-en-niëgetëg ès genoegsteenoud hoef ik niet te worden!
ich how mèténe de heile patteklang én geddereik sla seffens de hele boel in stukken
ich hüb al nen heile sloeëp autkom je nu al slapen
ich hüb al vër heter viere gestonik heb al erger meegemaakt
Ich hüb den Dikke Zjenderm nog dèk zien op te loop gon mèt zen aa kammenët as de waolen on Den Danmark (laoter Jaws) mèt e man of tein zen kammenet wolle ümgoejeLachwekkend was vooral het optreden van Den Dikke (gendarme) om de orde te herstellen in de Danmark (van Twanneke van Zjeif) ; als de Waaltjes wervraak namen op zijn rijkswachtcamionette was hij rap verdwenen
ich hüb em mene god ès goed lotte vielede filosoof voelde zich godalmachtig
ich hüb gee klaogealles loopt gesmeerd
ich hüb ne kwakker èn men kaelik moet mijn keel eens schrapen
ich hüb ter get van geheird, mèr ich wiët nie zjus bau et iëver geetde klok horen slaan maar niet weten waar de klepel hangt
ich höb e koet èn men memoeremijn hersenen werken niet meer goed
ich höb ieëk aon mënë raechmijn rug jeukt
ich höb me kieësbumpke ook al opgezattemijn boompje staat ook al (dubbelzinnige betekenis)
ich höb men kloete goed volgespieëldik heb lekker veel gegeten
ich höb mér één aur on ielke kantik kan ook niet alles weten
ich höb nog n eeke mettich te pëllewe moeten onderling nog wat regelen
ich höb ten daover op me leifik denk dat ik hoger koorts heb
ich höbter mene bauk van volik heb er genoeg van!
ich höchem op ze nès gevange en doëmèt kraajgter zelfs menen hond nimei te zienik heb hem op heterdaad betrapt en nu is hij niet meer mijn beste vriend
ich kaantem ènde verste verte nieik kende hem totaal niet
ich kal Frans mèt hoër opik spreek slecht Frans
ich kan de dieër toch nie alléén lotteik moet thuisblijven
ich kan dich nie tausbringewie zijt gij feitelijk
ich kan geen naut mei autbringëik ben bekaf
ich kan gene puf mei zèggeik ben bek-af
ich kan gene voet mei vër den aandre zètteik ben totaal uitgeblust
ich kan het nimei keiëre van de kaaik kan het niet meer uithouden van de kou
ich kan men eege erte wol doppeik kan mijn plan wel trekken
ich kan mèr nie goed trèg op trèk koëmehet duurt lang voordat ik weer terug op de been ben
ich kan nie hêkseje kan maar één ding tegelijk doen
ich kan nie mei waachte tot tausik heb zo een goesting
ich kan nimeiik heb méér dan genoeg gegeten
ich kan oech niks koelëk pakkeik kan jullie niets kwalijk nemen
ich kan ook nie heksë !ik kan ook niet toveren
ich kannem nie laaje en doevër gon ich altijd èn e biëgske rond emik kan hem niet verdragen en daarom mijd ik hem zoveel mogelijk
ich kin frans, mè Frans kint mich nieja, ik kan wat Frans spreken, maar niet zo goed
ich kniepde ze ferm waaj ich èn daaj opstropping zoetik deed ze toch bijeen toe ik in die verkeerschaos zat
ich koeëk stillekesaon iëverdadelijk ga ik uitbarsten
ich koeëm tër nieik geraak er niet
ich koeëm tër nieik heb niet genoeg geld bij mij
ich kom vür zen dieër sjijteik ga het je moeilijk maken
ich kos men eege ooge nie geleveik wist niet wat ik zag
ich kos mën eege wol aon de kop howe van spijt en sjangëringik werd niet goed van mijn eigen stommiteiten
ich kos men eege wol on de kop howeik was een grote stommerik
ich kos men kas opfraete dat dae klosjaar zjus vër men vitrin stond te baedeledie zwerver stond recht voor mijn uitstalraam te bedelen
ich kos mich van piere sjangering wol on de kop howeik was boos op mezelf
ich kossem nie tausbringeik kende hem totaal niet
ich koster heilegans nie van iëverik begreep het totaal niet
ich kraaig de bibberebitsjes, alleen al bij et gedachik krijg schrik als ik er nog maar aan denk
ich kraajg ter de ziëmele vandat werkt op mijn zenuwen
ich kraajg ter gene kop aonik begrijp dat helemaal niet
ich kraup èn mene nèsik ga naar bed
ich kraup mënë lauszak ènik ga naar bed
ich krepiër van den dosik verga van de dorst
ich kriëg et op men naos gehange (onder men naos gevriëve) ik werd ervan beschuldigd
ich kriëg mich doë nogalès noë men kloeteik kreeg naar mijn voeten
ich kriëg taajing datter wir wor blijve plekkeik kreeg bericht dat hij weer op café was blijven hangen
ich laach mich ën oog autik huil van het lachen
ich loët mich nie op mëne kop sjijteik laat niet over me heen lopen
ich lot mich de baoëd nie aofdoenik let wel op!
ich lot mich mene keis nie pakkeze gaan me niet liggen hebben
ich lot mich nie mèt men kloete rammeleje beduvelt me niet
ich lottem vraaj en er groemelt noger ontsnapt mij een scheet
ich maug haaj daudvalleik zweer het u
ich maug mën twei héndsjes poenneik heb geluk, ben blij en tevreden
ich moes ieder hondsgezeek gon zeekein het café was het allemaal één pot nat
ich moet effe noeë zjuul goëneven naar wc
ich moet ës noë doë bau de kiëning te voet geetik ga eens naar WC
ich moet mich goed waere (vër...)ik moet mijn uiterste best doen (om...)
ich moet nog al reeke vër traoën te konneik moet mijn armen ver uitrekken om er aan te kunnen
ich sjiet toch liever aut mën sloeffë as aut më velik ben liever een beetje kwaad dan woedend
ich slon niks aof as alleen de vliegeik weiger niks
ich staek alles onder mën naosik eet alles op !
ich stik (val kepot) van den dos en hoengerik heb geweldige dorst en honger
ich stik van den dosik heb een droge keel
ich stoeën haaj al mei as ën oer te sjillërëik sta hier al zo lang te wachten
ich stoeën nog te daovërë op mën beenik sta nog te beven op mijn benen
ich stoën aon de grond genaecheltik sta perplex
ich ston der nie vër te springeik doe dat niet graag
ich stonter vör sjöppegek bijik sloeg een mal figuur
ich trèkket mich nie aonhet kan me geen moer schelen als je een losse vijs hebt
ich vaeg tër vierkantig mën vieët aoënhet raakt me helemaal niet
ich verdeel al me geld onder de erm : de hëlf onner de linkse en daander hëlf onder de raechtererm...de rijkdom in de wereld is slecht verdeeld
ich verdoël mich dèkik vergis me dikwijls
ich vergon van de mesiëreik val om van de ellende
ich versjoeët men eege kepotik verschoot me een bult
ich versjoët men eege kepotik ben erg geschrokken
ich versjoët mich e versjoëtik verschrok me een verschot
ich vieël de krievel èn mënë baukdat snijdt door merg en been
ich vieël de paajn tot én mënën kleenën teinik heb overal pijn
ich viel aoën mën knieëk dattët geet raengërëik voel het aan mijn knoken dat het gaat regenen
ich viel ët aoën mënë pisdat was voorspelbaar
ich viel het al aon mêne pisik weet al wat er staat te gebeuren
ich viel mich heil mottëgik voel me onwel
ich viel mich zoe aordëgik voel me niet lekker
ich viel naoteghëdsik voel onraad
ich vloëg met men kloete op stroeëtze zetten me aan de deur
ich voeël mekans aateriëverik was ten zeerste verwonderd
ich waach nog get mèt daud-goën want dat ès zoe dieër : het kos tich ze laeve!doodgaan is zo duur, het kost je gewoon je leven
ich wieên nie naot, ich loop onder de raenger doeër, of liever noch ter têsse doeërregendruppels deren me niet, ik loop er gewoon onder door, of beter nog, tussen door
ich woen èn ë koet waaj Minsterik woon in een vies hol, zoals Munsterbilzen
ich wol das te de krampe èn zën Kl...krieëgsnu zou ik willen dat je daarvoor gaat boeten
ich wol daste de krampe én zen K.kriëgsval dood!
ich wol daste de krampe én zen Kl. krië (g) sverrek!
ich wol daste de krampe èn zen kloete krië (g) shevige buikpijn wens ik je toe
ich wol daste de krampe on zên k krieëgskrijg nou wat!
ich wol daste de kremp (krampe) én zen K. kriësval dood
ich wol daste de kremp èn ze K. krieëgsverrek me toch!
ich wol daste de kremp èn zen Kl. krieëgsval dood!
ich wol daste de kremp èn zen Kl...krië (g) skrijg wat!
ich wol daste krevieërsdeval dood !
ich worter het hat van èntoen ik die massa bedorven sla weggooide, kreeg ik toch een krop in de keel
ich wos opt kotsen aofik moest er bijna van overgeven
ich zaag em nog van zich ne nauwe bril aon te sjaffede boswachter zag door het bos de bomen niet meer
ich zal dae zëne kattekismës ës goed spellëik ga die eens goed de les spellen
ich zal dich ¨s get moeërës leireik ga je eens flink straffen
ich zal dich ës op zën plak bringeik wil je terechtwijzen
ich zal dich seffës ëns ën aander lidsje leire zingeik ga je dadelijk een wat mores leren
ich zal dich seffes es goed ieëver ze köpke vrijveseffens krijg je meppen
ich zal éne vür dich baeëik duim voor je
ich zeek authet zweet loopt van mijn lijf
ich zien het on zen oogeje verklapt jezelf
ich zien Kristes op ze kreis hangezij heeft een diepe uitsnijding
ich zien liever zën vasse as zën teineik zie je liever gaan dan komen
ich zien liever zen vasse assen teinedie moet ik niet hebben
ich zien liever zen vasse dan zen teinedat hij maar weggaat!
ich zien nie wot ich zèg't is hier wat donker
ich zien ze vliegeik heb veel pijn
ich zit haaj te vringe vër mën tëleir liëg te krijgeik doe alle moeite om mijn bord leeg te eten
ich zo dat nie ieëver mën lippe konne krijgedat zou ik niet durven zeggen
ich zo doë nog nie gesjillerd wille zinik daar niet willen wonen
ich zo nie wiëte bau te beginnedaar heb je nog niet onmiddellijk vat op
ich zoech te sjoer al hangeik zag de bui al hangen
ich zoet doeë te hoejërë van de kaa mèt nen dikke surtoe aoënzelfs met een dikke jas aan had ik het heel koud
ich zoo konnë brullë aut piere sjangëringik zou kunnen wenen uit pure boosheid
ich zoo toch mér ë tauntsjë leigër zinge, as ich tich worik zou me toch wat inhouden, als ik in je plaats was
ich zweet mich këpot, alles plek aoën mich vasik zweet me dood, alles plakt aan me vast
ieder het zaajne en terdievel niksieder het zijne dan heeft de slechterik niets
ieder hèttet raech vër ongelèkkeg te zin!trek maar eens een lachend gezicht!
ieëd onder zëne geldbuijël stampë tot zë kleengeld rammëltiemand onder zijn `kapitaal` stampen
ieëkde ze dichheb je weer al je geld uitgegeven (jeukten ze u)
ieëlëk het zaajn en terdievël niksieder het zijne, zonder onderscheid
Ieëlken heilige hèt zënen daog !alles op zijn tijd !
ieërappel èn zën zokke hëbbegaten in zijn kousen / sokken hebben
ieës noenkskë en dan noenkskëskènderik bedien eerst mezelf
ieës zaeë en dan pas maeëalvorens te maaien moet men eerst zaaien
ieëste gewèn, kattegespèn!zo gewonnen, zo geronnen!
ieëvër de roje goënover de lijn van het fatsoen gaan, wild tekeer gaan
ieêver de sjoeêm goênbuiten de perken van het fatsoen gaan
ieëver de sjroeëm goënzijn boekje te buiten gaan
ieëvër één sjoor voert kiekestiekem achteruit gluren
ieëveral zëne gabber tësse staekeoveral zijn zeg in doen
ielëk beiske ze feiskegun ieder zijn plezier!
ielëk haajske hè ze kraajskewaar mankeert niets
iëlëk hët zaajn en tërdievël niksgoede rekeningen maken vrienden
ielëk hondsgezeekom de haverklap
ielëk op zënen tijd, ès niks te vieëlwacht je beurt af !
ielëk op zenen toer ès niks teviëlelk op zijn beurt zou mooi zijn
iëlëk op zënen toer ès niks teviëliedereen moet meehelpen
ielëk viëgelke zink waajet gebêk èsieder doet het op zijn manier
ielëk wilt gieën aat wieëne, mèr niemes wilt aat ziner is een verschil tussen oud zijn en zich oud voelen
ielëk zen eege goestingnaar eigen believen
ielk op zene toer ès niks te viëlbeurt om beurt en zo gehoort het
ielke gek hèt ze gebrekaan iedereen mankeert wel wat
iêlkën aaë waajzë aajl ès auts een aajlskeikë gewèsje moet ooit jong en dom geweest zijn om oud en slim te kunnen worden
iemand mèt zënë nak aoënkiekëiemand scheef bekijken, of helemaal niet !
iemëd allërmieërëiemand verwittigen, op de hoogte brengen
iemëd ambëtieërëiemand op de zenuwen werken
iemëd aoën de drae hagëtijd winnen
iemed aoën de kop finkëlëiemand tegen het hoofd slaan
iemëd aoën zën in bringeiemand levenslang verzorgen
iemed aofteireiemand een pak rammel geven
iemëd aoftroeveiemand een goede rammeling geven
iemëd aon de pin loeëte reikeiemand hard laten werken
iemëd autheireiemand tot op zijn hemd uitvragen
iemëd autmaoke vër al wat lëlëk èsiemand niet netjes aanspreken
iemëd autmaoke vër al wo lëlëk (leed) èsiemand verwijten voor alles wat lelijk is
iemed autmaoke vër alwot lëlëkèsiemand overladen met alle zonden ter wereld
iemëd autmaokë vër rotte vèsiemand lelijke verwijten naar het hoofd gooien
iemëd bekallevan iemans kwaadspreken
iemëd bij zën libbërë pakkeiemand bij zijn nekvel pakken
iemed blemieëreiemand tegen het hoofd stoten
iemëd blieëskës wijsmaokeiemand iets op de mouw spelden
iemëd blieëskës wijsmaokeiemand wat op de mouw spelden
iemëd bliëskës wijsmaokeiemand blaasjes wijsmaken
iemëd boembërdieëre tot...iemand onverwacht benoemen tot...
iemëd daud delëiemand niets geven
iemed daud kiekeblikken kunnen doden
iemed de aure van de kop aete en fraeteiemand arm eten en drinken
iemëd de aure van de kop fraetëveel eten, grote honger hebben
iemed de aure van de kop zaogeblijven aandringen
Iemëd de aure van de kop zaogëbij iemand blijven aandringen tot hij er genoeg van krijgt (en toegeeft)
iemëd de aure van de kop zaogëiemand gek maken met gezever
iemëd de boengs gaevehet (vrijen) uitmaken
iemëd de krieëvël authaoleiemand kietelen
iemëd de pieringe aut zën naos vroëgezeer nieuwsgierig zijn
iemed de pieringe autte naos haoleiemand tot op zijn hemd uitvragen
iemed de steipkes opjaogeiemand hevig doen schrikken
iemëd de stijpe op het lijf jaogëiemand bang maken
iemed de waach aonzèggeiemand deftig verwittigen
iemed deftig op ze bakkes kloppe (howe) iemand een ferm pak slaag geven
iemëd den dievël aoëndoeniemand het leven moeilijk maken
iemed dêr de stront trèkkeiemand zwart maken
iemed doër de str...trèkkeiemand belasteren
iemëd ë koet èn de kop zaogeiemand de oren van het hoofd zagen
iemed e koet èn de kop zevërelandradig en vervelend zagen
iemed e koet ènde kop kalleblijven lullen
iemed e koet ènde kop zaogeiemand de oren van de kop zagen
iemëd ë mëleir aoëndoeniemand een ongeluk aandoen
iemëd een goej paer verkopeiemand een flinke klap uitdelen
iemëd een goej watsj verkopeiemand aan de kop slaan
iemêd een sjroemp zètteiemand naar zijn voeten geven
iemed én de boeëveste sjaaf hëbbe liggeheel veel van iemand houden
iemed èn de koets zètteiemand voor 't lapje houden
iemed ën goej sjroemp gaeveiemand naar zijn oeten geen
iemëd ën klak snaaje of sjaereouderwetse haardos knippen
iemëd èn përdêl loeëteiemand aan zijn lot overlaten
iemëd én zen botte pisse (en vroëge offet werm ès) iemand in de luren leggen
iemëd èn zën eege vèt loeëte stoeëveeen koppigaard aan zijn lot overlaten
iemëd èn zën maol staekeiemand gemakkelijk overtroeven
iemëd èn zën maolë zitteiemand aftruggelen
iemëd èn zën raer raajeiemand tegenwerken tot alles mislukt
iemed èn zen roëpe sjieteiemand beledigen
iemëd èn zene poër zeekeiemand iets in de weg leggen
iemed entiëge koëmemet iemand tot een vergelijk komen
iemed et vel aofstreepeiemand alles afpakken
iemëd foefkës vërtëlleiemand iets wijsmaken
iemëd get bijstauteiemand financiëel steunen
iemëd get blieëskes wijsmaokeiemand leugens op de mouw spelden
iemëd get èn zën aure toeteiemand wat wijsmaken
iemed get koejlëk pakkeiemand iets kwalijk nemen
iemëd get noeëgaeveeen etiket op iemand plakken
iemëd get op ze braud gaeveiemand iets verwijten
iemed get op zen noës hangeiemand iets verwijten
iemed get opsolfereiemand wat aansmeren
iemëd get vieërknabbëleiemand letterlijk alles voordoen
iemed goed èn de faar haagegoed op iemand letten
iemed goed ènpaepereiemand eens goed overlezen
iemëd goed ènpoejëreiemand een flinke pandoering geven
iemëd goed traeêiemand in het hart raken (trappen)
iemêd heimëlëk opsteekeiemand ophemelen (tegen en achter de rug van een ander)
iemëd het vel ieëver de naos trèkkehet uiterste van iemand vragen
iemed ieëverlaezeiemand duidelijk zeggen waar het over gaat
iemed iëverlaezeiemand zeggen waar het op staat
iemed judasseiemand het bloed vanonder de nagels halen
iemed judasse totter nimei wieët bauter steediemand het bloed van onder de nagels halen
iemed knots vërbei kiekeiemand straal negeren
iemed koejenieëreiemand pesten tot hij kwaad wordt
iemëd konne zien daud valle aoën zën vietiemand totaal niet kunnen luchten
iemed kreeteiemand de keel uithangen
iemëd kreteiemand het hart uithalen
iemed krijteiemand het bloed onder de nagels vandaan halen
iemëd lansëm bautëwinkëlëiemand langzaam buitenwerken
iemëd leire daasëiemand dwingen
iemed liggen hübbeiemand de baard afdoen
iemëd loempeiemand in het ootje nemen
iemed lotte sjildëreiemand lang laten wachten
iemëd mèt ze pietsje pakkeiemand voor het lapje houden
iemed mèt zen kammezol pakkeiemand vastgrijpen voor een aframmeling
iemëd mèt zën klikke en klakke aoën de diër goejeiemand met hebben en houden buiten zetten
iemed mèt zen libbëre pakkeiemand tussenpakken
iemëd mèt zën libbëre pakkeiemand bij zijn nekvel pakken
iemëd mèt zën snoet trop dauweiemand confronteren met de feiten
iemëd mèt zën stroët pakkeiemand bij zijn strot pakken
iemëd mèt zën viet (Kl...) rammëleiemand voor de gek houden
iemëd mèt zëne koljee pakkeiemand met zijn kraag vatten
iemëd ne goeje sproenk zètteiemand er van langs geven
iemed ne goeje sproenk zètteiemand een uitbrander geven
iemëd ne goeje sproenk zètteiemand er goed van langs geven, van wederwoord dienen
iemëd ne kloet aoftrèkkeiemand voor de gek houden
iemed ne kloet aoftrèkkeiemand goed liggen hebben
iemëd ne kloet aoftrèkkëiemand liggen hebben
iemed ne kniep zètteeen (achterbakse) tik uitdelen
iemed ne kop kunder maokeiemand op zijn plaats zetten
iemëd ne sjeeve zètteiemand een 'steek' geven
iemëd ne sjeve zètteiemand het zijne zeggen
iemëd ne stieëk zèttëiemand in bedekte termen op zijn tenen trappen
iemëd nie konne laajeiemand niet kunnen luchten
iemëd nie konne laajeiemand niet kunnen uitstaan
iemëd nie konne lochteiemand niet kunnen luchten
iemëd nie konne tauswaajzëiemand niet kennen (noch naam, noch woonplaats)
iemed noeë de mond kalleflemen
iemëd noeë zën pijpe leire daaseiemand om zijn vinger draaien
iemed onder zën dauve sjieëteiemand's klanten afnemen
iemëd onderaut sjoeffëlëiemand pootje lappen
iemëd onderaut sjoeffëleiemand voetje lichten
iemed oo sërjeu pakkeiemand ernstig nemen
iemëd op ze woeëd pakkeiemand aan zijn woord houden
iemëd op zën lep hëbbeniet afgeraken van iemand
iemëd op zën lêp hëbbeiemand ten laste (in de kost of aan zijn benen) hebben
iemêd op zên maul toekkeiemand op zijn gezicht slaan
iemëd op zëne kap zittezijn ongenoegen op iemand proberen uit te werken
iemëd op zëne kap zittealles op iemand uitwerken
iemed op zene poepjee krijgeiemand opjagen
iemëd op zëne poepjee zètteiemand zenuwachtig maken
iemëd op zënen dievël gaeveiemand tegen zijn voeten geven
iemed opgelojd (opgeladen) hebbeopgezadeld zitten met iemand
iemëd opgeloje hëbbemet iemand opgezadeld zitten
iemëd oplojëiemand iets wijsmaken
iemëd peitsje lappeiemand voetje lichten
iemëd peitsje lichteiemand onderuit halen
iemed ploemmeiemands geld afhandig maken
iemed poje mét ën doj mès (j) zijn beloften maar gedeeltelijknakomen
iemed rond zën aure wajtsjeiemand een klap rond de oren geven
iemëd sjaajns bekiekëiemand wantrouwen
iemëd sjeef aongoëniemand slecht bejegenen
iemëd sjeef bekiekeiemand afkeurend of wantrouwend bekijken
iemed sjroep op zene baod smaereiemand opvrijen
iemed snoereiemand pakken of hebben liggen
iemed streepeieand geld afhandig maken
iemed te graoze pakkeiemand liggen hebben
iemëd that autte pens haoleiemand heel zwaar treiteren
iemed tieëge zën kaar raajeiemand affronteren
iemëd transënieëreiemand het bloed van onder de nagels halen
iemëd traut bôzjoereiemand buitenzetten
iemëd van den taun aofbringeiemand uit zijn gewone bedoening brengen
iemëd van zën zokke vaorëiemand omver rijden
iemed van zënen apropo bringeiemand in de war brengen
iemëd vër de kop stauteiemand beledigen of kwetsen
iemëd vër vaul autmaokeiemand uitschelden
iemëd vlak èn ze gezich autlaachteiemand ongegeneerd voor schut zetten
iemëd vraaj hageiemands verbruik betalen
iemëd watteraetig maokeiemand goesting doen krijgen
iemëd wo dink datter nie genoeg hèt, ès nen erme minszij die veel hebben, zijn soms nog niet tevreden
iemëd wo geen zittende k... hèt, vènd nie rap ne goeje stoeltwijfelaars zijn niet rap met iets tevreden
iemëd zë blumpkë plèkkeiemand ontmaagden
iemëd zë poepke werm maokeiemand tegen de billen kletsen
iemêd zën aach zaolighètse gaeveiemand naar zijn voeten geven
iemëd zën aach zaolighètsë vieërlaezeiemand op het matje roepen
iemëd zën betskës werm maokeiemand billekoek verkopen
iemëd zën broek werm maokeiemand een pak voor de broek geven
iemëd zën hat authaolëiemand treiteren
iemëd zën saus gaevëiemand naar zijn voeten geven
iemed zen ziëve zaoleghétse gaeveiemand de les spellen
iemëd zëne vaule was authangehet boekje van iemand opendoen
iemëd zënë vaule was authangëde minder fraaie kant van iemand publiekelijk maken
iemëd zwaur èn de koets zèttëiemand goed afzetten, bedotten
iemëd zwaur opte reistër lèggëiemand de duimschroeven aandraaien
iemes afteireiemand een goede rammeling geven
iemes aut zene dreem helpeiemand de waarheid zeggen
iemes autmaoke vür al wo vaul en lëlek èsiemand zware verwijten aan het hoofd slingeren
iemes blaaj maoke mètten doj mèsjzich gemakkelijk laten afschepen
iemes blieëskes wijsmaokeiemand wat op de mauw spelden
iemes daudpitseiemand niet het minste gunnen
iemes de aure van de kop zevereiemand gek zagen
iemes de aure vande kop fraeteveel teveel eten
iemes de hand boëve de kop haateiemand in bescherming nemen
iemes de hand boëve de kop hageiemand beschermen
iemes de leviete laezeiemand de waarheid zeggen
iemes de leviete laezeiemand eens duchtig de waarheid zeggen
iemes de pap én de mond gaeveiemand alle kansen geven
iemes de peirenge autte naos haoleiemand het hemd van het lijf vragen
iemes de stijpe opse lijf jaogeiemand bang maken
iemes de stroeët taupitseniet kunnen verdragen dat een ander ook leeft
iemes den daover oppet leif jaogeiemand angst aanjagen
iemes den daover oppet lijf jaogeiemand de stuipen op het lijf jagen
iemes doed ènpaepere ènbottere -ènsmaereiemand er goed van langs geven
iemes doen bliejeiemand op kosten jagen
iemes ènvètteiemandgoed zijn vet geven
iemes et hat authaoleiemand pesten
iemes et himme vannet lijf vroëgealles willen weten van iemand
iemes et koet van de dieër lotte zieniemand buitengooien
iemês ferm op zên praaj kloppeiemand een flinke rammeling geven
iemes get flikkeiemand wat aan de hand doen
iemës get opsolfëreiemand iets wijsmaken of iets waardeloos verkopen
iemes judasse, datter nimei wiët bauter steetiemand pesten dat het niet meer mooi is
iemes koejenieëreiemand op de zenuwen werken
iemes loempeiemand bij de neus nemen
iemes lotte sjildereiemand lang laten wachten
iemes mèt viël knabbeeen rijke persoon
iemës mèt zë pielëkë pakkëiemand hard aanpakken
iemes mèt zene koljé pakkeiemand met zijn nekvel grijpen
iemes moeëres leireiemand de les spellen
iemes moeëres leireiemand manieren leren
iemes n goej sjroemp gaeveiemand een uitbrander geven
iemes n goej watsj tiëge de aure gaeveiemand een draai rond de oren geven
iemes ne kloet aofdraeëiemand in de maling nemen
iemes ne kloet aoftrèkkeiemand liggen hebben
iemes noëmauleiemand woorden in kwade luim herhalen
iemes op zen lêp hëbbeopgezadeld zitten met iemand
iemës op zën slip zitteiemand van dichtbij volgen aan iemand kleven
iemes op zene kop zitteachter iemands veren zitten
iemes op zene kroef howeiemand een slag op de rug geven
iemes peitsje haageiemand de benen onderuit halen
iemës peitsje haageiemand voetje lichten
iemes sjroep on de mond smaereiemand opvrijen
iemes smaer gaeveiemand aframmelen
iemes snoereiemand vastleggen--vangen (fig.)
iemes te mond snoereiemand het zwijgen opleggen
iemes terdoër trèkkevan iemand kwaadspreken
iemes tiëge de kop loopeiemand beledigen
iemes tiëge zenen inkpot stampe totterv vanzelf begint te sjrijveiemand tegen zijn gat stampen tot hij van pijn over de grond kruipt
iemes tot op zen hümme autkleejeiemand alles afnemen
iemës transënieëreiemand onder grote druk zetten
iemes vürt lepke haageiemand voor de gek houden
iemes wo mich kan opjaoge, moet nog geboeëre wiëneiemand die me gek kan maken, bestaat niet
iemes ze geld aoflauzeiemand listig geld afhandig maken
iemes zene kop tëssen twei aure zètteiemand met zijn oren trekken
iems autsjijteiemand uitlachen
iems nie konne laajeiemand niet kunnen uitstaan
iërappel raech autte grond, zinnen lekkernaaj èn de mondvers fruit en verse groenten geven de beste smaak
iës gedaach hèt nog niemes èn mesiëre gebraachin stilte denken, zal niemand krenken
iës zoette de derm ènt vèrke en nau zittet vèrke èn de dermwe hebben het varken geslacht
iëste wèns ès rap verlieseerste gewin is kattegespin
iets of iemëd goedkalleiets of iemand rechtvaardigen
iets rap gezien hebbenmèt een haaf oog zien
iëvër d'iêd liggedood zijn over de aarde liggen
iëver de brêg vant kanaal noë Zietendel loeg nog een hoote brèg, baliebrèg zaagte ze doë tiëge, ze wont 'taajelëk ongelaach as naudbrèg vërret bels laeger, noët boembardement onder den oerlog.over het Albertkanaal richting Zutendaal lag een houten noodbrug, baliebrug genaamd, die de soldaten van het Belg. leger er zogezegd tijdelijk legden na een Duits bombardement
iëver de roje gonbuiten de regels gaan
iëver de sjroëm gonzijn boekje te buiten gaan
iëver den top zeekedik overdrijven
iëver den top zeekeoverdrijven
iëvër zën hatsje mauge vrijvedik tevreden zijn met de goede afloop van een precaire kwestie
ijzer moeste mèt ijzer sjerp maokehardleerse mensen moet je hard aanpakken
ik bezeek mich bekans van ët laachteik moet haast in mijn broek plassen van het lachen
immei wiëte wot nen daog et éshet noorden kwijt zijn
ingele-dringele-kattefingele...apen dapen duis-kwiekstetsjes trien oef of traontelrijmpje bij kandidaat aanduiden
ins geet ët lèkkë, noë viël vallen en opstoënwie nooit een blauwtje oploopt blijft een groentje
ins goed doërsmèereeen goede beurt geven
ja lap!dat moest er nog bijkomen!
ja, tiëge wae bèn ich aanes ont kalletegen u!
jan moejaliemand die zich met alles bemoeit
jannëke moejallëkemoeial, bemoeizuchtig (kind)
je doet er niet veel aandich bès gemaekelëk gevalle
je mag hongerig toekijkende maogs op zen vingers fleete
jeugd èsset viërsjot, adderdoem éste aofraekeneng van de factuurin het leven krijg je geregeld de rekening gepresenteerd
Jezus zaach tot zën dissiepëlë : 'wae gene fits hèt, moet mèr tevoet aoftriepële. Petrus wor heilegans nie bang en kroep bij Jezus opte stang !een goede leerling neemt elke kans te baat
Jezus zaag tot zën dissiepële, wae gene fits hèt moet mér te voet aof triepëleals je geen vervoermiddel hebt, moet je maar te voet gaan!
Jezus zaag totzen dissiepele, wae gene fits hèt moet mèr tevoet aoftriepeleals je geen vervoer hebt, moet je maar te voet gaan
joeë, de bok zën kl...ja, ja, schrijf dat maar onder je schoenen
joeng mètskë, zwijg mich toch stillëkës ëstilluister eens hier, hé
joeng, da wor mich e sjaun miëbelde antiquair deed een verjongingskuur
joengële waaj de knaajveel kinderen krijgen
joengës blinkë en mètskës stinkë (of umgedrèd)jongens zijn proper en meisjes vies (of omgekeerd)
joenges, wot e gezeek (s) !jongens toch, wat is me dat hier allemaal
juffroke, gae zürg vêr de oëpening en ich vër de zineen goede openingszin?
juffrooke, gaer höb n rêddel èn oer hoeësejuf, er is een ladder in je nylons
kaa haan, werm liefdewarmte zit van binnen
kaad en werm bloeëzegeen kant willen kiezen
kaaf bèste mér vër e joeër, mér ieëzël bèste zën heil laeveals ze je een kalf noemen is niet zo erg als ezel
kaaf blifstë mèr ë kleen joeër, mèr ieëzël zën heil laevëhet is beter kalf te zijn dan ezel
kaaf kan koe wiëne, mér iëzel blif iëzelwie een put graaft voor een ander, heeft zich voor niets moe gemaakt
kaaf kan nog koe wieëne, mér ieëzel blaaif ieëzelkalf of ezel zijn beide dom, maar een koe is nog dommer
kaaf kan nog koe wiëne, mèr iëzel blif iëzeleens dom altijd dom
kaar en pieëd niemëde puntjes op de I zetten
kaarkësnès mok hannekesnèskrapuul brengt alleen maar moeilijkheden mee
kaekë vërdaste geslaogë bèszich vlug verongelijkt voelen
kaeke waaj ë vêrke da ze slachteschreeuwen als een varken in doodsnood
kaeke waaj ies wo luidkeels schreeuwen
kaer mér vër zën eege diër, dan hëbste al leed genoegkeer maar voor de eigen deur, dan heb je al werk genoeg !
kaer zenen eege stal autkeer voor je eigen deur
kak of gene kak, de kons mich de pot opals je nu goesting hebt of niet, trap het hem af
kak of gene kak, de pot op!goesting of geen, vooruit!
kak of gene kak, de pot op!het is van moeten
kakke geet vër bakke ook al èsten oëve heetdringende zaken gaan voor
kal mèr gewaunzeg het maar in een verstaanbare taal
kal mér gewaunzeg het maar in simpele woorden
kal vër zen eege!dat geldt zeker voor jezelf!
kalle mèt nen hete iërappel èn zëne mondbekakt praten
kallë waaj ën appelwijfaflopen als een wekker
kalle waajnen a (d) vekoëtgoed van de tongriem gesneden
kammeraote zin vër mette waandele, nie vër mette haandelevrienden kan je niet kopen, ze zijn onbetaalbaar
kampioen van men kloetewereldkampioen van Munster en omstreken
kan ich ter stoeët op maoke?kan ik daar op rekenen?
kan mene braune nie trèkkedat is me wat duur
kantsje bieëdsjeop het randje af
kaokële ès geen kuns, eer lègge waol!makkelijker gezegd dan gedaan!
kaokëlë ès geen kuns, mèr eer lègge waolhet is makkelijker gezegd dan gedaan
kaokële ès niks, mér eer lègge ès kunshet uitleggen is goed, maar het ook doen is andere koek
Kaokële kan ielek, mér eer lègge niede uitleg is mooi, nu nog doen!
kaud bloed zèttekwaad stichten
kaud geldbelastingen, toeslag
kaver baut gae zit!dommeriken dat jullie zijn!
kèëke ofste èn ne rik hingsoverdreven reageren op pijn
këmeide spiëledoen alsof
kempësë baajssnijdende wind uit het noorden
kènder gods !asjemenou
kender traeë op ze kleed, mér graute op zen hatkleine kinderen, klein maar groten groot leed
kènner en zaotlêp kalle de woerdkinderen en zatlappen zeggen altijd de waarheid
kepot ès nog te maoke, mèr daud niemen kan maar beter over zijn voeten struikelen dan over zijn tong
kërwatsje krijgeslagen krijgen (met de zweep)
kestonzjele poeffekastanjes ploffen
kevie maokezich inspannen
kieëpernaegel sjijteharde stoelgang hebben
kiek aut zën koeter!kijk uit je doppen!
kiek aut zen koeter!goed opletten!
kiek ènn vervolg get baeter aut zën koeterwil je in de toekomst wat beter opletten
kiek ës baeter aut zën koeter (doppe)let wat beter op!
kiek ès èn de spiegel, dan zieste zen eegeNuchter bekeken, alcohol lost niets op
kiek ès raech èn men ooge!vergeet je niet te liegen
kiek mèr vieër dichheb ik iets van je aan?
kiek noë zen eegeheb ik misschien iets van je aan
kiek noë zën eegebemoei je niet
kiek, hae vielt zich wir ènzen elementkijk, hij is weer bezig!
kiek, hae zèk ook ins get!spuit nummer 11 geeft ook water!
kieke maug, mèr aonkoëme nie !gedraag je !
kiekë waaj ë nichter kaafoerdom kijken
kieke waaje nichter kaafonnozel rondzien
kiëpërdroëd sjijteharde stoelgang hebben
killëmeiter lisvrouw die grote schreden zet en dus kilometers aankan
kinnës hëbbeverkering hebben
kis mën botte !ik heb er genoeg van
kis mene naereloop naar de maan
kis nau mën bottenou zeg!
kis nau toch den ond zen dummaak dat mee!!!
klaogë verdraogë, bemoejë verfoejëje moet niet van alles een probleem maken
klaogërs gene naud, stoefers gee braudklagers hebben het vaak niet zo slecht als ze laten blijken, opscheppers niet zo goed als ze zich voordoen
klaogers gene naud, stoefers gee braudklagers hebben geen nood en bluffers geen brood
klee vlêmke, graut vierkleine oorzaak met grote gevolgen
kleen ieëzels zin slim, mèr graute ieëzels trauwetrouw niet voor je 40 bent
kleen kènder kakke kleen kroem kieëtelkëskleine kinderen kakken kleine kromme keuteltjes
kleen kender kakke kleen kroem kieëtëlkesde kkkkkkk's
kleen kènder traeë oppet kleed, graute oppet hatgrote mensen zijn nogal eens gemeen
kleen kèndër traeë oppët kleed, mér grautë oppët hatklein kinderen, kleine zorgen...grote kinderen, grote zorgen
kleen kindsjes kakke kleen kieëtëlkësvan kleine kinderen kan je niet zoveel verwachten (als van grote mensen)
kleen kinnekes kakke kleen kroem kiëtelkeskakkindjes
kleen minse en nen hondsstat hangen altijd van aaterkleine burgers komen altijd achteraan
kleen onkraud !klein gemeen duiveltje (stout kindje)
klep tau!mond dicht!
klepmauliemand die een ander verraadt
kletse tiëge zen aure gaeveoorvijgen uitdelen
klikken en klakkehebben en houden
klink het nie dan bots het mérik zeg het zoals ik het denk
kloeteraajalle gekheden op een stokje
klop krijgeeen rammeling (lett / fig.) krijgen
kneepettich mè goed èn zen aureonthou dit maar goed!
kniep ès èn men wangdas toch niet waar!?
knoebële onder zën erm hëbbeniet graag werken
knojbojmislukte cowboy
koeëpërdroeëd sjijteharde stoelgang hebben
koeke ès troef, én dae geen hèt ès bedroefruiten is troef, ik hoop dat je er geen hebt
koekeloerestaan te kijken
koekoek ene zangdat is egaal
koekoek éne zankeentonige en saaie bedoening
koekoek, ene zang !je bent en je blijft een mafketel
koelëk vallein zwijm geraken
koëm ich tër haajë nie, dan èssët vër mërgëwe komen er wel, is het niet vandaag dan is het morgen
koëme vër ter vendaog nie, dan esset vür mörgemorgen komt nog een dag
koëperdroëd sjijteharde stoelgang hebben
koes tichstil jij
koesj tichzwijg, zit stil
koesj tichzwijg, rustigaan !
koj joenges strieëke authaolekattekwaad uithalen
koj zin hëbbëniet goed gezind zijn
koje pettëmkwaad en ondeugend manneke !
kokele'n koprol doen
kom aateraof nie zeverekom naderhand niet klagen
kom ès aut zene zeek!sta eindelijk eens op uit bed!
kom ës kieke noë mën kijkekom eens kijken naar mijn kiekens
kom mèr op mene sjaut zittekom maar bij mij!
kom mèt zau get tausdaar heb je niets aan!
kom oere sjoj mèr ès trèghaoleje bent uitgenodigd voor een tegenbezoen
kommendant vant sjijthausje kan we bevélen maar dat raakt me niet
kommendant vant sjijthausbaas van mijn voeten
kommendant vant sjijthaus!baas van niets!
kommendiër zenen hond mér en biël zelfik laat me niets opleggen
komter mèer èn, thaus vilt nie ènkom maar binnen, we doen hier niemand kwaad
kons em toeres wir nie aofspieëlega op een ander zeveren
kons tich ook opte `ladder` kallekan jij goed AN spreken
konstë de plaoët nie ëns umdraeëlaten we het eens over wat anders hebben
konste geleeve dat ich de taereng h¨b opgesjaard op dae maosardop dat zolderkamertje heb ik TBC opgelopen
konste nimei kallë !geef me daar nu maar eens een antwoord op !
konste zën plaot nie ëns ümdrèèëvertel nu toch eindelijk eens iets anders dan die zelfde zaag
koop tich doë mèr noegabolle vürdaar kun je niets mee beginnen
koot kornisj-Roenthauzen-kosta Demeristhuisblijven van vakantie
kop en k...trop ènsjieëteer zwaar verlies incasseren
kop en kogel trop ènsjieëtëeen zwaar verlies boeken
kop krijgegoesting krijgen
kot aongebonnevlug op je tenen getrapt
kot mè goedkort en bondig
kot van droeëdkort aangebonden
kot van stofkittelorig
kot van vassekort aangebonden
kot van vassë zingeïrriteerd reageren
kotte lidsjes zin rap autgezoengewat je niet graag doet, is vlug gedaan
kotte mêtte maokezich er snel vanaf maken
kotte mettë maokesnel afhandelen
kotte mette ter mèt maokekomaf mee maken
kotte mette termer komaf mee maken
kraajgstë daaj kieëre dèkheb je die kuren dikwijls ,
krab mene raech èsvoor een paar euros ga ik niet werken
krab mënë règ inslaat me niet lachen
kraeë pikke mekaander geen oog autgelijkgezinden zitten in alles op één lijn
kreidsje rier mich nieiemand met een kort lontje
krêk goed!eigen schuld
kremke sjieëtespel waarin getracht wordt een geldstuk of ander voorwerp zo kort mogelijk bij een lijn te werpen en ventueel tegelijkertijd een luciferdoosje met een munt erop om te kegelen
Krëpieërëvreselijk doodgaan
krepiëresterven als een hond
kretehet bloed van onder de nagels halen
krets mëne règ ësjij bent toch niet te doen !
kretse vër dër te koeëmegrote inspanningen doen om te slagen
kretsë vër het einde van de moend te haoleschrapen op de eindjes aaneen te krijgen
krievël mich ës, dan kan ich mesjins ooch laachtëwat een flauwe mop is dat !
krijg aof !tast toe ( neem nog wat eten)
krijg nau toch de vliegende sjijtbarst!
krijg toch de vliegende sjijtloop naar de maan
krijgte krampe énzen Kl...uit mijn zicht!
krimmëneilëtëg zoaëthelemaal dronken
krimpe van de kaaafzien van de kou -ineenkrimpen-
krimpe van de paajnveel pijn hebben
krintekiëtële kakkeniet veel te eten hebben gehad
kristës hink aoën zë kreisik zie de voor van zijn achterwerk
kristes van ze kreis aofbaeêblijven smeken
kristes van ze kreis baeëzich dood bidden
kristës van zë kreis baejëoverdreven bidden
kroem zin höbbegeen goesting hebben
kroem zin krijgeslecht humeur krijgen
kroemenoeës sjietedoen alsof
kroenkëlë waaj ën slangzich in alle bochten wringen
kroenkëlë waaj ën slangzich ergens tussen uit proberen te trekken
kroes hoër, kroem zingekrulde haren, gekrulde zinnen
krokkëdille troëne jankeniet oprecht wenen
kumpset lich nog autdoenje komt als het werk gedaan is...
kweddële hëbbe mèt den heile werdruzie hebben met iedereen
kwikkelen of kwakkelenhet risico zoeken
köpke onder gonverliezen
köppig waaj ne maulieëzelheel koppig
laach mèt zën eege !houd jezelf voor de gek !
laach zen eege autspot met jezelf
laachte tostë (tot das te) sjoksschokkend lachen
laachte waaj ne boer mèt tandpaajnlachen om bestwil
laajëtig zinluiachtig zijn
laajighéts ès kotbij at den iever wijd voert èsik wou vandaag nog wel eens koken, maar de blikopener was zoek!
laajs vangeniets doen
laat het maar regenenvë doern waaj èn Mëstrich, vê loëten ët mér valle
laat me met rustloeët mich mèt vrieje
laef zen eege laeve, de hübster mèr éénwees jezelf, er lopen al zovele anderen rond
laeve van den hiemelse dooleven van de liefde
laeze mèt punte en komma'seen werk zeer secuur uitvoeren
lamoeër toejoeërleven en laten leven
lang teine hëbbezich rap aangesproken voelen
lank opgesjoeëteslank en lang
lank van stiël zinlangdradig zijn
lansem aon opse gemaokkalmpjes aan
lap!het zitten hebben
laud èn zen praaj jaoge'n kogel in zijn lijf schieten
laut èn zën sjoen hëbbeschrik hebben
leed sjendaolsmeerlap
leeë zakluie kerel
leir ès op nen aandrë taun zinge !zing eens een toontje lager
leir van gistere, dreem van mürge, mè laef vendaogde tijd vliegt snel, gebruik hem wel
leire deeste iedre daog, ofset wils of nieals het leven n iet je beste vriend is, is het toch je grootste leraar
leister ës goed haaj op wo ich tich nau gon zèggeonthou het volgende
leistere noë Lieëge Pienhet weerbericht beluisteren
leiver één èn de hand, dan twei énde bloesbeter één vogel in de hand dan tien in de lucht
lêk mën dumje mag ze kussen
lek men himme!hoepel op!
lêk men klitse!de pot op!
lek mene naereje kunt mijn rug op
lek mich toch mën hummekrijg toch wat!
lêk toch nau men dumwat je me nu vertelt!
lêk zë michloop naar de pomp
lêk ze mich!voor ne frang meugde me moizeke ès zien!
lêk ze mich!je kan ze kussen!
lekse mich tochloop naar de maan
lëlëk haus haagevernielen, over hoop gooien
lëlëk op zën naos kiekeverweesd achterblijven
lëlëk op zën paut spiëlelelijk tekeer gaan
lëlëk verkëlelijk varken !
lëllëk spauklelijk mens
lengs et pëtsje pissevreemd gaan
lengs zen naos voertterloops
lengs zen sjoen loopeoverdreven verwaand zijn
léstige mëzjaurambetant mens !
lét zen aure éns autbloeëzeje hoort niet goed
lich tich èns, ich zal wol kaajmedoe eens wat, maar maak je niet te moe (ironisch)
lich tich ës get !doe wat !
lich toch nie te zeekevertel toch geen onzin
lich zen K. èssta eens op!
liefde ès blind zaach te boer en hae poende zë vèrkëliefde is zeker niet blind, want ze heeft me toch maar gevonden
liege daste zwat ziesstaan te liegen
lieven heir, bèste wir doë!kom je nu weeral bédelen!
liever aad mér rijk dan joenk en ermals je jong bent moet je hard werlen om het later goed te hebben
lievër e koet èn mëne sjoen, dan ne sjoen èn me koetik verkies een gat in mijn schoen boven een schoen in mijn gat
liever ën pens van te zaupe as ne kroef van te wërkebeter een buikje als een bult
liever laaj dan miegluie zweet is gauw gereed
liever ne kleene plëzante, asne grauten ambetantehoe kleiner hoe dapper, hoe groter hoe slapper
liever wènterviet as ijsballeje doet er goed aan een wollen onderbroek aan te trekken in de winter
liever zen vasse dan zen teine zieniemand liever niet te vriend hebben
likte kat get lang èn haus, kraajgste rènger op zen dausis er stilte in de natuur dan komt er onweer in 't uur
links, rèchs, kattevëtes, staek zen teine èn zen tes, mér staek ze nie te wijd of te bès ze kwijtmarcheren met kleine pasjes
loeët dat nau mér zin !niet reageren, niets doen !
loeët de kal nau mèr daudstop nu maar met daarover te praten
loeët de poes mèr pisselaat alles op zijn beloop
loeët de poes mér pisse !laat de boel maar draaien
loeët dich nie loempëlaat je niet doen !
loeët em mèr mèt vrieëlaat hem maar bezig
loeët het mér get zakke, mëne man!doe het maar wat rustiger, maat!
loeët him mér gewieënëlaat hem zijn gang maar gaan
loeët mich mèt vrieëlaat me met rust
loeët mich mèt vriejelaat me met rust
loeët nie mèt dich vaorëlaat je niet voor de gek houden
loeët tich geen bliëskes wijsmaokelaat je niets op de mauw spelden
loeët tich toch nie zoe gemaekëlëk bezeekelaat je toch niet zo gemakkelijk afzetten
loeët tich ziëker nie loempelaat je vooral niet beetnemen
loeëte hange wat hink en loeëte stoeën wat steetalles met rust laten
loeëte sjillërëlaten staan wachten
Loemp je bent dom!
loemp és ook vésdom
loemp ès ook vèsdat is erg dom
loemp geboeëre en niks bijgeleirdhij is altijd dom geweest
loemp geboeëre en niks mei bijgeleirddom zijn
loêt de poes mér pisselaat alles maar op zijn beloop
loët de poes mér pisselaat alles maar zijn gewone gang gaan
loët ëm mèr get bakke èn zën eege vètlaat hem maar wat stoom aflaten
loët ëm mèr gewieënelaat hem maar doen !
loët ëm mèr gewiënerlaat hem zijn gang maar gaan
loët mich ès reike on zen vingersje liegt!
loët mich mèt vriejelaat me met rust
loët mich toch mèt rèsweg !
loët tich niks doër zën noaës boërelaat u niet bedotten of tekort doen
loët zë ammël bostëlaat ze allemaal barsten en doe je eigen zin
loët zën auren ès autkieëtërëje hoort precies niet goed
loetseeigenaardige trekjes
loj geen klok aste de klëppel nie wiës hangeals je aan iets begint, moet je het ook afwerken
loj geen klok aste de klüppel nie wiës hangegeef geen antwoord als je de vraag niet begrijpt
loop mich defteg noë de kloeteloop naar de maan
loop noë de poemp!ga weg!
loop noeë de poemptrap het hem af !
loop noeë de vaentsjësscheer je weg !
loop sjijteje kan me de pot op
loop toch noë de kloete, mene manloop naar de pomp!
los en liebervrij (-elijk)
losse hendsjës hëbbegewelddadig zijn
losse hendsjes hëbbezijn handen niet kunnen thuis houden
losse héndsjës hëbbenergens kunnen afblijven
lot daaj graajs selle mér ès wërkegebruik eens je hersenen!
lot daaj würmpkes mër ès wërkedenken is het begin van alle kennis
lot de poes mër pisselaisser faire, laisser passer
Lot et nie aut zen vange vallehou het stevig vast!
lot mich ès doër zen voërlaat me eens achter je door
lot zen aure autspete!je hoort niet goed!
Lot zën aure ès autpoempe!ge hoort niet goed, zeker!
lot zen aure ës autspeeteluister wat beter!
lotte aofhaoleabortus plegen
lotte aonviele bau et op steetlaten voelen wat de bedoeling is
lotte gewieënezijn gang laten gaan
lotte poes mër pisselaat alles maar op zijn beloop
lottech zau nie hangekop op!
lottem mér stoeëve ènzen eege vèthet zal wel bekoelen
lottet mèr get bekiele, tgeet vanzelf wol iëverde soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend
lukse piëd fraete viël haovërpronkzuchtige vrouwen kosten veel geld
maajskës vangë ènt doenkëlachter de meisjes (en hun muisjes) aanzitten
man en pieëd niemenaam en toenaam vertellen
mannë, tès wir ene vër te sjoeërë !mannen, er komt een tango aan !
maoger en gezond, waaj ne kojen hondmet mij gaat het goed!
maok tat mën kloempe wijsik geloof je niet !
maok ter al mèr gauw e kraajske iëververgeet het maar!
maok tich ës rap zën koej ènrap naar bed !
maok tich mér geen dikke beenjaag je maar niet op !
maok tich mèr geen dikke been (din èste maude) wind je maar niet op!
maok tich mèr geen dikke been, din èste maudehou je maar rustig
maok tich nie dik want dik èste maudekalmeer een beetje !
maok tich nie dik, din èste maudemaak je maar niet zo kwaad
maok tich zën koets èn!ga naar bed!
maok zen glaoze és zieverje ziet niet wat je moet zien
maul tau of ich bèn ze taumond dicht of ik bind hem toe !
maule trèkkegrimassen maken
maule trèkkedoen alsof
me breidsje ès gebakkeik heb het voor mekaar
më brierkë zoet toeê te kaeke asoft tër èn ne rik hoengmijn jonger broer zat daar te schreeuwen alsof hij in een riek hing
mè dat bitsjë (geld) rok tër toch gene kantdat is teweinig om fatsoenlijk te leven (of om zijn schulden af te betalen)
me jeske en me këbeske, ich bèn voertkom, geef me alles wat van mij is, dat ik hier rap weg ben
me lief sjattepoemelke!deed het pijn toen je uit de hemel viel
me pumpke és aofik ben doodop
Me sjauvader goef mich zen dochter, nau noch ze geld ...Wie veel heeft wil nog méér!
më vel ès aon 't sjëllëmijn (zomers-bruine) huid is af aan 't schilferen
më zustërkë stoeëkde de stoeëf zoe hêl dat zë zoeng en haajldëmijn zusje stookte de kachel zo hard dat ze zong en huilde
méér dan je lief istot iëver zen aure
mei(r) slaeg krijgen as aeteniet goed behandeld worden
Meine lik èn de VlondersMenen is nog niet zeker weten
meine lik wijd van haajmenen is nog niet weten !
meir as één klok heirëverschillende meningen of standpunten aanhoren
mekaander zitten aof te lekkëhevig zitten te kussen
men aa vlam deed zoe zjenètteregmijn oud lief doet zo verwijfd
mën aure teitëze zijn ergens kwaad over mij aan 't spreken
mën aure toetehier worden leugens verteld!
men bobin ès aofik ben doodmoe
mën dérm spiëlen opmijn buik rommelt
men erm kènd (kindsje) tochocharme
mën fëlësëtaosësgelukgewenst
mën goesting ès al iëvërdat is afstotelijk
mën haan beginne mich te ieëkeik ga dadelijk (terug) aan de slag
men haan krieveleik heb goesting om een pak rammel uit te delen
mën hand sjampde autik gaf je per ongeluk een mep
men hat blit as ich zien dat ze men haus platgoejeik vindt het triest dat ze mijn huis afbreken
men haus és menen tauszoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
mën ieërappël koëkeik heb het veel te warm
mën kael sjoert, ze steet krikdreigmijn keel schuurt, ze staat helemaal droog
mën kammeraote zin mekans ammël sjoëosjaerebijna al mijn kameraden zijn al dood
men kas geet autter voegeik heb wat veel gegeten
mën këpotsjës zin opik ben de laatste tijd druk bezig geweest
mên kleer zeeke autik ben kleddernat
mën klinstë ès ën kleenonnèttighètsmijn jongste is een klein smeerlapje
mën knieëkels ieëkeseffens ga ik vechten
mën komplemêntedoe ze de groeten
men lief kènder!jongens toch!
mën maolë staeke vol mèt nauwsjierëge zoëdwees niet zo nieuwsgierig !
men memoeëre ès nimmei zoe goedik begin veel te vergeten
mën mëmoëre loet mich èn de stiekik wist het niet
mën naoës noeë !daar heb je geen uitstaans mee
mën pijp ès autik ben doodop
men snoj iëk, ver gon raenger krijgeals de wonde jeukt, komt er regen
mën stoeëf ès glaajntig heetik heb een heet verlangen
mën toeng ès zjus ne laere lapik heb een verschrikkelijke dorst
mën tuub steed zoe plat as een vaajgplatte band
Men tweide vroo hèt men iëste nog éngehold waaj ver sjeedeToen mijn vrouw ging lopen, ben ik gestopt met joggen
mën vingers beginnë ferm te ieëkëik zou er nu eens duchtig willen op los slaan
mën vroo hèt de portëmënei, mér ich het geldmijn vrouw is de baas, maar ik doe wat IK wil
mënë baer groemeltik heb honger
mëne baer groemmeltik heb honger
mëne baer groltik heb grote honger
mëne baer groltik heb erge honger
mene bak ès lieëgmijn benzine is op
mënë kop (aof) of ët nie waur èsgeloof me vast, ik lieg niet
mene kop ter aof!ik zweer!
mëne kop traof assët nie waur èsecht waar, ik zweer het !
mene kop traof!ik zweer het!
mëne kwaffeûr ès op vëkanse....zit èn de bakmijn haar is zolang omdat mijn coiffeur afwezig is
mene maog ès mene bèste kammeraodeten is mijn liefhebberij
mene maog groemeltik heb honger
mëne mond plekik heb dorst
mëne strank ès heil iëvërmijn rug is helemaal gebroken
mëne strank ès ieëverik heb verschrikkelijke rugpijn
menen auto ès stik noë de kloetemijn wagen is total loss
mër een raar snoet trèkkeniet fijn vinden
mér liever dich dan ichheden ik, morgen gij
mèr raar op zën naos stoën te kiekefel verrast zijn
mèr spits kiekeziekjes uitzien
mërf zinuitgeput, totaal op zijn
mërgëraut, watter èn de slautals de lucht 's morgens rood kleurt, mag men regen verwachten
Merie haat zenen hond vas, seffes bitter michMaria, hou je hond vast voordat hij me bijt
Merie haat zenen hond vas, seffes bitter mich, ich zèg et tich, honderd frang vür michals hij me bijt, hé (kinderrijmpje)
Merie haat zenen hond vas, seffes bitter mich, ich zèg et tich, honned frang vër mich!als je hond mij bijt, zul je moeten betalen.
merie, haat zënen hond vas, seff¨s bitter mich, ich zèg ët tich...100 frang vër mich !maria, hou je hond vast....(kinderrijmpje)
mèt (bloeme) blumkes gojebewieroken
mét aander wieëdanders gezegd
mèt al da gezever bèn ich den droeëd kwijtdoor de bomen het bos niet meer zien
mèt alleen mér op te loer te ligge, vings te genen haosje moet handelen en niet aarzelen
met braud wiëste graut, mèt mik wiëste dikgrijs brood is gezonder dan wit
mét daaj és geen haus te haagedat is een hatelijke vrouw
mèt daaj ès geen haus te haagemet haar is niets aan te vangen
mèt daaj geeste nog get pette mètmaokemet die vrouw zul je nog wat rare dingen meemaken
met daaj moeste faajn breidsjes bakkedie moet je binnendoen!
mèt dae konste raechte voeëre akkërëop die kun je vertrouwen
mèt dat gesjijt kumps te nie wijdniet treuzelen, aub !
mèt de bek oeëpebuiten adem
mèt de êrm èn de loch stonbij de pakken neerzitten
mèt de gebakke paere zittemet de gevolgen opgescheept
mèt de haan èn de sjaut, kraajgste gee braudvan niets doen zal je niet rijk worden
mèt de kaar geetet nog, mèr de raer dooge nimeislecht te been zijn
mèt de maachin grote hoeveelheid, veel
mèt de naudige komplimentemet veel misbaar
mèt de poepers zitteongerust zijn
mèt de stèkkë zittëmet de gebakken peren zitten
mèt ë lank gezichmet tegengoesting
mèt e litske sjoeët ich tiëge zen betskesmet een elastiekje schoot ik tegen zijn billen
mèt ë sjaajns oog bekiekeargwanend bezien
mèt ën zievër laaj beginnealle fouten uit het verleden wissen
mèt ene voet èn et graofbijna dood
mèt faajn laaj en faajne raenger bèste altijd goed bezeekopgelet met zogezegde nette mensen !
mèt femiele geeste waandële, mér mèt zën kammeraote konste haandëlefamilie krijg je ongevraagd maar vrienden kies je zelf
mét geen tang aon te raoke (riere) vuil en vettig
mèt get opgesjëp zittëopgezadeld zitten met iets
mèt graute sjrieë goënmet grote schreden stappen
mèt haugtes en leigtesmet vallen en opstaan
mèt heil Minster mér nie mèt michalles wat je ook maar wil, maar ik ben niet gek
mét iemed nie onder de viet aut kinneiemand niet kunnen luchten
mèt iemëd op zën lêp zittemet iemand opgescheept zitten
mèt lang taan - e lank gezichmet tegenzin
mèt lang taan aetemet tegengoesting eten
mèt losse floddërs sjieteiets doen dat niets betekent
mét mene kop zit ich altijd ërges aanesters, mér ja, zau koëm ich iëveralverstrooid zijn is vorm van ontspanning
mèt mes en vërsjèt leiren aeteleren hoe iets werkelijk moet
mèt moejte et zaad op zen iërappel verdienebijna gratis werken
mèt ne graute boeëg rond iemëd lopeiemand mijden als de pest
mèt ne griene laach op zen fassaadmet een brede grijns op zijn gezicht
mèt ne stêk bau een versjet wor op vastgebonne, stoepde vër de vèsse èn de biëkwe spitsten de vissen uit de beek op een vork die vastgemaakt was op een lange stok
mèt nen dikke bak onder zën K...met een grote en dure auto
mèt sint zjuttemèsnooit meer
mèt spek sjieëtedik overdrijven
mèt spek sjieëtesterk overdrijven
mèt stilte zèkste somtijds mei as mèt wieëdzwijgend denken zal niemand krenken
mèt twei been teglijk stampeerg kwaad zijn !
mèt vieêl mattêle en jieëmëre gerokstër wolmet veel martelen en jammeren geraak je er wel
mèt viël gelèk kaaf den oshier moeten wel wonderen gaan gebeuren
mèt viël mikke en maetë, hëbbë vër strak nog get te aetëals ik een beetje overleg en afmeet, is er nog wat eten voor straks
mèt viël vaajve en zèssemet veel poeha
mèt vrëmde konste haandële, mér mèt femiele geeste waandëlehoud je familie in ere
mèt zau e kleen këzemke zulste geen hel kieëtëlë¨sjijtemet zulk een mager loon zal je niet ver springen
mèt zau e waer raengert et gieën (gan) he hoeft niet meer veel om te gaan regenen
mèt ze volle verstandmet volle aandacht
mèt zën aure flappërëdoen alsof je niets gehoord hebt
mèt zen daume draeëniets uitrichten
mèt zën eege èn de knoop hangeniet zo lekker in je vel zitten
mèt zën haan zitte te draeëniets zitten te doen
mèt zen klak treën gojeonnauwkeurig werken
mèt zën klak trieën smijte (goeje)er naar raden-iets zonder inzicht doen
mèt zën klak triën goejegissen
mèt zen klikken en klakkemet hebben en houden
mèt zën klikken en klakkemet alles wat je bezit
mèt zen koljee sjaaremet het nekvel vastpakken (om te bestraffen)
mèt zen libbere pakkemet zijn vel nemen
mèt zën libbëre pakkemet zijn nekvel pakken of gevangen nemen
mèt zen libbere pakkemet zen vel pakken
mèt zën lubbëre pakkebij zijn kraag nemen
mèt zen pei van zich aof liggeuitgeblust neerliggen
mèt zën platviet terdoeër gonbrutaal behandelen
mèt zën taan sjervëde tanden tegen elkaar schuren
mèt zën taan sjêrvëmet zijn tanden over elkaar schuren
mèt zën tein geboje aetëmet je handen eten
mèt zên tein gebojen aetemet zijn handen eten, zonder bestek
mèt zen twei peitsjes opte grond blijveheel gewoontjes en zichzelf blijven
mèt zën vijf geboje aetëmet de vingers eten
mèt zën vingers zitte te draeëzitten te niksen
mèt zëne koljee pakkemet zijn nekvel pakken
mèt zene koljee pakkebij zijn lurven pakken
met zene koljee sjaremet zijn nekvel pakken
mèt zënë koljee sjarëmet zijn nekvel vastpakken
mèt zene mond vol taan stonniets kunnen zeggen
mèt zene mond, ja!!!rap gezegd, maar niet gedaan!
mèt zëne nak sjaarëmet zijn nekvel pakken
met zënen hete kop tïëge de waeèn op lopeeen koppigaard loopt wel tegen de muren
mètte broek opte sjoenin zeven haasten
mètte gebakke paere zittemet de problemen opgescheept zitten
métte grauten hoop métdoenmeeheulen
mètte groeëve bossel dürgonkorte metten mee maken
mètte haan èn zën hoër zittezorgen hebben
mètte haan èn zëne sjaut, kraajgste gee brautwie niet werkt, heeft geen eten
métte hakke iëver de slautnipt
mètte hakke iëver de slaut, mër geen naote vietnipt geslaagd is ook geslaagd
métte hand oppet hateerlijk waar!
mètte haon opte kërk ronddraeëgeregeld van politieke overtuiging wijzigen
mètte hinne goën sloëpevroeg naar bed gaan
métte hoëre terbij slepevreemde argumenten gebruiken
mètte kenon oppen mèg sjietelichtelijk overdrijven
mètte paute van zich aofliggedoodop zijn...zich uitrusten
mètte pêkske zittein verwachting zijn
mètte poepers zittebang zijn
mètte poepërs zitteschrik hebben
mètte stil troem ter van onder gemausgeruisloos vertrokken
mètte wènd mèt draeëbij het minste van politieke kleur veranderen
mètten doaver opze lijf zittebang zijn
métten ee én zen broek zittebang zijn
mètten stroëtlengte viërsproengmet grote voorsprong
mètten vaus konste geen hand gaevebereid zijn tot openheid
métten ziever laaj beginneeen nieuwe kans krijgen
mèttich ès geen eer te behaoledat is weggegooide moeite
mètzen kloempe ter dür loopezwaar overdrijven
mich doen zë nie zoe rap èn sloëpmij zullen ze niet snel bedotten
mieëtse zon en prilse wènd, bëderve meinig sjaun kèndmaatse zon en aprilse wind, bederven menig mooi kind (pas op voor de eerste zonnestralen van het jaar)
Mieëtse zon en Prilse wènd, vërannëwieëre meinig sjaun kèndMaartse zon en aprilse regen, vernielen menig mooi kind
Mijne lik kot bij kortrëk, mér wid van waorëgemmenen en weten, dat is een groot verschil
minslief, laef vendaogheb in 't leven eerder spijt van hetgeen je NIET gedaan hebt
misse ès minsëlëk, mér minse zin ook dèk missëlëkvergissen is menselijk, maar sommigen zijn er erg aan toe
missen ès minsëlëk, mér minse zin somtijds ook missëlëkniemand is volmaakt, maar sommigen mijd je beter
mmm...moeder moet mich mèt méttëkesmëlk mik maokemama moet mij met schaapsmelk wit brood maken...mmmmm
Moeder moet mich mèt mettëkësmëlk mik maokeMmmmmmmmm
moeërës leiremanieren aanleren
moei dich nie!steek er je neus niet tussen
moej dich mèt zën eegetrek het je niet aan
moej dich mèt zën eegtehoud je d'er tussen uit!
moemette èn zën broek hëbbeniet kunnen stilzitten
moeste mëne portemënei (porteful) ook nog hëbbenu heb je bijna alles gevraagd
moeste mesjin e pêkske rammel hëbbeje zoekt je ongeluk
moeste nog goën hojerustig aan of moet je nog gaan hooien
moeste nog gon hojeje bent zo gehaast
moeste nog hoje gonwaarom zo snel
moeste nog hoje gonloop niet zo snel
moeste nog hoje gon?gehaast?
moet ich het dèkselke vannet pètsje és oplichtemoet ik je boekje eens opendoen
moet zën hoj nog dreigeje gulp staat nog open
moet zen hoj nog dreige?je broek staat open
moete és dwang, mér kwag sjijte és aofgang!niets doen onder dwang!
moete kretse vürter te koeëmehard moeten werken om het doel te bereiken
moete sjaajvemoeten onderdoen voor iemand anders
Moetekes (=jonge kalveren, zonder ondervinding) stoën èn de stal, mér kaaver lope ieëveral't zijn alleen dommeriken die werken
moetekes ston èn de stal, mèr kaaver loope iëveraltrouwen is zijn rechten halveren en zijn plichten verdubbelen
moeten ès dwang en kwach sjijten ès aofganger is hier niets dat moet, (het enige wat moet is als je diarree hebt )
moeten ès dwang en kwag sjijte ès aofganger moet helemaal niets!
moettet hoj nog dreigeje gulp staat nog open
moord en brand kaekevermoorden ze hier iemand?
moplag lègge, niemed zègge, koekle koekle hand èn hand, ich hüb mèr ée paor....enzzakdoek leggen
mottige zakvuil manneke
mürge ès nog ne daog bau-op niemes gewürk hètwat morgen aanbiedt, zien we dan wel weer
n aander plaot oplèggesnel wisselen van onderwerp
n eegske taupitseiets door de vingers zien
n erm sjoeëp wiëd ook gesjoeëre onder zene statiedereen heeft recht op een menswaardig bestaan
n ferm joeng püleen knap dingske
n ferm segaar roke (krijge) naar zijn voeten krijgen
n frisse noës gon haoleeen luchtje scheppen
n gaas konste ook lotte veroordele, zonder datter ne vos de raechter èshaal de vijand niet in eigen rangen
n goej klets haole (opraope) een verkoudheid oplopen
n goej klets opraope'n verkoudheid opdoen
n goej sjroemp gaeveeen stevige uitbrander bezorgen
n graute broek vër e klee pietsjeveel gescheer en weinig wol
n hatteg wiëdsje mettem kalleiemand berispen
n hel nieët kraokeeen moeilijke periode doormaken
n hin pik bau ze dabje moet eten waar je werkt
n hinkend pieëd kümp altijd aaternoëna 7 vette komen 7 magere jaren
n kaar te grautveel te groot
n kat énne zak koopeblindelings geloven
n kermèl op zen snoeteen slag op zijn neus
n kleen sjoer èsse sjirkeoverdrijf nu maar niet!
n koe leejemet een koe naar de stier gaan
n lang lippeeen pruilmond
n lang smoel trèkkeiets niet lusten (lett. fig.)
n mal figuur slonhet er slecht vanaf brengen
n maulpaer verkopeeen vuistslag toedienen
n nël èn nen hojberg zikkemoeilijk vinden
n poeës gelieje'n tijdje geleden
n raar snoet trèkkezijn neus ophalen
n raar snoet trëkke'n nors gezicht opzetten
n sjeef maul / lip / gezich / smoel trèkkepruilen
n sjeef maul trèkkezuur kijken
n sjeef maul trèkkemokken
n sjeef smoel trèkkebeteuterd kijken
n sjroemp zètteeen uitbrander geven
n smoel waaj ne stronteen zuur gezicht
n striep tronder trèkkeer mee ophouden
n toeng höbbe waaj ne laere laphevige dorst lijden
n toeng waajne laere lap hêbbehevige dorst hebben
n vaus hugger danne verkeklein van stuk
n vies smoel trèkkehij trekt een zuur gezicht
n zok vanne minseen zachtaardig iemand
n'n dikke nak höbbe'n dikke nek hebben
nanu staan we weer gelijk
naach Geraar !daar komt niets van in huis !
nao den oen gon ich nog en urke knikkena het middagmaal ga ik nog een hazenslaapje doen
naomevan gekke ston op alle plekkewie kribbelt er toch maar op muren en deuren
naot tot op zen hummedoorweekt
natte vinger werkveel gissen
nau bèste en knepke mei wiëdfijn kostuumpje en haartjes in de plooi
nau bèste goed gesjoeëre!nu hebben ze je mooi gepluimd
nau bèstë mënë kammëraodzo heb ik het graag !
nau bèstë mënë man, sè !zo wil ik het horen !
nau brik mëne kloempdat verbaast me ten zeerste
nau en dan één knoeppenu en dan een vrouwtje 'pakken'
nau en dan zen loetse hübbesoms wat nukkig doen
nau ëns te bot en dan wir te zotwispelturig
nau ès goeje roëd dierhoe gaan we dat weer oplossen
nau ès goeje roeëd dierwat nu gezongen?
nau ès goeje roeëd diërgoed advies komt nu wel te pas
nau ès goeje roeëd dier!daar weet ik geen weg mee
nau èsset roeje gebloeëzeook de scheepsvaart is de wind uit de zeilen genomen
nau gëleef ich tich !dat meen je niet !
nau geleef ichetasjemenou!
nau hëb ich get aoën mënen tramnu heb ik me wat aan de hand !
nau hëb ich get aon mëne fits !nu heb ik wat aan de hand
nau hëbstë get vër te knabbëlë, doeë bèste ë tijdsjë ziet mètdaar kreeg je wat om over na te denken, daar zul je een tijdje mee zitten
nau hëbste niks mei te prottekollenu mag je niet meer protesteren
nau heir ich tich !zo wil ik het horen !
nau heirstë ëns een aandër klok lojedat is de andere kant van het verhaal
nau hèt tër wir sjaune kalnu is hij weer poeslief
nau hüb ich get on mene fietsnu heb ik wat aan de hand
nau hübset zeel aonnu ben je verplicht
nau höb ich tich leig op!ik ben zwaar teleurgesteld in jou
nau kanter zen matte oprollenu is zijn liedje uitgezongen
nau konste ës goed snuffëlënu kun je het aan de lijve ondervinden
nau konste ès snuffelenu weet je het eens van een ander
nau konste op zën kin kloppelijd nu maar honder!
nau konste snoeffënu hoor je het eens van een ander
nau konste snuffële!nu mag je eens goed nadenken!
nau konste ziëker den dikke jan authangebluf nu maar!
nau kraajgste de poepe ont daasenu zit het spel op de wagen
nau lot ich tich los en de groemels nogik liet een windje met wat veel lawaai
nau mauste ës goed snuivesteek dat maar goed in je hoofd
nau mauste zenen eege str...opvaegeje hebt niet naar me willen luisteren en moet de gevolgen nu maar dragen
nau mauster wol mèt vër den daog koeëmebiecht het maar op!
nau nie en nauts nienooit ofte nimmer
nau ston vër trèg kitnu staan we weer gelijk
nau trèkter zene stat wir ènnu krabbelt hij weer terug
nau wieët ich waaj de bossel èn de stieël zitnu begrijp ik alles beter
nau wiëste waaj de stieël èn de shup zitnu ken je de juiste toedracht
nau wiët ich aut wëlkën hoek de wènd kumpnu weet ik hoe de vork in de steel zit
nau wiët ich bau daaj hërre moplagge stikje ziet aan de vorm dat ze opgevuld zijn
nau zin vër tërdat ben ik met je eens
nau zin vër tër !eindelijk !
nau zin vër tër !nu ben ik akkoord !
nau zin vër wir goej gevrindënu zitten we weer op één lijn !
naut (s) gevocheld ès altijd e gemisniet geschoten is altijd mis
naut (s) van ze laeve (nie) nooit ofte nooit
naut of te nèver, al geeste op zëne kop stoeënover mijn lijk !
nauts ofte nimmernooit
nauw besseme vaege sjaun, mér de aa kinne alle hikskes en kentsjesde jeugd heeft misschien wel de toekomst, maar de ouderen hebben de ondervinding
nauw ieëreppelkes moeste sjrabbe, nie sjüllenieuwe aardappels moeten geschraapt worden en geschild
ne (ferme) pos pakke(hard) vallen
ne bedêrve stronteen verwend kind
ne bërgemeester heirt oppet stadhaus en ne pëstaur èn zën kërkpolitiek en godsdienst moeten gescheiden blijven
ne boemerang kump altijd trëgals je een mal figuur slaat, krijg je klappen
ne boo optrèkkëbouwen
ne ferme pos pakkehard vallen
ne filoeeen sluwe vos
ne gaele rink rond te moeën en t sjaun waer ès gedoeëneen kring rond de maan, zal in regen vergaan
ne geleirden tipiemand die lang naar school is geweest
ne gemokde laacheen gemaakt lachje
ne getrouwde man moet de mond tau en de portemenei oëpe haagetrouwen is houwen!
ne goeje koereur raajt dër waer en wèndbetrekkingen hebben ondanks maandstonden
ne goeje mins lot zën hat spraeke, ne koje alleen zëne mondlaat je hart spreken!
ne goeje op zën hat zètteeentje drinken
ne goeje op zën hat zètteeen lekker pintje drinken
ne goeje sjoeët krijge (gekrieëgen hëbbe)sterk groeien (gegroeid zijn)
ne goeje sjoët krijgeflink groeien op korte tijd
ne goeje stieëk krijge / gaeveeen vervelende opmerking krijgen / geven
ne goeje vieërgaevël siert het hausdie heeft prachtige borsten
ne goejen haon maauch nie vèt zindikke mensen kunnen niet goed werken
ne graute lantieën mèr mèt e klee lichskeveel gescheer maar weinig wol
ne graute lantiën gif sëmtijds ook mér ë klleen lichhoe groter hoe slapper, hoe kleiner des te dapper
ne graute mond opzètteuit de hoogte doen
ne graute mond opzèttebrutaal praten of antwoorden
ne graute mond opzètteveel durven zeggen
ne graute mond, mèr e kleen hatsjeblaffende honden bijten niet
ne grauten troeëg autfraeteveel eten
ne jan kis-mën-Kl....'n nietsnut
ne jan-moejaliemand die zijn neus overal tussen steekt
ne kaa opsjaare'n valling rapen
ne kalkoen ès nog baeter aof, dae holt tenminste Kiësmes nogdie heeft niet meer lang te leven
ne kaole sjijtereen mijnheertje van niets
ne kaoter hëbbedronken zijn
ne kërdoef op zëne strank krijge (gaeve)een slag op zijn rug krijgen (geven)
ne kieëmël sjieëtë'n grote fout maken
ne kleenen iërappël hoeste nie te sjëllekleine mensjes moet je niet kaal willen plukken
ne klink en ne klank, ne stink en ne stank, n zievering van de derm en t mok de broek wermwindje
ne kloet aoftrèkkevoor de gek houden
ne klopinkel zoe bloo asne lapblauwe enkel door het tegen mekaar kloppen van de enkels
ne knijn kan wol goed vermenegvuldege, mèr heilegans nie tëllehet leven is méér dan achter de vrouwtjes lopen
ne knijn tvas aofhoëeen konijn de dodelijke nekslag gheven
ne knoeëk kan nie zweteeen mager persoon zweet niet snel
ne knoop èn zen derm hübbebuikpijn hebben
ne koeëpërdroeëd autsjijtesteenhard afgaan
ne koeëpërdroeëd sjijtesteenhard kakken
ne koje naach gehadoei, je bent niet fel aanspreekbaar
ne kop waai een zieëf hëbbegeheugenverlies hebben
ne kop waaj een zaajbaor hëbbëalles (te) snel vergeten
ne kop waaj een zeektonhoofdpijn
ne kop waaj ën iëkëlke hojeen haardracht als een hooi-opper
ne kop waaj ën zeektonhevige koppijn
ne kop waaj ën zeekton hëbbëeen pijnlijk hoofd hebben
ne krabbel zètte'n handtekening plaatsen
ne krabbël zèttehandtekenen
ne kroemmën hingsonbetrouwbaar persoon
ne laevende mins ziet get aofwat je zo al elke dag tegenkomt!
ne laevëtëge mins kan toch get aoën zëne tram hëbbewie heeft nooit wat aan de hand
ne laevëtigë mins toch !wat kan een mens toch afzien
ne laome dae zen viet tron vaegeen blinde die het niet meer ziet zitten
ne lauze slimmerikiemand die zich van den domme houdt
ne leepe voeëgeleen geslepen persoon
ne loempe staut authaoleeen blunder begaan
ne man hèt ne boës, n vroo hèt ne knècheen hond heeft een baas, een kat personeel
ne moes nie baute zën sjoen lopeje moet eerst leren gaan, eert je begint met rennen
ne molp mok mei as éé koeter meerdere vrouwen op nahouden
ne naach dürzakke'n avondje stappen
ne noaten hond ès rap berèngertwie altijd goesting heeft, hoef je niet te overtuigen..
ne nokse èn zën maol pisseiets onmogelijks (willen) doen
ne nokse konste onmiëgelëk én zen maol zeekehet onmogelijke kan je niet doen
ne oëlefant sjiete'n blunder begaan
ne pelis én zen sjoen pisse en vroëge offet werm èshet toppunt van durf
ne pêttëmëboerboer met grond die weinig opbrengt, buiten onkruid
ne plis èn zën botte pisse en vroeëgë of ët werm èsveel durven
ne plis tieëge zën been zeeke en vroeëge offet werm èshet toppunt van durf
ne poen èssen autdrèkking vannen èndrèk wo viël èndrèk moet autdrèkkeVoor de eerste indruk die je achterlaat, krijg je nooit een tweede kans!
ne redbull drinke vërdatste nooë ze werk gees smërgës en onderwaege opte ottostrade pas zien daste zënen oto vergaete hëbs èn zën geratoppunt van snelheid
ne rijke stinkeriemand met heel veel geld
ne rink rond te zon, gif watter èn de toneen kring rond de zon, geeft regen zonder pardon
ne rink ronte zon brink raenger én de tonals er een gele ring rond de zon staat, gaat het regenen
ne sjeeve krijgeeen nors antwoord krijgen
ne sjerpeeen heet geval
ne sjoof staukë'n garve graangewas rechtop plaatsen door hem stevig op de grond te stuiken (in een groepje)
ne slaog um den erm haagevoorzichtig afwachten
ne slaog van de mieële gehad hëbbegoed zot zijn
ne slaog van de miële gehadwat gek
ne sloëpënde hond moeste nie wakker maokeals het rustig is, moet het best ook zo blijven
ne smoek maokebovenstuk van zak afbinden
ne sprinkhaon'n broodmager meisje
ne sproenk krijgeeen zware berisping krijgen
ne staajve boerpersoon zonder charme
ne steen konste nie streepeiemand die niets bezit, kun je niets afnemen
ne steen konste nie t vel aoftrékkeals je niets hebt, kunnen ze je ook niets afnemen
ne stiek lotte valleeen foutje maken
ne stop èn zën auren hëbbeniet luisteren
ne vaste klanttrouwe bezoeker
ne vieze staut mètmaokeiets geweldigs tegenkomen
ne voeëgel kinste on ze ploemede werkelijke mens herken je aan zijn kledij
ne vroenk traon gaeveer een andere draai (betekenis, bedoeling) aan, geven
ne vroenk tron gaeveeen andere wending er aangeven
ne vroenk tron gaeveer een draai aan geven
ne vroolaajrok trèk mei as ë piëdde invloed van een vrouw is heel groot
ne wermën erm, ne platte dermuiterlijke schijn door dure kleding is meestal ten koste van goed eten
ne wille knijneen overdreven actief kind
ne zaolige minseen rustig opgewekt persoon
ne zieteeen apart geval
ne zjënderm'n koele tante
ne zjënderm èn zën botte pisse en vroeëge offët werm èsde wereld is aan de durvers
ne zjoemp gaeveeen por uitdelen
ne zoeren apostëliemand die nooit lacht
ne zwatten hondiemand die onder de oorlog meeheulde met de Duitsers
ne zwoenk on get gaeveaan iets een draai geven
neerkijkend op iemandvan aut de hoechte
nen aaë boom mauste nie verzètteeen oud mens verhuis je niet
nën aaën aop moestë geen maule leire trèkkëik stam nog uit de middeleeuwen en dat wil ik graag zo houden
nen aandre wènd terdür lotte waeëhet geweer van schouder veranderen
nen aop it geen niëtsjes aster benane te krijge zinje houdt je aan hetgeen je goed kent
nen appel knotseeen appel opeten
nen appël knotsëappeltje eten
nen daog zonder laach, ésne verloeëre daoglachen is muziek voor het hart
nen daog zonder zörge begint mèt zinge èn de mörgeopgewekt opgestaan en de dag is goed doorstaan
nen dikke kieëmel sjieëtëeen grove fout maken
nen dikke nakover het paard getild
nen dikke nakiemand die het hoog in zijn bol heeft
nen doef op zene kroefeen slag op je rug
nen drae rond zen aureoorvijg
Nen echte taus ès bauste alles maus zègge, mér toch niemes wilt leistereOost-West, thuis best
nen echte vleeliefhebber it ieës het baukspek op en dan pas de beefsteakechte kenner neemt eerst de moeder en krijgt er de dochter bovenop.
nen ëllëntrikkeboom krievëlë tot tër begint te laachteveel geduld hebben
nen hattefraeteriemand die op je zenuwen werkt
nen hauge hoed op hëbbe van zën eegeeen hoge dunk hebben van zichzelf
nen hauge kraog opzettevan de hoge toren blazen
nen heiring begint aoën zënë kop te stinkëals een vereniging in diskrediet valt, begint het bij het bestuur
nen hennigë gammaeeen uit de kluiten gewassen vent
nen hennige sproenk krijgeer van langs krijgen
nën hoëlepersoon wiens honger niet te stillen is
nën hoële zakeen te grote jas
nen hoote kop hëbbe'n kater hebben
nen iëzel zwèt al aster moet sjijtehij werkt niet graag
nen toek on de kop krijgeeen slag tegen het hoofd krijgen
nen toek on de kop krijgeeen slag aan het hoofd krijgen
nen toek op zë bakkës krijge / gaeveeen slag op zijn gezicht krijgen / geven
nie aoën zën hat loëte koëmezich er niets van aan trekken
nie föl happetegniet echt genegen
nie gesjoeëte ès altijd misalles is het proberen waard
nie gesjoeëte ès altijd misblijven proberen !
nie gesjoëte ès altijd misbeter scheef er in dan recht erlangs
nie goed lauës zinniet goed bij zijn hoofd zijn
nie klaoge mér draogeklagen en zagen brengen niets op
nie konne laaje datte zon ook vër iemëd aanëster sjaajntjaloers zijn
nie konne lochteniet kunnen uitstaan
nie konne reikeniet kunnen uitstaan
nie onderde viet aut kinnezijn draai niet kunnen vinden
nie sjieëtig zin op getiets niet graag hebben
nie sjieëtig zin op...geen zin hebben in iets
nie stëeke, verdoeme!de ruzie niet aanwakkeren, aub!
nie vërgaete te ojëmë !op tijd en stond rusten !
nie vergaete ze jéske aon te trékke vür daste de grot èn geeszet hem op voordat je eraan begint
nie viël sopsniets bizonders
nie waajer kieke assen naos lank èsdenk nog niet aan morgen, maar doe het vandaag
nie wiëte van wo hoot paajle te maokegeen oplossing weten
niemëd ès volmok, en doeë bès tich het sjunste vieërbeeld van !bekijk je eigen maar !
niët.... mots krijge'n afstraffing krijgen
niks aofslon behaave vliegealles aannemen
niks dan mesieëre en sjangeringalleen maar miserie en kwaadmakerij
niks daud doenniets doen
niks daud doenniet veel verrichten
niks èn de pap te brokkën hëbbegeen invloed kunnen uitoefenen
niks mei èn het tink hëbbëgeen eten of drinken meer in huis hebben
niks op zën lêp hëbbeniks bezitten
niks te koetteniets te zeggen hebben
nimei bènne maugeuit huis gebannen zijn
nimei goed onder de viet autkinneniet meer goed te been zijn
nimei trop koeëmezich niet meer herinneren
nimmei wiëte van wo hoot pijle maokehet niet meer zien zitten
noë Betlehem gonslapen gaan
noë de k. helpekapot maken
noë de kloete helpeverprutsen
noë de moënnaarde vaantjes
noë de vaentsjësnaar de knoppen, kapot
noë de vaentsjes helpeiets de nek omdraaien
noë den oogs moeste vër oëre gon raope oppet veldnadat het graan was geoogst moesten we de overgebleven aren op het veld gaan oprapen
noë get gebiëreop iets reageren
noë iemed zen pijpe daaseiemand gedwongen volgen
noë mene lèste prei kos ich et aofbolle en den dop op gonna mijn laatste loon mocht ik het aftrappen en werd werkloos
noë vieël gepimpël wieëd de kop get simpelveel drinken maakt het hoofd ijl
noë Zjeezëke zindood zijn
noë Zjezeke gondoodgaan
noeë de haugmès het lof nog mètpakkeblijven plakken
noeë de klippenaar de vaantjes
noeë de vaentsjeskapot
noeë het zinge de kërk autcoïtus interruptus
noeë laokë (kërmës) goënslapen gaan
noenk dae stoenk tot de wêrd vërgoenkzijn lichaamsgeur was niet te harden
noenk dae stoenk totte wêrd vergoenknonkel stonk boven de wind uit
noenk, dae stoenk tottë werd vergoenknonkel stonk (kinderrijmpje)
noëvenant datter makkementëg ès, worter altijd ollëgalhoewel hij gebrekkig is, was hij toch altijd bezig
nog een woord en je krijgt klappenich zal dich seffës ës doen zinge
nog ès vër ne frangherhaal dat nog eens
nog gee bittëke verlaege zinalles durven zonder schroom
nog geld trop taulèggemeer bijdragen dan men er kan uithalen
nog gene naogel hübbe vër zen K. te krabbezelfs niet het broodnodige bezitten
nog get lempkes en tès zjus ne kieësboom'n vrouw is 't enige geschenk dat zichzelf verpakt
nog get tegoed hëbbegoed vooruitzichten hebben
nog goed bij de zijne ziennog niet kinds zijn
nog goed bij de zijne ziennog een goed geheugen hebben
nog kleen eegskës hëbbënog slaperig zijn
nog ne kader en ze konne dich ophangewaarom u zo schminken?
nog nie ëns 't zaad op zën ieërappël verdienenonvoldoende verdienen
nog vër tërdievël nie sjau zinvoor niets of niemand schrik hebben
nog wat gonsnog een beetje te gaan
nokse beelde géselekatholieker zijn dan de Paus
nonde tonnaerverdorie
nöë de krup / troëg gonaan tafel komen
O, dinge wo ze K. nie kos vringeDinges, hoe heet die ook alweer
Och toch, gank voert !meen je dat nu
oei, doë likten hond gebonneach, zo zit dat in mekaar!
oên de pin lekkehet onderspit delven, verliezen
oên één oënaan de lopende band
oh, doeë heir ich tich!das waar!
ollëg zinzich onledig houden
omdatter sneppeke wor ho (ch) ter altijd viël nauten op zene zangomdat hij haantje de voorste was, had hij altijd veel komplimenten
on de boemmekoeter mochte ve nie koeëme, doë zoete de verdürve mètskesDe bommengaten waren voor ons verboden terrein, wegens openbare zedenschennis van meisjes
on de graute klok hangein de openbaarheid brengen
on de graute klok hangeopenbaar maken
on de graute klok hangeuitbazuinen
on de grond zitte'n depressie hebben
On de Hee stond mèt kûrmes een graute tent bau vër viël plezier mokdeVeel plezier hebben we beleefd in de tent met Heikermis
on de kèttel liggeniet weg kunnen
on de krib koeëmeaan tafel gaan
on de lèste mêm hangede laatste in order zijn
on de mier oplopegeen raad meer waten
on de moer op kraupe van misiërezijn pijn verbijten
on de pin lèkkede klos zijn
on de pin lêkkeverliezen
on de pin zaukeverliezen
on de pin zaukeaan het kortste eind trekken
on den aaterhaom hangeniet meewerken
on den toog blijve plekkeop café blijven hangen
on dich ès geen eer te haoleje bent niet fel dankbaar
on dich is gee vèt te krijgeeet wat beter!
on ee zeel trèkkebroederlijk samenwerken
on et einde van ze latijn zinalles al uitgeprobeerd hebben
on gokke konste verslaof wiëne, wèdde op honned eurowedden dat gokken leidt tot verslaving
on klaogers gene naudiedereen heeft wel eens wat aan de hand
on ze gerief koeëmezijn trekken komen
on zen aure trèkkevermanen
on zen dum hübbehet zitten hebben
on zen in koëmesterven
on zen vrèchte kinste de boomde appel valt niet ver van de boom
onder aut sjoefëlevoetje lichten (voetbal), neerleggen
onder de blaute hiemel sloëpein open lucht slapen
onder de groes liggedood en begraven zijn
onder de viet stoënin de weg staan
onder de wol kraupenaar bed gaan
onder os gezaag en gezwiëgein alle stilte
onder os gezaagt en gezwiëgëdit is wel vertrouwelijk
onder zen dauve lotte sjietezich de kaas van de boterham laten nemen
onder zen fiaul!dat gaat niet lukken!
onder zich aut zinvlug en handig zijn
onder zich aut zinbij de pinken zijn
onderhaave man en ne pieëdskopbijna niemnad
ongeleevege tomasachterdochtig persoon
Ongeneid ès ook haajdie is wel niet uitgenodigd
onnë gank sjietestarten, beginnen
onnem ze vel!pak hem vast!
onner os gezaag en gezwieëgemet andere woorden
onner ze kappetaol stampe tot ze kleegeld rammeltiemand zwaar in zijn kruis trappen
onner zen fiaul stampe'n flinke trap geven
onnet kotste zeel trèkkeonderspit delven
onniëzel toeren authaoleonnozel streken uithalen
ont koste eind trèkkede strijd verliezen
ont kotste in trèkkeVerliezen
onthaat goed dat ich tich wol wiët woenë assët zoe laoët èsik zal je vinden als het moet !
ooch erm beiste draoge ne laere jasook de lelijkste dieren dragen een pels
ooge mèt stêt hëbbealles zien en in de gaten houden
ooge spraeke iëveral dezelfste taolin de ogen zie je de ziel van de mensen
oogen en aure tekot hëbbevoor alles en iedereen aandacht moeten hebben
ook het bèste pieëd stoebbelt zich al èsiedereen kan zich eens vergissen
ook nen aajl ès auts ë aajlskeikë gëwèsverstand komt niet met de jaren
ooze lieven heir hèt raar kosgangerser lopen rare individuen rond op aarde
oozen hond begint te rijzëleonze hond verliest haren
op braud en watter zittein de gevangenis zitten, boete doen
op den teiërvastgebonden aan een paal met koord
op dreig (zwat) zoeëd koeëme te zittezonder geld geraken
op dreig zoëd zittezonder geld geraakt
op dreig zoëd zitteplatzak zijn
op ë minsëlëk oer taus koeëmeniet te lang ergens blijven hangen
op ë minsëlëk oer tauskoeëmeop een fatsoenlijk uur terug thuis zijn
op e minsëlëk oer trèg zienop een fatsoenlijk uur terug thuis zijn
op éé been konste nie stoëndrink nog maar eentje
op één laajn stoeëndezelfde overtuiging hebben
op eer loppezeer voorzichtig handelen
op et nès vangeop heterdaad betrappen
op get sjiëtig zingretig zijn op iets
op get spaajëvies zijn op iets
op haan zinzich afspelen
op hangën en wërgë stoeënin een moeilijke positie zitten
op haug watter stoeëndringend moeten gaan plassen
op haug watter stoëndringend moeten plassen
op haug watter stondringend moeten
op het janken aofmet de tranen in de ogen
op hete koeële zittegehaast zijn
op iedereen zen toeng liggenhet onderwerp van alle gesprekken zijn
op iemed aongewiëze zin of op z' n eegeaangewezen op een ander of op jezelf
op iemëd de pik hëbbevol afgunst zijn en werken op revanche
op iemëd hakkeiemand afblaffen
op iemed ze daok zittein iemands omgeving blijven rondhangen
op iemëd zën kaar springevan iemands zweet te profiteren
op iemed zen vasse lope / raajete dichtbij lopen / rijden
op iemêd zêne kap laeveprofiteren van een ander zijn zweet
op iemëd zëne kap zitteiemand aanpakken
op iemëd zëne kap zittehet uitwerken op iemand
op iemed zene kop sjijtevoor de gek houden
op kloeërlichte daogoverdag
op me kemienezielkeik zweer!
op ne koje waeg vèndstë niks aanëstër as koetër en kaulëals je geen probleem wil oplossen, zoek je naar alle mogelijke negatieve zaken
op ne poepestrontop een oogwenk
op ne sjaunen daog, waaj ët toch mèr rèngërdëmodern sprookje : op een mooie dag toen het nog eens regende
op ne vieze keirooit eens
op nen aaë fits moeste leire vaoreoude vrouwen leren je hoe je jonge meisjes bespeelt
op nen aaë vilo moeste leire raajehet koppel heeft een groot leeftijdsverschil
op nen aae vilo moeste leire vaoreliefde maakt een (te) klein bed groot
op nen aae viloo moeste leire raajezijn vriendin is wel veel ouder dan hij
op nën aaë vulo moestë leire vaorëeen oudere vrouw leer een jongere man wel de knepen van 'het vak'
op nen aandërë zën maol laevevan iemand profiteren
op nen aandre zëne kapop kosten van een ander
op sjok goënop de boemel gaan
op te boemel gonop stap gaan
op te dieër moette passethuis moeten blijven
op te slaog krieëg tër ne vlammëtëg roje kopzijn gezicht liep onmiddellijk rood aan
op tën êrme laeveop kosten van het OCMW leven
op ten trèk stoeënin de tocht staan
op tijd zen vasse lichtebij tijds er van doorgaan
op vekantse on de koot kërnisj, dat lik onder depannenoë Roendhauzethuis blijven van vakantie
op vërhand en aateraof és et gauw gezaagvooraf en achteraf kan je het wel uitleggen
op z¨n lèste been lopebijna dood zijn
op zë bakkës nieërgoënop zijn gezicht vallen
op ze doezendste gemaoklangzaam aan
op ze geld zittegierig zijn
op ze piëdsje zitteopgejaagd zijn
op zë piëdsjë zittëzich hebben laten opjagen
op ze pieëd (sje) zittekwaad zijn
op zë pieëdsje zitteopgejut zijn
op ze vèt taeremisbruik maken van een voorrechtspositie
op zën aaterste been goën stoeënzich kwaad maken
op zen aaterste paut gon stonhevig protesteren
op zën aaterste paute gon stoeëntegenstribbelen
op zen aaterste paute stonrazend kwaad zijn
op zen blaute knieëmet alle inzet
op zen daus gaevezwaar kloppen--winnen
op zen daus krijgeverliezen
op zen daus krijgegeklopt worden
op zen eege woeneniet meer thuis wonen
op zën eege woeneniet meer thuis bij de ouders wonen
op zen honderdoezeste gemaokzeer, zeer traag
op zen honneddoezendste gemaoktergend traag
op zen Kl. daolgonop zijn gat vallen
op zen Kl. krijgeop zen donder krijgen
op zen klitse niërgonop de grond neersmakken
op zën kloempevrij gemakkelijk
op zen kloete daolgonvallen
op zen kroem spikkeop zijne kromme beentjes
op zên laaj praaj zitteop zijn lui gat zitten
op zen leste been loopeniet lang meer leven
op zën lip bijtezijn mond dichthouden
op zën lui krint blijvë zittëgeen klop doen
op zen lui krint zitteniets doen
op zën paut spieëlereklameren
op zën pëtatte nieërgoënvallen
op zen petatte valletegen de vlakte gaan
op zen petatte valleop zijn gezicht vallen
op zen praaj krijgeop zijn donder krijgen
op zen praaj krijgeeen donderpreek krijgen
op zën slip gelaegen hëbbezich overslapen hebben
op zën sloeffëop zijn dooie gemak
op zen sloeffe (slufkes) zachtjes aan
op zën striepe stoeënzich laten gelden
op zen striepe stoënvoet bij stuk houden
op zën striepe stoëneisen, vasthouden aan
op zen twei aure sloeëpegerust zijn
op zën vaul kl...liggëniets uitrichten
op zën zaaj blijve liggenog verder slapen
op zen zaaj gonkapseizen
op zen zokkestilletjes aan
op zen zokkehaast geruisloos
op zëne botterham gesmaerd krijgeals verwijt te horen kijgen
op zëne keviefattent, oplettend, vlug en handig
op zënë këvief zinvlug en handig reageren
op zënë kivief zinop zijn hoede zijn
op zene kivifalert
op zëne kop gevalle en blijve tékkeniet gek maar knettergek!
op zëne kop loeëte sjijteje laten doen!
op zene paut spieëlede baas spelen
op zëne paut spieëlereclameren
op zëne poepjee zittegëirriteerd en opgejaagd zijn
op zene polder howeeen tik op de broek geven
op zene strank krijgerammel krijgen
op zenen appel gaeve (krijge) een goede rammeling geven (krijgen)
op zenen appel krijgeklop krijgen
op zënën appel krijge (gaeve)slaag krijgen (geven)
op zënen dievël krijgezwaar verliezen
op zënen ojem traeëvermoeid raken
op zenen ojem traeëbuiten adem geraken
op zënen traun blijve zittethuis blijven
op zjoek goënop stap gaan -gaan drinken
op zwat braud zittearmoedig (moeten) leven
opgedraed zinblijven babbelen
opgeruimp steet sjaun, zaag de boer, èn hae brande zene rattestal platmet man en muis vergaan
opgesjiëp zitte mette pêkskein verwachting zijn
oppe goed blaedsje stongraag gezien zijn
oppe goed blaedsje stongoed aangeschreven staan
oppet eind van den tunnel sjaajntet daoglichzelfs in de diepste dalen komen nog zonnestralen
oppët moment sjittët mich nie te bènnehet valt me niet te binnen op dit ogenblik
oppet nès vangeop heterdaad betrappen
oppet strafbenske zitteop de laatste bank in de klas moeten gaan zitten
oppet strafbènske zittegestraft zijn
opse doezenste gemaoktergend traag
opstand maokeopspelen
opt goed vallen autop goed geluk
opt knëpke dauwehet licht aanknippen
opt nès gevangeop heterdaad betrapt
opte aander hun maol laevevan anderen hun geld profiteren
opte hort goner vandoor gaan
opte kaae steen liggedood zijn
opte kis vlammeop doel schieten
Opte Klaajs, aater Matsjeu van de Slaus, stonte de woenwaegel van Leenaers wo de kërmes doegteIn het verlengde van de Nieuweheidestraat, op de Kluis, stonden de woonwagens van de familie Lenaers, die op de kermissen van de omtrek gingen staan
opte koste van me grautmoederop de kosten van vadertje staat
opte ladder kalleABN praten
Opte laetter kalleABN spreken
opte lang baon sjaajveuitstellen
opte lap goënop stap gaan, gaan zuipen
opte lêp goënop stap gaan -gaan drinken
opte lep gonop de lappen gaan
opte lètter kalleAN praten
opte loengë rokesigarettendamp inhaleren
opte loenge rookesigarettenrook inhaleren
opte mert stondoor deurwaarder verkocht worden
opte poepjee zitteopgejaagd zijn
opte teine traeëbeledigen
opte tippe van zen teine loppevoorzichtig en waakzaam blijven
opte vasse zitteachterna zitten
opte zjoegel goênop zwier gaan
opte zwadderop zwier
optëmis tot èn de kis !eeuwig optimist !
opten hoek vannen ron toffel gon zittehet zich moeilijk maken
opten ingel stauteattent maken op
opten ingel stautehet (pijn-) punt aanraken
opten tasop het gevoel af
optimis tot èn de kisgelukkig zijn is waarderen wat we hebben en ongelukkig zijn is treuren om wat we missen
opzen lêpopgezadeld
opzen plak zétteterechtwijzen
paajn aoën zën goesting hëbbelui of lusteloos zijn
paajn aoënt lepke hëbbezichtbaar gekwetst zijn, of doen alsof
paajn aont lepkedoet het pijn
paajn on mën goestinggeen zin
pak dat mèr van mich aongeloof me vrij !
pak dat mèr vas mèt zën tein gebojeneem dat maar met je handen vast (geen vork nodig)
pak ne stoel en zèt tich tërlengsga wat zitten !
pak nen aandre waaj ter ès, doë ès genen aandrein de liefde ben je niet kieskeurig
pak nog ès ë bufkebijt nog eens in je boterham
pak tat van mich aoën !geloof me nu maar !
pak ten daog waaj ter kumphet leven wordt één kruisweg als je spijt krijgt van gisteren en angst voor morgen
pak tich get bijéén!kom tot bezinning
pak tich ne stoel en zèt tich terlengsga zitten!
pakke zwiemël krijgeeen flinke rammeling krijgen
pappëkë voejërëonder de kin kittelen
pas mér op want den dievël steet aater dichkijk niet te lang in de spiegel
pas op vër zen glaoze daokpannelet op je kletskop
pas op vërdat ich oere soetjae autraajmadam, ga aub een beetje opzij
peitsje lappevoetje lichten, neerleggen
peitsje lappeiemand moedwillig doen struikelen over je voeten
peitsje lichtevoetje lichten, neerleggen
per sjaosmet veel geluk
per sjaosbij toeval
per sjaos hochter zene kepie opde museumhouder viel over een naakt
per slot van raekenengwel overwogen
petrol gaevevan jetje geven
petrol gaeveer vaart achter zetten
pëtrol gaevëgas geven, voortdoen
pieëdsje raajeachterop gaan `zitten`
pieëringe zin (lett.= naar de peiren zijn)dood zijn
pieëtere ziner erg aan toe zijn, dood zijn
piepel zin vanne vlinderdasjezich laten strikken voor een strikje
pier van de antëraosezuiver van de angst
piere tauvalde speling van het lot
Piëtrë zin (naar Petrus zijn) dood zijn
pikke waajen hinmet lange tanden eten
pis mèr ës ieëvër de bessëm aofkalmeer
plaosjee gaevevolle gas geven
platte kalboerse taal
platzak zinkrap zitten
plojerezich genoegzaam wentelen
poeël haageblijven wachten
poël haageblijven wachten
poemp aof zinmoe zijn
poenk op zen snoetpardoes op zijn neus
poeppëkas maokëwoorden hebben
poeppëkas maokede zaak opblazen
polletiekers mauge vër mich den heile werd veraandre, mèr ziëker nie de woerdverander alles, maar laat de waarheid
prakkesiër nie te viël ofte kraajgs nog koppaajnnadenken is slecht voor je gezondheid
prattë geprat zinzich op zijn tenen getrapt voelen
prengël krijgeeen rammeling krijgen
prengel of zwiemel krijgeeen rammeling krijgen
print dich dat mèr goed èn zën taetonthou dat maar goed
protsescheet laten vliegen
prul krijgeruzie krijgen
pulfërëmet vuur spelen
punt-komma aoën de laajn ( aandrë regel)amen en uit ( opnieuw beginnen)
raech aut gezaach en gezwieëgeeerlijk gezegd
raech doeër en draeë bau ët vendoen èsvolg deze weg maar
raech èn de bousjvlak in het gezicht (zeggen)
Raech èn mene kaozjee sjaar ich mich n snotvalleng opik ben ferm verkouden, nu dat ik juist vakantie heb
raech én zen smoelop de man af
raech vër zen roeëpzeggen waar het op staat
raenger, raengerdrüpke, val mèr op me küpke, val mèr opte grond, raener ès gezond (kinderliedje) alle zegen komt van boven
raengër, raengërdröpkë, val mér op më köpkë, vam mér ènt graoës, val mér tiëgen ët glaoës....regendropje, val maar op....(liedje)
ram van baute leirehelemaal uit 't hoofd leren
ram van baute leirevolledig uit 't hoofd instuderen
ram van de kaoët zindoodmoe zijn
ramboelzje maokeonrust stoken, twisten
rap gerok zinlange tenen hebben
rap getrèd / opgezat zinvlug geprikkeld zijn
rap op zë piëdsjë zittevlug opgejaagd zijn
rap op zë piêdsje zittelichtgeraakt zijn
rap van taan ès rap van haanwie snel wil eten moet ook snel werken
raud van kelaerrood van woede
reiërë van de kaatrillen van de kou
reire van de kaabibberen van de kou
reire van de korsrillen van de koorts
riepe snaajeer vandoor gaan
rijt mich de maul nie oeëpelaat me niet kwaad worden!
roeëzëtig van de gifheel kwaad
roeje mètte rieme daajste hëbsalle middelen zijn goed om je doel te bereiken
roenkeronkend slapen als een kat
roet ènt aete gojede zaak verpesten
roke waaj ën sjoopijpdampen als een schouw
rondlope waaj ne besjieëten hondonrustig zijn
rondtriepelebesluiteloos toertjes maken
rooke blif toch mér e taer gedoegroken blijft nog altijd een teer onderwerp
sa sè la vieje moet het leven nemen zoals het zich aandient
salu, de kos.... en de wènd van aatërik hoop je nooit meer weer te zien (na ruzie)
salu, en de wènd van aatër !tot ziens en veel geluk !
saluu èn de wènd van aatertot nooit meer!
sat geet tich nul de botte aoëndaar heb je niets mee te maken
seffë zuls te waol ë tauntsjë leiger zingëpas maar op dat je niet te vroeg victorie zingt
seffes bèste gebakkeje zit al zo lang in de zon
seffës bèste gereisterdkom nu maar uit de zon !
seffes bèste zen toeng kwijtniet aan het mes likken
seffes bit et dichzie je het nu nog niet
seffës bit ët tich nogje bent er kort bij !
sêffes deeste èn zen broekrook je nu al, zo jong
seffës èssët kontëkërmësseffens krijg je een goede rammeling
seffës èssët wir groemëlësdaar komt zo dadelijk gegrommel van
seffës geeste nog zingeals ik je een pak rammel geef, ga je nog schreeuwen
seffes geet et vëëgelke vliegedoe je gulp maar toe!
seffes geet ze viëgelke vliegeje gulp staat nog open
seffes geet zen viëgelke nog vliegeje gulp staat nog open!
seffës geleef ich tich nogje kan het goed uitleggen
seffës geleefs te zën eege lieëgës nognu ben je wel aan 't liegen !
seffës goën ich tich ës goed ènsmaerëdadelijk geef ik je eens een goede rammeling
seffes holste nog get opzen knieëkstraks doe je nog wat op
seffës hoo ich tich ës deftëg op zërn pensseffens krijg je een goed rammeling
seffes koeëm ich ès aaterumdadelijk kom ik je eens mores leren
seffës kraajgste ë kikske tiëge ze brikskedurf niet meer te bédelen om snoep
seffës kraajgste ën goej watsj rond zën auremoet je een draai om je oren hebben
seffës kraajgste ne goejen doef èn zëne nakdadelijk krijg je een harde slag in je nek
seffës maok ich ze kontsje ës wermseffens krijg je kletsen
seffës pak ich tich mèt zëne kazjëvakdadelijk zal ik je eens goed -met je jas-tussenpakken
seffës raajdste daaj hërre soutjae nog autwaarom rij je zo kort langs die vrouw
seffës sjaar ich ich mèt zëene koljeeseffens pak ik je in je kraag
seffes springe de kneepkes nog aofdie heeft ze nogal opgespannen
seffes stamp ich dich onder ze kapitaol tot ze kleegeld rammeltdadelijk geef ik je een trap onder je gat
seffës stamp ich tich onder ze kappetaol tot ze kleengeld rammëltdadelijk geef ik je een trap tegen je geslachtsdelen
seffës stamp ich tich onder zën fiaulopgepast of ik stamp je tegen je gat
seffës striep ich tich zë vel laevëtëg aofik kan je nu wel levend villen
seffës valle ze nog trautze heeft een diepe décolleté
seffes vlam ich tich onder zene bojeldadelijk stamp ik je tegen je zak!
seffês wêt tich zëne soetjae nog authet waait zo hard, dadelijk waait mijn bh nog uit
seffës wiëste wie laot ët èsseffens is het te laat en krijg je op je donder
seffës zal ich zë kontsje ës werm maokedadelijk krijg je kletsen op je poep
sjaar dich bij (d) éénbegin er eens aan!
sjaar dich èns mètééntrap het af
sjael kieke van den hoengerdood van de honger
sjael zien van den hoengerrammelen van de honger
sjaelën appëteikkër !kijk uit je ogen !
sjaelën otter, de zies wol nie tegoej !kijk beter uit je doppen !
Sjarel, ich hëb zën kat gezien, Charel twos zjus e vliegmesjienjeugdliedje
sjaun ènde laajn stoënmooi in de rij staan
sjaun ènt gereel loopebraafjes in het gelid lopen
sjaun lidsjesmooie verhalen
sjaun lidsjës doere nie langhet was te mooi om waar te zijn
sjaun raud éns nie lëlekdat is een heel rosse
sjaun raud ès nie lëlëkdat is een rosse
sjaun raud ès nie lëlëkwat een lelijke rosse !
sjaun sjiëp maokeopnieuw starten
sjaun sjink Zjang, ja zjang sjaun sjink !mooie hesp Jan...
sjaun van weid, mèr wijd van sjaunaartslelijke vrouw
sjaun van wijd mèr wijd van sjaundat is niet moeders mooiste
sjaun van wijd, mèr wijd van sjauneen lelijke
sjaune sjijn bedriegbloemen verwelken, scheepjes vergaan, ...maar onze vriendschap bij eeuwig bestaan
sjaune sjijn bedrieghet is niet allemaal rozengeur en maneschijn
sjauw dich !wees op je hoede
sjauw dich !opzij !
sjauw zinschrik hebben
sjee autstop ermee
sjeeve lavvëbooiemand die een scheef antwoord geeft
sjeeven almenakiemand die een scheef antwoord geeft
sjèt nog mèr ès vol, t moes ès te lèste zindie pakken we nog mee
sjeve kalenderiemand die 'scheef' antwoordt
sjiete mèt losse flodders geet niks autmaokeer kwam maar geen schot in de zaak van de wapenlevering
sjijte waaj ne reigerovervloedige stoelgang hebben
sjilt tër getwat is je probleem feitelijk
sjoech, tès ferm kullëgbah, het is erg fris (koel)
sjoech, tès kaadoh wat is het koud!
sjoech, tès kaadbrrr, wat is het koud
sjoeë tot heiren en dondere vergeethard schreeuwen
sjoeëpswol op zënë kop hëbbe(te) lange haren hebben
sjoejëre van de kaaklappertanden van de koude
sjoer mene rég ës!voor zo weinig (geld) doe ik het niet
sjoer ze mich èns!je kan mijn rug op!
sjokkë van het laachteschudden van het lachen
sjokke vannet laachteschudden van het lachen
sjots en sjeef ènééngevlampkrom en scheef in mekaar geknutseld
sjreif mèr tottet ne frang èsschreeuw er maar op los!
sjrijf tich dat mèr op zene baukvergeet het maar!
sjrijf tich dat mér opzene baukforget it! Noppes!
sjrijf tich tat mér onder zën sjoeëndat mag je wel vergeten!
sjrijfet tich mèr onder zen zoeëlevergeet het maar!
sjrijftich dat mèr onder zen zoeëlevergeet het maar!
sjroep tich mér ès tegoejwas je maar eens grondig
slaech hoot hèt vieël verf naudigsommigen hebben veel make-up nodig
slappe kosmatige vertoning
slappe kos !dat is niet veel zaaks
sleep zau nie !praat wat sneller !
sliep-sliepik ben toch beter dan u
sloekke waaj ne sjierdossereten als een paard
sloekkënterrës aetehaastig eten
sloëpe waaj nen osdiep slapen
smaer krijge'n goed pak rammel krijgen
smaer krijgeeen aframmeling krijgen
smaersem nog niega je nog niet de loop op -heb je nog geen schrik
smërges daud wakker wiënein zijn slaap overlijden
snaaj dich mèr nie én zen eege vingerssnij je niet in je eigen vingers
snakke noët einde--drinkesmachten naar het einde-naar drank
snapste nau vër wo ich tich nog nie ns zien boemelebegrijp je nu waarom ik je nog niet zie hangen
SNEL ès daud mèr LUI laef noghaast en spoed is zelden goed
snotbel, de kumps pas kiekebabietje!
soeëvës bier mètte maach, smërgës watter aut de graach's avonds bieren uit een kan, 's morgens water met een Dafalgan
soekkertantrijke tante
soëves bier mèt de maach, smërges watter aut de graach's avond geld met hopen, 's morgens geen om brood te kopen
soloslim wille spiëlëkoppig zijn, iets op zijn ééntje willen doen
sondes hüb ich mei appeteit as swerdes's zondags heb ik meer eetlust dan in de week
sondes trokke ver noë Jam vür te daase, ternoë goenge vër dèk nog noë de Kits, de Lotus, De Saturnes, Bloemenhoëf of noë de hee bij de PèèkBij Jam (Guillaume Paulissen) kwam iedere zondag een orkest optreden en daar gingen we dansen; daarna zakten we soms nog wat af in het dorp
spaaj es èn zen haanbegin eens te werken
spaaj ët mér trautlucht je hart maar
spaaj nog ès èn zen haanzet nog eens even door
spattëlë asof ze laeve tër van aofhinkzich in alle bochten wringen om zijn vel (gezicht) te redden
spattele waaj ne vès oppet dreigzijn hachje trachten te redden
spattele waaj terdievel ént wijwottervaotdoen alsof je leven er van afhangt
spauke zienvanalles zien dat er niet is
spieël em toerës aof!zaag hier toch niet zoveel!
spieël em toeres mér aofga bij u thuis zeveren!
spiël ter mér mèt!ga er maar lichtjes mee om!
spiëlënterrës waaj niksop zijn duizendste gemak, als vanzelf
spiëlerke van men K.slap voetballerke
spitsrie lopewegens fouten uitgelachen worden
spoej dich lansemasap
spoej dich lansëmje moet je vooral niet haasten (cynisch)
sport onspant en hilt joenkeen gezonde geest in een gezond lichaam
Spraeke ès zilver en zwijge ès good, mèr aste nauts niks zèks geeste dik èn de foothou je mond op tijd en stond
spreek toch niet zo luidtoet zau nie èn mên aure
spring naut verder dan zene stek lank èsga nooit buiten je kunnen
sproetel bet (nol) meisje (of jongen) met sproeten
staajf knieëk hëbbepijnlijk gestel hebben
staek het dich mèr goed èn zen köpkeprent het maar goed in je hoofd
staek nog mèr n goej kertoesjschakel maar een versnelling hoger
staek tër zën naos mèr nie tèssebemoei je er niet mee!
staek tich mèr niks èn zen heedbeeld je maar niets in!
staek tich mér niks èn zën taeët, dat geet nauts lëkkehaal je maar niets in je hoofd, het gaat je toch nooit lukken
staek tich nie tevieël èn zën heed, dat brink aléén mèr leedvan teveel te denken krijg je hoofdpijn
staek zën slip ës èn !steek je hemd in je broek !
Stand doeë nie te koekëloerë, de gebakke keike valle toch nie aut te lochje zal nooit in de hemel geraken door naar de lucht te gapen
stepke vür stepke, zau kumpste oppet trepkezachtjes aan en niet te snel, zo komen we d'er wel
stiepel springehorden lopen
stiepel zin op iemëdgek zijn op iemand
stijf gedroenkegenoeg (bier) gehad
stijf van polkaperplex van de angst
stijf van polkastijf van de schrik
stijten en broeksjijtenbluffen
stijten en broeksjijten, das alles wattër kanbluffen is alles wat hij kan
stik de stêk ènt koet, dan hulste te në man vër gene kloetals een man een erectie krijgt verliest hij zeker zijn verstand
stik dër de baunehelemaal tureluut (verward, zat)
stik noeë de K.volledig uitgeteld
stillëkës aonlangzaam aan
stinke waajnen hoep (stinkhoep) verduiveld hard stinken
stinkgiel- de stinks oere onner de wèns autjij stinkt als een varken
stoëd ès aut zene zeek opkom eens uit bed!
stoeën te sjilderelang moeten wachten
stoeên te sjullêrêeindeloos blijven wachten
stoeët doeë nie te stoeëndoe wat !
stoeëve èn zën eege vètoverkoken van woede
Stoem geboeëre en loemp grautgebraachDom ter wereld gekomen en nog dom gebleven
stoem geboëre en niks bijgeleirdoerdom
stoem toeren authaolestommiteiten begaan
stoemërik dat ich bèn, de zos zën eege aoën de kop hoëdommerik die ik ben, je zou jezelf voor het hoofd slaan
stoemme kal traut howeonzin vertellen
stoemp tich nie te voleet niet teveel
stoët ès stil bijt wonder dattet laeve èshet leven is geen snelweg maar kleine wandelpaadjes
ston te kieke waaj nen hoote heilegegelijk een koe naar een trein kijken
ston te sjildëreeindeloos wachten
ston te sjildereeindeloos staan te wachten
ston te sjillerevergeefs wachten
stoom aoflottezich ontspannen
str...èn zën oogen hëbbëniet goed opletten
strafel zau nie mette laokeszit zo niet met je tenen in de lakens te wroeten
straffe kal verkopegrote uitspraken doen
strak kump daaj dikke flots wir aongewaggeldstraks is dat dit wijf weer daar
streep zen mauwe es opmaak eens vooruit!
streep zën mauwe mér ëns op èn plak van te zevërëgeen woorden maar daden !
stroes doeneen hoge borst zetten
stroese kal on zich hëbbegespierde taal spreken
strojseliets om te strooien
stuiverke wisselemet de vrouw van zijn vriend aanhouden, en omgekeerd
stöb èn zën ooge hëbbëoogkleppen aan hebben
swanjiër zenen haave trouwboek mè goed en maok zen hauswerk mè ielke daogverzorg je vrouwtje maar goed en doe goed je echtelijke plichten
t aaterste van zen toeng nie lotte zienniet alle troeven uitspelen
t aoftrappe mètte stat tësse de beenafdruipen
t appelke vult wol asset rijp isgeduld is een mooie deugd
t begint te krieveleik krijg goesting
t bloed goetsde aut men ojersik bloedde hevig uit mijn aders
t bloed krüp bau t nie gon kaneen aardje naar zijn vaartje
t breed lotte hangezo gewonnen, zo geronnen
t ès em nie aon te zienge zoudt het hem niet geven!
t ès haaj zjus de zoeten ènval!iedreen komt hier zomaar ongenodigd binnen!
t ès haaj zjus ne briebakwat is het hier warm!
t ès kërmes èn de hël en de dievele daase en staeke met de rikhet regent met volle zon
t ès mèr stil bau et nauts wêtoveral is wel eens ruzie
t ès ne goeje werkman, mér hae pis get langhij werkt goed, maar veel te traag
t ès of tërdievel tër mèt spieëlt!wat een ongelukkig toeval!
t ès puffe geboeëzeafzien van de warmte
t ês wir graotis sinnema!Doe je benen eens wat dicht, ik zie je...
t ès wir groemëlës en joenkëser wordt weer gegrommeld en geweend
t ès zjus n sjilderaaj, de kons ze zau on zene moer hangenog een kader errond en ge kunt ze als schilderij verkopen
t geld was mich nie optë règze zijn te zuur verdiend om te verbrassen
t geloof ès noeë de botteik geloof er niet meer in
t geloof ès noeë de K.'t is ermee gedaan
t kot aofbraekeveel kabaal maken
t kump niet trop aoën of te kat nau wit of zwat ès, at ze mér maajs vink!als je maar resultaat behaalt
t kump zoe na nie !'t hoeft niet zo precies !
t lang autzinge't een tijdje kunnen uithouden
t lik op et tipke van men toengik kom er nu niet op
t op nen aandre wille staekeiemand anders de schuld geven
t pieëd aater de kaar spannehet verkeerd aanpakken
t smaer löppem autte aurehij moet zonodig zijn vuile oren eens poetsen
t stink waaj de pêshet stinkt verschrikkelijk
t trèk haaj!je gulp staat open!
t vieër werm haatede liefde brandend houden
t waer èn de knieëk hëbbenat en guur weer zijn niet goed voor de gewrichten
t'ès haaj zjus de zieten ènvalveel volk over de vloer hebben
tbèste pieëd van de stalde beste van het hele gezelschap
te graut vür servet, te kleen vür toffellaokehet is geen kind meer en ook nog geen volwassene
te lang onder d'iëze geston hëbbeklein gebleven zijn
te laot de pèt gevüld, asset kaaf verdroenken èsberouw komt na de zonde
te loemp vër helpe te donnereoerdom
te loemp vür helpe te donderezeer dom
te moes niks loeëtë goën as te përsessëje moet alles nemen wat je kan
te mottig vër en paut aut te staekete lui om iets te doen
te mottig zinte lui zijn
te pas zinhet moeilijk hebben
te pas zinin blijde verwachting zijn
te stoem vër los te lopeerg dom zijn
te vaul vër los te lopeheel lui
te vaul vër métten tang aoën te riereafgrijselijk vuil
te viërsjijn tovereuit zijn mouw schudden
te vrig gezaach, te laot bedaach, hèt minnig mins èn de misiëre gebraachbezint eer je begint!
teater maokeveel opstand maken
tee plezier èst aander wiëdvoor wat hoort wat
téén bij ët aanderalles bijeen genomen
tegoej doendoen zoals het hoort
tegoej en nie verkeirdnetjes en verzorgd
tegoej en nie verkeird, hé!veel succes!
tèk tër mér ën striep onder, punt-komma aoën de laajndat doet de deur voor goed dicht
tenaach héttet lëlek gedoeëndeze nacht heeft het geonweerd
ter as piet snot bijstonoverbodig zijn
tër as sjëndaol bijlopeer onverzorgd uitzien
ter besjiëte autkoëmeer bekaaid vanaf komen
ter dievel zit haaj wol op t daokhet is hier wel bezeten
ter dik lengs zittezich erbarmelijk vergissen
ter doër trèkkedoor de modder halen
tër ën hendsjë van voert hëbbëgewoon zijn te doen
tër erm zin èn hëbbemistroostig zijn
ter gee graos lotte iëver wasseer als de kippen bij zijn
tër geen fleet van aof wieëteer niets van kennen
tër get van aofpitsëkorting vragen / krijgen
tër kop en k...aoën ènsjietealles er aan verliezen
ter kotte mette mèt maokeer komaf mee maken
tër mèt goejegeld verkwisten
tër mèt rammëlemet iemands voeten spelen
tër mèt voert zieneen leugen voor waarheid nemen
tër mèt voert zieniets snappen
ter mèt zen klak noë gojeniet de moeite doen om correct te werken
ter mèt zen klak noë gojezomaar wat aanmodderen
tër mèt zën klak noeë goejeraden
tër mèt zën kloempe dërlopehet niet zo nauw nemen met de waarheid
ter mèt zen platviët dürgonbrutaal doorgaan zonder omzien
ter mét zëne bebber bij zinoveral een woord willen meespreken
ter mette rauwe bossel dërgegongoed huisgehouden
ter sjaan van kalleroddelen
ter vanonder mauzeer uit knijpen
ter vanonder ritseer tussen uitknijpen
tër vër koekkë zieëve bij stoeëneen beteuterd gezicht trekken
tër vër sjëppegek bijstoeëner voor clown bij staan
ter vër spek en baune bijzittehet vijfde wiel aan de wagen zijn
tër vër zën aevëvieël bijstoeëngevoelloos, leidzaam, werkeloos toezien
ter vür spek en baune bijloopehet vijfde wiel aan de wagen zijn
tër waaj ne bosaop autziener slordig bijlopen
ter wijd noeë tau zinhalfdood zijn
ter zen naos vür optrèkkeniet naar zin
ter zene kop bij niërlègge't opgeven
terbij stoeën waaj sjëppëgek'n mal figuur slaan
tërdievël ès nog zoe zwat nie assë him aofsjildërëslechte mensen kunnen ook wat goede eigenschappen hebben
tërdievël ès vër gee bittëke banghij durft nu ook eens alles !
terdievel op zene stat traeëhet ongeluk uitdagen
terdiëvel zit oppemde makral heeft hem te pakken
terdoër vallevals muziek spelen of zingen
tërdoër zitteeen inzinking hebben
tès ael nie zoe gemaekëlëk aste dinks (meins)het is toch niet zo gemakkelijk als je denkt
tès al stil ont front!de kinderen slapen al, geloof ik
tès al zau e miseraobel kleen kraupkietsje't is al zo'n miserabel klein huisje
tès altijd ëtzelfste lidsje mèt ticher is altijd wat aan de hand met jou
tès amen en aut't is definitief voorbij, afgelopen
tès ammel èn de sakosjhet is allemaal in orde
tès ammel éne pot naothet komt allemaal op hetzelfde neer
tès ammel ene pot naotze zijn allemaal gelijk
tès ammël gee hoërsnaajerhet is allemaal niet zo simpel
tès ammel geen avansdat alles brengt geen aarde aan de dijk
tés ammel geen hoeërsnaajehet is niet zo gemakkelijk
tès ammel gene rozegiër en moënesjijnniet alles is wat het lijkt
tès ammel koekoek éne zankhet is allemaal gelijk
tès ammël mér ne wieët, zaach te boer, en hae bond zëne sjoen mèt në pieringin het leven moet je je plan leren trekken
tés ammel zaegmael en locher zit helemaal niets in diens hoofd
tès de kuns vër aad te wiënë en toch nie aad te zinlang leven is een gunst, maar goed leven is een kunst
tès den umgekeirde werd't is niet zoals het hoort
tès doeë dat het sjinke vrinkdaar zit de hond gebonden
tès e keike zonder kophij weet niet wat hij doet
tès e krabberkehet is een tweederangsrenner
tès ëm ènt verkeirde koet gesjoeëtehet is hem alleszins niet bevallen
tès èn de sëkosj't is in orde
tés én de sjekosj!het is in orde!
tès ën kwestë van smaokhet zit hem in de voorkeur
tès ènde sekosjde kogel is door de kerk
tès enë vër të sjoerëeen tango
tès enen vër te sjoeërehet is en tango
tès ènnet honderd ont loopehet gaat de mist in
tès geen missehet is een knappe
tès gene man dae nie rooke kanroken is een teer onderwerp
tès gene simpëlehij is niet gemakkelijk in de omgang
tès glaajntëg heet èn de vol zon, tès vër te bakkëhet is gloeiend heet in de volle zon, je zou haast bakken
tès grellëg wermhet is ferm warm
tès haaj alle hondsgezeek get, de maaus tich nie verriere op ze zittën op zënë kaphier is het altijd wat, je kan je niet verroeren of ze weten je te vinden
tès haaj vër daud te goën van de hitsik sterf hier nog van de hitte
tès haaj waaj èn de bichstoel!ieder om beurt
tès haaj zjus e dauvekotdat loopt hier zomaar binnen en buiten
tès haaj zjus ën hiemëlkehet is hier mooi en netjes
tès haaj zjus ne bakoëvehet is hier zo warm als in een sauna
tès haug tijd vür ze laeve te baeterehet is de hoogste tijd om er nog wat van te maken
tès ieëvëral zoe dreig, de vèssë zwëmmë mèt te maul oeëpëhet is overal kurkdroog en de vissen liggen op apegapen
tès kaat gewoëne, 't sjilt nën dikke pithet is koud geworden, het scheelt een dikke jas
tès kërmës zonder vloj...zën hummëslip hink at zën broekzijn slip hangt uit, de kermis gaat verregenen
tès kriezës èn mëne potëmëneiik ben blut
tès krimmeneilhet is wraakroepend
tès lente, de meeste viëgël zin al aoënt timmërehet is lente en de meeste vogels zijn al een nest aan 't bouwen
tès lèstiger te bëwaore dan te vërgaorebewaren is moeilijker dan bijeendoen
tès mér ën hendsje volze heeft niet veel voorgevel
tès mér ën sjiet ènnen flesniets om zich zorgen om te maken
tès mér erg aste zënen hond kommëndieërs en zelf moes bieëleals je iemand commandeert, moet je zelf dat bevel niet uitvoeren
tès mèr krêk waajset beziesals je het zo beziet!
tès mér ne wiët !zo hoor je het ook eens van een ander !
tès mèr nen trae umhet is maar een kleine omweg
tès mèr vel iëver de knoeëkze is graatmager
tés mèr waajset bezieshet is maar hoe je het bekijkt
tés mèr waajste dat beziesvrouwen letten op detailles, mannen op de tailles
tés mich allemaol get, zaag Bt, en ze hoch twei jing on één Ttje kunt maar pech hebben!
tès mich ammel get (zaag Bet, en ze hoch twei jing on één T)!'t kan niet op!
tès mich ammel get, zaag Bet en ze hoch twei jing aon één t...twat heb ik toch maar allemaal aan de hand
tès mich ammël get, zaag Bet, en ze hoch twei jing aon één T....Tmoeilijk gaat ook !
tès mich ammel get, zaag Bet, en ze hoch twei jing on één T...tik zag een konijn met een hazelip
tès mich get gesjieëtedat is een speciale
tés n weelde aste mét weineg kons laeverijkdom kan je niet waarderen als je nooit armoe hebt gekend
tès ne klink enne klank, ne stink en ne stank, ën zievering vër de derm, ent mok te broek werm...'n scheet
tès ne poeël zonder lichdie straalt niets uit
tés nie altijd 'kom bozjoer''t is niet altijd gemakkelijk in 't leven
tès nie ammel geld da blink...voor een vrouwmoet je alles over hebben : liefde om haar te krijgen en geld om haar te houden...of was het nu omgekeerd
tès nie ammel good wo blinksoms is het maar schijn
tès nie de moeite vër ieëvër te kallëmaak je d'er maar niet aan moe !
tés nie erg dattet raengert, de meeste drüppels valle toch lengs tichoptimist tot in de kist
tès nie ielke daog kaffei mèt vlojhet kan niet altijd 'kermis' zijn
tès nie meir as een lat mèt twei pënaize en ë kietsjezij is zo mager als een lat met kleine tietjes en een gaatje
tès nie te doen mèt dat waerje houdt het niet vol met dit weer
tès nie van nie wille, mér van nie konneondanks mijn pogingen, lukt het me niet
tès nie vür de poeshet is niet gemakkelijk
tès nie weinig bau et viël èshet kan toch dik tegenvallen
tès niks geloeëtehet baat niet!
tès niks mèt zene blinkwat je ook doet, niets is goed genoeg
tès noë de botte't is mislukt
tès noë de filestijnehet is naar de knoppen
tès noeë de Kl....het is verloren spel
tès nog e kwag joenkhet kan nog niet op eigen poten staan
tès ocherm mër en haendsje volmet die kleintjes hoeft ze niet te bluffen
tès oeërlog èn men dermmijn darmen ratelen
tès oërlog èn men dêrmmijn buik rommelt
tès of tërdievel tërmèt gemoeid èsalles valt ook tegen!
tés of terdievel tërmét spiëltdat is een ongelofelijk toeval
tès of terdievel termèt spiëltéén ongeluk komt nooit alleen
tès ook nauts goed!je bent nooit tevreden
tès op nën aaë vulo das te leirs raajeprobeer het eens met een oudere persoon
tés pikkedoenkelhet is heel donker
tès plezanter te vraaje onder zene werktijd, dan te würke onder zene vraaje tijdvrijen is plezanter onder het werk, dan werken onder zijn vrije tijd
tès prel ofste dër een kat of nen hond gebi¨te wiëshet maakt niets uit door wie je bedot wordt
tès slaech kömme aste geen hoër hëbshet is moeilijk goed te leven als je geen geld hebt
tès stërm op zei !het waait nogal hard !
tès te meineshet is menens
tès te meinës !het is serieus !
tès te zien waaj zën klak steeteerst kijken hoe hij geluimd is
tès terriebel't is heel erg
tés tich ook mér gerojehet is je ook maar geraden
tès toch ammel get, allewaajl!wat maken we tegenwoordig toch maar mee
tès van den hond zën kl.....dat valt ferm tegen
tès van moettëze moeten trouwen
tès van moettezij is in verwachting en nu gaan ze trouwen
tés vër zen eege goedhet is in je eigen belang
tès vieël te zoempëg onder mën vieëtde grond is heel drassig om op te staan
tès vür joeng van te krijgeje wordt er niet goed van
tès vür te kotsehet is walgelijk
tès waajsët gieën höbsje zegt het maar !
tès wir bakken en brojëhet wordt snikheet
tès wir e spannerke't is weer nipt!
tès wir get van langen ojemhet gaat lang duren
tès wir groemëlës't zit er weer tegen
tès wir groemelesnaar zijn voeten krijgen
tès wir groemëlëshet is weer zover, gegrommel !
tès wir koek en ee't is weer bijgelegd
tès wir kontëkërmëser gaan weer kletsen volgen
tès wir plêkkërëg waer, ich dink dat ët geet onwaerehet is weer broederig warm, er is onwaer op komst
tès wir zoe wijder is weer wat gebeurd
tès wir zoeweid, ze hèt wir prijshet is weer zover, ze is weer in verwachting
tès zjus e verfraempkeze is overdreven geschminkt
tès zjus ne kaurknaop't is precies een braaf manneke
tès zoe benaad en mottëg, doë hink onwaer èn de lochhet weer is zo benauwend en misselijk, er hangt onweer in de lucht
tès zoe heet dat te taar op stroët smëlthet is zo heet dat de tarmac smelt
tès zoe heet dattë kraeë gaopën èn de beemhet is zo warm dat de kraaien gaan gapen
tès zoe lank asset breed èshoe je het ook bekijkt
tèsse de sop en d' iërappeltussendoor even vlug
tësse de sop en de iërappel (noen) tussendoor
tèssë naos en lippeongemerkt, stilletjes
tèssem èn zen boeëvekaomer geslaogeHij is er niet goed van geworden
tèssen blamaasj vër zen aars vêr ze zau te verniëkehet is een belediging voor je ouders om hen zo voor de gek te houden
tèssen kweste van oefene vër mèt zëne mond vol te kallepraten met een volle mond....daar kun je voor oefenen
tevieël graen op zën mieële pakketeveel tegelijk willen doen
tëvieël paeper bederf het aeteje moet nooit overdrijven
tgeet raengëre, de hëbs zëne pllër get leig hangede kruis van je broek hangt zo laag, het gaat zeker regenen
tgeet wir waaj tervieërehet is weer terug als vanouds
tgeld was mich nie opte règzo rijk ben ik niet!
tgelèk hink on e zaaje drieëdsjegeluk hangt van veel zaken af
tgelèk zittem èn e kleen hikske (brikske) het geluk zit hem in een klein br..hoekje
tgeloof ès noë de botteik geloof er niet meer in
tgeloof ès noeë de botte't gaat nooit meer goed komen
tgloof ès noë de botte!ik geloof er niet meer in!
tgoed èster vanaof, mene joengik ben oud en versleten
tgraut lëwaet ès haajde man met grote mond is aangekomen
tgrutste gelèk zit ènne kleen...brikskezoek het geluk niet in (te) grote dingen
thaug én de bol hëbbeeen dikke nek hebben
tieëge de klippe op (liege)voortdurend (liegen)
tieëge de klippen opaanhoudend
tieëgë de waen op kraupe van de paajnkreperen van de pijn
tieëge iemëd aonlopeiemand toevallig ontmoeten
tieëgë iemëd zën aure fêtsëiemand rond de oren slaan
tieëge zën daus krijgegestraft worden
tieëgegaas gaeveiemand van antwoord dienen
tieëgegaas gaevetegensputteren
tiëge daste trèg bès ès te kaffei al lang kaaddat gaat weer lang duren
tiëge de klippe opgeweldig
tiëge de klippen opvolle bak
tiëge de klippen opheel fel
tiëge de klippen opaan één stuk door
tiëge de klippen op liegeliegen dat het niet meer mooi is
tiëge de mier kalleaan dovemansoren spreken
tiëge de moer oplopebot vangen
tiëge de sjieëne stampezwaar beledigen
tiëge de wèen of klippe op liegetegen de muur op liegen- liegen dat het niet meer mooi is
tiëge nen oëve hoeste nie te gaopeeen arme verliest altijd van een rijke
tiëge wil en dankondanks tegenpruttelen
tiëge zen klitsedag Jan!
tiëge zene zjilae trèkkestevig vastpakken
tiëgegaas gaevetegensputteren
tijd genoeg ès altijd te laot aoën de aonkomslaajnnooit op tijd zijn
tijd genoeg kump altijd te laotje mag niets uitstellen
tijd genoeg kump dèk te laotbegin op tijd!
tijd konste maoke, minse niede tijd gaat niet voorbij, wij wel
tijd mok graoës en zon mok hojgeduld is een mooie deugd
tijd mok graos en zon mok hojdoe alles rustig aan en 't komt wel in orde
tijd zat kump dèk te kotzorg dat je op tijd bent
tinnigste goed wo van Brusselt kump, èsten traajnUit Brussel komt nooit wat goeds
tkaaf authangedom doen
tkoem van de lange bergze vertelde het niet graag
tkos baeter, mèr dan worret dierderhet kon wat beter met me gaan, maar dan werd het leven wel wat duurder
tkump nie op ne frang aoënlat de centen maar rollen
tkump nie zoe krek, ast mè zjus èszo ongeveer is ook goed
tkump wir oppet zelfste nieêr't is altijd hetzelfde liedje
tkump zoe naa nie't komt niet zo nauw
tkümp ammel oppet zelfste daolhet gaat om hetzelfde
tkümp mich on naos en auren autik ben dat kostbeu
tlaeve és één graute sirk en vae zin de klaunsEen humorist is iemand die weet dat er in 't leven niet veel te lachen valt
tlaeve ès te kot vër zene kop te braeke iëver baggetellezorgen nemen de problemen niet weg, wel je energie
tlaeve ès waaj ne sjiet, krei te viele en rap vërbijhet leven duurt maar even, zoals een scheet
tlaeve és waajen onnerbroek : kot en besjieëtehet leven is korten smerig!
tlaeve éssen sirk en vae zin de klounshet leven is 'n geschenk, maar je krijgt 't niet cadeau
tlaeve hèt de zin van woste tron gifsde windrichting kan je niet veranderen, je kan wel de zeilen verzetten
tlojt op, tés tijd vër de haugméshoog tijd!
tlüp op rollekeshet loopt gesmeerd
toch mér ën vies snoet trèkkeniet heel content zijn
toebak gaeveer tegen aan gaan
toebak gaevehard werken
toebak gaevezware moeite doen
toere autstaekestreken uithalen
toet zau nie én mën aurespreek niet zo luid
toet zau nie èn mën aurespreek wat zachter
toet-toet zaagten traajnje bent te laat
toetmaemsjoosdat is mij egaal!
tonderste autte kan haolealles er uit halen
toneil spieëledoen alsof
tot (dat) het vërrèkhet zij zo !
tot e koet èn de naachtot 's morgensvroeg
tot èn de proemën tijdtot later misschien
tot énde proemetijdtot later eens...
tot heire en zien vergoenkzeer luidruchtig
tot het ne frang èsvolhouden
tot het nimei sjaun èsafgrijselijk
tot koetnaach op zwiertot midden in de nacht op stap
tot mën eege sjoj en sjaemtetot mijn eigen schade en schaamte
tot onnet gaetsjealles afwerken
traengert aa wijvërhet regent dat het giet
traengert tottet verrék't regent overvloedig
traengert tottet zeek't regent keihard
traengert tottët zeekhet regent dat het giet
transeniëreiemand het bloed van onder de nagels halen
traon moete geleevehet toch zitten hebben
trap ët ëm aof !ga weg !
trappet em aof!soddermieter op!
traut geboojoerdbuiten gegooid
traut mauzeer vandoor gaan
traut paeresnel wegfietsen
traut vlammesnel optrekken (met wagen)
traut zinvan huis zijn
trèg op zen stekkehersteld van ziekte
trèk es ojn mene vinger!ik geloof je niet!
trèk tër mér ën striep onder, punt-komma aoën de laajndat doet de deur voor goed dicht
trèk zau geen zoer maul !zet zo geen scheef gezicht op !
trèk zën sjoenstattële mér get aoënstreep je mouwen maar wat op, we gaan werken
trèk zen vollees èns op!word wakker!!!
trèk zënë riem mèr get aoënstop met eten, je bent dik genoeg
trèkket nie te langmaak het kort
trenieëretijd winnen
troeëne mèt teete jankehevig huilen
troeëne mèt teete jankeovervloedig wenen
troëne mèt teete jankekrokodillentranen huilen
tronder doeërgoëneen zware inzinking meemaken
tronder dooir gon'n depressie hebben
trondërdoër zitteeen burn-out hebben
Troo és teviël en teviël és troode hoge waterfactuur was de druppel die de emmer deed overlopen
trop heigeer 'n hoger bod op doen
trop los howein het wildeweg slaan
trop los teireer op los slaan
trop, trèn en trauteen vluggertje maken
tsjaum steet em op zen lippehij heeft hard gewerkt / heeft dorst
Tsjik volk èn Minster, Kebotseküp daaj vrigger vieël (zwat) geld verdiende mèt bloeme en planteEen mooi volkje in Munster, die Kabotsekoppen, die zich (indertijd met veel in het zwart te doen) rijk maakten met bloemen en planten
tsloeg vaajf vër twelfde horlogemaker ziet dat zijn tijd voorbij is
tsteed op hange en würgehet is precair
tstik em ferm de ooge aut datter nimei mèt kande blinde houdt het voor bekeken
tstink nimei, mër treik nog sterk't ergste is voorbij
tvérke authangezwijnerij uithalen
tverstand kump nie vër de joërepas op latere leeftijd krijg je rare gedachten over vrouwen voordien had je meestal alleen maar rare gevoelens
tverstand kümp mètte joeërehoe ouder hoe wijzer
tvries tottet krokhet vriest stenen uit de grond
twaer és goed, mer de minse dooge niehet weer kan toch niet slechter
twatter én zene mond hebbe stoënzin hebben
twatter steed em tot on zene monddat wordt hoogdringend
twei daajfkes hoenge op te droeëd, mèr tein èn de lochde duivenliefhebber ergerde zich aan de was van de buurvrouw
twei ès één te viël, mér één estat ook!huwen is problemen oplossen die er voordien niet waren
twei és één teviël, mér één ookTwee vrouwen hebben noemt men bigamie, de zus van monotonie
Twei és erger dan één, dan hübste get on zen beenwat is er erger dan een vrouw?
twei krinten oppe plenkskeeen heel magere vrouw
twei linker haan hëbbeonhandig zijn
twei versjillende gelove op één kèsse, doeë slup ter dievel tèsseeen huwelijk tussen personen met verschullende godsdienst is gedoemd tot falen
twelf stiele en dattein ongelëkkevoor niets goed!
twieëtem stillekesaon werm onder zen viethij krijgt het stilaan benauwd
twiët wol kaat zonder bloëzedat bekoelt weer
twor doë zjus e dauvekotdaar liepen ze zo maar binnen en buiten
twor een moeët vër niksde dirigent slaat de stok mis
twor loos alarmhet was maar storm in een glas water
twor ne kraem vannen vroodie lingerie stond haar bizONDER GOED
twor nen adderwètsede ontwerper viel uit de mode
twor nen diens mèt draaj heirede kerkdienst duurde lang
twor noch erger dan datsem iëverrieë hochtede garagist was helemaal toe-getakeld
tworre mich ammel sjarelsde archivaris gooide het op een hoopje met de schepene
twos wir kërmeser was weer ruzie
tzal wir wol ieëverwaeëNoentje
tzal wol bekieledat gaat wel over
tziet zwat vannet volkhet is vol
tziet zwat vür men oogeik ben duizelig
tzin zjus daaj vies toenge daaj de loch verpesteroddelen is heel kwalijk!
um de vijf voet!voortdurend
um de vijfvoetgedurig aan
vae doen waaj èn Mëstrich, loët ët mér raengërelaat het maar regenen
vae doen waaj ze èn Mestrich doen assët raengert : loeët mèr valle, vae lope wol tèsse de dröppels doeerlaat het maar regenen, we doen zoals ze in Maastricht doen : het laten regenen en tussen de druppels doorlopen
vae goën tër mèr ëns aoën beginne, zaag den haon tieëgë zën hinnekomaan, stroop de mouwen maar op !
vae goenge gewoon èn ooze blaute zwümme én de dobbelsberg waajers, bau de Ford nau likgeregeld gingen we naakt pootje baden in de Dobbelsberg vijvers, op de plaats waar de Fordfabrieken nu staan
Vae hûbben de herlauges, zij den tijdWij Westerlingen leven op het ritme van de klok, vele volkeren leven op het ritme van het leven
vae loetë bompa mèr aoën zënën toemëlwe lieten opa maar wat klussen
vae zaupe tot vêr kraupewe zuipen tot we niet meer kunnen gaan
vae zien os nog wol!tot kijk!
vae zin bëkans van hetzelfste kaliebërwij hebben bijna hetzelfde karakter
vaeg zëne bril ès aofkijk eens opnieuw
vaeg zëne mond aof eiste get zèksdenk 2x na voor je wat zegt!
vaeg zene mond ès aofdenk alvorens te spreken
vaeg zëne mond ès aof !let op wat je zegt!
vaeg zene mond ieës aof, vördaste get zèksdenk twee keer na, voordat je wat zegt
vaer hübbe nog get te verhapstèkkewij hebben nog een appeltje te schillen
val nau daud, laefstich ook nogamaai, wie we hier hebben!
van aajle koeëme aajledomme ouders, domme kinderen
van alle mérte taus zinalle watertjes doorzwemmen, alles weten / kennen
van aopë daaj te haug kraupe wille, ziestë al rap de blaute billeiemand die teveel ineens wil, maakt zich vlug belachelijk
van autstël kump aofstëlnu of nooit
van boeëve blinke en vanonder stinkemooi gekleed maar niet gewassen en geschoren zijn
van boeëve blinke, van onder stinkeeen schoon kostuumpje kan veel verdoezelen
van boëve blinke, van onder stinkeveel uiterlijk vertoon
van braud wieëste graut, van mik wieëste dikzwart brood is gezonder dan wit
van dae boer geen eeërdat pakt bij mij geen verf
van dae zien ze liever zën vassë as zën teinedie zien ze liever gaan dan komen
van dat këzemke zulste nie vieël wènd konne maokevan dat kleine loon zal je geen weelde kunnen hebben
van de been aof zindoodmoe zijn
van de boëveste planktoppie!
van de bok opten ieëzelvan de hak op de tak
van de hand doenwegdoen
van de hand gods geslaogevan de wijs
van de joeëre stillekesuit de oude tijd
van de liefde alleen konste nie laeveer moet ook brood op tafel komen
van de naud n dieëg maokeaanpassen aan de omstandigheden
van de përtaaj zintegenwoordig zijn
van de plank aof zinfailliet zijn
van de prieëkstoel donnëre(oud gebruik dat koppels die kerkelijke trouw beloofden werden omgeroepen op de preekstoel
van de zwijp krijgeslaag krijgen (met de zweep)
van den dieëvël geploëg zinaltijd tegenslag hebben
van den dievël geploeëg zittealtijd tegenslag hebben
van den hauge toeën bloeëzeopscheppen
van den hiemelse doo laevegierig leven
van den hiemëlsën doo alleen konste nie laevevan nietsdoen kan je niet leven
van den os op ten ieëzelvan hot naar her
van den os opten ieëzël springesteeds van onderwerp wisselen
van dik hoot planke zaegeer op los leven
van een kaa kërmës tauskoeëmehet verwachte niet gekregen hebben
van een kaa kërmës tauskoeëmeeen dikke tegenvaller meemaken
van een kaol kërmës taus koeëmeer bekaaid vanaf komen
van een kaol kërmës taus koeëmezonder resultaat afdruipen
van een sjaun toffel zulste nie lang aeteeen vrouw die alleen maar mooi is en niets op tafel brengt zal niet lang daken
van ën kaol rees tauskoeëmëeen nutteloze verplaatsing gedaan hebben
van geen kantevan nergens
van god noch gebod aowiëteer maar op los leven
van goejerleete goedertrouw
van groemëlës kump hoemëlësvan gezeur komt ruzie
van hoejt noë hèr loopealles tegelijk willen doen
van hoejt noeë haarvan links naar rechts, naar overal
van hot noë haarvan links naar rechts (paardencommando's)
van iemëd kaud kallëgeen goed woord voor iemand over hebben
van këpit gaevëhaastig doordoen
van kërtoesj gaevevolgas geven
van kërvèt krijgeer van langs krijgen
van ketaun gaeve!doordoen!
van kleens aofvan jongsaf aan
van klishoot mokde ich klissap en dat doech ich èn e kolafleske vër konne mètte zjoeggelevan zoethout maakte ik sap en dat deed ik in een colaflesje om mee te schudden
van koskes kraajgste dikke boskeseet ook de broodkorstjes op!
van koskës kraajgste dikke boskëseet de korsten van je brood ook maar op, meisje
van kroemën oeës gebeiredoen alsof er niets aan de hand is
van kroemën oeës gebeiredoen alsof je neus bloedt
van kroemenoës gebeiredoen alsof je neus bloedt
van kroemenoës gebeiredoen alsof je van niets afweet
van laajërleeuit luiheid
van lang ston konste wottel sjietealleenstaande zoekt zittend beroep
van lotsje getikgek
van maajn sente zulle ze geen dikke kieëtele sjijtevan mij zullen ze niet veel erven
van meine ès taus den hond kepot gegoën, ich meinde dat ich ëm gevoejerd hoch)je moet niet menen, maar zeker weten
van mik wieëste wol zik, mèr van braud geeste daudzwart brood is NIET gezonder dan wit brood
van minse daaj naut (s) get gaeve, doë kraajg ich get vanik haat mensen die nooit iets geven
van nën ieëzël konste gee koerspieëd maokëeen dommerik wordt nooit geniaal
van niëdsje tot driëdsjein geuren en kleuren
van niëdsje tot driëdsjevan alles en nog wat
van pas koeëmehandig om te gebruiken
van petrol gaevesnel vorderen
van pierë sjangëringuit pure woede
van pontsjes noë pilates jaogevan her naar der jagen
van Pontsjës noeë Pilaatësvan her naar der
van sjaun tëleire alléén konste nie aeteknappe vrouwen zorgen niet altijd voor een goede tafel
van stroeët geraokeaan een lief komen
van tërdievel bëzaete zinwoest en onbedaarbaar zijn
van toete noch bloeëze wiëtevan niets op de hoogte zijn
van vieëraof aon beginneherbeginnen
van watter kraajgste alléén mèr troëne èn zen oogeik drink nooit water
van wènd alleen konste nie laeveer moet ook gewerkt worden
van wieës (beids) kantevan beide zijden
van wieëskante van de stroeëtaan weerszijden van de weg
van wijd en zijdvan heinde en ver
van zaoterikke en kleen kènder heirste nog ès de woerdzatlappen en kinderen vertellen de waarheid
van ze laeve nienooit
van zen bèste kameraote moesset hübbeik krijg wat van mensen die nooit iets schenken
van zën eege goënflauwvallen
van zen femiele moeset hübbebeter een goede buur dan een verre vriend
van zen mölk zinde kluts kwijt zijn
van zene klot (ze klötsje) gonin zwijm vallen
van zëne klot goënin zwijm vallen
van zene klot gonin zwijm vallen
van zëne senter vallein zwijm vallen
van zene stek (klot) gonin zwijm vallen
van zene sus gonflauw vallen
van zënen hauge traun koeëmeniet meer uit de hoogte doen
van zenen tak maokeopspelen
van zenen tak maokeopstandig zijn
van zenen tak maokeprotesteren
van zënen tak maoketekeer gaan (in woord of daad)
van zenen tak maokezich boos maken schreeuwen
van zenen tak maokezich volmondig uiten
van zënen tak maokevan zijn neus maken
van zënen teater (tetter, snoet) maokehard van zich afspreken
van zënen teater maokedrukte maken
van zenen tetter maokeopspelen
van zenen tetter maokeveel spraak hebben
van zënen tetter maoketetteren
van zênen tetter maokeluidop protesteren
van zenen traun getomeldeen toontje lager zingen
van zenen traun vallehoge bomen vangen veel wind
van zenen tutter maokereclameren, opspelen
van zennen tak maokeopstandig worden
van zeverrèrs en motraenger wiëste ferm naotje moet niet alles geloven
van zwaokighèts doeër zën been gondoor zwakte door de benen zakken
vanaandring van spaajs deed aeteeen nieuw omgeving doet soms wonderen
vanal aut zen botte slononzin uitkramen
vanboëve blinke, vanonder stinkewel mooie kleren, maar wat je niet ziet is triestig
vanden trèk moester laevede gelegenheid te baat nemen
vaneeges, dazieste van haaj!natuurlijk, dat is onlogisch!
vangerke spieëlekrijgertje spelen
vanne sjiet nen donderslaog maokesterk overdrijven
vannen bierton konste gene wijn tappehij is niet slimmer
vannen goej mossel lüp tich ët sap autte mondkwaliteit loont zich
vannën ieëzel mokste nauts e koerspieëdezel blijft ezel
vannen kaa (kaol) kërmes tauskoeëmetotaal geen succes geboekt hebben
vannen kaa kërmës taus koëmeer ontgoocheling opdoen
vannen kaol kërmës tauskoëmeer niet erg goed ontvangen zijn
vannen sjaun toffel zulste nie lang aeteeen vrouw moet niet alleen maar mooi zijn (ze moet ook werken)
vannen sjiet nen donderslaog maokevan een mug een olifant maken
vannen sjiet nen donnerslaog maokeiets onbenulligs ongelooflijk uitvergroten
vansglijks vansgelijkeik wens je hetzelfde
vant bèd oppet strauwvan kwaad naar erger
vant béd opt strauwvan kwaad naar erger
vant kaske noë de moer stampevan hot naar her geschopt
vant keske noë de moervan her naar der
vant keske noë de moervan hot naar her
vant kêskë noeë de moervan hot naar her
vant verkeirde soët zineen lesbienne vragen wat de pot schaft
vant zelfde laoke n broekpoets wederom poets
vaspakke ès kope, mèr kieke kos nog altijd niksblijf overal met je handen vanaf, dan kunnen ze niets van je willen
vastelaovëd, aaë gek-aon de zolder hink et spek-aon de zolder hink te wos-kèster hëbste genen dosbedellied voor vastenavond
vaul vèrke zikke het sjunste strojvuile ouders hebben de mooiste kinderen
vë zulle zien, zaag te blinneafwachten is de boodschap
ve zullen ter mèr ës aon beginne, zaach den haon tieëge zën hinneaan het werk!
veel gelukmètte wènd van aater
vendaog gon ich waajerdoen on dat wat ich gistere nie hëb aofgekriëge :riëjae de knots!vandaag ga ik weer niets doen!
vendaog spiël ich n tausmatchik blijf vandaag thuis bij de vrouw
vëndaog vielstë dich graut, mèr mërgë bèste daudnu ben je schijnbaar nog gezond en straks al dood
vër autgesloëpë te zin, hoestë nie langër te sloëpëje bent beter klaar wakker
vër bokskloetevoor niets (werken)
vër daaj ès niks te zwaur of te heetdat zijn dieven !
vër daaj paor gods-sente maus te mëne rëg ês koeëme kretsevoor zo weinig geld werk ik niet
vêr dae ès niks te heet of te zwaurdat is een dief
vër de bok zën KL...voor spek en eieren
vêr de bok zên kl...om niets
vër de kat hër fiaultevergeefs, voor niks
vër de kërjeuzetijdzomaar, uit nieuwsgierigheid
vër de zörge van mörge, zal mörge wol zörgemorgen zien we weer wel!
vër den hond zën bottevoor niets (nutteloos)
vër den hond zen Kl...vergeefse moeite
vër den trauw èssët : sjatsjë lêk mich...en noeë den trauw : och vërrèk mich !ook een prins op het witte paard valt er al eens af !
ver doen mè waaj ze het èn Mestrich doen : lotte valleGewoon doorgaan als het regent
vër ë tijdsje stil zingenoeg (drank, eten, slagen) gekregen hebben
vêr een sjietvoor een niemendalletje
vêr eivêtêg getrauwdvoor altijd gehuwd
vër ën vroo kontent te stëllë, konstë nauts rap genoeg zinals een vrouw fluit moet je er al zijn
vër et moment zit ich op ten dopvoorlopig heb ik nog geen werk
vër et zinge de kërk autterugtrekken
ver gon dër tot onnet kietsjede volhouder wint
ver gon strojke trèkkehet lot moet maar beslissen
vër him ésset ammel spek vër baunede tuinder zit op zwart zaad
ver hübben em zen paere lotte ziendie fruitteler was de rotte appel in de unie
vër ielke prutspretsvoor ieder bagatel
vër konnë te maeë moestë iës zaeëzaaien om te maaien
vër maain poët konste auttë konzjël zaupevoor mijn part kan je uit de dakgoot zuipen
vër maajn paoëtals het van mij afhangt
vër maajn paotwat mij betreft
vër mich nie geloeëteals het van mij afhangt
vër mich te bezeeke moeste zën paut wol heil haug oplichteje moet al heel geslepen zijn om mij te vangen
vër ne sent mauste mëne rég es krabbedat betaalt teweinig
vër ne sjietvoor een bagatel
vër ne sjietvoor een habbekrats
vêr niks spiële kat en hondvoor niets gaat de zon op
vër poël stoeënstokstijf staan
vër sjëppe dam stoeëner voor clown bij staan
vër wae drigste nau wir roovoor wie draag je nu weer rauw-zwarte kledij-...doe dat vuil vanonder je nagels
vêr wo moeste nau toch mèr ne soetjae aon?als je geen voeten hebt, moet je ook geen schoenen
vër zau ne kleene këzëm mauste mëne règ nog nie ës sjoerevoor zo weinigvoor zoweinig geld mag je mijn rug niet eens krabben
vër zën aeve vieëlzomaar, laks, zonder inzet
vër zen aevevieëlachteloos, zomaar
vër zenen èvevieëlzonder doel
ver zin al vrig opte beenwe zijn vroeg vertrokken
ver zin allang autte kleen mannewe komen stilaan op ouderdom
ver zin nog heil goed voertgekoeëmewe hebben heel wat geluk gehad
ver zin ont aoftëllehet is bijna zover!
ver zitte on e daud vèerke te trèkkeer zit geen vooruitgang in
vër zoeweinig geld maus te mich van toere ës koeëme umdraeë èn de zonals je zo weinig betaalt, mag je me soms eens komen op een andere zijde draaien als ik op vakantie ben
veraandring van spaajs deed aeteafwisseling is goed
vërdaste zën K...t gedréd hëbs èssët lëgaer èn haushet is al ruzie in huis voor je het huis verlaten hebt
verdeisseltbuiten westen
verdoeme, daaj wor kot van stofze was nogal kortaf, verdorie!
verdoeme, és mich dat verrèks sjaun!dat is, verdorie, heel mooi!
vergon van de kaavergaan van de kou
verjoërë ès nie erg, mér dat addër wiëne vèn ich ergverjaren is fijn, maar ouder worden niet
verknojenaar de bliksem helpen
vermassekrieëreiets naar de bliksem helpen
verpatsje vür nen appel en eequasi gratis van de hand doen
vërrék michloop naar de pomp !
vërrèk nau tochallé gij !
verrèk nau toch!asjemenou!
verrèksten aopvervloekte kwajongen
versjangeniërekwaad maken
verslenste bloeme konste vërvange, mèr os vlëmke blif vër altijd brannebloemen verwelken en scheepjes vergaan, maar onze liefde blijft altijd bestaan
verslik tich mèr nie!rustig maar....
verslik tich nierustig eten!
versteeste gee vlaomshoor je niet goed
Vërtèl nie al waste wiës, mèr wiët waol goed woste vërtëlsspreken is zilver, zwijgen is goud
verwaachs te nog bëzikje gulp staat nog open
verwaachste nog bezik, dat zen broek oëpe steedje gulp staat open
verzoeëpe katverregend persoon
vés begint altijd te rotte bij de kophet hoofd is niet het belangrijkste onderdeel van een vrouw
vès moet konne zwëmmebij vis hoort veel wijn
Vètt¨*e vêrkë hëbbë aoën ielkë paut ne zal mael hangeom vet te worden eet ieder varken ongeveer 4 zakken (van 50 kilo) meel
vèttëg spieëlërkëlaffe voetballer
vèttëgën tisvies manneke
vieël beloeëve en weineg gaeve, deete gekke èn vrieëgde laevealtijd maar beloven en niets komt ervan in huis
vieël besjaar maokeophef maken
vieël bij eimëd ieëver den dölpër koeëmegoede vrienden zijn met iemand
vieël bonzjoereveel op stap gaan
vieël gekaokël mèr winëg eeërveel gescheer maar weinig wol
vieël geloop, weinig verkoop!met veel kijkers ben je niets, maar wel met kopers
vieël gesjaer mér weinig wolveel kabaal maar weinig resultaat
vieël kaud geld bijlèggeeen flinke toeslag betalen
vieël kêskënaote hëbbeveel wind maken
vieêl komplëmente hëbbeveeleisend zijn
vieël nauten op zënë zank hëbbeveeleisend zijn, veel aanmerkingen maken
vieël nauten op zëne zank hëbbeveel vragen en eisen hebben
vieël sjaos en de wènd van aater!veel succes!
vieël tamtam maokë vër ne niksveel misbaar maken om peanuts
vieël vaajvën en zèssënveel bezwaren
vieël van zën wil hoeëre geloeëten hëbbeveel rustiger geworden zijn
vieël volk èn de staosëeen vrouw met dikke memmen
vieël wènd maokebluffen
vieël zjaer (besjaar) maokeopzichtig doen
vieërl naute op zëne zank hëbbemoeilijk doen
vieg tich ës!gedraag je eens!
vieg, maus of moj, bau ze koeëmë doen ze sjojmet sommige mensen heb je altijd last
viël beeld mèr gene klanker is ruzie
viël beloëve eb weineg gaeve, deed de gekke èn vriëgde laevebelofte maakt schuld
viël hoër op zën taan hëbbegoed durven van zich af te spreken
viël keskenaote maokeveel opmerkingen hebben
viêl kèskënaote maokeveel noten op zijn zang hebben
viël lewaet vër niksstorm in een glas water
viël lopers gif nog geen kopersveel kijkers, maar geen kopers
viël naute op zëne zank hëbbeveeleisend zijn, veel aanmerkingen maken
viël nauten op zëne zank hëbbealle mogelijke eisen stellen
viël nauten op zene zank hübbeveel opmerkingen hebben
viël prëtense hëbbeveel noten op zijn zang hebben
viël teatëreveel praten, een grote mond opzetten
vier en vlam spaajezijn gramschap spuien
vierkant zën viet traon vaegezich er niets van aantrekken
vierkant zen viet tron aegezich niets aantrekken
vies opte kaffei koeëmevan een koude kermis thuiskomen
virke stoëkegevaarlijk spel spelen (de kruik gaat zolang te water tot ze breekt)
vitsje haageiemand in de hoogte tillen via voet in handmethode
vlammentige verrèkkelingdikke klootzak
vleeske reike, breidsje beitespaarzaam omgaan met broodbeleg
vlemke sjieëtemet een steen zo vlak mogelijk over het water werpen zodat hij meermaals de oppervlakte raakt (vlam maakt)
vliege de zwelmerkes leig, dan bliffet nie dreigroepen de duiven keer op keer, reken dan maar op goed weer
vloeke waaj ne ketterhard vloeken
voeëts maokevooruit, gas geven
voejër ë vêrkë en het gif tich spek, voejer minse en de kraajgs drekdieren zijn dankbaarder dan mensen
voertgegoejd geldverloren moeite
volhaage tot treirës tauvolhouden tot je er moet van huilen
volhage, aon den aandre kant zit de kraemblijf maar goed in je neus peuteren !
vossekl...gëaete hëbbegeslepen (slim) zijn
vossekloete geaete hèbbegeslepen zijn
vossekloete geaete hèbbeslim zijn
vraajë ès vieël fiezële en fiemëlë, mèr nog viël mei....hel op liegevrijen is de waarheid geweld aandoen
vrig of laot, dae és altijd zaothij is nooit nuchter
vrig rijp, vrig rot...en vrig wijs, vrig zotvolwassenheid komt niet voor de jaren
vrigger worre vër joenk en sjaun, nau nog alleen mèr sjaunwe worden wel een dagje ouder en...lelijker
vrigger, waaj de beiste nog koste kalle, wos alles zoe simpel en sjauniedere uil is ooit een uilskuiken geweest
vrijf tich ès tegoej èn zen koeterkijk nog eens heel goed
vroëge kos nikser is niets beloofd
vrolaaj blaut, këmêrs daud !als het te warm wordt, valt de handel stil
vrolaaj daaj meine datte liefde van de man dër de maog geet, hëbbe get hauch gemikde liefde van de man kan lager uitvallen dan gedacht
vrolaaj gedaachte en wènternaachte zin veraandërlëkvrouwen en weer zijn wispelturig
vrolaaj haage van simpel zaoke, waaj ne manwaarom het moeilijk maken als gemakkelijk ook gaat
vrolaaj hëbbe niks aanëstër aoën hunne kop as hun lijfvrouwen zijn altijd met hun uiterlijk bezig
vrolaaj zin sjermant, hon zin getrauwis die vrouw van jou ook wel getrouw?
vrolaaj zin waaj diamante : dieër en gesliëpewat hebben vrouwen gemeen met diamanten
vrolaaj zin waaj diamante : dier en gesliëpevrouwen houden van diamanten en van zichzelf
vrolaaj zin waaj ët waer : nie te betrouwe !vrouwen en weer kan je nooit vertrouwen
vrolaajhaan en koetaan mauge nauts stilstoeënvrouwen en koeien moeten altijd bezig zijn
Vroo, aste blifs mekkëre, ruil ich tich èn vër ën geet!!!Vrouw toch, hou nu op met dat reclameren
vrümde minse vër zen kaar spannezijn zaakjes laten oplossen door buitenstaanders
vwala, ët kindsje ès geboërehet was te verwachten dat het zo ging aflopen
vür daum en vingers on aof te lekkeheel lekker
vür e lank verhaol kot te maokekortom
vür e stëkske wos konste gee heil vèrke èn haus haoleik wil niet hertrouwen!
vür geen hoeër te vertrauweonbetrouwbaar
vür liëg stiel en banke ston kallevoor weinig publiek optreden
vür niks geet de zon opniets is gratis
vür sjaajnesniet echt
vür spek en baune stonhet vijfde wiel aan de wagen zijn
vür terdievel n kaas aoënstaekede verkeerde een pluim geven
vürdaste A kons zêggeheel snel
vürke stoëke!uitdagen
Vürwo drigste dan ne soetjae?zou jij schoenen dragen als je geen voeten had?
vör te kakke moeste iës ze brikske lotte zakkeniet voor je beurt spreken
wa deeste allewaajl vër de koswat doe je tegenwoordig
wa höbste viëlwat heb je aan de hand
wa kosset dich vër zoe goeje koop aut te zienje loopt er maar slordig bij
wa meint dae wolwat beeldt die zich wel in
wa nau gezoenge, zaagte kèster en de kêrk stond èn brandhoe gaan we dat oplossen
wa vingste mèr ammel aon !wat steek je me allemaal uit!
waach mèr tot ich get grutter wiënwacht nog maar wat tot ik je de baas kan
waach mèr, tès nog nie oeëvëdniet te vroerg victorie kraaien
waaj de aa vrigger joengelde, zo poeppe de joeng nauzoals de ouden zongen, zo piepen de jongen
Waaj de Ford koem, koem ook (te) viël verkeir dür Minster, nie alléén van daaj wo opte Ford wërkde mèr ook van zwaur verkeir vür den heile indestrie ronte FordDe Ford fabrieken bezorgden in Munster heel wat verkeersoverlast, niet alleen door de spitsuren van de Fordwerkers, maar ook door camions die naar de nieuwe industriezone trokken
waaj e fleetsje vannen sentvanzelf!
waaj èsset èn godskristësnaom toch miëgëlëkhoe is het verdorie toch mogelijk ,
waaj gewènteals naar gewoonte
waaj gon ver dat wir fiksehoe gaan we dat oplossen
waaj heiringe ènnen tondicht opéén geplakt
waaj ich zoeg dat mënen heile slaot rot wos, kriëgich nekrop én men kaeltoen ik zag dat al mijn sla rot was, moest ik wel even slikken
waaj klèt aoneenhangegehecht zijn
waaj klunder waaj dapper, waaj grutter waaj slapperklein maar dapper, groter is slapper
Waaj kump datHoe zou dat zo komen
waaj kumste allewaajl on de koswat doe je tegenwoordig zoal
waaj lëpste tër toch mèr bij, de bès zjus ne bojemërhoe loop je d'er toch maar bij, je bent juist een Bohemer
waaj likste doë toch mèr waajen aa zoeëgzet u eens wat rechter!
waaj ne klot aoneenhangefamiliair, grote vrienschap
waaj ne krijtheiligehaast onbeweeglijk
waaj ne mauliëzël geloje zinoverdreven gewicht dragen
waaj ne poeppëstrontals vanzelf
waaj pa bij os ma wor èngëbroeëke, heb ich nieëgë moen èn de bak gezaetëtoen onze pa onze mama heeft gepakt, was ik de klus
waaj pa of ma zoeng, zou piepe de joengzo vader, zo zoon
waaj pisse 'plasse' wont, èst gezeek gegonnetoen het serieus werd, is de ellende begonnen
waaj pisse ènins plassen wont, èssët gezeek begonnetoen pissen vernederlandst werd tot plassen, is de miserie begonnen
waaj sjoeëlkènderals zoete lammetjes
waaj sjraajfste dichwat is je naam
waaj vër nog joenk worre moeste vër èn de bës on de deense waajers ganse zek foenkelhoot, sjots en denneknüp gon raopein onze jeugdjaren moesten we van onze ouders heel wat zakken kleinhout, boomschors en dennenappels gaan rapen
waaj zieste toeres te geraokehoe ben je hier
waaj ziete breidsjësvlot
waajen geplokke hinheel verwaarloosd
waajen hin opne piering vliegesnel handelen
waajer kieke as zën naos lank èsvooruitziend zijn
waajet gezaach ès!zoals afgesproken!
waajset ook bezieshoe je het ook bekijkt
waajste zèkszoals je zegt
waandële sjikke mètten doj mèsjiemand afwimpelen
wae as iëzel geboëre wiëd, zal nauts e luxepiëdsje wiënedomme mensen zulle nooit slimmer worden
wae bij den hond slip, kraajg ook zën laajsmet wie je omgaat word je beinvloedt
wae de dieër vër iemes ze gezich taugoejt, moet oplètte datter nie mèt zeneege haan ter tësse kumpwie een kuil graaft voor een ander, moet opletten dat hij er niet zelf in valt
wae de graute klok lojt, kraajg gegarëndiërt kërkgengersbedenk dat al je daden ook gevolgen hebben
wae den hiemel wilt verwerve moet zën fëmielë loeëtë ervede familie gaat overal voor
wae e koet grif vür nen aandre, hèt zich ferm mieg gemokgeef aan de keizer wat de keizer toekomt
wae een koe wilt mêlke moet zich ook boekkegeen eten zonder inspanning
wae èn zën joeng joeëre al mèttët piëd riëd, moet èn zën aa daogë mèr tevoet lopejong verwend, oud gekend
wae ët langste laef ès nen aadstraajderals je oud wordt heb je ook veel moeten afzien
wae ët langste laef...ès nen aadstraajerwie lang leeft, alles heeft
wae et langste vaech èsnen aadstraajerwie het laast lacht, sterft vrolijk
wae et tinnes nie kan keire, zallet ook nërges leirewie met zijn thuis geen vrede vindt, vindt die nergens
wae get wilt doen vènt altijd get, wae niks wilt doen hèt altijd autvlèchteluie zweet is gauw gereed
wae goed zen aete knabbelt, zal zich nie rap verslikkedenk alvoor je doende bent, opdat je aldoende niet meer denken moet
wae het kotste bij de stoeëf zit, vielt de meeste wermteje haalt je voordeel met dicht bij de bron te zitten
wae kak hèt, moet zich boekeje kunt niet eeuwig blijven uitstellen
wae mèt ê kèt sjieëp mètlëp, zal dèk èn ne stront traejëals je slaafs een groep(ering) volgt, zal je dikwijls schade ondervinden
wae mèt ë te graut més wilt snaaje, moet toch mér zën vingers maajëdoe alleen zaken die je aankan
wae métte graute hon wilt métzeeke, moet zen paut haug genoeg konne oplichteals je niet veel geld hebt, moet je niet de grote piet gaan uithangen
wae ne gek traut vër de drek, verlies de drek en hilt de gekwie een gek huwt voor de grond, verliest de grond maar houdt de gek
wae niks mankiwie mankeer niets
wae on de waeg timmert, hèt viël bekiekswie in de openbaarheid moet werken, krijgt noal eens commentaar
wae te hêl wilt lope, vult op zën maulwees nooit overmoedig !
wae tieëge de wènd èn wilt spaaje, kraajg alles trèg èn zën eege smoelwie tegen alles en iedereen wil vechten, zal het zelf moeten voelen
wae van gevaor hilt, ént gevaor viltrij nooit sneller kan je engelbewaarder kan vliegen
wae wènd zaet, zal stürm oogsteals je uien vindt in je eten, is de kans groot op hevige winden
wae wieët waaj dat nog drêt en wêtdaar gaan we nooit nog het fijne van weten
wae wilt mën eks-vroo nogoud speelgoed schenk je weg aan liefdadigheid
wae zen naos sjojt, sjojt zen heil gezichwie zijn familie te schande is, schaadt ook zichzelf
wae zich op ijs begif, kan autsjampewie altijd op zijn tenen moet lopen, staat niet stevig in zijn schoenen
waer en vrolaaj konste nie veraandrevrouwen zijn er om van te houden, niet om te begrijpen
waer en vrolaaj zin aeve ambetant : onvërspelbaor en veraandërlëkhet weer en de vrouwen zijn gelijk : onvoorspelbaar en snel veranderend
wanne kaolesjijterwat een kakmadam
was haaj goënswat gebeurt hier allemaal
wasse waaj de sjampëljoengssnel groeien
waste snaachs vénds, bringste smörges al tréghou je ogen goed open als het om vrouwen gaat
wat daaj èn hërre kop hèt, hèt ze nie èn hër Ko...haar wil is wet
wat de heire waajzë (bevelen), moettë de knaechtë mér praajzëde groten beslissen wanneer de kleintjes mogen pissen
wat dinks teal een gedacht
wat ë gedoegwat een bedoening
wat ë gedoeg vër ne nikszo'n opstand voor iets van niks
wat e gekoet!wat een getreuzel!
wat ë gesjroemp !wat zit hier toch maar te schuren
wat e gesjroevël !zit eens wat stil !
wat e gezeekwat een gezever, getreuzel
wat e gezeel mèt daaj vëliesje moet nog al sleuren met je handtas
wat ë kënon !die vrouw heeft een dikke poep
wat ë kleen këmienëpiskë bèste toch mér !wat een klein, klein kleutertje ben je toch maar !
wat e poeppemiekeschattig meisje
wat een rëzënaosëwat een overleg
wat een roeaachwat een bedoening
wat ën dikke pensbeiswat een egoïst
wat èn Mieët nie vult, ès doeër april nog wol gewuldhetgeen in maart niet valt, neemt april gewillig over
wat hëbste toch mér op zën praajwat scheelt je toch maar !
wat konste toch zaoge, zaag te boer, en hae braach zën vroo nog ë pak plankevrouw, wat kan je toch zagen, zei de boer, en hij bezorgde haar nog een pakje planken
wat kraajgste van michde rekening, aub
wat lèt tichwat houd je tegen
wat nau gezoengeik weet me geen raad meer !
wat nie ès, kan nog koëmeje weet maar nooit !
wat sjilteris er iets niet in orde
wat stees te doeë te hampëlewat ben je daar aan 't prutsen
wat tinks tich wolhoe haal je het in je hoofd
wat vër iets ès datdat ken ik niet
wat vër nen aajl bès tichdommerik !
wat ziet më loddërëg oog !wat zie ik daar
wat zoo daaj wir èn hër krollen hëbbewat zou die weer in haar schild voeren
watte kop vergit, moete de been besnietevergeten is bekopen
watter èn de kalder hëbbeeen broek met (te) korte pijpen dragen
watter èn zene kalder hübbeeen veel te korte broek aanhebben
watvër toere zin dat !welke streken haal je nu toch maar uit!
weinig wol mér waol vieël lëwaet, zaag te boer, en hae sjoeër zë vêrkeveel gescheer maar weinig wol
welkom, wenei vertrékste?bezoek brengt altijd vreugde : oftewel bij het komen, oftewel bij het gaan
Wendieke kende hij ook niet goedde advocaat wist niet meer van wanten
wënei hülste op !stop eens !
werm en kaad bloeëzëtegenstrijdige standpunten innemen
werm erm, mér niks èn den dermbluffen met zijn kleding, maar ten koste van eten
werm tërtèsse !slaap lekker !
werm trèn zittezijn schaapjes op het droge hebben
wêrmen êrm, dinne dêrmgoed gekleed ten koste van minder eten
wie graajzër, wie waajzërhoe grijzer (ouder) hoe wijzer
wie klunnër ët baoske, wie grutter den hondmeer aanzien willen krijgen met allerlei middelen
wie langer daste getraud bès, wie liever daste zenen hond zieseen hond is een getrouw dier
wie laoter opten oëved, wie sjünner de laajDes te later de avond, des te mooier volk
wie leiger de gees, wie blauter de beesholle vaten klinken het hardst
wie mei daste èn ne stront riers, wie mei dattër geet stinkegesloten potjes laat je best toe
wie rosser het daok, wie naotër de kalderkijk een rosse vrouw !
wieëtë wie laot 't èstenminste een donderpreek kunnen verwachten
Wiëste bau mën vroo hërre ëlëstik van hër brikske ët meeste spant Rond mëne pols!dat maakt het juist spannend
wiëte wie laot ët èsweten wat je misdaan hebt en dat een geode straf gaat volgen
wievieël kump dathoeveel kost dat
wijd hieën zinbijna dood zijn
wijd hiën zinbijna dood zijn
wijd tër noë tau zinzat zijn -oud en versleten zijn
wilste mesjin zen waor te koop aonbiejewaarom heb je je bloesje zo ver openhangen
wilste zen paut es zèttewil je dit papier eens ondertekenen
wiltet èn juli nie heete, dan zulste èn augustes wol zweetegeeft begin juli regen, dan valt de ganse maakt tegen
wimpëlemet iets bluffen (door opvallend er mee bezig te zijn)
wit spierblondine
wo aad en versliëte ès, moet noë ët stort, zaag te boer, en hae goejde ze vrooke èn de vaulbakwat oud en versleten is, moet naar het stort, zei de boer, en hij gooide zijn vrouwke in de vuilbak
wo hëbs tich toch mér op zën praajwat heb je toch maar aan de hand
wo lengs zene mond aofhink, ès oo spijtig!je hebt maar éénmaal de kans en het wil niet lukken
wo lèt tichwat houdt je tegen
wo ne poespaswat een omslachtig gedoe
wo ne zak hëbste toch mér aoëndat kostuum past je niet !
wo nen oremus vër zau n habbekratswat een uitleg voor een simpele zaak
wo steet mich nog ammel vër de dieërwat staat me nog allemaal te wachten
wô zits te nauw wir aut te spaukewat ben je nu weer bezig
wo zitste doë te niksewaarom doe je niets
wo zitste toch mèr te baozëlëje bent weer aan het zeveren (bazelen), onzin aan 't uitkramen
wo zitste toch mèr te haspelewat doe je toch zo onhandig
woej ( oui !), mëne poej !jazeker !
woste nau hëbs, hëbste gehad !leef vandaag, morgen is het misschien te laat
woste nie kins, konste nie waardiërewie nooit tijd heeft, kan er ook niets mee aanvangen
woste zèks, bèste zelf!woorden typeren de spreker!
wot de kop vergit, moete de been besnieteals je niet goed oplet, heb je dubbel werk
Wot hëb ich nau toch mër ammel on mene tram (Fiets) wat heb ik nu toch maar aan de hand
wot hübbech nau on mene tramwat heb ik nu aan mijn fiets hangen
wot hübste toch mër op zen knieëkwat is er eigenlijk aan de hand
wot hübste toch mèr op zen praajwat mankeert jou eigenlijk
wot nen èngebeelde (zak) dat is een verwaande kerel
wot reik ich haaj toch mërje gulp staat open
wrijf ès goed dër zen oogekijk eens goed
ürges èn tiëge geaeteteveel van iets gegeten
ürges op vlasseergens op loeren
ürges zen naos tëssestaekezich ergens mee bemoeien
z¨ne stieël èn de verkeirde bossël staekemet de verkeerde vrouw trouwen
zaad op zene stat lèggevangen
zaag mich dat mèr ës iemëd !wist ik het maar !
zaat (etig) dierheel duur
zal et gon, jaaaheleba
zal het goën, javervelend mens toch
zal ich ze bikske èns oëpe doen?zullen we eens uit de biecht klappen?
zaot gezaach mèr nichter gedaachachter zatte praat steekt soms veel denkwerk
zaote vrolaaj zin waaj ingele ènt bedbier is betrouwbaarder als vrouwen : open en ééntje en je bent gegarandeerd de eerste
zau bèn ich nie grautgebraachzo ben ik niet opgevoed
zau blif me mins aoën de waggëlzo blijf je altijd wat in beweging
zau ë waer ès gee waer !zulk weer is helemaal geen weer !
zau een vroo moet nog geboeërë wieënehoren, zien en zwijgen
zau en zau!ongeveer
zau èsset en nie aanesgeen discussie mogelijk!
zau geraok ich ter ook, zaagte boer, en hae riëd op ze vèrke noë de kürkroeien met de riemen die je hebt
zau konste lang aoën de gang blijvetreuzel zo niet !
zau krieëgter ze breidsje nauts gebakkede bakker bakte er niets van
zau maug ich het heireblij dat je dat ook zo ziet
zau mèr get aut zën botte sloeëniets uit zijn nek kletsen
zau mèr get aut zën botte sloeënonzin vertellen
zau mèr get autzen botte howezeveren
zau mér get traut flatsëlosse praat vertellen
zau ne graute siggëlèr hëb ich nog nauts gezienwat ben je toch een sukkelaar
zau smijte ze de kiëning zen haase ookgeven en niet gooien!
zau tèsse oos tweië gezaachlaten we er geen doekjes omdoen
zau zin ver nie getraudzo gaat de balon niet op
zau zin ver nie getrauwddaar ben ik het oneens mee
zau zin vër nie getrouddat is niet volgens de afspraak
zau zin ver nie getrouwddat is niet zoals afgesproken
zau zin ver nie getrouwdzo zijn we niet overeengekomen
zaumér aut zëne nak kwatsjepraten zonder kennis van zaken
zaumèr èn zene sjaut gegojt gekriëgeverkregen zonder er iets te hebben moeten voor doen
zaumér get aut zen Kl....slonzwansen
zaumér ne slaog traut slongissen
zaumèr oppet haus koeëme valleonverwacht bezoek
zaupe halviert ze laeve mèr de zies dobbel zoeviëlik ben maar 50 geworden maar heb er 100 geleefd
zaupe waaj ne tempeliergoed doordrinken
zaupe waaj nen aae tempelierveel drinken
zaupe waajne tempelieroverdadig drinken
zë bakkës aofspieëleheel veel praten
ze bakkes goed aofspiëlegroot lawaai maken
ze bakkës haagezijn mond dichthouden
ze bedeen -mèteen- doende billen dichtknijpen- schrik hebben
ze besjitter eege nèszij maakt haar eigen gezin ten schande
ze bezaske bijéén sjaare ént aoftrappehet boeltje bijeen scharrelen en wegwezen
zë bikske te baute goënméér doen of zeggen dan juridisch of moreel toegestaan is
ze boeltsjë bijeensjaareinpakken en wegwezen
ze breidsje ès gebakkeje bent 'binnen'
ze brikske werm maokeop zijn billen tikken
ze daudvonnes teekene'n huwakte ondertekenen
ze ès aauteindëlëk tër vandoër, zë ès te voër op, ze hèt hër biezë gepakmijn vrouw is er vanonder
zë ès morkëzielëg op hër eegezij is helemaal alleen
ze ès raud moes ont koeëkemijn vrouw is ongesteld
zë ès vieël te onnèttig vër te leirëzij is veel te lui om te studeren
ze ès wir zauze is weer in verwachting
ze geet wir opte zjoeggelze gaat weer eens op stap
ze geld plassiëregeld beleggen
ze gevoeg doennaar de grote WC gaan
ze gezaoch mich mich mën aure autik heb genoeg van je praatjes
ze gezich steet op aonwaer !ben je kwaad
ze gezich steet op onwaereseffens breekt de hel los
zë gëzich strijkeeven lachen
ze goeng aut waaj e kaeskeze stierf zachtjes aan
ze gon het get oplappe mèt e pekske geldde confectie-industrie wil er een mouw aanpassen
ze gon stilaon de boot ènde dokwerkers zitten in de put
ze hëbbe de hiemëlslauze oeëpe gezattehet regent dat het giet
ze hëbbe gë-erfze kregen een kindje
ze hëbbe mich goed èngezaate (èngepaeperd) ze hebben me goed liggen gehad
ze hëbbe ter nie stil gezaeteer is hard gewerkt
ze hëbbën ëm ne lëlëkë tand getrokkëhij heeft een groot verlies te verduren
ze hëbbenet doë grêlleg begojtze hebben het er heel bruin gebakken
ze hèt geen zittende K.zij is ongeduldig
ze hèt ne nauwe aonhaagerze heeft weer een nieuwe aanbidder
ze hètten dikke K., mér ze zitter nie métdat ze wat dik is, stoort haar niet
ze hoch het wir nie èn hër krolleze had er weer geen goesting in, het ging niet
ze hoch mich verlèdze had me met mooie voorstellen liggen
ze hoelen em vër de gekde visser werd met een kluitje in het riet gestuurd
ze howe en slon, soëves ès alles gedoneen vrouw kan zeker haar mannetje staan, als ze wil
ze hübbe de slauze wir oëpegezathet regent pijpestelen
ze hübbe geen broek mei on hun Kde crisis heeft de herenmode de das omgedaan
ze kaeske ès autgebloëzehij is dood
ze kammezolleke autdoendoodgaan
ze kappetaol besjermezijn handen ter bescherming voor zijn ding houden
ze kies eer vër hër geldals een bij naar huis toe vlucht, hangt er regen in de lucht
ze kniepeschrik hebben
ze konne baeter van mich kalle as van mich aetelaat ze maar over me praten, dat is beterkoop dan ze in kost te hebben
ze konne baeter van mich kalle dan van mich aeteachterklap raakt me niet
ze konne baeter van mich kalle, dan van mich aeteroddels raken me niet
ze konne baeter zen zaeg aofpikke, dan zen pik aofzaegeopgepast met een zagevent!
ze kraud versjiete vür nikszich voor niets moe maken
ze krieëg ët wir ës èn hër krollehet speelde haar weer eens parten
ze krijge hieën van de zörgede boeren zien af als de beesten
ze krijge ter de krelkeszeek vande dokters worden er ziek van
ze kump nau en dan ës loere tèsse de wolkede zon komt nu en dan piepen
ze laeve te grabbel goejealles open en bloot vertellen
ze laeve verknojëzichzelf in de vernieling brengen
ze lempke geet stilaoën authij is moe
ze lëp op her leste beenze gaat binnenkort bevallen
zë lèstë kaeskë autbloëzëdoodgaan
ze lidsje ès autgezoengehet is met je gedaan
ze lidsje ès autgezoengede pret is uit
ze lik wir mèt hër fleet blautze ligt daar weer (te zonnebaden) zonder iets bedekt te zijn
ze lot effe stoom aofde kokkin haalt de druk van de pan
ze maug ëm van mich hëbbeze krijgt hem, gratis en voor niets
zë mès (wattër) nie konne maokestoringen in zijn darmen (nieren / blaas) hebben
ze mès of watter nimei konne maokegeen stoelgang of water meer kunnen maken
Ze moete de traajn trèg oppet spoeër krijgeDe spoorwegen zijn het spoor volledig bijster
zë naomkaetsjë aofgaevelaten aanvoelen wie je echt bent
ze nie alle vaajf oppen raaj hëbbegek zijn
ze pakden em met zen banaande bananenhandelaar is de pisang
zë peitsjë lichteeen plasje maken
ze pekske bijeensjaarehet aftrappen
ze pêkske maokedoodgaan
ze pètsje koeëk ieëver!hij is kwaad
ze plekske èn den hiemel verdiend hëbbe'n goede beloning waard zijn
ze raaje mekan vër niksde wielrenners komen niet meer rond met hun loon
ze sjieëp ès ont zinkede reder raakt aan lager wal
ze sjieëp ès ont zinkede schipper is aan lager wal geraakt
ze sjoeën on de naogel hangestoppen met voetballen
ze sjoeëreniets doen
ze sjoerelui zijn
ze smore n hennege segaarvoor de tabaksverkopers gaat de pijp uit
ze sondes gezich opzétteweer lachen
ze sondes gezich opzèttezijn mooiste lach bovenhalen
ze stoek mich de ooge autde juweliersvrouw schitterde door haar aanwezigheid
ze stoën bek aon bekze gaan vechten
ze stüp sloegte dürde psycholoog begon te flippen
zë vel sjraepehuidbeschadiging oplopen door aanraking met scherp voorwerp
ze vier brand oppe leig pitsjede bakker ziet er geen brood meer in
ze vierkant tron vaegezich er niets van aantrekken
ze wasse mich nie op mene rëgzo gemakkelijk verdien ik ze niet
ze wasse mich nie opte règje moet het geld zomaar niet te grabbel gooien
ze wiëdsje plassiëreeen woordje meepraten
ze wiëdsje plassiërezijn zeg doen
ze wis van toete noch bloeëzede airhostess kwam uit de lucht vallen
ze wor autter laud geslaogeze was de kluts kwijt
ze wor èn hër elementzij was goed op dreef
ze wor wir èn hër elementde weervrouw maakte het mooie weer
ze wos ferm én hër K. gebieëtezij was terdege geïrriteerd
ze zien vliegepijn hebben
ze zin al on os begonne!die van mijn jaren sterven nogal
ze zin autgeranzjieërdde NMBS is het spoor bijster
zë zin ech op mich aut, zë zin mich aoënt zikkëze hebben het op mij gemunt
ze zin mich on me laer ont gon!ze zijn me op kosten aan 't jagen
ze zin op sterve noë daudde funeraria delven hun eigen graf
ze zin van e ziëveste knoopskoetdat is nog verre familie
ze zin wir één aoênt oplojeer komt weer een flinke bui aan
ze zin wir één aon het oplojede lucht is dicht aan het trekken
ze zitte mètte blètse ende sjraepede autofabriek heeft er helemaal geen lak aan
zeek nau de lamp aut!asjemenou!
zèg et èns ént vlaomszeg het in gewone boerentaal
zèg, haaj woenen ook minsehallo, je moet wel overal poetsen
zèg, ich kan nie heksë !ik kan niet vliegen, hé !
zèk ët mich, dan zèg ich ët tichals jij het niet weet, hoe zou ik het dan kunnen weten
zelf get èneentoemmëlezelf wat in elkaar flansen
zelfs ë lëlëk vèrke hèt e krullëke èn zëne statiedereen heeft wel iets om fier op te zijn
zen aure autkiëterebeter luisteren!
zën aurë loëtë autkiëtërëbeter gaan luisteren
zen aure spitsescherp luisteren
zën aure zin verstop!je luistert niet!
zên batse sjoeërezich gemakkelijk van iets afmaken
zën baunë te week leggenwedden op iets / iemand
zen baune trop te weeke lèggeer op wedden
zën been nie waajër autstaeke dan ze bèd lank èsde tering naar de nering zetten
zën been onder zën k....autlopezich erg inspannen
zen been vanonder zen K. lopeiemand achterna lopen (uit verliefdheid)
zen bieze pakkeop de loop gaan
zen binkes ès autgojeeen stapje in de wereld zetten
zen bobin ès aofhij gaat sterven
zën bobin ès aofzijn liedje is uitgezongen (dood of moe)
zën botte traoën vaegezich er niets van aan trekken
zën botte troën vaegezich er niets van aantrekken
zen broek ès op vekansezijn broekskruis hangt wat laag
zen broek sjieëreverlies lijden
zen broek sjiëreverlies maken
zën broek vilt ëm authij is broodmager
zen broek wor duidelëk te kotde kelner had water in zijn kelder
zën daoge zin aoënt kottehij heeft niet lang meer te leven
zen daus oëpe zètteeen windje laten
zen dieër steet nog oëpe, verwaachste nog bezikwaarom staat je broek nog wagenwijd open?
zën eege baune doppëzijn plan trekken
zen eege bezeekezichzelf nadeel berokkenen
zën eege bëzeekezichzelf tekort doen
zen eege de koëd ümdoenin zijn eigen vingers snijden
zën eege get aon de hand doenzelfmoord plegen
zen eege kloeteje in je eigen vinger snijden
zen eege konne verdraogemet zichzelf overweg kunnen
zen eege n ploem énzen K...staekezichzelf bewieroken
zen eege nès besjijtezijn eigen familie ten schande maken
zën eege on de kop konne sloeënspijt hebben van een misslag
zen eege onder de viet loopeniet weten hoe zijn tijd om te brengen
zën eege onder de viet lopezich dood vervelen
zen eege pëtsje koeêkezijn plan trekken
zën eege pètsje koeëkezelf zijn plan kunnen trekken
zen eege raute èngojezichzelf schade toebrengen
zën eege rauten èngoejehet voor zichzelf bederven
zen eege rauten èngojezichzelf schade berokkenen
zen eege sjraepe'n schuurwonde oplopen
zën eege tieëge koeëmevermoeid geraken
zën eege vërbei lopete hard van stapel lopen
zën eege vërbij lopemeer of gewichtiger doen dan je normaal doet of aankunt -de grote jan willen uithangen
zën eege versjieëtezich verschrikken
zen eege zweet nie wille reikeliever lui dan moe
zën eegskës blinkehij is heel blij
zen eer nie allemaol èn dezelfde kürf leggegeen risico nemen!
zen erm lotten hangemismoedig zijn
zën erte aut hëbbehet verbrod hebben (bij iemand)
zên fikke verbranneer bekaaid vanaf komen
zën fikke verbranne aoën kaad wattererg voorzichtig met iets omgaan
zën gal autkotsezeggen wat op zijn lever ligt
zen gal autspaajevan zich afbijten
zen gal autspaajezeggen wat op de lever ligt
zen haan (hèndsjes) verbrannezich op iets verkijken
zen haan bènnëstebaute ston hëbbeonhandig zijn
zen haan ston aesteviërhij is erg onhandig
zen haan ter van aofhaageer niet aan beginnen
zen haan verkeird hübbe stononhandig, lui zijn
zën hat (kas) opfraete van spijt en sjangëringvan spijt en woede vergaan
zen hat autze lijf braoke (kotse) vreselijk overgeven
zen hat ophaolezich ontspannen
zën hat ophaoleplezier maken
zen hauswerk goed maokealles goed natellen
zën heil hebben en haageal je bezittingen
zën heil kegël versjieëtezijn weinige kansen vergooien
zën heil kegël versjietealles al geprobeerd hebben
zen heile autbêmmel te grabbel gojeuwe hele oremus vertellen
zën hendsje (haan) autstaekëbédelen, (iets gratis) aannemen
zen hoër goeng raechop stoënhij verschrok zich
zën humme autdoen vër daste daud bèsalles al weggeven voordat je dood bent
zen ieërappel aofsjèddeplassen (ww)
zën ieërappel goën aofsjèddegaan plassen
zën ieërappel koeëmen al autje hebt gaten in je sokken
zën ieërappel koeëmen autje hebt een gat in je kous
zen iërappel aofsjöddepissen
zen iërappel gon aofsjèddegaan pissen
zen iërappel koëme al auter staan grote gaten in zijn sokken
zën k... lichteopstaan, iets gaan doen
zen K... troën vaegezijn voeten er aan vegen
zën k.....ti