Munsterbilzen - Minsters

Dialecten > Limburg (BE) > Munsterbilzen - Minsters

Munsterbilzen - Minsters bevat 6990 gezegden, 10905 woorden en 46 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

6990 gezegden

'n afstraffing krijgenniët.... mots krijge
'n avondje stappenne naach dürzakke
'n beetje verderget waajer
'n blunder begaanne oëlefant sjiete
'n broodmager meisjene sprinkhaon
'n depressie hebbenon de grond zitte
'n depressie hebbentronder dooir gon
'n dikke nek hebbenn'n dikke nak höbbe
'n dutje doeneffe knikke
'n eigenaardig ventjee raar menneke
'n flinke rammeling gevenës goed aoftroeve
'n flinke trap gevenonner zen fiaul stampe
'n garve graangewas rechtop plaatsen door hem stevig op de grond te stuiken (in een groepje)ne sjoof staukë
'n goed pak rammel krijgensmaer krijge
'n goede beloning waard zijnze plekske èn den hiemel verdiend hëbbe
'n grote fout makenne kieëmël sjieëtë
'n grote mond hebbene graut bakkes höbbe
'n grote mond opzettene graute toet hëbbe
'n handje gevenë pollëke of 'n hendsje gaeve
'n handtekening plaatsenne krabbel zètte
'n hekel hebben aan ietsdat hink m'n kloete out
'n huwakte ondertekenenze daudvonnes teekene
'n kater hebbenhoërpaajn hëbbe
'n kater hebbennen hoote kop hëbbe
'n knap meisjeen hênneg kénd
'n koele tantene zjënderm
'n kogel in zijn lijf schietenlaud èn zen praaj jaoge
'n koprol doenkokele
'n kortere weg nemenbènnedoeër goën
'n laagje verf aanbrengene koesjke lègge
'n mal figuur slaanterbij stoeën waaj sjëppëgek
'n nietsnutne jan kis-mën-Kl....
'n nors gezicht opzettenn raar snoet trëkke
'n peer of wafel opzijn smoelkrijgenen paer of waffel op zen fassaat krijge
'n scheettès ne klink enne klank, ne stink en ne stank, ën zievering vër de derm, ent mok te broek werm...
'n schuurwonde oplopenzen eege sjraepe
'n stuk in zijn kraag drinkenzich e stëk èn zëne gielës drinke
'n tegenvallereen striep doeër de raekëning
'n tijdje geledenn poeës gelieje
'n valling opdoenfleires op zene nak haole
'n valling rapenne kaa opsjaare
'n verkoudheid opdoenn goej klets opraope
'n verwend persoone stëk stront
'n vrouw is 't enige geschenk dat zichzelf verpaktnog get lempkes en tès zjus ne kieësboom
'n windje latenéne loëte vliege
'n zachtaardig persoon'n zok van ne mins
's avond geld met hopen, 's morgens geen om brood te kopensoëves bier mèt de maach, smërges watter aut de graach
's avonds bieren uit een kan, 's morgens water met een Dafalgansoeëvës bier mètte maach, smërgës watter aut de graach
's zondags heb ik meer eetlust dan in de weeksondes hüb ich mei appeteit as swerdes
't aftrappenzën vasse draeë
't een tijdje kunnen uithoudent lang autzinge
't ergste is voorbijtstink nimei, mër treik nog sterk
't gaat goed vooruitder zit poejer èn
't gaat nooit meer goed komentgeloof ès noeë de botte
't hebben zitten!'t zeel onhëbbe
't hoeft niet zo precies !t kump zoe na nie !
't is al zo een ouderwets typeer hèt nog mètte hondskaar gerieje
't is al zo'n miserabel klein huisjetès al zau e miseraobel kleen kraupkietsje
't is allemaal niet goed verdeeld in deze wereldden ene sjaert zën sjiëp, den aandere zën vêrke
't is altijd hetzelfde liedjetkump wir oppet zelfste nieêr
't is definitief voorbij, afgelopentès amen en aut
't is een bandietdasse zwaur geval
't is een echte deugnietdae doog vër geen hoër
't is een nietsnutdas ne Jan men kloete
't is ermee gedaant geloof ès noeë de K.
't is heel ergtès terriebel
't is hier wat donkerich zien nie wot ich zèg
't is hoe je het bezietda snaajt on twei kante
't is in ordedas èn de sjëkosj
't is in ordetès èn de sëkosj
't is maar dat je het weet en onthoudtdat wol ich gezaag hëbbe
't is mislukttès noë de botte
't is niet altijd gemakkelijk in 't leventés nie altijd 'kom bozjoer'
't is niet gemakkelijkdas gene kattepis
't is niet waar, zeker !da besteet (nie) !
't is niet zoals het hoorttès den umgekeirde werd
't is om zeepët geloof ès noeë de botte
't is ondraaglijk warmde mèsje valle vant daok
't is pas gebeurd (nog vers)das nog heil viës
't is precies een braaf manneketès zjus ne kaurknaop
't is toch niet waar, zekerda besteet !
't is toch niet waar, zeker !dat meinste toch nie !
't is vel over het beende kons zen knieëk tëlle
't is weer bijgelegdtès wir koek en ee
't is weer nipt!tès wir e spannerke
't kan me niets schelenda kan mich nie boemme
't kan niet op!tès mich ammel get (zaag Bet, en ze hoch twei jing on één T)!
't komt niet zo nauwtkump zoe naa nie
't kon veel ergerdas nog gee been gebroeëke
't moet niet heel juist zijn't stik(kump) nie zoe na
't op zijn heupen krijgende vliegende sjijt krijge
't opgeventer zene kop bij niërlègge
't regent keihardtraengert tottet zeek
't regent overvloedigtraengert tottet verrék
't stonk er ergdoë hoeng mich ne verdaachte loch
't vuur aan 't lont stekende boel onne gank zètte
't was bomvol't zoeg zwat vant volk
't wordt hoogtijd dat de confectie-industrie er een mauw aan pastde mot zitter goed èn!
't zijn alleen dommeriken die werkenMoetekes (=jonge kalveren, zonder ondervinding) stoën èn de stal, mér kaaver lope ieëveral
't zit er weer tegentès wir groemëlës
(hard) vallenne (ferme) pos pakke
(n)ooit !èn de kieëzentijd
(oud gebruik dat koppels die kerkelijke trouw beloofden werden omgeroepen op de preekstoelvan de prieëkstoel donnëre
(te) lange haren hebbensjoeëpswol op zënë kop hëbbe
aan de lopende bandzonner getrentel
aan de lopende bandoên één oën
aan die heb je niets te zeggendoë ès gee lievemoederen aon
aan dovemansoren sprekentiëge de mier kalle
aan een lief komenvan stroeët geraoke
aan één stuk doortiëge de klippen op
aan het kortste eind trekkenon de pin zauke
aan het uiterlijk zie je niet steeds of iemand slim of dom is.de hoes geen mëlk te gaeve, vër ën koe te zin
aan het werk gaanzën mauwë opstreepë
aan het werk!ve zullen ter mèr ës aon beginne, zaach den haon tieëge zën hinne
aan iedereen mankeert wel watielke gek hèt ze gebrek
aan iemand zitten te 'plukken'aoën iemëd zittë te foeëmëlë
aan iets een draai gevenne zwoenk on get gaeve
aan klagers geen noodboeren en vêrkë wieëne al knorrend vèt
aan tafel gaanon de krib koeëme
aan tafel komennöë de krup / troëg gon
aan tafel moet je zwijgenaetë en maul tau
aan u de beslissingde hübs et vër et zègge
aan u de keuze !de zèks mér waajsët hëbbe wilts
aan verdachte zaken doe ik niet meedat steed nie èn mëne kattekismës
aan weerszijden van de wegvan wieëskante van de stroeët
aan zijn eigen lot overlatenén zen eege vèt lotte stoëve
aan zijn neus peuterenèn zen naos kiëtere
aangewezen op een ander of op jezelfop iemed aongewiëze zin of op z' n eege
aanhoudendtieëge de klippen op
aanpassen aan de omstandighedenvan de naud n dieëg maoke
aartsdomzoe loemp asset aaterste vannen koe
aartslelijke vrouwsjaun van weid, mèr wijd van sjaun
aarzelenzich èn zen baod dabbe
ABN pratenopte ladder kalle
ABN sprekenOpte laetter kalle
abortus plegenlotte aofhaole
accepteer wie je bent, vergeet wie je dacht te zijnde bès waeste bès!
ach, zo zit dat in mekaar!oei, doë likten hond gebonne
achteloos, zomaarvër zen aevevieël
Achter 'Huis Gregoor' had de schutterij van Eik haar schietstand, tussen de kersenbomen.Aater Haarieke van de Knaajnkes on de bêm èn Eek hoch de Sjutteraaj van Eek hunne boom ston, tësse de kiëzebeem
achter de meisjes (en hun muisjes) aanzittenmaajskës vangë ènt doenkël
achter de meisjes lopenaater de mètskes kétse
achter iemands veren zittenaater iemed zen vasse zitte
achter iemands veren zitteniemes op zene kop zitte
achter iets blijven hangen met een voetzich verstoebbele
achter je rug fig.)aste zën k....gedraed hëbs
achter uwe rug wordt toch geroddeldde hoes nie iëver zen eege te kalle, de aander doen dat wol aste zene rëg gedrèd hübs
achter zatte praat steekt soms veel denkwerkzaot gezaach mèr nichter gedaach
achter zijn rug ging het vlug anders dan...hae hoch nog nie tegoej zen K. gedraed of....
achterdochtig persoonongeleevege tomas
achterklap raakt me nietze konne baeter van mich kalle dan van mich aete
achterna zittenopte vasse zitte
achterop gaan `zitten`pieëdsje raaje
achterover vallen van verbazingaaterieëver tomële van piere alternaose
aet zene troeëg auteet je teljoor leeg
afdruipent aoftrappe mètte stat tësse de been
afgaan als een gieteraoën de pin lekkë
afgeborsteld en geschminktaofgelêk en gebloenkë
afgedankt wordende zak krijge
afgematzoe slap assen sjëttelvod
afgrijselijktot het nimei sjaun ès
afgrijselijk vuilte vaul vër métten tang aoën te riere
afgunstig makende ooge autstaeke
afgunstig zijngrien kieëke
aflopen als een wekkerkallë waaj ën appelwijf
afscheid (zwaaien als bye-bye)baaj baaj, zwaaj zwaaj
afval en prullen moeten in de vuilbakaaë brol, zaagte boer, èn hae goejde ze wijf ènde vaulbak
afwachten (tot iemand anders het oplost) de kat autte boom kieke
afwachten is de boodschapvë zulle zien, zaag te blinne
afwassende sjèttëlë doen
afwisseling is goedveraandring van spaajs deed aete
afzienzën pieringe zien
afzien van de kou -ineenkrimpen-krimpe van de kaa
afzien van de warmtet ès puffe geboeëze
aha, je weet het toch !doeë zèksët !!!
al een gedachtwat dinks te
al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar welalle foetelkes koëmen aut, al bringen et de kraeë noë baute
al heb je gelijk, toch moet je luisteren...de höbs graut gelijk, mèr zwijge moeste
al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!Foetëlkës koeëme altijd aut!
al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar welal bringe de kraeën het aut
al je bezittingenzën heil hebben en haage
al pratend iets proberen te achterhalenaater get zitte te roeëchële
al vermoord je mij, ik verklap het toch nooital deeste mich daud, ich zèchet toch naut
al weten hoe laat het is (een bestraffing verwachten)de klok al heire loje
al zijn hebben en houdenden heile sante boetik
al zijn miserie in 't openbaar vertellenzene vaule was authange
alcohol maakt weer slap wat viagra overeind kreegde kons wir van viëraof aon beginne
alertop zene kivif
alhoewel hij gebrekkig is, was hij toch altijd bezignoëvenant datter makkementëg ès, worter altijd ollëg
alle aandacht vragende graute troem slon
alle fouten uit het verleden wissenmèt ën zievër laaj beginne
alle gekheden op een stokjekloeteraaj
alle gekheid op een stokjeèn alle gekkighèts
alle gij !gank voert (aon)
allé gij !vërrèk nau toch
alle gij!amaaj mën botte
alle mannen zijn hetzelfde (als hun vrouw er niet bij is)ènt doenkel zin alle kaoters zwat
alle middelen zijn goed om je doel te bereikenroeje mètte rieme daajste hëbs
alle moeite voor niets!!!hae ès noë Rome gewès mér hètte Paus nie gezien
alle mogelijke eisen stellenviël nauten op zëne zank hëbbe
alle mogelijke inspanningen doenalle moeite van de werd doen
alle mogelijke moeite doende kèntsjës tër van aof lope
alle watertjes doorzwemmen, alles weten / kennenvan alle mérte taus zin
alle zegen komt van bovenraenger, raengerdrüpke, val mèr op me küpke, val mèr opte grond, raener ès gezond (kinderliedje)
alle zegen komt van bovende gebroje hinne valle autte loch
alle zorgen verdwijnen als de zon weer gaat schijnende moes nie altijd zik zin vür baeter te wiëne
alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houdenalléén ne graute hond kan twei nèstë werm haage
alleen maar miserie en kwaadmakerijniks dan mesieëre en sjangering
alleenstaande zoekt zittend beroepvan lang ston konste wottel sjiete
alles (de ganse boel)den heile santekroeëm (santeboetik)
alles (te) snel vergetenne kop waaj een zaajbaor hëbbë
alles aannemenniks aofslon behaave vliege
alles achterlatenzen sjiëpe aater zich verbranne
alles afwerkentot onnet gaetsje
alles al geprobeerd hebbenzën heil kegël versjiete
alles al uitgeprobeerd hebbenon et einde van ze latijn zin
alles al weggeven voordat je dood bentzën humme autdoen vër daste daud bès
alles bijeen genomentéén bij ët aander
alles durven zonder schroomnog gee bittëke verlaege zin
alles er aan verliezentër kop en k...aoën ènsjiete
alles er uit halenal trautpitse
alles er uit halentonderste autte kan haole
alles goed bekijken (om er zijn voordeel mee te halen)zën ooge goed de kos gaeve
alles goed bestuderenzen ooge goed de kos gaeve
alles goed bezienzen ooge goed de kos gaeve
alles goed natellenzen hauswerk goed maoke
alles groeit geweldig snelde heirs et graos wasse
alles heeft een keerzijdegeen rauze zonder dieën
alles heeft zijn doele vieëgelke moet fleete, mèr doevür moet een fleet nog nie voeëgele
alles heeft zijn tijd nodigAoke en Keule zin ook nie gemok op ene daog
alles heeft zijn waardee knepke ès geld en e spier stroj ès mès
alles is het proberen waardnie gesjoeëte ès altijd mis
alles is relatiefde moes alles mèt ë bitsje zaat pakkë
alles kan nog gebeurende wondere zin de werd nog nie aut
alles loopt gesmeerdich hüb gee klaoge
alles met interesse en vooral ongeloof bekijkenzën ooge autkieke
alles met rust latenloeëte hange wat hink en loeëte stoeën wat steet
alles moeten zien en horenzene nauwsjierege bestoje
alles naar de knoppen helpende boel verknojë
alles naar de verdoemenis helpenalles noë de kl....helpe
alles op iemand uitwerkeniemëd op zëne kap zitte
alles op zijn tijd !Ieëlken heilige hèt zënen daog !
alles op zijn tijd !de moes nie eider wille lope dan daste kons goên
alles open en bloot vertellenze laeve te grabbel goeje
alles opetenzenen troeëg liëg aete
alles opeten en opdrinkenalles soldaot maokë
alles opladenzenen heile kro
alles tegelijk willen doenvan hoejt noë hèr loope
alles valt ook tegen!tès of tërdievel tërmèt gemoeid ès
alles wat je ook maar wil, maar ik ben niet gekmèt heil Minster mér nie mèt mich
alles wat mogelijk is vertellende littënie van allerheilëgë aoframmëlë
alles wat ze zegt is gelogendaaj lieg tot ze zwat ziet
alles wel beschouwdalles oppen heepke
alles willen weten en zienzene nauwsjierëge bestoje
alles willen weten van iemandiemes et himme vannet lijf vroëge
alles zien en in de gaten houdenooge mèt stêt hëbbe
als 't hart in brand staat, vliegen de vonken uit de monddaaj kos vieër kotse
als 't jeukt, moet je krabbenasset krievelt, moeste kretse
als alles tegenzitas tërdievel ter mèt gemoeid ès
als bokser heb je de meeste kansen op slagenént laeve moeste henneg get meppe konne inkassiëre
als dat maar gaat lukkenat tich doeë mér niks aonkump
als de boer uit het veld is, is het veld vrij voor de jagersès te boer van den akker, dan wieëne hond en jaeger wakker
als de haan niet kraait in 't morgenrood, dan gaat het regenen...of de haan ligt dood !astën haoên nie kraeët ènt mërgëraud , dan geet ët raengëre of...den haoën ès al daud
als de kikkers 's avonds zitten te kwaken, gaat het zeker regenenas soeëvës de kwakkërs kwakë, geet ët raengërë
als de kolentrein van Zwartberg naar bilzen, over eik en Spurk, voorbij wasgekomen, moesten we van onze ouders kolen rapen, want die vielen er genoeg van de open wagonsde koëlentrain oppët spoër van Zwatberg noeë Bulzen (via Eek en Spörk) reesde koële mètte vleet en vae as joeng gaste moeste daaj goën bijeenraope
als de lucht 's morgens rood kleurt, mag men regen verwachtenmërgëraut, watter èn de slaut
als de mensen nu nog deugdenhet waer ès goed, mèr de minse dogë nie
als de poltie goed weer heeft, dan hebben wij het ookdat de plissë mér goed waer hëbbe
als de sneeuw dagenlang blijft liggen, komt er nieuwe bijde snei wô blif ligge, loert nog op nauwe snei
als de vloeren vochtig worden, komt er onweeras te vloerë vochtig wieëne, hink onwaer èn de loch
als de wijn is in de man, ligt de wijsheid in de kanalleen kènder en zaotë minse spraekë de woerd
als de wonde jeukt, komt er regenmen snoj iëk, ver gon raenger krijge
als een bij naar huis toe vlucht, hangt er regen in de luchtze kies eer vër hër geld
als een kaart gespeeld is, is dat definitiefde toffel plek
als een man een erectie krijgt verliest hij zeker zijn verstandaste stek stijf steet, ès ten aajl al vliege
als een man een erectie krijgt verliest hij zeker zijn verstandstik de stêk ènt koet, dan hulste te në man vër gene kloet
als een meisje een jongen naloopt.....asset hoj et piëd noëlöp, wiltet gefraete wiëne!!!
als een oude vrouw verliefd geraakt, is ze niet in te tomenas een aa sjieër èn brand sjit, ès zë nimei te blèsse
als een vereniging in diskrediet valt, begint het bij het bestuurnen heiring begint aoën zënë kop te stinkë
als een vrouw fluit moet je er al zijnvër ën vroo kontent te stëllë, konstë nauts rap genoeg zin
als er een gele ring rond de zon staat, gaat het regenenne rink ronte zon brink raenger én de ton
als er iets stoort, moet je reagerenaste ieëk hëbs, moeste krabbe (kretsë)
als er tegenslag mee gemoeid isastë koje trèn zit
als het echt moet kan iedereen nog wat meerangs en naud doen zelfs een aad pieëd nog lope
als het echt op aankomtassët op sjoeëpsjaere aonkump
als het er op aan komtas et op sjoeëpsjaere aonkump
als het er op aan komtassët op sjoeëpsjaere aonkump
als het gedaan is met regenen, gaan de muggen dansenaste mègge daase èn de zon, zitte raenger al èn de ton
als het heel spannend wordt, wil ik er wel bij zijne vrolaajbrikske spant het meeste rond mëne pols
als het je aanstaat (smaakt) attet tich bek
als het jeukt moet je sportenasset iëk moeste krabbe
als het jeukt, moet je krabbenassët ieëk, moeste dabbe
als het leven n iet je beste vriend is, is het toch je grootste leraarleire deeste iedre daog, ofset wils of nie
als het niet gaat, dan is het maar zo !assët nie geet, dan bok het mér
als het niet meezitas de koje trèn zit
als het niet wil barsten, breekt het maaras et nie geet, bok et mèr
als het nog lang duurt, krijg je rammelaste ne goejen doef wils hëbbe, deeste mèr waajer
als het nog lang tegenzit, stop ik ermeeasset nog lang doert, zal et rap gedond zin
als het regent doen we als de Maastrichtenaren : het laten vallenassër raengert doen vër waaj daaj van Mëstrich : het loëte valle !
als het rustig is, moet het best ook zo blijvenne sloëpënde hond moeste nie wakker maoke
als het te doen is, op het juiste ogenblikassët op sjoeëpsjaere aonkump
als het te warm wordt, valt de handel stilvrolaaj blaut, këmêrs daud !
als het tegenzitasset de koje kant pak
als het van mij afhangtvër maajn paoët
als het van mij afhangtvër mich nie geloeëte
als het van mij afhangt, zal dat zeker niet doorgaanasset mich vrigs, geetat geen verf pakke
als hij het al in zijn gedachten heeftattër het èn zën krolle hèt
als hij me bijt, hé (kinderrijmpje) Merie haat zenen hond vas, seffes bitter mich, ich zèg et tich, honderd frang vür mich
als hij praat vliegt zijn speeksel in je gezichtdae ès ziëker bij de brandwaer
als iedereen het deken naar zich toehaalt, ligt iedereen in de kouas alleman onder dezelfde perrëpli geet stoeên, wieën ze ammël naoët
als iemand een scheet laat terwijl hij / zij plastasset watter zak begint et ijs te kraoke
als iemand het woord MOETEN tegen je gebruikt, antwoord je met....de MOETEkes (jonge kalveren) stoeën èn de stal, mér KAVER (kalveren dommeriken, zij die iets doen omdat ze dat MOETEN doen) lopen overal...
als iets boven je pet gaat, zit het er niet onderdoë konste mèt ze boereverstand nie bij
als iets smaakt, is het aan 't bedervenasset smok, èsset bedërve
als ik een beetje overleg en afmeet, is er nog wat eten voor straksmèt viël mikke en maetë, hëbbë vër strak nog get te aetë
als ik er nerveus van word, stop ik er meeas et nog lang doert, zal et rap gedon zin
als ik je een pak rammel geef, ga je nog schreeuwenseffës geeste nog zinge
als ik kwaad word, is het je hoogste tijdat ich mich moet versjangeniëre, bèste nog nie goed aof
als je aan iets begint, moet je het ook afwerkenloj geen klok aste de klëppel nie wiës hange
als je buigt voor de ene, laat je de andere je achterste zienaste viël kamëraote hëbs, kraajgste ook viël vijande
als je dat maar weet !doeë zèks ët !
als je dik in de miserie zit, moet je moed betonenaste tot zëne nak èn de sjit zits, moeste zëne kop nie loëte hange
als je dood bent, kun je niets meenemene daudshumme hèt geen maole
als je dood gaat van het roken, rot je niet zo rapgerook vlees hult langer
als je dood zijt, ben je niets met een hoop geldaste daud bès, bèste heilegans niks mèt ën watch geld
als je een mal figuur slaat, krijg je klappenne boemerang kump altijd trëg
als je ergens werkt, heb je daar oook recht op etenbau ën hin dab, moet ze ook aeitë
als je geen dakgoor hebt hangen, valt de aflopende regen op het tuinpadzonder konzjel valle de iëze op t hoëfwèske
als je geen probleem wil oplossen, zoek je naar alle mogelijke negatieve zakenop ne koje waeg vèndstë niks aanëstër as koetër en kaulë
als je geen vervoer hebt, moet je maar te voet gaanJezus zaag totzen dissiepele, wae gene fits hèt moet mèr tevoet aoftriepele
als je geen vervoermiddel hebt, moet je maar te voet gaan!Jezus zaag tot zën dissiepële, wae gene fits hèt moet mér te voet aof triepële
als je geen voeten hebt, moet je ook geen schoenenvêr wo moeste nau toch mèr ne soetjae aon?
als je goede koopwaar hebt, moet je niet veel reclame makengoej waor hoes te nie èn te pakke (ook seksistisch bedoeld)
als je goesting hebt in iets, moet je toeslaanaste krievël hëbs, moeste dabbe
als je goesting hebt, moet je zorgen dat het vanzelf overgaatas et krievelt moeste krabbe
als je het aan de hand hebt, heb je het zittenassët aoën dich ès, höbsët zitte
als je het maar weet!zwijg stil!
als je het mooie niet meer ziet in je leven, dan wordt het een helde hël begint bau den hiemel ophült
als je het niet verstaat....geduld hebben, het komt welassët nie verstees moessët mèr verzitte
als je het zo beziet!tès mèr krêk waajset bezies
als je hevig verliefd zijt moet je dubbel oplettenèn de liefde verlies te baeter zën hat dan zënë kop
als je hond mij bijt, zul je moeten betalen.Merie haat zenen hond vas, seffes bitter mich, ich zèg et tich, honned frang vër mich!
als je honger hebt, lust je alleshoenger mok roo baune ziet
als je iemand commandeert, moet je zelf dat bevel niet uitvoerentès mér erg aste zënen hond kommëndieërs en zelf moes bieële
als je iets geeft, geef het dan met liefdede wiëde vanne kedoo zieste nie oppet prijskaetsje
als je iets zegt, moet je alles vertellende moes altijd man en pieëd nieme
als je in het bootje zit, roei je best meede stees terviër en de moes terdür
als je jaren in het verkeer zit, zit je langer vast dan een moordenaarde zits allewaajl langer vas én filles dan bandiete èn de bak
als je je eigen schaduw wordt, sta je je eigen in het lichtde lëps zen eege onder de viët, aste nimei wiës bauste lëps
als je jeuk hebt, moet je krabbenassët krievelt, moeste kretse
als je jong bent leef je wild en onbezonnende bès joenk en de wilds tër mér op los
als je jong bent moet je hard werlen om het later goed te hebbenliever aad mér rijk dan joenk en erm
als je lang wil leven, moet je strijdendae het langste laef èsnen aadstraajer
als je maar resultaat behaaltt kump niet trop aoën of te kat nau wit of zwat ès, at ze mér maajs vink!
als je me verplicht te antwoorden, ben ik nog niet zo zeker van de gevolgenbreak mich de maul nie oeëpe
als je mond altijd bitter is, zal suiker niet helpenzèt op tijd en stond ès ën aander lidsje op
als je niet buitenkomt weet je nietsdae nie baute geet kraajg gene vi
als je niet goed oplet, heb je dubbel werkwot de kop vergit, moete de been besniete
als je niet kan stoppen met roken, ga je maar buiten rokenaste nie baute rooke kons, gank dan mér baute rooke
als je niet veel geld hebt, moet je niet de grote piet gaan uithangenwae métte graute hon wilt métzeeke, moet zen paut haug genoeg konne oplichte
als je niet wil horen, moet je het maar voelenaste nie wilts heire, moeste mèr viele
als je niets hebt, kun je ook niets verliezeneen knijn konste mèr ene kër ville
als je niets hebt, kunnen ze je ook niets afnemenne steen konste nie t vel aoftrékke
als je nog niet op sterven ligt, moet je nog niet alles wegschenkende moes tich nie autdoen vër daste gees sloëpe
als je nu goesting hebt of niet, trap het hem afkak of gene kak, de kons mich de pot op
als je oud bent ben je rapper moe dan uitgerustaste get adder bès, doert het ook get langer vër dich aut te rèste as vër dich miech te maoke
als je oud wordt heb je ook veel moeten afzienwae ët langste laef ès nen aadstraajder
als je slaafs een groep(ering) volgt, zal je dikwijls schade ondervindenwae mèt ê kèt sjieëp mètlëp, zal dèk èn ne stront traejë
als je sterke smaak proeft in je eten, kan het wel eens bedorven zijnassët smok dan èssët bedforve
als je tegenslag hebt, moet je maar terugvechtenaste bès gevalle, moeste mér trèg opstoën
als je teveel eet krijg je lastaofgank
als je uien vindt in je eten, is de kans groot op hevige windenwae wènd zaet, zal stürm oogste
als je van iemand houdt, zie je veel door de vingersaste van iemëd huls, zieste zën gebraeke nie
als je van iemand houdt, zie je zijn gebreken nietde liefde ès blind, zaag te boer, en hae poende zë vêrkë
als je veel gedronken hebt, moet je om de haverklap gaan plassenaste bezoeëpe bés, moeste ielëk honsgezeek gojn zeeke
als je vrouw het aftrapt, gooi je best alles buitende kat mèt den hond baute goeje
als je zo lomp bent als vis, kan je al eens bot vangenaste loemp bés zulste al és aater het nèt vange
als je zo weinig betaalt, mag je me soms eens komen op een andere zijde draaien als ik op vakantie benvër zoeweinig geld maus te mich van toere ës koeëme umdraeë èn de zon
als jet het thuis niet kan uithouden moet je anderen niet gaan vervelenasset toerës nie kons keire, moessët nie op een aandër gon leire
als jij het niet weet, hoe zou ik het dan kunnen wetenzèk ët mich, dan zèg ich ët tich
als kinderen een drankje zien, moeten ze al drinkenaste gaaze watter zien, hëbbe ze dos
als kinderen iets zien, willen ze dat ook onmiddellijk hebbenaste gaazë watter zien, hëbbe ze dos
Als mijn tante K. had, was het mijn nonkelAS lik bezaaje Gink
als naar gewoontewaaj gewènte
als terapie moesten we van onze ouder ook dikke keien rapen van de akkers en daarmee de karsporen vopvullenaster nie viël te doen wos, sjikden oos aars os noë t veld vür dikke steen te raope van den akker en daaj moeste v¨r ènnet kaarspoër umkippe
als vanzelfwaaj ne poeppëstront
als verwijt te horen kijgenop zëne botterham gesmaerd krijge
als we maar gezond zijnbaeter ne gezonnen iëzel as e zik piëd
als ze de kans krijgen zijn alle vrouwen vals!èn het doenkel zin alle katte zwat!
als ze haar zinnen daaop heeft gezetas daajet èn hër krolle hèt
als ze je een kalf noemen is niet zo erg als ezelkaaf bèste mér vër e joeër, mér ieëzël bèste zën heil laeve
als zoete lammetjeswaaj sjoeëlkènder
Als, als....As men tant Kl...ho (ch), wosset mene noenk
Als...alsAs lik bezaaje Gink
Als...alsas men tante kloete hoch, wor et mëne noenk
Als...alsas mën tant Kl...hoch, wor 't mënë noenk
Als...alsas mën tant raedsjës hoch, dan wor 't ne kènderwaogel
altijd dorst hebbeneen dreig laever hëbbe
altijd maar beloven en niets komt ervan in huisvieël beloeëve en weineg gaeve, deete gekke èn vrieëgde laeve
altijd tegenslag hebbenvan den dievël geploeëg zitte
altijd tegenslag hebbenvan den dieëvël geploëg zin
alvorens te maaien moet men eerst zaaienieës zaeë en dan pas maeë
amaai, gij hebt wat geld uitgegevendich hëbs zieëker het graut loeët gewonne
amaai, wie we hier hebben!val nau daud, laefstich ook nog
ambetant mens !léstige mëzjaur
amen en uit ( opnieuw beginnen)punt-komma aoën de laajn ( aandrë regel)
AN pratenopte lètter kalle
anders gezegdmét aander wieëd
angst hebbende floepers höbbe
angst hebbenzich besjijte
angst hebbenèn zën broek sjijte
angstig zijnde zieëmëlë hëbbe
angstig zijnde bibbërëbitsjes hëbbe
appeltje etennen appël knotsë
argwanend bezienmèt ë sjaajns oog bekieke
armen hebben gewoonlijk veel kinderenerm toffel, rijk béd
armoede gekend hebbenzwatte snei gezien hëbbe
armoede is troef!de maasj ligge daud vür de braudtroemmel
armoedig (moeten) levenop zwat braud zitte
asapspoej dich lansem
asjeblieft !èn godsheire (godskristës) naom !
asjeblieft, zeg!!!èn siemels naom!!!
asjemenauhêbste van ze laeve
asjemenoukènder gods !
asjemenou!höbste van ze laeve!
asjemenou!nau geleef ichet
asjemenou!verrèk nau toch!
asjemenou!zeek nau de lamp aut!
asjemenou!hëb ste van ze laeve!
attent maken opopten ingel staute
attent, oplettend, vlug en handigop zëne kevief
ba, das viesdas vaul
baas van mijn voetenkommendant vant sjijthaus
baas van niets!kommendant vant sjijthaus!
baat het niet, dan schaadt het nietdattet deed wottet wilt
babietje!snotbel, de kumps pas kieke
bah, het is erg fris (koel)sjoech, tès ferm kullëg
bakken en braden in de volle zonbakkë en broje èn de vol zon
bang zijnmétten ee én zen broek zitte
bang zijnmètten doaver opze lijf zitte
bang zijnmètte poepers zitte
barst!krijg nau toch de vliegende sjijt
barstensvolaofgeloje vol
bazig ventjebaozeg gaske
bebberenzen maul aofspiële
bedankt!daste bedank bès!
bédelen, (iets gratis) aannemenzën hendsje (haan) autstaekë
bedellied voor vastenavondvastelaovëd, aaë gek-aon de zolder hink et spek-aon de zolder hink te wos-kèster hëbste genen dos
bedenk dat al je daden ook gevolgen hebbenwae de graute klok lojt, kraajg gegarëndiërt kërkgengers
bedriegende boel besoddermietëre
beeld je maar niets inhaol dich mèr niks èn zene kop
beeld je maar niets in!staek tich mèr niks èn zen heed
begin eens te werkenspaaj es èn zen haan
begin er eens aan!sjaar dich bij (d) één
begin hier eens wat op te ruimendas haaj zjus ne vêrkësstal
begin iedere dag met een zuivere leibegin den daog nie mètte sjerve van den daog tevürre
begin op tijd!tijd genoeg kump dèk te laot
begin weer niet opnieuw !dat kin ich allang, dassën aofgezaog lidsje
beginnenaut zen sloeffe sjiete
beginnen te werkende mauwe opstrepe
begot, die heeft nogal eens lange benenamaaj, daaj hètter eksternès haug hange
begrijp je nu waarom ik je nog niet zie hangensnapste nau vër wo ich tich nog nie ns zien boemele
begroeting in het sterfhuise kraajske gon maoke
bekaf zijngeen pap mei konne zègge
bekakt pratenkalle mèt nen hete iërappel èn zëne mond
bekennendür de knieë gon
bekijk het maar !de zies mèr !
bekijk je eigen maar !niemëd ès volmok, en doeë bès tich het sjunste vieërbeeld van !
bekijk me zo niet !hëb ich get van dich aoën, besjins
belabberd er vanaf komenbesjieëte trautkoeëme
belangrijk is niet de weg die je aflegt, maar de sporen die je nalaatde bèste éndrëk èsten aofdrëk vannen autdrëk
belangrijk persoondas nen heile hauge piet
belastingen, toeslagkaud geld
beledigenopte teine traeë
beliegenbliëskes wijsmaoke
belofte maakt schuldviël beloëve eb weineg gaeve, deed de gekke èn vriëgde laeve
beloften worden gemaakt om te houdenbelofte mok sjuld en dae ze nie hult kraajg nen dikke bult
bemoei er u niet meeblijf mèt zëne bebber ter tëssen aut
bemoei je daar niet mee !dat zin zaajn zaokës nie !
bemoei je er niet mee!staek tër zën naos mèr nie tèsse
bemoei je nietkiek noë zën eege
ben je gekde bès nie goed (èn zene kop)
ben je kwaadze gezich steet op aonwaer !
ben je mal, mens!dat zieste van haaj, mene joeng!
ben je mal!de vings ze!
ben je mal!de vingse, zieëker !
ben je niet beschaamd, ruim eens opde moes zën eege paute braeke ieëver de roemël
ben je nu helemaal gekhëbsët of kraajgsët
ben je weer slecht gezindhöbste wir kroem zin
ben je ziek anders ben je toch niet zo stilbèste zik, de bès zoe stil
beramen, overleggenbekoenkëlfoeze
bereid zijn tot openheidmètten vaus konste geen hand gaeve
berouw komt na de zondebaeter ne naach triëver sloëpe, dan ne naach triëver wakker ligge
berouw komt na de zondete laot de pèt gevüld, asset kaaf verdroenken ès
Bertus x werd ook geregeld door zijn paard teruggereden van bij Café Welkom in HeesveldBertës van de Sjeiper wor zjus dezelfde aster mèt ze piëd on kaffei bij Zjengske èn Hiëseld stond
besluiteloos toertjes makenrondtriepele
besnoeien op uitgavende sjeir trèn zètte
beter 1 vogel in de hand dan tien in de luchtènt laeve moeste pakke woste pakke kons
beter 1 vogel in de hand dan tien in de luchtbaeter één èn de haan dan tein èn de bloes
beter een buikje als een bultliever ën pens van te zaupe as ne kroef van te wërke
beter een gat in je schoen dan een schoen in je gatbaeter misgesjoëte dan nie gesjoëte
beter een goede buur dan ....aste kat van haus ès, konste noch de poes van de buurvroo gon zikke
beter een goede buur dan een verre vriendvan zen femiele moeset hübbe
beter een kleine plezante dan een grote ambetantebaeter ne kleene dae steegert èn plak van ne graute dae weegert
beter één vogel in de hand dan 10 in de luchtbaeter één tet èn de hand dan twei èn de bloes
beter één vogel in de hand dan tien in de luchtleiver één èn de hand, dan twei énde bloes
beter één vogel in de hand dan tien in de luchtbaeter verloeëre dan nauts gehad
beter één vogel in de hand dan tien in de luchtbaeter en haaf ee as ne liëge dojer
beter gaan luisterenzën aurë loëtë autkiëtërë
beter gekwetst door de waarheid dan gesust door een leugenal geet de lieëge wol ës op hol, de woërd aaterholt hër wol
beter iets dan nietsbaeter ën haaf ee dan ne lieëgen dop
beter iets dan nietsbaeter sjeef trèn as raech ter lengs dür
beter iets dan nietsbaetër ën lëlëkë vod as ë sjaun koet
beter luisteren!zen aure autkiëtere
beter met plezier door het leven dan altijd moeten werkenbaeter ne bauk vant zaupe, as ne kroef vant kraupe
beter scheef er in dan recht erlangsnie gesjoëte ès altijd mis
beter voorkomen dan genezenbaeter gebloeëzë dan de mond verbrand
Beter weten dan denken te wetenBekans raajt dékker mét, mér hét nog nauts gewonne
beteuterd kijkenn sjeef smoel trèkke
beteuterd kijkenzën lip lotte hange
beteuterd kijkeneen lang lip trèkke
beteuterd kijkenzën lippe loëten hange
betrekkingen hebben ondanks maandstondendër het raud lich raaje
betrekkingen hebben ondanks maandstondenne goeje koereur raajt dër waer en wènd
beurt om beurt en zo gehoort hetielk op zene toer ès niks te viël
beven van de angstde bibbërëbitsjes hëbbe
bewaren is moeilijker dan bijeendoentès lèstiger te bëwaore dan te vërgaore
beweeg eens wat!de bès zjus nen hoote sinterkloës
bewierokenmèt (bloeme) blumkes goje
bezie het maar niet teveel, anders doet hij u nog spijt krijgende zos nog kompassë mèt him krijge, aste nie oppas
bezig blijvenaoën de waggël blijve
bezig zijnget um hand hëbbe
bezint eer je begint!te vrig gezaach, te laot bedaach, hèt minnig mins èn de misiëre gebraach
bezint voor je begintdrae zen toeng twei kër rond eiste get zèks
bezoek brengt altijd vreugde : oftewel bij het komen, oftewel bij het gaanwelkom, wenei vertrékste?
bibberen van de koureire van de kaa
bid om gered te worden ! Neen, ik houd me vast aan de boomtakkenhaag tich aon zë geloof ! Naen, ich haag mich aon de têk van de beem
bidden was het hoofddoeldoeë wont heil get aofgebèd
biecht het maar op!nau mauster wol mèt vër den daog koeëme
bier is betrouwbaarder als vrouwen : open en ééntje en je bent gegarandeerd de eerstezaote vrolaaj zin waaj ingele ènt bed
bij de duivel te biechten gaanaoënt verkeird adres zittë
bij de lusten moet je ook de lasten nemenaste hinne wils hate moeste hunne stront terbij pakke
bij de pakken neerzittenmèt de êrm èn de loch ston
bij de pinken zijnonder zich aut zin
bij de verkeerde persoon zijn beklag gaan doenbij den dievel te biechte goën
bij het lengen van de dagen, gaat het kouder wordenas te daogë lenge, geet te wènter strenge
bij het minste van politieke kleur veranderenmètte wènd mèt draeë
bij iemand aan huis komenbij iemës iëver den dërpël koëme
bij iemand blijven aandringen tot hij er genoeg van krijgt (en toegeeft)Iemëd de aure van de kop zaogë
Bij Jacqmaer kocht de jeugd de snelle rode Flandria bromfiets. Terwijl Jan de fietsenklaten hielp, Marie de benzinepomp, was Fons bezeten van motoren, hetgeen ontaardden in brommercrossen in de kloosterbeemden, het huidige KapelhofBij Zjang van Merie en zoën Fons kochte vür ooze roje Flandria brommer, dae goeng wol 90 per oer.Jang doeg de viloos mèr Fons sliëtelde giën on brommers, totter zelfs brommercrosse ènrichde aater de joengessjoël (nau Kapelhof)
Bij Jam (Guillaume Paulissen) kwam iedere zondag een orkest optreden en daar gingen we dansen; daarna zakten we soms nog wat af in het dorpsondes trokke ver noë Jam vür te daase, ternoë goenge vër dèk nog noë de Kits, de Lotus, De Saturnes, Bloemenhoëf of noë de hee bij de Pèèk
bij lekker eten hoort een goed glaasjegoeje vès moet konne zwëmme
bij leven en welzijn hoor ik nog wel wat van jede lots nog mèr èes heire daste nog laefs
bij nacht en ontij achter de vrouwtjes zittende ketsjës ènt doenkël kniepe
bij ruzie moet er altijd iemand toegevenas bij helle wènd twei diëre tIêgenéénklatse, moet één tau gedon
bij tijds er van doorgaanop tijd zen vasse lichte
bij toevalper sjaos
bij vis hoort veel wijnvès moet konne zwëmme
bij zijn besluit blijvende paut stijf haage
bij zijn kraag nemenmèt zën lubbëre pakke
bij zijn lurven pakkenmèt zene koljee pakke
bij zijn standpunt blijvenzënë paut stijf haage
bijna al mijn kameraden zijn al doodmën kammeraote zin mekans ammël sjoëosjaere
bijna doodmèt ene voet èn et graof
bijna dood zijnwijd hieën zin
bijna dood zijnop z¨n lèste been lope
bijna dood zijnwijd hiën zin
bijna gratis werkenmèt moejte et zaad op zen iërappel verdiene
bijna niemnadonderhaave man en ne pieëdskop
bijt nog eens in je boterhamaet nog e bufke
bijt nog eens in je boterhampak nog ès ë bufke
Bilzen werd in de jaren zeventig overrompeld door de festivalgangersèn de siëvetiger joeëre wor Bilze te kleen vër de jazz-manne
Bilzen, stad van veler afgunstBilze, stad vür zjeloes opte zin
binnen zijnzen sjieëp op t dreig hübbe
binnenkort ga je me nog niet meer herkennenaateréén geeste mich nog nimei kinne
binnenkort moet ik weer alle sprietjes van het namaaisel bijeen harkenéén van diës kan ich wir alle spirkes van den aatermoeëd bijeen raeke
blaas maar niet te hoog van de torenzieg mér dat zëne nak nie te dik wiëd
blaffende honden bijten nietne graute mond, mèr e kleen hatsje
blauwe enkel door het tegen mekaar kloppen van de enkelsne klopinkel zoe bloo asne lap
blij dat je dat ook zo zietzau maug ich het heire
blij zijnèn zen haan vrijve
blije mensen maken het leven gezelligere blaaj gezich brink ieëvëral lich
blijf daar maar op goede voet mee, want die zijn rijkhaat tich mèr goed mèt daaj, daaj hër aars zitten ter goed èn
blijf er goed met je hoofd bij, want dromen zijn bedrogbegin pas te dreme aste goed wakker bès !
blijf er van (mij) afhaag zën pautë taus (toerës)
blijf geen valse excuses zoekenastë niks baeter kons autvènne, moeste zën klep haage
blijf je nu in je neus peuteren !èste gank mekan zievër
blijf maar goed in je neus peuteren !volhage, aon den aandre kant zit de kraem
blijf onder mijn ogen uit als je zit te niksenaste toeres niks te doen hübs, kommet dan haaj ook nie doen
blijf overal met je handen vanaf, dan kunnen ze niets van je willenvaspakke ès kope, mèr kieke kos nog altijd niks
blijf rustighaatech koesj
blijf uit je neus !geestë piringë vangë
blijf uit je neus !geeste alles wir op ën raaj zètte
blijf uit je neus!belste mich aste boëve bès
blijf vooral rustig (koest) en kalmhaat tich koesj, alleen kalmte kan dich reddë
blijven aandringeniemed de aure van de kop zaoge
blijven babbelenopgedraed zin
blijven lulleniemed e koet ènde kop kalle
blijven overgevenzën ziel autkotse
blijven plakkennoeë de haugmès het lof nog mètpakke
blijven proberen !nie gesjoeëte ès altijd mis
blijven smekenkristes van ze kreis aofbaeê
blijven wachtenpoeël haage
blijven wachtenpoël haage
blikken kunnen dodeniemed daud kieke
blindelings gelovenn kat énne zak koope
bloemen verwelken en scheepjes vergaan, maar onze liefde blijft altijd bestaanverslenste bloeme konste vërvange, mèr os vlëmke blif vër altijd branne
bloemen verwelken, scheepjes vergaan, ...maar onze vriendschap bij eeuwig bestaansjaune sjijn bedrieg
blondinewit spier
bluf nu maar!nau konste ziëker den dikke jan authange
bluffengraute jan authange
bluffenstijten en broeksjijten
bluffende graute jan authange
bluffenvieël wènd maoke
bluffen is alles wat hij kanstijten en broeksjijten, das alles wattër kan
bluffen met zijn kleding, maar ten koste van etenwerm erm, mér niks èn den derm
blutgene frang op zen kloete
boeltje, wanordelijke geheelden heile rataplan
boer met grond die weinig opbrengt, buiten onkruidne pêttëmëboer
boerse taalplatte kal
bont en blauwalle kleire van de raengerboëg
bot vangentiëge de moer oplope
bouwenne boo optrèkkë
bovenstuk van zak afbindenne smoek maoke
braafjes in het gelid lopensjaun ènt gereel loope
braken tot het pijn doetzen ziel autkotse
brandschoonzoe ziever as e kemienezielke
breng brengt geen enkele zode aan de dijkdas niks gekot
broederlijk samenwerkenon ee zeel trèkke
brrr, wat is het koudsjoech, tès kaad
brutaal behandelenmèt zën platviet terdoeër gon
brutaal doorgaan zonder omzienter mèt zen platviët dürgon
brutaal praten of antwoordenne graute mond opzètte
brutaal zijne graute maul trèkke
buffels hebben iets BIZONderdoë kraajgste hiën van
buikpijn hebbenne knoop èn zen derm hübbe
buiten ademmèt de bek oeëpe
buiten adem gerakenop zenen ojem traeë
buiten de perken van het fatsoen gaanieêver de sjoeêm goên
buiten de regels gaaniëver de roje gon
buiten gaan plassenden hond gon autlètte
buiten gegooidtraut geboojoerd
buiten gezwierd wordenzenen allee gon
buiten westenverdeisselt
buiten!!!doë èsset koet van de dieër!!!
café lopenalle kaffeis aofdwaajle
coïtus interruptusnoeë het zinge de kërk aut
controle hebben over ietsget èn de hand hëbbe
da appel valt niet ver van de boomdat hètter nie vanne vrümde
da klop van geen kantedat raakt kant noch wal
da's logischdank dat den aajl
daaj ès nie raech zjusdie is niet heel normaal in haar hoofd
daar baal ik vandat hink (kump) mich de stroeët aut
daar begin ik niet aande kons mëne zak opbloëze
daar beleef je geen plezier meer aandas geen aordeghéts mei
daar bemoei ik me niet meedoeë braek ich mëne kop nie ieëvër
daar ben ik gek opdoë verhang ich mich vër
daar ben ik hartstikke blij meedoeë verhang ich mich vieër
daar ben ik helemaal niet blij meedat stik mich hel tieëge
daar ben ik het niet mee eens, zo ben ik nietda steet nie èn mëne diksjënaer
daar ben ik het oneens meezau zin ver nie getrauwd
daar ben ik je dankbaar voor daar word je voor vergoeddat zal dich gene sjoj gaeve
daar ben ik niet blij omdoë bèn ich nie mèt opgezatte
daar ben ik niet mee gedienddoë bèn ich nie mèt opgezatte
daar ben ik niet tuk opdoë bèn ich nie sjieëtig op
daar ben ik niet voor te vindendoë bèn ich nie sjieëtëg op
daar ben ik niet zo op gestelddas mene terapie nie
daar ben ik niet zo voor te vindendoeë bèn ich nie sjieëtig op
daar ben ik niets mee!doeë kan ich geen botte mèt aonvange
daar ben ik slecht ontvangendoeë bèn ich op het feis gewès
daar ben ik stomverbaast vandoë vult mën broek van aof
daar ben ik ten zeerste verwonderd overdoë vilt men broek van aof
daar ben je nog te klein voor !Doeë moeste nog vieeël botteramme vër aete
daar ben jij te dom voor!dinke moeste ieërloeëte aon ze pieëd, dat hèt ter de kop vër
daar doe ik niet aan meedoë hüb ich part noch deel aon
daar durf ik mijn hand voor in het vuur stekendoë bèn ich heileg van iëvertaajg
daar erger ik me dood aan !doë kraajgste de sjijt van !
daar ga ik een stokje voor stekenich gon ter kotte mette mèt maoke
daar ga je de gevolgen nog van dragendat geeste dich nog besniete
daar ga je niet hard van kunnen levendoë zulste geen hel kiëtële van sjijte
daar ga je nog erge spijt van krijgen !dat geet tich zwaur voeëre (opkoeëmë), mennëkë
daar ga je nog spijt van krijgendat geet dich nog zoer opbraeke
daar ga je nog spijt van krijgendat geet dich nog voeëre
daar ga je nog spijt van krijgendat geet dich nog opkoeëme
daar ga je spijt van krijgendat geetteg opkoëme
daar ga je spijt van krijgendat geet dich nog voëre
daar ga je voor boetendoeë geeste vër moette blieje
daar gaan we nooit nog het fijne van wetenwae wieët waaj dat nog drêt en wêt
daar gaat grote ruzie zijndoeë geet ët stëbbe
daar gaat hij nog spijt van krijgendat geet em nog lëlëk voëre (opkoëme)
daar geef ik geen tikkeltje gevoelens omdoë hëb ich geen griëzël kompasse mèt
daar geef ik helemaal niet omdas mich sjijtegaol
daar geef ik niets omdoë gaef ich gene sikkepit üm
daar geraak ik nooit meer vanafdoë zit ich al joëre mèt opgesjiëp
daar heb ik een eigen mening overdoeë dink ich het maajnd van
daar heb ik een hekel aandoeë hëb ich e brierke daud aon
daar heb ik geen kaas van gegetendoë kin ich geen jota van
daar heb ik geen verstand vandoë kin ich gene bal van
daar heb ik grote schrik vandoeë bèn ich as tër daud van
daar heb ik niets aandoeë bèn ich vèt mèt !
daar heb ik niets tegendoë val ich nie iëver
daar heb ik nog even vandas effe slikke
daar heb ik zo een eigen mening overdoê dink ich het maajn van
daar heb ik zo mijn eigen mening overdoeë dink ich ët maajnt van
daar heb je geen hulp aangank toë mèt noë den oeërlog
daar heb je geen uitstaans meedoë höbste geen affaeres mèt
daar heb je geen uitstaans meedat geet tich nie aon
daar heb je geen uitstaans meedoeë hëbste geen fleet mèt te maoke
daar heb je geen uitstaans meemën naoës noeë !
daar heb je niets aan!kom mèt zau get taus
daar heb je niets mee te makendoeë konste zën naoës vër noeëgon
daar heb je niets mee te makensat geet tich nul de botte aoën
daar heb je niets mee te makendoeë hëbs tich geen affère (zaokes, autstoens) mèt
daar heb je nog niet onmiddellijk vat opich zo nie wiëte bau te beginne
daar heb je weer wat op je hals gehaald (vriend, vriendin, werk)doeë hëbste wir get opgelojd
daar heb je wel wat werk aandoeë konste dich lëlëk aoën begoje
daar hebben we met zijn allen niet genoeg meedoë koe¨me vër nie mèt rond
daar heeft hij lol gemaaktdoë koster ze hatsje és goed ophaole
daar heerst alleen maar armoedeermoej ès troef
daar heerst armoede, dat zie je zo!de érmoej kump on de dieër aut
daar helpt niets tegendoë ès gee moederke lieve aon
daar hield je vandat hochste gieën
daar hou ik helemaal niet vandoeë bèn ich heilegans nie sjieëtëg op
daar huiver ik vandoeë goën mën hoëre van raech stoeën
daar is 't vuildas toeë zjus ne vêrkësstal
daar is een aardige stuiver mee te verdienendoë verdienste ne goeje botteram mèt
daar is hij niet zo op gestelddoë èster nie zoe sjieëteg op
daar is hij!aste iëver terdievel kals ziesem zene stat
daar is niets dan armoededoeë ès ermoej troef
daar is niets mee aan te vangendaaj doog aut er pens nie
daar is niets mee aan te vangende maus him (hër) hëbbe
daar is toekomst voordoë zit meziek èn
daar is veel armoedeermoej ès troef
daar is weer een zware regenwolkdoë kump n ferm zwaaj op
daar kan ikzelf niets aan veranderenich hëb mën eege ook nie gemok
daar kan je alleszins niet op rekenendoë konste gene stoët op maoke
daar kan je nog wat van leren!doë konste nog ès e puntsje on zuige
daar kan mijn verstand niet bijdat geet mich boëve me klekske
daar ken ik niets van !doeë hëb ich gene keis van geaete
daar ken ik niks vandoë hüb ich gene keis van geaete
daar komt de ellende je tegen aan de deurdoeë kump de mizieërë aoën de dieër aut
daar komt er weer een zware regenwolk aandoeë kump wir een ferm zwaj aoën
daar komt miserie vandoeë koeëme nog kwêddëlë van
daar komt niets van indat zieste van haaj
daar komt niets van in huisastich doë mèr niks aonkump
daar komt niets van in huis !naach Geraar !
daar komt veel volk over de vloerdoeë ès vieël begankënis
daar komt zeker niets van in huisda zal wol zin !
daar komt zo dadelijk gegrommel vanseffës èssët wir groemëlës
daar kreeg je wat om over na te denken, daar zul je een tijdje mee zittennau hëbstë get vër te knabbëlë, doeë bèste ë tijdsjë ziet mèt
daar krijg ik echte goesting vandoë kraajg ich de krievël van
daar krijg ik het op mijn heupen vandoë kraajg ich de stijpkes van
daar krijg ik het van aan mijn hartdas vür daud te valle
daar krijg ik het van!da würk mich op me sisteem
daar krijg ik kippevel vandat geet dür merg en been
daar krijg je wat van, dat is te veel pech in éénsdas vër daud te valle, -terdievel ès ter mèt gemoeid -de makral zit trop
daar kun je niet mee samenlevendoë ès geen haus mètte haage
daar kun je niets mee beginnenkoop tich doë mèr noegabolle vür
daar kun je niets tegen beginnendoë ès gee kraud tiëge gewasse
daar kun je nog veel van lerendoeë konste nog 'n pin aon zauke
daar kun je nog wat van opstekendoë konste nog ès ë puntsje aoën zauke
daar laat ik me niet toe verleiden wat over te zeggendoë maok ich gene kal aoën vaul
daar let niemand opdoë kraet genen haon hiën
daar liepen ze zo maar binnen en buitentwor doë zjus e dauvekot
daar mag je 100% zeker van zijndoeë maauste dondër op zèggë
daar moet ik een poosje voor werkendoë moet ich mich e tijdsje vër kroemp lègge
daar moet ik voor vloeken !god vërgaef ët mich !
daar moet ik wel het fijne van wetendoeë moet ich toch de zjuste onderbêndël van wieëtë
daar moet je geen aandacht aan schenkendoeë moest te nie noeë gebieërë
daar moet je hard voor werkendoë mopeste hel vür ploetere
daar raak ik de zere plekdoeë lik den hond gebonne
daar raak ik niet geëmotioneerd doorda rok mën kaa kleer nie
daar raak je snel aan gewoondoë gewènste rap aon
daar sta ik borg voorda gaef ich tich op e brifke
daar steek ik een stokje voordat geet haaj geen verf pakke
daar trek ik me nu eens niets van aandoeë hëb ich mert (merde) aoën
daar trek ik mij niets van aandoeë vaeg ich mën kas (vieët) aon
daar trekt die zich zeker niks van aanda lapter heil ziëker on zen botte
daar veeg ik mijn voeten aandoë smaer ich ze aon
daar verschiet ik danig vandoeë vilt men broek vanaof
daar verschiet ik hard vandoë vilt men broek van aut
daar voel ik me allesbehalve goed vandoeë kraajg ich de krelkëszeek van
daar weet ik geen weg meenau ès goeje roeëd dier!
daar wist ik geen blijf meedoë kos ich nie mèt onder de viet aut
daar word ik niet goed van!doë kraajg ich de krelkeszeek van
daar word ik zenuwachtig vandoë kraajg ich de ziëmële van
daar word je compleet gek vandoë wiëste tureluut van
daar word je gek vandoeë wieëste brul van
daar word je horendol vandoeë kraajgste hieën van!
daar word je niet goed vandoë wiëste kriekel van
daar word je niet goed vandoë krai (g) ste hiën van
daar word je niet goed vandoë kraajgste de kremp van èn zen K.
daar word je niet goed vandoe kraaigste hieën van
daar word je niet goed vandat kump mich de stroët aut
daar word je niet goed vandoê kraajgste de krampe van (en zën kl...)
daar word je niet goed vandoeë kraajg ich het van
daar word je niet goed vandoeë wieëste kins van
daar word je nog gek vandoë zoste wol hiën van krijge
daar wordt je niet goed vandoë kraajgste erm zin van
daar wordt je niet goed van krijg je horens van-doë kraajgste hiën van
daar wordt je niet rijk (er) vandoë zulste geen dikke kieëtele van sjijte
daar zal je niet veel voordeel aan hebbendoeë gees te geen dikke kieëtëls van sjijte
daar zal je nog een tijdje moeten aan werkendoë bèste nog e staekske stil mèt
daar zie ik niet van opdoë hüb ich geen kompasse mèt
daar zit de hond gebondentès doeë dat het sjinke vrink
daar zit de hond gebondendoeë zittët ëm
daar zit het er tegen !doeë stërmpt het !
daar zit het hem preciesdoë lik ten hond gebonne
daar zit je mee opgezadelddoë gerokste naut mei vanaof
daar zou ik eens graag gaan piependoë wol ich ës giên ë maajske zin
daar zou ik het van op mijn heupen krijgendoeë zoo ich nau de kaaë zeek van krijge
daar zou ik voor geen geld willen wonendoë zoo ich nog nie vër ë miljoen gesjillerd willen hange
daar zul je mogen luisterendaaj zulle dich wol leire daase
daar zul je niet rijk van wordendoeë zulste geen dikke kieëtëlë van sjijte
daar zul je niet rijk van wordendoë zulste geen dikke kliskes van sjijte
daar zul je niet veel aan verdienendoë zulste geen dikke krinte van kakke
daaraan heb ik niet gedachtda hûb ich iëver de kop gezien
daarom is klein Pietje blinde koet ès ë koet, zaagte boer en hae sproeng op zë vérkë
daarvan ken ik de ware toedracht ook nietdoeë kin ich de richtëgë onderbènnël ooch nie van
daarvoor ga je de rekening nog gepresenteerd krijgendat geeste trèg moeten autzwete
daat kan ik van mee pratenzwijg (mich) stil!
daat schiet ik niets mee opdoeë bèn ich vèt mèt
dadelijk breekt hier de hel losich dink dat het haaj seffës geet waeë
dadelijk ga ik uitbarstenich koeëk stillekesaon iëver
dadelijk geef ik je een trap onder je gatseffes stamp ich dich onder ze kapitaol tot ze kleegeld rammelt
dadelijk geef ik je een trap tegen je geslachtsdelenseffës stamp ich tich onder ze kappetaol tot ze kleengeld rammëlt
dadelijk geef ik je eens een goede rammelingseffës goën ich tich ës goed ènsmaerë
dadelijk kom ik je eens mores lerenseffes koeëm ich ès aaterum
dadelijk krijg je een harde slag in je nekseffës kraajgste ne goejen doef èn zëne nak
dadelijk krijg je kletsen op je poepseffës zal ich zë kontsje ës werm maoke
dadelijk krijg je weer klappendrék geet toë wir get vliege
dadelijk stamp ik je tegen je zak!seffes vlam ich tich onder zene bojel
dadelijk zal ik je eens goed -met je jas-tussenpakkenseffës pak ich tich mèt zëne kazjëvak
dae hèt ze been onder zen K autgeloope vër dat vroomeshij was gek op die vrouw
dag Jan!tiëge zen klitse
dag mijnheerke !daog meneir de kaploeën
dampen als een schouwroke waaj ën sjoopijp
dank je (pejoratief)de bès graosëlëk bedank
dar zit geen fut indaaj hèttët nie
das een lelijke!das één vërt sinksefaur
das geen lieverdjedae hèt alle watterkës dërzwoemme, behaave het wijwatter
das gene vette (eten / loon) doë zulste geen dikke kiëtële van sjijte
das is op het randje afdas nie heil katteliek
das mijn gewoonte niet!das nie mene terapie!
das sterk!das zwaure toebak!
das toch niet waar!?kniep ès èn men wang
das waar!oh, doeë heir ich tich!
das was hij, heel zeker!da wor ëm, gezwoeëre!
dat (nieuwe) jaar zullen we ook nog wel doorspartelendat joeërke zulle vër ook nog wol doeërspattële
dat alles brengt geen aarde aan de dijktès ammel geen avans
dat begrijp ik allemaal nietdoeë ès më verstand te kleen vër
dat begrijp ik helemaal nietdoeë kan ich kop noch K..aon krijge
dat begrijp ik nietda kan er bij mich nie èn
dat bekoelt weertwiët wol kaat zonder bloëze
dat bekoelt wel na een tijdjedat geet wol baet
dat belangt me niet aanda kan mich nie sjille (boemme)
dat belooft!doë hëbset lèste nog nie van gezien
dat ben ik al vergetendoeë lik al vieël stëb op
dat ben ik beu!da hink mich de kael aut
dat ben ik met je eensnau zin vër tër
dat betaalt teweinigvër ne sent mauste mëne rég es krabbe
dat betekent niet veeldas nie vieël zaoks!
dat blijft geheimda gon ich tich nie on zen naos hange
dat blijft niet zonder gevolgendoeë zulstë nog vër bliejë
dat bracht niet veel opdas mèr e maoger beiske
dat brengt niet genoeg op om van te levendas gene vètte, doeë zulste geen dikke kieëtëLe van sjijte
dat brengt niet veel opdoeë zulste mér din kieëtële van sjijte
dat brengt ook niet veel opdas ook gene vètte
dat deed lelijk aanda voel kaad op me daok
dat denk je maar....dat zal zin, ja !
dat dient tot nietsdoeë bèste vèt mèt
dat doe je toch niet !dat zin nau geen toerë
dat doet de deur voor goed dichttèk tër mér ën striep onder, punt-komma aoën de laajn
dat doet de deur voor goed dichttrèk tër mér ën striep onder, punt-komma aoën de laajn
dat doet hartzeerdat frit aoën mën hat
dat doet hij omdat hij moetda deeter ook mèr vër de goej vrië
dat doet me nietsda rok mich nie
dat duur langdat doerten eiveghèts
dat duur nogal !dat doert wol ën eivighèts
dat duurt een eeuwigheid!dat doert den éne met de gene
dat duurt langda doerten eivighéts
dat duurt langdat doert een eivighèts
dat duurt me wat langda doert mich den ene mèt degene
dat enerveert me geweldigda hink mich vierkant men K. aut
dat ga ik je zeker niet vertellendat goên ich tich nie aoên zën naoês hange
dat ga ik onmiddellijk afblokkendoë zal ich ès rap e stêkske vürstaeke
dat gaat als vanzelfdat geet waaj e knepke van een sent
dat gaat als vanzelfdat geet waaj ne poepestront
dat gaat als vanzelfdat geet waaj ë fleetsje vannen sent
dat gaat een zware inspanning kostenda geet bloed koste
dat gaat er stormendoë geetet stëbbe
dat gaat hem nog veel geld kostendae geet nog vieël moete blieje
dat gaat hij wel voelen !dat geet ëm aoën zën praaj
dat gaat je geen moer aandat geet tich geen sjik aoën
dat gaat je nog zuur opbreken, jongeheerdat geet tich nog voëre, mennëke
dat gaat langzaam en met veel aarzelingdat kump zau van ne lange mêrt
dat gaat maar weinig opbrengendoeë zulste geen hel kieëtëlë van sjijte
dat gaat me geld kostene koet èn mën raekëning (mëne portemënei)
dat gaat niet doordae vlieger geet nie op
dat gaat niet lang bestaan of overlevenda zal nie lang daoke
dat gaat niet lukken als het van mij afhangtda pak bij mich geen verf
dat gaat niet lukken als het van mij afhangtdae vliegër zal nie opgoën
dat gaat niet lukken!onder zen fiaul!
dat gaat vanzelf voorbijda geet wol iëverwaeë
dat gaat weer lang durentiëge daste trèg bès ès te kaffei al lang kaad
dat gaat wel overtzal wol bekiele
dat gaat zeker niet gebeurenda dinkste mér
dat gastje heeft niets goeds in zijn hele lijfdae gamin doog nie aut zen heil praaj
dat geeft me geen enkel voordeeldoeë hêb ich kaad noch werm aoën
dat geldt zeker voor jezelf!kal vër zen eege!
dat geloof je toch zelf niet!da zieste van haaj!
dat gelooft niemandbèn dat aon de kat hërre stat
dat gelooft toch niemandhang dat on de kat hërre stat
dat gespuis wilde met me vechtendat stèkske krapoel wol mèt mich bossele
dat ging de mist in!da wor e graut fijasko
dat had je niet verwacht, hédas aandrë tei as kaffei !
dat hangt ervan afdas noeëvenant
dat hangt me hier de keel uitdas haaj van mën kl....
dat hangt van (haar) humeur afdat lik troën van bau de wènd kump
dat heb ik heel graagdoeë verhang ich mich vieër
dat heb je al gezegd !e goed lidsje mauste draaj kër (keire) zinge
dat heb je heel juist gezegd!de hëbs de naogel op de kop geslaoge!
dat heb je mooi aan je beendat hërbstë sjaunëkës aoën zën broek
dat heb je mooi afgehandeldda hübsemgoed gelap
dat heb je vlug verstaanda ziet ne blinne mèt zen ooge tau
dat heb je zelf uitgelokteege sjuld, dikke bult
dat heeft er de schijn naardat teent zau
dat heeft geen belangda mok niks aut
dat heeft geen enkele kans op slagendoeë gaef ich geen sjik vieër
dat heeft geen invloedda deed niks aof
dat heeft geen nutdas geen avaoës
dat heeft hij gedroomd!dae hèt ziëker spauke gezien
dat heeft me aangegrepen, ik ben er de kluts van kwijtdat hèt mich gepak, ich bèn der onnersteboëve van
dat heeft niet veel om 't lijfdas nie vieël sops
dat heeft weinig zindas geen avans
dat heeft zijn tijd nodigdas get van langen ojem
dat helpt je geen poot vooruitdoë sjitste niks mèt op
dat helpt me geen stap vooruitdo
dat helpt nietdoë ès geen zaaf aon te smaere
dat helpt nietdoë bèste vèt mèt
dat helpt ons niets vooruitdas niks gekot
dat hemd is verfrommelddat kump ziëker aut te K..t van een koe
dat het verrekt, ik laat (het vuil) liggendattët lik tottët sjit
dat hier is toch maar een armzalige buurthaaj ès zjeezëke ook nog nauts gewès
dat hij maar weggaat!ich zien liever zen vasse dan zen teine
dat hindert me helemaal niet!da lèt mich heilegans nie!
dat hoeft niet zo preciesda kump zoe naa (krek ) nie, asset mèr zjus ès
dat hou ik voor mezelfda gon ich dich nie on zen naos hange
dat in onjuistda klop van geen kante
dat interesseert me helemaal nietdoeë maok ich gene kal aoën vies
dat interesseert me helemaal nietda kan mich nie boemme
dat interesseert me helemaal nietda kan mich geen fleet sjaele
dat is aan de lopende band hetzelfde liedjedas sjaering en ènslaog
dat is af te keurendas graute beistëraaj
dat is afstotelijkmën goesting ès al iëvër
dat is allemaal niet zo gemakkelijkdas ammël geen hoër snaaje
dat is allemaal niet zo simpeldas ammêl zau mèr geen hoër snaaje
dat is allemaal vergeefse moeitedas ammël zjus vër den hond zën K...
dat is allemaal zaagdas ammël zever èn pekskës
dat is altijd hetzelfde verhaalde nël van de plaotëndraeër blif hangë
dat is belachelijkdassoe onniëzel ast graut és
dat is bevorderlijk voor de stoelgangdas goed vër de vërautgang van den aaterautgang
dat is bijna zonder waardeda hèt nie vieël ummet lijf
dat is broldas goed vër et stort
dat is bullshitdas dikke zever
dat is dan in ordedas gekloenke
dat is de andere kant van het verhaalnau heirstë ëns een aandër klok loje
dat is de hele bedoening niet waarddas ten heilen opstand nie wiëd
dat is de moeite niet om u over op te jagendoeë moestë gene kal aoën vies maokë
dat is de volle waarheiddas te heil woerd
dat is de ware mandaste ware Jacobb
dat is dichtbijdas mekan n tausmatsj
dat is dikke zeverdas zever én pekskes
dat is duidelijk!dat ziet ne blinne mèt zën ooge tauw
dat is duurda kos penke-poenke
dat is duurdat kos kneep
dat is echtdas pure natuur
dat is een 'gezonde' vrouwaoën daaj hëbste goej pakkës aoën
dat is een aanstellerdas ë gemok menneke
dat is een ambetantedas ë vraekëlëk mennëke (wijf)
dat is een apart gevaldas mich ne sjaune
dat is een beetje overdrevendas vieël gezaach
dat is een deugnietdas mich ën vaeg
dat is een diefvêr dae ès niks te heet of te zwaur
dat is een dief!dae wiëttet versjil nie tèssent maajn ent daajn
dat is een dikke nekdae hèttët haug èn zënë bol
dat is een dikke tegenvallerdas e koet èn mene portemenei
dat is een eigenaardige ventdas mich ne sjaunen apostël
dat is een gewiekstedae ès van alle merte taus
dat is een grote schandedas een eivëtëge sjaan
dat is een grote zeveraardae kan toch ë stèëkskë memmë
dat is een haast hopeloze zaakdoeë ès nog vieël werk aon
dat is een harde werkerdae hèt het vieër èn zën K...t
dat is een hatelijke vrouwmét daaj és geen haus te haage
dat is een heel rossesjaun raud éns nie lëlek
dat is een heel stukje lopendas nen heilen trae
dat is een heet gevaldraaj kër blèsse geet nog nie hêlpe
dat is een hoogmoedigedas ne staajve nak
dat is een kereldas e sjauw man
dat is een klein kindjedas ë kleen pëtietërkë
dat is een klein krapuuldas een vaulighèts
dat is een kleine moeitedoë hoeste zen K. nog nie vër op te lichte
dat is een koopjedas ë voertgaevërkë
dat is een kouwelijke vrouwdas ën echte kaa-krimp
dat is een kruidje-roer-me-niet lichtgevoelig kinddas ë ménnëke van soekër
dat is een kwade vrouwdas ên koj mie
dat is een lastig wijfdas mich een koj mot
dat is een lelijkedoeë zin vieël kosten aon
dat is een lelijke combinatieda steed assen tang op e vèrke
dat is een lelijke en vuile triendaaj hèt knotsknieë en sloddërbatse
dat is een lelijke vrouwaoën daaj zin vieël koste
dat is een leperddas ne slimme voëgel
dat is een luie triendaaj hèt dikke knoebële onder hër êrm
dat is een moeilijke opgavedas zwaure toebak
dat is een moeilijke ventaste dae op ze daok kraajgs-
dat is een mooi wijf, maar ze kan niet eens fatsoenlijk eten bereidendas ën sjaun sjèttël mér doë lik niks op
dat is een nors persoondas nen dreigen heiring
dat is een ongelofelijk toevaltés of terdievel tërmét spiëlt
dat is een onnozel wijfdas ën aa kloekhin
dat is een onwettig kinddas een van den heilëge gees
dat is een plantrekkerdae ès mans genoeg
dat is een profiteurke!dae wilt vieël vër niks en weineg vêr e bitsje
dat is een raar typedas ë sjaajns man
dat is een rare vlegeldas ë sjau man
dat is een rossesjaun raud ès nie lëlëk
dat is een schijnheiligede zos em ongebich de kemiene gaeve
dat is een schoon nummerdas mich ne kadee
dat is een specialedas get gesjiëte
dat is een specialedas mich get këmik
dat is een specialetès mich get gesjieëte
dat is een straatmadeliefjedaaj hèt e leig ènkoeëme
dat is een triestig kijkende vrouwdas ën zoer trien
dat is een uitgekiende kereldas ne slimme voeëgel
dat is een verwaande kerelwot nen èngebeelde (zak)
dat is een vlotte praterdae ès nie op ze moenëke (mondsje-toeng) gevalle
dat is een volle statie!das mei as twei haendsjes vol
dat is een waarheid als een koedat steet as ne poeël boëve watter
dat is een werkje van nietsdat los ik zau op mèt mëne klene pink
dat is een zeer vermoeiende opdrachtdas kepotmaokeraaj
dat is een zotdas nen haave bëwedde
dat is egaalkoekoek ene zang
dat is eigenaardigdas vrëmp
dat is en ganse litanie, een hele opdrachtdas nen heilen oremus
dat is er mij ééntje!das mich ne kedèt (kedee)
dat is erg domloemp ès ook vès
dat is erg!das van den hond zen kloete
dat is extra bij mijn loondas sjaun mètgepak
dat is flauwepraatdas griene kal
dat is gauw vergetendoë kraeët genen haon hiën
dat is geen correct engels, maar wel wat smoeltrekkerijdae sprik engels mètnen heten iërappel ènzene mond
dat is geen gemakkelijke in omgangdas gene simpëlë
dat is geen klein bierdas gene kak
dat is geen klein bierdas gene kak !
dat is geen klein bierdas gene kènnertak
dat is geen kleinigheiddas gee klee bier
dat is geen kleinigheiddas gene kattepis
dat is geen lelijkedas geen misse
dat is geen moeite !das mèr ën kleen kuns
dat is geen slecht idee!das e gedach waaj en aander
dat is gelogen!da liegter!
dat is gemakkelijkdassë fleetsje van ën sent
dat is gen manier van doendas gee werk
dat is godgeklaagddas krimmëneil
dat is grote toevalas tërdievel tër mèt spieëlt
dat is harde taal -hard labeurdas zwaure toebak
dat is heel afstandelijkdas zau van wijd voert
dat is heel duidelijkzoe kloeër as poempwatter
dat is heel ergdas daudszin
dat is heel erg!das godgeklaog!
dat is heel gemakkelijkdas zoe simpel as poeppestront
dat is heel jammerdas daudzin
dat is heel juistda klop waaj ne zwaerende vinger
dat is helemaal geen rampdoë geet geen beis aoën këpot
dat is helemaal het zelfdedas knots ëtzelfde
dat is helemaal juistdas boenk trop
dat is helemaal juist!da klop asne zwaerende vinger
dat is helemaal niet erg !doë ès nog geen koe van këpot gegon
dat is helemaal niet mooi !dat trèk tër nie op !
dat is hem niet te beurt gevallendassem lengs zen naos dërgegon
dat is hier een goede gewoontedas haaj de maude
dat is hier niet gepermitteerddas haaj nie op zën plak !
dat is hier nogal smerig en wanordelijkdas haaj zjus ë vêrkëskot
dat is identiekdas krek ëtzelfste
dat is iets geweldigsdas straffe kaffei
dat is iets speciaal!das get pattekliers!
dat is iets speciaalsdas get partëkliers
dat is in ordedas èn de sëkosj
dat is in orde, dat is al weer verdiend-op zak-das èn de posj
dat is je aangeradendas tich ook mër geroje
dat is je ook maar aangeradendas tich ook mèr gerojd
dat is je wel sterk aanbevolendat ès tich geroje
dat is juist het knelpuntdoeë lik den hond gebonne
dat is juist hetzelfdedas krek et zelfste
dat is knoeiwerkdas ene knojboel
dat is kortbijdas mèr enen trae
dat is kwatsjdas liëge (sjaele) kal
dat is lekker vrouwtjedaaj ès vër op te aete
dat is lief van jedas aordeg van dich
dat is logischdas nogal wiedës
dat is lovenswaardigdoë doen ich menen hoed vër aof
dat is maar een kleine verdiensteda mèr ë slap beiske
dat is maar een magere opbrengstdoë geeste geen dikke kiëtële van sjijte
dat is maar half werkdoë ès mèr rauw iëvergegon
dat is maar povertjesdas mèr dinnëkës
dat is me d'er eentjedas get gesjieëte !
dat is me der ééntjedat ès mich ne sjarël (këdee, kloet)
dat is me een nummer!das mich ne kedee!
dat is me een rare vent !dat ès mich e sjaajns man !
dat is me een specialedas mich e sjaun printsje
dat is me een zenuwachtige (ongeduldige) dae hèt moemette èn zën broek
dat is me een zwaar gevaldas ès mich ë sjau mins
dat is me gelijk, ik maak geen keuzedas mich krêk égaol
dat is me ne nette!das e sjaun përtrèt
dat is me nogal wat!das teen en taander!
dat is me om 't evendas mich prêl (egaol)
dat is me om het evendas mich gelijk (egaol)
dat is me om het evendas mich egaol
dat is me wat duurda kan de mijne nie trèkke
dat is me wat duurkan mene braune nie trèkke
dat is me wat moois!das sjaune boel
dat is mij egaal!toetmaemsjoos
dat is mij om 't evendas mich prêl van het zelfde
dat is mij om het evendas mich egaol
dat is mij om het evendat kan mich nie boemmë
dat is mij om het evendat blif mich (sjijs) egaol
dat is mij om het evendas mich prel van het zelfde
dat is mij totaal egaaldas mich totaoël prêl van ët zelfste
dat is mijn stijl nietda steet nie én mene kattekismes
dat is niet dringenddat frit gee braud
dat is niet ergdat gif niks!
dat is niet heel korrektdas nie heilegans ènden hoeëk
dat is niet heel pluisdas gene zievërë kaffei
dat is niet met volle overtuigingdat kump zau van wijd voert
dat is niet moeders mooistesjaun van wijd mèr wijd van sjaun
dat is niet naar mijn aard !das nie mijnen terapie !
dat is niet naar mijn gadingdas nie mijne terapie
dat is niet secuur gedaandat ès zieëkër mèt de kat hërrë stat gemaete
dat is niet simpeldas nie van de poes
dat is niet simpeldas nie vër te laachte
dat is niet te vreten!dat kraajg ich nie dër mën stroeët
dat is niet van de poes!das gene kak!
dat is niet veel (loon-werk) das mér e slap beiske
dat is niet veel speksdas gene vètte
dat is niet veel zaaksslappe kos !
dat is niet volgens de afspraakzau zin vër nie getroud
dat is niet volgens de regel!das nie katteliek!
dat is niet waard om op te reagerendoë maok ich mich nie mieg aoën
dat is niet zo dringenddat frit gee braut
dat is niet zo gemakkelijkdas gene kattepis
dat is niet zo simpeldas gene kènderkak
dat is niet zoals afgesprokenzau zin ver nie getrouwd
dat is niet zoals het hoortdas nie heil kattëliek
dat is niets bizondersdas ook nie viël sops
dat is niets meer waardich gaef ter gee knepke mei vieër
dat is nog verre familieze zin van e ziëveste knoopskoet
dat is nogal wiedesdank dat den aajl
dat is nogal wiedesda wiëte mën kloempe ook
dat is nogal wiedesda dank tich den aajl
dat is nogal wiedesdat dank tich den aajl
dat is nogal wiedesdat wieête mên kloepe ook
dat is nogal wiedesdat wieët mëne klenen tein ook !
dat is normaaldas te gank vant laeve
dat is nutteloosdas niks gebaod
dat is nutteloosdas niks gekot
dat is om krankjorum van te wordendas vër hieën(=horens) van te krijgens
dat is om te pronkendas vër opte sjoo
dat is onaangenaamaongenaom ès aanëstër
dat is onjuistdat rok gene kant
dat is onmogelijkasset lèk geet oozen os kaave
dat is onzindas zevër èn pékskes
dat is onzin !das sjaele kal
dat is overduidelijkdat lik tër groesdik op
dat is overduidelijkdas zoe kloër as ë klètsje soekër
dat is praat voor de vaakdas zever èn pekskes---das dikke zever
dat is praat voor de vaakdas zevër èn pètsjës
dat is praat voor de vaakdas flaaë kul
dat is precies hijzelfdat éssem krek
dat is prietpraatdas zever èn pekskes
dat is raar !das kërjeus !
dat is slecht voor mijn hartdoë wiën ich nie goed van, doë kraajg ich et on men hat van
dat is slim bekeken, zo had ik het nog niet beziende bès nog slimmer asne mins
dat is sterk taalgebruikdas ë woeëd van ne kilo
dat is sterk!das zwauren toebak!
dat is straffe kostdas zwauren toebak !
dat is straffe kostdat zin lêp
dat is straffe praatdas sjau gekald
dat is te duur voor mijne kleine portemonneedat kan mëne braune nie trèkke
dat is te weinig betaalddoë mauste mene rëg èns vür sjoere
dat is tenminste duidelijke taal!doë zèkste mich e woëd van ne kilow
dat is teweinig om fatsoenlijk te leven (of om zijn schulden af te betalen)mè dat bitsjë (geld) rok tër toch gene kant
dat is toch geen antwoord!das griene kal!
dat is toch niet te duur !doë konste nie vër siggële !
dat is totaal misluktdas heil noë de vaentsjes
dat is typischeen hèndsje ter van voert hëbbe
dat is typisch voor hemdae hèt doeë een hendsje van voert
dat is typisch voor hemdoë hètter e hèndsje van voert
dat is typisch voor hemdassem krek en gesjieëte
dat is uit de modedat hèt zenen tijd gehad
dat is uitschot !das ë stèk hinnestront
dat is van hetzelfde soortdas van hetzelfste nès
dat is van vroegerdas van Zjeezekes tijd
dat is vanzelfsprekenddat dank zich de kloete
dat is vanzelfsprekendda lik vür de hand
dat is veel te groot voor u!bau geet dae....mèt dat menneke hiën
dat is vergeefse moeite, dient tot nietsdas tan vër de kat hër fiaul
dat is vervloektde makreil zit trop
dat is vettig en vuildoë konste sop aut koëke
dat is vrij eenvoudigdat geet waaj e fleetsje vannen sent
dat is vrij eenvoudigdat vielste mèt zën kloempe aoën
dat is waardeloosdoë gaef ich gee knepke viër
dat is walgelijkdas vör van te kotse
dat is wat verderopdassën staose waajer
dat is weer afgehandelddas alwier gebakke
dat is weer afgehandelddas alwier onder de viet aut
dat is weer wat andersdassen aander paor mauwe
dat is weggegooide moeitemèttich ès geen eer te behaole
dat is wel heel goedkoopdoë kraaj (g) ste nog gene knijn mèt gedèk
dat is wel je eigen schuld!zjus tegoej!
dat is zeer te betwijfelenich geleef tër geen botte van
dat is zeverdas kaerkeszeek
dat is zever in pakjesdas sjaele zever
dat is zever, stoefdas kaole kak
dat is zijn eigenschap / gebrekdas den aod vant beiske
dat is zonder veel overtuiging / goestingda kump van de lange berg
dat is zotte praatdas sjaele zever
dat is zwaar om te verwerkendas zwauren toebak
dat is, verdorie, heel mooi!verdoeme, és mich dat verrèks sjaun!
dat kan goed waar zijn!doë zèkste al zau get!
dat kan helemaal nietas Poeësen en Pinkstëre op dezelfden daog valle
dat kan het zijn, je kan gelijk hebben !doeë zèkste al zau get !
dat kan ik missen als de pestdoë kraajg ich de sjijt van
dat kan ik niet vattendoë kan ich nie van iëver
dat kan je mij niet kwalijk nemendat konste mich nie koejlëk pakke
dat kan je nooit vattendoeë kraajgs te kop noch stat van
dat kan me niet schelenda rok mën kaa kleer nie!
dat kan me niet schelenda kan mich nie sjille
dat kan nog heel wat geld gaan kostendoë zoste nog nen heile dikke pit vör konne auttrèkke
dat kan nog wat aanslependoë bèste nog nie mèt on zen nauw iërappel
dat ken ik helemaal nietda kan ich nie tausbringe
dat ken ik nietdat steed nie èn mëne diksjënaer
dat ken ik nietwat vër iets ès dat
dat ken ik van buitendat kin ich op me deimke
dat kind is erg stildat joenk ès zoe dreig as nën heiring
dat kind is niet van hem, alhoewel het op zijn naam staatdae kleene weet wol op zëne boek, mér kump nie aut zën broek
dat klein onnozel kindje lachte me uitdaaj kleen onnèttighèts laagde mich aut
dat klopt als een busda klop waaj ne zwaerende vinger
dat klopt als een busdoeë konste geen spang tèsse krijge
dat klopt helemaal nietda hilt gene stiek
dat klopt nietda rok gene kant
dat klopt nietdat rok kop noch stat
dat kompt er niet zo precies op aandat stik ter nie op
dat komt ervan!zoste nie!
dat komt haar goed uit!das koeën opper mieêle
dat komt me goed uit !das watter op mën miële
dat komt niet zo nauwdat kump zoe na nie
dat komt niet zo nauwda stik zoe na nie
dat komt nooit meer goed !'t geloof ès noë de botte
dat komt tergend traagdat kump zau van de lange berg
dat komt zelfs niet in de buurtda kanner nog nie ès on reike
dat koppeltje staat iedere avond achter de struiken mekaar te klemmen en te wrijvendaaj twei stoeën iëlkën oeëved aater de streik te haagen en te helvërë
dat kost inspanningenda kos toebak
dat kost me een pak gelddas 'n rib aut më lijf
dat kost me een vermogendassen rib aut me lijf
dat kost veel moeiteda kos stëkke van minse
dat kost wel wat!doë hink e sjaun prijskaetsje aon
dat kostuum past je niet !wo ne zak hëbste toch mér aoën
dat kunt / durft gij niet!da dërstë nie
dat kwam er langzaam uit !dat koem zau van de lange berg
dat kwam hem heel goed uitda pasde him èn zene kroeëm
dat kwam nooit in me opdoë hüb ich èn de verste verte nog nie aon gedaach
dat laat me kouddas mich sjijtegaol
dat ligt helemaal vol stofdoeë konste op sjrijve
dat lijkt er opdat hètter viël van voert
dat lijkt mij ookda tinks mich ook
dat lijkt nergens opdat trèk op geen bottë (KL...)
dat loopt gesmeerddas kakke zonder dauwe
dat loopt hier zomaar binnen en buitentès haaj zjus e dauvekot
dat loopt niet van een leien dakda lëp makkemêntëg
dat luktje nooit...de kons iëder ën hin leire pisse as...
dat lust ik niet -(ovd) dat staat me niet aandat bek mich nie
dat lust ik niet, eet het zelf maar opdat mauste dich zelf opfraete
dat maakt het juist spannendWiëste bau mën vroo hërre ëlëstik van hër brikske ët meeste spant Rond mëne pols!
dat maakt je krankjorumdoeë wieëste turreluut van
dat maakt me heel nerveusdoë kraajg ich te zeenëwe van tot èn mënen dikke tein
dat maakt me helemaal niets uitda kan mich geen zier sjille
dat maakt me zenuwachtigdoeë kraajg ich de bibbërëbitsjës van
dat maakt mij niets uitdas mich prêl
dat mag je wel vergeten!sjrijf tich tat mér onder zën sjoeën
dat mag Joost wetenda wiët gene mins
dat meen je niet !nau gëleef ich tich !
dat meen je niet!da zieste van haaj
dat meen je niet!de bès ne sjaune!!!
dat meen je toch niet!dich bès ziëker den èntressantste toeres
dat meen(de) ik ookdoerë heir ich tich
dat moest er nog bijkomen!ja lap!
dat moet ik beamen, daar ben ik quasi zeker vandat tinks mich ook
dat moet ik hier niet hebbendoë ben ich heilegans nie mèt opgezat (te)
dat moet je zelf maar regelendat zin zen eege biznës
dat neem ik helemaal niet in dank aandoeë bèn ich heilegans nie mèt opgezatte
dat ontoert meda pak mich!
dat ook nog!da kan ich misse waaj tandpaajn
dat paard is al ouder dan 12 jaar (en dus versleten°dat pieëd hèt zëne poeëse al lang gehaage
dat pakt bij mij geen verfvan dae boer geen eeër
dat past niet bij elkaarda steed waaj en tang oppe vèrke
dat past niet bij mekaardat akkerdieërt nie
dat raakt kant noch waldat snaajt geen hoot
dat raakt me nietda kan mich nie boemme
dat sleept aanda kump van de lange berg
dat sleept lang aandat doert en eiveghèts
dat smaakt nietdas nie èn zen kloete te krijge
dat snijdt door merg en beenich vieël de krievel èn mënë bauk
dat speelt geen roldas (mich) prêl vant zelfste
dat spreekt me niet aandat lot mich kaat noch wêrm
dat staat hem niet aanhae ès ter nie mèt opgezatte (gediend)
dat staat me aan!das spek noë mene bek
dat staat me aan!das heil gojëlëk
dat staat me geweldig aandoë hüb ich ech kop èn!
dat staat me helemaal niet aandaq gojt mich heilegans nie
dat staat me helemaal niet aan!doë ben ich nie mét opgezatte
dat staat me lelijk tegenda kump mich men stroët aut
dat staat me niet aandoë bèn ich nie van gediend
dat staat me niet aandat gojt mich nie
dat staat me niet aanda bek mich nie
dat staat me niet aan!doeë bèn ich nie mèt opgezatte
dat staat me niet fel aanget mèt lang taan aete (doen)
dat staat niet, het is zelfs lelijkdat steet waaj een tang op e vêrke
dat steekt me hard tegendoeë kraajg ich erm zin van
dat stelt niets voordas vijf kërre niks
dat stinkt enormda stink oere énden ümtrèk
dat straalt geen entoesiasme uitda kup zau van wijd voert
dat strookt niet met de waarheiddat rok gene kant
dat tijdstip komt me goed uitda vult zjus èn de goej waek
dat trek ik me helemaal niet aandoeë vaeg ich nau eens deftig mën viet (kas) aon
dat trek ik me niet aanda kan mich nie sjaele (boeme)
dat trek ik mij niet aanda kan mich nie boemme
dat trekt er niet op !das kroemp en sjeef
dat trekt er niet op!dat steet waaj een tang op e vérkë
dat trekt nergens opdat trèk op genen ërgël
dat trekt nergens opda trèk op genen aaën örgël
dat valt dik tegendas van mên (of, den hond zën) KL
dat valt duur uitdas ë koet èn mën raekëning (portemenei)
dat valt erg opdoë konste nie lengs kieke
dat valt ferm tegentès van den hond zën kl.....
dat valt me erg tegendas van de bok zën kloete
dat valt tegendas gene vètte
dat valt u wat tegen!dat geet tich tiëge zen daus
dat valt wel eens voorda konste wol ès hëbbe
dat valt zwaar tegen !das van mën botte !
dat valt zwaar tegen !das ën striep dër mën raekëning
dat verbaast me ten zeersteamaaj mën aure
dat verbaast me ten zeerstenau brik mëne kloemp
dat vergeet en vergeef ik hem nog niet zo snel-daar zal ik hem snel aan herinnerendae kraajg ët nog op zënë botterham gesmaerd
dat vergeet ik niet, dat zet ik je betaalddat kraaajgste trèg
dat vergeet ik nog zo rap nietdat lik zwaur op men laever
dat verhelpt niets aan de situatieda snaajt geen hoot
dat verkort mijn levendaste naogel on men daudskis
dat versta ik nietdas latijn vür mich
dat versta ik nietdas sjinees vër mich
dat versta ik niet!!!doet et lich ès aon, dan zien ich woste zèks
dat versta ik nu eens helemaal niet!da kanter bij mich heilegans nie én
dat versta ik nu niet, zeg!de zos him toch e knepke gaeve
dat verveelt me geweldigdat hink mich mën Kl....aut
dat verveelt me terdegeda hink mich men kloete aut
dat verwijt krijg je nog welda kraajgste nog op ze braud
dat viel me zo plots tebinnenda sjoeët mich zoumèr los èn de kop
dat vind ik knap van joudoeë doen ich mën klak vër aof
dat vindt zijns gelijke nietda trèk ter nie op
dat voel je zo !dat viels te mèt zên kloempe
dat waait wel overda geet wol iëver zonner bieëvet te gon
dat was een echte schijnvertoningdat wor één graute sirk
dat was een hele kieskeurige ventdat wos ne kieëvërbêk van ët ergste soeët
dat was maar een matige vertoning't wos mêr slappe kos
dat was niet aangenaamda goef ne vieze noësmaok
dat was niet gemakkelijkda wos nog nie gelaach
dat was niptdas oppër rendsje aof
dat was voorspelbaarich viel ët aoën mënë pis
dat weet ik heel zekerdoeë doen ich mën broek vër aof
dat weet ik zo nog niet!das nie gezaach
dat weet je van te vorenda vielste on ze watter
dat weet nu eens iedereendat wieëte mën kloempe ook
dat went wel!doë rokste wol aon gewènt
dat werkt me danig op mijn heupendoeë kraajg ich de vliegende sjijt van
dat werkt me danig op mijn zenuwendoë kraajg ich de krelkeszeek van
dat werkt me op mijn zenuwendoë kraajg ich ët van
dat werkt op mijn zenuwenich kraajg ter de ziëmele van
dat werkt wat stroefdas geet vraaj
dat woord slaat echt aandas ë woëd van ne kilo
dat wordt beweerd, ja !doeë ès kal van !
dat wordt hoogdringendtwatter steed em tot on zene mond
dat zal haar helemaal niet aanstaandat zal hër heilegans nie goje
dat zal ik zeker nooit gaan vertellendoeë verbran ich mën toeng nie aoën
dat zal niet veel opbrengendoë zulste mér maoger kliskes van sjijte
dat zal niet vlug gebeuren !as Poeëse op ne vrijdëg vilt
dat zal nog een tijdje durendoë zal nog viël wotter dür den Demer moete gon
dat zal nog hard werken zijn!doë bèste nog nie mèt vië (r) dig
dat zal nog wel een tijdje duerenEi vër zoe wijd zin, ès toeë nog vieël watter doeër den Demer gelope
dat zal nooit gebeurenzèt tich tat mér rap aut zëne kop
dat zal u niet lukken !dat mauste op zëne bauk sjrijve
dat zal wel waar zijndat holste de koekoek
dat ze wat dik is, stoort haar nietze hètten dikke K., mér ze zitter nie mét
dat zegt me nietsda mok mich niks aut
dat zet je zwaar aan 't tobbendas vër graajs hoeëre van te krijge
dat zie je van hierde bok zen K., (ja) !
dat zie je van hier !de bok zën K.
dat zie je zo!dat likter groesdik op
dat ziet er ene knappe uitdaaj ès nog nie zoe kontraore
dat ziet er mee een knappe griet uitdazs heilegans geen kontraore
dat zijn dieven !vër daaj ès niks te zwaur of te heet
dat zijn er niet veeldaaj konste opte vingers van één hand tülle
dat zijn me toch kwajongensdat zin mich toch vaegers
dat zijn veel kindjesdat ès ën heil kèt jing
dat zou een blinde nog zien!da loegter vingerdik op
dat zou er nog aan mankeren !dat dink ich ael ook
dat zou ik maar goed onthoudendas tich ook mèr geroje
dat zou ik niet durven zeggenich zo dat nie ieëver mën lippe konne krijge
dat zou ik ook denken (ironisch bedanken)dat dank tich de koekoek (den aajl)
dat zou ik zeker onthouden als je geen miserie wenstdas tich ook mér geroje !
dat zouden ze bij mij niet moeten riskerendat zoo bij mich geen verf pakke
datt is een lelijke vrouwdaaj ès sjaun van wijd, mér wijd van sjaun
datzou ik eens van nabij willen meemakendoë zo ich ès maajske wille spieële
de AA-er was het allemaal spuugzathae koster wol op kotse
de aanemer klaagt steen en beenhae hèt ne blok on ze been
de aardigheid is nu wel eruitde grap ès nau wol traut
de acteur speelde cinemahet wor nen echte commediant
de adjudant las de recruten de levietenzoe goed worre hun aure nog nauts gewasse
de advocaat wist niet meer van wantenWendieke kende hij ook niet goed
de agent ging zijn boekje te buitenhae loep iëveral met zene knêppel te stoeffe
de airhostess kwam uit de lucht vallenze wis van toete noch bloeëze
de antiquair deed een verjongingskuurjoeng, da wor mich e sjaun miëbel
de aparte neiging hebbenën héndsje te van voert hëbbe
de appel val niet ver van de boomaoën d e vrèchtë kinste de boom
de appel valt niet ver van de boomon zen vrèchte kinste de boom
de appel valt niet ver van de boomauttet zelfde hoot gesnieë
de appel valt niet ver van de boomas ich te koe nie kaant, zoo ich nie wiëtë bau dat kaaf van aofkömstëg ès
de architect tekende zijn eigen doodvonnishet hoch teviël umvang en teweineg ènhaat
de archivaris gooide het op een hoopje met de schepenetworre mich ammel sjarels
de armste mensen worden het meest uitgebuitde meeste strontvliege vèndste trèg op de maogërste beiste
de astroloog zal allemaal sterretjeshae zoeg ze duidelëk vliege
de astronaut zag alles grootsde moes alles èn de ruimte zien
de autofabriek heeft er helemaal geen lak aanze zitte mètte blètse ende sjraepe
de baas spelenop zene paut spieële
de baas spelende meesterjan authange
de baas spelende meester spieële
de bakker bakte er niets vanzau krieëgter ze breidsje nauts gebakke
de bakker ziet er geen brood meer inze vier brand oppe leig pitsje
de bakker zijn broodje is gebakkendasset toetsje opte gateau
de bakker zijn broodje is gebakkenhae hèt zen baune gedop
de bananenhandelaar is de pisangze pakden em met zen banaan
de beeldhouwerd beeldde zich vanalles inhae zoeg spauke
de beenhouwer kapt er meehae vig ter zen sjink aon
de beest uithangenbeistëraaj autzètte
de beest uithangenzënë baer autloeëte
de begrafenisondernemer timmert aan zijn eigen grafhae zit al mèt ene voet ènt graof
de begrafenisondernemer zweeg als een grafhae hoel zene bek tau
de beiaardier zag de klepel niet hangenhae hodde mèr trop los
de bekomsten hebbenalle hik van de kaomer zien
de bent x jaren jonger dan ikde moes noch x jaore dabbe vër mich èn te haole
de beroepsmilitair schoot er zijn hachje bij inhae loet ze laeve
de beste kus is niet die met de mond maar wel die met de ogene lief mèt zen ooge bènne doen
de beste van het hele gezelschaptbèste pieëd van de stal
de billen dichtknijpen- schrik hebbenze bedeen -mèteen- doen
de blinde hield het voor bekekenhae zoeg te sjoer al hange
de blinde houdt het voor bekekentstik em ferm de ooge aut datter nimei mèt kan
de blinde was het uit het oog verlorenhae zoeg et nimei zitte
de blinde wou het niet zienhae zoeg et dër de vingers
de bobbeltjes zie je al door haar bloesjede knaajn zin al on de kis ont knabbele
de boekhouder zat in moeilijke papierende boekhaager zoet èn de rats
de boer kan het nu wel rooienhae ès auttet veld geslaoge
de boer nam de koe bij de horenshae streepde zen mauwe op
de boeren zien af als de beestenze krijge hieën van de zörge
de bomen groeien tot in de hemel't kan nie op!
De bommengaten waren voor ons verboden terrein, wegens openbare zedenschennis van meisjeson de boemmekoeter mochte ve nie koeëme, doë zoete de verdürve mètskes
de boswachter zag door het bos de bomen niet meerich zaag em nog van zich ne nauwe bril aon te sjaffe
de boswachter zag door het bos de bomen niet meerha
de brandende kolen omroeren om meer vuur te krijgen in de kachelde stoeëf oproeëchëlë
de brandverzekeraar zette er meer vuur achterhae spieëlde mèt vieër
de broodkorsten in de koffie steken zodat ze malser zijn om op te etenzen koskes weeke
de brouwer is het zathet watter steed em tot on de mond
de brouwer is het zathae hètter mei as genoeg van
de bui trekt weg naar Nederland, die willen toch alles gratisde sjoer trèk aof noë den hollender, twatter kraaj (g) ter graotës
de buren gaan lastig vallende haajs aoflope
de busschauffeur moest gas terugnemenzene voet sjoeët van de pedal
de cafébaas was het zat dat zijn klanten binnen wilden rokendoeër de rook zoegter zen eege nog nimei
de cardioloog was er het hart van in toen zijn patiënt stierfhae wor ter nie goed van
de chauffeur stuurde even bijhae drèdde nog nie heil dür
de chauffeur verliest de controle over het stuurhae moet henneg get bijsture
de cipier vond de sleutels naar het gelukhae wor èn de ziëveste hiemel
de clubkas is leegdoë steet e koet èn de bojem van de clubkas
de conducteur was de geknipte mande zjuste man opte zjuste plaots
de confectie-industrie wil er een mouw aanpassenze gon het get oplappe mèt e pekske geld
de crisis heeft de herenmode de das omgedaanze hübbe geen broek mei on hun K
de criticus brak alles afhae voel iëver zen eege wieëd
de dag is begonnen, aan 't werk (beleefde groet)goejë mërgë, dae nie opsteet hoef nie te zërgë
de dakdekker lag in de goothae hoch pietsje den daud on wërke
de daver op zijn lijf hebbende bibberebitsjes hebbe
de dermatoloog had eelt op zijn harthae krabde tottet bloed traut zeekde
de deur platlopende dieëre aut hun hingsels lope
de deurwaarder legde het beslagde falliete bekker worter nie mèt opgezatte
de dierenoppasser lacht zich een aaphae kroenkelt waajen slang
de diëtiste was het topje van de cakedaaj hüb ich ès gauw de mond gestop
de dirigent slaat de stok mistwor een moeët vër niks
de dokters worden er ziek vanze krijge ter de krelkeszeek van
de dokwerkers zitten in de putze gon stilaon de boot èn
de dominee predikt in de woestijngeen kat te zien, alléén mèr zand
de douanier verlegde zijn grenzenhae stëlde ter poeël en perk aon
de drukker kon er niet meer aan uithae hoch te weineg lëtters geaete
de drukker verstaat er geen letter meer vanhae kinter geen jota mei van
de duivel is ermee gemoeidde makral zit trop
de duivenliefhebber ergerde zich aan de was van de buurvrouwtwei daajfkes hoenge op te droeëd, mèr tein èn de loch
de duivenmelker zag ze vliegenhae hoch ze nie alle vaajf
de dupe zijn van iets / iemandde piëtre zin
de electricien zag het weer zittenhae doech de lamp branne
de electroverkoper maakt het bonthae deed de lamp branne
de expediteur stuurde alles in 't honderdhae hoch et pak on zen been
de familie gaat overal voorwae den hiemel wilt verwerve moet zën fëmielë loeëtë erve
de filosoof voelde zich godalmachtigich hüb em mene god ès goed lotte viele
De Ford fabrieken bezorgden in Munster heel wat verkeersoverlast, niet alleen door de spitsuren van de Fordwerkers, maar ook door camions die naar de nieuwe industriezone trokkenWaaj de Ford koem, koem ook (te) viël verkeir dür Minster, nie alléén van daaj wo opte Ford wërkde mèr ook van zwaur verkeir vür den heile indestrie ronte Ford
de fotograaf werd geflitsthae stond opte foto
de funeraria delven hun eigen grafze zin op sterve noë daud
de ganse dag niks verrichtende godsgenojëtëge daog op zën lui kl...ligge
de garagist miste enkele vijzenhae hoch ze nimei allemoël
de garagist was helemaal toe-getakeldtwor noch erger dan datsem iëverrieë hochte
de gasfitter werkte niet als ge-oliedhae zoet te zwaur èn den oele
de gek houdenden draok staeke
de gelegenheid te baat nemenvanden trèk moester laeve
de gevolgen voor jou zouden groot kunnen zijnde zos nogal zënë gank goën
de gitarist raakte de gevoelige snaarhae sloeg de zjuste taun aon
de glazenwasser poetste de plaathae wor ter van onder
de goochelaar toverde zichzelf weghae wor foetsjie
de grond is heel drassig om op te staantès vieël te zoempëg onder mën vieët
de grote kerkklok slaat hard en het kleintje slaat lichtjesde graute klok slig zwaur en de kleen têmp zietëkës aon
de grote slokop zijnde panne vant daok aete
de groten beslissen wanneer de kleintjes mogen pissenwat de heire waajzë (bevelen), moettë de knaechtë mér praajzë
de gulzigaard eet alles opdae fraetzak slig (hoot) zich alles èn zene gielës
de gynaecoloog was het kind van de rekeninghae hoch et on zen kloete
de haren opsnijden (zijkanten kaal) een klak snaaje
de hele aanhang, reeksden heile bênnël
de hele op- en aanhangden heile reutemeteut
de hemelsluizen gaan weer eens opende sjieërpoeët geet wir ës oeëpe
de herbergier tapte uit een ander vaatjehae begos e nau laeve
de hoge waterfactuur was de druppel die de emmer deed overlopenTroo és teviël en teviël és troo
de horlogemaker ziet dat zijn tijd voorbij istsloeg vaajf vër twelf
de hovenier was helemaal door de bonenhae zoeg zen paere
de huishoudster van een VIP noemt men ook wel eens 'dienstmaagd'de haushaagstër vannë VIP hèt ook nog `mog`
de huisschilder werkte alléén maar in het zwarthae hoel aanes gene frang iëver
de ijspegels hangen aan het plafondde ijs-piegels hange oënt plefoeng
de imker smeerde honing aan de mondhae plekde on mich waajen strontvlieg
de instemming krijgende zege hëbbe
de invloed van een vrouw is heel grootne vroolaajrok trèk mei as ë piëd
de jager schoot de hoofdvogel afhae hoch prijs
de jager was gezocht wild voor de jachtopzienerde jaoger daasde noë de pijpe van de bosgard
de jager ziet er geen schot meer in te krijgenhae hèt al ze kraut versjoeëte
de jeugd heeft misschien wel de toekomst, maar de ouderen hebben de ondervindingnauw besseme vaege sjaun, mér de aa kinne alle hikskes en kentsjes
de juweliersvrouw schitterde door haar aanwezigheidze stoek mich de ooge aut
de kachel met zwart smeersel oppoetsende stoeëf potlaute
de kachel zwart poelerende stoeëf potlaute
de kan gaat zoalng te water tot ze breektde kons zelfs ne vès zoelang traetëre totter aut het watter sprink
de kanonier stak het vuur aan 't lonthae wis van wo hoot pijle maoke
de kapitein verliet het zinkend schiphae vaegde zen kloete traon
de kapper zit met de handen in het haarhae trèk zich de hoëre autte kop
de kassier was de tel kwijthae sloeg tilt
de kat de bel aanbindenget on de graute klok hange
de keeper sloeg de bal mishae zoeter glad lengs
de kelner had water in zijn kelderzen broek wor duidelëk te kot
de kerkdienst duurde langtwor nen diens mèt draaj heire
de kers op de taartde kieës op te vloj
de kerstman geloofde nog in sinterklaasen aste dat nie geleefs maok ich tich get aanester wijs
de kinderen slapen al, geloof iktès al stil ont front!
de kkkkkkk'skleen kender kakke kleen kroem kieëtëlkes
de kleermaker herstelde weer helemaalhae pakde wir den droeëd op
de kleine was dood moede kleene kos zen koeter nimei oëpehaage
de klok horen slaan maar niet weten waar de klepel hangtich hüb ter get van geheird, mèr ich wiët nie zjus bau et iëver geet
de klos zijnon de pin lèkke
de klos zijnaoên de pin lékke
de kluts kwijt zijnaut zen bedoening zin
de kluts kwijt zijnvan zen mölk zin
de kluts kwijt zijnaut zë laud geslaogë zin
de koe met de horens vattenèn akse sjiete
de koeien werden gehoed of plaatselijk vastgepind in de beemden onder de kanadabomende kie wonten gehied of op den teir gehod opte bêm onder de kannedasse
de kogel is door de kerktès ènde sekosj
de kok had geen vinger in de paphae hoch niks èn de pap te brokke
de kok kookte van woedehae begos iëver te koeëke
de kok maakte er een potje vanalles drèdde èn de puree
de kokkin haalt de druk van de panze lot effe stoom aof
de kraanmachinist gaf er een verkeerde draai aanhae hèttet boeltsje platgegojd
de krab had duidelijk veel jeukaste iëk hëbs moeste krabbe
de krab kreeg jeukasset iëk moeste krabbe
de kracht was er uithae hoeng zoe slap assen sjèttelvod
de kreupele bleef standvasthae stond trop
de kreupele liep op zijn laatste benende würm zoete al ènt hoot
de kruik gaat zolang te water dat ze breektde gees nog zinge as me geduld opgerok
de kruis van je broek hangt zo laag, het gaat zeker regenentgeet raengëre, de hëbs zëne pllër get leig hange
de laatste in order zijnon de lèste mêm hange
de laatste middelen inzettenzen lèste kertoesj vërsjiete
de lamme stond erop om te kunnen zittenhae heirde nie goed watter zaag
de leraar mocht me nietde meester hochte pik op mich
de liefde brandend houdent vieër werm haate
de liefde van de man kan lager uitvallen dan gedachtvrolaaj daaj meine datte liefde van de man dër de maog geet, hëbbe get hauch gemik
de loodgieter legde 't loodjehae wor den hoek um
de lucht is dicht aan het trekkenze zin wir één aon het oploje
de lucht klaart al wat ophet kloeërt al get op
de lucht klaart ophet trèk al op
de lucht ziet er heel donker uitde loch ziet paekzwat
de makral heeft hem te pakkenterdiëvel zit oppem
de man at nog een haring toen hij dood wasde man oet nog nen heiring waaj ter daud wos
de man mag zeggen wat hij wil, maar de vrouw beslistde haoën kan zoe hel kraeë as ter wilt, ët zin toch de hinne daaj de eer lègge
de man met grote mond is aangekomentgraut lëwaet ès haaj
de maogs op zen vingers fleeteje mag hongerig toekijken
de meerderheid van de mensende grauten (grutsten) hoop van de minse
de meest eenvoudige zaken kan hij nog niet aanhae ès nog te loemp vër liëg zêk raech te zètte
de meeste mensen houden hun tegenslag en verdriet verborgen't meeste leed, zit onnert kleed
de merel heeft het broeden opgegeven omdat je met de eieren hebt aangeraaktde bloën ès verlèd, de hojs zen haan moete auttet nès haage
de mijnwerker haalde de hete kolen uit het vuurhae kos zen haan wol ès verbranne
de minder fraaie kant van iemand publiekelijk makeniemëd zënë vaule was authangë
de moed verliezende kop (erm) lotte hange (boemele)
de moed verliezenhet loëten hange
de moeilijke kinderjarern voorbij zijnautte koje zin
de moor of kasserol op de hete kachelplaat zettende kèttël ophange
de museumhouder viel over een naaktper sjaos hochter zene kepie op
de nieuwslezer las tussen de regelset hoofnauws wor al aofgeloope
de NMBS is het spoor bijsterze zin autgeranzjieërd
de notaris nam er akte vanhae stoek et goed en zene kop
de ogen uitstekende kat oppet spek bènne
de onderrok hangt onderuithet bliksëmt
de ontwerper viel uit de modetwor nen adderwètse
de oogarts ziet het niet meer zittenhae hètter gee goed oog èn
de opgelopen schade goedmakende sjoj ènhaole
de oudste van de hele kuddeden adstë van het heil kèt
de parachutist trok zijn parapluhae wol nie aofgon waaj ne gieter
de pastoor sprak uit de biechthae sproek van ondervènning
de piloot week van zijn koers afhae worret noorde kwijt
de poetsvrouw ging er met de grove borstel doordaaj mokde er kotte mêtte mèt
de politie-agent zei tegen de fietser (in overtreding) : kom eens van je fiets af, ik ga je op de bon zetten)de plis zaag tieëge de fitsër : kom tër ès aof, mennêke, dat ich tich trop zèt
de popstar viel uit de toongelëkkeg èster trèg konne trèn koëme
de pot op!lêk men klitse!
de pret is uitze lidsje ès autgezoenge
de psycholoog begon te flippenze stüp sloegte dür
de puntjes op de I zettenkaar en pieëd niemë
de reder raakt aan lager walze sjieëp ès ont zinke
de regen valt met bakken uit de luchthet raengert tot het zeek
de regen valt met bakken uit de luchtde raenger vult mèt ganse bèk autte loch
de rekening, aubwat kraajgste van mich
de relatie stopzettenet autmaoke
de respektievelijke kantoniers, Vanheusden van Meershoven en Guust Stas van Munster, onderhielden de straten en grachten van Munster zomaar in hun ééntje, met schop en bezem op de fiets...en het was netter dan nu.de kantenier, iës Vanheusde van Miëseme, en ternoë Gus Stas van on de staose èn Minster, onderhoele de waeg en de slaute van Minster, zaumèr èn hun ééntsje opte viloo mètten sjoep enne bessem...en twor ammel goed onderhaage
de restaurateur heeft veel last van mee-etersden heile werd zit vol profeteurs
de restjes zijn voor ude mauste pan nog autlêkke
de rijkdom in de wereld is slecht verdeeldich verdeel al me geld onder de erm : de hëlf onner de linkse en daander hëlf onder de raechtererm...
de rijken worden steeds rijkerallet watter lüp noeë de zei
de ruitenplaatser maakte veel stukkenhae goejde zen eege vinsters èn
de ruzie niet aanwakkeren, aub!nie stëeke, verdoeme!
de scheikundige kreeg een bijtmiddel in zijn ooghae trok mèr n heil zoer maul
de schilder zag het zwart voor de ogen toen hij van de ladder vielhae zoeg waol kleire van de raengerboeëg
de schipper is aan lager wal geraaktze sjieëp ès ont zinke
de schoenmaker leefde op grote voethae loep lengs zen sjoen
de schoenmaker schoot uit zijn sloffenhae mokde zich kaud
de school-een vrouw-kinderen, geld...zorgen voor problemen die je anders niet hadzoevël temei daste hëbs, zoevël temei zërge
de sfeer bederven, de zaak in 't honderd doen lopenden heile boel bëzeeke
de situatie aanvaardenzich terbij niëlègge
de situatie rustig overziende kat autte boom kieke
de slachter hing het varken uithae holde beisteraaj aut
de slager heeft lekker vleesbrood en zelfs van dat speciaalde slachter hèt goeje frikkedellekoek en zelfs bilzers rolleke
de slager scherpt de messenhae zètter zen taan èn
de slager weet niet meer welk vlees hij in de kuip heefthae ès de kluts kwijtgerok
de smid sloeg de nagel op de kophae hoch et bij et raechte eind
de smid smeedde nieuwe plannenhae wollet ijzer smieë terwaajl et heet ès
de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediendlottet mèr get bekiele, tgeet vanzelf wol iëver
de speeltijd is voorbijich goën ëm mèr aoën de kapstok hangë
de speling van het lotpiere tauval
De spoorwegen zijn het spoor volledig bijsterZe moete de traajn trèg oppet spoeër krijge
de stank is niet te hardenda stink oere boëve de wènd aut
de sterkte of grootte van iemand inschattende moeët pakke van iemed
de stoof staat gloeiend roodde stoeëf steed zoe raud as een krik
de straten aflopende stroëte aofzeele
de strijd verliezenont koste eind trèkke
de stuipen krijgende konvulzjës krijge
de tabakshandelaar èste sigaardae geet nog ene rooke
de tabaksverkoper is de sigaarhae gifte pijp on Matte
de tandarts was buiten schema en moest een tandje bijstekenhae loet zen taan és zien
de tandartsdat werkt op mijn zenuwendoë kraajg ich de ziëmele van!
de tanden tegen elkaar schurenmèt zën taan sjervë
de tapijtverkoper rolt zijn matten ophae vlig traut
de tering naar de nering zettenzën been nie waajër autstaeke dan ze bèd lank ès
de tijd gaat niet voorbij, wij weltijd konste maoke, minse nie
de tijd vliegt snel, gebruik hem welleir van gistere, dreem van mürge, mè laef vendaog
de tijd vliegt, zei de boer, en hij gooide de wekker naar zijn vrouw haar hoofdde tijd vlig toch snel, zaag te boer, en hae goejde zëne wèkkër noë zën vroo hërre kop
de timmerman legt er het bijltje bij neerhae hèt gene naogel mei vër oën zen K te krabbe
de tip van je schoen staat omhoog (los) zen sjoen gaope waaj nen heiring oppet dreige
de toekomst van de electrzaken is donkerdaaj hun lêmpke geet stiloën aut
de troep moet ertussen uitde kaof vantëssen et koeën haole
de trompetist heeft ernstige blaas-problemenbloeës nie te hêl aste métten zwakke bloës zits
de tuinder zit op zwart zaadvër him ésset ammel spek vër baune
de tuinier liet het gras van onder zijn voeten maaienhae loet zich zene keis van tèsse zen snieë pikke
de uitleg is mooi, nu nog doen!Kaokële kan ielek, mér eer lègge nie
de vaart zat er inde zwoeng zoet trèn
de valschermspringer viel uit de luchtalleen zene mond goeng wijd genoeg oëpe
de verkeerde een pluim gevenvür terdievel n kaas aoënstaeke
de visser ving bothae hoch aater et nét gevés
de visser werd met een kluitje in het riet gestuurdze hoelen em vër de gek
de voetballer schoot de bal mishet sjoeët em ènt verkeirde koet
de volhouder wintde moestich mèr dër dae zoeren appel hieën bijte
de volhouder wintver gon dër tot onnet kietsje
de voorkeur krijgenë striepke viër hëbbe
de vrijheid krijgenzene gank mauge gon
de vroedvrouw kraamt er vanalles uitda wor geen moejlëke bevalling
de waarheid komt altijd aan het lichtalle foetëlkës koeëmë aut
de waarheid zeggenzen zaolighètse gaeve
de wapenhandelaar zag dat er geen schot meer in de zaak zathae hètter trèg get poejer èngestoeëke
de weduwnaar ging wilgenkatjes plukken voor de weduwede wèddeman goeng poeskes plëkke vêr daaj wèddevroo
de weervrouw maakte het mooie weerze wor wir èn hër element
de wereld is aan de durversne zjënderm èn zën botte pisse en vroeëge offët werm ès
de wereld is een schouwtoneel, elk krijgt een rol en speelt zen deelde werd és één graute kërmes en doë mauste e tijdsje plezier maoke
de wereld is naar de knoppen door de vervuilingde vervauling help de wêrd noeë de vaentsjës
de werkelijke mens herken je aan zijn kledijne voeëgel kinste on ze ploeme
de wielrenners komen niet meer rond met hun loonze raaje mekan vër niks
de wijsheid komt met de jarengrijs mèr wijs
de wind blaast hardde wènd flèt rond zën aure
de wind blaast zeer koud uit het noordende wènd kump wit autët verkeirde koet
de wind komt van uit het westende wènd kump van aut 't raengerkoet
de wind waait hier hardët jig haaj fël
de windrichting kan je niet veranderen, je kan wel de zeilen verzettentlaeve hèt de zin van woste tron gifs
de zaak opblazenpoeppëkas maoke
de zaak verpestenroet ènt aete goje
de zanger zong al vlug een toontje lagerhae voel grelleg autten taun
de zevende dag rustte Hijde werd ès gemok èn kreikes zès daoge, mèr tès ook tron te zien
de zon komt nu en dan piepenze kump nau en dan ës loere tèsse de wolke
de zon komt uit, alles droogt al opde zon ès toeë, het geet al opdreige
de zwaluwen bouwen hun nestje met modder en sprietjes stro of hooide zwelmerkes bowe hun nès mèt drek en spiere stroj en hoj
de zweet druipt van me afich bèn zeeknaoët van de zweet
deed het pijn toen je uit de hemel vielme lief sjattepoemelke!
deernis opwekkende slappen (slappeling) authange
defect zijnde gees gegaeve hübbe
demoedlaten zakkende erm lotten hange
den dommerik uithangenden aajl authange
denk 2x na voor je wat zegt!vaeg zëne mond aof eiste get zèks
denk alvoor je doende bent, opdat je aldoende niet meer denken moetwae goed zen aete knabbelt, zal zich nie rap verslikke
denk alvorens te sprekenvaeg zene mond ès aof
denk er maar wat over nabekiek het dich mèr tegoej
denk in het vervolg wat beter nabau steed zene kop toch mèr!
denk maar rustig nade kieks mèr
denk nog niet aan morgen, maar doe het vandaagnie waajer kieke assen naos lank ès
denk twee keer na, voordat je wat zegtvaeg zene mond ieës aof, vördaste get zèks
denken is het begin van alle kennislot daaj würmpkes mër ès wërke
denken moet je overlaten aan mensen die dat kunnendinke moeste iëverlotte on ze piëd, dae hètter de kop vër
Des te later de avond, des te mooier volkwie laoter opten oëved, wie sjünner de laaj
desondanks blijven we goede vriendenaevë goej gevrin !
deze nacht heeft het geonweerdtenaach héttet lëlek gedoeën
deze situatie is haast onmogelijkda's helle koek, zaak tërdievël, en hae sjieët naegël
dezelfde overtuiging hebbenop één laajn stoeën
dich bès gemaekelëk gevalleje doet er niet veel aan
dicht opéén geplaktwaaj heiringe ènnen ton
die bedot je terwijl je erbij staatdaaj bezeek tich bau ste bij stees
die betrouw ik voor geen haardasnie de ware Jacob
die blijft je op je zenuwen werkendae holt tich et hat aut -dae mok tich kepot
die blijft maar doorzeurendaaj zaogtich de aure vande kop
die blijft maar zagen en zeverendas ën aa zaeg
die blijft maar zeverendaaj zaeg tich de aure van de kop
die broek is hem veel te grootbau geet dat mènnëkë mèt dat brikskë hieën
die dame had de schrik van haar leven te pakkendaaj krieëg de floeppers en de bibberebitsjes tegelijk
die deugt helemaal niet !daaj doog auttë loëte van hër pens nie
die draagt altijd de laatste modedassen maudepoep
die fruitteler was de rotte appel in de uniever hübben em zen paere lotte zien
die geeft meer uit dan dat hij verdientdae sjit mij dan datter it
die had bijna haar broek vol gedaan uit schrikdaaj hoch zich (m) bekans besjieëte vanden angs
die had zich rap thuis gevoelddaaj wor rap geaod
die halsuitsnijding is zo diep dat je haar borsten zietde viëgel gon autvliege, ze zitte toch al opte boëd vant nès
die heb ik eens goed tussengepaktdaaj höb ich alle hiek van de kaomer lotte zien
die heeft (had) schrikdaaj kniep(-de) ze
die heeft (vroeger) een goede tik aan het hoofd gekregen (hij is wat gek) dae hèt e sjampsjot gehad (onder den oeërlog)
die heeft al zoveel mannen gehaddas een aofgelebberde
die heeft altijd koudas een kaaëlëkê
die heeft bij me afgedaandae hèt zën erten aut bij mich
die heeft de 'vallende ziekte'hae lik al vërdas te him hëbs bekiek
die heeft een dik achterstedaaj hèt batse tot aon hêr k...
die heeft een grote monddas ë graut lëwaet
die heeft een slag van de hamer gehaddae hèt zene kop goed gestaute
die heeft een zacht karakterdasse zach eeke
die heeft een zware boezemdaaj ès goed verzien van aure en paute
die heeft geen verstand van werken!dae kan nog gene liëge zak raechzètte
die heeft genen euro op zakdae hèt gene roje duit én zën maol
die heeft geweldige zweetvoetendae hèt keis tësse zen teine
die heeft helemaal geen verstanddae zënë kop ès zoe dik van zaegmael
die heeft het gemaakt!dae ès bènne, dae ze breidsje ès gebakke
die heeft het hoog op!das get gesjieëte!
die heeft het verkorvendae hèt zën ertë aut
die heeft het voor mekaardaaj hër breidsje ès gebakke
die heeft het zittendae hèttet spek on zen been
die heeft niet meer lang te levenne kalkoen ès nog baeter aof, dae holt tenminste Kiësmes nog
die heeft nogal een zware boezemdaaj hèt ne ferme viërgaevel
die heeft nogal rode lippendaaj hét nen haon zene kop aofgebiëte
die heeft prachtige borstenne goeje vieërgaevël siert het haus
die heeft rode wangen!daaj hèt vieël temaate geaete
die heeft veel goestingdae steet stijf van polka
die heeft veel noten op zijn zangdae hèt vieël komplemênte
die heeft veel pretentiedas get gesjiete
die heeft vuile kleren aan !doeë konste mekan sop van koeëke
die heeft wel een grote mond, maar presteert niet veeldas ne graute lantiën mèr hae gif mèr ë kleen lich
die heeft ze nogal opgespannenseffes springe de kneepkes nog aof
die heft veel aan te merkendae hèt viêl naute op z¨ne zank
die is aan de duivel ontsnapt, een duiveldjongdae ès aut de hël gekroeëpe terwaajl den dievel sloeëp
die is al zijn hele leven verlegen en introvertdae ès al alzelaeve e bleuke enne bènnevètter
die is ferm ziekdae hèttët ferm zitte
die is geen cent meer waarddae ès nog zjus goed vër op ët stort te goeje
die is gene eurocent waarddae ès gene stamp onder zen kloete wiëd
die is geslependaaj hèt vossekloete geaete
die is gewoon lucht voor mijdae bekiek ich nimei
die is graatmagerde kons bekans hër ribbe tëlle
die is graatmagerdaaj konste dër ë rinkske haole
die is heel beweeglijkdat ès mich ne lipsë
die is heel kwaaddaaj zoo dich opaete
die is heel voorzichtigdae lüp op eer
die is helemaal gekdae ès op zëne kop gevallen en blijve toekkë
die is helemaal niet dom !daaj ès ook nie onder een doj hin autgebrid
die is kwaad, die gaat uitbarsten in woededae zë gezich steet op onwaer
die is lichtgelovig !daaj konste wijsmaoke dat piepële hoj aete
die is met weinig tevredendaaj ès kontent mèt ën doj mèsj
die is mijn favorietdae lik bij mich èn de boëvëstë loj
die is niet al te pienterdae hèttet werm watter autgevonne
die is niet al te snuggerde zos ëm ë knepke gaeve
die is niet fel sprakerigdae / daaj ès kot van vasse
die is niet goed wijsdae ès ë bitsje getik (getoek)
die is niet heel normaal in haar hoofddaaj ès nie raech zjus
die is niet helemaal te vertrouwendas gene zievëre
die is niet min!das mich get gesjieëte!!!
die is niet van het gezindae ès autte körf gevalle
die is niet zo knapde höbs zen eege ooch nie gemok
die is nog (te) jongdae kump pas kieke
die is nog maagddaaj hèt sjimmel tësse hër batse ston
die is nog niet versletendae ès nog goed lips
die is nog te kleindae kump nog nie ës boëve toffël aut
die is nogal gehaastdae hèt paeper èn zen broek (K...t)
die is nogal langzaam!dae ès ook nie dër nen haos gepoep
die is nogal zenuwachtig!dae hèt ziëker moemêtte èn zen broek
die is onder zich uit, een vlugge kereldas mich ne vlègge
die is prettig gestoorddae hèt e sjampsjot gehad
die is rap kwaaddae zë pètsjë koëk rap iëvër
die is rap seksueel opgejaagddas ne sjerpë
die is reeds lang dood en begravenhet graos steet allang op zene bauk
die is reeds lang geen maagd meerdaaj hër blumpkë ès allang geplokkë
die is slimmer dan 2 mensen gelijk gijdae mins hét mei verstand én éne vinger, dan dich én zen heil hand
die is uitgekookt slimdae hèt vossekloetë gëaetë
die is van alle markten thuisdas ë zwaur geval
die is verstandiger dan gijdae hèt me (r) verstand èn éne vinger, dan dich èn een heil hand
die is vies, vuil en vettig !dae konste mèt geen tang aoënrieërë
die is vlug opgewondendas ën heivëgë
die is voor niks goed !doë doog g¨neen spier op tae zënë kop
die is voor niks goed !dae kan nog nie ës ne lieëge zak raech zètte
die is wel niet uitgenodigdOngeneid ès ook haaj
die is zeer vuildae / daaj ès mèt geen tang aoën te raokë
die is zeker goed op zijn hoofd gevallendae és blijve tekke!!!
die is ziende blinddae hèt stront èn zen ooge
die is zo arm als jobdae hèt gene roje op zën kl......
die is zo dom nog niet!daaj vings te nog nie zoe rap onder zën klak
die is zo dom!dae és onder de vekanse noë sjoël gewés
die is zo lelijk als de nachtasdaaj hërre kop oppe vêrke stond, oet niemes genen heedkeis mei
die is zo vuil (dat ik ze niet met een tang durf aan te raken)daaj ès nie mèt een tang aoën te riere
die is zuiver onkruid (hij deugt voor nietsdas pier krelkëskraut
die jas is hem veel te groot !bau geet dae pit mèt dat mennëke hieën
die kan er goed mee over de baandae hètte slaog te pakke
die kan hard werken (zoals een paard dat de molen aandrijft)dae kan wërke waaj ë miëlepiëd
die kan je zomaar niet vertrouwendas e twiefelgeval
die kan nog geen eenvoudige zaak oplossendae kan nog gene naogel raech èn de moer kloppe
die kan nogal eens zagendassen aa zaeg!
die ken ik niet!dae kan ich nie tausbringe
die ken in nietdae kan ich nie taus bringe
die kijkt lelijkdae hèt e gezich waaj ne stront
die kijkt lelijkdaaj hèt stront gefraete
die kinderen hebben altijd hongerdaaj jing fraete de panne van het daok
die kot nog bédelen op zijn knieëndae kump nog iëver één bil gekroeëpe
die kreeg mooi de levieten gelezendaaj kriëg toë ès hür aach zaolighètse
die krijgt de rekening nog gepresenteerd, even afwachten !dae geet nog ën goej pijp roke, dattër mér waach
die laat zich nogal eens geldendaaj hèt viel naute op hërre zank
die ligt al lang op het kerkhofdoë was al graos op zene bauk
die lingerie stond haar bizONDER GOEDtwor ne kraem vannen vroo
die loert nog niet een klein beetjedaajhètter ooge nie èn hër maol zitte
die loopt me voortdurend voor de voetendas te laus èn mëne pëls
die luisterde niet goeddaaj loët ët zich slaech zègge
die maakt er een hele opvoering vandaaj kan tër toch ën heil poepekas van maoke
die maakt redelijk wat opstanddaaj mok ferm van hërre tetter
die maakt zoveel lawaai alsof ze hem aan 't slachten zijnich geleef dat ze ë vèrke zin aoênt slachte
die moet ik niet hebbenich zien liever zen vasse assen teine
die moet je binnendoen!met daaj moeste faajn breidsjes bakke
die pakken we nog meesjèt nog mèr ès vol, t moes ès te lèste zin
die poetst wel nooit zijn tanden, want zijn adem stinkt als rotte visdae stink aut zën maul waaj rotte vès
die profiteert niet van het levendae wieët vanvieër nie of ter aater ook laef
die reageerde nogal hevig met een direkte aanvaldae sjoeët nie mèt spek, mér mèt ën heil verke
die reed me bijna omver, rakelings langs me heendae riëd mekans mëne soetjae aut
die richting opdae kant aut
die ruik je al van verdae stink oere boeëve de wènd aut
die smeerlap had geen cent meer op zakdae halkëtie hoch geen roj sent mei op zën lêp
die smeerlap wil ik wel eens mores lerendat vêrkë wol ich waol ës wasse
die spookt wat uit!dae deette lamp branne
die stinkt als de pestdae stink waai de pês
die stopt nooit met tetterendoeë ès geen spang tèssë te krijge
die straalt niets uittès ne poeël zonder lich
die trokken er nogal eens vanonder (trekkebenend)daaj schoebden nogal ës op !
die van mijn jaren sterven nogalze zin al on os begonne!
die vertrouw ik nietdas gene zievere
die vrouw haat ik!as ich daaj zien, höb ich al geaete en gedroenke
die vrouw heeft een dikke poepwat ë kënon !
die vrouw heeft ze ferm tentoon gestelddaaj geet ze seffës nog verlieze
die vrouw is een achterlijk geval (troefel=metselspaan)dassen aa troefel
die vrouw is een zuurpruimdassen drievëge
die vrouw is heel lelijkdaaj és zoe sjauw aste naach
die vrouw is het dagblad van het dorpdas ët lèste nauws
die vrouw is lelijk met haar opgeverfd gezichtdaaj hèt e gezich waajne klaun en dat steet hër nie sjaun
die was er vlug vanonder!daaj wor rap riepe snaaje
die was kwaad, zeg!daaj wor ferm èn her K gebieëte
die was snel verlorendae goeng rap köpke onder
die was snel weg !dae goeng nogal ës zënen allée
die wordt deze week begravendae geet dieës waek mètte pestaur op stap
die wordt geen centimeter dikker!doeë ès ook gee vèt aon te krijge
die wordt stilaan ouddae begint ook al te kraoke
die wringt wat tegendaaj ès get aestevieër
die zevert er maar wat op losdae slig mër get autzen kloete (autzene nak)
die zien ze liever gaan dan komenvan dae zien ze liever zën vassë as zën teine
die ziet er niet uit, man!das mën lèste goesting
die zit op een massa geld !dae kan de kis nau al nimei tau hage
die zit op zijn gelddae kumpste nie rap traoën
die zit vol vuur !dae hèt tërdievël èn zë lijf
die zou daarmee bij leven niet tevreden zijndae dret zich üm èn ze graof
die zwerver stond recht voor mijn uitstalraam te bedelenich kos men kas opfraete dat dae klosjaar zjus vër men vitrin stond te baedele
dieheb ik wat wijs gemaaktdaaj hëb ich opgeloje
diep slapensloëpe waaj nen os
dieren zijn dankbaarder dan mensenvoejër ë vêrkë en het gif tich spek, voejer minse en de kraajgs drek
dik overdrijvenmèt spek sjieëte
dik overdrijveniëver den top zeeke
dik overdrijvende fëllë authange
dik tevreden zijn met de goede afloop van een precaire kwestieiëvër zën hatsje mauge vrijve
dikke bierbuik'n pens waaj e biertonneke
dikke klootzakvlammentige verrèkkeling
dikke mensen kunnen niet goed werkenne goejen haon maauch nie vèt zin
dinge, hoe heet die nu ook weeraa, dinge dae zen K.nie kos vringe
Dinges, hoe heet die ook alweerO, dinge wo ze K. nie kos vringe
dire ging zwaar tegen de gronddaaj goeng op ër pëtatte niër
discussiërene bumpke opzètte
dit is niet leuk!das haaj sjaune boel!
dit is wel vertrouwelijkonder os gezaagt en gezwiëgë
doe alleen zaken die je aankanwae mèt ë te graut més wilt snaaje, moet toch mér zën vingers maajë
doe alles rustig aan en 't komt wel in ordetijd mok graos en zon mok hoj
doe de deur dicht!bèste èn de kërk geboëre
doe de gordijnen maar dicht, ik voel me onprettig zonder kleren aandoette drapperieë mèr tau wan ich viel mich gezjeniërd èn mene blaute
doe eens normaalgeetët zau get !
doe eens wat !ènt park stoeën al standbeeldë genoeg
doe eens wat, maar maak je niet te moe (ironisch)lich tich èns, ich zal wol kaajme
doe het maar wat rustiger, maat!loeët het mér get zakke, mëne man!
Doe je benen eens wat dicht, ik zie je...t ês wir graotis sinnema!
doe je gulp maar toe!seffes geet et vëëgelke vliege
doe je nooit groter voor dan je bent, je benen kunnen die weelde niet dragenaste grütter wils tene dan daste bès, geeste ne kër dür zen been zakke
doe je ogens eens goed opendoet zen plaffeture éns tegoej oëpe
doe maar gewoon, er zijn al gekken genoegde moes nie heiligër zin dan de paus
doe maar net of je thuis zijtde hoes tich nie te zjenieëre
doe maar niet in je broek !bezeek tich mèr nie
doe maar niet zo lelijk tegen mijbijt mich mér nie èn mën naoës
doe maar wat voor je kostde gebroje hinne valle nie autte loch
doe niet zo bitsigbijt mën naos nie aof
doe nog een schepje bij zodat het helemaal uit de hand looptgoej nog get oele oppet vier
doe wat !stoeët doeë nie te stoeën
doe wat !lich tich ës get !
doe wat je wilgot zene gank mèr
doe ze de groetenmën komplemênte
doe zo maar verder en je zult wel zien waar je uitkomt !de aoënhaager wènt en de broekësjijter stink
doen alsofkroemenoeës sjiete
doen alsoftoneil spieële
doen alsofmaule trèkke
doen alsofkëmeide spiële
doen alsof er niets aan de hand isvan kroemën oeës gebeire
doen alsof je leven er van afhangtspattele waaj terdievel ént wijwottervaot
doen alsof je neus bloedtvan kroemenoës gebeire
doen alsof je neus bloedtzich van den doeme haage
doen alsof je neus bloedtzich vër de stoemme hage
doen alsof je neus bloedtvan kroemën oeës gebeire
doen alsof je niets gehoord hebtmèt zën aure flappërë
doen alsof je van niets afweetvan kroemenoës gebeire
doen alsof zijn neusd bloedtdich van de stoeme haage
doen zoals het hoorttegoej doen
doet alsof je iets niet weetde loempërik authange
doet er niet toe!das mich egaol!
doet er niet toe!das mich egaol
doet het pijnpaajn aont lepke
dol worden-horens krijgen van ietshieën krijge van get
domdürren doj hin autgebrid
domloemp és ook vés
domzoe dul as ë keikë
dom doentkaaf authange
Dom ter wereld gekomen en nog dom geblevenStoem geboeëre en loemp grautgebraach
dom zijnloemp geboeëre en niks mei bijgeleird
domme mensen zulle nooit slimmer wordenwae as iëzel geboëre wiëd, zal nauts e luxepiëdsje wiëne
domme mensen zullen nooit wat bijlerende kons zen kie wol èn den Demer dauwe, mèr ze doen zwümme konste nie
domme ouders, domme kinderenvan aajle koeëme aajle
dommerik !wat vër nen aajl bès tich
dommerik die ik ben, je zou jezelf voor het hoofd slaanstoemërik dat ich bèn, de zos zën eege aoën de kop hoë
dommerik die je bentgraut kaaf daste bès
dommeriken dat jullie zijn!kaver baut gae zit!
dommeriken lopen er overalde hoes nie aon ne boom te hange vürren eekel te zin
dood en begraven zijnonder de groes ligge
dood van de hongersjael kieke van den hoenger
dood zijnopte kaae steen ligge
dood zijnnoë Zjeezëke zin
dood zijnPiëtrë zin (naar Petrus zijn)
dood zijnpieëringe zin (lett.= naar de peiren zijn)
dood zijn over de aarde liggeniëvër d'iêd ligge
doodgaannoë Zjezeke gon
doodgaanze kammezolleke autdoen
doodgaanze pêkske maoke
doodgaanzen pijp autkloppe
doodgaanzë lèstë kaeskë autbloëzë
doodgaan is zo duur, het kost je gewoon je levenich waach nog get mèt daud-goën want dat ès zoe dieër : het kos tich ze laeve!
doodmoe zijnvan de been aof zin
doodmoe zijnram van de kaoët zin
doodop zijnhet lich authëbbe
doodop zijn't lich authëbbe
doodop zijn...zich uitrustenmètte paute van zich aofligge
door armoede wordt men vindingrijkermoej ès te moeder van alle geleirde
door de bomen het bos niet meer zienmèt al da gezever bèn ich den droeëd kwijt
door de diepe decolleté zie je bijna haar kruisde zies bekans daaj hërre heile kroëm
door de modder halenter doër trèkke
door de zon verblekenaofsjiete
door deurwaarder verkocht wordenopte mert ston
door die hitte kreeg hij een beroertedûr daaj hits kriëgter e beslaog
door zwakte door de benen zakkenvan zwaokighèts doeër zën been gon
doordoen!van ketaun gaeve!
doorgaans vind je hem terug aan de toogdür de bot vènsem trëg on de sjinkbank
doorweektnaot tot op zen humme
dorst hebbenën dreig kael hëbbe
drank gaan zoekenget drinkes haole
drank verandert de mens in een beestBij het ieëste wieëd het e lemmëkë, bij het tweide ne leif en as het derde glaos lieëg ès wieëd het ë vêrke
dringend moetenop haug watter ston
dringend moeten gaan plassenop haug watter stoeën
dringend moeten plassenop haug watter stoën
dringend weg moetende vliegende sjijt höbbe
dringende zaken gaan voorkakke geet vër bakke ook al èsten oëve heet
drink nog maar eentjeop éé been konste nie stoën
drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveelaste viël zups, laefste nie lang, mèr de zies wol alles draajdobbel
droge opmerkingen makendreig auttën hoek koëme
dronken mensen hebben geen lust en geen geld, om te etenbau de brouwer kump, hoef te bekker nie te koëme
dronken zijnne kaoter hëbbe
drukte makenvan zënen teater maoke
duizelig zijndraeje waaj ne koekerêl
durf het niet!daar dich da nie èn zene kop te haole
durf niet meer te bédelen om snoepseffës kraajgste ë kikske tiëge ze brikske
duurt dat nog lang, ik blijf hier niet voor gek wachtenich blijf haaj geen eivighèts koekêloere
echt waarechte woerd waur
echt waar !dat gaef ich tich op e brifkë
echt waar !echte woerd waur
echt waar, ik zweer het !mëne kop traof assët nie waur ès
echte kenner neemt eerst de moeder en krijgt er de dochter bovenop.nen echte vleeliefhebber it ieës het baukspek op en dan pas de beefsteak
echte liefde bestaat!echte liefde ès zen aonhaag (ster) bedriege mèt zene eege vroo
een (achterbakse) tik uitdeleniemed ne kniep zètte
een aardje naar zijn vaartjet bloed krüp bau t nie gon kan
een afgelikte oude vrijstereen aa aofgelebbërdë
een aframmeling krijgenèngedèkseld wieëne
een aframmeling krijgensmaer krijge
een afwachtende houding aannemende kat autte boom kieke
een ander verhaalden aandre kant van de medëlzje
een andere wending er aangevenne vroenk tron gaeve
een apart gevalne ziete
een appel opetennen appel knotse
een arme verliest altijd van een rijketiëge nen oëve hoeste nie te gaope
een baan zoekenzënen eege kos zikke
een beetje geld kan geen kwaadgeld mok nie gelèkkëg, gee geld heilegans nie
een beetje nat worden, deert je nietgoed naot, dreig goed
een beetje sneller !zèt mér ën vëtês hougër
een beetje verderéén staose waajer
een beteuterd gezicht trekkentër vër koekkë zieëve bij stoeën
een bierbuikje hebbengoed geteig vrig e goed aofdaok
een bijdehandse (haantje de voorste)haenke de viëste
een blinde die het niet meer ziet zittenne laome dae zen viet tron vaeg
een blunder begaanne loempe staut authaole
een bord in vele scherven uiteen gespat brengt gelukeen tëleir èn doezëd sjilfërs auteen gespeddërd brink glèk
een broek met (te) korte pijpen dragenwatter èn de kalder hëbbe
een burn-out hebbentrondërdoër zitte
een cadeau mag je nooit keurenë gekriëge piëd mauste nauts èn zën maul kieke
een dik buikje dient toch voor iets....goed getuig hankt onder een goed afdak, zijnde een dikke buikgoed geteig hink onder ë goed aofdaok
een dik buikje moet!goed geteig hink onder e goed aofdaok
een dikke nek hebbenthaug én de bol hëbbe
een dikke tegenvaller meemakenvan een kaa kërmës tauskoeëme
een dikker nek krijgen (hebben)het haug èn zëne bol krijge (hëbbe)
een dode gaan begroetene kraajskë goën maokë
een dommerik wordt nooit geniaalvan nën ieëzël konste gee koerspieëd maokë
een donderpreek krijgenop zen praaj krijge
een electricien die niet tegen spanning kanzen stöp zin dörgeslaoge
een etiket op iemand plakkeniemëd get noeëgaeve
een ezel is geliefd zolang hij goed werktzoe lang den ieëzel de zêk drig, zoe lang hèt de boer him gieën
een ferme tegenvaller kenneneen dikke sëgaar roke
een flinke rammeling krijgenpakke zwiemël krijge
een flinke toeslag betalenvieël kaud geld bijlègge
een flinke uitbrander krijgenzëne sproenk krijge
een foutje makenne stiek lotte valle
een gat is een gat, zei de boer, en hij besprong zijn zeugë koet ès ë koet, zaag te boer, en hae sproeng op zën zoëg
een gegeven woord moet je houdene woëd èsse woëd
een geheim verradenzëne mond vërbij kalle
een gemaakt lachjene gemokde laach
een geslepen persoonne leepe voeëgel
een gezonde geest in een gezond lichaamsport onspant en hilt joenk
een gladde jongenzoe sjerp asse sjaermès
een goed slag toedieneneen goej kërmel verkope
een goede beurt gevenins goed doërsmèere
een goede leerling neemt elke kans te baatJezus zaach tot zën dissiepëlë : 'wae gene fits hèt, moet mèr tevoet aoftriepële. Petrus wor heilegans nie bang en kroep bij Jezus opte stang !
een goede openingszin?juffroke, gae zürg vêr de oëpening en ich vër de zin
een goede rammeling geven (krijgen) op zenen appel gaeve (krijge)
een goede rammeling krijgen(van) servèt krijge
een goede voorbereiding is 't halve werkèn e goed opgemok bèd slipste et bèste
een grondlaag zetten (verf)ë koesjkë lègge
een grote mond hebbene graut bakkes opzètte
een grote mond opzettene graut bakkes ophébbe
een grote mond opzettenë graut bakkës opzètte
een grote pet opzetten, bluffenhaug van den toeën bloëze
een grote versnelling trappende graute miële traeë
een grote versnelling trappende graute mieële draeë
een grove fout makennen dikke kieëmel sjieëtë
een haardracht als een hooi-opperne kop waaj ën iëkëlke hoj
een handwasje doenzën kènder doeër de wc trèkkë
een heel magere vrouwtwei krinten oppe plenkske
een heet gevalne sjerpe
een hinderlijke gewoonte hebbenërgës ën hendsje van voert hëbbe
een hoge borst zettenstroes doen
een hoge dunk hebben van zichzelfnen hauge hoed op hëbbe van zën eege
een hond heeft een baas, een kat personeelne man hèt ne boës, n vroo hèt ne knèch
een hond is een getrouw dierwie langer daste getraud bès, wie liever daste zenen hond zies
een hovenier om de tuin leidenden traajn oppet verkeirde spoeër zètte
Een humorist is iemand die weet dat er in 't leven niet veel te lachen valttlaeve és één graute sirk en vae zin de klauns
een huwelijk tussen personen met verschullende godsdienst is gedoemd tot falentwei versjillende gelove op één kèsse, doeë slup ter dievel tèsse
een impotente die staat te lullenzever én pekskes verkoope
een inzinking hebbentërdoër zitte
één is géén....één vroo ès mei as genoeg, mèr twei ès tevieël
een jong oudjeèn de fleur van zenen aae daog
een kat in 't nauw maakt soms rare bokkesprongendas gee ketsje vêr zonder haase aon te pakke
een kater hebbenhoërpaajn hëbbe
een kinderhand is gauw gevuldblaaj zin mèt en doj dauf
een kleine wandeling kan gelijk wie deugd doeneffëkë goën permënieëre ès goed vër beis of mins
een knap dingsken ferm joeng pül
een konijn de dodelijke nekslag ghevenne knijn tvas aofhoë
een koppigaard aan zijn lot overlateniemëd èn zën eege vèt loeëte stoeëve
een koppigaard loopt wel tegen de murenmet zënen hete kop tïëge de waeèn op lope
een kortere weg nemenbènnedoeër goën
één koude dag maakt nog geen winterene kaaë daog mok nog gene wènter
een kring rond de maan, zal in regen vergaanne gaele rink rond te moeën en t sjaun waer ès gedoeën
een kring rond de zon, geeft regen zonder pardonne rink rond te zon, gif watter èn de ton
een lekker pintje drinkenne goeje op zën hat zètte
een lelijkesjaun van wijd, mèr wijd van sjaun
een lesbienne vragen wat de pot schaftvant verkeirde soët zin
een leugen voor waarheid nementër mèt voert zien
een luchtje scheppenn frisse noës gon haole
een lumbago hebben't vërsjoët èn zëne règ hëbbe
een mager persoon zweet niet snelne knoeëk kan nie zwete
een mijnheertje van nietsne kaole sjijter
één minuut bestaat uit zestig secondende hoes nie den heilen trap te zien vër den ieëste stap te zètte
een moeilijke periode doormakenn hel nieët kraoke
Een mooi volkje in Munster, die Kabotsekoppen, die zich (indertijd met veel in het zwart te doen) rijk maakten met bloemen en plantenTsjik volk èn Minster, Kebotseküp daaj vrigger vieël (zwat) geld verdiende mèt bloeme en plante
een nieuw omgeving doet soms wonderenvanaandring van spaajs deed aete
een nieuwe kans krijgenmétten ziever laaj beginne
een nors antwoord krijgenne sjeeve krijge
een nutteloze verplaatsing gedaan hebbenvan ën kaol rees tauskoeëmë
één ongeluk komt nooit alleentès of terdievel termèt spiëlt
een oorvijgeen waffel rond zën aure
een oud mens verhuis je nietnen aaë boom mauste nie verzètte
een oude geschiedenis oprakelenaa kie autte graach haole
een oude ongehuwde vrouween aa joeng dochter
een oudere vrouw leer een jongere man wel de knepen van 'het vak'op nën aaë vulo moestë leire vaorë
een overdreven actief kindne wille knijn
een pad ontstaat pas door er over te lopende bestees pas aste ter ook bès!
een pannenkoekje kan er altijd afgee vroo zoe erm of ze mok hër pennëke werm
een pijnlijk hoofd hebbenne kop waaj ën zeekton hëbbë
een plasje makenzë peitsjë lichte
een pooier in een Escorthae deed et én den oto
een por uitdelenne zjoemp gaeve
een potje 'kwajongen'e bumpke kaote
een probleem aankaartende naudklok loje
een pruilmondn lang lippe
een pruilmond trekkenzen lip lotte hange
een PV laten vallene përses daud doen
een rammeling (lett / fig.) krijgenklop krijge
een rammeling krijgenprengel of zwiemel krijge
een rammeling krijgenprengël krijge
een restaurant voor het gerecht brengenèen de bak èsset aete graotes
een rijke bevoordelene vèt vêrke smaere
een rijke persooniemes mèt viël knabbe
een rode mierenbeet ga je goed voelenas roj moemette dich bezeeke, geeste dat goed viele
een rustig opgewekt persoonne zaolige mins
een scheef antwoord krijgen / geveneen sjeef krijge / zètte
een schoon kostuumpje kan veel verdoezelenvan boeëve blinke, van onder stinke
een serieus gezicht trekkene gezich waaj nen daudgraovër hëbbe
een slag aan de kop krijgeneen waffël op ze gezich krijge
een slag aan het hoofd krijgennen toek on de kop krijge
een slag op je rugnen doef op zene kroef
een slag op zijn gezicht krijgen / gevennen toek op zë bakkës krijge / gaeve
een slag op zijn neusn kermèl op zen snoet
een slag op zijn rug krijgen (geven)ne kërdoef op zëne strank krijge (gaeve)
een slag tegen het hoofd krijgennen toek on de kop krijge
een sluwe vosne filoe
een sneer onder zijn voeten krijgeneen goej sjroemp krijge
een stapje in de wereld zettenzen binkes ès autgoje
een stevig pint, aub!gaef mich mèr ene mètnen dikke kraog
een stevige uitbrander bezorgenn goej sjroemp gaeve
een stuk van de dag verslapenë koet èn den daog sloeëpe
een tandarts die op de zenuwen werktdoë kraajg ich de krêlkeszeek van
een tangoene vër te sjoere
een tangotès enë vër të sjoerë
een te grote jasnën hoële zak
een tijdje geledenën poës gëliëjë
een tik op de broek gevenop zene polder howe
een timmerman op de vingers tikkende kok n vaeg autte pan gaeve
een toontje lager zingenvan zenen traun getomeld
een triestig gezicht opzettenë gezich waaj ne stront trèkkë
een trompettist met blaasproblemenhae kan ze watter nie ophaage
een uit de kluiten gewassen ventnen hennigë gammae
een uitbrander gevenn sjroemp zètte
een uitbrander krijgenzën saus krijge
een veeg uit de pan krijgen / gevenën goej sjroemp krijge / gaeve
een veel te korte broek aanhebbenwatter èn zene kalder hübbe
een verkoudheid opdoeneen klets opsjare
een verkoudheid oplopenn goej klets haole (opraope)
een vertrokken gezichte gezich waaj ne stront
een vertrokken gezicht trekkene gezich trèkke waaj ne stront
een vervelende opmerking krijgen / gevenne goeje stieëk krijge / gaeve
een verwend kindne bedêrve stront
een visser die bot vangtaater de körf vèsse
een vluggertje makentrop, trèn en traut
een vogeljong dat nog te zwak is om zelfstandig te levenë kwag joenk
een voordelige aankoop doenë keepkë doen
een vriend is iemand die tijdens je leven je vertelt, wat anderen na je dood van je weten te vertellenaste daud bès, wiët iedereen get van dich
een vrouw die alleen maar mooi is en niets op tafel brengt zal niet lang dakenvan een sjaun toffel zulste nie lang aete
een vrouw kan zeker haar mannetje staan, als ze wilze howe en slon, soëves ès alles gedon
een vrouw met dikke memmenvieël volk èn de staosë
een vrouw moet geen mannenmanieren aannemenhinne daaj kraeë en vrolaaj daaj flete, zin geen goej
een vrouw moet haar rol kunnen spelende bèste vroo ès ën mëdam op stroët, ën prinses èn de kiëke en ën hoer ènt bèd
een vrouw moet niet alleen maar mooi zijn (ze moet ook werken) vannen sjaun toffel zulste nie lang aete
een vuistslag toedienenn maulpaer verkope
een werk zeer secuur uitvoerenlaeze mèt punte en komma's
een windje latenzen daus oëpe zètte
een wolf in schaapsklerende zossem ongebich de kemiene gaeve
een woordje meepratenze wiëdsje plassiëre
een zacht persooneen zok van ne mins
een zachtaardig iemandn zok vanne mins
een zachtaardige ....een zok van ...
een ziekte hebbenget op zën knieëk hëbbe
een ziekte opdoenzenen daud haole
een ziekte opdoenget op zëne nak haole
een ziekte opdoenget op zën knieëk haole
één zorg minderdasse pak van men hat
een zuur gezichtn smoel waaj ne stront
een zuur gezicht opzetteneen zoer maul trèkkë
een zwaar verlies boekenkop en kogel trop ènsjieëtë
een zwak hart hebbenget on zene meteur höbbe
een zware berisping krijgenne sproenk krijge
een zware inzinking meemakentronder doeërgoën
eens dom altijd domkaaf kan nog koe wiëne, mèr iëzel blif iëzel
eens dom, altijd dom!e kaaf kan nog koe wiëne, mér nen iëzel blif nen iëzel
eens lekker van de grond gaanzene zak gon autzjoeggele
eens van Munsterbilzen, altijd van Munsterbilzende kraajgs ët mênnëke wol aut Minster, mèr Minster nauts aut ët mênnëke
eens word je hiervoor beloond (pejoratief!)god zal et tich laune, èsset nie mèt spek dan èsset mèt baune
eensgezind zijnaon één streng trèkke
eentje drinkenne goeje op zën hat zètte
eentje drinkenenen op zën hat zètte
eentonige en saaie bedoeningkoekoek éne zank
eerlijk gezegdraech aut gezaach en gezwieëge
eerlijk verdelenbroederlëk dele en zusterlëk opaete
eerlijk waar!métte hand oppet hat
eerst kijken hoe hij geluimd istès te zien waaj zën klak steet
eerst zien en dan geloven!azichter mene vinger nie kan ènstaeke, geleef ichet nie
eerste gewin is kattegespinalles wot umhaug geet, kan ook wit umleig (behaave me gewich)
eerste gewin is kattegespiniëste wèns ès rap verlies
eet de korsten van je brood ook maar op, meisjevan koskës kraajgste dikke boskës
eet je bord leeg !aet zënën troeëg ës lieëg !
eet maar op !e goed vêrke frit alles
eet niet teveelstoemp tich nie te vol
eet niet zoveel, seffens barst je nog!ziet mèr daste nie bos!
eet ook de broodkorstjes op!van koskes kraajgste dikke boskes
eet wat beter!on dich is gee vèt te krijge
eet wat men je ook voorzete goed vèrke frit al
eeuwig...tot het ne frang ès
eeuwig optimist !optëmis tot èn de kis !
eeuwig staan wachten op iemand / ietsërgës gesjilderd stoeën
egoïstalles vür mich en niks vür nen aandre
eigen lof zingen is valseege stoef stink
eigen schulddas zjus tegoej
eigen schuldkrêk goed!
eigen schuld, dikke bultdas zjus tegoej!!!
eigenaardige trekjesloetse
eigenlijk feitelijkeegëlëk feetëlëk
Eik is gezeikEn EEK steet e pêtsje mèt zeek, bau de kèster ze koske èn week
eindelijk !nau zin vër tër !
eindelijk toegeven zijn koppigheid laren varenzënë kop tërbij nieërlègge
eindeloos blijven babbelenzënen tetter aofspiële
eindeloos blijven wachtenstoeên te sjullêrê
eindeloos staan te wachtenston te sjildere
eindeloos wachtenston te sjildëre
eisen, vasthouden aanop zën striepe stoën
elk op zijn beurt zou mooi zijnielëk op zenen toer ès niks teviël
elk voordeel heeft zijn nadeelaste beiste hëbs, moeste de stront terbij pakke
ellende of armoede kennenzwatte snij zien
en ga zo maar dooren honderd ès geen één
en ga zo maar verder....en doezend ès geen één
en nog zo vanallesen doezend wor geen één
enzovoorten honderd ès geen één
er 'n hoger bod op doentrop heige
er aan zijn voor de moeitehet aon zën KL....hëbbe
er als de kippen bij zijnter gee graos lotte iëver wasse
er bekaaid vanaf komenter besjiëte autkoëme
er bekaaid vanaf komenvan een kaol kërmës taus koeëme
er bekaaid vanaf komenzên fikke verbranne
er ben daar niet zo erg op gesteldich bèn doeë nie zoe sjieëtëg op
er een andere draai (betekenis, bedoeling) aan, gevenne vroenk traon gaeve
er een boeltje van makende stoeëf aonmaoke
er een draai aan gevenne vroenk tron gaeve
er erg aan toe zijn, dood zijnpieëtere zin
er fel langs zitten, een misstap zettenë graut koet èn de loch sjiete
er gaan weer kletsen volgentès wir kontëkërmës
er gaat weer wat zwaaiendas wir k...tëkërmës!
er geen verstand van hebbendër gene keis van geaete hëbbe
er hangen donkere wolkende loch ziet zwat
er heerst weer peis en vreedoë kümp wir doemp autte sjoo
er is altijd wat aan de hand met joutès altijd ëtzelfste lidsje mèt tich
er is een kink in de kabelder èssen hoeër èn de botter
er is een ladder in mijn kousende kons nau gemaekelëk noë boëve kraupe
er is een stuk uit mijn geheugen verdwenenich hëb ë vies koet èn mën mëmoëre
er is een verschil tussen oud zijn en zich oud voelenielëk wilt gieën aat wieëne, mèr niemes wilt aat zin
er is geen haast bijdat (fr-) it gee braud
er is geen haast bijdat it gee braud
er is geen haast bijda frit gee braud
er is geen hoop meerhet geloof ès noeë de KL...
er is hard gewerktze hëbbe ter nie stil gezaete
er is hier niemand te ziende zies haaj god noch goeje mins
er is hier niets dat moet, (het enige wat moet is als je diarree hebt )moeten ès dwang en kwach sjijten ès aofgang
er is iets mis...der zit wirren sjiet verdrèd
er is intussen veel veranderdden tijd hèt nie stilgeston
er is leven na de doodde bèd baeter daud aste gee laeve mei hëbs
er is niets beloofdvroëge kos niks
er is niets te etende kons op zen kin kloppe
er is ruzieviël beeld mèr gene klank
er is sterk daglichtden daog ès sterk
er is weer regen op komsthet waer kump wit aut et west
er is weer regen op komsthet waer kump wir aut et westë
er is weer wat gebeurdtès wir zoe wijd
er kans toe gevende diër wijd oeëpë zètte
er komaf mee makender kotte mètte mèt maoke
er komaf mee makenkotte mette term
er komaf mee makenter kotte mette mèt maoke
er komen weer regenwolken opzettende loch trék wir bijéén
er komen weer zware regenwolken aandoeë kump wir een zwaj aon
er komt nu een tango't ès ene vêr te sjoerê
er komt weer een flinke bui aanze zin wir één aoênt oploje
er komt weer een zware bui aandoë kump wir ën zwaj aon
er kwam maar geen schot in de zaak van de wapenleveringsjiete mèt losse flodders geet niks autmaoke
er ligt (valt) veel sneeuwde snei lik (vilt) ne kilo dik
er lopen koude rillingen over mijn rugde kaaë sjoejër lëp mich ieëvër de strank
er lopen rare individuen rond op aardeooze lieven heir hèt raar kosgangers
er maar op los levenvan god noch gebod aowiëte
er mankeert wat aan zijn harthae hèt get on zene meteûr
er mee ophoudenn striep tronder trèkke
er mee ophoudende pin trèn howe
er mee stoppen (met werken voor vandaag)de pin trèn howe (vër vëndaog)
er meer dan genoeg van hebben, het kotsbeu zijnzënë bauk tër van vol hëbbë
er meerdere vrouwen op nahoudenne molp mok mei as éé koet
er moet altijd geld in voorraad zijnde sjoo moet altijd doempe
er moet helemaal niets!moeten ès dwang en kwag sjijte ès aofgang
er moet ook brood op tafel komenvan de liefde alleen konste nie laeve
er moet ook gewerkt wordenvan wènd alleen konste nie laeve
er naar raden-iets zonder inzicht doenmèt zën klak trieën smijte (goeje)
er niet aan beginnenzen haan ter van aofhaage
er niet erg goed ontvangen zijnvannen kaol kërmës tauskoëme
er niet gewoon aan razkenzënën drae nie vènne
er niets van kennentër geen fleet van aof wieëte
er nog goed vanaf komenbaeter zën broek gesjieërd as zën K. verbrand
er ontgoocheling opdoenvannen kaa kërmës taus koëme
er ontsnapt mij een scheetich lottem vraaj en er groemelt nog
er onverzorgd uitzientër as sjëndaol bijlope
er op los levenvan dik hoot planke zaege
er op los slaantrop los teire
er op weddenzen baune trop te weeke lègge
er slordig bijlopentër waaj ne bosaop autzien
er staan grote gaten in zijn sokkenzen iërappel koëme al aut
er tegen aan gaantoebak gaeve
er tijdig uit muizenzënë stat op tijd èntrèkkë
er tussen uitknijpenter vanonder ritse
er uit knijpenter vanonder mauze
er vaart achter zettenpetrol gaeve
er vaart achter zettengaas gaeve
er vallen enkele sprenkels regen uit de luchtdoeë valle inkëlë spretsen aut te loch
er valt hier niets meer te eten of te drinkenhaaj ès érmoej troef
er valt lichte regen't zevërt
er van langs krijgenvan kërvèt krijge
er van langs krijgennen hennige sproenk krijge
er van onder trekkenzen velies pakke
er vandoor gaanriepe snaaje
er vandoor gaanopte hort gon
er vandoor gaantraut mauze
er vanonderde voër op
er vanonder muizenzëne gank (allee) goën
er vanonder muizenzënë kop (stat) èntrèkkë
er vanonder muizen -het opgevenzëne stat èn de loch staeke
er voor clown bij staanvër sjëppe dam stoeën
er voor clown bij staantër vër sjëppegek bijstoeën
er was bitter weinig volkdoë wor mèr onderhaave man enne piëdskop
er was weer ruzietwos wir kërmes
er wordt slecht over je gepraat door nog een grotere slechterikdër een strontkaar ieëvërrieje wieëne
er wordt weer gegrommeld en geweendt ès wir groemëlës en joenkës
er zal nog menig woordje gesproken worden eer het opglost raaktët zal nog ferm stöbbë eî ët zoe weid ès
er zijn meningsverschillender zitte storinge opte laajn
er zijn mensen die altijd geluk hebbendoeë zin ook eer mèt twei dojers
er zijn vele geluiden, maar slechts 1 stilteas alle lewaed stop konste de rès heire
er zit een ziekte aan te komendoë zit get te brieë da nie nermaol ès
er zit geen voortuitgang meer in, stop er maar mee !doeë zit geen avv¨saosë mei èn, stop mér
er zit geen vooruitgang inver zitte on e daud vèerke te trèkke
er zit geen werklust inët zaat op zën iërappël nie wiëd zin
er zit helemaal niets in diens hoofdtés ammel zaegmael en loch
er zwaar verlies incasserenkop en k...trop ènsjieëte
eraan beginnenèn zen haan spaaje
erg blijzoe blaaj as ne gek
erg dom zijnte stoem vër los te lope
erg kwaad zijn !mèt twei been teglijk stampe
erg verdrietig zijnën brok èn de kael hëbbe
erg voorzichtig met iets omgaanzën fikke verbranne aoën kaad watter
ergens goed eigen zijnërgës heil taus zin
ergens naar toe gaanërgës hieën trèkkë
ergens op loerenürges op vlasse
ergens pijnde ondiëntëghèts moet ërgës autbraeke
ergens slecht ontvangen wordenërgës op te kaffein koeëmë
ergens voor boetenget autzwete
erger kan het niet!daste grutste smaerlapperaaj wot ich aut hëb mètgemok
erger kan niet!das krimmeneil
ervan op zijn heupen krijgende kremp van krijge
erven is mooi, verdienen mooierhebben és hebbe, krijge de kuns
eten / drinken (oneerbiedig bedoeld) èn zene gieles slon
eten als een paardsloekke waaj ne sjierdosser
eten is mijn liefhebberijmene maog ès mene bèste kammeraod
even lachenzë gëzich strijke
even naar wcich moet effe noeë zjuul goën
even testeneffë aon de boom zjoeggële
eventjes een luchtje scheppeneffekes thikske um
excuseer voor die vlieg in de soep!baeter een vlieg èn de sop, dan heilegans gee vlees
ezel blijft ezelvannën ieëzel mokste nauts e koerspieëd
failliet zijnvan de plank aof zin
familiair, grote vrienschapwaaj ne klot aoneenhange
familie en vriendenalle op- en aonhang
familie krijg je ongevraagd maar vrienden kies je zelfmèt femiele geeste waandële, mér mèt zën kammeraote konste haandële
fantaserenget aut zen daume zauke
fatsoenlijk zijnzich vërstennig haage
feekse sërpent (vanne vroomes)
fel groeiendoeër zën broek aut wasse
fel verrast zijnmèr raar op zën naos stoën te kieke
fijn kostuumpje en haartjes in de plooinau bèste en knepke mei wiëd
fijn uitgedostde grao sjik
flauw vallenvan zene sus gon
flauwe vrouwflaa trees (trut)
flauwvallenvan zën eege goën
flemeniemed noeë de mond kalle
flink groeien op korte tijdne goeje sjoët krijge
flinterdunzoe din as te liefde
forget it! Noppes!sjrijf tich dat mér opzene bauk
Fransje zag zijn kansjeFrenske zoeg ze kenske
fruit is gezond, zei de boer, en hij gaf zijn vrouw een peerfreet ès gezond, zaag te boer, en hae goef zën vroo een goej paer
ga bij u thuis zeveren!spieël em toeres mér aof
ga er maar lichtjes mee om!spiël ter mér mèt!
ga iemand anders vervelen met je gezaaggank op een aander zevërë
ga je maar eens wassen!de bès toch nie sjau vër watter
ga je nog eens naar je moedergeeste nog ës de tet hoale
ga je nog niet de loop op -heb je nog geen schriksmaersem nog nie
ga je vroeg slapen, moet je heel goed opletten dat je de juiste kamer kiestgeeste met de hinne op stek, zitste wersjaanlëk èn t verkeirde kot
ga naar bed!maok tich zën koets èn!
ga nooit buiten je kunnenspring naut verder dan zene stek lank ès
ga op een ander zeverenkons em toeres wir nie aofspieële
ga wat zitten !pak ne stoel en zèt tich tërlengs
ga weg !dich kins mich de pot op !
ga weg !trap ët ëm aof !
ga weg !gank aoën !
ga weg!loop noë de poemp!
ga weg!ich bèn dich kotsmieg
ga zitten!pak tich ne stoel en zèt tich terlengs
gaan bijzitten aan tafel (om mee te eten)zënë stoel bijsjaajvë
gaan pissenzen iërappel gon aofsjèdde
gaan plassenzën ieërappel goën aofsjèdde
gaan vertrekkenzich gon bijéénpakke
gaat het niet zaols het moet, dan moet het maar zoals het gaatgeet et nie, dan bok et mèr
gas gevenferm traut pëdalle
gas geven, voortdoenpëtrol gaevë
gaten in zijn kousen / sokken hebbenieërappel èn zën zokke hëbbe
gauw de neus wasseneffëkës doeër ze gezich vrijve
ge hebt groot gelijkgelijk hëbste mér zwijge moeste!
ge hoort niet goed, zeker!Lot zën aure ès autpoempe!
ge krijgt hem gratis, ik moet hem nietde maus ëm hëbbe
ge stinkt uren onder de wind!daaj mauste nog daoge èn de miëlebiëk te weeke hange
ge zoudt het hem niet geven!t ès em nie aon te zien
gebruik eens je hersenen!lot daaj graajs selle mér ès wërke
gedaan, ik kap ermeeeindstaosë !
gedane zaken nemen geen keerbaeter spijt hëbbe van woste waol gedon, dan van woste nie gedon hëbs
gedane zaken nemen geen keerbaeter e naachske triëver sloeëpe vür daste zen plannen uitvoers, dan ternoë wakker te liggen asset te laot ès
gedane zaken nemen geen keeras men tante kloete hoch, wor et mene noenk
gedraag je !kieke maug, mèr aonkoëme nie !
gedraag je als een volwassene !graut kènd daste bès
gedraag je eens!vieg tich ës!
geduld is een mooie deugdt appelke vult wol asset rijp is
geduld is een mooie deugdtijd mok graoës en zon mok hoj
gedurig aanum de vijfvoet
geef aan de keizer wat de keizer toekomtwae e koet grif vür nen aandre, hèt zich ferm mieg gemok
geef aan iedereen wat hem toekomtëlk het zaajnt en tërdievel niks
geef eens wat minder uit !ët geld was mich nie op mënë règ
geef geen antwoord als je de vraag niet begrijptloj geen klok aste de klüppel nie wiës hange
geef hem een slag op zijn gezichtzèttem n kermèl op ze bakkes
geef hem wat kleingeld (om van hem af te zijn)gaef ëm doeë ës ën gods-sent
geef me daar nu maar eens een antwoord op !konste nimei kallë !
geef niets weg alvorens je zo goed als dood zijtde maus tich nauts autdoen vër dastë op stervë liks
geef nooit alles weg voordat je dood bentdoet tich nauts aut vür daste sloeëpe gees
geef nooit alles weg voordat je dood zijtde moes tich nie autdoen viër daste daud bès
geeft begin juli regen, dan valt de ganse maakt tegenwiltet èn juli nie heete, dan zulste èn augustes wol zweete
geen antwoord weten op ietsërgës nie van trèg van hëbbe
geen discussie mogelijk!zau èsset en nie aanes
geen doen aangene mwajae
geen eten of drinken meer in huis hebbenniks mei èn het tink hëbbë
geen eten zonder inspanningwae een koe wilt mêlke moet zich ook boekke
geen goed woord voor iemand over hebbenvan iemëd kaud kallë
geen goesting hebbenkroem zin höbbe
geen goesting hebbende flem hëbbë
geen goesting hebben -een inzinking kennenérmzin hebbe
geen greintje medelijden hebbengeen griezel kompasse taajne
geen grotere liefde dan liefde voor lekker eten en drinkende liefde van de man geet dër de maog
geen invloed kunnen uitoefenenniks èn de pap te brokkën hëbbe
geen kant willen kiezenkaad en werm bloeëze
geen kleine kinderen meer hebbenaut te kleen zin
geen klop doenop zën lui krint blijvë zittë
geen manieren hebbenènt bos grautgebraach zin
geen manieren hebbenaatër zënen troeëg autkoeëme
geen oplossing wetennie wiëte van wo hoot paajle te maoke
geen paringspogingen meer willen doenzënë zak aoën de kapstok hangë
geen raad meer watenon de mier oplope
geen risico nemen voor iemand andersde këstônzjëlë aut ët vieër haolë vër nen aandrë
geen risico nemen!zen eer nie allemaol èn dezelfde kürf legge
geen risico willen lopen om niet het beste voor zichzelf te kunnen voorbehoudende dikste krinten al autte koek pikke, vërdat tër gebakken ès
geen rode duit hebbengene rojën op zën Kl...hëbbë
geen rozen zonder doornengelêk en ongelêk zitte èn e klee hikske
geen sprake vanda zieste van haaj
geen sprake van !dat zieste van haaj !
geen stoelgang of water meer kunnen makenze mès of watter nimei konne maoke
geen uitstaans mee hebbengeen affaere mèt hëbbe
geen van allen wil luisterendaaj sjijtën ëm ammël op zënë kop
geen woorden maar dadendoet ès get, ènplak vante maule
geen woorden maar daden !streep zën mauwe mér ëns op èn plak van te zevërë
geen zinpaajn on mën goesting
geen zin hebben in ietsnie sjieëtig zin op...
gehaast zijnop hete koeële zitte
gehaast?moeste nog hoje gon?
gehecht zijnwaaj klèt aoneenhange
geheugenverlies hebbenne kop waai een zieëf hëbbe
gëirriteerd en opgejaagd zijnop zëne poepjee zitte
geïrriteerd reagerenkot van vassë zin
gekeffekes gerok èn zene kop
gekvan lotsje getik
gekzoe los assen mieëlepoeët
gek doende klaun authange
gek doen is niet erg, maar het valt wat opgek zin deed geen paajn mèt ët ieëk ë bitsje
gek word je zo maar niet vanzelf, daar word je mee geborende kons zau mèr nie gek wiëne aste wilts, do¨*e moeste aoënlèg vër hëbbe
gek zijngetoek zin
gek zijnze nie alle vaajf oppen raaj hëbbe
gek zijn op iemandstiepel zin op iemëd
gek zijn op pannekoekendievels zin op pannekik
gekke toeren uithalengekke strieëke authaole
geklopt wordenop zen daus krijge
gekrulde haren, gekrulde zinnendas mich en ros!
gekrulde haren, gekrulde zinnenatter get èn zene kop hèt, hèttert nie èn zen K.
gekrulde haren, gekrulde zinnenkroes hoër, kroem zin
geld beleggenze geld plassiëre
geld en tijd om het op te maken gaan nooit tesamenhet ergste ès dat ich oppet einde van me geld nog vieël moend ieëverhëb
geld gaan bijhalenbiëvet gon- zakloope
geld genoeg hebbenzwëmme ènnet geld
geld krijg je niet mee als je sterftë daudskleed hèt geen maolë
geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze veel geldgeld moet rolle, zaachte bankier, mèr dan liefs meine kant op!
geld verkwistentër mèt goeje
geld waarop geen belastingen betaald zijnzwat geld
gelijk een koe naar een trein kijkenston te kieke waaj nen hoote heilege
gelijkgezinden zitten in alles op één lijnkraeë pikke mekaander geen oog aut
geloof je daten dat geleefs tich
geloof je dat?as piepele hoj aete!
geloof me nu maar !pak tat van mich aoën !
geloof me vast, ik lieg nietmënë kop (aof) of ët nie waur ès
geloof me vrij !pak dat mèr van mich aon
geloof me vrij!aste da nie geleefs, maok ich tich get aanester wijs
geloof me vrij...ik zeg vrij !en aste da nie geleefs, dan maok ich tich get aanëster wijs
geluk gehaddêr de kop van e nëlzje gekroëpe
geluk hangt van veel zaken aftgelèk hink on e zaaje drieëdsje
geluk hebbenzen twei hèndsjes mauge poene
geluk is niet te koop, maar iedereen heeft er veel (geld) voor overgeld mok nie gelèkkig, mér gelékkig maoke ze geld
geluk kun je niet voor jezelf houdenbau et hat van vol ès, lëpte mond van iëver
geluk moet je soms wel zoekengelêk zit dêk èn e kleen brikske hikske
geluk moet je zoekengelèk zit dèk én e kleen hikske
geluk zit dikwijls in een klein hoekjen, hm broekjegëlèk zit dèk èn ë kleen hikskë of brikskë
gelukgewenstmën fëlësëtaosës
gelukkig heb ik nog een goede gezondheid en een slecht geheugengelékkëglëk ès men gezondhed goed en men memoere slaech
gelukkig nieuwjaar, een hoofd vol haar, een mond vol tanden en een goede pint in je handengëlèkkëg nauwjoêr, ne kop vol hoêr, ne mond vol taaên en ën goej pint èn zën haaên
gelukkig zijn is waarderen wat we hebben en ongelukkig zijn is treuren om wat we missenoptimis tot èn de kis
gemakkelijk gezegddich hëbs goed kallë
gemakkelijk te vinden!haaj raechdür en draeë bau et vendoen ès
gemakkelijk van partij wijzigenzene jas draeë mèt de wènd
gemeenschap hebben ondanks de maandstondendoeër ët raud lich vaorë
gemiddelddër de band
genoeg (bier) gehadstijf gedroenke
genoeg (drank, eten, slagen) gekregen hebbenvër ë tijdsje stil zin
geregeld gingen we naakt pootje baden in de Dobbelsberg vijvers, op de plaats waar de Fordfabrieken nu staanvae goenge gewoon èn ooze blaute zwümme én de dobbelsberg waajers, bau de Ford nau lik
geregeld van politieke overtuiging wijzigenmètte haon opte kërk ronddraeë
geregeld verkeerde beslissingen nemende plank nogal ès misslon
geruisloos vertrokkenmètte stil troem ter van onder gemaus
gerust zijnop zen twei aure sloeëpe
geschenken zijn er om te geven, maar ook om te krijgenët laeven ès gaeven en krijge
geslepen (slim) zijnvossekl...gëaete hëbbe
geslepen zijnvossekloete geaete hèbbe
geslepen, gladzoe glaot as ne poeëling
geslepen, slimzoe slim as ter dievel
gesloten potjes laat je best toewie mei daste èn ne stront riers, wie mei dattër geet stinke
gesnapt !doeë heir ich tich !
gespannen zijn - op uitbarsten staandae zënë barremeiter steet op störm
gespierde taal sprekenstroese kal on zich hëbbe
gestraft wordentieëge zën daus krijge
gestraft zijnoppet strafbènske zitte
gevaarlijk spel spelen (de kruik gaat zolang te water tot ze breekt)virke stoëke
geven en niet gooien!zau smijte ze de kiëning zen haase ook
gevoelloos, leidzaam, werkeloos toezientër vër zën aevëvieël bijstoeën
gewelddadig zijnlosse hendsjës hëbbe
geweldigtiëge de klippe op
Gewoon doorgaan als het regentver doen mè waaj ze het èn Mestrich doen : lotte valle
gewoon voortdoenzene gewaune gank gon
gewoon zijn te doentër ën hendsjë van voert hëbbë
gezellig wat kletsenë bumpkë opzèttë
gierig levenvan den hiemelse doo laeve
gierig zijne knepke èn twei(e) bijte
gierig zijne knepke èn twei bijte
gierig zijnop ze geld zitte
gij gelooft ook alles!dich geleefs ook nog da piepele hoj aete
gij zijt me een lelijkerd -letterlijk en figuurlijkde bès mich ë leed sjëndaol
gij zijt me toch een huilebalkaste dèk janks, hoestë nimei te pisse
gij zijt mij een lelijke!as zëne kop op e verke stond, oet niemed nog heekeis
gij zijt te goedgelovigdich geleefs ook nog dat piepële hoj aete
gissenzaumér ne slaog traut slon
gissenmèt zën klak triën goeje
goed aangeschreven staanoppe goed blaedsje ston
goed advies komt nu wel te pasnau ès goeje roeëd diër
goed bezig zijn!èn goej doens zin!
goed doordrinkenzaupe waaj ne tempelier
goed durven van zich af te sprekenviël hoër op zën taan hëbbe
goed gekleed ten koste van minder etenwêrmen êrm, dinne dêrm
goed huisgehoudenter mette rauwe bossel dërgegon
goed laten blijken dat je dom bentde loempërik authange
goed of slecht bezig zijnèn goej of slaechtë bedoening zin
goed onder zich uit zijnzëne keis niet loëte pakke
goed op iemand letteniemed goed èn de faar haage
goed opgewondenzoe heet aste naach
goed oplettenaut zen oogdoppe kieke
goed oplettenzen koeter wijd oeëpehaage
goed oplettenzën koetër goed oëpënhaage
goed opletten!kiek aut zen koeter!
goed tekeer gaanhennig van zënen tak maoke
goed thuis (geleerd) inbeslaoge èn
goed uit zijn doppen kijkenzënë bril raechzètte
goed van de tongriem gesnedenkalle waajnen a (d) vekoët
goed verkouden zijneen goej klets hëbbe zitte
goed vooruitzichten hebbennog get tegoed hëbbe
goed voorzien zijn van zijn mannelijk geriefgraut gesjoeëpe zien
goed ziek (verkouden) zijnet goed zitten höbbe
goed zot zijnne slaog van de mieële gehad hëbbe
goede Limburgse vlaai is goed gevuldgoej Limburgse vloj ès din van laer, mèr dik van smaer
goede morgen, wie in bed blijft moet niet werkengoeje mërge, dae nie opsteet hoef niet te zërge
goede raad is weggegooidgoeje roeëd èende wènd slon
goede rekeningen maken vriendeniëlëk hët zaajn en tërdievël niks
goede vrienden zijn met iemandvieël bij eimëd ieëver den dölpër koeëme
goede vrouwen bestaan er nietaster ook mér één goej vroo bestond, hoch God ter ziëker één gehaage
goesting krijgenkop krijge
goesting of geen, vooruit!kak of gene kak, de pot op!
gooi nog maar wat olie op het vuurdoeter nog mèr e sjupke boëvenop
gooi nooit je eigen ruiten inaste èn e glaoze haus woens, moeste zelf nie mèt steen goeje
graaf nooit te diep, je zit zo in de putaste èn stront gees plojere, gees te stinke
graag gedaandas niks
graag gezien zijnoppe goed blaedsje ston
graag hebbenzich verhange vür...
graatmagerzoe maoger assen rie
grapjas !dich bès mich ene
gras gaat niet sneller groeien door eraan te trekkengoeje roeëd ès good wieëd
gratis is niet altijd goedich bén graotis noë sjoël gewés, mér dich vër niks
gretig zijn op ietsop get sjiëtig zin
grijs brood is gezonder dan witmet braud wiëste graut, mèt mik wiëste dik
grijze haren hebbenzoe wit assen dauf zin
grimassen makenmaule trèkke
groot gewordenautte koje
groot lawaai makenze bakkes goed aofspiële
grote handenhaan waaj koëlesjoeppe
grote heren sparen mekaargraute hon bijte mekaander nie
grote inspanningen doen om te slagenkretse vër dër te koeëme
grote mensen zijn nogal eens gemeenkleen kènder traeë oppet kleed, graute oppet hat
grote planten in de tuin hebbende kons zene villo ter tiëge zètte
grote schandegloejetige sjaan
grote uitspraken doenstraffe kal verkope
grote zorgen hebbenget oan zëne fits hëbbe
gulp hebben openstaanzënë brieër hëbbë oeëpë stoeën
gun ieder zijn plezier!ielëk beiske ze feiske
ha, ha, meen je dat echt???de bès ziëker de plezantste toeres (aste alleen taus bès)
ha, ha!de bès ziëker de plezantste toeres
haal de vijand niet in eigen rangenn gaas konste ook lotte veroordele, zonder datter ne vos de raechter ès
haal je maar niets in je hoofd, het gaat je toch nooit lukkenstaek tich mér niks èn zën taeët, dat geet nauts lëkke
haal je niet zomaar een vrouw in huisde hoês geen heil koe te kope aste on e glaos mëlk genoeg hëbs
haantje de voorste zijnheil sneppëtig zin
haar bloesje stond wat ver openhër tabernaokel stond wijd oëpe
haar borsten hangen half blootde breidsjes ligge vër de vinster
haar borsten zwiepende mëlk wiëd zoer
haar brsten steken fermdaaj hër koplampe branne nogals ès
haar huis is maar een voorschoot groot, een echt kruipgatdaaj hër haajskë ès mèr ne viërëk graut, ë kraupkietsjë
haar knobbeltjes stekendaaj hèt bra kaa!!!
haar op zijn tanden hebbenzen taan lotte zien
haar vader is onbekenddas een van den heilige gees
haar wil is wetwat daaj èn hërre kop hèt, hèt ze nie èn hër Ko...
haast en spoed is zelden goedSNEL ès daud mèr LUI laef nog
haast geruisloosop zen zokke
haast je een beetje !assët nog lang doert, zal het nie rap gedoeën zin
haast onbeweeglijkwaaj ne krijtheilige
haastig doordoenvan këpit gaevë
haastig etensloekkënterrës aete
halfdood zijnter wijd noeë tau zin
halfzat zijnhum haaf um hëbbe
hallo, je moet wel overal poetsenzèg, haaj woenen ook minse
hals over kophoddëldeboddël
handelsreiziger zijnde baon doen
handen af!blijf ter mèt zen fikke vanaof
handen uit de mouwen !goën vër tër ins aoën beginne, zaag te haon tieëge zën hinne
handen uit je zakken!bèste ze sjiethaajf ont têlle
handig om te gebruikenvan pas koeëme
handje contantjeeer kieze vër ze geld
handtekenenne krabbël zètte
hard lopengoed sërvètte
hard moeten werken om het doel te bereikenmoete kretse vürter te koeëme
hard schreeuwensjoeë tot heiren en dondere vergeet
hard schreeuwenzen sjieër wijd oeëpe zètte
hard schreeuwenzën kael wijd oeëpëzètte
hard vallenne ferme pos pakke
hard van zich afsprekenvan zënen teater (tetter, snoet) maoke
hard vloekenvloeke waaj ne ketter
hard werkentoebak gaeve
hard werkenzen kas aofvringe
hard werkenzen knieëk aofvringe
hard werkenzene strank aofvringe
hard werkenzën knieëk aofdraeë
harde stoelgang hebbenkoeëpërdroeëd sjijte
harde stoelgang hebbenkieëpernaegel sjijte
harde stoelgang hebbenkoëperdroëd sjijte
harde stoelgang hebbenkiëpërdroëd sjijte
harde werkers moeten goed beloond wordene goed piëd èssen haover wiëd
hardleerse mensen moet je hard aanpakkenijzer moeste mèt ijzer sjerp maoke
hare docolleté laat niets aan de verbeelding overde viëgel ston viërdeg vër aut te vliege
hartelijk lachenzich een oog autlaachte
he hoeft niet meer veel om te gaan regenenmèt zau e waer raengert et gieën (gan)
hé, wat ben jij toch een knap ding!doechet paajn waajsteautten hiemel voels
heb ik iets van je aan?kiek mèr vieër dich
heb ik misschien iets van je aankiek noë zen eege
heb in 't leven eerder spijt van hetgeen je NIET gedaan hebtminslief, laef vendaog
heb je die kuren dikwijlshèbsët of kraajgsët
heb je die kuren dikwijls , kraajgstë daaj kieëre dèk
heb je dorst, wacht dan nog maar wat om te drinken!hëbste dos, loop noeë Pietsjes bos, doeë steet nen hond, dae pis tich wol èn zëne mond
heb je iets om te schrijvenhëbste get sjrijvës
heb je nog een opening in je agendazieste nog ërgës ë kietsje
heb je nog wat te etenèster nog get te bikke
heb je weer al je geld uitgegeven (jeukten ze u)ieëkde ze dich
heb jij toch een schoon leventje!dich hëbs et vas!
heb jij toch een schoon leventje!dich hëbs et sjaun laevëke vas!
hebben de ajuinen een dikke schil, dan wordt het en strenge winterhëbbe de inne een dikke sjël, dan wieëd de wènter ins zoe fël
hebben en houdenklikken en klakke
hebben is hebbenbaeter sjeef trèn as raech tërlengs
hebben is hebben, maar krijgen is de kunsthaag tich mér goed bij
hebt gij veel geluk gehad!dank os Lieve Heir mér op zen blaute knieë
heden ik, morgen gijmér liever dich dan ich
heel armzoe erm assen laus opne kletskop
heel arm zijnzoe erm zin assen laus op ne kletskop
heel bangzoe bang as een sjiet
heel blauwzoe bloo as ne lap
heel dikzoe dik as e kenon
heel draaierigzoe dul as e keike
heel duisterzoe doenkel as te naach
heel duurzaat (etig) dier
heel eenvoudigzoe simpel as boozjoer
heel feltiëge de klippen op
heel gewoontjes en zichzelf blijvenmèt zen twei peitsjes opte grond blijve
heel groenzoe grien as poeër
heel grote handenhaan waaj een koeëlsjoep
heel koppigköppig waaj ne maulieëzel
heel koppigzoe këppig as ne bok
heel kwaadroeëzëtig van de gif
heel lekkervür daum en vingers on aof te lekke
heel luite vaul vër los te lope
heel moezoe miech assën moj
heel platzoe plat as een vaajg
heel snelvürdaste A kons zêgge
heel snelde vol petat
heel veel pratenzë bakkës aofspieële
heel veel van iemand houdeniemed én de boeëveste sjaaf hëbbe ligge
heel verwaarloosdwaajen geplokke hin
heel wat twist voor een niemendallekedas nen heilen opstand vër ne niks
heel zatzoe zaot as doezend man
hela!amaai nog nie!
helebazal et gon, jaaa
helemaal afgebeuld zijn -moe gewerktzën kniëk nimmei viele
helemaal akkoord!ich bènnet rierend ins mettich
helemaal doorgedraaidzoe zot as een aaterdieër
helemaal dronkenkrimmëneilëtëg zoaët
helemaal geen inspanning doenzen viet vierkanteg tron vaege
helemaal gekzoe gek assën troefel
helemaal juist!daste naogel opte kop, sae!
helemaal niets bijbrengengene stam onder zën K.... wieëd zin
helemaal niets ontvangenhondskloetë gekrieëgë
helemaal niets waardgeen sjiek toebak wiëd
helemaal niets waardgeen sjink wieëd
helemaal op Sx belust manzene stat aater noë ketse
helemaal tureluut (verward, zat)stik dër de baune
helemaal tuureluutzoe zot as een troefël
helemaal uit 't hoofd lerenram van baute leire
helemaal zijn vadergekotst en gesjiëte zenen aaë
hem (haar) ken ik helemaal nietdae (daaj) kan ich nie tausbringe
hem aanmanen tot spoedaater zën vodde zitte
hem aanporrenaater zen vaere zitte
herbeginnenvan vieëraof aon beginne
herhaal dat nog eensnog ès vër ne frang
herinneringen houden je jongaste nog van zen herinneringe kons geniete, laefste twei kër
hermeltje lief !god lieve dieëg !
hersteld van ziektetrèg op zen stekke
het 'braafste' manneke thuishet zoënëkë
het (pijn-) punt aanrakenopten ingel staute
het (vlooien )bed opzoekende vlei goën bezikke
het (vrijen) uitmakeniemëd de boengs gaeve
het aangemeten krijgenët moette besniete
het achterste van zijn tong laten zienén zen kaote lotte zien
het aftrappenze pekske bijeensjaare
het baat niet!tès niks geloeëte
het begin is gemaaktde kop ès traof
het beste van zich laten ziende pannë vant daok spieëlë
het blijft allemaal gelijkdas koekoek éne zang
het bliksemt, zie maar dat ze mooie foto's van je makenziech mér daste sjaun trop stees
het bloed van onder de nagels halenfaradzjië
het bloed van onder de nagels halenkrete
het boekje van iemand opendoeniemëd zëne vaule was authange
het boeltje bijeen scharrelen en wegwezenze bezaske bijéén sjaare ént aoftrappe
het bont makenet begoje
het bont makende stoëf aonmaoke
het congolese dorpje stond blankhet goeng van de drup énde raenger
het dooithet waer geet aof
het dooithet (waer) geet aof
het duurt lang voordat ik weer terug op de been benich kan mèr nie goed trèg op trèk koëme
het er goed van nemenzëne botteram van twei kante sauze
het er slecht vanaf brengenn mal figuur slon
het erop wagen, risico nemenzën strante sjoen aoëtrèkke
het ga je goedde wènd van aater
het gaat de mist intès ènnet honderd ont loope
het gaat hem alleen maar om het zuipendas éne zaupmért
het gaat hem te goedde weeld stik him
het gaat lang durentès wir get van langen ojem
het gaat om hetzelfdetkümp ammel oppet zelfste daol
het gaat regenendoë kump wirren sjoeër op
het gaat wel !het kos slaechter zin
het geld is binnendas a malo
het geluk zit hem in een klein br..hoekjetgelèk zittem èn e kleen hikske (brikske)
het gepaste ogenblik afwachtende moes hoje terwaajl de zon sjaajnt
het gerucht doet de ronde dat...doeë ès kal van dat...
het gevaarlijke werk voor iemand anders opknappende kestonzjele vür iemes auttet vieër haole
het geweer van schouder veranderennen aandre wènd terdür lotte waeë
het ging hem duidelijk voor de windhae ho (ch) nie slaech geboerd
het groot lot gewonnenden ieëste prijs opte kërmës
het hard te verduren krijgenhel niëte kraoke
het hart op de tong hebbenbabbële waaj ë mertwijf
het heeft maar lichtjes gevrorendoeë ès mér ë kleen lieske ijs oppët watter
het hele boeltjede heil zwik
het hoeft niet perfect te zijn't kump nie zoe na
het hoofd is niet het belangrijkste onderdeel van een vrouwvés begint altijd te rotte bij de kop
het hoofdstuk afsluiten (fig.)een strieëp tronder trèkke
het huis is slecht geïsoleerdde wermte geet doër de mier
het huis op slot doende heile boel aofslaute
het ijzer smeden als het heet ishoje moeste doen as de zon sjaajnt
het is al ellende wat je daar zietde ermoei lüp aoën diërë en vinsters aut
het is al ruzie in huis voor je het huis verlaten hebtvërdaste zën K...t gedréd hëbs èssët lëgaer èn haus
het is allemaal een kwestie van gezond verstandalwier opgelost, zaag de boer, en hae stoek zen vroo bij zen draaj kènder én bed
het is allemaal gelijktès ammel koekoek éne zank
het is allemaal gelogenhae lieg totter zwat wiëd
het is allemaal in ordetès ammel èn de sakosj
het is allemaal niet zo simpeltès ammël gee hoërsnaajer
het is altijd hetzelfde met die kerelhae héttet wir op zen Kl...
het is barkoudët vries steen autte grond
het is beter kalf te zijn dan ezelkaaf blifstë mèr ë kleen joeër, mèr ieëzël zën heil laevë
het is beter op iemand dan op niemand te moeten wachten'tès ammel get, zaag Bet, en ze hoch twei jing on één T.
het is bezten van de duivelde makreil zit trop
het is bijna zover!ver zin ont aoftëlle
het is de hoogste tijd om er nog wat van te makentès haug tijd vür ze laeve te baetere
het is drukkend warmfoej, tès mottëg waer
het is een belediging voor je ouders om hen zo voor de gek te houdentèssen blamaasj vër zen aars vêr ze zau te verniëke
het is een graatmagere vrouwdat ès zjus ën plank mèt ë koet èn
het is een knappetès geen misse
het is een onverzorgd huisët graos was aoën de diër èn
het is een schijnheiligede zos ëm zonder biechte de kemiene gaeve
het is een stukje kouderda sjilt (sjaelt) ne jas
het is een tweederangsrennertès e krabberke
het is en tangotès enen vër te sjoeëre
het is er heel vuil, stoffigde stêp kump tich tiêge
het is ermee gedaanich gonnem on de kapstok hange
het is ferm warmtès grellëg werm
het is gedaan met mijich ben stik noë de kloete
het is gedaan!et geloof ès noeë de kloete
het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakkendas e zwaur geval
het is geen kind meer en ook nog geen volwassenete graut vür servet, te kleen vür toffellaoke
het is gevaarlijk veel weg te geven voordat je doodgaatde moes zën eege nie autdoen vurdaste noë bèd gees
het is gloeiend heetde mèssje valle vant daok
het is gloeiend heet in de volle zon, je zou haast bakkentès glaajntëg heet èn de vol zon, tès vër te bakkë
het is heel donkertés pikkedoenkel
het is heel stil !de heirs de maajskës lope
het is hem alleszins niet bevallentès ëm ènt verkeirde koet gesjoeëte
het is hier mooi en netjestès haaj zjus ën hiemëlke
het is hier veel te volhaaj konste zën kont nie draeë
het is hier wel bezetenter dievel zit haaj wol op t daok
het is hier zo warm als in een saunatès haaj zjus ne bakoëve
het is hopeloos !'t geloof ès noeë de botte
het is in je eigen belangtés vër zen eege goed
het is in orde!tés én de sjekosj!
het is je ook maar geradentés tich ook mér geroje
het is kapotdat spieël wërk nimei
het is koud geworden, het scheelt een dikke jastès kaat gewoëne, 't sjilt nën dikke pit
het is lente en de meeste vogels zijn al een nest aan 't bouwentès lente, de meeste viëgël zin al aoënt timmëre
het is maar een kleine omwegtès mèr nen trae um
het is maar hoe je het bekijkttés mèr waajset bezies
het is maar zwak gesteld met...zoe din aste liefde
het is makkelijker gezegd dan gedaankaokëlë ès geen kuns, mèr eer lègge waol
het is menenstès te meines
het is met je gedaanze lidsje ès autgezoenge
het is moeilijk goed te leven als je geen geld hebttès slaech kömme aste geen hoër hëbs
het is muisstilde kons ë maajske heire lope
het is naar de knoppentès noë de filestijne
het is niet allemaal rozengeur en maneschijnsjaune sjijn bedrieg
het is niet dringenddoeë ès niks wat jich
het is niet gemakkelijktès nie vür de poes
het is niet omdat jij zegt dat het moet, dat ik het ook doede moettekes zitten èn de stal en de kaaver lopen iëveral
het is niet te geloven !das nie te sjattë !
het is niet zo dringenddat it nie
het is niet zo gemakkelijktés ammel geen hoeërsnaaje
het is onvergeeflijkde zos tich de hoëre autte kop trèkke
het is overal kurkdroog en de vissen liggen op apegapentès ieëvëral zoe dreig, de vèssë zwëmmë mèt te maul oeëpë
het is precairtsteed op hange en würge
het is serieus !tès te meinës !
het is sneller gezegd dan gedaan' ès rapper gezaach dan gedoeën
het is toch niet zo gemakkelijk als je denkttès ael nie zoe gemaekëlëk aste dinks (meins)
het is van moetenkak of gene kak, de pot op!
het is veel kouder als gisterendat sjilt alwier nen dikke jas mèt gistërë
het is verloren speltès noeë de Kl....
het is voltziet zwat vannet volk
het is walgelijktès vür te kotse
het is weer broederig warm, er is onwaer op komsttès wir plêkkërëg waer, ich dink dat ët geet onwaere
het is weer terug als vanoudstgeet wir waaj tervieëre
het is weer zover, gegrommel !tès wir groemëlës
het is weer zover, ze is weer in verwachtingtès wir zoeweid, ze hèt wir prijs
het is wraakroependtès krimmeneil
het is zo heet dat de tarmac smelttès zoe heet dat te taar op stroët smëlt
het is zo warm dat de kraaien gaan gapentès zoe heet dattë kraeë gaopën èn de beem
het kan me geen moer schelen als je een losse vijs hebtich trèkket mich nie aon
het kan niet altijd 'kermis' zijntès nie ielke daog kaffei mèt vloj
het kan niet anders dan dat hij de manieren heeft van zijn....dae kan nie misaodë
het kan nog niet op eigen poten staantès nog e kwag joenk
het kan toch dik tegenvallentès nie weinig bau et viël ès
het kindje wordt verwacht tegen 1 meide vroo ès autgetëld vûr 1 mee
het kleintje heeft in zijn broek gekakthet kleen hèt ne graute desëm èn zën broek
het komt allemaal op hetzelfde neertès ammel éne pot naot
het komt hem niet goed uitdae zit get gevroenge
het komt nog goed met hemdae kump nog wol op en peidsjes teraech
het komt zo nauw niethet stik zoe naa nie
het kon wat beter met me gaan, maar dan werd het leven wel wat duurdertkos baeter, mèr dan worret dierder
het koppel heeft een groot leeftijdsverschilop nen aaë vilo moeste leire raaje
het laten afweten, flauw doende flaërik (slappëling) authangë
het lelijk zitten hebbenhet graos zien wasse èn Zjëruzëlem
het leven duurt maar even, zoals een scheettlaeve ès waaj ne sjiet, krei te viele en rap vërbij
het leven is 'n geschenk, maar je krijgt 't niet cadeautlaeve éssen sirk en vae zin de klouns
het leven is als een neus, je moet er alles uithalen wat er in zit't laeve ès waaj ën naoës, de moes ter alles authaole wat trèn zit
het leven is één muziekparade als we de juiste noten vindene lidsje besteed aut naute, ook valse
het leven is geen snelweg maar kleine wandelpaadjesstoët ès stil bijt wonder dattet laeve ès
het leven is korten smerig!tlaeve és waajen onnerbroek : kot en besjieëte
het leven is méér dan achter de vrouwtjes lopenne knijn kan wol goed vermenegvuldege, mèr heilegans nie tëlle
het leven wordt één kruisweg als je spijt krijgt van gisteren en angst voor morgenpak ten daog waaj ter kump
het licht aanknippenopt knëpke dauwe
het loopt altijd eerst mis bij de leidingde vès begint altijd ieës te stinke bij de kop
het loopt gesmeerdtlüp op rollekes
het lot moet maar beslissenver gon strojke trèkke
het maakt mij geen zier uitdas mich sjijt egaol
het maakt niets uit door wie je bedot wordttès prel ofste dër een kat of nen hond gebi¨te wiës
het menske had zoveel eetlust dat het zijn boterhammen dik besmeerde met siroophet sjüpsel ho zoviël appeteit datter viël te viël sjroep klaende op zen snieë
het met veel bombarie openbaar makende graute klok lojë
het mijne is ook het deinehet maajnt ès ook het zaajnt
het moeilijk hebbente pas zin
het moet al erg zijn voor ze een poot uitsteektdaaj ès nog te vaul vër zich te kretse as ze ieëk hèt
het moge je goed gaan (neg.) de groete toeres ende wénd vanaater
het mogen vergeten, mislukt !ë graut kreis triëvër konne maoke
het niet meer zien zittennimmei wiëte van wo hoot pijle maoke
het niet zo nauw nemen met de waarheidtër mèt zën kloempe dërlope
het noorden kwijt zijnimmei wiëte wot nen daog et és
het noorden verliezenzëne kluts kwijt zin
het onderspit delvenaon de pin zauke
het onderspit delven, verliezenoên de pin lekke
het onderwerp van alle gesprekken zijnop iedereen zen toeng liggen
het ongeluk uitdagenterdievel op zene stat traeë
het onkruid groeit er praktisch aan de voordeur inhet kraud was oên de diêr èn
het onmogelijke kan je niet doenne nokse konste onmiëgelëk én zen maol zeeke
het op een schreeuwen zettenzën sjieërpoeët oeëpë zètte
het op zijn zenuwen krijgenzenëweie ter van krijge
het opgeven, doodgaande pijp on Matte gaeve
het ouderlijk huis verlatenaut (het nès) vliege
het overschot is voor de kleine mande brieëmëlë zin vër de vieëgël
Het paard van bakker Jan Meyers kende de weg van Eigenbilzen over de Dreef van buiten, als Zjang weer eens zat was.Zjang Maajers, mèt zen braudkar, koëm mekan altijd zaot trèg iëver den Driëf van Eegebilze
het plots in zijn hoofd halenhet èn zën krolle krijge
het raakt me helemaal nietich vaeg tër vierkantig mën vieët aoën
het raakt me helemaal nietët kan mich heilegans nie boemmë
het regent blaasjes op het waterdas draaj daoge raenger
het regent dat het gietët raengert aa wijvër
het regent dat het gietze hëbbe de hiemëlslauze oeëpe gezatte
het regent dat het gietde hiemëlslauze stoeën oeëpe
het regent dat het giettraengert aa wijvër
het regent dat het gietët raengert te meinës
het regent dat het giettraengert tottët zeek
het regent dat het giet't kladdert
het regent dat het gietët kladdert
het regent met volle zont ès kërmes èn de hël en de dievele daase en staeke met de rik
het regent pijpestelenze hübbe de slauze wir oëpegezat
het resultaat is wat klein uitgevallendas mér ë maogër beiske
het risico zoekenkwikkelen of kwakkelen
het sneeuwt heel hardde snei vult mèt pakke aut de loch
het sneeuwt heel hardhet snaajt tot het doemp
het speelde haar weer eens partenze krieëg ët wir ës èn hër krolle
Het St Jozefsinstituut herbergt heel wat mensen die geestelijke verzorging nodig hebben, vroeger gekken genoemd, maar die lopen er genoeg los in het dorp zelfén Minster lik ook e graut gestich, e gekkehaus nieme ze dat nog per abuis, mér de echte gekken loope nog vraaj rond ént dürp
het stinkt verschrikkelijkt stink waaj de pês
het stortregenthet raengert dattet gats
het toch zitten hebbentraon moete geleeve
het tocht hier felët trèk haaj nogal ës
het toppunt van durfne pelis én zen sjoen pisse en vroëge offet werm ès
het toppunt van durfne plis tieëge zën been zeeke en vroeëge offet werm ès
het toppunt van durf : een politie-agent tegen zijn benen plassen en vragen of het warm isët toppunt van dërf : ne plissen-agent tieëge zën been pisse', en vroeëge of ët werm ès
het toppunt van optimisme : met je laatste geld een nieuwe portefeuille kopenët toppunt van koeraasj : met zën lèste sente nog ne nauwe porteful kope
het uiterste van iemand vrageniemëd het vel ieëver de naos trèkke
het uitleggen is goed, maar het ook doen is andere koekkaokële ès niks, mér eer lègge ès kuns
het uitwerken op iemandop iemëd zëne kap zitte
het valt me niet te binnen op dit ogenblikoppët moment sjittët mich nie te bènne
het varken uithangende pensbeis authange
het verbrod hebben (bij iemand)zën erte aut hëbbe
het verdienen is één zaak, maar het dan ook nog krijgen...de bèste wërkpiëd krijge nie altijd de meeste haover
het verkeer was blijven vastzittender wor n opstropping
het verkeerd aanpakkent pieëd aater de kaar spanne
het verschil tussen kostenloos en voor nietsich bèn graotës noeë sjoeël gegon, mèr dich vër niks
het verwachte niet gekregen hebbenvan een kaa kërmës tauskoeëme
het viel erg tegenhae krieëg den dëksel op zen naos
het vijfde wiel aan de wagen zijnter vër spek en baune bijzitte
het vijfde wiel aan de wagen zijnter vür spek en baune bijloope
het vijfde wiel aan de wagen zijnvür spek en baune ston
het vlees is duur, eet maar wat meer broodbrojkë reike, kentsjë bijte ( aan het gebakken spek ruiken maar wel een goede hap brood eten !)
het voor zichzelf bedervenzën eege rauten èngoeje
het vriest hardët vries tottët rammelt
het vriest stenen uit de grondtvries tottet krok
het vriest tot het kraakt (rammelt)het vries dattët krok (rammëlt)
het vriest tot onder het bedhet ijs steet opte pispot
het vuur in de kolenstoof met een keuterijzer bewerkenèn de stoëf kieëtërë
het waait nogal hard !tès stërm op zei !
het waait zo hard, dadelijk waait mijn bh nog uitseffês wêt tich zëne soetjae nog aut
het was er muisstilde kos ter e spengske heire valle
het was feitelijk toch een goede gasteegelëk worret ne goeje kloet
het was maar storm in een glas watertwor loos alarm
het was te mooi om waar te zijnsjaun lidsjës doere nie lang
het was te verwachten dat het zo ging aflopenvwala, ët kindsje ès geboëre
het water kooktde kèttël zauwt
het weer en de vrouwen zijn gelijk : onvoorspelbaar en snel veranderendwaer en vrolaaj zin aeve ambetant : onvërspelbaor en veraandërlëk
het weer en de vrouwen zijn gelijk : onvoorspelbaar en snel veranderendët waer ès waaj de vrolaaj, wisselvallëg en onbetrouwbaor
het weer is zo benauwend en misselijk, er hangt onweer in de luchttès zoe benaad en mottëg, doë hink onwaer èn de loch
het weer kan toch niet slechtertwaer és goed, mer de minse dooge nie
het weerbericht beluisterenleistere noë Lieëge Pien
het wordt snikheettès wir bakken en brojë
het zal wel bekoelenlottem mér stoeëve ènzen eege vèt
het zat eraan te komen!èn feite hübset ook gezoeke
het zich moeilijk makenopten hoek vannen ron toffel gon zitte
het zich niet aantrekkenzên vieët tron vaege
het zich niet aantrekkenzën kas troën vaege
het zij zo !tot (dat) het vërrèk
het zijn alleen de slechte mensen die kwaad over je sprekende wieës alléén mér ieëverrieëje doeër een strontkaar
het zijn alléén sterke benen die de weelde kunnen dragenzieg mér daste gene dikke nak kraajgs
het zijn de dwarsliggers die het spoor rechthoudende autzonneringe bevestige de regel
het zijn niet altijd de besten die het meest verdienende vaulste vérke willen et sjünste strauw
het zit hem in de voorkeurtès ën kwestë van smaok
het zitten hebbenlap!
het zitten hebbenon zen dum hübbe
het zitten hebbenhet aon zëne stieël hëbbe
het zou elke dag moeten regenen, maar dan liefst 's nachtsich bae slievenheir dattët iëlkën daog snaags zoo raengërë
het zweet loopt van mijn lijfich zeek aut
het zwijgen laten opleggenzich lotte maulkürve
hetgeen in maart niet valt, neemt april gewillig overwat èn Mieët nie vult, ès doeër april nog wol gewuld
hetzelfde doen als de anderenènt gëreil loope
hevig huilentroeëne mèt teete janke
hevig moeten overgevenzen ziel autkotse
hevig protesterenop zen aaterste paut gon ston
hevig zitten te kussenmekaander zitten aof te lekkë
hevig zwetenzwete waaj ë pieëd
hevige buikpijn wens ik je toeich wol daste de krampe èn zen kloete krië (g) s
hevige dorst hebbenn toeng waajne laere lap hêbbe
hevige dorst lijdenn toeng höbbe waaj ne laere lap
hevige koppijnne kop waaj ën zeekton
hevige pijnen doorstaanaon de mier oploope van de paajn
hier heb je niets te zeggen (bevelen)de hëbs haaj niks te koette
hier is geen mens te bekennenhaaj ès gene godsetëge mins te zien
hier is het altijd wat, je kan je niet verroeren of ze weten je te vindentès haaj alle hondsgezeek get, de maaus tich nie verriere op ze zittën op zënë kap
hier is het krap!haaj konste zen K. nog nie draeë
hier is het nogal properdas haaj zjus een hiemëlke
hier is iets niet pluisdas gene zievëre kaffei
hier is niets te maar-en, luisteren !haaj ès niks te mèrrë, leistere moeste !
hier krijg je te eten zonder te werken, het beloofde land !de gebakkë dauvë vallen aut te loch
hier loopt veel volk rondhaaj ès vieël bëgankënës
hier lopen nogal wat eikels rond!de meeste eekele hange on ne boom
hier moet ook nog wat gewerkt worden voor de kostde gebroje hinne valle nie autte loch
hier moeten wel wonderen gaan gebeurenmèt viël gelèk kaaf den os
hier staat een heel lui persoonbekiek nau de lengte en brètte (=breedte) van ne luie mins
hier voert hij het hogge woord en thuis heeft hij niets te zeggenhaaj hètter e graut bakkes, mèr te zeines likter onder de sloef
hier worden leugens verteld!mën aure toete
hij 'loopt' als een paardhae kërdoef waaj ë piëd
hij baalt enormhae mokken lang lip
hij baalt enormzen onderlip hink tot op zenen derde hümmesknoop
hij begin ook al wat scheef te lopendae zë raod hink ook al get sjeef
hij begint oud te wordenhae begint sterk noeë te loeëte
hij begint sterk achteruit te gaanhae begint grelleg te slabakke
hij bezit een heel groot huisdae hèt ën haus waaj ën sjieër
hij bezit geen rooie duithae hèt gene roje op zen kloete
hij deed bijna in zijn broekhae bèdde tottër zwèdde
hij deed niets anders dan redetwistenhae doeg niks aanester dan daene
hij denkt dat hij god-almachtig isdae dink dattën heile werd aoën zën viet lik
hij deugt totaal nietdae dooch nie aut te loeëte van zën pens
hij deugt voor nietsdae hét geneen goej hoër op zene kop
hij deugt voor nietsdae doog aut zën praaj nie
hij deugt voor nietshae doog nie aut zën (gloejëtige) praaj
hij deugt voor nietshae doog nie aut te loeëte van zen pens
hij deugt voor nietsdae doog aut zën pens nie
hij deugt voor niets (uit zijn hete pens) dae doog nie aut zen gloejetige praaj
hij doet heel vervelendder ès geen haus mèttem te haage
hij doet het niet goedhae hèt geen broek mei èn zen K.
hij doet niets anders dan bluffendae kan alleen mér stijte en broeksjijte
hij doet niets dan flauwe praat vertellendae kan ë stèkskë memmë
hij doet niets dan liegen!as ter van zën lieëges moes geboste zien dan loep ter allang mèt zën derm èn zën haan rond
hij doet niets op schoolhae geet vër zen broek te verslijte
hij draagt een verbanddae hèt paajn aoënt lêpke
hij draait zijn jas geregeldhae drèd waaj den haon opte kërktoeën
hij durft nu ook eens alles !tërdievël ès vër gee bittëke bang
hij eet dat allemaal opdae lojt dat ammël èn zënë penskèttël
hij eet het met tegenzin ophae wûrg het op mètte lank gezich
hij gaat doodzën pijp geet aut - -hae geet de pijp aut
hij gaat er stiekem vanonderhae trèk traut
hij gaat nooit op reisdae geet noë KERNISJ, das kot bij DE PANNE
hij gaat stervenzen bobin ès aof
hij gaat voor zijn evenveel naar schoolhae geet vërret kèndergeld
hij gaf vlug toe!dae goenk rap plat op zene bauk
hij gedraagt zich helemaal niet!hae doog aut te loeëte van ze lijf nie
hij geeft veel commentaardae hèt viel naute op zene zank
hij gelooft dat ook nog!dae ester mèt voert!
hij geraakt er niet over uitgepraathae kraajg het nie gezaag
hij ging in woede uitbarstenhae stond oppet ontploffe
hij ging languit neerhae goenk daoël waaj ën hoot
hij gooit zijn eigen ruiten indae gojt zen eege raute én
hij groet zo snel als kampernoeliedae was waaj sjampëljoeng
hij haalt allerlei (katte-)kwaad uitdae vink van alles aon wat nie doog
hij haalt de morgen niet meerdae holt den daog nimei
hij had een vuurrood gezichthae hô(ch) ne kop waaj vieër (waaj ën tomat)
hij had veel noten op zijn zanghae spiëlde lëlëk opzen fiaul
hij heeft ademhalingsnoodhae snak noë zenen ojem
hij heeft alleen aandacht voor zichzelfdae hèt oogkleppe aon
hij heeft altijd dorstdae hètten dreig laever
hij heeft de moed verlorende mismoed éssem én zen sjoen gezak
hij heeft een aardje naar zijn vaartjedae hèt et van gene vrëmde
hij heeft een aartje naar zijn vaartjedae kümp autte zelfde stal
hij heeft een groot verlies te verdurenze hëbbën ëm ne lëlëkë tand getrokkë
hij heeft een grote monddae hètten maul waajen sjiërpoët
hij heeft een grote monddas ne lëwaetmaeker
hij heeft een halve kletskophae hèt een haaf moeën op zënë kop stoeën
hij heeft een heel dikke nek (een Hasselaar!) assem wils daudsjiete, moeste mekan ne meiter boëve zene kop mikke; doë zit zen pretense
hij heeft een kaal hoofdde moeën sjaajnt !
hij heeft een kort lontdae ze pètsje koëk rap iëvër
hij heeft een moeilijke stoelgangHae hèt ne knoop èn zen derm
hij heeft een onfrisse ademdae stink aut zen maul
hij heeft een slecht gebitdae hèt nogès ne sjietkroeëm
hij heeft een verband rond zijn (hand, vinger...) hae hèt paajn ont lepke
hij heeft er altijd bij gehoordhae èster nog altijd kènd on haus
hij heeft er lang achter gelopendae hèt lang aater hër zitte te vange
hij heeft er voorlopig zeker genoeg vandae hèt ter vërlopig zën bekomste wol van
hij heeft flaporenhae raajt mèt zen diëre oëpe
hij heeft geweldige schrikdae hèt laud èn zen sjoen
hij heeft grote gaten in zijn geheugendae hèt ën mëmoëre waaj ën zaajbaor
hij heeft hageschooltje gelopendae ès onder de vekantse (spiëltijd) noë sjoeël gewès
hij heeft hard gewerkt / heeft dorsttsjaum steet em op zen lippe
hij heeft het goed ingestudeerdhae kintet van baute waaj zene kattekismes
hij heeft het spek aan zijn benendae hèttet zitte
hij heeft het van buiten geleerdhae kintet aut zenen daum (ze daajmpke)
hij heeft het volle leven nog voor zichden heile werd lik on zen viet
hij heeft last van zijn maagzene maog spiëlt op
hij heeft meer dan gelijker hèt iëversjoeët van gelijk
hij heeft niet alles opgegetenzen ooge worre wit grutter as zene mond
hij heeft niet lang meer te levenzën daoge zin aoënt kotte
hij heeft niets te zeggener hè tinnes niks ènde pap te brokke (le)
hij heeft nooit genoeg!dae it terwaajl datter sjit
hij heeft overschot van gelijkhae hèttet grütste gelijk van de werd
hij heeft overschot van gelijkhae hèt mei as gelijk
hij heeft teveel maagzuurhae hèt maogbrand
hij heeft veel noeten op zijn zangdae hèt viël pretense
hij heeft veel noten op zijn zangdae hèt nogal vieël komplëmente
hij heeft verraad gepleegdhae hèt zen ziel verkoch on den dievel
hij heeft vuil onder zijn nagelshae ès èn de roo
hij heeft wel een grote mond, maar hij onderneemt nietsdae hèt mond genoeg, mèr hae gaop te wijd
hij heeft wel goed ideeën, maar hij doet er niets meedae hèt e goed oog, mèr hae zitter te viël op!
hij heeft zich laten afzettendae hèt zich loeëtë plèkkë
hij heeft zijn draai terug gevondenhae hèt op te nauw zëne slinger gevonne
hij heeft zijn eigen ook niet gemaakt, maar het gaat al beterhae ès zoe zot as den atste, mèr den dektaur zaag dat et nog te genaese ès
hij heeft zo van die losse verkeringenhae sjaart zau links en raechs
hij ios luidae hèt knoebbe (le) onder zen erm
hij is al dagen aan één stuk aan 't zuipendae ès on zene noveen beizëg
hij is al erg kwaad...de schuim staat al op zijn lippenët sjaum steet ëm al op telippe
hij is al lang overspannendae ès al e tijdsje iëver zen toere
hij is alleen maar bezig met SXdae zë verstand hink èn zën broek
hij is alleen maar uit op winstdae zo zen vroo en kender verkoope
hij is altijd dom geweestloemp geboeëre en niks bijgeleird
hij is altijd even gierigdae zoo nog wol ë knepke èn twei(e) bijte
hij is altijd koppigatter het èn zëne kop hèt dan hètter et nie èn zen K...
hij is bijlange nog niet sterk genoegdae moet nog viël botterhemkes aete
hij is bijna failliethae ès mekan de plank aof
hij is blutdae hèt geen lauzëtëge sent
hij is broodmagerzën broek vilt ëm aut
hij is de klosdae héttet on zene pjee
hij is de slechtste nog nietdas de kojste nog nie
hij is doodze kaeske ès autgebloëze
hij is dood ophae slip bauter steet
hij is doodopdae hèttet lich aut
hij is een haantje vooruitdae ès ter dievël
hij is een schijheiligedae zostë ongebich de këmienë gaeve
Hij is er niet goed van gewordentèssem èn zen boeëvekaomer geslaoge
hij is erg onhandigzen haan ston aesteviër
hij is ferm groot geworden!dae hèt nogal ne sjoeët gekrieëge
hij is geen 5-cent waarddae ès gene knab wieëd
hij is geen plaats voor 'ja, maar...'haaj vult niks te jao-mer-re
hij is gehumeurdhae ès wir slaech opgestoeën
hij is goed bij kasdae ès èn goej doens
hij is graatmagerde kons zën ribbe mëkan tëllë
hij is graatmagerde kons zën ribbë tëllë
hij is heel armdae ès zoe erm assen laus
hij is heel blijzën eegskës blinke
hij is heel hovaardighae hèttet haug èn zene bol
hij is heel luidae ès nog te lee vër te ojëmë
hij is heel ondeugenddae doog autte loeëte van zën pens nie
hij is in opperste staat van gelukhae èste kieëneng te rijk
hij is in zijn jeugdige ouderdomhae ès èn de fleûr van zëne fladder
hij is in zijn slaap overledenhae ès daud opgestoeën
hij is knettergekdae hètse nie alle vaaif (allemaol oppen raaj)
hij is krankjorumdae ès gevalle en blijve botse
hij is kwaadze pètsje koeëk ieëver!
hij is ladderzathae ès dër de baune
hij is langzaam met etendas ne prutsër aoënt aete
hij is lijkbleekdae ès zoe bleek assën sjiet
hij is lui, luier gaat niet!hae ès te vaul vër zen kloete op te lichte
hij is maar magerde ziesem zene paoternoster opte rêg
hij is moeze lempke geet stilaoën aut
hij is nergens te bespeurendae zieste mèt geen ooge
hij is niet gemakkelijk in de omgangtès gene simpële
hij is niet goedgemutstdae ès mèt hët verkeirde been aut bèd gestoeën
hij is niet slimmervannen bierton konste gene wijn tappe
hij is niet snuggerde zos ëm ë knepke gaeve
hij is niet te vatten!de zossem e knepke gaeve
hij is niet te vertrouwendae és zoe kroemp assen ziekel
hij is niet te vertrouwendas gene zievere
hij is niet te vertrouwen!de zossem ongebich de kemiene gaeve
hij is niet veel van zeggendae hèt wol viël bloeëre op zën toeng
hij is niet zo braaf als hij eruit zietde zos ëm ongebich te këmiene gaeve
hij is niet zo dom als hij er uitzietdae ès ook nie onder n doj hin autgebrid
hij is niets waarddae ès geen sjik wieêd
hij is nog geen cent waard, helemaal nietsdae ès nog gene knab wieëd, gene stamp onder zën K...
hij is nog niet droog achter zijn orendae kump nog mër kieke
hij is nog nooit buitenshuis geweestdae ès nog nauts oppen ander gewès
hij is nog steeds niet volwassendae moet nog mèt twei haan pisse
hij is nog te dom om helpen te donderendae ès nog te loemp vër helpe te dondëre
hij is nog thuishae ès nog bij zen aars èn de kos
hij is nogal beruchtdae kin ich waaj kaud geld
hij is nogal pretentieusdae hèt viël pretense
hij is nooit nuchtervrig of laot, dae és altijd zaot
hij is oerdom !dae ès nog te loemp vër aatër ne ploeg te lopë
hij is ondeugendhae doog nie autte roëtte van zen praaj
hij is onverzorgd want het oorsmeer loopt uit zijn orenhet smaad lëp ëm ieëvër zënë kraog
hij is onvoorstelbaar interessantdae kraajg e zik pieëd nog aoënt laachte
hij is op den dooldae ès heilegans de waeg ('t noorde) kwijt
hij is op sterven na dooddae ès bekans noeë pieringëland
hij is op sterven na dooddae zë kèèëskë geet stilaoën aut
hij is op zijn kop gevallen en nog niet weinigdae és blijve tèkke!
hij is op zoekdae èste boer op
hij is poepeloere zatdae hèt ëm goed geloje
hij is pretentieushae hèt nen dikke nak
hij is reeds lang dooddae ès allang zaolëgër
hij is slecht gemutstdae zën klak steed wir sjeef op zëne kop
hij is slimmer dan je denkthae ès nog nie zoe stoem aster autziet
hij is stomdronkendae ès makreilëtëg zaot
hij is tegendraadsdas nen tërwieëszak (tërwiese)
hij is terug de oude!hae hèt zëne slinger trèg gevonne
hij is tot alles in staatdae ès nie min
hij is triestig, teleurgesteldhae hè zën lip opte grond hange
hij is triestig, teleurgesteldhae hèt zën lip opte grond hange
hij is uitermate domdae ès nog te stoem-loemp-vër helpe te donnëre
hij is uiterst voorzichtigdae zoo nen dojën hond nog ne maulband aoëndoen
hij is verschrikkelijk zathae ès krimmëneil zaot
hij is verzot opdae ès tërdievel op
hij is vlug op zijn tenen getraptdae zit rap op ze piëdsje
hij is voor de schijn verdrietighae laach mèttet één en grins mèttet aander oog
hij is weer bezig...haer hèttët wir zitte
hij is weer niet te genietende kons him wir mèt de rik voejërë
hij is weer springlevenddae ès autten doje opgeston
hij is weg bij zijn vrouwhae goeng segrètte kope, mèr hae ès nimei trèggekoëme
hij is zathae steet te daase op zên been
hij is zathae zit ëm ferm te maetë
hij is zeer kwaadden doemp slig aut zën aurë
hij is ziende blinddae hèt zen ooge èn zen maole zitte
hij is zijns vaders gelijke !das knatsgesjieëte zënën aaë
hij is zo groot of oud alsdae és èn de grutte of adderdoem van
hij is zo mager als een pier, die kun je ook door het sleutelgat trekkendae piring konste doër ët sliëtëlkoet trèkke
hij is zwaar geraakt in zijn hoofdhae hèt ne slaog van den haomel
hij kan dat alleen wel aanhae ès mans genoeg
hij kan er zich altijd mooi uitpratendae hèt altijd sjaune kal
hij kan erg overtuigend pratendae zoo een begaajn aut het kluster kalle
hij kan geen momentje zwijgendae hilt zënen tetter geen sëkon
hij kan goed etendae kan aete waaje piëd
hij kan het goed uitleggendae ès lank van stiël
hij kan het niet beter treffendae ès met zen K èn de botter gevalle
hij kan ternauwernood rondkomenhae moet kretse vër rond te koëme
hij kan wel wat missen!asset lank hübs, lètset lank hange
hij kan zijn handen niet bijhoudendae hèt losse hèndsjes
hij kan zijn handen niet van iemand houdendae kan zën tein geboje nie taus hagë
hij kent er helemaal niets vanhae kinter den hond zen kloete van
hij kent niets van muziekdae kan geen naut zoe graut as een koe laeze
hij kijkt wat veel naar de vrouwtjesdasnen echte hinnepoepper
hij komt nog maar kijkenhae ès mér ne sjiet graut
hij komt pas kijkenhae kump krei boëve zen broek aut
hij kon daar niet goed aardendae kos toë nie goed aote
hij kon zichzelf wel voor de kop slaanhae zoo zen eege wol on de kop konne slon
hij kreeg weer zijn kurenhae ho (ch) wir zen striepe
hij krijgt het benauwd (fig)de zweet steed èn zën haan
hij krijgt het stilaan benauwdtwieëtem stillekesaon werm onder zen viet
hij kwam terug bij bewustzijnhae ès trëg bij de zaajn
hij laat zich nergens zien, hij blijft binnenshuisdae ziestë nërgës, tès zjus ën hauskat
hij lag dood in beddae ès smërgës daud opgestoeën
hij leeft als een gierige en zal ook zo stervende peiringë èn zë graof goën nog këpot van ermoej
hij leeft van de openbare onderstand (ocmw)hae trék van de gemeinte
hij liegt dat het kraakter lieg datter zwat ziet
hij liegt dat het niet meer mooi isdae lieg dattet geen aordeghèts mei ès
hij liegt hardhae lieg dattër zwat ziet
hij liegt ontzettend veel en aan één stuk doordae deed niks aanestër as tieëge de klippe op liege, tottër zwat ziet
hij liegt overdreven veelhae lieg dattêt nimei sjaun ès
hij liegt tot hij zwart wordthae steet doeë te liege dattet nimei sjaun ès
hij liegt tot hij zwart wordthae lieg tieëge de klippen op
hij liegt tot hij zwart wordtden doemp kump ëm aoën zën auren aut
hij liep als een kloek achter me aanhae loep waaj ën kloekhin aater mich aoën
hij ligt buiten westen (moe / zat) dae lik vergiet
hij ligt er in de wattenhae kraajg op tijd ze naotsje en ze dreigske
hij ligt met zichzelf in een knoophae kan zen eege nie verdraoge
hij ligt uit de gunstdae hèt zën ertë aut
hij loopt te pronkendae hèt viël zjaer bij
hij mankeerde nietshae hoch nog gee sjrempke
hij moet nog volwassen wordendae moet zen wil hoeëre nog verlieze
hij moet ook alles horen wat er gezegd wordthae steeter wir mèt zen snedder bij
hij moet zonodig zijn vuile oren eens poetsent smaer löppem autte aure
hij pikt vanalleshae sjaart alles mèt wo nie te heet ofte zwaur ès
hij praat koeterwaalsdae kalt frans met hoeër op
hij rijdt roekeloosdas ne kojboj aoën ët stuur
hij rookt veelhae doemp waaj ne kèttël
hij schiet nogal eens weg !dae trèk nogal ës traut
hij slaapt noghae lik nog énzen koej
hij snapt hethae èstër mèt voert
hij staat een streepje voor op mijdae hèt e sjrepke viër op mich
hij staat zomaar wat rond te kijken ipv te werkendae steet doë mér get te koekëloerë
hij steekt van alles uitdae frit vanalles aut
hij steekt van alles uitdae vink vanal(-les) aon
hij stond daar poedelnaakthae stond doeë mèt niks as zën broek aut
hij stond er maar bedremmeld bijdae doech asof ter èn zen broek ho gezeek (gesjieëte)
hij stond er verslagen bijhae kos geen tein mei tëlle
hij trapt er met open ogen inhae lot zich bezeeke bau tër zelf bij steed
hij trekt een vies gezicht, alsof hij kattestront heeft gegetenhae mok e gezich waajne kattestront
hij trekt een zuur gezichtn vies smoel trèkke
hij trekt zijn planhae kan zene streng goed trèkke
hij trok er snel vanonderhae wor opte slaog ribbedebie
hij verschrok zichzen hoër goeng raechop stoën
hij verwaarloost alleset graos wassem on de diër èn
hij viste achter het nethae kriëchet noëkieke
hij voelde zich terdege verongelijkthae vielde zich lëlëk èn ze kont gebieëte
hij wankelt op zijn benen, hij is zathae zak dër zen been
hij was al op gezegende ouderdom (toen hij stierf)dae hoch ne sjaunen addërdoem
hij was bij de laatsten bij het uidelen van hersensdae stond ziëker aateraon èn de raaj waaj ze hiëses autdeelde
hij was bijna dooddae wor mekan vannet matsje
hij was dood ophjae gaopde tot aater zen aure
hij was doodop !dae hoch zën toeng wijd aut te bek hangë
hij was er niet zo voor te vindendae wor tër nie zoe sjiëtëg op
hij was er plots vandoor, hij was zeker gehaasthae goeng zoe heisteg ter van dür, ziëker omdat ter gepressiërd wor
hij was razend kwaadhae kos wol aut ze vel springe (van roeëzernaaj)
hij was stomdronkendae hoch een zwaj èn zëne gielës
hij was totaal het noorden kwijtdae zoech ze vliege
hij was weer geïrriteerddae hochet wir op zen knieëk
hij was zenuwachtighae zoet oppet tipke van zene stoel
hij weet niet goed wat aanvangen door de weelde die hij heeftde weeld stik ëm
hij weet niet wat aan te vangen met zijn overvloedde weeld stik em
hij weet niet wat hij doettès e keike zonder kop
hij weet overal zijn plan te trekkendae kint alle trukke van de faur
hij werkt goed, maar veel te traagt ès ne goeje werkman, mér hae pis get lang
hij werkt niet graagdae hèt brierke daud aon wêrke
hij werkt niet graagnen iëzel zwèt al aster moet sjijte
hij wordt een dagje ouderden aaën daog ès on zen praaj
hij wordt kaalhae ès dër zen hoeër gewasse
hij wordt oudde blaer zin van de boom
hij wordt stilaan kwaadhae kraajchet opzen heupe
hij wordt stilaan wakkerdoë kump al bewaeging èn
hij wordt voorgetrokkendae hèt në goeje krauwaogël
hij wordt zichtbaar oudhae lèt fël noë
hij wringt altijd tegendae deed altijd tiëgedroëds
hij zag er nochtans heiliger uit dan de Pausde zossem ongebich de këmiene gaeve
hij zal de lente niet meer halendae zal de koekoek nimei heire roepe
hij zal voortaan met minder moeten rondkomendae zal zën kieëtëlë nog moeten èntrèkkë
hij zal wel vlug kalmerendat geet ëm wol ieëver zonner biëvëd te goën
hij zat daar in zijn blote flikkerhae loeg toë oëpen en blaut mèt ze klokkespieël
hij zat gedurigaan te gapenhae hoch de gaopziktë
hij zat zo diep in de put dat hij zich verdronken heefthae hoeng mèt zën eege èn de knoop
hij zei ook eens wat!das e woëd vanne kilau
hij zet wel een grote mond, maar als het er op aan komt duikt hij wegdae hèt ën graute maul, mér ë kleen pietsje
hij ziet kompleet allesdae hèt ooge op zenne rëg
hij zit de ganse dag op zijn lui gatdae deed den heilen daog niks aanëster as z¨n kl...sjoerë
hij zit de godganse dag thuis, hij verzet geen voethae zitten heile daog èn zen knip, hae vertrèk geen paut
hij zit met hevige angstendae zit mét de bibberebitsjes op ze lijf
hij zuipt als een paarddae zup waaj ne kaarhings
hij zwanstdae slig vanalles aut zën botte
hoe ben je hierwaaj zieste toeres te geraoke
hoe bestaat het, verdorie!bau èssët èn godsnaom toch mér mieëgëlëk
hoe durf je dat te zeggen!geen hoeër op mene kop daaj doë aon dink
hoe gaan we dat oplossenwa nau gezoenge, zaagte kèster en de kêrk stond èn brand
hoe gaan we dat oplossenwaaj gon ver dat wir fikse
hoe gaan we dat weer oplossennau ès goeje roëd dier
hoe grijzer (ouder) hoe wijzerwie graajzër, wie waajzër
hoe groter hoe slapper, hoe kleiner des te dapperne graute lantiën gif sëmtijds ook mér ë klleen lich
hoe haal je het in je hoofdwat tinks tich wol
hoe haalden ze het in hun hoofd om iemand zoals gij te makenhochte ze dich toch mèr ont laoke aofgevaeg
hoe is die wel gekleed !'t ès zjus ne voeëgëlvërsjrikkër
hoe is het verdorie toch mogelijk , waaj èsset èn godskristësnaom toch miëgëlëk
hoe je het ook bekijkttès zoe lank asset breed ès
hoe je het ook bekijktwaajset ook bezies
hoe kan je zweren zonder puisten te hebbende liegs bauste doë stees
hoe kleiner hoe dapper, hoe groter hoe slapperliever ne kleene plëzante, asne grauten ambetante
hoe krijgt hij het toch altijd maar bij mekaarbau holter ët toch mér ammël aut
hoe loop je d'er toch maar bij, je bent juist een Bohemerwaaj lëpste tër toch mèr bij, de bès zjus ne bojemër
hoe ouder hoe wijzertverstand kümp mètte joeëre
hoe ziet die eruit!das mën lèste goesting!
Hoe zou dat zo komenWaaj kump dat
hoe zou ik dat kunnen wetenda kan ich toch nie reike!
hoepel nu maar op !de groete en de wènd vanaatër
hoepel op !gank doeër !
hoepel op!ich bén dich zoe miech as kaa pap
hoepel op!lek men himme!
hoeveel kost datwievieël kump dat
hoge bomen vangen veel windBloës mèr nie zoe hauch van den toën
hoge bomen vangen veel windaste zene kop boëven aut stiks, sjiete ze trop
hoge bomen vangen veel windvan zenen traun valle
hoge bomen vangen veel windbau vieël zon ès, ès ook vieël kielësjoj
hoge bomen vangen veel windzoevieëlste grutter daste bès, zoevieël te dieper konste valle
holle vaten klinken het hardstwie leiger de gees, wie blauter de bees
hondslelijkzoe leed aste naach
honger lijdenzwatte snei zien
hoofdpijnne kop waaj een zeekton
hoog tijd!tlojt op, tés tijd vër de haugmés
hoog van de toren blazende graute jan authangë
hoogmoed komt voor de valdae haug krüp kan diep valle
hoogmoed komt voor de valaste ieëver de koestal wils springe, konste wol èn de verkësstal teraech koeëme
hoor je de kraaien veel lawaai maken, wees dan maar zeker dat het gaat regenenas te kraeë bijéénkoeëme en vieël lëwaeëd maokë, geet ët raengërë
hoor je niet goedbèste doof of zau
hoor je niet goedversteeste gee vlaoms
hoor je niet goed!hëbste ne stop èn zen aure!
hopeloosgene mwajae
horden lopenstiepel springe
horen, zien en zwijgenzau een vroo moet nog geboeërë wieëne
hou het stevig vast!Lot et nie aut zen vange valle
hou je daar maar niet mee bezigblijf doë mèt zen tengels vanaof
hou je eigen voor het lapjehaat zen sjoen vër de gek
hou je goed!alee dan, waaj et gezaad (gezaach)
hou je grote mondhaat zen graute snedder
hou je grote mond dicht!haat zen graute snêdder
hou je maar rustigmaok tich mèr geen dikke been, din èste maude
hou je mondhaag zën sneddër
hou je mondhaad zën waffël
hou je mond op tijd en stondSpraeke ès zilver en zwijge ès good, mèr aste nauts niks zèks geeste dik èn de foot
hou je mond, of moet ik hem dichtslaanhaat ze bakkës tau, ei ich hèt tau hoo
hou je ogen goed open als het om vrouwen gaatwaste snaachs vénds, bringste smörges al trég
hou je rustig!zing mér e tauntsje leiger!
hou je warm, eet niet teveel, zorg dat je goed afgaat..dan is de dokter overbodighaag haan en viet werm, vël moëtëg zënen derm, zet geregeld zën poët van aatër oëpe...dan kan den dëktaur noë de kl... lope
hou jij je grote mond maar !haag tich zënë graute bêmmël mér !
hou nu toch eens op met alles af te brekenzit zau nie te zeeke
houd je d'er tussen uit!moej dich mèt zën eegte
houd je familie in eremèt vrëmde konste haandële, mér mèt femiele geeste waandële
houd je mond tenminste wat dicht als je gaaptde zies wo daste geaete hëbs
houd jezelf voor de gek !laach mèt zën eege !
hovaardig zijnet hauch èn zene bol hëbbe
huidbeschadiging oplopen door aanraking met scherp voorwerpzë vel sjraepe
huilen (van kind) zën siraen opzètte
humeurig zijn of worden-zijn kuren krijgenzën loete hëbbe, krijge
huwen is problemen oplossen die er voordien niet warentwei ès één te viël, mér één estat ook!
ich zal dich seffës ës doen zingenog een woord en je krijgt klappen
identiek dezelfdegekots en gesjieëte dezelfste
ieand geld afhandig makeniemed streepe
ieder doet het op zijn manierielëk viëgelke zink waajet gebêk ès
ieder het zijne dan heeft de slechterik nietsieder het zaajne en terdievel niks
ieder het zijne, zonder onderscheidieëlëk het zaajn en terdievël niks
ieder huisje heeft zijn kruisjeèn wëlk kot èster naut niks on de hand
ieder huisje heeft zijn kruisjede wêrd zit vol paajn en ieder hèttët zaajn
ieder krijgt wel eens tegenslagasset raengert, raengert et op alle daoke
ieder om beurttès haaj waaj èn de bichstoel!
iedere uil is ooit een uilskuiken geweestvrigger, waaj de beiste nog koste kalle, wos alles zoe simpel en sjaun
iedereen ( met veel lawaai)den heile roeës
iedereen bleef kijkenda ho (ch) viël bekieks
iedereen heeft recht op een menswaardig bestaann erm sjoeëp wiëd ook gesjoeëre onder zene stat
iedereen heeft wel eens wat aan de handon klaogers gene naud
iedereen heeft wel iets om fier op te zijnzelfs ë lëlëk vèrke hèt e krullëke èn zëne stat
iedereen kan zich eens vergissenook het bèste pieëd stoebbelt zich al ès
iedereen moet eens stervendoeë zin pillëkës vër ielkë zikte, mèr nie vër de daud
iedereen moet meehelpeniëlëk op zënen toer ès niks teviël
iedereen ziet als je wat veel gedronken hebt, maar niet als je dorst lijdtdastë gedroenkën hëbs, zien ze rap, mèr daste vërrèks van den dos, da wille ze nie zien
iedreen komt hier zomaar ongenodigd binnen!t ès haaj zjus de zoeten ènval!
ieëvër ieëd liggedood zijn (lett =over aarde liggen)
iemand aan de kop slaaniemëd een goej watsj verkope
iemand aan zijn lot overlateniemëd èn përdêl loeëte
iemand aan zijn woord houdeniemëd op ze woeëd pakke
iemand aanbevelene goed wieëdsje doen ver iemes
iemand aanpakkenop iemëd zëne kap zitte
iemand achterna lopen (uit verliefdheid) zen been vanonder zen K. lope
iemand achtervolgenaater iemes zen vodde zitte
iemand afblaffenop iemëd hakke
iemand affrontereniemed tieëge zën kaar raaje
iemand afkeurend of wantrouwend bekijkeniemëd sjeef bekieke
iemand aframmeleniemes smaer gaeve
iemand aftruggeleniemëd èn zën maolë zitte
iemand afwimpelenwaandële sjikke mètten doj mèsj
iemand alle kansen geveniemes de pap én de mond gaeve
iemand alles afnemeniemes tot op zen hümme autkleeje
iemand alles afpakkeniemed et vel aofstreepe
iemand anders de schuld gevent op nen aandre wille staeke
iemand angst aanjageniemes den daover oppet leif jaoge
iemand arm eten en drinkeniemed de aure van de kop aete en fraete
iemand bang makeniemes de stijpe opse lijf jaoge
iemand bang makeniemëd de stijpe op het lijf jaogë
iemand belastereniemed doër de str...trèkke
iemand beledigeniemed èn zen roëpe sjiete
iemand beledigeniemes tiëge de kop loope
iemand beledigen of kwetseniemëd vër de kop staute
iemand berispenn hatteg wiëdsje mettem kalle
iemand beschermeniemes de hand boëve de kop hage
iemand bij de neus nemeniemes loempe
iemand bij zijn nekvel pakkeniemëd mèt zën libbëre pakke
iemand bij zijn nekvel pakkeniemëd bij zën libbërë pakke
iemand bij zijn strot pakkeniemëd mèt zën stroët pakke
iemand billekoek verkopeniemëd zën betskës werm maoke
iemand blaasjes wijsmakeniemëd bliëskës wijsmaoke
iemand buitengooieniemes et koet van de dieër lotte zien
iemand buitenzetteniemëd traut bôzjoere
iemand confronteren met de feiteniemëd mèt zën snoet trop dauwe
iemand de baard afdoeniemed liggen hübbe
iemand de benen onderuit haleniemes peitsje haage
iemand de duimschroeven aandraaieniemëd zwaur opte reistër lèggë
iemand de keel uithangeniemed kreete
iemand de les spelleniemes moeëres leire
iemand de les spelleniemed zen ziëve zaoleghétse gaeve
iemand de oren van de kop zageniemed e koet ènde kop zaoge
iemand de oren van het hoofd zageniemëd ë koet èn de kop zaoge
iemand de stuipen op het lijf jageniemes den daover oppet lijf jaoge
iemand de waarheid zeggeniemes de leviete laeze
iemand de waarheid zeggeniemes aut zene dreem helpe
iemand deftig verwittigeniemed de waach aonzègge
iemand die 'scheef' antwoordtsjeve kalender
iemand die alleen maar toekijkt en niets doetdat ès mich nen hoote sinterkloës
iemand die een ander verraadtklepmaul
iemand die een scheef antwoord geeftsjeeven almenak
iemand die een scheef antwoord geeftsjeeve lavvëboo
iemand die het hoog in zijn bol heeftnen dikke nak
iemand die lang naar school is geweestne geleirden tip
iemand die me gek kan maken, bestaat nietiemes wo mich kan opjaoge, moet nog geboeëre wiëne
iemand die niets bezit, kun je niets afnemenne steen konste nie streepe
iemand die nooit lachtne zoeren apostël
iemand die onder de oorlog meeheulde met de Duitsersne zwatten hond
iemand die op je zenuwen werktnen hattefraeter
iemand die teveel ineens wil, maakt zich vlug belachelijkvan aopë daaj te haug kraupe wille, ziestë al rap de blaute bille
iemand die veel drinkt heeft niet gauw hongerbau de brauwer kimp hoef de bekker nie te koëme
iemand die zich met alles bemoeitjan moejal
iemand die zich van den domme houdtne lauze slimmerik
iemand die zijn neus overal tussen steektne jan-moejal
iemand duidelijk zeggen waar het over gaatiemed ieëverlaeze
iemand dwingeniemëd leire daasë
iemand een 'steek' geveniemëd ne sjeeve zètte
iemand een draai rond de oren geveniemes n goej watsj tiëge de aure gaeve
iemand een ferm pak slaag geveniemed deftig op ze bakkes kloppe (howe)
iemand een flinke klap uitdeleniemëd een goej paer verkope
iemand een flinke pandoering geveniemëd goed ènpoejëre
iemand een flinke rammeling geveniemês ferm op zên praaj kloppe
iemand een goede rammeling geveniemes afteire
iemand een goede rammeling geveniemëd aoftroeve
iemand een klap rond de oren geveniemed rond zën aure wajtsje
iemand een ongeluk aandoeniemëd ë mëleir aoëndoen
iemand een pak rammel geveniemed aofteire
iemand een pak voor de broek geveniemëd zën broek werm maoke
iemand een patat geven zonder dat je zelf aardappelen hebtgaeve deed laeve
iemand een slag op de rug geveniemes op zene kroef howe
iemand een uitbrander geveniemes n goej sjroemp gaeve
iemand een uitbrander geveniemed ne goeje sproenk zètte
iemand eens duchtig de waarheid zeggeniemes de leviete laeze
iemand eens goed overlezeniemed goed ènpaepere
iemand er goed van langs geveniemes doed ènpaepere ènbottere -ènsmaere
iemand er goed van langs geven, van wederwoord dieneniemëd ne goeje sproenk zètte
iemand er van langs geveniemëd ne goeje sproenk zètte
iemand ernstig nemeniemed oo sërjeu pakke
iemand financiëel steuneniemëd get bijstaute
iemand gedwongen volgennoë iemed zen pijpe daase
iemand gek maken met gezeveriemëd de aure van de kop zaogë
iemand gek zageniemes de aure van de kop zevere
iemand gemakkelijk overtroeveniemëd èn zën maol staeke
iemand goed afzetten, bedotteniemëd zwaur èn de koets zèttë
iemand goed liggen hebbeniemed ne kloet aoftrèkke
iemand goesting doen krijgeniemëd watteraetig maoke
iemand hard aanpakkeniemës mèt zë pielëkë pakkë
iemand hard laten werkeniemëd aon de pin loeëte reike
iemand heel zwaar treitereniemëd that autte pens haole
iemand het bloed onder de nagels vandaan haleniemed krijte
iemand het bloed van onder de nagels haleniemed judasse totter nimei wieët bauter steed
iemand het bloed van onder de nagels halentranseniëre
iemand het bloed van onder de nagels haleniemëd transënieëre
iemand het bloed vanonder de nagels haleniemed judasse
iemand het hart uithaleniemëd krete
iemand het hemd van het lijf vrageniemes de peirenge autte naos haole
iemand het leven moeilijk makeniemëd den dievël aoëndoen
iemand het zijne zeggeniemëd ne sjeve zètte
iemand het zwijgen opleggeniemes te mond snoere
iemand hevig doen schrikkeniemed de steipkes opjaoge
iemand iets in de weg leggeniemëd èn zene poër zeeke
iemand iets kwalijk nemeniemed get koejlëk pakke
iemand iets op de mouw speldeniemëd blieëskës wijsmaoke
iemand iets verwijteniemëd get op ze braud gaeve
iemand iets verwijteniemed get op zen noës hange
iemand iets wijsmakeniemëd foefkës vërtëlle
iemand iets wijsmakeniemëd oplojë
iemand iets wijsmaken of iets waardeloos verkopeniemës get opsolfëre
iemand in bedekte termen op zijn tenen trappeniemëd ne stieëk zèttë
iemand in bescherming nemeniemes de hand boëve de kop haate
iemand in de hoogte tillen via voet in handmethodevitsje haage
iemand in de luren leggeniemëd én zen botte pisse (en vroëge offet werm ès)
iemand in de maling nemeniemes ne kloet aofdraeë
iemand in de war brengeniemed van zënen apropo bringe
iemand in het hart raken (trappen)iemëd goed traeê
iemand in het ootje nemeniemëd loempe
iemand kieteleniemëd de krieëvël authaole
iemand lang laten wachteniemes lotte sjildere
iemand lang laten wachteniemed lotte sjildëre
iemand langzaam buitenwerkeniemëd lansëm bautëwinkëlë
iemand lappen geven zonder dat je stoffen bezit't sjaelde nie viël of ze hoenge wir èn de gordaajne
iemand lelijke verwijten naar het hoofd gooieniemëd autmaokë vër rotte vès
iemand letterlijk alles voordoeniemëd get vieërknabbële
iemand leugens op de mouw speldeniemëd get blieëskes wijsmaoke
iemand levenslang verzorgeniemëd aoën zën in bringe
iemand liever niet te vriend hebbenliever zen vasse dan zen teine zien
iemand liggen hebbeniemed te graoze pakke
iemand liggen hebbeniemes ne kloet aoftrèkke
iemand liggen hebbeniemëd ne kloet aoftrèkkë
iemand listig geld afhandig makeniemes ze geld aoflauze
iemand manieren lereniemes moeëres leire
iemand met een kort lontjekreidsje rier mich nie
iemand met hebben en houden buiten zetteniemëd mèt zën klikke en klakke aoën de diër goeje
iemand met heel veel geldne rijke stinker
iemand met zijn kraag vatteniemëd mèt zëne koljee pakke
iemand met zijn nekvel grijpeniemes mèt zene koljé pakke
iemand met zijn oren trekkeniemes zene kop tëssen twei aure zètte
iemand mijden als de pestmèt ne graute boeëg rond iemëd lope
iemand moedwillig doen struikelen over je voetenpeitsje lappe
iemand naar zijn oeten geeniemed ën goej sjroemp gaeve
iemand naar zijn voeten geveniemêd zën aach zaolighètse gaeve
iemand naar zijn voeten geveniemêd een sjroemp zètte
iemand naar zijn voeten geveniemëd zën saus gaevë
iemand niet het minste gunneniemes daudpitse
iemand niet kennen (noch naam, noch woonplaats)iemëd nie konne tauswaajzë
iemand niet kunnen luchtenmét iemed nie onder de viet aut kinne
iemand niet kunnen luchteniemëd nie konne lochte
iemand niet kunnen luchteniemëd nie konne laaje
iemand niet kunnen luchtende pik hëbbe op iemës
iemand niet kunnen uitstaaniems nie konne laaje
iemand niet kunnen uitstaaniemëd nie konne laaje
iemand niet netjes aansprekeniemëd autmaoke vër al wat lëlëk ès
iemand niets geveniemëd daud delë
iemand om zijn vinger draaieniemëd noeë zën pijpe leire daase
iemand omver rijdeniemëd van zën zokke vaorë
iemand onder grote druk zetteniemës transënieëre
iemand onder zijn `kapitaal` stampenieëd onder zëne geldbuijël stampë tot zë kleengeld rammëlt
iemand onderuit haleniemëd peitsje lichte
iemand ongegeneerd voor schut zetteniemëd vlak èn ze gezich autlaachte
iemand ontmaagdeniemëd zë blumpkë plèkke
iemand onverwacht benoemen tot...iemëd boembërdieëre tot...
iemand op de handen dragenhet haug ophëbbe met iemës
iemand op de zenuwen werkeniemes koejenieëre
iemand op de zenuwen werkeniemëd ambëtieërë
iemand op het matje roepeniemëd zën aach zaolighètsë vieërlaeze
iemand op kosten jageniemes doen blieje
iemand op zijn gezicht slaaniemêd op zên maul toekke
iemand op zijn plaats zetteniemed ne kop kunder maoke
iemand ophemelen (tegen en achter de rug van een ander)iemêd heimëlëk opsteeke
iemand opjageniemed op zene poepjee krijge
iemand opjagen, achtervolgenaater iemëd zën vodde zitte
iemand opvrijeniemed sjroep op zene baod smaere
iemand opvrijeniemes sjroep on de mond smaere
iemand overladen met alle zonden ter wereldiemed autmaoke vër alwot lëlëkès
iemand pakken of hebben liggeniemed snoere
iemand pesteniemes et hat authaole
iemand pesten dat het niet meer mooi isiemes judasse, datter nimei wiët bauter steet
iemand pesten tot hij kwaad wordtiemed koejenieëre
iemand pootje lappeniemëd onderaut sjoeffëlë
iemand rond de oren slaantieëgë iemëd zën aure fêtsë
iemand scheef bekijken, of helemaal niet !iemand mèt zënë nak aoënkiekë
iemand slecht bejegeneniemëd sjeef aongoën
iemand straal negereniemed knots vërbei kieke
iemand tegen de billen kletseniemëd zë poepke werm maoke
iemand tegen het hoofd slaaniemed aoën de kop finkëlë
iemand tegen het hoofd stoteniemed blemieëre
iemand tegen zijn gat stampen tot hij van pijn over de grond kruiptiemes tiëge zenen inkpot stampe totterv vanzelf begint te sjrijve
iemand tegen zijn voeten geveniemëd op zënen dievël gaeve
iemand tegenwerken tot alles misluktiemëd èn zën raer raaje
iemand ten laste (in de kost of aan zijn benen) hebbeniemëd op zën lêp hëbbe
iemand toevallig ontmoetentieëge iemëd aonlope
iemand tot op zijn hemd uitvrageniemed de pieringe autte naos haole
iemand tot op zijn hemd uitvrageniemëd autheire
iemand totaal niet kunnen luchteniemëd konne zien daud valle aoën zën viet
iemand treitereniemëd zën hat authaolë
iemand tussenpakkeniemed mèt zen libbëre pakke
iemand uit zijn gewone bedoening brengeniemëd van den taun aofbringe
iemand uit zijn hol halenautheise
iemand uitlacheniems autsjijte
iemand uitscheldeniemëd vër vaul autmaoke
iemand van antwoord dienentieëgegaas gaeve
iemand van dichtbij volgen aan iemand kleveniemës op zën slip zitte
iemand vastgrijpen voor een aframmelingiemed mèt zen kammezol pakke
iemand vastleggen--vangen (fig.) iemes snoere
iemand verklappen en zelf gestraft wordendür zen eege laajs gebiëte wiëne
iemand verwijten voor alles wat lelijk isiemëd autmaoke vër al wo lëlëk (leed) ès
iemand verwittigen, op de hoogte brengeniemëd allërmieërë
iemand voetje lichteniemëd peitsje lappe
iemand voetje lichteniemëd onderaut sjoeffële
iemand voetje lichteniemës peitsje haage
iemand volgen tot in het uitersteaon iemëd zën slip goên hange
iemand voor 't lapje houdeniemed èn de koets zètte
iemand voor de gek houdeniemëd ne kloet aoftrèkke
iemand voor de gek houdeniemes vürt lepke haage
iemand voor de gek houdeniemëd mèt zën viet (Kl...) rammële
iemand voor het lapje houdeniemëd mèt ze pietsje pakke
iemand wantrouweniemëd sjaajns bekiekë
iemand wat aan de hand doeniemes get flikke
iemand wat aansmereniemed get opsolfere
iemand wat op de mauw speldeniemes blieëskes wijsmaoke
iemand wat op de mouw speldeniemëd blieëskës wijsmaoke
iemand wat wijsmakeniemëd get èn zën aure toete
iemand wat wijsmakenget èn iemërd zën aure bloëze
iemand woorden in kwade luim herhaleniemes noëmaule
iemand zeggen waar het op staatde tein geboje spëlle
iemand zeggen waar het op staatiemed iëverlaeze
iemand zenuwachtig makeniemëd op zëne poepjee zètte
iemand zwaar in zijn kruis trappenonner ze kappetaol stampe tot ze kleegeld rammelt
iemand zware verwijten aan het hoofd slingereniemes autmaoke vür al wo vaul en lëlek ès
iemand zwart makeniemed dêr de stront trèkke
iemand's klanten afnemeniemed onder zën dauve sjieëte
iemandgoed zijn vet geveniemes ènvètte
iemands geld afhandig makeniemed ploemme
iemands huis platlopenbij iemëd dèk ieëver den dëlper koeëme
iemands verbruik betaleniemëd vraaj hage
iets aan 't uitdokteren zijn; uitbroedenget autbrieë
iets aan iedereen vertellenaoën de graute klok hange
iets achter de rug van een ander afsprekenget bekoenkelfoeze
iets de nek omdraaiennoë de vaentsjes helpe
iets doen dat niets betekentmèt losse floddërs sjiete
iets doms of geks doenden ajl of aop authange
iets door de vingers zienn eegske taupitse
iets door de vingers zienéén oog taupitse
iets erg beuu zijnget kotsmieg zin
iets ergs aan de hand hebbenget aon zënë vulo hëbbë
iets gaan doenzen mauwe opstrepe
iets geheim houdenhet pètsje gedèk hage
iets geweldigs tegenkomenne vieze staut mètmaoke
iets gewichtigs openbaar makenget aoën de graute klok hangë
iets licht gaan eten, bv een croque monsieure krokske gon aete
iets licht opvattene spelleke spiële
iets merkenget èn de mot krijge
iets misèstër get
iets naar de bliksem helpenvermassekrieëre
iets niet graag hebbennie sjieëtig zin op get
iets niet lusteneen vies smoel maooke (trèkke) op get
iets niet lusten (lett. fig.) n lang smoel trèkke
iets niet mooi of goed vindeneen vies maul trop trèkke
iets niet willen zienzen ooge én zen maol hëbbe
iets of iemand rechtvaardigeniets of iemëd goedkalle
iets om te strooienstrojsel
iets onbenulligs ongelooflijk uitvergrotenvannen sjiet nen donnerslaog maoke
iets onmogelijks (willen) doenne nokse èn zën maol pisse
iets op de mauw speldenblieëskës wijsmaoke
iets overhaast doenhingste
iets snappentër mèt voert zien
iets snel doorhebbenget rap gesjoeëten hëbbe
iets steunenzen sjoors tronder zètte
iets totaal verkeerd aanpakkenët piëd aater de kaar (ploeg) spanne
iets uit het hoofd kennenget ram van baute kinne
iets uit zijn nek kletsenzau mèr get aut zën botte sloeën
iets uitbroedenget èn ze sjild voere
iets uitspokenget te bakke maoke
iets van plan zijnget èn zën krolle hëbbe
iets van weinig waardeget autte sjikkebak
iets vernielenget noë de vaentsjes helpe
iets verwijtenget onder zen naos vrijve
iets verzinnenget aut zen daume zauke
iets verzinnenget aut zën botte sloeën
iets vierende vlag autstaeke
iets wat goedkoop is, is gauw kapotgoeje koop ès diere koop
iets wijsmakenfoefkës vërtëlle
iets zienget gesjoeëten hëbbe
ietsje etenget èn zënë gielës howë
iimand de levieten lezen of van iemand krijgene sërmaun gaeve of krijge
ik bedien eerst mezelfieës noenkskë en dan noenkskëskènder
ik begin veel te vergetenmen memoeëre ès nimmei zoe goed
ik begreep het totaal nietich koster heilegans nie van iëver
ik begrijp dat goedzwijg mich stil
ik begrijp dat helemaal nietich kraajg ter gene kop aon
ik begrijp het helemaal niet meerdoë verston ich raechaut geen snars van
ik bemoei me niet met anderenich hëb al leed genoeg mèt mën eege
ik ben afgemat en ga naar bedich ben stik mieg en gon èn menen tram (nès) kraupe
ik ben bek-afich kan gene puf mei zègge
ik ben bekafich kan geen naut mei autbringë
ik ben bijna altijd de klos't zin dèk dezelfde daaj de kaar (moette) trèkke
ik ben bluttès kriezës èn mëne potëmënei
ik ben daar niet mee akkoordhéla mennëke, zau zin ver nie getraud
ik ben dat kostbeutkümp mich on naos en auren aut
ik ben de laatste tijd druk bezig geweestmën këpotsjës zin op
ik ben depressief, heb een burn-outich bèn heil tronnër doeër
ik ben dood voordat dit (vers geplant) boompje groot isbumpkë graut, mennëkë daud
ik ben doodmoemen bobin ès aof
ik ben doodmoeich bèn poemp aof
ik ben doodopme pumpke és aof
ik ben doodopich bin zoe mieg assen moj
ik ben doodopich bèn zoe mieg assen moj
ik ben doodopich bèn versliëte tot op te droëd
ik ben doodopmën pijp ès aut
ik ben doodopich bèn zoe mieg as ën moj
ik ben doorweekt nat van de hitteich bèn poelëtëg pletsj¨tëg naoët van de hits
ik ben doorweekt nat van de hittede kons mich autvringë
ik ben duizeligtziet zwat vür men ooge
ik ben een gezonde slaperas ich hët bèd al mèr reik, sloeëp ich al
ik ben er niet erg op gestelddoë bèn ich nie fël sjiëtëg op
ik ben er vandoorich bèn de pis èn
ik ben er vanonderich bèn riepësnaajë
ik ben er zeker vandat gaef ich tich op e brifkë
ik ben erg geschrokkenich versjoët men eege kepot
ik ben ferm verkouden, nu dat ik juist vakantie hebRaech èn mene kaozjee sjaar ich mich n snotvalleng op
ik ben gereed om op stap te gaanich bèn viërdeg vër opte boemel te gon
ik ben gevallenich ben mich n petat op men kloete daol gegon
ik ben heel kwaadich bèn zoe giftëg
ik ben heel ontroerddat pak mich op mënen ojëm
ik ben helemaal bezweetde kons mich autvringë
ik ben helemaal buiten ademich bèn knats bauten ojëm
ik ben helemaal verkildde kaa geet mich dër merg en been
ik ben het beudat wërk op me sisteem
ik ben het beudat hink mich mën stroeêt aut
ik ben het kotsbeuda wörk op me sisteem
ik ben het zat !dat hink mich mën vieët aut
ik ben het zat!ich bènnet miech!
ik ben jonger dan ik er uitzieich bèn nie zoe aad as ich traut zien
ik ben kleddernatmên kleer zeeke aut
ik ben liever een beetje kwaad dan woedendich sjiet toch liever aut mën sloeffë as aut më vel
ik ben maar 50 geworden maar heb er 100 geleefdzaupe halviert ze laeve mèr de zies dobbel zoeviël
ik ben machteloos in deze situatiehaaj bèn ich on haan en viet gebonne
ik ben niet hardhorig, hoor !ich heir nog goed, zinne
ik ben o zo blijich bèn zoe blaaj dat mën naos ènt midde steed en nie opzaaj
ik ben ook maar een gewoon mensich aet ook mér braud
ik ben oud en versletentgoed èster vanaof, mene joeng
ik ben platzakdoë steet ë koet èn mëne portemenei
ik ben razend kwaad, om uit mijn vel te springenich bèn roëzëtëg kaud, tès vër aut me vel te springe
ik ben superblij en tevredenich bèn blaaj van kontentighèts
ik ben te voet hierich bén haaj mèt men onderdaone
ik ben ten zeerste verbaasddoë vült men broek vanaut
ik ben toch beter dan usliep-sliep
ik ben toch een dommerikde zos zën eege on de kop howe
ik ben totaal uitgeblustich kan gene voet mei vër den aandre zètte
ik ben weer goed verkoudenich hëb al wier een goej klets opgerop
ik ben wegich bèn ribbedebie
ik ben wegich bèn den hoëf aof
ik ben zo oud als mijn handen, maar wat ouder als mijn tandenich bèn zoe aad as mën haan, mèr get adder as mën taan
ik ben zwaar teleurgesteld in jounau höb ich tich leig op!
ik blijf graag laat opènt bèd sterve de meeste minse
ik blijf nog wat op!ènt bèd sterve de meeste minse
ik blijf vandaag thuis bij de vrouwvendaog spiël ich n tausmatch
ik bloedde hevig uit mijn aderst bloed goetsde aut men ojers
ik daar niet willen wonenich zo doë nog nie gesjillerd wille zin
ik deed maar alsofich doeg mêr vër mën aevëviël
ik deed ze toch bijeen toe ik in die verkeerschaos zatich kniepde ze ferm waaj ich èn daaj opstropping zoet
ik denk dat het weer gaat regenenich dink dattët wir geet joengële
ik denk dat ik hoger koorts hebich höb ten daover op me leif
ik denk er niet aanda kump bij mich nog nie ès op
ik doe alle moeite om mijn bord leeg te etenich zit haaj te vringe vër mën tëleir liëg te krijge
ik doe alles tegelijk, dat spaart tijd en geldich doen alles èn één baoën vër te bespaoëre
ik doe dat niet graagich ston der nie vër te springe
ik draai als een tolich bèn zoe zaoët as ne koekërel
ik drink niet graag waterdoë kraajgste de troëne van èn zën ooge
ik drink nooit watervan watter kraajgste alléén mèr troëne èn zen ooge
ik duim voor jeich zal éne vür dich baeë
ik eet alles op !ich staek alles onder mën naos
ik ga dadelijk (terug) aan de slagmën haan beginne mich te ieëke
ik ga de zaak sluitenich gon da zaokske opdoeke
ik ga die eens goed de les spellenich zal dae zëne kattekismës ës goed spellë
ik ga dood van die hittedaaj hits ès maajn daud
ik ga een dutje doenich gon de bènnekant van men ooge bekieke
ik ga eens naar WCich moet ës noë doë bau de kiëning te voet geet
ik ga hem een goed op de vingers tikkenich gon em ès defteg op ze braud gaeve
ik ga het je moeilijk makenich kom vür zen dieër sjijte
ik ga je dadelijk een wat mores lerenich zal dich seffës ëns ën aander lidsje leire zinge
ik ga je eens flink straffenich zal dich ¨s get moeërës leire
ik ga je eens onder handen nemenich gon zen noës ès tèsse zen twei aure staeke
ik ga me vlug wat eten bijeengooienich goën mich gauw get aete ènéén flatse
ik ga naar bedich kraup èn mene nès
ik ga naar bedich kraup mënë lauszak èn
ik ga nog even een dutje doenich goën nog effë wat knikke
ik ga nooit op reis, ik blijf thuis!ich goën noeë roendhauzen, koot kornisj en dat lik onder de panne
ik ga nooit op vakantieich gon noë koot kernisj, roendhauze en costa démeris
ik ga plassenich gonnem éssen hensje gaeve
ik ga vertrekkenich gon zien
ik ga vertrekkenich gon ès zien
ik ga vertrekkenich goën ës ën staosë waajer
ik ga wat schaduw zoekenich goeën get kielësjoj opzikke
ik ga wat schaduw zoekenich goën get kielësjoj opzikke
ik gaf je per ongeluk een mepmën hand sjampde aut
ik geef er helemaal niets omdat mok mich geen vets
ik geef er niet omda kan mich gestoële wiëne
ik geloof dat het gaat regenen, want de varkens lopen al met stro in hun muil ...allé man, stop nu toch eens met roken !ich geleef dattët geet raengërë, de vêrkë lopen al mèt stroj èn hun maul rond
ik geloof er niet meer intgeloof ès noë de botte
ik geloof er niet meer inhet geloof ès noeë de botte
ik geloof er niet meer int geloof ès noeë de botte
ik geloof er niet meer in!tgloof ès noë de botte!
ik geloof je nietas ich ter mene vinger nie kan ènstaeke
ik geloof je niet !maok tat mën kloempe wijs
ik geloof je niet, tenzij...assich ter mene vinger nie kan ènstaeke, geleef ichet nie
ik geloof je niet!trèk es ojn mene vinger!
ik geloof je voor geen geld ter wereldich geleef tich vër geen roj sent
ik geraak de kluts kwijtde brings mich van menen aprepoo
ik geraak er nietich koeëm tër nie
ik geraak haar niet kwijtdaaj zit nog lang op me kot!
ik geraak nooit van hem / haar af!dae / daaj lëp waaj e sjauthindsje aater mich aon
ik haat deze hitte !dieës hits kan mich gëstoële wieëne
ik haat mensen die nooit iets gevenvan minse daaj naut (s) get gaeve, doë kraajg ich get van
ik had er (te laat) spijt vanich hoch men eege wol on de kop konne howe
ik had het al rap door!ich heirde et al on zenen ojem
ik had niet alleen de wasspelden maar ook de broekjes en BH'tjes gepiktich ho nie alleen mèr de wasspengskes mèr ook de brikskes en soetjaekes sjeef geslaoge
ik heb al erger meegemaaktich hüb al vër heter viere geston
ik heb al zo'n vermoedenich heir dich al (aof-)koeëme
ik heb altijd dorstich hëb een dreig laever
ik heb daarvan ook een gerucht opgevangenich hëb doeëvan ook get heire waeë
ik heb de deur op slot gedaanich hëb de stêk ènt koet gestoëkë
ik heb dorstmëne mond plek
ik heb dorst!ich hëb ën verrèkse drijg laever!
ik heb een droge keelich stik van den dos
ik heb een heet verlangenmën stoeëf ès glaajntig heet
ik heb een kleine attentie voor jouich hêb een kleen attentse vër dich
ik heb een verschrikkelijke dorstmën toeng ès zjus ne laere lap
ik heb een wild varken in me zitten, maar hij mag niet iedere dag losic hëb zau get waaj ë wild verkë èn mich zitte, mèr ich loêt ëm nie ielke daog aut
ik heb er een hekel aandat hink mich de stroeët aut
ik heb er erg moeten naar radenich hëb ferm zitte foetse!
ik heb er genoeg vankis mën botte !
ik heb er genoeg van!ich höbter mene bauk van vol
ik heb er meer dan genoeg vanda kümp mich de stro (eë) t aut
ik heb er ook al iets horen over vertellenich hëb ët al heire loje (waeje)
ik heb erge hongermëne baer grolt
ik heb geen goestingich hëb paajn on mën goesting
ik heb geen goesting, ik ben luiich hëb paajn aoën mën goesting
ik heb geld nodigzonder naf kan mënën ottoo nie raaje
ik heb geluk, ben blij en tevredenich maug mën twei héndsjes poenne
ik heb genoeg van je praatjesze gezaoch mich mich mën aure aut
ik heb geweldige dorst en hongerich stik (val kepot) van den dos en hoenger
ik heb goesting om een pak rammel uit te delenmen haan krievele
ik heb grote hongermëne baer grolt
ik heb helemaal geen eretitelsich bèn minister van bènnelandse bautebaen
ik heb hem op heterdaad betrapt en nu is hij niet meer mijn beste vriendich höchem op ze nès gevange en doëmèt kraajgter zelfs menen hond nimei te zien
ik heb het al van overal gehoordde gezet steed er boemvol van
ik heb het goed getroffender ès gee baeter laeve as e goed laeve
ik heb het veel te warmmën ieërappël koëke
ik heb het voor mekaarme breidsje ès gebakke
ik heb hevige koppijnich heb heivêtêge koppaajn
ik heb hier helemaal niets te zeggen !as ich mëne mond rier, zitste al op mich
ik heb hongermene maog groemelt
ik heb hongermëne baer groemmelt
ik heb hongermënë baer groemelt
ik heb iets dat hindert in mijn keelich hëb ne kwakkër èn mën kael
ik heb lekker veel gegetenich höb men kloete goed volgespieëld
ik heb me daar ferm moeten inspannenich hëb mich doeë lëlëk moettë hëbbe
ik heb me dood gelachenich hëb mich n brieëk gelaach
ik heb méér dan genoeg gegetenich kan nimei
ik heb niet genoeg geld bij mijich koeëm tër nie
ik heb niet veel goestingich hëb paajn ojn men goesting
ik heb nog helemaal niets gegetenich hëb nog nie ês éé briëmëlke braut gäete
ik heb overal pijnich vieël de paajn tot én mënën kleenën tein
ik heb overal pijnich hëb paajn tot èn mënën dikke tein
ik heb tijd zatdat frit gee braud
ik heb veel goestinghet krievelt
ik heb veel pijnich zien ze vliege
ik heb verschrikkelijke rugpijnmëne strank ès ieëver
ik heb wat veel gegetenmen kas geet autter voege
ik heb ze eindelijk op zak ! (geld)daaj zin èn de posj
ik heb zo een goestingich kan nie mei waachte tot taus
ik heb zware inspanningen moeten doenich hëb moette kretse / krabbe
ik hoop dat we goed weer krijgenas te plissë goed waer hëbbë dan hëbbë vae dat ook
ik hoop je met valavond niet tegen te komende höbs malsjaos as ich tich tësse lich en doenkel tiëgekoëm
ik hoop je nooit meer weer te zien (na ruzie)salu, de kos.... en de wènd van aatër
ik hoor het onweer al in fe vertedoë aateraon groemelt et al
ik hou er voor bekeken, los jij het maar opbëkiek ët tich mér
ik hou je aan je woorddoeë haag ich tich aon !
ik huil van het lachenich laach mich ën oog aut
ik kan hem niet verdragen en daarom mijd ik hem zoveel mogelijkich kannem nie laaje en doevër gon ich altijd èn e biëgske rond em
ik kan het me niet meer aantrekken !dat et sjit !
ik kan het niet meer uithouden van de kouich kan het nimei keiëre van de kaa
ik kan je nu wel levend villenseffës striep ich tich zë vel laevëtëg aof
ik kan jullie niets kwalijk nemenich kan oech niks koelëk pakke
ik kan mijn plan wel trekkenich kan men eege erte wol doppe
ik kan niet vliegen, hé !zèg, ich kan nie heksë !
ik kan ook niet alles wetenich höb mér één aur on ielke kant
ik kan ook niet toverenich kan ook nie heksë !
ik kan veel verdragen, maar niet allesich bèn waol goed mèr nie gek
ik ken dat gevoelzwijg mich toch stil
ik kende hem totaal nietich kossem nie tausbringe
ik kende hem totaal nietich kaantem ènde verste verte nie
ik kom er nu niet opt lik op et tipke van men toeng
ik kom zo vlug mogelijk binnen!bénne de kotste keire bèn ich toeres
ik kreeg altijd woorden over mijn zweetvoetenIch hoch ielk honsgezeek ambras iëver men zweetpatees
ik kreeg bericht dat hij weer op café was blijven hangenich kriëg taajing datter wir wor blijve plekke
ik kreeg naar mijn voetenich kriëg mich doë nogalès noë men kloete
ik krijg er de vaart niet inde zwoeng zitter nog nie èn
ik krijg goestingt begint te krievele
ik krijg koude rillingen op mijn lijfich hëb de kaaê sjoejer op mën praaj
ik krijg schrik als ik er nog maar aan denkich kraaig de bibberebitsjes, alleen al bij et gedach
ik krijg wat van mensen die nooit iets schenkenvan zen bèste kameraote moesset hübbe
ik krijg zo weinig etendat staek ich èn menen hoële tand
ik laat me niets opleggenkommendiër zenen hond mér en biël zelf
ik laat niet over me heen lopenich loët mich nie op mëne kop sjijte
ik let wel op!ich lot mich de baoëd nie aofdoen
ik liet een windje met wat veel lawaainau lot ich tich los en de groemels nog
ik lijk alleen maar oudich bèn twei joeër adder as mën taan
ik meende dat hij dood washae goef taol noch teke
ik moest er bijna van overgevenich wos opt kotsen aof
ik moet dringend plassenich gon ëm effekes ën héndsje gaeve
ik moet haast in mijn broek plassen van het lachenik bezeek mich bekans van ët laachte
ik moet het alweer bezuren-ik heb het alweer aan mijn beenich bèn alwier ët piëd mètte lange nak
ik moet het onderliggende ofte het fijne van de zaak niet wetenden heile onderbendël kan mich gestoeële wieëne
ik moet mijn armen ver uitrekken om er aan te kunnenich moet nog al reeke vër traoën te konne
ik moet mijn keel eens schrapenich hüb ne kwakker èn men kael
ik moet mijn uiterste best doen (om...)ich moet mich goed waere (vër...)
ik moet niks, maar ik mag misschien!de moete ston én de stal, mér de kaaver loope ieëveral
ik moet plassenich goën get losse
ik moet thuisblijvenich kan de dieër toch nie alléén lotte
ik neem je zoals je bentde hoes nie den iëste te zin, de tweide plak ès ook goed
ik raad je ( bij)bedoelingen alich heir dich al koeëme
ik rammel van de hongerich bèn stijf van den hoengër
ik ruik je al van ver!de stinks zieëve oere boeëve de wènd aut
ik sla je direct op je pens !ich ho dich seffës op zën praaj !
ik sla je op je gezichtich ho dich op zen snoet (ze bakkes)
ik sla seffens de hele boel in stukkenich how mèténe de heile patteklang én geddere
ik sloeg een mal figuurich stonter vör sjöppegek bij
ik spreek slecht Fransich kal Frans mèt hoër op
ik sta hier al zo lang te wachtenich stoeën haaj al mei as ën oer te sjillërë
ik sta nog te beven op mijn benenich stoeën nog te daovërë op mën been
ik sta perplexdoë vilt men broek vanaof
ik sta perplexdoë kan ich mèt me klee verstand nie bij
ik sta perplexich stoën aon de grond genaechelt
ik sta werkelijk machteloosich bèn on hand en voet gebonne
ik stam nog uit de middeleeuwen en dat wil ik graag zo houdennën aaën aop moestë geen maule leire trèkkë
ik sterf hier nog van de hittetès haaj vër daud te goën van de hits
ik stik van de dorstich hëb ën drijg kael en mene mond plek
ik trek er me niets van aandoë vaeg ich mën kas aoên
ik trek er me niets van aanda (dae) kan mich gestoëlë wieëne
ik trek het mij niet aandat kan mich nie sjaele
ik val om van de ellendeich vergon van de mesiëre
ik verga van de dorstich krepiër van den dos
ik vergis me dikwijlsich verdoël mich dèk
ik verkies een gat in mijn schoen boven een schoen in mijn gatlievër e koet èn mëne sjoen, dan ne sjoen èn me koet
ik verkocht de opkoper een oplawaaihae krieëg ne linkse op ze bakkes
ik verschoot me een bultich versjoeët men eege kepot
ik verschrok me een verschotich versjoët mich e versjoët
ik versta er geen jota vandoë verston ich geen kloete van
ik versta er geen jota vandoeë ès gene kop aoën te krijgë
ik versta er geen letter vandfoeë verstoeën ich geen loët van
ik vind dat helemaal geen knappedaaj ès mesjin sjaun van wijd mér toch wijd van sjaun
ik vindt het triest dat ze mijn huis afbrekenmen hat blit as ich zien dat ze men haus platgoeje
ik voel het aan mijn knoken dat het gaat regenenich viel aoën mën knieëk dattët geet raengërë
ik voel me beledigdich bèn gerok
ik voel me heel slap, ziekjesich bèn zjus een sjèttelvod
ik voel me niet lekkerich viel mich zoe aordëg
ik voel me onwelich viel mich heil mottëg
ik voel onraadich viel naoteghëds
ik was boos op mezelfich kos mich van piere sjangering wol on de kop howe
ik was een grote stommerikich kos men eege wol on de kop howe
ik was nog maar net vertrokkenich ho nog mèr zjus mene règ gedrèd
ik was ten zeerste verwonderdich voeël mekans aateriëver
ik weet al wat er staat te gebeurenich viel het al aon mêne pis
ik weet het, maar ik kan er nu niet onmiddellijk op komenët lik oppët tipke van mën toeng
ik weet me geen raad meer !wat nau gezoenge
ik weiger niksich slon niks aof as alleen de vliege
ik wens je hetzelfdevansglijks vansgelijke
ik wens je veel beterschapet maog tich wol ès get baeter gon
ik werd ervan beschuldigdich kriëg et op men naos gehange (onder men naos gevriëve)
ik werd niet goed van mijn eigen stommiteitenich kos mën eege wol aon de kop howe van spijt en sjangëring
ik wil je terechtwijzenich zal dich ës op zën plak bringe
ik wil niet hertrouwen!vür e stëkske wos konste gee heil vèrke èn haus haole
ik wist het nietmën mëmoëre loet mich èn de stiek
ik wist niet wat ik zagich kos men eege ooge nie geleve
ik woon in een uithoek van Munsterbilzenhaaj és kristes nog naut gewés met ze piëd
ik woon in een vies hol, zoals Munsterbilzenich woen èn ë koet waaj Minster
ik wou vandaag nog wel eens koken, maar de blikopener was zoek!laajighéts ès kotbij at den iever wijd voert ès
ik zag de bui al hangenich zoech te sjoer al hange
ik zag een konijn met een hazeliptès mich ammel get, zaag Bet, en ze hoch twei jing on één T...t
ik zal je die hele rommel wel met de post toesturenich gon dich dae heile ramzoj mètte pos opsjikke
ik zal je eens goed bestraffenich gon zene kop ès tèsse zen twei aure zétte
ik zal je vinden als het moet !onthaat goed dat ich tich wol wiët woenë assët zoe laoët ès
ik zal u dat eens fatsoenlijk uitleggendat gon ich oech nau ës deftig eksplikiëre
ik zat in de file, maar gelukkig niet alleendink mèr daste nauts alleen ènnet bootsje zits
ik zeg het zoals ik het denkklink het nie dan bots het mér
ik zie de voor van zijn achterwerkkristës hink aoën zë kreis
ik zie je liever gaan dan komenich zien liever zën vasse as zën teine
ik zie u graag...morgen terugich haach viël van kènner...at ze van iemed aanester zin
ik zit er niet mee inda kan mich niks sjaele / boemme
ik zit in de shit!dikke mesiëre!
ik zou er nu eens duchtig willen op los slaanmën vingers beginnë ferm te ieëkë
ik zou kunnen wenen uit pure boosheidich zoo konnë brullë aut piere sjangëring
ik zou maar eens ophouden met zeurenaste wils, konste nog e pekske rammel krijge
ik zou me toch wat inhouden, als ik in je plaats wasich zoo toch mér ë tauntsjë leigër zinge, as ich tich wor
ik zweer hethoo mich daud
ik zweer hetda gaef ich tich oppe brifke
ik zweer het ual hotste mich këpot
ik zweer het uich maug haaj daudvalle
ik zweer het!mene kop traof!
ik zweer!mene kop ter aof!
ik zweer!op me kemienezielke
ik zweet me dood, alles plakt aan me vastich zweet mich këpot, alles plek aoën mich vas
in 's hemels naam, toch !gods genojëtëgë !
in 's hemels naam!gods genojetig!
in 't zwart werkenzën linker maolë vôllë
in alle stilteonder os gezaag en gezwiëge
in bed kruipenèn zënen tram kraupe
in blijde verwachting zijnte pas zin
in dagen van nood, eten we spek mèt broodas ermoej troef ès, aete ver alleen mèr spek bij et braud
in de gaten hebbengesjoeëten hëbbe
in de gevangenis zitten, boete doenop braud en watter zitte
in de grond is het een goed mens, maar hoe krijg ik hem erinèn de grond èssët ne goeje mins, mér waaj kraajg ich em trèn
in de knoei zittenèn de rats zitte
in de liefde ben je niet kieskeurigpak nen aandre waaj ter ès, doë ès genen aandre
in de ogen zie je de ziel van de mensenooge spraeke iëveral dezelfste taol
in de openbaarheid brengenon de graute klok hange
in de ouderdom vanèn de adde van
in de put zittenèngezoenke zin
in de rats zittenèn de knoj zitte
in de rats zittenèn de knoj gerok
in de tocht staanop ten trèk stoeën
in de trant vanèn de zjaor van
in de war sturenènt honderd jaoge
in de weg staanonder de viet stoën
in de winter is het al pikkedonker als de school uit isèn de wènter èssët al balkdoenkel atte sjoël aut ès
in deze hitte zou je nog smeltende zos nog smëltë van de hits
in doekjes doenbeloddere
in een groepje staanènne trubbelke stoën
in één kwade buién één koj zin
in een moeilijke positie zittenop hangën en wërgë stoeën
in elkaar geprutstènéén geknoevëld
in geuren en kleurenènt lank ent breed
in geuren en kleurenvan niëdsje tot driëdsje
in godsnaam !zostë nau nie vërrèkkë
in grote hoeveelheid, veelmèt de maach
in het café was het allemaal één pot natich moes ieder hondsgezeek gon zeeke
in het geheimheimëlël
in het leven krijg je geregeld de rekening gepresenteerdjeugd èsset viërsjot, adderdoem éste aofraekeneng van de factuur
in het leven moet je je plan leren trekkentès ammël mér ne wieët, zaach te boer, en hae bond zëne sjoen mèt në piering
in het midden van je mooie levenèn de fleûr van zëne fladder
in het oog houdenèn de mot haage
In het verlengde van de Nieuweheidestraat, op de Kluis, stonden de woonwagens van de familie Lenaers, die op de kermissen van de omtrek gingen staanOpte Klaajs, aater Matsjeu van de Slaus, stonte de woenwaegel van Leenaers wo de kërmes doegte
in het wildeweg slaantrop los howe
in hoogste nood is de redding nabijhaatech vas on ze geloof, nae, ich haat mich vas onnet graos
in iemands omgeving blijven rondhangenop iemed ze daok zitte
in jou plaats zou ik helemaal niets laten passerenas ich tich wor, loeët ich niks doër aste prësessë
in jouw plaats zou ik maar niet zo hoog van de toren blazenas ich tich wor, zoo ich mér ë tauntsje leiger zingen
in Munsterbilzen barst het van het zwart geldaste Minsterkliete van ët zwat geld zooë barstë, dan loepë ze ammël mèttë derm èn hun haan rond
in onze jeugdjaren moesten we van onze ouders heel wat zakken kleinhout, boomschors en dennenappels gaan rapenwaaj vër nog joenk worre moeste vër èn de bës on de deense waajers ganse zek foenkelhoot, sjots en denneknüp gon raope
in open lucht slapenonder de blaute hiemel sloëpe
in orde brengenarrozjiëre
in politiek telt geen partijkleur, als je maar geld vangt !ët kump nie trop aoën wëlke kleiër oos poeske hèt, at ze mér maajs vink
in stilte denken, zal niemand krenkeniës gedaach hèt nog niemes èn mesiëre gebraach
in vergelijking ben je nog maar een onderbeginnelingdich bès nog mèr e kaud joenk ter tiëge
in verlegenheid komenénnen affront valle
in verwachting en geen ventdaaj hèt den heilege gees op bezik gehad
in verwachting zijne pêkske draoge
in verwachting zijnmètte pêkske zitte
in verwachting zijnopgesjiëp zitte mette pêkske
in volle lengte (en breedte)zoe lank as ich gewassë bèn
in zeven haastenmètte broek opte sjoen
in zijn bloot lijfèn zene flikker
in zijn blootjeèn zene nokse
in zijn blootje lopenèn zëne nokse rondlope
in zijn eigen vingers snijdenzen eege de koëd ümdoen
in zijn geheel doorslikkenaolëk en zaolëg ènsloeke
in zijn neus peuterenèn zën naoës kiëtëre
in zijn schoonste jeugdjarenèn de fleûr van zëne fladder
in zijn slaap overlijdensmërges daud wakker wiëne
in zwijm gerakenkoelëk valle
in zwijm vallenvan zene klot (ze klötsje) gon
in zwijm vallenvan zene klot gon
in zwijm vallenvan zene stek (klot) gon
in zwijm vallenvan zëne senter valle
in zwijm vallenvan zëne klot goën
inbindene tauntsje leiger zinge
inpakken en wegwezenze boeltsjë bijeensjaare
inslikken wat je wil zeggenhel op zen toeng moete bijte
is die vrouw van jou ook wel getrouw?vrolaaj zin sjermant, hon zin getrauw
is er iets niet in ordewat sjilter
is er stilte in de natuur dan komt er onweer in 't uurlikte kat get lang èn haus, kraajgste rènger op zen daus
is het nu een beetje of veel winst makengon vër et sjoeëp offet vèrke sjaere
is me dat een lelijke!das men lèste goesting!
is nu alle verteer betaaldès alles gedroenke wot betaold ès
ja, ik kan wat Frans spreken, maar niet zo goedich kin frans, mè Frans kint mich nie
ja, ja, schrijf dat maar onder je schoenenjoeë, de bok zën kl...
jaag je maar niet op !maok tich mér geen dikke been
jaloers zijnnie konne laaje datte zon ook vër iemëd aanëster sjaajnt
Jan Hanssen van Eik aan de Kapel werd eigenhandig door Gon in zijn eigen plantenkorf naar huis gereden vanuit één of ander café in MunsterZjang van Gon van Roebbe wont atter wir zaot wor noë haus gerieje én de graute plantekürf van zene viloo
jazeker !woej ( oui !), mëne poej !
je aarzelt nog wel !dat kump zau van wijd voert
je bedje ligt gespreidzij ès gelëkkeg en ich ben getraud
je beduvelt me nietich lot mich nie mèt men kloete rammele
je belemmert mijn uitzichtde stees èn me zich
je bemoeit je met allesdich stiks ieëveral zen snedder tèsse
je ben tvolkomen geschiftastich normaol bès, zin alle gekke normaol
je bent 'binnen'ze breidsje ès gebakke
je bent aan 't liegenich heir mën aure flete !
je bent als een kieken zonder kop : je denkt niet !dich bès zjus ë keikë zonder kop
je bent altijd bij de neus genomengekloet bèste altijd
je bent beter klaar wakkervër autgesloëpë te zin, hoestë nie langër te sloëpë
je bent dom !de bès mich ë keikë
je bent dom!Loemp
je bent door en door verdorvende doogs nie aut de loeëte van zën pens
je bent doorslechtdich hëbs genéén hoër op zënë kop wo doog
je bent een angsthaas!besjijt dich mér nie!
je bent een bangerikde bès ne bèddezeeker
je bent een bleiterde kaeks al vërdaste geslaoge bès
je bent een dommerikde bès ne moette (moettëke=kalf)
je bent een echte windmaker (bluffer)de bès nen echte zjaermaoker
je bent een grote dommerikde bès mich ë graut keike
je bent een leeghoofdde hëbs alleen mèr zaegmael èn zene kop
je bent een leukerd!de bés mich e sjaun mieëbel
je bent een moeilijk en ambetant persoonde bès ë léstig mins
je bent een nog grotere dommerik dan ik dachtde bès e kaaf van Mozes of Mo-ziëve
je bent een onverbeterlijk mensde bès mich een natuurramp
je bent een schijnheiligede zjos tich ongebich de këmiene gaeve
je bent een simpeledich bès ne ziete
je bent een stinkerdde bès e verwènd joenk
je bent een vervelend en koppig persoondich bès mich ne knijn
je bent en je blijft een mafketelkoekoek, ene zang !
je bent er de juiste persoon voordat geet tich goed aof
je bent er kort bij !seffës bit ët tich nog
je bent er kortbijde zits werm
je bent er mij ééntje !de bès mich ne knijn !
je bent er niet ver vanafde zits werm!
je bent er nog bijlang nietde bès nog nie on ze nau iërappele
je bent er nog nietde bès noch nie toeres
je bent gek, man!de bès van lotsje getik, menneke!
je bent gek!de vings ze!
je bent gek!dich bès op zene kop gevalle
je bent haast verplicht van zo te handelenzoste nie!
je bent hardstikke gek!dich bès raotgek
je bent helemaal gek!de bès heilegans op zëne kop gevalle
je bent helemaal niets waarddich bès heilëgans geen sjik wieëd
je bent ladderzatde höbs e ferm stèk én zen kloete
je bent lichtelijk verkoudenhübste opten trêk geston
je bent mal, meisje!de vingse, me kènd!
je bent me d'er eentjedich bès nie min
je bent me d'er eentjedich bès mich een kleen strëp
je bent me d'er eentje !dich bès mich ne sjarël
je bent me d'r eentjede bès mich ne sjaune!
je bent me d'r eentjedich bès mich ë (sjaun) mieëbël
je bent me d'r eentjedich bès mich ë sjaun printsje
je bent me d'r eentje!dich bés ziëker de sjunste toeres!
je bent me d'r eentje!dich bès mich ne sjaune
je bent me d'r eentje!de bès mich nen sjaunen apostel
je bent mijn aandacht niet waardde bès ët nie wiëd dat ich ook mér éé woëd aoën dich vaul maok
je bent moezen plaffeture vallen al vanzelf tau
je bent nauwelijks weg of..de hëbs zën K...nog nie gedrèd of...
je bent niet fel dankbaaron dich ès geen eer te haole
je bent niet goed in je hoofd, beste kerelde bès nie goed, mëne man
je bent niet goed wijsde bès van lotsje getik
je bent niet goed wijs !dich bès getoek !
je bent niet meer bij -je bent niet van deze moderne tijddich lëps get aater
je bent niet uit je lood te slaande bès nie van de waajs te bringe
je bent niet zeer spraakzaamde bès nie fël van kal
je bent nog jong en moet nog veel bijlerende kumps nog m
je bent nog te jongde kumps pas kieke
je bent nog te jong-je hebt nog geen stevige baardde hëbs nog mëlkhieërkës op zën wengskës stoeën
je bent nooit te oud om te levende bès pas daud as te nimei laefs
je bent nooit tevredentès ook nauts goed!
je bent nu ferm aan 't bluffendoet zën himmëskneepke mér get los aoën zëne nak
je bent pas oud als spijt de plaatst inneemt van je dromendraaj kèr pe daog, daaj twei viërege wos ich al vergaete
je bent slimmer dan men denktde bès nog nie zoe loemp as te autzies
je bent te goedgelovigde gelüfs ook nog dat te piepele hoj aete
je bent te laattoet-toet zaagten traajn
je bent te zacht !dich bès van sjëklaot
je bent thuis zeker de plezantstede meins ook daste èntrësant bès
je bent toch niet te week !de bès toch gene poeppëstront
je bent uitgenodigd voor een tegenbezoenkom oere sjoj mèr ès trèghaole
je bent veel te onrustigde lups zen eege onder de viet
je bent wat getiktdich bès nie heil tau
je bent weer aan het zeveren (bazelen), onzin aan 't uitkramenwo zitste toch mèr te baozëlë
je bent weer de beest uit aan 't hangen -je overdrijft flinkde bèssëm wier aoënt begoje
je bent zat, geloof ikët reik haaj sterk noeë alkool
je bent zo gehaastmoeste nog gon hoje
je bent zo langzaamdich hëbs slapvieët
je besteedt er teveel aandacht aandich moks doë viël te viël kal aoên vaul
je betekent nog eens mijn dooddich bès te naogel on mën daudskis
je betekent nog eens mijn dooddich bèste naogel on mën daudskis
je blijft maar pratende lëps aof waaj ne papëgoj
je broek is helemaal versletende lëps mekan mèt zëne polder doeër zen broek hange
je broek staat openmoet zen hoj nog dreige?
je broek staat opengees re vëndaog nog voert mèt zëne vulo
je broek staat opengeeste vëndaog nog voert mèt zëne vulo
je deugt voor niets !de bès ë stèk stront
je doet er goed aan een wollen onderbroek aan te trekken in de winterliever wènterviet as ijsballe
je doet maar, ik doe niet meede bezieset tich mèr
je doet niets dan liegenaste van zen liëges zos boste, loepste allang mèt zen derm èn zen haan
je een bult lachendich ne kroef laachte
je eet met lange tandendich bès ën zaoëte praaj
je eet veel te veelde bès ne graute sloekër
je enerveert me danig !de wërks mich op me sisteem !
je gaat daar ferm versteld kunnen van staandoë geeste nog al ès vies van opkieke
je gaat er nog dikke spijt van krijgenda geet dich nog voëre
je gaat ook niet dikwijls naar de kerkziet mèr nie bang dat de kërk op tich èn vilt
je geld (te) snel uitgevenët lank loeëte hange
je gulp staat nog openmoettet hoj nog dreige
je gulp staat nog openseffes geet ze viëgelke vliege
je gulp staat nog openmoet zën hoj nog dreige
je gulp staat nog openzëne brier steet nog oëpe
je gulp staat nog openverwaachs te nog bëzik
je gulp staat nog open!seffes geet zen viëgelke nog vliege
je gulp staat openverwaachste nog bezik, dat zen broek oëpe steed
je gulp staat openwot reik ich haaj toch mër
je gulp staat openzen sjieërpoeët steed nog oeëpe
je gulp staat open't ès nie umdat zë pieëd daud lik èn de garaasj, daste de poeët moes loeëte oeëpe stoeën
je gulp staat open!t trèk haaj!
je haalt je voordeel met dicht bij de bron te zittenwae het kotste bij de stoeëf zit, vielt de meeste wermte
je haren zijn veel te langès zëne kwaffeûr daud
je hebt alle geluk van de wereldde maus zën rwei hendsjës poene
je hebt alle geluk van de wereldde maus wol zën twei hendsjës poene
je hebt alle geluk van de wereldde hëbs dikke sjaos
je hebt alles verknoeidde hëbs alles noë de botte geholpe
je hebt buiten wat lang staan vrijende hëbs wir te lang ston helvere on de dieër
je hebt een gat in je kouszën ieërappel koeëmen aut
je hebt een leeg hoofddich hëbs vieêl zaegmael èn zëne kop
je hebt gaten in je sokkenzën ieërappel koeëmen al aut
je hebt geen hersenendich hübs alleen mér zaegmael én zenne kop
je hebt geen vleugels nodig om een engel te zijnGod hèt ook de vrolaaj gemok, mer hae hètter zelf geen gehate
je hebt het spek aan je beende bès terbij
je hebt hier niets in te brengende hëbs haaj niks te koekke
je hebt je weer wat laten wijsmakenas de piepële hoj aete
je hebt maar éénmaal de kans en het wil niet lukkenwo lengs zene mond aofhink, ès oo spijtig!
je hebt makkelijk pratende hëbs sjaun kalle
je hebt niet naar me willen luisteren en moet de gevolgen nu maar dragennau mauste zenen eege str...opvaege
je hebt nog wat tegoed!God zallet dich laune, ésset nie mét spek dan ésset mét baune
je hebt nog wel wat tijdblijf nog get, dan geeste seffes mèr get vrigger voert!
je hebt nogal een grote mond (lange tong)de hëbs nogal ë lank blaod
je hebt nogal wat noten op je zangde hëbs hennig get keskënaote
je hebt nogal wat noten op je zangde hübs ferm vieël keskenaote
je hebt pas gevoel voor humor als je om jezelf kan lachenich hëb wollen dikke k., mér ich moetter toch altijd zelf opzitte
je hebt prijsde hübset zeel aon
je hebt ql grote kinderende hëbs al hënnêge kender
je hebt veel noten op zijn zangde höbs nogalès get késkenaote
je hebt volkomen gelijk (maar luister toch maar) de hëbs iëversjoeët vaqn gelijk (mèr zwijge moeste)
je hebt wel weinig gegeten!dat goeng wol zjus èn enen hoeële tand!
je hemd hangt uit je broekde hëbs zën vlag authange
je hemd hangt uit je broekde toffël ès al gedèk
je hoeft niet altijd slim te zijn, als je maar wat geluk hebt, lukt het ook wel eense blind vêrke vènt ook wol ës een eekël
je hoeft niet bang te zijn voor iemand die en grote mond zetbang hon bieëlë het helste
je hoeft niet veel te bekijken om te zien dat er allee ellende isde misiëre kump tich al tiëge on de diër
je hoeft niet veel te zoeken, je kan gemakkelijk geld verdienenët geld lik op stroeët, de hoes ët alleen nog mèr op te raopë
je hoeft nog niet alles gezien te hebben om te zien hoe groot de miserie isde mësiëre kump tich al tiëge aoën de viërdiër
je hoort niet goedlét zen aure éns autbloeëze
je hoort niet goed!lot zen aure autspete!
je hoort precies niet goedloët zën auren ès autkieëtërë
je houdt beter het heft in eigen hand, dan naar anderen te moeten luisterenbaeter zinge dan springe (daase)
je houdt het niet vol met dit weertès nie te doen mèt dat waer
je houdt je aan hetgeen je goed kentnen aop it geen niëtsjes aster benane te krijge zin
je in je eigen vinger snijdenzen eege kloete
je jeugd is op een wip voorbijgistëre noch een joeng raus, vandaog al een aa daus
je kan de pot opde kons ze mich kisse
je kan geen 2 dingen tegelijk doende kons nie de klok loje en tegelijk èn de persessë mètgoën
je kan geen twee zaken tegelijk doende kons nie teglijk èn de persessë mètgoën en de klok lojë
je kan het al radende maus twei kër roje
je kan het goed uitleggenseffës geleef ich tich nog
je kan het niemand kwalijk nemen dat hij een eigen mening heeftde kons te Paus nie verwijte dattër kattëliek ès
je kan het ook doen, met heelwat fatsoenas aete fraete, en vraaje poeppe wieëd èsset geloof wijd noeë de K.
je kan iemand wel overtuigen iets te doen, maar uiteindelijk beslist hij da zelfde kons ë piëd waol noeë de bieëk leeje, mér de kons ët nie doen drinkë
je kan maar één ding tegelijk doenich kan nie hêkse
je kan me de pot oploop sjijte
je kan mijn rug op!sjoer ze mich èns!
je kan of wil niets ziende bèsne sjaelen apostel
je kan toch niet veel verdragen !de bès toch nie van soekkër
je kan we bevélen maar dat raakt me nietkommendant vant sjijthaus
je kan wel struis doen, maar innerlijk wel heel week zijngraute mond, kleen hatsje
je kan ze kussende kons mich noeë de poemp lope
je kan ze kussen!lêk ze mich!
je kan zoe goed zijn als je wil, als het tegenzit ben je toch de peaneutde kons nie vër alleman goed doen...kiek mèr ës noeë Slievenheir, dat wor zau ne goejë mins en toch hëbbë zë dae nog aoën ët kreis genèchëld
je kijkt zo zuurhëbste aoën de iëk gedroenke
je kledij is te grootde lüps trèn verloeëre
je kleren zijn nogal vuil!de konster mekans sop van koeëke
je komt als het werk gedaan is...kumpset lich nog autdoen
je krijgt me toch niet opgejaagdde kons mich toch nie op ze piëd krijge
je krijgt van mij geen geldde kraajgs van mich gene roje sent
je kunt het goed uitleggen, doe nu ook eens watautlègge !
je kunt maar pech hebben!tés mich allemaol get, zaag Bt, en ze hoch twei jing on één Tt
je kunt me de boom in!de kons mich vierkanteg men kloete kisse
je kunt me de pot op !de kons mich vierkantëg mën kl...kisse
je kunt mijn rug oplek mene naere
je kunt niet eeuwig blijven uitstellenwae kak hèt, moet zich boeke
je laat wat vallende rees get
je laten doen!op zëne kop loeëte sjijte
je liegt!loët mich ès reike on zen vingers
je loopt beter tegen een gesloten deur dan voorbij een openblind zin és erg, mér ziende blind nog mei
je loopt er maar slordig bijwa kosset dich vër zoe goeje koop aut te zien
je luistert niet!zën aure zin verstop!
je maakt het te dolde deeste lamp branne
je mag niets uitstellentijd genoeg kump altijd te laot
je mag van geluk sprekende maus zën twei hendsjës poene
je mag van mij zowel dom als lelijk zijn, maar ik vind dat jij ferm overdrijftde hëbsët raech vër stoem en lëlëk te zin, mér dich iëvërdraajfs wol ën heil bitsje
je mag ze kussenlêk mën dum
je mag ze kussende konse mich kisse
je moet al heel geslepen zijn om mij te vangenvër mich te bezeeke moeste zën paut wol heil haug oplichte
je moet alles nemen wat je kante moes niks loeëtë goën as te përsessë
je moet altijd bij de eersten zijn!zèt tich vanvieër dan konste vanaater nie aofvalle
je moet altijd maar klaarstaan met je portemonneede moes den ene betaole en den aandre geld gaeve
je moet altijd nederig blijvenden hiemël ès hauch, mèr vër trèn te geraoke moeste dich toch boekkë
je moet de klok niet willen luiden als je niet weet waar de klepel hangtaste gees vèsse moeste iës wiëte ofter wol vès zit
je moet dubbel geluk hebben in het leven!gelëk hübbe ès : mei verdiene as zen vroo kan autgaeve
je moet een oude aap geen muilen leren trekkende moes nen hond nie leire biële
je moet eerst leren gaan, eert je begint met rennenne moes nie baute zën sjoen lope
je moet eten waar je werktn hin pik bau ze dab
je moet flink hard kunnen fietsen om een regenbui voor te blijvenal dauws te op zën pëdallë waaj nen akkrëbaot, as te de sjoer nie kon vieërblijve wieës te toch naot
je moet handelen en niet aarzelenmèt alleen mér op te loer te ligge, vings te genen haos
je moet hem altijd zitten aan te porrende moessem aldoeër aater zen vodde zitte
je moet het geld zomaar niet te grabbel gooienze wasse mich nie opte règ
je moet het leven nemen zoals het isas ich ne voeëgel wor dan vloeëg ich wijd van haus....mér ich kan nie vlieëge en doeëmèt voeëgel ich mér taus
je moet het leven nemen zoals het zich aandientsa sè la vie
je moet het verleden kennen om de nieuwe tijd te begrijpenbau daste niks van wieës, konste nauts van haage
je moet je vooral niet haasten (cynisch)spoej dich lansëm
je moet jezelf niet bewierokeneege stoef stink
je moet me niet voor ieder akkefietje komen storende moes mich nie vër ieder hondsgezeek lêstëg valle
je moet meer luisteren dan sprekende hëbs mèr ene mond mè waol twei aure
je moet niet alles gelovenvan zeverrèrs en motraenger wiëste ferm naot
Je moet niet alles geloven wat ik zeg!Aste mich nie geleefs, dan maok ich tich get aanester wijs.
je moet niet alles in detail vertellende moes zënën heile autbennël nie vërtëllë
je moet niet alles van me aannemenaanes maok ich tich get aanester wijs
je moet niet alles vertellende moes nie zenen heile autbemmel vertëlle
je moet niet altijd slim zijn om te slagen, geluk speelt een grote roléé pond sjaos ès mei wiëd as tein pond slimmighèts
je moet niet menen, maar zeker wetenvan meine ès taus den hond kepot gegoën, ich meinde dat ich ëm gevoejerd hoch)
je moet niet overal commentaar op gevende moes nie op ielke slek zaat wille lègge
je moet niet overdrijvende moes nie van ieder sjiet nen donderslaog maoke
je moet niet pietje-precies zijnda kump nie zoe krek (na)
je moet niet rondkijken, je ziet zo dat het er armoedig isde érmoej kump tich tieëge
je moet niet teveel verwachten van kinderenaste jing sjiks, kraajgste jing taus
je moet niet teveel werk willen verzettende moes nie teviël koën op zen miële wille pakke
je moet niet van alles een probleem makenklaogë verdraogë, bemoejë verfoejë
je moet niet verder springen dan je stok lang isde moes zën viet nie waajer wille staeke assët laoke lank ès
je moet nog al sleuren met je handtaswat e gezeel mèt daaj vëlies
je moet nog altijd onderscheid makende moes nie alles op één heepkë goejë
je moet nog niet eens het heel huis bezien hebben om te weten dat het er maar armtierig uitzietde mizieëre kump tich tieëge aon de vieërdieër
je moet nooit overdrijventëvieël paeper bederf het aete
je moet ooit jong en dom geweest zijn om oud en slim te kunnen wordeniêlkën aaë waajzë aajl ès auts een aajlskeikë gewès
je moet op tijd weten hoe laat het isde moes tich op tijd autte viet maoke
je moet soms met weinig tevreden zijnde hoes geen heil koe, aste alleen mèr e glaos mëlk moes hëbbe
je moet veel worteltjes eten !ich hëb nog nauts ne knijn mèt ne bril op gezien
je moet vroeg opstaan om mij te beduvelendae mich wilt bezeeke, moet zen paut heil haug oplichte
je moet wel iemand de schuld gevende mossët wol op iemëd staeke
je moet werken voor je kostde gebrojë dauvë vallë nie auttë loch
je plan trekkenzëne streng trèkke
je slaat maar wat uit je bottendich hoëts mèr get aut zën kl...
je slip hangt uit je broerkde vlag hink aut
je slip hangt uit je broerkèssët kërmës
je spreekt te luid aan de telefoon!dich hëbs genen tëlëfao naudig!
je staat me deftig onder de voetengank aut mê lich
je sterft niet van rokengerook vlees bederf nie
je twijfelt aan allesdich geleefs zen eege nog nie
je verklapt jezelfich zien het on zen ooge
je vindt wel altijd een goede reden om iemand te krakenaste den hond wilts slaeg gaeve, vènds te wol ne goeje stêk
je vraagt gewoon om miseriede moksët ook trum
je vraagt om een pak rammelaste mots moes höbbe, zèkset mèr
je weet maar nooit !wat nie ès, kan nog koëme
je weet niet wat je aan die persoon hebtdas zau ën graajs maus
je weet pas hoe sterk een boom is als er geregeld stormen zijnde zon zieste pas tegoej asse tésse de wolke autkümp
je werkt me op mijn zenuwende wërks mich op më wattër
je werkt, moet je ook te eten krijgenbau ën hin dab, moet ze ook konne aete
je wil me nu toch niets wijsmakende gees mich nau toch nie opdraeë
je wil me zeker in de val lokkende bès mich ziëker aoënt zikke
je wordt er niet goed vantès vür joeng van te krijge
je wordt er zelf niet beter van door anderen af te brekende wiës zelf nie wit (ter) dër aander zwat te maoke
je wordt ferm dik !de kneepmës beginne dich ook al te spanne
je wordt ferm dik !de kneepkës beginne dich ook al te spanne
je wordt schatrijk als je maar gek bent om lang te werkendae et langste laef hètten heile werd on zen kloete
je wordt snel besmet door de persoon met wie je omgaatdae mèttën hond slup, kraajg ook zën laaëjs
je zal de gevolgen wel ondervindende kaotër kump laotër
je zal niet veel te eten hebbende zuls op zën kin mauge kloppe
je zal nooit in de hemel geraken door naar de lucht te gapenStand doeë nie te koekëloerë, de gebakke keike valle toch nie aut te loch
je zegt het maar !tès waajsët gieën höbs
je zegt zomaar wat!de hots zaumër get aut zen kloete
je ziet aan de vorm dat ze opgevuld zijnnau wiët ich bau daaj hërre moplagge stik
je ziet er niet uit!!!as zene kop oppe vèrke stond, zoë ze zègge dattet beiske zik ès
je ziet het zo aan zijn ogende kons het aoflaeze van ze geezich
je ziet niet wat je moet zienmaok zen glaoze és ziever
je ziet zo de ellendede misiêre lêp aon zên diêr aut
je ziet zo de ellende van dat gezinde misieëre kump tich tieëge on de dieër
je zijt een groot kiekende bès ë graut keike
je zit al zo lang in de zonseffes bèste gebakke
je zoekt je ongelukmoeste mesjin e pêkske rammel hëbbe
je zou hem willen doen ophouden met dat onnozel gedoe door hem 5 cent te gevende zoos him e knepke gaeve
je zou voor minder gaan huilende zos vër minnër janke
je zou zeker een flinke val doende zos nogal ne pos pakke
je zult hard moeten werkende zuls hel moette krabbe / kretse
jer bent me d'er eentjedich bès mich e sjaun mieëbel
jeugdliedjeSjarel, ich hëb zën kat gezien, Charel twos zjus e vliegmesjien
jij bent een grote dommerik !de bès ne gloejëtëgen aajl
jij bent een rare kerelde bès mich ne sjaune
jij bent een uilskuikendich bès mich nen aajl
jij bent een zwaar gevaldich bès mich e zwaur kaliebër
jij bent geen stichtend voorbeeldde bès gee graut lich
jij bent gemakkelijk uitgevallen !de zèks mér waajsër giën zos hëbbe
jij bent goedgelovigdich geleefs ook nog
jij bent helemaal je vaderdich bès gekots en gesjieëte zë vaoder
jij bent me d'er eentjedich bès mich ne sjarël
jij bent me d'r eentjede bès mich ne këdee
jij bent me d'r eentje !dich bès ne goeje !
jij bent me d'r ééntje!dich bès zieëker de sjunste toerës
jij bent me een koppige !dich bès mich ne bèkkëm
jij bent toch niet te doen !krets mëne règ ës
jij bent wel een speciaal gevalde bès wol gekrets en gesjiëte
jij betekent voor mij een snelle dooddich bès te naogël aoën mën daudskis
jij deugnietje !doe sën dieëgniet !
jij gelooft alles blindelingdich geleefs ook datte piepële hoj aete
jij hebt altijd gelijkde hëbs den dikste
jij hebt een gat in je sokkende höbs zen ieërappel nog nie aut (geaete)
jij hebt een goed leventjedich hëbs ët laevëkë vas
jij hebt een heel slecht gehoordich bès zoe doof as ne kèttël
jij hebt er geen last van, maar ik zit er meedich hëbs goed laachte
jij hebt hier niets in de pap te brokkendich hëbs haaj niks te koekke
jij hebt mooi praten!de hëbs goed kalle, dich!
jij hebt ze zeker niet meer allemaal op één rijde vinks ze, ziëker
jij komt niet meer in mijn huisdich kumps mich nimei ént kot
jij laat je ook van alles wijsmakendich gelaefs ook nog èn sinterkloeës
jij stinkt als een varkenstinkgiel- de stinks oere onner de wèns aut
jij zegt maar alles na !de bès zjus ne papëgoj !
jij ziet de kat uit de boom-laat het door anderen oplossendich bès ne gemaekëlëke
jij zijt een speciale !de bès mich get gesjieëte
jij zijt wel erg bevoorrecht !de hëbs gemaekëlëk kalle
jij zijt zeker de leukste in huis-buiten stoelen en tafeldich bès ziëker de sjunste toerës, baute de liëg toffel en stiel
jij zit op je luie K terwijl ik me dood werkdich zits op zen lui petatte en ich zit haaj mèr te vrietele
jong getrouwd, snel berouwdde kaoter kump get laoter
jong verwend, oud gekendwae èn zën joeng joeëre al mèttët piëd riëd, moet èn zën aa daogë mèr tevoet lope
jongens toch, wat is me dat hier allemaaljoenges, wot e gezeek (s) !
jongens toch!men lief kènder!
jongens zijn netter dan de meisjes (of is het omgekeerd) de joenges blinke en de mètskes stinke (of zèg ich et umgekeird)
jongens zijn proper en meisjes vies (of omgekeerd)joengës blinkë en mètskës stinkë (of umgedrèd)
jongens, die heeft dikke memmendoë kos ich mën haan nog ës aoën werme
juf, er is een ladder in je nylonsjuffrooke, gaer höb n rêddel èn oer hoeëse
juist, daar brandt de lamp, 't is maar dat je het weetzjus, dat wol ich gezaag hëbbe
jullie mogen me gestolen worden!ammel de boom èn!
kakkindjeskleen kinnekes kakke kleen kroem kiëtelkes
kalf of ezel zijn beide dom, maar een koe is nog dommerkaaf kan nog koe wieëne, mér ieëzel blaaif ieëzel
kalm blijvenzich koesj haage
kalmeerpis mèr ës ieëvër de bessëm aof
kalmeer een beetje !maok tich nie dik want dik èste maude
kalmpjes aanlansem aon opse gemaok
kalmpjes aan met dat vrouwtjeziech mér daste dich nie misgrabbëls
kan het wat mindergaef mich vendaog me daogl
kan ik daar op rekenen?kan ich ter stoeët op maoke?
kan jij goed AN sprekenkons tich ook opte `ladder` kalle
kan me niet schelen!das mich prel (vant selfste) !
kapotnoeë de vaentsjes
kapot makennoë de k. helpe
kapseizenop zen zaaj gon
karakter tonenzëne nak autstaeke
kastanjes ploffenkestonzjele poeffe
katholieker zijn dan de Pausnokse beelde gésele
kattekwaad uithalenkoj joenges strieëke authaole
keer maar voor de eigen deur, dan heb je al werk genoeg !kaer mér vër zën eege diër, dan hëbste al leed genoeg
keer nooit naar het verleden terug, want daar gebeurt niets!de moes geen aa kie autte graach haole
keer voor je eigen deurkaer zenen eege stal aut
keer voor je eigen deur !hëbstë zën eege al ës goed bëkiek
kijk beter uit je doppen !sjaelën otter, de zies wol nie tegoej !
kijk een rosse vrouw !wie rosser het daok, wie naotër de kalder
kijk eens goedwrijf ès goed dër zen ooge
kijk eens opnieuwvaeg zëne bril ès aof
kijk eens wat beter, het ligt voor je voeten!attet menen hond wos, hochter dich al gebiëte
kijk eens wat een geklungel dat isziech mich dat aoën, wat ë gekloemmël
kijk niet te lang in de spiegelpas mér op want den dievël steet aater dich
kijk nog eens heel goedvrijf tich ès tegoej èn zen koeter
kijk uit je doppen!kiek aut zën koeter!
kijk uit je ogen !sjaelën appëteikkër !
kijk, die heeft nogal eens flaporendae taxi raajt mèt zën dieëre oeêpe
kijk, hij is weer bezig!kiek, hae vielt zich wir ènzen element
kinderen en zatlappen zeggen altijd de waarheidkènner en zaotlêp kalle de woerd
kinderen moet je vroeg vormende moes e tekske ploje attet nog grien ès
kittelorigkot van stof
klagen en zagen brengen niets opnie klaoge mér draoge
klagers hebben geen nood en bluffers geen broodklaogers gene naud, stoefers gee braud
klagers hebben het vaak niet zo slecht als ze laten blijken, opscheppers niet zo goed als ze zich voordoenklaogërs gene naud, stoefers gee braud
klappertanden van de koudesjoejëre van de kaa
kleed je maar wat warmerzêrg mér dat zên naos nie tauvries
klein gebleven zijnte lang onder d'iëze geston hëbbe
klein gemeen duiveltje (stout kindje)kleen onkraud !
klein kinderen, kleine zorgen...grote kinderen, grote zorgenkleen kèndër traeë oppët kleed, mér grautë oppët hat
klein maar dapper, groter is slapperwaaj klunder waaj dapper, waaj grutter waaj slapper
klein maar dapper, hoe groter hoe slapperbaeter ne kleene plezante dan ne graute ambetante
klein van stukn vaus hugger danne verke
kleine burgers komen altijd achteraankleen minse en nen hondsstat hangen altijd van aater
kleine kinderen kakken kleine kromme keuteltjeskleen kènder kakke kleen kroem kieëtelkës
kleine kinderen, klein maar groten groot leedkender traeë op ze kleed, mér graute op zen hat
kleine mensjes moet je niet kaal willen plukkenne kleenen iërappël hoeste nie te sjëlle
kleine oorzaak met grote gevolgenklee vlêmke, graut vier
klop krijgenop zenen appel krijge
klunzige manoeuvresgespattel
knabbel langzaam en met je mond dichtde knabbels mèt zen heil gezich
knappe vrouwen zorgen niet altijd voor een goede tafelvan sjaun tëleire alléén konste nie aete
koeterwaals sprekenfrans met hoeër op kalle
kom eens kijken naar mijn kiekenskom ës kieke noë mën kijke
kom eens uit bed!stoëd ès aut zene zeek op
kom hier maar bij me op de fietsde maus op te stang zitte
kom je nu al slapenich hüb al nen heile sloeëp aut
kom je nu weeral bédelen!lieven heir, bèste wir doë!
kom maar bij mij!kom mèr op mene sjaut zitte
kom maar binnen, we doen hier niemand kwaadkomter mèer èn, thaus vilt nie èn
kom naderhand niet klagenkom aateraof nie zevere
kom nu maar uit de zon !seffës bèste gereisterd
kom tot bezinningpak tich get bijéén!
kom, geef me alles wat van mij is, dat ik hier rap weg benme jeske en me këbeske, ich bèn voert
komaan, stroop de mouwen maar op !vae goën tër mèr ëns aoën beginne, zaag den haon tieëgë zën hinne
komaf mee makenkotte mette ter mèt maoke
komt er nog van vanbèste wir aoënt joengële
komt er nog wat van, èsset nog vür vandaog
kop op!lottech zau nie hange
koppig en weerspannig zijnzën k.....tieëge de krib smijte
koppig zijnzënë kop autwërkë
koppig zijnzënen hete kop gebreike
koppig zijn, iets op zijn ééntje willen doensoloslim wille spiëlë
kort aangebondenkot van vasse
kort aangebondenkot van droeëd
kort en bondigkot mè goed
kort leven, lang doodet nimei lang trèkke
korte metten mee makenmètte groeëve bossel dürgon
korting vragen / krijgentër get van aofpitsë
kortomvür e lank verhaol kot te maoke
kotsbeuzoe mieg as kaa pap
kraait de haan bij avond of nacht, dan wordt er ander weer verwachtaste spech laach, wiëd rènger verwaach
krap zittenplatzak zin
krapuul brengt alleen maar moeilijkheden meekaarkësnès mok hannekesnès
kreperen van de pijntieëgë de waen op kraupe van de paajn
kriekroodzoe raut as een temat
krijg maar geen schrik!bezeek (besjijt) tich mèr nie!
krijg nou wat!ich wol daste de krampe on zên k krieëgs
krijg toch wat!lek mich toch mën humme
krijg wat!ich wol daste de kremp èn zen Kl...krië (g) s
krijgen vult de handen, geven het hartbaeter kaa haan dan e kaat hat
krijgertje spelenvangerke spieële
kritiek achteraf is gemakkelijkhinne kaokële pas as ze ët ee al gelaag hëbbe
krokodillentranen huilentroëne mèt teete janke
krom en scheef in mekaar geknutseldsjots en sjeef ènééngevlamp
kruidje roer-me-niet !bèste mësjin van soekkër
kruisteken maken!èn de naom des kiewits en des kwakkebeens, ich meinde dattet doenkel wos, mér de zon daaj sjieën.
kun je daar niet tegen!bèste mesjun van soekker !
kun je niet antwoorden?bèste zen toeng kwijt?
kun je niet praten?hübste zen toeng èngeslik?
kwaad en ondeugend manneke !koje pettëm
kwaad makenversjangeniëre
kwaad stichtenkaud bloed zètte
kwaad uitvliegenautzen kramme sjiete
kwaad wordenénne franse kolaer sjiete
kwaad wordenautzen kramme sjiete
kwaad wordenautse vel springe
kwaad wordenaut zene sloef sjiete
kwaad wordenaut zen sloeffe sjiete
kwaad wordenaut zën kramme sjieëte
kwaad worden op iemandgiftig wieënë op iemës
kwaad zijnop ze pieëd (sje) zitte
kwaad zijn op zichzelfzich de hoëre aut de kop trèkke
kwaliteit loont zichvannen goej mossel lüp tich ët sap autte mond
kwistig met geld omspringende gebrojën haon authange
laat alles maar op zijn belooplotte poes mër pisse
laat alles maar op zijn belooploêt de poes mér pisse
laat alles maar zijn gewone gang gaanloët de poes mér pisse
laat alles op zijn belooploeët de poes mèr pisse
laat altijd iets dienen waarvoor het dientën goej poes hèt altijd ën naoëtë snor
laat belangrijke zaken nooit over aan kinderenaste kènder sjiks, kraajgste kènder taus
laat de boel maar draaienloeët de poes mér pisse !
laat de regen er vandaag maar allemaal uitvallen, dan hebben we morgen geen last ermeede raenger dae vëndaog vult, kan mörgë al nimei valle
laat een ander ook eens aan 't woorddich heirs gieën zën eege kalle
laat hem maar bezigloeët em mèr mèt vrieë
laat hem maar doen !loët ëm mèr gewieëne
laat hem maar wat prutsenattët kènd mér stil ès
laat hem maar wat razen...de moes ëm èn zë vèt loëte stoëvë
laat hem maar wat stoom aflatenloët ëm mèr get bakke èn zën eege vèt
laat hem zijn gang maar gaanloeët him mér gewieënë
laat hem zijn gang maar gaanloët ëm mèr gewiëner
laat het maar bekoelengeet et tich nog ieëver!
laat het maar regenenvae doen waaj èn Mëstrich, loët ët mér raengëre
laat het maar regenen, we doen zoals ze in Maastricht doen : het laten regenen en tussen de druppels doorlopenvae doen waaj ze èn Mestrich doen assët raengert : loeët mèr valle, vae lope wol tèsse de dröppels doeer
laat in, of vroeg uit bedich bèn nog mieg èn me gezich
laat je hart spreken!ne goeje mins lot zën hat spraeke, ne koje alleen zëne mond
laat je lasten achter jegank ès dèkker noë et sjijthaajske
laat je niet doen !loeët dich nie loempë
laat je niet voor de gek houdenloeët nie mèt dich vaorë
laat je niets op de mauw speldenloeët tich geen bliëskes wijsmaoke
laat je toch niet zo gemakkelijk afzettenloeët tich toch nie zoe gemaekëlëk bezeeke
laat je vooral niet beetnemenloeët tich ziëker nie loempe
laat me eens achter je doorlot mich ès doër zen voër
laat me met rustloeët mich mèt vrieë
laat me met rustloeët mich mèt vrieje
laat me met rustloët mich mèt vrieje
laat me niet kwaad worden!rijt mich de maul nie oeëpe
laat me niet lachenkrab mënë règ ins
laat u niet bedotten of tekort doenloët tich niks doër zën noaës boëre
laat ze allemaal barsten en doe je eigen zinloët zë ammël bostë
laat ze maar over me praten, dat is beterkoop dan ze in kost te hebbenze konne baeter van mich kalle as van mich aete
lach met jezelfhaach zen eege vër de gek
lachen is de boodschapaste kaud kieks, kraajgstë viël kraeëpaute onder zën oogë
lachen is muziek voor het hartnen daog zonder laach, ésne verloeëre daog
lachen met tegenslag van anderendaase op nen aandre ze graof
lachen om bestwillaachte waaj ne boer mèt tandpaajn
Lachwekkend was vooral het optreden van Den Dikke (gendarme) om de orde te herstellen in de Danmark (van Twanneke van Zjeif) ; als de Waaltjes wervraak namen op zijn rijkswachtcamionette was hij rap verdwenenIch hüb den Dikke Zjenderm nog dèk zien op te loop gon mèt zen aa kammenët as de waolen on Den Danmark (laoter Jaws) mèt e man of tein zen kammenet wolle ümgoeje
ladderzatzoe zaot as honderdoezend man
laffe voetballervèttëg spieëlërkë
laisser faire, laisser passerlot de poes mër pisse
landbouwers en varkens zijn nooit tevredenboeren en vèrke knorren hun heil laeve
landradig en vervelend zageniemed e koet èn de kop zevëre
lang leven is een gunst, maar goed leven is een kunsttès de kuns vër aad te wiënë en toch nie aad te zin
lang moeten wachtenstoeën te sjildere
langdradig zijnlank van stiël zin
lange tenen hebbenrap gerok zin
langs de kwestie gepraatdas ammel zever èn pekskës
langzaam aanop ze doezendste gemaok
langzaam aanstillëkës aon
larie en apekool !zever èn pekskës !
lat de centen maar rollentkump nie op ne frang aoën
laten aanvoelen wie je echt bentzë naomkaetsjë aofgaeve
laten doenzene gank lotte gon
laten inslapene speetsje gaeve
laten staan wachtenloeëte sjillërë
laten voelen wat de bedoeling islotte aonviele bau et op steet
laten we er geen doekjes omdoenzau tèsse oos tweië gezaach
laten we het eens over wat anders hebbenkonstë de plaoët nie ëns umdraeë
leef vandaag, morgen is het misschien te laatwoste nau hëbs, hëbste gehad !
leeg en verlatenermoej troef
lelijk menslëllëk spauk
lelijk tekeer gaanlëlëk op zën paut spiële
lelijk varken !lëlëk verkë
leren doe je tot je laatste dagde bès nauts te aad vër get bij te leire
leren hoe iets werkelijk moetmèt mes en vërsjèt leiren aete
let beter opdoet zën koeter oeëpe
let eens wat beter op!doet zën koeter dan tegoej oëpe!
let goed opdoet (haat) zên koeter oêpê
let goed op de kinderen!haat zen heil garnezoen bij dich!
let heel goed op!haat zen koeter heil goed oëpe!
let maar dubbel goed ophaag zen koeter mèr goed oëpe
let maar op met iemand die zichzelf bewierookteege stoef stink
let op je kletskoppas op vër zen glaoze daokpanne
let op met wat je doetgoej zene goeje naom nie te grabbel
let op wat je zegt!vaeg zëne mond ès aof !
let wat beter op!kiek ës baeter aut zën koeter (doppe)
leukerddich bès mich get sjuns (sjaun)
leuren op de marktde mêrt(ë) doen
leven als een vrek en rijk stervenerm laeve en rijk daud gon
leven en laten levenlamoeër toejoeër
leven van de liefdelaeve van den hiemelse doo
levenslange vrouwenloperaaën toekker
lezen is het fundament van alle wijsheidde mes mèr alles geleeve wat ze èn de bikskes sjrijve
licht aangeschotenèn de wènd
licht middagdutje doeneffëkës knikke
lichtelijk overdrijvenmètte kenon oppen mèg sjiete
lichtgeraakt zijnrap op zë piêdsje zitte
liefde is zeker niet blind, want ze heeft me toch maar gevondenliefde ès blind zaach te boer en hae poende zë vèrkë
liefde kent geen redede verlies baeter zene kop dan zen hat
liefde maakt een (te) klein bed grootop nen aae vilo moeste leire vaore
liefdesverdriet gaat wel overhatzeir ès geen baukpaajn
lieg je weer!bèste al biechte gewès
liegen dat het niet meer mooi istiëge de klippen op liege
liever een bierbuikje dan bult van 't werkenbaeter ne bauk vant zaupe, dan ne kroef vant wörke
Liever één vogel in de hand, dan geen handaste nix pax, nix hubs
liever lui dan moezen eege zweet nie wille reike
liever zelfstandigbaeter ne kleene boer asne graute knaech
lijd in alle stiltehaat ze leed onder ze kleed
lijd nu maar honder!nau konste op zën kin kloppe
lijdenzen paere aofzien
lijflied van de Ekerboerenèn Eek steed e pëtsje mèt zeek bau de kèster zen koskes èn week
lijkbleekzoe wit as ë laoke
loeët mich mèt vriejelaat me met rust
lomperiken zijn ook boerende hoes gene grond te höbbe vür ne boer te zin
loop naar de bliksemde konsë mich lekkë
loop naar de bliksem !de kins (kons) mich aoën mënë tram hangë
loop naar de duivel!de kons mich gestoeële wieëne
loop naar de kl....de kons mich den hoegste boom èn
loop naar de maanloop mich defteg noë de kloete
loop naar de maanlekse mich toch
loop naar de maankis mene naere
loop naar de maankrijg toch de vliegende sjijt
loop naar de maande kons mënë règ op !
loop naar de maandë kons ze mich kisse
loop naar de maan (pomp)de kons ze mich....
loop naar de pompde kons mich wat !
loop naar de pomplêk zë mich
loop naar de pomp !de kons mich vërrèkkë
loop naar de pomp !vërrék mich
loop naar de pomp!loop toch noë de kloete, mene man
loop niet zo snelmoeste nog hoje gon
loop toch niet zo op en af, je werkt me op mijn zenuwende bès zjus ne waandelende joed
lopen alsof je leven ervan afhangtzen ziel aut ze lijf lope
los het maar opzikkettich mèr aut
los het nu maar zelf opzik êt toch mér aut !
losse praat vertellenzau mér get traut flatsë
lucht je hart maarspaaj ët mér traut
lui of lusteloos zijnpaajn aoën zën goesting hëbbe
lui zijnze sjoere
lui zijnbrierke den daud hëbbe aoën wërkë
luiachtig zijnlaajëtig zin
luid pratenzën sjieër wijd oeëpëzètte
luiden voor een begrafenisde daudsklokke loje
luidkeels schreeuwenkaeke waaj ies wo
luidkeels zijn ongenoegen uitenbalkeniëre
luidop protesterenvan zênen tetter maoke
luie kerelleeë zak
luie zweet is gauw gereedliever laaj dan mieg
luie zweet is gauw gereedwae get wilt doen vènt altijd get, wae niks wilt doen hèt altijd autvlèchte
luie zweet is gauw gereedziet mér daste strak nie te mieg bès
luie zweet is gauw gereedde hëbs luksëpiëd en werkpiëd
luieriken willen evenveel geld verdienen als bezige bijende vaulste vèrke willen et sjünste stroj
luister eens hier, héjoeng mètskë, zwijg mich toch stillëkës ëstil
luister eens hier, hébèste mekan autgekald
luister goed naar wat er gezegd wordt, maar nog meer naar wat er niet gezegd wordtde moes goed tësse de laantsjes konne laeze
luister wat beter!lot zen aure ës autspeete
lulkoekzever
maak dat een ander wijsgank mèr n diër waajer
maak dat je weg bent!got toch petatte plante, joeng
maak dat mee!!!kis nau toch den ond zen dum
maak eens vooruit!streep zen mauwe es op
maak het korttrèkket nie te lang
maak hier in de straat maar geen opstandde moes haaj nie oëpen en blaut ston te teatere
maak je d'er maar niet aan moe !tès nie de moeite vër ieëvër te kallë
maak je een grapjedich bès (mich) ne sjaune !
maak je maar niet zo kwaadmaok tich nie dik, din èste maude
maak je nooit teveel zorgen, wat moet zijn komt tochhet kump waaj het kump, zaag te boer, en hae sjieët zën broek vol
maak je oren eens zuiver, luister beterde moes zën aute ès autkieëtëre
maandstonden hebbende russe zin op bezik
maandstonden hebbende roj vlag hink aut
Maartse zon en aprilse regen, vernielen menig mooi kindMieëtse zon en Prilse wènd, vërannëwieëre meinig sjaun kènd
maatse zon en aprilse wind, bederven menig mooi kind (pas op voor de eerste zonnestralen van het jaar)mieëtse zon en prilse wènd, bëderve meinig sjaun kènd
madam, ga aub een beetje opzijpas op vërdat ich oere soetjae autraaj
mag ik het melkpotje eensgaef te koe ès dër!
makkelijk praten !dich hëbs goed kalle
makkelijker gezegd dan gedaan!kaokële ès geen kuns, eer lègge waol!
mama moet mij met schaapsmelk wit brood maken...mmmmmmmm...moeder moet mich mèt méttëkesmëlk mik maoke
man, ziet die er slecht uit!hae és al daud, mér hae wiëtet nog nie
man, heb ik moeten opvergeven!het goeng van kleene-spaa
manieren aanlerenmoeërës leire
mannen, er komt een tango aan !mannë, tès wir ene vër te sjoeërë !
marcheren met kleine pasjeslinks, rèchs, kattevëtes, staek zen teine èn zen tes, mér staek ze nie te wijd of te bès ze kwijt
Maria, hou je hond vast voordat hij me bijtMerie haat zenen hond vas, seffes bitter mich
maria, hou je hond vast....(kinderrijmpje)merie, haat zënen hond vas, seff¨s bitter mich, ich zèg ët tich...100 frang vër mich !
matige vertoningslappe kos
meeheulenmétte grauten hoop métdoen
meen je dat nuOch toch, gank voert !
meent ge nu echt dat ge interessant zijtde bés ne flaë plezante
meer aanzien willen krijgen met allerlei middelenwie klunnër ët baoske, wie grutter den hond
meer bijdragen dan men er kan uithalennog geld trop taulègge
méér dan de bloemetjes buitenzettende beis (het vèrke) authange
méér doen of zeggen dan juridisch of moreel toegestaan iszë bikske te baute goën
méér eten op zijn teloor leggen dan men op krijgtgraute ooge hëbbe, mér ne klene maog
meer of gewichtiger doen dan je normaal doet of aankunt -de grote jan willen uithangenzën eege vërbij lope
meer op je eetbord laden dan je op kan krijgengraute oge hëbbe
meisje (of jongen) met sproetensproetel bet (nol)
meisjes zien er altijd verzorgder uit dan jongens (of is het juist andersom )de mètskës blinke en de joengës stinke (of umgekeird )
mekaar helpen geeft altijd een win-win situatieas de één hand de aander was, dan zin ze alle twei zieëver
men kan maar beter over zijn voeten struikelen dan over zijn tongkepot ès nog te maoke, mèr daud nie
menen en weten, dat is een groot verschilMijne lik kot bij kortrëk, mér wid van waorëgem
menen is nog niet weten !meine lik wijd van haaj
Menen is nog niet zeker wetenMeine lik èn de Vlonders
mensen zijn wisselvalliger dan het weerët waer ès goed, mèr de minse zin slaech
mensen zonder dromen zijn armer dan mensen zonder geldich dreem dat ich de lotto goën wènne en van dae dreem laef ich
menstruerende Russe zin op bezik
met alle inzetop zen blaute knieë
met alles achterop komenaoën de lèste mem hange
met alles wat je bezitmèt zën klikken en klakke
met andere woordenonner os gezaag en gezwieëge
met dat aalmoes dat hij verdient, zal hij niet ver gerakendae zal nie wijd springe mèt daaj godscent dattër kraajg
met dat weinige geld ga je niet ver komendoë geeste nie wijd mèt springe
met dat weinige geld ga je niet ver komendoë zulste nie hel van zinge
met de gebakken peren zittenmèt de stèkkë zittë
met de gevolgen opgescheeptmèt de gebakke paere zitte
met de handen etenaete métzen tein geboje
met de problemen opgescheept zittenmètte gebakke paere zitte
met de tranen in de ogenop het janken aof
met de verkeerde vrouw trouwenz¨ne stieël èn de verkeirde bossël staeke
met de vingers draaien en er aan prutsenfriemëlë en frutsë
met de vingers etenmèt zën vijf geboje aetë
met de vrouw van zijn vriend aanhouden, en omgekeerdstuiverke wissele
met de wind meedraaien (fig.) draeë waaj ne wèndhaon
met die is niet aan te vangendoeë ès geen zei mèt te bevaore
met die kleintjes hoeft ze niet te bluffentès ocherm mër en haendsje vol
met die vrouw zul je nog wat rare dingen meemakenmèt daaj geeste nog get pette mètmaoke
met een brede grijns op zijn gezichtmèt ne griene laach op zen fassaad
met een elastiekje schoot ik tegen zijn billenmèt e litske sjoeët ich tiëge zen betskes
met een grote en dure automèt nen dikke bak onder zën K...
mèt een haaf oog zieniets rap gezien hebben
met een koe naar de stier gaann koe leeje
met een steen zo vlak mogelijk over het water werpen zodat hij meermaals de oppervlakte raakt (vlam maakt)vlemke sjieëte
met geen enkele wet rekening houdengod noch gebod kinne
met gevouwen handen een opstapje makenbok stoeën
met grote schreden stappenmèt graute sjrieë goën
met grote voorsprongmètten stroëtlengte viërsproeng
met haar is niets aan te vangenmèt daaj ès geen haus te haage
met haar zou ik eens tractor willen rijdendaaj hërre peloes zoo ich ès wille aofraaje
met hebben en houdenmèt zen klikken en klakke
met het JUISTE been uit 't VERKEERDE bed stappenas te kat van haus ès, ès doeë nog altijd de poes van de geboeëre
met het nekvel vastpakken (om te bestraffen) mèt zen koljee sjaare
met het ouder worden, gaan de kaarsen duurder zijn dan de taartadder wiëne zürg terviër datte kaase dierder zin dan de gateau zelf
met iemand opgescheept zittenmèt iemëd op zën lêp zitte
met iemand opgezadeld zitteniemëd opgeloje hëbbe
met iemand tot een vergelijk komeniemed entiëge koëme
met iemands voeten spelentër mèt rammële
met iets bluffen (door opvallend er mee bezig te zijn) wimpële
met iets verveeld zittenget op zen knieëk hûbbe
met je handen etenmèt zën tein geboje aetë
met je handen etenzen tein geboje gebreike
met kennis van zakenas ne volleirde prëfessër
met lange tanden etenpikke waajen hin
met man en muis vergaanopgeruimp steet sjaun, zaag de boer, èn hae brande zene rattestal plat
met mij gaat het goed!maoger en gezond, waaj ne kojen hond
met mij moet je geen welles-nietes spellekebel mich mèr as ge traut zit
met moeite ergens heen gaanërgës noeë tau taffële
met sommige mensen heb je altijd lastvieg, maus of moj, bau ze koeëmë doen ze sjoj
met stilstaan kom je nooit vooruitde mieëlë moet altijd maolë
met stomheid geslagen zijnhet heire dondëre èn Keule
met tegengoestingmèt ë lank gezich
met tegengoesting etenmèt lang taan aete
met tegenzinmèt lang taan - e lank gezich
met vallen en opstaanmèt haugtes en leigtes
met vallen en opstaanaste vils moeste mèr trëg opston
met veel gelukper sjaos
met veel kijkers ben je niets, maar wel met kopersvieël geloop, weinig verkoop!
met veel martelen en jammeren geraak je er welmèt vieêl mattêle en jieëmëre gerokstër wol
met veel misbaarmèt de naudige komplimente
met veel poehamèt viël vaajve en zèsse
met veel poeha aan iedereen laten wetenhet aoën de graute klok hangë
met volle aandachtmèt ze volle verstand
met vuur spelenpulfërë
met weinig tevredenzoe blaaj as e kènd mèt get spiëlgoed
met weinig tevreden zijnbrieëmëlkës zin vër de vieëgëlkës
met wie je omgaat word je beinvloedtwae bij den hond slip, kraajg ook zën laajs
met zen vel pakkenmèt zen libbere pakke
met zichzelf overweg kunnenzen eege konne verdraoge
met zijn handen eten, zonder bestekmèt zên tein gebojen aete
met zijn hele lichaamzoe lank as tër gewassen ès
met zijn nekvel pakkenmet zene koljee sjare
met zijn nekvel pakkenmèt zëne koljee pakke
met zijn nekvel pakkenmèt zëne nak sjaarë
met zijn nekvel pakken of gevangen nemenmèt zën libbëre pakke
met zijn nekvel vastpakkenmèt zënë koljee sjarë
met zijn ogen kon hij me wel dodenhae kos mich daud kieke
met zijn tanden over elkaar schurenmèt zën taan sjêrvë
met zijn vel nemenmèt zen libbere pakke
met zo iemand kan je niets beginnengank mèt zau get noeë den oeërlog
met zo weinig kan ik niet rondkomendoë kan de sjoo nie van rooke
met zoiets zit ik iedere dag opgescheeptdae lik iedere daog op me kot (daok)
met zulk een mager loon zal je niet ver springenmèt zau e kleen këzemke zulste geen hel kieëtëlë¨sjijte
mètte wènd van aaterveel geluk
mij niet gezien!dat dank zich de koekoek
mij zullen ze niet snel bedottenmich doen zë nie zoe rap èn sloëp
mijn (zomers-bruine) huid is af aan 't schilferenmë vel ès aon 't sjëllë
mijn benzine is opmene bak ès lieëg
mijn boompje staat ook al (dubbelzinnige betekenis)ich höb me kieësbumpke ook al opgezatte
mijn broek is nat van het zweethet zweet lëp mich doeër mën voeër
mijn buik rommeltmën dérm spiëlen op
mijn buik rommelttès oërlog èn men dêrm
mijn darmen lagen in een knoopich hoch de kroenkele èn men dêrm
mijn darmen ratelentès oeërlog èn men derm
mijn glas is leegdoë steet e koet èn men pint
mijn haar is zolang omdat mijn coiffeur afwezig ismëne kwaffeûr ès op vëkanse....zit èn de bak
mijn handen jeukenich gon dich daudkrievele
mijn hersenen werken niet meer goedich höb e koet èn men memoere
mijn jonger broer zat daar te schreeuwen alsof hij in een riek hingmë brierkë zoet toeê te kaeke asoft tër èn ne rik hoeng
mijn jongste is een klein smeerlapjemën klinstë ès ën kleenonnèttighèts
mijn keel schuurt, ze staat helemaal droogmën kael sjoert, ze steet krikdreig
mijn oud lief doet zo verwijfdmen aa vlam deed zoe zjenèttereg
mijn rug is helemaal gebrokenmëne strank ès heil iëvër
mijn rug jeuktich höb ieëk aon mënë raech
mijn vader was nog kerngezond toen hij een infarct kreegden atste taus wor nog èn de fleur van ze laeve waaj ter nen attak kriëg
mijn vrouw is de baas, maar ik doe wat IK wilmën vroo hèt de portëmënei, mér ich het geld
mijn vrouw is er vanonderze ès aauteindëlëk tër vandoër, zë ès te voër op, ze hèt hër biezë gepak
mijn vrouw is ongesteldze ès raud moes ont koeëke
mijn wagen is total lossmenen auto ès stik noë de kloete
mijn zusje stookte de kachel zo hard dat ze zong en huildemë zustërkë stoeëkde de stoeëf zoe hêl dat zë zoeng en haajldë
misbruik maken van een voorrechtspositieop ze vèt taere
miskennenzen sjoors ophaole
mislukte cowboyknojboj
mismoedig zijnzen erm lotten hange
misschien breng je het hobbelpaard best met de handvaten hierheenbesjins bringste de sjokkepoej baeter hert on de twei hantëfe
misschien word je hiervoor wel eens ooit beloondgod zal het dich laune, èssët nie mèt spek dan ès het mèt baune!
mistroostig zijntër erm zin èn hëbbe
mmmmmm...dat is een lekker drankjedas zjus ingelepis!!!
MmmmmmmmmMoeder moet mich mèt mettëkësmëlk mik maoke
modern sprookje : op een mooie dag toen het nog eens regendeop ne sjaunen daog, waaj ët toch mèr rèngërdë
moe zijnpoemp aof zin
moeial, bemoeizuchtig (kind) jannëke moejallëke
moeilijk doenvieërl naute op zëne zank hëbbe
moeilijk gaat ook !tès mich ammël get, zaag Bet, en ze hoch twei jing aon één T....T
moeilijk vindenn nël èn nen hojberg zikke
moet ik je boekje eens opendoenmoet ich het dèkselke vannet pètsje és oplichte
moet je een draai om je oren hebbenseffës kraajgste ën goej watsj rond zën aure
moeten onderdoen voor iemand andersmoete sjaajve
moeten trouwen wegens baby op komstdas van moettës
moeten trouwen wegens baby op komst't ès van moetës
mokkenn sjeef maul trèkke
mond dichthaat ze bakkes (tau)
mond dicht !haach zënën tetter en zwijg
mond dicht !haat zënë baviô !
mond dicht of ik bind hem toe !maul tau of ich bèn ze tau
mond dicht!haach zen klep (tau) !
mond dicht!klep tau!
mondje dicht!haat zene baviao (bavie)
mooi gekleed maar niet gewassen en geschoren zijnvan boeëve blinke en vanonder stinke
mooi in de rij staansjaun ènde laajn stoën
mooi uitgedost zijndër e nëlzje konne autgetrokke wieëne
mooie hesp Jan...sjaun sjink Zjang, ja zjang sjaun sjink !
mooie verhalensjaun lidsjes
morgen komt nog een dagkoëme vër ter vendaog nie, dan esset vür mörge
morgen zien we weer wel!vër de zörge van mörge, zal mörge wol zörge
morsdoodzoe daud asne piering
muisstilzoe stil asse maajske
na 7 vette komen 7 magere jarenn hinkend pieëd kümp altijd aaternoë
na het middagmaal ga ik nog een hazenslaapje doennao den oen gon ich nog en urke knikke
na je dood wordt er misschien wat goeds over je verteldde bès pas ne goeje as te èn de grond stiks
na mijn laatste loon mocht ik het aftrappen en werd werkloosnoë mene lèste prei kos ich et aofbolle en den dop op gon
naam en toenaam vertellenman en pieëd nieme
naar bed gaanonder de wol kraupe
naar bed gaanèn zëne nès kraupe
naar de bliksem helpenverknoje
naar de grote WC gaanze gevoeg doen
naar de knoppen, kapotnoë de vaentsjës
naar de vaantjesnoeë de klippe
naar de voeten geven (krijgen)e sërmaun gaeve (krijge)
naar eigen believenielëk zen eege goesting
naar WC gaanbau de kiëneng tevoet geet
naar zijn voeten krijgenn ferm segaar roke (krijge)
naar zijn voeten krijgeneen goej sjroemp krijge
naar zijn voeten krijgentès wir groemeles
naar zijn voeten krijgenzen saus krijge
naarde vaantjesnoë de moën
nadat het graan was geoogst moesten we de overgebleven aren op het veld gaan oprapennoë den oogs moeste vër oëre gon raope oppet veld
nadenken is slecht voor je gezondheidprakkesiër nie te viël ofte kraajgs nog koppaajn
nat en guur weer zijn niet goed voor de gewrichtent waer èn de knieëk hëbbe
natuurlijk, dat is onlogisch!vaneeges, dazieste van haaj!
nauwlettend volgenèn de faar hage
neem dat maar met je handen vast (geen vork nodig)pak dat mèr vas mèt zën tein geboje
neem de tas vast met de oren!hoo de aure mèr aof
neem nooit te veel hooi op je vorkde maus nauts teviël koën op zen miële doen
neen is neen !al geeste op zëne kop stoën
neen, ik geef niets teruggegaeve ès gegaeve en gekrieëge ès gekrieëge
nergens kunnen afblijvenlosse héndsjës hëbbe
net niet, is niet genoeg!Bekans raajt dèk mèt, mér hèt nog nauts gewonne!
netjes en verzorgdtegoej en nie verkeird
niemand de schuldigede kat hèt et zieëker wir gedoeën
niemand is perfect !aoën wae sjaelt niks
niemand is volmaaktich hëb men eege ook nie gemok
niemand is volmaakt, maar sommigen mijd je betermissen ès minsëlëk, mér minse zin somtijds ook missëlëk
niet aan het mes likkenseffes bèste zen toeng kwijt
niet afgeraken van iemandiemëd op zën lep hëbbe
niet alle troeven uitspelent aaterste van zen toeng nie lotte zien
niet alles is voorspelbaarDe S ès ook mèr een kroem lètter
niet alles is wat het lijkttès ammel gene rozegiër en moënesjijn
niet alles wat hoorns heeft is een koezen taan loëte zien
niet alles wentalles wènt behaave tiëgewent
niet begrijpengene kop traon krijge
niet conform zijnautten taun valle
niet de moeite doen om correct te werkenter mèt zen klak noë goje
niet echtvür sjaajnes
niet echt genegennie föl happeteg
niet erg tevreden zijnën dikke lip zètte
niet erlangs kijkenzen ooge goed de kos gaeve
niet fel content zijnën sjeef maul trèkke
niet fel kontent zijnën zoer lip hëbbe
niet fijn vindenmër een raar snoet trèkke
niet gek maar knettergek!op zëne kop gevalle en blijve tékke
niet geloven wat je zietzen ooge autkieke
niet geschoten is altijd misnaut (s) gevocheld ès altijd e gemis
niet geschoten is altijd misbaeter sjeef trèn, as raech terlengs
niet geschoten is altijd mis...baeter sjeef trèn as raech.... ternaeve
niet gestolendobbel en dik verdiend
niet goed behandeld wordenmei(r) slaeg krijgen as aete
niet goed bij de les zijnaatërlëk zin
niet goed bij zijn hoofd zijnnie goed lauës zin
niet goed gezind zijnkoj zin hëbbë
niet goed oplettenzën ooge èn zën maol hëbbe staeke
niet goed oplettenstr...èn zën oogen hëbbë
niet goed weten wat men zietzen ooge autte kop kieke
niet graag werkenknoebële onder zën erm hëbbe
niet heel content zijntoch mér ën vies snoet trèkke
niet iedereen die het verdient krijgt het beste loonde laajste vêrkë krijge de dikste ekëls
niet iedereen heeft een peperkoeken hartassen hat verzoerd ès, zal soeker ter nie viël aon helpe
niet in goede doen zijnzenen drae nie krijge
niet inschikkelijk zijn voor ietsërges nie sjieëteg hiëne zin
niet kieskeurig zijn met etenaete wot de pot sjaf
niet kunnen lachen -een zuur gezicht opzettenzoer kieke
niet kunnen stilzittenmoemette èn zën broek hëbbe
niet kunnen stilzittengeen zittende K...hëbbe
niet kunnen uitstaannie konne reike
niet kunnen uitstaannie konne lochte
niet kunnen verdragen dat een ander ook leeftiemes de stroeët taupitse
niet kunnen wachtenasset èn zene kop höbs, höbset nie èn zen K.
niet lang meer levenop zen leste been loope
niet laten aangaan dat je iets niet weetde moes tich nie loeëte loempe
niet luisterenne stop èn zën auren hëbbe
niet lusteneen lang naos trèkke
niet meer goed te been zijnnimei goed onder de viet autkinne
niet meer kunnen stoppen met lachende slappe laach hëbbe
niet meer over pratengee woëd mei on vaul maoke
niet meer thuis bij de ouders wonenop zën eege woene
niet meer thuis wonenop zen eege woene
niet meer uit de hoogte doenvan zënen hauge traun koeëme
niet méér uitgeven dan je kan verdienende taering noë de naering zètte
niet meewerkenon den aaterhaom hange
niet naar zinter zen naos vür optrèkke
niet om zonder handschoenen aan te pakkenzoe vèttëg as spek
niet op zijn gemak zijnaut zen doen zin
niet oprecht wenenkrokkëdille troëne janke
niet overdrijven in (schijn-) heiligheidde moes nie kattëlieker dan de paus van rome wille zien
niet reageren, niets doen !loeët dat nau mér zin !
niet snappengene kop tron krijge
niet stil kunnen zittende moemêtte zitte on zen K.
niet te geloven !heire mënën tijd !
niet te geloven, nooit !astë piepëlë hoj aetë
niet te geloven!hëbste van se laeve!
niet te geloven!dat hulste nie vër mieëgëlëk!
niet te lang ergens blijven hangenop ë minsëlëk oer taus koeëme
niet te onderschattendas nie vant minste
niet te snel van stapel lopende moes nie wille lope viër (vür) daste kons gon
niet te veel aandacht aan gevengene kal aoën vies maokë
niet te vlug handelen, eerst nadenkende moes geen aa sjoeën voertgoeje vërdaste nauw hëbs
niet te vroerg victorie kraaienwaach mèr, tès nog nie oeëvëd
niet tevreden zijneen sjeef maul trèkke
niet tevreden zijnë sjeef gezich trèkke
niet treuzelen, aub !mèt dat gesjijt kumps te nie wijd
niet veel etenaete mèt nen hoeële tand
niet veel te eten hebben gehadkrintekiëtële kakke
niet veel verrichtenniks daud doen
niet voor je beurt sprekenvör te kakke moeste iës ze brikske lotte zakke
niet waar!da liegste-das geloeëge-de liegs toste zwat zies
niet weg kunnenon de kèttel ligge
niet weten hoe zijn tijd om te brengenzen eege onder de viet loope
niet weten wat je hoortet én Aoke en Keule heire dondere
niet zo lekker in je vel zittenmèt zën eege èn de knoop hange
niet zonder iemand kunnenaater zen reet loope
niets bizondersnie viël sops
niets doenop zen lui krint zitte
niets doenniks daud doen
niets doenlaajs vange
niets doenze sjoeëre
niets doenzen teine zitte te tëlle
niets doen onder dwang!moete és dwang, mér kwag sjijte és aofgang!
niets is gratisvür niks geet de zon op
niets kunnen zeggenmèt zene mond vol taan ston
niets laten merkengene krimp gaeve
niets mee aan te vangengene stamp onder zen kloete wiëd zin
niets om zich zorgen om te makentès mér ën sjiet ènnen fles
niets te danken!dat hëb ich dan nog tegoed
niets te zeggen hebbenniks te koette
niets uitrichtenmèt zen daume draeë
niets uitrichtengene klop doen
niets uitrichtengenen hoërzak doen
niets uitrichtengene rotten doef doen
niets uitrichtenop zën vaul kl...liggë
niets verrichtengene zak doen
niets verrichtenzën kloete sjoeëre
niets waard zijngeen rotte sjiek wieëd zin
niets waard zijngeen (sjik) pijp toebak wieëd zin
niets waard zijndas te bok zën kl....
niets zitten te doenmèt zën haan zitte te draeë
nieuwe aardappels moeten geschraapt worden en geschildnauw ieëreppelkes moeste sjrabbe, nie sjülle
nieuwsgierig zijnzene nauwsjierige bestoje
nieuwsgierig zijnzëne nauwsjierëge bestoje
niks bezittenniks op zën lêp hëbbe
niks van !dat zal wol zin !
niptmétte hakke iëver de slaut
nipt geslaagd is ook geslaagdmètte hakke iëver de slaut, mër geen naote viet
nipt ontsnappendèrret oog van de nël kraupe
noem mij maar en arm schaap, dat wordt immers ook op tijd verzorgdën erm sjoëp wiëd ook gesjoëre onder zëne stat
Noentjetzal wir wol ieëverwaeë
nog een beetje te gaannog wat gons
nog een goed geheugen hebbennog goed bij de zijne zien
nog een kader errond en ge kunt ze als schilderij verkopent ès zjus n sjilderaaj, de kons ze zau on zene moer hange
nog even kunnen volhoudenët nog e tijdsje konne autzinge
nog even volhouden!dür de zoeren appel bijte
nog korte tijd te gaande tijd begint te kotte
nog niet kinds zijnnog goed bij de zijne zien
nog slaperig zijnnog kleen eegskës hëbbë
nog verder slapenop zën zaaj blijve ligge
nonkel stonk (kinderrijmpje)noenk, dae stoenk tottë werd vergoenk
nonkel stonk boven de wind uitnoenk dae stoenk totte wêrd vergoenk
nooitèn de proemetijd
nooitvan ze laeve nie
nooitnauts ofte nimmer
nooit meermèt sint zjuttemès
nooit ofte nimmernau nie en nauts nie
nooit ofte nooitnaut (s) van ze laeve (nie)
nooit ofte nooitas Poëse en Pinkstere opte zelfde daog valle
nooit op tijd zijntijd genoeg ès altijd te laot aoën de aonkomslaajn
nooit, vergeet het maar !as Poeësen op Pinkstëre vult
nou zeg!kis nau mën botte
nu al wakkerbèste nau pas aut ze bèd, tès mekan noen
nu begrijp ik alles beternau wieët ich waaj de bossel èn de stieël zit
nu ben ik akkoord !nau zin vër tër !
nu ben je schijnbaar nog gezond en straks al doodvëndaog vielstë dich graut, mèr mërgë bèste daud
nu ben je verplichtnau hübset zeel aon
nu ben je wel aan 't liegen !seffës geleefs te zën eege lieëgës nog
nu en dan een vrouwtje 'pakken'nau en dan één knoeppe
nu en dan moet er wat leven in de brouwerij zijnbau nie gelaach wieëd, doog et nie
nu ga je opvallendoë geeste viël beziens mèt hübbe
nu heb ik me wat aan de hand !nau hëb ich get aoën mënen tram
nu heb ik wat aan de handnau hüb ich get on mene fiets
nu heb ik wat aan de handnau hëb ich get aon mëne fits !
nu heb ik wat aan de hand, zei Bet, nu hangen er 2 kinderen aan 1 T.tdas mich ammël get, zaag oos Bet, en zo hô twei jing aoën één T.t
nu heb je bijna alles gevraagdmoeste mëne portemënei (porteful) ook nog hëbbe
nu hebben ze je mooi gepluimdnau bèste goed gesjoeëre!
nu hoor je het eens van een andernau konste snoeffë
nu is het wel goed geweest!gank nau mèr sloëpe!
nu is hij weer poesliefnau hèt tër wir sjaune kal
nu is zijn liedje uitgezongennau kanter zen matte oprolle
nu ken je de juiste toedrachtnau wiëste waaj de stieël èn de shup zit
nu krabbelt hij weer terugnau trèkter zene stat wir èn
nu kun je het aan de lijve ondervindennau konste ës goed snuffëlë
nu mag je eens goed nadenken!nau konste snuffële!
nu mag je niet meer protesterennau hëbste niks mei te prottekolle
nu of nooitvan autstël kump aofstël
nu probeer jij de ruzie nog wat aan te wakkerengank tich nog get vürke stoëke
nu sta je me eindelijk aandoeë heir ich tic
nu staan we weer gelijkna
nu staan we weer gelijknau ston vër trèg kit
nu weet ik hoe de vork in de steel zitnau wiët ich aut wëlkën hoek de wènd kump
nu weet je het eens van een andernau konste ès snuffele
nu weet je niets te zeggen, hé !hëbste zën toeng èngeslik
nu zit het spel op de wagennau kraajgste de poepe ont daase
nu zitten we weer op één lijn !nau zin vër wir goej gevrindë
nu zou ik willen dat je daarvoor gaat boetenich wol das te de krampe èn zën Kl...krieëgs
Nuchter bekeken, alcohol lost niets opkiek ès èn de spiegel, dan zieste zen eege
O-benig stappendaaj geet asof ze den heile naach piëdsje hèt gevaore
ocharmemen erm kènd (kindsje) toch
oei !amaaj mën botte
oei, dat is heet!doë konste n eeke op bakke
oei, dat is een korte dikke vrouwdas zjus kop en kont
oei, die kijkt lelijk !daaj hèt ë gezich waaj ne str...
oei, heb maar geen schrikbesjijt tich mér nie
oei, je bent niet fel aanspreekbaarne koje naach gehad
oerdomstoem geboëre en niks bijgeleird
oerdomte loemp vër helpe te donnere
oerdomzoe loemp asset aaterste van e vèrke
oerdom kijkenkiekë waaj ë nichter kaaf
oerdom zijnzoe loemp asse keike zin
oh wat is het koud!sjoech, tès kaad
om 's heren wil lieve deugd !gods genojetëge toch
om de haverklapalle vijf-voet
om de haverklapalle hondsgezeek
om de haverklapielëk hondsgezeek
om nietsvêr de bok zên kl...
om vet te worden eet ieder varken ongeveer 4 zakken (van 50 kilo) meelVètt¨*e vêrkë hëbbë aoën ielkë paut ne zal mael hange
omdat hij haantje de voorste was, had hij altijd veel komplimentenomdatter sneppeke wor ho (ch) ter altijd viël nauten op zene zang
omdat je veel geld hebt word je nog geen beter mensgoo taan maoke vannen iëzël nog gee piëd
omgaan met hoge (rijke) pietenzich aon de zon wêrmë
onbeduidende mensen stellen vaak de hoogste eisende maogërste vêrkë kaeken het helste
onbetrouwbaarvür geen hoeër te vertrauwe
onbetrouwbaar persoonne kroemmën hings
ondank is 's werelds loondas ammël vër den hond zën Kl....
ondanks mijn pogingen, lukt het me niettès nie van nie wille, mér van nie konne
ondanks tegenpruttelentiëge wil en dank
onder de kin kittelenpappëkë voejërë
onder één hoedje spelenèn ene pot pisse
onder mijn voeten uit!got (gank) aut mën zon!
onderspit delvenonnet kotste zeel trèkke
onderweg naar school blijven hangenhaogesjoëlke lope
ongeduldig zijnhete koeële zitte
ongegeneerdautte losse pols
ongehoord koppigzoe këppig as ne maulieëzel
ongemerkt, stilletjestèssë naos en lippe
ongerust zijnmèt de poepers zitte
ongeveerzau en zau!
onhandig gedoegehaspel-gekloemel
onhandig zijnglaoze haan hëbbe
onhandig zijntwei linker haan hëbbe
onhandig zijnzen haan bènnëstebaute ston hëbbe
onhandig, lui zijnzen haan verkeird hübbe ston
onmogelijke dingen kun je niet doende kons gene nokse én zën maole sjijte
onnauwkeurig werkenmèt zen klak treën goje
onnozel rondzienkieke waaje nichter kaaf
onnozel streken uithalenonniëzel toeren authaole
onrust stoken, twistenramboelzje maoke
onrustig zijnrondlope waaj ne besjieëten hond
ontgoocheld zijnde K. ènhèbbë
onthou dat maar goedprint dich dat mèr goed èn zën taet
onthou dit maar goed!kneepettich mè goed èn zen aure
onthou het volgendeleister ës goed haaj op wo ich tich nau gon zègge
onuitstaanbaargeen haus mèt te haage
onverantwoord veel geld uitgeven aan eten en drinkende gëbrojde haoën authange
onverwacht bezoekzaumèr oppet haus koeëme valle
onvoldoende verdienennog nie ëns 't zaad op zën ieërappël verdienen
onwennig rondziengaope waaj en koe noë nen traajn
onze hond verliest harenoozen hond begint te rijzële
onze kolenvoorraad werd aangevuld door het rapen van stukjes kolen die van de trein donderdenaste koeëletraajn verbij wor, moeste vër ganse tüp kiëlkes gon raope wo van de traajn worre gevalle
onzin uitkramenvanal aut zen botte slon
onzin vertellenget aut zen kloete howe (sloën)
onzin vertellenzau mèr get aut zën botte sloeën
onzin vertellenstoemme kal traut howe
oogkleppen aan hebbenstöb èn zën ooge hëbbë
ooit eensop ne vieze keir
ooit zal dit aan 't licht komenal moeten et de kraeë autbringe
ook arme mensen hebben recht op onderhouden erm sjoeëp wieëd ook gesjoeëre onder zëne stat
ook de lelijkste dieren dragen een pelsooch erm beiste draoge ne laere jas
ook de scheepsvaart is de wind uit de zeilen genomennau èsset roeje gebloeëze
ook een lichte verkoudheid kan erger wordenziek zin ès slaeg vër de gezondheid
ook een prins op het witte paard valt er al eens af !vër den trauw èssët : sjatsjë lêk mich...en noeë den trauw : och vërrèk mich !
ook kleine dingen kunnen belangrijk zijneen sent ès geld en e spier stroj ès mès
ook vogels zitten al eens in (lelijke) nestenbau gebiërt niks verkeird
ook wat (mogen) zeggene wiëdsje (mauge) plassiëre
oorvijgnen drae rond zen aure
oorvijgen uitdelenkletse tiëge zen aure gaeve
Oost-West, thuis bestNen echte taus ès bauste alles maus zègge, mér toch niemes wilt leistere
op 2 februari, olv-lichtmis, is het traditie om pannenkoeken te bakkendoë ès gee vrooke zoe erm of ze mok mèt lichmës hër pennëke werm
op café blijven hangenon den toog blijve plekke
op dat zolderkamertje heb ik TBC opgelopenkonste geleeve dat ich de taereng h¨b opgesjaard op dae maosard
op de boemel gaanop sjok goën
op de grond neersmakkenop zen klitse niërgon
op de kosten van vadertje staatopte koste van me grautmoeder
op de laatste bank in de klas moeten gaan zittenoppet strafbenske zitte
op de lappen gaanopte lep gon
op de loop gaanzen bieze pakke
op de man afraech én zen smoel
op de mauw speldenfoefkës vërtëlle
op de tenen getrapt zijngeprat zin
op deze ouderdom moet hij nog veel lerenaachtein joeër énne bos hoeër!
op die kun je vertrouwenmèt dae konste raechte voeëre akkërë
op doel schietenopte kis vlamme
op een fatsoenlijk uur terug thuis zijnop e minsëlëk oer trèg zien
op een fatsoenlijk uur terug thuis zijnop ë minsëlëk oer tauskoeëme
op een kieslijst gaan staanautkoeëme mèt de verkiezinge
op een oogwenkop ne poepestront
op een sisser eindigeneen kaa doesj ieëvër zich krijge
op goed gelukopt goed vallen aut
op het gevoel afopten tas
op het randje afkantsje bieëdsje
op heterdaad betrappenoppet nès vange
op heterdaad betrappenop et nès vange
op heterdaad betrappenattrapieëre
op heterdaad betraptopt nès gevange
op ieder potje past een dekseltjegene pot zoe sjeef of tër pas ë dèksëlkë op
op iets reagerennoë get gebiëre
op kosten van een anderop nen aandre zëne kap
op kosten van het OCMW levenop tën êrme laeve
op leven en doodasof ze laeve ter van aof hink
op papierzwat op wit
op schema zittengoed op koers zitte
op stap gaanop te boemel gon
op stap gaan -gaan drinkenopte lêp goën
op stap gaan -gaan drinkenop zjoek goën
op stap gaan, gaan zuipenopte lap goën
op tegenbezoek komenzëne sjoj trèg koeëme haole
op tijd en stond rusten !nie vërgaete te ojëmë !
op zen donder krijgenop zen Kl. krijge
op zijn beslissing terugkomenzene kak èntrèkke
op zijn billen tikkenze brikske werm maoke
op zijn donder krijgenop zen praaj krijge
op zijn donder krijgeneen defitige sigaar roke
op zijn dooie gemakop zën sloeffë
op zijn duizendste gemak, als vanzelfspiëlënterrës waaj niks
op zijn gat vallenop zen Kl. daolgon
op zijn gezicht vallenop zen petatte valle
op zijn gezicht vallenop zë bakkës nieërgoën
op zijn hoede zijnop zënë kivief zin
op zijn lui gat zittenop zên laaj praaj zitte
op zijn tenen getraptèn zën K...gëbieëte
op zijne kromme beentjesop zen kroem spikke
op zulk weer zit ik niet te wachtendat waer kan mich gestoëlë wiënë
op zwieropte zwadder
op zwier gaanopte zjoegel goên
open en bloot vertellengeen dikskes trum draeë
open je ogendoet zen koeter oëpe
openbaar makenon de graute klok hange
opgejaagd zijnop ze piëdsje zitte
opgejaagd zijnopte poepjee zitte
opgejut zijnop zë pieëdsje zitte
opgelet met die persoon, hij probeert je af te zettenhaag zën maole mér tau
opgelet met zogezegde nette mensen !mèt faajn laaj en faajne raenger bèste altijd goed bezeek
opgepasthaattich èn zen zokke
opgepast als je aan de achterkant van paarden of de voorkant van meisjes zitaoën den aaterkant van piëd en de viërkant van vrolaaj moeste vërzichtëg zin
opgepast met een zagevent!ze konne baeter zen zaeg aofpikke, dan zen pik aofzaege
opgepast of ik stamp je tegen je gatseffës stamp ich tich onder zën fiaul
opgescheept zitten metgeploeëg zin mèt
opgewekt opgestaan en de dag is goed doorstaannen daog zonder zörge begint mèt zinge èn de mörge
opgezadeldopzen lêp
opgezadeld zitten met iemandiemed opgelojd (opgeladen) hebbe
opgezadeld zitten met iemandiemes op zen lêp hëbbe
opgezadeld zitten met ietsmèt get opgesjëp zittë
ophef makenvieël besjaar maoke
oplettenaut zen koeter kieke
opletten, uitkijkenzën koetër oeëpën haage
opnieuw beginnenden droeëd wir oppakke
opnieuw startensjaun sjiëp maoke
opscheppenvan den hauge toeën bloeëze
opschepper!eege stoef stink
opspelenopstand maoke
opspelenvan zenen tak maoke
opspelenvan zenen tetter maoke
opstaanzën ko....lichte
opstaan, iets gaan doenzën k... lichte
opstandig wordenvan zennen tak maoke
opstandig zijnvan zenen tak maoke
opstoken of verspillen (geld) dër de sjoo jaoge
optimist tot in de kisttés nie erg dattet raengert, de meeste drüppels valle toch lengs tich
opzichtig doenvieël zjaer (besjaar) maoke
opzij !sjauw dich !
oud ben je pas als de tijd om uit te rusten langer wordt dan die om je moe te makende wieës aad attet langer doert vër aut te rèste as vër miech te wiëene
oud speelgoed schenk je weg aan liefdadigheidwae wilt mën eks-vroo nog
oud wordenbeginne noë te lotte
oud wordenaof gaeve
oud zijnde bès pas aad asset langer doert vër aut te rèste as vër miech te wieëne
oude kwesties oprakelenaa kie autte graach haole
oude mensen doen niet meer aan seks, maar er over kunnen praten lucht ook al opaste kons triëver kalle, èssët ook al get !
oude mensen leven niet meer lang als ze moeten verhuizenaa beem mauste nimei verplante
oude vrouwen leren je hoe je jonge meisjes bespeeltop nen aaë fits moeste leire vaore
ouder dan 50 zijnabraham (sara) gezien hübbe
ouderen moet je zeker niet afschrijvenèn een aa kastrol konste nog de bèste sop koeëke
ouderwetse haardos knippeniemëd ën klak snaaje of sjaere
oudjaar al schietend uitwuivenaadjoeër aofsjiete
over de lijn van het fatsoen gaan, wild tekeer gaanieëvër de roje goën
over de tongen gaandêr et dêrp gedraoge wiene
over het Albertkanaal richting Zutendaal lag een houten noodbrug, baliebrug genaamd, die de soldaten van het Belg. leger er zogezegd tijdelijk legden na een Duits bombardementiëver de brêg vant kanaal noë Zietendel loeg nog een hoote brèg, baliebrèg zaagte ze doë tiëge, ze wont 'taajelëk ongelaach as naudbrèg vërret bels laeger, noët boembardement onder den oerlog.
over het paard getildnen dikke nak
over mijn lijk !naut of te nèver, al geeste op zëne kop stoeën
over mijn lijk !dae vlieger geet nie op
over ouderdom wordt altijd gelogenich bèn zoe aad as mën haan, mèr get adder as mën taan
over zijn toeren gaandoeër de roje goën
overalaater ieder haus en strauk
overal een woord willen meesprekenter mét zëne bebber bij zin
overal is wel eens ruziet ès mèr stil bau et nauts wêt
overal te laat komenaoën de derde mem hange
overal waar je kijkt zie je ellendeermoej ès troef
overal willen bijzijn als er iets te zien / horen iszëne nauwsjierige bestoje
overal zijn zeg in doenieëveral zëne gabber tësse staeke
overbodig zijnter as piet snot bijston
overdadig drinkenzaupe waajne tempelier
overdadig etenfraete waaj ne waerwolf
overdagop kloeërlichte daog
overdreven biddenkristës van zë kreis baejë
overdreven gewicht dragenwaaj ne mauliëzël geloje zin
overdreven reageren op pijnkèëke ofste èn ne rik hings
overdreven verwaand zijnlengs zen sjoen loope
overdrijf nu maar niet!n kleen sjoer èsse sjirke
overdrijveniëver den top zeeke
overkoken van woedestoeëve èn zën eege vèt
oververmoeidzoe miech as een moj
overvloedig moeten overgevenzen ziel autkotse
overvloedig wenentroeëne mèt teete janke
overvloedige stoelgang hebbensjijte waaj ne reiger
pak hem vast!onnem ze vel!
pardoes op zijn neuspoenk op zen snoet
pas getrouwd en al ruziede witte dauf ès al vant daok
pas maar op dat je niet te vroeg victorie zingtseffë zuls te waol ë tauntsjë leiger zingë
pas op als ik alles ga vertellenbraek mich te mond nie oëpe
pas op als je niet luister naar een vrouwaste 'naen' zèks tieëge een vroo, dan hëbste de vroeëg nie goed begrieëpe
pas op latere leeftijd krijg je rare gedachten over vrouwen voordien had je meestal alleen maar rare gevoelenstverstand kump nie vër de joëre
pech hebben, het zitten hebbenët zeel aonhëbbe
perplex van de angststijf van polka
persoon wiens honger niet te stillen isnën hoële
persoon zonder charmene staajve boer
piekfijn gekleed zijnautgebosseld zin
pijn hebbenze zien vliege
pijn in het hart hebbenbaukpaajn hëbbe
pijnlijk gestel hebbenstaajf knieëk hëbbe
pikkenalles mètsjare wat nie te heet of te zwaur ès
pissenzen iërappel aofsjödde
plassene piske plassiëre
plassen (ww) zen ieërappel aofsjèdde
platte bandmën tuub steed zoe plat as een vaajg
platzak zijnop dreig zoëd zitte
plezier makenzën hat ophaole
poets wederom poetsvant zelfde laoke n broek
politiek en godsdienst moeten gescheiden blijvenne bërgemeester heirt oppet stadhaus en ne pëstaur èn zën kërk
potdoofzoe doof as ne kèttël
potverdorie !heire mënen tijd !
praat eens over iets anders!blüfste doë nau op knabbële!
praat eens over wat anderszèt ès n aander plaot op
praat niet zo luid (en zoveel)zit zau nie èn mën aure te toete
praat voor de vaakdas zevër èn pekskës
praat wat sneller !sleep zau nie !
praten kan je goed, maar doen is wat andersde hëbs zëne zjang get leig hange
praten met een volle mond....daar kun je voor oefenentèssen kweste van oefene vër mèt zëne mond vol te kalle
praten zonder kennis van zakenzaumér aut zëne nak kwatsje
prent het maar goed in je hoofdstaek het dich mèr goed èn zen köpke
prijs nooit jezelfeege stoef stink
probeer het eens met een oudere persoontès op nën aaë vulo das te leirs raaje
problemen hebbendik én de sjijt (stront) zitte
proficiat, dat is dan ook toevallig gelukt...bau goën vër dat nau toch mèr opsjrijve
profiteren van een ander zijn zweetop iemêd zêne kap laeve
pronkzuchtige vrouwen kosten veel geldlukse piëd fraete viël haovër
protesterenvan zenen tak maoke
pruilenn sjeef maul / lip / gezich / smoel trèkke
quasi gratis van de hand doenverpatsje vür nen appel en ee
raad eens wie ik daarstraks nog ben tegengekomede maus twei kër roje wae ich onderwaege nog ès gezien höb
radentër mèt zën klak noeë goeje
radgekzoe gek as e raod
rammel gevenaofpoejere
rammel krijgenop zene strank krijge
rammelen van de hongersjael zien van den hoenger
rap gezegd, maar niet gedaan!mèt zene mond, ja!!!
rap naar bed !maok tich ës rap zën koej èn
rap tevreden zijn'n kènnerhand ès rap gevöld
razend kwaad zijnop zen aaterste paute ston
razend kwaad zijngiftig zin
recht door zeezonder umwaeg
reclamerenop zëne paut spieële
reclameren, opspelenvan zenen tutter maoke
regendropje, val maar op....(liedje)raengër, raengërdröpkë, val mér op më köpkë, vam mér ènt graoës, val mér tiëgen ët glaoës....
regendruppels deren me niet, ik loop er gewoon onder door, of beter nog, tussen doorich wieên nie naot, ich loop onder de raenger doeër, of liever noch ter têsse doeër
reken daar maar niet op !den hond zën Kl...., ja !
reklamerenop zën paut spieële
rie ziet er mooi zn verzorgd uitdae konste dër e rinkske trèkke
rij nooit sneller kan je engelbewaarder kan vliegenwae van gevaor hilt, ént gevaor vilt
rijkdom kan je niet waarderen als je nooit armoe hebt gekendtés n weelde aste mét weineg kons laeve
rijke tantesoekkertant
rijken trekken altijd op met andere rijkengeld zik geld
rillen van de koortsreire van de kors
rillingen krijgenhinnëpokkë krijgë
roddelenter sjaan van kalle
roddelen is heel kwalijk!tzin zjus daaj vies toenge daaj de loch verpeste
roddels raken me nietze konne baeter van mich kalle, dan van mich aete
roeien met de riemen die je hebtzau geraok ich ter ook, zaagte boer, en hae riëd op ze vèrke noë de kürk
roepen de duiven keer op keer, reken dan maar op goed weervliege de zwelmerkes leig, dan bliffet nie dreig
roken blijft nog altijd een teer onderwerprooke blif toch mér e taer gedoeg
roken is een teer onderwerptès gene man dae nie rooke kan
roken mag, dampen niethaaj mauste rooke, alléén nie autbloeëze
ronkend slapen als een katroenke
rood van woederaud van kelaer
rood wordene gezich waajen temaat krijge
rook je nu al, zo jongsêffes deeste èn zen broek
rook maar lekker door !gerook vlees hilt langer !
ruim eens wat op !das haaj nen echte vêrkësstal
ruiten is troef, ik hoop dat je er geen hebtkoeke ès troef, én dae geen hèt ès bedroef
rustg aan!zing mèr es e tauntsje leiger
rustig aanzietsjës aoën
rustig aan of moet je nog gaan hooienmoeste nog goën hoje
rustig eten!verslik tich nie
rustig maar....verslik tich mèr nie!
ruzie hebben met iedereenkweddële hëbbe mèt den heile werd
ruzie krijgenprul krijge
sacrament der stervenden toedienenbediene
samenspannenaon ee zeel trèkke
samenspannenènt zelfde bèd sloeëpe
schakel maar een versnelling hogerstaek nog mèr n goej kertoesj
schattig meisjewat e poeppemieke
scheelzoe sjael as nen otter
scheer je weg !loop noeë de vaentsjës
scheet laten vliegenprotse
scheiden doet lijdenaste get kwijt bès, wieëste pas woste nimei hëbs
scherp luisterenzen aure spitse
schielijk overledenheisteg gestürve
schokkend lachenlaachte tostë (tot das te) sjoks
schoolverzuim plegenhaogesjoeëlke loope
schoon schip makendër mètte groeëve bossel dërgon
schrapen op de eindjes aaneen te krijgenkretsë vër het einde van de moend te haole
schreeuw er maar op los!sjreif mèr tottet ne frang ès
schreeuw zo niet!zit zau nie te bülke
schreeuwen als een varken in doodsnoodkaeke waaj ë vêrke da ze slachte
schrijvenèn zën pen kraupe
schrik hebbenheivereg zin
schrik hebbenze kniepe
schrik hebbenmètte poepërs zitte
schrik hebbensjauw zin
schrik hebbenlaut èn zën sjoen hëbbe
schrik hebbenfloep hëbbe
schrik krijgende floeppers krijge
schrik krijgenzweetviet krijge
schrokkenzene gielis volgoje
schudden van het lachensjokke vannet laachte
schudden van het lachensjokkë van het laachte
schulden aan iemand hebbenbij iemëd ènt krijt stoeën
seffens breekt de hel losze gezich steet op onwaere
seffens ga ik vechtenmën knieëkels ieëke
seffens geef ik je een goede slag in je gezichtich gaef tich seffës ne ferme toek op ze gezich
seffens is het te laat en krijg je op je donderseffës wiëste wie laot ët ès
seffens krijg je een goed rammelingseffës hoo ich tich ës deftëg op zërn pens
seffens krijg je een goede pandoeringich gojn dich daodelëk ës iëver mene knie légge
seffens krijg je een goede rammelingseffës èssët kontëkërmës
seffens krijg je kletsenseffës maok ich ze kontsje ës werm
seffens krijg je meppenich zal dich seffes es goed ieëver ze köpke vrijve
seffens pak ik je in je kraagseffës sjaar ich ich mèt zëene koljee
sexueel opgewondendae ès zwaur van zak
sigarettendamp inhalerenopte loengë roke
sigarettenrook inhalerenopte loenge rooke
sip kijkeneen lip trèkke
slaag krijgen (geven)op zënën appel krijge (gaeve)
slaag krijgen (met de zweep)van de zwijp krijge
slaap lekker !werm tërtèsse !
slag op slagalle hondsgezeek
slagen krijgen (met de zweep) kërwatsje krijge
slank en langlank opgesjoeëte
slap voetballerkespiëlerke van men K.
slapen gaannoë Betlehem gon
slapen gaannoeë laokë (kërmës) goën
slapen gaanèn zene polder kraupe
slecht (goed) aangeschreven staan bij iemandbij iemëd ènt zwat (wit) stoeën
slecht humeur krijgenkroem zin krijge
slecht te been zijnmèt de kaar geetet nog, mèr de raer dooge nimei
slecht weergee waer vür nen hond dër te jaoge
slechte mensen kunnen ook wat goede eigenschappen hebbentërdievël ès nog zoe zwat nie assë him aofsjildërë
slechte schoenen kunnen de koude niet tegenhouden, zelfs niet door ze goed dicht te bindenassët vries èn zën sjoen, hëbste geen stattële vandoen
slechts Frans pratenFrans mèt hoër op kalle
slim zijnvossekloete geaete hèbbe
smachten naar het einde-naar dranksnakke noët einde--drinke
smeerlapleed sjendaol
smerige koppigaardgloejëntige steenieëzel !
snelaste bliksem
snel (fietsen)(raaje) tot het vërrèk
snel afhandelenkotte mettë maoke
snel etengauw get èn zëne gielës howe
snel groeienwasse waaj de sjampëljoengs
snel handelenwaajen hin opne piering vliege
snel optrekken (met wagen) traut vlamme
snel vorderenvan petrol gaeve
snel wegfietsentraut paere
snel wisselen van onderwerpn aander plaot oplègge
snij je niet in je eigen vingerssnaaj dich mèr nie én zen eege vingers
snijdende wind uit het noordenkempësë baajs
soddermieter op!trappet em aof!
somber gestemd zijnèrm zin hëbbe
somber gestemd zijn, geen goesting hebben aan ietserm zin hëbbe
sommige dingen vertel je beter niet in het openbaarde moes nie alles aoën de graute klok hange
sommigen hebben veel make-up nodigslaech hoot hèt vieël verf naudig
sommigen krijgen een dikke nek als je ze teveel looftaste on intege minse een ploem gifs, dinke ze dat ze al vliëgel hêbbe
sommigen spelen met het leven en hebben ook nog gelukdievëlkèndër hëbbë gëmeinlëk ook dievëlsgëlèk
soms is het maar schijntès nie ammel good wo blink
soms valt er een oplossing uit de luchtde wieës nauts waaj een koe nen haos vink
soms wat nukkig doennau en dan zen loetse hübbe
spaarzaam omgaan met broodbelegvleeske reike, breidsje beite
spaarzaam zijne knepke èn twei bijte
spel waarin getracht wordt een geldstuk of ander voorwerp zo kort mogelijk bij een lijn te werpen en ventueel tegelijkertijd een luciferdoosje met een munt erop om te kegelenkremke sjieëte
spijbelenhaogesjoeëlke haage
spijt hebben van een misslagzën eege on de kop konne sloeën
spot met jezelflaach zen eege aut
spreek niet zo luidtoet zau nie én mën aure
spreek wat zachtertoet zau nie èn mën aure
spreken is zilver, zwijgen is goudet moete goej spraekers zin daaj zwijgers konne verbaetere
spreken is zilver, zwijgen is goudVërtèl nie al waste wiës, mèr wiët waol goed woste vërtëls
sproeten hebbenaater de strontkaar gelopen hëbbe
spuit je oren uithaol den drêk aut zen aure
spuit nummer 11 geeft ook waterhae zaag ook get!
spuit nummer 11 geeft ook water!kiek, hae zèk ook ins get!
sta eens op en doe wat!hef tich ës en bewaeg ës get!
sta eens op!lich zen K. ès
sta eindelijk eens op uit bed!kom ès aut zene zeek!
sta op en doe eens wathef tich ës, hef zën k....
staan te kijkenkoekeloere
staan te liegenliege daste zwat zies
standvastigheid is goed, maar als je vop ruit wil, moet je enig risico nemenaste mè zën 2 vieët opte grond blifs, zulste gene stap waajer koeëme
starende ooge autte kop kieke
starten, beginnenonnë gank sjiete
steeds van onderwerp wisselenvan den os opten ieëzël springe
steek dat maar goed in je hoofdnau mauste ës goed snuive
steek dat maar goed in je hoofddas tich ook mér geroje
steek de armen maar uit de mouwende zits haaj nie vër vliege te vange
steek die gekreukte brief maar ergens wegdae verfroemelde brief gon ich rap voertfoeffele
steek er je neus niet tussenmoei dich nie!
steek je hemd in je broek !staek zën slip ës èn !
steenhard afgaanne koeëpërdroeëd autsjijte
steenhard kakkenne koeëpërdroeëd sjijte
steenoud hoef ik niet te worden!ich hoef geen honned te wiëne, niëge-en-niëgetëg ès genoeg
stekeblindzoe sjael as nen otter
stel het goedhaattech goed
sterk !amaj mën aure (vieët) !
sterk groeien (gegroeid zijn)ne goeje sjoeët krijge (gekrieëgen hëbbe)
sterk overdrijvenvanne sjiet nen donderslaog maoke
sterk overdrijvenmèt spek sjieëte
sterk van plan zijnén zën krolle hëbbe
stervenon zen in koëme
stervende pijp aoën Matte gaeve
sterven als een hondkrepiëre
sterven is het ergste dat er isdaud gon ès heil dieër, het kos tich ze laeve!
stevig vastpakkentiëge zene zjilae trèkke
stiekem achteruit glurenieëvër één sjoor voert kieke
stijf van de schrikstijf van polka
stil jijkoes tich
stilaan stervenautgoën waaj ë kaeske
stilletjes aanop zen zokke
stilletjes aanzietsjes aon en nie te snel
stilletjes aan stoppen met ietsautdrëppë
stilstaan is achteruit gaane pieëd laajt mei van het stoeën dan van het gon
stinkend rijkzoe rijk as de zei diep ès
stoer doende matsjoo authange
stokstijf staanvër poël stoeën
stom kalf dat je bent!de bès mich ne moette!
stomdronkenzoe zaot asse kenon
stommiteiten begaanden aajl authange
stommiteiten begaanstoem toeren authaole
stop eens !wënei hülste op !
stop ermeesjee aut
stop met eten, je bent dik genoegtrèk zënë riem mèr get aoën
stop met neuspeuterenbringste mën sloeffe mèt aste boëve bès
stop met neuspeuterenès zë verstand aoënt zakke, dauw ët dan mér gauw trèg
stop met neuspeuteren!aste boëve bès, bringste dan men sletse mèt
stop met wenen!heir ich tich nog
stop nu maar met daarover te pratenloeët de kal nau mèr daud
stop toch eens met in je neus te peuterenbringste men sloeffe mèt aste boëve bès
stoppen met een handelszaak, het faillissement aanvragen, het hoofdstuk afsluitende bik taudoen
stoppen met voetballenze sjoeën on de naogel hange
storingen in zijn darmen (nieren / blaas) hebbenzë mès (wattër) nie konne maoke
storm in een glas waterviël lewaet vër niks
stortregenenaa vrolaaj raengere
straatarmzoe erm as Joep
straks doe je nog wat opseffes holste nog get opzen knieëk
straks is dat dit wijf weer daarstrak kump daaj dikke flots wir aongewaggeld
streep je mouwen maar wat op, we gaan werkentrèk zën sjoenstattële mér get aoën
streken uithalentoere autstaeke
strontzatzoe zaot as doezend man
strooi maar goed met je geld, je zult het nog wel eens zien...goej tër mér mèt, de hëbs gelijk
struikelen over ietszich stoebbele
studerenén (aater) zen bik zitte
super rijkzoe rijk as te zei diep ès
superblij zijnë koet èn de loch springe
supporters genoeg als het goed gaat met de ploeg, maar je ziet of hoort niemand meer als het minder goed gaataste zon sjaajnt kump iedereen baute, mér assët raengert zieste niemes mei
taai blijvenzën taan trop këpot bijte
taal noch teken gevenzoe daud asne piereng
talmen, achterblijven om maar niet te moeten werkenden aatërhaom trèkkë
tast toe ( neem nog wat eten)krijg aof !
te dichtbij lopen / rijdenop iemed zen vasse lope / raaje
te dom om helpen te donderenzoe loemp asset aaterste vanne vérke
te gemakkelijk geld uitgevenë koet èn zën hand hëbbe
te goedertrouwvan goejerlee
te hard stokenhet geld doêr de sjoo jaoge
te hard van stapel lopenzën eege vërbei lope
te laat!dat zin vaajge noë Poëse
te lui om iets te doente mottig vër en paut aut te staeke
te lui zijnte mottig zin
te veel pratenzen maul aofspiële
te zien krijgenèn de faar krijge
tegen de muur op liegen- liegen dat het niet meer mooi istiëge de wèen of klippe op liege
tegen de vlakte gaanop zen petatte valle
tegen het hoofd slaanaoën de kop vaege
tegen u!ja, tiëge wae bèn ich aanes ont kalle
tegensputterentieëgegaas gaeve
tegensputterentiëgegaas gaeve
tegenstribbelenop zën aaterste paute gon stoeën
tegenstrijdige standpunten innemenwerm en kaad bloeëzë
tegenwoordig moet je heel goed uit je doppen kijken !allewaajl moestë wol ogë mèt stêt hëbbë
tegenwoordig zijnvan de përtaaj zin
tekeer gaan (in woord of daad) van zënen tak maoke
telrijmpje bij kandidaat aanduideningele-dringele-kattefingele...apen dapen duis-kwiekstetsjes trien oef of traon
tenminste een donderpreek kunnen verwachtenwieëtë wie laot 't ès
ter duivel is er mee gemoeidde makreil zit trop
terechtwijzenopzen plak zétte
tergend traagopse doezenste gemaok
tergend traagop zen honneddoezendste gemaok
terloopslengs zen naos voert
terloops een pintje meepikkenèn de vlëg e pintsje mètsjaere
terug krabbelenzêne stat èntrèkke
terugkrabbelenzene stat éntrékke
terugtrekkenvër et zinge de kërk aut
tetterenvan zënen tetter maoke
teveel hooi op zijn vork nemenzich begoje
teveel onaangekondigd bezoekdas haaj zjus de zieten ènval
teveel tegelijk willen doentevieël graen op zën mieële pakke
teveel van iets gegetenürges èn tiëge geaete
tevergeefs, voor niksvër de kat hër fiaul
thuis blijvenop zënen traun blijve zitte
thuis blijven van vakantieop vekantse on de koot kërnisj, dat lik onder depannenoë Roendhauze
thuis heb ik niets te zeggen, mijn vrouw deelt de wetten uitich hëb taus niks te koekë, mën vroo drig te broek
thuis moeten blijvenop te dieër moette passe
thuisblijven van vakantiekoot kornisj-Roenthauzen-kosta Demeris
tijd winnentrenieëre
tijd winneniemëd aoën de drae hagë
toch maar zwakjes overkomende slappeling authange
toegeven aan zijn nieuwsgierigheidzen nauwsjiereghèts bestoje
toen het serieus werd, is de ellende begonnenwaaj pisse 'plasse' wont, èst gezeek gegonne
toen hoefde het niet meerich hoch temèt geaete en gedroenke
toen ik die massa bedorven sla weggooide, kreeg ik toch een krop in de keelich worter het hat van èn
toen ik me de derde keer terugtrok, mocht ik niet meer binnen en ben ik op zoek gegaan naar een andereden derde keir dat ich vër ët zinge de kërk autgoeng, moch ich nimei bènne en dan bèn ich noë ën aander kërk op zik gegon
toen ik zag dat al mijn sla rot was, moest ik wel even slikkenwaaj ich zoeg dat mënen heile slaot rot wos, kriëgich nekrop én men kael
Toen mijn vrouw ging lopen, ben ik gestopt met joggenMen tweide vroo hèt men iëste nog éngehold waaj ver sjeede
toen onze pa onze mama heeft gepakt, was ik de kluswaaj pa bij os ma wor èngëbroeëke, heb ich nieëgë moen èn de bak gezaetë
toen pissen vernederlandst werd tot plassen, is de miserie begonnenwaaj pisse ènins plassen wont, èssët gezeek begonne
toet zau nie èn mên aurespreek toch niet zo luid
toppie!van de boëveste plank
toppunt van snelheidne redbull drinke vërdatste nooë ze werk gees smërgës en onderwaege opte ottostrade pas zien daste zënen oto vergaete hëbs èn zën gera
toppunt van snelheid : je tweede echtgenote die de eerste nog bijbeent na de scheidingët toppunt van vëtês : zoe rap sjeeë van zën tweide vroo, dat ze zën ieëste nog kan ènhaole
tot 's morgensvroegtot e koet èn de naach
tot diep in de nacht zat hij op caféhae bliëf tooghange tot e koet énde naach
tot iëver zen aureméér dan je lief is
tot kijk!vae zien os nog wol!
tot later eens...tot énde proemetijd
tot later misschientot èn de proemën tijd
tot midden in de nacht op staptot koetnaach op zwier
tot mijn eigen schade en schaamtetot mën eege sjoj en sjaemte
tot nooit meer!saluu èn de wènd van aater
tot ziens en veel geluk !salu, en de wènd van aatër !
totaal geen succes geboekt hebbenvannen kaa (kaol) kërmes tauskoeëme
trap het afsjaar dich èns mètéén
trap het afgank toch voert, joeng
trap het hem af !gank aoën !
trap het hem af !loop noeë de poemp
trap het hem af!gank aon!
trek het je niet aanmoej dich mèt zën eege
trek je maar niets van ons aan!!!zjeniër dich ziëker nie vër os!!!
trek je planbekiek ët tich mèr
trek maar eens een lachend gezicht!ieder hèttet raech vër ongelèkkeg te zin!
treuzel zo niet !zau konste lang aoën de gang blijve
triestig zijnzënen kop èn zëne sjaut lègge
trillen van de koureiërë van de kaa
trouw maar gauw want hij heeft veel eigendomhaat tich bij want dae hèt viël grond on zen haan hange
trouw niet voor je 40 bentkleen ieëzels zin slim, mèr graute ieëzels trauwe
trouw nooit voor je 40 bent!de kons nog zën heil laeve dreeme van de vroo van zën dreeme
trouwe bezoekerne vaste klant
trouwen is houwen!ne getrouwde man moet de mond tau en de portemenei oëpe haage
trouwen is zijn rechten halveren en zijn plichten verdubbelenmoetekes ston èn de stal, mèr kaaver loope iëveral
trouwen met een vrouw die al moeder isde koe méttet kaaf kope
tussen 2 zware buien in komt de zon piepende zon kump al loeërë tèssë twei zwaur sjoeërë èn
tussendoortësse de sop en de iërappel (noen)
tussendoor even vlugtèsse de sop en d' iërappel
Twaalf stielen, dertien ongelukkenal viël watterkes dërzwoeme hübbe, behaave wijwatter
Twee vrouwen hebben noemt men bigamie, de zus van monotonietwei és één teviël, mér één ook
twijfelaars zijn niet rap met iets tevredeniemëd wo geen zittende k... hèt, vènd nie rap ne goeje stoel
typisch iets van hemdae hètter een hendsje van voert
Uit Brussel komt nooit wat goedstinnigste goed wo van Brusselt kump, èsten traajn
uit de hoek komenaut zë kot koeëmë
uit de hoogte doenne graute mond opzètte
uit de oude tijdvan de joeëre stillekes
uit het klooster tredenzen kleer iever dez haog goje
uit huis gebannen zijnnimei bènne mauge
uit luiheidvan laajërlee
uit mijn zicht!krijgte krampe énzen Kl...
uit pure woedevan pierë sjangëring
uit zijn mouw schuddente viërsjijn tovere
uit zijn nek staan kletsenzéver èn pêkskes verkope
uit zijn ogen kijken, oplettenaut zën koetër kieke
uitbazuinenon de graute klok hange
uitdagenvürke stoëke!
uitdoven, stilaan doodgaanautgoën waaj ë kaeske
uiteindelijk toegevenzene kop niërlègge
uiterlijke schijn door dure kleding is meestal ten koste van goed etenne wermën erm, ne platte derm
uitgeblustzoe slap assen sjèttelvod
uitgeblust neerliggenmèt zen pei van zich aof ligge
uitgekookt zijhaozëkloete geaete hëbbe
uitgeput, totaal op zijnmërf zin
uitgeput, uitgeblust, afgemolkenzoe slap as een sjèttëlvod
uitlopen op een sisserdaudloope
uitspraken kunnen meer pijn doen dan wapenseen toeng (pen) ès sjerper dan e mes
uitstellenopte lang baon sjaajve
uitzinnig zijn van woedeaut ze vel springe van kolaer
uwe hele oremus vertellenzen heile autbêmmel te grabbel goje
val doodich wol daste de kremp (krampe) én zen K. kriës
val dood !ich wol daste krevieërsde
val dood!ich wol daste de kremp èn zen Kl. krieëgs
val dood!ich wol daste de krampe én zen K.kriëgs
vallenop zen kloete daolgon
vallenop zën pëtatte nieërgoën
vals muziek spelen of zingenterdoër valle
van (politiek) kamp wisselenzene pit draeë
van alles aan de hand hebbenget aon zëne fits hëbbe
van alles en nog watvan niëdsje tot driëdsje
van alles uit zijn botten slaandikke kloeteraaj vertëlle
van anderen hun geld profiterenopte aander hun maol laeve
van aut de hoechteneerkijkend op iemand
van beide zijdenvan wieës (beids) kante
van buiten kennenaut te kop kinne
van buiten weten (kennen)aut de blaute kop wieëtë (kinnë)
van dat kleine loon zal je geen weelde kunnen hebbenvan dat këzemke zulste nie vieël wènd konne maoke
van de bank krijg je alleen een lening als je ze feitelijk niet nodig hebtaste zon sjaajnt kump iedereen baute mèr attet raengert zieste niemes mei
van de hak op de takvan de bok opten ieëzel
van de hoge toren blazennen hauge kraog opzette
van de nood een deugd makendaaj kan würke waaj e piëd, zaagte boer, en hae spande ze wijf vür de kaar
van de nood een deugd makenden ene zene daud èsten aandre ze braud
van de wijsvan de hand gods geslaoge
van de wijs gerakenaut zën gewoon bedoening gëraoke
van deur tot deur leurende dieëre aofgoën (aoflopë)
van die geraak je niet meer af !dae hëbste opgeloje !
van die geraak je nooit meer afdas zjus e sjauthindsje
van die heb ik buik en ogen volas ich daaj zien, hëb ich gëaetë en gedroenkë
van een koude kermis thuiskomenvies opte kaffei koeëme
van een mug een olifant makenvannen sjiet nen donderslaog maoke
van gedacht veranderenzënë stat èntrèkkë
van geluk mogen sprekene kaeske mauge branne
van geluk mogen sprekenzën twei hendsjës mauge poene
van gezeur komt ruzievan groemëlës kump hoemëlës
van heinde en vervan wijd en zijd
van her naar dervan Pontsjës noeë Pilaatës
van her naar dervant keske noë de moer
van her naar der jagenvan pontsjes noë pilates jaoge
van hot naar hervant kêskë noeë de moer
van hot naar hervan den os op ten ieëzel
van hot naar hervant keske noë de moer
van hot naar her geschoptvant kaske noë de moer stampe
van huis zijntraut zin
van iemand afhankelijk zijnaut iemed zen hand aete
van iemand kwaadsprekeniemes terdoër trèkke
van iemand profiterenop nen aandërë zën maol laeve
van iemands zweet te profiterenop iemëd zën kaar springe
van iemans kwaadsprekeniemëd bekalle
van je familie moet je het hebbeneege laajs beiten et helste
van jetje gevenpetrol gaeve
van jongsaf aanvan kleens aof
van kleine kinderen kan je niet zoveel verwachten (als van grote mensen)kleen kindsjes kakke kleen kieëtëlkës
van krommenaas gebeurenzjus doen of zën naoës blid
van krommenaas gebeurende onniëzëlér authange
van kwaad naar ergervant bèd oppet strauw
van kwaad naar ergervant béd opt strauw
van links naar rechts (paardencommando's)van hot noë haar
van links naar rechts, naar overalvan hoejt noeë haar
van mij zullen ze niet veel ervenvan maajn sente zulle ze geen dikke kieëtele sjijte
van nergensvan geen kante
van niets doen zal je niet rijk wordenmèt de haan èn de sjaut, kraajgste gee braud
van niets op de hoogte zijnvan toete noch bloeëze wiëte
van nietsdoen kan je niet levenvan den hiemëlsën doo alleen konste nie laeve
van spijt en woede vergaanzën hat (kas) opfraete van spijt en sjangëring
van teveel te denken krijg je hoofdpijnstaek tich nie tevieël èn zën heed, dat brink aléén mèr leed
van ver te vertrouwen persoondaaj zoste ongebiech de kemiene gaeve
van vreemden moet je niet veel goeds verwachtenhet enig goed wo aut Brusselt kump ès den traajn
van zich af bijtenaut zene kroeëm koeëme
van zich af bijtenzen taan lotte zien
van zich afbijtenzen gal autspaaje
van zijn melk zijnzene kluts kwijt zin
van zijn neus makenvan zënen tak maoke
van zijn sasheil onder de viet
van zoethout maakte ik sap en dat deed ik in een colaflesje om mee te schuddenvan klishoot mokde ich klissap en dat doech ich èn e kolafleske vër konne mètte zjoeggele
van zware labeur krijg je een kromme rugde kraaj (g) s ne kroef vannet wërke
vanalles zien dat er niet isspauke zien
vandaag doe je eens niets goed voor hemzën moets steet al den heilen daog sjeef
vandaag ga ik weer niets doen!vendaog gon ich waajerdoen on dat wat ich gistere nie hëb aofgekriëge :riëjae de knots!
vangenzaad op zene stat lègge
vanzelfasse fleetsje vannen sent
vanzelf!waaj e fleetsje vannen sent
vast en zeker!de maus gerès zin!
vastgebonden aan een paal met koordop den teiër
vë doern waaj èn Mëstrich, vê loëten ët mér vallelaat het maar regenen
veel afwezig zijnauthauzig zin
veel afzienzëne pjee aofzien
veel babbelenzën maul aofspieëlle
veel babbelenzën maul aofspieële
veel bezwarenvieël vaajvën en zèssën
veel biddenzjeezëkë van ze kreis baeë
veel boter in de pan hebben, maar er niets van bakkenaste én goeje leemgrond te diep gees zaeë, kumpter niks van aut
veel drinkenzaupe waaj nen aae tempelier
veel drinken maakt het hoofd ijlnoë vieël gepimpël wieëd de kop get simpel
veel durvenne plis èn zën botte pisse en vroeëgë of ët werm ès
veel durven zeggenne graute mond opzètte
veel etenaete waaj ne sjierdosser
veel etenne grauten troeëg autfraete
veel eten, grote honger hebbeniemëd de aure van de kop fraetë
veel geduld hebbennen ëllëntrikkeboom krievëlë tot tër begint te laachte
veel geld uitgevenët lank loëten hange
veel geld verliezengoed zen broek sjieëre
veel geluk hebbendoeër ne gëlèkkëgën ingel gediend zin
veel geluk!de wènt van aater!
veel geluk!gelèk ès troef
veel gescheer en weinig woln graute broek vër e klee pietsje
veel gescheer maar weinig wolne graute lantieën mèr mèt e klee lichske
veel gescheer maar weinig wolautlégge, ja!
veel gescheer maar weinig wolweinig wol mér waol vieël lëwaet, zaag te boer, en hae sjoeër zë vêrke
veel gescheer maar weinig wolvieël gekaokël mèr winëg eeër
veel gescheer, maar weinig wol als het over seks gaatgraute mond, kleen pietsje
veel gissennatte vinger werk
veel kabaal maar weinig resultaatvieël gesjaer mér weinig wol
veel kabaal makent kot aofbraeke
veel kijkers, maar geen kopersviël lopers gif nog geen kopers
veel kinderen krijgenjoengële waaj de knaaj
veel liefjes hebbenéén on iedre vinger hûbbe
veel mensen zouden het fijn vinden als ze ook eens met hun mond vol tanden zouden staanaste geen taan hëbs, hoeste ze ook nie te poetse
veel misbaar maken om peanutsvieël tamtam maokë vër ne niks
veel noten op zijn zang hebbenviêl kèskënaote maoke
veel noten op zijn zang hebbenviël prëtense hëbbe
veel op stap gaanvieël bonzjoere
veel opmerkingen hebbenviël keskenaote maoke
veel opmerkingen hebbenviël nauten op zene zank hübbe
veel opstand makenteater maoke
veel pijn hebbenkrimpe van de paajn
veel pijn hebbenzinge van de paajn
Veel plezier hebben we beleefd in de tent met HeikermisOn de Hee stond mèt kûrmes een graute tent bau vër viël plezier mokde
veel pratenzëne bebber aofspiële
veel praten, een grote mond opzettenviël teatëre
veel rustiger geworden zijnvieël van zën wil hoeëre geloeëten hëbbe
veel spraak hebbenvan zenen tetter maoke
veel succes ermee !de mau(g)s ët van mich hëbbe !
veel succes!doetet tegoej en nie verkeird
veel succes!tegoej en nie verkeird, hé!
veel succes!vieël sjaos en de wènd van aater!
veel te grooteen kar te graut
veel te grootn kaar te graut
veel teveel eteniemes de aure vande kop fraete
veel uiterlijk vertoonvan boëve blinke, van onder stinke
veel vergetenë koet èn ze geheuge hëbbe
veel verstand (schoonheid) is u niet gegeven !dich hëbs zëne kop ook nie mèt
veel vertooneen heil bedoening
veel volk over de vloer hebbent'ès haaj zjus de zieten ènval
veel voorspoedèn de wènd van aater
veel vragen en eisen hebbenvieël nauten op zëne zank hëbbe
veel wind makenvieël kêskënaote hëbbe
veeleisend zijnvieêl komplëmente hëbbe
veeleisend zijn, veel aanmerkingen makenvieël nauten op zënë zank hëbbe
veeleisend zijn, veel aanmerkingen makenviël naute op zëne zank hëbbe
verander alles, maar laat de waarheidpolletiekers mauge vër mich den heile werd veraandre, mèr ziëker nie de woerd
verander maar van onderwerpzèt ës ën aandër plaot op
verdommegods gloejetige
verdorienonde tonnaer
verdorie, wat ben je vandaag fijn uitgedostdezju, vëndaog stees ter sjaun op
verdorie, dat is er een met dikke borstendezju toch, daaj hèt goej marsjëndies
verdorie!gods genojetige! (nog on tau...)
verdriet hebbende krop èn de kael hübbe
verduiveld hard stinkenstinke waajnen hoep (stinkhoep)
verdwijnenzen matte oprolle
vergaan van de kouvergon van de kaa
vergeefs wachtenston te sjillere
vergeefse moeitevër den hond zen Kl...
vergeefse moeitedas geen avans
vergeet het maarda konste op zene bauk sjrijve
vergeet het maar !dat konste onder zën sjoen sjrijve
vergeet het maar ! Dat krijg je niet !hang dat mèr aoën zënë stat
vergeet het maar!maok ter al mèr gauw e kraajske iëver
vergeet het maar!sjrijftich dat mèr onder zen zoeële
vergeet het maar!sjrijfet tich mèr onder zen zoeële
vergeet het maar!sjrijf tich dat mèr op zene bauk
vergeet het maar!da konste dich onder zën sjoeën (kloempe) sjrijve
vergeet het!gojet van dich aof
vergeet het!de kons mëne règ op!
vergeet je niet te liegenkiek ès raech èn men ooge!
vergeet maar wat ik zei (of deed)ich goën dat effe autgoemme
vergeten is bekopenwatte kop vergit, moete de been besniete
vergis je maar niet in haarde moes tich mèr nie èn daaj verkieke
vergissen is menselijk, maar sommigen zijn er erg aan toealleman kan zich al ës verdoëlë, mèr de loempste ieës
vergissen is menselijk, maar sommigen zijn er erg aan toemisse ès minsëlëk, mér minse zin ook dèk missëlëk
verjaren is fijn, maar ouder worden nietverjoërë ès nie erg, mér dat addër wiëne vèn ich erg
verkering hebbenkinnës hëbbe
verkregen zonder er iets te hebben moeten voor doenzaumèr èn zene sjaut gegojt gekriëge
verlies lijdenzen broek sjieëre
verlies makenzen broek sjiëre
verlies nooit de moed om terug te vechtenaste tot aon zëne nak èn de sjit zits, loeët dan zëne kop nie hange
verliezenon de pin zauke
verliezenon de pin lêkke
verliezenop zen daus krijge
Verliezenont kotste in trèkke
verliezenköpke onder gon
verloren moeitevoertgegoejd geld
vermanenon zen aure trèkke
vermoeid gerakenzën eege tieëge koeëme
vermoeid rakenop zënen ojem traeë
vermoorden ze hier iemand?moord en brand kaeke
vernielen, over hoop gooienlëlëk haus haage
verplicht me niet om te sprekenbraek mich nie de maul oëpe
verprutsennoë de kloete helpe
verregend persoonverzoeëpe kat
verrek me toch!ich wol daste de kremp èn ze K. krieëgs
verrek!ich wol daste de krampe én zen Kl. krië (g) s
vërrèkkë van den...(hoenger, dos, goesting...)haast omkomen van de...(honger, dorst...°
vers fruit en verse groenten geven de beste smaakiërappel raech autte grond, zinnen lekkernaaj èn de mond
verschillende meningen of standpunten aanhorenmeir as één klok heirë
versta je het nu nog niet!asset nau nog nie verstees moesset mér verzitte!
versta je mij niet goedde bès kot van begrip!
verstand komt niet met de jarenook nen aajl ès auts ë aajlskeikë gëwès
verstand komt nooit voor de jarenaste kénner sjiks, kraajgste kénner taus
verstrooid zijn is vorm van ontspanningmét mene kop zit ich altijd ërges aanesters, mér ja, zau koëm ich iëveral
vertel eens wat anderszèt ès ën aander plaot op -drae daaj plaot ès
vertel eens wat anderszing èssen aander lidsje
vertel nu ook eens wat anderszèt ës ën aander plaot op
vertel nu toch eindelijk eens iets anders dan die zelfde zaagkonste zën plaot nie ëns ümdrèèë
vertel toch geen onzinlich toch nie te zeeke
vertellen aan ieder die het wil horenautbemmele
vertrouw alleen op je zelf en het geloofhaat tich vas on het graojs of on ze geloof!
vertrouw me nu maardoë konste donder op zegge
vervelend mens tochzal het goën, ja
vervelend traagzoe lansem as een slek
vervloekte kwajongenverrèksten aop
verwacht je maar aan een pak regendoë geet wir get autvalle
verward of dronken zijnDër de baune zin
verweesd achterblijvenlëlëk op zën naos kieke
verwend kindbedörve stront
verwijt jezelf !bekiek zën eege !
verwonderd of ontzet toekijkende ogen aut zëne kop kieke
verzinnenaut zenen daum zauke
verzinnenaut zen daume zauke
verzinnenaut zën vingers zauke
verzorg je altijd goed als je ouder wordtaad wieënë ès een guns, mèr joenk blijve een graute kuns
verzorg je vrouwtje maar goed en doe goed je echtelijke plichtenswanjiër zenen haave trouwboek mè goed en maok zen hauswerk mè ielke daog
vet, dikzoe vèt as nen os
vies mannekevèttëgën tis
vies zijn op ietsop get spaajë
vilo mèt vaste pinjaofiets met achteruittrap-rem
vlak in het gezicht (zeggen) raech èn de bousj
vlijmscherpzoe sjerp as en sjaermes
vlotwaaj ziete breidsjës
vlug en handig reagerenop zënë këvief zin
vlug en handig zijnonder zich aut zin
vlug geprikkeld zijnrap getrèd / opgezat zin
vlug op je tenen getraptkot aongebonne
vlug opgejaagd zijnrap op zë piëdsjë zitte
vlup op zijn tenen getrapt zijngeprat zin
voel je maar niet zo snel gepakt !bezeek tich mér nie !
voet bij stek houdende paut stijf haage
voet bij stuk houdenop zen striepe stoën
voet bij stuk houdende paut stijf haage
voetje lichten (voetbal), neerleggenonder aut sjoefële
voetje lichten, neerleggenpeitsje lappe
voetje lichten, neerleggenpeitsje lichte
vogel die oud genoeg is om uit te vliegendae voeëgel ès al vlèg
voilà !das aandre kal (koek)
vol afgunst zijn en werken op revancheop iemëd de pik hëbbe
vol bewondering staan kijkenzën oge autkiekë
volg deze weg maarraech doeër en draeë bau ët vendoen ès
volg die maar goeddae moes te goed èn de faar haage
volgas gevenvan kërtoesj gaeve
volharden tot het lukt !attët nie geet, moettët mér bokke
volhoudentot het ne frang ès
volhouden tot je er moet van huilenvolhaage tot treirës tau
volle baktiëge de klippen op
volle gas gevenplaosjee gaeve
volledig leeg etenautlüppele
volledig uit 't hoofd instuderenram van baute leire
volledig uitgeteldstik noeë de K.
volwassenheid komt niet voor de jarenvrig rijp, vrig rot...en vrig wijs, vrig zot
voor alles en iedereen aandacht moeten hebbenoogen en aure tekot hëbbe
voor altijd gehuwdvêr eivêtêg getrauwd
Voor de eerste indruk die je achterlaat, krijg je nooit een tweede kans!ne poen èssen autdrèkking vannen èndrèk wo viël èndrèk moet autdrèkke
voor de gek houdenfoetse
voor de gek houdenne kloet aoftrèkke
voor de gek houdenop iemed zene kop sjijte
voor de muziekindustrie is de toon gezetdaaj hun lidsje ès autgezoenge
voor de tabaksverkopers gaat de pijp uitze smore n hennege segaar
voor deze acteur is het doek al vlug gevallenhae wos rap aut zen rol getomeld
voor een bagatelvër ne sjiet
voor een habbekratsvër ne sjiet
voor een niemendalletjevêr een sjiet
voor een paar euros ga ik niet werkenkrab mene raech ès
voor een vrouwmoet je alles over hebben : liefde om haar te krijgen en geld om haar te houden...of was het nu omgekeerdtès nie ammel geld da blink...
voor geen geld ter wereldal steeste op zene kop
voor geen geld ter wereldal geeste op zene kop ston
voor geld doet die alles !attër kos, zoo tër zën eege jing nog verkoppe
voor geld zou hij alles verlappen, als hij kon !attër kos, zoo tër zën eege jing nog verkope
voor het hoofd stotenblamieëre
voor ieder bagatelvër ielke prutsprets
voor jou is het wel makkelijk!de hëbs goed laachte!
voor mijn part kan je uit de dakgoot zuipenvër maain poët konste auttë konzjël zaupe
voor ne frang meugde me moizeke ès zien!lêk ze mich!
voor niets (nutteloos)vër den hond zën botte
voor niets (werken)vër bokskloete
voor niets gaat de zon opvêr niks spiële kat en hond
voor niets goed!twelf stiele en dattein ongelëkke
voor niets of niemand schrik hebbennog vër tërdievël nie sjau zin
voor spek en eierenvër de bok zën KL...
voor u was niets goed genoegdich bès groemelentaeres graut gewoeëne
voor wat hoort watde kraaigs waor noë ze geld
voor wat hoort wattee plezier èst aander wiëd
voor wat, hoort watët kos nog baetër, mér dan wor ët nog dierdër
voor weinig publiek optredenvür liëg stiel en banke ston kalle
voor wie draag je nu weer rauw-zwarte kledij-...doe dat vuil vanonder je nagelsvër wae drigste nau wir roo
voor zo weinig (geld) doe ik het nietsjoer mene rég ës!
voor zo weinig geld ga ik er niet werkendoë mauge ze mene règ ins vër krabbe
voor zo weinig geld werk ik nietvër daaj paor gods-sente maus te mëne rëg ês koeëme kretse
voor zo weinigvoor zoweinig geld mag je mijn rug niet eens krabbenvër zau ne kleene këzëm mauste mëne règ nog nie ës sjoere
vooraf en achteraf kan je het wel uitleggenop vërhand en aateraof és et gauw gezaag
voorbeelden werken aanstekelijkas een koe de stat opstik, beginne ze ammël te bieze
voorkomen is beter dan genezenbaeter gebloeëze as zëne mond verbrand
voorlopig heb ik nog geen werkvër et moment zit ich op ten dop
voorspoed kennen, de wind in het voordeel hebbende wènd mèt hëbbë
voortdurendum de vijf voet!
voortdurend (liegen)tieëge de klippe op (liege)
vooruit, gas gevenvoeëts maoke
vooruit, gas geveneffëkës èn zën haan spaaje !
vooruitziend zijnwaajer kieke as zën naos lank ès
voorzichtig afwachtenne slaog um den erm haage
voorzichtig en waakzaam blijvenopte tippe van zen teine loppe
vreemd gaanlengs et pëtsje pisse
vreemde argumenten gebruikenmétte hoëre terbij slepe
vreselijk doodgaanKrëpieërë
vreselijk overgevenzen hat autze lijf braoke (kotse)
vreten, zuipen en schijten als de beestenhae frit waaj ë vérkë, zup waaj nen tempelier, sjit waaj ën koe en groos waaj ne mins
vrienden kan je niet kopen, ze zijn onbetaalbaarkammeraote zin vër mette waandele, nie vër mette haandele
vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er welgoej vriende ston altijd aater dich, doemèt zieste ze nie dèk
vrij (-elijk) los en lieber
vrij gemakkelijkop zën kloempe
vrije toegangbènne zonder belle
vrijen is de waarheid geweld aandoenvraajë ès vieël fiezële en fiemëlë, mèr nog viël mei....hel op liege
vrijen is plezanter onder het werk, dan werken onder zijn vrije tijdtès plezanter te vraaje onder zene werktijd, dan te würke onder zene vraaje tijd
vrijen ondanks de maandstondendûr et raud lich autvaore
vrijpostig zijnzën starnte sjoeën aonhëbbe
vrijwilligerswerk is onbetaaldde verdienster e goed plekske èn de hiemel mèt
vroeg naar bed gaanmètte hinne goën sloëpe
vroegerén den tijd datte beiste koste kalle
vrouw die de laatste nieuwsjes rondstrooit in het dorphet lèste nauwts het belangske
vrouw die grote schreden zet en dus kilometers aankankillëmeiter lis
Vrouw toch, hou nu op met dat reclamerenVroo, aste blifs mekkëre, ruil ich tich èn vër ën geet!!!
vrouw, wat kan je toch zagen, zei de boer, en hij bezorgde haar nog een pakje plankenwat konste toch zaoge, zaag te boer, en hae braach zën vroo nog ë pak planke
vrouwen en koeien moeten altijd bezig zijnvrolaajhaan en koetaan mauge nauts stilstoeën
vrouwen en weer kan je nooit vertrouwenvrolaaj zin waaj ët waer : nie te betrouwe !
vrouwen en weer zijn wispelturigvrolaaj gedaachte en wènternaachte zin veraandërlëk
vrouwen houden van diamanten en van zichzelfvrolaaj zin waaj diamante : dier en gesliëpe
vrouwen kauwen voortdurend zonder iets in hun mond te hebbenat ze stilvilt ès ze zik
vrouwen letten op detailles, mannen op de taillestés mèr waajste dat bezies
vrouwen zijn als regen, ze zijn allebei geen zegenfaajne raenger en faajn minse (vrolaaj) bezeeke dich nog het meeste
vrouwen zijn altijd met hun uiterlijk bezigvrolaaj hëbbe niks aanëstër aoën hunne kop as hun lijf
vrouwen zijn er om van te houden, niet om te begrijpenwaer en vrolaaj konste nie veraandre
vuil en vettigmét geen tang aon te raoke (riere)
vuil mannekemottige zak
vuile nagels hebbenén de roo zin
vuile ouders hebben de mooiste kinderenvaul vèrke zikke het sjunste stroj
vuile ventzwatte beis
vul nog eens wat bijgoj nog ès get bij
waar armoede de kop opsteekt, komt vaak ruzieas ermoej on de dieër kump kloppe, sprink de liefde al on alle vinsters aut
waar blijft die al dat geld halendae hèt zieëker n mülkkoe
waar dacht je wel aan toen je met haar in bed dookdich hëbs ze verstand get leig hange
waar een wil is, is een weg!doet ès e kleen effaorke!
waar ga je heenbau vilt de rees
waar ga je heenbau trèkste opaon
waar heb je zolang gezeten?bau hübste de heil daog toch mèr autgehange
waar heb jij die verkoudheid wel opgedaanbau hëbs tich daaj vërkaddighèts wol opgesjaard
waar is hij nu tochBau éster nau (én ze vel atter nie gestreep és)
waar is nooit eens ruziebau vült naut ès e kaud woëd?
waar je werkt, mag je ook etenbau en hin dab, pik ze ook
waar kom je nu nog mee afdas nog autten oertijd
waar mankeert nietsielëk haajske hè ze kraajske
waar roddels de ronde doen, is de waarheid niet ver afbau rook ès, ès viër
waar ze is, blijft zedas zjus ën kloekhin
waar zit je toch maarbau hings tich toch mér aut
waardeloos zijngene stamp onder zen kloete wiëd zin
waarom doe je nietswo zitste doë te nikse
waarom ga je zo vroeg naar bed?ènt bèd sterve de meeste laaj
waarom heb je je bloesje zo ver openhangenwilste mesjin zen waor te koop aonbieje
waarom het moeilijk maken als gemakkelijk ook gaatvrolaaj haage van simpel zaoke, waaj ne man
waarom ik en niet een aanderich bèn altijd ët pieëd mèt te lange nak
waarom rij je zo kort langs die vrouwseffës raajdste daaj hërre soutjae nog aut
waarom staat je broek nog wagenwijd open?zen dieër steet nog oëpe, verwaachste nog bezik
waarom u zo schminken?nog ne kader en ze konne dich ophange
waarom zit je constant te krabben op je kopich geleef daste laajs höbs
waarom zo snelmoeste nog hoje gon
wacht je beurt af !ielëk op zënen tijd, ès niks te vieël
wacht maar tot de alcohol gaat werkende kaoter kump laoter
wacht nog maar wat tot ik je de baas kanwaach mèr tot ich get grutter wiën
wandelen gestuurd wordenaofgesjieëp wiëne
wanhopig op zoek gaan naar een liefde stroeëte aoflope
warmte zit van binnenkaa haan, werm liefde
warmte, matig eten, op tijd en stond naar het toilet, dat houd je uit het ziekenbedhaat zën haan en viet werm, staek nie te viël èn zën derm, , zèt zën poeët van aater wijd genoeg oeëpe, dan hoeste nie te dèk noë den dëktaut te lope
was je maar eens grondigsjroep tich mér ès tegoej
wat beeldt die zich wel inwa meint dae wol
wat ben ik daar meedoeë bèn ich vèt mèt!
wat ben ik domde zos zën eege aoën de kop howe
wat ben je daar aan 't prutsenwat stees te doeë te hampële
wat ben je nu weer bezigwô zits te nauw wir aut te spauke
wat ben je slordig, vergeetachtigas zën kont nie goed vas zoet, zoste ze nog verlieze
wat ben je toch een dommerik !aste mèt zauget noeë den oeërlog moes goën
wat ben je toch een schatjedich hoes gene soeker, ziëker, de bès al ziet genoeg
wat ben je toch een sukkelaarzau ne graute siggëlèr hëb ich nog nauts gezien
wat ben jij toch onhandig!zin zen haan ternoë traon gezat
wat dacht jede maus draaj kër roje
wat denkt die wel !dae hèttët haug èn zëne bol
wat die toch maar vertelt !dae slig mich get traut
wat doe je tegenwoordigwa deeste allewaajl vër de kos
wat doe je tegenwoordig zoalwaaj kumste allewaajl on de kos
wat doe je toch zo onhandigwo zitste toch mèr te haspele
wat doet hij toch maar?!de zossem e knêpke gaeve
wat een bedoeningwat ë gedoeg
wat een bedoeningwat een roeaach
wat een boezem, zeg!astich daaj zene kop ter tësse stik, bèssem kwijt
wat een dik gat!doë konste zen viloo én parkiëre
wat een dikke buik!ët bèste geteig hink onner ët aofdaok
wat een dikke nek is met dat, zeg !ët boeëveste kneepke van dae zën humme spant te fël
wat een domme trut!daaj stond ziëker vanaater èn de raaj waaj Kritës hiësëne autdeelde
wat een egoïstwat ën dikke pensbeis
wat een flauwe mop is dat !krievël mich ës, dan kan ich mesjins ooch laachtë
wat een getreuzel!wat e gekoet!
wat een gezever, getreuzelwat e gezeek
wat een kakjufferke!das get gesjieëte
wat een kakmadamwanne kaolesjijter
wat een klein mannetjedae ès mér een sjiet graut
wat een klein ventjedae ès twei keiren aofgevroeëre
wat een klein, klein kleutertje ben je toch maar !wat ë kleen këmienëpiskë bèste toch mér !
wat een knap meisje!as ich taus op mën kas zau e sjaun postuurke hoch ston, dan doeg ich ter ielke daog de stöp vanaof
wat een lawaaide sjoeël ès ziëker aut
wat een lelijke rosse !sjaun raud ès nie lëlëk
wat een omslachtig gedoewo ne poespas
wat een ongelukkig toeval!t ès of tërdievel tër mèt spieëlt!
wat een overlegwat een rëzënaosë
wat een rommel!haaj vènd zelfs n kat hër joeng nimei trèg
wat een taaie lap (vlees) das zjus kautsjoe
wat een uitleg voor een simpele zaakwo nen oremus vër zau n habbekrats
wat een vieze, vuile vrouwdaaj ès mèt geen tang vas te pakkë
wat ga je er aan doen, als het wil regenen, regent het maaras het raengert, doen vae waaj èn mestriech, vae loeêten het mér valle
wat gebeurt er hier toch maar allemaaldas haaj nogal een bedoening
wat gebeurt hier allemaalwas haaj goëns
wat gekne slaog van de miële gehad
wat geld bij elkaar bédelenbiëvet gon baedele
wat heb ik nu aan mijn fiets hangenwot hübbech nau on mene tram
wat heb ik nu toch maar aan de handWot hëb ich nau toch mër ammel on mene tram (Fiets)
wat heb ik toch maar allemaal aan de handtès mich ammel get, zaag Bet en ze hoch twei jing aon één t...t
wat heb je aan de handwa höbste viël
wat heb je aangevangen, ik zie dat je een verband om je...hebthëbste paajn on het lepke
wat heb je nu weer aangevangenbau deed het paajn,
wat heb je toch maar aan de handwo hëbs tich toch mér op zën praaj
wat heb jij toch geluk!de hëbs sjaos daste gelèk hëbs
wat hebben vrouwen gemeen met diamantenvrolaaj zin waaj diamante : dieër en gesliëpe
wat houd je tegenwat lèt tich
wat houdt je tegenwo lèt tich
wat in je hoofd zit, gaat niet weg voordat het uitgevoerd isassët èn zëne kop zit, zittët nie èn zën k....
wat is er eigenlijk aan de handwot hübste toch mër op zen knieëk
wat is er erger dan een vrouw?Twei és erger dan één, dan hübste get on zen been
wat is het alternatiefzooste nie
wat is het hier toch donker !doet ëns get lich aoën, ich zien nie wat ich zèg !
wat is het hier warm!t ès haaj zjus ne briebak
wat is je naamwaaj sjraajfste dich
wat is je probleem feitelijksjilt tër get
wat je me nu vertelt, betekent ook niet veeldoeë gon der twelf van èn e dozijn en dattein èn e bèssëlke
wat je me nu vertelt!lêk toch nau men dum
wat je niet graag doet, is vlug gedaankotte lidsjes zin rap autgezoenge
wat je ook doet, niets is goed genoegtès niks mèt zene blink
wat je zegt, ben je zelf !goj mér nie mèt zën naomkaotsjës
wat je zelf doet is altijd beterde bès van niemes baeter gediend as van zën eege
wat je zo al elke dag tegenkomt!ne laevende mins ziet get aof
wat kan een mens toch afzienne laevëtigë mins toch !
wat kan er in een grote mond : grote praat en grote pintengraute kal vertëlle en graute heep sjijte, das al wot traut kümp opnen daog
wat kan het leven simpel zijn!heil get zaoke zin zoe gemaekëlëk te verston, dat zelfs ën vroo ze begrip
wat lozenzene zak liëgsjëdde
wat maken we tegenwoordig toch maar meetès toch ammel get, allewaajl!
wat mankeert jou eigenlijkwot hübste toch mèr op zen praaj
wat mij betreftvër maajn paot
wat morgen aanbiedt, zien we dan wel weermürge ès nog ne daog bau-op niemes gewürk hèt
wat nederiger zijne taunsje leiger zinge
wat nederiger zijne tauntsje leiger zinge
wat nu gezongen?nau ès goeje roeëd dier
wat oud en versleten is, moet naar het stort, zei de boer, en hij gooide zijn vrouwke in de vuilbakwo aad en versliëte ès, moet noë ët stort, zaag te boer, en hae goejde ze vrooke èn de vaulbak
wat scheelt je toch maar !wat hëbste toch mér op zën praaj
wat spookt hij toch maar uit!de zossem e knepke gaeve
wat sta je daar te starenhëbste een versjaajning
wat sta je me daar te begapen?heb ich get van dich aon?
wat staat me nog allemaal te wachtenwo steet mich nog ammel vër de dieër
wat steek je me allemaal uit!wa vingste mèr ammel aon !
wat toegeven omwille van de (huis-)vredede kërk ènt midden haage
wat zeg je me nuamaaj mën klak !
wat zeg je me nudas gene kal, dat zèkstë toch nie
wat zie ik daarwat ziet më loddërëg oog !
wat zit hier toch maar te schurenwat ë gesjroemp !
wat zou die weer in haar schild voerenwat zoo daaj wir èn hër krollen hëbbe
water bij de wijn doenhet lotte bekiele (bezinke)
we gaan feesten!zètte stiel mèr on de kant!
we hebben heel wat geluk gehadver zin nog heil goed voertgekoeëme
we hebben het varken geslachtiës zoette de derm ènt vèrke en nau zittet vèrke èn de derm
we hebben teveel dieren in huis!!!den hond geet nog ès op os sjoeëp vliege
we hoeven ons niet te haasten !doë ès niks wo jich !
we komen er wel, is het niet vandaag dan is het morgenkoëm ich tër haajë nie, dan èssët vër mërgë
we komen stilaan op ouderdomver zin allang autte kleen manne
we lieten opa maar wat klussenvae loetë bompa mèr aoën zënën toemël
we moeten onderling nog wat regelenich höb nog n eeke mettich te pëlle
we spitsten de vissen uit de beek op een vork die vastgemaakt was op een lange stokmèt ne stêk bau een versjet wor op vastgebonne, stoepde vër de vèsse èn de biëk
we waren juist over die persoon aan 't pratenaste van terdievel kals, zieste zëne stat
we worden wel een dagje ouder en...lelijkervrigger worre vër joenk en sjaun, nau nog alleen mèr sjaun
we zijn vroeg vertrokkenver zin al vrig opte been
we zuipen tot we niet meer kunnen gaanvae zaupe tot vêr kraupe
wedden dat gokken leidt tot verslavingon gokke konste verslaof wiëne, wèdde op honned euro
wedden op iets / iemandzën baunë te week leggen
weer lachenze sondes gezich opzétte
weersvoorspellingen komen niet altijd uitde minse maoke den almenak, mèr dae haaj boëve mokket waer
wees daar maar zeker van!aste dat mér wieës!
wees je eigen baasbaeter klene meester as graute knaech
wees jezelf, er lopen al zovele anderen rondlaef zen eege laeve, de hübster mèr één
wees jezelf, er zijn al anderen genoegich bèn ich en nie dich !
wees niet zo nieuwsgierig !mën maolë staeke vol mèt nauwsjierëge zoëd
wees nooit overmoedig !wae te hêl wilt lope, vult op zën maul
wees nooit TE goed!goed zin ès goed, mèr doëmèt moeste noch nie gek zin!
wees op je hoedesjauw dich !
wees tevreden met wat je hebt en jaag niet op dingen die je niet hebtas genoeg nog te weineg ès, ès niks nog goed genoeg
wees tevreden met wat je hebt en jaag niet op dingen die je niet hebtde kons nie alles hübbe opte werd
wees waakzaamhaat zen koeter goed oëpe
wees wat stiller onder de lessen, anderen willen ook slapende bès nie alleen opte werd
weg !loët mich toch mèt rès
weg (zijn) foetsjie (zin)
wegdoenvan de hand doen
wegens fouten uitgelachen wordenspitsrie lope
weigerachtig zijn voor ietsheiverëg ston tiëgeniëver get
weinig of geen winst makenhet zaat op zën ieërappel nie verdiene
wel mooie kleren, maar wat je niet ziet is triestigvanboëve blinke, vanonder stinke
wel overwogenper slot van raekeneng
welgekomen, wanneer vertrek je!bezik brink altijd blijdsjap aon, èssët nie bij het koeëme, dan toch wol bij het gon
welke streken haal je nu toch maar uit!watvër toere zin dat !
wereldkampioen van Munster en omstrekenkampioen van men kloete
werk maar rap door!de kons tich genoeg rèste aste daud bès
werk maar rustig doordoet mér zietsjës aoën
werk mijdenden aaterhaom trèkke
werken doet ze nietët frit ent sjit
werkt onder hetzelfde hoedjedas ene pot naot
weten hoe het precies moetzene kattekismes kinnen
weten wat je misdaan hebt en dat een geode straf gaat volgenwiëte wie laot ët ès
wie alles van te voren weet, kan sneller handelenas ich wis dat ich zo valle, dan hoch ich mich al ieêdër daol gelaag
wie altijd goesting heeft, hoef je niet te overtuigen..ne noaten hond ès rap berèngert
wie altijd op zijn tenen moet lopen, staat niet stevig in zijn schoenenwae zich op ijs begif, kan autsjampe
wie een gek huwt voor de grond, verliest de grond maar houdt de gekwae ne gek traut vër de drek, verlies de drek en hilt de gek
wie een grote mond zet, moet de gevolgen dragende mond mok datte batse slaeg krijge
wie een kuil graaft voor een ander, moet opletten dat hij er niet zelf in valtwae de dieër vër iemes ze gezich taugoejt, moet oplètte datter nie mèt zeneege haan ter tësse kump
wie een put graaft voor een ander, heeft zich voor niets moe gemaaktkaaf kan koe wiëne, mér iëzel blif iëzel
wie gelooft daar nog inhet geloof ès noeë de botte
wie goed doet, goed ontmoetde wiës mèt gelijke munt betaold
wie goed presteert, mag ook goed beloond wordene goed pieëd ès zen haovër wieëd
wie heeft er ééntje laten vliegenhaaj reik get aongebrand!
wie heeft nooit wat aan de handne laevëtëge mins kan toch get aoën zëne tram hëbbe
wie het gevaar bemint, zal er in vergaanaste mèt viër spiëls, konste dich verbranne
wie het kleine niet eert, is het grote niet weerde krieëmëlke ès ook braut
wie het kleine niet eert...zal nooit rijk wordenë spier stroj ès mès en ën sent ès viël geld
wie het laast lacht, sterft vrolijkwae et langste vaech èsnen aadstraajer
wie iets wil doen, vindt een middel; wioe niets wil doen vindt altijd en excuusgoesting ès koop
wie in de openbaarheid moet werken, krijgt noal eens commentaarwae on de waeg timmert, hèt viël bekieks
wie initiatief neemt, moet er de gevolgen van ook kunnen dragenaste hinne wilts hage, moeste de stront terbij pakke
wie kribbelt er toch maar op muren en deurennaomevan gekke ston op alle plekke
wie lang leeft, alles heeftwae ët langste laef...ès nen aadstraajer
wie mankeer nietswae niks manki
wie met zijn thuis geen vrede vindt, vindt die nergenswae et tinnes nie kan keire, zallet ook nërges leire
wie niet waagt blijft maagddaaj hèt de spènnëwubbe tèssën hër been
wie niet waagt, blijft maagdaste mèt zen twei viet opte grond blifs, gerokste geen paut vüraut
wie niet waagt, blijft maagdde kons baeter e blooke loope asse grientsje blijve
wie niet waagt, niet wintde wieës mér nauts waaj een koe nen haos vink !
wie niet werkt, heeft geen etenmètte haan èn zëne sjaut, kraajgste gee braut
wie niet wil luisteren, moet het maar voelenaste nie wils leistere, moesset mèr besniete
wie nooit een blauwtje oploopt blijft een groentjeins geet ët lèkkë, noë viël vallen en opstoën
wie nooit tijd heeft, kan er ook niets mee aanvangenwoste nie kins, konste nie waardiëre
wie snel wil eten moet ook snel werkenrap van taan ès rap van haan
wie tegen alles en iedereen wil vechten, zal het zelf moeten voelenwae tieëge de wènd èn wilt spaaje, kraajg alles trèg èn zën eege smoel
wie vaart heeft dikwijls tegenwindhaug beem vange viël wènd
wie van herinneringen kan genieten, leef meerdere kerenaste nau en dan ès trëg kieks op ze laeve, laefste twei kër
Wie veel heeft wil nog méér!Me sjauvader goef mich zen dochter, nau noch ze geld ...
wie volhoudt mag victorie kraaien, wie opgeeft is maar eenden aonhaager zink en de broekësjijter stink
wie we daar hebbenaste van terdievel kals, zieste zene stat
wie we daar hebben !hëbste van ze laeve !
wie we daar hebben (we hadden het juist nog over uaste van tërdievel kals, zieste zënë stat
wie we daar hebben!hebste van ze laeve!
wie weet, dat is misschien wel zo !de zèks al zau get !
wie zich goed kleedt, niet veel eetdikke erm, dinne derm
wie zich vooraan houdt, heeft meer kans op slagenaste van vieër zits, konste van aater nie aofvalle
wie zijn familie te schande is, schaadt ook zichzelfwae zen naos sjojt, sjojt zen heil gezich
wie zijt gij feitelijkich kan dich nie tausbringe
wiens brood men eet, diens woord men spreektbau n hin dab, pikse
wij hebben bijna hetzelfde karaktervae zin bëkans van hetzelfste kaliebër
wij hebben nog een appeltje te schillenvaer hübbe nog get te verhapstèkke
wij kunnen geen kinderen meer krijgendat geet nimei, ët mesjien ès këpot
Wij Westerlingen leven op het ritme van de klok, vele volkeren leven op het ritme van het levenVae hûbben de herlauges, zij den tijd
wij zijn een goed koppelich en dich, en vae mèt oos tweië
wil je dit papier eens ondertekenenwilste zen paut es zètte
wil je in de toekomst wat beter oplettenkiek ènn vervolg get baeter aut zën koeter
wil je me helpendeeste dat effe (kes) vër mich
wil je misschien opkrassenas ich tich wor, kroeëmde ich mèr ès stillekes op
wild en uitgelatenzoe brul assën koe
wind je maar niet op!maok tich mèr geen dikke been (din èste maude)
windjene klink en ne klank, ne stink en ne stank, n zievering van de derm en t mok de broek werm
wispelturignau ëns te bot en dan wir te zot
wist ik het maar !zaag mich dat mèr ës iemëd !
woedend wordenénnen franse klaer sjiete
woest en onbedaarbaar zijnvan tërdievel bëzaete zin
woorden hebbenpoeppëkas maokë
woorden typeren de spreker!woste zèks, bèste zelf!
word wakker!!!trèk zen vollees èns op!
wortelen zijn goed voor de ogen !hëbstë al auts ne knijn gezien mèt ne bril op
z'n neus snuiten zonder zakdoekzën naoës zonder zënë maolplag snittë
zaag hier toch niet zoveel!spieël em toerës aof!
zaag niet zo!zèt èssen aander plaetsje op
zaag zo niet aan mijn oren !zit zau nie te semmëlë
zaaien om te maaienvër konnë te maeë moestë iës zaeë
zachtjes aanop zen sloeffe (slufkes)
zachtjes aan en niet te snel, zo komen we d'er welstepke vür stepke, zau kumpste oppet trepke
zag het aankomenich hoch et allang èn de mot
zag je hoe ze zwierden en ze heeft nietsdaaj hochter korsbelkes aater staeke
zakdoek leggenmoplag lègge, niemed zègge, koekle koekle hand èn hand, ich hüb mèr ée paor....enz
zal het gaan, jageetët e bitsje
zalig en gelukkig nieuwjaargelèkzaolëg nauwjoeër
zat zijneen staar èn zen botte hëbbe
zat zijn'n staar ènhëbbe
zat zijneen staar ènhëbbe
zat zijn¨stèk én zën kammezol hëbbe
zat zijne stëk èn zëne kraog hëbbe
zat zijnë stèk èn zën viet hëbbe
zat zijn -oud en versleten zijnwijd tër noë tau zin
zatlappen en kinderen vertellen de waarheidvan zaoterikke en kleen kènder heirste nog ès de woerd
ze bemoeit zich met alles en nog watdaaj stik hërrë sneddër nau eens ieëvëral tèssë
ze bleef maar in één stuk raaskallendaaj blieëf mër raotele
ze gaan me niet liggen hebbenich lot mich mene keis nie pakke
ze gaan vechtenze stoën bek aon bek
ze gaat binnenkort bevallenze lëp op her leste been
ze gaat eerstdaags bevallendaaj lëp op hër lèste been
ze gaat niet weten wat ze allemaal gaat horen en ziendaaj geet hërrë gaopër wir goed bestojë
ze gaat weer eens op stapze geet wir opte zjoeggel
ze gelooft alles, klakkeloosdaaj geleef ook nog dattë piepëlë hoj aetë
ze had er weer geen goesting in, het ging nietze hoch het wir nie èn hër krolle
ze had me met mooie voorstellen liggenze hoch mich verlèd
ze hebben het er heel bruin gebakkenze hëbbenet doë grêlleg begojt
ze hebben het op mij gemuntzë zin ech op mich aut, zë zin mich aoënt zikkë
ze hebben hier alles onmiddellijk gezienhaaj konste zën k...nog nie ês draeë
ze hebben je weer liggende hübstich wir get lotte opdauwe
ze hebben me goed liggen gehadze hëbbe mich goed èngezaate (èngepaeperd)
ze hebben ruzie't zit sjeef
ze hebben scherpe vormen aangenomendaaj staeke van de kaa
ze heeft een brede lach op haar gezichtdaaj laach mèttër heil gezich
ze heeft een diepe décolletéseffës valle ze nog traut
ze heeft geen BH aande knaajn lope los ènt kot
ze heeft haar maandstondende roj vlag hink aut
ze heeft haar maandstondende russe zin op bezik
ze heeft haar regelsde roj vlag hink aut
ze heeft lange benen maar slaphangende borstendaaj hèt hër eksternès haug hange, mér hër wolke hange get leig
ze heeft niet veel voorgeveltès mér ën hendsje vol
ze heeft niet veel voorstevendaaj hèt mérren haendsje vol
ze heeft van niets of niemand schrikdaaj ès vër tërdievel nog nie bang
ze heeft veel sproetendaaj ès al ont rossele
ze heeft vuurrode lippenstift opdaaj hèt den haon de kop aofgebiëte
ze heeft weer een nieuwe aanbidderze hèt ne nauwe aonhaager
ze is een beetje gestoord (gek)daaj ès effëkës gerok
ze is geen kat om zonder handschoenen aan te pakkendaaj ès nie van gistere
ze is geen maagd meerhër blumpke ès al lang geplokke
ze is graatmagerde kons daaj hêr ribbe mekan tëlle
ze is graatmagertès mèr vel iëver de knoeëk
ze is helemaal opgetutdaaj hèt zich zwaur èn de koste gezatte
ze is luchtig gekleed langs bovendaaj hërren hangaar steed heil oeëpe
ze is lui (want heeft eelt onder haar armen)daaj hèttët zwiël onder hër erm
ze is lui!daaj hèt dikke knoebële onder hër erm
ze is maar een stompje grootdaaj ès mér een sjiet graut
ze is nog te lui om te gaan liggendaaj ès nog te lee vër zich daol te lèggë
ze is onverwacht zwangerden heilege gees ès lengs gewès
ze is overdreven geschminkttès zjus e verfraempke
ze is rap geïrriteerddaaj ès kot van vasse
ze is van welgestelde familiedaaj ès van goeje komaof
ze is wat blootjes gekleeddaaj ès van vieër oeëpe en vanaater nie tau
ze is weer in verwachtingdaaj drig wir e pekske
ze is weer in verwachtingze ès wir zau
ze is zwangerdaaj hèt zich gestaute
ze kan niet doen wat ze wildaaj kanner ee nie kwijt
ze kan niet stilzittendaaj hèt geen zittende K.
ze kregen een kindjeze hëbbe gë-erf
ze krijgt al mooie borstjesde molp ès al goed ont staute
ze krijgt hem, gratis en voor nietsze maug ëm van mich hëbbe
ze kunnen de pot opdat ze men kloete kisse
ze kwam me terug opvrijen om het toch maar weer goed te makendaaj doech zoe fijn tieëge mich as poeppëstront
ze liegt altijddaaj ès vanner leste lieëge nog nie gebarste
ze liepen er snel vandoordaaj vetsde ter nogalès vandör
ze ligt daar weer (te zonnebaden) zonder iets bedekt te zijnze lik wir mèt hër fleet blaut
ze loopt met haar knieën tegen mekaardaaj hèt bang datse get verlies
ze maakte zoveel opstand dat ik er van schrokdaajdoech zoe lëlëk dat ich mekan sjrik krieëg
ze moest zich ook weer eens bemoeiendaaj stond tër ook wir mèt hërre bebber bij
ze moet er zo niet mee te koop lopendaaj meint ook nog datse get hèt
ze moeten trouwentès van moettë
ze schreeuwt al voor een niemendalletjedaak kaek al vër ën kleen sjiet
ze staat er goed aangeschrevendaaj zit doë opte kop van de toffel
ze stierf zachtjes aanze goeng aut waaj e kaeske
ze stoken hier veel te hardët geld geet haaj doër de sjoo op
ze vertelde het niet graagtkoem van de lange berg
ze voelde zich genomendaaj vielde zich èn hër K. gebieëte
ze voelde zich ongemakkelijkdaaj stont ter mêr besjiëte bij
ze was de kluts kwijtze wor autter laud geslaoge
ze was nogal kortaf, verdorie!verdoeme, daaj wor kot van stof
ze was overdreven opgetutdaaj wos goed vër èn de kieësboom te hange
ze was schandalig opgesmuktdaaj wor sjaanëtëg gësmink
ze zetten me aan de deurich vloëg met men kloete op stroeët
ze zijn allemaal gelijktès ammel ene pot naot
ze zijn ergens kwaad over mij aan 't sprekenmën aure teitë
ze zijn me op kosten aan 't jagenze zin mich on me laer ont gon!
ze zijn pas gehuwdde witte dauf zit nog oppet daok
ze zijn te zuur verdiend om te verbrassent geld was mich nie optë règ
ze zijn weer aan 't zeveren of een niemendalletjeët gezeek ès wir begonne
ze zit met haar benen gespreidgraotes sinnema
ze zit met haar maandstondende rus ès op bezik
ze zitte kort op zijn hielen (fig)hae kraajg ët heet aoën zë k..tje
zeer domte loemp vür helpe te dondere
zeer domzoe loemp as vés
zeer dom !zoe loemp as ët aaterste van ë vêrke
zeer luidruchtigtot heire en zien vergoenk
zeer nieuwsgierig zijniemëd de pieringe aut zën naos vroëge
zeer verwaand zijnët haug èn zëne bol hëbbe
zeer verwonderd of verrast zijngraute ooge trèkke
zeer voorzichtig handelenop eer loppe
zeer zacht (zaak / persoon) zoe mals as botter
zeer, zeer traagop zen honderdoezeste gemaok
zeg het in gewone boerentaalzèg et èns ént vlaoms
zeg het maar in een verstaanbare taalkal mèr gewaun
zeg het maar in simpele woordenkal mér gewaun
zeg het maar recht voor de raapgoej êt mér traut
zeg het maar!goej et mèr traut
zeg het maar!de hübset vürret zègge
zeg maar wat op je lever ligt !goej ët mér traut !
zeggen waar het op staatraech vër zen roeëp
zeggen wat op de lever ligtzen gal autspaaje
zeggen wat op zijn lever ligtzën gal autkotse
zelf wat in elkaar flansenzelf get èneentoemmële
zelf zijn plan kunnen trekkenzën eege pètsje koeëke
zelfmoord plegenzën eege get aon de hand doen
zelfs de lompste koe van Munster kan in de pantencommercedoeë zin draaj vërsjillende soeëte erm minsterkliete, daat wo goed konne tëlle en daaj wo nie goed konne tëlle
zelfs in de diepste dalen komen nog zonnestralenoppet eind van den tunnel sjaajntet daoglich
zelfs met een dikke jas aan had ik het heel koudich zoet doeë te hoejërë van de kaa mèt nen dikke surtoe aoën
zelfs niet een beetje verstand!gee grieëzelke hieësene
zelfs niet het broodnodige bezittennog gene naogel hübbe vër zen K. te krabbe
zenuwachtig wordende 'zieëmële' krijge
zenuwachtig zijnzen kas opfraete
zenuwachtig zijnde 'zieëmëlë' hëbbë
zenuwachtig, onrustig zijnde zieëmëlë hëbbe
zet deur en venster wat tegen mekaar open, 't is hier om te bakken van de hittezèt de dieër en de vinster get tieëgen één oeëpë, t'ès haaj zjus ne bakoeëvë