Marks

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Marks

Marks bevat 2 gezegden, 250 woorden en 4 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

2 gezegden

da's giene spek veur aâ bekdat is te fijn, of te duur ...enz. voor U
ê's naon ne veugel veu de kathij is in slechte staat (gezondheid )

250 woorden

(moeier ) kloekbroedkip
'ellehel
'espham
's zondaogsop zondag
'thet
't es azuu!het is wel zo!
't es friedhet is erg
't es van da!dat is iets!
' èttefretteriemand die voortdurend verdriet en hartzeer aandoet

A

uw
aâ boerd piktuw baard prikt
aaveoud
AfstappenVertrekken, weggaan
aigenoereigenaar
ankeitonderzoek
asals
ayoenpolitieagent
azuuzo

B

bâ de rake mienschenbij de rijke mensen
baa den doctooerbij de dokter
baa wiethet kan niet schelen
baa, bâbij
batist, battistzakdoek
battistzakdoek
bekanstbijna
blaafblijf
bleffenkwijlen
boentjeliefje
Boh, tutuueit...!Integendeel, het is niet zo....
bommaoma
bompaopa
booitebuiten
bosch'bos
boterbloemranonkel
breuibroer
bruseleirbrusselaar
bruselesbrusselaar (vr.)

C

cabasboodschappentas
canadaaardappel
centkleingeld
crimineilcrimineel

D

d' ellede hel
da doe zier?doet het pijn?
de bedauw, de keusterde koster
de bisciklaad (= piste cyclable ) het fietspad
de duuivelde duivel
de fakteuirde postbode
de kapital' de hoofdstad
de keirkede kerk
de koerde toilet
de mer (k) tde markt
de pastuuirde pastoor
de strieperde leerlooier, de looier
de, d', dende
die miensch kan bekanst giene vloms klappendie vent kan bijna geen nederlands praten
dinge'sdingen
djok!halt, stop (voor een paard )
draadrie
dudtschdoe
duuiddood
ê hèthij heeft

E

e was pertanch' ne brave mienschhij was toch een goed iemand
ê zieverthij vertelt onnozele dingen

E

e'es doehij is daar
ê'shij is

E

eetekêiskwark
es goei weir vandaoghet is goed weer vandaag
etsch maor opwil je opeten
etsch'eet

F

fleuruslongonsteking
flusseinreuma, gewrichtonsteking

G

g'eêtje hebt
gardevil'rijkswachter
ge zievertje zegt onnozele dingen
ge zijtje bent
geiregraag
geltschgeld
geriedbereid, klaar
gieleganshelemaal
gienegeen
gij, ge, gaajij, je, U
ginderdaar
goe, goeigoed
goensdoagwoensdag
goensdoagsch'oveswoensdagavond
gorosjegarage

H

hètheeft
hoohalt

I

ieee
ie' s gruut geworrenhij is groot geworden
ieneéén
ierlekeerlijk
iesteerst
ieste commuineeerste communie
iezehier
ik zijik ben
ikk'em ooile gezeitik heb hen gezegd
ikk' emmeik heb
ikkeik

J

joerjaar

K

kabbas in plastiekplastic zak
kassaa (bv. Kassaa up Aat, up Zinnik ) steenweg
kassaastienekassei
kastrolpan, pot, kookpan
kataarverstopte neus, verkoudheid
kêisnederlander, hollander
kenaainkonijn
kiekefretterbrusselaar (bijnaam )
kieketjekuiken
kinnekekind
kintschkind
klappenspreken, praten
koraalenfant de choeur
kozainnicht, neef
krawatt, plastrondas
kuulochtertuin
kzenIk ben

L

laaiflichaam
lefkeonderlijfje
loeriklui, luiaard

M

maréchausséepolitie
maskemeisje
matante, tantetante
meivrouw
meimet
mei paosepasen
meieraaverouderen (voor een vrouw )
meiremorgen
meire sch'ovesmorgen avond
meire vrumorgen vroeg
mennekekleine vent!
mettetoertmattetaart
miniermijnheer, meneer
mô tutuuithet is niet waar
mowkenmaken

N

nao'nu
neeen
ne boentje veui ne maske hemmenverliefd zijn op een meisje
ne brave mienscheen goed iemand
ne keitse (bv. Woeterkeitse, Libottekeitse... ) een kleine straat
ne pier'eeen lange vent
ne pistoleïeen broodje
ne poetereen priester
ne sakkojeeen handtas
ne sjat kaffeieen kopje koffie
ne spoteen bijnaam
ne veugeleen vogel
ne zievereireen zot iemand
ne zoegeen vervelende iemand
neffes onsdichtbij ons huis
neffkesneven
neigenegen
neuisneus
nie kieeens
nieman thoeis?is er iemand thuis?
niemieniet meer
no de mis goennaar de mis gaan
noer hoeisnaar huis
nummaniet' nooit
nunkeloom

O

och'èrmeoch arme
oenaan
ooiuw (meervoud ), jullie
ooiuw
ooilehen

P

pak mo vastbedien jezelf
patschoud van dagen
peiheer
peieraawezig
peieraaverouderen (voor een man )
peirdpaard
peisd' gij?denk je? dent U?
pertanch'niettemin
petottenaardappellen
pieze en bellepiezeeen soort kaartenspel
pispoturinepot, hygienisch emmer
pissebloempaardenbloem
potferdekkeverdorie

R

raakrijk

S

sch'meirges's morgens
sch'oves's avonds
scheivezeven
scheivetegzeventig
scheszes
schestegzestig
schiefniet recht
schlop wel!slaap wel!
schmeirlapsmeerlap
schnapsgenever
schuunmooi
siekziek
sietsch'zit U
sietsch'zet U
sjatkopje
sjendarmrijkswachter
sjuskezus
skrieft azuu niet!niet zo hard schreeuwen!
skriefvenschreeuwen
snievfthet sneeuwt
snotneuisjong ventje
soefranciscus
Soe z'n waaif es ne woelinDe vrouw van Franciscus is een waalse
sokkettenkousen
SpinnekopSpin, spinnenkop
spotbijnaam
stammineicafé
stillekes oenstil aan
strieperleerlooier

T

t' reigerthet regent
talluurbord
teintien
tot fluistot later
tot seubbiettot binnenkort
tristigtreurig
tsjuk'trek
Tuk-jeeuwvooruit! (voor een paard )
twietwee
twoelftwaalf

U

ullejullie
ulle 'emmenjullie hebben
ulle zijnjullie zijn

V

vaafvijf
vaagabongdeugniet
vareuisvest, trui
veervier
vellofiets
verstoenverstaan
veuivoor
vlomsvlaams
vraamienschvrouw (algemeen )

W

wa zijnwij zijn
wa? wadde?wat?
waaifvrouw (getrouwd )
waale stappen d'afwe zijn weg
wall' 'emmenwij hebben
wijle, waallewij, we
woe zijde gij nao'?waar blijf je nu?
woelwaal
woelinwaals (vr.)

Z

zâ zijnze zijn
zaa, zaallezij, ze (meervoud )
zae'emmenzij hebben
zie ta nie kiekijk eens
zieverderaaonnozele dingen
zieverenschertsen
zij, zaazij, ze
zijt ga geried?ben je klaar?
zoegenzagen
zooipendrinken (alcohol )
zwoentjeswegpolitie (moto's)

4 opmerkingen

  1. Dit dorp werd reeds vermeld op de plannen van de streek in 1131 en dankt zijn naam aan de Mark, een zijrivier van de Dender die daar ontspringt. Bij de fusie met Edingen telde het dorp 1.384 inwoners, verspreid op 2.150 ha.
  2. Het Marks is (was ) dus gesproken in al die Marksgemeenten. Een deel van die gemeenten hoort nu bij het franstalige landsgedeelte, soms met faciliteiten (in Henegouw) . Dit dialect is een variant van het zuid-Brabants, dat gesproken is in het Pajottenland en in de streek van Halle.
  3. Mark-Marcq, Labliau-Den Abeele, Herne-Herinnes, Edingen- Enghien, Galmaarde- Gammerages, Lettelingen- Petit-Enghien, Sint-Pieterskapel - Saint-Pierre-Capelle, Opzullik - Silly, Zullik -Bassily, Bever- Biévène ...enz. zijn soms als de Marksgemeenten gekend, volgens de naam van de rivier. (Mark van marka, grens )
  4. Meer info? Jorisjeanpaul@gmail.com. Dr. J.P. JORIS