Lovendegems

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Lovendegems

Lovendegems bevat 119 gezegden, 1498 woorden en 2 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

119 gezegden

`z` hee heur voddenMenstruatie
'k ben nuh mijnen droad kwijthet verband niet meer zien
't 'n Hee giene noameer zijn geen woorden voor
't es in de sacochede zaak is voor mekaar
't Es Kirmesse in d'helleregen en zonneschijn ter zelfde tijd
't es verloren gezeidvergeefs gezegd
't konijnenetenhet jong volk
't spek aan zijn been hebbenhet kind van de rekening zijn
't zijt in zijne pap nie verdienenweinig of geen geld verdienen
't' es giene vettehet was niet schitterend
afgebusteldop zijn paasbest
beesje-mee-ne-kierstap voor stap
bijlange-niethoegenaamd niet
binnenwaaienonverwachts binnen komen
blijf daar met uw puten van af.blijf daar met uw handen af
bloaskes wijsmakeniemand iets wijs maken
da goa goe t' huupedat past goed bij elkaar
da goad hier goan stuivendat zal er hier heet aan toe gaan
de godganschende gehele dag
de grute Jan uithangende minjheer spelen
De kadde zit in dorlogeEr is spanning in de relatie
de kluten uithangener genoeg van hebben
de kluts kwijt zijnniet weten wat aan te vangen
de pees afleggenhet wat kalmer doen
de pieste in zijnverdwenen zijn
de pijp uit zijnweg zijn
den diene hee ze nie alle vijveniet goed bij zijn verstand
deur zijn schoenen zittenkapotte schoenen hebben
ee ee un stik in zijn voetendronken zijn
een fluitjse van ne centdat heeft niets te betekenen
een kerre te gruut zijneen maat te groot (schoenen)
een kind kopeneen kind krijgen
een ongeluk verschietenzeer zwaar schrikken
een pille krijgenverlies oplopen
een scheet in een flasscheveel drukte om niets
een stijte biesteiemand met een stoute tong
een toerke doeneen wandeling maken
een uilken vangenmiddagdutje doen
er deure komenkomen opdagen
er zijn voeten aan voagenlak hebben aan
erinvliegener op los gaan
familie van 't zevenste knuupsgatheel verre familieverwantschap
gekend gelijk slecht geldslecht befaamd iemand
gepakt en gezaktmet pak en zak
goe bij den heure zijnhelder van geest zijn
het aan zijne schreper hebbengezien zijn
hij heeft de Keizer geziendronken zijn
iemand den duvel aandoeniemand tegenwerken
iemand nen toer lappeniemand een loer draaien
iemand op zijn ploatse zettenop zijn nummer zetten
iemand zijn zoad geveneen rammeling geven
iets aan de neuze hangen van iemandiemands nieuwsgierigheid bevredigen
iets in de mot hehniets doorhebben
iets noar de kluten helpeniets kompleet kapot maken
iets op de moage liggen (maag)met iets verveeld zitten
in 't jaar stillekesonbepaalde onwerkelijke datum
in den bok zijn gat stekenverstoppen
in mijn bedde kruipennaar bed gaan
kei mij vergete sloapeik heb mij overslapen
krap zittenweinig geld hebben
mee een ei zittener niet gerust in zijn
mee ne klets stoanmet schulden staan
met de gebroken potten zittenopdraaien voor de kosten
met de poepers zittenbang zijn
ne canadees mee een bloare vjuur zij'n deesde vlag van Canada
Ne scheefzeekreIemand die niet altijd ernstig is en vaak dwars ligt;
Ne schouounEen luchtig persoon die gemakkelijk loense moppen tapt
nen kluut aftrekkeniemand nadeel berokkenen
noar achteren gaannaar het toilet gaan
noar de voantjesonherroepelijk verloren
om ter Miestom ter hards
onder iemand zijn duiven schieteniemand nadeel berokkenen
op de plak kopenop krediet kopen
op den duurten laatste
op ne schupstoel zittener te veel aan zijn
op ne wier zittenin moeilijkheden zitten
op zijn hukske zittengehurkt zijn
op zijn lappen zijnop tournee
op zijn pleuje komenop zijn effen komen
op zijne kinne kloppenniets te eten hebben
op zijne nekke zittenIn de gaten houden
op zijnen donder krijgenverwijten krijgen
op zwier zijncafé's bezoeken
peetse scheirtantiemand met een tand kwijt
petrolgevengas geven
pirduge (paardenoog) bakkenspiegelei bakken
rond de pot draaienom de zaak heen praten
santé mijn ratsewat je me nou zegt
scheel v.d.honger zijnzeer hongerig zijn
straffen toebakeen moeillijk karwei
streutjes leggentoenadering zoeken
stukken van mensen kostenzeer duur
tenden oasem zijnbuiten adem zijn
tot in den droaitot nog wel eens
uit zijn vel schietenplots zeer boos zijn
uitgekafferd wordenuitgescholden worden
uren boven de wind stinkenzeer hard stinken
Van 't Lam Gods geslegen zijnvan de hand Gods geslagen zijn
van krommen hoas gebarenvan niets gebaren
van zijn urens moakenveel misbaar maken
verlies lijdener zijn broek aan scheuren
vollen baktot het uiterste gaan
vriezen da't kroaktheel harde vorst
wel besteekt!het is je eigen schuld
wel bij voarener goed van worden
ze kunnen allemaal oplupenze kunnen allemaal opdonderen
zich nie in zijnen hoak gevoelenzich niet goed voelen
zijn lizze vullenovervloedig eten
zijn schup afkuisenermee ophouden en weggaan
zijne kazakken droaiennaar een andere partij overlopen
zijne pere afzienzware moeilijkheden
zijne plan trekkenzich weten te redden
zijne stirt intrekkenbeschaamd heengaan
zo beu als kehwe (koude) papuitermate beu
zo mager als een pannelattemagere vrouw
zo simpel als pompwaterdoodeenvoudig
zo zot of een mussche*iemand die vrolijk is
zu zot of een achterdeurein de wolken zijn
zu zot of nen topzeer zot, uitgelaten

1498 woorden

's weerskantenaan beide zijden*
't en doetontkenning*
't en woare datenzij*
't Groavenkastiels'gravenkasteel*
't huizeketoilet; wc
't klemtetanus*
't kurt trekkenhaast maken*

A

aan elkaaraanien*
aangedoangetroffen*
aangeroakenverkrijgen*
aanschietenvlug aankleden*
aantroksukses*
abajoerstaanlamp*
achterklaproddel*
achternoardoennadoen*
achternoenendnamiddag*
achterrodduna elkaar*
achterwoarsteriggehulp vroedvrouw*
achtkantpopulier*
afdokkenbetalen*
affelkenavel van pasgeborene*
affrontblaam*
affutuurnproberen*
afgankdiarree*
afkommop bezoek komen*
afkroamenafruimen*
afplakkerzelfklever*
afrijzruglijbaan*
afsnakkenkortaf antwoorden*
afspienbespioneren*
afstrijenontkennen*
aftertenweggaan*
aftrekkerflessenopener*
afvallenvermageren*
afzienlijden*
afzinkhelling naar beneden*
alachterachteraan*
algelijkniettemin*
alginderlangs daar*
alhehwehaastig*
allemaniedereen*
allichtwellicht*
allimeuraansteker*
almeenekieropeens*
alonderonderaan*
alrapsnel*
altegoaretesamen*
Alvoesthalf-oogst-15 augustus*
alzelevenal altijd*
alzuleevnualtijd*
ambetanterikbeuzak*
ambeterenlastig vallen*
ammeloakentafellaken*
ammelouknetafelkleed
ammetssoms*
ammoilluallemaal*
andjuunui*
anvieronomgeving*
apepreeongeveer*
appelblewziegroenonbepaalde kleur*
appetijtelijksmakelijk*
ardiefel*
arrangerenregelen*
astrantbrutaal*
avancevooruitgang*
awelwelnu*
azijnpisserzuurpruim*

B

babbelgatpraatzieke vrouw*
badderlichte balk*
baddrunhard slaan*
bakgevangenis*
bakhuisgezicht (mond) *
balladeuzelooplamp*
barakkeschamel gebouw*
barieleslagboom*
baskuulweegschaal*
basnblaffen*
battaklanrommel*
beddeziekerbeddepisser*
bedirven (een kind) verwennen*
bedumenbewasemen*
beewigbedevaart*
begankenissedrukte*
begoedbemiddeld*
begostbeginnen*
bejangpapierbehangpapier*
bekanstbijna*
beklappenompraten*
bekupenboeten*
bellentelefoneren*
bendugfit*
benijtbang*
benijterikbangerik*
beninbeneden*
beputelenbetasten*
beroestverroest*
beschetenbelazerd*
bescheten kommissieonaangenamen opdracht*
beschiedbericht*
besmubezem*
beternissebeterschap*
betroapelijkbesmettelijk*
beulingeningewanden*
beuntsjesboontjes*
beuzaklastig iemand*
bevangenbeklemd (lucht) *
beverikrilling*
bezenbessen*
bezetselpleisterwerk*
beziensbekijken*
bezigengebruiken*
biestenwirkzware arbeid*
bieterkestanden van een klein kind*
bieze-beizeschommel*
bij de lurven stekkenvastgrijpen*
bijhehnbij zich hebben*
bijienschartenbijeenschrapen*
bijzeschommel
bilanbalans*
binnenstuikenbinnenvallen*
binsttijdens*
birnbemesten met vloeibaar mest*
birreloetsjebeerschepper
blaashoofdstoefer*
blaffeturevensterluik
blaffeturevensterluik*
blageuropschepper*
blehtenschreien*
blehwende liberalen*
blidnwenen*
bliekblehwlichtblauw*
blinktbenieuwd*
blitmuilluiemand die vlug weent*
bloebleinebloedblaar*
bloendesalami van paardevlees
bloenuchternuchter*
blokjarenovergangsjaren*
blomkulebloemkool*
bluten; in zijnen blutennaakt*
blutsdeuk*
boadebrievenbus
boanebaan*
boardenbankbiljetten*
boarevoetsblootvoets*
bobijnspoel*
boelekeklein kindje*
boerstongval van de buiten*
boitebrievenbus*
boktandkies (tand) *
bolleketknikker
bollenkrulbolspel*
bolluketgrote knikker*
bolwasschingeberisping*
bomboaremeikever
bommasseurflierefluiter*
boogscheutekorte afstand*
bordurestoeprand*
bottelaars*
bottienehoge schoen*
bovenkamerhersens*
bressegrote hoeveelheid*
bressugrote groep*
brewslubrouwsel*
briënsmeren (boterham) *
brikoleurknutselaar*
broderenborduren*
broebelenonduidelijk spreken*
broessejungle*
broskekort gesneden haar*
brossenspijbelen*
buchtminderwaardige waar*
buidnoolabuitengewoon*
bulletinschoolrapport*
bustelborstel*
bustvallingezware verkoudheid
buzze gevenkrachtig inspannen*

C

caffeonkettingtikkertje (soort tikkertje)
carrureschouderbreedte*
chagrijnigontevreden*
chambrandeuromlijsting*
citeetsjebeluik*
couchelaag verf*

D

daghureverloning*
dakwirkerdakwerkman*
dalleeaazudahlia*
de grute kuis doengrote lenteschoonmaak*
de seskens krijgenhet op de zenuwen krijgen*
deeldukunsneetje brood*
deesmannelijk lid
dejonzin
den dienendie daar*
desslaag*
deuzugslaperig*
diepe talluresoepbord*
dierruduur*
dirnessudeernis-medelijden*
dnjimperjallokale salamifabriek
doarvandaarom*
doavertrilling*
dododoenslapen (kinderen)
doefdrukkend warm*
doefzwoel*
doeffingerammeling*
doeningemanier van doen*
doenlijkmogelijk*
dommekluutdomme man
dommelingesoort vloek*
donderbiestjesdondervliegjes*
dopperwerkloze*
dotskehaarbos*
dounduwen*
dreipikkelvoetsstuk met drie poten*
dreupeljenever*
drinkcenszakgeld*
droaiingeduizeling*
drugekluutstom nors iemand*
dubbele meterzeer groot persoon*
dubnnadenken*
duddrunrillen*
duilnklagend huilen*
dulmoukijvervelend*
dumiesijzonmantel tussenseizoen*
dustdorst*
duubroavezeer braaf*
duuddoenslachten*
duudsbeeldekebidprentje*
duudzantjedoodsprentje*
duughirredolgraag*
duumdamp*
duuwoagenlijkwagen*
duuzumanstirkzeer sterk*
duvelkeklein kacheltje*
duzendduizend
dwoaskluterijenpesterijen*
dwoaze kilodommerik*
dwoazekluutonnozelaar*
dzjuvloek*

E

eddumourugraatmager*
edneunhouten*
eemmurkunemmertje*
een jongetje en meisjekoningswens*
een loer droaieneen poets bakken*
een platten bandeen lekke band*
een plets geveneen slag geven*
een rok steppeneen rok stikken*
een slinke zesse sloanstruikelen en bijna vallen*
een snel meiskeeen bevallig meisje*
een steke loaten valleniets verkeerd doen*
een stuk in zijn klutenzeer dronken*
een stuk in zijn kluten hehnzeer dronken zijn*
een uugske trekkenknipogen*
een vuile tongekwaadspreekster*
eevanzeeluevangelie*
effenafvlakweg*
efkeseventjes*
ehwe mortvlooienmarkt*
ehwe vrijsterongehuwde vrouw*
ehwe-jonge-dochterniet-getrouwde vrouw*
ehwe-tsjukeoude afgeleefde vrouw*
ehwersouders*
ehwijzermarchandoudijzerhandelaar
ehwmannekeshuisouderlingenhuis*
eigrondbosgrond*
eindelingeeindelijk*
eindmeteaankomst*
elsenpriem
eluleeg*
endekeeindje*
enduknopkussoort bloem*
endukuneindje*
enduslebbuslip van hemd*
enkelgeldwisselgeld*
erlukenharlekijn*
eruwetsouderwets*
etelijkeetbaar*
etmuidduhoutmijt*
etpirttoestel om houtbussels te binden*
ewtoud*
ewtetoudheid*

F

fabulkungedichtje*
fakteurpostbode
famieldufamilie*
fammassonvrijmetselaar*
farchepoets*
fersetvork
feudnprutsen*
feuruuslongontsteking*
feutervilt*
fiedulaforsevlug*
fieloedeugniet*
fiksenin orde brengen*
firmzeer*
flapperenwapperen*
flasschefles*
flassuguluklaatste drank uit fles
flehwekulkletspraat*
flessedopkekroonkruk*
flokbusteleen borstel om af te stoffen*
flokhijtkurk*
flokkesigaret*
fluwijnovertrek v.e.bed*
foefelderijebedrieglijke praktijken*
foefkesuitvlucht*
foefloirruprutser*
fonoplakkegrammofoonplaat*
frakoverjas*
freinenremmen*
friddrugulzige eter*
fridngulzig eten*
frikandonbroodvlees*
fritteneten*
funneskotbraskot*
furtrektoilet*

G

gabbewonde*
galjareigenaardige kerel*
gardevoeopgepast*
gastopgeschoten jongen*
gatlekkerslijmerd*
gazzeviergasfornuis*
gebenedijdgezegend*
gebletgehuil*
geboorteplekkemoedervlek*
gedreienmet drie personen*
gedrumgeduw in menigte*
gekaptgehakt*
gekonkelfoesgekonkel*
gekruuktverfrommeld*
geleidgelegd*
gelukkiglijkgelukkig*
gelukzakgeluksvogel*
generenschamen*
geniepstiekem*
genietgenot*
genstervonk*
gepaktontroerd*
geraaktheidberoerte*
gereneweerdgeruineerd*
geroaienaangeraden*
gerrespleet*
gesgras
geschriemgeschrei*
gespikkeldvoorzien van kleine vlekjes*
gesplengazon*
gestjonkegraszode*
getrampelhet trappelen*
geuddugietijzer*
geutscheut* (gieten)
geweldigoardwoesteling*
gezevergeleuter*
gezievergezanik*
gezooien hespegekookte hesp*
ghuulgans*
ghuulteganshelemaal*
giene noagel hebben om aan zijn gat te krabbenberooid zijn*
gienieneniemand*
giestigplezierig*
gietenstortregen*
gietepoeperverwijfd persoon met hoge stem*
gilduggroot*
ginterdaar*
ginterachterdaar achter*
girnoartgarnaal*
girnugraag*
girre zienliefhebben*
gistugerst*
gloasdrinkglas*
gloazen petattendoorschijnende aardappels*
goan en kierenheen en terug (trein) *
goekommutuitzonder overleg*
grebbugreppel*
griddruspotter*
grijmroet*
groblunsamenrapen
grute en kleine kommissiekakken en pissen*
gruzelementenbrokstukken*
guipvooruit*

H

hakkelenstotteren*
hakkelirrestotteraar*
halvegoaredomoor*
halvelingsongeveer de helft*
hendevoanelosflodderend hemd
hertefritterzageman*
hertziereintens verdriet*
hespeham*
hesseshersenen*
het keren van de jarenmenopauze*
het verlied zijnhet beu zijn*
heuninkhoning*
hiernefersthiernaast*
hietzakbronstig iemand*
hij is twis in de zakdwars zitten*
hirfkaas (kaas van Herve) stinkkaas*
hoaperingestoring*
hoe zit dat in zijnen hoakhoe zit dat in mekaar
hoegenoamdvolstrekt*
hoestjekuchen*
hoveniertuinman*
hutseklutsrommel*
huufflakkehoofdvlees*

I

ieffrehwejuffrouw*
iemand opleggeniemand bedriegen*
iemand pluimeniemand aftroggelen*
iemand tegen 't lijf lopeniemand tegenkomen*
iemand trekkeniemand fotograferen*
iemand zijn vet gevengeducht de waarheid zeggen*
iemand zijn zoaligheid geveniemand de les lezen*
ietskeietwat*
ievurstergens*
ijlantEngeland*
ijluengel*
ijzerbijtergrimmig mens*
ijzeren wigspoorweg*
ikselentzeer goed*
impassantutegelijk*
in de trok staanin de tocht staan*
in de weer zijndruk bezig zijn*
in de WoalenIn Wallonië*
in den duikin het verborgene iets doen*
in positie zijnzwanger zijn*
in rodageinrijden v.e.auto*
ingemoakte kastingebouwde kast*
inienelierineens*
inienstuikente gronde gaan*
inklebnlukken*
inkomengewend geraken*
intertnvast trappelen*
intplekkeinktvlek*
intuoorveeg*
intwissudwars*
invalnTe binnenschieten*
inweuninwonen*
irduaarde*
Irkemelodietje*
Irpelmannetjeseend*
irruweetrijssteunhout voor erwten*
irthaard*
Irweteerwt*

J

jawaddenou zeg*
jeugd (saus) vleesnat*
Jeugdvliësmager soepvlees*
jeunengunnen*
jonkmeisje*
jonketvrijgezel*
jonkmanvrijgezel*
jonnengunnen*
joonunjongen werpen*
joukjazeker*
jounjagen*
joursmantlutirolerjas*
jourujager*
juktejeuk*
justepietpietse precies
juutsupeirtsunbaby schommelen op schoot*

K

kabbazak
kabbahboodschappentas*
kabbelenschiften* (saus)
kabberdoesgemene herberg*
kabijterkabouter*
kadijlhelslawaai*
kadijstersdadels*
kaffeekoffie*
kaffeeboaskroegbaas*
kafietse (cafeetje) ongure kroeg*
kakkernestjelaats geboren kind*
kakmadamergelijke vrouw*
kakschohlebewaarschool*
kakstoelkinderstoel*
kalabaznkalabasja salami
kalantklant*
kalfdomoor*
kamelotbrol*
kameroad schoavelingiemand wiens naam men vergeten is*
kapneuzehaviksneus*
kapomotorkap*
kapoabelbekwaam*
kapotecondoom*
kapstokkleerhanger*
kasserollestoofpan*
kassijnenkozijnen* (ramen)
kastoanderkastanje*
kat-uugereflector*
katrienewielronde huiduitslag*
kattekollirreopvliegende woede*
katteputenlelijk geschrift*
kazakskuskleine aardappel in de pel*
kehwdkoud*
kehwelijkkouwelijk*
keikopkoppigaard*
keissekous*
kemel schieteneen fout maken*
kemelziëke-kattepisiets dat slecht ruikt*
kempzaadhennepzaad*
kennesse (verkering) een lief hebben*
kennessenkringvriendenkring*
kenoaldebitsige vrouw
kenoareveugelkanarievogel*
kerrekolenzeeslakken*
kerstenbuumkerstboom*
keurekans*
kezzeoorveeg*
kiekebustsmalle borstkast*
kiekenkip*
kiekendroadafsluitgaas-kippengaas*
kiekenskot (ook baarmoeder) kippenhok*
kiekenverstandniet erg snugger*
kiekenvlies (kiekenvlees) kippevel*
kiekerentafelvoetbal*
kiekhoestkinkhoest*
kielstofjas*
kieren van melkzuur worden van melk*
kietenspierballen v.d.biceps*
kiezingverkiezingen*
kijddukuit*
kind alliene zijnenig kind zijn*
kinderbeddekraambed*
kinderkrebbekinderdagverblijf*
kindjessuikerdoopsuiker*
kinkelonbeschoft manspersoon*
kipkapgehakt vlees*
kirkhofbegraafplaats*
kirkhofpluimmouderdomskwalen
kirkuboekmissaal*
kirkuputsengrafje*
kirmessekermis
kirremelkkarnemelk*
kiskesstoet (processe) kaarsenoptocht*
klakkemuts met klep*
klappennansegoedmoedig gesprek*
kletskopkaalkop*
kletswijfpraatmadam*
klirruwoede*
kloartedaglicht*
kloassinterklaas*
kloddenmoeilijkheden*
kloefklomp* (houten)
kloefkapperklompenmaker*
kluitspeeldruhumorist*
kluterijebedriegerije*
kluts petaoderszak aardappelen
kluts petoaderszak aardappelen
klutsendooreenmengen*
knabbelenkauwen*
knegtjoonuknaap*
kneutenkel (van de voet) *
knoenselenkel (van de voet) *
koaksmetekaakslag*
koaskopnederlander*
kobbespin*
koeferkluis*
koeferklerenbeste kleren*
koekensruiten (kaartspel) *
koeketieneminnares*
koerantgeregeld gevraagd*
koerkebeluik*
koersguidonsportstuur*
koestrustig*
kolblommepapaver*
kolirrewoede*
komafafkomst*
komereroddelmadam*
kommersanthandelaar*
kommissuboodschap*
komplimentengelukwensen*
kompooziessuprijskamp-toets*
konstatoatievaststelling*
koorsekoorts*
koorsebloazekoortsblaasje*
koorsmeterkoorsthermometer*
kopbrekenszware zorgen*
kopmanlijsttrekker*
koppejoagerborstel met lange steel*
koppenettespinneweb*
koppigoardkoppig mens*
koppijnehoofdpijn*
kortierkwartier*
kostelijkheerlijk*
kotstudentenkamer*
koteletteribstuk v.e varken*
kotsjehokje*
kouvuschoorsteen*
kozijnneef*
krakuitblinker*
krapuulgespuis*
krentustuudurozijnenboterham*
kreoolmisdienaar*
kreperendoodgaan*
kriebelenkittelen*
kriezekrisis*
krimdeglasijskreem*
krimineelzeer dronken*
krimkeijsje*
krimkerreijskreemkar*
krimkunijsje*
kroantjeswaterleidingwater*
kroete/kustekorst v.e.boterham*
krossenheen en weer lopen*
krotzakwanbetaler*
kruimelingkruimel*
krukenkreuken*
krullebolzeer krullend hoofdhaar*
krunebloemenkrans bij begrafenis*
kuischenschoonmaken*
kuisteriggeschoonmaakster*
kuisvrehweschoonmaakster
kulderweesjongen*
kurenfratsen*
kurieuzeneuzenieuwsgierigheid*
kurten drankjenever*
kurtewagenkruiwagen*
kurtwounekruiwagen
kuurdansentouwtje springen*
kuurdetouw*
kwasinagenoeg*
kwebbelmond die nooit zwijgt*
kweneoude vrouw zonder kinderen*
kwibuszot*
kwistenbiebeldomoor*

L

labbekakkerlummel*sul
labnduvulboordevol*
laffen teeklafaard*
lakkerkeklein snelverband*
lampednzuipen*
lamzakSlome vent*
langsgoanop bezoek gaan*
langswoarwaarlangs*
lantlandbouwgrond*
lapke grondstuk grond*
lawednlawaai maken*
lawijtlawaai*
leeghangerluiaard*
leeglupernietsdoener*
leeznbidden*
lekkerkoekpeperkoek*
lekmijlipkunlekker*
lekmijlipunlekker*
leuddupret*
leuteplezier/
leutighaardvrolijk iemand
lewlauw*
lielijklelijk*
liënlenen
liereladder
liespoedertalkpoeder*
lijflichaam*
lijfgeurlichaamsgeur*
lijnverlangen*
lijstgestoelte kerk*
lijstnbretellen*
lijvekeonderhemd*
linkepuutlinkshandig iemand
linkoardlistige handige vent*
lintmetercentimeter*
lizzelaars
lochte (overdreven) lichtelijk*
lochtingmoestuin*
loebashond*
loedergemene kerel*
loetsebemind vrouwen persoon*
loezenvrouwenboezem*
loeznborsten*
lollekegrap*
lollekeshieregrappigaard*
lommerteschaduw*
lonkergluurder*
lotsorenAuto
luierentrekken*
luizegoardvuil, armoedig iemand*
luizugoirtviezerik*
lukkenslagen* (in de examens)
lurrevuil gekleed iemand*
lusterluchter (verlichting) *
lusterklemelektrische verbindingsklem
luteurworstelaar*

M

maalnverwisselen
mafgek*
magere teektenger iemand*
makrovrouwenhandelaar*
maksfantastisch*
malchancetegenslag*
malkanderelkaar*
maniveldraaikruk*
mankenhinken*
mannekeventje*
mannemensmanspersoon*
mannumensman*
marchandiezugoederentrein*
marchandisekoopwaar*
marteko (sceldnaam) aap*
maseurkekloosterzuster*
mastiekstopverf*
matrakpolitieknuppel*
mazoetbier met cola*
mazoutvieroliekachel*
medoalde (gedenkteken) medaille*
mee tram viere rijende ouderdom van 40 jaar
meedoenmeenemen*
meemeegrootmoeder*
meeruizumet moeite*
meeteeinsdstreep v.d.koers*
meetje-lappeudo-doopmeter*
meetsjemeetje*
meetsoepenmeenemen*
meevalgeluk*
mehvoagervleier*
MeirntruMerendree*
meissen (dienstmeid) meid*
melkdesslupaardebloem*
melkmuilebaardloze jongen*
mengelenmengen*
mensenkloterijbedrog*
messudiendrumisdienaar*
metssoms*
meugenlusten*
meulekenkermismolentje (voor kinderen) *
meulenaaremeikever*
Mie-KlimopO.L.Vrouw Hemelvaart*
mietsjevrouwelijk geslachtsdeel*
mijlenmengelen*
mijlijmengeling*
mijtenuit de weg gaan*
misweiland*
miskwiekenslecht opvoeden*
mismiesterenmedisch misbehandelen*
mispikkelenmisdoen*
misrijenvan baan vergissen*
mistertenverkeerde stap doen*
misvalmiskraam*
miszienverkeerd zien*
moaneschijderebromvlieg
moarbelenknikkeren*
moederhuismaterniteit*
moederziel allienehelemaal alleen*
moelegietvorm*
moestachesnor*
moezelen (patatten) vermengen en mengen*
moezlunpletten*
molleslothangslot*
moremodder*
MorreModder*
mossellammeling*
mot krijgenklappen krijgen*
mottig voelenmisselijk zijn*
moutumager*
muërkefluitketel*
muftescheet/wind*
muilentrekkerzure spek (snoep) *
muilentrekkerijschijnheilig gedoe*
muitevogelkooi
mukevuistslag*
muuschenmorsen*

N

naar de troep gaannaar het leger gaan*
nachtkastjenachttoafel*
naftubenzine*
nagelspijker*
ne scheve lavaboiemand die scheef gaat*
ne stommen uilzeer onverstandig*
ne weegleeen smalle aarden weg
neferstnaast*
neffuntejtnu en dan*
nepeknijpen*
nestelschoenveter*
neudnklagen*
Neutezeurderige vrouw*
Neutenzeuren*
nie goe wijsniet bij zijn verstand*
nie pleujenvolharden*
niemendalluniets*
NiemerNiet meer*
niet pleujenniet zwichten*
niets uitmoakenniet belangrijk zijn*
nieveranstnergens*
niewirtslechterik*
nistigheidwens bij het werken gaan*
nistugetnaarstigheid*
noaisteriggekleermaakster*
noar de kluten zijnom zeep zijn*
noddugewricht*
noenetenmiddageten*
noensschuinsover*
nondeedzuuvloek*
notflassijngewrichtsreuma*
noulunagel*
noummunaam*
nuchtinkochtend
nuchtinkochtend*
nuumroonummer*

O

oardigraar*
oasemadem*
OastemblieftAlstublieft*
OchhierekestochOcharme*
oendurroestkippenhok*
okkoazegunstkoop*
om ziep geholpenkapot maken*
OmklienOntkleden*
OmmegoanGaan halen*
Ommekier makenRechtsomkeer maken*
Ommesloanverzwikken (voet) *
ommeunduonpasselijk*
ommeweeruover en weer*
omsteeknaansteken*
omtehwenOnthouden*
OmzutezeggenAls het ware*
onder zijn voeten krijgenuitgekafferd worden*
onderpasteronderpastoor (kapelaan) *
ondertasseschoteltje (koffie) *
onmeuglijk menseen lastig mens*
onnozeloaredwazerik*
ooruhonger*
oovurkomstubezoek*
op de kuremort geroakenfailliet gaan
op iemand zijn puten staan kijkennauwkeurig toezien*
opfrettenergernis*
opgescheepttot last hebben*
opiengepresttegen elkaar gedrumd*
opkoddrunopjagen*
opsluvenopstropen (mauwen) *
opstroppingeverkeersopstropping*
optoeddrunmooi maken*
ottoplaknummerplaat auto*
oubrunhaperen*
oulunhagelen*
oummeshakmes*
ouverechtsomgekeerd*
ouvndavond
ouvurleeznherlezen*
Over-ent-weerheen en weer*
overalstoveral*
overdroagerverklikker*
overendeoverhoop*
overloa (t) stonlangs*
overschrikkelenoverslaan*

P

paljashansworst*
paltooverjas
pandoeringrammeling*
pannen broekfluwelen broek (rib) *
papmuileonvolwassen*
papzakslappeling*
parlaffugroot stuk grond*
parvenunieuwe rijke*
passede wekevorige week*
pasterpastoor*
pasterslebbukwezel*
patataardappel*
peekeoud ventje*
peepeegrootvader*
peetje-lappseudo dooppeter*
pehwopauw*
peizendenken*
pekkendonkerzeer duister*
pellekeshoofdroos*
pennemeszakmes*
perseeabsoluut*
persellepeterselie*
persiennerolluik*
pertannochtans*
pertigvlug*
pesseedduvorige*
petieterigklein*
petoadersaardappelen
petoater (dwaze) dommerik*
petoatermeskeaardappelmesje*
peutsunhandvol*
pewstirtpauwstaart*
piebnloeren*
pielluzaklamp*
pieperkenduikverstoppertje spelen
pierjankloaszwak figuur*
pieteleurigoverdreven klein*
pietje bluuthelemaal naakt*
pietjesbakdobbelbak*
pietluttigkleingeestig*
pijkensschoppen (in het kaartspel) *
pikkelkruk*
pikkelsbenen*
pikureinspuiting*
pilezaklamp*
pinkenknipperen (met de ogen) *
pinnegierighaard*
pinnekesdroadprikkeldraad*
pipi (doen) wateren*
pirdekerrekar door paarden getrokken*
pirdemuilegrof aangezicht*
pirdewurtel (pirdewortel) vervelend persoon*
pirdezoagezanikster*
pirdusurklupaardenzuring*
pirduwachturkunleeuwerik*
pirreloarePereboom*
pisblommepaardebloem*
pisdoekluier*
piskousetienermijsje*
pissenwateren*
plakkefonoplaat*
plakken (in de handen pl..) applaudiseren*
plancherhouten plankenvloer*
plankierstoep*
plankiervoetpad
plankierkoarterslechte kaartspeler*
platsmijtenafbreken-slopen*
platte tallureeetbord*
platte tubelekke band*
platzakberooid*
pletse-boarevoetsblootsvoets*
pletskopkaalkop*
pleujevouw-plooi*
plissee-rokskeplooirokje*
ploastergips*
ploatepladijs*
plombagetandvulling*
plonsmeltzekering*
plonzekering*
plon généralhoofdzekering*
pluchkepluisje*
pluimkesteeknschoolverzuim
poarterfdeel*
poddinklunhinkelen*
poeldenierpluimveehandelaar*
poengeld*
poepachterwerk*
poepeloere zatzeer dronken
poerpoeder*
poerdroogzeer droog*
poezemienekat-poes*
politieagentfliek*
pollekekinderhand*
pompafdoodmoe*
pompbakgootsteen*
porte-plumevulpen*
portefoeldebrieventas*
postuurkebeeldje*
potspet zonder klep*
potuildommerik*
presiesjuist*
preuteschaamdeel v.e. vrouw*
preutelekkerkeschoothongje*
preutelekkreklein lieftallig hondje
prietproatgezever*
prinsessebunensperziebonen*
prinsuteernaanbieden*
profijtigvoordelig*
proppensvoleivol*
prottenwind laten*
prukepruik*
prutsklein kind*
puikikvors*
puiëbillekeskikkerbillen (als gerecht) *
puilogenuitpuilende ogen*
puirekkikkerdril*
puistemuilegelaat met veel puisten*
pulledrinkbus*
puppepop*
puppenmuilkeaangezicht van een lief kind*
purre (puist) wrat*
puurtsjepoortje
puutje lappenvoetje zetten*

R

ralentistationair toerental*
rammenassoort radijs*
ranselboekentas*
rappelerenherinneren*
raukehark
rebberib*
rebbenkasseribbenkast*
rechtafzonder omwegen*
reebutiessuherhaling*
ReedduRéné*
reelateurhangklok*
reenstikregenwaterkuip*
regelerenregelen*
reize-reize liggen (effen liggen) op het zelfde niveau liggen*
rekkerkeelastiekje*
renewerenruineren*
ribbedebieervanonder*
ribbereernherstellen*
riddrunklaarmaken*
ridduslank*
riekenruiken*
rieriddurits*
riesemreeks*
rietepetiete krijgenop de zenuwen krijgen*
roakehark*
roedduspoorweg*
rondgeroakenvoleindigen*
rondzwalpendoelloos rondlopen*
ronkensnurken*
rosseboosaardige vrouw*
rostrood haar*
roterij-file*
rotsje schuivenin de rij staan*
rotzaksmeerlap*
roubburaap*
routereisweg*
ruiruw*
ruizemoakerruziezoeker*
ruizuruzie*
rupoopauze*
rustineplakker om fietsband te stoppen*
ruuzulutnonchalant*

S

sakreenomdepietsjesvloek*
sallohsallade*
santeboetiekalle bij elkaar*
schabbelegplank*
schaftenrusten om te eten*
schaftijdetenspauze*
schampavieverdwijnen*
scharesliepscharenslijper*
schartekras*
schartenkrabben*
scheefliggentegendraads liggen*
scheefziekeronbekwaam iemand*
schehwingeautokeuring*
schelle broodplak brood*
schelpeschaal v.e. ei*
schenescheenbeen*
schetebezeketroetelnaam voor jonge vrouw*
scheuierbedelaar*
scheuntsje meisjemooi meisje*
scheuteboogscheut*
schiedengescheiden*
schiefslaanverdonkermanen*
schieïngescheiding*
schiënscheiden (huwelijk) *
schietenklaarkomen*
schietingeschietwedstrijd*
schijnheiligoardhypokriet*
schirprupotloodslijper*
schisscheermes*
schisbenenX benen*
schoaschade*
schoamtelijkbeschaamd maken*
schoapkeswolkenkleine wolkjes*
schoavelingenschaafkrullen*
schoolmiester/iefferonderwijzer (es) *
schortvoorschoot*
schoteldoekvaatdoek*
schouwtuangst*
schrabbelenbijeenzamelen*
schrabieldekolenas (sintels) *
schrankenhaaks stapelen*
schrapkrap*
schriemenhuilen*
schriemmuilewener*
schruilungillen*
schuifelenfluiten*
schuinswegop een schuine manier*
schuunmoaksteriggekuisvrouw* (schoonmaakster)
sciatiekheupjicht*
sebietdirekt*
seffensdadelijk*
sergeantlijmschroef*
serveerplaopdienschotel*
sieroizuboenwas*
sies-klimoponze lieve heer hemelvaart*
siesselotjelispelen (spraakgebrek) *
sietekerrezijspan van een motor*
sildereeselderij*
sinksenpinksteren*
SintmansbergSint-Amandsberg*
sjadde kaffétas koffie
Sjiekekauwgom*
slameurBeslommering*
slekkeslak*
SlennuSleidinge*
sleppeslip (v.e.hemd) *
sletspantoffel*
slietplaats voor dieren in stal*
sloan (naar iets sloan) raden*
sloapelslaapwel*
sloapingelogies*
slonsegemene vrouw*
slonse, ook sloofkesseonverzorgde vrouw
sloubbijslaapgelegenheid*
smettestesmoutpot*
smirrijrammeling*
smoelgezicht*
smurenroken (sigaar) *
snikhik*
snoddukissulopende neus*
snottekisseopgedroogd snot onder de neus v.e.kind*
snottersnotjongen*
snotvallingesnipverkouden*
soargedeken v.e.bed*
sossocialist*
spanneetsjekorte nauwaansluitende vrouwenrok*
spekkensnoepgoed*
spellewasspeld*
spelmoakerboelzoeker*
sperrespar*
spiekelenspuwen*
spierlingmager iemand*
spinoakelkrom, vuil, mager vrouwtje*
spleetereet*
splentersplinter* (in de vinger)
stamineeherberg*
stampvolpropvol*
standluchtenparkeerlichtjes*
steddrikstouterik*
steekkerrehandkar*
steenduudmorsdood*
steenezeldommerik*
stekeblindhelemaal blind*
stekelvirken (varken) egel*
stekezotstapelgek*
stekkeduuskeluciferdoosje*
stekken aanprikken aan
stekkendonkerpikdonker*
stekskelucifer*
stielmanvakman*
stillekesaanzachtjesaan*
stirfputteerput-zinkput* (van vuil water)
stoasestation*
stoat maken op ietsop iets rekenen*
stoefaanstellerigheid*
stoefenopscheppen*
stommekluutstommeling*
stoofhijtkachelhout* (dunne stukjes)
stopselkurk*
storsebinnengordijn*
storseGordijnen
stovekookkachel*
stoverijevlaamse stoofkarbonades*
strakskesbinnenkort*
stramijnevergiet*
stratjee (hond v.gemengd ras) straathond*
streutsjedrankrietje*
strontaffairezaak van weinig belang*
strontzatstomdronken*
struutstro*
stuikenneerstorten*
stuipenzich bukken*
sturtenstorten, morsen*
suikerbriefkedokters briefje als men niet ziek is*
suikertanterijke erftante*
sukkesullige vrouw*
suustjuist*

T

t'halventin het midden*
t'halventdeuremiddendoor*
tabboardnachtgewaad*
tassedrinkkopje*
teekaardworm*
tegenientegen elkaar*
tegenstekenafkeer verwekken*
tegoarebij elkaar*
tekenterterongedurig iemand*
tendentop het einde van*
tengelbrandnetel*
tenoastejoarvolgend jaar*
terdjuvloek*
tertetrede*
tertnstappen*
tetteborst v.e. vrouw*
teutelirre (hakkelaar) stotteraar*
tewegebijna*
thuupetegoareallen te samen*
tichelvloertegel*
tijdigintijds*
tikeetoegangsbewijs*
tilutegel*
tingelbrandnetel*
tipugeoogontsteking*
tiretteritssluiting*
tirlingdobbelsteen*
tjsnuchtinks's morgens
tjsouvns's avonds
tnoenspeeleen middagpauze
toaldetaille-middel*
toatenpatatten
toaterenkwebbelen*
toatsjespappap met aardappelen en karnemelk
tobnmet de tol spelen*
toeklakkentoesmijten (deur) *
toekomenrondkomen*
toelloatingtoestemming*
toernaviesschroevendraaier*
toerneerondje (op cafe) *
Toeskus*-zoen
toespelluSluitspeld*
toestuikenbinnenvallen*
toestuiknaankomen*
tohtsjekusje*-zoentje
topdraaitol*
tot loaterstot later*
tot ziensdada (kindertaal) *
tottenkussen-zoenen*
trampelentrappelen* (van ongeduld)
trapzoaletrappenhuis*
traviroverweg*
treffelijkfatsoenlijk*
trekgoattochtgat*
trekijzerkleine magneet*
trekzakAccordeon*
trezebezeonnozele ziel* (vrouw)
triekootrui*
trienetruttige vrouw*
triestigoarddeerniswekkend iemand*
trompentoeteren*
tsaffastugvoortdurend*
tseefkatholiek*
tsenuivergenever*
tsiepmuilegevoelig, geëmotioneerd persoon
tsinknkuren*
tsjaloesjaloers*
tsjaloezigoardjaloers iemand*
tsjannegoedhartige vrouw*
tsjiepenwenen-huilen*
tsjietsebeetje*
tsjoezefopspeen*
tsjoezenzuigen*
tsjoezeplekkerode plek van te zuigen*
tsnoensop de middag*
tsoezeplekkezoenplekje*
tuffrentuverscheidene*
tuitsuneindje*
tureluutbuiten zichzelf*
tussen de soep en de patattentussendoor*
tussen pot en pinte besprekenlosjes weg*
tussendeureondertussen*
tuugtapkast*
tuverehekseheks*
tviertig, tvijftig, tzestig, tzeventig, tnegentigveertig, vijftig, zestig, zeventig, negentig
twijfelgevalonduidelijk geval*
twisdwars*
twissendeuredwarsdoor*

U

uddukunhutje*
uidelunleegmaken*
uijgoeiedag*
uilenkot-kiekenskotbovenste balkon in een schouwburg*
uismussuiemand die graag thuis is*
uitbollenuitlopen*
uitfitslunslijtage van wol of stof*
uitflitsunuitrafelen*
uitgrittenstil uitdagend sarren* (uitlachen)
uitijlenledigen*
uitkibnuitgieten*
uitklappenuitpraten*
uitkomvoorjaar*
uitkuilunfailliet gaan*
uitkuischenschoonmaken*
uitluizennaslaap*
uitmoakenuitschelden*
uitoasemenuitademen*
uitschieneindigen*
uitschijdnverwijten*
uitschuifelenmisnoegd uitfluiten*
uitschuivenuitglijden*
uitsliernuitglijden*
uitspelensnel uitkleden*
uitvluchtseluitvlucht* (valse veronderstelling)
UrsluUrsel*
uugmiesteroogarts*
uugstappelzure vroegrijpe appel*
uurbiesteoorworm*
uurkussenhoofdkussen*
uurvoageoorvijg*
uwe bon krijgenontslagen worden*

V

valiezeplankeplank voor timmerman* (dak)
valleirrugrote vogelkooi*
vallingeverkoudheid*
valserikvalsaard*
van den ehwen stempel zijnouderwets zijn*
van den hoaze gepoeptgehaast
van langsom mierhoe langer hoe meer*
van lotsje getiktniet wel wijs*
van zijne sies draaienin zwijm vallen*
van zijne tram moakendrukte maken*
Van-effen-tijdsoms* (af en toe)
vanachterachteraan*
vande wekedeze week*
vandenachternoenendvan namiddag*
vandeneuchtinkdeze morgen*
vandeniestekiervan meet af aan*
vandoenhehnnodig hebben*
vaneigensvanzelfsprekend*
vanienuit elkaar gaan* (uiteen gaan)
vannirsopnieuw*
vanondervan door gaan*
vanstegelijkeinsgelijk*
vantienuneenuhoogstwaarschijnlijk*
vantijdsaf en toe*
vanzelevenooit*
vapeurkewarmte gevoel bij vrouwen*
vasthehnbegrijpen (verstaan) *
veddijpak slaag
veddingepak rammel*
vednbemesten*
veleokoerswielerwedstrijd*
vellene mantelbontjas*
veloboanefietspad*
veloeren broekfluwelen broek*
velopompefietspomp*
verdekelingelichte vloek*
verdestelewerenIn de war brengen*
verdjuverdomme*
verdoenzelfmoord plegen*
verdommelingebastaardvloek*
verduft riekenonfris ruiken*
vergallenbederven*
verhuugpodium*
verkierdelijkop de verkeerde wijze*
verklappengeheim vertellen*
verliënvervelen*
verloren lupenverdwalen*
vermassakrerenkapotmaken*
vermingelenvermengen*
vermoakenop slot doen*
vermuusschenverspillen*
vernegligerenverwaarlozen*
verpinkenmet de ogen knipperen*
verprutsenverknoeien*
verschietachtigvlug schrikken*
verschietenschrikken*
verschijnenverkleurd door 't licht*
verschilligverscheiden*
verschotlumbago*
verschrikkeligzeer hevig*
verslunsenverwelken van bloemen*
versmachtenwurgen*
versmurenverdrinken*
vertellinskeverhaaltje*
vertelselkesprookje*
verwijtselverwijt*
verwittigingewaarschuwing*
verzekerszeer stellig*
verzijp- stromeinevergiet*
veugelpikdarts (cafespel) *
veujklep hoofddeksel*
veuredoenvoorbeeld geven*
veurnoenendvoormiddag*
veurschuutschort (bij koken) *
vezelenfluisteren*
vierkant droaienniet funktioneren zoals het hoort*
vietizzepillenamfetamines*
vieze-griepgriptang
viggelenonhandig snijden*
vijvnenzesnveel uitleg-langdradig*
vijzeschroef*
vinstertablettevensterbank*
vintekeverkleinwoord van vent*
virkenvarken*
virknuvarken*
vischmarchandvishandelaar*
visseWezel*
viswijfordinaire vrouw*
viveglevendig*
vlakafrechtaf* (zonder omwegen)
vleuvlo*
vleurinkvleugel v.e. vogel*
vliegende tirringeAcute TBC
vlieschhehwerslager*
vloamsvoelendvlaamsgezind*
voaderlandekenjuttezak van 25 kgr.
voagblekstofblik*
voagenvegen*
voakneiging tot slaap*
voartgegraven waterweg*
voddeslechte vrouw*
vogelmuitevogelkooi*
voutegewelf*
vrankbrutaal*
vrehwentongensanserveria's*
vrehwenvelofiets voor vrouwen*
vrehwminschvrouw*
vrehwvolkde vrouwen*
vremmensvrouw*
vrijoageverkering*
vroedlunwriemelen*
vuderverder*
vuëlesluier aan damenshoed*
vuile manierenonzedige handelingen*
vuilerikvuilak*
vuilkerrevuilniswagen*
vuilzobnvoorwassen*
vunzensmeulen*
vure-voresnede v.d.ploeg*
vurkeriek met twee tanden
vurmoukndeur vastmaken*
vurneeluzeernverwaarlozen*
vurschiednschrikken*
vurtrot*
vurtenrotten*
vurtzakrotzak*
vustvorst*
Vuurs-van-de restetenslotte*
vuusbedorven*

W

waddewat*
wakvochtig*
wakteklamheid*
wasspeldewasknijper*
weerbotsterugslag*
weerebrijnterugbrengen*
weerlichtbliksem*
weffulsallergische uitslag*
wegelingpaadje*
wegfoefelenwegsteken*
wegsmijdnweggooien*
wegspednvlug weglopen*
welgemoaktbevallig van postuur*
welkstewelke*
welluggetvreugde*
welweterbetweter*
wemelirreongedurig iemand*
werekierenterugkeren*
werevindeniets terug vinden*
werunschiften*
weunenwonen*
weunijwoning*
wezenaangezicht*
wichtmeisje*
widnwitkalken*
wieden (wien) ontdoen van onkruid*
wierknoest in hout*
wiezekindwees*
wiggeroakenontsnappen*
wigschietenijlings verwijderen*
wigstekenverstoppen*
Wigstekerkeonderste deeltje v.d.ruggegraat*
wigstekerke-pieperkenduik spelenverstoppertje spelen*
wijfvrouw*
wijsprachtig*
wijsheidstandverstandskies*
windegewikkeld verband*
windeileeg ei*
wirdewaarde*
wirktenuewerkkledij*
wirkvrehweschoonmaakster*
wirkwinkluwerkplaats*
wirrentegenstand bieden*
wirtwaard*
wittekeglas jenever*
wittekopblond iemand*
woarveurewaarom*
woaterzonnekeflauwe zon*
woubmswapens*
wounuwagen*
wroetelenrondwoelen*
wulderwij*
wurmswormen*
wurtewrat*
wurtelingende wortels*
wurtelirrezaniker*
wusteworst*

Z

zaaruzanger*
zaddupulluzatlap*
zaksullig iemand*
zantsjesbidprentjes*
zathuufddronkaard*
zattepulledronkaard*
zeelwszenuwen*
zeezwietjezuiet*
zeilwindscherm*
zemelszenuwen*
zenderssintels*
zeunezoon*
zeurenbedriegen*
zeurzakkerijevalsspelerij*
zever in pakjesflauwe kul
zich jagenzich haasten*
ziekebuzzemutualiteit*
ziëkenplassen*
ziëldikke koord*
zielezoaligheidzielerust*
ziëmhoning*
ziëmvellap om de vensters te kuisen*
ziepbaronparvenu-oweeër*
ziere rijdenvlug rijden*
zieredoenverwonden*
zieverkletspraat*
zieverirrezageman*
ziftezeef*
zijbbunatdruipnat*
zijn kanse verkijkengelegenheid laten voorbij gaan*
zijn pijp is uithij is stervende*
zijn vlammeBeminde*
zijne stap nie hehnslecht op de been zijn*
zijpendruppelen*
zijpgatscherp achterwerk*
zijpgatvlak afhangend vrouwenachterste*
zirp smakenwrang van smaak*
zjatte koffietaskoffietas*
zoagerijegezanik*
zochteGaar*
zoekzandjezoekplaatje*
zoetsjekoosnaam*
zonneslagzonnesteek*
zooienkoken*
zorapzodra*
zoulijnzaagrestanten*
zuibbrudronkaard
zulderzij*
zurkelzuring*
zuubuleejubileum*
zuuniejuni*
zwabberenzwalpen*
zwalpeiNiet uitgebroeid ei*
zweflunonvast stappen*
zwiermeulnudraaimolen met schommels*
zwijmselenzwijmelen*
zwirmzwerm*
zwirrezweer*
zwoantsjebereden rijkswachter* (motor)

2 opmerkingen

  1. Een voaderlandeken; heeft zijn naam te danken omdat dit ontworpen was en hoofdzakelijk gebruikt wordt voor zandzakjes bij overstromingen en dringende tijdelijke dijkverhogingen als de redder van het vaderland.
  2. Tnoenspeel (middagpauze) is een woord die veel gebruikt werd in landbouwersgezinnen, waar men in de zomermaanden een middagdutje deed om de lange, zwaarlabeur arbeidsdagen (van zonsopkomst tot zonsondergang) aan te kunnen. En.....waar boer en boerin van de nood ook wel gemakkelijk een deugd maakten!