Liemers

Dialecten > Gelderland > Liemers

Liemers bevat 0 gezegden, 2396 woorden en 4 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

2396 woorden

.
`n Pietske - 'n fietskeIetsje - een toefje
-Old - stökold -stokoldOud - zeer oud
'k HahIk had
'KebIk heb
'n Bitje - 'n BietjeKleine hoeveelheid
'n blauw vuutje wille halePaaien
'n Bult op de / of pokkel-pökkel op de rugBochel
'n hele hortTijdelang
'n hortTijdelijk
't Huukske umgaonDoodgaan
't Lup nao - blief nao dröppeleNalopen (lekken)
't Nesdölleke - AechterblievertjeKleinste uit het nest
't sni-jSneeuwen

A

A'kAls ik
Aaks - grote bielAks
Aan de leuperi-j - Leuperi-jDiaree
Aan't naodenkePeinzen
Aan't traetereDrinken (alcohol)
AanbiejingAanbieding
AandeilAandeel
AangebraojtAangebakken
AangedaonOntroerd
AangemaeteAangemeten
AangenaommeAangenomen
Aangriepe.Aangrijpen.
Aangruuje - aangräöjeAangroeien
AanhäökeAanhaken
Aankleje- versiere - aantrekkeAankleden
AankötteleLangzaam aan bezig
AanlengeVerdunnen
AanlöpAanloop
Aanmaakhöltje - vimpAanmaakhoutje
AannaemerAannemer
Aanpasse - op kallefatereRenovatie
AanporreOphitsen
AanpöllendAanliggen (grond - erf)
Aanraoje - aanrikkemedereAanraden
AanraojerAanrader
Aanri-jingAanrijding
Aanrikkemedere - aanpriezeAanprijzen
aanrotzoojjeAanrommelen
AansloesContact
Aansluuting- aansloesAansluiting
AanspraekeAanspreken
AanvangstiedBegintijd
AanvatteAanpakken
AanvuuleAanvoelen
AanwasNieuwe groei
AanwenneAangewend (worden)
AanwiezeAanwijzen
Aarreg - aardegAardig
AchterumleupeAchteromlopen
AchteruutAchteruit
AdjedentAdjudant
Advecäötje - advecaotje - advekäötjeAdvocaatje (drank)
AdvekaotAdvocaat
AechtelekAchtelijk
Aechteraoverdrukke - VerduustereVerduisteren
AechterdeurAchterdeur
aechterdöchtegAchterdochtig
AechterhoekAchterhoek
AechterstraotSchoolstraat (Zevenaar)
AechterwardsAchterwaards
AepkeAapje
Aerd-äördAard
Aerdappels- aerrappels - piepels-piepersAardappelen
AerdbaezeAardbeien
AerpelsAardappels
AetbaorEetbaar
AeteEten
Aevevöl - Veur aevevölOnverschillig
AfbekkeUitkafferen
AfblökkeAfblaffen
AfbraekeAfbreken
Afgelope uutEinde
Afgetroef - verlaoreVerslagen - geslagen
AfgevaegAfgeveegd
AfgevrachAfgerasterd
AfkiekeAfkijken
AfkuuleAfkoelen
Aflekke - aflebbereAflikken
Afmiste - vetmisteAfmesten
AfnaemeAfnemen
Afpingele - pingeleAfdingen
AfpoejereAfwimpelen
AfschuumeAfstruinen
AfschuumeAfschuimen
AfslaonAfslaan
Afsmaere Afzale AfdekkeleAframmeling
AfsnäöjeAfsnoeien
AfspuuleAfspoelen
AfstaonAfstaan
AfstarveAfsterven
AfstruineRondkijken en -lopen
AftröggeleAfpikken
AfvrachteAfrasten
AfwenneAfleren
AfwiekingeAfwijkingen
AjuusDoei
Alderbarstens, Alderbastend In dialalect zijn dit overigens vloekwoordenEnorm, ontzettend
AllaenegAlleen
AllemaolAllemaal
Alléns - ensgeliekEensgelijk
AltaorAltaar
Altied - alzelaeve - AltoosAltijd
AlzelaeveHeel je leven
AndievieAndijvie
Aodeme - aosemeAdemen
Aojem - aodem - loch kriege - aosemAdem
AolienötjePinda
AosAas (lokvoer)
AoveheureOverhoren
AovendaeteAvondeten
Aover sansBinnenstebuiten
AoverblieversOverblijvers
AoverblijvenOverwinteren
Aoverbrie:veOverbrieven
AoverbuurlujOverbuurlui.
AoverdieksOverdijks
AoverdreveOverdrijving
AoverdrieveOverdrijven.
Aoverend kommeOpveren
AovergaonOvergaan
AovergaoteOvergoten
AovergedaonOvergedaan
AovergeslageOvergeslagen
AovergeveCapituleren
Aovergeve - Naomaete - KotseBraken
AovergrootoldersOvergrootouders
AoverhaeveleOverhevelen
Aoverhemp - BoezeroenOverhemd
AoveriesselOverijssel.
Aoverjäöreg - aoverjaoregOverjarig
AoverlengsOverlangs
AoverleuperOverloper
AovermargeOvermorgen
AoversansOveranders
Aoverschrie:veOverschrijven
Aoverslaon - euverslaonOverslaan
AoverspulingeOverstromingen
AoverstekOverkapping
Aoverstreump - undergelope - AoverspuuldOverstroomd
AoverstuurOverstuur
AovervarveOververven
AovervraogTe veel gevraagd
AoverwarkeOverwerken
Aoverzi-je - gunnekantOverzijde
ApenötjesPinda's
AptheekApotheek
Arbei-jer- arbi-jerArbeider
Arfdeel-naolaoteschapErfdeel
Arg duurPeperig (duur)
Arg stiekemAchterbaks
Arg-Völ-VeulBar
ArmebuulArmebuil (Kerkencollecten)
ArmehuuskeArmenhuisje
ArmehuuzeArmengesticht
ArmmuujArmoe
ArmoezaejerArmoedzaaier
Artesoep - SnertErwtensoep
ArumArnhem

B

BabberikBabberich
BaedeleBedelen
baejeBidden
BaekBeek
BaekbargeBeekbergen
Baent - Baernd - Baend - NaadjeBernard
Baesem - VaegerBezem
BaesestruukBessenstruik
BaeterBeter
BaeterschapBeterschap
BaetuwBetuwe
BaezemknupperBezembinder
BakhuuskeBakhuisje
BakskeiKlinker (stenen)
BakskeiBaksteen
BalejatereLawaai maken
BallejaterenKeet schoppen
BaojemBodem
BaokBaak
BaovelichBovenraam
BaoveuutBovenuit
BargBerg
Barke beu:mBerkenbomen
BarvuutsBlootvoets
BatereTrommel slaan
BatsSchop (werktuig)
BedarveBederven
BedarveBedorven
Beddegrei-jBeddegoed
Bedondere of sukeruuve op een zetteAfzetten
Bedrie:fBedrijf
Bedrie:ge, Oor aan naejeBedriegen
BeesteDieren
BeesteKoeien
BeestemartKoeienmarkt
BeflikkerenBedonderen
Bega:pe aanga:peAanstaren
BegreffenesstoetRouwstoet
BegreffenisBegrafenis
BejaordezörgBejaardenzorg
Bejäördehuus - RöshuusBejaardencentrum
BekakHoog Hollands
BekieksBekijks
BekskeBakje
BelaevenisBelevenis
Bellekebri-j, Balkebri-jBalkenbrij
BemisteBemesting
BenMand
Benaan - pisangBanaan
BendBanden
BendeleHoepelen
BeneejBeneden
Beni-jdBenieuwd
BenkskeBankje
BeraekeneBerekenen
Beroerte - broerte -bruurteHersenbloeding
BeruurdBeroerd
BeschaompBeschaamt
BescharmeBeschermen
Beschrie:vingeBeschrijvingen
BeschummeldBeschimmeld
Beschuul - Waog-waegbrugBascule (gewicht)
BeschuutBeschuit
Besluupe - snieke - BesniekeBesluipen
Besni-je van manleke diere - LüppeCastreren
BestaeleBestelen
BetiedsOptijd
BetuunSchaars
BeukehaegBeukenhaag
BeulswarkZwaar werk
Beumkes - beumpjesBoompjes
BeunhazeZwartwerken
Beunstaak -bonestakeBonenstokken
BeuntjesBoontjes
BevraoreBevroren
BevuuleBevoelen
Bewaarschool (vroeger bij de nonnen) Kleuterklassen
Bewie:sBewijs
BezaopeBezopen
Bezaope - zat - lazerus - teutDronken
BezuukersBezoekers
BezörgeBezorgen
Bi-j gedaonToegevoegd
Bi-j mekaar gekommeVerenigd
Bi-j mekaar schooi-jeCollecteren
Bi-jdraejeBijdraaien
Bi-jekörfBijenkorf
Bi-jgietselToevoeging
Bi-jkansBijna
Bi-jnameScheldnamen
Bi-jschinke - inschuddeBijschenken
Bi-jveurbeeld - zoasBijvoorbeeld
Bi-jvraetesplekBijvoerplaats
Bi-jzie:ndKippig
Bi-jzunder - biezunderBijzonder
BiechtstuulBiechtstoelen
Biel - hiepkeBijl
Bieltjesman - Vilder - BeenhouwerSlachter
BieteBijten
BilkGoedkoop
BillijkRedelijk
BingereBingerden
BladluusBladluis
Bladzi-jePagina
Bladzi-jeBladzijde
Blaej - BeumlaofBlad
Blaej - blaejeBladen
BlaejdaegBladerdeeg
BlaejwiezerBladwijzer
BlaeteMekkeren
BlageKinderen
Blagespölleri-jKinderspelen
Blaorkoppe - BläörköppeBlaarkoppen (koeien ras)
BlaoskakeOpscheppen
BlaoskopAltijd het hoogste woord
Blaosmuziek - HoempamuziekBlaasmuziek
BlaozeBlazen
Blaozers-bläözersBlaasmuziekmakers
Blau:wBlauw
BleekscheetBlanke
Blei-jblaozerBladblazer
BleikeBleken (de was)
Blek - stofopschuuverBlik
Bleuj - eujVerlegen
Bliek - bleikBleek
BliksemschichWeerlicht
BlindenRaamluiken
BloddereFoeteren
Bloe:dBloed
Bloe:d aoreAderen
Bloe:dwosBloedworst
Bloes-BoezeroenSporthemd
BlonBallon
BlootNaakt
Bloot zunNaakt zijn
Blootleuper - BloterikNudist
BlootvuutsBarvoets
BluumknöpBloemknoppen
BluumpkeBloempje
BluumpötBloempotten
BluumpötjeBloempotje
Bläöj - BluujBloei
BläöjeBloeien
BläöjerdRood hoofd
BläöjselBloesem
BläörkopBlaarkop
BlökkeHard leren
Blökke - aanslaon - den hond sluh aanBlaffen
Boch - RuutOnkruid
Bochte-buchte in de rivierMeanderen
Boe:zemSchoorsteenmantel
Boebel- 'n bultBobbel
Boekholder-hölderBoekhouder
Boesspaaj - BospäöjBospaden
BokkepruukBokkepruik
BoksBroek
BoksenaodBroeknaad
Boksepiep(en)Broekspijp(en)
Bokserie:m - buukrie:mBroekriem
BólStier
BolkieskeStierkalfje
BóllekieskeStierkalf
bos bluumBos bloemen
Bos en hei venne - sprengeDrinkplaatsen
Bot - stompNiet scherp
Botte - but- knaoke - KnäökBeenderen
BottekrakerFisio therapeut
BotterBoter
Botter bi-j de visContant
BotteramBoterham
BotterbluumBoterbloem.
Bouwland - dreef grond - n dreef grondAkker
BraekeBreken
BraekiezerBreekijzer
BrandholtBrandhout
BrandwaerkörpsBrandweerkorps
BraobantBrabant
Braoderi-jBraderie
Braojertjes - BräödertjesKriel aardappelen
BraojwosBraadworst
Braome - BrombaezeBramen
BraomebrummelsBramen (vruchten)
BraomestruukBramenstruik
BraompBraamt
BraosemBrasem
Brei-jnaole-bri-jnäöldBreinaalden
BreidBreed
BreiwarkBreiwerk
BretHouten schot
BreudjesBroodjes
BreudreufBroodroof
BreujkepkeBroodkapje
BreujkörsBroodkorsten
Bri-jnäöldBreinaald
Brie:fklepBrievenbus
Brie:veBrieven
BrikBrak
Brindnaetels - BrandnaetelsBrandnetels
Brom-brumvlie:g - maaischijtersBromvliegen
BroodreusterBroodrooster
BrulfBruiloft
BrulleHardop huilen
BrumbaesBraambessen
Brune paoterGrolsche pul
BrunwarkerBruinwerker
BrutseleKoken-Braden
BruujeierBroedeieren
BruujsBroeds
Bruujse kloek-tuut-kiep - Bruu'jse tut / kloekBroedse kip
BruunBruin
Bruune beunBruine bonen
Bruune riesBruine rijst
BruuntjesBruintjes
BruurBroer
BruurkeBroertje
BruursBroers
Bräöjsel - BruujselBroedsel
BrökBrokken
BrökkepapOud brood in de pap
BrökkepapBrokkenpap
BukkeNeerbuigen
BulkriekSchatrijk
BultruggeKamelen
BunderHectare
Bushelte - bushökske- stöpplekBushalte - hokje
Buske pumpwortelsBosje (wortelen)
ButemölBuitenmolen
ButeuutBuitenuit
ButjeBotje
Buuge - BukkeBuigen
BuugiezerBuigijzer
BuukBuik
Buuk - pensBuik
BuukriemeSpeklappen
BuukskeBoekje
BuukskeBuikje
Buukspek-speklappe-buukriemespekBuikspek
BuulBult
Buurleu'j - ow naoste - buurlujBuurlui
Buute spöllersLinks of rechts buiten (voetbal)
BuuteafPlatteland
Buutegeweun- buutegewoonBuitengewoon
BuutelanderAllochtoon
BuutelandsBuitenlands
BuutendieksBuitendijks
BuuzeBuizen
BV - Beslaote VenootschapBV - Besloten Vennootschap
BökskeBroekje
BördjeBordje
BörgerBurger
Börsrok - lie:fke en Zwarte kouseOuderwets ondergoed
BösBorst
BöskeBosje
BösselBorstel
BösselOpgroeiende jongen
BösseleBorstelen

C

CarbidluchCarbidlamp
ClubblaejClubbladen

D

D'r bi-j doe:nToevoegen
D'r bi-j kommeVervoegen
D'r uutflanseUitflappen
D'raoverDaarover
D'rek - drek - geliek - meteen -gliek - ZometeenDirect
Da'sDat is
Da's kloteVervelend
Da's vremp - VrempVreemd
DaekeDeken
DaekesDekens
DaeldeurDeeldeur (achterhuis)
Dagblei-jDagbladen
Dak drietersPost duiven
DakgäötDakgoot
DakhaesKatten
DakhaosKat
DaldejerFlierefluiter
DalekZo meteen
Daorhaer, daorhaenDaarheen
Daornaeve- daornaosDaarnaast
Darpskroeg - zuuptentDorps Cafe
DartegDertig
Dartie:nDertien
De bluumkes buute water gevenWildplassen
De hele zwikTotaal alles
De peut - VuutVoeten
De pie:p deurCremeren
De Pruuze -moffeDuitsers
De rooje in de polletiekP v / d A
De wardUiterwaard
DeeglekkeDegelijk
DeernJongedame
DeerntjeMeisje
DeesDeze (die)
deileDelen
DeilingDeling
DeilnameDeelname
Dekkel - lid - LihDeksel
DennenäöltjeDennenaaldje
Denske - densjeDansje
Deugnie logiesPolitiecel
DeulhäöfDoolhoven
DeupDoop
DeupeDopen
DeurDoor
Deur de banksGemiddeld
Deurbaore-deurprikkePiercen
DeurbieteDoorbijten
DeurdaoweDoordauwen
DeurdewaeksDoordeweeks
DeurgaonDoorgaan
DeurhaenDoorheen
DeurkrukDeurklink
DeurmetjeDeurmatje
Deurnebörg, DonebörgDoornenburg
DeurnhegDoornen haag
Deurpos - deurstie:lDeurkozijn
Deurri-jeDoorrijden
Deursloeke-DeursluukeDoorslikken
DichToe
Die:mDidam
Die:nderAmtenaar
Die:pvrie:zesDiepvriezers
DiekDijk
DieselsDistels
DieselsDistel
Diet .Dina.
DimmekratieDemocratie
DinnefetiefDenefitief
DochDacht
DoezeleLicht slapen
DonderköpOnweerswolken
Dood en vedarf zaei-jeOorlogsgeweld
DooiegraverGrafdelver
Douwe - dowwe - daowe - dawweDuwen
Draei-jeDraaien
Draei-jeregDraaierig
DraejbankDraaibank
DraejörgelDraaiorgel
Dragend-drechtegDrachtig
DrallieSmurrie
Draod - dräödjeDraad
Draodnaegel - DräödnaegelDraadnagel
Drekgat-gaejAfvalput.
drel - 'n todvod
Dreugbloeme.Droogbloemen.
Dreuge kaelDroge keel
DreughannesDroogkloot
Dreugstaon - gus zun.Droogstaan ('n koe)
DreumDroom
DreumerDromer
DreumeregDromerig
Drie:sAndries
Drie:veDrijven
DriefiesDrijfijs
DriefjachDrijfjacht
Driefmis - gierDrijfmest
Driefnat - zeiknatDrijfnat
Driekwatsmaot draei-jeWalsen (dansen)
Driethuus-schijthuus-plee-`t huuskeToilet
DrievendeDrijvende
DruuveDruiven
DrökkeleTreuzelen
Drökkele - drummeleAarzelen
DröllekeDrolletje
DröllekeKlein schatje
DröpkeDruppeltje
DröpkeDropje
DröpnatDrupnat
Drötjes vleisKlapstuk
Du:vevloch - duuve vlochDuivenvlucht
Dubbe - RikraojeBeraadslagen
Duchteg wahFlink wat
Dui-j däöjDooi
Duk - DukkerVaak
DukzatVaak
Dun riefeltjeDun reifeltje
Durpel - dörpelDorpel
Dut - duts - döts - Aanri-jjingDeuk
DuudelekDuidelijk
DuukplenkDuikplanken
DuumDuim
DuumeDuimen
DuumnaegelDuimnagel
DuumnaegelsDuimnagels
DuumstökDuimstok
DuusterDonker
DuutDoet
Duutsland - MoffrikaDuitsland
DuuveDuiven
Duuzeleg - DolDuizelig
DuuzendDuizend
DuuzendeDuizenden
DuuzendschoneDuizendschoon
DwaleZwervend
Dwarg denneConiferen
DwargtuutKrielkip
DäöjeDooien
DölpesGoedzak
DöpOgen
DöpartDoperwt
DöpperDom iemand
Döppers, DöparteDoperwten
DöppertSufferd
DörkumDoetinchem
DörpelDrempel
DösmölDorsmolen
DösvlaegelDorsvlegel
DöwkeDuwtje

E

Eekkätje - PluumstatEekhoorntje
EeltklauweWerkhanden
Een bulterDrommedaris
Een bunderEen hectare
Eenruuter (platglas)Eenruiter (op broeibak)
Eer - veurhaenVroeger
EergistreEergisteren
Effe-efkes aanzie:nAfwachten
EfkesEven
Ei-jerdöpke, eier döpkeEierdopje
EibargeEibergen
EierbasteEierschalen
Eierkaole - cokes - gruus - breket - briketteKolen (kachel)
Eigeri-jd - eigewiesEigenwijs
Eigewie:zegheidEigenwijsheid
EkommenieEconomie
ElektrikeElectrische
EllekeElke
EllénsEender
Ellestiek, IllestiekElastiek
EllestiekeElastieke
embachsleujAmbachtslui
Empebult - iemdebult - iempeheupMierenhoop
EngNauw
EngstegAngstig
EnsEens
ErmkesArmpjes
Esstrikke - EstriekeTegels
Estriek-EstrikTegel
EtlikeEttelijke
EugeOgen
Euge-döpOgen
EugkesOogjes
Eugknöp entingOcculeren (bomen en struiken)
EurbescharmerOorbeschermer
EurdöpOordoppen
EurlogOorlog
Eursmaer - ore moe:sOorsmeer
EustriekOostenrijk

F

FalderabbesDondersteen
FalderatieConsternatie
FebruwarieFebruari
FeesboekFace book
FemilieFamilie
FenuuspotFornuispot
FesoenlekFatsoenlijk
FidelspöllerVioolspeler
FiedeltjesvleisReepjesvlees
Fien fernuushöltAanmaakhoutjes
Fiene in de polletiekSGP
FienekesFijntjes
FienpruverFijnproefer
FietsspaokeFietsenspaak
FillesetéreFeliciteren
FisiaterPsychiater
FlaemerdSlijmerd
Flappe tappePinnen
FlappetapGeldautomaat
Fles wienFles wijn
FlessetrekkersOplichters
Flonder - duuker - vaerWaterovergang
FluitjeKleintje pils
FluitkaetelFluitketel
FluustereFluisteren
FoekepotVarkensdarm instrument
Foeksen-fuukepötte-neuke-ligge ri-jeFietsen (seks)
Fokke -stekke - zaei-jeIets vermeerderen (levendig)
Fonkel / hagel ni-jSpiksplinter nieuw
FornuusFornuis
FotoröllekeFotorolletje
FotvogeleUitspoken
FranseusFransman
FriettentCafetaria
FrikedelFrikandel
Frisse wosVerse worst
FuukFuik

G

GaarndrötjeGarendraadje
GaefGaaf
GaehGaat
GaelGeel
GaetjeGaatje
Gaetjes in't holtHoutworm
GalgeBretels
GaojGa je
Gaoj - gaonWeggaan
Gard / roe (sinterklaos) Takkebos (sinterklaas)
GarsGerst
GatverdarrieVies vinden
GawdiefGappert
gawwerVlugger
GebaeteGebeten
GebaogeGebogen
GebekskeGebakje
GebraokeGebroken
GebrochGebracht
GebruuksveurwarpeGebruiksvoorwerpen
GedenkeHerdenken
Gedroe:sLawaai - herrie
GegroppeGegropen
GegräöjdGegroeid
GehaemeltGestorven
Geheurzaom - geheurzaamGehoorzaam
Gei:ltjeVijfentwintig gulden
geitelebbereKussen
GekkehuusGekkenhuis
GeklaefGekleef
GekonkelefoesAchterkamer politiek
GekraopeGekropen
GekruusGekruisd
GeköntGekunt
GeldschuuverSponsor
Geliek (plat) Gelijk (vloers)
Geliek-gliek makeEgaliseren
Geliekenis - 't eigeste liekeGelijkenis - 't zelfde lijken
GeliekstaonGelijkstaan
Gelp - botterzachMals
Gemale varkesvleis (gedreug) Met (in droge worst)
Gemale vleis (halfum) Gehakt (half om half)
Gemale weit zonder vezelsBloem
GemarkGemerkt
Gemeente / WOG tapWaterkraan
GemudelekGemoedelijk
GemudelekheidGemoedelijkheid.
GengskeSmal steegje
GenuumpGenoemd
GerazieGarage
GereukGerookt
GeriffemeerdGereformeerd
Gern - gaarnGraag
GeslaoteGesloten
GeslöpGesleept
GetrappierdBetrapt
GetuugdGetuigd
GetuugeGetuigen
GetuugschrifDiploma
Geuje Jonge krie:geWerpen
Gevaore- geväöreGevaren
GevraoreGevroren
GevuulGevoel
GewaerGeweer
GewaesGeweest
Gi-jJij
Gie:teWater geven
Giesbaek - Gie:sGiesbeek
GiesselDun, mager
Gieteling - liesterMerel
Gillie zillie zullie hullie ollieJullie
Gin minsNiemand
Gin puntje verdie:ndVerlies (wedstrijd)
GinneraalGeneraal
GlaeskeGlaasje
GliekvluursGelijkvloers
Glui-jeGloeien
Glui-jendGloeiend
Goe:d - richtegGoed
GoldenGouden
GoldvinkGoudvink
GoldvisGoudvis
GossammeVerdorie
Graaf -greppel- (af) waeteringSloot
Graafmesjien-dregmölGraafmachine
GraefkeGraafje (slootje)
GraejersGrootverdieners
GreepMestvork
GreslandWeiland
GreslandGrasland
GreszaodGraszaad
GreszoojGrasplak
Grie:s - graowGrijs
Grie:smaelGriesmeel
Grie:ze lochGrijze lucht
Grindpäöj - grindpaajGrindpaden
Groe:ssenGroessen
Grof gröf row röw enz. de ö uitspreken als KölnGrove
Grub - groebGoot (in de koeienstal)
GrundelGondel
Gruts - GrötsTrots
Gruun - LaoverGroen
Gruune kool - putjeskoolGroene winterkool
Gruune zeepGroene zeep
GruunedaalGroenendaal
GruunekoolSavoyekool
GruunestraotGroenestraat
Gruunlo-GrolleGroenlo
GruunteGroenten
GruunteGroente
GruunteboerGroenteboer
Gruuntehof - Moe:stuinGroentetuin
GruusGruis
Gräöj pienWasdom (zeer)
GräöjeGroeien
GräöjendGroeiend
GräötjeGraatje (vis)
GrönnigeGroningen
Gum - StufGom
Gummi laerzeLaarzen (rubber)
Gundwied - guns - gundGinds
GäötsteenGootsteen
GäötsteenAanrecht
Gö:t schurtKeukenschort

H

HaangekraejHanengekraai
HaekeleHekelen
HaentjeHaantje
Haeske aoverBokspringen
HaetsHitte
HalbstarkePuber
Halbstarke (OokDuits)Nozem
Half row braojeRoerbakken
HalftiedsHalftijds
HandwarkeHaken en breien
Handwarke - HendwarkeHandwerken
Hanepeut - haneklauweHanen poten
HansopBorstrok
HanswösDommerd
HaopeHopen
Haos nieNauwelijks
Haoste - aanmakeHaasten
Hard waejeStormen
HarfsHerfst
HarfsdagenHerfsdagen
Harreman - Mai-je - Maie - Manus-Manus-is ook BargoensHerman
HarweHerwen
Heelmaol-helemaol- hillemaol-hilmaol, gand, katsHelemaal
HeggetekskeHaagmus
HeibaesembinderFijnhoutbewerker (Didam)
HeireuskeHeideroosje
Heit- snikheitWarm-Heet
HekkePoort
HendHanden
HendjeHandje
Hendvaej - HengselsHandvaten
Hendwage, Kru'jwageKruiwagen
HengelHengelo (gld)
HengselScharnier
HenkelmanEtenspot voor op het land
HenkelmanEtenspot
Hent - DrikusHenk
HepkeHapje
Hesses - harsesHersens
Het gin balleCastraat
Heufkaes (bestanddeil varkeskopvleis en zwoerd) Hoofdkaas (vleeswaren)
Heufpien - KoppienHoofdpijn
HeugzommerHoogzomer
HeupkeHoopje
Heupkes - heupjesHoopjes
HeurnHoorn
Hiege - hechte - buukslageHijgen
HierenoppesHierheen
HingseHengsten
HipsVarkens bovenpoot
Hipse - varkes baovepeuteVarkens bovenpoten
HitjeKlein paard
HoebelegHobbelig
Hoempa bandDweilorkest
HoepelpaerdHobbelpaard
Hoge zi-jeHoge hoed
Holt houwe-kleuveHout hakken-kloven
HoltduufHoutduif
Holte - HölteHouten
HolthuzeHouthuizen
Holtkleuve - deurhouweHouthakken
HoltmietHoutmijt (gestapeld)
HolvasHouvast
HoosbujjeHoosbuien
HorlozieHorloge
HouwclubDrumband
HowclubJeugd drumband
HulderdebulderHalsoverkop
HummelHummelo
Hund - De hundjesHonden
HundjeHondje
Hunds muujAfgepeigerd
HupHeup
HuudjeHoedje
HuufkarHuifkar
Huuj morHomaar
HuujerHoeder
HuujwinkelHoedenwinkel
HuukskeHoekje
HuulbalkHuilebalk
Huulbessem - StofzugerStofzuiger
huule - blaere - larme - sjanke - liepeHuilen
Huus-de hut-de keetHuis
Huusholding - HuushollingHuishouding
HuuskeHuisje
Huuske in dén hofTuinhuisje
Huusplek - Op't arfHuisplaats - op het erf
Huusplekse veheuginge - TarpeTerpen
HuusschilderHuisschilder
Huusse-Za:ndHuissen-Zand.
Huussen - HuusseHuissen
HäöjHooi
Häöj opper - Häöj öpperHooistapel / opper
HäöjbargHooiberg
HäöjbruujHooibroei
HäöjeHooien
HäöjmietHooimijt
Häöjvörk - gaffel - riek - ga:velHooivork
Häöke - haokeHaken
HäöknaoldHaaknaald
Häörke - häörtjeHaartje
Häörsni-jerKapper
HökskeHokje
HöltereVan hout.
Höltje - klöskeHoutje

I

Iempe - iemde - empeMieren
iesijs
IesbaerIjsbeer
IespegelIjspegel
IesselIJssel
Iesvloer-iesvluurIJsvloer
IezegrimIJzegrim
IezerIJzer
In d'n uule vlochSchemering
In gewich toenaemeAankomen
In mekaar zetteMonteren
IndommeleIndutten
InensIneens
Inens - SchielkPlotseling
Inkuule (winterveurraod)Inkuilen (bewaarsysteem)
InspölleInspelen
Inzalte - PaekeleInzouten - pekelen

J

JanuarieJanuari
JaorJaar
JederhalfIeder de helft
Jengele - baedelhuuleBedelhuilen
JeskeJasje
Jeurig - Jöreg- Jaori- JäöregJarig
JudasseTreiteren
Juk - jôkJeuk
JuusteJuiste
JäörkeJaartje
JöttepaerStoofpeer

K

KaalwiefKakmadam
Kaam (Groessens) Kam
Kabbes - kappesWitte kool
KaeltKoude
Kaere - vaegeVegen
KaerlKerel
KaerltjeJongetje
KaerskeKaarsje
KaesKaas
KaetelsKetels
Kale kletskopKaalhoofd
KallebassePompoenen
Kammeraod - kammereujKammeraad
Kammeraodje-kammeräödjeKameraadje
Kammereuj - maoteVrienden
Kammeräöj-kammeraoden, kammereujeKameraden
Kantaangravia'sWalbloemen
KaokeKoken
KaoperKoper (metaal)
Kaopere ploertZon
KaplaersKaplaarzen
KaplaonKaplaan
KarbonaajKarbonade
KarrespeurOnverharde uitweg
KarsbeumKerstbomen
KarschubWagenschuur
KarschöpKarrenschuur
Kasje kiekeTV kijken
Kasjewijle-Kasjewie:leDood
KatsGeheel
Kats bezaope - LedderzatStomdronken
KattegismesCatechismus
KatteliekKatholiek
KattepulCatapult
KedootjeCadeautje
Keffen - schreeuwe - Kwaod moelwark - Tege mekaar gaon staon keffeBekvechten
KegWig
KelderluukKelderluik
KelderzoegPissebed
KemissieCommissie
KennekeKannetje
KennemelkKarnemelk
Keper- KeppelKloof
KepkeKapje
KerkepaajKerkenpaden
KeskeKastje
KetjeKatje
KettingspollePaardenbloemen
Kettingspolle (molsla) Paardenbloemen (in molshopen)
KeulkraeteKoolkratten
Keutelschraper-KöttelschraoperKantonnier
Kie:keboe.Dakraam.
Kie:kjesFoto's
Kie:ne - Kie:m van ölde piepelAardappeluitlopers
KiekeKijken
Kiekglas - maotglasPijlglas - maatglas
KiekkasjeTV toestel
KiekuutKijkuit
Kies - kieskeKalf
KieskeKalfje
KikvorseKikkers
KikvosgatKeldergat
KikvörsKikker
KinderköpkesZwerfkeien
Kinds geworreDementeren
KinnebakkeWangen varkens
KipfileejKipfilet
KlaepelKlepel
KlammeKrammen
Klaoge, LamentiereKlagen
KlaoraovesKlaarovers
KlaorinetKlarinet
Klaos - KlöskeKlaas
KledjeKladje
KledjeRestje - Kladje
Kleef -KlaefKleve (D)
Klemiezer - StapVang klem
KlepkesKlapjes
Kleurdwarg (kleinste knie:ne ras)Kleurdwerg (konijnen ras)
Klever, KlaeverKlaver
KlingelbuulColectenbuil
Klokleu'jerKlokkenluider
KloklujjeKlokluiden
KlumkesKlompjes
klumpklompen
Klumpe danseKlompen dansen
KlumpkeKlompje
KlumpklösseKlompen klossen (stampen)
KlumpspiekesKlompenspijkers
KlumpvuutKlompvoeten
KluntjeKlontje
Kluts- of dubbelkluts bakVerschnellingsbak
KluusKluis
Kläöske - KlaoskeSpeculaas (koekje)
KlökskeKlokje
KlöskeKlosje
Klöske - höltje - letje - tekskeStukje hout
KlötjeAlpino pet
KlötjeBaret
KnaakRijksdaalder
KnaakTwee gulden vijftig
KnaalKanaal
Knaje - knoje - klajeKnoeien
Knalpie:p - UutlaotUitlaat
KnalwarkVuurwerk
KnaosMug
KnaozeMuggen
KnarieKanarie
KnarsbutKraakbeen
KnastertOud iemand (niet positief)
KneupKnopen (aan de jas)
KneupkeKnoopje
Kni-jKnie
Kni-jlappeKnie beschermers
Kni-js - kni-jeKnieën
Knie:nKonijn
Knie:neKonijnen
KniepeKnijpen
KnieperdVrek
KniepkatZaklamp (zonder batterij)
KniepmesZakmes
KniepmesKnipmes
KnieptangNijptang
KnipPortemonee
KnipmutsSlaapmuts
KnipuutwasdagDe woensdag na kermis
KnoefelsKreuken
KnoerendHard
Knoje - mis potlaepeleKnoeien (bij het opscheppen)
KnupdraodKnooptouw
KnuppeTouw knopen
KnuppeKnopen
Knäök - Knaoke - ButBotten
Knölderaap, knolderaapKoolraap
KnöllekeKnolletje
Knölselleri-jKnolselderij
KnöpkeKnopje
KoeieniereBaas spelen
KoejeflatsKoeienvla
KoerkduufTortels
KokhalzeregMisselijkmakend
KokkertNeus
KoldKoud
Kolt winterwaerVorst
Koninginne vluch - zwarmZwerm (bijenvolk)
KoolstrunkKoolstronken
Koolstrunk, KeulstrunkKoolstronk
Kop end - Heuf endHoofdeinde (bed)
Kop-köpHooft
Kopers kie:kruutUitstallings raam
KopkuukeleKoprollen
Kore opslag - karschupVeldschuur
Kotter bi-jDichterbij
Kraeje - kerkaozeKraaien
KraejtKraait
KraetsSchurft
KrangVerkeerd (om)
Krang - EndersumAndersom
KrankehuusZiekenhuis
KrankekasZiekenfonds
KraombedKraambed
KraomeKramen
Kreise - brulle - rearen - hard roe:peSchreeuwen
KreskesKrasjes
KretsSchurft
Kreus - Kroos - KlokhuusKlokhuis
Krieke bi-j dageraodOchtendgloren
KrieltjesKleine aardappelen
KriemelegKregelig
KrintebolKrentebol
KrintemikKrentenbrood
Kronkelege deurstreumende baekMeanderen - beek
KroteRode bieten
KrujjeKruiden
KrujjenierKruidenier
KrujjerKruiden
Krum getrokkeKrom getrokke
KruumbroodPaneelmeel
KruumelKruimel
Kruumelgrieper-die:fKruimeldief
KruumelmikKruimelbrood
KruupeKruipen
Kruusbaes - stekbaes - Knoebels - knoepels - stekbaezeKruisbessen
KruusbeeldKruisbeeld
KruusjasseKruisjassen (kaarten)
KruuswegKruisweg
KruuswöttelsKruiswortelen
KröppelKreupel
KröppelMank
KrösselKind
Kui-jere.Praten (wandelend)
KuiereWandelen
KumKom
Kumke - köpkeKommetje
KumpKomen
KuntjesBilletjes
Kuster - KösterKoster
KuufjeKuifje
KuukeleDuikelen
KuukesKuikens
KuukskeKoekje
kuulKuil
KuulcelleKoelcellen
Kuuperi-jKuiperij
KuutbeneKuitbenen
Kwaek- kwekkegresTrekgras (ondergrondse wortels)
Kwaekkeschutteri-jKwekenschutterij
KwaenHermafrodiet
Kwakbolle - dikköpKikkervisjes
KwalmWalm
Kwaod - gifteg zunKwaad
Kwaodspraeke - Roddele (vals)Kwaadspreken
KwaolKwaal
KwartjeVijfentwintig centen
KwebbelwiefKletsmadam
KwekskeKwakje
Kwekske-halflaegNie völ
KwelWelput
Kwiet zunVermissing
KäöjkeKaantje
KäöltjeKooltje (voor in de kachel)
Köln - Kölle - Keu:leKeulen
KöningKoning
KöningspaerdKoningspaarden
KöpkeKopje (hoofd)
KöpkeKopje (aardewerk)
KöpkeHoofdje
Köpke under gegaon - VerzaopeVerdronken
KöpkesKoffiekopjes
KörperaalKorporaal
KörveKorven
KösKorst
KöstebroodKorst van brood
köttelKeutel
Kövele-lulleKletsen
KöwweKunnen we

L

Laatbläöjer - laatbluujerLaatbloeier
LaeftiedLeeftijd
LaegLeeg (de fles)
Laeg - LaogLaag
Laeg bi-j de grondsPlatvloers
LaegleuperLeegloper
LaepkeskaerlStoffenhandelaar
LaepkeskaerlKleermaker
LaerLeer
Laere laerzeLaarzen. (leren)
LaerebokketuugLerenbokkentuig
LaereboksLerenbroek
LaereboksgalgeLerenbroeksbretels
Laereboksrie:mLerenbroekriem
Laers aoversökLaarssloffen
LaerskesLaarsjes
LaesbuukLeesboeken
LaesvoerLectuur
LaevedegLevendig
LaeverwöskeLeverworstje
Laje - oplaeje - oplaojeLaden
LamstraolLamstraal
Lang meh gaondeDuurzaam
LantaernpaolLantaarnpaal
LantaernpaoleLantarenpalen
LaojePlantenwortels
Laote verkummereVerwaarlozen
LaothumLathum
LaotumLathum
LaoverLoof
LebbereHoorbaar drinken
LeejemaoteLedematen
LeerLadder
LempkesLampjes
Lenger-lengreLanger
LentemargeLentemorgen (buurt)
LepkesLapjes
Les aoverheureLes overhoren
LetjesLatjes
Lets, laetsLaatst
Leure - uutleureLangs deuren uitventen
Li-j -lei-jLig
Lichknoppe - lichknöpLichtschakelaars
Lie:gebeesLeugenaar
LiederegVadsig
Liefsbehold-höldLijfsbehoud
Liek - Stoffelek AoverschotLijk - Stoffelijk Overschot
LiemLijm
LiemtengLijmtang
LiesterLijster
Liesterbaeze-baesLijsterbessen
LievesdeuntjeLiefdeslied
LilkLelijk
LillekOnaantrekkelijk
LimbörgLimburg
LimbörgerLimburger
Linksbuute.Linksbuiten.
LochLucht
Loe:derKenau
LoenzeScheelkijken
Loerbaek-LuurbaekLoerbeek
LoereGluren
LoergaetjeSpionnetje
LoeriezerBril
LoerraamEtalage
LofpenneWitlof knollen
LookUien
LookUi
LoolLoil
Los makeOpen maken
Lotteri-jLoterij
LulhannesZwammer
Lulkoek - kwatsOnzin praat
Lulpie:pTelefoon
Lulpie:pTelefoonhaak
Lulpraot.Zwammen
LulwiefRoddel tante
LuntjesLontjes
LutsSpeen
LuudspraekerLuidspreker
LuuskeLuisje
LuusmartVlooienmarkt
Luustere - toeheure - aanheureLuisteren
LuutenantLuitennant
LuuzemartLuizenmarkt
Lux verblie:fParadijs
LötjeLootje
LötsSpeen

M

Maaie - Maje - maajMaden
MaejeMaaien
MaelpoeteModderalen
MaertMaart
Maertse katKrolse kat
Maetholt - duumstokMeetlat - duimstok
Magge - meugeMogen
Mallemeule - Draei-jmölDraaimolen
Manke peutManke poot
ManleujMannen
MaoltiedMaaltijd
MaonMaan
MaondMaand
MaondagMaandag
MaoneschienManenschijn
MaoneschienselManeschijnsel
MaonlichMaanlicht
Marge(dreef)Morgen (stuk grond)
Margen (vrog)Morgen (ochtend)
MarkeMerken
MartMarkt
MedecieneMedicijnen
MeerpoeteModderkruipers
Megriene - Bakbotter, kunsbotterMargarine
Meh bemoejeBemoeienis
Meh doe:nPartificeren
Meh raod en daodMet raad en daad
MeideurnehegMeidoornhaag
MeizuuntjesMeizoentjes
MekkelekMakkelijk
Melk worre-wörreAfkalveren
MelktuiteMelkbussen
MemTepel
MendjeMandje
Mengelmoe:sGemengd
MennekesMannetjes
MepkesMapjes
Mes - vörk - laepel (aetgrei-j)Mes - vork - lepel (bestek)
MeschienMisschien
MesjienMachine
Meulestraot MöllestraotMolenstraat
Mi-jpaolMijlpaal
MidveurMiddenvoor (voetbal)
Midveur in de veurhuuje spölleMiddenvoorspeler
MienMijn
Mient - Mientje - MinaWilhemina
MikBrood
MillekeMelken
MinseMensen
Miskar - strontwageMestkar
MistevaltMestvaalt
MochMag
Moe:derMoeder
Moe:dwil-muudwilMoedwillig
Moe:s - krulkoolBoerenkool
MoelMuil
Moele - muulBekken (muilen)
Moer - moorVoedster (konijnen)
MohheupMothoop
MójGoedenmorgen
Molsheup, MölsheupMolshoop
MombakkesMasker
MottegMistig
Mulder - vemaler - mölderMolennaar
MundjesMondjes
MundjesmaotMondjesmaat
MundörgelHarmonica
Muuleke - mundjeMondje
Muus-ungedierteMuizen
Muusje - muuskeMuisje
MäöltjeVaarsje (jonge koe)
MäötjeCollega
MöpkeMopje
MörmelePrevelen
MöwkeMouwtje

N

NachponPyama
NachschaejNachtschades (planten soort)
NachuulsNachtuilen
Naegel - spiekerSpijker
Naegel-spiekerNagel
NaegelhöltNagelhout
Naegels - spiekersNagels
NaejeNaaien
NaejmesjienNaaimachine
NaejsterNaaister (kleding)
Naeve de huuze op leureStraatventen
Naeve en nichteNeven en nichten
Naobers-buurlujBuren
NaodeilNadeel
NaodösNadorst
NaojaorNajaar
NaokiekeNakijken
NaokummelingeLaatbloeiers
NaoldbeumNaaldbomen
NaoldhöltbeumDennen
NaomaakKunst
NaopraoteNapraten
Naor gortKapot
NaosteNaasten
NaozaotNakomeling
NathalzeDrinkers (alcohol)
NeudigeNodige
Ni-jNieuw
Ni-j moodsModern
Ni-j paoteAanplanten
Ni-jeNieuwe
Ni-jjaorNieuwjaar
Ni-jjaorswinser (Plaatje Scholte) Nieuwjaarswenser
Ni-jsblae'jNieuwsbladen
Ni-jschieregNieuwschierig
Ni-jschieregeNieuwsgierige
Ni-jslaezerNieuwslezer
NimwaegeNijmegen
NimwaegsNijmegens
Nog suntZonde (jammer)
Nog'sNog eens
Norig - neureg - neudegNodig
NowActueel
NowNu
NurgesNergens
Nuttebeum - NöttebeumNotenbomen
NäödjeNaadje
NökpanneNokpannen
Nöle-larme - Za:neke, SjengeleDrammen
NöllertZanik
NörgesNergens
Nötte-nutteNoten (vruchten)

O

Old MacSigarettenmerk
Olde kaerlsOuwe Kerels
Oldere vrouwe - Spoor aovergangeOvergang (in de)
OlderraodOuderraad
OldiezerjödOudijzerhandelaar
OldiezerkaerlOudijzerman
Oldni-jsOudnieuws
OmmundOnbenul
Onbegriepelek - DuusterOnbegrijpenlijk
OnderduukersOnderduikers
OndernaemingsvörmCooperatie
OnderstebaoveOndersteboven
OnderzuukeOnderzoeken
OndeurdachZonder nadenken
OnfatsuunlekOnfatsoenlijk
OngeleuvegeOngelovige
OngepraepereerdOngezouten (wacht aanzeggen)
OnminselekOnmenselijk
Ons trek en warkpaerdOnze Bels
Ontdoe:n vanStrippen
OntmuudegeNiet bevorderen
Onvermi-jdelekOnvermijdelijk
Onverstaonbaar - nie te verstaon - Unverstaonbaor (Frans veur mien)Onverstaanbaar
Onwaer meh hagelbujjeOnweer met hagelbuien
Onwirklekhi-jdOnwerkelijkheid
Ooft-EuftFruit
Op de hurke zitteGehurkt
Op de wardUiterwaard
Op luch-loch drieveZweven
Op z'n hundjesRugdekking
Op't end lope - hondsmuujUitgeteld
Op't heileg oogGeschat
Opbosse - vasnaemeArresteren
OpbökseOpboeren
Opdoffe - optutteOpmaken (gezicht)
OpfladderenOpvliegen
OpfoempeAanwakkeren
Opfoezele-Opfuuzle-OpmoffeleOpknappen
OpgedirkOpgemaakt
Opgegräöjd - OpgewasseOpgegroeid
OpgeklaordHelder (lucht)
Opgeklaorde lochOpgeklaarde lucht
OpgräöjeOpwassen
OphitseSarren
OphoepeleOpdonderen
OpholdeOphouden
OpjöttereOpjagen
OpkallefatereOpmoffelen
OpklaoringeOpklaringen
OplaezeOprapen
OpmarkingOpmerking
Opni-j - aoverni-j - Aoverni-jOpnieuw
OpruumeOpruimen
OprökeleOprakelen
OpschuuveOpschuiven
OpschuveInschikken
OpsnuveOpsnuiven
OpsodemietereOpdonderen - Ophoepelen
OpspölleOpspelen
OpsternaodOpstinaat
Opsteuke bi-j ruuzie makeOpstoken - ruzie aanwakkeren
OpsteukerOpruier
Opstriekspul (Veur b.v.schuttinge)Carboleum
OpstökeOpstoken (kachel)
OpvraeteOpvreten
OpzotemietereOphoepelen
OpzuupeOpdrinken
Ow afnaeme (onvri-jwilleg) Onteigenen (tegen vergoeding)

P

PaddestuulPaddenstoelen
PaekelkuupSpekkuip (pekelkuip)
PaeperPeper
PaeperkoekPeperkoek
PaerGloeilamp
PaerdPaard
PaerdemiddelPaardenmiddel
PaerdestatPaardestaart
PaerdestrontBroeimest
PaerdetuugPaardetuig
PaerdjePaardje
PaerdjesPaardjes
Paerdri-jePaardrijden
PaerePeren.
PaetjePaadje
PaffeSchieten - roken
Pali-jsPaleis
PanaovePanoven
PanderePannerden
PannekoekhuusPannenkoekhuis
Paol - paole - päölPaal - palen
Paole - päöl - postePalen
Paoling - aalPaling
PaosvuurPaasvuur
PaotePlanten
PaoterPater
Paoter - päöterPlanter.
Paotertje - PäötertjePlantertje
Paotgri-jPlanten
ParkPerk
PeddeleRoeien
PeejBieten
PeemhäörPiekhaar
PékoffieBuisman
PekskesPakjes
PendeleHeen en weer rijden
PenneSchrijven
PennekePannetje
PeppelPopulier
PepplebeumPeppelen
PerkereParkeren
Pestoor - pesteurPastoor
PetoefelsPantoffels
Petrie:zePatrijzen
PeutOlie (brandstof)
PeutjePootje
Pi-jasClown
Pie:pPijp
Pie:pePijpen
Pie:pestaelePijpenstelen
Pie:pkeneelPijpkaneel
Pie:proke - smokse - smokkePijproken
PiekGulden
PiekEen gulden
PielenteEenden
PienPijn
pien - weeZeer
Pien in de buuk - BuukpienBuikpijn
Piepels aanvore - opheuge - Uutbouwe - uutbri-jeAanbouwen
Piere- wörmeWormen
PierekuulGraf
PierreAardwormen
PiezakkePloeteren
Pilledraei-jerApotheker
PinkKoe voor het afkalveren
Pinkele - Pisse - Zeike - stroezePlassen
Pisgrie:tSt. Margriet
Pispotje - pispötjeAkkerwinde
PlaetjePlaatje
Platpraote - den prut platDialeckt
PlatschrieverSchrijver in het dialect
PlekPlakt
PlekPlaats
PlekselPlaksel
PlekvergaonPlaatsvergaan
Plenk - Plenke - PlaenkPlanken
PlenkskesPlankjes
PlentjesPlantjes
PletvuutPlatvoeten
PlevuizeVloertegels
Plietsie - Die:nderPolitie
PluumveePluimvee
PlökwosGrove Snijworst
PoelemetaotKalkoen
PoelepetaotParelhoen
PoemeltjeDikzakje
PoetjeVarken
Poetje - schöttelingVarkentje
PoetjesVarkens
poetsdoek - votdrel
PofboksPlusvour
Pog - KeujeBiggetje
Polbone - braekbone - slabeun - polbeunSlabonen
PompworteleBos worteltjes - bospeen
PosbojPostbode
PotlaepelSoeplepel
PotlaepelPollepel
PotleujPotloden
Praekstoe:lKansel
PraekstuulPreekstoel
PrakjeOpgewarmde middagpot
PrakkeziereDenken
Praot - präötjePraat
Praote - lullen -zwamme - täötelePraten
PrebiereProberen
PreisduvePostduiven
PretròliePetroleum
PrevensiehuusProvinciehuis
Priesopdrie:vingPrijsopdrijving
Prul-buukPens
PrutshannesPrutser
PrutswarkSlecht gemaakt
PruumPruim
PruumbeumPruimenbomen
Pruume kwetse pruumedantePruimen
pruume- op tabak kawwe.Pruimen
PruumebongerdPruimenboomgaard
PruuveProeven
PröttelKleine rommel
PumkePompje
PumpenikkelsKalebassen
PumpeslingerPomphengsel
PumpzwengelPompenslinger
PundjesPondjes (gewicht)
PuntdraodPrikkeldraad
Puntdraod - pikkedraodPikkeldraad
Pupke - PöpkePopje
Puthaok (emmer) Puthaak (eker)
Putter - dieselvinkDistelvink
PäöltjePaaltje
PörkerePeukeren
Pörkiezer - Rakel - raokelPook
PörrekenPeuteren
Pöters - PaotpiepelsPoot aardappelen
PötjePotje

R

RaegebujjeRegenbuien
Raegejas - garbedine jasRegenjas
Raegepie:pRegenpijp
RaejWielen
Raej - raejeRad (wielen)
RaejeReden
RaekeningRekening
RaemkeRaampje
RaodgeverAdviseur
RaodsleejRaadsleden
Raoje rikraojeRaden
RaovestraotRavenstraat
RapVlug
Rap- GawVlug - snel
RausdaowerRuw persoon
RebbeleVlug praten
RechbuuteRechtsbuiten.
ReetSpleet
ReikelRekel
RepaljeUitschot
ReujvleisBiefstuk
Reumbotter, Goeje botterRoomboter
ReupeleCopuleren
RhejeRheden
RhejelaegRhederlaag
Ri-jgers-rie:gersRijgers
Ribbeltjes boksManchester broek
RibkarbonaajKarbonade - kotelet
Rie:s arteStokpeulen-doperwten
Rie:tdakeRietendaken
Rie:veRaspen
RienRijn
Rienlander (driekleure bont) Rijnlander (konijnen ras)
RienwaerdeRijnwaarden
RiesholtWortelopslag (van bomen en struiken)
RiestepapRijstepap
Rimmethiek - JichReuma
RippetereRepeteren
RoepeRupsen
RoesOxidatie
RoggemaelGemalen rogge
RondblaejeRond vertellen (kwaadspreken)
RonddeileUitdelen
Rondholt - stael - stökRondhout (ra)
RondneuzeRondsnuffelen
Roodbuntvee(naeve Iessel en Maas)MRIJ koeienras
RooieDuizend gulden
RotteRatten
RotzakSchelm
Rouwweg - rauwwegRuuwweg
RowRuw
RowRauw
Ruggegraod - RuggestrengRuggegraad
RujjeRuien
RumpslumpRompslomp
RundholtRa
Rundrae'jeRondraaien
Ruts - boesBlut (knikkeren)
RuukeRuiken
RuumtesRuimtes
RuureiRoerei
RuurleRuurlo
RuutRamen
Ruut - schuufruutRuit - schuifraam
RöggemaelRoggemeel
RökRokken
RökskeRokje
RölletjeRolletje
RöppeleReupelen
RössegRossig
RösteRusten
RöstegRustig

S

s'Hirrebargs-'Heerenberg
SanderdaagsAnderdaags
Schaaf - schuufpinSchuif grendel
SchaemelArmoedig
SchaeresliepeScharenslijpen
SchaereslieperScharenslijper
SchaerwinkelKapperszaak
SchaetseSchaatsen
SchampesTernauwernood geraakt
SchampesLicht geraakt
Schaopdiek - SchäöpdiekSchaapdijk
Schaope -schäöpSchapen
Schaope schaere - SchäöpschaereSchapenscheren
SchaopedoesPoedel
SchaopehujerSchapenherder
SchaopewolSchapenvacht
SchaopsdrifSchaapsdrift
SchaoreStutten
Schaorpaol - schäörpäöltjeSchuine steunpaal
Schaoteslet - schötteslet - SchotteslaetVaatdoek
ScharpScherp
ScheerSchaar
Schei-jing-schi-jingAfscheiding (perceel)
SchelbennekeSchilmandje
SchelleSchillen
ScheperHerder
SchetterbekSchreeuwerd
Schie:f - schijfScheef
Schie:tiezerPistool
SchiefkeSchijfje
SchieneSchijnen
SchienheiligeSchijnheilige
SchinkHam
SchinkAchterham
SchinkSchenk
Schinkel - vleis meh but - beinVoor / achterschenkel (in de soep)
Scho:jerBedelaar
schoe:pSchep, bats
SchoefelSchoffel
Schoefele, SchoeveleSchoffelen
Schoeks-schuuns-nie haoks - schijfSchuin - scheef
SchoerOnweersbui
Schoester- schuusterSchoenhersteller
SchoftebuulRugzak
ScholderSchouder
ScholderblaejSchouderbladen
Scholderham - VeurhamSchouderham
SchraolSchraal
SchraolhansSchraalhans
SchrepelLang en mager
SchriefwarkSchrijfwerk
SchräöjeSchroeien
SchräöjvleisVlees van BBQ
schumSchaduw
Schune bochCurve
SchupSchop
SchuppeSchoppen
Schuppeaos - SchuppenaosSchoppenaas
SchupteSchopte
SchuuflaajSchuiflade
SchuufpeujSchuifpui
Schuuks - SchuunsSchuins
SchuumSchuim
SchuumlaepelSchuimlepel
SchuumspaonSchuimspaan
SchuunSchoenen
SchuuntjeSchoentje
SchuuntjesSchoentjes
SchuunwixSchoencreme
SchuunzeulSchoenzolen
Schuuvele - sloffeSchuivelen
SchuuwerikBangerd
Schäöp an driete makeVeroorzaken
SchäöpechtegSchaapachtig
SchäöpkeSchaapje
schölkSchort
SchörsteenSchoorsteen
SchörsteenschapSchoorsteen schap boven de kachel
SchötelSchotel
Selderi-jSelderij
SeujaobeunSojabonen
Si-jzuunSeizoen
SiefersCijfers
SikGeit
SikketarieGemeentehuis
SinterklaosSinterklaas
SjeesDresseerkar
SjemJam
SjezusJezus
SjielkertOnbetrouwbaar persoon
Sjielpe - TjielpeFluiten
SjielperFluiter
slaatKropsla
Slaat lipPruillip
SlaatjeSalade
SlaekegangLangzaamaan
SlaetereKnoeien (bij het in de mond stoppen)
SlagmaolsGeregeld
SlagmaolsHeel vaak
Slaope- slüpSlapen
Slaopkamer bedstei-jSlaapvertrek
SlekSlak
SleurhutCaravan
SliepeSlijpen
Sliere - gli-jeGlijden
SliertSlinger
SlieteSlijten (verkopen)
SlobbereSlurpen
SloekSlok
SloekeSlikken
Sloottevaria'sSlootbloemen
Slukske - Sluukske - SlökskeSlokje
SluumerartePeulen
SluusSluis
SluutspeldVeiligheidsspeld
SlöppeSlepen
Slötje - SläöjSlotje - Sloten
SlöttelgaejSleutelgaten
SlöttelgatSleutelgat
SlöttelsSleutels
SmaalSmal
Smaal (eng) Smal (nauw)
Smaereburg - Doe:sbörgDoesburg
SmaeregSmerig
Smaerkeuje - SmaertürkViespeuk
SmaerpoetjeSmeerpoets
SmaerzakViezerik
SmalspeursSmalsporen
SmaltGekookte reuzel gezeeft
SmaltReuzel
SmaltappelsSmoutappelen
Smieshe'mDoorhebben
SmiespeleZachtjes praten
SmieteGooien, smijten
Smiezelraege - DruilraegeMotregen
Smik 't - smik dah - is't te aeteSmaakt het
SmoelMond - bek
SnapsBorrel
SnebSnavel
sneuzelSnotaap
Sni-jbluumSnijbloemen
Sni-jbone - smouzeSnijbonen
Snoei-je - snui-jeSnoeien
SnotblaagDeugniet
Snotgaar - strontgaarOvergaar
SnottebelFuksia
Snui-jeSnaaien (s'avonds in de koelkast)
Snui-jholt - SnäöjhöltSnoeihout
SnuukSnoeken
SnuukSnoek
SnuukduukSnoekduiken
SnuukskeSnoekje
SnuupkeSnoepje
SnuupkesSnoepjes
snuutSnuit
SnuutGezicht
SnuuteSnuiten
SoldaotSoldaat
Soldaote - Soldöö'jSoldaten
SommersZomerdag
SoojdieselsMelkdistel
spaajeScheppen
Spaajje - UmmakeSpitten
Spaanse Paepers (krujjevruch) Spaanse pepers
Spaor-späörpötjeSpaarpotje
SpellekeRare snuiten trekken
Spendiere (aan) Geven (aan)
Speulgoed - SpölgoedSpeelgoed
Spi-jbeesteLama's
Spi-je , kwalstereSpugen
SpichtegSchrikachtig
Spie:gelSpiegel
SpiekSpijk
SpiekerboksSpijkerbroek
Spiekerszuuker op laeg waterMierenneuker
SpinnejaegerRagebol
SplitarteSpliterwten
Spoeke - Witte wie:f - t spoe:kSpoken
SpoorbielsDwarsligger
SpraekbeurtSpreekbeurt
SpraekerSpreker
SpraektiedSpreektijd
SpraekuurSpreekuur
SpraoweSpreeuwen
SprauwejagerSpreeuwenjager
Sprekkert- BlaoskaakOpschepper
Spreng - sprangWaterbron
SpruuteSpruiten
Spuul lokaalWashok
SpuuleSpoelen
SpäöntjeSpaantje
SpöchtegAngstig (schuw)
Spölle - speuleSpelen
Spöllenderwie:sSpelenderwijs
SpölveldSpeelveld
StaefkeStaafje
StaejsStads
StaejstraotwiezersStadsgidsen
StaekelsStekels
StaekelvarkeEgel
Staekelvarke - staekkelvarke - aerdverkelStekelvarken
StaelpanneSteelpan
StaofpaereStoofperen
StaolStaal
Staon - SteehStaan
Stapelierend - nie wiesHardstikke gek
StapvuutsLangzaam lopen
Stark - (machtig) Sterk
StatbötjeStuitbeen
SteenaoveSteenfabriek
Stei-jplaats en plek
Stei-je - aangestaoke - pierstekkeAangetast (fruit)
StengelsRaapstelen
StengskeStangetje
SteutblökBumper
StiefStijf
StiefelenLopen
Stiefels laerzeLaarsen
Stiekem - vebargeAnoniem
stofvarkeStoffer
StoomfietsMotorfiets
StrabantStreng - strak
StrangOude rivierarm
StraoljaegerStraaljager
Straoltje - sträöltjeStraaltje
straot - sträötjeStraat - straatje
StraotgäöjStraatgoten
StraotgäötStraatgoot
Straothund - asbakker - SträöthundStraathonden
StraotvaegerStraatveger
StreumeStromen
Streupe - hazestrieke zetteStropen (strikken zetten)
StreupersStropers (wild)
StreupnaegelNagelriem (doorgegroeid)
Stri-jeStrijden
Striekbold - StriekiezerStrijkijzer
StriekeStrikken
StriekerAlternatief genezer
StriekerStrijker
Striekers FiedelersViolisten
StriekhöltjesLucifers
StriekplenkStrijkplanken
StriekwasStrijkwas
StroojStro
Strui-jeStrooien
Strui-jselStrooisel
StrunkskeStronkje
StruufStroef
StruukeStruiken
StruukvörmStruikvorm
SträöltjeStraal
Sträöt kei - straot steinStraat steen-klinker
StröömElektrisch
Stuiver - stuuverVijf centen
Stuk rechveuruutStuk verse worst
StuuflochStuifwolk
StuufmaelStuifmeel
StuulStoelen
StuultjeStoeltje
StäöfkeStoofje
StäöltjeStaaltje
Stökkem - StökkumStokkum
StökskeStokje
StökstiefStokstijf
StöppeldreefStoppelland
Stöppelland lostrekkeCulivateren
StötkarStortkar
StötkarreStortkarren
Sund - umsonsTevergeefs
SuntZonde
SuukerSuiker
SuukerkluntjeSuikerklontje
SuukerkoolSpitskool
Suukerlaepel- RuurstokSuikerlepel
Suukeruuf- voerpeejSuikerbiet
SökSokken
SökskeSokje
SörvesService
Söttere, zuupe-zuipeDrinken

T

TaalgebruukTaalgebruik
taes - tukBroekzak
TanneseTennissen
taofelTafel
Taofeltje - TöfeltjeTafeltje
TaotelerTatelaar
TarTeer (asfalt)
TeejjeTenen
TegeaoverTegenover
Tegedraods zunDwarsliggen
TelderBord
TeldersEetborden
TengelPlank - Lat
TenkeTanken
TenkskeTangetje
TeskeTasje
TeufeltjeTafeltje
Theelaepel - ruuriezerTheelepel
Theet, Dorus, DutTheo
ThuusThuis
ThuushunkBakermat
ThuuswarkeThuiswerken.
Tie:nTien
TiedschrifTijdschrift
TiedstipTijdstip
TiedvedriefTijdverdrijf
TiedverschienselTijdverschijnsel
Tillevisie - Kie:kkasjeTelevisie
TimpKlein scheef akkertje
TitMem
Tjow, Aju, Ajuus, Tjuus!Tot ziens!
TjuusAdieu
TobbeWasteil
Toe:terClaxon
Toes om toes - ToesenRuilen
Tot - drelPoetsdoek
TraejTree
TraejeTreden
TraogTraag
Traoneug - siepeug - Träöndöp (-pe)Traanogen
TrappiereBetrappen
TraptraejTraptreden
TreditieTraditie
Trekbuul-zakAccordeon
TrekkerTractor
TrepkeTrapje
TreunTranen
TreusteleusTroosteloos
TroefelTroffel
Trouweri-j - brulftTrouwerij
TrugschroeveTerugdraaien
Trui-j - TreujTruus
TräöntjeTraantje
tuinderi-jTuinderij
TukkerTwentenaar
TungskeTongetje
TuumelerTuimelaar
TuundarpTuindorp
TuurlekNatuurlijk (mee eens)
Tuut - kiepKip
TuutehokKippenstal
TuutelaevertjesKippenlevertjes
TuuteluukHoenderluik
TuutjeKipje
TuutjesZakjes (klein)
Twee bulterKameel
TwiefelaarTwijfelaar
TwiefelaarTwijfelaar (smal 2 pers.bed)
TwiegtekskeTwijgtakje
Twits zunTweeds zijn
TöpkeTopje
TörkTurk
TöwkeTouw
TöwkeTouwtje

U

Uiver - uver - storkOoievaar
UlkBunzing
umOm
UmbouweOmploegen
UmbouwePloegen
UmdrachProcessie
Umdraei-jeOmdraaien
UmgaonOmgaan
UmgedaonOmgedaan
Umgedraei-jtAchterste voren
UmgedraejdeOmgedraaide
Umkiepere - UmtuumeleOmvallen
Umroe:perOmroeper
UmtrekOmtrek
Umtrekke - wah anders aantrekke - UmklejeOmkleden
UmvruuteOmwoelen
UmzageOmzagen
Umzette in.....Vertalen
UmzwarveRondzwerven
Umzwarve.Zwerven (dolen)
UnderboksOnderbroek
UndergaonOndergaan
UnderhempOnderhemd
UnderkruperOnderkruiper
Undermelk (afgereumpte melk)Ondermelk (afgeroomde melk)
Unster - TrekpunderTrekweegschaal
UntbuuzemingOntboezeming
Uplewaoj-zwieberOplawaai
UrgesErgens
UulUil
UulevelToffee
UulskukeUilskuiken
UurwarkeKlokken
Uut mekaar hale-slopeDemonteren
UutbaterCafe baas
UutbaterKastelein
UutbeineUibenen (karkas)
UutbenerSlager
UutdujjeUitleggen
UuterlekUiterlijk
UutfigeliereUitvinden
UutfigeliereUitdenken
UutgaonUitgaan
Uutgebakke reuzel - kaojeSpekkaantjes
UutgelaefUitgeleeft
UutgelaoteUitzinnig
UutgelekUitgelikt
Uutgeli-jdUitgelegd
UutgeneudigUitgenodigd
UutgeslaopeUitgeslapen
UutgestruidUitgestrooid
Uutgli-je - UutroetseUitglijden
UutkalebatereUitkeffen
Uutkering steunUitkering
Uutkie:kUitkijk
Uutkie:keUitkijken
Uutkie:keUutkijken
Uutkleejparti-jStriptease
UutlekkeUitlikken
Uutleup um't hokUitloop (kippen)
UutloopselsOpslag van planten (wildgroei)
UutmakeUitmaken
UutmisteUitmesten
Uutmunted - haevegUitmuntend
Uutneudege - VerzuukUitnodigen
UutpluzeUitpluizen
UutraekeneCalculeren
Uutschei-jeStoppen (met werken)
UutstaekeUitsteken
UutstaekendUitstekend
UutstallingUitstalling
Uutvoe:ge - invoe:geUitvoegen -invoegen Verkeer)
UutwegLandweg
Uutweg - Deurgang-arfdienstbaarheidUitweg
UutwiezeBlijken
Uutzuke (fundere) Uitzoeken
UutzunderlekUitzonderlijk
Uutzwarme.Uitzwermen.
UutzwarveUitzwerven.

V

Vaere tuppe (vleugels)Kortwieken
VaetjesVaatjes
VakleujVaklieden
Valschirm - ParesjuutValscherm
Valsspölle - stechele - SteggeleValsspelen
Van eiges - zo moarVanzelf
Vanlie:verleejGaandeweg
VanmargeVanmorgen
VarfVerf
Varkesblaos meh rie:tje en blik (St maarte-vastenaoved)Foekepot
VarkessnuutdeusStopcontactdoos
Varve - schildreVerven
VasgeleidVastgelegd
Vasgriepe - umvatteOmvatten
VasknuppeVastknopen
Vaszitte aanGebonden
VaszuugeVastzuigen
VazelVagina (Dieren)
VebaetereVerbeteren
Veduuzie (in)Vertrouwen (in)
VegaeteVergeten
VekansieVakantie
VelHuid
VelaegeEenkennig
VeldhuunVeldhoenders
VeldtuutjeVeldhoentje
VellegeVelgen
VemölmpVermolmd
VendeldraejerVaandeldraaier
VendelsVaandels
VerbaojeVerboden
VerbrindVerbrand
VerennewiereKapot maken
VergalloppaerdVergist in deze
VergaonVergaan
VerhuuzeVerhuizen
Verjaordag - Verjeurdag - VerjäördagVerjaardag
VerjaoreVerjaren
Verkaowe - Verkaelt - Verkeld - SnotteregVerkouden
VerknoefeltVerfromfraaid
VerlaoreVerlies
VerlaoreVerloren
Verleje jaorVerleden jaar
VermäöreVermoorden
Verni-jdVernieuwd
VerpierdWormstekelig (fruit)
VerrabbezakRuw gebruikt
Verrekieker - wiedweg kie:kglasVerrekijker
VerschrompeleIndrogen - rimpelen
VerschummeldVerschimmeld
VersleukereVerschrompelde
VersleumereVerwelken
VersluchtereVerslonsen
VerspochVerweerd
VerstaonVerstaan
VertraejeVerstappen
Vertöchelek, VertöggelekGeleidelijk
VerzouweKnooien
Verzuipe verzuupe - Puldermeister makeVerdrinken
VerzuukeVerzoeken
VeräöjeVerraden
VeslaeteVersleten
VesloekeVerslikken
VesmaertVervuilt
VestuuveVerstuiven
Vetmiste - vetwei-je - vetvoereSlachtrijp maken
Veur minder aanzie:nDiscrimineren
Veur niksGratis
Veur Picaso varveSchilderen (schilderijen)
VeuraoverVoorover
Veurbi-jgangerPassant
Veurbolt / achterbolt meh peutVoor / achter bout (geslachte koe)
VeurdeilVoordeel
VeurdrachVoordracht
VeuregeVorige
VeurgaonVoorgaan
VeurheufVoorhoofd
VeurheufdenUiteinden van akkers
VeurjaorLente
VeurjaorVoorjaar
Veurjaorsmuujhi-jdVoorjaarsmoeheid
VeurkantVoorkant
VeurkommeVoorkomen
Veurkomme - schorsteinmantelBoezem
VeurlaezeVoorlezen
VeurleuperVoorloper
VeurnaemePlan.
Veurnaeme (s) Van plan
VeurnaomVoornaam
VeurradVoorwiel
VeurraodVoorraad
VeurstaejVoorsteden
Veurtuin bluumhofBloementuin
Veuruut - vruutVooruit
Veuruut kie:keVooruitzien
VeurvörkVoorvork (fiets)
VieftegVijftig
VieftienVijftien
VieverelgVijveralg
VinsterVenster
VinsterbankVensterbank
VinsterbenkVensterbanken
Vinsterluken- blindenVensterluiken
Vis gräöjVisgraad
Visgar, garVishengel
Viziete - bezuukBezoek
VlaegelVlegel
VlaermuusVleermuis
VlaermuuzeVleermuizen
VlegskeVlaggetje
VleisVlees
VleishaokVleeshaak
Vleisschroejer-schrui:jerBarbeque
VleiswaorVleeswaren
VlerkeVleugels
Vliegtuu:g - wentelwiekVliegtuigen
Vlinders in de buukVerliefd
VluukeVloeken
VlökskeVlokje
vodde-vödLompen
Voe:bal lulhansVoetbalverslaggever
VoereVoederen
Vorshard (aoverbliever) vors bestendegWinterhard (overblijver)
Vorsvri-jVorstvrij
Vort makeOpschieten
VraetkraomFriettent
VregBrutaal
Vreg wief - vreggebetBrutaal wijf
Vri-jdagaovedVrijdagavond
Vri-jdagsVrijdags
Vri-jerVrijer
Vri-jeri-jVerkering
Vri-jeri-j uut - Uut mekaar zunVerkering uit (de vrijerij)
Vri-jgezelNiet getrouwd
Vrie:skas - Vrie:skisDiepvriezer
Vrie:swaerWinteren
Vrollie- de vrouwleuj- wieve - Wie:fVrouwen
VrotteVerotten
VruuteWroeten
vröwkeKleine vrouw
Vuuge (opvulle tusse de stene)Voegen (muren)
VuugspiekerVoegspijker
VuulNageboorte van een koe
VuuleVoelen
VuulhorensAntenne
VuulneskaerlVuilnisman
VuulnestonVuilnisbak
Vuurheup (b.v. paosvuur) Opstoken (op laten branden)
Vuushamer - klopperVuisthamer
Vuust, vuusVuist
Vuut vaerVoeten veer
VuutjeVoetje
VuutjesVoetjes
VölVeel
Vörk - vurrek - VurkVork
Vörmiddags - veur de mirregSmorgens
VöskeVosje

W

WaarningsknöpWilde margrieten
Waehl (Ni-j)Wehl (nieuw)
WaejbeumeholtWaaibomenhout
WaejbeumholtSlecht hout
WaejeWaaien
WaejeWind
WaejtWaait
Waekweek
WaerdeWaarde
WaerhaokWeerhaak
WaerldWereld
WaerlichBliksem
Waerstrup - waerbösselKruin (haar)
Waeterkolk-kölkDrinkkolk
WaffereWelke
Wah d'r aover bliefOverschot
WaldWoud
WalnötteWalnoten
WandelpaejWandelpaden
WanteHandschoenen
WaogWaag
WaolWaal
WaorWaar
WaorhaerWaarheen
WaorsmanVee oppasser
WarkbankWerkbank
WarkenWerken
Warkklere-AoveralWerkkleding
WarkpaerdWerkpaard
WarkplunjeOveral
Warkster - diensmeidHulp in de huishouding
WarkunderbraekingStaken
WarkuutvoeringWerkuitvoering
WasbenWasmand
WasemkapAfzuigkap
WaskuupBadkuip
Wasliend - Dreug lient - DreugdraodWaslijn
Waspin - WasknieperWasknijper
WatIets
WawwelKrant
WeckprumeInmaakpruimen
Wedsti-jdWedstrijd
WeerumTerrug
Weeuw plentePotplanten (groente)
WegbarmWegberm
WegbarmeWegbermen
Wegschoepe gapeStelen
WegskeWeggetje
Wegsmiete, WegflaereWeggooien
WegwiezerWegwijzer
Weit -zaodTarwe
WelbeumWalsen (plat)
Wi-j - willieWij
Wi-jwater bekskeWijwater vaatje (rk kerk)
Wie:vebal (kaerls gin toegang)Damesbal (carnaval)
Wiedbeens-beinsWijdbeens
WiedspringeVerspringen
WiedwageWagenwijd
wiefWijf
WiekzusterWijkverpleegster
WienWijn
WienbargeWijnbergen
WiesvingerWijsvinger
WiezeWijze
Wiezegingwijziging
WillieWij
WindwiezerWindwijzer
WinkelhaokWinkelhaak
WinkelwaorWinkelwaren
WinterköningskeWinterkoningtje
WinterpeejWinterwortelen
WinterswiekWinterswijk
WipsenesWespennest
Wis en waorachtegZeker
WittebörgstraotWittenburgstraat
WòlWou
WolterWouter
WorteleleufWortelenloof
Wosmakeri-jWorstmakerij
WoutPolitieman
Wrang-wrengBitter
WundjesWondjes
WuurdMannetjes eend-woerd

Z

ZaalZadel
ZaegeZegen
ZaegskeZaagje
ZaejmesjienZaaimachine
Zaender-Zeventer- (Subenhara vroeger)Zevenaar
Zaene - pees - paezeZenen (vlees aderen)
Zakke duusterPikdonker
Zal'kZal ik
ZaltZout
ZaltePekelen
ZaltkuupZoutvat
ZaodZaad
ZaodKoren
Zaodjes - ZödjesZaadjes
ZaodmieteZaadmijten
Zaodmöl-zaodmeuleKorenmolen
Zaodschoe:pZaadschep
ZaodstöppellandNa het koren maaien
Zeef - deurslagVergiet
ZeegMak - tam
ZeifereZeveren (mond vocht)
ZeivereKwijlen
Zekske (mael gemale zaod) Zakje (meel gemalen graan)
ZeuveZeven
Zi-j -zillieZij
Zi-jde - zi-j - ziehZijde / zij (van het lichaam)
Zi-jweg / straotZijweg / straat
ZiedkantZijkant
ZiemelegKleinzerig
Zien eige zunZich zelf zijn
Zig, zichZeis
ZilverlookZilveruien
Zo meteenDadelijk
ZochZoeken
ZoegZeug
zoeg - geltZeug - Jonge Zeug
Zoegekram- zuugekimmel (tege vruute-umwuule)Lip piercing (varkens tegen wroeten)
ZoerZuur
Zoere bomZure bom (grote augurk)
Zoere draessege laege grondBroekgronden
Zoere haeringZure haring
Zoerkool-hanglipZuurkool
ZoerkoolpotZuurkoolvat
ZommerZomer
ZommeraovendZomeravond
ZommeteenStraks
ZompgatZinkput
ZoneuregZonodig
ZonnemaotZonnemaat
ZonneschienZonneschijn
Zottenfees - KernevalCarnaval
ZovölZoveel
ZovölsteZoveelste
ZukkeZulke
Zulder - flieringZolder
ZundeZonden
ZundegZondig (kerks)
ZunderlingZonderling
ZunnekeZonnetje
ZunnieVoedertrog
Zut-aalt (baerput) Gier (mest)
ZutteputGierkelder
ZuudhollandZuidholland
ZuudwesterZuidwester
Zuuke - kwietZoeken - kwijt
ZuuperdZuiperd
Zuupgelach, zuupfees, tege mekaar opzuupeDrinkfeest
Zuuptod - zuperd - zoeptodDronkelap
ZuuptotZuiplap
ZuutZoet
ZuuvelZuivel
Zuuver scheunRein
ZuuveringZuivering
ZwaepZweep
Zwaer - OntstaekingZweer
Zwaevel stökske-striekhöltjeLucifer
ZwaogerZwager
ZwaoluwstatZwaluwstaart
ZwaorZwaar
ZwarfZwerf
ZwarfvuulZwerfvuil
ZwarmenZwermen (insecten)
ZwatteZwarte
ZweitZweet
ZweitdröppelZweetdruppel
ZweitenTranspireren
ZweitvuutZweetvoeten
ZwiebelegZweverig
Zwiebere - zwabbere - SlakkereSlingeren
ZwiegeZwijgen
ZwoerdVarkenshuid
ZäöjwulfKorenwolf
ÖpperHooihoop
örgelOrgel
örgeldraejerOrgeldraaier
örgelenOrgel bespelen

4 opmerkingen

 1. Aardappelen werden voor de oorlog van '40-'45 al in meer dan 40 soorten geteeld.
  Omdat de Liemers zoveel grondsoorten had van lichte zandgrond via zavelgrond naar zeer zware kleigrond.
 2. Er zijn vier verschillende hoofdlijnen in de uitspraken en schrijfwijze van het Liemersplat:
  Liemers-Achterhoeks (in oosten van de Liemers ) +
  Liemers- Kleefs (Nedersaksich omgeving Zevenaar) +
  Liemers- Betuw`s (langs de Rijn) +
  Liemers- Verhollands (langs de IJssel) .
  Het hier opgevoerde Liemers dialect is haast gelijk aan het Zevenaars plat Telge 13.
 3. In kromme rijen gaan altijd meer planten dan in de rechte omdat hij wat langer is. (Tuinders wijsheid)
 4. Pastoorsmeid Hentje van Bentum was ook de koster en had een eend in de pan die dreigde aan te branden onder de hoogmis, de pastoor draaide zich om en zong: Hentum van Bentum draei-j den end um anders verbrentum (In kwazie latijn) .