Harelbeeks

Dialecten > West-Vlaanderen > Harelbeeks

Harelbeeks wordt gesproken in Harelbeke Harelbeeks bevat 243 gezegden, 1496 woorden en 12 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

243 gezegden

Agressief zijn tegen over iemandIeman te bie koom'n
Agressief zijn tegenover iemandIemand te bie koom'n
Al doende leert menMee nen domm'n deure goan en mee ne slimm'n weere kiër'n
beter één vogel in de hand dan tien in de luchtbetre jine veugle in d'an of tiene in de luh
beter worden (van een ziekte)der deure kom'n
Daar komen problemen van'T koom'n doa akkelgoar'ns van
Dat had hij beter niet gedaanJ' oa beetr' in zyn brook geskeet' n
Dat had hij beter niet gedaanJ'oa beetr' in zyn brook gescheet'n
Dat is een mislukt ietsDadd' es ' n bescheet' n kemissie
Dat is een mislukt ietsDadd'es 'n bescheet'n kemissie
Dat kan nog van pas komenDat eet oal twuppe gin brwu
Dat kan nog van pas komenDadd'n eet ooltwuppe gin brwuh
Dat kind is overdreven vertroeteldDa kin es stronte bedorv'n
Dat zal wel eens ter sprake gebracht wordenDa zal wel ne kië te berde kom'n
De echtgenoten hebben ruzieDe katte zit in d'arlwuize
de hemel is blauwde luh è (s) blow
De koffie is bijna klaarDe kaffie es an 't lwupp'n
De verloving is afgesprongen (gedaan) 'T es een biëlle tussen die twië
De verloving is afgsprongen'T es 'n biëlle tussen die twië
Diarree hebbenMee den dapp'r'n zitt'n
Diarree hebbenPers'n verre skyt'n
Dichter komenNooaz'n
Die twee komen niet meer overeenTen djokt nie mië tussen die twië
Die weelde heeft het laten zienDie 'brië ee lat het brië hang'n
doe het eens opnieuwdoe ta ne kjireir
een hitsig, opvliegend iemand't es lyk 'n Engels hoantje
Een huwelijk makelen'N poane brook verdienen
een kindje kopeneen kin indoen
Een prachtig koppelT'es lyk den deuvle en zyn moere
Een vage afspraak makenTot in 't pikk'n van de andjoen
Een vage afsraak makenAllee tot in 't pikken van d'n andzjoen eh!
Er is weeral ruzie in het gezin'R zit weer 'n oar in de beutr'
Ganse dagen is het gesnauw en gebeten'T es giële dagen bytt'n en bass'n
ge moet niet zo uitbundig doenge moet ' r gy giëne fiëste-moandag van moak' n
Gierig zijnDen deuvelzak is nwoi vul
had hij het maar anders gedaanoatie en soatie
heeft de poes al haar behoefte gedaanee de katte ol eur veulligheid gemak
het gaat goed, hoor!'t es goe jag, zulle!
het is aan mijtè an ikke
Het is ambetantT'es 'n iëwig dingne
Het is boorde vol'T es blang vul
Het is een geheimzinnige zaak'T es 'n roar' affeire
Het is een goede zaak'T es 'n gezond' affeire
Het is een oogverblindend koppelT'es lyk den deuvle en zyn moere
Het is een prachtig koppel'T es lyk den deuvle en zyn moere
Het is ellendig'T es 'n iëwig dingne
Het is ellendigT'es 'n iëwig dingne
Het is er zeer lawaaierig'T es lyk 't kot van d'èlle
Het is flauwe zever'T es te dunne vwur an de kiekens te geev'n
Het is half goed'T es tussen oalf en heblik
Het is hier een rommel van jewelste'T es ier ne veull'n boel
het is juist hoortès et zuste wi
Het is met veel omslag en ostentatie'T es mee grwutt'n doedoe
Het is niet te vergelijk'T en eet 'r ginne lap an
het is niet waarte n'è (s) èt giën woa (r)
het is niet waarte n'è (s) èt gin woa (r)
het is omdat het niet goed istè omdat nie'n goe n'è é
Het is opzettelijk'T es mee ipgezette zinne
het is rommelig't lig èt oal in asterbansie
Het is rommelig'T lig oal in asterbansie
het is tijd dat het uit istès ès tid ta tut é
Het slaat niet meeIe n'ee gin zanse
Het valt tegenIe n'ee gin zanse
het was een fiasco'T viel beskeet'n eut
Het was een fiascoT'viel bescheet'n eut
het was iedere dag feesttwa olledoage kerresmesse
hetis een nietswaardig persoonIe n'es ginne klets in zyn oanzichte weir
Hij drinkt graag alcoholJ' ee nogool ne drwugge leevre
Hij eet overdadigJ'eet zich 'n bulte
Hij gelijkt er opT'est ne giël
hij had beter geen kinderen gehadie a betre ip de stove geschoten
Hij had het niet doorIe n'oat nie ip
hij had vreselijke angstIe dee in zyn brook van benaudehie
Hij heeft daar werkelijk een koopje gedaanJ'ee doa wel 'n batje gedoan
Hij heeft dat verkocht onnder de waardeJ'eet da verkoch vwur 'n appl' en en ei
Hij heeft een grote erfenis gekregenJ'ee ne grwutt'n diël gedoan
Hij heeft er van langs gekreegenJ'es ip zyn deumm'n geklop gewis
Hij heeft flaporenJ'ee wurren lyk assiet'n
Hij heeft geen gelukIe n'ee gin zanse
Hij heeft het gesnaptJ'ès mee
hij heeft het verkorventee èt gescheet'n ool vlieg'n
Hij heeft het verzonnenJ'eet eut zyn'n deumme gezoog'n
Hij heeft het verzonnenJ'eet eut zyn deumme gezoog'n
Hij heeft het verzonnenJ'eet eut zynen deumme gezoog'n
hij heeft het zeer drukje nee et ginne tid vo een scheete te loatn.
Hij heeft hongerZyn'n beir grool
Hij heeft hongerZynen beir grool
hij heeft leedvermaakj'ee t'r zynen deun in
hij heeft me grote schade berokkendJ' ee mie doa ne lèk gezèt
Hij heeft rijkdom vergaardJ'ee zyn voet'n ip 't drwugge
hij heeft thuis niets te zeggenie stoa woa da den bustle stooa
Hij heeft zijn beste kleren aanJ'es ip zyn beste
Hij is bangIe zit mee 'n doavre
Hij is bangIe zit mee den doavre
Hij is bedrogenJ'es bie den buk gezet
Hij is bekafJ'es de bille (de kytte) of
hij is belust op ditj'es betinteld om da te kryg'n
Hij is binnengeboerdJ'ee zyn voet'n ip 't drwugge
hij is daar rap aan de deur gezett'ee èt doa nog gauwe den beuttewach gekreeg'n
Hij is de dupeJ'eet an zyn biën
Hij is een bangerikJ'es benouw van zyn eigen schouwe
hij is een halve garej'es zot geboor'n en onwuzzle gewieg (d)
hij is een nietswaardig persoonIe n' es ginne klets in zyn oanzichte weir
Hij is een zwart werkerIe weirk in deuk
Hij is een zwartwerkerIe wirk in'n deuk
hij is er belust opj' ee ' tr bek ip
Hij is er belust opJ'ee 'tr bek ip
Hij is flauw gevallenJ'es van zyne centre gevoal'n
hij is graatmagerie kan em ommekliën bacht'n 'n breinaalde
Hij is heesJ'ee ne peut in zyn keele
hij is hondengierigIe zoe 'n kleutte in twië bytt'n
Hij is hovaardigJ'eet wugge in z'n bolle
Hij is in bezwijming gevallenJ'es van zyne centre gevoal'n
Hij is licht verkoudenJ'ee 'n brokke van 'n vallinge
hij is morsdoodj'es dwud'en 'n wugge eut
Hij is onbetrouwbaar van karakterT'es iën die zoe byt'n zonder bass'n
Hij is ongeïnteresseerdIe lat oal droai'n da droai
Hij is ongeïntresseerdIe lat ool droai'n die droai
hij is onhandigzyn handen zyn d' r achternoa (r) angezet
Hij is ontstandvastigIe droai lyk 'n liëre
Hij is piekfijn uitgedostJ'es geklit lyk ne rauwen andjoen
hij is razendie spring eut zyn vel van kleire
hij is uitzinnig van woedezyn hoar stoa rechte van kleire
Hij is veel te braafJ'es te goe dat ie nie 'n deug
Hij is weer de dupe van d'historieJ'ee were de beutr' ipgeet'n
Hij is wel doorvoedJ' ee zyn brook vul bill' n
Hij is weldoorvoedJ'ee zyn brook vul bill'n
Hij is zat'T es iën eirle
Hij is zat'T es iën kryk'ke
Hij is zatJ'oa 'n vliegske in zyn wugge
Hij is zatJ'es gelanceer (d)
Hij is zatJ'ee zyn zakk'n vul
Hij is zatJ'ee 'n skiëve klakke ip
Hij is zat'T es pynantie
Hij is zeer dorstigJ'es dwu van dus
Hij is zeer dorstigJ'es dwu van den dus
hij is zeer gierigIe zoe ne cen in twië byt'n
Hij is zeer zat'T es crymieniël
Hij is zeer zatJ'es snotte petat
Hij is zotJ'es van 't lotje getikt
Hij kan u uitzinnig van woede makenIe zoe bloe doen spuuj'n / spuuw'n
hij kan veel drinkenj'ee nog ool 'n embesuur, he
Hij komt van zelf wel tot kalmte -inkeer-Ie zal wel koel'n zonder bloaz'n
Hij krijgt geen etenIe goa meug'n ip zyn'n beuk wryv'n
Hij krijgt geen etenIe ga meugen ip zynen beuk wryv'n
Hij laat een boertjeZyn'n keldre voal in
Hij ligt op het oud kerkhof in Harelbekeie ligt ip Slambrouck's ze lochtink
hij lijk op hemtes em gespogen
Hij maakt er korte metten meeIe goa 'tr mee de groovn bustle deure
Hij maakt zich nogal boosIe mak noog ol goe van zyn'n deuvle
Hij maakt zich nogal boosIe mak nog oal goe van zyn'n deuvle
Hij maakt zich nogal boosie mak nogool goe van zynen deuvle
Hij moet dikwijls plassenie n'ee moa 'n kennynne-bloaze
Hij moet dikwijls waterenIe n'ee moa 'n kennynne-bloaze
hij scheumbekt van woedeie skeum van kleire
Hij spreekt onduidelijkie sloa roare perlee eut
Hij stond er zeer dichtbijIe was ter an en bie
hij verandert van onderwerpie klap van de weirke weg
Hij verteld weer pietpraatIe sloa doa weere entwadd' eut zyn bott'n
Hij vertelt weer pietpraatIe sloa doa weere 'n twadde eut zyn bott'n
hij voelde zich vernederdie was ter kliëne van
Hij wekrt nog zoals een jonge manIe weirk nog lyk nen achttienmoandre
Hij zal dat mislopenIe mag da ip zynen beuk schryv'n
Hij ziet onvoldoendeIe zie moar oolf zyn'n beuk vul
Hij ziet onvoldoendeIe zie moar oalf zynen beuk vul
hij zou niemand geen kwaad berokkenie zoe geen vliege kwoad doen
Hij zou u al pratend bedriegenIe zoe u in dookskes droai'n
Hij zou u enorm uitdagenIe zoe u doen bloe spuuj'n
Hij zweeg als vermoordIe zei nog boe noch ba
hij zweeg nogal rapie stak rap zynen bek in zyn pluim'n
Hoe slecht van karaker ben ji eigenlijkWa Vwur iën zeje gie eigenlyk
hou u mondstopt u toote
hou uw mondot u meule
iedereen spreekt er over't lwup in de remonse
Iemand (ten onrechte) betrouwenGe zout hem ons Hiërre geven zonder te biechten
iemand bedriegenIeman in 'n bunsle droaien
Iemand berispenIemand zyn bolle wassen
iemand verdient altijd aan iemand anders ongelukden'iën zyn dwud es den andr'n zyn brwud
Ik begrijp hetkbenne mee
Ik ben dronken' k ee kik myn zakn vul
Ik ben dronken.Kzin mulle
ik ben het beu'kbenne kik dade zwo moe lik kode pap
Ik ben het beu'T hang mijn bott'n eut
Ik ben het beu'T hang mijn voett'n eut
Ik ben het beu'T hang myn klwutt'n eut
Ik ben het grondig beu'T hang dikke myn klwutt'n eut
ik ben zat en ga naar huiskee kik een steak in min klwot'n en kgoa na rus
Ik ga zat zijn vanavondTi were van pulderkens
Ik heb dorstMyn keel stoa drwugge
Ik heb er genoeg van'K eedre myn'n beuk van vul
Ik heb er genoeg van'Keedre myn'n beuk van vul
Ik heb er genoeg van'Tang dikke myn klwutt'n eut
Ik heb hard gelachenK'ee mie 'n bulte gelach'n
ik heb hard gewerktkee kik vrji gevrogd
Ik heb het naar mijn zint es minne wijstre
ik heb het u gezegdkeet u gezei
Ik kan datkbenne da miëstre
ik vraag me dit iedere dag af'k vroage kik mie da olle doagen of
Ik zal dat zelf wel beslissenGe goat gie minnen dag nie indjiln
Ik zal terug de zondebok zijn'K goa kik were den buf zyn
Ik zie u graagk zie kik u geirn (e)
In de korste kerenIn 'n noai en nen droai
In het gevang zittenIn den bak zitt'n
Je moet het anvaarden met de voor en de nadelenGe moe de beulle mee de blutse pakk'n
Je wordt afgesnauwd'N snak en 'n beete: t'es ool da'j kryg
Jij bent niet goed wijsGe zút gie van 't goejòar
Jong geleerd is oud gedaan.Oudjes kunnen niet jongleren.
keer eens terugkjeire (ne) kje weere
Keer eens terug!Kèrrekjiwere!
Laat maar komen dat komtLat den boel moa droai'n
Moeilijk overeenkomen met aangetrouwdenAngetrouw es angescheet'n
moet je nu eens zienmoet nu ne kië kyk'n
Nachtmerries hebbenDrwumm'n van deuvels en kemmezy'n
Nog 1 keer en ik zal u een slag geven'K goaj olichte ne droai geev'n
Nog 1 keer en ik zal u slaanGoat olichte myn an d'een
Onmiddelijke repliekEn 't was doppe d'r ip!
Oppervlakkig zijnVan boov'n blink'n en vanonder stink'n
Ruilen met goederen of arbeidBetoal'n mee gesloot'n buzz'n
van onderwerp veranderenvan de weirke wegklapp' n
Veel en smakelijk etenEet'n beuk stoa bie
waarom word ik hier nu mee vergelekenwa komme kik ier nu van passe
Wat je niet weet hindert u nietDie nie wit nie 'n deir
wat steekt hij nu weer uitkyk nat t'andre
we sluiten afme doen de boek'n toe
Wie rijk is laat het zienDie 'brië ee lat het brië hang'n
Wie veel geld verdient geeft veel uitDie 'brië ee lat het brië hang'n
Wij aarzelenMe stoan ip 'n dip
Wij aarzelenMe stoan ip dip
wil je iets drinken?moej wa deen vwur te drink'n?
Wil je verder doen aubGaje nog vwoort doen of oe skiët et
Ze gaan er op losZe zyn doa uldr'n beir an 't ontbind'n
Ze hebben het beste vooraf gekregenZ'een uldere wit brwu vwurr'n geet'n
Ze staan klaar om te vechtenZe stoan bek an bek
Ze staan klaar omp te vechtenZe stoan bek an bek
ze zijn helemaal niet vriendelijkze zyn zuldre gin bitje dink
ze zijn vechtensklaarze stoan zuddre bek an bek
Zeg het maar plataf!Ge moet 'r giën dookskes ron droai'n
Zeg het maar vlakaf!Ge moet 'r giën dookskes ron droai'n
Zij is belachelijk aangekleedz'es nogal roar angetroeteld
Zij is molligZe mag zeekr' zelve eur bootrams briën
Zij is wel voorzien van alles ...Z'ee ne grwutten balkon en 'n ferme loskoaje
Zij mokt weeral'T es were bleksouppe
Zijn maag rispt opZyn moage smyt ip

1496 woorden

(los) peuterenfikkl'n (los)
(tegen) draadmaaldje (tegen "maaldje")
(vast) grijpendoppen (vaste doppen)
(vlas) stengeleirle ('n eirle vlas bv)
(zijn) plichten (doen) devoren (zyn ding doene)
's avonds'tsnoavns
't een na het anderef'nan
1jin
2twji
3drieu
3drieje
4viere
5vuvve
6zèsse
7zevne
8achte
9negne
10tiene
1000dust
0.75 frs.zeevedikk' noolf
10 centiemendikken (' nen)
100.000onderddust

A

aaienstrjeiln
aambeienkèrtesmètte
aambeientspeen
aaneentwoipe
aangekomengeareveer
aangezichtbiele
aangezichtsmoel
aangezichtbekkenneel
aangezichtMuillemênt
aangezichtfàrre
aangezichttoote
aangezichttroape
aangezichtweesne
aanhangwagenremor
aanhankelijk iemandflijpoander
aanrechtbladkannebank
aanrijdingbotsinge
aansmerena'smeir'n
aansporingallee-toe
aanstekerbrikee
aanstekervierslag
aardappelpetat
aardappel (en) petoater (s)
aardappeleneirpels
aardappelen schillenpetatn skellen (of jassen)
aardappelen schillenpetoaters skellen, of ; jassen
aardappelspetat'n
aardappelsmesskelmes
aarde (grond) eirde
aarde (natte) mooze
aarde (wereld) d'eirde
aardingtèr
accordeontrekzak
achtachte
achtbaanroetschboane
achterbachtn
achter (de deur bv) bachten (de deur bv)
achterafdrachtre
achteroverachterweirsover
achterwerkol
achterwerkgat
achterwerkpoepe
achterwerkkonte
ademenoasmen
aderoadre
advertentieanonse
afblijvenofbluv'n
afdraaienofdroijn
afgeleverdofhegeev'n
afgepunt houtje voor spelbaaldje
afgesprongen verlovingbiëlle
afgevaardigdedélegé
afhakkenofkap'n
afhandig makenafdiëff' ln
afhandig makenaffdiëff'ln
afkeergruui
afscheiding - tussenschotgechiê
afschrik voor kinders voor het waterkalle (mee den hoak)
afschrikdier voor stoute kinderenbeirottre
afsluiting overweg (barriere) briere
AfwasbakKannenbank
afwasbakpompestjin
afwasbakwoat'rstiën
Afwasbakwoaterstjin
agentazèn
agentz (j) ampètre
akkersstikken
aldoorreekan
allebeiolletwji
alleenoliëne
allerheiligenaddrillig'n
als jeoie gy
altijdoltid
altijdolsan
amai zeg!jaddaddegie!
ambetante zagemanofklutsre
ambetante zagemanafklutsre
amechtig, kortademigdempig
anjers (bloemen) veulneuzen
appelflapflakwurre
appelsienginapple
appelsienenginappels
ar (s) bittrescheidsrechter
armbandbranzelee
armbandbranslee
armoedzaaiergreppeschyttre
armoedzaaierkrotist
asbaksandrijee
askokerbosse
askoker (van een fiets) bosse
autoootoo
autoveture
autovetuure
autokeuringschouwinge
autokofferkoofre
automatische balansdieveschole
autopedtrotinette
autosnelwegotostroade
averechtsovriks
averechtsoakeweirs

B

babbelzieke vrouwkomeere
badjaspienweir
bagagedragerportebagoijze
bagagerekje (fiets) stoantje
baker - ongediplomeerde vroedvrouwachtrwoaringe
baker - ongediplomeerde vroedvrouwachterwoaringe
bakkebaardenfabrien
balpenstylo
bang zijnbenauw d'een
bang zijnskitte benauw
bangerikbrookschyttre
barensweeêndroag'n
batterijenpielen
bedbedde
bedanktmercie
bedelen met de ogen, verwaterenguuj'n
bediening laatste Heilige Sacramentenberechtinge
bedomenbedoîmn
bedragbedrah
beeldposture
beeldjepestuurke
been met vlees van varkenshesphespekneus
beestbiëste
beestenbiëst' n
beetjebitje
beetjebrokke
beginnenbehun'n
begrafenisdienstdrieslesse
begrepenfits (j'ee 't fits)
behalveuitgenomen
behoefte doenskit'n
beitelbjitl
beitelbjitle
bekladdenbetoat'r'n
bengelsnotneuze
benieuwdkrjeus
benzinestationnaftepompe
BermBarme
beroepsmilitairgamellebooffre
besmet wordenbetroap'n
besmet worden met een ziektebetroapen (n ziekte)
besmettelijkbetroappelik
beste levensjarenfleure (in de fleure van z'n leven)
betalenlamm'r'n
betalensteukk'n
betastenbepwuttel'n
betontegeldoale
beursbuzze
bewegenwikkl' n
bewegingroeringe
bewerkenbeweirk' n
bewusteloosheiddeuzeling'n
BHsoutièn
bhtètemutse
BHtèttekeba
bigvikne
bijbie
bijnaoalichte
bijnabiekan (s)
bijnaoalbie
bijnaoagowe
bijnaoolvèrre
bijnaoolgauwe
bijnaoolbie
bijzit (mannelijk) anhoud'r
bijzit (vrouw) anhoudinge
binnenbin
binnenpretjesbinneleute
binnenwegbinneboane
blaasinstrumenti (k) str'ment
blauw oogpoane wugge
bleek en ziekjesflentig
bleekkleurige meikeverbakkre
blijcontent
blijblie
blijdschapcontentement
blijdschapcontèntemèn
blijvenbluv'n
bliksemenweerluchtn
blinken, schitterenblekk'n (2)
blinken, schitterenblekk' n
bloedbloe
bloedenbloen
bloedworstenbloeierlingen
bloedzuigerbloeseuppre (2)
bloedzuigerlokketisse
bloemtuil, ruikerblomkee
blokje hout voor hinkelspelhink'lboomme, hinkelbomme
bloot achtersteblote schevystre
bobbelknulte
bochtdroaj
boekentaskarnasjeire
boekentascarnessiêre
boekjebookske
bolspelboollinge
bolspel (op kermissen) boollinge
bonsbeus
bonzenbeusn
bonzen, bonkenbeusch'n
boodschappenke'missies
boodschappentasbuzze
boodschappentassenkemissiebuzz' n
boogschutterstorengoajsprange, goajperse
boombwum
boordevolblang-vul
boordsteen van voetpadenberduure
boosdull
boosaardig tergerbloeseuppre (1)
boosaardig tergerbloeseuppre
bordeelkabberdoeske
borelingenkledijbunsle
borreldreup'l
borrelenbrobb' l' n
borstelbustle
borstenmamm'n
borstentetten
bos - bundel (bv een bundel groenafval) fak (ne fak groeze)
boterbeuter
botermelkpapkeirepap
botermesbrëmes
boterspekbeut'rmente
boterspekkenbeut'rmenten
bouwvakhelperdiendre (bv metserdiendre)
bouwvalligkeduk
bovenaanoolbov'n
braaffroai
BrachtBrochte
branden (van de zonnestralen) boakl' n (de zunne " boaklt" )
brandweerpompiers
breed bifsteack, entrecotelwuzze rebbe
breiwolsiëte
BrengenBring'n
bretellenpertils
brienvendraagerbootje
brol, minderwaardig goedbriel
broodbrwuh
broodpuddingpottas
bruin- of volkorenbroodbakte brwu (d)
buibyzze
Buik (dik) Tunne
builblutse
buitenbeutn
buitenkantoolbutn

C

cadeautjes gevenbesteek' n
chocoladesekloa
chocoladezekloa
circusclowntoonie
commisariscommiseir

D

dadelijksebiet
dakgootkrenise
damestaskeba
damestassenkebas
dasplastrong
dassjarp
datda
dat is geen werkdoeninge (te ' n es geen)
Dat meisje is mooiNele is een poeze!
dat verbaast mij nietda n'è gin roars
deden
de boerenbuitente lande
de dichtsbijzijndeden dichtsten
de gevangenisden bak
de hamern'oamre
de heldelle
DE oplossingfakke (DE fakke)
de oplossingde fakke
deel Peter Benoitlaan vanaf nieuwstraat tot aan tramstraatd'elleboogstroate
deerlijkdeirlyk
dekensarze
dekselulle
denkenpeizen
deurdeure
diare hebbende skitte ain
diareeofgang
DichterNooadre
die graag en veel op straat looptdrilpandre
die luid schreeuwtbeurleire
die wegmoffeltduff'leire
dierbiëste
dierenbiëst'n
dijbille
dik achtersteoandegat
dikke brij in aalputdik-oar
dinsdagdis'ndag
dobbelsteenteirling
dodentoiletafleggen
doelmankeepre
dom meisjeleminne
domme streekdommegie
domme vrouwdommekulte
domme vrouwdommekalle
domme vrouwleminne
dommerikdommekul
dommerikstommeklwuh
doordrijvendardie
doorgietgoatepetiël
doorgietversyp
dorst hebbendus een
draaimolenmeneize
drempel zulle
DrempelZulle
driedrieu
dringendrumm'n
drinkenzuip'n
dronkaardlabbre
dronkaardzeupe
dronkenjine geirnoar
dronkigcryminjil
dronkigmwurtelzat
droog gevoel an tandenkell'n
druivendreuvn
druppellikske
dubbele bundel vlasbezong
dubieuze raadgeveravekoa kwoaroa
duimspijkerpineize
duimspijkerspineizn
duimspijkerspineizen
duivenhokbiëte
duivenhok, tilduvebiëtte
duivenhok, tilbiëte - duvebiête
duizenddus
dunne karnemelkpapschiëwei
dutje doenulke vang'n
duurdiere

E

echtgenootboas
éénjin

E

eenne
een brandweermanne pompier
een energieke vrouw'n dul vroomins
een hamern'oamre
een taseen zatte
een vrouwe wuf
een weg'n boane
een werkje buiten de gewone arbeidbeuttelabeurke
een werkje buiten de gewone arbeidbeuttebaleurke
een werkje uitvoerenkerweien
eendoande
eerlijkejèrlicken
eerste verkoop van de daghandgifte
eetbordassiette
eierdooierdorre (eier)
eigenaareignaore
eigenaardig dingkalut (' n roar alut)
eigenaardig ietsgedoe (' n roar gedoe)
eigenaardig typeachterweirsoovre
eigenaardigaardhebblikk' n
eigenaardighaardhebblikk'n
elkaarmekoar
emmerseule
emmerkeetle
emmeroaker
endeldarmeisdarme
energieke (vrouw) dulle ('n dul vroommins)
energieke man' n dull' n
energieke vrouw, mandulle - dull'n
enkelsknoessels
erfenisdiël ('n diêl doen)
ergensievers
erwteirwete
etenfritten
etenbikk'n
evenefneire
even aanlopenbinnenspringen

F

fermegildige
ferme kerelburt'n (ne gildigen "burten")
ferme kerelgildegoar
fierpreus
fietsvélo
fietsstuurgedong of giedong
fladderenflott'r'n
flairfiëm
flauw lampjedwuhkeisse
flauw lichtjedwuhkeisse
flauw lichtje, lampjedwuhkeisse
flesflasse
flesflaske
fluitenskufel'n
fluitjescheuff'rlinkske
fluweelpoane
fors gebouwdstreus
forse kereldykkedelvre
fotopetret
fotoapparaatne kodak
fotograafpetrètetrèkre
frietaruus
frietvetaruusvet
frietvet (ossevet) aruusvet
fruiten, bakken (van aardappelen) breuneer'n

G

ga wegheft u!
ga wegteure vwor
gaangoan
gapende wondegabbe
garnaalgeirnoar
garnalengeirnoars
gauw, vooruitgup, guppe
gebakje met vruchtenmoesflapwurre
gebouw, huis, complex ('n mooi) doeninge (' n schone)
gebouwencomplexbouwoaige
gebreide onelegante jaskazzevink
gedraaide hoofdharenhinnepooppe
gedreven zijngetikketakt zyn
gedroogde dadelkedatsre
gegolfd haar, krulhaarbek-hoar
gegundgejeund ('t is u gejeund)
gehakt (vlees) gekap
gehurkt zittenop z' n hukske zitt' n
geitbette
gek doendunne doen
gek, onozel doendunne-doen
geldghèl
geleider van paarden (span) boever
gelukzaksansebuzze - bofkonte
gemaaktgemak
gemeen volkgoetje
gemeen volk (je) goetje
gemeen volkje't goetje
gemengdgemingeld
genthèn
geredengereen
geschenken gevenbesteek'n
gestold vleesnat (lil) beevoar
gevangbak
gevang (in 't gevang zitten) bak (in den bak zitten)
gevondenghevo'n
gewendgeweunig
gezichtbiele
gezichtoanzichte
gezichtsmoel
gezichtbekkeneel
gezichtmule
gezichttoote
gezichttroape
gezichtweesne
gierigaardkrebbebytre
gierigaardteiz
glaasje jevevernen dreupel
glasgloas
glazen kastglasière
glazen knikkerstekker
glijbaansljirre
Goed eten is aangeraden'T es beetr geet'n of 't bedde versleet'n
goed eten is aangeraden' tès èt beetr geet' n of ' t bèdde versleet' n
goed gekleedafgebusteld
goedvindengedien (d) (gedien zyn met...)
goedvinden, verdrageneirden
gooiensmyt'n
gootgreppe
gordijngordinne
gordijnstofgerdynnegoe (d) - vwulle
grachtdyk
grappigkluchtig
grasgès
gras gès
grasveldgesploeze
grasveldgespleine
graszodegesfak
gratisverniet
greephantoave
greep, oor, steelhantoave
grijnslachengrinzen
grijpen (vastgrijpen) dopp'n (vaste-dopp'n)
groen van wortels en aardappelengroeze
groentengroensels
groentengroensel
grote eter die toch mager blijftdeurejoagre
grote grove kereldubbelgeletten ('n)
grote knikker (in steen?) bollekette
grote kookketelb'rmitte (of "m"rmitte)
grote kookketelb' rmitte
groter dangrwut' r of
guitleuffre

H

haaroar
haar gelbrielkreim
haargolvenbekk'n
haarlokkenbook'ls
haarvlecht op achterhoofdkeu
haastiggeprezseer
had hijoatie
had zijoasse zie
halfoolf
half goedhoolf en hebblik
handan
handboeienbrezlett' n
handigheidfiëm
handigheid, flairfiëm
handvatantoave
hard vrijvnfrott'n
hard wrijvenfrott'n
harelbeeksoarlbeks
Harelbeekse spellingoarlbikske spellinge
HarelbekeOarlbee'e
harelbekenaaroarlbekaan (dre)
harkroakle
hartèrte
hartenèrtns
hazeslaapjedrulje
hebbeneen
hebben en houdenbatteklang
hebben en houden (gans z'n hebben en houden) batteklang (giël zynen "batteklang)
hebzuchtige, profiteurhebb' re
heefteet
heiligen vereren op bedevaart (beewegen) dien (goan)
heimelijk, verstolendeuk (in den " deuk" )
heimelijke afhandelingdonkr' messe
hele massa, grote hoeveelheidentoefeele
helemaalhiëltergans
helpenelp'n
hemdimde
het
hettès
het een na het anderef'nan
het geeft nietn'es gin besande
het heefttee èt
het istès èt
het is niet ergte n'es èt gin besande
het is te laat' tès et te loate
het schoonste meisje of de mooiste jongenfleure (de fleure van ' t stad bv)
het zich goed voelenjeunste
hijèt
hij gelijkt op zijn moederie trèk ip zyn moedre
hij gelijkt op zijn moedertrèk èt ip zyn moedre
hij heeftté èt
hij heefttee èt
hij heeft flaporenjee èt wurrn lyk assietn
hij heeft flaporentee èt wurrn lyk assietn
hij heeft het zeer drukje nee èt gin tid vo een scheete te loaten
hij heeft het zeer druktee tèt vrji druk
hij heeft leedvermaaktee t' r èt zyne deun in
hij heeft zich kwaad gemaaktj'ee van zyn'n beir gemak
hij istes èt
hij is belust op ditj'ès betinteld vo da te kryg'n
hij is gestorvenj'ee zijne leeple weggesmeet'n
hij is onhandig, hij is niet werkzaam'tes d'antoave die nie 'n deug
hij is ostentatiefIe mak nog ool veel -grwuh- beslag
hij is ostentatiefie mak èt nog grwuh beslag
hij is overledenj'ee zijne leeple weggesmeet'n
hij is zeer gierigie zoe ne cent in twiën byt' n
hij werkt nog zoals een jonge manie weirk nog lyk nen achttienmoandre
hij zou u al klappent bedriegenie zoe u in dookskes droai'n
hoe da ge in rare situaties zou gerakenhoe daj in affront'n zoe komm'n
hoepelban (d)
HoestenBass'n
hoeveelheidkantetij
hoofdkop
hoofdwof
hoofdwondegabbe
hoogwugge
horenwor' n
horlogearloize
hou je mondot u tote
hou je mondoot u meule
hou je mondot u ne smoel
houtspaanschiere
houweelpiosse
huisuis
hunkerenank'ren
hunkeren, gretig verlangenank'ren

I

iemand (jongen) jin
iemand (meisje) jinne
iemand die flentig isflentigaard
iemand die luid roeptbeurleire
ietsentwadde
iets enthousiast doen - "katoen" gevenbuzze (geven)
iets grof zeggenne kjiev' n uitsloan
ijsjekrimke
ik benkbenne kik
ik ben betr dan jikbenne kik betre of gie
ik gingk'gonge kik
ik hebkee kik
ik heb geen zinke n' ee gin gooste
ik heb geen zinke n'ee gen gooste
ik heb geen zinke n'ee kik giën gooste
ik heb geenpijnke n' ee kik giën zjèr (nie)
Ik heb het begrepenk'eet verstoan
ik heb pijn' kee kik zjèr
ik hou van joukzie u geirn
Ik was een beetje beschonken'k oa 'n vleir'ip
imbussleutelumbracoot's
in conditie komenip dwum koom' n
in het najaarachterweirsjoars
ingemetste grote kookketel (bv voor was) fernwuis
ingewand van slachtvee, slachtafvalbeulinge
ingewandenbeulinge
ingewandenpijnboolgpynne
ingewandenpijn bij mens en dierboolgpynne
inweuner van Oarelbekene messevechtre
inwonerinweuner
inwoner van Harelbekeinweuner van Oarelbeke - nen Oarelbekoan
isès

J

jaarjoare
jaarmisjoargetie
jasvèste
je wasge woar gie
ji benthe zyt hy
ji hebtheet hy
ji hebtheet gy
ji hebtheet hie
jongen manje
jongensspelezelke kats
jongste kindkakkernestje
jongste kindjekakkernestje
juistzuste
julliehudre
julliehud'r
julliehuldre
julliehuld'r
jullie hebbenheet huldre
jullie hebbenheet huld'r
jullie hebbenheet hudr
jullie zijnhe zyt hudr
jullie zijnhe zyt hudd' r

K

kaalkopkletskop
kaarskeisse
kachelstove
kaderkoadre
kaftfarde
kakkenskit'n
KakkenSkytt'n
kalenderalmenak
kandijsuikerpoeresukkre
kandijsuikervorte sukkre
kapgerief voor tuinbouwhouwke
kapiteinkapiting
kapmesham-mes, happe
kapmeshappe
kapperkwaffeur
kapsalon (vroeger tijd) barbierscholle
kapsterkwaffeuze
kasseikasie
kasseienkallesien
kasseienkalsien
kastkasse
kast kasse
katoen (geven) daaldje (geven)
katoen (geven) lammen (gevn)
kauwgomseklitte
kauwgomlangennoasem
kauwgomchiclette
kermiskerremesse
kettingkeetne
keukenaanrechtkannebak
kieperkeepre
kier, kiertjegerre - gerr'je
kiertjeherr' je
kijkenloer'n
kikkerpeut
kikker billenpuutebiljes
kinkinnebak
kinkinne
kindkin
kinderspelkatjepas
kinderspel mee "katsebol"katsen
kinderstoelkakstoel
kinderwagenfeture
kipkieken
klaargrji
KlaarGrië
klaarkomengrjikom'n
klap tegen je gezichtmulpeire
klaverenkloavers
kledijdingne
kleerhangerkapstok
kleerhanger kastportemonto
klein etterend puistje of zweertjebran (d) peuste
klein geldkleutergel
klein geldkrinsen, krensen
klein goedkrinsen, krensen
klein huisjeheuzekotje
klein kindjebubbelke (2)
kleine huidzwellingbubbelke (1)
kleine jongenmanje
kleine onderhuidse bloedstortingbloebleine
kleine plaatskrevel kotje
kleine ruimtekrevel kotje
kleine stukkengreuzlement'n
kleinehiedbaggetelle
kleinighedenfietjefatjerie
kleinigheidbaggetelle
klemtangvizzegrip
klompkloofe
kluisbrankasse
knagenknospen
KnickerMarbel
knikkermarble
knikkernstekkn
knorrige introverte persoon-engredinschegoard
koelkastfrigo
kofferkoofre, vaiieze
koffiekaffie
koffiegruismarre
koffieklacht voot vrouwenkafiebolle
kolenoelzjen
kolen asseskerbeeldjen
Kolen haakkootrok
kom hierkomier
komiekeling, amusant iemandgiêstegoard
konijnkenin
koningkeunink
koninginkeuneginne
kopjezatte
korte houtkrullenkrikkerlingen
kortrijkkortrik
kortwiekenkortvleirikk'n
korveetjeburtje
kousenophoudersartels
krantgezètte
kriebelenkeetln
krijgenkryg' n
kruimelen - kruimelsbryz' l' n - bryz' ls
kruimelsbreezlingskes
kruimelsbryzerling'n
kruiperig vleiergatlekkre
kruiwagenbakwoagne
kruiwagenkortewoagèn
kruiwagenkortewoagn
kruiwagenkortwoagne, bakwoagne
kuitenkitt'n
kunnenkeun
KunnenMiëstr zyn
kunstgebitvalske tan' n
kussenpieprn
kwaaddull
kwaaddul
kwart kilovierendiël
kwart na twaalfkart achtrn twoovn
kwart voorkart van
kwart voor twaalfkart van twoovn
kwestie (geen kwestie van) apprensie (geen apprensie van)

L

laagljige
laarsbotte
ladderliëre
lage kast (dressoir) dresse
lamlendig - lamlendigaarddempi - dempigoard
lammetjebetje
lampekapabbejoer
land en ruimte (tuin) achter de woningachtreut (ne grwutt' n " achtreut" )
land en ruimte achter de woningachtreut (ne grwutt'n acchtreut)
lange kastdresoir
lassensedeer'n
later, nadienacht' rnoa (r)
lawaaierig voertuigdeskarre of deskeetle
leedvermaak (hebben in iets of iemand) deun (z' n " deun" een in entwadde)
LeibandLisse
lekke bandplatn ban
lekker etenkermeskos
Leuvense stoofbeuzzestove
lezenleezn
lichaam, balgboolg (= vulgair)
lichaamsgesteldheid na langdurig zwaar etenbran (d)
licht (luchter) lug
licht bevuildbezuujeld
licht hoestenknuff' n
liefkozing met stoppelbaardboardejonkske
liegendruknzondrinkte
lievelingkepppe
lievelingskekeppekeutel
liftassans'ur
lijmcolletoe
limonadegreseildje
lodewijksint louis
loensen, een weinig scheel kijkenberloe kijken
loonpree
loon van 2 wekenkonziëm
LoopgraafTraché
losse zijkanten van paardewagensberden
luchtlug
LuciferSulfer
luciferssulfers
luiaardleegoar
luid roepen, razenbeurl'n
luiden (klokken) luujn
luierikleegoard
luisterenortn
luiwammesfak (ne leege fak)
lukkengoan

M

maaltijdgetie
maandagmoandag
maarmo
maar jawelbajoat'n doe
magerrildig
magere persoongootetrekkre
magere persoonelfrebbe, gootetrekkre
maistu (rk) sketerwe
malenmeulnen
malen meulnen
manmannemins
mannelijke geslachtsdelengemachte
massage-smeersel (voor renners) embrecoatie
mastruberensnukk' n
meelspijs (ABN = brij) bruuj
meermjèr
meer foutenmjèr fout'n
meevallenmeesloan
meevallerhoazoar
meevallertje, voordeel (tje) beutte (n) burtje
meikeverronkre
meilige aardappelsbloommers
meisjemeiske
meisjes kinderspelhinkel'n
melige aardappelsbloommers
mengelmoeshutsekluts
menige, meerderete frente
mensmins
mestvorkgriëp
met
MiddagNoene
mijnmin
mijn hondmynen ond
mijn manminne vin
mijn vrouwmin wuf
minder goed gaanslabakk'n
ministerzakkenvuller
miseriehakkelgoarens
mislukkinggescheurde kemissie
misselijkoardig
misserflimpe
misser, mislukkingflutse
moeilijkbot
moeilijk bewegenpetjikkn
moeilijk gaanpetjikkn
moeilijk overeen komen met aangetrouwdenangetrouw es angescheet'n
moerasmoze
moestuinlochtink
moestuinlochtin
mokkenblekk' n (1)
mokkerblekstier
mokkerblekkre
mokkerige toestand in het gezinbleksooppe
mondtoote
mondjesmaat, beetje bij beetjehuttjes en trutjes
mooiskwunne
mooiskwune
mooisnel
mooie vrouwsnelle poeze
morsig persoonluizegoar (d)
motorkapcapeau
Muntjes geldEeenkelghèèl
muurmeur
muziekmezik
muziekmeziek

N

na de dagtaakacht'reure
na de dagtaakacht' reure (n)
naarnoar
naar het toilet gaanbachten (naar "bachten" gaan)
naar het toilet gaanbachten (noa "bachten" goane)
naarstiggesnoarig
naastnévenst
naastnévenst
naastnevens
naast elkaarnévens mekoar
nakomertje in het gezinachetrkoommerke
NammidagN'achternoene
natuurlijkvaneigens
natuurlijkverzekers dade
navelbandjeaffelschrwuh
nederlandseOllanske
negenneegne
neusjescuberdonks
neusvochtsnotkeisse
niet elegante schoenenbrobbelkings
niet geslaagd in een examenbeuzze (1)
niet zo fijn voedselboolgvullinge
nieuwsgierig iemandkerjeuskeneuze
nochtanspertank
nochtans pertank
nooitnwois
nooitnwoi
nooit nwois
notaboekjekal (le) pingske
notitieboekjekalpingske
nurks mens die afsnauwtbyttebouw
nutavanse
nut, voordeelavanse

O

obstakel - beletselbesande (ten es giën " besande" )
obstakel, beletselbasande
oetje patatpoesucre
oliebollenboels
oliebollen boels
omomme
omamétre
omgekeerdoavriks
omverachterweirsover
onbenulkakman
ongehuwde moederhoageweewe
ongelukjeakrootje
ongemakkenhakkelgoarens
ongemakken, miseriehakkelgoarens
ongevalactiedent
onguur typelussak
onguur, verdacht cafeetjekabberdoeske
onhandigekloofkappre
onkruidkreut
onnozel doendunne doen
onnozelaaronnoizeleire
onnozelaargesgoaj, goaj
onsoes
onstabiel iemand - zonder vaste overtuiginglwuppre
onstabiel persoondroajtop
onsympatiek persooneuvalligoard
ontbijtkoekbeuterkooke
ontbrekenmankeren
ontslagbeuttewach
onwaarhedenfoofkes
onze lieve heer beestjeemelbjistje
oorhantoave
oorbellenwoiringen
oorveegfleitre
opip
op blote voetenbarvoets
op de stoofplaat gebakken aardappelen-zoutigbroad'r
op den buitente lande
op die manieroozwoi
Op TijdIn Tyds
op weg naar volledig herstel na zware ziektegeschappeerd
opapétre
openbaar badzwemschoole
openbare verkoopvendeesie
opgeborgenwèghestook'n
ophitsengoarne, in 't goarne joagen
ophoogsels van achter- en zijkanten van karrenberdels
oplappenkallefoat'rn
opnieuwvaneir
opnieuwweerol
oprispenipsmytt'n
opslaanipsloan
opstaan uit bedeutpell'n
opvliegend, koleriek persoonhittegoar (d)
opzettelijkziendlinge
orkest (je) die bals en feesten opluisterdedjasban
ossewitaruusvet
ostentatiebeslag
ostentatie, praalhansblagoaj
oude mensendoude garde
over kous en bovenschoen gedragengette
overdreven betastelenbepwuttel'n
overdreven betastenbepwuttel'n
overgevenspuujn
overgordijndrapperie
overhoopeirekedeire
overlijden van iemand melden van huis tot huisbeen
overloopn'allee
overloopallee
overloper, die verandert van opiniekezakkedroajre
overmatig drinkenlampett'n
overschoengalochen

P

paardpeirt
paarde zweepkerdzjatse
paarden gehaktpeirdegekap
paardenbloempisseblomme
paardenbloemzwynssloa
pannekoekenhiëtekoek'n
pannenkoekjittekooke
pannenkoekenhiëtekoek' n
pantoffelsevatte
Pantoffelssevatten
papiertjebladtje
pastoorpaster
peerpeire
pekelbrynne
pennenzakcassette
peperkoekpennepisse
persenpurm'n
petklakke
pet klakke
petroleumlampkenkee
pilaarbijtsterdibbe
pilaarbijtsterdevote
pitkernelle
plaats ruimengirten
plagenkul'n
plankenzolderingdilte
plassenstroel'n
plassenziëk'n
pochenboffen
pocherboffre
politiepellisie
poortpwurte
poppuppe
postpós
postbodefakteur
potloodcrijong
potloodcraiyon
praalhans, stoefferbeslagmoaker
praatgraag meisje of vrouwbabbelgat
praatjesmaker zonder verstandkarrelappre
prei pret
preiprèt
prikkeldraadstèkrdroa
privacyvriedom
proevertjesmakske
prostitueoere
pruimpreume
prutsenbriel'n
prutserfoofleire
prutserbrokk' leire
prutserkwanseleire
prutserbrielpot
puistjes of vlekken op de huideutslag
PutPit

R

rakkerbrakke
rakkerkr' woat
rare kwastsimpelère
redetwistendespeteer'n
regenpijpofliëder
reisgoedbagoajze
reistaskeba
remfrin'g
rentenierenip z'n goe leven
richtingaanwijzerflèche
rietjestrootje
rijdenrien
rijgkralenbeiers
rijtuiggetruk
rioolgatgootegat
rioolleidingendeukre
roemartemenee
roet (in de schouwpijp) bittre
RokenSmwurr'n
rolluikpersjeine
rolluiklatte stwoar (e)
rommelbriel
rommeligasterbansie
rommelige smerige toestandboel (een vuilen boel)
rommelige toestandasterbansie
rondslenterendrill'n
rondvertelleneutbell'n
rotvort
roze snoepjeszeemtopke
rubberkatsjoe
ruim, voldoendegildig, gildig genoog
ruitenkookns
rundsvleesconservebollebeuf

S

saladesloa
samentegoare
samentwoippe
samen (allen tesamen) ol tegoare
samen (allen tesamen) ol twoipe
samen (allen tesamen) olt twoipe
samen (allen tesamen) ol tegare
samen (allen tesamen) oltegoare
schaapbette
schaapskoap
scheelkijkershelen otter
scheidsrechterar (s) bittre
scheidsrechterarsbittre
schietenskietn
schilderskildreire
schilderenskildern
schilderijskilderie
schoenskoe
schoenenscoen
schoensmeerbleenk
schoensmeerblink
schommelrènne
schommel renne
schoolskole
schoolrapportbulleting
Schoorsteenkoave
schoppenpykns
schoppenboerpykezot
schoudervoorraadzak (balançon) balleson
schreeuwenteut'n
schreeuwentieren
schriftkajee
schrift kajee
schrik hebbenbenauw d'een
schroevendraaiertoernevies
schudden, mengen (kaartspel) kaff'l'n
schuimspaanskeumspoa
sdtuk been met vleesknus (t)
sedertsichtens
sigaretsegrette
sigarettensegeritn
sijsjetréntje
sinaasappelgenappel
sjaaltje of halsdoek (fichu) fechu of fesu
slankfyntig
slankrildig
slappe koffiedeurgeute
slechte (zaak) bescheetne (kemissie)
slenter (aan 't slenteren zijn) dril (op "dril" zijn)
slenteraardiëffleire
slenterendiëff'ln
slijmbalmauwefrotter
slome domme vrouwkafkoe
slordige mensleuzepooke
sluitstuk (aan vrachtwagen op karachterber (d)
sluitstuk aan vrachtwagen op karachterber (d)
slungelswiesle
smakeloos aangekleedgetwutteld
smakeloos gekleedgetroeteld (roar getroeteld)
smeren (een boterham bv) briên
smokkelaarblauwre
smokkelenblauw'n
snaakleuffre
sneusjes (snoep) cuberdonks
snijdensnien
snoepmentebolle
soepkomsoopetrynne
soepvleesboellie
spaarzaambendig
spaarzaam persoonbendigoard
speelbalkatsebol
speelt geen rol, kan geen kwaadbesan (da "besan" niet)
spieringkoteletkortlette van de bèlle
spijbelen, haagschool houdenhoagelmeutt'n
spinkobbe
spinnewebbenkobbenetten
spitse, leuke meidfotse
spoor overwegspringbaaldje
spooroverwegbriere
spoorwagentjeb'rlinkske
spoorwegrute
spoorwegkaartcepong
spoorwegovergangtraveir
spoorwegticketcepong
sprenkelengisp'n - gispen
sprenkelengisp'n
spullenakkrebeeldj'n
spuwbakspiëkbak
staanlamplampedeire
stakinggrif
stakkerdduts
station wagenleuxe voiture
steelhantoave
stekkerprieze
stellen een onderzoek ingoant ondrzòk'n
stoeptplankier
stokerviermoakre
stomdronkeniëne kanaar
stompen, stotenbokk'n
stompen, stotenboonk'n
stoofvleesstoverie
stopcontactprieze
stout meisjefrank-stik
straatgootgreppe
strakssebyts
strakssebiet
straksbinneletjes
strakste fète
strijkplankstrikplanke
stroperpensejoagre
struikstruke
struise ventgildegoard
stuipend'eksess'n
stukadoorplakkre
stukje, eindjebotte

T

taarttoarte
tabaktobak
tabak pruimentobak sjiek'n
tafeltoafel
tafeltoafle
tasjatte
taszatte
tas (groot zonder oren) spoelkom
te hoge kostgrinnewoatie
te klein voorwerphukske bie d' eirde
te weinigkorteresse
te weinigte lèttre
tegen allen prijzemaggrij
tegendraadoakeweirs
tegensprekenmemeree'n
telefoontillefon
telefoonhoktillefonkot
telegramdeepisse
telegrambestellerdeepissedroagre
telloor, bordassiete
tenslottedeur 'n deur
tergend spottengreiten, utgreiten
terloops vertelleneutlangen
ticketcepong
tientiene
tieneripkoommerke
tiener - tienerjongendobb'l-jongne
tijdens de dagbins n'dag
Tijdens de middagOver de Noene
tijdiganteed'n
tijdsverlietverlet
timmermantèmmerman
toch nietjoakendoe
toetakelenabmendeer'n
toetakelenapmendeer'n
toetaklelenabmendeer'n
toevoegenbiedoen
toevoegenderbiedoen
tompoesslypstiëntje
tonstande
tot nog eenstot ton ee
tot strakstot ton ee
tot zienstot tn ee
totjezoentje
trage etertjiwuleire
trap van de voet bij "haasje over" spelendorre ('n dorre geven)
TrapleuningrjizZe
treintrin
treinticketcepong
trekgooste
triestigkaduk
troskrabbe
TrotsPreus
truiboai
truiboaj
truizjilee
trutseute, trutte
tuinof
tuin (h) of, lochting
tuinlogtink
tuinierenlochtenieren
tuinslanglanse
turnclubsemenas
tweetwji
twijfelendip (op dip staan)

U

uien, ajuinandjoen
uieruldre
uit de weg!girte! weg
uitkippen (van 'n ei) eutpell'n
uitlaatsarzebuzze
UitleggenExpliqueren
uitscheldeneutschytt'n
uitstellen op een eerder slinkse maniereutsluujr'n

V

valsspelenzeuren
van achterenool achtrn
van begin tot eindeens-en-tens
van bovenool bov'n
van onderenol ondrn
van voorool vorn
varkenzwe'n
varkenshokzwynekot
vast glasraamluujre
vastzittenversteld zittn
vechtenkebatt'rn
veegborstelbustle
VeelMassas
veelvraatboolgvuldre (vulgair)
veer (ijzer) ressor
veilingvendeesie
veldwegkriere
vensterr' utte
venstervijster
vensterbankveijsterbank
vensterluikplaffetuure
vensterluikplaffeture
ventielsepappe
ventiel sepappe
vergietverzyp
verkeergeryd
verklikkeroverdroager
verkoudheidvallinge
verkwisterbommeseur
verlies in een wedstrijdbeuzze (2)
verloren tijdachtr'eut
verloren wegfetuu
verloren, wegfetuu
vermaningschiëve
verminderenslabakk'n
verpakkenamballeren
verpakkingambloazje
verpakkingambloajze
verpaktg'ambleerd
VerraderPanderdroager
versnellingvitessen
versnelling fietssteeke
verstafgelegenfwujste
verstoppertjekatjeduk
vertrouwensman van iemanddoendre en de loatre (den)
vervallenkaduk
verwaarloosd meisje of vrouwfytte
verwarde boelhondsnes (t)
verwend kindingevoal'n kin
verwend kindbedorvn kin
verweren, verdedigendeffendeer'n
verzekeringastransie
vestfrak
vetersriekwoarden
vetkaarsroettekeisse
vierviere
vijfvuve
vijsveze
vindervìnd're
viseieren (kuit) kytte
vlagtrapoo
vlasrootbakken in de leiehekk'ns
vleesvljis
vliegenmeppervliegesloandre
vliegerplakwoajre
vliegtuigvliegre
vlinderflieflottre
vlindervlindre
vloekengotf' rn
vloeken, tempeestengotf' rn
vodslunse
voedselbik
voedselfret
voegijzerspyzerke
voetbalveldpleine
Voetpadre'twur
voetpadplankys
voetpadplankier
voetpadlantvwur
voetpadtr'twur
vogelveugle
vogelkooimeute
vogelverschrikkereirweetschuuj
volgendnoaste
VolgendeNoste
volgendenoaste
volgende weekt'noaste weke
volledig, totaalgiêltergans
voorbereidinggriëscheepe
voordeelprofeet
voorjaar, (in de komende lente) eutkomm'n (met den eutkomm'n)
voorraadzakbezatse
vooruitgaanaffe (n) seer'n
vooruitgaan (dat gaat niks vooruit) fott'r'n (da fottert in 't giële nie)
vooruitgangaffensoatie
vooruitgang makenfoet'rn
vorigpeseerde
vorig jaarpeseerde joare
vorigepeseerde
vorige weekpeseerde weke
vorkfersette
vorkf'rsjette
vormeloos hoopje (kortrijk=aardappelpuree) kedul
vrank meisjefranke bette
vretenfrett' n
vrezelijk (dingen) ind'likke (dingen)
vriendkameroa
vriendmoat
vrijdagvridag
vrijdagvridah
vroegtielik
vrouwvroomins
vrouwelijke zatlapdronkelutte
vuilkizzig
vuilaardkissak
vuilputjegwurputje

W

waarschijnlijkgarantie
waarschijnlijkverzekers (t)
wachtzaal in stationsarletante
wafelwaoffel
wafelwoafel
wagentje op railsberlingske
warboel - rommelannekensnest
waregemwoarehèm
warm etengekoksle
wartaal verkopenut den hoak klappen
wat is dat hier?wa dèd da dier (e)?
wat is er?wa dèstre
wat is er?wa skèltre
wat?wadde?
waterveugelwyn
water met grenadinegreseildje
watersteenkannebak
WCt' vetrek
wc-papierskeetpapier
we hebbenm'een wuldre
we worden altijd maar opgejut om te werken't es ooltyd moa van juk-juk
weet jewi tje
weggaanankapp'n
weggetjeweeglink
wegggaanvworgoan
wegzendingbeuttewach
WeinigLèttre
wel jabajoat
wel neebanint
weldrasebyts
weldra, seffensbinnenletjes
welzeker, hijbajoaj
welzeker, ikbajoak - bajijk
welzeker, zijbajoas
wenenbleit'n
wenenskrym'n
WenenSkriëmmm
werdenwiern
werkenweirk' n
werktuigenaloam
werkvrouwkeuskinge
wespappelbie
wetgevingwètghevinge
wielrennerkoereur
wijwudd' r
wijwudre
wijwuld'r
wijwuldre
wij gingenme gongn wuldre
wij hebbenmeen wuldre
wij zijnme zyn wudre
wijd uitstaande orenflapwur'n
wijwaterwiewoatre
windowsrute
winkelenkemisie doene
winstgevende zaak of periodeboerejoar
witloofsjikon
witlooofsekons
witte koolkebeuske
woensdagavondwoensdahòven
wonenweun
woonwagenmensenkarjesvolk
woordenwoorn
woordenboekdieksjoneir
WordenKomen
worstseseetze
wortelkrote
wortel van omgehakte bbomheisgat
wortelgat van gevelde boomeisgat, heisgat
wortelput van omgehakte bbomheisgat
wringnpurm'n

Z

zaadbolletjes van vlashipp' ns
zachtzochte
zachtmoedig plagenkul'n
ZagemanSkrjimstjeen
zagemanluujre
zagemanfrettre, hertefritt' r
zagen, zeurenfret'n
zakendeengs
zal het gaan jahoatgoanjoat
ze hebbenz'een zuddre
ze hebbenzeen zuldr
zeeplootje
zeepzjippe
zeepsoplwugge
zeerstyf
zeer dronkenpoepzat
zeer zatkrymmeniël
zeilbasse
zelfverzekerdgasreerd
zeszesse
zeugvikkemoere
zeuren zonder op ophoudenhertefrètt'n
zeuren zonder ophoudenhertefritt' n
zeurkoustrunte
zevenzevene
zich goed voelengeneiren
zich niet goed gevoelenniet in z'n hoak zijn
zich overhaastenskoffeln
ziekelijkkaduk
ziekelijk uitziend persoondwuhsmeettre
ziekelijk uitziende persoonbliëkeschyttre
ziekelijke, krammakelijke persoondwudsmyttre (doodsmijter)
zijzy
zij (mv) zuddre
zij (mv) zulder
zij (mv) zuldre
zij hebbenzeen zudr
zij heeftzee zy
zij iszès zy
zij is wel voorzien van allesz'ee zie ne grwuttn balkon en 'n ferme loskoaje
zij zijnze zyn zudr
zijnzyn
zingooste
zin hebbengooste t'een
zin, trekgoestinge
ZoalsLyk
zoekzòk
zoenentoten
zoentjepiepke
zoentjetootje
zoethoutkalissiestok
zoethoutkalissie
zogezegd terloopsak-schaks
zolderingdilte
zolderkamermassarde
zondagzundag
zondagschool voor jongenscorregoatie
zonderzondre
zorgeloze persoongatvoagre
zorgen achterafachtergelwup
zouteloosfliëw
zwaar touwkoomm' l
zware arbeidbeuleweirk
zware werkschoenenkezakkeschoen
zweepmartemenee
zweepdjakke
zwerk, wolkenhemelgeluchte

12 opmerkingen

 1. Asse is de rest van de verbrande kolen die overblijft en die zo skerbeildjen genoemt word
 2. Dit gezegde komt meestal voor in Bavikhove.
 3. Is de uitdrukking 'menne maor in' u bekend? Mijn vader was boer en van Harelbeke afkomstig. Hij gebruikte die uitdrukking nog.
  Mennen is een overgankelijk werkwoord in de betekenis 'leiden', zoals 'een paard mennen'. Zie L.L. DE BO voor de verwantschap
 4. Tja, wie kan zeggen waar het Herelbeeks vandaan komt? Voor zover ik weet, wordt het originele Harelbeeks gesproken in d'Ooste, maar dan ook enkel en alleen door oudere mensen. Vroeger was het zo dat de mannen van Harelbeke huwden met vrouwen van Harelbeke, waardoor hun kinderen ook automatisch Harelbeeks spraken. Echter, door de toenemende mobiliteit kwamen de mensen steeds meer in contact met andere dialecten, die ze dan - bewust of onbewust - overnamen. het valt mij trouwens op dat meer en meer jongeren hun toevlucht nemen tot het Algemeen Nederlands. Dat komt wel van pas in andere provincies, waar ze geen bal snappen van ons dialect, maar in Harelbeke hoort dat niet thuis. Dus, zou ik zeggen : "Mensen, leer jullie kinderen Harelbeeks spreken". Het zou zonde zijn indien ons dialect zou verworden tot een mengtaal, of misschien helemaal zou verdwijnen.

  Wie het hiermee eens (of oneens) is, mag altijd een mailtje sturen naar ronnydeloof@hotmail.com
 5. de g word h uitgesproken

  de h word niet uitgesproken
 6. de je wier vele gbrukt in woorn vb jin, tonjil, kestjil, ljirn, mworsjile, kljine, de zji, mjir, ljige, ooljine, grji.
 7. de t en de de worden niet uitgesproken achtraan een woord vb vin, pos, brwu, gezei, kin, myn an, gron
 8. der zyn èt vele woorn ut AN mee de w in gezèt.
  worn, lwupn, grwutr, rwukwule, skwune, wugge, vworgoan.
 9. in de omliggende dialecten (Kortrijk, Kuurne, Wevelgem) zeggen zevan woar kendje em, in Harelebeke van woar kendje ne of van woar kendje et
 10. olle woorn dan eindigen ip er weir re
  vb. dochtre, moedre, voadre, broere, weirkre, metsre, koofre enz..
 11. teure ma deure = ga maar door
 12. vele woorn int mjirvoud komn mee ts olachtrn vb otoots, veloots, fantats, cocats, pistoleets, platoots.