Gronings

Dialecten > Groningen > Gronings

Gronings bevat 178 gezegden, 2861 woorden en 7 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

178 gezegden

ik hol van die ik hou van jou
'k heur 't wolik hoor het wel
'n woepstert van 'nnu moet je even heel goed luisteren
't is meleurik ben doodziek
't is mie netgliekhet maakt mij niet uit
't is nait aal doage kovvie mit kouke't is niet altijd feest
'T ken Fraizn 't ken doojn moor dou mie moor dooie FraizenIk heb het niet zo op Friesen
't komp zoas 't komp zee de boer en scheet zuk in de boksemje kunt je druk maken om van alles en nog wat, het komt toch zoals het komt
't ole springpeerdhet oude springpaard
' k wol wel geernik zou graag willen
' n kloet in de strotte heb' meen brok in de keel hebben
aaiden en plougen kinnener vanopaan kunnen
aandrmans braiv'n bin'n duuster te leez'nhet is moeilijk om een ander te peilen
aangetrauwt proekselschoonfamilie
aankommende / aankom aankomdeaanstaande
aargens beter ofkommen as Okke Kluun, dij mos hangengeluk hebben, aan ongeluk ontsnapt zijn
ai is baange veur zien aaierkorfieHij is bang voor zijn hachje
ain (e) mit verdaipensgecompliceerde persoonlijkheid
ain moal ofschovveld, ain moal ofvrorenklein gebleven persoon
ain n swien ien t ies joageniemand het gras voor de voeten wegmaaien
ainzaalmonnozel / naïef persoon
Ale lutje beetjes helpm, zee mugge en meeg in zee.Alle kleine beetjes helpen.
alles goed jongen / aal goud mienjongalles goed jongen
altied wat aansaltijd wat anders
As't nait gait zoas't mot, mot't mor zoas't gaitAls het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat
as't nait huift, loat den morals het niet hoeft, laat dan maar zitten
as't nait neudug het, nait dounals het niet nodig is, niet doen
Ben zatIk heb genoeg gegeten
Biet 'm in de ruggeHaal hem in
bist ja nait goud snikniet goed bij je hoofd
bist nielstvoor schut gezet zijn
blief met dien poten van mien poedie ofblijf met je handen van me vrouwtje af
dat begroot mie tou tonen oetdat vind ik vreselijk zonde
Dat is'n looze jong / loos wichtDat is nou een opschepper (-ster) (negatief bedoeld)
dat kin naait!het is helaas onmogelijk op de manier die u nu handhaaft.
dat redt stoe toch nait opdat lukt je toch niet
de abbel vaalt nooit ver vanne boomde appel valt nooit ver van de boom
de appel vaalt nooit wied van de boomde appel valt nooit ver van de boom
de grapp' n en grol' n vloain over toafel hin en weerde grappen en grollen vliegen over tafel heen en weer
de griesel gait mie over de grauwede rillingen lopen mij over de rug
de pokkel hemmelnhet lichaam wassen
dei is goud toutoakeltdie heeft klappen gehad
dei nait old worr'n wil.mout zuk jonk ophang'nAls je niet oud wilt worden, moet je je op jonge leeftijd ophangen
dei's mafdie is gek
dien snel stait oop' nJe gulp staat open
Dij het n kop as n almenak.Iemand die veel onthouden kan.
Dij het n leben as n loes op n zere kop.Hij heeft een luizeleven.
Dij het zo drok as hounder veur PoasenIemand die heel druk bezig is.
dij het zog zulf veur kaaste scheetneigenschuld
Dij is zo zat as n tieke.Iemand die helemaal volgegeten is.
dikke sjomp'nblijham
Dikke Tammo!Ja doei!
doar komt gain gebak oetallemaal het zelfde
Doar komt t al aan, zee schiet op berredaar heb je het gedonder alal
doar zit mie teveul herrie biedaar zit veel te veel extra's / rommel bij
doe bist schierik vind jou leuk...
doe lugst als de bremerzenderhet erg liegen
Doe most die de ogen oet de kop schoamenJij moet je diep schamen
drijbaintje diklief staait aaltied mit pietje stiefgroninger koffiepot op drie pootjes
ee, m aine over de libbe knap, meven een sigaret opsteken
ein toet memhetzelfde
geef dei baale 'n peuneram die bal weg
Geef die bal n'peuneRam die bal weg
Hai fai martje, zeuven kiender en nog gain ain mit' n startje.Zeven kinderen en nog geen jongen
hai glimt as n honnekeudel ien duusternhij kijkt verheerlijkt
Hai glimt as n' honnekeudel ien moaneschienHij kijkt verheerlijkt
hai het n bred veur de kophij heeft een bord voor z'n kop
hai het roare knoopn aan de jaassehij kan soms apart doen
hai is n hoan (e) mit stront aan de pootnhij verbeeldt zich heel wat
hai is om Leermens toukomenhij weet wat er in de wereld te koop is
hai is wel om Leerm' s kommHij is goed bij z'n verstand
hai jagt mie n zwien in t ieshij werkt me tegen
hai mag zien aigen swait nait geern roekenhij is niet erg ijverig
Handen pippern mie van de kôlle!De handen tintelen me van de koude!
hest schuurdeure nog open stoanje gulp staat open
hest weer veur'n kanderheb je het weer voor elkaar
Het is moar even biegoanHet duurt maar even
het tocht hierJe gulp staat open
hol weezen tot aan zien / heur hakkenhonger hebben
hou ist der mithoe is het ermee
hou wordt t nou den?hoe is het ermee?
Iemand de jas uitvegeniemand van Leiden naar Delft geven
ik bin stennezatik heb me volgegeten
Ik goa d'r vandeur, ik goa weer votIk ga d'r maar weer vandoor
Ik goa e'm ain de kop glin moak'nIk ga even een sigaret opsteken
ik hol van dieik hou van jou
Ik kin nait heksen!Ik kan niet alles tegelijk!
ik vind t wel bestik vind het goed
is hol tot aan zien hakkenheeft honger
Jacht deur de ribbenEten dat snel verteerbaar is
jan pankouk jan poffert jan eeroppeldaif, doe mos noar mie luustern aans krigst doe wat mit slaif!deugniet, stout kind
joe motn alsmoar liekoet deur riednu moet hier rechtdoor rijden
k Bin dik zatIk heb lekker gegeten
k Mout eemkes mien eerappels ofgaiten.Ik moet even plassen
Ken ik ja nait roekenDat kan ik toch niet weten
kent beduumnik heb genoeg gegeten
kin mie niks verreknkan me niets schelen
kinst doe t wel verstoankun je het wel verstaan
Kist mie eem helpen?Kan je me even helpen?
Kist wachtnHeb je tijd
klets / bats veur d' hassensklap voor het hoofd
Knap hom der veur, Popko!Zet 'm op!
Kop d'r veur hold'n!sterkte!
kop d'r veur holl'nmoed houden
Kou het vergeetn dat e kaalf west hetHHij / zij vergeet dat hi / zij ook jong geweest is
Liek is Riek, mor Riek is nait altiek LiekZonder schulden ben je rijk, maar rijk zijn is nog niet zonder schulden.
lóie everdlui
Lutje boxem schieterKlein kind
magst mie leuven of naitgeloof het of niet
man, wat 'n boudeldat is toch wat
Mien' t zoit d' r oet as dei van oin potjeEen kale hebben
miene was zo gallig an de balge en ze schiet zo dun dast wel kenst zoepenmina was zo misselijk op de maag en ze scheet zo dun dat je het wel kon drinken
Mit 'n metworst noar'n ziede spek gooienMen gooit een spiering uit om een kabeljauw te vangen
Mit hounder op t rik goanMet de kippen op stok gaan
mit leste snik (ke) nog net op tijd
mo'k die oine veur bakk'nzal ik je een klap geven
moakieker zeit dan doanmakkelijker gezegt dan gedaan
moezen in t heujeuk in de schaamstreek
moieh... de pokkel knapt mie zowatpoeipoei, wat heb ik veel gegeten..
mok mie de kachel noit aanmaak me niet kwaad / boos
most noit aal zo bulkn en reernje moet niet zo schreeuwen
n minsk is gain eerappelhet vlees is zwak
n overdaipsehij komt uit het Westerkwartier
nai zo tessel wee' nniet zo pietepeuterig zijn met 't eten
Nait bie daip kommenWees voorzichtig
nait soezen moar broezengeen woorden maar daden
nait soezen, moar doun / nait soezen, deurbroezenniet bij de pakken neerzitten
Noa dizze weer een frisseNa deze weer een frisse
oin poes is staarker as tien peerd'nde vrouw is de baas
om Leerms kommendoor schade en schande wijs
onner t mous stoppenop de kop zitten
op hosevurrels over de beune mit schienvat in d`aand sjilotn zuiknop sokken over de zolder met het zaklicht in de hand sjalotten zoeken
op kloet'n kom'er bovenop komen
op knipnoagels zittenop hete kolen zitten
op roakeldaisop goed geluk
over de grupover de grens
pakjedroagerbagagedrager (van de fiets)
Pekelder roegbaindersTuig van de riggel
pien in penspijn in de buik
Poesten en meel ien mond holdenDe kool en de geit sparen
pokkel vol aarms en bainen hebbenzwanger zijn
Popke nathalsZuipschuit
proat is gain jeneverpraatjes vullen geen gaatjes
roege swienen dijen et bestvieze varkens gedijen het best
schait 's op manneem toch eens een beslissing!
schel en schaifschots en scheef
sit op peerd en zuikt er naorzoeken naar iets terwijl het voor je neus ligt
skuim op de bek staan jongeschuim op de mond staan
slicht en rechteenvoudig en degelijk
stait mit de klootn veur, t blok en het gain bielehet juiste gereedschap missen
t Het mooi west't Is mooi geweest
t is ain mouders goudhet is allemaal hetzelfde
t schoot mie in t zinhet schoot me te binnen
t Wotter is op SoeskesbruggeAls het theewater tegen de kook aan is
tammoarDie dingen gebeuren, maar ik sta er niet achter
tien (e) sneeuw
tis hier oardig snoeksblauw staan van de rook
tis ja veul te hait, tis nait kold vandoagHet is erg warm vandaag.
tot aan de fiederlokken tou nattot op het bot doorweekt
Tou dan Tammo, tik eem teeg'n 't raom aan dan!Zeg jonge man, wilt u even tegen het raam tikken?
Valt mie nait of'.Dat is geweldig! / Dat valt heel erg mee!
van ain en te hoopkan je niet vertalen
van de Eems in de Dollerd komenvan de regen in de drup komen
veul zegen / veul haail en zegen in t nijjoargelukkig nieuwjaar
veur dizze raizevoor deze keer
waist nooit woar de oal kroept, zee de boer, en zette de foeke in't woagenspoor.je weet nooit hoe gek het kan lopen
Wat hest om haan'swaar ben je mee bezig
wat kiet hij ja dams oetwat kijkt hij scheel
wat mot je wat heurn, zee dove JopHet is me wat
we bin in de kenientjedoagenwe zijn in de bruidsdagen
Wel het dat doan?Wie heeft dat gedaan?
wie loopm eem onner diek laanswe lopen even langs de dijk
Wie wöllen Hollands eren maar ' t Grunings nooit verleren.Wij willen de hollandse taal leren maar ons dialect nooit vergeten..
wievm begin der noeit aan zei mien opa altiedvrouwen begin er nooit aan zij mijn opa altijd
Winschoter, , tellerlikker.' ' inwoner van Winschoten
woist ja welje weet ja wel
woist wel wat ik zeg?kun je het wel verstaan
zunige paiteriemand die zuinig

2861 woorden

fijne woning
(aan) doekenknuffelen
(de) MaidenMeeden
(h) angelhengel
(Nij) schanzeNieuweschans
Bavvelt Baflo
bist nielst voor schut gezet zijn
bossem schoorsteenmantel
daip diep
de pokkel himmeln het lichaam wassen
doun doen
Glinz Godlinze
grunn groningen
kopstubber ragebol
laif lief
moi hallo
noar naar
puutholder penningmeester
siepel ui
stevels laarzen
teller bord
toezeboudel warboel
waark werk
zoepen karnemelk
'n hemelpeerdgrote lompe meid
'n obedoronplezierig type
'thet
't ailantSchiermonnikoog
't goi joe goud / beste moar weerhet ga je goed
't is deuhet heeft gedooid
't kultmiemislukt
't Leeger't Lage van de Weg
't lougdorpskom
't Peerd van Ome Loekspaard van ome Loeks
't örgelorgel
'tis hier zo voel, dat stront dr nait stink'n wilhet is daar erg smerig
"Wat kiekst ja roar, bist nait goud?Wat kijk je raar Ben je niet goed???
' k heb wèns van dieik mis je
' vlejevel op vla of melk

A

aacht (e) 8
aacht (e) acht
aai / tuutaai (e) ei
aaiber (d) ooievaar
aaidaltijd
aaideg
aaideneggen
aaien / flerenaaien
aaier zuikeneieren zoeken
aaierkool-stevelkolenkit
aaigeeldooier
aailaandeiland
aaiseis
aalalles
aalsteeds
aal goud?alles goed?
aal klapscheetelk ogenblik / elk kleinigheidje
Aal nuver? / Aal schier? / Hou wordt t? / Hou is t?Alles goed?
aalbeernaalbes
aalbegeergulzigaard
AalbegeerHebzuchtig mens
aalderwegensoveral
aaldeur, aalwegsteeds
aalmoal / aalpmoal / apmoalallemaal
aalterkwaalterdoor elkaar
aaltied / aalwegaltijd
aan de flotter goanaan de zwier gaan
aan; felietfailliet
aanderander
aanhemmelnnetjes maken
aanklaidenaankleden
aankommenaanraken
aanlangenaanreiken
aanrecht / schuddelbaankaanrecht
aanroakenaanraken
aansanders
aans; asals
aansomandersom
aanstoandeaanstaande
aantrekkenaankleden
aantrekken / omtrekkenaankleden / omkleden
aanwiezenaanwijzing
aarbaidarbeid
aarbaiden; waarkenWerken
AarbaidersspekRode boete
aarmoud (e) armoede
aarmverdraitklein verdriet
aarnsergens
aarns / aargnsergens
aart / aardeerwt
aarvelekerfelijk
aaskeas
aaskebakasbak
abbedoedas verkopeniemand slaan
achter de poestbuiten adem
achternanderachtereen
achternoagevennageven
achteroetachteruit
achterrad (klemtoon op rad) achterwiel
AdrillenAllerheiligen
affeerwerk
affeer (uit Frans: affaire) beroep
aibelszeer / erg
aibels (b.v. mooi) zeer (b.v. mooi)
aibels (mooi) heel (mooi)
aibels mooiheel mooi
aiegeeldooier
aig' eigenaardig
aigeneigen
aigendomeigendom
aigenikkeg / groapeginhalig
aigenoareigenaar
aigenoardeg / singeliereigenaardig
aigndereigenaar
aikeneiken
AimtilEnumatil
ain1
aineen
ain (e) 1
ain / aineeen (telwoord)
ain rieten loateneen scheet laten
ainboarvrijgezel
AindEend
aineiemand
aine damp'nsigaret roken
aine pielmnsigaretje draaien
aine veur de neuze vetern / de bek verbouwneen klap op de neus geven
ainegeensgezind
ainegsteenige
aingoalsteeds
ainhandse plakke koukedikke plak groninger koek
AinromEenrum
ainspaanjervrijgezel
ainspanjerongehuwd
ainzoameenzaam
aiweeuw
AizingEzinge
akkedaaiernmet elkaar opschieten
akkenaildakkapel
akkermantje, bauwmantjekwikstaart
alee.m
aldernoasterg
alernoasterg
algemainalgemeen
allain (ne) alleen
allemoalallemaal
AllennegzeggerDictator
allerdeegsinderdaad
alles goudAlles goed
Alles in toezewar, alles in de ~
allint / allinneg / allennegalleen
allosziehorloge
amaaihoi
amtampesterig persoon (kind)
angeln / viskevangenhengelen
annerkaantoverkant
aolegiesouderen
aopeaap
apaartapart
appelsiensinaasappel
aptaikapotheek
arre jaizusarre jakkes
asals, wanneer
asemmer / voelisbak / òfvaalbakafvalbak
asemmerautobuik
asjeblieftAlsjeblieft! (bij het geven / voorzetten / aanbieden; Oostgronings)
asmissoms
attjeerwtje
AuwerdAduard
Auwerder peerdevillerinwoner van Aduard
AuwerderzielAduarderzijl
avvekoatadvocaat

B

BaaiermBierum
baal / balebal
baaltjesnoepje
Baaltjethee
baaltje / snoepkesnoepje
baaltjewottervies smakend drinken
baangschieterdbangerik
baankbank
BaargenBergen
baauwboerlandbouwer
baddeverlaat
Badloop'nKlunen
BaffeltBaflo
baibij
BainenBenen
bainsdoapbeinsdorp
baistbeest
baistemaart / -maarkveemarkt
bakaantgatkleefkruid
bakkegplakkerig
bakkeg / bakseg / pikkergkleverig
bakkenkleven
bakkenplakken
bakkerskebakkersvrouw
bakstainbaksteen
balebal
bamboesschrobber
bandiezenrazen, tieren
barrelgedoe
bat (ten) uitneembare brug
Bats veur de kopKlap voor je kop
batse, batsklap
baukBoek
BavveltBaflo
bedaarvenbederven
bedochtbedacht
beeeehhhhhdrent
BeemBedum
Beemer geutslikkerinwoner van Bedum
Beerster knòlleninwoner van Beerta
BeerteBeerta
begrotelkjammer
begrotenaan het hart gaan
begunnelingleek
beisagent
beispolitieagent
bekmond
bekboundertandenborstel
bekbrommerelectrische tandenborstel
bekeurenbekeuring
bekjegaauwflapuit
bekkebeultandarts
beknibbelnergens op bezuinigen
bekschrobbertandenborstel
bekörgelMondharmonica
belkenhuilen
belkenschreeuwen
Ben (ne) wollegoede morgen allemaal
bennen / binnen westzijn geweest
bennewoldbellingwolde
Bennewolle, BenwolBellingwolde
bèr / bèrrebed
beraauwberouw
bêrestokhulp bij het opmaken v / h bed
bèrgoanstiedbedtijd
bèrgoudbeddegoed
berichtnnieuws
BerlienBerlijn
beschuutbeschuit
beschuut met moeskesbeschuit met muisjes
besloagenbeslaan
besluutbesluit
besmeddelkbesmettelijk
bessembezem
Beste mor weerTot ziens
Beste poeste wind, haarde windStevige wind
BetaikenisBetekenis
beterkoopgoedkoop
betuunschaars
beudelkleuter
beudeltjeklein kindje
beuk'n / haag'nslaan
beun, beunevliering, zolder
beun, beunezolder, vliering
BeuneZolder
beunenwerken
BeunhoazeSchnabbelaar
beunhoaze / sjacheroarbeunhaas
bevertien'n boksembroek van engels leer
Bevertien'n boksemTimmermansbroek van Engels leer
Bezietstopm / bezietjenVerstoppen
bezoen / bezoeneoverhemd
bezoentjeblouse
bezroeneoverhemd
bezzembezem
bibbernbibberen
biebij
biebij (vz.)
bie ons thoes (thuus) bij ons thuis
bie, baibij
BiebelBijbel
biederhaand / gozzel / kiepeg / kloukbijdehand
bieloagebijlage
BienoamBijnaam
bier / baaierbier
biestoanbijstaan
bikbeernbosbes
bikkeneten
binben
bistbent
bist ain schieterdje bent een bangerik
bist doe wel zuverben je niet goed bij je hoofd
BlaauwegatBlauwestad
blaikebleekveldje
blaikveldgazon
blastigopgeblazen
blaud, bloudbloed
blavversaardappels
blèrenhuilen
bliedeblij
bliefblijf
bloaren / bloaderenbladeren
bloazeopschepper
bloazenopscheppen
blode moazeblote achterwerk
blootpootjenpootjebaden
boalle hassensdikke hooft
boan (e) baan
BoanwotterAquaplaning
boardbaard
boasbaas
boekebakkegehurkt
boekou / oelewapperoen, koe
boelieruzie / ophef
Boerta (a) ng (e) Boertange
BoesjeudeBoeman
boeskoolkool (sluitkoolsoorten)
boeskoolwitte kool
boeskoolflintsteen op witte kool in de pot
boetenlaandBuitenland
boetenlandFriesland
boetnmiegerwildplasser
boksembroek
boksemschieterin de broek doen
boksumbroek
BolderbroezerMountainbike
BolleStier
Bolle (heeft niets met dik te maken. =afk. uit het Oudnoors: Bole) stier
bolt (e) bout
bongelknuppel
bongelnboos doen
Bongelwupp'nPolsstok-verspringen / Fierljeppen (fr)
bongelwupp' nfierljeppen
bongelwuppenflierljeppen / slootje springen
bonkenDikke aardappelen
bosemschoorsteenmantel
bosenbosjes
bosschopboodschap
bossemschoorsteenmantel
bossemschouw
botterboter
botterstip / stipboterjus
boudelrommel
boudeltoestand
boukboek
boumannegieGele kwikstaart
bounderborstel
bounderhörnachterbuurt
bozemschoorsteenmantel
bozzelborstel
BozzemSchoorsteenmantel
br (o / u) g (ge) Brug
braaienbreien
bragelBagger
bragelslijk
braid, wiedbreed
branholtbrandhout
brannekkelbrandnetel
bredplank
bredjepresenteerblad
bremsterdaas (insekt)
bremsterhorzel
bretdienblad
breueregdrukkend warm
breugplak roggebrood
briezeriemand die door zijn neus ademt tijdens het eten
BrijBreede
brijpap
broadenbraden
broakballe, broakbaalbraakbal
broedbruid
broenbruin
BroerBroer
broestablettebruistablet
broezenrijden
Brommers kiekenvrouwtjes kijken
brontjesaanbakken
broodbrood
broodroggebrood
broukbroek
broukveen
brugplak roggebrood
brugroggebrood
brugge, baddebrug
brui (e) rbroer
bruiergdrukkend warm
brukengebruiken
bruken / broekengebruiken
BrullenHuilen
brummelbraam
Bruune beer verzuup'npoepen
brögsnee roggebrood
bukkenbokking
bult, boel
bult' nbroezermountainbike
bulten broesermountainbike
BultenbroezerATB
bunderhectare
bunselbunzing
bunsel / meertbunzing
BUSSEBUS
butenruilen
butenlaandBuitenland
buufbuurvrouw
buukörgel / trekörgel / trekzakaccordeon
buulcollectezak
buusbroekzak
buutsbellemobiele telefoon
buutsebroekzak
buutse, buuszak in broek of jas
bölkertschreeuwlelijk
BörkomnijBorgercompagnie

C

chocoloade bomalexander cornet
CultuurJenever

D

d' zulfdedezelfde
d'ol heeroude vader
d'olle griezeMartinitoren
d'olle witteWinschoter Toren
da's allernoarstdat is goed
da't is nog es lúkdat is nog eens leuk
daaimthalve hectare
DaamAppingedam
daamoprit
Daamster knolinwoner van Appingedam
Daar heb ik geen belang bijDoar he'k gain verlet van
daardederde
daarde helftederde helft
daardehaalftweeëneenhalf
daarteg / datteg / daarig30
daifdief
dainjbedankt
daipdiep
damiet vot votdrekt dameetstraks
dammeet vot votdrektstraks
DamsterAppingedammer
DapperStoer
dat is goeddat is goed
dat is mien sibbedat is familie van mij
dat mag k wel liedendat vind ik leuk
dattien13
hier, alstublieft
de boeren besmeten het landde boere besmeten het land
De FCFC Groningen
de haile boudel verkopenalles verkopen
de klokkerde klok
De LeekLeek
de pokkel dut mie zeerik heb pijn in mijn lichaam
de sìnt'nhet geld
deelkoeienstal
deelschoorsteenmantel
deel - dele - dörsdeeldorsvloer (centrale gedeelte schuurvloer)
deel (dele) vloer
deele legn (neer) leggen
dei etn boggeliemand met hoge / kromme rug
dei is over t peerd tiltIemand die overdreven is
dei vret mit de knien deur t goas hiniemand die broodmager is
deie lust 'm wolmooi meisje
delegrond
deletrutje
DelfsielDelfzijl
DelfsielsterDelfzijler
Delfsielster zeekraberinwoner van Delfzijl
der - terer
Der gait niks boovn GrunnEr gaat niks boven Groningen
der uut gooieneruit gooien
derbieerbij
destilleerdjenevertje
deun aan / deun bie, vlakbiedichtbij
deurkeziendeurkozijn
deursloek´ninslikken
deurwaiktdrijfnat
deusewc
deuse of skemauskewc
deutschgroeizaam
DialectDialect
dieje
diejou
dienjouw
dienentde jouwe
dienentvan jou
dieverdoatsieafleiding
dieverdoatsiebezigheid
dieverdoatsieontspanning, tijdverdrijf
dieverdoatsietijdverdrijf
dieverdoatsievermaak
diezegmistig
diezegmistig / wazig / nevelig
diezelpaardenbloem
diezignattig / nevelig
diggelgoudaardewerk / porcelein
diggelsaardewerk / porcelein
diggelwaarkaardewerk
dijdie
dij hoamer is te klaainDie hamer is te klein
Dij zok swieneringen aannemt mout zok gierend getroostenwie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten
dikgroot
dik / doenDronken
dik / doen / bezop, ndronken
dik doun ien toenebarbecue
dik doun in toen (e) barbecuen
dik wiefdikke vrouw
dikdakken ien toenebarbecuen
dikdoun in toenepicknick
dike kloededikzak
dikke bonejoint
dikke riestrijstebrij
dikkedakkeneten
dikkeriesrijst (in melk gekookt)
din, dendan
dingeraiskan alles betekenen
dingsdagdinsdag
dipdiggeldipschaaltje
diverdoatsietijd besteding
divetoasie toentjetuintje
doadaag
doangedaan
doan / beurdafgelopen
doapsgekdorps gek
doardaar
doaraargensdaar ergens
DoeJij
doejij, je
Doe bist n laiverdJe bent een schat.
doe hest dien kop ook nait mitjij hebt je kop ook niet mee
doe waistjij weet
doe; doujij
doef / doeveduif
Doekenknuffelen
doem (e) duim
DoenDronken
doenvermaken
doen, doene, doensdronken
doenedronken
doetjezoen
doezendbol
doezendIk zie je zo
doipdiep
dokigheiig
dokigmistig
Dollerdde Dollard
domiedominee
dommit straks vot votdrektstraks
donder opga weg
donderen (neer) leggen
donderen (neer) zetten
dontjeaardappel
dookmist
dop'mropperflesopener
doppenropperflesopener
dorpdorpsgenoten
doudoe
doutoen
dou de groeten aan de restdoe de groetjes aan de rest
dou nait zo maaldoe niet zo vervelend
doudestieds tountoentertijd
douk / poltedoek
doundoen
dr oet knappneruit groeien
draaidraaibrug
draankorgel, zoepsteern, popke-nathalsalcoholist
draanksteern, draank-orgel, dikke zoeperdIemand die van drinken houd
draankörgel / klokjebruirslim
dreidrie
drekstaupestortplaats
dreugbluieroude vrijgezel
dreugdouk / theedoukdroogdoek
dreugedroog
Dreuge boonnDroge bonen
dreumdroom
driefnatdrijfnat
drij (e) / drèje3
drij nogwatpi
drijendrieën
drins daipieHunze
DrintDrente
droadkommodepiano
droadpostemail
droagdraag
droagerbrom- of vleesvlieg
droagervleesvlieg
droak (e) vlieger
droakevlieger
drokdruk
dropperigonnozel
drumpeldrempel
DuDoe
ducht mie aalik denk van wel
dudelkduidelijk
duden; wiezenwijzen
duhdoe
dunderdagdonderdag
dunderknuutdonderbeestjes (zie onweersbeestje)
dunderknuutonweersbeestjes
duusterdonker
Duutse helmSnikkel
duvelduivel
duvel / ol Paitduivel
duvelsnaaigoarenkleefkruid
dwaarsdeurnatdrijfnat
dwozengekken

E

edikazijn
eelskaanstellerig
eelskaanstellerig / overdreven
eelskkinderlijk onnozel, aanstellerig, aandacht trekkend
eelskoverdreven doen
eelskoverdreven gedrag
eelskverwend, arrogant
eelsk portret / eelskerdaanstellerig / overdreven persoon
eelske medde / eelske metteaanstellerig / overdreven meisje (of vrouw)
eelskemeddeoverdreven meisje
eemeven
een verkol'n hoanedruiper
eer (de) aarde (grond)
eerabbels ofgaiten, piss'n, miegenplassen
eerappelaardappel
eerappel / tovvelaardappel
eerappelbeuneaardappelzolder
eerappelsaardappels
eerbaaienaarbeien
eerbijaardbei
eerdeaarde
eerdeaarde (planeet)
eerde / grondaarde
eerden; oardenaarden
eerdjebijenaardbijen
Eerdmaanjeidentiteitkaart
EerdmaanjeKabouter
eerliekeeerlijke
eerlieks woarik ben echt waar heel lief
eersteseerste
eertjebaaienaarbeien
eet'netent
eev'meven
eh doehey jij
eidooierfemke
eigenlieks, aigenliekseigenlijk
ein toet memzelfde
einzalmbijzonder iemand
ekkelboomeik
ekkeltiekmeikever
elk 'n aineiedereen
elkenainiedereen
elkoar, mekoarelkaar
elven / elf / elm...11
emmelnwassen
endjeeindje / stukje
et op bostrokalles goed
eterstiedetenstijd
etterboelepuist
euliefantolifant
even miegen / even pisseneven plassen
evertaaskesalamander
exoamenexamen

F

FaarmsomFarmsum
FC GrunnFC Groningen
feberwoariefebruari
febriekfabriek
feestelkfeestelijk
felesiteerdgefeliciteerd
ferduutsievertrouwen
fersounfatsoen
fertuutapparaat, contraptie, gadget
fiebelkwintenkouwe drukte
fiedelviool
fiefteg50
fienfijn
fiene kaam (kamme) luizenkam
fietse / fietsfiets
fikkenhanden / poten
filaain, loaggemeen
filesetaaierdgefeliciteerd
FinnerwolFinsterwolde
FinnerwolmerInwoner van Finsterwolde
finoaterraam
finoatervenster
FiwwerdFeerwerd
fladderakcitroenbrandewijn met suiker
flamose; poesternikkelvagina
flarrezinnig
fledderbosvlierbessenstruik
fleeroorvijg
fleer geev'mklap geven
fleer om orenoorvijg
flèzefles
flipperkassie / knipperkassieafstandsbediening
florrenaanhalen
flosboksem-reetveterstring
flotterzwier
foamfaam
foek'nbreien
foeke, foeke (als een bezwering, dat het maar mis gaat) ) mis, mis
foekennaaien
foeks (ik bin -) boos
Foezie Knap'nkletsen
fokbril
fòk (ke) bril
fokkebril
fokselnbanjeren
FrankriekFrankrijk
furvoor

G

g (e) nutdonderbeestjes
gaaitgaat
gaange / gaanggang (hal)
GaarmwólGarmerwolde
gaingeen
gain beune in de mondhazelip
gainaine, gainentniemand
gainentgeeneen
gait welgeweldig!
gaitlingmerel
gang, nsteeg
gankegang
gap' mjatten
garaziegarage
GarsthoezenGarsthuizen
GasseltGasselte
gatjemoakerperforator
gatjepaanvergiet
gavvelhooivork
gebelskopmasker
gedien / gordienegordijn
geef (geve) gaaf
geerngraag
gegorzeldzwakzinnig
gegraim, gegreemmorsen (het)
geleufgeloof
geliekdenkendeensgezind
geliekproateradvocaat
GenaitenGenieten
genoatgarnaal
genoatgarnalen
genog (t) genoeg
genutonweers beestje
geut / geudegoot
geutstainaanrecht / gootsteen
gezondhaidgezondheid
giebelngiechelen
gierswaalmsopraan
Giro vief vief viefGiro 555
gitteruier
gleerglimmertjetablet
GleerglimmertjeTablet (computer)
glènne lucht (uitspr.: lange è of ì) felle of schelle wolkenlucht (feller dan alleen zon)
glenne riepestille kant van vismarkt
glenroodfelrood
gleren (most nait zo-) vieze strepen maken (met bijv. je vingers)
glimmersramen
glimmersvensters
glìn / glìnnegloeiend (?) (zie fel)
glinnevurig
GlinsGodlinze
glinzgodlinze
Glinzerinwoner van Godlinze
gloep'm de gleneerg heet
gloepenkijken, kwaad
gloepend haiterg heet
gloeperdgluiperd
GnutOnweersbeestjes
goaga
goa kga ik
Goa votEen patatje met en vier frikandellen
goangaan
goangegaan
goarenklopper / apaarteraar iemand
godsbenaauwddieptreurig
goelenhuilen (van de wind_
goidag evenhallo
goiedag / goindag / goidaagGoeiedag
goistga
goldgoud
gooi diezulf nait op mizzelaat je niet de kaas van het brood eten
gottengaaten
goudgoed
goudgoud
goudkleding
goud / nuver / schiergoed
gount, gounentsommigen
GouttendaaigHallo
gozzeldomkop
graanzenkraken
graimenmorsen
gramietegnarig
gramniedeg, grammietegnijdig
gramnietigboos
grashuppersprinkhaan
grasveldgazon
grèbberd / aalbegeerGulzigerd (bezitterig)
greepvork
grelboos en fel
gremenmorsen
grienenhuilen
griep hurpak haar kerel
GriepskerkGrijpskerk
groaggraag
grodegrote
Grodegastgrootegast
grondneutjepinda
groningenGroningen
grote deurehoofdingang
groupgroep
Grout'nGroeten
Groutnes Uut grunnGroeten uit groningen
gruine boontjes / waikschiln / waikschilde bonen / dubbelewittnsperciebonen
gruintegroente
grunggrong
gruningersgroningers
grunngroningen
Grunn (Grönn) Groningen
Grunn'nGroningen
GrunnegerGroninger (in de zin van zelfst. nw.; dat is ...)
GrunnegersGroningers
grunnegsgronings
GrunnegsGronings (in de zin van zelfst. nw.; dat is ...)
GrunnenGroningen
GrunnenGroningn
gruwelwotterkrentjebrij
GrönnGroningn
Grönn'nGroningen
grönnengroningen
gustergisteren
gördegruwel, krintjebrijwatergruwel

H

h'et zwoarte shoapbaflo
hoe
haafst / haarstherfst
haaideheide
haaim / aarferf
haalf malehalve zool
haalfbeks, bekverzaikenGroningse uitspraak van Nederlandse woorden
haandhand
haardsnel, vlug
haardschillen / haardschillebonembruine bonen
HaarsteeHarkstede
haauweslaag
haauwenslaan
haddelk / haartelkhartelijk
haihij
haihoi
hai (zai) het bek ien baide hannenhij (zij) is een schreeuwlelijk
Hai haiNou, nou
hai het luie Evert op ruggehij is lui
hai is zo looi as n vlinte op boeskoolvathij is erg lui
haijedoei
hailheel
hailendal / haildaalhelemaal
hailtiedaltijd
haimerf
haimsteeerf, grondstuk
haisteghees
Haite BliksemStamppot gestampte appels
haite bliksem, stampot zuit appelsstampot zoete appels / hete bliksem
hakken in t zaand haauwendoodgaan
halfzeumhalf 7
halosiehorloge
hampelhampel
hampelonhandig persoon
hampelmanonhandige vent
Handoukborstel
handoukhanddoek
handsehandschoen
hantaamkind dat overal aan zit (zie pesterig kind)
harregatIets erg vies vinden
havvelntwisten, schelden, elkaar tegenspreken
he doehe jij
Hé scheet, wilst n date?Hee schat, wil je misschien een keertje met mij uit?
hebbelachteg / ibbelachtegaanstellerig
hedheeft
Hee doe!He, jij daar!
hekkelnsloot schonen (riet)
HelmHellum
heloakezich asociaal gedragende vrouw
hèlveeghelleveeg
hemmelschoon
hemmelndouchen
hemmelneven wassen
hemmelnschoonmaken
hemmelnwassen
hèstheb je
hesthebt
Hest de haile boudel in toeze?Heb je alles doorelkaar?
hetheeft
het is gouthet is goed
het miezert wathet motregent wat
heubier
heu; haaihooi
heubulthooiberg
heufdhoofd
heuihaarkehooihark
heurhaar
heurhun
heurdhoord
heurentde hare
heurentvan hen
heuselsbrutels
hiemenzwaar ademhalen met geluid
hij zij ter ginne enehij zei niets
hikhakkenkissebissen
Hilbrand de weerdgeit
Himmel'nschoonmaken
hinkelepinkenhuppelen
hinklaiddoodshemd
hoagelhagel
hoanehaan
hoanebieterhavik
Hoantop, ZultiezerPaardenbloem
hoarhaar
HoarenHaren
hoarmansjongen met lang haar
hoashaas
hoast / sikkom / zowatbijna
hoavenhaven
hoed; huudhuid
hoel (e) sirene
hoelbezzemstofzuiger
hoelen; liepenhuilen
hoenderkip
hoeshuis,
hoes, huus, kleunewoning
hoesehuis
hoeshollenhuishouding
hoeswaarkhuiswerk
HoeznHuizinge
hol die de bekhou je bek
holsthoud
holthout
holvandiehou van jou
HolwierHolwierde
homhem
hondemiezelpaardenbloem
honneblo (u) m (e) paardenbloem
honnekruudfluitekruid
hontong / diezel / motdiezel / knienevreten / hondebloumenpaardenbloem
HoogebrugOosterhoogebrug
hooghoarlemmerdieks proatenHollands spreken
hoogholtjehoog, smal bruggetje
hoogholtjeloopbrug
hoos (hoze) sok
Hou gaait t?Hoe gaat het?
Hou gaait. Hoe ist. Hou wordt.Hoe is het ermee
Hou gait?alles goed?
Hou wordt t?Hoe gaat het? (oudje)
houdhoed
houd (e) hoed
houk (e) hoek
hounder / tuutnkippen
hounderhokkippenhok
hounderhokkippenren
hozenkousen
hozen hozevorrelssokken
HozevurrelsSokken
hozevöddelskousevoeten
hozevörrelskniekousen
hozevörrelssokken
huioverdreven uitgelaten
hummelenplassen
hundert100
hupzelenbretels
hupzelenbruttels
huushuis
hypseiemand slaag geven
hörnhoek
HörnhoezenHornhuizen
HörnhoeznHornhuizen

I

ibbelijdeltuit
idiaoneidiaan
idkvet voeren
ieder bottelkens
ieder bot / aingoalelke
iederoaineiedereen
iem (e) bij (insect)
iemand die geloofdcoaxjoane
iemebij (bzzz)
iemekörfbijenkorf
ienin
iepenkrietjeklein persoon of dier
ieshillegenfelle vrouw
iezern klabbe?ijzeren klap
ijzern klabbeijzeren klap
Ik goa de waske dounik ga de wasgoed doen
Ik goa hén / ik goa votIk ga weg
ik heb verlet om dieik mis je / ik heb je nodig
ik hol van dieik hou van je
ik kin nait ains grunnegsik kan niet eens gronings
ik kin nait heks'n en blaauw vaarv'n touglieksik kan niet alles tegelijk
ik ston der op neus bieik stond er heel dichtbij
ik versto dize naitik vertsa deze niet
immelnklaarmaken
in de buutsein de broekzak
in een anans pakbokito
in mien huzein mijn huis
in t hok / ien kaastin de cel / gevangenis
in toezein de war (van touw, garen enz.)
in zo wat hinenzovoort
irregodgoh
is goutis goed
is mien allerlaifste klaaikloetje, ik hol van dieis mijn allerliefste kliederkipje, ik hou van jou
Is moeke vot op ding goat de frituur pan aant stroomis de moeder van huis dan gaat de frituur pan aan
isso!ja echt!
itjebije; itjeboieaardbei
itsjebeijenaardbeien

J

jaimmers
JaaiemRegen
jaazejas
jan joapgek persoon
jankenhuilen
jankert / jankenzeurpiet / zeuren
Janmanjan
janneverjenever
jannewoariejanuari
jas; jazze; jakjas
jaunegiebochel
jazzegvlug
Je bent zo'n zielig mannetje als je dit hier gaat neerzetten, echt een typische actie voor een 12 jarige. Het is niet leuk of grappig, niemand snapt het toch, ga terug naar 9gag jij simpele ziel. -Een mede-BronyOctavia is best pony
jechteg, overtuugdstellig / zeker
jeknpolitie
JESjas
jeudeoplichter
jeuzelnjammeren
jezzeghumoristisch
jidde baddefries
joa heurja hoor
joa jaimmers
joa joa / t zèl t ja welHet ergens niet mee eens zijn, ergens twijfels bij hebben
Joa jongJa hoor
joarjaar
joaruier
joarigjarig
joejullie
joeu
joechaaienjuichen
joegelvieze koffie / thee
joegelebomKop slappe koffie
joekelgroot / veel / dikke
joenuw
joenentvan jullie
jongjongen
jonkhaidjeugd
jorigjarig
jousternjammeren
juchternstoeien
jukhalve hectare
jurensokken stoppen
juutenpolitie

K

k bin wies mit dieik hou van jou
k goaik ga
k heb doar gain zin aanik heb er geen zin in
k mag die wel liedenik mag jou wel
k' dettjeseten
K' hoalhou
kaalmrustig
kaande; kaantkant
kaarskers
kaawelmoazekletsmajoor, onzinprater
kachelcentrale verwarming
kachel piep, ndonkere mensen
kaddedaarmnylonvislijn
kadoeleuil
kaggelpiepekachelpijp
kalkoenne kopvagina
kammeroadenkameraden
kammeroatkammeraad
kanliter
kanailkaneel
KannesKantens
kap (pe) bovenstuk
kaptoalkapitaal
kassieweilendood
KatoelUil
katte, kadde, poekie, poekebeestkat, poes
Kau BoekauKoe
Kaukopcapuccino
keddeketting
keerlkerel
keerskaars
keeshond
keespoedel
kees rievenkaas raspen
keezekaas
kenkan
KenauEen bitch
kenoalflipperafstandsbedienning
keraaierngenezen
kerkhofblaumkesgrijze haren
keroazielevenslust
ket uutuitgelaten
ketaai (e) rkwartier
ketelhoes / kroeg / krougcafe
ketheukelkettingkalf
KeudeldoemkeKlein Duimpje
keudeldoemkewinterkoninkje
Keudeldoukjeruzie / ophef
keudelsteuterRaarkind
keumesgezicht
kevotenveloppe
kiek uutkijk uit
KiekeMeisje
kiekkaasttelevisie
KiekplaotjeFoto
kielwig
kiendkind
kigwig
kinnenkennen
kinneskennis
KipkapkogelSint Maarten
kirrelman / vent
klaaiklei
klaaierkleren
klaaimsklef
klaainklein
KlabbeBrug
KladdenPropjes in de ooghoeken
klaiklei
klaidjurk
klain leutjeklein
klainkindernkleinkinderen
klap (pe) ophaalbrug
KlapkerelBrugwachter
Klapoortrekkerkereltjetochtig (bij koeien)
klapoptrekkerkereltjebrugwachter
klaukarrogant
kledderpuutcondoom
kleneruzie
kletsplanklaptop
kletternvallen
kletterpuuthallo hoe gaat het met jou?
klevaaiernin orde maken
kloarklaar
kloarefiltersigaret
kloet / kloedekluit
klokjeborrel
klokjeneen borrel drinken
klomp'm oetklompen uit
klomp' " m oetklompen uit
klonjeeau de Cologne
KloosterboerenKloosterburen
KloosterholtHeiligerlee
kloosterholtjerheiligerleër
kloosterwiekeTer Apel
kloothommelklootzak
kloothommelstumper
klopperijvechtpartij
kloukklouk
kluuskluis
knailenfijnmaken
KnetterbieleKettingzaag
knetterbileMotorzaag
knibbeportemonnee
knibbelknie
knibbelkaaste voeteroezevagina
knibbelsknie
knibbelsknieen
kniefmèszakmes
knien (ke-nien) knienekonijn
knientje / kenientjekonijntje
kniepbuutse, kniepstuuverGierigaard
kniepstuver / zunege Paiterzuinig mens
kniepstuver, gierpenzegierigaard
knieptaangnijptang
kniesgierigaard
knieterigerg zuinig (op de spaarder zelf gericht)
knieterigklein
kniezebietergierigaard
kniezerdChagerijn
knij'nknieën
knijenknieën
knipdeuskeafstandsbediening
knipdeuzeafstandsbediening
knizzelzeen in het vlees
KnoalStadskanaal
knoalflipperafstandsbediening
knoalsterinwoner van Stadskanaal
KnoalsterStadskanaalster
knoeterhardknetterhard
knolpaard
knollekoolraap
knolscheurenpaardrijden
knooier / kaalfiemand die iets verkeerd doet
knoppenbrettoetsenbord
knorre doendronken
knup (pe) knoop
knuternknutselen
knutje boudelzootje
koakkaak
koalkaal
koale rosfiets frame
koamerkamer
koare / kruukar / krokoarkruiwagen
koarrekar
koartkaart
koartekaart
koatermiegekattenpis
koekoekDakkapel
koeskillenkiespijn
koeskilnnkiespijn
koezenkiezen
Koezendokter SmoelnsmidTandarts
koienkoeien
koksegrefemeerd
koksioanegereformeerd
koksioaneinwoner van Scheemda
koksioanenscheldwoord van scheemders boven het Winschoterdiep voor die ten zuiden ervan
kòlkou
kolgat (orig. Cote de garde) koudegat
kollekoude
komienekees, noagelkeezekomijnekaas
KommerzielKommerzijl
kon mindergeweldig!
konfuusverlegen
konnerstuutsierib stof
kophoofd
kop swaitjelekker koffie
kop ter veurhou je haaks
koppiehoofd
kopschraberijkastcomputer
kopstubberragebol
kopstubberwilde haardos
kopzerehoofdpijn
kopzereblo (u) m (e), kezekoppnfluitekruid
korkenopboeren
kõrtsledenkortgeleden
koukoe
kou boekoukoe
koudeelestal
koujoar, nkoeien uien
kouk (e) koek
koukentreullieoliebollen
koukentreullie / euliekoukenoliebollen
kounavvel ozzekop domme koudomkop, oen
koustaalkoeienstal
koustallapperkoestallapper
kouwenavvelsufferd / domkop
kovviekoffie
kovviebredtheeblad
kregelparmantig
krektprecies
krenebbewaterpomptang
krennebalekrentebol
krentjebrijbessola
krentjebrijwatergruel
kretlamoen
kreuiiekruiwagen
Krieg n boggelWat u mij opdraagt, ben ik niet van plan uit te voeren
kriegenkrijgen
kriegst ain schop in dien pokkelje krijgt eenschop in je pens
kriminailcriminele
kringkiespijerkringetjesspuger
krintjebrijwatergruel
krìntstoetkrentebrood
kroamkraam
kroankraan
krodenkruien
kroderfiets
kroep-ien-buusdreumes
kroepen (kroepm) kruipen
kroepertje verzietnverstoppertje
kroezkop, kopstubberRagebol
krougkroeg
krudoornkruisbessen
krudoornskruisbessen
kruudoornkruisbes
KruuswegKruisweg
kruuthoarn, skruis bessen
kui-kaalfkoekalf
kuierkaar (koar (erollator
kuierkaar / steutkaarerollator
kuldmislukt
kulkouk / kulloaziekletspraat
kunstbottermargarine
kunstenoarkunstenaar
kuskezoen
kuutkuit
kuutjebuut'nruilen
kwaalsterfluim
kwakket / kauwelmoaseonzin prater
kwalster (een ) ettertje
kwalsterklodder spuug
kwastekwasten
kweeneman vrouw
kweermierzoet
kwindewoning
kwinevilla
kwingelenmet water knoeien
kwingelnknoeien
kwinnehuis
kwinnehuis oud / vervallen
kwinne / kleune / de keethuis
körfkorf
körfmand
kösterkoster
kösteronderwijzer

L

laaie evertlui
Laainsleens
laaiterpak slaag
laamlammetje
laampe / laampekappelamp / lampekap
laampe oet hebmmoe zijn
laandjeblo (u) m (e) madeliefje
laangslangs
laanklang
lafflauw
laggenlachen
laiflief
laif jonkje, en blieft van mielieve jongen, en blijft van mij
laifdeliefde
laiftoaliglieftallig
laigenliegen
LaikLeek
Laik / De LaikLeek
laimeneerstiekjelieveheersbeestje
laiterrammel (pak)
laivelieve
laive schatlieve schat
LaiveheerstuutjeLieveheersbeestje
laiverdlieverd
laiwleeuw
lammenoadegkleingeestig
landjebloumenmadeliefjes
landjebloumnmadelief
lange ludelang persoon
lap op geef'mpak slaag
LAUVERDLIEVERD
lauwskeei
lawaaisoepdunne soep
lebaitkapot
lebaitzwak (van gezondheid)
ledengeleden
LeermsLeermens
legere schoullagere school
lekker roekparfum
lel; Poelegrap; Poelegrap en oardeghaidlol
Lelk, VergrèldKwaad
LeptertLettelbert
leren lap (labbe) zeem
lèstelaatste
leufgeloof
leugenachteggedrieglijk
leutkoffie
leutjeklein
Leutje podjeBaby
leutje popkebaby
leutje wichtklein meisje
leuvengeloven
LeuvertLievert
lewenskinderen
lêwenskwajongens / rekel van jongens
lief / liggoam / pokkellijf
liefzerebuikpijn
liek om liekgelijkop
liepbekjankbek
liepenhuilen
liepen / snotternjanken
liesterlijster
lievertl
lijluw / zacht
lioverdlievert
llogehorloge
loag bie de grond vretenpicknick
loag, loage steelaag, lage plek
loatjela / lade
lochtlucht
LoeksLucas
LoezeleempjeVruchtenbowl
logst / lugstdat lieg je
lóilui
loie EvertDe zon
loifliefde
loifdeLiefde
loipkok
loivertlievert
loop bie d' hoeznluie vrouw
loophekbox
loopkaarrollator
loosbijdehand
loosingenomen
loosslim
LopsterLoppersummer
loptloopt
lotsefopspeen
lougenstapelen
lozaaiernlogeren
lulieden, lui
lub (be) snee
ludderaineau de cologne / reukwater
luiwieve puddinginstantpudding / snelklaarpudding
LuiwievepuddingInstantpudding
lukleuke
lukkemedoalejenever
luliezertelefoon
LuliezerWalkie Talkie
lupkedorgoedeavond
Lutje jonkKlein kind
lutje potjebaby
lutje potjeklein kind
lutje, klainklein
lutjeborenapegapen
luusterluister
luustern, touheurenluisteren
löchternbliksemen
löslos
lösopen

M

ma (a) rsemoeras
maaimei
maaidmeid
maalraar
maalstoatsies / mettereghaidaanstellerij
maarkmarkt
maartmarkt
maauwhemdt-shirt
maddetas
magmag
Mag mie de gluiende bok in de hemel steuten!Nu begrijp ik het niet meer!!
Mag wel.Ja, graag!
maggel (maggeln) krabbel (schrijven)
maggelnschrijven
maidenmeeden
MaidmerMeedener
MaidnMeeden
maif / maiwe / (zee) koapmeeuw
mainstmeest
mainsttiedmeestal
maiwmeeuw
Mál in de warre / in toezeHelemaal in de war
MangelVoederbiet
mansmens
Marrokkoanmarrokaan
martmarkt
mastermeester
mausboerenkool
meddemeisje
meermerrie
meertmaart
MeijUithuizermeeden
Meij, uuthuzermaid'nUithuizermeeden
Meijsterinwoner van Uithuizermeeden
mekrailmakreel
melkboernhondhaarhaar dat nergens wil groeien
melken tweibakiemand die niet goed bij is
mellemelganzenvoet
MenskeweerMensingeweer
meroakelmesienmotorfiets
meroakelsbijzonder
meschainmisschien
mestenvoeren
met moaktmeegemaakt
MetinitoornMartinitoren
meulenmolen
MeulenriegMolenrij
meurgnoamdmorgenavond
mevraauwmevrouw
Mezzelsmazelen
MiddelsomMiddelstum
Midwinterkerstdagen
MidwôlleMidwolda
miemij
miegeurine
miegenpissen
miegen / sjeiken / plazzenplassen
miegen / struuldjenplassen
mieghommelmier
mieghommelmier of klein ventje
mieghummelmier
miegkastewc
miegummelmier
mienmijn
mien laive deugd / heere mien tiedmijn lieve hemel
mien poediemijn meisje
mien smok op de klompeMijn lief
mienentde mijne
mienentvan mij
miesgasterotvent
mieskasterpolitieagent
miet (je) onweersvliegje / beestje (zie donderbeestje)
mieterngooien
miggelnmotregen
MijUithuizermeeden
mingelmousmengelmoes
minselkmenselijk
mìnskmens
mis (h) ottjenmislukken
mis / mizzemest
mishotjetmislukt
mitmee
mitmet
mit de heuzeveurels over de beune kroepn, mit schienvat in d haandOp sokken op de zolder lopen met een lantaarn in de hand
mit mien ogen dichtmet mijn ogen dicht
mit sokke zwaaiengek zijn
moaktgemaakt
moandagmaandag
moanemaan
moanenaanmanen
moardrassig land
moarmaar
moars / moarzeachterwerk
MoarumMarum
moasgatanus
moatmaat
moatiemaat
moazebips
moemoe
moekemama
moeke / mouder / mamme / moetjemoeder
moekemuiovergrootmoeder
moekesgatmoeders schoot
moesmuis
moessie, moesje, moetjemoeder
moetjemoeder
moidoei
moihallo
moihallo of hoi
moihoi
moihoi, hallo
moi (n) goedemorgen
moi (n) goedendag
moi ales goudhoi alles goed
Moi He!goedendag
moi, moije, moijnhallo of hoi
MoieJemig / jeetje
MoijoaTot ziens
mojGoedendag
molboontuinboon
mooie jonglieve jongen
mormaar (doch)
mosjesklappertjes
mosjesklappertjes (voor klapperpistool)
most een lolymoet je een loly
motmoet
mot (te) zeug
motblikstofblik
motjenmopperen
motorkoarescootmobiel
moudermoeder
mouermoeder
mousboerenbool
mousboerenkool
mouskerboer die groente verbouwt
mouwhemdt-shirt
mp-drèjeMp3
mugvlieg
muggevlieg
muide / muimoe
mögnmorgen

N

n bone rookneen joint roken!
n daartegsten Prilmoand30 april
n eersten oktober1 oktober
n haalf zeuv'miemand die gek is en zich gek gedraagd
n haalfstiegtien
n haalfstieg (e) tien stuks
n huwelksaanzuikEen huwelijksaanzoek
n katoeleIemend die lelijk is
n omstuk broodplak roggebrood
n pens asn eukelvol gevreten
n schaiveIeman die gereformeerd is
n stieg (e) twintig stuks
n tikkelbeetje
n, oplawaaier geemiemand slaan
n' hoes tou goan / noar de kwinne goannaar huis gaan
n'klokjejenevertje
naadte / noadevagina
naaisnieuws
naal, nalenaald
NaandelDen Andel
NaargensNergens
NaiNee / Neen
Nai-Scheemde ScheemterhamrikNieuw-Scheemda
naifieneefje
naitniet
Nait aal juchterenNiet zo vervelend doen
Nait bie daip kommenHou je haaks
nait goud snikniet wijs
nait joegelnniet met theezakje in pot schudden
nait noar huus tou goanniet naar huis gaan
Nait SoesenNiet zeuren
nait soez, nniet zeuren
nait te veul drinken hèniet te veel drinken hè
nait te vreetnIets erg vies vinden
naregchagrijnig
navvelnavel
Nazareth / HouwerzielHouwerzijl
NederlaandseNederlandse
neefie / neefiesmug / muggen
neefjemug
neefje / neefke / blinde muggesteekmug
neefkemug
neeng9
negenteg90
negeraap
NeicomneiNieuwecompagnie
NeilandOosternieland
neimoutsnieuwste kleding
neitniet
neit soesenniet zeuren
neudeln, jeuzeln, soezenzeuren
nichniet
nieveenGasselternijveen
NieveenstermondGasselternijveenschemond
Nij PekelNieuwe Pekela
nijachtegkortgeleden
nijenieuwe
nije maneugelsmoderne fratsen
nijgiesnieuwtjes
NijhoofNiehove
nijjoarnieuwjaar
NijkerkNiekerk
nijlootjenieuwigheid
nijmoodsmodern
nijmoodsnieuwerwets
nijskeszo even
nijspiesin het voorjaar het eerste eten uit de tuin
noabaauwelnimiteren
noaber (noaberskebuurman (buurvrouw
noaberschopbuurt
noadailnadeel
noakendnaakt
noakend wiefkesneeuwklokje
noaktnaakt
noamnaam
NoarNaar
noar tnaar de
noastnaast
noeitnooit
nog wa te vertelnnog wat te vertellen?
nogel groesnootmuscaat
noitniet
non most oetschaaidennu moet je ophouden
NoorbroukNoordbroek
nul0
nustbed
nustdreugzindelijk / huisdieren
nustegchagrijnig
NuusNuis
nuver asmooi als
nuver wicht, schier wichtjemooi meisje
nözzeln, nuzzelnnestelen

O

oadem, oamadem
OadörpAdorp
oafaf
oafnokkenOpdonderen
oafnokkenoprotten
oak (e) aak
oakelk - oakelgakelig
oakeraker (emmer)
oaksterekster
oalaal
oal bogerdpalingvisser
oal iezer jeudeoud ijzer handelaar
oamenamen
oan de piet rieten, haandkaarnen, roppenmasturberen
oanderbukzemonderbroek
oap (e) aap
oape - oabeaap
oapeneutpinda
oardaard
oardeaarde (planeet)
oarigeaardige
oarn kroekestenen kruik
oavendavond
oaventuuravontuur
oazemadem
oel (e) uil
oeleborduilebord
oetuit
Oet / uutUit
oet eerenswerkelijk
oet poelegrap in oarighaidvoor de flauwekul
oet stuur wezenvan de wijs zijn
oet tied kommenoverlijden
oetfigelaaierniets uitdenken
oethemmelnschoonmaken
OethoesterInwoner van Uithuizen
OethoezenUithuizen
oetloatuitlaat
oetmizzenuitmesten
oetnanderuit elkaar
oetpoesenuitrusten
oetvuiernuitvoeren
oetzied / overziedopzij
òfaf

O

of neit dènof niet dan
òfblievenafblijven
òfleverdafgeleverd
òflopenafgelopen
òfnasterkenafhandig maken
òfsloagenafslaan
òfstandsbedainenafstandsbediening

O

oftiggelnklei graven om stenen te bakken
ogenkostmooi om te zien
ogenroetmascara
oiberooievaar
oineiemand
Oine goud betiepeln, ain 'n pak op pèns geev'nIemand inelkaar slaan
ol (mantje) oud mannetje
ol heervader
ól knittermoazeKhadija

O

ol luouders
Ol PekelOude Pekela
ol sloepBoot
ól sokkeIemand die dom is

O

oldoud
oldvoelvroegwijs
óle sloepBoot

O

olheervader
olhoofoldehove
Olhoof (stee) Oldehove
olhoveoldehove
olifantjongen
olle griezemartinitoren
olle kwinnemijn lief
olle luuouders
olle voesieknakkerouwe rukker
olle wiefoud wijf
òlle wieve tonentuinbonen

O

OlleromUlrum
OllerommerInwoner van Ulrum
om e nuchtvoor niets
ombommedaaierntekeergaan
ombuurten, vervoarenverhuizen
omde (e) l (e) omlaag
omdiedel doandjentijd volmaken met niets doen
omdondernvallen
ommansveroorzaakt
ommejascorduroy
ommejazzen boksemribbroek
ommejazzen boxemrib broek
ompèlenzorgzaam
onderboksemonderbroek
OnderndaamOnderdendam
onderzuikonderzoek
onnuursmerig
onnuursmerig / vuil
onsons
Ons LaimeneerOnze Lieve Heer
onzeonze
onzenthet onze
oortiekoorwurm
OostwolOostwold
op boekebakkeop de hurken
op boekebakke zitnop de hurken zitten
op boekebakke zittenmasker
op damop de oprit
op de boekebakkeop de hurken zitten
op de lieneonline
Op dien boeke bakke zit'nOp je hurken zitten
op hoeken zitten / op boekebakke zitten / op boekiesop hurken zitten
op hozevurrelsop sokken lopen
op nustop bed
op padop weg, weggaan
op pòtje pazenbabysitten
op roakeldaisop de bonnefooi
op schobberdebonk lopenklaplopen
op smakweg gaan
op t schaithoesop de wc
op zuikop zoek
opbörgenopgeborgen
open doun / open moakenopenen
operoatsieoperatie
ophemmelnde boel opruimen
ophemmelnopruimen
OpknupnOphangen
opoeoma
opoe / ootje / grootmoegrootmoeder
opoe weezen marmotje in schietereiongesteld zijn
oppakkenarresteren
OpreddernDe boel aan kant maken / Opruimen
opreddernopruimen
oprottn' !het is beter als u nu gaat.
oprötten (zie oprotten) het is beter als u nu gaat
opschebberopschepper
opschiernopfrissen
optugenaankleden
opwaarmkaastemagnetron
opzakerdairnwegwezen
or (re) oer
OskerdUsquert
OuwerzielHouwerzijl
over Zoltkaamp noar Delfsiel goaneen omweg maken
overdaipsaan de overkant van het water
overgrootmoe / opoe / ol opoeovergrootmoeder
overnijopnieuw
ozzekopdomkop

P

paane / hazzenshoofd / kop
paardieenkele
pabbepappa
pabbevader
paddekelaaiergewoon, gemeenzaam
padwiezernavigatiesysteem
padwiezertomtom
PaiderboerenPieterburen
pak haauw / haauwgpak slaag
pak op dien falie krieg'npak slaag krijgen
pak op pènspak slaag
pak op pens kriengeen pak slaag krijgen
pak op pins geven / op tjak geevnpak slaag geven
pakdaarmendeldarm
pakjedroagerBagagedrager
pankoukpannenkoek
pankoukspaankoekepan
panlatte, gespierde spiekeriemand die broodmager is
patriotenkrulspelden
pechpuutgoedemorgen
peerdpaard
PeerdemiegeAlcoholvrij Bier
PekelPekela
Pekelder roegbainderinwoner van Pekela
Pekelderroegboineronruststoker
pens / lief / buuk / pokkelbuik
penze / buukbuik
peter van diest, hoogezandzwart
peukelpukkel
peukjesigaret
peun'nSchoppen
piekkip
piekenailkaneelstok
Pielekwiele / kwak, Neuksel, piksnot, snitterSperma
pielemoossie / leutje jongpiemeltje
pienpijn
piep'nstientjekleinzerig
pieper (s) Aardappel (len)
pieplelieoostindische kers
piepschoemtempex (piepschuim )
pieremotjedood
PiethoanePlasser
piezelmietjeslechte eter
piezelmiezelntreuzelen bij het eten
piezelnlangzaam eten
pinskniebercorset
pipo / doe clownedomoor
pipperntintelen
pis' nplassen
pisdoukluier
plaailaai
plaantplant
plak stoetboterham
platjeloopnspijbelen
platjelopenspijbelen
plazezeurpiet
plazezwamneus
plazenzwammen
plazen / kwedeln / plaazn / zwamnonzin praten
plazen, soezenzeuren
plazzenplassen
pleewc
plevereierkoek
plever (+kouke, koek) eierkoek
pleverkoekeierkoek
pleverkoukeierkoek
pleverkoukepleverkoek
plezaierplezier
plietsiepolitie
ploaierdronken
PloatjeboukTijdschrift
plofbromfiets
plofbromfiets / brommer
plof / ploffiets (e) brommer
plof / ploffiets (e) / knitterspinnebromfiets
ploffertbrommer
plofpuutairbag
plompverlorenzomaar, zonder nadenken
plunnenkleren
pluumklappenbadminton
pluusteronstuimig weer
Poalnpolen
poashoaspaashaas
poaskaaipaasei
poaskepaasdagen
PoaskePasen
Poaskeblo (u) m (e) narcis
poaskebloumenarcis
poaskespaasdagen
poaskevuurpaasvuur
podjebaby
poebetonenTuinbonen
poedelnbaderen
poediemeisje
poediemeisjes vriendin
poedievriendin
poedievrouwtje
poediewijf
poeikat
poemeldikzak
poepbroek
poepen / schieten / Beernpoepen
poepsteernster in het ijs (na val)
poes dreug likken / proeme dreug likken / proemjeslikknbeffen
poest (e) of puust (e) puist
poestenblazen
poester / bloazerventilator
pokkelbuik
pokkelbuikje
PokkelDikke beuk
PokkelDikke buik
Pokkel in't zwait joagerHome trainer
pokkel penz (e) pins (e) lichaam
pokkel, lief, penzebuik
pokkelörgel / pènsteüring / pensörgelaccordeon
polten, klaaier, plunn'nkleding
pombepomp
pommelomkeklein kindje waarmee veel wordt geknuffeld
ponnepyama
pontpont
poolemuts
poorpaar
popke nathaalsdronkenlap
popke nathaalsstevige drinker
poppiebaby
por (repad (dier)
porkkind
pot oksterklein persoon of dier
pôtjebaby
PotjebuulSint Annen
potjehoalergynacaeloog
pottenpaanderijvaat
PottnLesbiennes
poudie, poerievrouw (minachtend)
Praaipoterspinda
praiprei
praiprij
Prak'nPrakken
prakkezaaiernnadenken
priesprijs
proatenpraten
ProatjeboxemPraatjesmaker
proatkefeechatbox
proatskspraakzaam
probaaiernproberen
proekselSneuwprut
proekseltroep / rotzooi
proekselvuile, vochtige rommel
proeme, proemkepruimtabak
proempie oetkniepenplassen
pronkers, pronkbonenSnijbonen
pronkjewailmooi meisje
PronkplaankCatwalk
prooampraam, platboomd vaartuig
prugelklein kereltje
pruivenproeven
PrutploadPizza
prutteemskoffiezeefje
pulenpeuteren
pulkenpeuteren
puudde, puutzak
puutplastic tas
puutplastic zak
puuttas
puutzak
puutholderpenningmeester
puutjeplastic zakje
puutjetasje
puutjezakje
Puutoalmeerval

R

raaitriet
raaizegervertegenwoordiger
rabaarberbloadernrabarberblad
rabbel'nrammelen
radneersijverig
raidomproerdomp
raivegereedschap
raive / reeuwgereedschap
raivekistegereedschapkist
raiverairaive
ralemaalnlachen en stoeien
Rap achter koezen kostFastfood
rapollierapalje
rappelnratelen / lawaai maken
reeoprijlaan
reerderg / grienderghuilerig
reernroepen
reernSchreeuwen
reimriem
rekelastiek
rekker / rekkertjeelastiekje
rekketjeelestiekje
rekomdaaiernaanbevelen
repel'nkoeien die elkaar bespringen
Repelen / Stippen / Vieteren / vrijen
rerenhard roepen
rerenhuilen
reukelnporren, met de pook in de kachel roeren
reutpoos
revelnsnel praten
ririj
rib koardtjegoaren boxemrib broek
RiebewiesRijbewijs
rief; rievehooihark
RiegMolenrij
RiepZeerijp
riep (e) trottoir
riep (e) wal
riepestoep
riepeltochtkleefkruid
riestebrijrijstebrij
riesternnoten schieten
rievenraspen
riezenbrijrijstepap
Rijp / RiepDijk
riskaaiernRiskeren
rorood
roakeldoisop goed geluk
roakelmesienmotorfiets
roakendie
roamraam
roamvenster
roarraar
roarvreemd
robaarberrabarber
robaitrode biet
roeg bainderpekelder
roeg weeronstuimig weer
roegbainder, rauwdouwerruw persoon
roegvoesterukker
roep (e) rups
roepschietervlinder (m.n. koolwitje)
roetonkruid
roetruit
roetvenster
roeteraam
roetsjSneeuw
roezieruzie
roggelsachteruit
roirraar
RoodschoulRoodeschool
roofjekorstje
rooie aalbeernbes, rode
ropknoll'n / ronkelsrapen
rouare
roukroek
routroet
routduusterpikkedonker
rudermesien / eerappelruderaardappelrooimachine
ruhrug
ruskenrietstengels
ruudermesien, reumesienrooimachine
RöpmRottum
röt (te) rat
Röttem / RöppemRottum
röttige snijboudelverdomde sneeuwtroep

S

saddiekleurtszwart met een rood streepje
sang'n - (uit 't Frans) rood
sangenpaars
sapmeersappemeer
sauskepinda
schaar / schare, schaschaduw
schaauwschuw
schaifscheef
Schait'nSchieten
Schansker joeinwoner van Nieuweschans
scharegbeschaduwd
SCHEEMDESCHEEMDA
ScheemtScheemda
scheerschaar
scheereschaar
scheet; wiendwind
schelscheef
schènstakkenbos
scheufelnschaatsen
scheuvelschaats
scheuvel lopen of scheuvelnschaatsen
scheuvelnschaatsen
scheuvelsschaatsen
SchêwolSchildwolde
schienvatstormlantaarn
schienvatzaklamp
schienvatzaklantaarn
schiermooie
Schier zatHet kan niet mooier
schietpoep
schiet in de boksemklein jongetje of peuter
schietborrestrond
schietenpoepen
schieterdlafaard
schieterd, schietpenseBangerik
schietergverlegen
schietgemakwc
schiethoeswc
schiethoes of - huus of skemauskewc
schietjeschatje
schietkeerlvent van niks
schietkoar; krokoarmest (krui) wagen
schietlintcappuccino
schietlinttoiletpapier
schietmoazeiemand die bang is
schiette berrekakkebed
schink (e) ham
schoamachtegschandelijk
schoapschaap
schoapenschapen
schobbejakluizerd
schoedschort
schoefiesloerdergoaltjesdief
schoefpootmuisarm
schoekelnzich schurken
schoelluwte
schoel (e) luwte
schoetschort
schoftschaft
schont baiswc
schontbajestoilet
schou (schouch) schoen
SchoulSchool
schouleschool
schoumoaker / schounmoakerschoenmaker
schounschoen
schouwinkel, schounwinkelschoenwinkel
schraaienhuilen
schraauwenschreeuwen
schraiven, grienenhuilen
schraivmhuilen
schriefschrijf
schriefsterschrijfster
schrievenschrijven
schuddeldoukdroogdoek
schuddeldoukvaatdoek
schuddeldoukvaatdoek (je)
schunnigschaamte
schurreldoukvaatdoek
schutteldoukvaatdoekje
schutteldouk / schuddeldoukaanrechtdoekje
schöstain (e) schoorsteen
Sebaldebur' n, Sebaldeboernsebaldeburen
sedelingbramley seedling (appelsoort)
seegebokgeit
sege / seeggeit
segebok / segebok / geit
Sell'nSellingen
seun / zeunzoon
seupeldaar word ik gek van
seupel in de kopverward
shietrigverlegen
SibboernSiddeburen
siebelui
siebelsuien
sielsluis
siep, plint'n of grasmiegerhond
siepelui
siepelsuien
siepeltroanenkrokodillentranen
siepolui
sieze / vózze / proeme / floidevagina
sigoarsigaar
sikkegeit
sikkensjansen, flirten, lonken
sikkomongeveer
sikkom / sikkembijna
sikkom mishottjedbijna mislukt
sikombijna
siktoaressecretaris
singelierbijzonder
singelierdat is bijzonder
singeliersinglier
singeliertoevallig
singeliertoevallig, apart
singelier / singelaaiereigenaardig
singelierseigenaardig
sink'ns ient gatreumatiek in je achterste
sìntengeld
sinterkloassinterklaas
sitrouncitroen
sjammelattensjammelatten
sjan doedelgekkerd
sjoeksjakkensjokken
sjoekzaanddrijfzand
sjoepenatkletsnat
sjomphalve gare
SjompMusselkanaal
SjompeDrijfnat
sjompegdrassig
Sjompegmoder
sju / sjeujus
sjuslaifjuslepel
skeeleschele
skemauskewc
skeuvelenschaatsen
slaauwslim
slaauwsluw
slaiflepel
slaiflepel / pollepel
slaifopscheplepel / iemand die ze niet op een rijtje heeft
slaifsoeplepel
slaif / slijfpollepel
slichtoliedom
slichtvlak
slietoazie van benuldementie
sliksnoep
slikkenlikken
slimerg
slingerpieskendraaiende sleep van mensen
sloagerijvechtpartij
sloap'nslapen
sloapenslapen
sloatsla
sloatjekauwtabak achter de kiezen
sloatjewerken
SlochterSlochteren
sloekenslikken
slofmuf
slofslof
slofvochtig
slof (koekje) zacht, oud
slokjeborreltje
slonzeslonzige vrouw
sluussluis
slörmslungel
smaterigvieze smaak
SmeerlkeSmeerling
smietengooien
smoalssoms
smoesiesbakkenflauwe kul
smoezegdrukkend warm
smoezegdrukkend weer
smokkus
smokzoen
Smok / DoetjeKus
smokenroken
smokenroken (sigaret)
smokkenzoenen
smookrook
smortappelmoes
smuilenig
smuiksmaakte
smörgens's morgens
snaarboksumopschepper
snakdeuze, snakopschepper
SnakkenOpscheppen (met bravour vertellen)
snakker (d) / snareneef
snakkerdopschepper
snakkerdpatser
SnelGulp
snelbroadpanwok
snelmiegerbroek met een gulp
snerterwtensoep
sniederkleermaker
sniederskekleermakersvrouw
snijsneeuw
snijflòksneeuwvlok
snijschuppesneeuwschep
snikketrekschuit
snitterkorte regenbui
snitternnoten schieten (met pasen)
snitternvlug bewegen
snittjenspugen, spuwen
snivvel'nsneeuwen
snoarskeschoonzuster
snoepslik
snoet / snoedesnuit
snoetemond
snoetfroetboos kijken
snoetje knovvelnzoenen
snoetjeknovvelnzoenen
snoetjeknovveln / kopkloevnzoenen
snok / snukhik
snotternjanken
snouksnoek
snut / snuddesnot
snuusternnieuwsgierig rondsnuffelen
snuusternsnuffelen
snuusternsnuffelen, zoeken
snuusternzoeken
snöt in de kopverstand
soaterbok
SodomWinschoten
Sodommer, Tellelikkerwinschoter
SodumWinschoten
soependrinken
soepenkarnemelksepap
soepmkarnemelk
soepmbrijkarnemelksepap
soepn brijkarnemelkse pap
soetergniet helemaal schoon
soetergvies
sol heernzoute haring
solle taauw, sallegoarenzeil garen
SoltkampZoutkamp
spaain / kwaalstern / spijenspugen
spaigel spoggelspiegel
spaigelploatjecd
spaigelploatjecd / ceedee
spaik (e) spaak
spanboksemstrakke broek
speite kijk zitten
speigel spoggelspiegel
speulenspelen
spiekspijk
spieksterblauwbokseminwoner van spijk
SpieksterhounderMeeuwen
spij (e) spuug
spij / spije / spèspeeksel
spijenbraken
spinkenaaierngesticuleren
spintinhoudsmaat van 5, 7 liter
splinterlieke noakendspiernaakt
spoikspaak
spoike / spoakespaak
sprikjedun takje / grassprietje
spriktjesaanmaakhoutjes
sprilopvallend
sprutterspreeuw
sprutter / sproaspreeuw
spruttersspreeuwen
spruutspruit
sputterbredspatbord
staailsteil
staarm (s) woar!echt waar!
Stad, Groot LougGroningen-Stad
Stadjer / molbooninwoner van Groningen
Stadjer / StadjederGroninger
Stadjer / stadjederStadgroninger
stainsteen
stain poeste / stainpuuststeen puist
staingoud / diggelgoudaardewerk
stainkrub / stainmot (te) pissebed
stainmotpissebed
stainswèl (le) / stainpoestesteenpuist
stait mit de bek vol tandngeen antwoord
stampot ropknoall, nstampot koolraap
stamppot zulle boan, nstamppot gezouten bonen
steafels / learzenlaarzen
steeplaats
steeplek / plaats
stee & stoetjebed & breakfast
steekruivekoolraap
SteemStedum
Steemerinwoner van Stedum
Steemer vlaigersinwoner van Stedum
steernster
steernvoorhoofd
steerntjehagel en donder (drank)
steertsteernkomeet
StefelsLaarzen
steukelkontstoker
steukelnstoken
steutenduwen
stevellaars
stevelslaarzen
stiefelslaarzen
stiegTwintig
stieg (e) twintig
stiekeldistel
stiekel / pinneprikkelbaar persoon
stiekelstattje / stiekelspoor (n) stekelbaars
stiekelwier / duuvelsnaaigoar' nprikkeldraad
stiezelstijfsel
stipjus
stipsaus
stipmoatesteelpannetje
stippotjejuskom
stitjenachteraan gaan
stoalstaal
stoalen rosfiets
stoedebrood
stoef biedichtbij
stoensstug
stoensterughoudend
stoens (k) nors, stug
stoens kiekenernstig kijken
stoep / riep / stoupe / riepetrottoir
stoermoeilijk
stoet (e) boterham
stoet (e), stoedebrood
stoetbrugboterham
stoetebrood
StoetjeBroodje
stoetjeoapbrood aap
stoever (d) regenbui
StoffelDom persoon
stoksjokkennordic walking
StokslobbernPijpen
stokstoetstokbrood
stoldetrotse
stolttrots
stond een onzin opmerking deze verwijderdOnderdrukker
stoomfietsmotorfiets
stopvaarfestampot droge bonen
stopvaarvestamppot bruine bonen
storme dikdronken
stoulstoel
straandjenjutten
streubiljetreclamefolder
striedbains; wiedbains; striedewiedswijdbeens
striedewietswijdbeens
striedewiets stoanwijdbeens staan
StriekplaankeEen dunne lange man
StriekplaankeEen vrouw zonder borsten
striepkoorncorduroy
strikstropdas
stringstreng
stroalfertuuterbeamer
stroatstraat
stroatscheufelnskeeleren
stroeken in strevèllenkreupelhout
stroekerij / boskederijstruikgewas (struweel)
strommelstronk
strompeln stroekelnstruikelen
strontrakknviezigheid opruimen
strunenrondkijken
strunenrondzwerven
struunkoareRollator
stubbenafstoffen
stubberveger
stubber en motschopmotblik en veger
stutternstotteren
stuutbrood
stuutsiekonnerboksribfluwelenbroek
stuutsiekoorncorduroy
störkeooievaar
störmstorm
störtzink
stöt, steutstoot
stötwindrukwind
sukersuiker
sukkeloachocolade
sukkersuiker
sukkerstoetsuikerbrood
SunnerkloasSinterklaas
Sunterkloasst.Nicolaas
suntermeertenSint Maarten
suukerwoaterranja
suzooien / soeieboeien / taalternschommelen
swaalfkezwaluw
sweterfscheiding
swevelzwavel
swienvarken
swien hondjevaatdoek
swienekrultjeapenstaartje
swienepuutkoosnaam voor een kind
swieneribkesvarkenskarbonade
swienhond, swienepuudviezerik
swienhondjevaatdoekje
swieniegelegel
swieniegel (positieve uitroep) ondeugend persoon, kwajongen / kwameisje
swienpiesom handzaag te vetten
swilktafelzeil
swoazeis
swoanzwaan
swoarzwaar

T

t hoar op beune, knoetjeknotje (in het haar)
t HogezaandHoogezand
t huuskewc
t is deuhet dooit
t is doan / beurdhet is afgelopen
t is weer as botterhet is groeizaam weer
t KnoalStadskanaal
t kon amperkon bijna niet
t Kon minderHet is fantastisch
t miggelt wat aanhet motregent wat
t Ol DaipWesterwoldse Aa, Mussel Aa, Ruiten Aa
t ol mensje eigen moeder op leeftijd
t olmenskmoeder
t OlschipOudeschip
t OostèndOosteinde
t sweterfafscheiding
t Woar'T Waar
t.holteveerAlteveer
taalterschommel
TabbernoakelTabernakel
tachteg80
taik' ntekenen
taimelzeur
taimkegezegde
TaisnThesinge
tangefelle vrouw
tapkaastebar
te dounte maken
te doun hette maken heeft
tegelpadtrottoir
tekstekst
tekselpaardebloemen blad
tellerbord
tellerlikkerinwoner van Winschoten
tempexkoukrijstwafel
teudeDronken
teune / toonteen
teutebel (Fr.tout est bel) kruisnet (hangend visnet)
tezzel wee'nzenuwachtig gedoe
thoesthuis
thoesbladziedhomepage
thuisweer
thuusthuis
tiebelzinnigonrustig
tiedtijd
tiedensspelletjes
tiedenstijdens
tiedverdrieftijdverdrijf
tiektor
tiene10 of tien
tienetien
tiepelzinnegnerveus
tiepelzinnegongedurig
tiepelzinnegwispelturig
tiggelsteen / tegel
tiggelnstenen bakken
tiggelwaarksteenbakkerij
tilbrug
tilvaste brug
tilvracht
tillefoontelefoon
TinaalgnTinallinge
Titenmelkborstvoeding
titflèzedrinkfles voor baby's
titteborst van vrouw
tittenborsten
tjaauwelnkletsen
tjoensterheks
toakelwoagntakelwagen kraanwagen
toaltaal
toaveltafel
toavelknipperafstandsbediening
toedoituin
toef, toevekuifje
toenetuin
ToesemoeseHooi
toesstenakkeriemand die narrig is
toetlampke schienvatolielampje
toezeboudelwarboel
tolholtjes / brandhoutjes
tongelkleefkruid
toonteen
Toppers, LainsterInwoner van Leens
toudicht
tou doutoe
tou eemlaat dat
tougliekstegelijk
tounvroeger
touvalenmeevallen
traaintrein
trankielrustig, bedaard
trap in pokkel hebbenwil je een schop
triln joe de biln van het eerdappel schilneen scheet laten
TripscomneiTripscompagnie
troanTraan
troanende peerde oogvagina
Troapel KloosterTer Apel
troggelnbedelen, aanhoudend om iets vragen
tuddel / tuttel achternoamachternaam
tuddeverropperkippenslachter
tudekip
tudebonkiekippenbotje
tudeltoantjeboot
tudelton' ntudeltoon
tudenkippen
tukkermietje
TurkViespeuk
turletoanenafrikaantjes
tusiewc
tussen deurtussendoor
tutebekkiePrettige kerstdagen en een gelukkig
tuten, lucitutenlucietuten
tutteltoanen en ramenas tutteltoanen is een bloemsoort, in het nederlands zijn het AfrikaantjesAfrikaantjes
tuudekip
tuule / leutje jong / piethoanepiemel
tuutaaikippenei
TuuteHaan
tuutenpolitie
tuutje-nijneersnieuwsgierig persoon
tuutjebrijadvocaat
tuutjebrijadvocaat (drank)
tuutjefloitnmelodie fluiten
twaaioke
twaalven / twaalf / twaalm ...12
twaitwee
twaibakbeschuit
twaibakkenbeschuit
twaibakknbeschuit
tweidüsterschemer
tweihandse plakke koukedun plakje groningerkoek
twekkie twooknshaggie
twij (e) / twèje2
twijbak / twaibak mit moeskesbeschuit met muisjes
twijbak, twibakbeschuit
twijdetweede
twijduusternschemer
twijduusternschemering
twijewereldoorlogtweedewereldoorlog
twijmoaltweemaal
twinteg / twinnegjaar
twoi duusternschemerig

U

utuit
uut de keddeenthousiast

V

vaafverf
vaaier / vaier / vair (e) / vaar / vare4
vaaierde (vaarde) vierde
vaaierdehaalfdrieëneenhalf
VaaierhoezenVierhuizen
vaailegveilig
vaaledweil
van haartenvan harte
vandoagevandaag
vannijsopnieuw
vanoamdvanavond
vatteg / varreg40
vattienveertien
veegtegeltablet, touchscreen smartphone
veelnkiemand uit Westfalen
Veendamerwinddag
veerigkwiek
vegerbezem
vensterraam
verabesaaitvergist
verbliedenverblijden
verdiedeldaantjenverdoen
verdraitverdriet
vergaitenvergeten
vergeesgratis, voor niets
vergeesvoor niets
vergeesvoor niks
vergémievervloekt / verdomd
vergrèldnijdig
verjoardagverjaardag
verjourdagverjaardag
verkruupken / verkroepkenverstoppertje spelen
verliekedaaiernin orde brengen
verloatsluis
vernuver'nvermaken
verrinnewerenvernielen, ruïneren
vertoalingvertaling
vertoooilenvertalen
vervastzeker
vetpanne / snetterpanefrituurpan
vetpenzedikzak
veujoarvoorjaar, lente
veulveel
veul heul en zeengprettige feestdagen
veurvoor
veur- / achterradvoor- / achterwiel
veuralvooral
veurbiegangerpassant
veuregvorig
veurmondervoogd
veuroetVooruit
veziedevisite
vief / vieve5
vieve5
vievervijver
vlaaigtuugvliegtuig
vlaaisvlees
vlagevlag
vlaigmesienvliegtuig
vlaigtuugvliegtuig
vleivel op vla of melk
vlinderknippenflierefluiten, niks doen
vlood (vlode buutse) ondiep (bijv zak)
vlouervloer
vluikenvloeken
voa / voadervader
voadermanvaderman
voagevuurvagevuur
voaivader
voar / pabbevader / pappe
voeteballevoetbal
voireOma
volk / aarbaiderswerknemers
vondengevonden
vonden hetheeft gevonden
voolveulen
võrrelkwart
votweg (verdwenen)
votdoadelik / votdoalekdirect
vouervoeder
vouervoer
vouervoering
vouervracht
vouernvoeren
vougevoeg
vraaidagvrijdag
VraaislaandFriesland
vraauwmevrouw (+ achternaam)
vraauwvrouw
vraauwluvrouwen
vraddebietergrote libel
vreevrede
vreet-iezervork
vreetkaastehoofd
vreterHoofd
vrôugervroeger
vrumdonwaarschijnlijk
vrumd / vremdvreemd
vrundvriend
vuddelkwart
vuil'nvoelen
vurvulmokenvervolmaken
vuuraansteekeraansteker
vuust drin!vingeren
vörke / vörkvork
vörrelstuk

W

WaailapIemand die niks uitvreet
waaittarwe
Waalske boon'ntuinbonen
waarfwerf
WaarfhoezenWarfhuizen
waarkwerk
waarkstuk of waarkstokwerkstuk
WaarvemWarffum
WaarvumWarffum
wadwurmzeepier
waffelmond
waffelsbaflo
waggelbeernsjeneverbessen
WaikGek
WaikeIeke
waikezwakkeling
waiketinusmentaal zwak
waittarwe
waitenweten
walseboo'nTuinbonen
wat bist toch ook n laiverdwat ben je toch een lieverd
Wat dust doar?Wat doe jij daar?
wat dust doewat doe jij
wat een soetertjeiets half schoonmaken
wat n boudel in dainstwat een gedoe / consternatie
wat op peense geev'nslaag
wat wolst?Wat wil je
wat wotto otto?wat wil je?
we gaon naor frankriek touwe gaan naar frankrijk
wearde loass, nstedelingen
wearkstukwerkstuk
websteewebsite
Wedder Bloazeopschepper
wedder katteinwoner van Wedde
Wedderbultroem
Wedderplase, plaazePraatjesmaker
wederwoardeghedenervaringen
weem (weme) pastorie
weep (pe) wesp
weepe, weep, wepelwesp
weepnustlul
welwie
Wel A zegt mot (mout) ook B zeggenWie A zegt moet ook B zeggen.
wel binnen te holdenlekker
wenenwilgen
wenstheimwee
wesley albertskleine opdonder
westgeweest
WesterlijWesterlee
wetgevenwetgeving
Wezen (ook uitgesproken als weed' n) Zijn (ww)
wichtmeid
wichtvrouw
wichtermeisjes
wichtjemeisje
wichtje / deernmeisje
wiewij
Wie hollen van FC GrunnWij houden van Fc Groningen
wie vonden t mooiwe vonden het leuk
wiedwijd
wied vot / ver votver weg
wiedkieksteltelevisie
wiedwoagenwagenwijd
wiefvrouw
wiefvrouwen
wiefwijf
wienwijn
wiendwind
WiendroefDruif
wier (pak-) ijzerdraad
wieregopgewekt, levenslustig
WieznWijzen
WijWehe
wilnwillen
wils diedel hebnklap geven
wìnstheimwee
WinzumWinsum
Winzumer, scheldnaam: gladhakinwoner van Winsum
wizze - wis - krekabsoluut
woagenwagen
Woagenbörg'nWagenborgen
woalsebonentuinbonen
woarwaar
woarwerkelijk
woar komst vot?waar kom je vandaan?
woarheerwaar vandaan
woarhinwaar naartoe
woaromwaarom
woaropwaarop
woat bist aan doanwat ben je aan het doen
wokabekliekjes eter
WolgnWesterwolder, iemand uit Westerwolde
wombatskoek
wonsdaagoavend / worreloavendwoensdagavond
woont op Hoogebrugwoont in Oosterhoogebrug
wotterkaantwaterkant
wotterpiekwaterhoentje
wriefglaastouchscreen
wuiltwoelen
wurmworm

Z

zaailzeil
zaandzand
zachtlapkeprikneus (plant)
zaizij
zaibezeep
zaikziek
Zaik sienziekelijk
zaingezien
zainzien
zaipe, zaipzeep
zaissezeis
zaklanteernzaklamp
zandbulten mit dopkesborsten
zatgezet
zeewiefkezeemeermin
zekerwoarabsoluut
ZelgnSellingen
zemelmoazezeurkous
zes / zezze6
zesteg60
zeubran' nmaagzuur
zeum7
zeumteg70
Zeuvenhuzen / ZeuvenhoezenZevenhuizen
zien, sien (puut) zijn (tas)
zienentde zijne
zienentvan hem
zijlsluis
zo is t en nait aansmee eens
zoa lek as ain theemsezo lek als een vergiet
zoaterdagzaterdag
zoeieboeienschommelen
zoepenkarnemelk
zoepenbrijkarnemelkse gortpap
zoepenbrijkarnemelksepap
zoeperd / klokje boerdrinker
zoepsteernoud
zoerzuur
zoerbrandenbrandend maagzuur
zoereheernzure haring
zoerproeme, zoer in de neerzezuurpruim
zoizie
zoksok
zok / hom groetjeneen kattewasje doen
zok tiernzich houden (bijv. kwaad op dronken)
zoldeern / zolheernzoute haring
zoltzout
ZoltkaampZoutkamp
zonnetjezonnetje
zòòt (o.) zout
zoyboyschommel
zuchstzie je
zuchzulm (s) zichzelf
zugzich
zuikweg
zuikzoek
zuitzoet
zuitstoetzoetbrood
zukswatzoiets
zulfzelf
Zulfdezelfde
zulszelfs
zultiezerpaardenbloem
zummerzomer
zundagzondag
zundejammer
zundtzonde
zuneg / knieperegzuinig
zunege Paitergierigaard
zunege paiter kniezebieterzuinig mens
zunne, zunzon
zurghoukzorgloket
ZuudbroukZuidbroek
ZuudhörnZuidhorn
ZuudloarnZuidlaren
ZuudwolZuidwolde
zuurstaolnrabarber
zuzoi, zuzaaischommel
zuzooienschommelen
zwaarte StoetRoggebrood
zwaddezwarte
ZwaithokSauna
zwammerij / gezwamkletspraat
zwienegreimerberehap
zwienhondsmeerlap / viezerik
zwieniegelegel
zwilkjetafelkleed
zwinnegreimerberehap
zwoarzwaar

7 opmerkingen

  1. Het woord foekelen werd gebruikt als je vals speelde, o.a. met knikkeren (handje rekken) of stiekum dichter bij je doel ging staan om die mooie grote knikker te raken.
  2. In de stad Groningen (tussen de Herestraat en Vismarkt) bevond zich tijdens de Franse bezetting een wachtpost. Van lieverlee veranderde `Cote de garde` in Kolgat.
  3. Kom uit Oude Pekela en door de ouderen wordt het woordt "dorms" (kan ook deurms zijn) nog vaak gebruikt. Net als het woord "visstad", waarmee wordt bedoelt hoe je iets vind.
  4. Mien laiverd mien schereiverd mien suker in de thee wel zal die smokken as ik het nait dee
  5. Ole soes = een oude zeur. Iemand die vaak zeurt.
  6. `dikdakken ien toene` heb ik gehoord bij mijn achter / achterneef C.G.Reinders wonend in `Ol Poort` te Middelstum.
  7. `hol weezen tot aan zien hakken` hebben wij vaak in Spijk gehoord (mijn vrouw was daar omstreeks 1955 schooljuffrouw)