Antwerps dialect

Dialecten > Antwerpen > Antwerps
Het dialectenwoordenboek Antwerps bevat 499 gezegden, 3093 woorden en 19 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.


499 gezegden

2000 franktwie blauw brieve
aantwaarps vervolgtgoa verral verkiërd battafsloage
Al dat zandal da yard
allee (aansporing) allee, den allee is bouve
alles valt binnen de plooient'is koekenaai
als (voorwaarde) as is verbraande kole
als bij iemand het kruis van zijn broek te laag hangtde wolke hange¨liëg 't zal nog goan regene
als er materiaal naar u wordt geworpenasze de keuning z'n andschoene zoe geive zegge ze der nog arre ba
als er materiaal naar U wordt toe geworpenzo geve ze de keuning zen handschoenen
als het lang duurtt'is weer van de langenarm
als hij dat maar weetassemdamorwet
als hij iets doet, is het goed gedaanassem het doe, doetem het goe
als ik....assek....asse zain verbraande koule
als je dat maar weetaggetmorwet
als je niet oud wil worden moet je je maar jong ophangenas ge ni oud wil weurre moet a mor joenk oephange
als koffie te slap isdas de zeik van boere mie
als koffie te slap isge kunt er de gazet deur leze
als men iets vergeet, moet je terug lopenwat de kop verget, moete de biëne bekoepe
als men lang moet wachten'k zen al weurtel oan't schiete
als telt niet ; met als kan allesas ons kat eu koei was kongde ze melke onder de stoof
als zeasse: asse zaain verbrande koule
andere bazen, andere wettenaander boaze, aander wette
Antwerps sprekenAantwaarps klappen
antwoord op `wâ zeide`spreiked soems deur mên schauwerbloaren
antwoord op : edde gaai ne scheet gelôate?aa neusbientje is ônt rotte
Antwoord op :Ben je gevallen met je fiets?neie zoë stappekik altaaid af
Antwoord op dat kan ik nietAst met kanneke ni go muttet lierreke mor pakke
antwoord op: wazeetem?attemnietstaatdanleetem
atletische figuurnen oempestoemper
Begrijp je het eindelijk.eddetaldeur?
belofte maakt schuld.belofte mokt schuld en dië zeu ni vervult kraaigt neun bult
ben je gek gewordenzedde ga oep awe kop gevalle
ben je gek?spelde ga na wa?
ben je niet goed wijs?zijde gij ni goe? (of: gaa zennichoeseker?)
ben niet akkoordda ziede vanier
ben niet akkoordteute zjeraar
besluit na het uitleggenzedus e kieke is gien mus en ne stamp is giene kus
beterwà straffer
beter klein en leuk dan groot en vervelendbeter ne klaaine plezaante dan ne groëten ambetaante
bij een lekker (e) drank (je) pesies een engelke dat oep men toeng pist
bij een twistgesprekgai zè zeker de plezaantste as g'allien tois zaait
bij een vrouw met een rok en geopende benent'is sinema verniet
bij God je ziet het er aan!geziegeterbegoton
Bij iemand met gaten in zijn kousende petaate kome al oit
boffen (veel geluk hebben) meuge beffe zonder baffe
coolste kerel van de stadden Bruno of de Jan
daar ben ik het niet mee eenszoë zen we ni getroud
daar ben ik niets meedoar zenk vet mè
Daar dat is hijDoardadisem
daar is hetdoar ist
daar kan je niets mee beginnenda blét, da schét, da frét, en da zékt, mor wa zedder mé?
daar kan je niets mee doendoar zedde zoaleg mè
daar ken ik niets van'ken doar gien kloete van
daar ken ik niets vankweitterdeballe van
daar komt niks van in huis van wat jij wiltarara gij
daar komt ruzie vandoar kome kweddele van
daar komt ruzie vandoar komt ambras van
dat ben ik nietdasennekikkeni
dat doet hij niet graagha is ni scheuteg
dat gaat vanzelfda veegt z'n gat zongder papier
dat had je niet gedacht He?dadoddenichedochtei
Dat heb je niet bij jullieDadeddenibajolle
dat heeft geen zindas giën avans
dat heeft hij ook nietdaeitemoekni
dat huilt, dat kakt, dat eet en dat pistda blet, da schet, da fret & da zekt
dat is bijna gratisdasbekaanstverniet
dat is dood gaanda's doed gaan
dat is eenvoudigda's e fleutsje van ne sengt
dat is er eendas iene
dat is fantastischda's graaf
dat is heel triestvoer oe oege oat te bleite
dat is jammerdazund
dat is me een kereldas nogal ne sjoarel
dat is niet helemaal pluisdas ni just
dat is niet juistda klopt langs giën kaante
dat is niet niksdas ginne kattepis
dat is niet waarjoa, jatte en taloore
Dat is nu wel heel veelda's na wel muug veel
dat is slordig gedaanda's gedaan van den hond zen kloten
dat is te duur voor mijda kan maainen broine ni trekke
dat is voor elkaardas in de sjakos
dat is zeer goedkoopdasbekaanstverniet
dat is zekervanaaiges
dat kan ik nietdakannekikkeni
dat ken ik nietdakank ni tois brenge
dat lijkt nergens opda trekt oepniks
dat lust ik niet (eten) dasni maaine meug
Dat moet ik niet wetenDadintresseerdmaaijni
Dat moet ik nog wennenamaai da voart
dat slaat tegen minder dan verwachtamaai, dasoek giëne vette
dat vergeet ik niet (tegen kinderen) da goa'd'oep a boekske
Dat was emotioneeldatei mana gepakt sè
dat was het toppuntdawasdekloe
Dat wil ik wel wetenMakked ni weten, of wa !
dat wil zeggenme aander woorde
dat zie je van hier (ga weg) flutla boem
dat zijn je zaken nietdoar edde giën affaire mè
dat zijn nutteloze uitgavenda zen kosten oept staarfhois
De (koel) kast is bijna leegde moize ligge doëd in de kas
de aap komt uit de mouw.de stoeme is me zaan kloete aan ne nagel blave ange.
De kleren maken de manDe kliere maoke de vengt
de pluimen maken de vogelde ploime moake de vougel
de politiene sorre
de politiene sosse
de volgende keertenneuste kier
de vuile hoekde voale hoek
de waarheid vertellen'k mag doedvalle aklieg
die heeft al heel wat beleefddiën eidal hiël wa woaterkes deurzwoemme
die is niet goed wijsdiën ei ne slag van de meule gat
Die man heeft een onsympathiek gezicht.Die vent heeën smoel om stront op te sorteren
die vangt toch wel wat aandee doe tog wa cumelees zenne
dikke borstender is veul volk in de stoasse
dikke borstenveul volk in de winkel
dit gaat moeilijkda droait virkaant
dit is niet gemakkelijkdas giene kattepis
Dit is niet mooiDatrekterni oep
Dit kan ik niet betalen, hoorDa kan mijënen broïne nie trekke zene
dit meen je niet, je maakt een grapjezedder meg ont zwaenze?
dit was niet eenvoudigamai men jenoffel
Dit zal hij niet graag doen!Ge zujt'em nogal zieng zieng as 'k em da doeng doeng mè se goe goed!
doen alsof je van niets weetvan kroemmenoas geboare
doen alsof men van niets weetvan kroemmenoas geboare
dood, overledenem is kevendrager
Echtig en techtig. Kopke af en recht naar de helEchtig en techtig. Kopken af en recht noar d'el
een atletische figuurne vent gelak eun klierkas
een brede gespierde maneen kliërkas van ne vent
Een dode is iemand die dood isNen doeiene is ene dien asda dood is.
een dwarsliggerne contraire
Een gerechtschotel die op tafel valtKlatschboempataatoeptoafel
Een japanse motorEun reistraket
een onaangenaam gezicht hebbenne smoel voar leer oep te kloppe
een ongeluk zit in een klein hoekjeeen ongeluk ligt oep een klaain pleutske
een oude mane'n oau peeke
een oude mannen aouwe vengt
een pakje openmakenǝ pakskǝnopǝdoeng
een pochernen jan men kloeten
Een slag op het hoofd krijgenEen peer oep oewen appel
Een smoel om vis op te snijdenNe smoel vur vis oep te snaaie
een vrouw met grote borstenz'ei veul volk in de stoase
Een vrouw met zware borstenIen me veurwielaondraaiving
Een vrouw met zware borstenting ton tet
een vuistslag krijgene'n safflet oep aêi bakkes
Enkel Antwerpen is belangrijk.Deris just 't stad, de rest is parking.
er genoeg van hebbener 't scheit van em'n
er is gekrakeelt zitter bovenaarms oep
ergens zijn zinnen op gezetz'n boëntjes te wake gelei
familie gaat voort hem is nader dan de broek
foppene'n pee stove
gaan waterenzen petaate gon afgiete
gaan waterenzijn bilges gaan pompen
geef eens een mooi handje (tegen een kind) geftis ne schoëne pol
Geen discussie, nietwaar?Ginne zjiever, hé?
gekzoe zot as e'n achterdeur
gewerktgewaarkt
gezegde als men iemand iets toegooidzoë geve ze de keuning zaain haandschoene oëk
gezegde bij een knappe manne faarme gast, diën is wel een zondeke weird
gezegde bij een niet zo'n mooie mandr zender al schoënder verzoupe
gezegde wanneer men liet langer kan wachten voor een toiletbezoek't kakke komt veur ' t bakke
gezegde wanneer men niet langer kan wachten voor een toiletbezoek't woater stoat al in men oëge
gijgaai
gratisstiendoed verniet
grote handen hebbenaende gelak as koolschuppe emme
haar bekkenbodemspieren zijn zwak (naar incontinentie verwijzend)heure plansjée is versleete
haar tepels staan stijfde konnentjes ston oan den droad
haar tepels staan stijfheur koplaampe braande
hard werkenknoesten
Heb je het begrepen.Eddetverstoan?
Heb je het door?Eddetindemot?
heb je het?eddet?
hebt ge het begrepenheddetvast
heel arme woningkrot en company
het bedragne soem cengte
het deert hem nieta geft er ni joem
het gaat zeer traagtgo veruit as bone knoepe
het geeft niet't is niks
het hoeft niet perfect te zijnt' stekt nie nauw
het is allemaal maar nikst'is van den hond (zen kloeite)
het is er echt aan te ziengeziegeterbegoton
het is haar dagje nietzeigetnogalissitte
Het is in orde't Is in de sacoche!
het is me wat't is 't ien en 't ander
Het is me wat!Amai mene frak!
het is mislukt'tis noar de kloete
het is mislukt'tis noar de voantjes
het is niet aangenaamIj ei nen broebel oep ze gat
het is nu jullie beurttizonolle
Het loopt niet los't Is kakkamiemieshit!
het nieuwe gerechtshofden oemgedroïde fritzak
het noorden verliezenoat oe doeng gerake
het overkomt mekemmetzitte
het St-Jan Plein in Antwerpentjingtjangsplain in 't stad
het vordert nietda goat hier veroit lak boene knoepe
het was weer zo't wèr van da, zene
het wordt donkerde grote kees isuit
hij doet geen moeiteâ veejgter zên kloeitenoan
Hij heeft geen geldDien ieje gene rotte fraank oem on zen gat te krabbe
hij heeft geen zorgenaleeft oit de keurf zonder zeurg
hij heeft het in de gatenajeigeteur
hij heeft het met veel smaak opgegetenhij eeget in zene kladerendatsj geslagen
hij heeft het weeraeegetwér
hij heeft het zittena heeft et oan zaeine rekker
hij heeft het zittenajé van jan
hij heeft niets en weet niet meer wat te beginnena wet van giën hout plaanke moake
hij heeft twee gezichtena jei een moembakkes
hij houdt van mooie meisjesais nen echte tettezot
hij is bangazitmèjena. aneptze
hij is begravendêr groeit gras op zaainen boajk
Hij is de kluts kwijt. Zij is de kluts kwijt.Ajis van zan mellek. Z'is van eur mellek.
hij is dronkenajee de stuk in zenne frak
hij is gefoptêi ée g'et zitte
Hij is gestoordDer is nen doef oajn
hij is gestoordderis nen oek af
Hij is heel rijk.Dieje zit oep nen baareg geld.
hij is niet bijster slimstekt die zen verstand in e vougelke en 'tvliegt achteroit
hij is niet goed wijsajei ne slag van de meule gat
Hij is oliedomagge dieje ze verstaand in e vogeltje stekt, vlieget achteroat!
Hij is overledenA ee zenne n'outen frak oan
hij is overledenaligt tusse zes plaanke
hij is overledenêi is kévendroager
hij is overledenz'en kees is oat
hij is slimêi ée wa in zen bolleke
hij is waardeloosêi is te stoem oem lege zakke recht te zette
Hij is weer uit zijn kram geschoten, uit zijne rol gevallenais wer ouit zijne knossel geschoten
hij kan nietsa kan just van broëd strongt moake
Hij kan niets (te verlegen) zeggenHajei zaain toeng ingeslikt
hij kon er niet opkomenakwammerniejoep
Hij kon er niets aandoenakosterniondoeng
hij mag het vergetena kan erenne floite
hij neemt alles meeaschaardallesmej
hij praat nonsensazeiwerriswa
Hij probeerd maar kan geen Antwerps sprekenA sprekt Antwaarps van gotterligge
hij vertrektêi kuest zen schup af
hij weet er niets vana wet van toeten of bloaze
Hij zal weg gestuurd wordenAjee zenne leste strongt hier geschete
hij/zij ziet scheelne scheile 'n aop
hoofdpijnkoppaain, das vaar van oe gat dor moette ni oep zitte
hou je mondhoud awen teut, smoel, bakkes
hou op met zeuren!blaost meunne zak oep!
I heb hongerkfal oemvaar vanden oenger
idiootonnoezel manneke
ieder huisje heeft zijn kruisje maar voor de een is het van lood en voor de andere van stroieder huiske ei z'n kruiske moar veur den iënen een loeie en veur den aandere een stroeie
iedereenGod en klein pierke
iedereen heeft zijn eigen smaakieder zaaine meug
iemand die aan alles prultnen tantafeirder
iemand die altijd vergeet de deur te sluitendie is gewoejn van noar de kaark te goan, diën is in de kaark gebore
Iemand die iets gekregen heeft zegtemmenisemme en kraaige das de kunst
iemand die liegtdië zoigt alles oit zaaine groëten tiën
Iemand die niestTgo reigene, dapen nieze.
iemand die niet op reis gaatdië goa noar korniesj da ligt dicht tege de panne
iemand die niet op reis gaatdië goa noar nieveroans
iemand die overleden was (op het kiel) ze zen hem kome hoale met het karreke van Vets was een begrafenisondernemer op het Kiel,
iemand een loer draaieniemand ne kloet aftrekken
iemand een mep geveneen cintroeng oep z'n bakkes geve
iemand heeeft een wind gelatender ei iëne in zaaine vinger gesneeje
iemand in het gezicht slaanklop oep zen bakkes
iemand kiest voor jouden aonhouwer wint
iemand met een grote neusne flessepikker
iemand met een te korte broekdiën ei woater in zaaine kelder
iemand met veel eigenwaanJan men voeten
iemand met veel geldDie zit oep nen dikke zweir
iemand niet binnen latenhetscheufke geve
Iemand van linkeroeverIemand van over 't waoter
iemand welke fout begaatgêi zè nogal ne clochard
iemand willen omhelzenmak â ies tegen mene jillée trekken
iets gezegd hebben'kem het gezêi
iets mislopenoep den bec de gaz lopen
iets niet meevallenda's ne zure
Iets vertikaal zettenIet nuus zetten
ik begin oud te wordenk'zen in de fleur van menne sleet
Ik ben Belg, ik lust bierIk zeng nen Belg, ik draoi oep bier
Ik ben dikker geworden.'k Zen wa baaigekome.
ik ben een koukleumk zen een kawelakke
Ik ben het beuIk zent zo muug as kaa pap
Ik ben het beu.'k Zen 't muug.
ik ben het moe'tangt menne nikkel oaut
ik ben het werkritme nog niet terug gewwon'k ben den tronnot nog nie terug gewoon
ik ben met haar naar bed geweest'keb eur is goe gepakt
ik ben met haar naar bed geweest'kep eur alle oeke van de slopkaomer loate zing
Ik ben ongesteld'k hem m'n regelemengten
ik ben opgelicht'kzen afgezope
ik ben opgelicht'kzèn sjaggenoaje
ik ben te laat'kmoest de leste man de zak oepgeve
Ik ben te laatIk zen te loat
ik ben te laatze lag oep men onderbroek
Ik ben versletenkeb de mot in maain laaf
ik dacht bij mezelfik docht in men aige
ik denk dat het dadelijk weer gaat regenenkpeins dateije van ierbove een gat in zen kroan ée
ik ga er vandoorik ben schampavie
ik ga mij wassenik gon menaaige wasse
ik ga naar bed'k gon nor mennen tram
ik ga naar het wc'k gon is zing of dak nog ne joenge zaain
ik he haar alle hoeken van de kamer laten zien, wilde sex gehad'kem eur alle oeke van de slopkamer late zieng
ik heb daar niet veel zin inik stoan er ni oem te springe
ik heb er genoeg vankraig 'r tsgeit van
Ik heb ervanKemmetzitte
ik heb hem eens flink aangepaktkebbem alle hoeke van de koamer loate zing
ik heb het koud'k em kaa
ik heb je er nog voor gewaarschuwdkemmetoenogzoegezei
ik heb problemen'kzen in den aop gelogeerd
ik heb ze ontmaagdkem heur bloemeke geplukt
ik kan dat niet zienK'hem kak in men owege
ik kan er niet opkomenhet lei oep men toeng
Ik kan je geen geld lenenIk moet mijne chick oek betaole
ik kan niet alles zien!'k em gin oejge oep ma gat!
Ik kon het me niet herinnerenKost er nie oepkomme
Ik moet echt dringend naar toilet, het komt al bijna...Kgon gau kakke, want ze ston al on de poort.
Ik sta hier al erg lang te wachten'k ston eer al een eur te schildere
ik trek me niets meer van U aande pot oep
ik versta er niets van'k verstaon er gien kneit van
ik versta er niets van'k verstaon er giene zak van
Ik vertrek maar eens'k Zèn voesj
Ik zal ....eens vertellen over je streken en ondeugdenk zal a boeksken is oupedoen
Ik zei het hem immers ookAstottergelaknepalmenouten
ik zie u graag'k zien a geire
Ik zie ze liever gaan dan komen'k zien liever heur iele dan heur tiëne
ik zit in tijdstekort'kem moar twie polle
Inwoner van een dorp aan de overkant van de ScheldeEen waterkieken, of een watergeest
je bent niet goed wijszedde oep a koppeke gevalle?
je gaat mij niet voor de gek houdenMé iel den Ouwe God, mo ni mé deze zot
Je gaat mij niet voor de gek houden.Mé alle Chineze mor ni mé den deze.
Je gaat mij niet voor de gek houden.Mé iel A:ntwa:rpe mo ni mé moa
Je gaat mij niet voor de gek houden.Mé iel Schoete mor ni mé men kloete
je hebt me beetgenomengai zène schoëne
je hebt veel goesting om bepaald voedsel vb mosselen met frieten. je komt thuis en je mama is dat juist aan het koken dan zegt zege hebt moar te spreken en uwe mond goat open. dat wordt geegd op altijd dezelfde aangename toon.
je mag er niet op rekenenge kunt er giëne stoat oep moake
je mag hem houdengemeuttemmemme
je moest eens wetengemoestetbegotiswete
je moet geen raad geven aan een ouder meer ervaren iemandnen aawen oap moette gin smoele liëre trekke
Je moet niet denken dat ik dat ga doen, manGe kund'is on mennen tap gaon hange joeng
je moet niet over jezelf praten, dat doen de anderen wel als je weg bentge mut ni over oe aaige klappe, da zulle d'aander wel doeng as ge weg zaait
Je moet niet zoveel drukte makenge moet ni zoë van oewen théoater moake
jij bent nogal een deugeniet hoorgij zijt nogal ne ravesjol zenne (naar de fransman Ravachol)
jij gaat mij niet voor de gek houdenmé hiel aantwaarpe mor nie mé maai
jij moet me nietgaai zie maai ni zitten ei
juffrouw mag ik eens dansen met ujuffra, mak ou is deur den bak sleure
Kan ik U ergens mee van dienst zijn?Kannekoewellepe?
kan me niet schelenkan me nie verdoemme, jao, flutla!
kijk eens in je spiegeljao, beziet u eigen!
klagers geen nood en snoevers geen broodkloagers giëne noëd en stoeffers giën broëd
klein van gestalteeen deurgezoagd reuske
klein van gestalte zijndien ee d'en grondsmokske
kleine gedrongen persoonnen oempestoemper
kleine stevige manne keurte geblokte
kom eens eventjes hierkomdisefkes ier
Krijg nou watKakt na oep de küsvraa
kussentoeng draaien
kust mijn klotenschét oemoeg én kopt'em
kust mijn klotenschét oemoog én bleft stoan
laat hem zwijgen, zet de radio/TV afgeftem 't scheufke
laat me met rustloept nor de poemp
langzaam aanmé een bietje seffes
lieverkoekjes bakken ze nietlieverkoekskes bakke ze ni
lui zweet is gauw gereedloi zwiët is gaa geriëd
luistervinkdien ée oere gelak soeptelloere
maak dat meekomt da tege
maak een keuzewadistna aare of joeng
maak maar dat je weg komtloept noar hois joenge, a moeke ei viskes gebakke
Mag ik met u naar bedMak auwe gank is witte
menstruerende roei vlag angt boate
menstruerentante roos is oep bezuuk
met iets verveeld zijnambettant zen
Met mij wordt niet gespot.Mè ieël Antwaarpe, mô ni me mijë. Me honderdduzend Chineze, mô ni met den deze.
mij gerust latennie in men rapen schaaten
mij neem je niet beetvan da boereke giën aaire
mijn vrouwdie van oengs
moeilijkamai maane frak
Moge ze me met rust laten, met hun problemenDa's is m'n klote kusse!
MongoolEen doake
mooi van ver maar verre van mooischoen van vaar, mor vaar van schoen
mooie borstenferm tette
muilen trekkermoilentrekker
naar het toiletene zonder vel gaan draaien
naar het toiletnen bruine gaan stallen
naar het toilet gaannen bruinen beer goan verzuipe
negen kansen op de tienvan tieng neege
niet bijster slimte stoem oem t helpe te dondere
niet bijster slimzoë loemp als t achtereind van eu vaareke
niet met uteute geraar
niet te gelovenamaai mijne frak
niet voor nietsschuppe lul
niets bijzondersni veel soeps
nooit meernoeit ni mier
nou zeghedde van ze leve
Nou, zeg ...Jao, amai zene!
Nu ga ik me wassenNaa gaon ekik mijn eige wasse
och armeoch gottekes toch
om te kijken zal je moeten betalenoem te zieng godde moete betoale
Onder iets lijdenEr z'n peere mee afzing
ongeduldigas dadier nochlaank gotduure zaltrap gedoanzen
ongelooflijke persoonda's ne straffe
onsympathiek gelaatne smoel om ijzer op te plooien
oppassenoeppasse é goa
oude autonagelenbak, au wrak
over iemand met hoge eigendunkstapelzot van glorie, moar het is grand jàr, petite noble
paardpaard
Pas op of je krijgt een kletsPasoep of ge loept tege man aend
Pas op of je krijgt een pak slaagpast oep want ge kregt een akketaat
Pas op of ze rijden u omverpasoep of ze rije over oe graat
praatziek zijndie zennen bebbel sto oeak ni stil
prietpraatzaeik van boeremie
prietpraatziever in pakskes
radeloos zijnzen kas oepvreite
rommelig huishoudenhuishouden van Jan Steen
ruziën'tzit er tege
schelenHet kan me niet blotten
slag op gezicht geventoek oep a bakkes geve
slappe koffiezijk van boere mie
slonzige vrouwmachoufel
snel optrekkenem oep za stertje daawe
St-Annastrandde plage van 't Sint Anme
stevige borstene farem schap
stevige borstenne schoêne kommisveur
stevige borstenne schone komisveur
t'is stil waar het nooit waaitt'is stil woar dat noeit woijt
tegen een kind dat zegt `ik wil liever dit of liever dat`lieverkoekskes bakke we ni
tegen een mooie manej sjoeke! lottiswazien!
tegen iemand die blijft zeurenamaai gaai kunt nogal ee zoag spanne, zenne
tegen iemand welke wartaal uitkraamdwa zittegêi in e broek te krabbe
tegen opkijkenjoa men gat
traag werkenoan den boaard trekke
Trek dit snel aanTrekt dad agaa on
Trek vlug jullie pulletjes aan, neem jullie fiets en maak nog eens de ronde van de tuin.Allee, mettez vite vos chandailles, springt oep oven ijzere peerd, en moakt nog nen tour du jardin!
TrolleyBus v/d Suikeruitrolleebus vaan de soikeroi
u moet mij niets wijs makengèi moet mij gien smoele leere trekke
uitdrukking wanneer er iemand alleen isda's ma droegskes zenne
uitgehongerdzwarte sniew zien
Vader hoorde een geluid op de trap, nam zijn geweer en trok zijn broek aanPa hoorde nen stoemmeling oep den trap, pakte ze geweer en schoot in z'n broek
vallende grond kusse
vallenoep auwen bek gon
van de grond gaanloeke schooif doeng
van de hemelse dauw kan je niet levenvan den eemelsen daa kunde ni leeve
van gedachten veranderenaawe kazak draoien
vanaf ik nog heel jong wasvan klensafaan
vast en zekerzeker en vast
veel geldnen hoep cengte
veel geld in uw zakeen zweer in uw zak
veel te goed is half zotveul te goe is allef zot
ver familielidiene vant sevenste knoepsgat
verdekte vraag naar sexjoekt a mijolleke?
vergeet het maarda kunde oep awen bil schreive
Vergeet het!ge kunt'er enne fluite
vergissingeen abuus da ni just is
verliefd koppelt'is koekenbak tusse die twé
verschillende dingen tegelijk doenklappen en braaie (breien)
verspillenverlore late goan
verwaand zijnneffe zên schoene loeipe
Vooruit, rij door, ga van dat (voetpad), of ik zet je op de bon!Allei, cirkulei, d'eraf of 'k zet oe deroep!
vruchteloos zoeken'kem hiel antwâarpe oep z'en bakkes geloepe en niks gevonde
waar ge je heenno wor eddet
Wanneer je sterft kun je niets meenenmenop een doedskist stoa gin porte-bagage
wat doet hijwa doetem
wat doet hij nu weerwa vangt dië nawèr oan
wat doet u nuwa doede naa
wat een boer niet kent, dat eet hij nietwa nen boer ni kent, da frettem ni
Wat gaan we eten?een stuk van je leven
Wat had je zoal graag gehad?Wamoetemme?
wat heeft hijwa deitem
Wat heeft hij gezegd?Wasseitem?
Wat sta je daar nu te kijken?Oestodderna?
wat valt er hier te etenwa isser te verapsnapse
wat zegt hijwa zeit'em
We kunnen het niet langer aanEn de poembak, de poembak, de poembak is kapot, en ...
we vertrekken hieren wijle weg, we keussen hier ons schup af
wie al veel heeft, krijgt veelt woater loept altaaid nor de zië
Wil je een klop op je gezicht?Wilde gij 'n péér oep uwen appel?
wil niets meer met een persoon te maken hebbenij kan men kloate kusse zennej / ij kan den boam in
WinkelenKomishes doeng
wordt gezegd tegen een egoistAlexaander, alles veur maai en niks veur een aander
wordt gezegd tegen iemand die klaagt dat hij zich verveeltspelt wa me oe tiëne tot vermoak van oew iele
zal het gaan jagoch t zouen bitje
zand in het etenda schuurt de moag
ze hebben hem ook liggenaahee oak van dee boter gefret
ze hebben hem op straat gzetzemmenem le z'n klikke en z'n klakke boite gesmete
ze hebben ruzieze zèn un schip ant laaje
ze hebben ruziezebben ambras
ze hebben ruzie in het huishouden't is gruen hout
ze hebben u in de maling genomenzemmenoeligge
ze heeft grote borstenz' ei veil hout veur eur deur ligge
ze is begonnen met menstruerenz'is juffra geweure
ze is bont gekleed en of geschminktze loept er rond lak een mannekesblad
Ze is goed gebouwdZ'is goe verziën van poëte en oëre
ze is nog maagdzeiter bloemeke nog
ze is zwangerze zit vol
ze is zwangerzei tege an ronde toafel gelope
ze moet bijna bevallenze loept oep heur leste
ze ruikt onfrisze stienkt gelak ne visbak
ze was het moezewieretbeu
ze zijn verwittigdze zulle na hunne kak wil inaawe
zeventig jaar wordenmè tram zeive raaje
zich belachelijk makennen afgangk gaon
zich inbeeldensteld'oeveur
zijn gulp staat openz'n kapelleke stoat ope, aa verwacht nog bezuuk
zin of geen zin, Je moet het doenkak of giene kak, de pot oep
zoiets ben jij niet gewoonda zal a gat voare
zon die schijnt bij regen't is duuveltjeskaarmis, tis kaarmis in d'hel
zot zijn doet geen pijnzot zen doe ni siër
zwanger zijnmé a pakske zitte
zware borsten10 ton tet
zware borstenfarme memme

19 opmerkingen

 1. Een van de meest verrassend "muzikale" uitspraken in het Antwerps is de zin: "Eddem zingzing dakkem daddèm doengdoeng mèsse goechoet oon?"
 2. Het Antwaarps is de kortste taal in ons land,
  en dus de meest efficiënte!


  In het Nederlands:In het Antwaarps:  ■ Dit behoort tot de mogelijkheden. ■ Da kan

  ■ Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. ■ Ge wet noeitnie.

  ■ Zou u dat eens willen herhalen? ■ Watte?

  ■ Zulks ben ik geenszins van plan. ■ denket nie.

  ■ Ligt dat in de lijn der verwachtingen? ■ Zou da?

  ■ Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. ■ Muug zat.

  ■ Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren. ■ Das sunde.

  ■ Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste. ■ Wa zeidde na?

  ■ Deze informatie is geheel nieuw voor mij. ■ Das nief

  ■ Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? ■ Meude da wel?
 3. Het Antwerps heeft meer sterke werkwoorden dan algemeen Nederlands. Kloeg/kloegen in plaats van klaagde/klaagden is er een voorbeeld van.
 4. In deze straatnaam wordt de letter 'A' op 3 verschillende manieren uitgesproken:
  Twaalfmaandenstraat / Twellefmeungdestroat
 5. Mijn ma zei dit altijd `wa is't, ge zit daar zo oep een half zwing` mijn pa is trouwens de auteur van diverse boeken ove het Antwerps Dialect, Jack De Graef.
 6. Sinjoor komt van Spaans woord. Spaanse brabander komt van Spaanse bezetting. Antwerpen behoorde toen bij Brabant. Linker Schelde oever. Over het water. Wie daar woonde dat was heel ver voor de Antwerpenaren. Dat komt van de Franse bezetting in 18 de eeuw. Antwerpen behoorde toen bij het Heilige Duitse Roomse rijk . Linker oever en de dorpen daar waren frans grondgebied.
 7. Tuttefrut komt van het Italiaanse Tuti Fruti
 8. U at, is de kortste nederlandse zin - gat, in 't antwerps
 9. Werd ook gebruikt als 'haarzak spelen ' of 'haar doen'
 10. het woord poêmbak wordt al gebezigd in één van de oudste Suske en Wiske albums van Willy vander Steen als Lambi (e) k iemand naar de pombak (pomp) laat lopen. Maar onlangs hoorde ik het opnieuw uit de mond van een Vlaamse die zich voor het onkuise woord verontschuldigde.
 11. karottentrekker - carot 17e frans voor een lichte kar - dit karretje trekken kon een hond. Dus een komediant die eigenlijk niet wil werken of het lichtste werk wil onder valse voorwendsels
 12. karrakolle komt van Spaans woord voor schelp Karrakolle is een gekookt schelpdiertje (kreukel) het wordt warm gegeten, Oude vrouwen kookten en verkochten het op straat. In de jaren tachtig van 20ste nog 1 vrouw.
 13. kerjeusneus kerjeuzeneuzemosterdpot
 14. oud kinderliedje

  k vroeg is oan mn nichtsje zwart gezichtsje.
  edde ga gin emmeke veur mai?
  neie zei mn nichtsje zwart gezichtsje
  kemmer veur mn aige nog moar vaaif
  twië in de was, twië in de kas
  iën oan mn laaif, da zen dr soame vaaif

  ik vroeg eens aan mijn nichtje zwart gezichtje
  heb je een hemdje voor mij?
  nee zei mijn nichtje zwart gezichtje
  ik heb er zelf maar vijf
  twee in de was, twee in de kast
  één aan mijn lijf, dat zijn er samen vijf
 15. schabelleke, zou een afbuiging kunnen zijn van het het Spaanse woord ESCABEL, hetgeen opstapje, voetbankje, krukje betekent.
 16. staminee zou voortkomen van esta minetta, of hier zijn vrouwen.
 17. verkleinwoorden je of tje worden -tsje -ke -ske -eke
  lotje - lotsje, band - bandsje
  autootje - autoke, tafeltje - tafelke
  wiegje - wiegske, broekje - broekske
  stoeltje - stoeleke, schoentje - schoeneke
  kindje - kinneke, hemdje - emmeke
 18. voetpad, stoep, trottoir
 19. wordt gezegd wanneer iemand iets voor je gedaan heeft, en je belooft om iets terug te doen als beloning. De uitdrukking is wel sarcastisch bedoeld, want er zitten natuurlijk geen varkens in de bomen. Je zegt dus eigenlijk dat je de goede daad net niét zal goedmaken! (uitdrukking van mijn moeder, uit de randgemeente Hoboken, minstens eerste kwart twintigste eeuw )