Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Tus

We hebben 473 cryptogrammen gevonden

DAL - Tussen de bergen zit men met de ellende
GEA - Godin tussen de sergeants
LAS - Verwerkte lectuur in het tussenstuk
OBI - Die gordel is een beetje tussen 0 en 1
SEN - Munt die centraal staat in een tussenzin
ZES - Tussen 5 en 7 wel voldoende
ACNE - Werd voor christus al lelijk op de huid gezeten met gas
AHOB - Stop tussen a en b bij een overweg
AKEN - Varen tussen Keulen en luik
ASEM - De lucht van een toekomstige emeritus
BEST - Heel goed tussen Son en Oirschot
CHIP - Lekker tussendoortje op de golfbaan
DUET - Stemakkoord tussen twee mensen
ECHO - De opname van de foetus klinkt nog na
INDO - Bijzondere taal om 'n tussenpersoon te begrijpen
KALF - Groot jong tussen twee stijlen
KALF - Tussen ruiten en rund
KAMP - Strijd tussen de aanhangers van een club
KAUW - Vermaal die vogel tussen je tanden!
KIER - Miniem verschil tussen open en gesloten
KLIK - Er is een bijzonder contact tussen die twee op de gevoelige plaat vastgelegd
KNIJP - Gedrukt om er tussenuit te gaan
LIED - Het moet er tussen
LIGA - Verbond dat men tussendoor kan gebruiken
MAAS - Stroom tussen de draden
NAAD - Verbinding tussen twee Lappen
OFTE - Tussen nooit en nimmer
OREN - Het zit ertussen bij psychische klachten
RAAP - De knol lag tussen het fruit op de grond
RIJEN - Files tussen Breda enTilburg
RIKA - Meisje tussen de Amerikanen
ROMP - Por 'm anders tussen hoofd en ledematen
RUPS - Schept een band tussen de pop en het masker
RUST - Steunt tussen twee helften
SNOR - Gedrukt om er tussenuit te gaan
SNOR - Tussen neus en lippen door is prima
SNOR - Zo tussen neus en lippen door zit het wel goed
SNOR - Zoek haar (tussen neus en lippen) op!
SOMS - Nooit steeds daartussenin
SPAN - Stel de afstand tussen duim en pink
TILT - Heft de hoek tussen twee vlakken op
TROS - Omroep tussen wal en schip
TROS - Valt bij de nieuwe zenderindeling tussen wal en schip
VIDE - Zie de ruimte tussen de verschillende etages!
ALLEE - Vooruit, tussen de bomen!
ALLEE - Vooruit, rij maar tussen de bomen door
ALLEE - Vooruit rij daar maar tussen de bomen door
ARTIS - Kunst bestaat tussen de dieren
ASSEN - Plaats tussen de wielen
ATLAS - Een hoop kaarten tussen je schouders
DALEN - Tussen de bergen in Drenthe
DERBY - Hoed u voor een strijd tussen de buren
EDELE - Statushouder
EFFEN - Tussen Ees en Gees is geen heuvel te bekennen
FRANS - Wordt voornamelijk gesproken tussen Spanje en Vlaanderen
HEDEN - Tussen verleden en toekomst
INLAS - Sla ertussenin!
INLAS - Tussenvoegsel
INTER - Tussen de trein
INTER - Terrein is er niet tussen
INTER - Zijn er voetballers uit Milaan tussen
INZET - Tussengevoegd om te beginnen
KNEEP - Handigheid tussen twee vingers
KNEUS - Er zat één slechte tussen al die vogels
KNEUS - Foute vogeltjes met één slechte ertussen
LEEUW - Dit dier wordt geboren in augustus
MAAGD - Met haar plaats tussen de sterren heeft zij de gemeenschap de rug toegekeerd
MAAGD - Zij moet niets van de gemeenschap hebben en heeft haar plaats tussen de sterren gevonden
MEZZO - Vrouwenstem tussen alt en sopraan
MIAMI - De eerste tussen de noten in de verenigde staten
OOTJE - U wordt er letterlijk ietsje tussen genomen
REEST - Gaat zo te horen hard tussen Drenthe en Overijssel
SCHOT - Die Europeaan komt tussenbeide
SNACK - Tussendoortje waar je vet mee bent
SPOUW - Tussenmuur
STEEG - 't Liep hoog op tussen die twee buren!
SUITE - Muziek tussen de schuifdeuren
SUPER - Zo groot is het verschil tussen de markt en een winkel
TOSTI - Broodgerecht dat ertussen is genomen
TOSTI - Dit brood is ertussen genomen
TOSTI - Met brood ertussen nemen
AANEEN - Water in Noord-Brabant? dat niet!, maar wel zonder tussenpozen
AANWAS - Daar kwam nog bij dat het nog goed boterde tussen die twee
ACHTEN - Tussen ziften en bogen
AFGAAN - Vertrekken met de staart tussen de benen
BOSGOD - Pan tussen de bomen
BRUNCH - Tussendoortje
CEMENT - Tussenvoegsel
CHEMIE - Het gaat om de aantrekkelijke elementen tussen de mensen
CLINCH - Conflict tussen een inhouds- en lengtemaat
DALLAS - Plaatselijke verbinding tussen bergen
DALWEG - Is wel en niet tussen de bergen te vinden
DEKMOS - Zit op een oude schuit tussen varen, varen en varen
DOODTIJ - Periode tussen eb en vloed
DORADO - Lustoord van een godheid tussen de noten
GELUID - Hoorbaar bol tussen het geld
GEVOEG - Ontlasting tussen de bakstenen
GORDEL - Grens tussen fair en smerig vechten
HOTDOG - Broodgerecht dat ertussen is genomen
INGOOI - Sportieve handeling tussen Blaricum en laren
INGOOI - Tussenwerpsel
IN RIJEN - Met veel tegelijk tussen Breda en Tilburg (2,5)
KISTEN - Bakken die je ertussen nemen
KNIJPER - Iemand met was tussen de 'vingers'
LAHORE - Sta stil tussen de noten in Pakistan
MIDDEN - Plaats tussen twee uitersten
MOLRAT - Dat knaagdier is een kruising tussen ral en mot
NETJES - Staan keurig tussen tafeltennissers
NEUZEN - Snuffelen tussen de organen
ORKEST - Band tussen een dier en een Europeaan
PANLAT - Daarmee kunt u skiën tussen de duinen
PRATER - Kletst zonder schromen tussen Weense bomen
RENNEN - Snelheid maken tussen de kippen
RIJMERIJ - Dichtwerk van mij tussen de files
SCHAAL - De juiste verhouding tussen klank en balans
SCHOFT - Het paard had een vlerk tussen zijn schouders
SCHOOL - Verborg zich tussen de vissen
SCHOOT - De lijn vloog los tussen mijn benen en mijn buik
SKIWAS - Glijmiddel tussen de vuile wintersportkleding
SLALOM - Geef de vis een tik tussen de poortjes
SNIJDER - Maakt het helemaal met zijn kleding tussen al die ballen
SPECIE - Tussenvoegsel
SPIRIT - De geest uit de spiritusfles
STEGEN - Gingen omhoog tussen de huizen
STREEP - Hard schot tussen de palen
TELEAC - Actuele teksten van ver voor christus
TELEAC - Beeldinformatie van ver voor christus
TERWIJL - Duurt 't een poos ondertussen
TOKTOK - Gek gesprek tussen kippen
TRIBAL - Vorm van biljarten tussen bepaalde stammen
VREEMD - Komt meer terug tussen vijf en vijfhonderd? Dat is zonderling
ZESTAL - Zij gapte een hoeveelheid tussen 6 en 7
ZETPIL - Medische tussenstop
AFSTAND - Gereed voor de houding waarin men de ruimte tussen twee punten bepaalt
AFSTAND - Het opgeven van de tussenruimte
AFSTAND - Lijn tussen twee punten
AFSTAND - Weg sturen tussen twee punten
A PROPOS - Tussenwerpsel voor wat ik zeggen wilde (1,6)
AUTOWEG - Die bent u tussen Amsterdam en Utrecht zelf kwijt
BAANVAK - Overwegen daar tussenin ook nog een dubbelfunctie
BARONES - De status van señora b
BEDDING - Bodem tussen de oevers
BENZEEN - Ze zat tussen haar onderdanen heel giftig te wezen
BINDERIJ - De tweede tussen die vijfentwintig andere vult vele boeken
BOTEREN - Ze willen 'm smeren, zal dat wel goed gaan tussen die twee
CUPDUEL - Wordt uitgevochten tussen rondborstige types
DALUREN - Periode waarin er minder verkeer is tussen de bergen
DALUREN - Tijd tussen bergen
DISPUUT - Meningsverschil tussen studenten
EREBAAN - Functie met meer status dan inkomen
FILIAAL - Zaak tussen ouders en kinderen
GALERIE - Tussen Marokko en Tunis wordt anders wel veel kunst verhandeld
GANGPAD - Vaart weg tussen het publiek door
GEINLIJN - Leuke telefoonverbinding tussen Abcoude en Weesp
GETRAPT - Met tussenpozen geschopt
GOLFDAL - Links in de bergen tussen de brekers
HAAKJES - Hiertussen kunnen we iets zetten om op te hangen
HAAKJES - Om iets op te hangen of tussen te zetten
HALFWEG - Tussen twee plaatsen
INDALEN - Tussen de bergen zakken
INGEBED - Al smekend ergens tussen liggend
INGREEP - Waarmee de chirurg tussenbeide kwam
IN RUSTE - Niet meer actief tussen de lakens (2,5)
KLIKLIJN - Verbinding tussen computer en de muis
MELKWEG - De drank is verdwenen tussen de sterren
OM DE DAG - Vanwege een begroeting zit er telkens wat tijd tussen (2,2,3)
OVERWEG - Is voorbij en verdween tussen twee bomen
PASSTUK - Net kapot om ertussen te zetten
PIEPERS - Muizen tussen de aardappels
RENMUIS - Knaagdier tussen de kippen
SCHEMER - Tijd tussen licht en donker
SOEPKIP - Dit dier zwemt tussen de groenten in
SOWIESO - Voor wie tussen twee schooltesten zit, is het in elk geval anders
STROMAN - De vogelverschrikker zat er nog tussen
STROMAN - Vogelverschrikker in de tussenhandel
STROMAN - Vogelverschrikker als dubieus tussenpersoon
TERTSEN - Muzikale tussenruimtes
TIJDREIS - Dan is iemand er een jaartje tussenuit
ZAAGSEL - Deze stof vindt men tussen domoren
ZETWIJZE - Koffie-expert tussen de drukkers
BAANRACE - Sportieve wedstrijd tussen sollicitanten
BAANRACE - Strijd om een betrekking tussen wielrijdrenners
BEDSCÈNE - Ruzie tussen de lakens
BEGREPEN - Liggend tussen
BLAMEREN - Dat zal een smet werpen op een schaap tussen de roofdieren
BOEKBAND - De relatie tussen schrijver en lezer
BOEKJAAR - Periode tussen twee balansen
BREUKLIJN - De streep tussen teller en noemer
CHRISTUS - Xtus
DIAPAUZE - Tussen die beelden groeit niets
EINDRANG - Hoogste status waarin Duitsland een behoefte aan is
ENTRESOL - Klinkt intussen wel zo dat zijn vertrek halverwege is
ENTRESOL - Soort tussenklank die tot verdieping leidt
ENTRESOL - Tussenklank in een bouwkundige term
ENTRESOL - Wat er tussendoor klinkt kan tot verdieping leiden!
ENTRESOL - Zo'n tussennoot kan tot enige verdieping leiden
FILMBAND - Hierop is de relatie tussen Angelina Jolie en Brad Pitt te zien
GRAVURES - Zo drukt men het verschil uit tussen vriezen en dooien
GRIJSTOON - Noot tussen zwart en wit
INBEDDEN - Plaatsen ertussenin waar ze kunnen slapen
INLEIDEN - Tussen Rapenburg en Pieterskerk beginnen
INPALMEN - Iemand paaien tussen de bomen
INPASSEN - Stap voor stap tussenvoegen
INTERIMS - Tussentijden
INTERNET - Dat hangt tussen de doelpalen
INTERPOL - Speurt tussen het gras
INTERVAL - Kun je klem tussen komen te zitten
INTERVAL - Tussentijds gaat een voetbalclub onderuit
INZETSEL - Modern drukwerk dat ertussen komt
KAROSSEN - Wagen met vee tussen de rijtuigen
KERKGANG - Loopt tussen de banken van de vrome bezoekers
KNIESTUK - Tussen een liesbreuk en een enkelfractuur
KORENMOT - Onenigheid tussen zanggroepen
LEERGANG - Verbinding tussen klaslokalen
MAATSTOK - Geeft de juiste verdeling tussen musici aan
MEGADEAL - Geweldige overeenkomst tussen mij en vooral mijn echtgenoot
MIDDENAS - Misdaden tussen de wielen
MINIMAAL - Klein tussendoortje
MINIMAAL - Tussendoortje
MOORDGAT - In zo'n dodelijk gehucht kan het tussendoor kantelen
NACHTPON - Tussen avondjurk en ochtendjas
NIJDASSEN - Mopperen, snauwen, afgunst tussen de wielen
NIJVERDAL - Tussen de bergen wordt gewerkt
ORDELINT - Ter onderscheiding tussen publiek en plaats van delict gespannen
OVERGANG - Wijziging van de tussenvorm
OVERSPEL - Bedrog tussen sporters onderling
PANORAMA - Het gezicht van een meisje tussen haar ouders
PLAATSJE - Dorp tussen hoge huizen
POPGROEP - Het deel van de Madame Tussauds-collectie waar muziek in zit
POPSCENE - Ruzie tussen Jan Klaasen en Katrijn
RENPAARD - Draaft hij tussen de kippen
RENPAARD - Draver tussen de kippen
RENPAARD - Een vos tussen de kippen
RENPAARD - Ros tussen de kippen
SCHARREL - Geliefde ruzie tussen vissen
SPANNEND - Tussen leuk en vervelend
STANDING - Statussymbool uit de laurel en hardy-films
STATIONS - Tussenstops waar muziek in zit
TANKSLAG - Oorlog tussen shell en BP
VALLEIEN - Tussen de bergen neerstortende stenen
VANDALEN - Tuig tussen de bergen
VANGRAIL - Hier loopt het spoor vast tussen twee banen
VECHTDAL - Plaats tussen de bergen waar een Overijsselse strijd woedt
VRIJPARTIJ - Open wedstrijd tussen geliefden
WEERSLAG - Strijd tussen klimatologen

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App