Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


R pa

We hebben 2116 cryptogrammen gevonden

ACHTERAFGELEGEN - Geïsoleerd komt het later van pas
ACHTERAFGELEGEN - Kwam nadien zeker van pas ook al was het ver gezocht
AMSTERDAMMERTJE - De zoon van Hazes staat voor paal met een biertje
AMSTERDAMMERTJE - Voor een goed glas bier parkeer je dus niet hier
BANKCERTIFICAAT - Waardepapier dat de echtheid van een meubel garandeert
BEHANDELMETHODE - We bespreken zo dit punt en bepalen hoe we het beter kunnen maken
BELEVINGSWERELD - Avonturenpark
BELGESCHIEDENIS - Al die mobiele gesprekken zijn opgeblazen en spatten zo uiteen
BENADERINGSWIJZE - Hij weet hoe je iets meer in de buurt aan moet pakken
BENEDENWONINGEN - Onderpanden die vast goed zijn
BEWEGINGSMELDER - Waarschuwt wanneer bepaalde groeperingen in actie komen
BEZOEKERSSTROOM - Een grote toeloop zorgt voor spanning bij de campinggasten
BIJSTANDSBESLUIT - Die maatregel betekent het einde van de hulpactie
BITTERGARNITUUR - Dit stel vrolijkt de boel bepaald niet op bij de borrel
BOETVAARDIGHEID - Bedreven zijn in het repareren van netten
BRUSSELSE KERMIS - Een koekje en andere attracties voor het Europees parlement (9,6)
CONDITIETRAINER - Hij oefent alleen onder bepaalde voorwaarde
DEELGENOOTSCHAP - Vergadert heimelijk in een boerenschuur maar hun partners weten ervan
DISTRIBUTIERIEM - De verdeling van een aantal pagina's en de overbrenging daarvan op de motor
E-MAILARTIKELEN - Elektronisch nieuws over oude pannen en zo
E-MAILBERICHTEN - Elektronisch nieuws over oude pannen en zo
FANTASIEKOSTUUM - Geen realistisch pak
HERSTELVERMOGEN - Een ruime financiële buffer is beter na een grote inspanning
HOGESCHOOLKUNST - Werk van Hollandse (leer)meesters te paard!
IEMAND BEETNEMEN - Een persoon aanpakken voor de grap (6,9)
INGANGSVERMOGEN - Startkapitaal dat de geluidsbelasting bepaalt
INHAALMANOEUVRE - List om toch iemand te verwelkomen die zich zo gepasseerd kan voelen
KAMERBESPREKING - Het reserveren van parlementair overleg
KAMERINRICHTING - De organisatie van het parlement
KLEURENHARMONIE - Blazers in diverse bij elkaar passende tinten
KRUISOPRICHTING - Verraadt de mannelijke passie voor Pasen
MITRAILLEURBAND - Speelt vol vuur regelmatige patronen
NATTEVINGERWERK - Op onnauwkeurige wijze de watertemperatuur bepalen
NATUURRESERVAAT - Aards dierenpark
NEUTRONENBUNDEL - Een aantal deeltjes zonder enige spanning in één band
OPPERVLAKTEMAAT - Geen boezemvriend is zo omvangbepalend
OVERGANGSEXAMEN - Test voor vrouwen in de menopauze
OVERGANGSPROEVE - Test voor vrouwen in de menopauze
OVERSTAPKAARTJE - Plaatsbewijs dat weer van pas komt
PERSONEELSFEEST - Arbeiderspartij
PERSONEELSFEEST - Fuifje van de arbeiderspartij
PRAKTIJKGEDEELTE - Examenhelft waarin een huisarts zijn theoretische kennis toepast
RIJKELUISBUURTEN - Wijken voor vermogende parasieten
RUGZAKTOERISTEN - Reizigers die een pak ransel krijgen
SCHIJNHEILIGHEID - De hypocrisie van een kunstpaus
SCHIMMELCULTUUR - Gist naar hoe paarden zich uiten
SCHRIJFBEHOEFTEN - Ontlasten de denker op papier
SLAGVAARDIGHEID - Strijdlust in de aanpak van problemen
SLAVENHANDELAAR - Komt zijn koopwaar uit Oost-Europa
SPIERBALLENTAAL - Het jargon van krachtpatsers
SPREEUWSCHIMMEL - Geelachtig grijs paard
STRATENMAKERTJE - Belegt voor zijn brood diverse paden
STRESSBALLETJES - Worden geknepen door gespannen studenten
STRIJKINSTRUMENT - Smeerapparaat
STROOMGEBRUIKER - Laat zich de rivier afzakken voor de nodige spanning
STROOMGELEIDERS - Verkeersregelaars die in spanning zitten
THEATERKOSTUUMS - Kleding voor een pakken(d) toneelstuk
TOERISTENSTROOM - Vakantiegangers staan onder spanning
TONEELREGISSEUR - Rollenpatroon dat goed bij bedrijven past
TWEEKAMERWONING - Appartement voor ons parlement
VERKLEEDPARTIJEN - Stripparty's
VERKOOPADRESSEN - Staan hier de winkelpanden
VERSTELNAAISTER - Vrouw die kleren maakt voor een afgelegen paar
VOETBALPLAATJES - Tatoeages van Depay of Karsdorp die worden gespaard
VOETBALWEDSTRIJD - Met een maat van partij naar partij
VRAGENFORMULIER - Reageerpapier
WORSTELWEDSTRIJD - Voor deze partij moet je vechten
ZENUWTREKKINGEN - Die maken de loterij spannend
BREAK-EVEN-POINT - Een punt om kort te pauzeren tussen winst en verlies
CEREMONIEMEESTER - Jurist als partijleider
DE AARDAPPELETERS - Zo werden de voorgangers van de patatgeneratie afgeschilderd (2,14)
DEELNEMINGSBEWIJS - Daarmee toont een participant zijn medeleven
ELEKTRISCHE DEKEN - Geestelijke die onder spanning staat (11,5)
GEMEENTEBESTUREN - Zijn bij de overheid slecht een bepaalde richting op te krijgen
GEWENNINGSPROCES - Hier is aanpassing in het geding
HISTORIESCHRIJVER - Auteur die passé is
INTEGRATIEPROCES - Hier is aanpassing in het geding
KAMERMEERDERHEID - Ruim 50 % van het parlement laat nu het overschot vertrekken!
MARKTONDERZOEKER - Kijkt hij wat hem in zijn kraam te pas komt
NICOTINEPLEISTER - Eraan gehecht om van het paffen af te komen
OVERGANGSKABINET - Regering in de menopauze
POOLSHOOGTE NEMEN - Uit nieuwsgierigheid de maat van een buitenlander bepalen (11,5)
RECHTSHANDIGHEID - Zo'n conservatief foefje is de beste aanpak voor de meeste mensen
SATELLIETSCHOTEL - Ruimteschip waar geen kabel aan te pas komt
SLAPENDE VENNOTEN - Bedlegerige compagnons (8,8)
TEGENOVERSTELLEN - Als reactie kun je dit wel zeggen richting die echtparen
TEGENOVERSTELLEN - Richting die echtparen zou ik wel iets ertegenin willen brengen
TELEGRAAFTOESTEL - Vliegtuigje van krantenpapier
TELEVISIEMONTEUR - Reparateur van de verkijker
TERRITORIUMDRIFT - Gaat op persoonlijke gronden zijn eigen pad en wil dat absoluut behouden
TEXTIELONTWERPER - Designer die ergens patroon in ziet
TOT TRANEN BEWEGEN - Het is ontroerend hoe ze zich fysiek inspannen om te gaan huilen (3,6,7)
VERMOGENSTOENAME - Steeds meer paardenkracht
ARBEIDERSWONINGEN - Eenvoudige werkpaleizen
ASSIMILATIEPROCES - Hier is aanpassing in het geding
BETOVERGROOTVADER - Fascineer opa met zijn opa
CENTRUMVERDEDIGER - Middenstander die pal staat
DAT SPREEKT VANZELF - Wat een antwoordapparaat natuurlijk doet (3,7,7)
DE VOET DWARS ZETTEN - Voorkomen dat ze uit de pas lopen (2,4,5,6)
DE ZINNEN VERZETTEN - Een tekst wijzigen ter ontspanning (2,6,9)
DE ZINNEN VERZETTEN - Ter ontspanning een tekst wijzigen (2,6,9)
EEN OPGEZETTE KLIER - Bij zo'n goed geprepareerd mispunt voel je je niet prettig (3,9,5)
ELEKTRICITEITSNET - Dergelijk dodelijk visgerei geeft de nodige spanning!
FAMILIEBESCHEIDEN - Door deze papieren wordt het gezin niet opdringerig
FRACTIEVOORZITTER - Voor een groot en een klein deel van de partij
HERINNERINGSTEKEN - Memorabele parasieten
HOOGSPANNINGSMAST - Staat voor paal met heel veel stress
IETS TER HARTE NEMEN - Een borrel pakken (4,3,5,5)
IN GEEN HONDERD JAAR - Dat gebeurt nooit of anders pas over een eeuw (2,4,7,4)
IN GEUREN EN KLEUREN - Zo uitgebreid vertelt men over parfums van diverse tinten (2,6,2,7)
KOERSONTWIKKELING - Het verloop van de wedstrijd werd bepaald door pieken en dalen
MARKTONDERZOEKERS - Hun inspectiewerk komt in de kraam te pas
MELKVOORZIENINGEN - Producenten van koetjesrepen en lammetjespap
MET TWEE MATEN METEN - Dus met z'n drieën dubbelzinnig de omvang bepalen (3,4,5,5)
NAAR DE KNOPPEN GAAN - Op weg richting het bedieningspaneel in de vernieling raken (4,2,7,4)
OVERGANGSREGELING - Grensbepaling
PALEIS VAN JUSTITIE - Met een vorstelijke rechtervleugel en parket (6,3,8)
RELATIEGESCHENKEN - Cadeaus voor je partners
SCHADEFORMULIEREN - Hiermee loopt het verlies in de papieren
STEMMENOVERDRACHT - Spirituele contacten doen de andere partij groeien
STROOMVERSNELLING - Wordt hiermee de spanning opgevoerd
STROOMVERSNELLING - Zorgt voor meer vaart maar geeft ook eerder spanning
TE GEK OM LOS TE LOPEN - Dat is een gevaarlijke psychopaat (2,3,2,3,2,5)
VETERANENWEDSTRIJD - Hier zijn ouwe jongens van de partij
ZEKERHEIDSTELLING - Cijfermatige controle van een onderpand
KENNISUITWISSELING - Soort partnerruil waar we weet van hebben
SCHUINSMARCHEERDER - Die man loopt altijd vreemd, nooit in de pas
TWEEDE KAMERFRACTIE - Die veroorzaakt een breuk in het parlement (6,12)
DAAR KAN JE HET MEE DOEN - Meer zeg ik niet over de partner (4,3,2,3,3,4)
DAAR KUN JE HET MEE DOEN - Meer zeg ik niet over de partner (4,3,2,3,3,4)
KASTEELBEZICHTIGING - Het kijken naar een wedstrijd van Sparta
KLOOSTERGEMEENSCHAP - Liefhebberij van paters en broeders
MAAK HET NOU EEN BEETJE - Onvolledige opdracht voor een reparatiebedrijf (4,3,3,3,6)
SAMENTREKKINGSTEKEN - Signaal (^) waarmee op papier de groepsreis begint
DE GEWONE GANG VAN ZAKEN - Normale winkelpassage (2,6,4,3,5)
TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR - Even lunchwandelen in een kantorenpark (6,2,9,4)
DAT KLOPT VOOR GEEN METER - Incorrecte afstandsbepaling (3,5,4,4,5)
DE STEKKER ERUIT TREKKEN - Voor ontspanning zorgen bij een bedrijfssluiting (2,7,5,7)
DRIESTERRENRESTAURANT - Waar Pavarotti, Carrera en Domingo eten
ER GEEN DOEKJES OM WINDEN - Ronduit bekendmaken dat ze het niet met lappen inpakken (2,4,7,2,6)
HET KLOPT VOOR GEEN METER - Incorrecte afstandsbepaling (3,5,4,4,5)
TRANSPORTOVEREENKOMST - De gelijkenis tussen metro en trein die op papier bestaat
ONVERENIGBARE KARAKTERS - Vreemde letters die niet bij elkaar passen (13,9)
DAT IS UIT DE LUCHT GEGREPEN - Zonder reden een handvol zuurstof gepakt (3,2,3,2,5,8)
IETS ACHTER DE RUG HEBBEN - Dat het voorbij is is kenmerkend voor een backpacker (4,6,2,3,6)
ALLE HOEKEN VAN DE KAMER LATEN ZI - Door het parlement loodsen is een kwestie van goed aanpakken (4,6,3,2,5,5,2)Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App