Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Over s

We hebben 1141 cryptogrammen gevonden

AANVRAAG - Men wil meer info over deze brandende kwestie
ADORATIE - Overdreven bewondering voor een krantentoespraak
AFDALING - Hieraan begint een wintersporter die over zijn hoogtepunt heen is
AFDRAGEN - Overhandigen van tweedehands kleding
AFSPRAAK - Perfect taalgebruik waarover we het eens zijn
AFTREDEN - Van de troon over de trap naar elders
AFVALBAK - Grap over mensen die lijnen
ANALOGIE - Taalkundige overeenstemming
APARTJES - Onderonsjes over de beste deeltjes
ASRESTEN - Wat overblijft in de toekomst
ATHEÎSME - De overtuiging dat het ongelofelijk is
BANGELIJK - Door betovering meteen een angsthaas
BEDENKEN - Overleggen wat te schenken
BERGREDE - Hemelse woorden over een ankerplaats in de alpen
BESTEDEN - Vertoeven in een onovertroffen paradijs
BEVINGEN - Aardschokken die ons overmeesterden
BEZONNEN - Weloverwogen aan het licht blootstellen
BEZONNEN - Weloverwogen aan het daglicht blootstellen
BIERKAAI - Onoverwinnelijke tegenstander
BRAAKSEL - Dat wordt met overgave uitgekotst
BRUGJAAR - Overgangstijd in het onderwijs
CHARTERS - Overeenkomsten die een vlucht nemen
CONTRACT - Overeenkomst tegen centen
DAMSTEEN - Onderdeel van een waterkering waar veel over nagedacht is
DAMSTEEN - Onderdeel van de waterkering waar flink over nagedacht is
DATABASE - De bank die over de gegevens loog
DEBITEUR - Vertelt iets over zijn schulden
DEKKLEED - Ligt op en over het schip
DENEKAMP - Scandinavisch vakantieverblijf in Overijssel
DENKTANK - Genie dat met overweging schiet
DEVENTER - De handelaar in Overijssel
DEVENTER - Handelaar in Overijssel
DOMINICA - Men vindt haar in dit geval overheersend in het weekend
DRAAITOL - Hij verandert telkens van mening over speelgoed
DRUKVEER - Bepaald geen rustige oversteekplaats
EERZUCHT - Overdreven hang naar vroeger uit behoefte aan respect
EINDLIJST - Overlijdensregister
ENSCHEDE - In Overijssel plus een holster
ENTERNET - Geef het juist in tegen zeerovers!
ERERONDE - Wielerwedstrijd voor overwinnaars
ERGERNIS - Wrevel over een meer dan vreselijk hoekje
ESDOORNS - Bomen over bochtige, scherpe punten
ETENSBAK - Grap over voedsel
EVENEENS - Kortstondige overeenstemming
GEENEENS - Een overeenkomst is niet bereikt
GEKLEURD - Overdreven beschilderd
GEMATIGD - Het is niet overdreven als u wat sober bent voor vijfhonderd
GEMEENTE - Laag voor een overdreven plaats
GEMEENTE - Laag en overdreven plaats
GEMEENTE - Ze zitten samen in de kerk, verspreid over meerdere plaatsen
GESTRIKT - Ertoe overgehaald om een das te dragen
GESTRIKT - Overgehaald met een stropdas
GEVAARTE - Kolos met overdreven risico
GEVAARTE - Riskant overdreven bakbeest
GEWOONTE - Normaal overdreven aanwensel
GEWOONTE - Ordinair overdreven automatisme
GIERPONT - Oversteek voor mestvoer
GRAFREDE - Zand erover na die toespraak
GRAFREDE - Zand erover na zo'n toespraak!
HACHELIJK - Wat er overblijft van die piepers en die uien is gevaarlijk
HALSDOEK - Gaat over de nek van een Hollandse meester
HOOGLIED - Bijbelboek waarover een sopraan zingt
IRONISCH - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
KAAPSTAD - Roversnest in Zuid-Afrika
KAPSALON - Een overdekte haarstudio
KENNISJE - Weetje over iemand uit de naaste omgeving
KEUVELEN - Klessebessen over een sportartikel voor veel mensen
KLEPDOOS - Volgens die kletskous kan men deze verpakking wel overslaan
KOKOSMAT - Zo'n schaakoverwinning is een klapper
KOSTELIJK - Het overschot van het eten is voortreffelijk
KRULWERK - Sierlijk boek over een nederlandse voetbalkeeper
LARIKSEN - Bomen over een schuifdak met oud geld
LEESLINT - Hierdoor gaat een overspannen boekenliefhebber
LEIBOMEN - Over gesteente (en palen) praten
LEKDICHT - Poëzie over het Hollandse water waarvan niets doorkomt
LINGERIE - Goed die niet overdrachtelijk is
MARGRIET - Bloem die weer een duizendste kilo overgewas levert
MEETBRUG - Overspanning bij de finishlijn
MEGADEAL - Geweldige overeenkomst tussen mij en vooral mijn echtgenoot
MILITAIR - Veroveren militaire positie
MINISTER - Geen grote reclame voor iemand in overheidsdienst
MISTRESS - Mevrouw die al na één noot overspannen raakt
MOPPEREN - Je ongenoegen uiten over de conferences
MOTGATEN - Openingen waarover onenigheid is
MOTORKAP - Hoes voor over een Harley Davidson
NAHEFFEN - Niet voorlichten over belastingen
NAZETTEN - Kunnen we door overwerk van de pers volgen
NETKAART - Abonnement met een overzicht van alle buslijnen
OBSESSIE - Waangedachte bij een vergadering over Russische stroom
OMROEPEN - Overschreeuwen op tv
OMROEPER - Overschreeuwer
OMZEILEN - Overvaren om iets te vermijden
ONDERROK - Het is goed als men niet overdressed is
ONGEREPT - Er is niet even over gesproken en dat is gaaf
OPLOSSEN - Ga door met wat u doet tot er niets meer over is!
PARALLEL - Niet dwarsliggend bij een overeenkomst
PASPOORT - Een grensoverschrijdend document
PASSAGES - Stukken tekst over winkelstraten
RAADHUIS - In dit overheidsgebouw slaat men er maar een slag naar
RAAKVLAK - Effen beroerd door een overeenkomst
RAAKVLAK - Overeenkomstige schietschijf
RANGLIJST - Overzicht van stalles, parterre, loge en balkon
RANGLIJST - Overzicht van theater plaatsen
RECIDIVE - Overdaad schaadt
REDACTIE - Die schrijft in de krant over een bergingsoperatie
REGELING - Overeenkomst waar een noot van verkleurd
RESTEREN - Blijven het overschot prijzen
RETIRADE - Weer een klacht over een toevluchtsoord
REVANCHE - Overspel
RITZEGES - Behaalde als zestiger overwinningen op de fiets
SCROLLEN - Zal deze sportclub over de kop gaan omdat het schermen steeds verandert
SJOELBAK - Joodse humor die over vele schijven gaat
SJOELBAK - Mop die over veel schijven gaat
SLAGWERK - Boek over een fase uit de oorlog
SLOTDEEL - Aflevering die over een stuk van het kasteel handelt
STRIJKAGE - Overdreven beleefd vioolspel
STRIKKEN - Vallen over knopen en dassen
STUKLIJST - Dat overzicht bevat onderdelen waar het kader kapot van is
SWITCHEN - Van het Engels overgaan in het Nederlands
TELEFOON - Die gaat over tot spreken
THEOSOOF - Ik hoef Toos niets over goddelijke wijsheid te vertellen
TOLBOMEN - Over belasting [raten ter afsluiting
TOPZWAAR - Zo is de leiding erg overbelast
TOT EN MET - In zoverre is het geweldig (3,2,3)
TRADITIE - Dat overgeven is een gewoonte
TRAILERS - Voorfilms over transportmiddelen
TRIPPING - Met drugsgeld in overtreding bij ijshockey
TUNNELAS - Ondergronds overblijfsel waar het om draait
TWEE KEER - Heeft over en weer iets dubbels (4,4)
TWEE MAAL - Heeft over en weer iets dubbels (4,4)
TWEETJES - Berichten over slechte cijfers
VAARTUIG - Zeerovers op een schip
VECHTDAL - Plaats tussen de bergen waar een Overijsselse strijd woedt
VEERGELD - Overkomelijk bedrag dat geen zware financiële last is
VERGETEN - Eis voedsel op voor ze je overslaan
VERZUREN - Bitter worden als spieren worden overbelast
VIERLUIK - Laat maar zakken over het gat en het rijtje schilderijen
WEGKAPEN - Wat straatrovers doen
WEGLOPER - De vorst gaat wel mooi over die deserteur
WESTLAND - Tegenovergestelde van Oostenrijk
ZEEPREST - Was een overblijfsel
AANSNIJDEN - Beginnen over een onderwerp met een mes
AANSNIJDEN - Over een onderwerp beginnen met een mes
ACHTERBAL - Na het feest over de lijn geweest
AFGEWOGEN - Goed overdacht is het precies op gewicht
AFVLOEIEN - Na het drogen van de inkt de overtolligen ontslaan
AGREEMENT - Vreemde overeenkomst
AKKERWALS - Landbouwwerktuig dat over het land danst
AKKOORDEN - Gespeelde overeenkomsten
AKKOORDJE - Erop gegooid voor de overeenkomst
ARRESTANT - Gevangene in het overblijfsel van een slee
ARRESTANT - Het overblijfsel van de slee werd vastgehouden
BIJPASSEND - Fatsoenlijk voor een insect in overeenstemming
BODENMEER - Hadden extra geld over voor Zwitsers water
BRUGGETJE - Gaat over de sloot en vervolgens over iets anders
CROSSTALK - Overspraak tussen mountainbikers
DAGDIEVEN - Zij hebben de beschikking over gestolen tijd
DIEVENPAD - Hebben rovers die weg genomen
DOORSLAAN - Van hard meppen word je overspannen
DRAAIBRUG - Daarmee is het in een keer overspannen
ECHTBREUK - Plegen van overspel
ETENSREST - Overblijfsel van de consumptiemaatschappij
ETENSREST - Overgekookt voedsel
FLASHBACK - Eerdere passage over een flitsende verdediger
GEHANGENE - In zijn huis wordt niet over de strop gesproken
GELIJKENIS - Uiterlijke overeenkomst
GEPIKEERD - Ontstemd over het werk van de naaister
GERSTENAT - Tegenovergestelde van gortdroog
GOEDDEELS - Overwegend geschikt voor een boom
GORTDROOG - Tegenovergestelde van gerstenat
GRENSLAND - Overgangsgebied
HANDSTAND - Halsoverkop wordt hier op de spirituele beurs uw levenslijn geduid
HEKELVERS - Poëzie over de vlasindustrie
HYPERBOOL - Is nogal overdreven in de wiskunde
INSTORTEN - Overspannen raken omdat ze geruïneerd worden
KAPMANTEL - Wordt over een houthakkershemd gedragen
KASBEHEER - Gezag over een serre
KASBEHEER - Gezag over de serre
KASBEHEER - Toezicht over de glastuinbouw
KASTIJDING - Het bericht over de voorraad geld wordt als een straf beschouwd
KATROLLEN - Daarover zal de poes bewegen
KATTENKOP - Twee dieren achter elkaar op een oversteekplaats
KATTENPIS - Dat gezeik over getreiter stelt niets voor
KEUVELEND - Pratend over koetjes en kalfjes hoog in de boerenschuur
KIBBELING - Onenigheid over vis
KIBBELING - Onenigheid over een stuk vis
KNAPPE KOP - Staat mooi boven het artikel over een wijs man (6,3)
KNORREPOT - Hij is ontevreden over een merk soeppan
KWELWATER - Overstroming
LABOREREN - Hoor die bal weer eens snoeven over explosieven
LEDENLIJST - Overzicht van de lichaamsdelen
LEERSCENE - Ruzie op school over een subcultuur
LIDCACTUS - Staat recht overeind met de nodige prikkels
LINEDANCE - Door coke beïnvloed discovermaak uit Texas
LOOS ALARM - Overbodige waarschuwing om iets weg te doen (4,5)
MINISTAAT - Dat geeft een overzichtje van landjes als Liechtenstein of Andorra
NACHTDIER - Beest dat overdag slaapt
NAHEFFING - Overbelasting
NAKAARTEN - Praten over poststukken die te laat komen
ONDERWERP - De zaak waarover het gesprek loopt
ONDERWERP - Waarover men spreekt
OPGEKLOPT - Overdreven tot slagroom verwerkt
OPGEKLOPT - Zo overdreven als Haagse bluf
OPGEPRIKT - Het is overdreven netjes wanneer het zwerfafval is verwijderd
OPGEPRIKT - Overdreven keurig vastgemaakt
OPGEPRIKT - Overdreven uitgedost als pin-up
OPGROEIEN - Het tegenovergestelde van afwassen
OPKLOPPEN - Overdrijven met kussens
OPMERKING - Wordt men hiermee gewaar dat er niets over is
OVER DE TOP - Nogal overdreven om te zeggen dat het op zijn retour is (4,2,3)
OVERTUIGD - Overstag gegaan met te veel zeil
OVERWICHT - Zo'n meisje blijft over omdat ze dominant is
PAPERBACK - Een verhandeling over een verdediger in vele pagina's
PARMEZAAN - Die Italiaan gaat over een pasta
PARMEZAAN - Die Italiaan gaat over de pasta
PASTORALE - Muziekstuk over een geestelijke die aan de alcohol is
RADIOLOOG - De draadloze omroep sprak onwaarheid over de arts
RADIOLOOG - Het toestel vertelde niet de waarheid over de medicus
RECHTELIJK - Geheel in de lijn van de overledene gebeurt het volgens de officiële regels
REFLECTIE - Overpeinzing voor de spiegel
RELAFABEL - Het verhaal over een noot is maakbaar
REPARABEL - Het verhaal over een noot is maakbaar
REPETITIE - De overhoring is weer een verzoekschrift
RESOLUTIE - Besluit over het aantal pixels
RESONEREN - Hopelijk zijn we het 'r over eens dat met oren je 't weer kunt horen
RESTZETEL - Blijft over na een stoelendans
RESULTAAT - Wat men eraan overhoudt, is uitslag
RIOLERING - Het onderwijs over de stad stinkt
RIVIERARM - Tegenovergestelde van waterrijk
RONDWAREN - Spoken waarmee we overeenstemming hadden
SALLANDER - Zijn regio ligt elders in Overijssel
SCHAARSTE - Weinig overdreven toestand
SCHEPENEN - Vaartuigen plus overheidspersonen
SERIEWERK - Boeken over de productie van 'GTST'
SLAAPLIED - Aria over een lichaamsdeel
SNEEUWTOP - Conferentie over de wintersport
SNELRECHT - Vlug overeind in de zittingszaal
SNELTREIN - Haast die jongen zich over de rails
SOEVEREIN - Heerser en Sire over iets anders
SPOEDLIJST - Snelheidsoverzicht dat in een ziekenhuis wordt gebruikt
STAATSLOT - Overheidsgebouw dat veel geld kan opleveren
STANDPUNT - Mening over de score
STANDPUNT - Oordeel over een deel van de score
STRONTZAT - (dat zijn de boeren met betrekking tot het) mestoverschot
STROOPPOT - Fonds voor rovers
TAALGRENS - De lijn waarover men anders spreekt
TAALGRENS - Wie daarover gaat, praat anders
TERUGBLIK - Overzicht van ingeleverde auto's
THUISBANK - Waardoor je het kunt overmaken op je eigen sofa
TITELSTUK - Belangrijkste voorstelling over het repertoire van drs. p
TOPBERAAD - Belangrijk overleg van bergbeklimmers
TRANSPORT - Dit gaat over de wijn en de verplaatsing ervan
UITLEIDEN - Over de grens zetten is iets van Zuid-Hollandse oorsprong
UITVOEREN - Iets over de grens doen
VERBONDEN - Ingewikkelde overeenkomst
VERDIENEN - Wat militairen overzee doen en aan soldij krijgen
VERDRAGEN - Overeenkomsten dulden
VERDRAGEN - Overeenkomsten voor velen
VERSLAGEN - Overwonnen rapportages
VOETSPOOR - Ik heb de indruk dat u over de rails moet lopen
WEGDENKEN - Filosoferen over de infrastructuur buiten beschouwing laten
WINGEWEST - Veroverde landstreek
ZEBRACODE - Voorschrift voor overstekende voetgangers
AANGEGEVEN - Overhandigd bij de burgerlijke stand
AANGESTELD - Op overdreven wijze in dienst genomen
ALLERWEGEN - Overal zijn de straten van iedereen
ALS HET WARE - Zeg maar overeenkomstig de werkelijkheid (3,3,4)
APENLIEFDE - Overdreven genegenheid van ouders voor hun kroost
AUTEURSWET - Bevat artikelen over schrijvers
BABBELAARS - Ze kletsen over snoep
BAROKKUNST - Een overladen stijl (is het niet echt)
BESPREKING - In overleg gemaakte recensie
BREEDBEELD - Geen bekrompen visie over wat we in huis hebben
DEBATAVOND - Dan wordt er gesproken over wat een schoenenwinkel van mening was
DEMONTABEL - Het overzicht van al die booswichten lag zo uit elkaar
DERDEHANDS - De zoveelste voetbalovertreding is niet nieuw
DICHTREGEL - Wordt zogezegd mooi over een kier heen geslagen
DIEVENKEET - Steels meisje in een rovershol
DIEVENNEST - Meisje met lange vingers in een rovershol
DIEVENNEST - Steels meisje in een rovershol
DIEVENWEER - Als het regent komen de rovers terug
DIEVENWEER - Bij storm en regen komen rovers terug
DISPONEREN - Ze beweren aan tafel gewoon dat ze overal over beschikken
DISPOSITIE - Men krijgt de beschikking over een plaats aan tafel
DOORHEBBEN - Iets, na erover te beschikken, inzien
DOORTIKKEN - De bal overspelen kan je duur komen te staan
DRIEHOEKJE - Een tanga voor overspel
DRIEMASTER - Die mag gaan promoveren in een trits studies in de scheepsbouw
DRUKKERIJEN - Zaken in overvolle files
DWAALGEEST - Hij denkt er anders over en spookt maar wat rond
ECHTBREKER - Huwbaar, ook al pleegt hij overspel
EDELE DELEN - Kroonjuwelen in een feuilleton over ridders (5,5)
ÉÉN TWEETJE - In combinatie met een heimelijke overeenkomst (5,7)
EINDLIJSTEN - Overlijdensregisters
ENGELENBAK - In het theater een mop over geesten
EXPORTZAAK - De voormalige wijnhandel gaat over de grens
FANTASEREN - Over prijzen van frisdrankjes zo zijn gedachten hebben
FRACTIETOP - Overleg dat stuk loopt in de politiek
GEBLADERTE - Lover die nog groen is
GEPRIKKELD - Overgevoelig aangespoord
GOEDDUNKEN - Een positief oordeel over de acties van de na-spelers
GOUDKOORTS - Overdreven zucht om snel rijk te worden
GRONINGERS - Men ging er nors en bevend over straat
HARMONIEUS - Men is het erover eens dat het goed klinkt
HERUITGAVE - Overbesteding die in de boeken staat
IDENTITEIT - Totale overeenkomst
INFORMATIE - Voor zover bekend vliegt men keurig naast elkaar
INSTELLING - Zo sta je tegenover, zo zit je in een organisatie
KIKKERERWT - Variant op een betoverende prinsessenboon
KOKERVISIE - Zo denkt hij over het bereiden van eten en niet anders!
KRUIMELTJE - Jeugdboek over een stukje brood
LAKENSPELD - Broche waarover iets naars wordt gezegd
LAMSOESTER - Gesloten type dat mekkert over het vlees
LIJNRECHTER - Spreekt zijn oordeel uit over afvallers
MELKHANDEL - Componist die zeurt over de zuivelindustrie
MUSEUMGIDS - Wat hij over kunst vertelt kan men ook in een boekje lezen
NACHTVORST - Hij heerst over slapende onderdanen
NIEUWE KERK - Toont exposities over pas bekeerden (6,4)
NON-CONFORM - Niet overeenkomstig in orde
OMSLAGPUNT - Stuk taart dat op de cover staat
ONGEVALLEN - Calamiteiten waarbij men overeind is gebleven
ONGEVALLEN - Staat nog recht overeind na al die botsingen
ONTBINDING - De beëindiging van de overeenkomsten lijken vervallen
ONWEERSDAG - Tijd voor een (over)donderend afscheid
OPPERHOOFD - Hij gaat over het hooien bij de stam
OPZETTELIJK - Doelbewust overeind te plaatsen
PAPERASSEN - Verhandeling over een kleine hoofdstad van vele pagina's
PENDELAARS - Schreef over schoeisel en forensen
PERSOONLIJK - Stoffelijk overschot
PLANTENBAK - Mop over varens
PLATWALSEN - Overdonderend en ordinair dansen
RESTGEHOOR - Wat er overblijft aan publiek is bijna doof
RESTWAARDE - Overgewicht is van kapitaal belang
RIJKSGENOOT - Die is ook in staat om de oceaan over te steken
RODDELAARS - Hebben geen goed woord over voor een kletskont
ROLSTEIGER - Ga over de kop, spring op en ga tegen de gevel staan
RONDBREIEN - Met overhalen en doorsteken kan men het voor elkaar krijgen
ROOFRIDDER - Overtrad het zevende gebod tijdens de kruistochten
ROVERSNEST - Steels meisje in een rovershol
SEKSSCèNE - Komt voor in een film over de rosse buurt
SLAAPDRANK - Tegenovergestelde van koffie
STAFDOCENT - Leraar met een toverstokje
STEEKSPELD - Broche waarover iets naars wordt gezegd
STOEIPAKJE - Het poststuk waarover geruzied wordt, is te dragen
STORTREGEN - Enorm veel overschrijvingen uit gieten
STORTREGEN - Groot aantal overschrijvingen
STORTVLOED - Groot aantal overschrijvingen
TEMPOWINST - Is die overwinning op snelheid behaald
TENIETDOEN - (overdreven laten) verwoesten
TOEKENNING - Met overgave op de hoogte van het dessert
TRANSISTOR - (Over)draagbaar toestel
TWEEDE DRUK - Overbelasting (6,4)
TWEEDRACHT - Onenigheid over uniseks kleding
TWEEDRACHT - Ruzie over een dubbel stel kleding
TWISTAPPEL - Waarover verschil van mening bestaat
TWISTVRAAG - Kwestie waarover meningsverschil bestaat
UITLEVEREN - Overdragen van personen aan het buitenland
UITSTELLEN - Overspannen een andere datum plannen
VAN DE KAART - Volgens het menu compleet overstuur (3,2,5)
VERDRAGEND - Lijdend over grote afstand hoorbaar
VERSLAGENE - Rapport voor iemand die overwonnen is
VERSLINDEN - Over een liedje bomen kan veel tijd opslokken!
VERSLINDEN - Poëzie over bomen opslokken
VREEMDGAAN - Het kan raar lopen bij overspel
WATERSTAAT - Overheidsinstelling in Zeeland
WEGPIRATEN - Afwezige rovers maken de straat onveilig
WEGVLIEGEN - Over straat jakkeren
WISSELLIJST - Overzicht met de namen van de bankzitters
WONINGBLOK - Minister die gaat over de huisvesting
ZORGPREMIE - Bonus waarover men verontrust isStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App