Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


BelAng

We hebben 259 cryptogrammen gevonden

OOG - Belangstelling van een kijker
SOK - Belangrijk accessoire
SNIT - Bij bridge is het model van de kleding belangrijk
SPIL - Belangrijke voetballer
AKANT - De andere zijde van deze plant is minder belangrijk
AKANT - De belangrijkste zijde van een plant
APART - Bijzonder belangrijk deel
BIJROL - Een tweede koker is niet zo belangrijk
BIJROL - Het verzamelen van nectar is van secundair belang
BIJVAK - Bij het beroep hoort minder belangrijk onderwijs
ENORM - Een vijfde richtlijn bleek van groot belang
GROOT - Belangrijk opgeschoten
HOOFD - Een belangrijke functie onder haar
HOOFD - Kop van de belangrijkste man op school
KROLS - Belangrijke 50-plussers willen het graag
LOBBY - Belangengroep in de hal
ROVER - Belangenorganisatie op het dievenpad
ROVER - Die belangenorganisatie staat (juist niet) voor de auto
WAARD - Belangrijk genoeg in de kroeg
WAARD - Hij is van belang in de kroeg
WAARD - Is in de herberg van belang
WAARD - Van belang in de kroeg
ADEMEN - Luchtige bezigheid die van levensbelang is
BEKIJKS - Beoogde belangstelling
BELANG - Datgene wat iemand raakt
BELANG - De betekenis van een aandeel
BELANG - De waarde van een aandeel
BELANG - Gewichtige participatie
BIJSTER - Het spoor kwijt van een onbelangrijk hemellichaam
BIJSTER - Minder belangrijk hemellichaam
BIJWERK - Honing verzamelen is van ondergeschikt belang
BIJZAAK - Dit filiaal is van ondergeschikt belang
BIJZAAK - Geen belangrijke kwestie voor een imker
CADANS - Wat min of meer bij deze kunst van groot belang is
EERSTE - De belangrijkste staat bovenaan
ESSENT - Daarbij geeft ie, en dat is van wezenlijk belang, veel energie!
GOLFEN - Sporten waarbij het clubverband van belang is
IMPACT - Herinnert je mogelijk aan een deal van groot belang
NUMMER - Zo kan een single zich inenen onbelangrijk voelen
STICKS - Bevatten de belangrijkste data van de hockeysport
TELLEN - Momenten die van belang zijn
TELLEN - Seconden die van belang zijn
TOPLIJN - Belangrijkste regel
TOPMAN - Belangrijke deelnemer aan een conferentie
WAARDE - De prijs is van belang
WAARDE - Doolde rond van belang
WAARDE - Geacht belang
AKTETAS - Voor een stapel belangrijke papieren
BESTWIL - Om uw belang te bevorderen
BESTWIL - Wat ik eigenlijk graag wens in het belang van mezelf
BIJGEVAL - Minder belangrijke kwestie
BIJGEVAL - Misschien een minder belangrijke kwestie
EENHEID - De juiste maat is belangrijk in de harmonie
GEWICHT - Zwaar belang
KOPSTUK - Belangrijk deel van het hoofd
KOPSTUK - Belangrijk hoofdonderdeel
KOPSTUK - Belangrijk lichaamsdeel
KOPSTUK - Het is belangrijk voor een deel van het hoofd
MIJLPAAL - Belangrijke afstandswijzer
MIJLPAAL - Markeert de afstand tot een belangrijke gebeurtenis
NAWEGEN - Nog eens het belang bepalen van achterafstraten
NIKSNUT - Het belang van luieren
NIKSNUT - Zo iemand is van geen belang
POCKETS - Boekjes die bij het snookeren belangrijk zijn
TER ZAKE - Even bij de les, dat is van belang (3,4)
TOELOOP - De belangstelling was zo groot dat er geen kip meer bij kon
TOPDUEL - Zeer belangrijke wedstrijd
TOPPERS - Zij treden op in de rust van belangrijke wedstrijden
VERBAND - De onderlinge samenhang die bij een eerstehulppost van belang is
WEERZIN - Afkeer van de hernieuwde belangstelling
CENTRAAL - Of het belangrijk is, wordt in het midden gelaten
HALSZAAK - Belangrijk lichaamsproces
HAMVRAAG - De belangrijkste kwestie aangaande varkensvlees
HANDVEST - Want belangrijk voor het vastleggen der rechten!
HELE PIET - Zogenaamd belangrijke jongen met zijn complete vogel (4,4)
HOGE OMES - Belangrijke familieleden (4,4)
HOOFDMAN - De leider is de belangrijkste echtgenoot
HOOFDPIJN - Belangrijk zeer
HOOFDPIJN - Het belangrijkste leed
HOOFDSOM - De belangrijkste opgave is het tellen van de koppen
KOPLOPER - Het belangrijkste dchaakstuk gaat voor
KOPLOPER - Het belangrijkste schaakstuk gaat voor
LAAT MAAR - Vroeg is het niet, echter...het is niet meer belangrijk (4,4)
MEEWEGEN - Hierop vind je geen tegenliggers ; dat is ook van belang
MEEWEGEN - Ook van belang zijn
MIJLPALEN - Op afstand belangrijke feiten
NIETSNUT - Zo iemand is van geen belang
OMGEVING - Buurt waarin het milieu belangrijk is
RELEVANT - Door elkaar vertalen is belangrijk
RELEVANT - Verlaten! is misschien van belang?
RELEVANT - Vertalen kan van belang zijn
VETTE KOP - Het is geen fijn gezicht, maar het lijkt belangrijk nieuws (5,3)
VOORNAAM - Het is belangrijk hoe je heet
WIJKHOOFD - In het belang van de hele buurt doet de baas een stapje terug
BASISBOEK - Kazernewerk dat voor brugklassers van belang is
BEDUIDEND - Het is belangrijk dat men aangeeft wat iets te betekenen heeft
BETEKENEN - Parasieten in ledemaat zijn belangrijk
BETEKENIS - Het belang van de inhoud
BIJARTIKEL - De honing is niet het belangrijkste
BIJBELBOEK - Minder belangrijke telefoongids
BIJSLUITER - Minder belangrijke dichter
BIJSLUITER - Minder belangrijke dichter met gebruiksaanwijzing
EERWAARDE - Het belang van vroeger spreekt menig geestelijke aan
EREBURGER - Belangrijke gast bij McDonald's
EVENEMENT - Zaak van groot belang
FIGURANTE - Zij speelt een onbelangrijke rol
FIJNZINNIG - Lekker belangrijk!
GEWICHTIG - Belangrijk zwaar
HOOFDDOEK - Het belangrijkste schilderij
HOOFDHUID - Belangrijk stuk vel
HOOFDROOS - Belangrijkste mikpunt
HOOFDZAAK - Een moederbedrijf is van groot belang
HOOFDZAAK - Het belangrijkste
HOOFDZAAK - Het moederbedrijf is toch wel het belangrijkste
HOOFDZAAK - Zaak van groot belang
INTERESSE - Omgegooide siersteen daar heb je belangstelling voor
KRUISDOOD - Impotent maar o zo belangrijk voor de kerk
LEVENSLES - Biologieonderwijs is voor ieder mens van groot belang
MEDIASTEM - Is belangrijk voor het geluid dat de kranten laten horen
NOORWEGEN - Het belang van een Europeaan bepalen
PETOMANIE - Ziekelijke belangstelling voor windenergie
TEELAARDE - Bouwgrond is belangrijk in de tuinbouw
TITELSTUK - Belangrijkste voorstelling over het repertoire van drs. p
TOPBERAAD - Belangrijk overleg over een piek
TOPBERAAD - Belangrijk overleg van bergbeklimmers
AANGELEGEN - Zit ernaast en dat is van belang
ALLEREERST - Leer later 's op de goede plaats, wat het belangrijkste is
DOORADEMEN - In de lucht blijven is van levensbelang
ESSENTIEEL - Die lessen heeft ie te volgen, heel belangrijk
HOOFDAGENT - De belangrijkste vertegenwoordiger
KERNDELING - Hier gaat een belangrijke som aan vooraf
LEVENSWERK - Biografie die voor iemand erg belangrijk is
NEVENTHEMA - Niet het belangrijkste onderwerp dat de familie bezighoudt
RESTWAARDE - Overgewicht is van kapitaal belang
SHUTTLEBUS - Speelt een belangrijke rol in de spits maar krijgt het heen en weer van al die pluimpjes
SINTELBAAN - De looptijd is belangrijk bij een betrekking bij de hoogovens
SLEUTELGAT - De belangrijkste opening
SLEUTELREK - Belangrijke veerkracht bij een receptie
SLEUTELROL - De belangrijkste acteerprestatie van een automonteur
STEENSNEDE - Het brood van Jan de schilder is van belang bij een blaasoperatie
TERUGLOPEN - Achteruitgaan bij minder belangstelling
TOPSTUKKEN - De documenten bij een belangrijke conferentie
WAARDEPUNT - Is dit leesteken van belang
WEGCIJFEREN - Niet tellen, maar niet uit eigenbelang
ADVIESKOERS - Aanbevolen wielerwedstrijd die belangrijk is voor beleggers
BEURSWAARDE - Het belang van de portemonnee
BIJBETEKENIS - Het belang van de koningin
CENTERCOURT - Een heel belangrijke baan bij de Engelse centrale rechtbank
DOLLARKOERS - De profronde van de VS is belangrijk voor de financiële wereld
EIGENWAARDE - Privébelang
GEBEURTENIS - Voorval van enig belang
GRONDREGELS - De belangrijkste voorschriften van het erfrecht
HOOFDDEKSEL - Belangrijkste afsluiting
LEEUWENDEEL - Meerderheidsbelang bij de postbank
LEVENSVRAAG - Belangrijke kwestie die herrie geeft
OVERGEWICHT - Meer dan belangrijk
STEUNPILAAR - Belangrijk onderdeel van het UWV-gebouw
TER ZAKE DOEN - Kan van belang zijn in winkelbedrijven (3,4,4)
TWEEDE VIOOL - Dat hierop wordt gespeeld is niet zo belangrijk (6,5)
WAARDEGROEI - Economische opgang die belangrijk was
BASISELEMENT - Deel van de achterban dat erg belangrijk is
DESINTERESSE - Belangeloosheid
DESINTERESSE - Toon belangstelling of juist niet
DRIEKONINGEN - Aantal belangrijke figuren die bijeen is voor een feest
FAKKELDRAGER - De belangrijkste man vat het licht op
GRONDARTIKEL - Belangrijkste bodemproduct
HOOFDREKENEN - Belangrijkste tak van wiskunde
KOERSVERLOOP - Beweging op de valutamarkt die belangrijk is voor wielrenners
LETTERWAARDE - Is op een speelbord van literair belang
LETTERWAARDE - Is van kapitaal belang
NIETSZEGGEND - Stil, het is onbelangrijk
ONBETEKENEND - Bekende tonen zijn vreemd genoeg niet van belang
PRESSIEGROEP - Die behartigt de belangen van een stel drukkers
STRAATWAARDE - Het belang van een verharde weg
TENNISWERELD - Milieu waarin service een belangrijke rol speelt
VLIEGGEWICHT - Slaat op het belang van de luchtvaart
ZAKKENWASSER - Ellendeling die persoonlijke hygiëne bij mannen belangrijk vindt
AANDACHTSPUNT - Met stip in de belangstelling
AANDELENMARKT - Kraamcentrum met diverse belangen
BETEKENISLEER - Deze theorie is van belang
DAT IS VERS TWEE - Het zoveelste couplet is van minder belang (3,2,4,4)
DREMPELWAARDE - Is op z'n minst van belang om overheen te stappen
GEEN ENKEL PUNT - Een nul-nulstand is niet belangrijk (4,5,4)
GEHOORVERLIES - Door afnemende publieke belangstelling wordt het stiller
GEMEENTEZAKEN - Zijn niet eerlijk in processen van plaatselijk belang
GROEIAANDELEN - Belangen die groter en groter worden
HOOFDKWARTIER - Belangrijkste onderkomen van de dag
HOOFDPROBLEEM - Kaalheid is de belangrijkste kwestie
KWARTAALGROEI - Het langer worden van de seizoenen is voor bedrijven belangrijk
MINIMUMWAARDE - Van het minste belang
ONDERGESCHIKT - Niet belangrijk als werknemer
ONTLUISTEREND - Verminderde belangstelling voor het medium radio
OVERLEGORGAAN - Bespreekt het belang van een donornier
SLEUTELBEGRIP - Het inzicht van een loper is erg belangrijk
SLEUTELBOSSEN - De belangrijkste boeketten voor de opening
SLEUTELFIGUUR - De bouw van een loper is belangrijk
TOONAANGEVEND - Dat is een belangrijke dirigent
TOONAANGEVEND - Zo belangrijk is een stemvork
UITLEKGEWICHT - Het belang van iets dat openbaar wordt
VOORAANSTAAND - Is het eerste aan de beurt en dat is heel belangrijk
VOORAANSTAAND - Zit op de eerste plaats niet omdat hij zo belangrijk is
ZWAARTEKRACHT - Het grote belang van de werknemer is dat hij met beide benen op de grond blijft
AANGELEGENHEID - Het gegeven dat je ernaast zit is een zaak van belang!
ATTENTIEWAARDE - Het belang van een aardigheidje en wat extra aandacht!
CENTRUMFUNCTIE - Het beroep van hartspecialist is van belang voor de omgeving
DOORSLAGGEVEND - Niet vochtbestendig wel belangrijk
DOORSLAGGEVEND - Niet vochtbestendig, wel belangrijk
GEMEENTEWERKEN - De daden der gelovigen dienen het publiek belang
GEWICHTSKLASSE - Rangen die van belang zijn in de bokswereld
HOOFDBEZIGHEID - Belangrijkste resultaat van een denker
HOOFDONDERWERP - Baas-knecht verhouding als belangrijkste item
IN DE PICTURE ZIJN - De belangstelling hebben van een Engelse fotograaf (2,2,7,4)
INTERESSESFEER - De ambiance is van belang
INTERESSESFEER - Er is belangstelling voor het klimaat
INTERESSESFEER - In de stemming om belangstelling te krijgen
INTERESSESFEER - Waar iemand belangstelling voor heeft
ISOLATIEWAARDE - Het belang dat aan quarantaine wordt gehecht
OP HET SPEL STAAN - Belangrijk zijn bij het betreden van het podium (2,3,4,5)
SLEUTELFIGUREN - Als monteurs doen ze belangrijk werk
SLEUTELFIGUREN - Belangrijke automonteurs
SLEUTELPERSOON - Belangrijke automonteur
SLEUTELPOSITIE - Belangrijke plek in een slot
VOORAANSTAANDE - Eenmaal op deze (belangrijke) plek heb je iedereen achter je!
WAARDEPAPIEREN - Diploma's die van belang zijn
AANDACHTSGEBIED - Belangstelling voor een territorium
ALLESBESLISSEND - Hij neemt in alle gevallen besluiten, dat is van groot belang
DE KERN VAN DE ZAAK - Belangrijk winkelcentrum (2,4,3,2,4)
GEWICHTLOOSHEID - Het is onbelangrijk of men zweverig is
GEWICHTSANALYSE - Belangrijke verklaring van een diëtiste
HOOFDBETREKKING - In verband met de belangrijkste functie van de baas
INTERESSEGEBIED - Land dat in de belangstelling staat
KIJKERSONDERZOEK - Deze ogentest kan belangrijk zijn voor televisiemakers
LEVENSONDERHOUD - Gesprek over de echt belangrijke zaken
LEVENSONDERHOUD - Zeer belangrijk gesprek over alimentatie
PRESIDENTSZETEL - Club van belangrijke mensen
RANDVERSCHIJNSEL - Grensgeval dat van ondergeschikt belang is
RANDVERSCHIJNSEL - Zeker geen minder belangrijk fenomeen in Zuid-Afrika
SLEUTELBEDRIJVEN - Garages zijn van vitaal belang voor de economie
SLEUTELPERSONEN - Belangrijke automonteurs
SLEUTELWEDSTRIJD - Belangrijk treffen tussen monteurs
VERENIGDE STATEN - Mondiaal belangrijke combinaties (9,6)
WEGENINFORMATIE - Bepalen het belang van de data over ons verkeer
DAT DOET ER NIET TOE - Verricht daar geen extraatjes, want het is onbelangrijk (3,4,2,4,3)
HOOFDAANSLUITING - Voor de leiding een belangrijk punt om de reis voort te zetten
KOERSCOMMISSARIS - Belangrijke beursagent volgens zeker criterium
KRAKERSBOLWERKEN - De verdedigers in belangrijke wedstrijdenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App