Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Te erg

We hebben 306 cryptogrammen gevonden

DUS - Uiteraard dermate erg
LAS - Samengesmolten bergplaatsen
MAO - De grote roerganger
MIJT - Ongedierte in een hooiberg!
TAB - Strookje om de marge te vergroten
TUF - Gesteente dat weer energie geeft
WEE - Moeten we zeer letterlijk ondergaan
ACHT - Dat slaat in voldoende mate ergens op
AIDA - Opera op de eerste Kretenzer berg
AVAL - Tegen de ondergang bij het wisselen
BRUG - Voor gymnasten in de overgang
COLA - Op de eerste berg kregen we een drankje
DOOS - Om noten in op te bergen
DOWN - Terneergeslagen als het netwerk plat ligt
DOWN - Terneergeslagen door te weinig slagen
ENIG - Niet met een ander te vergelijken
GEMS - U heeft een ziekte die voornamelijk hoog in de bergen voorkomt
IJDEL - Tevergeefs vol van zelfbewondering
IJDEL - Tevergeefs voor de spiegel staand
IJDEL - Tevergeefs zelfingenomen
IJDEL - Verwaand? Tevergeefs!
IJVER - Afgelegen water met veel energie
IPAD - Tegenovergestelde van de elektronische weg van Apple
JURA - De rechten van een gebergte
KALF - Beest te vergelijken met een grote hond
KOPIJ - Tekst in neergeslagen kleding
POMP - Die versterkt de banden en geeft energie aan tankers
ROSÉ - Is de laatste jaren erg populair op terrasjes
SMID - Heeft iets te verbergen
STAR - Die buitenlandse vip is erg rechtlijnig
TENT - De tentoonstelling begint met kampeergerei
ABUIS - De eerste tv was een vergissing
ABUIS - De eerste voor de tv die zich vergist
AJOUR - Frans was de eerste dag erg open
ATLAS - In dat gebergte vind je ook andere gebergtes
BALEN - Is er een mand om al die zakken te verbergen
BONEN - Groente waarin men zich kan vergissen
ERKER - Uitstekend middel om de kamer te vergroten
GEKKO - Dat diertje is vreemd terneergeslagen
HOPEN - Veel verwachten in bergen
IDAHO - Stop achter een berg in Amerika
IJSZEE - Soort boterberg, maar dan van een ijscoman?
KASTE - Afgesloten groep van een beginnende herbergier
KETEL - Waterdrager die soms verwijten moet ondergaan
KOLOS - De reus kwam terneergeslagen vrij
KOMAF - Is van oorsprong terneergeslagen en vreemd
LONEN - Worden uitbetaald om te vergelden
LOVER - Tegenwoordig is groen erg geliefd
NOOIT - n sier is anders om nimmer te vergeten
OERAL - Overal miste vee, er waren alleen bergen
PEREN - Die worden ten onrechte met appels vergeleken
TELER - Die kweker zit in een hotel ergens
VIRUS - Zo te horen is dit aantal voor de VS erg besmettelijk
VLOOT - Een massa schepen om de boter te bergen
WENEN - Oostenrijkse zustergemeente van Triëst
WRAAK - Zoetmiddel ter vergelding
ARARAT - Minstens twee dieren overleefden op die berg
BOTPIJN - Het verdriet van een oud-minister gaat door merg en been
BRIDGE - Spel waardoor ze in engeland het water overgaan
CHALET - Houten huis in bergen
CREOOL - Hij vindt het wel cool om er te wonen ook al is het er erg warm
CRUISE - Filmster die erg voortvarend is
DIPPEN - Terneergeslagen zijn over saus
DOMPER - Hij maakte het uit en dat viel erg tegen
DOUBLE - Britten zijn er tweemaal verguld mee
GENADE - Komt u achter de vergiffenis
GENADE - Staat u achter de vergiffenis
GONDEL - Vaart tegen de berg op
GORTIG - Te erg voor het gerecht
HAASJE - Dier te vergelijken met de sigaar
IJLHEID - Dat tempo heerst in de bergen
INLOOP - Tegenovergestelde van een uitgang
IRONIE - Het is bespottelijk als iemand het tegenovergestelde zegt
IRONIE - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
KNECHT - Ondergeschikte die ondergeschikt maakt
KNECHT - Ondergeschikte die zelf ook ondergeschikt maakt
KROMME - Lijnrecht het tegenovergestelde
LAPTOP - Dat apparaat herstelt de ergste gebreken
MOERAS - Mat soort zonder stevige ondergrond
OOGWIT - Tegenovergestelde van mascara
SLALOM - Hierbij gaat het niet in rechte lijn bergafwaarts
SOKKEL - Bustehouder met een stevige ondergrond
STROOM - (water)energie
STROOM - Door water opgewekte energie
STROOM - Water geeft energie
STROOM - Waterenergie
TENORS - Zij verheffen hun stem op een erg onvriendelijke manier
TIEREN - Hevig tekeergaan in de groei
TIPTOP - Het is uitstekend wanneer een berg fooien is verdiend
TRANEN - Met tuiten zijn ze erger
WOEDEN - Tekeergaan kan meer dan kwaad doen
ZEEARM - Tegenovergestelde van waterrijk
ZOZEER - In die mate erg pijnlijk


ALTHANS - Countertenor Liberg, tenminste
BEURZEN - Tentoonstellingen die leergeld betalen
DOOFPOT - Middel om iets te verbergen
GERATEL - Die snelle praatjes vind ik al te erg worden!
GRILLIG - Is met grote onregelmatigheid erg wisselvallig
HOEZEER - In welke mate is het erg
IJSBEREN - Die dieren zijn te vergelijken met bavianen
INENTEN - Het tegenovergestelde van uitloten
KERKRAT - Dat vrome dier is te vergelijken met Job
LEEGTEN - Die hiaten zijn met niets te vergelijken
MAGNEET - Ga meten, dat maakt het erg aantrekkelijk
MIJNGANG - Private handelswijze die ondergronds gaat
MINIBAR - Op de hotelkamer is het niet erg druk
NETSPEL - Tennis lijkt erg op muziek
RIJPLAAT - Niet vroeg volwassen maar wel met een stevige ondergrond
SKISTOK - Die geeft steun als het bergafwaarts gaat
SLAAPJE - Korte rust voor kamergenoot
SLIPJAS - Een mantel van ondergoed
STAANDE - Maakt geen gebruik van een zetel tijdens de vergadering
STENNIS - Drukte in de wapenbergplaats
STERRIT - Deze rally is te vergelijken met een tournee van een vedette
STOPWOL - Materiaal om ergens een eind aan te breien
STORMEN - Tekeergaan over het weer
STOUWEN - Veel eten is een kwestie van bergen
SUPER-G - Winkelletter waarmee het snel bergafwaarts gaat
SYNODES - Gemeenteraadsvergaderingen zitten niet graag in een systeem zonder eindstreep
TAMBOER - Zo'n trommelaar is zelfs ambo te erg
TEGENOP - Te zien als een berg
TENDENS - Neiging waardoor steden 'n verandering ondergaan
TOENDRA - De kale vlakte herbergde in die tijd een afgestudeerde dame
TOPJAAR - Uitstekende vergadertijd
VERHAAL - Je moet er letterlijk eerst maar even opkomen en dan pas vergelding zoeken
VETBULT - Boterberg
VETBULT - De boterberg is een huidig probleem
VOORVAL - Gebeurtenis voor de ondergang
WOEDEND - Uit kwaadheid tekeergaan
AANDACHT - Attentie die men niet vergat
AANSTOOT - De biljarter is met ergernis bezig
AANSTOOT - Een biljarter die het steeds is, veroorzaakt ergernis
BAKSTEEN - Bouwmateriaal dat garant staat voor een snelle ondergang
BROKSTUK - Stevige, mooie vrouw die ergens van afvalt
DEKKLEED - Middel om iets te verbergen
DRUKFOUT - Een onder stress gemaakte vergissing
IRONISCH - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
ISOLATIE - Is alleen afgesloten wegens de energienota
ISOLEREN - Iemand alleen laten bespaart energie
LINGERIE - Aan het water staat een meisje in ondergoed
LOEIHARD - Zo kan Koeman tekeergaan
MARGRIET - Bloem die weer een duizendste kilo overgewas levert
MEDAILLE - In de eerste plaats zult u er verguld mee zijn
NADRAGEN - Dat kun je sommigen die achteraf ergens zwaar aan tillen, verwijten
OBSESSIE - Waangedachte bij een vergadering over Russische stroom
OLIELAMP - Schijnt een sprookjesachtige geest te herbergen
OPWERPEN - Voorstellen niet neergooien
OVERHOOP - Boterberg waarmee het niet botert
OVERLAST - Te veel hooi op de vork kan erg vervelend zijn
PARALLEL - Ter vergelijking: in Engeland wordt alles in een sieraad geïnvesteerd
PARTIJTOP - Feestelijk hoogtepunt van een vergadering
PARTIJTOP - Groepshoogtepunt van een vergadering
PETITIES - Documenten die erg gewild zijn
ROTSBLOK - Rijtjeshuizen in steenbergen
TERPDORP - Wijkgemeente verwant aan een bergplaats
TOONZAAL - Ruimtelijke weergave
TUINHUIS - Buitenberging
UITVAREN - Tekeergaan als we de haven verlaten
VETMASSA - Boterberg
WANHOPEN - Het niet meer zien zitten in de verkeerde bergen
WESTLAND - Tegenovergestelde van Oostenrijk
ZUURSTOK - Niet te vergelijken met zoethout
ZWAARDEN - De laatste herbergiers zijn bewapend
ZWAARDEN - De laatste herbergiers zijn gewapend
BETAALPAS - Alternatief voor een toltunnel in de bergen
DALWINDEN - Die laten skiërs als ze bergafwaarts gaan
DEKMANTEL - Kledingstuk van een zeeman die wat te verbergen heeft
DOUBLEREN - Blijven zitten met een vergulde race
EDELWEISS - Hoogstaande kleur in de Oostenrijkse bergen
GERSTENAT - Tegenovergestelde van gortdroog
GORTDROOG - Tegenovergestelde van gerstenat
GUERRILLA - Waarbij een strategische ruil al erg gevaarlijk kan zijn
HAMERSLAG - Laatste daad voor een vergadering besluit
IN ÉÉN KEER - Verdraaid, het hoeft niet te worden overgedaan (2,5,4)
KERNLEDEN - Die maken deel uit van het Internationaal Atoomenergie Agentschap
METROPOOL - Grote stad van een ondergrondse vreemdeling
MOORDLUST - Geweldige zin om bloed te vergieten
OMZWAAIEN - De tegenovergestelde studierichting nemen
ONTHOUDEN - De vastenmaand is om niet te vergeten
ONTHOUDEN - Het vasten niet vergeten
OPGROEIEN - Het tegenovergestelde van afwassen
PETOMANIE - Ziekelijke belangstelling voor windenergie
RIVIERARM - Tegenovergestelde van waterrijk
ROTZOOIEN - Tekeergaan bij het stoeien
SCHANDAAL - Het Zwitserse kenteken in de schoen geeft reden tot ergernis
SCHATKIST - Liefste bergplaats
SCHUILHOL - Het is inhoudsloos, maar dat heeft men weten te verbergen
SENSITIEF - Met een hoog teergehalte
SLABAKKEN - Niets uitvoeren om de groente op te bergen
SMEERBOEL - Boterberg
SMEERBOEL - Vieze rommel in een boterberg
STUDIEBOL - Het lesmateriaal van een leerling-waarzegger is erg goed
TOEPASSEN - Afgesloten bergwegen toch gebruiken
TOESTROOM - Zo'n grote aanloop van mensen geeft extra energie
TOILETTAS - Daarin kunt u op uw gemak uw behoefte opbergen
TRANENDAL - Temidden van bergen leed
VERDRAAID - Het is in hoge mate anders weergegeven
VETBULTEN - Boterbergen
WEEKMAKER - Hij probeert je emoties los te maken en zo je flexibiliteit te vergroten
WITVISSEN - Met de vereiste vergunning de hengel uitgooien
AGENDAPUNT - Leesteken in een notitieboekje dat op de vergadering besproken wordt
ASIELRECHT - Is het privilege van vluchtelingen te vergelijken met hondenbelasting
BERGSTROOM - Dit water geeft een hoop energie
BERGSTROOM - Van dit water krijg je een hoop energie
BERGSTROOM - Water met veel energie
BETERSCHAP - Een meer dan goede plek om iets op te bergen en gezond ook!
BRUGLIGGER - Geeft steun in de overgang en bij gym
DRUKFOUTEN - Onder stress gemaakte vergissingen
EINDACCENT - De nadruk die finalisten ergens op leggen
GASRESERVE - Terughoudend waar het gaat om de energievoorraad in Groningen
GASRESERVE - Terughoudendheid waar het gaat om de energievoorraad in Groningen
HUISHOUDEN - De woning niet verkopen, maar wel flink tekeergaan
IJDELTUITEN - Zij schenken tevergeefs aandacht aan zichzelf
INSPANNEND - Met veel moeite wordt het erg enerverend
INSTELLING - De juiste houding voor een dergelijke organisatie
KORPSLEDEN - Agenten die letterlijk ergens een abonnement op hebben
METROPOLEN - Steden waar Europeanen ondergronds reizen
MISPLAATST - Onterecht en slecht neergezet
NETVOEDING - Het lijkt op eten dat energie geeft
ONTHOUDING - Geen gemeenschap om niet te vergeten
ONTHOUDING - Geen seks om niet te vergeten
OPPERBEVEL - Op commando in de hoogste hooiberg!
SAMENHOPEN - Net als enige de wens hebben dat ze er een grote berg van maken
SCHOOLARTS - Die dokter was ondergedoken
SCHROMELIJK - Om je dood te schamen, zo erg!
SLAAPDRANK - Tegenovergestelde van koffie
SPOEDDEBAT - Op korte termijn georganiseerde vergadering
STUURBOORD - Een nette roerganger draagt 'm rechts
SUIKERSPIN - Dit diertje is zo te horen erg zoet
ABORTUSBOOT - Tegenovergestelde van een moederschip
ANTIRECLAME - Tegenovergestelde van spotprijzen
BRAAKMIDDEL - Om hiermee naar binnen te komen, moet je je wel overgeven
BRAAKSCHADE - Onkosten van het overgeven
FLIPPERKAST - Speelautomaat om een dolfijn op te bergen
GEDENKTEKEN - Parasieten om nooit te vergeten
GEHEUGENPIL - Dik boek om niet te vergeten
GOUDENREGEN - Met water vergulde plant
LEVENSDRIFT - Tegenovergesteld aan doodse kalmte
MEMOBLOKKEN - Om aan te tekenen dat men niet vergeet te studeren
OVERSPANNEN - Betreffende stellen die te veel van hun zenuwen gevergd hebben
OVERSPANNEN - Betreffende stellen die teveel van hun zenuwen gevergd hebben
ROTSBEWONER - Burger van steenbergen
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van spelvreugde
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van vreugde
TOPSNELHEID - Tempo bergop
VERDUISTERD - Toch niet het tegenovergestelde van opgelicht
VETOPHOPING - Boterberg

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App