Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Te erg

We hebben 259 cryptogrammen gevonden

DUS - Uiteraard dermate erg
LAS - Samengesmolten bergplaatsen
MAO - De grote roerganger
MIJT - Ongedierte in een hooiberg!
TUF - Gesteente dat weer energie geeft
WEE - Moeten we zeer letterlijk ondergaan
ACHT - Dat slaat in voldoende mate ergens op
AIDA - Opera op de eerste Kretenzer berg
AVAL - Tegen de ondergang bij het wisselen
BRUG - Voor gymnasten in de overgang
COLA - Op de eerste berg kregen we een drankje
DOOS - Om noten in op te bergen
DOWN - Terneergeslagen door te weinig slagen
DOWN - Terneergeslagen als het netwerk plat ligt
ENIG - Niet met een ander te vergelijken
GEMS - U heeft een ziekte die voornamelijk hoog in de bergen voorkomt
IJDEL - Tevergeefs zelfingenomen
IJDEL - Tevergeefs vol van zelfbewondering
IJDEL - Verwaand? Tevergeefs!
IJVER - Afgelegen water met veel energie
JURA - De rechten van een gebergte
KALF - Beest te vergelijken met een grote hond
KOPIJ - Tekst in neergeslagen kleding
POMP - Die versterkt de banden en geeft energie aan tankers
ROSÉ - Is de laatste jaren erg populair op terrasjes
SMID - Heeft iets te verbergen
STAR - Die buitenlandse vip is erg rechtlijnig
TENT - De tentoonstelling begint met kampeergerei
ABUIS - De eerste voor de tv die zich vergist
ABUIS - De eerste tv was een vergissing
AJOUR - Frans was de eerste dag erg open
BALEN - Is er een mand om al die zakken te verbergen
BONEN - Groente waarin men zich kan vergissen
ERKER - Uitstekend middel om de kamer te vergroten
GEKKO - Dat diertje is vreemd terneergeslagen
HOPEN - Veel verwachten in bergen
IDAHO - Stop achter een berg in Amerika
KASTE - Afgesloten groep van een beginnende herbergier
KETEL - Waterdrager die soms verwijten moet ondergaan
KOLOS - De reus kwam terneergeslagen vrij
KOMAF - Is van oorsprong terneergeslagen en vreemd
LONEN - Worden uitbetaald om te vergelden
LOVER - Tegenwoordig is groen erg geliefd
NOOIT - n sier is anders om nimmer te vergeten
OERAL - Overal miste vee, er waren alleen bergen
PEREN - Die worden ten onrechte met appels vergeleken
TELER - Die kweker zit in een hotel ergens
VIRUS - Zo te horen is dit aantal voor de VS erg besmettelijk
VLOOT - Een massa schepen om de boter te bergen
WENEN - Oostenrijkse zustergemeente van Triëst
WRAAK - Zoetmiddel ter vergelding
ARARAT - Minstens twee dieren overleefden op die berg
BOTPIJN - Het verdriet van een oud-minister gaat door merg en been
BRIDGE - Spel waardoor ze in engeland het water overgaan
CHALET - Houten huis in bergen
CREOOL - Hij vindt het wel cool om er te wonen ook al is het er erg warm
DIPPEN - Terneergeslagen zijn over saus
DOMPER - Hij maakte het uit en dat viel erg tegen
DOUBLE - Britten zijn er tweemaal verguld mee
GONDEL - Vaart tegen de berg op
GORTIG - Te erg voor het gerecht
HAASJE - Dier te vergelijken met de sigaar
IJLHEID - Dat tempo heerst in de bergen
INLOOP - Tegenovergestelde van een uitgang
IRONIE - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
IRONIE - Het is bespottelijk als iemand het tegenovergestelde zegt
KNECHT - Ondergeschikte die ondergeschikt maakt
KROMME - Lijnrecht het tegenovergestelde
LAPTOP - Dat apparaat herstelt de ergste gebreken
MOERAS - Mat soort zonder stevige ondergrond
OOGWIT - Tegenovergestelde van mascara
SLALOM - Hierbij gaat het niet in rechte lijn bergafwaarts
SOKKEL - Bustehouder met een stevige ondergrond
STROOM - (water)energie
STROOM - Door water opgewekte energie
STROOM - Waterenergie
STROOM - Water geeft energie
TENORS - Zij verheffen hun stem op een erg onvriendelijke manier
TIEREN - Hevig tekeergaan in de groei
TIPTOP - Het is uitstekend wanneer een berg fooien is verdiend
TRANEN - Met tuiten zijn ze erger
WOEDEN - Tekeergaan kan meer dan kwaad doen
ZEEARM - Tegenovergestelde van waterrijk
ZOZEER - In die mate erg pijnlijk
ALTHANS - Countertenor Liberg, tenminste
BEURZEN - Tentoonstellingen die leergeld betalen
DOOFPOT - Middel om iets te verbergen
GERATEL - Die snelle praatjes vind ik al te erg worden!
HOEZEER - In welke mate is het erg
IJSBEREN - Die dieren zijn te vergelijken met bavianen
INENTEN - Het tegenovergestelde van uitloten
KERKRAT - Dat vrome dier is te vergelijken met Job
LEEGTEN - Die hiaten zijn met niets te vergelijken
MAGNEET - Ga meten, dat maakt het erg aantrekkelijk
MINIBAR - Op de hotelkamer is het niet erg druk
NETSPEL - Tennis lijkt erg op muziek
RIJPLAAT - Niet vroeg volwassen maar wel met een stevige ondergrond
SKISTOK - Die geeft steun als het bergafwaarts gaat
SLAAPJE - Korte rust voor kamergenoot
SLIPJAS - Een mantel van ondergoed
STAANDE - Maakt geen gebruik van een zetel tijdens de vergadering
STENNIS - Drukte in de wapenbergplaats
STERRIT - Deze rally is te vergelijken met een tournee van een vedette
STOPWOL - Materiaal om ergens een eind aan te breien
STORMEN - Tekeergaan over het weer
STOUWEN - Veel eten is een kwestie van bergen
SYNODES - Gemeenteraadsvergaderingen zitten niet graag in een systeem zonder eindstreep
TAMBOER - Zo'n trommelaar is zelfs ambo te erg
TEGENOP - Te zien als een berg
TENDENS - Neiging waardoor steden 'n verandering ondergaan
TOPJAAR - Uitstekende vergadertijd
VERHAAL - Je moet er letterlijk eerst maar even opkomen en dan pas vergelding zoeken
VETBULT - Boterberg
VETBULT - De boterberg is een huidig probleem
VOORVAL - Gebeurtenis voor de ondergang
WOEDEND - Uit kwaadheid tekeergaan
AANDACHT - Attentie die men niet vergat
AANSTOOT - De biljarter is met ergernis bezig
AANSTOOT - Een biljarter die het steeds is, veroorzaakt ergernis
BAKSTEEN - Bouwmateriaal dat garant staat voor een snelle ondergang
DEKKLEED - Middel om iets te verbergen
DRUKFOUT - Een onder stress gemaakte vergissing
IRONISCH - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
ISOLATIE - Is alleen afgesloten wegens de energienota
ISOLEREN - Iemand alleen laten bespaart energie
LINGERIE - Aan het water staat een meisje in ondergoed
LOEIHARD - Zo kan Koeman tekeergaan
MARGRIET - Bloem die weer een duizendste kilo overgewas levert
MEDAILLE - In de eerste plaats zult u er verguld mee zijn
OBSESSIE - Waangedachte bij een vergadering over Russische stroom
OLIELAMP - Schijnt een sprookjesachtige geest te herbergen
OPWERPEN - Voorstellen niet neergooien
OVERHOOP - Boterberg waarmee het niet botert
OVERLAST - Te veel hooi op de vork kan erg vervelend zijn
PARTIJTOP - Feestelijk hoogtepunt van een vergadering
PETITIES - Documenten die erg gewild zijn
ROTSBLOK - Rijtjeshuizen in steenbergen
TERPDORP - Wijkgemeente verwant aan een bergplaats
TOONZAAL - Ruimtelijke weergave
UITVAREN - Tekeergaan als we de haven verlaten
VETMASSA - Boterberg
WANHOPEN - Het niet meer zien zitten in de verkeerde bergen
WESTLAND - Tegenovergestelde van Oostenrijk
ZWAARDEN - De laatste herbergiers zijn gewapend
ZWAARDEN - De laatste herbergiers zijn bewapend
DALWINDEN - Die laten skiërs als ze bergafwaarts gaan
DOUBLEREN - Blijven zitten met een vergulde race
EDELWEISS - Hoogstaande kleur in de Oostenrijkse bergen
GERSTENAT - Tegenovergestelde van gortdroog
GORTDROOG - Tegenovergestelde van gerstenat
HAMERSLAG - Laatste daad voor een vergadering besluit
IN ÉÉN KEER - Verdraaid, het hoeft niet te worden overgedaan (2,5,4)
KLERELIJER - Vervelende patent die allergisch is voor kleding
MOORDLUST - Geweldige zin om bloed te vergieten
OPGROEIEN - Het tegenovergestelde van afwassen
PETOMANIE - Ziekelijke belangstelling voor windenergie
RIVIERARM - Tegenovergestelde van waterrijk
ROTZOOIEN - Tekeergaan bij het stoeien
SCHANDAAL - Het Zwitserse kenteken in de schoen geeft reden tot ergernis
SCHATKIST - Liefste bergplaats
SCHUILHOL - Het is inhoudsloos, maar dat heeft men weten te verbergen
SENSITIEF - Met een hoog teergehalte
SLABAKKEN - Niets uitvoeren om de groente op te bergen
SMEERBOEL - Boterberg
SMEERBOEL - Vieze rommel in een boterberg
STUDIEBOL - Het lesmateriaal van een leerling-waarzegger is erg goed
TOEPASSEN - Afgesloten bergwegen toch gebruiken
TOESTROOM - Zo'n grote aanloop van mensen geeft extra energie
TOILETTAS - Daarin kunt u op uw gemak uw behoefte opbergen
VERDRAAID - Het is in hoge mate anders weergegeven
WEEKMAKER - Hij probeert je emoties los te maken en zo je flexibiliteit te vergroten
WITVISSEN - Met de vereiste vergunning de hengel uitgooien
AGENDAPUNT - Leesteken in een notitieboekje dat op de vergadering besproken wordt
ASIELRECHT - Is het privilege van vluchtelingen te vergelijken met hondenbelasting
BERGSTROOM - Dit water geeft een hoop energie
BERGSTROOM - Water met veel energie
BETERSCHAP - Een meer dan goede plek om iets op te bergen en gezond ook!
BRUGLIGGER - Geeft steun in de overgang en bij gym
DRUKFOUTEN - Onder stress gemaakte vergissingen
GASRESERVE - Terughoudend waar het gaat om de energievoorraad in Groningen
GASRESERVE - Terughoudendheid waar het gaat om de energievoorraad in Groningen
HUISHOUDEN - De woning niet verkopen, maar wel flink tekeergaan
IJDELTUITEN - Zij schenken tevergeefs aandacht aan zichzelf
INSPANNEND - Met veel moeite wordt het erg enerverend
INSTELLING - De juiste houding voor een dergelijke organisatie
KORPSLEDEN - Agenten die letterlijk ergens een abonnement op hebben
METROPOLEN - Steden waar Europeanen ondergronds reizen
MISPLAATST - Onterecht en slecht neergezet
NETVOEDING - Het lijkt op eten dat energie geeft
ONTHOUDING - Geen seks om niet te vergeten
ONTHOUDING - Geen gemeenschap om niet te vergeten
OPPERBEVEL - Op commando in de hoogste hooiberg!
SAMENHOPEN - Net als enige de wens hebben dat ze er een grote berg van maken
SCHOOLARTS - Die dokter was ondergedoken
SCHROMELIJK - Om je dood te schamen, zo erg!
SLAAPDRANK - Tegenovergestelde van koffie
SPOEDDEBAT - Op korte termijn georganiseerde vergadering
STUURBOORD - Een nette roerganger draagt 'm rechts
SUIKERSPIN - Dit diertje is zo te horen erg zoet
ABORTUSBOOT - Tegenovergestelde van een moederschip
ANTIRECLAME - Tegenovergestelde van spotprijzen
BRAAKMIDDEL - Om hiermee naar binnen te komen, moet je je wel overgeven
BRAAKSCHADE - Onkosten van het overgeven
FLIPPERKAST - Speelautomaat om een dolfijn op te bergen
GEDENKTEKEN - Parasieten om nooit te vergeten
GEHEUGENPIL - Dik boek om niet te vergeten
GOUDENREGEN - Met water vergulde plant
LEVENSDRIFT - Tegenovergesteld aan doodse kalmte
MEMOBLOKKEN - Om aan te tekenen dat men niet vergeet te studeren
OVERSPANNEN - Betreffende stellen die te veel van hun zenuwen gevergd hebben
OVERSPANNEN - Betreffende stellen die teveel van hun zenuwen gevergd hebben
ROTSBEWONER - Burger van steenbergen
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van vreugde
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van spelvreugde
TOPSNELHEID - Tempo bergop
VERDUISTERD - Toch niet het tegenovergestelde van opgelicht
VETOPHOPING - Boterberg
ANDREASKRUIS - De zorgen van een apostel bij de overgang
BRANDMANAGER - Productenman die erg gemist werd op Schiphol
DOORGEEFLUIK - Belgische plaats die steeds in andere handen overgaat
KWIJTSCHELDEN - Op weg het foeteren vergeven
SCHOOLAGENDA - Puntenlijst voor de docentenvergadering
SPOEDZITTING - Zit in een snelle rolstoel meteen te vergaderen
STROOMVRETER - Die gebruikt veel water en energie
STROOMVRETER - Waterconsument die veel energie verbruikt
VERNIETIGING - Van het tienvingerig systeem is niets overgebleven
BESSENJENEVER - Het tegenovergestelde van jonge
BINNENSTORMEN - Als ze aan komen waaien, kan het in huis behoorlijk tekeergaan
BRUGBEDIENING - Serveersters in de overgang kunnen auto's en boten blokkeren
FABRICAGEFOUT - Gemaakte vergissing
GEHEIMSCHRIFT - Het tegenovergestelde van het Bijbelboek Openbaring
GEHEUGENCHIPS - Aardappelschijfjes om niet te vergeten
HEKKENSLUITER - De laatste die ergens in tuint
KARAKTERMOORD - Laster is zoiets als letterdieverij maar dan erger
MEESTERKNECHT - Bovengeschikte ondergeschikte
RADARCONTROLE - Is in handen van Antoinette Hertsenberg
REDACTIELEDEN - Zij verrichten bergingswerkzaamheden
TONEELKAPPERS - Acteurs die het bijltje erbij neergooien
VOCHTOPHOPING - Waterberg
WATERSTOFAUTO - Sproeiwagen die op alternatieve energie rijdt
BROEKZAKBELLER - Telefonist die we erg goed kennen
DEPRESSIEMETER - Terneergeslagen doopgetuige die onder druk staat
KOLENHANDELAAR - Groenteman die ons energie levert
KOST EN INWONING - Wat men kwijt is aan het interieur (van een herberg) (4,2,8)
SPRAAKVERMOGEN - Het tegenovergestelde van zwijggeld
ZOMERSKIGEBIED - Vakantiebestemming waarmee het buiten het winterseizoen ook bergafwaarts gaatnStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App