Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Robe

We hebben 98 cryptogrammen gevonden

TRY - Probeer in Engeland rugby te spelen!
BOER - Robe van de weervrouw van RTV Noord
DING - Probeer dat voorwerp te krijgen!
DING - Probeer dit object te bemachtigen
FÖHN - Weersverschijnsel dat we in de hand proberen te houden
HEMA - Winkel die de aandacht van ouders probeert te krijgen
HEMA - Zaak die de aandacht van moeders probeert te trekken
JUDO - Sport waarin men elkaar probeert af te matten
POLS - Probeer te weten te komen wat er aan de hand is
ROBE - Dat kledingstuk is een boer vreemd
ROBE - De kleding van een andere kelner
ROBE - Geen kleding van een agrariër
ROBE - Hiervoor komt de garde aan kleding
ROBE - Kledingstuk van een verdraaide landbouwer
ROBE - Kledingstuk van een verwarde landbouwer
SMET - Men probeert mij in stilte te bezoedelen
VENT - Die man probeert iets te verkopen
ZIEN - Proberen waar te nemen
ZOEK - Probeer maar eens iets te vinden als het onvindbaar is
KLIER - 'k Probeer met een hijswerktuig die naarling omhoog te krijgen
TOETS - Probeer het op de piano!
AVANCE - Daarmee probeert men een koersstijging te versieren
BEOGEN - Proberen te bereiken
DINGEN - Voorwerpen proberen te verkrijgen
PANTRY - Probeer het vaatwerk in een Engels keukentje
PASSER - Wie de maat van kleding probeert, moet voor een rondje kunnen tekenen
PINGEL - Ik probeer af te dingen en krijg straf voor een schop
VISSER - Beroepshalve probeert hij iets te weten te komen
VISSER - Hij probeert erachter te komen aan de waterkant
EVENAAR - Probeer de horizon maar eens te bereiken!
EVENAAR - Probeer ook maar eens de 40.000 km te halen
HANGERS - Sieraden die u bij de garderobe vindt
HUZAREN - Dat volk probeert er een slaatje uit te slaan
INHALIG - Als een wegpiraat zoveel mogelijk proberen te bemachtigen
NAJAGEN - Proberen te bereiken
REMTEST - Stopt om te proberen met de rest
VISSERS - Zij proberen iets (aan informatie) boven water te krijgen
VISTUIG - Schoolgespuis waarmee we iets boven water proberen te krijgen
AFDINGEN - Proberen korting te krijgen op kant-en-klaar-artikelen
DEFENSIE - Probeer een dief eens in de verdediging te krijgen
DRINGEND - Men probeert vooraan te komen, want er is haast bij!
GRASPERK - Variant op het strobed
KLEREDAG - (geen) goed moment om een nieuwe garderobe te kopen
KLEREWIJF - Garderobejuffrouw
PINGELEN - Daarmee proberen voetballers de prijs te drukken
PINGELEN - Er wat af proberen te krijgen op het voetbalveld
PINGELEN - Voetballers proberen zo de prijs te drukken
TESTFASE - De proefwerkweek is hét moment om iets uit te proberen
TESTFASE - Hoofdtermijn om iets uit te proberen
BESTORMEN - Proberen te overrompelen met een harde wind
DIPLOMAAT - Staatsman die zijn papiertje veroberde
KLEERKAST - Brede garderobe
KLEERKAST - Garderobe van een bodybuilder
KOMPASSEN - Ga, ter oriëntatie, kleding proberen
LEGERTEST - Bed dat u mag uitproberen
PLANTNAAM - Roos of Robert van Led Zeppelin
PLUNJEZAK - Hierin zit de garderobe van een klerevent
PROEFTUIN - Plaats waar iets nieuws wordt uitgeprobeerd
UITVISSEN - Proberen te weten te komen wat iemand buitenshuis doet in zijn vrije tijd
WEEKMAKER - Hij probeert je emoties los te maken en zo je flexibiliteit te vergroten
BEZEMWAGEN - Ik zal dat schoonmaakgerei proberen
BLOEDDORST - Die probeert Dracula te lessen
LEERDOELEN - Proberen looiers te bereiken tijdens hun studie
LEERGIERIG - Probeer(t) zo weinig of zoveel mogelijk op te steken
MANTELZORG - Het sociale aspect van een garderobe
MANTELZORG - Het sociale aspect van het werk in de garderobe
MEESLEUREN - Een vogel proberen te slijten


DRUKPROEVEN - Luidruchtig uitproberen
EEN GOOI DOEN - Proberen te basketballen (3,4,4)
LEVENSBASIS - Lawaaiig kamp waar men een bestaan probeert op te bouwen
ONAANGEPAST - Die aso koopt z'n kleding zonder ze te proberen
ROKKENJAGER - Die vrouwengek probeert kleding buit te maken
TWISTZOEKER - Ruziemaker die drank probeert te vinden
BALKOEFENING - Zo te horen probeert die ezel het wel maar verliest hij zijn evenwicht!
BORSTBREEDTE - Zo'n lichaamsmaat blijkt in een strobed beter te passen
KANAALVISSER - Hij probeert uit te zoeken op welk net iets wordt uitgezonden
PROEFKONIJNEN - Die zijn wild op het examen waarbij men wat uitprobeert
SOLLICITEREN - Proberen er werk van te maken
JASBESCHERMER - Garderobejuffrouw
JASBESCHERMER - Zit op zijn fiets op weg naar zijn werk in de garderobe
PAARDENHANDEL - Hierbij probeert men je een hengst te verkopen
PROEFSTELLING - Iets zomaar beweren en lekker hierop proberen
UITLOOPPOGING - Wie een cooling down probeert, distantieert zich van de rest
AMSTERDAM ARENA - Daar probeert van der laan iets voor elkaar te boksen (9,5)
DRINGEND BEROEP - Functie waarin iemand vooruit probeert te komen (8,6)
JASBESCHERMERS - Willen het garderobepersoneel niet in de wielen rijden
TEGENMAATREGEL - Anarchistische reactie waarmee we erger proberen te voorkomen
TOILETJUFFROUW - Familie van een dame van de garderobe
BEWERKSTELLIGEN - Probeer die vasthoudende types om te praten, dan kun je iets bereiken!
BEWERKSTELLIGEN - Probeer eens iets voor elkaar te krijgen bij die zelfverzekerde types
PASSEERBEWEGING - Deze groepering probeert langs de verdediging te komen
PEUTERSPEELZAAL - Casino waarin men wat los probeert te krijgen
PROEFABONNEMENT - Lekker uitproberen
PROEFOPSTELLING - Probeersel van de voetbaltrainer in het lab
UITLOOPPOGINGEN - Het herhaaldelijk proberen een luchtje te scheppen
ARRESTANTENWAGEN - Het vervoer dat gevangenen proberen. Crypt. 16
TOENADERINGSPOGING - Het proberen contact te maken
ZICH MET ANDERMANS ZAKEN BEMOEIEN - Collega-rechters proberen te beïnvloeden (4,3,9,5,8)
Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App