Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Onderzoek

We hebben 181 cryptogrammen gevonden

EEG - Hersenonderzoek voor de EU
EEG - In de voorloper van de EU deed men hersenonderzoek
PRO - Voor protest zonder onderzoek
KEUR - Onderzoek alleen het beste
KEUR - Onderzoek het beste!
SOJA - Een schoolonderzoek ter bevestiging van de smaak
TEST - Hoofdonderzoek
TEST - t is voor een Europeaan een onderzoek
KEURS - Onderzoek 's wat een vrouw om het lijf heeft!
LASSO - Een verbinding met het schoolonderzoek vangt je
SCORE - De resultaten van het onderzoek zag je in de stand terug
TOETS - Onderzoek het malle jan!
TOETS - Wordt aangeslagen of ingedrukt voor het onderzoek
VORST - De koning doet onderzoek
VORST - Heerser die het onderzoekt
VORST - Hij doet onderzoek op het dak
VORST - Men onderzoekt zijn invloed op het weer
ATTEST - Dat verklaart het onderzoek naar het apenstaartje
ESSAAI - Onderzoek maakt een boom droog
ESSAAI - Onderzoek of een boom droog is
ESSAAI - Onderzoek waar een boom dor van wordt
EXAMEN - Dit was het laatste woord van het onderzoek
KEUREN - Merkenonderzoek doen
PAVLOV - Onderzoeker die te voorspellen reacties kreeg
PEILER - Die onderzoekt stemmingswisselingen
POLSEN - Bijdehand onderzoeken
POLSEN - Gewrichten onderzoeken
POLSEN - Onderzoeken wat we om handen hebben
PROEVE - Onderzoek dat een experiment is
PROEVE - Smaakonderzoek
RUSSEN - Agenten die onderzoeken of ze doping hebben gebruikt
RUSSEN - Agenten onderzoeken of ze doping hebben gebruikt
SKYLAB - Ruimte die onderzoekers nodig hebben die de ruimte nodig hebben
TESTEN - Koppen onderzoeken
VISHAL - Onderzoeksruimte die over de tong gaat
ANALYSE - Het fileren van het onderzoek
ANALYSE - Onderzoek naar aanwezige elementen in uw natuur
DNATEST - Onderzoekmethode
KEURING - Correct om 'n onderzoek te doen
KEURING - Onderzoek van een sieraad voor biljarters
KIKVORS - Het beest geeft weinig geluid tot ik onderzoek doe
NEUSGAT - Is hoofdzakelijk een onderzoeksruimte
OOGARTS - Die verricht kijkersonderzoek
PEILING - Diepteonderzoek
PROEVEN - Onderzoek naar smaak
PROEVEN - Onderzoeken voor het moment
PROEVEN - Smaakonderzoeken
PROEVEN - Voor korte tijd onderzoeken
PROTEST - Bezwaar tegen een vooronderzoek
PROTEST - Het vooronderzoek stuitte op bezwaar
PROTEST - Met het vooronderzoek is men het niet eens
REMTEST - Onderzoek dat tot stilstand komt
REMTEST - Onderzoek door een slaapkliniek dat tot stilstand komt
SCANNEN - Het snel nalezen van een medisch onderzoek
SPIEDEN - Kijkonderzoek verrichten
TOETSEN - Onderzoeken die erg zwart-wit zijn
TOETSEN - Onderzoeken op de piano
UROLOOG - Die onderzoekt de waterwegen
ADEMTEST - Blaasonderzoek
ADEMTEST - Longonderzoek door de politie
AFTASTEN - Handig onderzoeken
AUTOTEST - Onderzoek je blik om zelfkennis op te doen
AUTOTEST - Zelfonderzoek
BETASTEN - Een exact wetenschappelijk vuurwapen onderzoeken
DNA-TEST - Onderzoek in een erfeniskwestie
GEOGRAAF - Onderzoekende landheer
NASPOREN - Iets achter moeten onderzoeken
NASPOREN - Onderzoeken per trein
NAVORSEN - De volgende kikkers onderzoeken
NAVORSEN - Onderzoeken geldt hier niet voor kikkers
NEUSHAAI - Vis die op onderzoek uitgaat
OGENTEST - Kijkersonderzoek
OGENTEST - Kijkonderzoek
PROEFVAK - Smaakonderzoeker die goed op weg is
REMTESTS - Onderzoeken die tot stilstand komen
RESEARCH - Amerikaans onderzoek
SPACELAB - Ruimte die onderzoekers nodig hebben die de ruimte nodig hebben
STEMTEST - Kiezersonderzoek
STEMTEST - Verkiezingsonderzoek
STEMTEST - Verkiezingsonderzoek dat goed klinkt
TENTAMEN - Het onderzoek op de camping is hiermee afgesloten
TENTAMEN - Onderzoek wie in het verblijf het laatste woord heeft
TIPTOETS - Geadviseerd onderzoek
TIPTOETS - Onderzoek naar de raad
UROLOGEN - Die onderzoeken de waterwegen
VELDWERK - Onderzoekende vorm van landarbeid
VELDWERK - Praktijkonderzoek dat is uitgevoerd door een terreinknecht
VELDWERK - Praktisch onderzoek van een landarbeider
ADEMPROEF - Longonderzoek
ADEMPROEF - Onderzoek van een longarts
BEPLUIZEN - Een meisje met ongedierte onderzoeken
BLAASTEST - Urineonderzoek
CRASHTEST - In het onderzoek bij kinderdagverblijven hoort het om veiligheid te gaan
CRASHTEST - Vastgelopen onderzoek
EXPEDITIE - Het is een hele onderneming om dat allemaal te onderzoeken
EXPERTISE - Doet ie 't expres, dat onderzoek
HELPTOETS - Onderzoek van de bijstand per computer
HELPTOETS - Onderzoek van een assistent per telefoon
KERNPROEF - Pittig onderzoek
NAPLUIZEN - De achtergebleven stofjes zullen we onderzoeken
NAPLUIZEN - Een kommetje met insecten onderzoeken
NAVLOOIEN - Het gevolg van bloedzuigers onderzoeken
NAVLOOIEN - Onderzoeken volgt op spelen
NEUSHOLTE - Is hoofdzakelijk een onderzoeksruimte
ONDERZOEK - Visitatie
ONDERZOEK - Zo'n test is in de kelder niet te vinden
PIONIEREN - Een schakend volk gaat op onderzoek uit
REFERENDA - Bevolkingsonderzoeken
RIJPROEVEN - Schoolexamen, conditietest, borstonderzoek, luistertoets
TENTAMENS - Slotwoorden op de camping onderzoeken
TESTRIJDER - Hoofdbestuurder die voor zijn onderzoek de weg op gaat
UITKAMMEN - Onderzoeken van haar
UITKAMMEN - Wil je haar zo behandelen bij een gedegen onderzoek
UITVISSEN - Onderzoeken of men op stap kan gaan om te hengelen
VISITEREN - Van onderzoeken gaat het bezoek op de loop
BODYCHECKS - Lichamelijke onderzoeken bij ijshockeyers
GEHOORTEST - Luisteronderzoek
GEHOORTEST - Onderzoek waarbij het nauw luistert
GRONDSOORT - Typisch een reden voor bodemonderzoek
NEUSGELUID - Onderzoekstoon
PIANOTOETS - Vleugelonderzoek
PLANOLOGIE - Ruimteonderzoek
SCREENTEST - Men onderzoekt de balt voor de film
STEEKPROEF - Onderzoek in de po
STEEKPROEF - Onderzoek verwant aan prikactie
STEEKPROEF - Pijnlijk onderzoek
TESTMIDDEL - Twee lichaamsdelen gebruikt voor onderzoek
UITSPITTEN - Graven grondig onderzoeken
UITSTRIJKJE - Onderzoek naar een stel violisten op vakantie
VELDSTUDIE - Landbouwonderzoek
VELDWERKER - Onderzoekende landarbeider
ZEEMONSTER - Draak die de waterkwaliteit onderzoekt
AUTOKEURING - Zelfonderzoek
DOORLICHTEN - Onderzoeken door te bestralen
DOORSPITTEN - Blijven graven in onderzoeken
DOORSPITTEN - Blijven graven nauwkeurig onderzoeken
DRUKTOETSEN - Belastingonderzoeken
GOEDKEURING - Toestemming voor kledingonderzoek
GOEDKEURING - Warenonderzoek
KASCONTROLE - Financieel onderzoek van de tuinbouw
KASCONTROLE - Onderzoek naar illegalen in de tuinbouw
KENNISMAKEN - Onderzoek doen
KEURTROEPEN - De elite onderzoekt schreeuwen
NAVORSINGEN - Zulke onderzoeken komen niet voor
SPATIETOETS - Ruimteonderzoek
STUDIEBEURS - Toelage om de effectenhandel te onderzoeken
TOETSENBORD - Houdt men de onderzoeksresultaten op bij
UITDOKTEREN - Onderzoeken of we naar een arts in het buitenland gaan
VLEKKENTEST - Een psychologisch onderzoek met wasmiddelen
VLEKKENTEST - Psychologisch onderzoek met wasmiddelen
VLOKKENTEST - Onderzoek naar de sneeuwkwaliteit
VLOKKENTEST - Onderzoek van de sneeuwcondities
ACHTERNAGAAN - Geen vooronderzoek plegen op wat volgers doen
BEURSANALIST - Die onderzoekt hoe studenten aan hun geld komen
ENERGIETOETS - Pittig onderzoek om zuinig te wassen
KRACHTMETING - Personeelsonderzoek
LUISTERTOETS - Deel van een schitterend klavier om te onderzoeken
RADIOPEILING - Onderzoek naar de luisterdichtheid
STEEKPROEVEN - Onderzoeken verwant aan prikacties
BRONNENSTUDIE - Onderzoek in Spa
GRENSCONTROLE - Onderzoek dat op het randje is
KAARTCONTROLE - Topografisch onderzoek verrichten om binnen te kunnen komen
POLSSTILSTAND - Onderzoek achteruitgang als het hart faalt
PRAKTIJKEXAMEN - Onderzoek dat de dokter uitvoert
SAPCENTRIFUGE - Medische apparatuur om vruchtwater te onderzoeken
KEURINGSTATION - De plek voor een sporenonderzoek
RÖNTGENTOESTEL - Straalvliegtuig dat voor onderzoek wordt gebruikt
AAN DE TAND VOELEN - Grondig onderzoek door de orthodontist (3,2,4,6)
BEDRIJFSRESEARCH - Toneelonderzoek dat tot een zakelijke reorganisatie kan leiden
BOVEN WATER HALEN - Als een onderzoeksjournalist met een lege gieter naar zolder gaan (5,5,5)
HENGSTENKEURING - Onderzoek naar de kans van slagen van de dekkingsgraad
HENGSTENKEURING - Onderzoek waarbij klappen vallen op de veemarkt
INKTVLEKKENTEST - Psychologisch onderzoek in een wasmiddelenreclame
KARAKTERANALYSE - Natuuronderzoek
DIEPZEEPEILINGEN - Onderzoeken die niet oppervlakkig zijn
ENQUETECOMMISSIE - Het geld dat een onderzoek oplevert
HOOFDLETTERTOETS - Kapitaalonderzoek
VERKENNINGSTOCHT - Reis om de wind te onderzoeken
BELEGGINGSANALIST - Hij onderzoekt wat we op ons brood krijgen
SNELHEIDSCONTROLE - Onderzoek waar vaart achter wordt gezet
IEMAND AAN DE TAND VOELEN - Vorm van gebits- en gedragsonderzoek (6,3,2,4,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App