Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


MOGEN

We hebben 169 cryptogrammen gevonden

ARM - Onvermogende zijtak
LAK - Schilders mogen het niet aan hun werk hebben
RIJK - Vermogende mogendheid
TOL - Die betaalt u om op weg te mogen
TON - Vermogend zwaargewicht
GAVE - Het complete vermogen
GELD - Het vermogen om te voldoen
POEN - Schept op over zijn vermogen
RUIM - Dat heeft meer dan voldoende laadvermogen
WATT - Een beetje vermogend
WATT - Een beetje te vermogend
WATT - Hoor ik hier iets over vermogen
DIEET - Dat is trek hebben, maar het niet mogen
ETERS - Zij mogen het eerst aan tafel
INPUT - Het toegevoegde vermogen maakt neerslachtig
KRACH - Bij beursval ontbreekt 't aan vermogen
KRACH - Door een eindeloos vermogen gaat de beurs onderuit
MACHT - Het vermogen van de staat
MACHT - Vermogen om een wedstrijd in de war te sturen
MOGEN - Ontmoeten
MOGEN - Toestemming hebben iemand aardig te vinden
RIJKEN - Landen met vermogen
RIJKER - Landen met vermogen
BEGRIP - Voorstellingsvermogen
BREVET - Dit getuigt vaak van onvermogen
DRAVEN - Geeft paarden al vrij snel meer vermogen
EENDER - Behorend tot een homogene groep
EILAND - Kernmogendheid die geïsoleerd is geraakt
KEEPER - Sportman met uithoudingsvermogen
KEEPER - Sportman die het van zijn uithoudingsvermogen moet hebben
KRACHT - Het vermogen van een werkend persoon
NARREN - Aan het hof mogen ze niet humeurig zijn
OPGELD - Vermogen dat er doorheen is gejaagd op de veiling
POTENT - Minvermogen(d)
POTENT - Vermogend verblijf aan Italiaans water
POTENT - Vermogend verblijf aan het water
RIJKDOM - Het vermogen van de staatskerk
RIJKDOM - Vermogend en onwetend
SPAREN - Vermogen ontwikkelen is een kwestie van ontzien
VIRIEL - Minvermogen
ALMACHT - Het vermogen reeds exponentieel
ARMSEIN - Niet vermogend een signaal te geven
BIJTRING - Hierin mogen boksers hun tanden gebruiken
FORTUIN - (geluks)vermogen
FORTUIN - Het lot van een vermogen
FORTUIN - Het vermogen om geluk op de juiste manier te zien
FORTUIN - Met geluk wint men een vermogen
GESTELD - Aangenomen omdat ze elkaar mogen
GOKGELD - Het vermogen dat een neuscorrectie kost
INERTIE - Reactievermogen van een luiaard
INKOMEN - Voorstellingsvermogen
INZICHT - Onderscheidingsvermogen om naar binnen te kijken
KANSRIJK - Vermogend geworden door opties
KASGELD - Gekweekt vermogen
KASGELD - Het vermogen van een kweker
KIJKGELD - Gezichtsvermogen
KORTRIJK - Even vermogend in België
KORTRIJK - Had even veel vermogen omdat het in België lag
LANDROT - Zo corrupt kan een mogendheid zijn
NUMMERS - Die mensen mogen geen naam hebben, maar ze tellen wel mee
NUMMERS - Mogen geen naam hebben, maar tellen wel mee
ONMACHT - Geen vermogen om in te vallen
ONMACHT - Men kan hierin niets aan vermogen stoppen
ONMACHT - Zonder vermogen kan men niet veel
PASGELD - Loopvermogen
RECETTE - Voorstellingsvermogen
REISSOM - Vluchtvermogen
RIJKELUI - Vermogende mensen
STERKTE - Een wens om vermogen
TOURNEE - Reis voor wielrenners die niet naar de ronde van Frankrijk mogen
AALSTEEK - Waar men recht heeft om aal te mogen steken
BEELDRIJK - Voorstellingsvermogen
CONDITIE - Voorwaarde voor het uithoudingsvermogen
ETALEREN - Dat ze een beetje Grieks studeren mogen ze graag laten zien
GELDPOMP - Zuiginstallatie met een groot vermogen
GEREGELD - Is een Amerikaans acteursvermogen vaak
KAPITAAL - Die letter is een vermogen waard
KAPITAAL - Heeft zin in het begin en dus vermogen
KILOWATT - Het vermogen is van gewicht
KRACHTEN - Vermogens van werknemers
LASTGELD - Drukvermogen
LIDSTAAT - Mogendheid die deksels rijk is
MEGAWATT - Vermogen van een groot uitvinder
RIJVERBOD - Het niet mogen chaufferen
RUSTBANK - Kredietinstelling waar een vermogen ligt
SLAPLANT - Klinkt als een zwakke mogendheid, maar groeit wel
STERKSTE - Meest vermogende
VERRIJKEN - Vermogen opdoen in exotische landen
VOLMACHT - Heel veel vermogen mogen hebben
VOORGAAN - Als eerste de dienst mogen leiden
DRINKGELD - Hijsvermogen
FIETSPOMP - Mogen hier alleen tweewielers tanken
FLITSGELD - Het vermogen om te fotograferen
KAPITALEN - VERMOGENS
KERNMACHT - Pittige mogendheid
KOOKKUNST - Artistiek vermogen van een huisvrouw
LANDMACHT - Rijk vermogen van het leger
MEDEDELEN - Vertellen dat ze ook wat mogen hebben
OERKRACHT - Primitief vermogen
OMVANGRIJK - Een van de grote mogendheden
OVERMACHT - De resterende mogendheid is superieur
SPAARGELD - Het vermogen om te ontzien
TAPVERBOD - Door deze regeling mogen er geen moppen meer worden verteld
ZWAKTEBOD - Blijk van onvermogen
CAPACITEIT - Het vermogen van alle toeschouwers tezamen
FORTUINTJE - Een klein vermogen is een buitenkansje
GELDGEBREK - Onvermogen
GROOTMACHT - VERMOGEN
HULPKRACHT - Het vermogen van een huishoudster
KRACHTMENS - Vermogend persoon
LUCHTMACHT - Het vermogen om te ademen laat men op hoog niveau schieten
MEIDENKAST - Mogen alleen jonge vrouwen hier iets in opbergen
SCHEIKUNDE - Reactievermogen
SPANKRACHT - Vermogen van een tweetal
STARTRECHT - Dan mogen we wel eens beginnen
STOPVERBOD - Er mogen geen gaten gedicht worden!
STUDIEGELD - Leervermogen dat steeds kostbaarder wordt
SUPERSTAAT - Mogendheid met een geweldige conditie
ZUIGKRACHT - Het vermogen van een baby
COLLEGEGELD - Het vermogen van een gremium
DREMPELPRIJS - Moeten we betalen om naar binnen te mogen
GEESTKRACHT - Het denkvermogen van een spookachtige werknemer
GROEIKRACHT - Toenemend vermogen
INVALKRACHT - Het vermogen om op een idee te komen
LETTERKUNDE - Kapitaal vermogen
ONBEMIDDELD - Geen vermogen bezittend
OOSTENRIJKER - Europeaan die in Azië meer vermogen heeft
POTENTIEPIL - Die wordt geslikt door een vermogende dokter
PROEFROLLEN - Wat dieven als oefening doen om mee te mogen spelen
STINKEND RIJK - Vermogend mestland (8,4)
ENERGIETOETS - die knop was een vermogen
LICHTSTERKTE - Hijsvermogen
ZAAKGEHEUGEN - Herinneringsvermogen voor feiten
ARBEIDSKRACHT - Het vermogen van een werknemer
BELASTINGGELD - Drukvermogen
BOUILLONSMAAK - Het vermogen om een Belgische plaats te proeven
DAT IS GEEN GELD - Onvermogen om een koopje aan te prijzen (3,2,4,4)
EFFECTVERLIES - Draait daardoor met minder vermogen
GROEIPOTENTIE - Het vermogen van een wasmiddel
GROOTKAPITAAL - VERMOGEN
INTERNETADRES - Verzoek om te mogen surfen
STARTKAPITAAL - Het vermogen van een uitzendbureau
TERECHTKUNNEN - Gevonden vermogen waarmee we geholpen zijn
UURCAPACITEIT - Vermogen van tijdseenheid
KAPITAALGEBREK - Onvermogen in relatie tot vermogen
KAPITAALGEBREK - Onvermogen
LEENCAPACITEIT - Geen vermogen tot egoïsme
OVERGANGSRECHT - Het is een privilege om naar de volgende klas te mogen
WEGENBOUWKUNDE - Het vermogen om banen te creëren
ANONIEME BRIEVEN - Die poststukken mogen geen naam hebben (8,7)
BELASTINGCENTEN - Drukvermogen
EMANCIPATIEGOLF - Auto waar Saudi-Arabische vrouwen in mogen rijden
ENERGIEKELINGEN - Die mensen hebben het vermogen tot moorden
ONDERSTELLINGEN - Lage rekken mogen we aannemen
ONOORDEELKUNDIG - Zonder kritisch vermogen
RADIOACTIVITEIT - Terugwerkend vermogen
RANDVOORWAARDEN - Grenzen die niet mogen worden overschreden
RETROACTIVITEIT - Terugwerkend vermogen
RIJKELUISBUURTEN - Wijken voor vermogende parasieten
SCHEPPINGSKRACHT - Het vermogen van een uitvinder
CAPACITEITSGEBREK - Daarbij is uw vermogen niet toereikend
INTELLIGENTIETEST - Vermogenstoets
OVER DE SCHREEF GAAN - Finishlijn niet mogen passeren (4,2,7,4)
PRESENTEXEMPLAREN - Voorwerpen die er mogen zijn
VERDEDIGINGSKUNST - Wat een advocaat tekent is zijn vermogen om anderen niet te laten scoren
BUITEN DE BOOT VALLEN - Is er een man overboord als mensen niet mee mogen doen (6,2,4,6)
OVERSLAGCAPACITEIT - Het vermogen van een raddraaier
ANONIEME TELEFOONTJES - Die belletjes mogen geen naam hebben (8,12)
KAPITAALVERNIETIGING - Vermogensdelict


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App