Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


JONGEN

We hebben 582 cryptogrammen gevonden

AD - Krantenjongen
CO - Die jongen zit ook in de zaak
AAL - Die veldprediker is een gladde jongen
AAP - Kwajongen in het circus
AAP - Kwajongensachtig dier
ARD - De jongen komt spoedig terug
ARD - Jongen van de Duitse tv
ATE - Jongensgodin
BAS - Jongensstem
BAS - Zware jongen
BEN - Ik is deze jongen
BEN - Mand voor een jongen
BOB - Die jongen glijdt snel af
BOB - Deze jongen blijft nuchter!
BOB - Jongen die van de berg af komt
DIK - Zware jongen
GER - Kleingelovige jongen
HAN - Belgische jongen
HAN - Grottenjongen
HAN - Jongen in de Ardennen
HEI - Dit hoort een jongensstreek te zijn
IVO - Leerjongen
IVO - Schooljongen
JAN - Oude of jonge jongen
KOR - Net een jongensnaam
LEO - Volgens deze jongen zijn er vijftig bij de omroep
NOL - Jongen die de hoogte heeft
NOL - Van die jongen krijg je maar weinig hoogte!
OLE - Deense jongen in Spanje
RIJK - Deze jongen heeft veel geld
ROB - Dier met jongen
ROB - Die jongen zwemt in zee
ROB - Die jongen eet vis
ROB - Die jongen is zeeman
ROB - Jongen die van vis houdt
ROB - Zeewaardige jongen
ROB - Zeehondenjongen
SAM - Deze jongen krijgt vijftig procent
TOM - Jongen die weer ruzie heeft
TON - Die jongen is veel geld waard
TON - Een jongen van gewicht
TON - Jongen van gewicht
TON - Jongen in het vat
TON - Zeer zware jongen
ABDIJ - Het jongensbeen is in orde
ABEL - De jongen en het meisje zijn bevallig
ADAM - Kleinsteedse jongen
ADAM - Kleine stadsjongen
ADAM - Stadsjongen
ADAT - De jongen nuttigde volgens Indonesische gebruiken
ADAT - Wat de jongen inslikte, deed hij uit gewoonte
ADEL - Jongen en meisje van stand
ADEL - Stand van een jongen en zijn maat
ALEX - Die jongen is reeds getrouwd geweest
ALEX - Met die jongen is het reeds uit
APEN - Dierlijke kwajongens
APEN - Kwajongensachtige beesten
APIN - Vrouw van een kwajongen
ARIE - Eerste meisje met een jongensnaam
ARNO - Die jongen loopt door Italië
ARNO - Die jongen gaat in Italië naar zee
ARNO - Jongen in een Italiaans water
ARNO - Jongen die loopt door Italië
ARNO - Jongen die door Toscane loopt
ARNO - Jongen die door Italië loopt
AXEL - Voor die jongen is dat een koud kunstje
BRAM - Die jongen gaat onder zeil
BRAM - Jongen met een zeil
COLT - Voor een militair heeft de jongen een wapen
DIRK - Boodschappenjongen
DIRK - Boodschappenjongen van Kuijt
DOJO - Daar val je uit de toon jongen, in je voetbaloutfit
DOLF - Jongen die een gat groef
DOLF - Spitte de jongen uit
EDEL - Jongen met een maat van stand
EDIK - Het zure ego van een jongen
FLIP - Die jongen is een goeie peer
FLIP - Die jongen gaat met peren spelen
FRET - Roofdier dat jongensachtig klinkt
FRET - Zo te horen is dat beest een jongen
HARM - Jongen die in Engeland schade veroorzaakt
HEIN - Magere jongen
HOED - Hoofddeksel om een jongen tegen te houden
JAAP - Jongen waar snee in zit
JAAP - Jongen die zich gesneden heeft
JAAP - Jongen die je een messnede toebrengt
JAAP - Jongen waar een snee in zit
JAAP - Snedige jongen
JACK - Jongenskleding
JUNI - Voor de OR is het tijd te verjongen
KEES - Dat is die jongen zijn hond
KEES - Hond met jongen
KNUL - Die arme jongen ging k.o.!
KNUL - De jongen ging k.o
KNUL - Jongen, daar heb 'k niets aan!
KNUL - Jongen waar ik niets aan vind
KNUL - Jongen waar ik niets aan heb
KNUL - Onhandige jongen
KOEN - Die jongen is niet bang
KOEN - Die jongen heeft de naam flink te zijn
KOEN - Die jongen heeft de naam niet bang te zijn
KOEN - Dappere jongen
KOOS - Deze jongen zocht iets uit
KOOS - Had de voorkeur voor die jongen
KOOS - Jongen die zijn stem uitbracht
KOPIJ - Jongen met een kledingstuk voor de zetter
KRIS - De jongen met het mes
KRIS - Je hoort de jongen in het wapen
LEEN - Geen jongen om te houden
LEON - Die jongen is in Spanje
LEVI - Bijbelse jongen in jeans
LEVI - Bijbelse jongen heeft de broek aan
LEVI - Die Bijbelse jongen heeft de broek aan
MARK - Die jongen was geld waard
MIKE - Jongen met de microfoon
MIKE - Waarmee de jongen beter hoorbaar is
NAAD - Voeg je achter de jongen
NEST - Dat meisje is vol van die jongen
NEST - Geen leuk meisje voor de jongen
NEST - Jongen of meisje
NEST - Jongen met een akelig meisje
NEST - Jongen en een meisje
NEST - Meisje of jongen
NEST - Meisje en jongen
NEST - Vervelend meisje met jongen
ONNO - Hoe heet die jongen ook al weer
ONNO - Veelzijdige jongen
OTTO - Bij die jongen kunt u bestellen
OTTO - Jongen met zijn spiegelbeeld
OTTO - Van die jongen kan men de kleren krijgen
OTTO - Van die jongen kan men de kleding krijgen
OTTO - Veelzijdige jongen
OTTO - Wendbare jongen
PAGE - Jongensachtige vlinder
REMI - Jongen die twee noten op zijn zang heeft
RIEN - Aan die jongen heb je niets in Frankrijk
RIEN - Die jongen stelt in Frankrijk niets voor
RIEN - De jongen stelt in Frankrijk niets voor
RIEN - In Frankrijk stelt die jongen niets voor
SNIP - Verkouden dier met jongen
SNOT - Vocht voor jongens die nog niet meetellen
TOON - Laat zien hoe je heet, jongen
TOON - Laat de jongen zien
TOON - Muzikale jongen
WORP - Jongen, wat een gooi!
WORP - Jongen bij het dobbelen
ZOAB - Op die manier gaat de jongen tegen het asfalt
ABDIS - Jongensmaaltje in het klooster
ADRIA - Jongen en meisje in Italië
ADRIE - Jongen van formaat
ADRIE - Jongen of meisje van formaat
ADRIE - Op papier is het een jongen of een meisje
AKELA - Zij heeft jongen dieren onder haar hoede
ALIBI - t bewijs dat hij van jongens en meisjes houdt
ANTON - Het meisje vat de jongen
AREND - Die jongen vliegt
AREND - Die jongen is een vrije vogel
AREND - Die jongen kan opvliegen
AREND - Jongen van een vogel
AREND - Jongen die bidt voor het eten
AREND - Vogeljongen
AREND - Vogel met jongen
BLAAG - Die kwajongen was een beetje gemeen
BLAAG - Jongen van het tweede niveau
BORST - Die brave jongen is een klier
CASCO - Romp van twee jongens
DANIG - Behoorlijk jongensachtig
DOUWE - Die jongen komt vaak op de koffie
DRIES - Die jongen is net niet brutaal
ERNST - Dit is geen goede naam voor een zorgeloze jongen
ERNST - Die jongen verdraagt geen scherts!
ERNST - Die jongen meent het
ERNST - Die jongen is serieus
ERNST - Die jongen is bepaald geen lolbroek
ERNST - Die jongen heeft de naam serieus te zijn
ERNST - Geen jongen om geintjes mee uit te halen
ERNST - Jongen om serieus te nemen
ERNST - Serieuze jongen
EVERT - Die jongen zwijnt
EVERT - De jongen veert op
EVERT - Ik zie een jongen anders in de verte
EVERT - Ik zie de jongen anders in de verte
EVERT - Jongen in een jeneverton
EVERT - Jongen bij een zwijn op de thee
FERRY - Jongen die naar Engeland gaat
FRANK - Die jongen is ook vrij
FRANK - Die jongen is niet verlegen
FRANK - De oude munt van een jongen
FRANK - Die jongen wordt in Zwitserland geslagen
FRANK - Jongen die vrijmoedig is
FRANK - Vrije jongen
FRANS - De taal van een vrolijke jongen
FRANS - Een jongen, bij wijze van spreken
FRANS - Jongen die over de tong gaat
FRANS - Vrolijke jongen
GEERT - Die jongen loopt niet recht
GEKKO - Dier met malle jongen
GERED - Die twee jongens zijn niet omgekomen
GERED - Twee jongens in veiligheid
GERED - Uit de nood geholpen door twee jongens
HAMEL - Een kwajongen hangt er een bel voor
HORST - Nest van Duitse jongen
JEANS - Franse jongensbroek
JOOST - Die jongen weet het
KLIER - Niet alleen in het lichaam van een kwajongen
KNAAP - Die jongen kan pa wel verstoren
KNAAP - Die jongen kan de kleren krijgen
KNAAP - Die jongen is een kanjer
KNAAP - Grote jongen
KNAAP - Grote jongen die het nog nooit gedaan heeft
KNAAP - Grote jongen!
KNAAP - Jongensachtig bakbeest
KNAAP - Jongen die kleren draagt
KOLOS - Dit gevaarte maakt een jongen vrij
KOLOS - Dat gevaarte laat de jongen vrij!
KOZAK - Als jongen baal je van een ruiter
KOZIJN - Rond het raam moet men een jongen wezen
KROOT - Zo rood als een jongen bij de omroep
LENTO - Langzaam komt de jongen met zijn meisje terug
LOUIS - Die jongen is goud waard op het toneel
OSCAR - Prijzige Amerikaanse jongen
PETER - Die jongen was bij de doop
PETER - Jongen die doopgetuige is
POLKA - Dans voor een jongen en een bazig wijf
POLKA - Echt een dans voor een jongen en een bazig wijf
REKEL - Kwajongensachtig dier
RIJPAD - Een volwassen jongen is er weg van
ROBOT - Twee jongens die mechanisch handelen
ROBOT - Twee jongens maken een kunstmens
ROGER - Die jongen heeft het begrepen
ROGER - Die jongen gaat akkoord
RUZIE - Niet eens als ik een jongen bekijk
SERGE - Jongen in het stof
SERGE - Wollige jongen
THANS - Geef t aan de jongen nu
THANS - Geef het aan de jongen, nu
TINUS - Jongen die plotseling laat reageert
TOMAN - Gouden munt van een jongen en een meisje
VLERK - Die jongen is arm
VLERK - Opvliegende kwajongen
VLERK - Opvliegende jongen
ZAKJE - Heeft een boodschappenjongenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App