Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Bijbelse

We hebben 71 cryptogrammen gevonden

EVA - Bijbelse vrouw die kortom niet alleen is
GAD - Men is vies van dit Bijbelse mannetje!
JOB - Bijbelse betrekking
JOB - Bijbelse figuur met een baan
LEA - Te midden van alle anderen valt zo'n Bijbelse vrouw toch op
LOT - Bijbelse bestemming
LOT - Fortuin van een Bijbelse figuur
RUT - Hoort de Bijbelse figuur geen geld te hebben
ABEL - Bijbelse film
ADAM - Bijbelse plaats
ADAM - Kortweg de plaats voor een Bijbelse figuur
ASEM - Uitgeblazen door de eerste Bijbelse figuur
EDOM - Een Bijbelse figuur toont misplaatste moed
JOBS - De baantjes van een Bijbelse figuur
KAIN - De Bijbelse figuur laat de vogel niet uit
LEVI - Bijbelse figuur in jeans
LEVI - Bijbelse jongen heeft de broek aan
LEVI - Bijbelse jongen in jeans
LEVI - Die Bijbelse jongen heeft de broek aan
MOAB - Bijbelse figuur die de A-bom tot ontwikkeling bracht
OBED - Bijbelse figuur met een ronde rustplaats
SARA - Bijbelse vrouw die de eerste plaaggeest was
SARA - De Bijbelse vrouw is in de massa radeloos
SEMI - Half voor een Bijbelse figuur
SETH - Die Bijbelse figuur hoort in de tenniswereld
SILO - Bijbelse opslagplaats
SION - Bijbelse plaats in Zwitserland
ALSEM - Reeds een Bijbelse figuur kende die plant
ALSEM - Reeds voor een Bijbelse figuur was het bitter
ENDOR - In een dorp toont zich de Bijbelse stad
JONAS - Bijbelse figuur
JONAS - Bijbelse man in een walvis
JUDAS - Bijbelse pestkop
JUDAS - Bijbelse plaaggeest
JUDAS - Zogenaamde Bijbelse plaag
MANGO - De Bijbelse koning nam de vrucht terug
NÎMES - Weer een Bijbelse figuur in Frankrijk
ODEUR - Dicht bij de Bijbelse plaats kreeg men er lucht van
ODEUR - Dicht bij een Bijbelse stad zit er een luchtje aan
TEKST - Bijbelse kopij
ARARAT - Knaagt aan vogels op een Bijbelse berg
DELILA - De kleur van een Bijbelse vrouw
DELILA - Kleur van een Bijbelse vrouw
ESTHER - De Bijbelse vrouw heerst losjes
PAULUS - Bijbelse boskabouter
SAMSON - Rookt die Bijbelse figuur nog steeds
THORAX - Bijbelse boeken met een onbekende inborst
URGENT - Dringend voor een Bijbelse en Belgische plaats
BLIKSEM - Licht met het oog op een bijbelse figuur
GRAVEUR - De kunstenaar uit Brabant gaat naar de Bijbelse plaats
LAZARUS - Bijbelse dronkenlap
RICHTER - Bijbelse figuur die aanlegt
SCHRIFT - Bijbelse lettertekens
JOBCOACH - Een Bijbelse figuur als trainer voor de arbeidsmarkt
LOTGEVAL - Avontuur van een Bijbelse figuur
LOTGEVAL - De toestand van een Bijbelse figuur
SPREUKEN - (Bijbelse) zegswijzen
SPREUKEN - Bijbelse gezegdes
LOONTABEL - Zo'n verdienstelijke lijst levert een Bijbelse figuur iets op
ADAMSAPPEL - Vrucht van een Bijbelse figuur
FARIZEEËRS - Bijbelse hypocrieten
ABRAHAM ZIEN - Op zekere leeftijd een Bijbelse figuur waarnemen (7,4) (7,4)
HANDELINGEN - Bijbelse daden
HANDELINGEN - Bijbelse manier van doen
LOTGEVALLEN - Door avonturen ging een Bijbelse figuur onderuit
PRESENTABEL - De Bijbelse figuur is aanwezig en mag gezien worden
RESPECTABEL - Aanzienlijke achting voor een Bijbelse figuur
KLAAGLIEDEREN - Bijbelse protestsongs
ARK DES VERBONDS - Bijbelse wethouder (3,3,8)
SCHRIFTGELEERDEN - Bijbelse grafologen
SCHRIFTELIJKE SCHULDBEKENTENIS - Obligatie met Bijbelse biecht (13,16)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App