Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Besta

We hebben 316 cryptogrammen gevonden

IS - Het kwaad bestaat
NIS - Een bestaanshoekje
PAS - Die stap bestaat nog niet zo lang
TOT - Begrenzing van het Duitse bestaan
TOT - Bestemming die in Duitsland niet meer bestaat
TOT - Geeft de begrenzing aan van het Duitse bestaan
ZIJN - Het bestaan van hem
ALEX - Bestaat zijn naam reeds niet meer
AZIJN - Zuur tegen het bestaan
BIJNA - Bestaat haast uit twee voorzetsels
DEAL - De reeds bestaande overeenkomst
ECHT - Die plaats bestaat
ENEN - Cijfers die uit voegwoorden bestaan
ENEN - Cijfers dit uit voegwoorden bestaan
ENEN - De numerieke bestanddelen van elfjes
ENEN - Hier bestaan elfjes uit
ERIS - Daar bestaat een godin
ERIS - Godin die daar bestaat
FADO - Dat lied bestaat uit twee noten
FILE - Bestand in de rij
FILE - Bestand in de wachtrij
FILE - Bestand tegen een rij auto's
FILE - Bestand tegen veel wagens
FILE - Bestand tegen al die stilstaande auto's
FILE - Dit bestand kan heel lang worden
FILE - Dit bestand kan wel kilometers lang zijn
FILE - In de rij voor een computerbestand
FILE - In de rij voor het bestand
FILE - In de rij voor het computerbestand
FILE - Kilometerslang bestand
FILE - Wees hierin bestand tegen grote vertragingen!
IRIS - De academicus bestaat en wordt in het oog gehouden
ISBN - Bestaat als bekende Nederlander die te boek is gesteld
ISIS - Bestaat tweemaal in de mythologie
ISIS - Die godin leidt een dubbel bestaan
ISIS - Dubbel bestaan van een godin
ISIS - Een twistgodin bestaat
ISIS - Godin die een dubbelbestaan leidt
ISIS - Godin met een dubbel bestaan
ISIS - Leed zij een dubbelbestaan
JONG - Nog niet lang bestaande nakomeling van een dier
LEVE - Hoera voor het eindeloos bestaan
LIVE - Bestaan in Engeland zonder playback
mais - Moeder bestaat van dit gewas
OREN - Hoofdbestanddelen
OREN - Luisterrijke hoofdbestanddelen
REUT - De hele troep bestaat uit twee tonen
ROMA - Tomaatje dat een zwervend bestaan leidt
SAVE - Dat is de redding voor je bestand
WEES - Besta zonder ouders
ZEIS - Zij bestaat in handen van magere hein
AARDE - De grond van ons bestaan
AARDE - Op grond waarvan we allemaal bestaan
ARTIS - Kunst bestaat tussen de dieren
ARTIS - Vreemde kunst bestaat in Amsterdam
BASIS - Op grond waarvan een zanger bestaat
BESTE - Waarvan geen betere bestaat
BREIN - Hoofdbestanddeel dat te denken geeft
DOSIS - Een hoeveelheid versiering bestaat
DOSIS - Fraaie kleding bestaat uit een hoeveelheid
EISER - Hij bestaat in de achting van iemand die wat wil hebben
ENIGE - Waarnaast geen tweede bestaat
ENIGE - Waarvan geen tweede bestaat
FILES - Autobestanden
FILES - Vastgelopen bestanden
GUNST - Hoe bestaat het wat een goedheid
KANIS - Het vaatwerk bestaat in de vorm van een hoofd
LEVEN - Allesbehalve een rustig bestaan
LEVEN - Bestaan niet in stilte
LEVEN - Bestaan van de prostitutie
LEVEN - Geen stil bestaan
LEVEN - Rumoerig bestaan
NEVEL - Het bestaan ziet men terug in de mist
NEVEL - Mist het bestaan weer
PEREN - Vruchten bestaan uit repen
POëEM - Voor uw behoefte aan stromend water bestaan er mooie regels
PROVO - Tegen het bestaande gezag optredende jongere
SLAAP - Hoofdbestanddeel
SLOOT - De inhoud hiervan bestaat uit slappe koffie
UNIEK - Van dit woord bestaat geen tweede
ALKALI - Loogzout bestaat geheel uit mest
ALPACA - Dat dier bestaat uit koper
ALPACA - Dat dier bestaat uit koper, zink en nikkel
BESTEL - Ordening zoals die bestaat
BOEDEL - De erfenia bestaat uit huisraad
BREKER - Golf die een slopend bestaan leidt
DEFILÉ - Deze optocht bestaat uit auto's
DEFILÉ - Die gaat voorbij aan het bestand
DEFILÉ - Het bestand gaat voorbij
DOODOP - Te uitgeput om ervan te bestaan
DRIEËN - Waarin alle goede dingen bestaan
HACKER - Hij schendt bestanden
HIPHOP - Modern bestanddeel van bier met stijl
KAMPER - Hij vecht voor een onafhankelijk bestaan op wielen
LIVING - Het bestaan in de kamer
LIVING - Het bestaan in room!
LIVING - Het bijzondere bestaan in de kamer
LIVING - Kan bestaan in zo'n kamer
LOEVEN - Niets in het bestaan om te zeilen
UNICUM - Waarvan geen tweede bestaat
UNIEKE - Waarnaast geen tweede bestaat
UTOPIA - Staat die niet bestaat


AALMOES - Karige gift die uit fijngemaakte vis bestaat
ANGSTIG - Voor deze oplossing bestaat een zekere vrees
BEGEVEN - Niet meer bestand zijn tegen gaan
CHIRURG - Snijdt in het patiëntenbestand
DAGSLOT - s nachts bestaat het kasteel niet
DEERNIS - Het meisje bestaat enkel uit medelijden
DEERNIS - Zij bestaat in het medeleven
DORSAAL - Wat op de rug staat bestaat uit twee vissen
DROOGTE - De saaiheid van het onbewolkte bestaan
EENLING - Individu waarvan geen tweede bestaat
ELEMENT - Het bestanddeel is in zijn nopjes
EREHAAG - Die bestaat uit loofbomen
FILEVRIJ - Zonder bestand
HERSENS - Hoofdbestanddeel
HERSENS - Hoofdbestanddeel dat te denken geeft
INKOPER - Wat hij aanschaft bestaat niet uit metaal
KURKUMA - Bestanddeel van vanillevla en -pudding
KURKUMA - Bestanddeel van vanillevla
LEEFNET - Ik besta pas, als ik daar in zit
LEEFNET - Leid een fatsoenlijk bestaan in de visserij
LEEFNET - Leid een keurig bestaan aan de waterkant!
LEEFTIJD - Een periode van het bestaan
LUISTER - De schittering bestaat uit pracht en praal
MEEUWIS - Zanger die ook als vogel bestaat
MOTECHT - Ondanks ruzie voor het huwelijk bestand tegen ongedierte
NALEVEN - Een extra bestaan niet verzaken
NAMAKEN - Bestal een Duitse stad om te imiteren
NEGEREN - Doen of iets niet bestaat
NEGEREN - Net doen of pesten niet bestaat
NIET ZIJN - Geen bestaan van haar (4,4)
OPLEVEN - Zich herstellen na een voltooid bestaan
PARADIJS - Heerlijk bestaan voor vader en de knol
SERVIES - Van dit vaatwerk bestaan verschillende versies
SKICLUB - Het ledenbestand van deze vereniging is dalende
VALKUIL - Deze gecamoufleerde hindernis bestaat uit twee vogels
VERSIES - Van dat vaatwerk bestaan verschillende versies
WALSTRO - Plant die uit een gedroogde oeverplant bestaat
AGRARIËR - Wie zijn bestaan heeft in de landbouw
AGRARIËR - Wie zijn bestaan heeft in de veeteelt
ALCHEMIE - Oude scheikunde bestaat geheel uit aantrekking
DATAFILE - De tijden waarop auto's niet rijen in een bestand
DUURZAAM - Geschikt bestemd om lang te bestaan
EENHOORN - Hoewel dat dier niet bestaat, hoor je hem wel
ELDORADO - Fantasierijk bestaat niet
EREHAGEN - Tuinafscheiding die uit loofbomen bestaat
EREHAGEN - Tuinafscheidingen die uit loofbomen bestaan
ERKENNEN - Toegeven aan bestaansrecht
EVENMENS - Is hem geen lang bestaan beschoren
EVENMENS - Wezen met een kort bestaan
EXTENSIE - Het soort bestand dat haar iets extra's geeft
FILEDRUK - Belasting op computerbestanden
FILELEED - Dat is de ellende met dat bestand
FILELEED - Wordt dit verdriet veroorzaakt door een bestand
GASTLAND - Staat die vooral uit slaapsteden en -gemeenten bestaat
GRONDZEE - Bestaat dat water wel uit water
HERSENEN - Hoofdbestanddeel
HIER EN NU - Zo is het aardse bestaan in Nederland ook vandaag de dag (4,2,2)
HOFLEVEN - Bestaan als jurist
INLOSSEN - Boete doen bestaat niet uit vasten
LEEFSTIJL - Bestaanswijze
LEVENTJE - Een klein bestaan is best lekker
ONDERARM - Dat lid leeft beneden het bestaansminimum
ONDINGEN - Niet bestaande voorwerpen
ONTSTAAN - Beginnen te bestaan
OPLEVING - Het bestaan daarboven is beter
OUDERDOM - Tijd dat iets al bestaat
OVENVAST - Tegen bakhitte bestand
REKENSOM - Die afweging bestaat uit cijfers
SLIJTVAST - Is gearresteerd vanwege heling, maar is ertegen bestand
STORMRIJP - Niet bestand tegen een tornado
TER ZIELE - In de kern is het opgehouden te bestaan (3,5)
VERBAASD - Chef geworden? Hoe bestaat het!
VUURVAST - Bestand tegen hartstocht
ZONDAGEN - Daaruit bestaat een geslaagde zomer
BAKSTENEN - Bestanddelen van de celwand
BEMANNING - De crew bestaat uit heren
BRODELOOS - Zonder middelen van bestaan
CLOWNSPAK - Bestaat uit een grapjas en een lolbroek
GRONDMIST - Nevelige toestand waarvoor geen reden bestaat
GROOTBOEK - Zo'n pil bestaat door de schuld van anderen
KEURBENDE - Legereenheid die geijkt uit criminelen bestaat
KRUIDKOEK - Dit baksel hoort uit springstof te bestaan
LANDLEVEN - Bestaan buiten de stad
LANDLOPER - Lid van een Olympische estafetteploeg die een zwervend bestaan leidt
LANDLOPER - Nationale atleet die een zwervend bestaan leidt
LEEFREGEL - Een dieet zien als de zin van het bestaan
LEEFTOCHT - Bestaande trek in proviand
LEVENSBLIJ - Vreugde scheppend in het bestaan
LEVENSPAD - De weg van het bestaan
RESISTENT - Patiëntenbestand
SAMENSTEL - Uit delen bestaand geheel
STILLEVEN - Schilderij van een geruisloos bestaan
VAKMENSEN - Beroepsbevolking die uit puzzelaars bestaat
VERKENNER - Moet voor een mogelijk bestand ook bij de tegenpartij kijken
AFSLAGPUNT - Waar de golfslag begint en het duin ophoudt te bestaan
BÈTAVERSIE - Exacte variant met mogelijke fouten in t bestand
BODEMLEVEN - Bestaan van een minimuminkomen
DRIFTLEVEN - Volgens Freud een opvliegend bestaan
FEESTDINER - Bestaat de maaltijd uit vier gangen
HERSENSTAM - Hoofdbestanddeel
KOSTWINNER - Hij viel in de prijzen, bestaande uit voedsel
LANDLOPERS - Nationale atleten die een zwervend bestaan leiden
LEEFRUIMTE - Gelegenheid om te bestaan
LEVENSADER - Bestaansvoorwaarde voor de aorta
LEVENSLOOP - Cv waarmee iemands bestaan kapot wordt gemaakt
LEVENSSTIJL - Bestaanswijze
MEDEMENSEN - Honingdrankliefhebbers bestaan ook
ONLEEFBAAR - Dat bestaat niet!
ONLEEFBAAR - Zo? Dat bestaat niet
PAASDRUKTE - Vaders leven bestaat uit eieren verstoppen
POLITIECEL - Groep terroristen die uit Russen bestaat
SLOOTWATER - De inhoud van een wetering bestaat uit slappe koffie
STAMHOUDER - Als boomsteun blijft zijn naam voortbestaan
STELREGELS - Die bestaan volgens de richtsnoeren uit een paar lijnen
TWISTAPPEL - Waarover verschil van mening bestaat
TWISTVRAAG - Kwestie waarover meningsverschil bestaat
VERBINDING - Een goede lijn bestaat uit meerdere elementen
WASMACHINE - Apparaat dat niet meer bestaat
ZANDKORREL - Grondbestanddeel
BUITENLEVEN - Bestaan na de dood
DUBBELLEVEN - Het bestaan van tennissers
HONDENLEVEN - Ellendig bestaan
LEEFKLIMAAT - Omstandigheden van bestaan
LEVENSBASIS - Lawaaiig kamp waar men een bestaan probeert op te bouwen
LEVENSDRANG - Behoefte die er bestaat
LEVENSVRAAG - Wat is de zin van het bestaan
LEVENSVRAAG - Wat is de zin van ons bestaan
LUIZENLEVEN - Gemakkelijk bestaan
MENSENETERS - Het menu bestaat uit koninginnensoep, huzarensalade en een dame blanche
NON EXISTENT - Als kloosterlinge levend? Dat bestaat niet! (3,8)
NONNENLEVEN - Het bestaan van vlinders
ONTSCHIETEN - Uit het geheugen verdwijnen bij een bestand
ONTSCHIETEN - Uit het geheugen verdwijnen van een bestand
ONWELLEVEND - Een bot en ziekelijk bestaan leidend
ONWELLEVEND - Een ziekelijk bestaan leidend, maar niet heus!
SPELELEMENT - (bestand)deel van het toneel
STEEK HOUDEN - Bestand zijn tegen het uithalen van breiwerk (5,6)
STEENBERGEN - Die plaats bestaat uit rotsformaties
STIJLELEMENT - Bestanddeel van een deurpost
WEGKRUISING - Bestaat deze splitsing niet meer

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App