Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Angenomen

We hebben 25 cryptogrammen gevonden

LETS - Weer aangenomen taal
STEL - Allebei aangenomen
STEL - Aangenomen tweeling
STEL - Aangenomen paartje
STEL - Aangenomen koppel
STEL - Aangenomen dat het er twee zijn!
NEKKEN - Zorgen dat iets niet aangenomen wordt
ADOPTIE - Aangenomen krantenkeuze
GESTELD - Aangenomen omdat ze elkaar mogen
GESTELD - Aangenomen en geplaatst
GESTELD - Aangenomen dat het gepaard is
GESTELD - Aangenomen dat een vraag het is
ECHTWAAR - Stellig wordt het echt aangenomen
AFSTEMMING - De coördinatie wordt niet aangenomen
AFSTEMMING - Men zoekt precies het programma dat niet aangenomen wordt
HERVORMDEN - Gelovigen die een andere gedaante hebben aangenomen
VOETSTOOTS - Aangenomen dat uw tenen er gevoelig voor zijn
WELGESTELD - Inderdaad aangenomen om rijk te worden
WELGESTELD - Juist aangenomen om rijk te worden
WELGESTELD - Redelijk aangenomen in goeden doen
GESTELDHEID - Aangenomen staat
VASTGESTELD - Bij voorbaat aangenomen dat het geconstateerd is
SAMENGESTELD - Met elkaar aangenomen
ADOPTIEMOEDER - Aangenomen dat het familie is
ADOPTIEOUDERS - Aangenomen dat het familie is


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`
Download de Android App
Download de IOS App