Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


AANDACHT

We hebben 91 cryptogrammen gevonden

OOG - Het trekt de aandacht als het hierin valt
ACHT - Aandacht voor het cijfer
ACHT - Aandachtig cijfer
ACHT - Aandachtspunt
ACHT - Er is wel aandacht, maar alleen voor de tweede helft
HEMA - Die winkel trekt moeders aandacht
HEMA - Winkel die de aandacht van ouders probeert te krijgen
HEMA - Zaak die de aandacht van moeders probeert te trekken
KNAR - Schonk weinig aandacht aan zijn oude kop
KUCH - Met een bescheiden aandacht trekkend geluid kwam een soldaat vroeger aan de kost
LAKS - Verf eens zonder aandacht
SPEL - Lees aandachtig ter ontspanning!
ZORG - Aandacht voor het probleem
ZORG - Aandacht voor ongerustheid
ZORG - Pas er op, dat vraagt grote aandacht
HEIEN - Met stampen de aandacht trekken
MOZES - Dat onderwijs heeft net voldoende aandacht voor deze heilige man
OEHOE - Dat trekt de aandacht van een uil
OEHOE - Hallo daar, mag ik even uw aandacht voor die vreemde vogel
OEHOE - Hiermee trekt een uil de aandacht
OEHOE - Uil die de aandacht trekt
OEHOE - Vogel die de aandacht vraagt
OEHOE - Vogel die onze aandacht vraagt
OEHOE - Waarmee een vogel aandacht trekt
SPELT - Leest aandachtig over graan
SPELT - Leest aandachtig voor zijn brood
ATTENT - Met veel aandacht voorkomend
BOEIEN - (de aandacht) vasthouden
BOEIEN - Zal mens en aandacht vasthouden
BOEIER - Het schip trok alle aandacht!
GEHOOR - Het juiste zintuig voor aandacht
HUMMER - Trekt de aandacht met keelgeluiden en een auto
OPMARS - Toenemende aandacht voor een planeet
GEBOEID - De aandacht wordt vastgehouden
GEBOEID - Met veel aandacht vastgebonden
NOTATIE - Aandacht voor een krabbeltje
NOTITIE - Met aandacht voor een aantekening
NOTITIE - Neergekrabbelde aandacht
NOTITIE - Opgeschreven met aandacht
NOTITIE - Schenk aandacht aan die aantekening
SPELLEN - Aandachtig lezen
AANDACHT - Attentie die men niet vergat
ACHTERNA - Aandacht die men later heeft voor het vervolg
ACHTMAAL - Eten waar aandacht aan is besteed
AFLEIDEN - Trekt de aandacht naar zich toe hoewel hij niet meer de baas is
ATTENTIE - Aandacht voor een aardigheidje
ATTENTIE - Een aardigheidje vraagt de aandacht
IJDELTUIT - Schenkt alleen aandacht aan zichzelf
INSUFFEN - Zeer domme mensen die hun aandacht er niet bij kunnen houden
OPVALLEN - De zwaartekracht trotseren, dat zal aandacht trekken
ROEPSTEM - Befaamd geluid dat de aandacht trekt
SPANNEND - De volle aandacht in beslag nemend
VUURWERK - Een warme klus die de aandacht vraagt
WAPPEREN - Manier van aandacht trekken die door de wind wordt veroorzaakt
AANSTOTEN - Geen uitslagen waarmee men de aandacht trekt
NAUWZIEND - Met aandacht eng waarnemend
ONGEMERKT - Zonder herkenningspunt aan de aandacht ontsnapt
STILSTAAN - Aandacht schenken aan de fileproblematiek
IJDELTUITEN - Zij schenken alle aandacht aan zichzelf
IJDELTUITEN - Zij schenken tevergeefs aandacht aan zichzelf
STAARTKLOK - Let aandachtig op de tijd
INGESPANNEN - Met alle aandacht voor de wagen
NOTITIEBLOK - Groep huizen om aandacht aan te schenken
STUDIEKRING - Vereniging met aandacht voor wetenschap
ACHT VAN CHAAM - Aandacht die men in Brabant heeft voor de wielrennerij (4,3,5)
CONCENTRATIE - Aandacht voor de oplossing
CONCENTRATIE - Aandacht voor de vereniging
CONCENTRATIE - Die opeenhoping heeft de aandacht
NOTITIE NEMEN - Met aandacht aantekeningen maken (7,5)
STREEKORGAAN - Een angel om 'r regionale prikacties mee onder de aandacht te brengen!
IN HET OOG LOPEN - Wat tranen doen als ze de aandacht trekken (2,3,3,5)
OVERBELICHTEN - Opnieuw verklaren dat we het te veel aandacht geven
ATTENTIEWAARDE - Het belang van een aardigheidje en wat extra aandacht!
BELANGSTELLING - Aandacht voor de waarde van een these
BOEIENKONINGEN - Die variétéartiesten weten de aandacht van vorsten te vangen
GECONCENTREERD - Met aandacht voor het het sterke gehalte
GECONCENTREERD - Met aandacht voor het sterke gehalte
NAVELSTAARDERS - Hun aandacht wordt getrokken door heupbroeken en korte truitjes
ONDERBELICHTEN - Een probleem binnen de fotografie niet genoeg aandacht geven
ONDERBELICHTEN - Met de spot op de voeten weinig aandacht geven
ONDERBELICHTEN - Zal de onderdanen nog beter laten zien dat ze hen niet genoeg aandacht geven
AAN DE BEL TREKKEN - Om binnen te komen moet men om aandacht vragen (3,2,3,7)
AANHALINGSTEKEN - Blijk van genegenheid en aandacht voor het woord
LUCHTBRULBOEIEN - Ze stralen iets uit met hun geluid en houden de aandacht vast van de schipper
OVERCONCENTRATIE - Te veel aandacht voor de oplossing
MASSACONCENTRATIE - Veel aandacht gericht op een opeenhoping van mensen
WINKELCONCENTRATIE - De aandacht die de zaak krijgt
BEDRIJFSCONCENTRATIE - Er zit groei in de aandacht voor het toneel
TROEPENCONCENTRATIE - De aandacht die veel militairen kunnen opbrengen
BELANGENCONCENTRATIE - Aandacht voor de aandelenmarkt
CONCENTRATIESTOORNIS - Kwaal die de aandacht vraagt, maar niet te lang
Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App